Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014"

Transkript

1 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for Konklusioner Lif virksomheder 2014 ( ) Konklusioner DANSK BIOTEK virksomheder 2014 ( ) 5 3. Udsendte og returnerede spørgeskemaer 6 4. Antal beskæftigede med klinisk forskning 7 5. Antal kliniske studier og deres fordeling 9 6. Eksterne omkostninger Udgifter til investigator-initierede studier Non-interventionsforsøg Kliniske studier på børn Efterskrift 19 Om undersøgelsens data Data for det foregående års kliniske forskningsaktiviteter indsamles hvert år i andet kvartal og publiceres i tredje kvartal. Tallene for 2015 er derfor tilgængelig i tredje kvartal 2016.

3 3 1. Formål og baggrund Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddel- og biotekindustriens betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark har Dansk Biotek samt Lifs Udvalg om kliniske forsøg indhentet oplysninger vedrørende medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk lægemiddelforskning her i landet. Lif har gennemført lignende undersøgelser siden 2005, men fra og med 2008 er undersøgelsen udvidet til også at omfatte medlemmer af Dansk Biotek. Med udvidelsen dækker undersøgelsen de væsentligste private kliniske forskningsaktører i Danmark. Af dette notat fremgår: 1. Det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2014 dækkende både medlemmer af Lif og medlemmer af Dansk Biotek. 2. Særskilte opgørelser for de to foreninger. Først vises udviklingen igennem de sidste 8 år i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Lif (fra 2007 til og med 2014), herefter vises udviklingen i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Dansk Biotek (fra 2008 til og med 2014). Da der blandt medlemsvirksomhederne i Lif og Dansk Biotek er gengangere dvs. virksomheder, der er medlem af både Lif og Dansk Biotek kan de særskilte opgørelser for de to foreninger dækkende 2014 ikke sammenholdes direkte med opgørelsen, der giver det samlede billede af den kliniske forskning i Danmark for Det drejer sig i alt om seks virksomheder, der er medlemmer af både Lif og Dansk Biotek. I præsentationen af det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2014 er der taget højde for, at data fra virksomheder med dobbelt medlemskab ikke medregnes to gange. Endelig skal det bemærkes, at medlemmer af hhv. Lif og Dansk Biotek er opgjort ved denne rapports offentliggørelse, sommeren 2015.

4 4 2. Samlede konklusioner Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014 Den samlede svarprocent er på 67 % - hvilket er lidt lavere end sidste år. (se side 6) Totalt var fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i 2014 (internt i medlemsvirksomhederne), hvilket markerer endnu en stigning i forhold til de foregående år. Heraf var 200 beskæftiget med klinisk forskning, der blev udført i Danmark dette er på niveau med 2013, hvor antallet var 198. Ligesom foregående år er det i 2014 under-søgelsen opgjort, hvor mange fuldtidsansatte der herudover er beskæftiget med klinisk forskning i Danmark via eksterne CRO er. Det drejer sig i 2014 om 53 personer, hvilket er på niveau med 2012 og 2013 (se side 7). I alt havde virksomhederne 285 kliniske forsøg kørende i Danmark i 2014 heraf var 80 nye forsøg, der blev startet i Stabiliseringen i antallet af igangværende forsøg, der er set siden 2010, er fastholdt trods et lille fald i (se side 9) 90 forsøg blev i 2014 gennemført i regi af eksterne CRO er. Efter en markant stigning fra 2011 til 2012 (50 til 82), og et fald i 2013 (til 73) er antallet af forsøg i regi af eks-terne CRO er nu igen steget (se side 9 + tidligere rapporter) I 2014 deltog i alt personer i kliniske forsøg i Danmark. Ligesom i 2013 er antallet af forsøgspersoner også faldet i De tidligere års markante fald (særligt i perioden ) er dermed uddybet. (se side 13). De samlede eksterne udgifter til kliniske forsøg styret og gennemført af virksomhederne selv var for de deltagende medlemmer af Lif og Dansk Biotek, der har bidraget med data til denne del af undersøgelsen, 192,5 mio. kr. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger for i alt 16,4 mio. kr., samt at virksomhederne samlet også havde udgifter for 28,1 mio. kr. til investigator-initierede forsøg. Virksomhederne har i 2014 dermed haft eksterne udgifter for i alt 237 mio. kr. til dækning af forskning, som primært er blevet gennemført i det offentlige sundhedsvæsen. I forhold til 2013 er der tale om en lille stigning. Stabiliseringen siden 2010 synes fastholdt (se side 8). I 2014 har virksomhederne samlet set gennemført 53 non-interventionsforsøg. I 2014 har virksomhederne samlet set gennemført 17 kliniske studier på børn. Særligt siden 2009 har der været en stigning i antallet af disse forsøg. (se side 19). 2.1 Konklusioner Lif virksomheder 2014 ( ) Antallet af medarbejdere beskæftiget med klinisk forskning har igen i 2014 været jævnt stigende (se tabel 3). Antallet af medarbejdere beskæftiget med klinisk forskning, der foregår i Danmark, viser i 2014 en svag stigning (se tabel 3). Samlet set er antallet af kliniske studier i Danmark faldet markant fra 2007 til 2014 (ca. 30 %). Antallet af kliniske forsøg synes dog at have stabiliseret sig siden Efter små tegn på stigning i 2012 og 2013 ses et lille tilbagefald i 2014 (se tabel 5 og tilhø-rende figur 1).

5 5 Efter en kraftig stigning i 2012 og et mindre tilbagefald i 2013 er antallet af kliniske for-søg i 2014, som gennemføres i regi af eksterne CRO er, igen steget (se tabel 5). Efter en stabil periode i årene er antallet af centre i 2014 igen faldet. Der er siden 2007 sket en meget betydelig reduktion i antallet af centre involveret i lægemiddelvirksomhedernes kliniske forsøg der ses generelt en udvikling mod færre centre pr. studie (se tabel 7). Det totale antal forsøgspersoner er ligesom i 2013 også faldet i De tidligere års markante fald (særligt i perioden ) er dermed uddybet (se tabel 9). I 2014 er de samlede eksterne omkostning steget (omkostninger, der primært dækker betaling til det offentlige sundhedsvæsen for praktisk bidrag til gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg). I forhold til 2007 er de eksterne omkostninger i 2014 dog faldet med ca. 40 % (se tabel 11). I 2014 har udgifterne til investigator-initierede studier været svagt faldende set i forhold til 2012 og Udgifter til investigator-initierede studier synes dog over en årrække ( ) at være stabilt på omkring 30 mio. kroner (se tabel 13). I perioden har antallet af non-interventionsforsøg været rimeligt stabilt på omkring 50 (se tabel 14). I 2014 er antallet af kliniske studier på børn igen steget svagt - særligt siden 2009 har der været en stigning i antallet af disse forsøg (se tabel 16). 2.2 Konklusioner Dansk Biotek virksomheder 2014 ( ) I 2014 var der fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning (heraf an-sat i biotekvirksomhederne og 4 beskæftiget via eksterne CRO er). Dette er en stigning i forhold til de foregående år. Af de arbejdede 62 ansatte med klinisk forskning, der blev udført i Danmark (se tabel 4). Der blev i 2014 udført i alt 44 kliniske forsøg heraf 14 i regi af eksterne CRO er. Dette markerer et fald ift og 2013 (se tabel 6). I 2013 var de samlede eksterne omkostninger 54 mio. kr. heraf 1,5 mio. kr. via eksterne CRO er. Det store fald, der blev set i 2013, er yderligere udbygget (se afsnit 6 og tabel 12). Udgifter til investigator-initierede forsøg beløb sig i 2014 til 9,2 mio. kr. hvilket er et svagt fald ift og 2013 (se tabel 13). Der blev i 2014 gennemført 6 non-interventionsforsøg hvilket er på niveau med 2013 (se tabel 15). Der blev gennemført 6 kliniske studier på børn, hvilket markerer en stigning ift. foregå-ende år (se tabel 16).

6 6 3. Udsendte og returnerede spørgeskemaer Medlemmer af Lif og DANSK BIOTEK total for 2014: Til dette års undersøgelse (dækkende 2014) er der udsendt i alt 57 spørgeskemaer til medlemmer af Lif og Dansk Biotek. Der er modtaget 38 besvarelser, hvilket giver en samlet svarprocent på 67 %. Antallet af medlemsvirksomheder i Lif varierer over årene, bl.a. som følge af fusioner. Derfor er der forskel på, hvor mange spørgeskemaer der er udsendt de enkelte år. I Dansk Biotek vurderes det hvert år, hvem der konkret formodes at have kliniske forskningsaktiviteter. Der sendes kun spørgeskemaer ud til de virksomheder, som formodes at have kliniske forsknings-aktiviteter. For optimering af svarprocenten er der af flere omgange udsendt opfølgningsmails til de virk-somheder fra både Lif og Dansk Biotek hvorfra svar manglede. Tabel 1: Udsendte spørgeskemaer til Lif virksomheder og svarprocenter Antal udsendte Antal modtagne Antal gengangere ifht. Svarprocent spørgeskemaer besvarelser foregående år % % % % % % % % Blandt alle Lif virksomhederne, der har svaret i 2014-undersøgelsen, er 30 gengangere fra For over tid at sikre konsekvens i virksomhedernes fortolkning af de enkelte spørgsmål er besvarelserne fra de virksomheder, der også deltog i 2013, sammenlignet med besvarelserne fra de samme virksomheder i Hvor der synes at have været forskel i fortolkningen (hvor der er sket store ændringer i svarene fra 2013 til 2014), er virksomheden blevet kontaktet for en nærmere afklaring heraf. Tabel 2: Udsendte spørgeskemaer til Dansk Biotek virksomheder og svarprocenter Antal udsendte spørgeskemaer Antal modtagne besvarelser Antal gengangere ifht. foregående år Svarprocent % % % % % % %

7 7 Generelt gælder det for alle besvarelserne fra både Lif virksomheder og Dansk Biotek virksomheder at de er blevet grundigt efterbehandlet. Hvor der har været intern uoverensstemmelse mellem svarene til forskellige spørgsmål i spørgeskemaet, eller hvis der har manglet svar på enkelte spørgsmål, er virksomheden blevet kontaktet for en nærmere udredning af dette. 4. Antal beskæftigede med klinisk forskning Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014: I 2014 var der samlet set fuldtidsansatte i Danmark beskæftiget med klinisk forskning (internt i medlemsvirksomhederne) heraf arbejdede 200 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. Hertil skønnes det, at virksomhederne beskæftiger 53 fuldtidsansatte med kliniske forsøg, som gennemføres i Danmark via eksterne CRO er. Tabel 3: Antal beskæftigede med klinisk forskning i Lif virksomheder FTE 1 i DK beskæftiget med klinisk forskning (DK og resten af verden) FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning, der udføres i Danmark Internt 2010 Via CRO* 2011 Internt 2011 Via CRO* 2012 Internt 2012 Via CRO* 2013 Internt 2013 Via CRO* 2014 Internt 2014 Via CRO* Full Time Employee 2 En virksomhed har øget antallet af beskæftigede med klinisk forskning med 100 personer (fra 0 i 2007 til 100 i 2008) - dette er formodentlig udtryk for enten en forskellig tolkning af spørgsmålet (2007 sammenlignet med 2008) eller intern omorganisering af forretningsenheder i den internationale virksomhed.

8 8 I 2014 var der i alt fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning heraf ansat i virksomhederne og 52 beskæftiget via eksterne CRO er. Af disse (både ansatte internt i virksomhederne og hos eksterne CRO er) arbejdede 246 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark. *Som noget nyt begyndende i 2010 er ansatte beskæftiget med klinisk forskning, der gennemføres i Danmark via CRO, medtaget i undersøgelsen. Beskæftigede via CRO er har som hovedregel ikke været medtaget i undersøgelsen de foregående år. I mange tilfælde er der tale om et skønnet antal ansatte hos CRO er beskæftiget med virksomhedens kliniske studier. Tabel 4: Antal beskæftigede med klinisk forskning i Dansk Biotek virksomheder FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning (DK og resten af verden) FTE i DK beskæftiget med klinisk forskning, der udføres i Danmark Internt 2010 Via CRO* 2011 Internt 2011 Via CRO* 2012 Internt 2012 Via CRO* 2013 Internt 2013 Via CRO* 2014 Internet 2014 Via CRO* I 2014 var der i alt fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning heraf ansat i biotekvirksomhederne og 4 beskæftiget via eksterne CRO er. Af disse (både ansatte internt i biotekvirksomhederne og hos eksterne CRO er) arbejdede i alt 62 med klinisk forskning, der blev udført i Danmark.

9 9 5. Antal kliniske studier og deres fordeling Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014: I 2014 havde medlemmer af Lif og Dansk Biotek i alt 285 kliniske forsøg kørende heraf blev 195 forsøg styret og gennemført i regi af virksomhederne selv, 90 forsøg blev styret og gennemført via eksterne CRO er. Ses der på forsøgene, som blev styret og gennemført i virksomhedernes eget regi, var der 11 fase I forsøg, 43 fase II forsøg, 131 fase III forsøg og 10 fase IV forsøg. Til sammenligning havde virksomhederne tilsammen 296 forsøg kørende i Ligesom de foregående år blev langt hovedparten af de kliniske forsøg i 2014 gennemført på hospitaler. De resterende forsøg blev gennemført i almen praksis samt andet sted (eksempelvis private speciallæger). Af de 285 igangværende kliniske forsøg blev 80 startet i løbet af året (fra 1. januar til 31. december 2014). Der er tale om 6 nye fase I forsøg, 20 nye fase II forsøg, 47 nye fase III forsøg og 7 nye fase IV forsøg. Til sammenligning blev der i 2008 startet 99 nye forsøg, i nye forsøg, i nye forsøg, i nye forsøg, i nye forsøg og i nye forsøg hos medlemmer af Lif og Dansk Biotek. I 2014 var i alt 910 centre involveret i svarvirksomhedernes kliniske studier i Danmark. 13 centre var involveret i fase I forsøg, 171 centre i fase II forsøg, 672 centre i fase III forsøg, og 54 centre var involveret i fase IV forsøg. Til sammenligning var der i 2013 totalt centre involveret i de kliniske forsøg hos medlemmer af Lif og Dansk Bio-tek. I alt deltog i personer i kliniske forsøg, som medlemmer af Lif og Dansk Biotek havde kørende i 2014 heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne selv, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eks-terne CRO er. Totalt deltog 139 personer i fase I forsøg, personer i fase II forsøg, personer i fase III forsøg samt 839 personer i fase IV forsøg. Til sammenligning var det totale deltagerantal i personer.

10 10 Tabel 5: Antal kliniske studier i Lif virksomheder fordelt på faser 2007 Estimeret 50 forsøg i regi af CRO** 2008 Estimeret 50 forsøg i regi af CRO** 2009 Estimeret 50 forsøg i regi af CRO** Fase 1 3 Fase 2 4 Fase 3 5 Fase 4 6 Studier i alt Nye studier startet i årets løb (1. januar december) (i eget regi) (i regi af CRO)* (i eget regi) (i regi af CRO)* (i eget regi) (i regi af CRO)* (i eget regi) (i regi af CRO)* (i eget regi) (i regi af CRO)* Figur 1: Udviklingen i det totale antal kliniske forsøg (i eget regi og CRO-regi lagt sammen) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Total 3 Forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner. Ved alvorlige sygdomme, eksempelvis kræft, deltager patienter. 4 Forsøg på patienter, hvor studiet har til formål at opnå proof of concept og/eller fastlægge optimalt dosisregime. 5 Pivotale registreringsaktiviteter på ikke-registrerede stoffer og indikationsudvidelser på godkendte stoffer, hvor der planlægges myndighedsgodkendelse. 6 Alle øvrige kliniske aktiviteter efter registrering. 7 Et enkelt firma har opgjort antallet af fase 4 forsøg lidt anderledes end i de foregående år, hvorfor dette firmas indberetning af fase 4 forsøg er markant lavere i 2009.

11 11 I 2014 havde Lif virksomhederne i alt 283 kliniske studier i gang i Danmark (heraf blev de 195 styret og gennemført i regi af virksomhederne selv, 88 blev styret og gennemført i regi af eksterne CRO er). *Begyndende i 2010 er forsøg styret/gennemført i regi af eksterne CRO er medtaget i under-søgelsen (gælder både Lif virksomheder og Dansk Biotek virksomheder, jf. også opgørelsen for medlemmer af Dansk Biotek). Forsøg styret/gennemført i regi af eksterne CRO er har i stor udstrækning ikke været medtaget i undersøgelsen de foregående år (2007, 2008 og 2009). **På baggrund af tilbagemeldinger fra både virksomheder og CRO er estimeres det, at antallet af forsøg styret/gennemført i regi af eksterne CRO er har været omtrentlig det samme i 2007, 2008 og 2009 som i 2010 og Dvs. ca. 50 forsøg. Når det totale antal forsøg i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 skal sammenlignes med de foregående år, lægges der derfor ekstra 50 forsøg til i hvert af de foregående år. Ligesom tidligere år ses der en stor spredning i antallet af kliniske forsøg hos de enkelte virksomheder i 2014 fra 0 til 29 forsøg (kørt enten internt eller via ekstern CRO). I 2007 og 2008 var der 5 virksomheder, der havde mere end 30 studier kørende i 2009 var der ingen, i 2010 var der én, og i både 2011, 2012 og 2013 var der to virksomheder, der har mere end 30 studier kørende. Siden 2008 er der blevet spurgt til, hvor mange kliniske studier der er startet i årets løb (fra 1. januar til 31. december). I 2014 blev der startet i alt (i eget interne regi og via eksterne CRO er) 80 forsøg (6 fase I forsøg, 20 fase II forsøg, 47 fase III forsøg og 7 fase IV forsøg). I forhold til 2013 er det totalt et fald på i alt 17 forsøg. I 2014 foregik 270 af Lif virksomhedernes studier på hospitaler, 28 i almen praksis og 42 i speciallægepraksis eller anden privat forskningsenhed (bemærk, at samme forsøg kan foregå flere steder samtidigt - eksempelvis på både hospital og i speciallægepraksis). Denne fordeling på typer af forsøgssteder har været stabil igennem mange år 8 - det bemærkes dog i år, at én virksomhed havde særligt mange (mere end 20) forsøg kørende i hhv. almen praksis og speciallægepraksis. Tabel 6: Antal kliniske studier i Dansk Biotek virksomheder fordelt på faser Fase 1 9 Fase 2 10 Fase 3 11 Fase 4 12 Studier i alt Nye studier startet i årets løb (1. jan dec.) (i eget regi) (i regi af CRO) (i eget regi) (i regi af CRO) (i eget regi) (i regi af CRO) (i eget regi) (i regi af CRO) (i eget regi) (i regi af CRO) Til forskel fra 2007 er der fra 2008 og fremefter indsat en ekstra svarkategori andet sted resultaterne er derfor ikke direkte sammenlignelige. 9 Forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner (Ved alvorlige sygdomme, eksempelvis kræft, deltager patienter). 10 Forsøg på patienter, hvor studiet har til formål at opnå proof of concept og/eller fastlægge optimalt dosisregime. 11 Piviotale registreringsaktiviteter på ikke-registrerede stoffer og indikationsudvidelser på godkendte stoffer, hvor der planlægges myndighedsgodkendelse. 12 Alle øvrige kliniske aktiviteter efter registrering.

12 12 I 2014 havde de 12 Dansk Biotek svarvirksomheder 30 forsøg kørende i eget interne regi, og 14 forsøg var kørende i regi af eksterne CRO er. Også i 2014 var der en stor spredning i antallet af forsøg i de enkelte virksomheder én virksomhed stod for en meget stor andel af forsø-gene. I Dansk Biotek virksomheder blev der i løbet 2014 igangsat i alt 17 nye kliniske forsøg - 0 fase I forsøg, 5 fase II forsøg, 10 fase III forsøg og 2 fase IV forsøg. I 2014 foregik alle Dansk Biotek virksomheders studier på hospitaler, ingen af studierne foregik i almen praksis, mens 5 af studierne også fandt sted andet sted (dvs. i speciallægepraksis eller anden privat forskningsenhed). Denne fordeling er meget lig den sete fordeling i 2011, 2012 og Tabel 7: Lif virksomheder antal centre fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Centre i alt Centre pr. studie , , , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) ,2 I 2014 var i alt 907 centre involveret i Lif virksomhedernes kliniske studier i Danmark svarende til 3,2 centre pr. kliniske studie. Opgørelsen inkluderer alle kliniske forsøg (i alt 283) dvs. både dem, der er gennemført i virksomhedernes eget regi (195 forsøg), og dem, der er gennemført i regi af eksterne CRO er (88 forsøg). Siden 2007 er der sket en meget betydelig reduktion i antallet af centre involveret i lægemiddelvirksomhedernes kliniske forsøg siden 2009 har antallet dog været stabilt, dette gælder også antallet af centre pr. studie. I 2014 observeres et fald. Tabel 8: Dansk Biotek virksomheder - antal centre fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Centre i alt Centre pr. studie , , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) , (inkl. CRO) ,8 I 2014 var de i alt 44 studier (i eget regi plus i regi af eksterne CRO er) fordelt på 211 centre svarende til et gennemsnit på 4,8 centre pr. kliniske studie.

13 13 Tabel 9: Lif virksomheder antal forsøgspersoner fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forsøgspers. i alt Personer pr. studie (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) * (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) I 2014 deltog i alt forsøgspersoner i Lif virksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Til sammenligning deltog i alt forsøgspersoner i Lif svarvirksomhedernes kliniske forsøg i 2013 heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. (*Enkelte forsøg er i 2011 reelt kombinerede fase 2 og 3 men i denne undersøgelse (og af svarvirksomheden) klassificeret som fase 2). I perioden har antallet af forsøgspersoner været stabilt. Tages i betragtning at data dækkende i vid udstrækning ikke har omfattet forsøg i regi af eksterne CRO er, er der sket et meget betydeligt fald i siden Dette fald er fortsat i 2013 og 2014.

14 14 Tabel 10: Dansk Biotek virksomheder - antal forsøgspersoner fordelt på faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forsøgspers. i alt (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) * (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) (i eget regi) (i regi af ekstern CRO) Personer pr. studie I 2014 deltog i alt forsøgspersoner i Dansk Biotek svarvirksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virksomhederne, 120 deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. Til sammenligning deltog i 2013 i alt forsøgspersoner i Dansk Biotek svarvirksomhedernes kliniske forsøg heraf deltog i forsøg, der var styret og gennemført i regi af virk-somhederne, 173 deltog i forsøg, som var styret og gennemført via eksterne CRO er. (*Enkelte forsøg er her reelt kombinerede fase 2 og 3 men i denne undersøgelse (og af svarvirksomheden) klassificeret som fase 2).

15 15 6. Eksterne omkostninger Virksomhederne er blevet bedt om at oplyse deres eksterne omkostninger til gennemførelse af kliniske forsøg og anden klinisk forskning i Danmark. Det vil sige honorarer og bidrag til syge-huse, universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, CRO er, konsulenter, laboratorieundersøgelser m.m., men eksklusive omkostninger til eget personale, rejseudgifter og administrationsomkostninger. Der er tale om penge, der primært går til betaling for det offentlige sundhedsvæsens praktiske bidrag til gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg. Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014: I 2014 har virksomhederne samlet set haft eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark på i alt 208,9 mio. kr. (192,5 mio. kr. til forsøg i eget regi og 16,4 mio. kr. til forsøg i regi af eksterne CRO er). Til sammenligning var de totale eksterne omkostninger i ,6 mio. kr. (157,6 mio. kr. til forsøg i eget regi og 22 mio. kr. til forsøg i regi af eksterne CRO er). Tabel 11: Lif virksomheder eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark (årets priser) Mio. kr. Eksterne omkostninger til forsøg i eget regi Eksterne omkostninger til forsøg i regi af CRO ,7 13 Ikke opgjort ,5 14 Ikke opgjort ,1 15 Ikke opgjort , , , , , , , , , , virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for virksomhed har ikke oplyst eksterne omkostninger for 2014.

16 16 I 2014 var de eksterne omkostninger til forsøg i eget regi opgjort til 192,5 mio. kr. for Lif virksomhederne, det skal her bemærkes, at opgørelsen baseres på svar fra 31 virksomheder. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 16,4 mio. kr. Den sidste del af opgørelsen bygger på svar fra 20 virksomheder de faktiske totale omkostninger for hele branchen (via CRO er) må derfor formodes at være større. Til sammenligning var de eksterne omkostninger i 2013 til forsøg i eget regi opgjort til 154,6 mio. kr. for 30 af Lif svarvirksomhederne. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er havde eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forsknings-fonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 21,8 mio. kr. Den sidste del af opgørelsen bygger i 2013 på svar fra 21 virksomheder de faktiske totale omkostninger for hele branchen (via CRO er) må derfor formodes også at være større i Overordnet viser tallene, at siden 2007 er Lif virksomhedernes eksterne omkostninger til klini-ske forsøg faldet markant særligt når det tages i betragtning, at beløbene er opgjort i årets priser. Her er tale om penge, der primært lægges på de danske hospitaler. Tabel 12: Dansk Biotek virksomheder - eksterne omkostninger til klinisk forskning i Danmark (årets priser) Mio. kr. Eksterne omkostninger til forsøg i eget regi Eksterne omkostninger til forsøg i regi af CRO ,4 Ikke opgjort ,1 Ikke opgjort ,8 1, ,5 2, ,4 16, ,5 2, ,5 1, virksomhed har ikke oplyst de eksterne omkostninger for virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for 2010 f.s.v.a. eget regi og 3 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for 2011 f.s.v.a. eget regi og 5 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO virksomheder har ikke oplyst de eksterne omkostninger for 2012 f.s.v.a. eget regi og 6 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO virksomhed har ikke oplyst eksterne omkostninger for 2013 f.s.v.a. eget regi og 2 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO virksomheder har ikke oplyst eksterne omkostninger for 2014 f.s.v.a. eget regi og 3 virksomheder f.s.v.a. i regi af CRO.

17 17 I 2014 er omkostningerne til forsøg i eget regi opgjort til 52,5 mio. kr. for de 10 Dansk Biotek virksomheder, der gav oplysninger om disse forhold. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er har haft eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 1,5 mio. kr. Til sammenligning blev omkostningerne i 2013 til forsøg i eget regi opgjort til 64,5 mio. kr. for de 13 Dansk Biotek virksomheder, der gav oplysninger om disse forhold. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO er havde eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 2,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at i 2008, 2011, 2012, 2013 og 2014 er det ganske få virksomheder, der står for langt størstedelen af de eksterne omkostninger. Den store variation i indberettede omkostninger fra år til år skyldes primært, at det ikke er de samme virksomheder, der har bidraget med omkostningsdata. 7. Udgifter til investigator-initierede studier 27 Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014: Til de ovenfor nævnte eksterne omkostninger skal lægges, at virksomhederne i 2014 samlet set havde udgifter til investigator-initierede studier for i alt 28,1 mio. kr. Tabel 13: Udgifter til investigator-initierede studier (mio. kr.) Lif virksomheder DANSK BIOTEK virksomheder , ,4 8, ,0 1, ,8 4, ,3 4, ,8 10, ,2 10, ,1 9,2 27 Forsøg, hvor virksomheden har sponseret midler/ressourcer, men hvor initiativ og ansvar ligger uden for virksomheden, hos investigator.

18 18 8. Non-interventionsforsøg Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014: I 2014 har virksomhederne samlet set gennemført 53 non-interventionsforsøg. Tabel 14: Antal non-interventionsforsøg i Lif virksomheder Antal forsøg Antal forsøg pr. virksomhed , , , , , , , ,7 I 2014 gennemførtes 53 non-interventionsforsøg i Lif virksomhederne. I perioden har antallet af non-interventionsforsøg været rimeligt stabilt på omkring 50. Tabel 15: Antal non-interventionsforsøg i Dansk Biotek virksomheder Antal forsøg Antal forsøg pr. virksomhed , , , , , , ,50 I 2014 gennemførtes 6 non-interventionsforsøg hos de 12 svarvirksomheder.

19 19 9. Kliniske studier på børn Medlemmer af Lif og Dansk Biotek total for 2014: I 2014 har virksomhederne samlet set gennemført 17 kliniske studier på børn. Særligt siden 2009 har der været en stigning i antallet af disse forsøg. Tabel 16: Antal kliniske studier på børn Lif virksomheder Dansk Biotek virksomheder Efterskrift Et stigende antal follow-up studier Flere virksomheder oplyser i forbindelse med levering af data til årets undersøgelse, at der er en del aktiviteter i virksomhederne, der relaterer sig til studier og patienter i long term follow-up. Det gælder fx særligt inden for onkologien. Denne og tidligere opgørelser medtager kun kliniske forsøg, hvor patienter i det indeværende år har været i aktiv behandling i Danmark. Kliniske forsøg, hvor den aktive behandling er stoppet, og som kun omfatter follow-up, er ikke medtaget. Det kan betyde, at virksomhedernes opgørelser af antal ansatte og eksterne omkostninger reelt relaterer sig til kliniske studieaktiviteter (follow-up studier), som ikke fremgår af nærværende undersøgelse. Det vil fra 2015 blive forsøgt præciseret, hvor mange follow-up studier der er igangværende i virksomhederne.

20 Lægemiddel industri foreningen Lersø Parkallé København Ø Telefon Dansk Biotek Ole Maaløes Vej København N Telefon August 2015 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 9. juni 2008 Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 1. Formål Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddelindustriens betydning for

Læs mere

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 August 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Analysenotat Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Dansk Erhverv har i en række medlemsundersøgelser siden 2007 undersøgt de privathospitaler og klinikker,

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp

Notat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere