E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016"

Transkript

1 E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016 AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL, OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUMÉ Grænsehandel for milliarder har i årtier nærmest været en folkesport i Danmark. Med væksten i e-handlen er de geografiske grænser mere eller mindre blevet udvisket, og det er også blevet populært blandt danskerne at e-grænsehandle i udenlandske netbutikker. Faktisk er det blevet så populært, at e-grænsehandlen alene med varer i 2016 ser ud til at overhale den traditionelle, fysiske grænsehandel med varer. Dansk Erhverv anslår, at e-grænsehandlen med varer vil beløbe sig til knap 12 mia. kr. i 2016, mens den fysiske grænsehandel vil ligge på godt 11 mia. kr. Dansk Erhverv forventer desuden, at e- grænsehandlen med varer vil være mere end fordoblet til over 2o mia. kr. i Lægger man dertil den fysiske grænsehandel, svarer det til varekøb i udlandet for over 30 mia. kr. i Danmark har med andre ord en alvorlig grænsehandelsudfordring. E-grænsehandlen med varer vil overhale grænsehandlen i 2016 Omfanget af den samlede grænsehandel af varer, både i fysiske butikker og på nettet, sætter en tyk streg under, at detailhandlen er særdeles konkurrenceudsat. Når danskerne handler i udlandet frem for i Danmark, sker det på bekostning af salget i danske (net)butikker. Danskernes samlede grænsehandel af varer svarer til, at Danmark er gået glip af arbejdspladser og 5,6 mia. kr. i moms-, skatte- og afgiftsprovenu i 2014 i forhold til, hvis varerne var blevet købt i Danmark. Det er derfor afgørende, at der bliver taget et opgør med det høje danske omkostningsniveau, således at det bliver attraktivt for såvel danskere som udlændinge at handle i Danmark. (E-)grænsehandlen illustrerer tydeligt, at detailhandlen er i skarp international konkurrence Figur 1 Danskernes køb af varer i udlandet, faste priser, mia. kr Fysisk grænsehandel med varer E-grænsehandel med varer 21 Dansk Erhverv forventer, at e-grænsehandlen med varer vil være mere end fordoblet til over 20 mia. kr. i 2020 Kilde: Dansk Erhvervs beregninger DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 22

2 E-grænsehandel med varer for over 20 mia. kr. i 2020 Mens der de senere år har været pæne vækstrater i danskernes e-handel både i Danmark og i udlandet, har den traditionelle fysiske grænsehandel, dvs. danskernes grænsehandel af varer både ved den tyske grænse og på rejser generelt, ligget på ca. 11 mia. kr. årligt. En del af den fysiske grænsehandel er meget følsom over for afgifter, men da nogle afgifter er blevet hævet og andre sænket, har det stort set udlignet hinanden. Dermed er det ikke lykkedes at reducere grænsehandlen. I 2014 købte danskerne varer og services på nettet for 80 mia. kr. Heraf blev en fjerdedel lagt i udlandet, svarende til 20 mia. kr. i For at kunne lave en meningsfuld sammenligning af grænsehandlen på nettet og grænsehandlen i fysiske butikker er det nødvendigt kun at se på e-grænsehandlen med varer, idet tallene for den fysiske grænsehandel ikke indeholder servicekøb, som fx rejser. Alternativt skulle omsætningen fra bl.a. rejsebran-chen inkluderes. I 2014 blev der købt varer for ca. 9 mia. kr. i udenlandske netbutikker. ii Danskerne e-grænsehandlede for 20 mia. kr. i 2014, heraf for 9 mia. kr. varer E-grænsehandlen vokser både på grund af den generelle stigning i e-handlen, og fordi en større andel af e-handlen de senere år er blevet lagt i udlandet. Hvis man ser på forskellige scenarier og antager en årlig vækstrate i e-handlen på 10 pct. samt at den andel, der e-handles i udlandet, stiger med 1,5 procentpoint hvert år, vil e- grænsehandlen med varer i 2020 beløbe sig til ca. 21 mia. kr. Det er det dobbelte af den fysiske grænsehandel på godt 11 mia. kr., forudsat denne, alt andet lige, holder samme niveau som de senere år. Konklusionen er ret robust over for inflation eller mindre udsving i den fysiske grænsehandel. Hvis e-handlen vokser med 15 pct. om året, vil e- grænsehandlen med varer ligge på 27 mia. kr. i Figur 2 Udviklingen i e-grænsehandel og fysisk grænsehandel med varer ved forskellige vækstscenarier, mia. kr., Med en årlig vækst i e- handlen på 10 pct. og en e- grænsehandelsandel, der stiger med 1,5 procentpoint per år, vil e-grænsehandlen med varer beløbe sig til 21 mia. kr. i E-grænsehandlen med varer ved stigende andel på 1,5 procentpoint per år og årlig vækst i e-handlen på 15 pct. E-grænsehandlen med varer ved stigende andel på 1,5 procentpoint per år og årlig vækst i e-handlen på 12 pct. E-grænsehandlen med varer ved stigende andel på 1,5 procentpoint per år og årlig vækst i e-handlen på 10 pct. Fysisk grænsehandel med varer Kilde: Dansk Erhvervs beregninger Anm: Der er i fremskrivningen taget udgangspunkt i et gennemsnit af Skatteministeriets seneste tal for grænsehandlen på 11,2 mia. kr. Grænsehandlen har i perioden ligget på mellem 10,7 og 11,6 mia. kr. iii DANSK ERHVERV 2

3 Hvis andelen af danskernes e-grænsehandel ikke stiger, men fortsætter på det nuværende niveau på 25 pct., vil e-grænsehandlen med varer først overhale den fysiske grænsehandel i 2017, med mindre den årlige vækst i e-handlen er på mindst 14 pct. Grænsehandelsudfordringen vokser med væksten i e- handlen Grænsehandel er en stor udfordring for både dansk handel og økonomi, fordi danske virksomheder går glip af omsætning og arbejdspladser, mens statskassen går glip af moms-, skatte- og afgiftsprovenu. Da e-grænsehandlen med 25 pct. udgør en betydeligt større andel af e-handlen, end den traditionelle fysiske grænsehandel udgør med 3,3 pct. af den samlede fysiske handel, fører den hastige vækst i e-handlen til mere grænsehandel samlet set. Dermed vokser Danmarks grænsehandelsudfordring år for år. Noget tyder på, at e-grænsehandelsandelen vil stige frem mod I 2012 blev 1/5 af det beløb, danskerne e-handlede for, lagt i udlandet mod 1/4 i Stiger e-grænsehandelsandelen med 1,5 procentpoint per år, vil godt 1/3 af danskernes e-handel blive brugt i udenlandske netbutikker i Efter en årrække, vil der formentlig komme en periode med aftagende vækstrater, til væksten i e-handlen finder et stabilt leje. Meget tyder på, at en endnu større andel af e- handlen vil foregå i udlandet de kommende år Figur 3 Danskernes e-handel med varer i Danmark og udlandet Det vurderes, at danskerne 20% 25% 34% vil lægge 1/3 af deres e- handel med varer i udlandet i 2020 mod 1/4 i dag 80% 75% 66% Danskernes e-handel med varer i Danmark Danskernes e-grænsehandel af varer Kilde: Dansk Erhvervs beregninger Anm: Fremskrivningen i 2020 tager udgangspunkt i en årlig vækst i e-handlen på 10 pct. og en vækst i e- grænsehandelsandelen på 1,5 procentpoint per år. Det danske hjemmemarked er relativt lille, og danskerne vil givetvis altid lægge en vis andel af deres forbrug i udlandet, idet nogle store eller specialiserede, udenlandske virksomheder fører et sortiment, som dansk detailhandel har svært ved at matche. Det er imidlertid velkendt, at det danske løn-, moms- og afgiftsniveau er væsentligt højere end i de fleste andre lande, hvorfor det omvendt er sværere for danske (net)butikker at vinde omsætning fra udlandet. Der ryger med andre ord flere penge ud af landet, end der kommer ind. DANSK ERHVERV 3

4 Hvis man sammenfatter den samlede grænsehandel med varer, dvs. både i fysiske butikker og på nettet, lagde danskerne ca. 20 mia. kr. i udlandet i Det svarer til, at Danmark er gået glip af ca arbejdspladser og ca. 5,6 mia. kr. i moms-, skatteog afgiftsprovenu i forhold til, hvis disse varekøb i stedet var blevet foretaget i Danmark, jf. nedenstående figur. Medtager man e-grænsehandel med services, blev der købt for 30 mia. kr. uden for landets grænser. I 2014 købte danskerne varer for 20 mia. kr. i udenlandske butikker eller netbutikker Figur 4 Danmarks samlede tab pga. (e)-grænsehandel med varer, 2014 iv Fysisk E-handel I alt (E)-grænsehandel med varer 11 mia. kr. 9 mia. kr. 20 mia. kr. Tabte arbejdspladser Tabt momsprovenu 2,2 mia. kr. 1 mia. kr. 3,2 mia. kr. Tabt afgiftsprovenu 1,9 mia. kr. N/A 1,9 mia. kr. Tabt skatteprovenu 380 mio. kr. 180 mio. kr. 560 mio. kr. Kilde: Dansk Erhvervs beregninger Danmark er gået glip af arbejdspladser og 5,6 mia. kr. i provenu til statskassen pga. den samlede grænsehandel Hvis Danmark skal være konkurrencedygtig, kræver det med andre ord en forbedring af de rammevilkår, de danske virksomheder er underlagt. Dette problem bliver kun større i takt med, at danskernes e-grænsehandel vokser. I forlængelse heraf oplever de danske netbutikker en væsentlig konkurrenceforvridning, idet nogle udenlandske e- handelsvirksomheder, der sælger til danske kunder, ikke afregner dansk moms, som de er forpligtet til. Netbutikker fra andre EU-lande, der sælger for mere end kr. om året til danskere, skal afregne dansk moms af hele deres omsætning i Danmark, mens netbutikker uden for EU skal betale moms af varer, de sælger til danskere, som koster mere end 80 kr. Dansk Erhverv har på baggrund af Skatteministeriets oplysninger om momsindbetalinger fra udenlandske e-handelsvirksomheder estimeret, at af de 1 mia. kr. som statskassen går glip af i årligt momsprovenu, jf. figur 4, skyldes minimum mio. kr. udenlandske e-handelsvirksomheders momssnyd og ikke blot fordi, virksomhederne sælger under minimumsgrænserne for momsafregning. v Det er nødvendigt med en forbedring af danske virksomheders rammevilkår Hver 3. dansker e-handler på andre sprog Hver 3. dansker, der har e-handlet inden for 6, har e-handlet på en hjemmeside, der ikke var på dansk. Det viser en befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv med respondenter. Det er altså fortsat det mest almindelige, at de danskere, der e-handler, handler på hjemmesider på dansk. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis lig med, at det er danske virksomheder, danskerne e-handler hos, da mange større udenlandske e-handelsvirksomheder har etableret hjemmesider på dansk. Netop det, at udenlandske virksomheder tilbyder dansksprogede hjemmesider, er med til at udviske skellet mellem danske og udenlandske netbutikker for forbrugerne, og er en driver for yderligere e-grænsehandel, uagtet at danskerne er klar til at handle på et andet sprog. Udenlandske netbutikker med hjemmesider på dansk er en driver for mere e-grænsehandel ofte uden forbrugerne ved, at de handler i udlandet DANSK ERHVERV 4

5 Figur 5 Har du inden for de seneste 6 e-handlet hos en eller flere netbutikker, hvor hjemmesiden ikke var på dansk? 61% 6% 33% Ja Nej Husker ikke Hver 3. dansker har inden for et halvt år e-handlet på en hjemmeside på et andet sprog end dansk Netbutikker på engelsk og tysk er populære Det er ikke overraskende især hjemmesider på engelsk, danskerne e-handler på, når de e-grænsehandler på andre sprog. Det angiver 86 pct. af de danskere, der inden for seks har e-handlet på en hjemmeside, der ikke var på dansk. Derimod er det måske lidt mere overraskende, at hver femte dansker, der har handlet på et andet sprog, angiver, at deres handel er foregået på en hjemmeside på tysk. Derudover angiver 4 pct., at de har e-handlet på hjemmesider på svensk, mens 2 pct. angiver, at de har e- handlet på sider på henholdsvis, norsk, fransk og kinesisk. Figur 6 Hvilke(t) sprog var disse hjemmesider på? Engelsk Tysk Fransk Svensk 2% 4% 19% 86% 19 pct. af dem, der har e- handlet på en hjemmeside på et andet sprog, har e- handlet på tyske sider og 86 pct. på engelske Norsk 2% Arabisk 0% Kinesisk 2% Andet 5% Husker ikke 2% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december n=771. Kun personer, der inden for 6 har handlet hos en eller flere netbutikker, hvor hjemmesiden ikke var på dansk. Anm.: Det har været muligt at angive flere svar Det er udbredt at e-handle på engelsk i alle aldersintervaller. Til gengæld er tysk væsentligt mere udbredt blandt danskere på 50 år og derover, idet ca. 1/3 på 50 år eller derover har e-handlet på en hjemmeside på tysk, mens dette kun er tilfældet for 12 pct. af de årige. Mænd handler også oftere på sider på tysk end kvinder. I forhold til uddannelse, bopæl og hvorvidt man har børn, er der ingen klare sammenhænge med sprog (ej vist grafisk). DANSK ERHVERV 5

6 E-grænsehandlen stiger med de yngre generationer Der er en klar tendens til, at yngre personer i højere grad end ældre e-handler på hjemmesider, der ikke er på dansk. Næsten halvdelen af de e-handlende i alderen år har e-handlet i en netbutik, hvis hjemmeside ikke var på dansk, inden for et halvt år. Det tilsvarende var kun tilfældet for hver syvende e-handlende på 60 år eller derover. Der er også en tendens til, at mænd i højere grad end kvinder e-handler i netbutikker, hvor hjemmesiden ikke er på dansk. Figur 7 Har du inden for 6 e-handlet hos en eller flere netbutikker, hvor hjemmesiden ikke var på dansk? 28% 37% 49% 38% 37% 28% Flere yngre end ældre e- grænsehandler på sider på andre sprog. Derfor vil e- grænsehandelsudfordring- 14% 16% en vokse yderligere over tid Kvinde Mand Det er ikke overraskende, at de yngre generationer i højere grad end de ældre e-handler i udenlandske netbutikker. De yngre generationer er mere eller mindre vokset op med internet, e-handel og påvirkning af andre sprog via tv, internettet, rejser, etc. Set i et grænsehandelsperspektiv er tendensen dog bekymrende, idet denne generationsforskel indikerer, at grænsehandelsandelen vil stige yderligere i fremtiden, såfremt de danske netbutikkers rammevilkår ikke bliver forbedret. Derimod er der ikke en entydig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og e-handel på hjemmesider på andre sprog. Dog handler personer med folkeskolen eller en erhvervsuddannelse som den højeste, afsluttede uddannelse, noget mindre på hjemmesider, der ikke er på dansk, end de øvrige uddannelsesniveauer (ej vist grafisk). Til gengæld er der en tendens til, at jo mere tryg man er ved at handle på nettet, desto større er sandsynligheden for, at man har e-handlet i netbutikker på et andet sprog, jf. figur 8. Figur 8 Har du inden for 6 e-handlet hos en eller flere netbutikker, hvor hjemmesiden ikke var på dansk? Set i forhold til hvor tryg man generelt føler sig ved e-handel Meget tryg Overvejende tryg Overvejende utryg Meget utryg Ved ikke Ja 45% 30% 15% 13% 5% Nej 50% 65% 82% 63% 42% Husker ikke 4% 5% 3% 25% 53% Total 100% 100% 100% 100% 100% Jo mere trygge danskerne er ved at e-handle, desto større sandsynlighed er der for, at de også e-handler i udenlandske netbutikker DANSK ERHVERV 6

7 Elektronik hitter i danske netbutikker og tøj i udenlandske Der er nogle interessante forskydninger, når man ser på hvilke varetyper, danskerne typisk køber, når de handler i henholdsvis danske og udenlandske netbutikker. Hvert fjerde varekøb i danske netbutikker er elektronik, mens knap hvert femte varekøb er tøj eller sko. Når danskerne e-grænsehandler, er det tøj og sko, der indtager førstepladsen med hvert fjerde varekøb, mens hvert femte varekøb er bøger eller tidskrifter. Hvert 4. varekøb i danske netbutikker er elektronik, og hvert 5. er tøj eller sko Særligt bøger og tidskrifter illustrerer den forskel, der er på hvilke varetyper, der bliver købt i henholdsvis danske og udenlandske netbutikker. Mens bøger og tidskrifter kun udgjorde 4 pct. af varekøbene i Danmark, udgjorde de 21 pct. af købene i udenlandske netbutikker. Sammenligningen dækker køb i udenlandske netbutikker uanset, om hjemmesiden er på dansk eller et andet sprog. Figur 9 Du bedes tænke på den seneste vare, du har købt på nettet. Hvilken type vare var der tale om? Fordelt på dansk eller udenlandsk netbutik Dansk netbutik Udenlandsk netbutik 18% 26% Bøger eller tidskrifter 4% 21% Elektronik 23% 10% Fysisk levering af musik, film eller spil 5% 7% Udstyr eller tøj til sport og fritid 4% 5% Boligtilbehør 6% 3% Personlig pleje eller lægemidler 5% 3% Legetøj 7% 3% Dyrefoder 1% 2% Hvidevarer eller husholdningsartikler 5% 1% Dagligvarer 2% 1% Møbler 1% 1% Andre varetyper 16% 17% Har aldrig købt varer på nettet 0% 1% Husker ikke 2% 1% Total 100% 100% Hvert 4. varekøb i udenlandske netbutikker er tøj eller sko og hvert 5. er bøger eller tidskrifter Anm.: Pga. afrundinger summerer totalen ikke præcis til 100 pct. Flybilletter hitter, når danskerne e-grænsehandler services Når danskerne køber serviceydelser i danske netbutikker, er det især oplevelser og underholdning, der hitter. De udgør knap halvdelen af alle servicekøb i danske netbutikker, mens godt hvert femte servicekøb er rejser eller hotelophold. Når danskerne køber serviceydelser i udenlandske netbutikker, er det især flybilletter, der hitter. Fly- Knap halvdelen af alle servicekøb i danske netbutikker er oplevelser DANSK ERHVERV 7

8 billetter tegner sig for godt hvert tredje servicekøb i udenlandske netbutikker, mens hvert fjerde køb er rejser og hotelophold samt downloads eller streaming af tv, film, musik, spil eller bøger. Figur 10 Du bedes tænke på den seneste serviceydelse, du har købt på nettet. Hvilken type service var der tale om? Fordelt på dansk eller udenlandsk netbutik Dansk netbutik Udenlandsk netbutik Flybilletter 11% 36% Rejser eller hotelophold 22% 25% Download eller streaming af tv, film, musik, spil, bøger 5% 24% Mere end hvert 3. servicekøb i udenlandske netbutikker er flybilletter Oplevelser/underholdning (fx teater, biograf, restaurant) 39% 5% Tog- eller busbilletter 18% 3% Andre serviceydelser 3% 2% Har aldrig købt serviceydelser på nettet 1% 2% Husker ikke 2% 2% Total 100% 100% Anm.: Pga. afrundinger summerer totalen ikke præcis til 100 pct. Danskerne e-handler hovedparten af deres bøger i udlandet Ovenfor fremgik det hvilke varer, danskerne oftest køber, når de handler i henholdsvis danske og udenlandske netbutikker. Hvis man i stedet ser på, hvor stor en andel af de enkelte varetyper, der bliver købt henholdsvis i Danmark og i udlandet, viser der sig også nogle interessante tendenser. Næsten tre ud af fire bøger eller tidskrifter, som danskerne køber på nettet, bliver købt i udenlandske netbutikker, jf. nedenstående figur. Hér er det interessant, at selvom kun 25 pct. af e-handlen foregår i udlandet, så bliver 75 pct. af bøgerne og tidskrifterne købt i udlandet. Det kan bl.a. skyldes, at Danmark, som et af de eneste lande i EU, ikke har reduceret moms på bøger. Fx har Storbritannien og Irland nulmoms på bøger, mens momsen på bøger i Luxembourg kun er på 4 pct. vi Godt halvdelen af dyrefoderet købt i udlandet, mens knap halvdelen af fysisk leveret musik, film og spil samt tøj eller sko, bliver e-handlet i udenlandske netbutikker. Selvom tøj og sko er de mest e-grænsehandlede varer, bliver hovedparten fortsat købt i danske netbutikker Omvendt er det interessant, at en anden af de varetyper, danskerne e-handler mest, elektronik, primært bliver købt i danske netbutikker, idet fire ud af fem køb på nettet bliver foretaget i danske netbutikker. Dette skyldes givetvis, at folk vil være sikre på deres reklamationsret, når de køber elektronik, eller at de kan få hjælp i tilhørende fysiske butikker, hvis det bliver nødvendigt. Nedenstående sammenligning dækker køb i udenlandske netbutikker, uanset om hjemmesiden er på dansk eller et andet sprog. DANSK ERHVERV 8

9 Figur 11 Andel af varetyper, der bliver købt i danske og udenlandske netbutikker Bøger eller tidskrifter 28% 72% 3/4 af de bøger og tidskrifter danskerne e-handler, Dyrefoder 46% 55% bliver købt i udlandet Fysisk levering af musik, film eller spil 56% 44% 57% 43% Udstyr og tøj til sport og fritid 62% 38% Møbler 75% 25% Boligtilbehør 78% 22% Personlig pleje eller lægemidler 78% 22% Elektronik 81% 19% Legetøj 84% 16% Dagligvarer 85% 15% Hvidevarer/husholdningsartikler 88% 12% Andre varetyper 63% 37% Dansk netbutik Udenlandsk netbutik Anm.: Figuren er opgjort ud fra antallet af køb, ikke beløb anvendt på en given varetype Danskerne streamer og downloader især fra udlandet Ser man på samme måde på, hvor udbredt det er at købe forskellige former for serviceydelser i henholdsvis danske og udenlandske netbutikker, fremgår det, at knap tre ud af fire downloads eller streaming af tv, film, musik, spil eller bøger foregår via uden- DANSK ERHVERV 9

10 landske netbutikker eller streamingtjenester. Mere end halvdelen af de e-handlede flybilletter bliver købt i udenlandske netbutikker, mens godt hvert tredje køb af rejser eller hotelophold på nettet bliver købt i udenlandske netbutikker. Omvendt bliver tog- og busbilletter samt oplevelser og underholdning der ofte også vil blive anvendt inden for landets grænser, fx biografbilletter og lignende i altovervejende grad købt i danske netbutikker, jf. nedenstående figur. Figur 12 Andel af servicetyper, der bliver købt i danske og udenlandske netbutikker Downloads/streaming af tv, film, musik, spil eller bøger 29% 71% 3/4 af danskernes streaming og downloads Flybilletter 38% 62% foregår via udenlandske netbutikker Rejser/hotelophold 65% 35% Tog- eller busbilletter 92% 8% Oplevelser/underholdning (fx teater, biograf, restaurant) 94% 6% Andre serviceydelser 71% 29% Dansk netbutik Udenlandsk netbutik Anm.: Figuren er opgjort ud fra antallet af køb, ikke beløb anvendt på en given servicetype Kvinder e-grænsehandler tøj; mænd elektronik, tøj og bøger Ligesom kvinders og mænds generelle forbrugsmønstre er forskellige, er der forskel på, i hvor høj grad de e-grænsehandler de forskellige varetyper. Både kvinder og mænd e- handler tøj og bøger i udlandet. Men mens det udgør hhv. 34 pct. og 25 pct. af kvindernes e-grænsehandel, udgør det 17 pct. af mændenes e-grænsehandel. Omvendt e- grænsehandler kvinder stort set ikke elektronik, mens det er populært blandt mænd (17 pct.). Figur 13 Du bedes tænke på den seneste vare, du har købt på nettet. Hvilken type vare, var der tale om? Andel af e-grænsehandlen Kvinde Mand 1 34% 17% 2 Bøger eller tidskrifter Bøger eller tidskrifter 25% 17% 3 Fysisk levering af musik, film eller spil Elektronik 6% 17% 4 Boligtilbehør Fysisk levering af musik, film eller spil 5 4% Personlig pleje eller lægemidler 4% 8% Udstyr og tøj til sport og fritid 8% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december n=711. Kun personer, der ved deres seneste e-handelskøb af en vare benyttede en udenlandsk netbutik Kvinderne køber især tøj eller sko, når de e- grænsehandler varer, mens mænd både køber tøj, bøger og elektronik DANSK ERHVERV 10

11 Ser man på e-grænsehandel af varer fordelt på aldersgrupper, køber danskere under 50 år især tøj og sko i udenlandske netbutikker, mens dem på 50 og opefter især køber bøger og tidskrifter. Hos de potentielle bedsteforældre over 60 år kommer legetøj ind i top 5 som det eneste sted, jf. nedenstående figur. Figur 14 Du bedes tænke på den seneste vare, du har købt på nettet. Hvilken type vare var der tale om? Andel af e-grænsehandel årige årige årige 60+ årige % Bøger/tidskrifter 18% Elektronik 9% 29% Bøger/tidskrifter 18% Elektronik 11% Bøger/tidskrifter 24% 12% Elektronik 11% Bøger/tidskrifter 27% 13% Elektronik 11% Tøj og sko samt bøger og tidskrifter er de mest populære e-grænsehandelsvarer i alle aldersgrupper 4 Fysisk levering af musik, film, spil 7% Fysisk levering af musik, film, spil 6% Fysisk levering af musik, film, spil 10% Fysisk levering af musik, film, spil 5% 5 Udstyr og tøj til sport og fritid 6% Udstyr og tøj til sport og fritid 4% Udstyr og tøj til sport og fritid 8% Legetøj 4% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december n=711. Kun personer, der ved deres seneste e-handelskøb af en vare benyttede en udenlandsk netbutik E-handlen har gennem de senere år helt tydeligt medført fremvæksten af en ny form for grænsehandel på nettet ved siden af den traditionelle grænsehandel i fysiske butikker. Som det fremgår af nærværende, køber mange danskere i dag en lang række varer og services direkte i udenlandske netbutikker. Det giver forbrugerne nye muligheder, men sætter også danske virksomheder under pres som følge af ulige konkurrencevilkår, bl.a. i form af det høje danske omkostningsniveau, udenlandske netbutikkers momsunddragelse, forskellige forbrugerregler og manglende ensartet håndhævelse i forhold til EU-regler. Det er en udfordring, der blot vil vokse de kommende år i takt med, at både e-grænsehandlen, og dermed den samlede grænsehandel, efter alt at dømme vil fortsætte sin fremmarch. Risikoen for, at et nyt forretningsområde flytter ud af Danmark forstærker nødvendigheden af at udnytte SKAT s kommende kontrolmuligheder med kreditkort i forhold til udenlandske netbutikkers momssnyd samt at gennemføre yderligere politiske tiltag, der sikrer danske e-handelsvirksomheders konkurrenceevne og kan nedbringe det høje danske omkostningsniveau til et leje, der gør det muligt at konkurrere på lige fod med udenlandske e-handelsvirksomheder. E-grænsehandel sætter danske virksomheder under pres pga. ulige konkurrencevilkår som følge af et højt dansk omkostningsniveau, momssnyd, forskellige forbrugerregler, uensartet håndhævelse af EU-regler, mv. DANSK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGAVE E-grænsehandlen overhaler grænsehandlen i 2016 er 22. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 10. november OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Marie Louise Thorstensen på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol, ph.d.-stip., konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA. i Dansk Erhvervs Perspektiv, nr. 12, 2015, E-handlen i ii E-handlen med varer udgjorde i 2014 ca. 43 pct. af danskernes e-handel. (80 mia. kr.*25%*43%)=8,6 mia. kr. iii Skatteministeriet, 2015, Status over grænsehandel iv Tabte arbejdspladser: En ansat i detailhandlen omsatte ifølge DST for 2,46 mio. kr. i 2013 og i en netbutik for 3,96 mio. kr. Det svarer til (11,2 mia. kr./2,46 mio. kr.)=4.553 tabte arbejdspladser pga. fysisk grænsehandel og (8,6 mia. kr./3,96 mio.kr.)=2.172 tabte e-handelsarbejdspladser. Tabt momsprovenu: Fysisk grænsehandel (11,2 mia. kr.*0,2)=2,24 mia. kr.; e-grænsehandel se Dansk Erhvervs Perspektiv, nr. 12, 2015, E-handlen i Tabt afgiftsprovenu: Beregningerne for fysisk grænsehandel tager udgangspunkt i afgiftssatserne for 2014 og de grænsehandlede mængder for 2013, da det er de nyeste data fra Skatteministeriet, 2015, Status over grænse-handel Øl (130 mio. liter*4,6%*56,02 kr./l ren alc.)=335 mio. liter; vin (20 mio. liter*11,01 kr./l)=220 mio. liter; spiritus (3,4 mio. liter*40%*150 kr./l ren alc.)=204 mio. liter; RTD og cider (8 mio. liter*(5,06 kr./l+6,76 kr./l))=95 mio. liter; cigaretter ((600 mio. stk.*118,25 øre/stk.)+(710 mio. kr.*1%))=717 mio. kr.; chokolade og slik (12 mio. kg*24,61 kr./kg)=295 mio. kr. I alt 1,9 mia. kr. Der er ingen tilgængelige mængder for e-grænsehandel med punktafgiftspligtige varer. Tabt skatteprovenu: Ifølge Butiksoverenskomsten for ufaglærte tjente de per 1/ kr./md. Som tommelfingerregel er den effektive skattesats 40 pct. Tabt skatteprovenu i fysisk handel: ((17.470*12*0,4)*4.553)=382 mio. kr. og e-handlen: ((17.470*12*0,4)*2.172)=182 mio. kr. v Dansk Erhvervs Perspektiv, nr. 12, 2015, E-handlen i vi EU-Kommissionen, september 2015, VAT rates applied in the Member States of the European Union. DANSK ERHVERV 12

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen

4,3 mia. 26 mia. ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen ANALYSENOTAT Momssnyd fortsætter i e-handlen AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL Dansk e-handel fra eksportunderskud til eksportsucces? Med tocifrede vækstrater de senere år, er

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

E-grænsehandel koster dyrt

E-grænsehandel koster dyrt E-grænsehandel koster dyrt AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ E-handlen er i kraftig vækst, og danskerne er blandt

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Illegal handel er meget udbredt

Illegal handel er meget udbredt Illegal handel er meget udbredt AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ I Danmark eksisterer der et betydeligt salg af

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

E-handlen på tværs af landet

E-handlen på tværs af landet E-handlen på tværs af landet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Danskerne shopper, downloader og streamer på nettet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den offentlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet

ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet ANALYSENOTAT Julegaverne rykker på nettet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Julen nærmer sig med hastige skridt, og med julen følger også indkøb af julegaver. Dansk

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Topskatteyderne er velfærdsstatens hovedsponsorer

Topskatteyderne er velfærdsstatens hovedsponsorer Topskatteyderne er velfærdsstatens hovedsponsorer AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR. RESUMÉ Topskatten er hæmmende for økonomisk vækst og sænker derfor velstanden.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter

To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter RESUME Servicevirksomhederne er langt mere internationalt orienterede, end mange antager. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv,

Læs mere

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Digitalt nødråb: vores uddannelser klæder os ikke godt nok på Digitalt nødråb: vores r klæder os ikke godt nok på AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Digitaliseringen påvirker samfundet og ikke mindst arbejdsgange, krav og forventninger

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Her skabes arbejdspladserne

Her skabes arbejdspladserne Her skabes arbejdspladserne AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Siden arbejdsmarkedet vendte i 2013, er beskæftigelsen steget med knap 160.000 personer og beskæftigelsen er nu på samme niveau

Læs mere