Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel"

Transkript

1 Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 -

2 - 2 -

3 Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg

4 Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Ole Færch Privattryk - Aalborg Tryk: Schølin Grafisk ApS, Aalborg Trykt i 100 eksemplarer Sat med Times New Roman 11 p. ISBN

5 Forord Denne bog er en efterslægtstavle over svenskeren Haakon Svensson, der indvandrede til Danmark o og Sidsel Johanne Christensen fra Brønderslev. Haakon Svensson var smed og deltog som "jernbanebørste" i bygningen af jernbanen op gennem Jylland. Han blev 1873 baneformand ved DSB. Familien slog sig ned i Borup nord for Vraa i Vendsyssel og antog efterhånden det danske navn Svendsen. Efterslægtstavlen er opbygget med generationsvis opstilling. Det vil sige, at tavlen er ordnet i generationer, der behandles hver for sig som et afsluttet hele. Indenfor hver generation behandles hvert kuld børn for sig. Stamfar/mor til det kuld børn, der beskrives, fremhæves i en Kuldoverskrift med stor, fed skrift, der står centreret på siden. I slutningen af kuldoverskriften er der en henvisning til den side, hvor beskrivelsen af stamfar/mor findes. Under kuldoverskriften beskrives de enkelte børn. Placering i kuldet angives med A for første barn, B for andet osv. For det enkelte barn angives døbenavn, og fødselsdata, vielsesdata, ægtefælles navn og data og ægtefællens forældres data. Herefter beskrivelse af uddannelse, beskæftigelse m.v. samt tilsvarende for ægtefælle. Under Børn: angives den side, hvor børnene er nærmere beskrevet og nedenunder står børnenes navne og fødedato. Endelig eventuel adresse og telefonnummer. Oplysninger om nærmeste generationer er baseret på, hvad der er fortalt i familien samt en række telefoninterviews. Disse oplysninger er udsendt som kladde til alle familiemedlemmer med kendt adresse med anmodning om rettelser og tilføjelser samt fotos. Tekster og fotos er således i høj grad udtryk for, hvad man har ønsket medtaget. Stort set alle modtagne fotos med tilstrækkelig fotokvalitet er anvendt. Jeg takker for de oplysninger og fotos, som velvilligt er stillet til rådighed. Der vil desværre nok altid i en bog som denne være fejl, mangler og misforståelser. Meddelelser herom vil blive modtaget med tak. En bestemt person findes ved at slå op i personregisteret bag i bogen. Ønsker man at se beskrivelsen af denne persons forældre, går man op til Kuldoverskriften, hvor der i slutningen af linien er henvisning til den aktuelle side. Ønsker man modsat at se den detaljerede beskrivelse af vedkommendes børn, er der i linien Børn: en henvisning til den side, hvor børnene er beskrevet. Datoer overalt efter sædvanlig dansk standard med dag, måned, år er således den 1. december I opstillingen Børn: angives dag og måned med tocifrede tal fx 8. februar 1913 som Hvor en nøjagtig dato ikke er kendt, skrives datoen i tabelopstilling som fx , der betyder omkring Personregister findes på side 77. Benyttede forkortelser fremgår side 80. Aalborg d. 31. marts Ole Færch - 5 -

6 - 6 -

7 1. GENERATION Haakon Svensson, Gammaltorp i Blekinge i Sverige, i Vraa, ~ i Brønderslev kirke med Sidsel Johanne Christensen, i Brønderslev, i Vraa, dr. af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Margrethe Madsdatter, Brønderslev. Børn: s. 12 Silius Algot Svendsen Carl Oscar Svendsen Jens Christian Emanuel Svendsen Selma Josephine Svendsen Haakon Thorvald Svendsen Adolf Johan Svendsen Jens Christian Martin Svendsen (Martin) Anders Henrik Svendsen (Henrik) Carl Oscar Svendsen Dusine Caroline Ottine (Tine) Svendsen Elmine Petrea Svendsen (Mine) r fra højre: Haakon, Mine, Johanne, Tine, Silius. 2. r fra venstre Martin, Selma,?, Thorvald,? Haakon Svensson indvandrede fra Sverige ansøgte han om dansk indfødsret og havde da opholdt sig uafbrudt i Danmark siden Han var da kolonneformand ved DSB. Dette bevilligedes ved lov af (Register over personer der i årene ved lov har erhvervet dansk indfødsret, Schultz forlag 1916, s. 259). I Indfødsretssagen i Rigsarkivet berettes herom: "Haakon Svensson kom til Danmark i foråret 1867 og fik straks arbejde ved jernbaneanlæggene i Jylland. Han arbejdede fra til hos - 7 -

8 1. GENERATION den engelske entreprenør Køhler i Skanderborg og senere indtil 1869 hos en entreprenør Tames Meyer ligeledes i Skanderborg. Han arbejdede senere ved forskellige entreprenører i Jylland henved i alt 6 år, indtil han blev banearbejder ved statsbanerne i Aalborg, hvor han var ansat et årstid, indtil han i blev ansat som formand for kolonne nr. 60 ved Vraa på banestrækningen fra Nørresundby til Frederikshavn". Haakon Svenssons flyttebevis Den udstedte sognepræsten S.J. Morin i Gammaltorp bevis for Haakon Svenssons flytning til Danmark. Haakon Svensson var efter familietraditionen udlært smed og skoede som ung de rensdyr, som slæbte malm over de frosne svenske søer. Han udvandrede sikkert grundet den store arbejdsløshed og nød, der på det tidspunkt var i Sverige, kendt gennem Vilhelm Mobergs roman Udvandrerne og Jan Troells filmatisering heraf

9 1. GENERATION Ved vielsen i Vester Brønderslev kirke står der i kirkebogen (C83 B-7): "Ungkarl Hakon Svendsen, 27 år, født i Sverige ,?holumstagger ved jernbanen i Vraa, Brønderslev sogn og pige Sidsel Marie Christensen, 21 år, født i V. Brønderslev af Vester Brønderslev. Forlovere: Husmand Jens Christian Christensen af Aalestrup mark, Jerslev sogn og husmand Christen Christensen på V. Hedegaards mark. Viet " Huset ved banen i Borup, til venstre sønnen Adolfs husmandssted fødtes sønnen Silius i Vr. Brønderslev. Haakon Svensson var da jernbanearbejder, og de kaldes tjenestefolk på V. Hedegaard mark. De boede sikkert hos hendes forældre. Faddere var pige Bodil Marie Pedersdr. af V. Hedegaard og bedstefaderen, husmand Christen Christensen, V. Hedegaards mark blev Haakon Svensson ansat ved DSB i Aalborg og i september 1874 blev han kolonneformand i Vraa. Sidst i 1875 flyttede familien til Borup, hvor sønnen Carl Oscar er født og døbt i Vraa kirke. Efter folketællingen kom Haakon Svendsen til kommunen i De boede i ledvogterhus nr. 21 i Borup og Johanne var ledvogterske, indtil Luftbroen blev bygget. De købte senere et husmandssted nær ved, som sønnen Adolf senere overtog. De byggede så et hus ved siden af, tæt ved banen. Det fortælles, at de havde geder og lavede rullepølser af kødet. De levede meget af ål, som Haakon fangede i Borup å. Han var efter sigende god til at synge, og denne evne og musikalitet er gået i arv til mange efterkommere. Selv om han efterhånden antog det danske navn Haagen Svendsen, blev han ved med at være svensk af sprog. Haakon Svensson blev afskediget efter ansøgning på grund af alder med pension 1169 kr. årligt og fik da diplom og et gratiale på 100 kr

10 1. GENERATION Haakon Svensson og Johanne f. Christensen Haakon Svensson var måske i slægt med Sven Svensson i Sdr. Vraa, som er fadder ved hans andet barn. Ved Sven Svenssons død står der i kirkebogen: Sven Svensson, død i Vraa Stationsby, Vraa sogn, banearbejderformand, født i Gøtaryd sogn, Kronberg Len, søn af Sven Svensson og hustru Elin Jonsdr. Gift med Anne Johanne Pedersen Det er måske en fætter, som også er udvandret fra Sverige. Gøtaryd ligger i Sydsverige, ca. 10 km vest for Älmhult, 30 km syd for Ljungbu. Haakon Svensson og Johanne med børn og børnebørn o

11 1. GENERATION Haakon og Johanne med børn og svigerbørn ved Haakons 40 års jubilæum ved DSB, efteråret Haakon Thorvald og Sigrid, 3+4 Silius og Kristine, 5+6 Tine og Jens, 7+8 Haakon og Sidsel Johanne, 9+10 Adolf og Anne Marie, Martin og Ane, Selma og Peter, Mine og Christian Bedste Hanne havde efter nogle beretninger et frygteligt sind. Haakon fik ofte fisk med hjem fra banen, men hvis dette ikke passede hende, smed hun dem bare "i kloakken". Efter andre beretninger var hun et elskeligt menneske. Hun lå i sengen de sidste 7 år af sit liv. Et par år efter at hun blev syg, flyttede de op til datteren Tine i Vraa. Haakon døde dog først. I kirkebogen står der: "Død Vraa Stationsby, Vraa sogn, begr. Vraa kirkegård 7.8. Håkon Svensson, forhenværende jernbanearbejderformand i Borup. Født i Sverige (Blekinge) Gift med efterlevende Sidsel Johanne Kristensen". Ved Bedste Hannes død står der i kirkebogen: Død i Vraa sogn og by, begravet på Vraa kirkegård Sidsel Johanne Svensson født Kristensen. Pensioneret enke efter baneformand Haakon Svensson, død i Vraa 2. august Hun var født i Brønderslev, dr. af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Margrethe Madsdr. Sidste fællesbo var Vraa. / 5 år, begravet af sognepræsten, dødsattest , skifteattest

12 2. GENERATION Haakon Svensson og Sidsel Johanne Christensen s. 7 A Silius Algot Svendsen, i Brønderslev, på sygehuset i Hjørring, 62 år gammel, ~ Kristine Kristensen, i Øster Harken, Vrejlev sogn, i Vraa, dr. af Lars Kristensen, Øster Harken. Børn: s. 18 Holger Nørlund Svendsen Johanne Svendsen Kätty Svendsen Henning Trier Svendsen Thyra Svendsen Tage Svendsen Silius og Kristine Svendsen Silius Algot Svendsen fik efter sigende sit navn Algot i faderens glæde over, at han nu havde stilling, hjem og kone - nu var alt godt. Han tjente på landet til o Skudsmålsbogen er bevaret hos sønnesønnen Ole Svendsen. Herefter udlært tømrer i Vraa, hvor han blev tømrermester. Startede o tømmerhandel i Vraa, vistnok hvor der senere var afholdshotel. Foto på næste side. Han havde arvet faderens musikalitet og kunne tage violinen ned fra væggen og spille "En skærgårdsflika". Han var i 1923 i Sverige for at opspore familien, men det lykkedes ikke. Bedsteforældrenes gravsted var da slettet. Kristines bror var læge i Sulsted. Silius Svendsen er omtalt i "Vraa gennem 100 år" B Carl Oscar Svendsen, i Borup i Vraa sogn, sst. Efter kirkebogen fandtes han druknet i en mergelgrav. C Jens Christian Emanuel Svendsen, i Borup i Vraa sogn. Formodentlig død som barn eller ung

13 2. GENERATION Silius Svendsens tømmerhandel, Vraa gennem 100 år, s. 29 D Selma Josephine Svendsen, i Borup, , ~ med Niels Peder Sørensen, , De byggede Mølgård i Børglum på jord fra Børglum Kloster. Børn: s. 20 Johanne ( Anne J.) Mølgaard Sørensen Dagmar Mølgaard Sørensen Niels Mølgaard Sørensen Gunhild Mølgaard Sørensen Haagen Mølgaard Sørensen Hanny Mølgaard Sørensen, tvilling Selmer Mølgaard Sørensen, tvilling

14 2. GENERATION Selma og Niels Peder Sørensen Fra v. Johanne, Dagmar, Mølgaard, Haagen, Gunhild, Hanny og Selmer E Haakon Thorvald Svendsen, i Borup i Vraa sogn, i Vaarst, ~ i Øse kirke med Sigrid Kristine Nielsen, i Hostrup skole, Øse sogn ved Varde, dr. af lærer Hans Peter N., 1855 i Forum, Brøndum s., 1945 i Nordenskov, Øse s. og hustru Kirsten Marie Pedersen, 1858 i Tobøl i Guldager sogn, 1918 i Hostrup skole. Børn: s. 22 Gudrun Svendsen Agner Svendsen Johanne Marie Svendsen Holger Svendsen Nanna Svendsen Arbejdede ved landbruget til han var 18 år, i snedker/tømrerlære hos Chr. Larsen i Vollerup, vinteren på Vraa højskoles håndværkerafdl., 1908 lærer fra Gedved, s.å. vikar ved Øse skole, 1909 lærer ved Rosgård skole ved Mønsted, 1912 i Hæsum skole, Ø. Hornum s., 1915 førstelærer i Vaarst, Gunderup s., afsked Han gjorde en stor indsats for aftenskole, gymnastik, oprettelse af folkebibliotek m.v. Ridder af Dannebrog 1949, indstillet af en gammel elev, som han havde hjulpet til en uddannelse. Erindringer fra nov.1949.

15 2. GENERATION Hans Hakon Svendsen Sigurd Thorvald Svendsen F Adolf Johan Svendsen, i Borup, Vraa sogn, på Vesterheden ved Vraa, ~ Anne Marie Madsen, i Rakkeby, i Vraa, dr. af husmand Lars Chr. M. og hustru Magdalene Jeremiasen af Rakkeby Mark. Familien havde husmandssted i Borup ved Luftbroen, nabo til faderens banehus. Han faldt ned af et hølæs men så uheldigt, at hans arm blev "vissen". De solgte så ejendommen og flyttede ud på Vesterheden. Børn: s. 26 Edit Henriette Svendsen Haagen Svendsen Gerda Marie Svendsen Asta Emilie Svendsen Magdalene (Tutten) Svendsen Ninna Svendsen Selma Svendsen Agner Adolf Svendsen Adolf og Anne Marie Svendsen G Martin (Jens Christian Martin) Svendsen, , ~ Ane. Han købte jord i Tårs hede og opdyrkede den. I de første 5 år boede han i en jordhule. For indsatsen med hedeopdyrkningen er der rejst en sten over ham i Kongenshus mindepark. Han blev velhavende af at slå sten til kommunen. Sønnen Thorvald overtog gården. Børn: s. 31 Ebba Svendsen Oda Svendsen Gunnar Svendsen Thorvald Svendsen H Henrik (Anders Henrik) Svendsen, ,? død i Junciton City, Oregon, USA, efter Udvandrede o til USA og deltog i 1. verdenskrig for USA. Efter krigen ville han afmønstre i Europa og vende direkte hjem til

16 2. GENERATION Danmark, men måtte rejse til USA. Han blev farmer, gik fallit, men havde senere en cigarforretning i Junciton City. Måske gift, men hustru/børn ukendte. Henrik Svendsen I Carl Oscar Svendsen, i Borup i Vraa sogn, J Tine (Dusine Caroline Ottine) Svendsen, i Borup, ~ i Vraa med Jens Jacob Jensen, i Volstrup sogn, Dronninglund herred. Ægtf. var arbejdsmand. Familien boede på Vrejlevvej i Vraa. Børn: s. 31 Svend Haagen Peter Jensen Henry Oscar Jensen Gunnar Johannes Elbert Jensen Gerhard Valdemar Jensen Jens Johannes Jensen

17 2. GENERATION Tine og Jens Jacob Jensen K Elmine Petrea (Mine) Svendsen, i Borup, Vraa sogn, i Brønderslev, ~ Niels Kr. Larsen, , i Brønderslev. Ægtf. var værkfører på maskinfabrikken Pedershåb i Brønderslev. Børn: s. 32 Emanuel Larsen Svend Aage Larsen Erling Marinus Larsen Niels Vagner Larsen Ella Karen Johanne Larsen Elmine Svendsen og Niels Kristian Larsen

18 3. GENERATION Silius Algot Svendsen og Kristine Kristensen s. 12 A Holger Nørlund Svendsen, i Vraa, i Hjørring, ~ i Børglum Kloster kirke med Dagny Marie Henriksen, , dr. af skomager Martin H., Børglum. Købmand i Stokbrogade Hjørring. De boede privat på Græsvangen. Børn: s. 34 Kirsten Svendsen Holger Nørlund Svendsen B Johanne Svendsen, i Vraa, sst. Lærerinde ved Brørup skole og senere i 16 år ved Bagterp skole ved Hjørring. Johanne Svendsen Kätty Svendsen C Kätty Svendsen, i Vraa, sst. Lærerinde i Vraa

19 3. GENERATION D Henning Trier Svendsen, i Vraa, i Rakkeby, ~ i Sdr. Harritslev med Annalise (Lis) Petersen, i Rakkeby, dr. af Johannes P. og hustru Ingrid, Rakkeby. Udd. ved landbruget, kontrolassistent i Rakkeby. Efter giftermålet købte de en ejendom på 4 tdr. land i Rakkeby. Børn: s. 34 Sten Svendsen Adresse: Agervej 90, Rakkeby, 9800 Hjørring, tlf Henning Svendsen og hans far i faderens tømmerlade E Thyra Svendsen, i Vraa, , begr. i Rakkeby, ~ i Vraa med Frode Kristensen, i Høgsted, Vrejlev sogn. De købte i 1940 et husmandssted i Astrup, men boede efter 1948 på Snarupvej 33 i Rakkeby. Frode var desuden hjemmeslagter. Børn: s. 34 Karen Johanne Kristensen Niels Erik Kristensen Jens Børge Kristensen F Tage Svendsen, i Vraa, ~ i Vittrup kirke med Agnes Mariegaard, , dr. af gårdejer Ole Christian Mariegård (Larsen), Vittrup. Bestyrer af landbruget ved Vraa Højskole Havde et større husmandsbrug på Vejby Sdr. Hede og Østergaard i Lyngby ved Løkken. Afstod gården til sønnen Ole i 1972 og flyttede til Vittrup. Han har i sin bog "Fra le og plejl til mejetærsker" fortalt om sit liv og om slægten i perioden Bogen findes på Nationalmuseet. Børn: s. 35 Ole Svendsen Arne Svendsen Adresse: Trekanten 6, Vittrup, 9760 Løkken

20 3. GENERATION Tage og Marie Svendsen Selma Josephine Svendsen og Niels Peder Sørensen s. 13 A Johanne (Anne Johanne) Mølgaard Sørensen, i Børglum, 1996 i Sindal, ~ 1923 med Valdemar Holmen Christensen, 1899 i Fristrup ved Børglum, i Ugilt Børn: s. 36 Peter Holmen Christensen Selma Holmen Christensen Valborg Holmen Christensen Agner Holmen Christensen Nanny Holmen Christensen Tage Christensen B Dagmar Mølgaard Sørensen, på Mølgaard i Børglum,~ Mads Christian Jensen, i Vejby. De havde gården Lerbæk på Børglum Hede, som sønnen Peter nu har. Børn: s. 36 Selmar Mølgaard Jensen Peter Mølgaard Jensen C Niels Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Vraa, ~ med Marie Christensen, i Guldager i Vraa sogn., i Vraa. Familien havde Søndergaard i Smidstrup fra Børn: s. 37 Vagner Mølgaard Sørensen Eigil Mølgaard Sørensen Henny Mølgaard Sørensen

21 3. GENERATION Marie og Niels Mølgaard D Gunhild Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Vraa, ~ med Jens Peter Aksel Pedersen, i Rønnebjerg, i Volhøj. Hun mistede tidligt sin mor, der døde fra 2 små tvillinger. Dem påtog Gunhild sig at passe. De havde købmandsforretning i Volhøj. Børn: s. 38 Tove Mølgaard Pedersen Jens, Gunhild og Tove E Haagen Mølgaard Sørensen, i Børglum, 1963, ~ Inga Emilia Andreasen, i Saltum. Overtog Mølgaard i Børglum efter faderen. Børn: s. 38 Hanne Mølgaard Sørensen F Hanny Mølgaard Sørensen, (tvilling) i Børglum, ~ i Børglum sognekirke med Arnold Nielsen, i Vrensted, Ægtf. var murer i Vrensted. Børn: s. 38 Lisbeth Mølgaard Nielsen Margit Mølgaard Nielsen Anna Selma Mølgaard Nielsen Aarle Mølgaard Nielsen Selma Mølgaard Nielsen

22 3. GENERATION Hanny og Arnold Nielsen med børn, svigerbørn og børnebørn, Poul Nielsen, 2 Frits Nielsen, 3 Anna Mølgaard Nielsen, 4 Erik Olsen, 5 Torben Mølgaard Olsen, 6 Margit Mølgaard Nielsen, 7 Kaj Andersen, 8 Flemming Mølgaard Olsen, 9 Aarle Mølgaard Nielsen, 10 Arnold Nielsen, 11 Hanny Mølgaard Sørensen, 12 Selma Mølgaard Nielsen, 13 Conny Nielsen, 14 Helle Mølgaard Andersen, 15 Lisbeth Mølgaard Nielsen G Selmer Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Astrup, ~ i Solbjerg kirke, Frederiksberg med Ella Lynge, i Viborg, dr. af bøssemager Anton L., 1888, 1972 og hustru Alma Mathiesen, 1890, Selmer gik 7 år i skole i Børglum, var derefter karl hos faderen, indtil hans lærer forberedte ham til at gå på seminarium. Lærer 1939, skoleinspektør i Astrup ved Hjørring, pensioneret i Ella Lynge, studentereksamen i 1937, lærereksamen fra Haderslev Seminarium Børn: s. 40 Kirsten Mølgaard Sørensen Tove Mølgaard Sørensen Jens Mølgaard Sørensen Adresse: Kirkebakken 9, Astrup, 9800 Hjørring. Haakon Thorvald Svendsen og Sigrid K. Nielsen s. 14 A Gudrun Svendsen, i Vaarst, ~ o i Hjørring kirke med Harald Georg Jørgensen, i København, i Hjørring. Uddannet som sygeplejerske på Brønderslev sygehus, på Sct. Hans Hospital og på en privat klinik i København i årene Ansat på Aalborg Sygehus Syd , Hjørring sygehus til Ægtf. lektor ved Hjørring Gym

23 3. GENERATION nasium til Han underviste i fagene naturhistorie, geografi, og biologi. Børn: s. 40 Poul Jørgensen Ruth Jørgensen Knud Jørgensen Adresse: Rosenvej 4, 9800 Hjørring, tlf Gudrun og Harald G. Jørgensen B Agner Svendsen, i Hæsum, Ø. Hornum s., i Randers, ~ 1. med Irma Henny Larsen, i Aalborg, i Århus, ~ 2. med Ritta Andersen, i Randers, ægtesk. opløst Agner Svendsen, student Aalborg Katedralskole 1933, cand. med. Københavns Universitet 1941, 1951 mag. scient i biokemi. Ansat Nørre Hospital i København, o læge i Randers, 1945 ansat på Skørping Sanatorium. Her blev hustruen smittet med tuberkulose og døde deraf overlæge ved Randers Centralsygehus' laboratorium og blodbank. Ritta var lægesekretær. Agner og Irma Svendsen Børn 1. ægteskab: s. 41 Hanne Svendsen Tove Svendsen Bodil Svendsen

24 3. GENERATION Børn 2. ægteskab: s. 42 Lone Svendsen C Johanne Marie Svendsen, i Vaarst, i Horsens, ~ med Niels Therkildsen, i Løsning, i Horsens. Udlært smørrebrødsjomfru, senere sygehjælper på Brædstrup sygehus. Ægtf. lærer fra Gedved, lærer på centralskolen i Brædstrup, organist sst.. Børn: s. 42 Lizzie Therkildsen Ole Therkildsen D Holger Svendsen, i Vaarst, , ~ med Kirsten Kristensen, i Sønderbæk, Efter endt skolegang hos sin far i Vaarst blev han uddannet indenfor handel og kontor og har været lagerforvalter. Ægtf. var hjemmehjælper ved Randers kommune. Børn: s. 42 Berit Lillian Svendsen Niels Erik Svendsen Holger og Kirsten Svendsen E Nanna Svendsen, i Vaarst, ~ i Gunderup med Georg Springborg Jørgensen, i Sølyst ved Aalborg, i Aalborg, søn af fisker Elias J., 1883 i Svendborg, 1922 i Aalborg og hustru Kristine f. Axelsen, 1885 i Nr. Uttrup, 1956 i Aalborg. Realeksamen fra Cand. Mag. Møllers Realskole, Aalborg, lærer fra Ribe Seminarium, hjemmegående til 1952, lærerinde ved Elisabeth Brøndsteds skole i Aalborg, den senere Skipper Klements Skole til Ægtf., realeksamen fra Nr. Sundby private realskole, kontorudd., lærer fra K.F.U.M s, det senere Frederiksberg seminarium, København Vikar i Ø. Hassing, 1941 førstelærer i Skovstrup ved Gistrup, 1950 Sofiendalsskolen i Skalborg, 1956 viceskoleinspektør, 1983 pensioneret. Kasserer og forretningsfører for Skalborg vandværk Børn: s. 43 Kirsten Springborg Jørgensen

25 3. GENERATION Jørgen Springborg Jørgensen Adresse: Viggo Barfoeds Vej 5, 9200 Aalborg SV, tlf Fra venstre Jørgen, Nanna, Georg og Kirsten F Hans Hakon Svendsen, i Vaarst, ~ i Vindinge med Ane Margrethe Jørgensen, i Vindinge, dr. af Carl J., 1893 i Flødstrup og hustru Karen f. Danielsen, * 1891 i Vindinge. Efter skolegang hos faderen i Vaarst tog han realeksamen på Møllers Realskole i Aalborg eksamen fra Tandteknikerhøjskolen i København. Ægtf. tandtekniker. De drev hver sin tandklinik i hhv. Tommerup og Haarby, Fyn. Børn: s. 43 Erik Pilsgaard Svendsen Anne Birgitte Svendsen Adresse: Sportsvej 4, 5683 Haarby. G Sigurd Thorvald Svendsen, i Vaarst, ~ med Hannah Marie Andersen, i Maastrup, dr. af lærer A.A Andersen og hustru Edna f. Jensen. Realeksamen i Aalborg 1943, ansat i post- og telegrafvæsenet med tjeneste ved postkontoret i Terndrup, Hjørring, Skagen, Skive og Nørresundby. I 1947 afgivet til militærpostkontoret i Aurich i Tyskland. Pensioneret medl. af Horsens-Hammer sogneråd. I en årrække medlem af Skole & Samfunds hovedbestyrelse og repræsentantskabet for Nørresundby Bank medlem af Vodskov Menighedsråd. Ægtf. udd. barnesygeplejerske, men i en lang årrække lærervikar ved skolevæsenet i Skagen, Nørresundby og Vodskov. Præstesekretær i Vodskov Børn: s. 44 Torben Svendsen

26 3. GENERATION Ole Svendsen Helle Svendsen Adresse: Brorsonsvej 30, 9310 Vodskov. Adolf Johan Svendsen og Anne Marie Madsen s. 15 A Edit Henriette Svendsen, i Borup, ~ i Vraa med Anton Jensen, i Dronninglund, søn af Anders J. og hustru Marie. Arbejdede på Scan Fisk i Frederikshavn. Ægtf. arbejdede på teglværket, senere Jysk Andel, Frederikshavn. Familien boede i Kvissel, senere i Ø. Holmen. Børn: s. 45 Kaj Ove Jensen Henning Adolf Jensen Ella Jensen Asta Jensen Vagn Åge Jensen Lisbeth Jensen Edit og Anton Jensen B Haagen Svendsen, i Borup, ~ 1937 i Vrejlev kirke med Karla Christensen, i Stenum, dr. af Kresten Johannes Christensen, 1946 og hustru Larsmine Karoline f. Sørensen, Først ved landbruget, senere murer, svendebrev i De boede først på Bådsted hede ved Vrensted, men flyttede i 1944 til Kalum ved Serritslev. Murer til 1972, hvor han gik på pension. Medlem af kommunalbestyrelsen i Serritslev. Børn: s. 46 Erna Svenden Knud Svendsen Svend Erik Svendsen

27 3. GENERATION Agner Haagen Svendsen Adresse: Rosenvængets Alle 27, 9700 Brønderslev Haagen og Karla Svendsen C Gerda Marie Svendsen, i Borup, Vraa s., i Farum, ~ i Græsted kirke med Henry Adolf Christensen, i Espergærde, , søn af parcellist i Græsted Frederik C., ( ) og hustru Bodil Sofie f. Hansen. Fra starten af 1940erne husassistent på Vokstrupgaard i Græsted, hvor også søsteren Magdalene var ansat. Fra 1946 blev Henry gartner på Vigen i Stavnsholt og var her gartner i knap 30 år under 3 ejere, Nellemann (Domi), Harzen (Imak Regntøj) og Jansen (Jansen Benzin). De flyttede herefter til Farum, og Henry blev da ansat hos en anlægsgartner. Ægtf. var bror til søsteren Tuttens mand. Børn: s. 47 Edit Bodil Christensen Anne Marie (Mie) Christensen

28 3. GENERATION Gerda og Henry D Asta Emilie Svendsen, i Borup, i Løkken, ~ i Vraa med Harald Nielsen, i Vraa, sst., søn af portør Niels N., 1878 i Sdr. Vraa, 1923 i København og hustru Johanne Berthelsen Davidsen, 1882 i Em, 1936 i Vraa. Asta Nielsen var stuepige på Realskolen i Vraa. Ægtf. havde Mellergaard i Vraa. Efter giftermålet købte de Hestehaven i Høgsted, som de solgte o De havde så en ejendom i Borup, men flyttede til Vraa, senere til Nørre Vraa skole var Harald ansat ved fængselsvæsenet i Kragskovhedelejren, Jerup købte han en osteforretning i Vraa og familien flyttede da op på Løkkensvej 8. Børn: s. 48 Niels Regner Nielsen Anna Marie Nielsen Jens Nielsen Asta og Harald Nielsen E Magdalene (Tutten) Svendsen, i Borup, Vraa s., i Frederiksberg, ~ juni 1939 i Nøddebo kirke med Willy Reinhard Frederik Christensen, , , søn af parcellist i Græsted Frederik Christensen, ( ) og hustru Bodil Sofie f. Hansen. Ansat som tjenestepige i Esrum Mølle 1939, efter giftermålet hjemmegående, senere deltidsansat hushjælp på Vokstrupgård, Saltrup, husmoderafløser i Birkerød kommune, ansat ved Frederiksberg Smørrebrød. Ægtf. udlært møllersvend i Esrum Mølle, møllersvend i Lynge Mølle, flyttede til Saltrup og var skovarbejder i Gribskov i krigsårene, chauffør hos mekaniker Skov i Græsted, fængselsbetjent i Horserød, ansat på Maskinfabrikken Nordsten i Hillerød og flyttede til Græsted Overdrev, 1952 ansat hos Skandinavisk Auto Import, Birkerød, 1959 flyttet til Frederiksberg og ansat hos Fa. Madsen & Olsen (Toyota Nørrebro). Var bror til søsteren Gerdas mand Henry. Børn: s

29 3. GENERATION Aage Frederik Christensen Birthe Christensen Anne Lise Christensen (Trine) Tutten og Willy Chrisensen F Ninna Svendsen, i Borup, Vraa s., ~ i Vraa kirke med Arthur Jensen, i Poulstrup, i Hasseris, søn af Harald J., husmand i Baggesvogn. De havde først bageri i Løkkegade, Aalborg og herefter i Christiansgade til Ninna var herefter ansat på Holles Konditori til 1960 og på Konditori Kristine i Aalborg til Ægtf. ansat hos bagermester Marinus Christensen, Skrågade i Nørresundby og efterfølgeren bagermester Pilgaard. Herefter ansat forskellige steder, bl.a. hos Konditori Kristine. De boede i Istedgade og flyttede i 1984 til Skelagervej. Adresse: Skelagervej 225, 9000 Aalborg

30 3. GENERATION Ninna og Arthur Jensen G Selma Svendsen, i Borup, ~ i Vor Frue Kirke, Aalborg med Børge Gregersen, i Aalborg, i Gl. Heldum, søn af lagerforvalter Gregersen, Christiansgade Aalborg. Selma kom i huset hos sin søster Ninna i bageriet i Christiansgade, Aalborg, senere ansat på Konditori Kristine, Aalborg. Ægtf. udlært møbelsnedker hos Bdr. Nielsen i Aalborg, drev møbelsnedkervirksomhed sammen med en kollega, blev så teknikumingeniør fra Aalborg, ansat hos landinspektørfirmaet Nellemann i Aalborg, afdelingsleder i Ingeniørfirmaet Nellemanns afdeling i Lemvig. Børn: s. 50 Birgitte (Gitte) Gregersen Jan Gregersen Adresse: Stolpedalsparken 60, 9000 Aalborg. Selma og Børge Gregersen H Agner Adolf Svendsen, i Borup, Vraa sogn, ~ 1963 i Viborg domkirke med Ingerlise Jensen, i Langå. Udlært bager hos svogeren Arthur Jensen, Aalborg, bager på Konditori Kristine i Aalborg, bager i bageriet Påls i Gøteborg, sejlede med krydstogtskibet M/S Saga til bl.a. de Kanariske Øer og Gibraltar, sprøjtemaler på Volvo, i lære som nitter/svejser på Aalborg Værft, ansat på fryserfabrikken Frigor i Viborg, nu på efterløn. Ægtf. kontorassistent og har bl.a. arbejdet hos et advokatfirma i Viborg. Børn: s

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Efterkommere af Hans Thomsen

Efterkommere af Hans Thomsen Efterkommere af Hans Thomsen Generation nr. 1 1. HANS 1 THOMSEN blev født 10 mar 1807 i Sønderholm, og døde (ukendt dato) i?. Han giftede sig med ANE MARIE CHRISTIANSDATTER. Hun blev født omk. 1825 i Gjøl

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere