Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009"

Transkript

1 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

2 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

3 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 2000 Udgivet: maj 2009 ISBN-nr.: (trykt udgave) ISBN-nr.: (elektronisk udgave) Pris kr. 250 (inkl. moms) ved henvendelse til: Schultz Grafisk Herstedvang 10 A Albertslund Tlf.: Fax.:

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...16 Information om tilbud efter dagtilbudsloven...16 Sammenlignelig brugerinformation...17 Central evalueringsfunktion...18 Vejledningens struktur...18 Læsevejledning Vejledningsbistand Tilbudstyper...21 Vejledningens begreber...21 Forkortelser Del Kapitel 1 Anvendelsesområde Betingelser for retten til ydelser Børn af grænsegængere Børn af diplomater Én plads pr. barn Kapitel 2 FN's børnekonvention Generelt om Børnekonventionen Børns ret til et familieliv Børns medbestemmelse Kapitel 3 Formål for dag-, fritids- og klubtilbud m.v Formålsbestemmelsernes funktion Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven Trivsel, udvikling og læring Familiens fleksibilitet og valgmuligheder med barnet i centrum Forebyggende indsats Sammenhæng og kontinuitet Kapitel 4 Sammenhængende børnepolitik og mål og rammer Sammenhængende børnepolitik Formål Forebyggende indsats Indbyrdes sammenhæng mellem tilbud Mål og rammer

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Ansvarsfordeling Lederen af det enkelte dag-, fritids- og klubtilbud Ansvaret for opgaveløsningen Ansvar for kommunale dag-, fritids- og klubtilbud m.v Kommunalbestyrelsen og ledelsen af det enkelte kommunale tilbud Delegation fra kommunalbestyrelsen til ledelsen af kommunale tilbud Ansvar for selvejende dag-, fritids- og klubtilbud Institutionsbestyrelsen og ledelsen af det enkelte tilbud Tilrettelæggelse af ledelsesstrukturen Mere information om strukturændringer på dagtilbudsområdet Kapitel 6 Støtte efter dagtilbudsloven til børn og unge Støtte efter dagtilbudsloven Tildeling af støtte efter dagtilbudsloven Forpligtelsens omfang Privat pasning og pasning af egne børn Støtte til børn med plads i et kommunalt eller selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud i en anden kommune Støtte til børn i privatinstitutioner Støtte i tilbud efter dagtilbudsloven til børn anbragt uden for hjemmet eller i privat familiepleje Nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Integration af særlige dag-, fritids- eller klubtilbud i almene tilbud Samarbejdspartnere...61 Kapitel 7 Tilsyn Hvilke tilbud omfatter tilsynet? Selvejende institutioner Private fritidshjem og klubtilbud m.v Privatinstitutioner Plads i et tilbud i en anden kommune Private pasningsordninger Hvem udfører tilsynet Tilrettelæggelsen af tilsynet Rammer for tilsynet Offentliggørelse af rammer for tilsynet Udførelsen af tilsynet Indholdet af tilsynet Det pædagogiske indhold i tilbuddene Sikkerhed, hygiejne med videre Overgreb på børn og unge Forsikringer og tilsynspligt Sovestillinger Barneseler

6 Indholdsfortegnelse Sikker transport Legetøj Hygiejne Røgfri miljøer Indendørsareal Legepladser Øvrig information Indhentelse af børneattester...76 Del Kapitel 8 Formål for dagtilbud Miljø for trivsel, sundhed, udvikling og læring Samarbejde med forældrene Overgang til skole og fritidstilbud Medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Kapitel 9 Forsyningsforpligtelsen og dagtilbudsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Dagtilbudsstrukturen Pladstyper Åbningstider Lukkedage Kommuneaftale Kapitel 10 Etablering og drift af dagtilbud Dagtilbud som daginstitutioner Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner Aftale som grundlag for driften af den selvejende daginstitution Annonceringspligt efter tilbudsloven Indgåelse af aftale Aftalens indhold Ændring eller opsigelse af en driftsaftale Opgørelse af en selvejende daginstitutions formue ved opsigelse af driftsaftale Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven Privatinstitutioner Etablering og godkendelse Godkendelseskriterier Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø Kommunal dagpleje Dagplejerens fravær Privat dagpleje

7 Indholdsfortegnelse Aftale om drift Godkendelse af kommunale og private dagplejere og dagplejehjem Godkendelseskriterier Dagplejehjemmets rammer Personlige forhold Antal børn Egne børn Kapitel 11 Pasningsgaranti og optagelse i dagtilbud Pasningsgaranti Hvilke tilbud opfylder pasningsgarantien Hvornår skal kommunalbestyrelsen tilbyde en plads Plads i forlængelse af barsel Plads i andre situationer Meddelelse om frister og garantidato Brud på pasningsgarantien Konsekvenser af brud på pasningsgarantien I forhold til de børn som ikke kan få plads fra garantidatoen Konsekvenser i forhold til alle børn i dagtilbud i kommunen Optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning Optagelseskompetencen Delegation af optagelseskompetencen Tidsmæssigt omfang af en plads i dagtilbud Anslået sagsbehandlingstid Retningslinjer for optagelse Retningslinjernes indhold Anvisning af en plads Forældrenes ønsker Anvisning af plads i dagpleje Venteliste Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Retningslinjer for optagelse i selvejende daginstitutioner og privat dagpleje med optagelseskompetence Optagelse i privatinstitutioner Retningslinjer for optagelse af børn i privatinstitutioner Optagelse i dagtilbud i anden kommune Børn med behov for støtte Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Bevaring af plads ved flytning Opsigelse, flytning og udmeldelse Opsigelse Flytning Ophør Udmeldelse af dagtilbud Midlertidig udmeldelse

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 12 Tilskud til dagtilbud og forældrebetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i dagtilbud under den kommunale anvisning Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Grundprincipper for forældrebetaling Forældrebetaling ved en halvtids-/deltidsplads eller ved brug af familiefleksordninger Udgifter pr. barn Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling Loft over forældrebetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Bruttodriftsudgift Opgørelse af de bugetterede bruttodriftsudgiften Hvad kan indgå i beregningsgrundlaget Anlægsudgifter og ejendomsrelaterede udgifter Lønudgifter Støttepædagoger Anden støtteindsats Sprogvurdering af 3-årige børn Pensionsopsparinger Tolkeudgifter Børnerelaterede udgifter Moms Rådgivning Tilsyn Administration Ansatte i den kommunale forvaltning (pædagogiske konsulenter m.fl.) Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner Hvornår skal administrationstilskud gives? Administrationstilskuddets størrelse Administrationstilskud i henhold til en aftale Ingen selvejende daginstitutioner i kommunen modtager administrationstilskud på grundlag af en aftale med kommunalbestyrelsen Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i privat dagpleje Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i privatinstitution Driftstilskud Bygningstilskud Administrationstilskud Forældrenes egenbetaling Regler for det tyske mindretal Tilskud til en plads i dagtilbud i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i dagtilbud i en anden kommune

9 Indholdsfortegnelse Forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud i en anden kommune Ekstra tilskud fra opholdskommunen til dagtilbud i en anden kommune Børn anbragt uden for hjemmet eller i privat familiepleje Tilskud til børn af grænsegængere Fripladstilskud og søskendetilskud Økonomisk fripladstilskud Beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud Fripladstilskuddets beregning Indtægtsændringer og efterregulering Økonomisk fripladstilskud til børn i privatinstitution Økonomisk fripladstilskud til barn i privat dagpleje Søskendetilskud Størrelsen af søskendetilskud Søskende optaget i samme dagtilbud med samme takst billigste plads Søskende optaget i dagtilbud i en anden kommune billigste plads Søskendetilskud til børn i privatinstitutioner Søskendetilskud ved privat pasning Pasning af egne børn Søskendetilskud ved ophold i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Betingelser for behandlingsmæssigt fripladstilskud Fra hvilket tidspunkt kan behandlingsmæssigt fripladstilskud gives Børn i privatinstitution Socialpædagogisk fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud som målrettet værktøj Delegation af kompetence til at tildele socialpædagogisk fripladstilskud Tilskud og egenbetaling i kommuner der i 2009 i alle daginstitutioner tilbyder frokostmåltid i henhold til dagtilbudsloven Størrelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling ved plads i anden kommune eller i privatinstitution Økonomisk fripladstilskud Fripladstilskud til plads i anden kommune eller privatinstitution, når opholdskommunen tilbyder frokost i alle daginstitutioner Børn med særlige kostbehov Beregning af tilskud til børn med særlige behov Beregning af tilskud til børn med særlige kostbehov derhar plads i en anden kommune eller plads i en privatinstitution Fripladstilskud til børn med særlige kostbehov

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 13 Mad i daginstitutioner Frokostmåltid i alle daginstitutioner Kommunens organisering og tilrettelæggelse af frokostmåltidet Frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen Hvad er et sundt frokostmåltid? Frokostmåltid er omfattet af fripladstilskud og søskendetilskud Private pasningsordninger og dagplejen er undtaget fra tilbud om frokostmåltid Hvem kan undtages fra frokostmåltidet Godkendelse af køkkenfaciliteter i kommunale og selvejende daginstitutioner Godkendelse af køkkenfaciliteter i privatinstitutioner Forældrebetalte madordninger I hvilke dagtilbud kan der oprettes forældrebetalte madordninger Tilbud om etablering af madordning Deltagelse i forældrebetalte madordninger Tilrettelæggelse af en forældrebetalt madordning Pris for forældrebetalt madordning Udgifter til madordningen Administration af madordningen Økonomisk tilskud til forældrebetalt madordning Andre regler Kapitel 14 Forældreindflydelse i dagtilbud Forældreindflydelse i kommunale daginstitutioner Retskrav på forældrebestyrelse i en kommunal daginstitution Rammer for forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner Forældrebestyrelsens sammensætning i kommunale daginstitutioner Forældrerepræsentanter Medarbejderrepræsentanter Ikke ledelsesrepræsentanter Samarbejde med alle forældre Forældrebestyrelsens minimumskompetencer Principperne for daginstitutionens arbejde Principper for anvendelsen af en budgetramme Forældrebestyrelsens indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen Forældrebestyrelsens indstillingsret ved ansættelse af personalet Fortrolige oplysninger og private forhold Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens dispositioner Forældreindflydelse i den kommunale dagpleje Retskrav på forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje Rammer for forældrebestyrelsens arbejde i den kommunale dagpleje - vedtægt

11 Indholdsfortegnelse Forældrebestyrelsens sammensætning i den kommunale dagpleje Samarbejde med alle forældre Forældrebestyrelsens minimumskompetence i den kommunale dagpleje Principperne for den kommunale dagpleje Principper for anvendelsen af den kommunale dagplejes budgetramme Forældrebestyrelsens indstillingsret og ret til deltagelse - ledelsen Forældrebestyrelsens indstillingsret - personalet Fortrolige oplysninger og private forhold Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens dispositioner Forældreindflydelse i selvejende daginstitutioner Retskrav på forældrebestyrelse i en selvejende daginstitution Vedtægten i den selvejende daginstitution rammen for forældrebestyrelsens arbejde Den enstrengede model én bestyrelse Institutionsbestyrelsens sammensætning Institutionsbestyrelsens kompetence Den tostrengede model en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse Sammensætning af forældrebestyrelsen Sammensætning af institutionsbestyrelsen Forældrebestyrelsens minimumskompetencer Delegation af kompetence fra institutionsbestyrelsen til forældrebestyrelsen Kommunalbestyrelsens opgaver der ikke kan delegeres til institutionsbestyrelsen eller forældrebestyrelsen Forældreindflydelse i privatinstitutioner Forældreindflydelse i privat dagpleje Uenigheder mellem forældrebestyrelse, dagtilbudsledelse og kommunalbestyrelse Tavshedspligt og underretningspligt Kapitel 15 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Formål med den pædagogiske læreplan Tilbud omfattet af kravet om pædagogiske læreplaner Temaer i den pædagogiske læreplan Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling og børnemiljøvurderinger Sociale kompetencer Sociale kompetencer og børnemiljøvurderinger Sproglig udvikling Pædagogiske læreplaner og sprogvurdering Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener

12 Indholdsfortegnelse Kulturelle udtryksformer og værdier Indholdet i den pædagogiske læreplan Dagtilbuddets værdier, principper og læringsforståelse Læringsmål i forhold til seks læreplanstemaer Pædagogiske metoder og aktiviteter til indfrielse af dagtilbuddets læringsmål Børn med særlige behov Ansvar for udarbejdelse og offentliggørelse Godkendelse af den pædagogiske læreplan Evaluering af den pædagogiske læreplan Sammenhæng mellem pædagogisk praksis og mål Dokumentation som grundlag for evaluering Opfølgning på og formidling af evalueringen Inddragelse af forældrebestyrelsen Mere information om pædagogiske læreplaner Kapitel 16 Sprogvurdering Formål med sprogvurdering Sprogvurdering - et tilbud til 3-årige børn Oplysning om mulighed for dagtilbud Mål og rammer for sprogvurdering Tilrettelæggelsen af sprogvurdering Hvem udfører sprogvurderingen? Inspiration til materiale til sprogvurdering Forældreinddragelse Pædagogisk opfølgning Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats Vejledningsmateriale Kapitel 17 Børnemiljøvurdering i dagtilbud Alle dagtilbud skal udarbejde en børnemiljøvurdering Formål med børnemiljøvurderinger Børneperspektiv Det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø Børnemiljøvurderingens udarbejdelse Kortlægning Beskrivelse Handlingsplan Revidering af børnemiljøvurdering Inddragelse af forældrebestyrelsen Offentliggørelse Rådgivning hos Dansk Center for Undervisningsmiljø

13 Indholdsfortegnelse Del Kapitel 18 Formål med fritidshjem Børnemiljøets betydning Selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Sproglige udtryksformer Æstetiske og kropslige udtryksformer Sundhed og kendskab til naturen Særlig indsats Medansvar og medbestemmelse Forståelse for demokratiske værdier Andre fritidstilbud i kommunen Overgang mellem fritidshjem og skole Mulighed for lektielæsning Kapitel 19 Forsyningsforpligtelsen og fritidshjemsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Fritidshjemsstrukturen Kapitel 20 Etablering og drift af fritidshjem Kommunale fritidshjem Selvejende fritidshjem Private fritidshjem Aftale med privat fritidshjem Driftsgaranti Kapitel 21 Optagelse i fritidshjem Optagelse i fritidshjem under den kommunale anvisning Retningslinjer for optagelse Retningslinjernes indhold Anvisning af en plads Behovsdato Venteliste for optagelse Optagelse i private fritidshjem Retningslinjer for optagelse af børn i private fritidshjem Plads i fritidshjem i anden kommune Bevaring af plads ved flytning Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Opsigelse, flytning og udmeldelse

14 Indholdsfortegnelse Kapitel 22 Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale eller selvejende fritidshjem Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Administrationstilskud til selvejende fritidshjem Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i et privat fritidshjem Plads i fritidshjem i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i fritidshjem i en anden kommune Forældrenes egenbetaling Økonomisk fripladstilskud Søskende tilskud Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Socialpædagogisk fripladstilskud Kapitel 23 Mad i fritidshjem Mad som en del af fritidshjemsydelsen Forældrebetalte madordninger Kapitel 24 Forældreindflydelse i fritidshjem Forældreindflydelse i kommunale fritidshjem Forældreindflydelse i selvejende fritidshjem Forældreindflydelse i private fritidshjem Uenigheder mellem forældrebestyrelse, fritidshjemsledelse og kommunalbestyrelse Tavshedspligt og underretningspligt Kapitel 25 Børnemiljøvurdering i fritidshjem Alle fritidshjem skal udarbejde en børnemiljøvurdering Del Kapitel 26 Formål med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Alsidig udvikling og selvstændighed Det sociale fællesskab Samarbejde med børn og unge Kommunens generelle fritidstilbud Særlig rolle i det sociale arbejde Målrettet udsatte børn og unge Kendskab til aktivitets-, kultur- og fritidsliv Uddannelse og arbejdsmuligheder Kommunalbestyrelsens ansvar Samarbejde med forældre

15 Indholdsfortegnelse Kapitel 27 Forsyningsforpligtelsen og klubtilbudsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Klubtilbudsstrukturen Bred vifte af tilbud Aldersgruppe Åbningstider Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Kommunale klubtilbud m.v Selvejende klubtilbud m.v Klubtilbuddets vedtægt og forretningsorden Private klubtilbud m.v Indgåelse af aftale Aftalens indhold Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven Kapitel 29 Optagelse m.v. i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune Bevaring af plads ved flytning Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Opsigelse, flytning og udmeldelse Kapitel 30 Tilskud og forældrebetaling til en plads i klubtilbud m.v Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale eller selvejende klubtilbud Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Betalingsfrihed og betalingsdifferentiering Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i et privat klubtilbud Forældrenes egenbetaling Plads i et klubtilbud i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i klubtilbud m.v. i en anden kommune Forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud i en anden kommune Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Socialpædagogisk fripladstilskud

16 Indholdsfortegnelse 30.7 Børn og unge med nedsat funktionsevne Særlige indtægter, aktiviteter og arrangementer Kapitel 31 Bruger- og forældreindflydelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud Brugernes ret til indflydelse Formel indflydelse i klubtilbud m.v Klubråd Uformel indflydelse i klubtilbud m.v Forældreindflydelse Brugerne i forældrebestyrelsen Tilrettelæggelse i forhold til brugerne Brugernes stemmeret Valg af medlemsrepræsentanter Støtte til unge bestyrelsesrepræsentanter Tavshedspligt og underretningspligt Del Kapitel 32 Etablering og drift af private pasningsordninger Karakteristika og formål Tilladelse til at etablere en privat pasningsordning Tilsyn med private pasningsordninger Kapitel 33 Tilskud til privat pasning Anvendelse og formål Ordningens omfang Tilskud i stedet for dagtilbudsplads Ansøgning om tilskud Barnet skal passes af andre end forældrene selv Tilrettelæggelse af privat pasning Tilskud i sammenhæng med andre ydelser Aftale om pasning Forpligtelser og rettigheder Forældrene som arbejdsgivere Passeren er selvstændig erhvervsdrivende Anden regulering af betydning for aftalen og aftaleforholdet Godkendelse af aftale betingelse for tilskud Godkendelse af passerens personlige forudsætninger og af de fysiske rammer Godkendelse af de økonomiske forhold Tilskuddets størrelse Udbetaling af tilskud Anvendelse af tilskuddet Kommunalbestyrelsens tilbud om administration

17 Indholdsfortegnelse 33.7 Søskendetilskud Ændring og ophør af tilskud til privat pasning Tilsyn Kombinationstilbud Beregning af tilskud og forældrebetaling for et kombinationstilbud Kapitel 34 Pasning af egne børn Kommunalbestyrelsens tilbud Hvilke børn og aldersgrupper Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn Ikke tilskud samtidig med en plads i dagtilbud Ingen offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt Opholdskrav Udbetalingstidspunkt Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde Tilskuddets størrelse Loft for tilskuddets størrelse Overgang til dagtilbud Afslag på tilskud af hensyn til barnet Tilsyn med en forælder, der passer egne børn Del Kapitel 35 Administration Betaling og tilbagebetaling Inddrivelse Kapitel 36 Forsøg Formål Godkendelse Ansøgning Ophør Kapitel 37 Klageadgang Klagemulighed Retlig efterprøvelse af afgørelser Folketingets Ombudsmand Yderligere oplysninger om klageadgang Kapitel 38 Retssikkerhedsloven, de forvaltningsretlige regler og grundlæggende princippers betydning for dagtilbudsområdet Retssikkerhedsloven Officialprincippet pligten til at undersøge Processuel skadevirkning

18 Indholdsfortegnelse Borgerens medvirken Kendskab til rettigheder og pligter Hvis du vil vide mere Den almindelige forvaltningsret Forvaltningsloven Vejledningspligt Partshøring Inhabilitet Parters aktindsigt Tavshedspligt Begrundelse De forvaltningsretlige grundprincipper Legalitetsprincippet krav om hjemmel Princippet om saglig forvaltning Lighedsprincippet Proportionalitetsprincippet Offentlighedsloven Ændring af begunstigende forvaltningsakter Kapitel 39 Puljeordninger Puljeordninger som driftsform Ændring af driftsaftalen Tilskud og egenbetaling for en plads i en puljeordning Kommunalbestyrelsens tilskud til puljeordninger Forældrenes egenbetaling for en plads i en puljeordning Tilskud til en plads i en puljeordning i en anden kommune Øvrige regler Bilag Bilag 1 Uddrag af Bekendgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 1-4, og 16) Bilag 2 Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 3 Udtalelse fra Civilstyrelsen vedr. fonde Bilag 4 Oversigt over hjemmesider med oplysninger relevante for dagtilbudsområdet Bilag 4 Eksempler

19 Indledning Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Vejledningen har virkning fra 11. maj 2009 og afløser følgende vejledning: Vejledning nr. 26 af 26. maj 2008 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Vejledningen er udarbejdet på baggrund af lovteksten, bekendtgørelsen om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen) og praksis på området. Vejledningen indeholder også en kortfattet beskrivelse af de regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der har betydning for behandlingen af sager efter dagtilbudsloven. Vejledningen samler og behandler ligesom dagtilbudsloven reglerne på dag-, fritids- og klubområdet i én samlet vejledning. Vejledningen indeholder dels en videreførelse af det relevante og aktuelle vejledningsstof i de hidtidige vejledninger på området, dels en gennemgang og fortolkning af reglerne i dagtilbudsloven og i dagtilbudsbekendtgørelsen. Vejledningen omfatter alene tilbud til børn og unge efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud og således ikke tilbud, der er oprettet efter anden lovgivning. Vejledningen henvender sig først og fremmest til fagpersoner inden for området både i forvaltningen og i tilbuddene til forældrebestyrelser samt til interesseorganisationer på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet. Vejledningen er imidlertid også tiltænkt forældre og andre, der ønsker at kende reglerne på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet nærmere. Information om tilbud efter dagtilbudsloven Med dagtilbudsloven er der sat fokus på at skabe større åbenhed om ydelsen i private og offentlige tilbud i den enkelte kommune. Således skal kommunerne og tilbuddene offentliggøre en række oplysninger om dag-, fritids-, og klubtilbud. Information om dag-, fritids og klubtilbudsydelsen skal give de enkelte familier indsigt i rammerne for 16

20 Indledning tilbuddene og understøtte familierne, når de skal vælge tilbud. Ligeledes skal informationen medvirke til forventningsafstemning mellem forældrene og kommunen eller de enkelte tilbud. Herudover skal information om tilbud efter loven sammen med en øget grad af evaluering sikre en løbende erfaringsudveksling og kvalitetsudvikling på både dagtilbudsniveau og kommunalt niveau. Det er forudsat, at offentliggørelsen på kommunalt niveau er elektronisk på f.eks. kommunens hjemmeside. På institutionsniveau kan offentliggørelse ske elektronisk, såfremt tilbuddet har adgang til elektronisk offentliggørelse. Sammenlignelig brugerinformation Ud over dagtilbudslovens fokus på offentliggørelse af oplysninger om dag-, fritids- og klubtilbud er der ved lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner indført en landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation. Private og offentlige dagtilbud, herunder kommunale dagtilbud, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og godkendte privatinstitutioner, skal udarbejde sammenlignelig brugerinformation. Reglerne omfatter kun dagtilbud og således ikke fritidshjem, klubtilbud eller private pasningsordninger. Den landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation er praktiseret ved etableringen af en IT-portal På portalen er der for hver kommune information om dagtilbud til børn i alderen 0 år og op til skolestart. Samtidig er der information om hvert enkelt dagtilbud i kommunen. De tilbud, der findes oplysninger om på portalen, er kommunale dagtilbud institutioner og dagpleje, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. IT-portalen er således med til at understøtte borgernes frie valg, så borgerne på et kvalificeret grundlag kan vælge netop det tilbud, der passer den enkelte bedst. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for den nye ordning og de konkrete informationsparametre, som skal indgå i ordningen. Central evalueringsfunktion Efter dagtilbudsloven er der oprettet en central evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud. Funktionen varetages af Danmarks 17

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v.

Vejledning om dagtilbud m.v. VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015 Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune August 2015 Revideret oktober 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kommunal dagpleje... 3 Kommunal daginstitution...

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Private leverandører af dagtilbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Tillæg august 2014 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge Februar 2014

Tillæg august 2014 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge Februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Tillæg august 2014 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge Februar 2014 Bekendtgørelser Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere