Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel"

Transkript

1 Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 -

2 - 2 -

3 Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg

4 Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Ole Færch Privattryk - Aalborg Tryk: Schølin Grafisk ApS, Aalborg Trykt i 100 eksemplarer Sat med Times New Roman 11 p. ISBN

5 Forord Denne bog er en efterslægtstavle over svenskeren Haakon Svensson, der indvandrede til Danmark o og Sidsel Johanne Christensen fra Brønderslev. Haakon Svensson var smed og deltog som "jernbanebørste" i bygningen af jernbanen op gennem Jylland. Han blev 1873 baneformand ved DSB. Familien slog sig ned i Borup nord for Vraa i Vendsyssel og antog efterhånden det danske navn Svendsen. Efterslægtstavlen er opbygget med generationsvis opstilling. Det vil sige, at tavlen er ordnet i generationer, der behandles hver for sig som et afsluttet hele. Indenfor hver generation behandles hvert kuld børn for sig. Stamfar/mor til det kuld børn, der beskrives, fremhæves i en Kuldoverskrift med stor, fed skrift, der står centreret på siden. I slutningen af kuldoverskriften er der en henvisning til den side, hvor beskrivelsen af stamfar/mor findes. Under kuldoverskriften beskrives de enkelte børn. Placering i kuldet angives med A for første barn, B for andet osv. For det enkelte barn angives døbenavn, og fødselsdata, vielsesdata, ægtefælles navn og data og ægtefællens forældres data. Herefter beskrivelse af uddannelse, beskæftigelse m.v. samt tilsvarende for ægtefælle. Under Børn: angives den side, hvor børnene er nærmere beskrevet og nedenunder står børnenes navne og fødedato. Endelig eventuel adresse og telefonnummer. Oplysninger om nærmeste generationer er baseret på, hvad der er fortalt i familien samt en række telefoninterviews. Disse oplysninger er udsendt som kladde til alle familiemedlemmer med kendt adresse med anmodning om rettelser og tilføjelser samt fotos. Tekster og fotos er således i høj grad udtryk for, hvad man har ønsket medtaget. Stort set alle modtagne fotos med tilstrækkelig fotokvalitet er anvendt. Jeg takker for de oplysninger og fotos, som velvilligt er stillet til rådighed. Der vil desværre nok altid i en bog som denne være fejl, mangler og misforståelser. Meddelelser herom vil blive modtaget med tak. En bestemt person findes ved at slå op i personregisteret bag i bogen. Ønsker man at se beskrivelsen af denne persons forældre, går man op til Kuldoverskriften, hvor der i slutningen af linien er henvisning til den aktuelle side. Ønsker man modsat at se den detaljerede beskrivelse af vedkommendes børn, er der i linien Børn: en henvisning til den side, hvor børnene er beskrevet. Datoer overalt efter sædvanlig dansk standard med dag, måned, år er således den 1. december I opstillingen Børn: angives dag og måned med tocifrede tal fx 8. februar 1913 som Hvor en nøjagtig dato ikke er kendt, skrives datoen i tabelopstilling som fx , der betyder omkring Personregister findes på side 77. Benyttede forkortelser fremgår side 80. Aalborg d. 31. marts Ole Færch - 5 -

6 - 6 -

7 1. GENERATION Haakon Svensson, Gammaltorp i Blekinge i Sverige, i Vraa, ~ i Brønderslev kirke med Sidsel Johanne Christensen, i Brønderslev, i Vraa, dr. af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Margrethe Madsdatter, Brønderslev. Børn: s. 12 Silius Algot Svendsen Carl Oscar Svendsen Jens Christian Emanuel Svendsen Selma Josephine Svendsen Haakon Thorvald Svendsen Adolf Johan Svendsen Jens Christian Martin Svendsen (Martin) Anders Henrik Svendsen (Henrik) Carl Oscar Svendsen Dusine Caroline Ottine (Tine) Svendsen Elmine Petrea Svendsen (Mine) r fra højre: Haakon, Mine, Johanne, Tine, Silius. 2. r fra venstre Martin, Selma,?, Thorvald,? Haakon Svensson indvandrede fra Sverige ansøgte han om dansk indfødsret og havde da opholdt sig uafbrudt i Danmark siden Han var da kolonneformand ved DSB. Dette bevilligedes ved lov af (Register over personer der i årene ved lov har erhvervet dansk indfødsret, Schultz forlag 1916, s. 259). I Indfødsretssagen i Rigsarkivet berettes herom: "Haakon Svensson kom til Danmark i foråret 1867 og fik straks arbejde ved jernbaneanlæggene i Jylland. Han arbejdede fra til hos - 7 -

8 1. GENERATION den engelske entreprenør Køhler i Skanderborg og senere indtil 1869 hos en entreprenør Tames Meyer ligeledes i Skanderborg. Han arbejdede senere ved forskellige entreprenører i Jylland henved i alt 6 år, indtil han blev banearbejder ved statsbanerne i Aalborg, hvor han var ansat et årstid, indtil han i blev ansat som formand for kolonne nr. 60 ved Vraa på banestrækningen fra Nørresundby til Frederikshavn". Haakon Svenssons flyttebevis Den udstedte sognepræsten S.J. Morin i Gammaltorp bevis for Haakon Svenssons flytning til Danmark. Haakon Svensson var efter familietraditionen udlært smed og skoede som ung de rensdyr, som slæbte malm over de frosne svenske søer. Han udvandrede sikkert grundet den store arbejdsløshed og nød, der på det tidspunkt var i Sverige, kendt gennem Vilhelm Mobergs roman Udvandrerne og Jan Troells filmatisering heraf

9 1. GENERATION Ved vielsen i Vester Brønderslev kirke står der i kirkebogen (C83 B-7): "Ungkarl Hakon Svendsen, 27 år, født i Sverige ,?holumstagger ved jernbanen i Vraa, Brønderslev sogn og pige Sidsel Marie Christensen, 21 år, født i V. Brønderslev af Vester Brønderslev. Forlovere: Husmand Jens Christian Christensen af Aalestrup mark, Jerslev sogn og husmand Christen Christensen på V. Hedegaards mark. Viet " Huset ved banen i Borup, til venstre sønnen Adolfs husmandssted fødtes sønnen Silius i Vr. Brønderslev. Haakon Svensson var da jernbanearbejder, og de kaldes tjenestefolk på V. Hedegaard mark. De boede sikkert hos hendes forældre. Faddere var pige Bodil Marie Pedersdr. af V. Hedegaard og bedstefaderen, husmand Christen Christensen, V. Hedegaards mark blev Haakon Svensson ansat ved DSB i Aalborg og i september 1874 blev han kolonneformand i Vraa. Sidst i 1875 flyttede familien til Borup, hvor sønnen Carl Oscar er født og døbt i Vraa kirke. Efter folketællingen kom Haakon Svendsen til kommunen i De boede i ledvogterhus nr. 21 i Borup og Johanne var ledvogterske, indtil Luftbroen blev bygget. De købte senere et husmandssted nær ved, som sønnen Adolf senere overtog. De byggede så et hus ved siden af, tæt ved banen. Det fortælles, at de havde geder og lavede rullepølser af kødet. De levede meget af ål, som Haakon fangede i Borup å. Han var efter sigende god til at synge, og denne evne og musikalitet er gået i arv til mange efterkommere. Selv om han efterhånden antog det danske navn Haagen Svendsen, blev han ved med at være svensk af sprog. Haakon Svensson blev afskediget efter ansøgning på grund af alder med pension 1169 kr. årligt og fik da diplom og et gratiale på 100 kr

10 1. GENERATION Haakon Svensson og Johanne f. Christensen Haakon Svensson var måske i slægt med Sven Svensson i Sdr. Vraa, som er fadder ved hans andet barn. Ved Sven Svenssons død står der i kirkebogen: Sven Svensson, død i Vraa Stationsby, Vraa sogn, banearbejderformand, født i Gøtaryd sogn, Kronberg Len, søn af Sven Svensson og hustru Elin Jonsdr. Gift med Anne Johanne Pedersen Det er måske en fætter, som også er udvandret fra Sverige. Gøtaryd ligger i Sydsverige, ca. 10 km vest for Älmhult, 30 km syd for Ljungbu. Haakon Svensson og Johanne med børn og børnebørn o

11 1. GENERATION Haakon og Johanne med børn og svigerbørn ved Haakons 40 års jubilæum ved DSB, efteråret Haakon Thorvald og Sigrid, 3+4 Silius og Kristine, 5+6 Tine og Jens, 7+8 Haakon og Sidsel Johanne, 9+10 Adolf og Anne Marie, Martin og Ane, Selma og Peter, Mine og Christian Bedste Hanne havde efter nogle beretninger et frygteligt sind. Haakon fik ofte fisk med hjem fra banen, men hvis dette ikke passede hende, smed hun dem bare "i kloakken". Efter andre beretninger var hun et elskeligt menneske. Hun lå i sengen de sidste 7 år af sit liv. Et par år efter at hun blev syg, flyttede de op til datteren Tine i Vraa. Haakon døde dog først. I kirkebogen står der: "Død Vraa Stationsby, Vraa sogn, begr. Vraa kirkegård 7.8. Håkon Svensson, forhenværende jernbanearbejderformand i Borup. Født i Sverige (Blekinge) Gift med efterlevende Sidsel Johanne Kristensen". Ved Bedste Hannes død står der i kirkebogen: Død i Vraa sogn og by, begravet på Vraa kirkegård Sidsel Johanne Svensson født Kristensen. Pensioneret enke efter baneformand Haakon Svensson, død i Vraa 2. august Hun var født i Brønderslev, dr. af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Margrethe Madsdr. Sidste fællesbo var Vraa. / 5 år, begravet af sognepræsten, dødsattest , skifteattest

12 2. GENERATION Haakon Svensson og Sidsel Johanne Christensen s. 7 A Silius Algot Svendsen, i Brønderslev, på sygehuset i Hjørring, 62 år gammel, ~ Kristine Kristensen, i Øster Harken, Vrejlev sogn, i Vraa, dr. af Lars Kristensen, Øster Harken. Børn: s. 18 Holger Nørlund Svendsen Johanne Svendsen Kätty Svendsen Henning Trier Svendsen Thyra Svendsen Tage Svendsen Silius og Kristine Svendsen Silius Algot Svendsen fik efter sigende sit navn Algot i faderens glæde over, at han nu havde stilling, hjem og kone - nu var alt godt. Han tjente på landet til o Skudsmålsbogen er bevaret hos sønnesønnen Ole Svendsen. Herefter udlært tømrer i Vraa, hvor han blev tømrermester. Startede o tømmerhandel i Vraa, vistnok hvor der senere var afholdshotel. Foto på næste side. Han havde arvet faderens musikalitet og kunne tage violinen ned fra væggen og spille "En skærgårdsflika". Han var i 1923 i Sverige for at opspore familien, men det lykkedes ikke. Bedsteforældrenes gravsted var da slettet. Kristines bror var læge i Sulsted. Silius Svendsen er omtalt i "Vraa gennem 100 år" B Carl Oscar Svendsen, i Borup i Vraa sogn, sst. Efter kirkebogen fandtes han druknet i en mergelgrav. C Jens Christian Emanuel Svendsen, i Borup i Vraa sogn. Formodentlig død som barn eller ung

13 2. GENERATION Silius Svendsens tømmerhandel, Vraa gennem 100 år, s. 29 D Selma Josephine Svendsen, i Borup, , ~ med Niels Peder Sørensen, , De byggede Mølgård i Børglum på jord fra Børglum Kloster. Børn: s. 20 Johanne ( Anne J.) Mølgaard Sørensen Dagmar Mølgaard Sørensen Niels Mølgaard Sørensen Gunhild Mølgaard Sørensen Haagen Mølgaard Sørensen Hanny Mølgaard Sørensen, tvilling Selmer Mølgaard Sørensen, tvilling

14 2. GENERATION Selma og Niels Peder Sørensen Fra v. Johanne, Dagmar, Mølgaard, Haagen, Gunhild, Hanny og Selmer E Haakon Thorvald Svendsen, i Borup i Vraa sogn, i Vaarst, ~ i Øse kirke med Sigrid Kristine Nielsen, i Hostrup skole, Øse sogn ved Varde, dr. af lærer Hans Peter N., 1855 i Forum, Brøndum s., 1945 i Nordenskov, Øse s. og hustru Kirsten Marie Pedersen, 1858 i Tobøl i Guldager sogn, 1918 i Hostrup skole. Børn: s. 22 Gudrun Svendsen Agner Svendsen Johanne Marie Svendsen Holger Svendsen Nanna Svendsen Arbejdede ved landbruget til han var 18 år, i snedker/tømrerlære hos Chr. Larsen i Vollerup, vinteren på Vraa højskoles håndværkerafdl., 1908 lærer fra Gedved, s.å. vikar ved Øse skole, 1909 lærer ved Rosgård skole ved Mønsted, 1912 i Hæsum skole, Ø. Hornum s., 1915 førstelærer i Vaarst, Gunderup s., afsked Han gjorde en stor indsats for aftenskole, gymnastik, oprettelse af folkebibliotek m.v. Ridder af Dannebrog 1949, indstillet af en gammel elev, som han havde hjulpet til en uddannelse. Erindringer fra nov.1949.

15 2. GENERATION Hans Hakon Svendsen Sigurd Thorvald Svendsen F Adolf Johan Svendsen, i Borup, Vraa sogn, på Vesterheden ved Vraa, ~ Anne Marie Madsen, i Rakkeby, i Vraa, dr. af husmand Lars Chr. M. og hustru Magdalene Jeremiasen af Rakkeby Mark. Familien havde husmandssted i Borup ved Luftbroen, nabo til faderens banehus. Han faldt ned af et hølæs men så uheldigt, at hans arm blev "vissen". De solgte så ejendommen og flyttede ud på Vesterheden. Børn: s. 26 Edit Henriette Svendsen Haagen Svendsen Gerda Marie Svendsen Asta Emilie Svendsen Magdalene (Tutten) Svendsen Ninna Svendsen Selma Svendsen Agner Adolf Svendsen Adolf og Anne Marie Svendsen G Martin (Jens Christian Martin) Svendsen, , ~ Ane. Han købte jord i Tårs hede og opdyrkede den. I de første 5 år boede han i en jordhule. For indsatsen med hedeopdyrkningen er der rejst en sten over ham i Kongenshus mindepark. Han blev velhavende af at slå sten til kommunen. Sønnen Thorvald overtog gården. Børn: s. 31 Ebba Svendsen Oda Svendsen Gunnar Svendsen Thorvald Svendsen H Henrik (Anders Henrik) Svendsen, ,? død i Junciton City, Oregon, USA, efter Udvandrede o til USA og deltog i 1. verdenskrig for USA. Efter krigen ville han afmønstre i Europa og vende direkte hjem til

16 2. GENERATION Danmark, men måtte rejse til USA. Han blev farmer, gik fallit, men havde senere en cigarforretning i Junciton City. Måske gift, men hustru/børn ukendte. Henrik Svendsen I Carl Oscar Svendsen, i Borup i Vraa sogn, J Tine (Dusine Caroline Ottine) Svendsen, i Borup, ~ i Vraa med Jens Jacob Jensen, i Volstrup sogn, Dronninglund herred. Ægtf. var arbejdsmand. Familien boede på Vrejlevvej i Vraa. Børn: s. 31 Svend Haagen Peter Jensen Henry Oscar Jensen Gunnar Johannes Elbert Jensen Gerhard Valdemar Jensen Jens Johannes Jensen

17 2. GENERATION Tine og Jens Jacob Jensen K Elmine Petrea (Mine) Svendsen, i Borup, Vraa sogn, i Brønderslev, ~ Niels Kr. Larsen, , i Brønderslev. Ægtf. var værkfører på maskinfabrikken Pedershåb i Brønderslev. Børn: s. 32 Emanuel Larsen Svend Aage Larsen Erling Marinus Larsen Niels Vagner Larsen Ella Karen Johanne Larsen Elmine Svendsen og Niels Kristian Larsen

18 3. GENERATION Silius Algot Svendsen og Kristine Kristensen s. 12 A Holger Nørlund Svendsen, i Vraa, i Hjørring, ~ i Børglum Kloster kirke med Dagny Marie Henriksen, , dr. af skomager Martin H., Børglum. Købmand i Stokbrogade Hjørring. De boede privat på Græsvangen. Børn: s. 34 Kirsten Svendsen Holger Nørlund Svendsen B Johanne Svendsen, i Vraa, sst. Lærerinde ved Brørup skole og senere i 16 år ved Bagterp skole ved Hjørring. Johanne Svendsen Kätty Svendsen C Kätty Svendsen, i Vraa, sst. Lærerinde i Vraa

19 3. GENERATION D Henning Trier Svendsen, i Vraa, i Rakkeby, ~ i Sdr. Harritslev med Annalise (Lis) Petersen, i Rakkeby, dr. af Johannes P. og hustru Ingrid, Rakkeby. Udd. ved landbruget, kontrolassistent i Rakkeby. Efter giftermålet købte de en ejendom på 4 tdr. land i Rakkeby. Børn: s. 34 Sten Svendsen Adresse: Agervej 90, Rakkeby, 9800 Hjørring, tlf Henning Svendsen og hans far i faderens tømmerlade E Thyra Svendsen, i Vraa, , begr. i Rakkeby, ~ i Vraa med Frode Kristensen, i Høgsted, Vrejlev sogn. De købte i 1940 et husmandssted i Astrup, men boede efter 1948 på Snarupvej 33 i Rakkeby. Frode var desuden hjemmeslagter. Børn: s. 34 Karen Johanne Kristensen Niels Erik Kristensen Jens Børge Kristensen F Tage Svendsen, i Vraa, ~ i Vittrup kirke med Agnes Mariegaard, , dr. af gårdejer Ole Christian Mariegård (Larsen), Vittrup. Bestyrer af landbruget ved Vraa Højskole Havde et større husmandsbrug på Vejby Sdr. Hede og Østergaard i Lyngby ved Løkken. Afstod gården til sønnen Ole i 1972 og flyttede til Vittrup. Han har i sin bog "Fra le og plejl til mejetærsker" fortalt om sit liv og om slægten i perioden Bogen findes på Nationalmuseet. Børn: s. 35 Ole Svendsen Arne Svendsen Adresse: Trekanten 6, Vittrup, 9760 Løkken

20 3. GENERATION Tage og Marie Svendsen Selma Josephine Svendsen og Niels Peder Sørensen s. 13 A Johanne (Anne Johanne) Mølgaard Sørensen, i Børglum, 1996 i Sindal, ~ 1923 med Valdemar Holmen Christensen, 1899 i Fristrup ved Børglum, i Ugilt Børn: s. 36 Peter Holmen Christensen Selma Holmen Christensen Valborg Holmen Christensen Agner Holmen Christensen Nanny Holmen Christensen Tage Christensen B Dagmar Mølgaard Sørensen, på Mølgaard i Børglum,~ Mads Christian Jensen, i Vejby. De havde gården Lerbæk på Børglum Hede, som sønnen Peter nu har. Børn: s. 36 Selmar Mølgaard Jensen Peter Mølgaard Jensen C Niels Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Vraa, ~ med Marie Christensen, i Guldager i Vraa sogn., i Vraa. Familien havde Søndergaard i Smidstrup fra Børn: s. 37 Vagner Mølgaard Sørensen Eigil Mølgaard Sørensen Henny Mølgaard Sørensen

21 3. GENERATION Marie og Niels Mølgaard D Gunhild Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Vraa, ~ med Jens Peter Aksel Pedersen, i Rønnebjerg, i Volhøj. Hun mistede tidligt sin mor, der døde fra 2 små tvillinger. Dem påtog Gunhild sig at passe. De havde købmandsforretning i Volhøj. Børn: s. 38 Tove Mølgaard Pedersen Jens, Gunhild og Tove E Haagen Mølgaard Sørensen, i Børglum, 1963, ~ Inga Emilia Andreasen, i Saltum. Overtog Mølgaard i Børglum efter faderen. Børn: s. 38 Hanne Mølgaard Sørensen F Hanny Mølgaard Sørensen, (tvilling) i Børglum, ~ i Børglum sognekirke med Arnold Nielsen, i Vrensted, Ægtf. var murer i Vrensted. Børn: s. 38 Lisbeth Mølgaard Nielsen Margit Mølgaard Nielsen Anna Selma Mølgaard Nielsen Aarle Mølgaard Nielsen Selma Mølgaard Nielsen

22 3. GENERATION Hanny og Arnold Nielsen med børn, svigerbørn og børnebørn, Poul Nielsen, 2 Frits Nielsen, 3 Anna Mølgaard Nielsen, 4 Erik Olsen, 5 Torben Mølgaard Olsen, 6 Margit Mølgaard Nielsen, 7 Kaj Andersen, 8 Flemming Mølgaard Olsen, 9 Aarle Mølgaard Nielsen, 10 Arnold Nielsen, 11 Hanny Mølgaard Sørensen, 12 Selma Mølgaard Nielsen, 13 Conny Nielsen, 14 Helle Mølgaard Andersen, 15 Lisbeth Mølgaard Nielsen G Selmer Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Astrup, ~ i Solbjerg kirke, Frederiksberg med Ella Lynge, i Viborg, dr. af bøssemager Anton L., 1888, 1972 og hustru Alma Mathiesen, 1890, Selmer gik 7 år i skole i Børglum, var derefter karl hos faderen, indtil hans lærer forberedte ham til at gå på seminarium. Lærer 1939, skoleinspektør i Astrup ved Hjørring, pensioneret i Ella Lynge, studentereksamen i 1937, lærereksamen fra Haderslev Seminarium Børn: s. 40 Kirsten Mølgaard Sørensen Tove Mølgaard Sørensen Jens Mølgaard Sørensen Adresse: Kirkebakken 9, Astrup, 9800 Hjørring. Haakon Thorvald Svendsen og Sigrid K. Nielsen s. 14 A Gudrun Svendsen, i Vaarst, ~ o i Hjørring kirke med Harald Georg Jørgensen, i København, i Hjørring. Uddannet som sygeplejerske på Brønderslev sygehus, på Sct. Hans Hospital og på en privat klinik i København i årene Ansat på Aalborg Sygehus Syd , Hjørring sygehus til Ægtf. lektor ved Hjørring Gym

23 3. GENERATION nasium til Han underviste i fagene naturhistorie, geografi, og biologi. Børn: s. 40 Poul Jørgensen Ruth Jørgensen Knud Jørgensen Adresse: Rosenvej 4, 9800 Hjørring, tlf Gudrun og Harald G. Jørgensen B Agner Svendsen, i Hæsum, Ø. Hornum s., i Randers, ~ 1. med Irma Henny Larsen, i Aalborg, i Århus, ~ 2. med Ritta Andersen, i Randers, ægtesk. opløst Agner Svendsen, student Aalborg Katedralskole 1933, cand. med. Københavns Universitet 1941, 1951 mag. scient i biokemi. Ansat Nørre Hospital i København, o læge i Randers, 1945 ansat på Skørping Sanatorium. Her blev hustruen smittet med tuberkulose og døde deraf overlæge ved Randers Centralsygehus' laboratorium og blodbank. Ritta var lægesekretær. Agner og Irma Svendsen Børn 1. ægteskab: s. 41 Hanne Svendsen Tove Svendsen Bodil Svendsen

24 3. GENERATION Børn 2. ægteskab: s. 42 Lone Svendsen C Johanne Marie Svendsen, i Vaarst, i Horsens, ~ med Niels Therkildsen, i Løsning, i Horsens. Udlært smørrebrødsjomfru, senere sygehjælper på Brædstrup sygehus. Ægtf. lærer fra Gedved, lærer på centralskolen i Brædstrup, organist sst.. Børn: s. 42 Lizzie Therkildsen Ole Therkildsen D Holger Svendsen, i Vaarst, , ~ med Kirsten Kristensen, i Sønderbæk, Efter endt skolegang hos sin far i Vaarst blev han uddannet indenfor handel og kontor og har været lagerforvalter. Ægtf. var hjemmehjælper ved Randers kommune. Børn: s. 42 Berit Lillian Svendsen Niels Erik Svendsen Holger og Kirsten Svendsen E Nanna Svendsen, i Vaarst, ~ i Gunderup med Georg Springborg Jørgensen, i Sølyst ved Aalborg, i Aalborg, søn af fisker Elias J., 1883 i Svendborg, 1922 i Aalborg og hustru Kristine f. Axelsen, 1885 i Nr. Uttrup, 1956 i Aalborg. Realeksamen fra Cand. Mag. Møllers Realskole, Aalborg, lærer fra Ribe Seminarium, hjemmegående til 1952, lærerinde ved Elisabeth Brøndsteds skole i Aalborg, den senere Skipper Klements Skole til Ægtf., realeksamen fra Nr. Sundby private realskole, kontorudd., lærer fra K.F.U.M s, det senere Frederiksberg seminarium, København Vikar i Ø. Hassing, 1941 førstelærer i Skovstrup ved Gistrup, 1950 Sofiendalsskolen i Skalborg, 1956 viceskoleinspektør, 1983 pensioneret. Kasserer og forretningsfører for Skalborg vandværk Børn: s. 43 Kirsten Springborg Jørgensen

25 3. GENERATION Jørgen Springborg Jørgensen Adresse: Viggo Barfoeds Vej 5, 9200 Aalborg SV, tlf Fra venstre Jørgen, Nanna, Georg og Kirsten F Hans Hakon Svendsen, i Vaarst, ~ i Vindinge med Ane Margrethe Jørgensen, i Vindinge, dr. af Carl J., 1893 i Flødstrup og hustru Karen f. Danielsen, * 1891 i Vindinge. Efter skolegang hos faderen i Vaarst tog han realeksamen på Møllers Realskole i Aalborg eksamen fra Tandteknikerhøjskolen i København. Ægtf. tandtekniker. De drev hver sin tandklinik i hhv. Tommerup og Haarby, Fyn. Børn: s. 43 Erik Pilsgaard Svendsen Anne Birgitte Svendsen Adresse: Sportsvej 4, 5683 Haarby. G Sigurd Thorvald Svendsen, i Vaarst, ~ med Hannah Marie Andersen, i Maastrup, dr. af lærer A.A Andersen og hustru Edna f. Jensen. Realeksamen i Aalborg 1943, ansat i post- og telegrafvæsenet med tjeneste ved postkontoret i Terndrup, Hjørring, Skagen, Skive og Nørresundby. I 1947 afgivet til militærpostkontoret i Aurich i Tyskland. Pensioneret medl. af Horsens-Hammer sogneråd. I en årrække medlem af Skole & Samfunds hovedbestyrelse og repræsentantskabet for Nørresundby Bank medlem af Vodskov Menighedsråd. Ægtf. udd. barnesygeplejerske, men i en lang årrække lærervikar ved skolevæsenet i Skagen, Nørresundby og Vodskov. Præstesekretær i Vodskov Børn: s. 44 Torben Svendsen

26 3. GENERATION Ole Svendsen Helle Svendsen Adresse: Brorsonsvej 30, 9310 Vodskov. Adolf Johan Svendsen og Anne Marie Madsen s. 15 A Edit Henriette Svendsen, i Borup, ~ i Vraa med Anton Jensen, i Dronninglund, søn af Anders J. og hustru Marie. Arbejdede på Scan Fisk i Frederikshavn. Ægtf. arbejdede på teglværket, senere Jysk Andel, Frederikshavn. Familien boede i Kvissel, senere i Ø. Holmen. Børn: s. 45 Kaj Ove Jensen Henning Adolf Jensen Ella Jensen Asta Jensen Vagn Åge Jensen Lisbeth Jensen Edit og Anton Jensen B Haagen Svendsen, i Borup, ~ 1937 i Vrejlev kirke med Karla Christensen, i Stenum, dr. af Kresten Johannes Christensen, 1946 og hustru Larsmine Karoline f. Sørensen, Først ved landbruget, senere murer, svendebrev i De boede først på Bådsted hede ved Vrensted, men flyttede i 1944 til Kalum ved Serritslev. Murer til 1972, hvor han gik på pension. Medlem af kommunalbestyrelsen i Serritslev. Børn: s. 46 Erna Svenden Knud Svendsen Svend Erik Svendsen

27 3. GENERATION Agner Haagen Svendsen Adresse: Rosenvængets Alle 27, 9700 Brønderslev Haagen og Karla Svendsen C Gerda Marie Svendsen, i Borup, Vraa s., i Farum, ~ i Græsted kirke med Henry Adolf Christensen, i Espergærde, , søn af parcellist i Græsted Frederik C., ( ) og hustru Bodil Sofie f. Hansen. Fra starten af 1940erne husassistent på Vokstrupgaard i Græsted, hvor også søsteren Magdalene var ansat. Fra 1946 blev Henry gartner på Vigen i Stavnsholt og var her gartner i knap 30 år under 3 ejere, Nellemann (Domi), Harzen (Imak Regntøj) og Jansen (Jansen Benzin). De flyttede herefter til Farum, og Henry blev da ansat hos en anlægsgartner. Ægtf. var bror til søsteren Tuttens mand. Børn: s. 47 Edit Bodil Christensen Anne Marie (Mie) Christensen

28 3. GENERATION Gerda og Henry D Asta Emilie Svendsen, i Borup, i Løkken, ~ i Vraa med Harald Nielsen, i Vraa, sst., søn af portør Niels N., 1878 i Sdr. Vraa, 1923 i København og hustru Johanne Berthelsen Davidsen, 1882 i Em, 1936 i Vraa. Asta Nielsen var stuepige på Realskolen i Vraa. Ægtf. havde Mellergaard i Vraa. Efter giftermålet købte de Hestehaven i Høgsted, som de solgte o De havde så en ejendom i Borup, men flyttede til Vraa, senere til Nørre Vraa skole var Harald ansat ved fængselsvæsenet i Kragskovhedelejren, Jerup købte han en osteforretning i Vraa og familien flyttede da op på Løkkensvej 8. Børn: s. 48 Niels Regner Nielsen Anna Marie Nielsen Jens Nielsen Asta og Harald Nielsen E Magdalene (Tutten) Svendsen, i Borup, Vraa s., i Frederiksberg, ~ juni 1939 i Nøddebo kirke med Willy Reinhard Frederik Christensen, , , søn af parcellist i Græsted Frederik Christensen, ( ) og hustru Bodil Sofie f. Hansen. Ansat som tjenestepige i Esrum Mølle 1939, efter giftermålet hjemmegående, senere deltidsansat hushjælp på Vokstrupgård, Saltrup, husmoderafløser i Birkerød kommune, ansat ved Frederiksberg Smørrebrød. Ægtf. udlært møllersvend i Esrum Mølle, møllersvend i Lynge Mølle, flyttede til Saltrup og var skovarbejder i Gribskov i krigsårene, chauffør hos mekaniker Skov i Græsted, fængselsbetjent i Horserød, ansat på Maskinfabrikken Nordsten i Hillerød og flyttede til Græsted Overdrev, 1952 ansat hos Skandinavisk Auto Import, Birkerød, 1959 flyttet til Frederiksberg og ansat hos Fa. Madsen & Olsen (Toyota Nørrebro). Var bror til søsteren Gerdas mand Henry. Børn: s

29 3. GENERATION Aage Frederik Christensen Birthe Christensen Anne Lise Christensen (Trine) Tutten og Willy Chrisensen F Ninna Svendsen, i Borup, Vraa s., ~ i Vraa kirke med Arthur Jensen, i Poulstrup, i Hasseris, søn af Harald J., husmand i Baggesvogn. De havde først bageri i Løkkegade, Aalborg og herefter i Christiansgade til Ninna var herefter ansat på Holles Konditori til 1960 og på Konditori Kristine i Aalborg til Ægtf. ansat hos bagermester Marinus Christensen, Skrågade i Nørresundby og efterfølgeren bagermester Pilgaard. Herefter ansat forskellige steder, bl.a. hos Konditori Kristine. De boede i Istedgade og flyttede i 1984 til Skelagervej. Adresse: Skelagervej 225, 9000 Aalborg

30 3. GENERATION Ninna og Arthur Jensen G Selma Svendsen, i Borup, ~ i Vor Frue Kirke, Aalborg med Børge Gregersen, i Aalborg, i Gl. Heldum, søn af lagerforvalter Gregersen, Christiansgade Aalborg. Selma kom i huset hos sin søster Ninna i bageriet i Christiansgade, Aalborg, senere ansat på Konditori Kristine, Aalborg. Ægtf. udlært møbelsnedker hos Bdr. Nielsen i Aalborg, drev møbelsnedkervirksomhed sammen med en kollega, blev så teknikumingeniør fra Aalborg, ansat hos landinspektørfirmaet Nellemann i Aalborg, afdelingsleder i Ingeniørfirmaet Nellemanns afdeling i Lemvig. Børn: s. 50 Birgitte (Gitte) Gregersen Jan Gregersen Adresse: Stolpedalsparken 60, 9000 Aalborg. Selma og Børge Gregersen H Agner Adolf Svendsen, i Borup, Vraa sogn, ~ 1963 i Viborg domkirke med Ingerlise Jensen, i Langå. Udlært bager hos svogeren Arthur Jensen, Aalborg, bager på Konditori Kristine i Aalborg, bager i bageriet Påls i Gøteborg, sejlede med krydstogtskibet M/S Saga til bl.a. de Kanariske Øer og Gibraltar, sprøjtemaler på Volvo, i lære som nitter/svejser på Aalborg Værft, ansat på fryserfabrikken Frigor i Viborg, nu på efterløn. Ægtf. kontorassistent og har bl.a. arbejdet hos et advokatfirma i Viborg. Børn: s

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere