Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd"

Transkript

1 Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle vilkår og et række Produktspecifikke vilkår. De Produktspecifikke vilkår går forud for de Generelle vilkår. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter. 2. Aftalens parter Du skal være myndig for at bestille Bibobs ydelser, medmindre andet fremgår. Ved tilmelding skal du give Bibob oplysning om dit CPR nummer eller CVR nummer, navn og mail-adresse. Kunden har pligt til straks at underrette Bibob om en adresseændring. Underretningen skal ske via Bibobs hjemmeside (CPR-opslag). Bibob kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige. Inden for få dage efter din tilmelding vil du modtage et velkomstbrev indeholdende et SIM-kort til brug for mobiltelefoni via Bibob. Du vil samtidig modtage en mail med PIN og PUK kode. Hvis du har flyttet dit nummer til Bibob fra en anden udbyder, vil du først modtage brevet, efter vi har modtaget din fuldmagt. Meddelelser fra Bibob sendes til dig via mail til den mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som f.eks. varslinger om ændring af priser eller vilkår. Bibob kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. Bibob kan også sende dig markedsføringsmateriale via sms, mms eller mail, hvis du har givet os lov til det. 3. Fortrydelse Har du har fortrudt dit valg af Bibob og ønsker at annullere dit køb købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dage fra bestillingen til at fortryde købet. Du skal være opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis det lille SIM-kort er trykket ud af sin holder, eller der er sket forbrug af taletid på kortet. Udløber din fortrydelsesret på en søndag, helligdag eller Grundlovsdag, gælder den stadig den følgende hverdag. SIM-kort sendes til: Bibob Frederikskaj København V Du skal selv betale for returforsendelsen. Vi anbefaler, at du får en kvittering for afsendelsen fra posthuset. Har du afsendt din startpakke inden for de 14 dage, sætter vi pengene ind på din konto inden for 14 dage. Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort En nummerflytning er en tjenesteydelse, og der gælder særlige regler mht. fortrydelsesretten. Det betyder, at din fortrydelsesret ophører, når Bibob modtager din fuldmagt til overflytning af nummeret. Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside. Har du bestilt via vores kundeservice, vil du modtage en mail med link til fuldmagten, som du skal udfylde og acceptere.

2 Indtil du godkender fuldmagten, gælder de normale regler for fortrydelsesret - det vil sige, at du inden for 14 dage fra bestillingsdatoen kan fortryde. Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Kundeservice og anmode herom. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos Bibob eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. Ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte Kundeservice. Bemærk, at eventuel bonustaletid der indsættes i forbindelse med køb af en nummerflytning ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre. Ved bestilling af nyt SIM-kort til eksisterende nummer bortfalder fortrydelsesretten, når Bibob går i gang med at udføre bestillingen. 4. Behandling af personoplysninger Bibob anvender dine personoplysninger til følgende formål: Til at administrere dit abonnement for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnement- og regningsinformationer. Til at levere en tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet dit abonnement, dog maks 5 år. Til at administrere de tjenester, som du anvender. Til at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse som på anden måde strider mod aftalen. Til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information. Videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse. Til at afdække forbrugsmønstre i forbindelse med lancering af nye produkter. Du har ret til i et vist omfang at få indsigt i dele af de oplysninger, som vi behandler. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. 5. SIM-kortet Sammen med dit abonnement får du et SIM-kort pr brev og en PIN og PUK-kode pr. mail. Du aktiverer SIM-kortet ved at indtaste den tilsendte PIN-kode. Du kan efterfølgende skifte PIN-kode til 4 cifre, du selv vælger. PIN -og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. Vi anbefaler, at du altid opbevarer dem hver for sig. Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele det til Bibob. Du kan altid spærre SIM-kortet på Mit Bibob. Det er også muligt at ringe til Kundeservice og oplyse dit mobilnummer og kodeord til Mit Bibob. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til eller spærre det selv på Mit Bibob. Du hæfter for tab som følge af andres

3 uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i 61 og 62 i Lov om Betalingstjenester se afsnit 19. Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet. Du være opmærksom på, at betaling til dit abonnement fortsætter, selvom din telefon er spærret. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet. Du kan mod betaling af et gebyr få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet dit nummer. 6. Betalingsforhold Betalingen sker i danske kroner. Bibob er berettiget til at opkræve et betalingsgebyr i forbindelse med betaling og optankning af konto. Bibob udsender ikke regninger. En specifikation er altid tilgængelig via Mit Bibob. Du kan imod betaling af et gebyr få tilsendt en specifikation eller faktura med almindelig brevpost. Betaling i forbindelse med oprettelse af abonnementet sker ved bestilling af abonnementet. Dit forbrug i henhold til de gældende priser trækkes løbende fra din personlige konto. Du kan til enhver tid se din konto på herunder en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger. Bibob forudsætter et forbrug på et nummer på minimum 10 kr. pr. kalendermåned. Er forbruget under 10 kr., suppleres forbruget med et inaktivitetsgebyr svarende til forskellen fra det forbrugte beløb op til 10 kr. Er forbruget fx. på 2 kr. i en kalendermåned, trækkes der 8 kr. i inaktivitetsgebyr. Det pågældende inaktivitetsgebyr bliver trukket den 10. i den efterfølgende kalendermåned. Bonustaletid og indholdstakserede SMS er indgår ikke i minimumsforbruget. Det er dit ansvar at sikre, at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto. Misligholder du dette forhold, og er saldoen negativ i mere end 5 kalenderdage eller negativ med mere end 200 kr., har Bibob mulighed for at blokere for både indgående og udgående opkald, data, SMS, MMS m... Du vil modtage information herom på og evt. SMS. Bibob er i den forbindelse berettiget til at opkræve et lukningsgebyr. Bibob er også berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere og for overdragelse af sagen til inkasso. Udlandstelefoni Befinder du dig i udlandet, bliver der ligeledes blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at Bibob ikke kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr., og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 4 uger efter det er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via Mit Bibob. Efterfølgende indbetaling til en konto, der er i negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer. Læs mere om udlandstelefoni under afsnit Indholdstakserede tjenester En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet. Du betaler over din forudbetalte konto. Det maximale beløb, som kan opkræves for denne type bestilling er 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester, der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrug eller stjålet. Det er en forudsætning, at du ikke med vilje eller ved svigagtig adfærd selv er skyld i misbruget. A. Bestilling Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen, og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en

4 indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon. B. Fortrydelsesret Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du at vide, at din fortrydelsesret bortfalder, når du accepterer tjenesten. Så hvis du fortryder, skal du helt undlade at downloade eller acceptere tjenesten. C. Prisoplysninger Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris, opkræver Bibob almindelig SMS-pris for leveringen. D. Spærring Overlader du din mobiltelefon til andre for eksempel børn er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjeneste på Mit Bibob. Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMS er og MMS er. E. Misbrug Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode. F. Indhold af tjenesterne Bibob påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand. G. Ændringer Bibob er berettiget til at ændre ovenstående vilkår med 30 dages varsel. 8. Kampagner Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde af at Bibob indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos Bibob. Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse. 9. Kreditvurdering Bibob forbeholder sig retten til at kreditvurdere dig baseret på oplysninger fra f.eks. pengeinstitutter eller kreditoplysningsbureauer. Ud fra denne kreditvurdering kan Bibob kræve sikkerhed for betalinger eller at hæve aftalen. 10. Misligholdelse I tilfælde af, at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan Bibob afbryde eller begrænse din brug af Bibobs mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan Bibob opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse: Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter Bibob har meddelt dig dette Du standser dine betalinger Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til Bibobs mobiltjeneste

5 Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til Bibob Du udøver chikane mod Bibob, Bibobs medarbejdere eller Bibobs øvrige kunder. Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan Bibob uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret. Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at have en konto i negativ mere end 12 dage, og du samtidig er den juridiske ejer af mere end et Bibob abonnement, vil Bibob trække det skyldige beløb fra den eller de andre Bibob konti. Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med Bibob, før gælden er betalt. 11. Ændringer i priser og vilkår Bibob kan til enhver tid ændre de Generelle vilkår, eventuelle Produktspecifikke vilkår samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail eller sms. Du får besked mindst 30 dage før, ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan Bibob vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på bibob.dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på Reklamation Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIMkortet er defekt, skal du kontakte Bibob hurtigst muligt efter, at du opdager uoverensstemmelsen. Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, skal du returnere det til Bibob, som sørger for at ombytte den uden omkostninger for dig. Vi dækker også returfragten. Dette gælder kun, hvis du ikke selv er skyld i, at SIM-kortet er blevet defekt. Bibob sørger for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at du har anmeldt fejlen. 13. Opsigelse Som kunde hos Bibob har du ingen bindingsperiode. Du kan skifte eller opsige dit produkt fra dag til dag. I forbindelse med produktskifte eller opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter Bibobs modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer. Dette gælder ikke for bonus, se afsnit 3. Opsigelse skal ske skriftligt eller via din personlige side på Bibob har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis Bibob ophører med at udbyde tjenesten. 14. Tvister I tilfælde af tvist mellem dig og Bibob om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan du klage til Bibob. Bibob træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis du ikke er enig i Bibobs afgørelse, kan du indbringe sagen for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.sal th, 1609 København V, telefon Erstatning

6 Bibob er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Bibob er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes Bibobs forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. Bibob er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser, eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre Bibob har forsøgt at begrænse ulemperne. 16. Overdragelse Du kan med Bibobs samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. Bibob kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelse. 17. Vilkår for nummerflytning Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret, at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til Bibob. Samtidig giver du Bibob fuldmagt til - med henblik på nummerflytningen - at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab. Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til Bibob den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab. Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til Bibob. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt. Ved Bibobs forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater: Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag. Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb efter 24 timer, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag. Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til Bibob. Dette gøres ved at logge ind på Mit Bibob, og annullere din nummerflytning. Dette skal ske senest dagen inden overflytningen klokken Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til Bibob selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr. For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto som bonustaletid, og ikke kan veksles til kontanter eller udbetales. 18. Ejerforhold Bibob er juridisk placeret under Telenor A/S, Frederikskaj 8, 1780, København V, CVR Uddrag af lov om betalingstjenester 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. 57, medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter,

7 der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er

8 bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller 20. Services til mobil Bibob har en række ekstra services til dit abonnement. Nogle af dem får du automatisk, andre skal du tilmelde dig. Og så er der dem, som du skal betale for. Hvis du er i tvivl, så kontakt Kundeservice på tlf Automatisk optankning Ved tilmelding til Automatisk Optankning vælger du et fast optankningsbeløb. Når BiBoB konstaterer, at din saldo er negativ, sker der automatisk en overførsel på det aftalte beløb fra dit betalingskort til BiBoB kontoen. BiBoB overfører maksimum kr. 1000,00 pr. optankning og maksimum 15 optankninger pr. døgn. Ved tilmelding til Automatisk optankning giver du BiBoB tilladelse til at gemme samtlige nødvendige oplysninger til automatisk debitering af dit betalingskort. Ved betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør bortfalder aftalen om Automatisk Optankning. Du informeres om dette via mail og SMS. Hvis du fortsat ønsker at være tilmeldt Automatisk Optankning, må du foretage en ny tilmelding med brug af et nyt betalingskort. Er din konto tilmeldt Saldokontrol, vil denne service blive afmeldt samtidig med tilmeldingen til Automatisk Optankning. Automatisk pakkebetaling Ved tilmelding til Automatisk pakkebetaling sørger Bibob for at tanke op automatisk, når der skal betales abonnement. Det betyder, at der tankes det beløb op, som abonnementet koster. Bibob overfører maksimum 1.000,00 kr. pr. optankning og maksimum 15 optankninger pr. døgn. Ved tilmelding til Automatisk pakkebetaling giver du Bibob tilladelse til at gemme samtlige nødvendige oplysninger til automatisk debitering af kundens betalingskort. Ved betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør bortfalder aftalen om Automatisk pakkebetaling. Du informeres om dette via og sms. Hvis du fortsat ønsker at være tilmeldt Automatisk pakkebetaling, skal du foretage en ny tilmelding med brug af et nyt betalingskort. Hvis aftalen om automatisk pakkebetaling

9 bortfalder, vil abonnementets pris fremadrettet trækkes fra Bibob-kontoen. Er din konto tilmeldt Saldokontrol, vil denne service blive afmeldt samtidig med tilmeldingen til Automatisk pakkebetaling. Afsnit 6 om betalingsforhold gælder også for denne service. Saldoinformation Med saldoinformation vil du automatisk modtage en SMS med din saldo ved 3 valgfrie beløb. Du kan tilmelde dig saldoinformation på Mit Bibob under Mit nummer. Du kan vælge at få besked ved negativ saldo eller ved tre helt valgfrie beløb. Servicen er gratis. Saldokontrol Få kontrol over dit forbrug med Saldokontrol. Vi spærrer din Bibob-konto for udgående opkald og SMS, når saldoen har rundet 0 kr. Der kan dog være forsinkelse på op til 24 timer fra din konto går i minus til vi spærrer den. Du hæfter for forbrug foretaget ind til spærringen sker. Efter vi har spærret din konto, kan du ikke selv foretage opkald eller sende SMS-beskeder, men du modtager fortsat opkald og SMS-beskeder fra andre. Og du kan altid ringe til Alarmcentralen 112. Når saldoen igen er positiv, genåbnes telefonen inden for 24 timer. Bemærk: Du kan ikke være tilmeldt Saldokontrol, Automatisk Pakkebetaling eller Automatisk Optankning samtidig. Saldokontrol vil automatisk blive afmeldt, såfremt du efterfølgende tilmelder dig Automatisk Optankning. Saldokontrol er gratis. SaldoSMS Når du er tilmeldt SaldoSMS, kan du tjekke din saldostatus døgnet rundt ved at sende en besked til 1263 med teksten SALDO. Du vil hurtigt modtage en SMS med din saldostatus. Du bestemmer helt selv, hvornår du ønsker en SaldoSMS. Servicen er gratis at bruge. Du skal være opmærksom på, at hvilken som helst person kan sende en SaldoSMS til Bibob fra din mobil og modtage oplysningen om din saldo. Det er naturligvis ikke muligt at få denne oplysning fra andre mobiler end din. Udsvingskontrol Denne service sørger for, at blive underrettet, når forbruget på din konto viser ekstraordinært store udsving. Ved en stigning på 100 % eller mere i forhold til normalt månedligt forbrug (dog mindst 250 kr.), vil du få besked via senest tre hverdage efter, at det forhøjede forbrug er konstateret. Viderestilling Med Viderestilling får du mulighed for at viderestille dine opkald til et andet nummer, som du selvfølgelig selv bestemmer. Du kan kun viderestille opkaldet til ét andet nummer, men dét nummer kan viderestille opkaldet til et tredje nummer. Det kan være en stor fordel, hvis opkaldet er yderst vigtigt - fx alarmering. Du betaler almindelig sekundtakst for viderestillingen, da du betaler det samme, som et telefonopkald fra din mobil til den person du viderestiller til og opkaldet vil derfor blive takseret til alm. mobiltakst. Du kan viderestille til et andet nummer ved at følge vejledningen i din telefons manual. Vis nummer Som Bibob-kunde har du automatisk denne service. Den giver dig mulighed for at se, hvem der ringer til dig, inden du besvarer opkaldet. (med mindre personen har hemmeligt nummer). Hvis nummeret er indtastet i din telefonbog, vil nummerets navn blive vist på displayet, og hvis der er tilføjet et billede til kontaktpersonen, vil det også blive vist. Du har mulighed for at gøre dit eget nummer hemmeligt, så andre ikke kan se dit nummer, når du ringer til dem. Det kan du gøre på

10 Mit Bibob under Mine oplysninger, via en menu på mobiltelefonen eller ved at indtaste #31# inden dit opkald. Udeladt nummer Ønsker du udeladt nummer, kan dette tilvælges ved oprettelsen af nummeret samt efterfølgende på "Mit Bibob". Med udeladt nummer videregiver Bibob ikke oplysninger til private søgemaskiner som De Gule Sider, Krak m.fl.. Vi er forpligtet til at videregive dit nummer til 118. Hemmeligt nummer Med hemmeligt nummer kan folk ikke se dit nummer, når du ringer dem op. Har du valgt at have hemmeligt nummer, vil nummervisning i forbindelse med opkald være permanent blokeret (dog undtaget opkald til 112). Banke på Denne service informerer dig om, at der er en der ringer til dig, mens du taler med en anden. Det giver dig mulighed for at parkere den nuværende samtale og besvare det andet opkald. Hvis du har problemer med at aktivere denne service, kan du finde hjælp under services i menuen Hjælp. Servicen er gratis.. Mobilsvar Mobilsvar er din gratis mobiltelefonsvarer. Alle opkald bliver automatisk viderestillet til Mobilsvar, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning. Det er gratis at viderestille dine opkald til telefonsvareren - både i Danmark og i udlandet. Det koster den normale sekundtakst at aflytte din BiBoB-mobilsvarer. Parkering Du kan parkere en igangværende samtale for at besvare eller foretage et opkald. Derefter kan du vende tilbage til den parkerede samtale. Det er gratis at tilmelde sig servicen. BiBoss BiBoSS er en service, der giver BiBoB dig mulighed for at kunne tilknytte og administrere flere BiBoB numre på en samlet BiBoSS-konto. Der bliver brugt følgende betegnelser for henholdsvis ejer og bruger: BiBoSS-administrator bruges om den BiBoB kunde der opretter og administrerer BiBoSS-kontoen og bruger anvendes for den kunde der har accepteret tilmelding om at blive tilknyttet BiBoSS-kontoen som bruger. En bruger kan til hver en tid afmelde brugerens tilknytning til BiBoSS via brugerens Mit BiBoB. En BiBoSS-administrator konto oprettes på Mit BiBoB. Der tilknyttes brugere til BiBoSS, ved at BiBoSS-administrator inviterer et nummer til at blive tilknyttet BiBoSS. Den inviterede bruger vil modtage en invitation fra BiBoSS-administratoren, næste gang brugeren logger på Mit BiBoB. Brugeren vil her blive bedt om at acceptere eller afslå invitationen, herunder også at acceptere nærværende vilkår. Brugeren har ved sin accept af tilknytning til BiBoSS, givet BiBoSS-administratoren ret til at foretage ændringer som kan være pålagt gebyrer, herunder at tilmelde og afmelde services på brugerens konto, samt se forbrugsoversigt for brugeren. BiBoSS-administratoren kan ved login på Mit BiBoSS se, hvorvidt bruger har accepteret invitationen og har her også mulighed for at framelde brugere fra BiBoSS-kontoen. Brugere vil blive orienteret om framelding via mail. BiBoSS-administrator kan overføre beløb, der er indsat på BiBoSSkontoen, til brugere og kan ligeledes tilbageføre beløb fra brugerkonti til BiBoSS-kontoen. BiBoB er berettiget til at opkræve BiBoSS-konto et gebyr for overførsel af beløb. Både administrator og bruger vil, ved minus på konto, indgå i BiBoB s normale betalingsbetingelser, der kan findes på BiBoSS-administrator har

11 mulighed for at oprette en fast overførsel til brugere. Med fast overførsel menes der, en aftalt overførsel af beløb, der automatisk sker når brugers konto går i minus. Det er muligt for administrator at sætte begrænsning på beløb, der overføres til bruger, i den valgte periode. Hvis administrator-konto er i minus, vil der ikke ske overførsler til brugerkonti. Administrator vil, hvis der er tilmeldt fast overførsel til bruger, i stedet modtage en mail med oplysning om, at der ikke længere er dækning for overførsel af beløb til brugerkonti. Når der igen er dækning på Administrator-konto, genetableres fast overførsel. Hvis der er tilknyttet Automatisk optankning på administrator-kontoen og der ikke er dækning for en tilmeldt Fast overførsel vil BiBoB hæve det aftalte beløb for Automatisk optankning via BiBoSS-administratorens betalingskort. Derefter vil den faste overførsel til bruger gennemføres. Afmeldes Automatisk optankning, vil den faste overførsel til bruger ikke gennemføres. BiBoSSadministrator hæfter direkte over for BiBoB for forbrug på egne numre. BiBoSS-administrator og bruger hæfter begge overfor BiBoB, på numre der er ejet af bruger. Loginkontrol Med Loginkontrol vil du automatisk modtage en , hver gang der logges ind på din konto fra en ny IP-adresse. Loginkontrol giver dig en sikkerhed for at vide, om andre har adgang til din personlige Bibob konto. I tilfælde af at du har mistanke til, at andre kender dit login til Mit Bibob, kan du altid ændre adgangskoden ved at logge ind på Mit Bibob under Mine oplysninger. Web sms WebSMS giver dig mulighed for at sende en besked fra Bibobs hjemmeside, som modtageren modtager som SMS. Denne service giver dig mulighed for at skrive SMS er til dine venner selvom din mobil er løbet tør for strøm, eller hvis du har glemt eller mistet din telefon. Da du samtidig har mulighed for at have din adressebog på Mit Bibob er det ingen forudsætning at kunne huske numre, da du ganske enkelt kan skrive navnet på den kontaktperson, som skal modtage web- SMS en og kontaktpersonen bliver fundet i din adressebog. Er din telefon tyverispærret, er det ikke muligt at benytte WebSMS. Du kan ikke sende indholdstakserede SMS via WebSMS. Det koster 15 øre pr. sms, og det er ikke inkluderet i taletidspakker med fri sms og mma. Servicen kan ikke benyttes servicen i udlandet. Udlandstelefoni 69 kr. Udlandstelefoni giver dig mulighed for at foretage opkald til og fra udlandet. I forbindelse med tilmeldingen til udlandstelefoni foretager Bibob en kreditvurdering af dig. Det forbrug, som du efterfølgende foretager eller modtager i udlandet, vil blive opkrævet hurtigst muligt. Forbrug i udlandet kan være flere uger forsinket. Priserne i udlandet afhænger af det mobilnet, der benyttes. Du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald og data uden for EU, hvis nogen lægger en besked på din telefonsvarer, eller telefonen er viderestillet. Hvis du befinder dig i et EU-land, koster det dig ikke noget, hvis nogen lægger en besked. Du vil stadig skulle betale for at aflytte beskeden. Bibob forbeholder sig ret til at spærre for servicen, begrænse forbruget i udlandet eller opkræve et depositum. Bibob opkræver et gebyr for tilmelding. Læs også om udlandstelefoni i afsnit 6.

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Gældende fra 9. september 2014 Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår. Aftalens omfang

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut M023, 07, 15. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 15. maj 2017.

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 15. maj 2017. Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 15. maj 2017. Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Aftalens omfang Dette

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk Plenti aftalevilkår 1. Aftalevilkår og elektronisk kommunikation 2 2. Startdato, abonnementsindhold og Mit Plenti 2 3. Betaling 2 3.1 Abonnement... 2 3.2 Forbrugsgrænse og andre udgifter... 2 3.3 Manglende

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 29. september 2015 Side 1 af 17 Indhold Generelle vilkår for GreenSpeak... 3 1. Generelt... 3 2. Aftalen... 4 3. Behandling af kundeoplysninger... 5 4. Uretmæssig

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 18. november 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero M010, 50, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB DET MED SMÅT Indhold Mobil: Dit abonnement FRI+ Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB Uddrag af lov om betalingstjenester

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser 7.

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Juni 2015 Version 1.21 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Abonnement og mobilnummer...

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere