COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere"

Transkript

1 Instituttet for Fremtidsforskning blev startet i samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere deres beslutningsgrundlag gennem grundige fremtidsstudier. Instituttet er blandt verdens ti største af sin slags, og er repræsenteret ved konferencer over hele verden. Udvalg af Instituttets arbejder publiceres i internationale tidsskrifter og medier. Størrelsen, højtuddannede medarbejdere og samarbejdet med andre internationale forskningsteams giver Instituttet mulighed for at påtage sig meget forskelligartede opgaver, og ikke mindst, meget komplekse opgaver. Medlemmer af Instituttet for Fremtidsforsking har direkte adgang til en stor del af den viden, som Instituttet udvikler. Da medlemskab omfatter hele virksomheden, kan alle medarbejdere deltage i Instituttets mange medlemsmøder, konferencer og foredrag. Det seneste program for medlemsaktiviteter findes på vores web-site COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES Instituttet for Fremtidsforskning Pilestræde 59 DK-1112 København K Tlf Fax

2 edlemsrapport Suddenly everything becomes uncertain, including the ways of living together, who does what, how and where, or the views of sexuality and love and their connection to marriage and the family. A general process of struggle and experimentation with form of reunifying work and life, housework and wage labor is beginning Ulrich Beck, Risk Society, Sage Publication 1992 For many people the ability to combine work and a good personal life is simply not reality Helen Wilkinson, Family Business, DEMOS 2000 COPENHAG INSTITUT F O FUTURE STUDIE Arbejdende familier Nye udfordringer for familien, samfundet og virksomheden

3 Indhold Forord 3 Præsentation 4 Formål 4 Indhold og struktur to dele 4 Konklusioner 5 Den arbejdende familie 6 Del I Arbejdende familier Artikel 1 Familien vigtigere i fremtiden 8 De fleste vælger at få familie 9 Fra landbrug til fremtid 10 Familiens funktioner 12 Artikel 2 Kernefamilien lever 16 Ny undersøgelse: 16 Fuld opbakning til den traditionelle kernefamilie 16 Familien som metafor 19 Artikel 3 Den standardiserede familie 20 Hvor blev individualiseringen af? 20 Haves: Standardfamilie! Ønskes: Familie-autonomi! 22 Del II - Fire perspektiver på den arbejdende familie Artikel 4 - samfundsperspektivet Familieministeriet 24 Statusbørn 24 En langsigtet investering 25 Familieministeriets opgaver 25 Artikel 5 - virksomhedsperspektivet Familievirksomhed 28 En stor familie 28 Virksomheden er medarbejderens middel 30 Privatlivet bliver vigtigere for virksomheden 31 Velfærd offentlige ordninger eller virksomhedsordninger? 31 Artikel 6 - arbejdsperspektivet Familieliv og arbejdsliv 34 Livsvenlighed kommer højere op på agendaen i virksomhederne 35 Værdier i arbejdet og privatlivet frit valg eller? 38 Strategier for at styrke samspillet mellem familie og arbejde 40 Artikel 7 - scenarieperspektivet Fremtidsbilleder og wildcard 44 Fire fremtidsbilleder 44 8 wildcard 46 FOTO: POUL ANKER NIELSEN/POLFOTO 2 M E D L E M S R A P P O R T

4 Forord Familiens fremtid I denne medlemsrapport har vi sat familien i centrum. Familien er blevet omdrejningspunktet for samfundet, virksomheden og den enkeltes udvikling. Nok lever vi i individualiseringens tidsalder, men næsten ingen mennesker lever isoleret. Vi er hver især en del af en række fællesskaber, hvoraf familien og arbejdet er helt centrale. Og relationen mellem familieliv og arbejdsliv bliver et af fremtidens vigtigste indsatsområder for familien, for virksomhederne og for samfundet. Kernefamiliens historie går helt tilbage til tallet, og familien vil fortsætte med at udvikle og forandre sig langt ind i dette årtusinde. Vi kommer alle sammen fra en familie, og de fleste både ønsker sig og får deres egen familie i slutningen af 20erne eller starten af 30erne. Bliver familien vigtigere i fremtiden? Spørgsmålet har været centralt for udgangspunktet for denne medlemsrapport, og vores svar blev ja. Den vil i hvert fald ikke blive mindre vigtig, end den er i dag i vores del af verden. Hvis man taler om familien på globalt plan, så er situationen anderledes. Med urbaniseringen af de fattigere dele af verden går de traditionelle landbrugsfamilier i opløsning, og det betyder, at familien også i disse lande bliver ramt af moderniteten og individualiseringen. Familien bliver i mange af de lande, som er i gang med at opbygge velfærdsstater, og hvor kvinderne i stort antal er på vej ud på arbejdsmarkedet, mere og mere offentlig, som den har været i Danmark siden 60erne. Staten og markedet varetager i dag mange af de omsorgsopgaver, som tidligere lå i familien. Det betyder imidlertid ikke, at familien i dag og i fremtiden ikke har masser af funktioner de er bare anderledes, end de var tidligere. My belief is that the quality of intimate relationships do matter to individuals, to families and to the community and that they should matter to the workplace Helen Wilkinson, Family Business, DEMOS 2000 Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Poul Nyrup Rasmussen, dansk statsminister, om familiepolitikken We will honor families by expanding child care and after-school care, and family and medical leave, so working families have the help they need to care for their children, because one of the most important jobs of all is raising our children. [ ] We will honor the hard work of raising a family, by doing all we can to help parents protect their children Al Gore, Demokraternes præsidentkandidat, i sin takketale til Konventet C O P E N H A G E N I N S T I T U T E F O R F U T U R E S S T U D I E S Medlemsrapport nr. 3, 2000 Udarbejdet af Instituttet for Fremtidsforskning Rapporten er alene til brug for Instituttet for Fremtidsforskings medlemmer. Eftertryk forbudt. Idé og ansvarlig projektleder Gitte Larsen Medvirkende Niels Bøttger-Rasmussen Søren Steen Olsen Liselotte Lyngsø Anders Bjerre Martin Stauber Tak til IFFs øvrige medarbejdere Jesper Bo Jensen, Maria-Therese Hoppe, Carsten Beck, Søren Jensen og ikke mindst Steen Svendsen for kommentarer og idéer undervejs Art director Ole Gravesen Tryk Datagraf Auning A/S Instituttet for Fremtidsforskning, oktober /

5 Præsentation: Arbejdende familier et familiemanifest Formål Denne medlemsrapports formål er at give et tidssvarende billede af familien og familiens vilkår i hverdagen. Overskrifterne i de danske medier i forbindelse med Danmarks Statistiks tema om kernefamilien lød bl.a.: Kernefamilien er sprængt, Kernefamilien i langsomt opbrud, Flere børn med penge i ryggen, Dyrere at få børnene passet, Barndom med ni familier, Familier med børn på den grønne gren og Færre børn bor sammen med mor og far. Men er det hele sandheden? Vi har først og fremmest bestræbt os på skrive familien ind i udviklingen af samfundet og virksomhederne i fremtiden. På den måde er rapporten en slags familiens manifest, hvor vi har taget holdningerne til familien alvorligt i bogstaveligste forstand. Vi har taget familiens parti og gennem rapportens syv artikler har vi argumenteret for, hvorfor familien bliver vigtigere i fremtiden både for det enkelte menneske, for samfundet og for virksomheden. The vital role that families play as generators of the nation s wealth has been ignored. This leads to unsustainability. Nurturing families in the new context a global economy, major change in gender relations in social value requires a new way of thinking about families Helen Wilkinson, Family Business, DEMOS 2000 Et andet vigtigt formål har været at sætte individualiseringen i et nyt perspektiv og se på familiens betydning som fællesskab. Ulrich Beck, tysk sociolog, beskrev i sin bog Risikosamfundet, hvordan vi alle sammen har individualiseringen tilfælles vi er med andre ord fælles om at være individuelle. Henrik Dahl, dansk sociolog, beskrev det ved at sige, at vi alle sammen hver for sig vælger at køre i bil på arbejde og så holder vi alle sammen dér på motorvejen om morgenen. Så selvom vi er individuelle og selv vælger hver for sig, så opfører vi os ganske ens på mange måder. Et tredje og nok så vigtigt formål er at sætte fokus på relationen mellem familieliv og arbejdsliv. På den ene side handler det om virksomhedens sociale ansvar overfor dens medarbejdere og deres familier. På den anden side er virksomheden nødt til at forholde sig mere til medarbejdernes privatliv i fremtiden og kan til gengæld opnå produktivitetsstigninger, færre sygedage, øget engagement og motivation. Indhold og struktur to dele I første del af rapporten diskuteres på de arbejdende familier og det moderne familieliv. Bekymringerne for familien er mange, som bl.a. de nævnte avisoverskrifter antyder. Har familien nogen funktioner tilbage? Kan de nye familieformer opfylde funktionerne? Hvad er familiens rolle i samfundet, på markedet og i virksomhederne? Artikel 1 Familien vigtigere i fremtiden handler om, hvorfor og hvordan familien bliver mindst lige så vigtig i fremtiden, som den er i dag. De væsentligste argumenter er, at vi bruger det meste af vores liv i en familie, og at familien allerede for hundrede år siden har sat sig på den følelsesmæssige rationalitet i samfundsudviklingen. Det har vist sig at være et fornuftigt valg, for hvis der er noget, der stadig er fremtid i, så er det personlig identitet, følelsesmæssig og kommunikativ rationalitet. Ikke mindst i virksomhederne. Den feminine økonomi begynder at gøre sig gældende, og også for mændene bliver familiens værdi og funktion vigtigere på arbejdsmarkedet i takt med, at de bruger mere tid og investerer flere personlige følelser i familien. Dertil kommer, at familien er en unik og uerstattelig enhed for det enkelte menneske andre fællesskaber, herunder arbejdet, kan ikke leve op til det og slet ikke i fremtiden. I artikel 2 Kernefamilien lever viser en ny undersøgelse, at kernefamilien både som ideal og som virkelighed lever i bedste velgående. Vi har også set på familien som den stærkeste historie nogensinde på familien som metafor for andre typer af fællesskaber. Artikel 3 Den standardiserede familie handler om et familie- og arbejdsliv, der stort set er identisk for flere millioner mennesker og bliver det for flere og flere. Normalt, når vi snakker om individualiseringen, fokuserer vi på, at det enkelte individ har fået flere valgmuligheder og faktisk er tvunget til at træffe en lang række valg i livet og hverdagen. Men hvad med fællesskabernes 4 M E D L E M S R A P P O R T

6 mulighed for at vælge? Familiens situation i dag vidner om, at den i høj grad mangler valgmuligheder og autonomi. I langt de fleste danske kernefamilier arbejder begge forældre fuld tid, og hele familiens budget går til familielivets opretholdelse. Hvor er den nye måde at indrette sig som familie på? Og hvor er individualiseringen blevet af? Det spørger vi om i denne artikel. I rapportens anden del sætter vi fokus på den arbejdende familie udfra fire perspektiver samfundsperspektivet, virksomhedsperspektivet, arbejdsperspektivet og scenarieperspektivet. Set i et livsperspektiv arbejder vi mindre end nogensinde. Til gengæld arbejder vi i dag mere, mens vi har små børn især mændene. Der er altså forskel på holdninger og fakta, og derfor oplever vi dilemmaerne og konflikterne mellem familieliv og arbejdsliv. Dilemmaet vil vokse i fremtiden fordi vi ønsker mere tid til familien. Flere undersøgelser peger på, at relationen mellem familieliv og arbejdsliv bliver et af de vigtigste temaer i det 20. århundrede. Den seneste i rækken, en survey blandt 104 personalechefer i England, viser, at 56 procent af medarbejderne i dag er mindre villige til at ofre familielivet for karrieren, end de var for bare fem år siden. De menneskelige omkostninger er simpelthen for store (Trend Letter, Family first Is Job One, 7. september, 2000). C O P E N H A G E N I N S T I T U T E F O R F U T U R E S S T U D I E S Artikel 4 Familieministeriet handler om relationen mellem samfundet og familien. Hovedkonklusionen er, at samfundet på den ene side har brug for og bruger familien gennem individet, men at familien og individet på den anden side bærer langt de største omkostninger for samfundets udvikling. Hvis samfundet seriøst ønsker at investere i fremtidens borgere, så skal der alternativer til medmindre børn skal være forbeholdt de rige i samfundet. Artiklen giver et bud på familieministeriets fremtidige opgaver. Artikel 5 Familievirksomhed handler om relationen mellem familien og virksomheden. Flere og flere virksomheder bruger familien som rollemodel og metafor for at skabe fællesskab og loyalitet i forholdet til medarbejderne, som er den knappe ressource i fremtiden. Virksomheden er blevet medarbejdernes middel og ikke omvendt, som det var i industrisamfundet. Dermed er medarbejdernes privatliv også blevet vigtigere for virksomheden. Et af de centrale spørgsmål, som tages op i artiklen, er dog, om det i fremtiden er det offentlige eller virksomheden, der skal tilbyde og skabe velfærd for familien? Artikel 6 Familieliv og arbejdsliv handler om relationen mellem det private liv, familien og arbejdet. Gennem en række konkrete eksempler bliver det pointeret, at work/life og work/family initiativer bliver centrale i fremtiden. Artiklen sætter fokus på de strategier, der er, for at styrke samspillet mellem familieliv og arbejdsliv. Artikel 7 Fremtidsbilleder og wildcard sætter gennem fire billeder af familien i fremtiden og otte wildcard rapportens konklusioner ind i et scenariepektiv. Det er både inspirerende, alvorligt og underholdende. Konklusioner Familie er vigtigst i tilværelsen og den bliver ikke mindre vigtig i fremtiden Kernefamilien lever, og opslutningen bag den er stor som idealbillede og i virkeligheden Historien om familien er den stærkeste historie nogensinde familien er rollemodel i samfundet og i virksomheden Den standardiserede familie individualiseringen til trods, så lever børnefamilierne i dag stort set det samme liv. Familien mangler valgmuligheder og autonomi Børn og familien er en investering for samfundet og virksomhederne, som derfor kunne bære flere af omkostningerne ved børnefamiliernes produktion af borgere og medarbejdere 3 /

7 Virksomheden kan hente inspiration i familien, når det drejer sig om at etablere gode arbejdsrelationer Virksomheden kan opnå produktivitetsgevinster ved at give medarbejderne bedre muligheder for at have et familieliv Der er ikke én men mange mulige strategier for familien i fremtiden Manden som trendsætter kan ændre familiens rolle i samfundet og i virksomheden Den arbejdende familie overordnet set Rapportens definition af kernefamilie og familie En kernefamilie er en familie, hvor to voksne biologiske forældre eller andre forældre bor sammen med et eller flere børn. En familie er en familie, hvor en eller flere voksne biologiske forældre eller andre forældre bor sammen med et eller flere børn. Kernefamiliens andel af børnefamilierne og af arbejdsstyrken Som figuren herunder viser, udgør kernefamiliens andel af børnefamilierne langt den største del mellem 70 og 80 procent i de udvalgte lande. Det vil sige, at kernefamilien som familieform er den mest almindelige. Den næstmest almindelige familieform er den enlige mor. Som figuren på mostående side viser, så ligger kernefamiliens andel af arbejdsstyrken i de udvalgte lande på mellem 50 og 70 procent. Kernefamiliernes andel af børnefamilierne Ved en kernefamilie forstås 2 voksne med børn under 18 år Procent Tyskland, 1998 England, 1999 Danmark, 2000 USA, 1998 Kilde: Danmarks Statistik, CBS, BLS, UK Statistics 6 M E D L E M S R A P P O R T

8 Kernefamiliernes andel af arbejdsstyrken 2 voksne med børn under 18 år Procent C O P E N H A G E N I N S T I T U T E F O R F U T U R E S S T U D I E S 10 0 Norge England USA Danmark Tyskland Kilde: Div. nationale statistiske instanser Anbefalet litteratur om familie og arbejde Børn og familie i det postmoderne samfund, Lasse Dencik og Per Schultz Jørgensen (red.), 1999 Family Business, Helen Wilkinson (red.), DEMOS, 2000 Entrepreneurship and the wired life, fernando Flores og John Gray, DEMOS 2000 Work and Life Balance, Harvard Business Review, 2000 Den svære balance, Søren Carlsen og Jørgen Elm Larsen (red.), Ligestillingsrådet, /

9 Del I - Arbejdende familier Familien bliver vigtigere i fremtiden Der er intet, der tyder på, at familien bliver mindre vigtig i fremtiden. Tvært i mod. Undersøgelse efter undersøgelse viser, at der bred enighed om, at familien er det vigtigste i tilværelsen. Og familiens nyere funktioner emotionel styrke og forankring, udvikling af social intelligens, selvværd og identitet er ikke bare afgørende for selve familielivet, men bliver også mere og mere centrale for samfundet, for virksomhederne og for arbejdslivet. Familien har altid været der og det vil den blive ved med at være. Dens afløser er i hvert fald ikke ved at blive opfundet. Familien har også altid forandret sig og det vil den også blive ved med at gøre. Samfundsudviklingen vil fortsætte med at påvirke og ændre både familieformer og arbejdsformer. Familien vigtigst De fleste mennesker peger på familien som det vigtigste i tilværelsen, som disse udvalgte undersøgelser fra 1993 til 2000 viser. International undersøgelse En stor international undersøgelse viser, at i alle lande kommer familien ind som en tydelig nummer et, når man bliver bedt om at prioritere de værdier, man lægger mest vægt på i livet. Og i næsten alle lande er man enige om, at det er godt, hvis der i fremtiden lægges mere vægt på familien Ester, Halman og Moor (red.), The individualizing society. Value change in Europe and North America, Tilburg University Press, 1993 Danske undersøgelser 78 procent af handelsskoleeleverne svarer, at familien er vigtigst om ti år 85 procent svarer, at de er villige til at gå på kompromis med karrieren til fordel for familielivet Nye unge på handelsskolen, Instituttet for Fremtidsforskning, procent af de unge (20-25-årige) i finanssektoren tror, de er gift om ti år, og de resterende 30 procent tror, de bor sammen med en kæreste 86 procent svarer, at de er villige til at gå på kompromis med karrieren til fordel for familielivet Nye unge i finanssektoren, undersøgelse for Finansforbundet og DFL, Instituttet for Fremtidsforskning, 1998 Europæisk undersøgelse Balancen mellem familieliv og arbejdsliv prioriteres højest af over 60 procent af de unge i Europa (se figur) Børsen, juni 1999 Skandinavisk undersøgelse 64 procent af de svenske, norske og danske interviewede mener, at et lykkeligt familieliv er det vigtigste i tilværelsen. 61 procent mener, tryghed er vigtigere end frihed til personlig udfoldelse BBDOs Future Family, 2000 Engelsk undersøgelse 90 procent af den engelske befolkning er enige i, at familien er det vigtigste i deres liv Demos, FamilyBusiness, M E D L E M S R A P P O R T

10 Det vigtigste for unge i Europa er balancen mellem familie og arbejde Sp: Hvilke karrieremål håber du at have nået tre år efter endt uddannelse? Fået balance mellem privatliv og karriere Arbejde med opgaver, der hele tiden giver nye udfordringer Opbygget solid financiel basis Internationale forretningsrejser Have nået lederniveau Blevet specialist påmit område International udstationering Haft indflydelse påvirksomhedsstrategier Bidraget til udviklingen i samfundet Skabt eller udviklet nye produkter/servicer procent C O P E N H A G E N I N S T I T U T E F O R F U T U R E S S T U D I E S Kilde: Børsens Nyhedsmagasin nr juni Cross European Survey of Youth in Higher Education De fleste vælger at få familie At få børn, at blive en familie eller at være i en familie, er uundgåeligt for os alle. Vi kommer alle sammen fra en familie, og vi er i den mere eller mindre for resten af livet. Familie det har vi, og mange af os er det også til hverdag. Familien (defineret som en eller to voksne, der bor sammen med børn) er rammen om cirka halvdelen af alle menneskers hverdag i Skandinavien, Tyskland, England og USA. De allerfleste mennesker vælger at få en familie. I Danmark er det næsten ni ud af ti kvinder, der får børn. I Tyskland er det kun syv en halv ud af ti, mens det i f.eks. Sverige, England og Italien er mellem otte og ni ud ti kvinder, der får børn. Der er en svag tendens til flere barnløse kvinder i især Tyskland og England, hvis man sammenligner generationer af kvinder født i 1940, 1950 og Samtidig med, at vi i dag har muligheden for at få børn med teknologiens hjælp, hvis naturen ikke vil, så tyder tendensen på, at flere kvinder vælger familien fra. Men det er altså kun gennemsnitligt under to ud af ti kvinder i dag, der ikke får børn. At være familie er noget næsten lige så grundlæggende for os som f.eks. vores køn. Når man først er blevet omkring 30 år og stifter familie, så er det dét, man først og fremmest er far, mor eller familie. Nok er man individ og individuel indenfor familien, men man er først og fremmest noget tilsammen man er en familie. Og familien som fællesskab er lige så vigtigt som det enkelte familiemedlems individuelle behov for vores indretning af hverdagslivet - ikke mindst for småbørnsfamilien. Mange børnefamilier lever en næsten identisk hverdag. Det har vi kaldt Den standardiserede familie (læs artikel 3). Familien i vores del af verden bliver vigtigere i fremtiden, fordi alle peger på den, fordi de fleste kvinder vælger at få børn og fordi mænd i de senere år er begyndt at bruge væsentligt mere tid på børn og familieliv. Samtidig er familien truet af, at begge forældre arbejder fuld tid, og familien er af samme grund blevet mindre ikke mindst i Sydeuropa, hvor kvinderne også er på vej ud på arbejdsmarkedet. Truslen betyder blot, at familien vil være endnu mere i fokus. 3 /

11 Myter og sandheder om familien Dengang storfamilien var til! Der fandtes ikke ret mange flere fler-generationsfamilier for 100 år siden, end der gør i dag. Folk blev ofte ikke gamle nok til at blive bedsteforældre Familien er truet af skilsmisser og opløste forhold! Brudte familier var lige så almin delige for 100 år siden, som de er i dag dengang var årsagen sygdom og død Familien er tømt for funktioner! Det er den kun, hvis du ser på den med landbrugssam fundets øjne ikke med hverken nutidens eller fremtidens øjne Singlelivet er den mest udbredte livsform! Mange forveksler hustandsstatistikken med livs- eller familieformen. I knap 40 procent af alle husstande bor kun én person, og i over 60 procent bor to eller flere sammen. Det betyder, at langt de fleste mennesker bor sammen med andre mennesker og de fleste bor sammen i en familie. Den hurtigst vok sende husstandsstørrelse er husstande med seks personer eller derover Færre vælger familien! Over trefjerdedele af befolkningen mellem 30 og 60 år lever i parforhold, og stigningen i antallet af singler de sidste 10 år findes først og fremmest i aldersgrupperne op til 30 år og over 60 år. Det er ikke mindst i den ældre gruppe, vi vil se flere singler i de kommende år. De få flere singler, der er kommet mellem 30 og 60 år, skyldes den serielle monogami, dvs. de fleste finder en ny familie Fra landbrug til fremtid Samfundet skifter fra et moderne samfund til et postmoderne eller et post-industrielt samfund. Når samfundet skifter, så mærker vi, at vores begreber også skifter indhold og forandres. Vi får nye kønsroller, nye familieformer og nye opfattelser af arbejde og fritid. En af de udviklingstendenser, der har skabt forandringer og vil fortsætte med at præge fremtiden, er immaterielt forbrug. Globalisering, individualisering, specialisering og digitalisering er nogle andre. Den mangfoldighed og forskellighed, disse megatrends fører med sig, vil skabe nye strukturer, nye institutioner og nye aktører i samfundet på længere sigt. På kort sigt vil udviklingstendenserne genskabe de gamle i en mere tidssvarende form. Det gælder blandt andet familien, arbejdet og individet. Figuren på næste side opsummerer forskellene på forholdet mellem familie, arbejde og individ i de tre typer af samfund. I landbrugssamfundet var arbejdet, familien og individet uadskillelige enheder. Det var produktionen, der bestemte familieformen, og arbejdet var det dominerende fællesskab. Individet var desuden underordnet familien. Det enkelte menneske fik sin identitet fra gården, landsbyen og slægten. I industrisamfundet blev arbejdet og familien adskilt og individet udskilt. Individualiseringen var i gang, og familien begyndte langsomt at blive underordnet individet. Arbejdet (eller produktionen) bestemte stadig familieformen, nemlig den klassiske kernefamilie med manden som udearbejdende forsørger og kvinden som hjemmegående husmor. Arbejdet var stadig et dominerende fællesskab, og det enkelte individ fik først og fremmest sin identitet fra socialklassen og faget. Nu er relationerne mellem familie, arbejde og individ igen sammenvævet, men samtidig har både individet og familien fået en helt anderledes central placering. Det er ikke længere produktionen, der bestemmer og er den afgørende basis for fællesskab det er derimod familien. Familie- og arbejdsliv vælges af individet, og familien er blevet vigtigere for den enkeltes identitet. Fordi vi set i et livsperspektiv arbejder i færre år, end vi nogensinde tidligere har gjort (vi uddanner os længere, vi tager orlov, går tidligere på pension og lever længere), bliver familien det vigtigste og mest grundlæggende fællesskab. Tilknytningen til arbejdspladsen forandres i fremtiden. Den sociale ramme, som arbejdet og kollegaerne er omkring de fleste menneskers hverdag, vil blive mindre stabil og mere flydende i fremtiden. Den traditionelle karrierelivsform afløses af et projekt- og netværksbaseret arbejdsliv (se artikel 6). Engang var man spejder nu går man til spejder og arbejder som kommunikationsrådgiver, hvor man var tømrer. Vi har mange flere roller at spille i dag, vi har færre tilhørsforhold og mobilitet er øget i vores moderne livsforme. Det gælder altså ikke kun tilknytningen til arbejdet, men også til kirken og religionen, politiske partier, bosted osv. Familien er det sidste anker. Flere teoretiker og sociologer påpeger, at familien har forandret sig, og i stedet for traditionelle familieformer har vi i dag moderne familieformer. En række danske undersøgelser viser imidlertid også, at der stadig findes latente traditionelle træk i samfundet og familielivet. F.eks. er der stadig stor forskel på, hvilke opgaver kvinder og mænd udfører både på arbejdsmarkedet og i hjemmet, og det afspejler sig bl.a. i børn og unges arbejdsdeling i hjemmet. Pigerne hjælper meget mere til end drengene på næsten alle områder, viser en nyere undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI 99:22), og det er de traditionelle kvindeopgaver, pigerne udfører tøjvask, opvask, aftensmad og rengøring. Pigerne bruger op til fem gange så meget tid på husholdningsarbejde som drengene, viser en anden undersøgelse. (Bonke, SFI, 1998) 10 M E D L E M S R A P P O R T

12 Forholdet mellem familie, arbejde og individ gennem tiderne Familieliv og arbejdsliv Familie- og arbejdsliv har gennem tiderne undergået mange af de samme forandringer skabt af strukturelle udviklingstendenser i samfundet (megatrends). Både familien og virksomheden har gennem det sidste århundrede outsourcet en række funktioner, og det er et resultat af automatiseringen og specialiseringen af samfundslivet (se også artikel 5). I både familie- og arbejdslivet lægger vi vægt på det enkelte menneskes udfoldelsesmulighe- LANDBRUGS- SAMFUNDET Individ Familie Arbejde Overlevelse/sikring er drivkraft Familien/arbejdet (produktion/forbrug) er samlet i hjemmet INDUSTRI- SAMFUNDET Familie Individ Arbejde Making a living er drivkraft Familien/arbejdet (produktion/forbrug) er adskilt NUTIDS- OG FREMTIDSSAMFUND Arbejde Individ Familie Having a life er drivkraft Familien/arbejdet (produktion/forbrug) er sammenvævet og kan igen samles i hjemmet C O P E N H A G E N I N S T I T U T E F O R F U T U R E S S T U D I E S Familien er et produktionsfællesskab Familisme som værdi - individet er underordnet/uadskilleligt fra familien (og arbejdet) Man får sin identitet fra gården, landsbyen og slægten Børn er en økonomisk investering Kernefamilien er den dominerende familieform fra tallet Familien er et praktisk fællesskab og et følelsesfællesskab Individualisme som værd -familien er underordnet individet (og arbejdet) Man får sin identitet fra socialklasse og det individuelle fag(ligheden) Børn er en økonomisk omkostning Kernefamiliens guldalder Familien er et selvvalgt fællesskab baseret påfølelser Situationisme som værdi - samspil mellem individet, familien (og arbejdet) Man får sin identitet fra familien (og andre projekter - udd./job) Børn er en emotionel investering og et forbrugsgode Kernefamilien er stadig den dominerende familieform the changing structural patterns in family formation are signs of a complicated process of transition from traditional, authoritarian family forms to something which sociologist do not yet know what will be, but which they are calling modern family forms Anne Dorthe Hestbæk, Børn og familie i det postmoderne samfund, 1999 the social patterns we call families never stand still. It is hard for us to imagine that what we now are experiencing did not always exist. And it is perhaps more difficult to picture ourselves in motion. We ourselves are now in the process of constructing families that are not mere copies of our parents - much less our grandparents - famili es. We are doing so for a variety of reasons. The fundamental one is that the nuclear family style is not an unmixed blessing John Scanzoni, Designing families, 2000 Traditionelle og moderne familie- og livsformer eksisterer altså side om side i vores samfund i dag. Det kommer til at tage rigtig mange år, før det traditionelle ikke længere kan spores i familieformer og mønstre, men det betyder ikke, at familien hverken vil fortsætte med at forandre sig eller, at man ikke kan sige noget generelt om familien i dag. 3 /

Børn og familier. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om børn og familie. Else Christensen Mai Heide Ottosen 02:8

Børn og familier. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om børn og familie. Else Christensen Mai Heide Ottosen 02:8 02:8 Børn og familier Børn og familier Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om børn og familie Else Christensen Mai Heide Ottosen 02:8 Socialforskningsinstituttet 02:8

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

VEJLEDER: HANNE THEMSEN GRUPPE 14 HUMBACH- HUS 9.1 3. SEMESTER 2014 ANSLAG: 194.770

VEJLEDER: HANNE THEMSEN GRUPPE 14 HUMBACH- HUS 9.1 3. SEMESTER 2014 ANSLAG: 194.770 ENLIGE KVINDERS VALG OM KUNSTIG BEFRUGTNING HEIDI LINDBERG HADSUND (52519), JOSEPHINE VERDET THORSEN (53030), LASSE ØSTERGAARD NIELSEN (52913), MIA SØNDERGAARD (53414), SØS MARIE ELISE HARSBO (52215) &

Læs mere

De ældre, de midaldrende og de yngre

De ældre, de midaldrende og de yngre De ældre, de midaldrende og de yngre En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre Kirsten Thomsen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2003/07 1 Institut for Statskundskab Københavns

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere