TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Evaluering af den indholdsmæssige del af Folkeskolereformen Orientering om Den Specialiserede Institution (DSI) Forbedringspulje Legepladspulje Disponering af legepladspuljen Budgetopfølgning pr. ult. februar 2015 Børne- og Skoleudvalgets budget Udmøntning af pulje for Børne- og Skoleområdet på 2,5 mio Evaluering af projekt "forebyggende rådgiver" Den aktuelle situation på Folkeskoleområdet Indholdsmæssige del i forhold til udbudte valgfag på Folkeskoleområdet 2015/ Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO'er som følge af langtidssygdom i perioden januar til marts i Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge Udbud af buskørsel til svømmeundervisning for perioden Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Renovering af daginstitutioner Efterretningssager januar marts Eventuelt...32 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ a) Referat af møde i Ungdomsskolebestyrelsen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den b) Årshjul 2015 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a og b tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referater af skolebestyrelsesmøder til BSU /15 2 Åben Årshjul /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget anmodede om en status på netværkssituationen på skoleområdet. 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Evaluering af den indholdsmæssige del af Folkeskolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Konsulent v/rådgivning og Forebyggelse Mia Kongsbak, der har været del af evaluering af Folkeskolereformen, orienterer Børne- og Skoleudvalget om evalueringen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rapport med evaluering af Folkeskolereformen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget inden mødet den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om Den Specialiserede Institution (DSI) Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget orienteres om Den Specialiserede Institution v/leder af DSI Dorthe Bøggild. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Forbedringspulje 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/2729 Sagsansvarlig: mpr.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forbedringspuljen fordeles årligt af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra daginstitutionerne til renovering/forbedring i daginstitutioner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Budgettet til forbedringspuljen er i 2015 på kr. Der er søgt for kr. Forvaltningen foreslår at overføre kr. til SFO Impulsen og kr. til SFO Skottegårdsskolen i forbindelse med udvidelse af børnetallet. Restbeløb på kr. afventer udvalgs beslutning senere på året. Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af ansøgningerne jf. vedhæftet bilag. Teknisk Forvaltning har været med på råd ved fordelingen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at vedlagte forslag/bilag til fordeling af forbedringspuljen for daginstitutioner i 2015 godkendes /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over Forbedringspuljen /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 6

8 Børne- og Skoleudvalget d Legepladspulje 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/707 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Puljen Forbedring af legepladser i daginstitutioner fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra daginstitutionerne til renovering/forbedring af legepladser. Budgettet til legepladspuljen er i 2015 på kr. Der er ansøgt for kr. Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af ansøgninger jf. vedhæftet bilag. Teknisk Forvaltning har været med på råd ved fordelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indkommet 16 ansøgninger. Det foreslås, at 10 ansøgninger imødekommes og 2 ansøgninger imødekommes delvis. Der foreslås afsat kr. til mulig igangsætning af legepladstilsyn som ønskes udført af en certificeret legepladsinspektør. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At vedlagte forslag til fordeling af puljen Forbedring af legepladser i daginstitutioner for 2015 godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v2_Samlet oversigt over ansøgningerne 2015.pdf 65380/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Ansøgninger der ikke er tiltrådt genfremsendes til behandling i udvalget i

9 Børne- og Skoleudvalget d Disponering af legepladspuljen 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/4800 Sagsansvarlig: mpr.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Disponering af legepladspuljen 2015 på skoleområdet. Forvaltningen skal på baggrund af tidligere drøftelser og forslag til Børne- og Skoleudvalget anbefale godkendelse af projekter ved Heldagsinstitution, Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Heldagsinstitution Teknisk forvaltning anbefaler at redegynge og faldeunderlag bliver udskiftet da det ikke opfylder de lovmæssige krav. Skottegårdsskolen Forvaltningen vurderer i samarbejde med Teknisk Forvaltning at anbefalede projekter imødekommes. Kastrupgårdsskolen Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2014 at igangsætte og forbedre forholdene på Kastrupgårdsskolen og tilkendegav samtidig, at yderlige midler fra legepladspuljen i 2015 skulle bevilges til yderligere forbedringer. ØKONOMI Der er afsat kr. på budget for legepladspulje på skoleområdet. Udgifter i forbindelse med projekter for overnævnte skoler: Heldagsinstitution: kr. Skottegårdsskolen: kr. Kastrupgårdsskolen: kr. Rest budget til uforudsete udgifter: kr. Forvaltningen sikrer, at det samlede budget overholdes. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 8

10 Børne- og Skoleudvalget d at udvalget godkender legepladsprojekter/forbedringer på Heldagsinstitution, Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud Kastrupgårdsskolen 63275/15 2 Åben Tilbud gummibelægning drage Skottegårdsskolen 63288/15 3 Åben Tilbud Skottegårdsskolen Gyngestativ 63284/15 4 Åben Oversigt legepladspuljen /15 5 Åben Tilbud gummibelægning boldbane - Skottegårdsskolen 65165/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 Børne- og Skoleudvalget d Budgetopfølgning pr. ult. februar 2015 Børne- og Skoleudvalgets budget Åben sag Sagsnr.: 15/7488 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. februar 2015 udarbejdet forventet regnskab for 2015 for Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. februar 2015 i forhold til det korrigerede budget i alt en nettomerudgift på kr. Det må allerede nu oplyses, at der mangler tilførsel af tillægsbevillinger til en del af de anslåede merudgifter svarende til ca. 5,9 millioner kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger til 2015 på i alt kr. Merudgifterne fremkommer primært på serviceområderne Almindelig undervisning, Specialundervisning- og rådgivning, Serviceydelser til skoleområdet, SFO, Øvrig undervisning- og faglige uddannelser og Særligt udsatte børn. Mindreudgifterne fremkommer på Daginstitutioner og klubber samt Børnehandicap. Merindtægterne fremkommer på Almindelig undervisning, Serviceydelser til skoleområdet samt Børnehandicap. Mindreindtægterne fremkommer på Daginstitutioner og klubber. Der er til dagsordenspunktet udarbejdet uddybende bemærkninger, der også indeholder grafer på udgifter og indtægter. ØKONOMI Med baggrund i udtrukket økonomirapport pr. ult. Februar kan det oplyses, at forbrugsprocenten efter 2 måneder burde udvise 16,66 %, De faktiske forbrugsprocenter udgør på udgifterne 14 % og det samme på indtægterne. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen og tager stilling til budgetsituationen. 10

12 Børne- og Skoleudvalget d /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger til forventet regnskab 2015 pr. ult.februar Børne- og Skoleudvalget 50190/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget anmodede om at forvaltningen undersøger STU området og eventuelle rationaler omkring serviceområdet udsatte børn i forbindelse med forebyggende arbejde og indsatser. Udvalget følger i øvrigt budgettet og udviklingen nøje med henblik på eventuelle justeringer. 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Udmøntning af pulje for Børne- og Skoleområdet på 2,5 mio. Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Udmøntning af puljen på 2,5 millioner kroner til fordeling på Børne- og Skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i forbindelse med budgetforlig for 2015 afsat pulje på 2,5 millioner kroner til fordeling på børne- og skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget er tidligere kommet med forskellige forslag til udmøntning af puljen. Udvalget drøfter og beslutter udmøntning af puljen. Forvaltningen uddeler bilag på udvalgsmødet vedrørende fremsatte forslag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter og udmønter pulje på 2,5 mio. kroner til børne- og skoleområdet. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede yderligere udmøntning af pulje. Forvaltningen udarbejder skrivelse og fremsender til daginstitutioner og skoler omkring tildeling af puljemidler. 12

14 Børne- og Skoleudvalget d Evaluering af projekt "forebyggende rådgiver" Åben sag Sagsnr.: 14/9427 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget besluttede den 13. juni 2013 at der i 2014, forsøgsvist skulle være 2 forebyggende rådgivere på 4 skoler og de dertil hørende institutioner i de 4 skoledistrikter. To rådgivere skulle dele funktionen, som er normeret til én fuldtidsstilling. Herudover har Børne- og Skoleudvalget besluttet at udvide forsøgsprojektet således, at der fra 1. august 2015 er forebyggende rådgivere på resterende skoler og institutioner. Formålet med projektet er at: yde en tidlig indsats, således at elevens vanskeligheder ikke udvikler sig, fremme kommunikationen mellem familien, skolen og det sociale system, fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedrørende et barns trivsel, understøtte og sikre dialogen mellem forvaltningen og skolen, når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens børn og unge og understøtte skolerne i udarbejdelse af kvalificerede underretninger om børn og unge med behov for særlig støtte, hvis vanskeligheder ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen normalt anvender UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet blev første gang evalueret efter 2½ måned. Der er nu efter projektet har været i gang i over et år foretaget en endelig evaluering af projektet. Evalueringen af foretaget på baggrund af de to forebyggende rådgiveres logbøger og en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af de skoler og institutioner, der er omfattet af forsøget. Konklusionen på evalueringen er, at ordningen taget godt imod og tilbagemeldingerne fra elever, forældre, fagpersoner og de forebyggende rådgivere er meget positive. Ordningen er allerede meget benyttet og det opleves, at der er sket et fagligt kvalitetsløft med ordningen i forhold til: mulighed for samtale og rådgivning med en socialrådgiver, sparring i forhold til underretninger og bekymringsbørn og større forståelse af hinandens rammer og arbejdsvilkår. Der er samtidig positive tilbagemeldinger fra både børn og forældre, som oplever at det gør en forskel at have fået sparring fra de forebyggende rådgiver. ØKONOMI Der er i 2015 afsat kr. til distriktsrådgivere. I 2016 er der afsat kr. svarende til to fuldtidsstillinger. 13

15 Børne- og Skoleudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at evalueringen tages til efterretning. /MSV BILAG Evalueringen af projektet Projektbeskrivelse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig projektbeskrivelse 56170/14 2 Åben Afsluttende evaluering 58563/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 14

16 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på Folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på skoleområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på folkeskoleområdet. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget drøftede generelt situationen på Folkeskoleområdet. Derudover så udvalget frem til afholdelse af temadag lørdag den med samtlige skolebestyrelser. 15

17 Børne- og Skoleudvalget d Indholdsmæssige del i forhold til udbudte valgfag på Folkeskoleområdet 2015/2016 Åben sag Sagsnr.: 15/9609 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Godkendelse af den indholdsmæssige del i forhold til de udbudte valgfag på Folkeskoleområdet 2015/2016 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som supplement til folkeskolernes eksisterende valgfag tilbydes en valgfagspakke på 8-10 aktuelle hold. Valgfagspakken skal understøtte et bredere og mere varieret tilbud, samt give eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber /ungemiljøer på tværs af skolerne. Gennem valgfagene vil vi endvidere styrke tilknytningen til fritidslivet (Ungdomsskolen, Klub Tårnby og foreningerne), samt understøtte unges mange måder at lære på ved at tilbyde andre læringsmiljøer og -metoder. Valgfagene er helårlige og på 60 lektioner. Valgfagene placeres i et fælles kommunalt valgfagsbånd. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at den indholdsmæssige del af de udbudte valgfag godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fagbeskrivelse - Ung dk - demokrati 65747/15 2 Åben Fagbeskrivelser - Musik maker 65745/15 3 Åben Fagbeskrivelse - Kunstlab 65743/15 4 Åben Fagbeskrivelser - Kinesisk 65741/15 5 Åben Fagbeskrivelser - Journalistik 65740/15 6 Åben Fagbeskrivelse - Iværksætteri og innovation 65738/15 7 Åben Fagbeskrivelse - Hurtig vej til landshold 65667/15 8 Åben Fagbeskrivelser - Friluftsliv jax 65665/15 9 Åben Fagbeskrivelse - Filosofi og psykologi 65664/15 10 Åben Fagbeskrivelse - Drama 65663/15 11 Åben Fagbeskrivelse Base-builder 65662/15 16

18 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 17

19 Børne- og Skoleudvalget d Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. Åben sag Sagsnr.: 15/8685 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet og på SFO området på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner og SFO er har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1943,25 timer (1,010 stilling) jf. vedlagte skema, for 1. kvartal ØKONOMI Daginstitutioner og klubber integrerede institutioner Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr Løn- og barselspuljer Graviditetsbetinget sygdom Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 20. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at beløbet kan finansieres af den afsatte pulje til graviditetsbetinget sygdom på kr. 18

20 Børne- og Skoleudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO er imødekommes tillægsbevillinger på kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Børne- og Skoleudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO'er som følge af langtidssygdom i perioden januar til marts i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/7645 Sagsansvarlig: php.bk Fraværende: Afbud: UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2015 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO. I 2015 er budgettet på kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar marts (i alt timer (3,418 stilling)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 20. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 20

22 Børne- og Skoleudvalget d at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Børne- og Skoleudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge Åben sag Sagsnr.: 15/7395 Sagsansvarlig: HJO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om at flytte budgetterne vedrørende vederlag til plejefamilier (løn) samt rådgivning og rådgivningsinstitutioner under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler gældende fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som følge af ændringer i lov om social service samt ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der med virkning for regnskabsår 2015 oprettes nye driftsgrupperinger. Særligt udsatte børn og unge På funktion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge oprettes en gruppering 010 til kontering af vederlag til plejefamilier (løn). Beløbet der ønskes flyttet fra gruppering 001 plejefamilier til gruppering 010 plejefamilier vederlag udgør i alt kr. Særligt udsatte børn og unge og Børnehandicap På funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge oprettes en gruppering 015 til kontering af alle udgifter i forbindelse med de i lov om social service 11 beskrevne indsatser, ydelser som tidligere blev konteret på funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt enkelte ydelser under 52a økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren på funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Beløbene der ønskes flyttet fra funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner til funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge udgør i alt kr. vedrørende serviceområdet Børnehandicap og kr. vedrørende serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. LOVGRUNDLAG Ændring af lov om social service, jf. lov nr. 576 af 10. juni 2014 samt ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 22

24 Børne- og Skoleudvalget d ØKONOMI Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0 kr Forbyggende foranstaltninger for børn og unge kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner kr. I alt 0 kr. Serviceområdet Børnehandicap Forbyggende foranstaltninger for børn og unge kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner kr. I alt 0 kr. PÅTEGNING Den 9. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at imødekomme udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 som beskrevet under punktet Økonomi som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler. 2. at ovennævnte indarbejdes i Budgetforslag 2016 og overslagsår. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 Børne- og Skoleudvalget d Udbud af buskørsel til svømmeundervisning for perioden Åben sag Sagsnr.: 15/4972 Sagsansvarlig: mpr.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnby Kommunes nuværende aftale om buskørsel til svømmeundervisning udløber For at forhandle en ny aftale skal der afholdes udbud. Udbuddet skal være for perioden med mulighed for forlængelse med op til 1 år. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har i perioden en aftale med Amager Bus Service. ØKONOMI Den samlede årlige omsætning beløber sig til ca kr. ekskl. moms. Der gives dog ikke tilsagn om en bestemt omsætning i kontraktperioden. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at udbudsmaterialet om buskørsel til svømmeundervisning godkendes og sendes i udbud efter gældende regler /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben /15 2 Åben /15 3 Åben /15 4 Åben Udkast til kontrakt 62842/15 5 Åben Ferie- og Fridagsplan 2015/ /15 6 Åben Oversigt af svømmekørsel til og fra svømmeundervisning PDF 64973/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 Børne- og Skoleudvalget d Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt med justeringer. 25

27 Børne- og Skoleudvalget d Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/5991 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 til fordeling af uddannelsesmidler til institutioner på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat i alt kr. til uddannelse på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning. Heraf fordeles de kr. direkte ud til institutionerne. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger Kr Kommunale specialskoler Kr I alt kr Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler Kr I alt kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børneog Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi /MSV 26

28 Børne- og Skoleudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf 65686/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. 27

29 Børne- og Skoleudvalget d Renovering af daginstitutioner 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/8229 Sagsansvarlig: BHO.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Stavlundvej 29, ny tagbelægning etape 2 af 2 2. Ugandavej 147, ny tagbelægning og efterisolering 3. Oliefabriksvej 180, ny tagbelægning og efterisolering 4. Stavlundvej 29, delvis udskiftning af plankeværk Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres afhænger af licitationsresultaterne. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefales, 28

30 Børne- og Skoleudvalget d at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1,0 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Proiritering af renoveringspulje /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget videresender sagen med anbefaling. 29

31 Børne- og Skoleudvalget d Efterretningssager januar marts 2015 Åben sag Sagsnr.: 12/7676 Sagsansvarlig: nki.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har fra januar til og med marts 2015 modtaget 11 afgørelser retur fra Ankestyrelsen. Sagen omhandler afgørelser efter servicelovens 11, 41, 42, 44/84, 50, 52 a og 54. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det skal oplyses, at der er tre måder en sag fra Ankestyrelsen kan falde ud: Stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning af en sag til kommunens fornyet behandling. På baggrund af dette skal det oplyses, at Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i en sag vedrørende afslag på et behandlingsforløb ( 11.7). Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelser i en sag vedrørende afslag på dækning af merudgifter ( 41). Ankestyrelsen har hjemvist to sager til fornyet behandling vedrørende afslag på merudgifter ( 41). Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelser i 5 sager vedrørende afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42). Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i en sag vedrørende afslag på aflastning ( 44/84). Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i én sag vedrørende afslag på flere timers støtteperson ( 54). Ankestyrelsen har i én sag ændret kommunens afgørelse vedrørende afslag på opstart af børnefaglig undersøgelse.( 50). Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i én sag vedrørende økonomisk støtte ( 52a). LOVGRUNDLAG Lov om Social service 11, 41, 42, 44/84, 50, 52a og 54. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at efterretningssagen tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 30

32 Børne- og Skoleudvalget d Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket 6 Lukket 7 Lukket 8 Lukket 9 Lukket 10 Lukket 11 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 31

33 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/9361 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: INDSTILLING /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet Mødet sluttede kl

34 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referater af skolebestyrelsesmøder til BSU (65641/15) 2. Årshjul 2015 (65782/15) 5. Forbedringspulje Oversigt over Forbedringspuljen 2015 (65374/15) 6. Legepladspulje _v2_Samlet oversigt over ansøgningerne 2015.pdf (65380/15) 7. Disponering af legepladspuljen Tilbud Kastrupgårdsskolen (63275/15) 2. Tilbud gummibelægning drage Skottegårdsskolen (63288/15) 3. Tilbud Skottegårdsskolen Gyngestativ (63284/15) 4. Oversigt legepladspuljen 2015 (65115/15) 5. Tilbud gummibelægning boldbane - Skottegårdsskolen (65165/15) 8. Budgetopfølgning pr. ult. februar 2015 Børne- og Skoleudvalgets budget 1. Bemærkninger til forventet regnskab 2015 pr. ult.februar Børne- og Skoleudvalget (50190/15) 10. Evaluering af projekt "forebyggende rådgiver" 1. Endelig projektbeskrivelse (56170/14) 2. Afsluttende evaluering (58563/15) 12. Indholdsmæssige del i forhold til udbudte valgfag på Folkeskoleområdet 2015/ Fagbeskrivelse - Ung dk - demokrati (65747/15) 2. Fagbeskrivelser - Musik maker (65745/15) 3. Fagbeskrivelse - Kunstlab (65743/15) 4. Fagbeskrivelser - Kinesisk (65741/15) 5. Fagbeskrivelser - Journalistik (65740/15) 6. Fagbeskrivelse - Iværksætteri og innovation (65738/15) 7. Fagbeskrivelse - Hurtig vej til landshold (65667/15) 8. Fagbeskrivelser - Friluftsliv jax (65665/15) 9. Fagbeskrivelse - Filosofi og psykologi (65664/15) 10. Fagbeskrivelse - Drama (65663/15) 11. Fagbeskrivelse Base-builder (65662/15) 13. Ansøgning om tillægsbevillinger til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 1. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. 1. (Lukket bilag) 14. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO'er som følge af langtidssygdom i perioden januar til marts i (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 33

35 Børne- og Skoleudvalget d Udbud af buskørsel til svømmeundervisning for perioden (32577/15) (32536/15) (32526/15) 4. Udkast til kontrakt (62842/15) 5. Ferie- og Fridagsplan 2015/16 (64492/15) 6. Oversigt af svømmekørsel til og fra svømmeundervisning PDF (64973/15) 17. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf (65686/15) 18. Renovering af daginstitutioner Proiritering af renoveringspulje 2015 (60702/15) 19. Efterretningssager januar marts (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 6. (Lukket bilag) 7. (Lukket bilag) 8. (Lukket bilag) 9. (Lukket bilag) 10. (Lukket bilag) 11. (Lukket bilag) 34

36 Bilag: 2.1. Referater af skolebestyrelsesmøder til BSU Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65641/15

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Bilag: 2.2. Årshjul 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65782/15

47 Årets gang for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar - Orientering fra læringskonsulenter om Skoleområdet og orientering fra konsulent Hannah Fjældstad. (Kl ) (SKODA) - Formand og næstformand for Ungerådet (Kl ) - Orientering fra Helle Friis-Mikkelsen om Ungdomsskolens tilbud i forbindelse med den åbne skole (SKODA) - Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse (SKODA) - Skoleudsættelse (ROF) - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) - Orientering om indskrivning til 0. klasse skoleåret 2015/16. - Tillægsbevilling til elektroniske tavler - Tillægsbevilling til vikardækning - Den aktuelle situation på skoleområdet 26. februar - Skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - Ansøgning/godkendelse af gruppeeksamener - Budget 2015, herunder særlige udfordringer - Beslutning om brug af pulje på 2,5 mil. kr. - Vejlederkorps, timeoversigt - Orientering om forventet regnskab Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om tilsyn på daginstitutionsområdet v/lonnie, John og Lise - Partnerskabsaftale med Ungdomsskolen, der indarbejdes i planlægningsgrundlaget - Kvalitetsrapport, daginstitutionsområdet - Dispensation fra Styrelsesvedtægten om frit skolevalg - Ændring af Studiepuljens vedtægter - Revideret handleplan for Naturvidenskab marts - Justering af pladssituationen på 0-18 års området - 2. behandling af skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år sidst i 2014 Skelgårdsskolen hvert 2. år) - 2. behandling af kvalitetsrapport 2013/14 på folkeskoleområdet - Den aktuelle situation på skoleområdet - Orientering om vejlederkorpset v/lonnie og Arne - Orientering om dagplejen v/lonnie og Marianne Hagen - Justering af pladskapacitet på dagsinstitutionsområdet (principbeslutning om Chr. IV) 9. april - Evaluering af distrikt rådgivere (uhr) - Ankesager fra DSN+ afgørelser fra Ankestyrelsen (jan. - mar. 2015) (nki) - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (ØKO) - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - Fordeling af puljen forbedring af daginst. For næste år (lpe) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser i daginst (mpr) - Fordeling af puljen forbedring af legepladser på Skoleområdet (mpr) - Den aktuelle situation på skoleområdet (sij) - Budget, opfølgning 2015 (ØKO) - Renovering af daginstitutioner (TF)

48 - Evaluering af den indholdsmæssige del af Folkeskolereformen (PUC) - Orientering om DSI (Den specialiserede institution) (sij) - Pulje udmøntning af 2,5 mill (MSV) - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler under serviceområderne Børnehandicap og Særligt udsatte børn og unge - Graviditets gener 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Langtidssygdom 1. kvartal 2015 (daginstitutionsområdet) - Udbud af buskørsel til svømmeundervisning (mpr) 23. april Ekstraordinært møde i forbindelse med seminar den Opfølgning på seminar den 11. april vedr. folkeskolereform - Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne (ØKO) - Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) - Folkeskolereform planlægningsgrundlaget for næste skoleår 7. maj - 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2016/17 og 2017/18 (sij) - 1. behandling af skoledistrikter og antal klasser - Alle servicemål i B&K - Anlægsregnskab for inventarpuljen (ØKO) - Budget Forslag til sommerferieaktiviteter på Ungdomsskolen - Udgiftsneutrale tillægsbevillinger - Den aktuelle situation på skoleområdet - Deltagelse af elevrådsrepræsentanter på skoleområdet. (sij) 21. maj budgetmøde kl juni - Budget Vikartimer, graviditet og sygdom (DAG) - Forslag til emneliste for almene fag på Ungdomsskolen næste år (USK/ADM) - Den aktuelle situation på skoleområdet - Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2015 (Ulla) 19. august, onsdag - 2. Behandling Skolernes Ferie- og Fridagsplan - 2. behandling af antal 0. klasser næste skoleår - Orientering om halvårsregnskab (ØKO) - Legepladspuljer, skoler - Den aktuelle situation på skoleområdet 10. september heldagsmøde, institutionsbesøg - Mødeplan for BSU næste år (ADM) - Budget 2015 (ØKO) - Ankesager fra DSN Afgørelser fra Ankestyrelsen (FAM) (apr-juni) - Vejlederkorpset, timeoversigt - Den aktuelle situation på skoleområdet

49 1.oktober - Forvaltningens servicemål, status og orientering (ØKO) - Evaluering til af sommerferieaktiviteter + klubber. Antal børn i sommerferien - Den aktuelle situation på skoleområdet 19. november - Godkendelse af Solkoloniernes regnskab fra året før (ØKO) - Den aktuelle situation på skoleområdet 17. December - Den aktuelle situation på skoleområdet Evaluering af uddannelsesreform i 2015 jf. beslutning.

50 Bilag: 5.1. Oversigt over Forbedringspuljen 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65374/15

51 Oversigt over ansøgningerne Ansøgninger til puljen "tilskud til forbedringer i daginstitutioner" Budget kr. Totalpris Betaler selv Ansøgning Bevilling Bemærkninger Vg Kastrupvej 235 Sæde og ryghynder Sæde og ryghynder monteret på det eksisterende vægfast bænkesæt i personalestuen. Vg. Ugandavej loftplader udskiftet på børnenes badeværelser, samt i et garderobe rum i huset Børnehuset Tømmerup Haveby, Ugandavej stk yderdøre En fra børnetoilettet og ud til legepladsen, så børn og voksne har direkte adgang til toilettet udefra. Den anden dør er fra vuggestuegruppen. VG. Corneliusmindevej 4 Nyt køkken Afventer Ældre Køkken, ikke optimale arbejdsforhold og for lidt skabsplads. BH Klitrose Alle Nedslidte trappebelægning Bevilges af Teknisk Trappen med linoleum. Belægningen har huller og den buler Forvaltning op. Linoleumsbelægningen er nedslidt. SFO Impulsen Væg i garderobe afslag Tildelt monteringsbeløb SFO Impulsen Monteringsudgifter i forbindelse med udvidelse SFO Impulsen kr. & SFO Skottegårdsskolen XG , Rest Afventer udvalgsbeslutning

52 Bilag: _v2_Samlet oversigt over ansøgningerne 2015.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65380/15

53 Oversigt over ansøgningerne Ansøgninger til puljen "tilskud til legepladser i daginstitutioner" Budget kr. Inst. ansøger om Totalpris Boligselskabet finansiere Andel inst. selv kan betale Ansøgning Bevilling Bemærkninger Vg. Kastrupvej Hængebro og gynge Anbefales Vg. Ugandavej Solsejl samt to gynger Anbefales delvist - solsejl i de to legeområder Bh. Irlandsvej Videreudvikling af udendørsprojekt opgravning, nye plantebede, træfigurer mv Anbefales Bh. Tømmergrunden Bh. Basishuset Faldunderlag under gyngerne i bh.afd. Faldunderlaget består i dag af småsten. Ønsker at skifte til gummifliser Anbefales 2 små trampoliner der nedgraves på legepladsen Anbefales ikke Bh. Kastrupgård Gammel skate-board bane med jord og træ der er rådnet. Jord fjernes og der lægges gummibelægning samt nye træsider Anbefales Bh. Tårnbyparken Udskiftning af palisander kanter omkring klatreområde. Træet er rådnet. Skiftes til plastkanter Anbefales Bh. Vesterled Indhegning af gynger i forhaven Anbefales Bh. Vesterled Vandlegebane i sandkassen Anbefales Bh. Vesterled Nedgravet trampolin og 3 hængekøjer i baghaven Anbefales delvist - 3 hængekøjer Bh. Klitrose Alle Udskiftning af sandkassekant og nyt legehus i forhaven Anbefales Bh. Vinkelhuse Nyt legestativ Anbefales ikke Bh. Tornholms Ager Bh. Tornholms Ager Bh. Munkebjergvej 121 Legehus med påsætning af allerede eksisterende rutchebane til børnehaveafdelingen Anbefales Gyngestativ med 5 gynger med udgravning og gummifliser under Anbefales ikke Har selv betalt for legepladsinspektion i 2013 og har fjernet legeredskaber pga råd. Der søges om færddiggørelse af projekt - sørøverskib til vuggestue og vandland til børnehaven Anbefales Klubben Listedvej Asfalteret multiboldbane med mulighed for brug til mange forskellige aktiviteter så som fodbold, hockey løbehjulskørsel m.m Anbefales ikke Legepladstilsyn Ansøgninger i alt Budget

54 Bilag: 7.1. Tilbud Kastrupgårdsskolen Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63275/15

55 Kastrupgårdsskolen 1

56 Klatretårn 2

57 Klatretårn 3

58 Klatretårn 4

59 Parkour bane 5

60 Parkour bane 6

61 Økonomisk overblik Berliner Seilfabrik Spaceball klatresystem ,- Kr. Lappset Gibbon Swing Lappset Precision Bar stk. af 3.495, ,- Kr. Lappset Precision Beam stk. af 5.995, Lappset Precision Beam Wide stk. af , Balance stubbe i massiv gummi. 14 stk. af 2.495, ,- Kr. Stolper med balance tove. 4 sæt af 6.800, ,- Kr. Lappset karrusel. Model Trampoliner. 3 stk. af , Hængekøjer. 2 stk. af 9.995, Komplet gyngestativ med dækgynger. Model Gyngestativ med fugleredgynge. Model Thermoplast: Ostespil, Tal 1-100, Alfabet, Kompas, Skydeskive, Hinkeruder, Labyrint og koordinatsystem Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

62 Økonomisk overblik Alle legeredskaber samlet ,- Kr. Montering af legeredskaber ,- Kr. Flydende gummibelægning på bakke. 45m2 * 990,- Flydende gummibelægning til området med legeredskaber. 440m2 * 890kr. Thermoplast til opmærkning af boldbaner Entreprenørarbejde: Opgravning af jord samt udlægning af stabilt grus til bære underlag for bakke. Råjord vil blive på matriklen og indbygget i bakker. Kr. Kr. Kr. Kr. Rabat ,- Kr. Ekstra rabat ,- Kr. Fragt 9.000,- Kr. Pris ex. Moms ,- Kr.

63 Med venlig hilsen UNIQA A/S Industriparken Faxe tel: web: uniqa.dk Unikke løsninger til unikke børn! 9

64 Bilag: 7.2. Tilbud gummibelægning drage Skottegårdsskolen Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63288/15

65 UNIQA A/S Industriparken 9 Skottegårdsskolen 4640 fakse Saltværksvej 65 tlf: Kastrup Att: Anette mar Tilbud på helstøbt gummibelægning ved Drage i beton. Antal Pris I alt Gummibelægning i området rundt omkring beton drage , ,00 I alt kr ,00 kr. Fragt Kr ,00 Pris i alt, excl. Moms kr ,00 Med venlig hilsen Søren Mittag Projektchef, Legepladser Mobil:

66 Bilag: 7.3. Tilbud Skottegårdsskolen Gyngestativ Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63284/15

67 UNIQA A/S Industriparken 9 Skottegårdsskolen 4640 fakse Saltværksvej 65 tlf: Kastrup Att: Michael Hansen 25-aug Tilbud på nyt gyngestativ til skolegården. Antal Pris I alt Lappset fuglerede gyngestativ , ,00 Montering af gyngestativ Inkl. Beton , ,00 Helstøbt gummibelægning , ,00 - I alt kr ,00 Rabat kr ,00 Fragt Kr ,00 Pris i alt, excl. Moms kr ,00 Med venlig hilsen Søren Mittag Projektchef, Legepladser Mobil:

68 Bilag: 7.4. Oversigt legepladspuljen 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65115/15

69 Oversigt over ansøgningerne Ansøgninger til Legepladspuljen Budget kr. Ansøgning Bevilling Bemærkninger Tårnby ungdomsskolen (fremsendt den ) Heldagsinstitutionen Saltværksvej 58 SFO Vestre Bygade 31 Tårnbygårdsskolen Skottegården SFO (fremsendt den ) Kastrupgårdsskolen Opsætning af basketstativ + lilleboldvæg. Opsætning af boldnet (høje rør med wire og net) Sæde og ryghynder monteret på det eksisterende vægfast Afslag bænkesæt i personalestuen. Borde- bænkesæt 2 stk Afslag Blomsterkasser 3 stk 8325 Afslag Træningsmaskiner Body Building system ( kr) Leg Strengthning system ( kr.) Afslag Pavillon - Overdækket Afslag Redegynge og faldunderlag Reparation af eksisterende legelandskab Afslag Råd og slidtage Forhøjelse af hegn Afslag Gummibelægning boldbane Gummibelægning drage Gummibelægning legestativ Afslag Gyngestativ og gummibelægning Solsejl Afslag Klatrestativ XG , Rest Til uforudsete hændelser

70 Bilag: 7.5. Tilbud gummibelægning boldbane - Skottegårdsskolen Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65165/15

71 UNIQA A/S Industriparken 9 Skottegårdsskolen 4640 fakse Saltværksvej 65 tlf: Kastrup Att: Anette mar Tilbud på helstøbt gummibelægning til boldbanen. Antal Pris I alt Gummibelægning til multibane , ,00 I alt kr ,00 kr. Fragt Kr ,00 Pris i alt, excl. Moms kr ,00 Med venlig hilsen Søren Mittag Projektchef, Legepladser Mobil:

72 Bilag: 8.1. Bemærkninger til forventet regnskab 2015 pr. ult.februar Børne- og Skoleudvalget Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50190/15

73 Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. Februar 2015 i forhold til det korrigerede budget i 2015 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Børne- og Skoleudvalgets budget i 2015 udgør i alt netto kr. hertil er der pr. ult. Februar 2015 imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr., hvorefter det korrigerede budget i alt udgør kr. Det forventede regnskab for 2015 er opgjort pr. ult. Februar og udviser en merudgift på kr. og en merindtægt på kr., således forventes en nettomerudgift på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. I det forventede regnskab for 2015 indgår opgørelser af løn, driftudgifter og indtægter. I 2015 vil de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget være: Serviceområde Almindelig undervisning, dels på kontiene vedr. betaling vedr. undervisning til og fra andre kommuner og dels på lønområdet som konsekvens af folkeskolereformen, hvortil der endnu ikke er ansøgt kompenserede tillægsbevillinger på kr. til opnormering af lærerstillinger og administrative medarbejdere på skolerne. Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning, vedr. Kommunale specialskoler. Serviceområde Øvrig undervisning- og faglige uddannelser, på kontoen vedr. Erhvervsgrunduddannelser, STU samt udgifter til integrationsprogram. Serviceområde Daginstitutioner og klubber, Chr. IV børnehave. Særligt udsatte børn og unge, vedr. plejefamilier og opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger for børn og unge Serviceområde Børnehandicap, Særlige dagtilbud og særlige klubber og Pleje og Omsorg. Efterfølgende vises grafer på udgifter og indtægter, først herunder samlet på hele udvalgets budgetområde og efterfølgende på de enkelte serviceområder med bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser i forhold til korrigerede budget:

74

75 Serviceområde Almindelig undervisning udviser en netto merudgift på i alt kr.

76 Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en samlet merudgift på kr. Udgifter: Løn : Merudgifterne på løn til området, som udgør kr. skyldes dels, at der endnu ikke er søgt tillægsbevillinger på kr. til 10,800 lærerstillinger, som er bevilget i forbindelse med beslutning om at sænke undervisningsprocenten fra 45,0% til 43,8% og kr., som er bevilget til vikardækning i forbindelse med læreres deltagelse i sommerkoloniophold for skolernes elever. Endelig er der bevilget en udgiftsneutral opnormering af skolernes administrative personale med 73,64 ugentlige timer (1,990 stillinger) i perioden , der er endnu ikke søgt tillægsbevilling, som udgør kr., og finansieres af ubrugte lønmidler på Børne- og Kulturforvaltningens lønbudget til Sekretariatets og dagplejens fagpersonale, under hovedkonto 06. De øvrige merudgifter til løn skyldes forhøjede undervisningstillæg og tillæg i forbindelse med udfasning af 60 års-reglen i forbindelse med folkeskolereformen. Der er også udgifter til 6. ferieuge, lønforhandlinger og sidst men ikke mindst til vikardækning på skolerne. Der blev ikke tillagt vikarmidler i forbindelse med overførte stillinger fra daginstitutionsområdet, og der er samtidig en længere skoledag, der skal dækkes, samtidig med at der gennem den sidste periode har været et øget sygefravær. Vikarbudgettet udgør p.t. 2,09 % af den faste løn til lærer- og pædagogisk personale, og der er efter 2 måneder brugt 36,94 % af det samlede vikarbudget på skolerne. Merudgiften kan muligvis kompenseres i forbindelse med vakante leder- og lærerstillinger, barselsperioder uden lønudbetaling og løntræk i forbindelse med ferieafholdelse for mange nyansatte medarbejdere. Det skal bemærkes, at rengøringsområdet varetages af Teknisk Forvaltning, og indgår således i opgørelsen med det korrigerede budget som forventet regnskab. Øv. Driftudgifer: Der forventes en merudgift på kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling til andre kommuner. På nuværende tidspunkt er der 53 elever flere end budgetlagt. Indtægter: Der forventes en merindtægt på kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt er der 13 elever flere end budgetlagt.

77 Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en netto mindreudgift på i alt kr. Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en netto merudgift på kr. der hovedsageligt fordeler sig således: Udgifter Supplerende undervisning udviser en merudgift til Brugerhjælperformidlingen med kr., der ikke er budgetlagt. Der forventes også en merudgift på kr. til løn til medarbejderne i Ungeteamet, som primært skyldes fastansættelse af barselsvikar efter endt vikardækning, da en af medarbejderne skal overføres til andet arbejde i Familiehuset. Indtægter Der er mindreindtægter på funktion 3.01, supplerende undervisning, på i alt kr. i forbindelse med ændret budgetforudsætninger i forhold til budget 2015 der flyttes tilbage til funktion Funktion , Syge- hjemmeundervisning Funktionen udviser en merudgift på kr. Med baggrund i regnskab 2014, har der været en tendens til øgede udgifter til undervisning i forbindelse med indlæggelser på psykiatriske hospitaler. Denne årsag forudsættes at være omfanget af manglende ambulantbehandlingerer og der kan derfor forventes tilsvarende høje udgifter i Her indgår regninger til julemærkehjemmene, sygehusindlæggelser og pr. februar er der også indgået regninger i 2015 vedrørende ultimo 2014 for kr. Området er lovpligtigt udgiftsområde, og er derfor svær at forudsige. Funktion , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Udgifter Der forventes en samlet mindreudgift til løn på kr., som sandsynligvis skyldes nyansatte medarbejdere, der er lavere indplaceret end de tidligere ansatte I forbindelse med lukning af Christian IV, er der manglende kompensation for udlån af PPRpersonale, der mangler kompensation for ca kr. (fra 1. august 2015 og året ud). Funktion , Regionale tilbud Der forventes mindreudgift på kr. til regionale skoler med baggrund i færre udgifter end der var forudsat i budgettet. Funktion , Kommunale specialskoler Funktionen udviser merudgifter på kr., der primært fordeler sig således:

78 Udgifter: Specialforanstaltninger udenfor kommunen. Merudgiften skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med skolereformen er sket ændret fordeling af skole og fritid. Dette betyder, at der under Specialundervisning og rådgivning vedrørende de dyreste specialskoler som især Kirkebæksskolen og Skovmoseskolen er blevet over 50% dyrere end forudsat i budgettet. Merudgiften kompenseres af tilsvarende store besparelser på specialfritidsordningerne under Serviceområdet Børnehandicap, funktion Og der vil blive overført kr. fra Serviceområde Børnehandicap til Serviceområde Specialundervisning og rådgivning. Der forventes færre elever i dagtilbud samt til anbragte børn. Udviklingen ses i nedenstående skema: Tekst Budget Forventet forbrug Rest Anbragte Dagtilbud Specialskole Specialkl.ræke Efterskoler Kørsel Efter 2 måneders forbrug, forventes der merudgifter på kørselsområdet som blandt andet er resultat af 3 4 solokørsler. Der er fokus på kørselsområdet. Løn Der forventes merudgifter på kr. til løn, som blandt andet skyldes forventet udbetaling i forbindelse med 6. ferieuge, tillæg i forbindelse med lønforhandlinger samt forventede merudgifter til vikardækning. Indtægter: Der forventes merindtægter på kr. der skyldes ændrede elevforudsætninger. Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen, specialklasser og støttetimer som andre kommuner køber af Tårnby kommune. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser en merudgift på kr. Der forventes merudgifter til løn på området, som dels skyldes, at lønindplaceringen af medarbejderne i Familiehuset er højere, end det niveau, der lå til grund for budgetlægningen i forbindelse med etablering af Familiehuset. Der mangler samtidig lønbudget til 0,540 familiebehandlerstilling, da der endnu ikke er overført tillægsbevilling fra konto 6.58 Administrativ organisation, hvor lønnen til medarbejderen tidligere har været budgetlagt.

79 Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet udviser en netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Efter og videreuddannelse i folkeskolen Funktionen udviser en merudgift på kr. idet der er modtaget tilskud fra Ministeriet vedr. kompetencemidler til lærere og pædagoger i folkeskolen. Der vil snarest blive udarbejdet tillægsbevilling til udgifter i (Merudgiften modsvares af tilsvarende merindtægt.) Funktion Ungdommens uddannelsesvejledning. Funktionen udviser en merudgift i alt kr. Der forventes merudgifter til vejlederne, som primært skyldes forventede udgifter til udbetaling af 6. ferieuge samt aflønning af en medarbejder, som varetager opgaver i forbindelse med projekt Fremtidens valg og vejledning, som er et 3 årigt projekt, der er støttet af Region Hovedstaden. Indtægter:

80 Efter og videreuddannelse i folkeskolen Funktionen udviser en merindtægt på kr. idet der er modtaget tilskud fra Ministeriet vedr. kompetencemidler til lærere og pædagoger i folkeskolen. Beløbet indeholder tiloversblevne midler fra 2014 samt tilskud for Der vil snarest blive udarbejdet tillægsbevilling til udgifterne og indtægterne i (Merindtægten modsvares af tilsvarende merudgift.) Serviceområde SFO udviser en netto merudgift på i alt kr.

81 Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktion: Skolefritidsordninger Funktionen udviser en merudgift på kr. Udgifter: De forventede merudgifter skyldes primært stigende udgifter til økonomisk friplads samt at budgettet vedrørende søskendetilskud fejlagtigt ikke er flyttet fra serviceområdet Daginstitutioner og Klubber til serviceområdet SFO som følge af den nye skolereform. Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser en netto merudgift på i alt kr.

82 Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en merudgift på kr. Der forventes merudgifter til lærerløn på US10, som primært skyldes tillæg i forbindelse med lønforhandling, udbetaling af forhøjede undervisningstillæg og tillæg i forbindelse med udfasning af 60 års-reglen i forbindelse med folkeskolereformen. Der forventes desuden merudgifter til 6. ferieuge, som i dette ferieår ønskes udbetalt af alle lærere ansat i US10. Funktion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Funktionen udviser en merudgift på kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning meddeler, at der forventes merudgifter på området, som skyldes igangsætning af flere EGU-forløb, end der er budget til. Det forventede merforbrug kan evt. reduceres i forbindelse med oprettelse af SU-berettigede KU-forløb, som blandt andet vil blive udbudt på Produktionsskolen Fabrikken i næste skoleår. Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktionen udviser en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en bestyrket forventning om en stigning i antallet af unge, der vælger at benytte deres retskrav om, at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Funktion Ungdomsskolevirksomhed Funktionen udviser en merudgift på kr. På lederlønskontoen forventes der merudgifter, som primært skyldes lønforhandling og udbetaling af 6. ferieuge. Funktion Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Funktionen udviser en merudgift på kr. som følge af et nyt lovforslag om justering af danskuddannelsesloven som indebærer, at begyndertilbuddet til udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer fremover vil være 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) i stedet for danskuddannelse. De 250 timer tilbydes som 5 forløb hver af 50 timer, der skal gennemføres indenfor 1½ år. Et modul koster kr ,- pr. stk. Udenlandske arbejdstagere, studerende, au pair personer og medfølgende ægtefæller vil fremover først have adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk). Hvis udlændinge efter at have gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning ønsker mere danskundervisning, er der efterfølgende ret til op til 3 ars danskuddannelse. Lovændringerne gælder ikke for udlændinge, som er henvist til danskuddannelse før lovens ikrafttræden. For disse udlændinge gælder de hidtidige regler.

83 Serviceområde Daginstitutioner og klubber udviser netto en mindreudgift på kr.

84 Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Fælles formål Funktionen udviser netto mindreudgifter og merindtægter på kr. Udgifter: De forventede mindreudgifter skyldes primært at budgettet vedrørende søskendetilskud fejlagtigt ikke er blevet flyttet til serviceområdet SFO som følge af den nye skolereform. Budgettet på ca kr. flyttes fra serviceområdet Daginstitutioner og klubber til SFO senere på året. Indtægter: De forventede merindtægter skyldes primært en konsekvens af stigende udgifter til mellemkommunal betaling, da kommunen opkræver 25 % af driftsudgifterne / forældrebetaling. Funktion Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Funktionen udviser en mindreindtægt på kr. Mindreindtægten skyldes primært at der i løbet af året har været ledige pladser ved udskiftning af børn og overholdelse af pasningsgaranti. Funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen udviser en mindreindtægt på kr. Specialbørnehaven Chr. IV er normeret til 16/17 børn, men på nuværende tidspunkt er der kun 8 børn, hvilket resulterer i mindreindtægter.

85 Serviceområde Særligt udsatte børn og unge udviser en netto merudgift på i alt kr. Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen udviser en forventet mindreindtægt på kr., hvilket skyldes færre udgifter i de særligt dyre enkeltsager (refusion i 12 sager mod budgetteret 11 sager). Funktion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Funktion udviser en forventet merudgift på kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder (12 anbragte mod budgettet 8), kost- og efterskoler (4 anbragte mod budgettet 3. Disse 4 sager koster endvidere i gennemsnit kr. mere mdl. end de budgettet 3) samt anbringelser hvor Tårnby Kommune er betalingskommune, men hvor behandlingen af sagen forgår i anden kommune (8 sager med budgettet 6). De ovennævnte 3 områder udgør en merudgift på kr., som modsvares af et fald i udgifterne til vederlag (løn) til plejefamilier på kr. (34 anbragte hvilket der også er budgetlagt med, men udgiften til disse har været mindre end forventet). Indtægter: Funktionen udviser en forventet mindreindtægt på kr. vedrørende forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet, jf. 159 og 160 i lov om social service. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser en forventet mindreudgift på kr., hvilket primært skyldes et fald i antallet af anbragte børn og unge i aflastningsordninger (15 anbragte mod budgetteret 22) samt fald i udgifterne til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (primært udgifterne til økonomisk støtte til efterskoleophold). Funktion Døgninstitutioner for børn og unge

86 Funktionen udviser en forventet netto mindreudgift på kr. Udgifter: Funktionen udviser en forventet mindreudgift på kr. ud fra udgifterne til 1 ung med helårsvirkning samt 1 ung som er ophørt 31. december 2014, hvor regning for december 2014 først er modtaget i Der er budgetteret med en udgift til 1 barn/ung med helårsvirkning. Funktion Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner Funktionen udviser en mindreudgift på kr. (Budget 2015). Budgettet flyttes fra funktion Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner til funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge på grund af ændrede konteringsregler som følge af lov om social service, jf. lov nr. 576 af 10. juni Indstilling er udarbejdet og afventer behandling i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. Serviceområde Børnehandicap udviser en netto mindreudgift på i alt kr. Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Indtæger fra den centrale refusionsordning Der forventes merindtægter på kr. Funktionen udviser en forventet merindtægt på kr., hvilket skyldes yderligere dyre enkeltsager i forbindelse med anbringelser. Funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen udviser mindreudgifter på kr. Udgifter til dagtilbud og klubber udenfor kommunen udviser mindreudgifter på kr., der hovedsageligt skyldes konsekvens af skolereformen samt færre børn visiteret til specialfritidsforanstaltninger. Som konsekvens af skolereformen er der ændret i fritidsdelen vedrørende 2 specialskoler Frihjulet og Espevangen, således at størsteparten af udgiften, der er opgjort til kr. er overgået til skoleområdet, under serviceområdet Specialundervisning og rådgivning.

87 Der skal derfor overføres kr. fra Serviceområde Børnehandicap til Serviceområde Specialundervisning og rådgivning. Dagtilbud indenfor kommunen, Specialbørnehaven Christian lv, lukker pr , og i denne periode vurderes børnenes fremtidige placeringer. Funktion Plejefamilie og opholdssteder Funktionen udviser en merudgift på kr. og fremkommer primært under området opholdssteder for børn og unge, hvor der er indregnet yderligere 2 anbringelser til kr. Dette modsvares af mindreudgifter på plejefamilier, der forbrugsmæssigt er overført til serviceområdet Særligt udsatte børn. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser samlet en merudgift på kr. og fremkommer hovedsageligt under 11, der skyldes en stor stigning i antallet af børn, hvortil der afholdes udgifter i forbindelse med fysioterapi samt ergoterapi. Funktion Pleje og Omsorg Der forventes merudgifter på kr. hovedsageligt forårsaget af større udgifter til personlige hjælper end forudsat i budget Samtidig er der foretaget omkonteringer af aflastningsudgifter fra til 44 pleje og omsorg i henhold til ny lovgivning. Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der forventes en mindreudgift på kr., svarende til budgettet, da udgifterne nu er konteret under funktion (fysioterapi og ergoterapi). Budgettet overføres til funktion Funktion Sociale formål Funktionen udviser en nettomindreudgift på kr Udgifter Der forventes merudgifter på kr. under området sociale formål og ses især under 41, merudgiftsydelser, kørsels- og medicinudgifter. Merudgiften på kørselsudgifterne er forårsaget af dyre solokørsler, der deles med Specialundervisning og rådgivning. Indtægter Derudover forventes merindtægter på kr., da udgifter til Sociale formål er omfattet af statsrefusion 50%.

88 Bilag: Endelig projektbeskrivelse Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56170/14

89 Projektbeskrivelse forebyggende rådgivere i skoledistrikterne, Tårnby Kommune Bagggrund: Kommunalbestyrelsen har besluttet at oversende et forslag om etablering af socialrådgivere på skolerne til Børne- og Skoleudvalget. Formålet med distriktsrådgivernes indsats skal være at: yde en tidlig indsats, således at elevens vanskeligheder ikke udvikler sig, fremme kommunikationen mellem familien, skolen og det sociale system, fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedrørende et barns trivsel, understøtte og sikre dialogen mellem forvaltningen og skolen, når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens børn og unge og understøtte skolerne i udarbejdelse af kvalificerede underretninger om børn og unge med behov for særlig støtte, hvis vanskeligheder ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen normalt anvender Der er således brug for en styrkelse af det forebyggende arbejde, hvor børnene har deres dagligdag. Overvejelser om indsats og ressourcer Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave har været at udarbejde et konkret forslag til et pilotprojekt med socialrådgivere på skolerne. Arbejdsgruppen har læst evalueringer fra eller været i kontakt med flere kommuner, der har arbejdet med socialrådgivere på skolerne (København, Randers, Skanderborg og Køge kommuner) Indhentede erfaringer fra disse kommuner har understreget betydningen af en tidlig og forebyggende indsats, der indebærer inddragelse af alle institutioner i skoledistriktet. Arbejdsgruppen foreslår derfor at socialrådgiverne organiseres inden for rammen af den nuværende distriktsopdeling, og at de benævnes forebyggende rådgivere.. Pilotprojektet, der skitseres nedenfor, har en betydelig vægtning på børn i skolealderen. Her har vi anslået, at den forebyggende rådgiver skal bruge 1 time pr. 100 skoleelever, svarende til 50 timer hvis alle skoledistrikter skal dækkes. Såfremt der ønskes en endnu større effekt i forhold til en tidlig og forebyggende indsats, vil det være nødvendigt at afsætte flere ressourcer til den forebyggende rådgivers arbejde på institutionerne i området. Her anslår vi, at forbruget vil være 1 time pr. barn i 0-16-årsalderen, svarende til 86 timer hvis alle institutioner i skoledistriktet skal betjenes. Alle erfaringer med skolesocialrådgivere peger på, at både de menneskelige og de økonomiske omkostninger mindskes med en tidlig og forebyggende indsats. Arbejdsgruppen foreslår, at styregruppen nedsætter en følgegruppe til at følge pilotprojektet, deltage i statusmøder med styregruppen og forestå evalueringen. Det foreslås, at den faglige koordinator (SWS) udpeges som formand for følgegruppen, og at der derudover vælges en leder fra én af de deltagende skoler og en leder fra én af de deltagende institutioner samt to ledere fra hhv. en skole og en institution, der ikke deltager i pilotprojektet. Mål: at støtte børn og unges trivsel og inklusion inden for fællesskaber så tæt på den enkeltes vante miljø som muligt, at fremme tilgængeligheden til socialrådgiveren, så det videre forløb for et barn i mistrivsel bliver smidigt og målrettet, at skabe en åben og mindre formel mulighed for rådgivning, at give rettidig socialfaglig rådgivning til børn, unge, familier og fagpersoner, at inddrage og aktivere forældrene som medskabere i processerne, at sikre relevans og kvalitet i underretninger, at fremme et tæt tværfagligt samarbejde mellem institutioner og familieafdeling,

90 Tegn: Tiltag: at antallet af underretninger i familieafdelingen falder, at børn, unge og forældre benytter tilbuddet, at lærere og pædagoger oplever større tilgængelighed til familieafdelingen, at lærere, pædagoger og socialrådgivere bruger hinandens kompetencer og får den efterspurgte sparring, Der etableres forebyggende rådgivere på 4 skoler. Opgaven fordeles mellem to socialrådgivere af hensyn til sparring og videndeling. De to forebyggende rådgivere deltager i forebyggelsesteamene på alle skoler. Perioden for pilotprojektet er skoleårene 13/14 og 14/15 med evaluering i marts 15. Der arbejdes med en socialrådgiverressource svarende til 1 time pr. 100 børn og unge. Rådgiveren er på skolen én-to faste dage om ugen. Dagene og tidspunktet fastlægges lokalt. Rådgiveren skal have et lokale med telefon og netadgang til rådighed på skolen. Alternativt mobiltelefon og bærbar computer. Socialrådgiverressourcen bruges i distriktet på følgende måde: o Tidsfastsat rådgivning og vejledning på skolen i forhold til lærere, forældre og børn og unge o Formiddagsbesøg i vuggestuer og børnehaver efter en fast plan, så alle institutioner får et besøg hver 3. måned. o Ad hoc-opgaver: Personalemøder, PPR-koordinering, forebyggende netværksmøder Evaluering: I den sidste del af perioden evalueres med henblik på at vurdere ordningen og evt. justere et permanent tiltag med forebyggende rådgivere på alle skoler fra skoleåret 15/16. Rådgiveren fører logbog i hele projektperioden og laver statistik over omfang og indhold i henvendelserne, herunder registrering af barnets alder og udbytte for henvenderen. Elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt socialrådgivere, pædagoger og lærere Kvalitative, uddybende interviews i det omfang spørgeskemaundersøgelserne viser, at der er behov (tvivl om konklusioner) Distriktsgrupperne evaluerer i den sidste del af perioden. Den forebyggende rådgivers arbejde, samarbejdsrelationer og snitflader til familieafdelingens opgaver Rådgiverens arbejde på skolen Socialrådgiveren arbejder dels som forebyggende rådgiver, dels i familieafdelingen og har den faglige koordinator som sparringspartner. På skolen og på institutionerne indgår socialrådgiveren i samarbejde med ledelsen. På skolen arbejdes konsultativ, forebyggende, vejledende, henvisende, motiverende, faciliterende, afklarende ikke bevilgende og ikke agerende hvis der bliver tale om en sag i familieafdelingen. Små sager kan løses via socialrådgiverens konkrete viden, rådgivning eller henvisning. Mellemsager afklares, kan gå begge veje. Store sager her kvalificeres beslutningsgrundlaget for underretningen, så sagen fra starten bliver præcist beskrevet. Rådgiveren har et godt kendskab til og kan indgå i forløb med Skolens (institutionens) støtte- og rådgivningsfunktioner, herunder o Familieklasse o Gruppetilbud o Inklusionstiltag (AKT, faglig støtte) Rådgiveren samarbejder med Ledelse

91 Funktionslærer SSP-lærer Rådgiveren deltager i relevante sager i: PPR-koordineringsmøder og Møder i forebyggelsesteamet Rådgiveren kan inddrage/henvise til Familiehuset o RF (rådgivning og forebyggelse) o SSP o Gruppeforløb PUC o o o Tosprogskonsulent Skole/hjem-koordinator Dagtilbudskonsulenter Støttekorpset Den forebyggende rådgivers arbejde i familieafdelingen. Den forebyggende rådgiver fastholder sin tilknytning til familieafdelingen og varetager almindeligt sagsbehandlerarbejde i den del af arbejdstiden, der ligger uden for arbejdet i distriktet. Den forebyggende rådgiver kan ikke være sagsbehandler i en sag, der er startet på skolen med involvering af rådgiveren. Her varetager en anden socialrådgiver myndighedsdelen. Den forebyggende rådgiver indgår i samarbejde med sine kolleger og modtager faglig sparring af den faglige vejleder. Tids- og handleplan Tidspunkt Tiltag Mål Forum/Deltagere Ansvarlig Juni 13 Politisk vedtagelse Godkendelse Børne- og SHJ Skoleudvalget Juni 13 Evt. indsamling af statusgrundlag At have data og informationer der kan bruges som sammenligningsgrundlag for evalueringen af URH/SWS Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Præsentation af pilotprojektet for familieafdelingen Præsentation af pilotprojektet for skolelederne Præsentation af pilotprojektet for institutionslederne Punkt på alle dagsordener ved pilotprojektet Inddragelse af medarbejderne og mulighed for at tilkendegive interesse Kendskab til projektet og mulighed for at tilkendegive interesse Kendskab til projektet og mulighed for at komme med input fra institutionerne Kendskab til projektet og mulighed for at komme Personalemøde Skoleledermøde Institutions- og skoleledere i URH SHJ/IJE SHJ/LGR Institutionsledermøde Skolelederne

92 Tidspunkt Tiltag Mål Forum/Deltagere Ansvarlig distriktsmøder med input skoledistriktet Juni 13 Valg af de fire Beslutning om B&S SHJ/IJE deltagende skoler deltagerskoler August 13 Valg af de to socialrådgivere Kvalificerede og engagerede Familieafdelingen URH September/ oktober 13 Projektmøde 1 mellem alle involverede ledere og socialrådgiverne, først fælles siden skoleopdelt forebyggende rådgivere Drøftelse af projektbeskrivelse og forventningsafstemning. Konkrete aftaler mødedage og tidsrum m.v. Hvilke forpligtelser har deltagerne fx i forhold til evalueringen af projektet? Oktober 13 Stillingsopslag At tilføre ressourcer til familieafdelingen Oktober13 Orientering af Inddragelse af personale medarbejderne November/ december Orientering af forældre Pilotprojekt At gøre opmærksom på de nye muligheder At få erfaringer med forebyggende rådgivere på 4 skoler og institutionsbesøg Uge Projektmøde 2 Erfaringsudveksling. Aftaler vedr. evalueringen. Fungerer logbogen? Medio marts 14 Ultimo marts 14 Evalueringsmøde Statusmøde 1 med styregruppen Indsamling af data til brug for en foreløbig evalueringsrapport, der kan forelægges B&Sudvalget. Drøfte hidtidige erfaringer, lave justeringer, holde projektet på sporet. Følgegruppen forelægger den foreløbige evaluering Evalueringsrapport At tydeliggøre udbyttet af de forebyggende rådgiveres arbejde April 14 Beregninger og indstillinger Afdække grundlag og ressourcebehov April 14 Udvalgsbeslutning Vurdere udbyttet af de forebyggende rådgiveres arbejde på baggrund af den foreløbige SWS, forebyggende rådgivere, skoleledere og institutionsledere Personalemøde Hjemmeside, forældreintra, elevintra SWS, forebyggende rådgivere, skoleledere og institutionsledere Følgegruppe, forebyggende rådgivere Styregruppen + følgegruppen. Følgegruppen Forvaltningen B&K-udvalget SWS URH Institutionsog skoleledere Institutionsog skoleledere SHJ SWS SWS SHJ SWS SHJ/URH SHJ

93 Tidspunkt Tiltag Mål Forum/Deltagere Ansvarlig evaluering. Maj 14 Politisk beslutning Vurdere udbytte og Økonomiudvalget SHJ omkostninger ved inddragelse af alle skoledistrikter i arbejdet med forebyggende rådgivere. /kommunalbestyr elsen Juni 14 Justering i henhold til At efterleve den politiske Følgegruppe SHJ/SWS Juni/juli 14 Aug 14 Sep 14 Sept 14 September/ oktober 14 politisk beslutning Orientering af skoleledere og institutionsledere Projektmøde 3 mellem alle involverede skoleog institutionsledere og socialrådgiverne, først fælles siden skoleopdelt Statusmøde 2 med styregruppen Valg af yderligere to socialrådgivere Projektmøde 4 mellem alle involverede ledere og socialrådgiverne, først fælles siden skoleopdelt beslutning At forberede arbejdet med forebyggende rådgivere på alle skoler Drøftelse af hidtidige erfaringer, justeringer, videndeling. Aftaler for den kommende periode. Planlægning af statusmøde med styregruppen. Drøfte hidtidige erfaringer, lave justeringer, holde projektet på sporet. Forberede alle skolers deltagelse. Justere projektbeskrivelsen i henhold til erfaringer. Kvalificerede og engagerede forebyggende rådgivere Drøftelse af projektbeskrivelse og forventningsafstemning. Konkrete aftaler mødedage og tidsrum m.v. Oktober 14 Stillingsopslag At tilføre ressourcer til familieafdelingen Oktober14 Orientering af Inddragelse af personale medarbejderne November/ Orientering af forældre december Forebyggende rådgivere på alle skoler April 15 Statusmøde 3 med styregruppen At gøre opmærksom på de nye muligheder At arbejde forebyggende og med en tidlig indsats for øje. Alt går vel At vurdere om der er behov for en øget indsats for de 0-6 årige Skoleledermøde, institutionsledermøde SWS, forebyggende rådgivere, skoleledere og institutionsledere Styregruppen + følgegruppen Familieafdelingen SWS, forebyggende rådgivere, skoleledere og institutionsledere Personalemøde Hjemmeside, forældreintra, elevintra Følgegruppe og styregruppe SHJ/IJE SWS SHJ URH SWS URH Institutionsog skoleledere Institutionsog skoleledere SHJ SHJ

94 Bilag: Befolkningsprognose pr for 0-16 årige, distriktsopdelt Arbejdsgruppen Den tidsplanen er justeret den Ønskesenarie: Forberedelser Pilotprojekt Alle skoler Småbørn

95 Bilag: Afsluttende evaluering Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58563/15

96 Evaluering af projekt forebyggende rådgiver på skoler og institutioner Konklusion Denne evaluering er udført et år efter at projekt Forebyggende Rådgiver blev iværksat som forsøgsordning. Evalueringen skal bruges til, at Børne- og Skoleudvalget kan tage stilling til om ordningen skal fortsætte som en permanent ordning. Projektet blev første gang evalueret 2.½ måned efter det var blevet igangsat. Nu hvor projektet har været i gang i et år, bygger evalueringen således på et mere grundigt grundlag. Den positive opfattelse af den forebyggende rådgiverfunktion har ikke ændret sig fra første gang projektet blev evalueret. Fagpersonerne oplever, at afstanden til familieafdelingen er blevet kortere og at de har fået en større forståelse af sagsgange og muligheder i familieafdelingen. De oplever endvidere, at de kan få opkvalificeret underretningerne og at der nu er større mulighed for at drøfte bekymringssagerne. De skriver, endvidere at der i højere grad tænkes i helhed og forebyggelse omkring børn og familie. De forebyggende rådgiveres oplevelse er, at der er et stort behov for sparring med en forebyggende rådgiver. Herudover har de selv fået større forståelse for de vilkår og rammer lærere og pædagoger arbejder under. De har også fået en større indsigt i de frustrationer, der kan opstå ved at samarbejde med en familieafdeling. Endelig bliver det pointeret, at jo mere de forebyggende rådgivere er kendte i systemet jo mere bliver de anvendt. Ikke mindst er det vigtigt at både forældre og børn fortæller, at det har gjort en forskel for dem efter en samtale med den forebyggende rådgiver. Der er fx eksempler på, at børn har fået mindre fravær i skolen efter et forløb med den forebyggende rådgiver. Metode: De forebyggende rådgivere har registreret samtlige henvendelser og indholdet i henvendelserne via en logbog. Logbøgerne har således dannet grundlag for evaluering af antal henvendelser, henvendelsernes indhold samt effekten i forhold til sparring vedr. underretninger. Der har dog været flere uformelle henvendelser som ikke er medtalt, da der er tale om henvendelser på gangen, lærerværelset osv. Herudover er der sendt et spørgeskema ud til samtlige af de institutioner og skoler der deltager i projekter. I spørgeskemaet bliver spurgt om projektet betydning på følgende punkter. Betydning i forhold til tilgængelighed til Familieafdelingen? Betydning i forhold til underretninger?

97 Betydning i forhold til brug af hinandens kompetencer? Andre kommentarer: Der er benyttet samme metode som i den første evaluering af projektet. Antal henvendelser fra 1. januar 2014 til 1. februar 2015 på skoleområdet: Der har været ca. 440 henvendelser fra lærere. Henvendelserne har fx drejet som om: Vold mod barnet Om konkrete igangværende sager i Familieafdelingen Skilsmissesager Mistanke om seksuelt overgreb Spørgsmål vedr. underretninger og statusudtalelser Sundhedsskadelige hjemlige forhold Skolefravær Børn med udadreagerende og indadreagerende adfærd Børn med selvskadende adfærd Om triste børn Unge med misbrug Arbejdsgangen i forbindelse med en bekymring Generel mistrivsel hos barnet Sparring på den svære samtale og et ønske om at rådgiveren skulle deltage i denne. Børn og unge med psykiske lidelser og/eller selvmordstanker Børn og unge i sorg på grund af sygdom og død Der har været 45 henvendelser fra elever. Henvendelserne har drejet sig om: Skilsmisse Angst Psykiske lidelser Selvskadende adfærd Vold i hjemmet Misbrug Et højt konfliktniveau i hjemmet Psykisk sygdom i hjemmet Mobning Spiseforstyrrelser Der har også været decideret samtaleforløb med eleverne. Hermed nogle eksempler på nogle samtaleforløb:

98 Der har været et samtaleforløb med et barn om skolefravær. Efter samtalerne har eleven næsten ikke haft skolefravær. Eleven tilkendegiver, at det er pga. samtalerne. Der har været et samtaleforløb med en pige som lider af angst for fx at sige noget i timerne. Angsten for at sige noget forsvandt efter samtalerne. En elev kom ud af sit misbrug efter et samtaleforløb. Efter et samtaleforløb med en elev om en skilsmisse sender den forebyggende rådgiver en underretning til statsforvaltningen. Der har været 80 henvendelser fra forældre. Henvendelserne har fx drejet sig om: Om skilsmisse Uenigheder om opdragelse Bopælspligt og børneydelser Om boligsikring Nervøsitet over en underretning Barnet er angst og deprimeret Bekymring over at den anden forældre har et misbrug Forældre som synes de er i klemme i systemet. Ønsker fx en udredning som ROF ikke vil lave Bekymring for barnets adfærd Skolefraværsproblematikker Der har været 14 henvendelser fra sundhedsplejersker. De 4 henvendelser har omhandlet bekymringer for et barn samt et ønske om vejledning i forhold til underretninger. Sagsgange i Familieafdelingen. Drøftelse af konkrete sager. De forebyggende rådgivere har deltaget i ca. 50 forebyggelsesmøder, koordineringsmøder og dialogmøder. De tre møder har omhandlet en konkret bekymring for et barn, hvor forældre, lærer og forebyggende rådgiver har deltaget. Herudover har de forebyggende rådgivere deltaget i ca 38 møder med personalegruppen, teammøder mv. På møderne er rådgiverfunktionen blevet præsenteret. Herudover er personalegruppen blevet informeret om sagsgangene i Familieafdelingen, samt blevet sparret om, hvordan man skriver den gode underretning og statusudtalelse, udtalelse til statsforvaltning. Om den svære samtale med forældre. Om børnesamtalen. Der er afholdt 30 møder med skoleklasser. På møderne er den forebyggede rådgiverfunktion blevet præsenteret. I mange klasser har der været udvist stor interesse for funktionen og der er blevet stillet mange spørgsmål om, hvad man kan henvende sig med.

99 Antal henvendelser fra 1. januar 2014 til 1. februar 2015 på institutionsområdet: 110 ledere og ansatte har henvendt sig. Henvendelserne har drejet sig om bekymringer for bestemte børn; drøftelse og kvalificering af underretninger og statusudtalelser; om den svære forældresamtale; om hvordan man kan se, at et barn mistrives; supervision til hvordan institutionen kan håndtere forskellige situationer; om skilsmissesager; forældre med misbrug og om mistanke om vold og overgreb. 18 forældre har henvendt sig. Henvendelserne har drejet sig om underretninger; barnets trivsel; skilsmissesager; om hvordan systemet fungerer, om børns adfærd og opdragelse. Der har været afholdt 56 møder med personalegrupperne. I starten af projektperioden omhandlede møderne præsentation af den forebyggende rådgiverfunktion og sagsgange i Familieafdelingen. Efterfølgende har møderne omhandlet konkrete bekymringssager; om overgrebspakken og om hvad der er tegn på mistrivsel. De forebyggende rådgivere har herudover deltaget i 8 forebyggelsesmøde, dialogmøder og koordineringsmøder der har omhandlet en bekymring for et barn. Effekt i forhold til underretninger De forebyggende rådgivere giver sparring på underretninger flere gange om ugen. Sparringen kan munde ud i: at nogle underretninger bliver ikke sendt efter sparring, fordi der forsøges en forebyggende indsats i stedet. at nogle underretninger bliver opkvalificeret, så de bliver mere målrettede og konkrete. De forebyggende rådgivere ændre stort set i alle de underretninger der sendes af sted. Skolernes oplevelse af at have en rådgiver på skolen: Betydning i forhold til underretninger? Med en forebyggende rådgiver er der en hurtigere afklaring af handlemuligheder. Der bliver givet en sparring. Og det bliver tydeligere, hvordan det foregår når der sendes en underretning. Herudover er der en større sikkerhed for, at underretningerne er relevante. Rådgivers respons har stor betydning for lærernes arbejde og er med til at kvalificere og tydeliggøre de problemstillinger, der skal håndteres i Familieafdelingen. Betydning i forhold til tilgængelighed til Familieafdelingen? Personalet oplever mere nærhed, tilængelighed og personliggørelse af Familieafdelingen. Der er hurtig respons, hvilket sikre, at myter og ærgerlige historier hurtigt er bragt ud af verden.

100 Betydning i forhold til brug af hinandens kompetencer? Muligheden for sparring giver tryghed i afklaringsprocessen. Andre kommentarer: Der er en oplevet nedgang i henvendelser til den forebyggende rådgiver pga. skolereformen. Med de nye opgaver og personaleudskiftningen er de forebyggende og afklarende opgaver nedprioriteret, samtidig med at det nye personale ikke helt er klar over, hvordan den forebyggende rådgiver kan benyttes. Det tilkendegives, at der arbejdes på at ændre denne situation, da funktionen anses som et væsentligt element i den tidlige indsats. Det tilkendegives også, at funktionen stadig er ny og at personalet skal mindes om muligheden for at benytte funktionen. Institutionerne oplevelse af at have en rådgiver på skolerne Betydning i forhold til underretninger? Det giver god mening at kunne gennemgå underretningen inden, at den bliver sendt af sted. Det betyder, at der er en større tryghed i forhold til at lave en underretning. Det giver tryghed, at der er en fast person at ringe til og sparre med. Har fået en klarere forståelse af hvad kommandovejen er for en underretning. Det giver en tryghed at have en sparringsperson som kender formalier og muligheder. Det kvalificerer underretningen, så Familieafdelingen ikke skal bruge en masse tid på at få supplerende oplysninger, fordi underretningen ikke er god nok. Betydning i forhold til tilgængelighed til Familieafdelingen? Der er en oplevelse af at være i tættere kontakt med Familieafdelingen. Det giver en ekstra dimension og et større positivt udbytte, at den forebyggende rådgiver deltager i dialogmødet med forældrene. Der er en oplevelse af, at der er en bedre kontakt til Familieafdelingen og at man er mere sikker på, at underretningen lander det rigtige sted. Samarbejdet giver en følelse af, at vi har et fælles ansvar for de familier, der er i kommunen. Samarbejdet med den forebyggende rådgiver har aflivet nogle myter om Familieafdelingen. Det opleves som en faglig opgradering af arbejdet med børn og familier, at der er en forebyggende rådgiver. Det er lettere at forstå, og følge en videre sagsbehandling og procedure i et sagsforløb. Det opleves at kommandovejen er blevet kortere. Der er en oplevelse af, at Familieafdelingen er rykket ud til de decentrale enheder. Betydning i forhold til brug af hinandens kompetencer? Det giver en større viden om hinandens kompetencer. Har fået en god vejledning fra den forebyggende rådgiver om gråzone sager. De pædagoger som har været i kontakt med den forebyggende rådgiver, melder positivt tilbage. Det er godt som pædagog at få et andet fagligt syn på problemet via en socialrådgiver. Man får ved den fælles sparring flere indgangsvinkler og dermed bedre belyst sagen. Dette kommer forhåbentligt børn og familier til gavn.

101 Andre kommentarer: Det giver en hurtigere sagsbehandling, som kan være med til at afhjælpe tvivlsspørgsmål. Der er en forventning om, at projektet påvirker arbejdsgangen vedr. underretninger positivt. Det er godt at kunne få rådgivning i sager, hvor man ikke helt ved hvilken indsats, der er behov for. På sigt vil det minimere, at problemer bliver til sager. At vi i højere grad kan forebygge. Vi har i samarbejdet med den forebyggende rådgiver lært at være mere konkrete, når vi skriver statusudtalelser. Det håbes, at funktionen fortsætter. Den forebyggende rådgivers tilstedeværelse på personalemøder, har afstedkommet flere refleksive pædagogiske diskussioner. Det giver det en tryghed at vide, at man kan benytte ordningen, når en problematik opstår. Rådgivernes oplevelse af at være på skolerne og institutioner De to forebyggende rådgivere er blevet interviewet om, oplevelsen af at arbejde som forebyggende rådgivere: De har fået en større forstående for den frustration, der kan opleves, ved de sagsgange der er i Familieafdelingen. De har også fået en større forståelse for de dilemmaer, der kan være ved at sende en underretning og det efterfølgende samspil med forældrene De ser, at der er et stort behov for, at skoler og institutioner kan sparre med en rådgiver. De synes, at der er kommet en større indsigt i underretningspligten, og i hvordan man skriver den gode underretning. 2 børn har fortalt, at de har behov at blive indkaldt til en børnesamtale i forbindelse med, at der bliver sendt en underretning At socialrådgiverperspektivet kan bidrage kvalificeret i en bekymringssag. At det er vigtigt, at Familieafdelingen har et tæt samspil med institutioner og skoler i sagerne, fordi der decentralt er en vigtig viden om børnene. De har fået større viden og respekt for den faglighed og det engagement, der er på skoler og institutioner. Det bliver lettere og lettere at give sparring, fordi de forebyggende rådgiverne nu er kendte i systemet. Dermed bliver der en tillid til hvad rådgiverne kan byde ind med. Der er en oplevelse af, at de får mere og mere travlt jo mere kendte de er decentralt. Det giver god mening i forhold til det forebyggende arbejde. Der er nu en større viden om Familieafdelingen, ved at der er blevet sat ansigt på Familieafdelingen. Der bliver skabt en større gensidig forståelse. Man har som rådgiver mulighed for at arbejde forebyggende med børnene. Inden af skaden er sket.

102 Bilag: Fagbeskrivelse - Ung dk - demokrati Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65747/15

103 UNG DK...DEMOKRATI Formålet med undervisningen i valgfaget Ung DK Demokrati er, at styrke elevernes evne til at identificere og diskutere demokratiformer og andre styreformer og tage stilling til dem. Der skal arbejdes med repræsentativt demokrati og direkte demokrati og forskellige opfattelser af demokratiet, som fx kan være demokrati som styreform over for demokrati som livsform. Eleverne skal kunne anvende disse begreber til at analysere udsagn om demokratiet, og de skal kunne bruge dem i en diskussion af, hvordan man kan deltage i demokratiet. Med afsæt i deres viden understøttes eleverne i at arbejde for det nære og lokale ungedemokrati. Her tænkes på de lokale muligheder for at gøre sin indflydelse gældende og tage ansvar via elevråd, klubråd og det kommunale Ungeråd. Gennem valgfaget ønsker vi også at øge elevernes interesse for det nordiske samarbejde. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Demokrati og Nordisk samarbejde Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. Viden om demokrati og andre styreformer. Viden om demokratiopfattelser. Viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark. Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer. Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet. Viden om FN s børnekonvention. Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune. Eleven kan planlægge og afvikle arrangementer af demokratisk art for andre unge Viden om ungedemokrati i vores nordiske venskabsbyer. Viden om ideudvikling og projektstyring. Eleven kan udvikle og planlægge temadage i samarbejde med og for unge i de nordiske venskabsbyer.

104 Bilag: Fagbeskrivelser - Musik maker Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65745/15

105 MUSIC MAKER På valgfaget Music Maker skal eleverne gennem kreativ og procesorienteret læring i musikforståelse, musikhistorie, tekstskrivning og produktion, opnå indsigt i det musiktekniske samt musikkens kulturelle betydning. Herudover skal valgfaget Music Maker understøtte den almene undervisning, gennem arbejde med skriveteknikker, analyser og sprogbrug. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Musikforståelse Eleven skal have kendskab til produktion, forskellige musikgenre, virkemidler og analysegreb. Eleven skal opnå kendskab til sammenhæng mellem forskellige musikgenre og den kultur, musikgenren kommer fra. Indsigt i den tekniske opbygning af et musikstykke. Herunder akkordsammensætning, dynamik og virkemidler. At få evnen til at drage paralleller imellem musikkens univers og skolens øvrige fag. Kendskab til grundlæggende fagudtryk. Skrive en sangtekst. Analysere og genkende forskellige musikgenrer ved bl.a. brugen af berettermodellen og aktantmodellen.

106 Bilag: Fagbeskrivelse - Kunstlab Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65743/15

107 KUNSTLAB Med Kastrupgårdsamlingen som base vil valgfaget kunstlab være et laboratorium for forståelse af billedkunsten på kunstmuseer samt kunst i det offentlige rum, street art, design og arkitektur. Eleverne skal igennem møder med originale kunstværker, billedkunstnere og kunsthistoriske oplæg få indsigt i billedkunstens genrer, metoder og udtryk. Eleverne skal omsætte kunstfaglig viden til praksis i form af formidling, udvikling og afprøvning af kreative workshops og undersøgelse af kunst og kreative fænomener. Målet er, at eleverne kan genkende og bruge kunsten som udgangspunkt for at selv at skabe en udstilling og/eller en kreativ event for andre, eller i samspil med andre. Til at understøtte valgfagets teoretiske arbejde vil der i et mindre omfang arbejdes med f.eks. maling og ler. Valgfaget tager udgangspunkt i kreativ mundtlig og skriftlig formidling, analyse og indlevelse med krop og sind og en kunsthistorisk basisviden. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Kunstforståelse Eleverne kan beskrive, analysere og perspektivere billedkunst ud fra kunstfaglige begreber. Viden om kunstgenrer og begreber. Viden og indsigt i kunstnere, gallerier, kunsthaller og Kunstmuseer virke i samfundet Analysere et kunstværk og perspektivere til andre kunstværker/temaer/ fag Genkende kunstnere og positioner i dansk kunst. Kunstformidling Eleverne kan formidle og skabe møder med kunst for andre. Viden om arbejdet på en professionel kunstinstitution. Indsigt i mundtlige og skriftlige formidlingsværktøjer, metoder og kanaler. Udvikle egne kreative workshops, udstillinger eller events med kunstfagligt og kreativt indhold. Videreformidle deres viden om og lyst til billedkunst for andre.

108 Bilag: Fagbeskrivelser - Kinesisk Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65741/15

109 KINESISK Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab med det kinesiske talesprog og i meget begrænset omfang med det skrevne sprog, således at eleverne tilegner sig et grundlag for at kunne klare sig i hverdagssituationer ved besøg i den del af Kina, hvor pågældende sprog tales. Undervisningen skal desuden bidrage til at eleverne får indblik i kinesisk kultur, som den afspejler sig i hverdagssituationer, således at elverne kan blive fortrolige med egen kultur og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner samt mod på at beskæftige sig med kinesisk sprog og kultur fremadrettet. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Kinesisk Eleverne udvikler deres kommunikative og interkulturelle kompetencer og lærer at tage stilling til samfundsmæssige og kulturelle forhold. Viden om relevante lytte- og læsestrategier. Viden om sprogets opbygning og fonetik. Viden om kinesisk historie og samfundsforhold. Viden om høflighedsog omgangsformer på kinesisk. Anvende og læse en tekst i skrifttegn. Føre dialog om hverdagsemner på begynderniveau. I begrænset omfang forstå det kinesiske talesprog standardmandarin og det skrevne sprog, herunder transkription (pinyin) og kinesiske tegn (hanzi). Drage sammenligninger mellem egen og kinesisk kultur. Kommunikere situationstilpasset i en kinesisk sproget kontekst.

110 Bilag: Fagbeskrivelser - Journalistik Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65740/15

111 JOURNALISTIK OG MEDIER Formålet med journalistik- og mediefaget er at gøre eleven til en kreativ, kritisk producent af medieprodukter til den digitale verden. Der vil være fokus på både den praktiske proces og på at styrke elevernes idéudviklings- og samarbejdsevner, i arbejdet med journalistiske webartikler. Undervisningen vil tage afsæt i en række kreative udfordringer, der skal fremme elevernes evne til at udtrykke sig journalistisk. Eleverne får indblik i journalistiske virkemidler og fortælleteknik inden for en række genrer og formater. Sigtet er at de bliver opmærksomme på det enkle og effektive udtryk, ikke mindst i arbejdet med webartikler som personlig udtryksform. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Journalistik og medier Eleverne lærer at planlægge og gennemføre produktionen af en webavis fra start til slut og løse de udfordringer der opstår undervejs. Gennem teoretisk og praktisk arbejde lærer eleverne at forholde sig kritisk til medieproduktioner, produceret af andre, samt af eleverne selv. Kendskab til journalistiske principper. Viden om mediernes virkemidler. Genrekendskab og viden om formater på digitale platforme. Skrive journalistiske webartikler i en række forskellige genrer. Udføre grundig og (selv)kritisk research. Udføre et journalistisk interview.

112 Bilag: Fagbeskrivelse - Iværksætteri og innovation Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65738/15

113 IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION Eleverne skal gøres nysgerrige på og åbne for nye tænkemåder og idéer. Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at tænke nyt, selvstændigt og innovativt. Via praksisnære øvelser/cases vil eleverne udvikle deres kompetencer inden for idéudvikling, kreativ tænkning, målsætning, samarbejde, markedsundersøgelse og meget andet. Alle sammen nødvendige egenskaber både som medarbejder, leder og iværksætter i et moderne samfund. Det vil være et valgfag, hvor eleverne får mulighed for at afprøve deres egne spændende idéer og dermed kunne koble teori og praksis. Partnerskaber med lokale virksomheder vil være nærliggende i forbindelse med dette valgfag. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Iværksætteri og innovation Eleverne opnår evner og lyst til at iværksætte værdiskabende initiativer. Eleverne kan organisere, målsætte, planlægge og lede projekter og processer. At eleverne kan kommunikere hensigtsmæssigt med netværk og interessenter internt på skolen såvel som eksternt. Viden om innovatiove arbejdsprocesser. Indsigt i anvendelsen af skolens fag til at analysere en kontekst for problemstillinger og muligheder. Forståelse for egne ressourcer og tro på egne evner i forhold til alene eller sammen med andre at kunne iværksætte aktiviteter Viden om segment og SWOT analyser. Eleverne kan arbejde struktureret med idegenerering. Eleverne kan på eget initiativ iværksætte og eksekvere projekter og processer. Eleverne kan forstå betydningen af og skelne imellem forskellige værdibegreber.

114 Bilag: Fagbeskrivelse - Hurtig vej til landshold Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65667/15

115 HURTIG VEJ TIL LANDSHOLDET Hensigten med dette valgfag er at synliggøre en bred vifte af forskelligartede idrætsgrene. Det er målet, at eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med 6-10 idrætsgrene som er svære at præsentere i faget idræt. Formålet er at fremme elevernes forståelse for - og lyst til at engagerer sig i - den danske idrætskultur, samt styrke elevernes evne til at tage stilling til, hvilke former for fysisk aktivitet, der passer bedst til dem, og måske gennem en lidt speciel idrætsgren arbejde sig mod et landshold. Idrætskultur og foreningslivet fylder meget i det danske samfund. Derved kan idrætten bruges til at skabe forståelse for det samfund, som den er en del af. Derfor lægges der vægt på også at præsentere de værdier, idéer og normer, der lægger bag de forskellige discipliner. Præsentationen af disciplinerne skal ikke ses som fuldstændig, men netop som en mulighed for at udvide elevernes kendskab og forståelse af den bredtfavnende danske idrætskultur Derfor er disciplinerne i høj grad nye, upcoming og/eller specialiserede. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Alsidig idrætsudøvelse Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv. Gennem viden om krop og sundhed, håndtere eget kropsbillede, og inddrage det i et sundheds-perspektiv og ud fra dette danne sit eget billede af, træffe et kompetent valg om egen sundhed såvel kropsligt som mentalt. Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. Viden om muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber. Viden om sammenhænge mellem samfundstendenser og idrætskultur. Viden indenfor krop og sundhed. Indsigt i kropsbevidsthed, styrke og kreativitet. Diskutere fordele og ulemper ved organiseret og selvorganiseret idræt. Tage teknikker med ud i dagligdagen, som grundlag for at kunne danne et sundt træningsfundament for eleven udenfor skolen. Analysere egne og andres bevægelser indenfor de afprøvede idrætsgrene. Beherske tekniske og taktiske elementer i f.eks. boldspil.

116 Bilag: Fagbeskrivelser - Friluftsliv jax Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65665/15

117 FRILUFTSLIV Hensigten med valgfaget Friluftsliv er, at eleverne gennem undervisning i naturen får skabt et vedvarende grundlag for at kunne få glæde og udbytte af at færdes i naturen kombineret med den nødvendige indsigt i og respekt for udnyttelsen af denne og dens resurser. Undervisningen er praktisk og konkret og meget af undervisningen foregår i det fri. Elevernes erhvervede kompetencer skaber grundlag for at gøre natur og friluftsliv til et aktiv for den enkelte deltager livet igennem. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Naturkendskab At kunne forholde sig til og handle ud fra de forskellige fænomener og situationer eleverne møder i naturen. Kende til grundlæggende vejrfænomener. Færdighed i at forudsige særlige vejrsituationer og tage bestik af det aktuelle vejr Regler og forordninger At kunne agere sikkert i forbindelse med f.eks. sejlads og klatring. Viden om gældende regler. Omsætte reglerne så farlige situationer undgås. Formidling Kunne tilrettelægge og gennemfører en tur med friluftsliv og naturoplevelser. Viden om de faktiske udfordringer på en tilrettelagt friluftstur, Vurderer deltagernes kunnen mhp. deres optimale udbytte, samt formidle turens indhold. Klar dig i naturen At kunne handle rationelt i forskellige naturtyper på forskellige årstider. At kunne pakke til ture og aktiviteter på forskellige årstider. Kende regler for at færdes og overnatte i naturen. Viden om brug af GPS, kompas og kort Lave mad over bål, slå telt op, lejrliv i øvrigt, mm. Finde vej i naturen.

118 Bilag: Fagbeskrivelse - Filosofi og psykologi Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65664/15

119 PSYKOLOGI OG FILOSOFI Eleverne skal gøres nysgerrige på og åbne for nye tænkemåder og idéer. Eleverne skal gøres parate til at undre sig over fundamentale filosofiske spørgsmål som: Hvad er det gode liv? Hvad er lykke? Hvad er venskab? Eleverne skal betragte og udfordre egne og andres holdninger og på den måde blive bedre til at reflektere over valg og fravalg og deres måde at være i verden på. Når eleverne undres over egne og andres valg/holdninger, skal de også tage stilling til mekanismerne bag disse. Hvorfor vælger/handler folk, som de gør? Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Psykologi og filosofi Eleverne skal blive i stand til at forholde sig kritisk til egne og andres refleksioner. Eleverne skal kunne analysere diskussioner og oplæg, samt indhente viden ift. filosofi og psykologi Eleverne skal kunne kende forskel på forskellige områder og retninger indenfor filosofi og psykologi områder. Viden om filosofihistorie og kendte filosofiske retninger. Viden om psykologiens historie og de mest kendte psykologiske retninger. Indsigt i psykologiske og filosofiske måder at analysere på. Viden om almene psykologiske processer. Læse mindre udsnit af primærtekster. Gennem øvelser, træning evne refleksion. Gennem øvelser træne evnen til analysere indenfor både psykologi og filosofi.

120 Bilag: Fagbeskrivelse - Drama Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65663/15

121 DRAMA Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse for de forskellige udtryksformer inden for bl.a. kropssprog og betoning samt andre dramatiske virkemidler som lys, lyd og scenografi. Herudover vil der blive arbejdet med både dramaturgi, tekst og forestillingsanalyse samt teaterhistorie. En kobling til f.eks. Dansk kan ske via arbejde med bl.a. eventyrgenren og skriveøvelser. Hvis skolen ønsker det, vil der også være mulighed for at lave en afslutningsforestilling samt for et teaterbesøg. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Drama Eleverne skal formå at iscenesætte kortere og længere teaterstykker med brug af forskellige udtryk og forskellige genre. Eleverne skal formå at tage stilling til, afprøve og vurdere forskellige dramatiske udtryk og teaterformer. Indblik i teaterhistorie, forskellige teatertraditioner, dramatiske virkemidler samt dramaturgiske greb. Kendskab til grundlæggende fagudtryk. Beskrive, diskutere og gennemføre dramaforløb. Arbejde med både dramaturgi, tekst og forestillingsanalyse.

122 Bilag: Fagbeskrivelse Base-builder Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65662/15

123 BASE-BUILDER Valgfaget Base-builder skal bidrage til elevens udvikling af identitet og personlighed. Gennem praktiske øvelser lige fra at skifte en elpære, bygge en tømmerflåde og binde en knude styrkes elevens motivation og tro på en alsidig udvikling. Valgfaget Base-Builder byder på udeaktiviteter med praktisk træning og fysiske aktiviteter samtidigt med, at eleven får et samfundsbillede i øjenhøjde. Eleven få testet sine personlige grænser og tilegner sig redskaber, der kan anvendes fremadrettet i livet. Mål Kompetence- Kompetencemål Vidensmål Færdighedsmål område (tema) Eleverne opnår: Eleverne kan: Personlighedsudvikling Eleven skal kunne tænke løsningsorienteret i en given situation Eleven skal formå, at reflektere over sine handlinger ud fra et fællesskabsorienteret perspektiv. At kende til de sociale spilleregler og de mekanismer der spiller ind, når man interagerer med andre mennesker. Et grundlæggende kendskab til menneskeog samfundsværdier. Argumentere for sine valg i forskellige løsningsforslag - praktiske som menneskelige. Eleven skal tilegne sig basale praktiske håndværksbetonede egenskaber, samt løse en praktisk opgave. Kendskab til håndredskaber. Udføre basale praktiske håndværksbetonede opgaver.

124 Bilag: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32577/15

125 Udbudsbetingelser - Ordregiverversion Udbudende virksomhed Tårnby kommune Indkøb svømmekørsel Anja Jensen 12/2 Symbolforklaring: Teksten indgår i bekendtgørelsen Teksten/spørgsmålet indeholder krav, som skal opfyldes Teksten vil indgå i aftalen Teksten indgår i kvalificeringen Teksten vil blive offentliggjort i aftalekataloget Teksten indeholder fortrolig information Spørgsmålet er vægtet og indgår i delen af indkøbet Spørgsmålet besvares af køberen Udbudsbetingelser 1. Indledning Indledning Tårnby Kommune inviterer Dem herved til, at afgive tilbud på kørsel af Tårnby Kommunes skoleelever til svømmeundervisning i Tårnby Kommunes svømmehaller. Den samlede årlige omsætning er på nuværende tidspunkt ca kr. ekskl. moms. Der gives dog ikke tilsagn om en bestemt omsætning i kontraktperioden. Tårnby Kommune ønsker at indgå en 2-årig kontrakt, med forlængelse i op til 1 år. Kontrakten skal træde i kraft den 1. august 2012 og være gældende til og med 30. juni 2014, med option på forlængelse i op til 12 måneder. Ved en aftale om option forstås, en aftale om køb af kørsel, som indebærer en forpligtelse for den valgte leverandør, til fortsat at levere på uændrede vilkår, men uden at der er forpligtelse for kommunen til at tage optionsperioden i brug. Kørslen skal foregå fra 5 af kommunens skoler til 3 af kommunens svømmehaller og retur til den enkelte skole. 2. Generelle betingelser Generelle betingelser Udover de i udbudsmaterialet anførte betingelser, lægges bekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 om Lov om køb og bekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om Lov om aftaler mv. til grund for eventuelle uoverensstemmelser vedrørende alle forhold i kontrakten. Tilbudsgivers generelle salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse ved indgåelse af kontrakt på svømmekørsel. 3. Tilbudsbetingelser Tilbudsbetingelser Udskrevet: :16 Side 1 af 13 Refnr.: 12/2

126 Udbudsform Udbuddet afholdes som offentligt udbud og i henhold til reglerne om annonceringspligt i Tilbudslovens afsnit Generelt Udover de i udbuddet anførte betingelser, lægges bekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 om Lov om køb og bekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om Lov om aftaler mv. til grund for eventuelle uoverensstemmelser vedrørende alle forhold i kontrakten. Tilbudsgivers generelle salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse ved indgåelse af kontrakt på kørsel. Tilbudsmaterialet skal udformes på dansk og afgives elektronisk via nærværende system, Udbudsvagten - Samhandel. Tilbud der fremsendes skriftligt i papirform, pr. mail eller lignende, vil ikke blive antaget som konditionsmæssige. De vedhæftede bilag skal anvendes i tilbudsgivningen i uændret form. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialer, til brug for tilbudsgivningen. Tilbuddet med tilhørende bilag, betragtes som Tårnby Kommunes ejendom Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Tilbudsfrist Tilbud og alle tilhørende bilag skal være udfærdiget og vedhæftet i nærværende system senest den 4. april 2012 kl Herefter lukkes automatisk for muligheden, for at afgive tilbud Henvendelse i tilbudsperioden Alle henvendelser og spørgsmål relateret til dette udbud skal være skriftlige og afgives i nærværende system senest den 27. marts Spørgsmålene vil blive besvaret løbende, dog vil sidste ajourføring af svar på spørgsmål ske den 30. marts Ordregivers forbehold Ordregiver tager forbehold for politiske beslutninger, der kan få indflydelse på opfyldelse af denne kontrakt. Herudover tages der forbehold for eventuel indgivelse af klage til Klagenævnet For Udbud eller anden 3. instans, der kan have indflydelse på kontrakten Tilbudsgivers forbehold Der kan ikke tages forbehold for punkterne i dette udbudsmateriale Udvælgelses og kvalifikationskriterier Med henblik på en vurdering af tilbudsgivers generelle egnethed, skal tilbuddet, udover en besvarelse af udbudsmaterialet øvrige punkter, indeholde følgende oplysninger og dokumentation: Udskrevet: :16 Side 2 af 13 Refnr.: 12/2

127 Økonomisk og finansiel kapacitet: Underskrevet tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige (Bilag 1) I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning for det område, der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Kopier af revisonspåtegning for de seneste 3 regnskabsår, hvorfra nøgletallene stammer. Teknisk kapacitet: Referencelister på buskørsel, der er udført i løbet af de seneste 3 år, med beskrivelse af buskørslen og angivelse af kontaktpersoner. Opmærksomheden henledes på, at alt ovennævnte dokumentation skal vedhæftes og være udført på dansk. Er dokumentationen ikke vedhæftet, vil tilbuddet ikke blive antaget som konditionsmæssigt. Serviceattest: Den vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Er der vedhæftet tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige? (Ja/Nej svar) Kravgrænse Ja Nej Er der vedhæftet refecencelister? (Ja/Nej svar) Kravgrænse Ja Nej Er der vedhæftet kopi af revisionspåtegninger for de seneste 3 regnskabsår? (Ja/Nej svar) Kravgrænse Ja Nej Er der vedhæftet oplysninger om virksomhedens omsætning for de sidste 3 regnskabsår? (Ja/Nej svar) Kravgrænse Ja Nej Behandling af tilbud Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbud eller på anden måde få oplysninger om disses indhold. Tårnby Kommune forbeholder sig ret til, at indhente yderligere oplysninger hos den enkelte tilbudsgiver og inddrage disse oplysninger i behandlingen af tilbuddene Tildeling af ordre Tildeling af kontrakten vil blive foretaget efter kriteriet "laveste pris". Der skal i den tilbudte pris derfor være taget højde for et hvert punkt i kravspecifikationen. Udskrevet: :16 Side 3 af 13 Refnr.: 12/2

128 Vurderingen af tilbuddene vil blive foretaget på grundlag af alt det modtagne materiale, hvorfor dette må være så fyldestgørende som muligt Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende indtil den 31. juli Kravspecifikation Kravspecifikation Mindste Krav Samtlige krav er at betragte som mindstekrav Formål med kørslen Tilbudsgiver skal sørge for, at skoleeleverne hentes fra skolen og bringes til de angivne svømmehaller samt bringes retur. Kørslen skal foregår fra 5 af kommunens skoler til 3 af kommunens svømmehaller og retur til den enkelte skole. Omfanget af kørsler vil være som vedlagte oversigter med forbehold på ændringer. De busser, der anvendes, skal opfylde lovgivningens krav til buskørsel og som minimum have den lovpligtige forsikringsdækning og endvidere de krav som fremgår af udbudsmaterialet. Det af tilbudsgiver ansatte personale skal opfylde de til enhver tid gældende love og myndighedskrav, herunder også overholdelse af eventuelle branchenormer, vejledninger, standarder mv. Den udbudte kørsel er fritaget for moms. Endelig aftale er først indgået, når skriftlig kontrakt er underskrevet af begge partner Kørslens planlægning Følgende skoler skal køres til følgende svømmehaller og retur. Nordregårdsskolen Korsvejsbadet Tejn Alle 3 Tårnbyvej Kastrup 2770 Kastrup Løjtegårdsskolen Kastrup Svømmehal Løjtegårdsvej 36 Røllikevej Kastrup 2770 Kastrup Skottegårdsskolen Kastrup Svømmehal Saltværksvej 65 Røllikevej Kastrup 2770 Kastrup Skelgårdsskolen Pilegårdsbadet Ugandavej 137 Ole Klokkersvej Kastrup 2770 Kastrup Udskrevet: :16 Side 4 af 13 Refnr.: 12/2

129 Tårnbygårdsskolen Korsvejsbadet Kastrup Svømmehal Englandsvej 392 Tårnbyvej 5 + Røllikevej Kastrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Kørslens omfang ses i vedhæftede oversigter over svømmekørslen for skoleåret 2011/12. Kørslen vil blive nogenlunde den samme. Envidere vil der ikke blive kørt på ferie og fridage. Se vedlagte ferie og fridagsoversigt 2012/ Præcisionskrav Alle involerede parter skal respektere de aftalte tidspunkter, i forbindelse med kørslen. Kontrakthaver er ansvarlig for kørslens gennemførelse efter de udleverede oversigter og skal til enhver tid indsætte reservebusser af samme standard, i forbindelse med nedbrud, forsinkelser o.lign. Det skal præciseres, at kun gennemført kørsel honoreres. Ved driftsstop, sygdom og lignende, skal kontrakthaver indsætte reservebus og personale eller træffe aftale kørslens planmæssige gennemførelse med en anden accepteret entreprenør. Det forudsættes, at bussen kun er bemandet med en person. Tobaksrygning i busserne er ikke tilladt Krav til kørslen Busserne skal opfylde de til enhver tid gældende krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille hertil. Kontrakthaver er forpligtet til selv at følge op på, hvilke krav der lovmæssigt er gældende for udførslen af kørslen. Nedenstående oplistning er ikke udtømmende: - Ingen busser må have en alder, der overstiger 9 år i kontraktperioden, med mindre der er skriftlig aftale om andet (eksempelvis i en overgangsperiode). - Alle sæder skal være forsynet med sikkerhedssele (min. hoftesele). - Alle busser skal være udstyret med førstehjælpskasse, ildslukker og rygeforbudsskilte. Busser der indsættes som drifts- og reservebusser skal mindst opfylde de krav og standarder, der stilles til det materiale, de erstatter, med mindre der er indgået skriftlig aftale om andet Personale Tilbudsgivers personale, der betjener kommunens skole skal kunne opfylde følgende betingelser: - Bære tydelig og let genkendelig identifikation, som sikrer brugerne hvem de bliver betjent af. - Være i stand til at tale og forstå dansk. - Være venlige og have en høftlig opførsel. - Udvise forståelse og fleksibilitet overfor brugerne Pris Tilbudsprisen skal oplyses som nettopris pr. år. Angiv nettopris pr. år ekskl. moms (Prisindgang) 100,00 % Udskrevet: :16 Side 5 af 13 Refnr.: 12/2

130 Prisregulering Den tilbudte nettopris skal være gældende pr. 1. august Tilbudsgiver skal anføre, hvor længe nettopriserne er faste. Såfremt nettopriserne ikke er gældende for hele kontraktperioden, skal de som minimum være gældende for 12 måneder af gangen. I så fald kan priserne reguleres 1 gang årligt og det skal ske efter KL's prisfremskrivning. Regulering af priserne kan kun ske med et skriftligt varsel på 30 dage Fakturering Kontrakthaver fremsender hver måned en regning for kørslen vedrørende Nordregårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Skottegårdsskolen og Skelgårdsskolen til Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Administrationsafdelingen Amager Landevej Kastrup Cvr.nr EANnr Endvidere fremsender kontrakthaver en regning for kørslen vedrørende Tårnbygårdsskolen til Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen PPR Amager Landevej Kastrup Cvr.nr EANnr Der kan ikke opkræves gebyr for fremsendelse af elektroniske fakturaer. Fakturaer skal fremstå tydelig og forståelig, og det skal være muligt at aftale fakturering 1 gang om måneden. 5. Kontrakt Parterne Parterne er : Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Amager Landevej Kastrup (i det følgende kaldet kommunen) og XXXX XXXXXXXXXXXXX Udskrevet: :16 Side 6 af 13 Refnr.: 12/2

131 XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX (i det følgende kaldet kontrakthaver) Kontrakt, type og formål Nærværende kontrakt beskriver kommunens og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af kommunen udarbejdede materiale med bilag og kontrakthavers tilbud af XX.XX.2012 udgør det samlede kontraktmateriale. Kontrakthavers almindelige salgs- og levereringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. Kontrakten skal som minimum sikre, at kommunen såvel kvantitativt som kvalitativt modtager de, i det samlede materiale, anførte ydelser samt at kontrakthaver sikres betaling for de, i kontrakten, aftalte ydelser Kontraktens omfang Kontrakten omfatter kørsel af Tårnby Kommunes skole elever fra 5 af kommunens skoler, til 3 af kommunens svømmehaller, og retur til skolerne. Kontrakten er bindende for Nordregårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Skottegårdsskolen, Skelgårdsskolen og Tårnbygårdsskolen Kontraktens bilag Det samlede kontraktmateriale består af: a. Det samlede udbudsmateriale. b. Tilbud af XX.XX c. Kontrakthavers serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. d. ect. (udfyldes eventuelt efter kontraktens indgåelse) Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. august 2012 til 30. juni 2014, med option på forlængelse i op til 12 måneder. Optionsbestemmelsen er en forpligtelse for kontrakthaver, til fortsat at levere kørslen på uændrede vilkår, men uden at kommunen er forpligtet til at tage optionsperioden i brug. Kommunen giver ikke varsel vedrørende udløb. De første 3 måneder af kontraktperioden er betragte som en prøvetidsperiode og parterne kan hver især i prøvetidsperioden opsige kontrakten med en 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Kommunen forbeholder sig endvidere ret til, at opsige aftale med 3 måneders varsel, hvis ny lovgivning, strukturændringer eller kommunalbestyrelsesbeslutninger medfører væsentlig ændrerede vilkår. Opsigelse efter prøvetidsperioden vil af parterne kunne ske med 6 måneder Gældende regler Det forudsættes, at opgavens udføresel er i overensstemmelse med gældende forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt i kontraktperioden, jf. 18. Udskrevet: :16 Side 7 af 13 Refnr.: 12/2

132 5.7. $7 Krav til udførelse Opgavens udførelse skal finde sted i overensstemmelse med den af kommunen udleverede oversigt. Opgaven anses som udført når kørslen er gennemført. Kun gennemført kørsel vil blive hononeret. Tårnby Kommune forudsætter, at alle involerede parter respekterer de aftalte tidspunkter i forbindelse med udførelsen af kørslen. Kontrakthaver skal til enhver tid indsætte reservebusser og personale, i forbindelse med nedbrud, forsinkelser, driftsstop, sygdom og lignende, eller træffe aftale med Tårnby Kommune om planmæssig gennemførelse med anden accepteret entreprenør. Kontrakthaver kan således ikke overdrage kørslen til tredjemand uden forudgående aftale med Tårnby Kommune. Ved vanskeligheder med at udføre opgaven kan kommunen foretage dækningskøb. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at man ved kørsel i Tårnby Kommune, skal overholde kommunens tomgangsregulativ, jf. bilag $8 Forsinkelser m.v. Forsinkelse og manglende kørsel af Tårnby Kommunes skoleelever anses som misligholdelse af kontrakten. Gentagne forsinkelser eller manglende kørsel anses som væsentlig misligholdelse, jf Priser Jf. kontrakthavers tilbud af XX.XX Prisregulering Med mindre andet aftales, jf. tilbud af XX.XX.2012 gælder følgende: Priserne er faste for et år således, at de tilbudte priser gælder for perioden 1. august 2012 til og med 30. juni 2013 og så fremdeles for det efterfølgende skoleår. Det samme gælder for eventuel optionsperiode. Kommunen forbeholder sig ret til at forlange dokumentation for alle prisreguleringer, idet udokumenterede prisændringer medfører en væsentlig misligholdelse. I tilfælde af prisregulering, skal kontrakthaver varsle kommunen med minimum 2 måneder, samt dokumentere regulering af priser efter gældende nettoprisindeks Service Kontrakthaver skal som udgangspunkt og uden vederlag stille erfarent personale til rådighed for kommunen. De, af kommunen udpegede ansatte, skal kunne kontakte ovenstående personale direkte. Kontrakthaver forpligter sig til at indabejde administrative rutiner, der respekterer kommunens krav til, den af kontrakten omfattede kørsel Kontakt mellem parterne Udskrevet: :16 Side 8 af 13 Refnr.: 12/2

133 Kontakt i relation til kontrakten sker mellem Tårnby Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen og navngiven person fra kontrakthaver. Den daglige kontakt i relation til kørslen sker mellem skolerne og navngiven person fra kontrakthaver Betaling Betalingsfristen skal angives på alle fakturaer som minimum løbende måned + 30 dage. Følgesedler og fakturaer skal sendes direkte til Børne- og Kulturforvaltningen. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger. Der kan ikke opkræves gebyrer for fremsendelse af elektronisk fakturaer. I øvrigt gælder det at to fakturaer for kørsel mellem de 5 skoler og 3 svømmehaller/retur fremsendes elektronisk til Børne- og Kulturforvaltningen på EAN-nummer og Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank, posthus eller lignende. Såfremt den sidste betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdag første hverdag efter. Overskrides betalingsfristen kan kontrakten ikke kræve morarenter udover den rentesats, der er fastlagt efter renteloven. Endvidere kan der ikke kræves gebyr for rykkerskrivelser. Afvigelser fra ovenstående betragtes som en væsentlig misligholdelse $14 Underleveradør Kontrakthavers forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan ikke, uden forudgående skriftlig aftale med kommunen, overlades til udførelse af anden/andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse jf Særlige garantier Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver havde udført opgaven Overdragelse af rettigheder og fordringer Rettigheder og forpligtelser efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakhaver, ligesom kontraktens fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af kontrakthaver. Bestemmelsen gælder ikke, hvis kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med kommunen. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligeholdelse, jf Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv. er misligeholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold, meddele kommunen dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at Udskrevet: :16 Side 9 af 13 Refnr.: 12/2

134 tilsvarende misligholdelse indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Kommunen kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtelser, inden for den af kommunen fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Misligholdelsesbeføjelser. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Som væsentlig misligholdelse anses: - Manglende overholdelse af gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt i kontraktperioden. - Såfremt kontrakthaver ændrer i ydelser uden meddelelse til kommunen. - Gentagne svigtende udførelse af opgaver i henhold til kontrakten. - Insolvens, konkurs og likvidation. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, dæningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssig afslag mv. ikke udelukker hinanden Opfyldelsesforhindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder forpligtelser i det omfang og så længe force majeuren er til stede. Den af partnerne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeuren kendes eller konstateres, medmindre force majeuren i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeuren isoleret til kontrakthavers virksomhed eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan kommunen kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til efter 30 kalenderdages leveranceudeblivelse/opgaveudførelse at hæve kontrakten Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver personeller tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelig skader som måtte opstå i forbindelse med de, af kontrakten omfattede produkter. Kontrakthaver er endvidere erstatningsansvarlig for alle skader (eksempelvis transportskader), på bygninger og ting tilhørende kommunen eller ansatte under kommunen, forårsaget af kontrakthaver eller af vedkommendes ansatte. Eventuelle skader som kontrakthaver i øvrigt måtte forårsage ved udførelsen af sin(e) leverancer, er kommunen uvedkommende og ansvaret herfor, påhviler alene kontrakthaver. Udskrevet: :16 Side 10 af 13 Refnr.: 12/2

135 Kommunen er ikke erstatningspligtig såfremt Klagenævnet For Udbud eller anden 3. instans erklærer nærværende kontrakt for "uden virkning" Insolvens og konkurs Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der vanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse og de, i tilknytning hertil, fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af kommunens kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde Tvist Tvister afgøres ved dansk værneting i Tårnby og efter dansk ret. Såfremt der opstår tvivl/uenighed om kontrakten og der ikke kan opnås enighed om den/de givne forhold, kan partnerne indkalde en opmand. Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab - såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk - i forhold til den/de givne problemstillinger, der ønskes behandlet. Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7 kalenderdage efter tvivlen/uenighedens opståen, meddele modparten at man ønsker at indkalde en opmanden. Sagen skal så vidt muligt afgøres hurtigt og sendes 14 kalenderdage efter meddelelsen om begæringen om opmandens medvirken. Fravigelser fra denne frist, kan alene ske ved opmanden. Opnås der ikke enighed om opmanden, kan denne udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Opmandens afgørelse kan af enhver part indbringes for en voldgift, men parterne kan imidlertid fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken betales som udgangspunkt af den part som har ønsket opmandens medvirken, med mindre opmanden fastsætter en anden fordeling af disse udgifter Fortolkning og udfyldelse af kontrakten Såfremt der i kontraktperioden opstår uafklarede forhold i relation til kontrakten, og parter ikke kan opnå enighed herom, kan parterne lade en opmand afgøre hvorvidt forholdet er relevant samt afgøre indholdet heraf med henblik på at indbygge dette i kontrakten. Opmandens afgørelse kan indbringes for en voldgiftsret, jf. lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift med senere ændringer Kontraktænderinger Kontrakt- og bilagsændringer kan foretages, når parterne er enige herom og dette ikke er i Udskrevet: :16 Side 11 af 13 Refnr.: 12/2

136 strid med udbudsreglerne. Ønsker en af parterne en ændring i kontrakten og der ikke kan opnås enighed herom, kan en opmand vurdere og træffe afgørelse om ændringens relevans, jf. punkt Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler/påbud og regulativer mv., der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne i punkt Tilsvarende er gældende, såfremt kommunen af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave væsentligt. Enhver ændring af aftaler mellem kontrakthaver og underleverandør, herunder ændringer som følge af lovgivning, er kommunen uvedkommende Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Kommunen gør kun aftalen delvis tilgængelig for medabejderne via kommunens Intratnet Undtagelser vedrørende offentliggørelse Ovenstående bestemmelser gælder ikke såfremt lovgivning, myndighed eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten Forbehold Der tages forbehold for de, af Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende det kommunale budget, der kan have indflydelse på denne kontrakt. Herudover tages forbehold for eventuel indgivelse af klage til Klagenævnet For Udbud eller anden 3. instans, der kan have indflydelse på udførelsen af denne kontrakt Ikrafttræden og ophør Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift, idet de første 3 måneder anses som en generel prøveperiode, inden for hvilken hver af parterne kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel til udløb af en kalendermåned. Eventuel ophævelse som følge af misligholdelse, insolvens mv. skal ske skriftligt ved brev, fax og/eller mail. Kontrakthaver: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX Dato/underskrift Ordregiver: Udskrevet: :16 Side 12 af 13 Refnr.: 12/2

137 Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Amager Landevej Kastrup Dato/underskrift Udskrevet: :16 Side 13 af 13 Refnr.: 12/2

138 Bilag: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32536/15

139 Bilag 4 Regulativ om tomgangskørsel bilag til EU udbud for legetøj REGULATIV Vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang. I medfør af kapital 12, punkt 7 og kapitel 15, punkt 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse har Tårnby Kommunalbestyrelse den 27. juni 1990 fastsat: 1. Stk. 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde. Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor. Overtrædelse af bestemmelserne i 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager. 2. Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 1990 og samtidig ophæves regulativ af 1. oktober Tork. Feldvoss / Jørn Gettermann

140 Bilag: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32526/15

141 Bilag 1 Tro- og loveerklæring I henhold til lov nr. 336 af 13. maj 1997, med senere ændringer, om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og ændring af visse andre love, må en tilbudsgiver for at blive antaget ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Virksomhedens navn og adresse Undertegnede erklærer herved, at ovenstående virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige (skatter, afgifter, sociale sikringsordninger). Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato: Underskrift:

142 Bilag: Udkast til kontrakt Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62842/15

143 TÅRNBY KOMMUNE Udkast til kontrakt om kørsel af skoleelever til svømmeundervisning 1 Parterne Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Amager Landevej Kastrup (I det følgende kaldet Kommunen) Og Xxxxxx (I det følgende kaldet Kontrakthaver) 2 Kontrakt, type og formål Nærværende kontrakt beskriver Kommunens og Kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af Kommunen udarbejdede udbudsmateriale med bilag og Kontrakthavers tilbud af xx.xx udgør det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal som minimum sikre, at Kommunen såvel kvantitativ som kvalitativt modtager de, i det samlede materiale, anførte ydelser samt at Kontrakthaver sikres betaling for de, i kontrakten, aftalte ydelser. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3 Kontraktens omfang Kontrakten omfatter kørsel af skoleelever fra 5 af Kommunens skoler, til 3 af Kommunens svømmehaller og retur til skolerne. Kontrakten er bindende for Nordregårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Skottegårdsskolen, Skelgårdsskolen og Tårnbygårdsskolen. 4 Kontraktens bilag Det samlede kontraktmateriale består af: a. Det samlede udbudsmateriale. b. Tilbud af xx.xx c. Ect. (Udfyldes eventuelt efter kontraktens indgåelse). 5 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra 1. august 2015 til 30. juni 2017,med option på forlængelse i op til 1 år. TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

144 TÅRNBY KOMMUNE Optionsbestemmelsen er en forpligtelse for Kontrakthaver, til fortsat at udføre kørslen på uændrede vilkår, men uden at Kommunen er forpligtet til at tage optionsperioden i brug. 6 Gældende regler Det forudsættes, at opgavens udførsel er i overensstemmelse med gældende forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt i kontraktperioden. Krav til udførelse Opgavens udførelse skal finde sted i overensstemmelse med den af Kommunen udleverede oversigt. Opgaven anses som udført når kørslen er gennemført. Kun gennemført kørsel vil blive honoreret. Tårnby Kommune forudsætter, at alle involverede parter respekterer de aftalte tidspunkter, i forbindelse med udførelsen af kørslen. Kontrakthaver skal til enhver tid indsætte reservebusser og personale, i forbindelse med nedbrud, forsinkelser, driftsstop, sygdom og lignende, eller træffe aftale med Tårnby Kommune om planmæssig gennemførelse med anden accepteret entreprenør. Kontrakthaver kan således ikke overdrage kørslen til tredjemand uden forudgående aftale med Tårnby Kommune. Ved vanskeligheder med at udføre opgaven kan Kommunen foretage dækningskøb. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at man ved kørsel i Tårnby Kommune, skal overholde Kommunens tomgangsregulativ, jf. bilag 1 til kontrakten. 8 Forsinkelse m.v. Forsinkelse og manglende kørsel af Tårnby Kommunes skoleelever anses som misligholdelse af kontrakten. Gentagne forsinkelser eller manglende kørsel anses som væsentlig misligholdelse, jf Priser Jf. Kontrakthavers tilbud af xx.xx Prisregulering Priserne er faste for et år således, at de tilbudte priser gælder for perioden 1. august 2015 til og med 31. juli 2016 og så fremdeles for det efterfølgende skoleår. Det samme gælder for eventuel optionsperiode. Herefter kan priserne reguleres 1 gang årligt efter KL s pris- og lønfremskrivning. Prisregulering skal varsles skriftlig med 30 dages varsel. 11 Service Kontrakthaver skal som udgangspunkt og uden vederlag stille erfarent personale til rådighed for Kommunen. De, af Kommunen udpegede ansatte, skal kunne kontakte ovenstående personale direkte. 2

145 TÅRNBY KOMMUNE Kontrakthaver forpligter sig til at indarbejde administrative rutiner, der respekterer Kommunens krav til, den af kontrakten omfattede kørsel. 12 Kontakt mellem parterne Kontakt i relation til kontrakten sker mellem Tårnby Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen og navngiven person fra Kontrakthaver. Den daglige kontakt i relation til kørslen sker mellem skolerne og navngiven person fra Kontrakthaver. 13 Fakturering Kontrakthaver skal hver måned fremsende en elektronisk faktura vedr. Nordregårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Skottegårdsskolen og Skelgårdsskolen til: Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Administrationsafdelingen EAN-nr Ligeledes fremsendes hver måned elektronisk faktura vedrørende Tårnbygårdsskolen til: Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen PPR EAN-nr Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger. Der kan ikke opkræves gebyrer for fremsendelse af elektronisk fakturaer. Afvigelser fra ovenstående betragtes som en væsentlig misligholdelse. 14 Betaling Betalingsfristen skal angives på alle fakturaer som minimum løbende måned + 30 dage. Følgesedler og fakturaer skal sendes direkte til Børne- og Kulturforvaltningen. Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger. Der kan ikke opkræves gebyrer for fremsendelse af elektronisk fakturaer. Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank, posthus eller lignende. Såfremt den sidste betalingsdag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdag første hverdag efter. Overskrides betalingsfristen kan kontrakten ikke kræve morarenter udover den rentesats, der er fastlagt efter renteloven. Endvidere kan der ikke kræves gebyr for rykkerskrivelser. Afvigelser fra ovenstående betragtes som en væsentlig misligholdelse. 3

146 TÅRNBY KOMMUNE 15 Underleverandører Kontrakthavers forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan ikke, uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen, overlades til udførelse af anden/andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse jf Særlige garantier Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver havde udført opgaven. 17 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af Kontrakthaver, ligesom kontraktens fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af Kontrakthaver. Bestemmelsen gælder ikke, hvis Kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med Kommunen. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv. er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold, meddele Kommunen dette, og Kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Kommunen kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken Kontrakthaver skal opfylde sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt. Undlader Kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtelser, inden for den af Kommunen fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom Kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Misligholdelsesbeføjelser Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Som væsentlig misligholdelse anses: Manglende overholdelse af gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt i kontraktperioden. Såfremt Kontrakthaver ændrer i ydelser uden meddelelse til Kommunen. Gentagende svigtende udførelse af opgaver i henhold til kontrakten. Insolvens, konkurs og likvidation. 4

147 TÅRNBY KOMMUNE I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssig afslag mv. ikke udelukker hinanden. 19 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder forpligtelser i det omfang og så længe force majeuren er til stede. Den af partnerne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeuren kendes eller konstateres, medmindre force majeuren i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeuren isoleret til Kontrakthavers virksomhed eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Kommunen kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne berettiget til efter 30 kalenderdages leveranceudeblivelse/opgaveudførelse at hæve kontrakten. 20 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person eller tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelig skader som måtte opstå i forbindelse med de, af kontrakten omfattede produkter. Kontrakthaver er endvidere erstatningsansvarlig for alle skader (eksempelvis transportskader), på bygninger og ting tilhørende Kommunen eller ansatte under Kommunen, forårsaget af Kontrakthaver eller af vedkommendes ansatte. Eventuelle skader som Kontrakthaver i øvrigt måtte forårsage ved udførelsen af sin(e) leverancer, er Kommunen uvedkommende og ansvaret herfor, påhviler alene Kontrakthaver. Kommunen er ikke erstatningspligtig såfremt Klagenævnet For Udbud eller anden 3. instans erklærer nærværende kontrakt for "uden virkning". 21 Insolvens og konkurs Går Kontrakthaver konkurs eller indtræder der vanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse og de, i tilknytning hertil, fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af Kommunens kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 22 Tvist Tvister afgøres ved dansk værneting i København og efter dansk ret. Såfremt der opstår tvivl/uenighed om kontrakten og der ikke kan opnås enighed om den/de givne forhold, kan partnerne indkalde en opmand. Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk - i forhold til den/de givne problemstillinger, der ønskes behandlet. 5

148 TÅRNBY KOMMUNE Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7 kalenderdage efter tvivlen/uenighedens opståen, meddele modparten at man ønsker at indkalde en opmand. Sagen skal så vidt muligt afgøres hurtigt og sendes 14 kalenderdage efter meddelelsen om begæringen om opmandens medvirken. Fravigelser fra denne frist, kan alene ske ved opmanden. Opnås der ikke enighed om opmanden, kan denne udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Opmandens afgørelse kan af enhver part indbringes for en voldgift, men parterne kan imidlertid fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken betales som udgangspunkt af den part som har ønsket opmandens medvirken, med mindre opmanden fastsætter en anden fordeling af disse udgifter. 23 Fortolkning og udfyldelse af kontrakten Såfremt der i kontraktperioden opstår uafklarede forhold i relation til kontrakten, og parter ikke kan opnå enighed herom, kan parterne lade en opmand afgøre hvorvidt forholdet er relevant samt afgøre indholdet heraf med henblik på at indbygge dette i kontrakten. Opmandens afgørelse kan indbringes for en voldgiftsret, jf. lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift med senere ændringer. 24 Kontraktændringer Kontrakt- og bilagsændringer kan foretages, når parterne er enige herom og dette ikke er i strid med udbudsreglerne. Ønsker en af parterne en ændring i kontrakten og der ikke kan opnås enighed herom, kan en opmand vurdere og træffe afgørelse om ændringens relevans, jf Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler/påbud og regulativer mv., der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne i 19. Tilsvarende er gældende, såfremt Kommunen af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave væsentligt. Enhver ændring af aftaler mellem Kontrakthaver og underleverandør, herunder ændringer som følge af lovgivning, er Kommunen uvedkommende. 26 Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Kommunen gør kun aftalen delvis tilgængelig for medarbejderne via Kommunens Intranet. 6

149 TÅRNBY KOMMUNE 7

150 TÅRNBY KOMMUNE 27 Undtagelser vedrørende offentliggørelse Ovenstående bestemmelser gælder ikke såfremt lovgivning, myndighed eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. 28 Forbehold Der tages forbehold for de, af Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende det kommunale budget, der kan have indflydelse på denne kontrakt. Herudover tages forbehold for eventuel indgivelse af klage til Klagenævnet For Udbud eller anden 3. instans, der kan have indflydelse på udførelsen af denne kontrakt. 29 Arbejdsklausul Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, skal Kontrakthaver overholde denne. Hvis de ansatte ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må disse ikke stilles mindre gunstige med hensyn til de vilkår, der gælder arbejdstagere, som i Danmark udfører tilsvarende arbejde og som har en kollektiv overenskomst. Kontrakthaver skal på Kommunens opfordring oplyse alle ansættelsesvilkår for Kontrakthavers ansatte. Dokumentation skal være Kommunen i hænde senest 5 arbejdsdage efter opfordringens modtagelse. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en misligholdelse af kontrakten. Misligholdelsen nævnt ovenfor kan medføre, at Kommunen kan kræve en bod på 5 pct. af kontraktværdien. Kommunen er berettiget til at modregne boden i den førstkommende udbetaling til Kontrakthaver efter bodens forfaldsdato. 30 Ikrafttræden og ophør Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift, idet de første 3 måneder anses som en generel prøveperiode, indenfor hvilken, hver af parterne kan opsige kontrakten med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned. Efter prøvetidens ophør kan begge parter opsige kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned under følgende forudsætninger: Kontrakten er uopsigelig for Kontrakthaver i kontraktens første 12 måneder. Herefter kan Kontrakthaver opsige kontrakten i henhold til ovenstående. Kommunen kan i hele kontraktperioden opsige kontrakten med 6 måneders varsel til udløb af en kalendermåned. Eventuel ophævelse som følge af misligholdelse, insolvens mv. skal ske skriftligt ved brev eller . 8

151 TÅRNBY KOMMUNE 31 Parternes underskrifter Kommunen: Dato: Underskrift: Kontrakthaver: Dato: Underskrift: 9

152 Bilag: Ferie- og Fridagsplan 2015/16 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 09. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64492/15

153 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FERIE- OG FRIDAGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016 August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015 Januar 2016 L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 F 1 Nytår S 2 Sommerferie O 2 F 2 M 2 45 O 2 L 2 M 3 32 T 3 L 3 T 3 T 3 S 3 T 4 F 4 S 4 O 4 F 4 M 4 1 O 5 L 5 M 5 41 T 5 L 5 T 5 T 6 S 6 T 6 F 6 S 6 O 6 F 7 M 7 37 O 7 L 7 M 7 50 T 7 L 8 T 8 T 8 S 8 T 8 F 8 S 9 O 9 F 9 M 9 46 O 9 L 9 M T 10 L 10 T 10 T 10 S 10 T 11 F 11 S 11 O 11 F 11 M O 12 Skolestart L 12 M 12 Efterårsferie 42 T 12 L 12 T 12 T 13 S 13 T 13 F 13 S 13 O 13 F 14 M O 14 L 14 M T 14 L 15 T 15 T 15 S 15 T 15 F 15 S 16 O 16 F 16 M O 16 L 16 M T 17 L 17 T 17 T 17 S 17 T 18 F 18 S 18 O 18 F 18 M 18 3 O 19 L 19 M T 19 L 19 T 19 T 20 S 20 T 20 F 20 S 20 O 20 F 21 M O 21 L 21 M T 21 L 22 T 22 T 22 S 22 T 22 F 22 S 23 O 23 F 23 M O 23 Juleferie L 23 M T 24 L 24 T 24 T 24 Juleaftensdag S 24 T 25 F 25 S 25 Sommertid slut O 25 F 25 Juledag M 25 4 O 26 L 26 M T 26 L juledag T 26 T 27 S 27 T 27 F 27 S 27 O 27 F 28 M O 28 L 28 M T 28 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 F 29 S 30 O 30 F 30 M O 30 L 30 M L 31 T 31 S 31 Side 1

154 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen FERIE- OG FRIDAGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016 Februar 2016 Marts 2016 April 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 M 1 5 T 1 F 1 S 1 O 1 F 1 T 2 O 2 L 2 M 2 18 T 2 L 2 O 3 T 3 S 3 T 3 F 3 S 3 T 4 F 4 M 4 14 O 4 L 4 M 4 27 F 5 L 5 T 5 T 5 Kr. himmelfartsdag S 5 Grundlovsdag T 5 L 6 S 6 O 6 F 6 Fridag M 6 23 O 6 S 7 M 7 10 T 7 L 7 T 7 T 7 M 8 6 T 8 F 8 S 8 O 8 F 8 T 9 O 9 L 9 M 9 19 T 9 L 9 O 10 T 10 S 10 T 10 F 10 S 10 T 11 F 11 M O 11 L 11 M F 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T 12 L 13 S 13 O 13 F 13 M O 13 S 14 M T 14 L 14 T 14 T 14 M 15 Vinterferie 7 T 15 F 15 S 15 Pinse O 15 F 15 T 16 O 16 L 16 M pinsedag 20 T 16 L 16 O 17 T 17 S 17 T 17 F 17 S 17 T 18 F 18 M O 18 L 18 M F 19 L 19 T 19 T 19 S 19 T 19 L 20 S 20 Palmesøndag O 20 F 20 M O 20 S 21 M T 21 L 21 T 21 T 21 M 22 8 T 22 Påskeferie F 22 Store bededag S 22 O 22 F 22 T 23 O 23 L 23 M T 23 L 23 O 24 T 24 Skærtorsdag S 24 T 24 F 24 Skt. Hans dag S 24 T 25 F 25 Langfredag M O 25 L 25 M F 26 L 26 T 26 T 26 S 26 T 26 L 27 S 27 Påskedag O 27 F 27 M O 27 S 28 M påskedag 13 T 28 L 28 T 28 Sommerferie T 28 M 29 9 T 29 F 29 S 29 O 29 Indtil F 29 O 30 L 30 M T 30 L 30 T 31 T 31 S 31 I skoleåret 2016/17 er skolestart onsdag den I skoleåret 2016/17 starter 0. klasserne torsdag den Antal skoledage er opgjort til 200 med 166 fridage inkl. lør.- søn.- og helligdage Side 2

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bemærkninger til regnskabsoversigt

Bemærkninger til regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2014 Tårnby Kommune Økonomiudvalget Indhold Økonomiudvalget, drift... 4 Ejendomme og administrationsbygninger... 5 Politisk organisation... 5 Administrativ

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere