Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d. 27. september 2018 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d. 27. september 2018 kl"

Transkript

1 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Torsdag d. 27. september 2018 kl Til stede: Kim Paulsen, Pia Sandager, Thomas Pinndal, Camilla Roed Otte, Nina Alleslev, Daniel Denta, Jens Paaske, Vigga Ørskov Juelskjær, Afbud fra: Signe Christensen, Anne-Merete Esmark Thers, Eva Vedde, Tove Lind, Hannah Østerby Friis. Ad. 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Jens Paaske Referent: Nina Alleslev Ad. 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Ad. 3. Meddelelser fra elevrådet Den ene af de nye formænd fra elevrådet, Vigga, som var til stede, fortalte, at indeklimaet i den nye bygning har haft første prioritet på elevrådsmøderne. Det er virkelig hårdt for eleverne at være i bygningen. Vigga fortalte også, at skolefesten i forbindelse med skolens fødselsdag blev holdt i den lille sal i år, og det var en succes. Eleverne vil gerne have skolefolkemøde igen i år, da de syntes, det havde været sjovt. Hannah, som er den anden formand for elevrådet, og Vigga glæder sig til at være med på SB møderne. Ad. 4. Meddelelser fra ansatte, skolelederen og formanden. Ansatte: Daniel fortalte, at indeklimaet i den nye bygning er et problem, men det bliver der arbejdet på. Både overborgmesteren og KEJD (Københavns Ejendomme) er inde over. Daniel sagde, at det er hårdt at komme i gang, men der er god stemning blandt lærerne, og folk virker glade. Personalet føler dog mere og mere, at de hører fra politikerne, hvad de skal gøre, og det fylder for lærerne. Men Daniel sagde, at ledelsen på Sølvgades Skole er god til at skærme lærerne. Ledelsen: Kim fortalte, at skolen er opmærksom på arbejdet med MeeBook, som er den nye læringsplatform, som læreren skal bruge og blandt andet lave

2 årsplaner i. MeeBook er svært, fordi det er kliktungt, og ikke helt klar endnu indenfor alle områder. Lige nu har skolen MeeBook, office 365 og Intra, som de arbejder i. Formanden: Signe var ikke til stede, men havde skrevet i en mail til Kim, at der er Skole og Forældre landsmøde d. 23. november i Nyborg. Der er dialogmøde for SB d.10. oktober. Man skal som SB medlem selv melde sig til. (se bilag). Ad. 5. Indeklima i den nye bygning Kim fortalte, at der har været møde med forvaltningen og KEJD d. 19. september om klimaanlægget i den nye bygning. Kim taler med elevrådet fra udskolingen i forhold til, hvad gør vi? Man kan sidde inde i højst halvanden time, så skal eleverne ud, og der skal luftes ud. På mødet d. 19. september blev følgende beslutninger taget: Efter længere tids regulering af hybridanlægget i den nye bygning, kan det nu levere det, som det er bestilt til. Men det understøtter ikke den pædagogiske tilgang, der er til undervisningen i dag. Bl.a. brugen af dobbeltlektioner med 2 x 45 minutter. Følgende tiltag er aftalt på dagens møde: KEJD kontakter et eksternt firma med henblik på råd og vejledning i forhold til, hvad der er af mulige tiltag. KEJD vender tilbage hurtigst muligt med en plan for det videre forløb. I mellemtiden tager skolen de nødvendige forholdsregler der skal til, for at det bliver tåleligt for børn og voksne at være i bygningen over længere tid. Rambøll vil varetage rådgivningen i forbindelse med, at afdække mulighederne for supplerende og alternative løsningsforslag til at imødekomme skolens behov for et bedre samspil mellem brugere og styring af indeklimaet. I processen vil Lars Forssling (tidligere Sweco, nu i Niras) blive inddraget, så alle kan drage nytte af den viden, han har oparbejdet om bygningen i den periode, han har stået for optimering af det eksisterende anlæg og styring. KEJD vil kontakte skolens pedel Ahmad og Flemming Mortensen for at tage en besigtigelse og starte processen op med Rambøll. Der er en erkendelse af, at man ikke kan justere og regulere mere på anlægget. Anlægget er ikke bygget til en skole. Endelige er man kommet frem til, at anlægget ikke kan levere det, som det skal.

3 I en midlertidig periode skal skolen finde nogle løsninger. Eksempelvis tømme bygningen i pauserne. Skolens områdechef, Morten Østergaard, er også inde over. Morten presser også på, så det ikke er skolens ansvar, men det er KEJD s ansvar. SB blev enige om, at presset skal holdes. Det er ikke så slemt om vinteren, men ilten er stadigvæk et problem. Der er momentum nu, da overborgmester Frank Jensen er inde over. Daniel har skrevet til Frank Jensen, og han er på. Der sker noget, og skolen presser alle for at melde datoer ud.. I Kbh. kommune har de projekt om at have fokus på indeklimaet, det har skolen meldt sig til, og Kim skal mødes med dem fredag d. 28. september. Ad. 6. Budget 2018 (se bilag med budget 3. prognose) Kim fortalte, at med det nye økonomisystem i Københavns kommune, er der ikke så mange elementer at vise frem i budgettet. I det forventede budget kan man se, hvor vi er henne nu. Skolen har et underskud på kr. Skolen skal under 2 % ( kr.), for ellers kommer den på økonomisk handleplan. Der er penge tilbage på undervisningsmidler og ledelse. Kim tænker, at underskuddet bliver mindre, end det er nu. På grund af det nye økonomisystem, er der også noget, der er bogført forkert. Målet er at komme længere ned og under kr. Kim fortalte, at når skolen skal lave budget for det næste skoleår, skal de tænke underskuddet med ind. Det er administrative besparelser og reformmidler, der er blevet fjernet, der blandt andet gør, at skole har underskud. Man skærer hele tiden lidt. Skolen har tolærerordning i håndværk og design, da lokalerne ligger i hver sin ende af gangen i den nye bygning. Det er den største enkelt udgift, som skolen har haft. Lokalerne skal lægges sammen, så sparer skolen. Kim sagde, at når det er politisk styret, så er det sådan. Budgettet kommer på SB mødet igen i næste måned.

4 Ad 7. Oversigt over partnerskaber i forbindelse med åben skole (se bilag med samarbejdsoversigt) Kim fortalte, at SB havde aftalt at tage punktet op for at se, om der skulle noget mere på. Kim gennemgik samarbejdsoversigten (se bilag). Samarbejdspuljen fra Kultur og Fritidsforvaltningen er til enkelte projekter. Den er åben indtil, der ikke er flere penge. Når der på oversigten står KK er det Københavns Kommune, der betaler, når der står SS er det, der betaler. Der hvor der ikke står noget, er det gratis. Økonomien er til lønninger til instruktører. Der er ikke mere nogen samarbejdspartner på 7. årgang, da roklubben Skjold har trukket sig. Så Der mangler noget til 7. klasse. Jens fortalte, at Niels Bohr instituttet før har været ude på, og Jens har det i baghovedet. Daniel sagde, at den store udfordring er at få tid til samarbejdet i dagligdagen. Men det er succes, at aftaler med samarbejdspartnerne er langt ind i årsplanen. Eksempelvis Børne Basket København. De kommer i en afgrænset periode. Det er skrevet ind, hvornår man skal mødes, og hvornår det løber af stablen? Punktet skal op igen på et SB møde, så der kan findes noget til 7. klasse. Daniel spørger 7. klasserne, om man måske skulle køre en matematikpartner ind til dem som samarbejdspartner. Jens spørger Matematikinstituttet. SB aftalte, at sætte punktet på dagsordenen igen, når naturfagsteamet kommer med til SB mødet Ad 8. Strategisk arbejde med digital dannelse og mobil-/devicepolitik Hvor vil SB gerne hen og hvad er skolens holdning? Brug af digitale versus analoge læremidler

5 Camilla fortalte, at Red Barnet er ved at lave nogle podcast om digital dannelse, så forældrene kan høre børnenes perspektiv. SB skal have taget en snak om, hvor vil vi som hen? Hvor meget skal skolen bruge digitale eller analoge læremidler? Skal eleverne afleverer deres mobiltelefon om morgenen? Kim fortalte, at to tredje del at eleverne på afleverer deres mobiltelefoner nu. Hvad vil skolen med IT i undervisningen? Thomas fortalte, at han hørt, at der muligvis kommer et nyt fag, der hedder Teknologiforståelse. Kim fortalte, at skolen har cooding class på 6. klassetrin. Skolen kunne godt tænke sig, at der lå et valgfag med IT og medier. Thomas kan ikke lide frygt kulturen i forbindelse med IT og digital dannelse. Vi skal også tale om det positive i digital dannelse. Hvad skal skolen? Hvis børnene skal lære at regne med de fire regnearter, hvad skal de så bruge? Eleverne mister noget, men de skal lære at bruge IT som et redskab. Det kræver undervisning at bruge eksempelvis Geogebra og Wordmat. Daniel sagde, at det kan være svært at navigere i som lærer. Så det ville være rart, at SB har en holdning. SB havde en diskussion om, at IT kan noget, men eleverne skal have en grundlæggende forståelse for fagene. Når storteamsene kommer på besøg til SB møderne er fokus input til digital dannelse og det gode læringsmiljø, så SB kan spørge de forskellige storteams og høre deres mening. Ad 9. Valgfag Kim fortalte, at skolen har talt om, hvilke valgfag der er på Sølvgades Skole, og Kim viste et udspil fra Københavns Kommune, som han tror, der bliver vedtaget og træder i kraft fra skoleåret 19/20. (se bilag).

6 Forslaget indeholder: Håndværk og design bliver højt sandsynligt et obligatorisk valgfag. Kim foreslog, at skolen prøver at lave en model, hvor de spørger eleverne i god tid, og så ser, om de kan oprette de valgfag, der er interesse for. Den anden model er, at skolen udbyder det, som de har kompetencer til. Skolen finder nogle lærere, der gerne vil udbyde valgfag lige efter nytår. Lærerne byder ind. Men det kan være svært. SB talte om, at valgfag på flexonsdage ikke nødvendigvis er en god ide, da det er svært at udfylde en hel dag. Så det er ikke altid er optimalt. Skolen skal gøre noget, så valgfagene bliver optimale. Skolen indkalder læreren til møde i november for at høre, hvem der har lyst til undervise i de forskellige valgfag, og om der er nogle, der har gode ideer. 10. EVT På et af skolens forældremøder i udskolingen, var der blevet lagt op til, at forældrene skulle indbetaler 50 kr. om måneden for at spare op til en lejrskole. Kim sagde, at man principielt ikke må have brugerbetaling i folkeskolen. Man må som lærer godt spørge forældrene, men hvis en siger nej, så skal man lukke punktet ned med et samme. Eleverne må godt tjene penge til deres lejrskole. Skolen må maksimalt kræve 50 kr. pr. døgn til mad. Ad 11. Konkrete sager

7

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 21. august 2018 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 21. august 2018 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Signe Christensen, Pia Sandager, Thomas Pinndal, Tove Lind, Anne-Merete Esmark Thers, Camilla Roed Otte,

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d. 7. juni 2018 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d. 7. juni 2018 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Torsdag d. 7. juni 2018 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Signe Christensen, Pia Sandager, Thomas Pinndal, Nina Alleslev, Jens Paaske, Miki Kalfner, Tove Lind. Afbud

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 23. januar 2018 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 23. januar 2018 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Signe Christensen, Pia Sandager, Thomas Pinndal, Tove Lind, Nina Alleslev, Jonas Alstrøm, Christina Grøntved,

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 13. oktober 2016 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 13. oktober 2016 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Onsdag d. 13. oktober 2016 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Signe Christensen, Nina Alleslev, Jonas Alstrøm, Miki Kalfner, Pia Sandager, Frederikke Klok, Betina Thorndal

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Mandag d. 13. marts 2017 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Mandag d. 13. marts 2017 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Mandag d. 13. marts 2017 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Nina Alleslev, Daniel Denta, Lone Sewerin, Betina Thorndal Sørensen, Pia Sandager, Thomas Pinndal, Jonas

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 18.30 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Signe Christensen, Pia Sandager, Thomas Pinndal, Tove Lind, Miki Kalfner, Daniel Denta, Christina Grøntved,

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d. 10. december 2015 kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d. 10. december 2015 kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Torsdag d. 10. december 2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Signe Christensen, Nina Alleslev, Miki Kalfner, Jonas Alstrøm, Lone Sewerin, Jens Paaske, Frederikke

Læs mere

Sølvgades Skole. 29. maj 2018

Sølvgades Skole. 29. maj 2018 Referat af skolebestyrelsens årsmøde d. 26. maj 2018 Årsmødet blev indledt med en velkomst af skolebestyrelsesformand Signe Christensen og en kreativ sang og optræden af 5. Klasses piger, hvor de reklamerede

Læs mere

Invitation til onsdag den 7. november

Invitation til onsdag den 7. november Til børn og forældre. Invitation til informationsmøde på Sølvgades Skole. Onsdag den 7. november 2018 klokken 17.00-18.30 Til Sølvgades Skole hører fritidsinstitutionen ved Sølvgades Skole: 33 91 96 96

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager,

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Mandag d. 27.10.2014 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Mandag d. 27.10.2014 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Mandag d. 27.10.2014 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Lone Sewerin, Jens Paaske, Betina

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d kl

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Torsdag d kl Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Torsdag d. 21.08.2014 kl. 17.00 19.30 Til stede: Kim Paulsen, Pia Sandager, Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Lone

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

Forældrerepræsentanterne i SB har holdt møde og har følgende liste over spørgsmål til idrætslærerne.

Forældrerepræsentanterne i SB har holdt møde og har følgende liste over spørgsmål til idrætslærerne. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Onsdag d. 24.09.2014 kl. 17.00 19.30 Til stede: Pia Sandager, Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Lone Sewerin, Jens

Læs mere

Maria Romme Evamaria Linnet Søren Black Jensen Vibeke Andersen. Punkt Ejer Formål Referat 1. Godkendelse af dagsorden JHH Dagsorden godkendt

Maria Romme Evamaria Linnet Søren Black Jensen Vibeke Andersen. Punkt Ejer Formål Referat 1. Godkendelse af dagsorden JHH Dagsorden godkendt Mødeforum Dato Tidsrum Sted Referat Skolebestyrelsesmøde 29.01.19 Ordinære møde 17:30-19:30 Personalerummet Referent Ordstyrer Forplejning BIW Formanden Sandwich Mødedeltagere Formand: Jonas Harpsøe Halberg(2b-4b)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d kl Mødelokalet på skolens kontor

Skolebestyrelsesmøde mandag d kl Mødelokalet på skolens kontor Skolebestyrelsesmøde mandag d. 23.01.17 kl. 19.00-21.30 Mødelokalet på skolens kontor Fremmødte: Tine, Mette, Anders, Merete, Thomas, Rasmus, John, Fredrik, Karl og Trine. Freja og Emma (elevrep.) Afbud:

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Den 4. december 2017 Møde nr. 101 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Den 4. december 2017 Møde nr. 101 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Mandag d. 4. december 2017 kl. 18.00-20.00 OG STED: i skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: Sanne Lønskov (SL), Jens Darket (JD), Nikolai Thal-Jantzen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tid 25. september 2018 kl Afd. Gistrup

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tid 25. september 2018 kl Afd. Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. REF Referat Møde Skolebestyrelsesmøde Gistrup Skole Skoleforvaltningen Hadsundvej 406 9260 Gistrup Tid 25. september 2018 kl. 17.00-19.30 Init.: DBJ Sted Deltagere

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde den 4. februar 2015 kl. 18.30 til 21.00

Referat. Skolebestyrelsesmøde den 4. februar 2015 kl. 18.30 til 21.00 SØHUSSKOLEN, Bispeengen 3, 5270 Odense N, Tlf. 63 75 76 00, Fax. 63 75 76 27 1. Mødeleder Susanne Referat Skolebestyrelsesmøde den 4. februar 2015 kl. 18.30 til 21.00 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 1/ kl Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 1/2 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Annette, Frank, Troels, Anders, Lars, Kim, Helle, Tine, Charlotte, Pia og Mette Elevrådet: Kardi, Linnea, Ali, Cecilie

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 17.08.2017 Referent: Kirsten Hattens Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 17.08.2017 Personalerummet 19:00/21.30 Deltagere

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. september 2016 Møde nr. 91 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. september 2016 Møde nr. 91 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Onsdag den 21. september 2016 kl. 18.30 OG STED: MEDLEMMER: Suppleanter I skolens mødelokale på kontoret. Der tages portrætfoto og gruppebillede lige inden mødet!!! Sanne Lønskov (SL), Jens

Læs mere

Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/12 Kl. 17:00-20:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Nord

Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/12 Kl. 17:00-20:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Nord SKOVLUNDE SKOLE Skolebestyrelse Referat: Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18/12 Kl. 17:00-20:00 i personalerummet på Skovlunde Skole afdeling Nord Inviterede: Andreas W. Christoffersen, Christel M. Billeskov

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Den 23. august 2017 Møde nr. 98 Med vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Den 23. august 2017 Møde nr. 98 Med vedtagelser MØDETIDSPUNKT Onsdag den 23. august 2017 kl. 18.30 OG STED: i skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Sanne Lønskov (SL), Jens Darket (JD), Nikolai

Læs mere

Referat af SB-møde d Tid Mandag den 28. august 2017, kl

Referat af SB-møde d Tid Mandag den 28. august 2017, kl Heibergskolen Randersgade 10 2100 København Ø. Tlf. 82 32 41 00 SKOLEBESTYRELSEN af SB-møde d. 28.8.17 Tid Mandag den 28. august 2017, kl. 17.00-19.30 Sted Dagsorden og bilag Kommende mødedatoer Personalerummet

Læs mere

Sølvgades Skole. 3. juni 2015

Sølvgades Skole. 3. juni 2015 Referat af skolebestyrelsens årsmøde d. 30. maj 2015 Årsmødet blev indledt med en velkomst af skolebestyrelsesformand Signe Christensen. Formandens beretning Signe Christensen skitserede de vigtigste sager

Læs mere

Skolebestyrelses dagsorden

Skolebestyrelses dagsorden Skolebestyrelses dagsorden Emne: skolebestyrelsesmøde Ordstyrer:Ulla Brød: Kokken Referent: Kristine Dato: 9/11 2017 Tid: 18.30-21 Sted: mødelokalet Højvangskolen Mødedeltagere: Morten, Christian M,, Tina,

Læs mere

REFERAT, BESTYRELSESMØDE, 11/10-2011. møde nummer 3 i skoleåret 2011/2012 40. skolebestyrelsesmøde

REFERAT, BESTYRELSESMØDE, 11/10-2011. møde nummer 3 i skoleåret 2011/2012 40. skolebestyrelsesmøde REFERAT, BESTYRELSESMØDE, 11/10-2011 møde nummer 3 i skoleåret 2011/2012 40. skolebestyrelsesmøde Mødested Deltagere Fraværende Gæster Referent Konferencelokalet, Vedbæk Skole, Henriksholms Allé 2, 2950

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. november 2018 kl. 17.00 20.00 Punkt 1 Tid Ansvarlig Overskrift Godkendelse af dagsorden 17.00 Majbritt Afbud fra Jens, Camille, Tenna, Karen Marie, Mette, Dorthe

Læs mere

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT

Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken REFERAT Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 27. november 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde

5 min - Der har ikke været afholdt elevrådsmøde Tilstede: Afbud/fraværende: Forældre: Keld Hjortshøj, Rikke Hamberg Hesselø, John Robert Gjørup Kristensen, Ida Holmer, Jeanette Lundgren Jensen, Merete Aasbjerg Petersen, Lotte Bruhn Lokalt erhvervsliv:

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 30. april 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt REFERAT af bestyrelsesmøde Den 10. oktober 2017 kl. 17.30 til 20.00 Deltagere: Ulla Gilberg, Rasmus Trock Kinnerup, Kirsten Boel, Steen Bundgaard, Katrine Weinreich, Anne Friis Jensen, Iben Larsen, Camilla

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 16. maj 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Mandag den 21. januar 2008 kl. 17.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Afbud: Kenneth, Mogens. Pernille deltog fra kl. 17.15 Dato 1. juni 2017 Kl. 17-20 Ansvarlig Tid Referat 1 Godkendelse af dagsorden Alle (B) Bilag til punkt 4 har ikke været

Læs mere

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde

Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Skolebestyrelsesmøde Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere Forældrevalgte: Niels Christoffersen, Lars Pano Thørs, Anna Ilsøe, Anne Marie Helmuth Tuff, Lars Harder, Thomas Berlin Hovmand,

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2014-01-13 Ordstyrer: Claus Til stede: Lars,, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja, Birgitte,

Læs mere

Afbud: Maike. Pkt. 1: Ordstyrer: Anders Referatet fra sidste møde: Godkendt med følgende rettelser:

Afbud: Maike. Pkt. 1: Ordstyrer: Anders Referatet fra sidste møde: Godkendt med følgende rettelser: Referat fra Skolebestyrelsesmøde 23.2.2017 Tilstede: Britt, Maria, Anders, Malene, Anita, Nizrin, Povl, Morten (medarbejder), Signe(medarbejder), Nina, Sofus (elev), Julie(elev), Josefine (elev),torben(skoleleder),

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Mødeindkaldelse Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Møde dato 6. november 2018 Møde tidspunkt Kl. 19:00-21:30 Mødeleder Søren Storm Mødested Alminde-Viuf Fællesskole Møde nr. 4 Afbud til srsto@kolding.dk

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 30/ kl Ordstyrer: Tine

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 30/ kl Ordstyrer: Tine Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 30/8 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Thomas, Kim, John, Pia, Louise, Tine, Ali, Cecilie, Stine, Jens, Anders, Charlotte, Troels (lidt forsinket) Fraværende:

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Den 22. januar 2018 Møde nr. 102 Vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Den 22. januar 2018 Møde nr. 102 Vedtagelser MØDETIDSPUNKT Mandag d. 22. januar 2018 kl. 18.30-21.00 OG STED: i skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: Sanne Lønskov (SL), Jens Darket (JD), Nikolai Thal-Jantzen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Forældrereferat. Tirsdag d. 29. august 2017.

Skolebestyrelsesmøde Forældrereferat. Tirsdag d. 29. august 2017. Skolebestyrelsesmøde Forældrereferat. Tirsdag d. 29. august 2017. Afbud: Helene K. Pedersen, Michael Christensen (viceskoleleder), Jette Sørensen (DUS leder) og elevrådsrepræsentanter Deltagere: Birgitte

Læs mere

Fraværende: Frederikke 8.C

Fraværende: Frederikke 8.C Mødet afholdtes på Kirkevej mandag den 19. marts kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich,

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 11.04 2018 Tid: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89 MØDETIDSPUNKT Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 OG STED: I skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD),

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde. Onsdag den 5. oktober Kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde. Onsdag den 5. oktober Kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 5. oktober 2016 Kl.18.00-20.00 Til stede: Michael, Kurt, Anne, Katja, Mette, Tina, Mads (sup. for Gitte), Leif, Kirsten, Siw, Karsten og Lars. Afbud: Gitte og

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået. Katrine fra 6. kl. er formand, Cecilie fra 6. kl. er næstformand.

Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået. Katrine fra 6. kl. er formand, Cecilie fra 6. kl. er næstformand. Dagsorden Forum Fællesbestyrelsesmøde Tid Mandag d. 25. september 2018 kl. 17.00 20.00 Sted Verninge Skole Afbud Hanne Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd Alle medlemmerne fra elevrådet blev gennemgået.

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30

Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl :30 Indkaldelse og dagsorden til skolebestyrelsen på Kildevældsskolen 25. april 2018 kl. 17-19:30 Vejl. tid Emne Proces Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af ordstyrer

Læs mere

Vores fotograf er blevet sygemeldt, Så vi må finde en anden til at fotografere jer.. Nogen Bud?

Vores fotograf er blevet sygemeldt, Så vi må finde en anden til at fotografere jer.. Nogen Bud? Skolebestyrelsen Brobyskolerne. Møde nr. 3 Skoleåret 2013/ 2014 Deltager: SKB: Berit, Per, Sussie, Camilla, Pernille, Maja D, Maja J. Ansatte: GG, DB, BL, HG, PM, BN, VM Afbud: GG, AN, Mødeleder: Berit

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 25/ kl Ordstyrer: Tine

Referat af skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 25/ kl Ordstyrer: Tine Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 25/9 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Anders, Ali, Cecilie, Charlotte, Stine, Kim, John, Tine, Thomas, Pia Fraværende: Frank, Troels, Louise, Jens

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 23-01-2018 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Michael Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Tid og sted Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat 07.03.2013 kl. 18.30-21.00 afdeling Aunslev Til stede Lene Jørgensen, Morten Søgaard, Simon B. Carlsen, Line Laugesen, Helle Lorenzen, Randi Sicko, Michael

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 27. august 2015 Møde nr. 81 Vedtagelser

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 27. august 2015 Møde nr. 81 Vedtagelser MØDETIDSPUNKT Torsdag den 27. august 2015 kl. 18.30 STED: MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: I skolens mødelokale på kontoret. Fotografen kommer og tager et fællesbillede kl. 18.30!!

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 28/ Kl. 19:00-21:30 i personalerummet på Skovlunde Skole afd. Nord

Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 28/ Kl. 19:00-21:30 i personalerummet på Skovlunde Skole afd. Nord SKOVLUNDE SKOLE Skolebestyrelse Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Tlf. 4477 3960 www.skovlundeskole.dk 28. september 2017 Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 28/9-2017 Kl. 19:00-21:30 i personalerummet på

Læs mere

Orienterings- og valgmøde om suppleringsvalg og ordinært skolebestyrelsesmøde begge dele med deltagelse af bestyrelsen

Orienterings- og valgmøde om suppleringsvalg og ordinært skolebestyrelsesmøde begge dele med deltagelse af bestyrelsen REFERAT Emne: Orienterings- og valgmøde om suppleringsvalg og ordinært skolebestyrelsesmøde begge dele med deltagelse af bestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Konferencelokalet Mødetidspunkt kl. 19:00 Forventet

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 17/ (b) kl

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 17/ (b) kl Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 1. marts kl. 17-19.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden (b) kl. 17.00-17.05 Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 17/1-2017

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. oktober kl STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med.

Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. oktober kl STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. Referat Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. oktober kl. 18.00-20.00 STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. DELTAGERE Forældrevalgte: Medarbejdere: Mikael

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 05. oktober 2016 kl

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 05. oktober 2016 kl Mødeleder: Henrik Referent: Pia Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 05. oktober 2016 kl. 17.00 18.00 Fællesmøde med SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen 05. oktober 2016 kl. 18.00 20.00 Dagsorden Beskrivelse

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 Kl. 18:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 29. august 2013 Kl. 18:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. oktober kl STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med.

Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. oktober kl STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. Referat Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. oktober kl. 18.00-20.00 STED: Flauenskjold Skole, lærerværelset Husk at lave aftale med eleverne, der skal med. DELTAGERE Forældrevalgte: Medarbejdere: Mikael

Læs mere

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Mørkhøj skole Ilbjerg Allé 25 2860 Herlev 26. august 2015 Skolebestyrelsesmøde Referat nr. 7 onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30-21.00 Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Forældre repræsentanter Kenneth

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Mandag d. 24. april 2017 Referat fra skolebestyrelsesmøde Mandag d. 24. april 2017 Mødetidspunkt: 17.00 19.30 Referent: LAN Mødested: Mødelokale ved siden af kontor Afbud: Søren A., Alexander Guldager, Carina Alber, Ulla Riisbjerg,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt og Mark Thuun Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted (9.C) og Amalie

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde nr Torsdag d , kl Personalerummet ØST

Referat Skolebestyrelsesmøde nr Torsdag d , kl Personalerummet ØST SKOLE, INSTITUTIONER & KULTUR Skovvejens Skole Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 7 2016-17 Torsdag d. 16.03.17, kl. 18.00-21.00 Personalerummet ØST Dato: 16.3.17.2017 Sagsbehandler Distriktsskoleleder Gitte

Læs mere

Antimobbestrategi for Glyngøre skole

Antimobbestrategi for Glyngøre skole Antimobbestrategi for Glyngøre skole Baggrund: Formål: Målsætning: På Glyngøre skole har vi fokus på trivsel og ønsker fortsat at fremme denne. Det betyder for os, at alle børn skal trives og opholde sig

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 13. september 2017 kl. 18.00-20.30 Lærerværelset på afdeling Marienlyst Formøde for forældrevalgte medlemmer kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Tanja Jakobsen Camilla Cordius

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders Dagsorden og referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Formål med mødet: Bestyrelsesmøde Dato: 04.10.2018 Tid: 16-18 Sted: Personalerummet Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 2. NOVEMBER 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag 27-2-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar Green Dorthe

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Torsdag d.2/ kl Der vil være sandwich/smørrebrød

Skolebestyrelsesmøde Torsdag d.2/ kl Der vil være sandwich/smørrebrød Status: Lukket Skolebestyrelsesmøde Torsdag d.2/11 2017 kl. 18.00-21.00 Der vil være sandwich/smørrebrød Til stede: Afbud: Tina Skelgaard, Thomas Larsen, Søren Smedegaard, Jeanet Gramm, Lars-Henrik Madsen,

Læs mere

Kålormen og Feldborg Skole

Kålormen og Feldborg Skole Kålormen og Feldborg Skole Emne: Fællesbestyrelsesmøde. Dato og tid: Mandag den 16. august 2010 kl. 19.00 21.30 på skolens lærerværelse Deltagere: Lene Frederiksen, Dorte Madsen, Tina Gylling, Frans Nielsen,

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Der var en drøftelse om de kreative fag som f.eks. billedkunst, som kræver mere tid for komme i dybden med et læringsforløb, skal

Der var en drøftelse om de kreative fag som f.eks. billedkunst, som kræver mere tid for komme i dybden med et læringsforløb, skal Skolebestyrelsesmøde Vedbæk Skole Dato: 21. februar 2018 Tid: Start kl. 17:00 20:00 Tilstedeværende: Lena, Christina, Erik, Jens, Charlotte, Nanna, Katharina, Mladen, Christian, Maren og Mette Fraværende:

Læs mere

Bistrupskolen Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Bistrupskolen  Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 28.05.13 Deltagere: Jesper Wass Hansen (JEH), Birgit Sønderskov (BS), Thomas Mikkelsen (TM), Michael Nielsen (MN), Mikala Jørgensen (MJ), Katrine Tange (TA),

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 3/ kl

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 3/ kl Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 3/10 2017 kl. 19.00-21.00 Afbud fra: JM, Sidsel Deltagere: Flemming, Monica, Karina, Bo, Birgitte, JAA, JH, PBL, MS, Elevrepræsentanter: ingen Elevrådet 10 min Nyt

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Torsdag den 4. februar 2015 kl

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Torsdag den 4. februar 2015 kl 1 Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Torsdag den 4. februar 2015 kl. 17.00-21.00 Tilstede: Afbud: Bemærk: Jacob, Thomas, Maria, Jytte og Michael (H)øring eslutning rientering (D)røftelse Ordstyrer: Simon

Læs mere

DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017

DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017 DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017 IT på Fredensborg Skole IT-handleplanen har til formål at sikre, at alle elever får de nødvendige IT-kompetencer. IT og medier er et tværgående

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 30. august kl. 17:30 19:30

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 30. august kl. 17:30 19:30 Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 30. august kl. 17:30 19:30 Til stede: Jacob, Nadja, Christina, Charlotte, Lajla, Lene, Li (elev), Aiah (elev), Carsten og Jes Husk afbud til Jes eller Charlotte Afbud: Yehia,

Læs mere

Sundbyøster Skole. Dagsorden skolebestyrelse tirsdag d. 26. september 2017

Sundbyøster Skole. Dagsorden skolebestyrelse tirsdag d. 26. september 2017 Sundbyøster Skole Dagsorden skolebestyrelse tirsdag d. 26. september 2017 Medlemmer: Anette, Signe, Lasse, Karen Margrete, Sidd, David, Thomas, Michael, Line, Christina, AC, Niels og elever Afbud: Ref.:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael Skolebestyrelsesmøde Mødedato 06.03.2019 Mødested/lokale SIM - Mødet påbegyndt kl. 17.00 Mødet afsluttet senest kl. 19.00 Deltagere Skolebestyrelsen Afbud: Rikke Markmann, Amalie Engelbrecht Emne (ansvarlig)

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato:30.11 2017 Tid: 18.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Henrik Rydal Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte Jensen

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende skolens budget indenfor de rammer, der er givet af kommunalbestyrelsen. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Referat Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Torsdag den 28. marts kl. 17.00 19.30 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Nikoline, Sol, Thomas, Theis Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden 25. oktober 2017

Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden 25. oktober 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:00-19:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. februar 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 5. januar 2017 kl. 17.00-19.00 på Kalvøen MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Claus Hauritz Camilla Cordius Brian Jakobsen Charlotte

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid:

Skolebestyrelsesmøde. Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: Torsdag d. 27. november 2014 Tid: 18.30-20.30 Deltagere: Skolebestyrelsen, Dorthe Lykkegaard deltog som suppleant for Nina Holm. Afbud: Nina Holm, Stine Helgstrand, Tina

Læs mere

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 24. august kl i personalerummet

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 24. august kl i personalerummet Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 24. august kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN

SKOLEBESTYRELSEN SKOLEBESTYRELSEN 2018-2022 Lidt information fra skolebestyrelsen At sidde med i en skolebestyrelse handler mest af alt, om at danne nogle principper for skolens virksomhed. Principperne handler blandt

Læs mere

på Lyreskovskolen i Mødedeltagere: mødelokalet (på 1.sal) ved biblioteket. Torsdag den 20. august 2015 kl Dagsorden & referat

på Lyreskovskolen i Mødedeltagere: mødelokalet (på 1.sal) ved biblioteket. Torsdag den 20. august 2015 kl Dagsorden & referat Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen i mødelokalet (på 1.sal) ved biblioteket. Torsdag den 20. august 2015 kl. 17.00-19.00 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen

Læs mere