Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel"

Transkript

1 Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 -

2 - 2 -

3 Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg

4 Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Ole Færch Privattryk - Aalborg Tryk: Schølin Grafisk ApS, Aalborg Trykt i 100 eksemplarer Sat med Times New Roman 11 p. ISBN

5 Forord Denne bog er en efterslægtstavle over svenskeren Haakon Svensson, der indvandrede til Danmark o og Sidsel Johanne Christensen fra Brønderslev. Haakon Svensson var smed og deltog som "jernbanebørste" i bygningen af jernbanen op gennem Jylland. Han blev 1873 baneformand ved DSB. Familien slog sig ned i Borup nord for Vraa i Vendsyssel og antog efterhånden det danske navn Svendsen. Efterslægtstavlen er opbygget med generationsvis opstilling. Det vil sige, at tavlen er ordnet i generationer, der behandles hver for sig som et afsluttet hele. Indenfor hver generation behandles hvert kuld børn for sig. Stamfar/mor til det kuld børn, der beskrives, fremhæves i en Kuldoverskrift med stor, fed skrift, der står centreret på siden. I slutningen af kuldoverskriften er der en henvisning til den side, hvor beskrivelsen af stamfar/mor findes. Under kuldoverskriften beskrives de enkelte børn. Placering i kuldet angives med A for første barn, B for andet osv. For det enkelte barn angives døbenavn, og fødselsdata, vielsesdata, ægtefælles navn og data og ægtefællens forældres data. Herefter beskrivelse af uddannelse, beskæftigelse m.v. samt tilsvarende for ægtefælle. Under Børn: angives den side, hvor børnene er nærmere beskrevet og nedenunder står børnenes navne og fødedato. Endelig eventuel adresse og telefonnummer. Oplysninger om nærmeste generationer er baseret på, hvad der er fortalt i familien samt en række telefoninterviews. Disse oplysninger er udsendt som kladde til alle familiemedlemmer med kendt adresse med anmodning om rettelser og tilføjelser samt fotos. Tekster og fotos er således i høj grad udtryk for, hvad man har ønsket medtaget. Stort set alle modtagne fotos med tilstrækkelig fotokvalitet er anvendt. Jeg takker for de oplysninger og fotos, som velvilligt er stillet til rådighed. Der vil desværre nok altid i en bog som denne være fejl, mangler og misforståelser. Meddelelser herom vil blive modtaget med tak. En bestemt person findes ved at slå op i personregisteret bag i bogen. Ønsker man at se beskrivelsen af denne persons forældre, går man op til Kuldoverskriften, hvor der i slutningen af linien er henvisning til den aktuelle side. Ønsker man modsat at se den detaljerede beskrivelse af vedkommendes børn, er der i linien Børn: en henvisning til den side, hvor børnene er beskrevet. Datoer overalt efter sædvanlig dansk standard med dag, måned, år er således den 1. december I opstillingen Børn: angives dag og måned med tocifrede tal fx 8. februar 1913 som Hvor en nøjagtig dato ikke er kendt, skrives datoen i tabelopstilling som fx , der betyder omkring Personregister findes på side 77. Benyttede forkortelser fremgår side 80. Aalborg d. 31. marts Ole Færch - 5 -

6 - 6 -

7 1. GENERATION Haakon Svensson, Gammaltorp i Blekinge i Sverige, i Vraa, ~ i Brønderslev kirke med Sidsel Johanne Christensen, i Brønderslev, i Vraa, dr. af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Margrethe Madsdatter, Brønderslev. Børn: s. 12 Silius Algot Svendsen Carl Oscar Svendsen Jens Christian Emanuel Svendsen Selma Josephine Svendsen Haakon Thorvald Svendsen Adolf Johan Svendsen Jens Christian Martin Svendsen (Martin) Anders Henrik Svendsen (Henrik) Carl Oscar Svendsen Dusine Caroline Ottine (Tine) Svendsen Elmine Petrea Svendsen (Mine) r fra højre: Haakon, Mine, Johanne, Tine, Silius. 2. r fra venstre Martin, Selma,?, Thorvald,? Haakon Svensson indvandrede fra Sverige ansøgte han om dansk indfødsret og havde da opholdt sig uafbrudt i Danmark siden Han var da kolonneformand ved DSB. Dette bevilligedes ved lov af (Register over personer der i årene ved lov har erhvervet dansk indfødsret, Schultz forlag 1916, s. 259). I Indfødsretssagen i Rigsarkivet berettes herom: "Haakon Svensson kom til Danmark i foråret 1867 og fik straks arbejde ved jernbaneanlæggene i Jylland. Han arbejdede fra til hos - 7 -

8 1. GENERATION den engelske entreprenør Køhler i Skanderborg og senere indtil 1869 hos en entreprenør Tames Meyer ligeledes i Skanderborg. Han arbejdede senere ved forskellige entreprenører i Jylland henved i alt 6 år, indtil han blev banearbejder ved statsbanerne i Aalborg, hvor han var ansat et årstid, indtil han i blev ansat som formand for kolonne nr. 60 ved Vraa på banestrækningen fra Nørresundby til Frederikshavn". Haakon Svenssons flyttebevis Den udstedte sognepræsten S.J. Morin i Gammaltorp bevis for Haakon Svenssons flytning til Danmark. Haakon Svensson var efter familietraditionen udlært smed og skoede som ung de rensdyr, som slæbte malm over de frosne svenske søer. Han udvandrede sikkert grundet den store arbejdsløshed og nød, der på det tidspunkt var i Sverige, kendt gennem Vilhelm Mobergs roman Udvandrerne og Jan Troells filmatisering heraf

9 1. GENERATION Ved vielsen i Vester Brønderslev kirke står der i kirkebogen (C83 B-7): "Ungkarl Hakon Svendsen, 27 år, født i Sverige ,?holumstagger ved jernbanen i Vraa, Brønderslev sogn og pige Sidsel Marie Christensen, 21 år, født i V. Brønderslev af Vester Brønderslev. Forlovere: Husmand Jens Christian Christensen af Aalestrup mark, Jerslev sogn og husmand Christen Christensen på V. Hedegaards mark. Viet " Huset ved banen i Borup, til venstre sønnen Adolfs husmandssted fødtes sønnen Silius i Vr. Brønderslev. Haakon Svensson var da jernbanearbejder, og de kaldes tjenestefolk på V. Hedegaard mark. De boede sikkert hos hendes forældre. Faddere var pige Bodil Marie Pedersdr. af V. Hedegaard og bedstefaderen, husmand Christen Christensen, V. Hedegaards mark blev Haakon Svensson ansat ved DSB i Aalborg og i september 1874 blev han kolonneformand i Vraa. Sidst i 1875 flyttede familien til Borup, hvor sønnen Carl Oscar er født og døbt i Vraa kirke. Efter folketællingen kom Haakon Svendsen til kommunen i De boede i ledvogterhus nr. 21 i Borup og Johanne var ledvogterske, indtil Luftbroen blev bygget. De købte senere et husmandssted nær ved, som sønnen Adolf senere overtog. De byggede så et hus ved siden af, tæt ved banen. Det fortælles, at de havde geder og lavede rullepølser af kødet. De levede meget af ål, som Haakon fangede i Borup å. Han var efter sigende god til at synge, og denne evne og musikalitet er gået i arv til mange efterkommere. Selv om han efterhånden antog det danske navn Haagen Svendsen, blev han ved med at være svensk af sprog. Haakon Svensson blev afskediget efter ansøgning på grund af alder med pension 1169 kr. årligt og fik da diplom og et gratiale på 100 kr

10 1. GENERATION Haakon Svensson og Johanne f. Christensen Haakon Svensson var måske i slægt med Sven Svensson i Sdr. Vraa, som er fadder ved hans andet barn. Ved Sven Svenssons død står der i kirkebogen: Sven Svensson, død i Vraa Stationsby, Vraa sogn, banearbejderformand, født i Gøtaryd sogn, Kronberg Len, søn af Sven Svensson og hustru Elin Jonsdr. Gift med Anne Johanne Pedersen Det er måske en fætter, som også er udvandret fra Sverige. Gøtaryd ligger i Sydsverige, ca. 10 km vest for Älmhult, 30 km syd for Ljungbu. Haakon Svensson og Johanne med børn og børnebørn o

11 1. GENERATION Haakon og Johanne med børn og svigerbørn ved Haakons 40 års jubilæum ved DSB, efteråret Haakon Thorvald og Sigrid, 3+4 Silius og Kristine, 5+6 Tine og Jens, 7+8 Haakon og Sidsel Johanne, 9+10 Adolf og Anne Marie, Martin og Ane, Selma og Peter, Mine og Christian Bedste Hanne havde efter nogle beretninger et frygteligt sind. Haakon fik ofte fisk med hjem fra banen, men hvis dette ikke passede hende, smed hun dem bare "i kloakken". Efter andre beretninger var hun et elskeligt menneske. Hun lå i sengen de sidste 7 år af sit liv. Et par år efter at hun blev syg, flyttede de op til datteren Tine i Vraa. Haakon døde dog først. I kirkebogen står der: "Død Vraa Stationsby, Vraa sogn, begr. Vraa kirkegård 7.8. Håkon Svensson, forhenværende jernbanearbejderformand i Borup. Født i Sverige (Blekinge) Gift med efterlevende Sidsel Johanne Kristensen". Ved Bedste Hannes død står der i kirkebogen: Død i Vraa sogn og by, begravet på Vraa kirkegård Sidsel Johanne Svensson født Kristensen. Pensioneret enke efter baneformand Haakon Svensson, død i Vraa 2. august Hun var født i Brønderslev, dr. af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Margrethe Madsdr. Sidste fællesbo var Vraa. / 5 år, begravet af sognepræsten, dødsattest , skifteattest

12 2. GENERATION Haakon Svensson og Sidsel Johanne Christensen s. 7 A Silius Algot Svendsen, i Brønderslev, på sygehuset i Hjørring, 62 år gammel, ~ Kristine Kristensen, i Øster Harken, Vrejlev sogn, i Vraa, dr. af Lars Kristensen, Øster Harken. Børn: s. 18 Holger Nørlund Svendsen Johanne Svendsen Kätty Svendsen Henning Trier Svendsen Thyra Svendsen Tage Svendsen Silius og Kristine Svendsen Silius Algot Svendsen fik efter sigende sit navn Algot i faderens glæde over, at han nu havde stilling, hjem og kone - nu var alt godt. Han tjente på landet til o Skudsmålsbogen er bevaret hos sønnesønnen Ole Svendsen. Herefter udlært tømrer i Vraa, hvor han blev tømrermester. Startede o tømmerhandel i Vraa, vistnok hvor der senere var afholdshotel. Foto på næste side. Han havde arvet faderens musikalitet og kunne tage violinen ned fra væggen og spille "En skærgårdsflika". Han var i 1923 i Sverige for at opspore familien, men det lykkedes ikke. Bedsteforældrenes gravsted var da slettet. Kristines bror var læge i Sulsted. Silius Svendsen er omtalt i "Vraa gennem 100 år" B Carl Oscar Svendsen, i Borup i Vraa sogn, sst. Efter kirkebogen fandtes han druknet i en mergelgrav. C Jens Christian Emanuel Svendsen, i Borup i Vraa sogn. Formodentlig død som barn eller ung

13 2. GENERATION Silius Svendsens tømmerhandel, Vraa gennem 100 år, s. 29 D Selma Josephine Svendsen, i Borup, , ~ med Niels Peder Sørensen, , De byggede Mølgård i Børglum på jord fra Børglum Kloster. Børn: s. 20 Johanne ( Anne J.) Mølgaard Sørensen Dagmar Mølgaard Sørensen Niels Mølgaard Sørensen Gunhild Mølgaard Sørensen Haagen Mølgaard Sørensen Hanny Mølgaard Sørensen, tvilling Selmer Mølgaard Sørensen, tvilling

14 2. GENERATION Selma og Niels Peder Sørensen Fra v. Johanne, Dagmar, Mølgaard, Haagen, Gunhild, Hanny og Selmer E Haakon Thorvald Svendsen, i Borup i Vraa sogn, i Vaarst, ~ i Øse kirke med Sigrid Kristine Nielsen, i Hostrup skole, Øse sogn ved Varde, dr. af lærer Hans Peter N., 1855 i Forum, Brøndum s., 1945 i Nordenskov, Øse s. og hustru Kirsten Marie Pedersen, 1858 i Tobøl i Guldager sogn, 1918 i Hostrup skole. Børn: s. 22 Gudrun Svendsen Agner Svendsen Johanne Marie Svendsen Holger Svendsen Nanna Svendsen Arbejdede ved landbruget til han var 18 år, i snedker/tømrerlære hos Chr. Larsen i Vollerup, vinteren på Vraa højskoles håndværkerafdl., 1908 lærer fra Gedved, s.å. vikar ved Øse skole, 1909 lærer ved Rosgård skole ved Mønsted, 1912 i Hæsum skole, Ø. Hornum s., 1915 førstelærer i Vaarst, Gunderup s., afsked Han gjorde en stor indsats for aftenskole, gymnastik, oprettelse af folkebibliotek m.v. Ridder af Dannebrog 1949, indstillet af en gammel elev, som han havde hjulpet til en uddannelse. Erindringer fra nov.1949.

15 2. GENERATION Hans Hakon Svendsen Sigurd Thorvald Svendsen F Adolf Johan Svendsen, i Borup, Vraa sogn, på Vesterheden ved Vraa, ~ Anne Marie Madsen, i Rakkeby, i Vraa, dr. af husmand Lars Chr. M. og hustru Magdalene Jeremiasen af Rakkeby Mark. Familien havde husmandssted i Borup ved Luftbroen, nabo til faderens banehus. Han faldt ned af et hølæs men så uheldigt, at hans arm blev "vissen". De solgte så ejendommen og flyttede ud på Vesterheden. Børn: s. 26 Edit Henriette Svendsen Haagen Svendsen Gerda Marie Svendsen Asta Emilie Svendsen Magdalene (Tutten) Svendsen Ninna Svendsen Selma Svendsen Agner Adolf Svendsen Adolf og Anne Marie Svendsen G Martin (Jens Christian Martin) Svendsen, , ~ Ane. Han købte jord i Tårs hede og opdyrkede den. I de første 5 år boede han i en jordhule. For indsatsen med hedeopdyrkningen er der rejst en sten over ham i Kongenshus mindepark. Han blev velhavende af at slå sten til kommunen. Sønnen Thorvald overtog gården. Børn: s. 31 Ebba Svendsen Oda Svendsen Gunnar Svendsen Thorvald Svendsen H Henrik (Anders Henrik) Svendsen, ,? død i Junciton City, Oregon, USA, efter Udvandrede o til USA og deltog i 1. verdenskrig for USA. Efter krigen ville han afmønstre i Europa og vende direkte hjem til

16 2. GENERATION Danmark, men måtte rejse til USA. Han blev farmer, gik fallit, men havde senere en cigarforretning i Junciton City. Måske gift, men hustru/børn ukendte. Henrik Svendsen I Carl Oscar Svendsen, i Borup i Vraa sogn, J Tine (Dusine Caroline Ottine) Svendsen, i Borup, ~ i Vraa med Jens Jacob Jensen, i Volstrup sogn, Dronninglund herred. Ægtf. var arbejdsmand. Familien boede på Vrejlevvej i Vraa. Børn: s. 31 Svend Haagen Peter Jensen Henry Oscar Jensen Gunnar Johannes Elbert Jensen Gerhard Valdemar Jensen Jens Johannes Jensen

17 2. GENERATION Tine og Jens Jacob Jensen K Elmine Petrea (Mine) Svendsen, i Borup, Vraa sogn, i Brønderslev, ~ Niels Kr. Larsen, , i Brønderslev. Ægtf. var værkfører på maskinfabrikken Pedershåb i Brønderslev. Børn: s. 32 Emanuel Larsen Svend Aage Larsen Erling Marinus Larsen Niels Vagner Larsen Ella Karen Johanne Larsen Elmine Svendsen og Niels Kristian Larsen

18 3. GENERATION Silius Algot Svendsen og Kristine Kristensen s. 12 A Holger Nørlund Svendsen, i Vraa, i Hjørring, ~ i Børglum Kloster kirke med Dagny Marie Henriksen, , dr. af skomager Martin H., Børglum. Købmand i Stokbrogade Hjørring. De boede privat på Græsvangen. Børn: s. 34 Kirsten Svendsen Holger Nørlund Svendsen B Johanne Svendsen, i Vraa, sst. Lærerinde ved Brørup skole og senere i 16 år ved Bagterp skole ved Hjørring. Johanne Svendsen Kätty Svendsen C Kätty Svendsen, i Vraa, sst. Lærerinde i Vraa

19 3. GENERATION D Henning Trier Svendsen, i Vraa, i Rakkeby, ~ i Sdr. Harritslev med Annalise (Lis) Petersen, i Rakkeby, dr. af Johannes P. og hustru Ingrid, Rakkeby. Udd. ved landbruget, kontrolassistent i Rakkeby. Efter giftermålet købte de en ejendom på 4 tdr. land i Rakkeby. Børn: s. 34 Sten Svendsen Adresse: Agervej 90, Rakkeby, 9800 Hjørring, tlf Henning Svendsen og hans far i faderens tømmerlade E Thyra Svendsen, i Vraa, , begr. i Rakkeby, ~ i Vraa med Frode Kristensen, i Høgsted, Vrejlev sogn. De købte i 1940 et husmandssted i Astrup, men boede efter 1948 på Snarupvej 33 i Rakkeby. Frode var desuden hjemmeslagter. Børn: s. 34 Karen Johanne Kristensen Niels Erik Kristensen Jens Børge Kristensen F Tage Svendsen, i Vraa, ~ i Vittrup kirke med Agnes Mariegaard, , dr. af gårdejer Ole Christian Mariegård (Larsen), Vittrup. Bestyrer af landbruget ved Vraa Højskole Havde et større husmandsbrug på Vejby Sdr. Hede og Østergaard i Lyngby ved Løkken. Afstod gården til sønnen Ole i 1972 og flyttede til Vittrup. Han har i sin bog "Fra le og plejl til mejetærsker" fortalt om sit liv og om slægten i perioden Bogen findes på Nationalmuseet. Børn: s. 35 Ole Svendsen Arne Svendsen Adresse: Trekanten 6, Vittrup, 9760 Løkken

20 3. GENERATION Tage og Marie Svendsen Selma Josephine Svendsen og Niels Peder Sørensen s. 13 A Johanne (Anne Johanne) Mølgaard Sørensen, i Børglum, 1996 i Sindal, ~ 1923 med Valdemar Holmen Christensen, 1899 i Fristrup ved Børglum, i Ugilt Børn: s. 36 Peter Holmen Christensen Selma Holmen Christensen Valborg Holmen Christensen Agner Holmen Christensen Nanny Holmen Christensen Tage Christensen B Dagmar Mølgaard Sørensen, på Mølgaard i Børglum,~ Mads Christian Jensen, i Vejby. De havde gården Lerbæk på Børglum Hede, som sønnen Peter nu har. Børn: s. 36 Selmar Mølgaard Jensen Peter Mølgaard Jensen C Niels Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Vraa, ~ med Marie Christensen, i Guldager i Vraa sogn., i Vraa. Familien havde Søndergaard i Smidstrup fra Børn: s. 37 Vagner Mølgaard Sørensen Eigil Mølgaard Sørensen Henny Mølgaard Sørensen

21 3. GENERATION Marie og Niels Mølgaard D Gunhild Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Vraa, ~ med Jens Peter Aksel Pedersen, i Rønnebjerg, i Volhøj. Hun mistede tidligt sin mor, der døde fra 2 små tvillinger. Dem påtog Gunhild sig at passe. De havde købmandsforretning i Volhøj. Børn: s. 38 Tove Mølgaard Pedersen Jens, Gunhild og Tove E Haagen Mølgaard Sørensen, i Børglum, 1963, ~ Inga Emilia Andreasen, i Saltum. Overtog Mølgaard i Børglum efter faderen. Børn: s. 38 Hanne Mølgaard Sørensen F Hanny Mølgaard Sørensen, (tvilling) i Børglum, ~ i Børglum sognekirke med Arnold Nielsen, i Vrensted, Ægtf. var murer i Vrensted. Børn: s. 38 Lisbeth Mølgaard Nielsen Margit Mølgaard Nielsen Anna Selma Mølgaard Nielsen Aarle Mølgaard Nielsen Selma Mølgaard Nielsen

22 3. GENERATION Hanny og Arnold Nielsen med børn, svigerbørn og børnebørn, Poul Nielsen, 2 Frits Nielsen, 3 Anna Mølgaard Nielsen, 4 Erik Olsen, 5 Torben Mølgaard Olsen, 6 Margit Mølgaard Nielsen, 7 Kaj Andersen, 8 Flemming Mølgaard Olsen, 9 Aarle Mølgaard Nielsen, 10 Arnold Nielsen, 11 Hanny Mølgaard Sørensen, 12 Selma Mølgaard Nielsen, 13 Conny Nielsen, 14 Helle Mølgaard Andersen, 15 Lisbeth Mølgaard Nielsen G Selmer Mølgaard Sørensen, i Børglum, i Astrup, ~ i Solbjerg kirke, Frederiksberg med Ella Lynge, i Viborg, dr. af bøssemager Anton L., 1888, 1972 og hustru Alma Mathiesen, 1890, Selmer gik 7 år i skole i Børglum, var derefter karl hos faderen, indtil hans lærer forberedte ham til at gå på seminarium. Lærer 1939, skoleinspektør i Astrup ved Hjørring, pensioneret i Ella Lynge, studentereksamen i 1937, lærereksamen fra Haderslev Seminarium Børn: s. 40 Kirsten Mølgaard Sørensen Tove Mølgaard Sørensen Jens Mølgaard Sørensen Adresse: Kirkebakken 9, Astrup, 9800 Hjørring. Haakon Thorvald Svendsen og Sigrid K. Nielsen s. 14 A Gudrun Svendsen, i Vaarst, ~ o i Hjørring kirke med Harald Georg Jørgensen, i København, i Hjørring. Uddannet som sygeplejerske på Brønderslev sygehus, på Sct. Hans Hospital og på en privat klinik i København i årene Ansat på Aalborg Sygehus Syd , Hjørring sygehus til Ægtf. lektor ved Hjørring Gym

23 3. GENERATION nasium til Han underviste i fagene naturhistorie, geografi, og biologi. Børn: s. 40 Poul Jørgensen Ruth Jørgensen Knud Jørgensen Adresse: Rosenvej 4, 9800 Hjørring, tlf Gudrun og Harald G. Jørgensen B Agner Svendsen, i Hæsum, Ø. Hornum s., i Randers, ~ 1. med Irma Henny Larsen, i Aalborg, i Århus, ~ 2. med Ritta Andersen, i Randers, ægtesk. opløst Agner Svendsen, student Aalborg Katedralskole 1933, cand. med. Københavns Universitet 1941, 1951 mag. scient i biokemi. Ansat Nørre Hospital i København, o læge i Randers, 1945 ansat på Skørping Sanatorium. Her blev hustruen smittet med tuberkulose og døde deraf overlæge ved Randers Centralsygehus' laboratorium og blodbank. Ritta var lægesekretær. Agner og Irma Svendsen Børn 1. ægteskab: s. 41 Hanne Svendsen Tove Svendsen Bodil Svendsen

24 3. GENERATION Børn 2. ægteskab: s. 42 Lone Svendsen C Johanne Marie Svendsen, i Vaarst, i Horsens, ~ med Niels Therkildsen, i Løsning, i Horsens. Udlært smørrebrødsjomfru, senere sygehjælper på Brædstrup sygehus. Ægtf. lærer fra Gedved, lærer på centralskolen i Brædstrup, organist sst.. Børn: s. 42 Lizzie Therkildsen Ole Therkildsen D Holger Svendsen, i Vaarst, , ~ med Kirsten Kristensen, i Sønderbæk, Efter endt skolegang hos sin far i Vaarst blev han uddannet indenfor handel og kontor og har været lagerforvalter. Ægtf. var hjemmehjælper ved Randers kommune. Børn: s. 42 Berit Lillian Svendsen Niels Erik Svendsen Holger og Kirsten Svendsen E Nanna Svendsen, i Vaarst, ~ i Gunderup med Georg Springborg Jørgensen, i Sølyst ved Aalborg, i Aalborg, søn af fisker Elias J., 1883 i Svendborg, 1922 i Aalborg og hustru Kristine f. Axelsen, 1885 i Nr. Uttrup, 1956 i Aalborg. Realeksamen fra Cand. Mag. Møllers Realskole, Aalborg, lærer fra Ribe Seminarium, hjemmegående til 1952, lærerinde ved Elisabeth Brøndsteds skole i Aalborg, den senere Skipper Klements Skole til Ægtf., realeksamen fra Nr. Sundby private realskole, kontorudd., lærer fra K.F.U.M s, det senere Frederiksberg seminarium, København Vikar i Ø. Hassing, 1941 førstelærer i Skovstrup ved Gistrup, 1950 Sofiendalsskolen i Skalborg, 1956 viceskoleinspektør, 1983 pensioneret. Kasserer og forretningsfører for Skalborg vandværk Børn: s. 43 Kirsten Springborg Jørgensen

25 3. GENERATION Jørgen Springborg Jørgensen Adresse: Viggo Barfoeds Vej 5, 9200 Aalborg SV, tlf Fra venstre Jørgen, Nanna, Georg og Kirsten F Hans Hakon Svendsen, i Vaarst, ~ i Vindinge med Ane Margrethe Jørgensen, i Vindinge, dr. af Carl J., 1893 i Flødstrup og hustru Karen f. Danielsen, * 1891 i Vindinge. Efter skolegang hos faderen i Vaarst tog han realeksamen på Møllers Realskole i Aalborg eksamen fra Tandteknikerhøjskolen i København. Ægtf. tandtekniker. De drev hver sin tandklinik i hhv. Tommerup og Haarby, Fyn. Børn: s. 43 Erik Pilsgaard Svendsen Anne Birgitte Svendsen Adresse: Sportsvej 4, 5683 Haarby. G Sigurd Thorvald Svendsen, i Vaarst, ~ med Hannah Marie Andersen, i Maastrup, dr. af lærer A.A Andersen og hustru Edna f. Jensen. Realeksamen i Aalborg 1943, ansat i post- og telegrafvæsenet med tjeneste ved postkontoret i Terndrup, Hjørring, Skagen, Skive og Nørresundby. I 1947 afgivet til militærpostkontoret i Aurich i Tyskland. Pensioneret medl. af Horsens-Hammer sogneråd. I en årrække medlem af Skole & Samfunds hovedbestyrelse og repræsentantskabet for Nørresundby Bank medlem af Vodskov Menighedsråd. Ægtf. udd. barnesygeplejerske, men i en lang årrække lærervikar ved skolevæsenet i Skagen, Nørresundby og Vodskov. Præstesekretær i Vodskov Børn: s. 44 Torben Svendsen

26 3. GENERATION Ole Svendsen Helle Svendsen Adresse: Brorsonsvej 30, 9310 Vodskov. Adolf Johan Svendsen og Anne Marie Madsen s. 15 A Edit Henriette Svendsen, i Borup, ~ i Vraa med Anton Jensen, i Dronninglund, søn af Anders J. og hustru Marie. Arbejdede på Scan Fisk i Frederikshavn. Ægtf. arbejdede på teglværket, senere Jysk Andel, Frederikshavn. Familien boede i Kvissel, senere i Ø. Holmen. Børn: s. 45 Kaj Ove Jensen Henning Adolf Jensen Ella Jensen Asta Jensen Vagn Åge Jensen Lisbeth Jensen Edit og Anton Jensen B Haagen Svendsen, i Borup, ~ 1937 i Vrejlev kirke med Karla Christensen, i Stenum, dr. af Kresten Johannes Christensen, 1946 og hustru Larsmine Karoline f. Sørensen, Først ved landbruget, senere murer, svendebrev i De boede først på Bådsted hede ved Vrensted, men flyttede i 1944 til Kalum ved Serritslev. Murer til 1972, hvor han gik på pension. Medlem af kommunalbestyrelsen i Serritslev. Børn: s. 46 Erna Svenden Knud Svendsen Svend Erik Svendsen

27 3. GENERATION Agner Haagen Svendsen Adresse: Rosenvængets Alle 27, 9700 Brønderslev Haagen og Karla Svendsen C Gerda Marie Svendsen, i Borup, Vraa s., i Farum, ~ i Græsted kirke med Henry Adolf Christensen, i Espergærde, , søn af parcellist i Græsted Frederik C., ( ) og hustru Bodil Sofie f. Hansen. Fra starten af 1940erne husassistent på Vokstrupgaard i Græsted, hvor også søsteren Magdalene var ansat. Fra 1946 blev Henry gartner på Vigen i Stavnsholt og var her gartner i knap 30 år under 3 ejere, Nellemann (Domi), Harzen (Imak Regntøj) og Jansen (Jansen Benzin). De flyttede herefter til Farum, og Henry blev da ansat hos en anlægsgartner. Ægtf. var bror til søsteren Tuttens mand. Børn: s. 47 Edit Bodil Christensen Anne Marie (Mie) Christensen

28 3. GENERATION Gerda og Henry D Asta Emilie Svendsen, i Borup, i Løkken, ~ i Vraa med Harald Nielsen, i Vraa, sst., søn af portør Niels N., 1878 i Sdr. Vraa, 1923 i København og hustru Johanne Berthelsen Davidsen, 1882 i Em, 1936 i Vraa. Asta Nielsen var stuepige på Realskolen i Vraa. Ægtf. havde Mellergaard i Vraa. Efter giftermålet købte de Hestehaven i Høgsted, som de solgte o De havde så en ejendom i Borup, men flyttede til Vraa, senere til Nørre Vraa skole var Harald ansat ved fængselsvæsenet i Kragskovhedelejren, Jerup købte han en osteforretning i Vraa og familien flyttede da op på Løkkensvej 8. Børn: s. 48 Niels Regner Nielsen Anna Marie Nielsen Jens Nielsen Asta og Harald Nielsen E Magdalene (Tutten) Svendsen, i Borup, Vraa s., i Frederiksberg, ~ juni 1939 i Nøddebo kirke med Willy Reinhard Frederik Christensen, , , søn af parcellist i Græsted Frederik Christensen, ( ) og hustru Bodil Sofie f. Hansen. Ansat som tjenestepige i Esrum Mølle 1939, efter giftermålet hjemmegående, senere deltidsansat hushjælp på Vokstrupgård, Saltrup, husmoderafløser i Birkerød kommune, ansat ved Frederiksberg Smørrebrød. Ægtf. udlært møllersvend i Esrum Mølle, møllersvend i Lynge Mølle, flyttede til Saltrup og var skovarbejder i Gribskov i krigsårene, chauffør hos mekaniker Skov i Græsted, fængselsbetjent i Horserød, ansat på Maskinfabrikken Nordsten i Hillerød og flyttede til Græsted Overdrev, 1952 ansat hos Skandinavisk Auto Import, Birkerød, 1959 flyttet til Frederiksberg og ansat hos Fa. Madsen & Olsen (Toyota Nørrebro). Var bror til søsteren Gerdas mand Henry. Børn: s

29 3. GENERATION Aage Frederik Christensen Birthe Christensen Anne Lise Christensen (Trine) Tutten og Willy Chrisensen F Ninna Svendsen, i Borup, Vraa s., ~ i Vraa kirke med Arthur Jensen, i Poulstrup, i Hasseris, søn af Harald J., husmand i Baggesvogn. De havde først bageri i Løkkegade, Aalborg og herefter i Christiansgade til Ninna var herefter ansat på Holles Konditori til 1960 og på Konditori Kristine i Aalborg til Ægtf. ansat hos bagermester Marinus Christensen, Skrågade i Nørresundby og efterfølgeren bagermester Pilgaard. Herefter ansat forskellige steder, bl.a. hos Konditori Kristine. De boede i Istedgade og flyttede i 1984 til Skelagervej. Adresse: Skelagervej 225, 9000 Aalborg

30 3. GENERATION Ninna og Arthur Jensen G Selma Svendsen, i Borup, ~ i Vor Frue Kirke, Aalborg med Børge Gregersen, i Aalborg, i Gl. Heldum, søn af lagerforvalter Gregersen, Christiansgade Aalborg. Selma kom i huset hos sin søster Ninna i bageriet i Christiansgade, Aalborg, senere ansat på Konditori Kristine, Aalborg. Ægtf. udlært møbelsnedker hos Bdr. Nielsen i Aalborg, drev møbelsnedkervirksomhed sammen med en kollega, blev så teknikumingeniør fra Aalborg, ansat hos landinspektørfirmaet Nellemann i Aalborg, afdelingsleder i Ingeniørfirmaet Nellemanns afdeling i Lemvig. Børn: s. 50 Birgitte (Gitte) Gregersen Jan Gregersen Adresse: Stolpedalsparken 60, 9000 Aalborg. Selma og Børge Gregersen H Agner Adolf Svendsen, i Borup, Vraa sogn, ~ 1963 i Viborg domkirke med Ingerlise Jensen, i Langå. Udlært bager hos svogeren Arthur Jensen, Aalborg, bager på Konditori Kristine i Aalborg, bager i bageriet Påls i Gøteborg, sejlede med krydstogtskibet M/S Saga til bl.a. de Kanariske Øer og Gibraltar, sprøjtemaler på Volvo, i lære som nitter/svejser på Aalborg Værft, ansat på fryserfabrikken Frigor i Viborg, nu på efterløn. Ægtf. kontorassistent og har bl.a. arbejdet hos et advokatfirma i Viborg. Børn: s

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård.

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård. A11 B12 C1 INGA JOHANNE KOEFOED, f. 23/4 1909, d. 13/12 1991, g. 31/10 1931 CARL JOHAN GRØNBECH (søn af gdr. Ole Peter G., Smedegård, Rø, og Marie Henriette Andersen), f. 15/9 1907, d. 9/9 1970, gdr.,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Bente Pedersen Christian Uldal Pandrup BK Helle Skov Jesper Kragh Hirtshals BK / Lena Nielsen Benny Hansen Hadsund BK / Hobro BK Helle Skov Jesper Kragh

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

(pladsgivende placeringer) A 11

(pladsgivende placeringer) A 11 Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Helle Skov Jesper Kragh / Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Lene Størup Svend Haugaard Andersen Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Else Lentz

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 Studieafsnit MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 Studieafsnit MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 Studieafsnit MODUL 12 Kate Buch Andersen Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen, Aalborg Mariagerfjord Aalborg Sygehus Syd 1 Nørager

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere