UNG TIL VOKSEN MED HANDICAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNG TIL VOKSEN MED HANDICAP"

Transkript

1 FRA 18 år UNG TIL VOKSEN MED HANDICAP 16 år??

2 2 3 INDHOLD Udgivet i samarbejde mellem: Børn- og Ungeforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Odense, februar 2019 FOR- BEREDELSE TIL VOKSENLIVET side 4 UDDANNELSE side 6 BESKÆFTIGELSE side 8 BOLIG side 14? FORSØRGELSE side 18 HJÆLPEMIDLER side 20 ÆNDREDE REGLER VED DET 18. ÅR side 22

3 Bliv opdateret Inden du bliver 18 år Denne pjece henvender sig til dig, der er ung og har det, som kaldes en betydelig og varig nedsat funktionsevne. Måske har du et fysisk handicap, autisme eller en psykisk udviklingshæmning. I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig, og man kan som ung og forælder sidde med mange spørgsmål. Pjecen her er blevet til på baggrund af dialoger med unge og deres forældre, og den er ét blandt flere elementer i forsøget på at skabe en tryg og sammenhængende overgang til voksenlivet. På de følgende sider vil du og dine forældre finde information om nogle af de ting, som I skal være opmærksomme på i overgangen til dit voksenliv. Pjecen giver også idéer til, hvad du selv og dine forældre kan gøre for at forberede jer på overgangen f.eks. når det drejer sig om uddannelse, arbejde, aktivitetstilbud og bolig. Lovgivningen kan ændre sig. Vær derfor altid opmærksom på at du læser den sidst opdaterede pjece (se datering på side 2). Du kan altidt finde pjecen på odense.dk. Inddrag gerne din rådgiver i de overvejelser og spørgsmål, du eller dine forældre har. Hvis du ikke ved, hvem din rådgiver er, kan du maile til: TIL VOKSENLIVET Tilbud om et møde ved det 16. år Når du er 16 år, tilbyder Odense Kommune dig og dine forældre et møde sammen med medarbejdere fra Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. På mødet vil vi gerne spørge dig om, hvilke tanker du og dine forældre gør jer om dit voksenliv. Vi vil samtidig gerne fortælle om lovgivningens rammer, når du bliver 18 år. Desuden vil vi også tale om dit generelle behov for støtte og høre om dine ønsker og drømme i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Emnerne vil typisk være: BEHOV FOR HJÆLP TIL UDDANNELSE, ARBEJDE ELLER BOLIG FORSØRGELSESMULIGHEDER PRAKTISK ELLER PÆDAGOGISK STØTTE Det er din rådgiver, der inviterer dig og dine forældre til mødet. 4 5 Børn- og Ungerådgivningen på eller ringe til

4 UDDANNELSE Anton er 20 år og er ved at tage en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i Odense. Når man tager en STU, er man i et forløb, hvor man samtidig med sin skolegang bliver afklaret ift., hvad man kan og skal efter det 3-årige uddannelsesforløb. Anton har gået på STU i halvandet år, og det er bestemt noget, han kan anbefale til andre. 6 Ungdommens Uddannelsesvejledning I 8., 9. og 10. klasse vil skolen hjælpe med at lave en plan for din uddannelse. Det sker sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik (PPR). Efter grundskolen har du fortsat mulighed for at få uddannelsesvejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, indtil du bliver 25 år.vejledningen tager udgangspunkt i dine interesser og behov, samt de krav den videre uddannelse stiller. Vejlederen vil også kunne hjælpe med, at du bliver tilmeldt en uddannelse. På hjemmesiden kan du finde din uddannelsesvejleder, eller du kan ringe til: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har i følge lovgivningen ret til at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Du modtager uddannelseshjælp under uddannelsen. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse tilbydes på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) På hjemmesiden csv-odense.dk kan du finde mere information, eller du kan ringe til: Antons historie ANTON GÅR PÅ STU (SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE) OG ER PÅ VEJ I FLEKSJOB Jeg har nogle gode fag og lærer en masse. Man skal ikke være nervøs for at starte herude, for man får både en vejleder og en kontaktperson, når man starter, og de hjælper med alt muligt. Selvom Anton godt kan lide skolen, vil han dog hellere have et arbejde, og han er derfor rigtig glad for at hans vejleder på STU har hjulpet ham med at finde en praktikplads i Rema 1000 og at der efter praktikken er udsigt til, at han kan få et fleksjob i butikken. Jeg synes, det er godt at have et arbejde, og jeg laver mange forskellige ting. De andre i Rema 1000 er søde ved mig og er nogle gode kolleger. Hvis jeg får et arbejde i Rema men fortryder, kan jeg komme tilbage og gøre min uddannelse på STU færdig. Det skal bare være inden, jeg bliver 25 år. Men det er godt at vide. 7

5 BESKÆFTIGELSE Du kan få behov for at finde ud af, hvad dit handicap betyder for dine muligheder på arbejdsmarkedet. Har du en begrænset arbejdsevne kan du være berettiget til et fleksjob. Har du på grund af dit handicap ingen arbejdsevne, kan du få tilkendt en førtidspension. På de følgende sider kan læse mere om de forskellige muligheder Fleksjob Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset dig. Det er kommunen, der beslutter, om du er berettiget til et fleksjob. Når du har fået bevilget et fleksjob, bliver du tilknyttet en jobrådgiver, der vil være din tovholder, mens du er ledig. Din jobrådgiver vil sammen med dig finde frem til det fleksjob, der passer bedst til dig Et fleksjob giver mulighed for, at du arbejder færre timer om ugen og/eller med en lavere arbejdsintensitet, mens du er på arbejde. Arbejdstimer og effektivitet aftales mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte, men skal godkendes af fleksjobteamet. For at vurdere den effektive arbejdstid og dine skånehensyn, kommer du oftest i praktik inden du bliver ansat. Du ansættes på samme overenskomstmæssige vilkår som de øvrige ansatte, og din ansættelse er en aftale mellem dig og arbejdsgiveren. Der findes fleksjob inden for alle brancher. Du kan kontakte Fleksjob i Odense Kommune på tlf Betingelser for at få et fleksjob: Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat. Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering eller ved brug af kompenserende ordninger, skal være undersøgt. Et fleksjob kan vare indtil folkepensionsalderen. 8 9

6 Martins historie JEG VILLE RIGTIG GERNE HAVE ET ALMINDELIGT ARBEJDE, HVOR JEG IKKE SKULLE VÆRE SAMMEN MED EN MASSE ANDRE HANDICAPPEDE. Martin er rigtigt glad for sit arbejde og nyder at udfylde en god rolle for kunderne og at være en del af et arbejdsfællesskab. Og kunderne er glade for ham. De roser hans gode humør og lune og synes, han klarer det flot. Det gør mig rigtig glad, at jeg kan bruges til noget, og at jeg gør en forskel både for kunderne og for mine kolleger. Martin er 34 år og har siddet i kørestol hele sit liv pga. medfødt rygmarvsbrok. Martin er grundet generelle indlæringsvanskeligheder og sit handicap tilknyttet Odense Værkstederne. Her har han sin egen jobkonsulent, der sammen med Martin fik den store jobdrøm til at gå i opfyldelse. Martin startede i praktik i Føtex otte timer om ugen, men er i dag ansat 20 timer om ugen i det, der hedder job med løntilskud for pensionister (tidligere kaldt skånejob) Min jobkonsulent, Christina, har været rigtig god til at lytte til, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad det er, som kan gøre mig glad. Men hun fik mig også til at forstå, at vi skulle være realistiske, bl.a. fordi kørestolen kræver meget plads. Så vi fandt ud af, at Rosengårdcentret nok var det rigtige sted for mig at komme hen, fordi der er handicapvenlige forhold, og nu arbejder jeg ved selvscanningskasserne i Føtex. Job med løntilskud for pensionister Når du modtager førtidspension og har lyst og kræfter til at have et mindre job ved siden af, kan kommunen muligvis bevilge dig et job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob). Du kan søge kommunen om bevilling af et skånejob. Det gælder, uanset, hvornår du har fået bevilget din førtidspension. Din kommune kan oplyse dig om de konkrete tilbud. Det er kommunen, der er ansvarlig for oprettelse og tilskud, men du skal ofte selv ud og finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dig på særlige betingelser. Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og dig i samarbejde med de faglige organisationer. Du kan kontakte Job med løntilskud for pensionister i Odense Kommune på tlf Beskyttet beskæftigelse Såfremt du ikke kan magte et løntilskud for pensionister på grund af en meget nedsat arbejdsevne, kan du muligvis få tilbud om beskæftigelse på et beskyttet værksted (servicelovens 103). Beskyttet beskæftigelse kan også etableres i tilknytning til boformer for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Private virksomheder kan også organisere beskyttet beskæftigelse. Forudsætningen for beskyttet beskæftigelse er, at du er tilkendt førtidspension. Du kan kontakte: Indgangen, Dalumvej 95 B tlf

7 Pernilles hilstorie IDRÆTSINSTRUKTØR OG BUTIKSASSISTENT PÅ ODENSE VÆRKSTEDERNE Pernille er 23 år og udviklingshæmmet. Hun har sin daglige gang på Odense Værkstederne, hvor hun er en del af både idrætsgruppen og butikken Klare. Når Pernille tager hen på Odense Værkstederne, tager hun på arbejde, og det er en vigtig del af hendes identitet at være en del af et arbejdsfællesskab med gode aktiviteter og gode kolleger. Jeg bliver glad af at spille hockey, det kan jeg mærke i min krop. Men jeg kan også godt lide at sy til butikken. Jeg tror, jeg ville komme til at kede mig, hvis jeg var hjemme hele tiden, og jeg kan godt lide at være her sammen med mine kolleger og pædagogerne. På Odense Værkstederne finder personalet og borgerne i fællesskab frem til, hvad der kan gøre hverdagen og arbejdsdagen god og meningsfuld. For nogle borgere er det nok at være i én aktivitetsgruppe, mens andre, som Pernille, har brug for lidt flere input. Det er godt, at man kan vælge to aktiviteter, for så får man flere venner og kolleger. En af de nye udfordringer, som Pernille de sidste to år har fået, er at være instruktør på idrætgruppens forårsopvisning. Kasper Johansen, der er pædagog på Odense Værkstederne, fortæller: Det var et stort skridt for Pernille at blive instruktør, og vi har snakket meget om, hvad det faktisk kræver at løfte sådan en opgave. Man skal f.eks. være punktlig og øve sig på det, man skal give videre til de andre. Det var en naturlig udvikling for Pernille at blive instruktør, og derfor har vi støttet hende i at tage det skridt. Pernilles råd til nye, der skal starte på Odense Værkstederne, er at tage det stille og roligt, og så er der ingen grund til at være nervøs, for det er et rart sted. Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. I tilbud for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter (servicelovens 104). Du kan få mere at vide om Odense Kommunes aktivitets- og samværstilbud på: handicap/fysisk_psykisk-handicap 12 13

8 BOLIG Der er flere muligheder for bolig, men mulighederne afhænger af, hvilket handicap du har, og hvilken type hjælp du har brug for. Du skal selv finde dig en bolig, men hvis du har et meget omfattende behov for støtte, kan du være berettiget til et botilbud. Bo for sig selv med eller uden støtte En del unge, der flytter hjemmefra, vælger at bo for sig selv i en almindelig bolig. Her kan du få støtte og hjælp fra kommunen, hvis der er behov for det. Bofællesskab eller botilbudsted Hvis du kommer til at bo i botilbud eller et bo- og støttetilbud, bor du i din egen lejlighed, men i nærheden af andre, der også har brug for den hjælp, som du har brug for. I Odense Kommune findes der bo- og støttetilbud med tilknyttet personale. Nogle steder har personale tilknyttet hele døgnet, mens andre har dele af døgnet. Ofte kan der være tale om et midlertidigt tilbud, hvor det afklares, hvorvidt den unge kan bo i en mere selvstændig boform (se eksempelvis Benjamins historie side 16-17). Bo hos forældre med mulighed for aflastning Hvis du har en gennemgribende nedsat funktionsevne og ønsker at bo hos dine forældre efter dit 18. år, kan dine forældre i nogle tilfælde få aflastning. Kontakt Tal med din rådgiver om, dine behov og hvilke muligheder for bolig og hjælp der er til de forskellige boformer. På fysisk_psykisk-handicap kan du læse mere om botilbud i Odense Kommune. Eller du kan kontakte Indgangen, Dalumvej 95 B tlf

9 16 17 Benjamins historie NU ER JEG FLYTTET HJEMMEFRA Benjamin Rosenkilde er 19 år og bor på Bækholmen, som er et afklarings-, udrednings- og rehabiliteringstilbud i Odense Kommune for unge udviklingshæmmede. Tilbuddet er midlertidigt og huser på skift ni unge, der under opholdet får afklaret deres fremtidige bomuligheder. Benjamin flyttede ind på Bækholmen en uge før sin 18-års fødselsdag, og det var noget, han havde glædet sig til. Jeg ville rigtig gerne flytte hjemmefra. Jeg var træt af at være i aflastning, fordi dem, jeg kendte, ikke var der mere, og fordi det var begyndt at blive irriterende at bo to steder. Og så kunne min mor og jeg ikke altid enes. Men det er blevet meget bedre nu, hvor jeg har fået mit eget. Kombinationen af at have sit eget og stadig være tæt på andre er noget, Benjamin godt kan lide. Og selvom det er rart at kunne lukke sin dør, gør han også flittigt brug af fælleshuset, der ligger i forlængelse af de ni ungdomsboliger. Det er hyggeligt at spise med de andre om aftenen. Og det er også dejligt at have personalet at snakke med, hvis der f.eks. er noget, der ikke fungerer henne i skolen. Ifølge Benjamin er det bedste ved at flytte hjemmefra, at man lærer at klare tingene selv. Og selvom hans mor havde klædt ham godt på til at få sit eget, så er der også ting, han har lært, efter han flyttede ind på Bækholmen. Nu kan jeg f.eks. selv tage bussen i skole og hjem igen, og det er ret sejt, at jeg ikke behøver at tage taxa mere. Mit næste mål er at lære at tage bussen fra skolen og ind til min fysioterapeut.

10 FORSØRGELSE Inden du bliver 18 år, er det en god idé at overveje, hvordan du videst muligt kan forsørge dig selv i dit voksenliv. Hvis du ikke er i stand til at tage et almindeligt arbejde, er der andre muligheder for at få økonomisk hjælp. Tal gerne med en rådgiver om dine muligheder for tilskud eller forsørgelse. Kontanthjælp eller uddannelseshjælp Kontanthjælp eller uddannelseshjælp er til unge, der har brug for midlertidig økonomisk hjælp til at forsørge sig selv. Læs mere om mulighederne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp på: kontanthjaelp Førtidspension Du har ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved at arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og hvis du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension. Det er din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. Læs mere om førtidspension på: foertidspension Eventuelle tilskud til ekstra udgifter Hvis du er over 18 år og har en vidtgående og varigt nedsat funktionsevne, har du mulighed for at søge om tilskud til ekstra udgifter forbundet med dagligdagen. Udgifterne skal være direkte følger af dit handicap. Læs mere på handicap/fysisk_psykisk-handicap Hvis du har spørgsmål til en rådgiver om dine muligheder for tilskud eller forsørgelse, kan du kontakte: Uddannelses- og Aktivitetsrådgivningen, Vindegade 18. Eller ring til

11 20 21 HJÆLPEMIDLER Som udgangspunkt er reglerne for støtte til hjælpemidler de samme for voksne og børn. Du skal dog være opmærksom på, at der alligevel kan ske en ændring i forhold til, hvilke hjælpemidler der kan bevilges fra det 18. år. Dette skyldes, at der er en bredere ramme for bevilling af hjælpemidler til børn end til voksne, fordi der er forskel i lovgivningen for børn og voksne. Dertil kommer, at serviceniveauet også kan være forskelligt fra barn til voksen. Ved bevilling af tilskud til kropsbårne hjælpemidler skal der ansøges igen ved overgangen til det 18. år. Også selvom behovet ikke har ændret sig (fx skoindlæg og bleer). Hjælpemidler, der er bevilget inden man bliver 18 år følger med over i voksenlivet som eksempelvis cykler, gangvogne og kørestole. Ved ny ansøgning om hjælpemidler skal du kontakte: Indgangen, Dalumvej 95 B tlf

12 22 23 ÆNDREDE REGLER VED DET 18. ÅR Du og dine forældre skal være opmærksomme på, at vurdering og bevilling af støtte på en række områder sker efter andre regler, når du fylder 18 år. Fuldmagt til samarbejde Når du fylder 18 år, bliver dine forældre ikke længere automatisk involveret i din sag med kommunen. Hvis du ønsker, at de stadig skal være en del af din sag, skal du give dem tilladelse til det. Det betyder, at du skal underskrive en fuldmagt. Kontakt rådgiver i Børn- og Ungerådgivningen, Birkeparken 72B. Tlf Merudgiftsydelser Merudgiftsydelser efter servicelovens 41 ophører ved det fyldte 18. år - også eventuelle merudgifter, der kan være bevilget i forbindelse med støtte til bolig og bil. Støtte til disse merudgifter skal nu bevilges efter voksenbestemmelsen, men det er ikke sikkert, at samme merudgifter kan dækkes. For at søge tilskud til dækning aßf dine nødvendige merudgifter skal du udfylde et ansøgningsskema. Du finder skemaet på: psykisk-handicap Værgemål Der kan under visse omstændigheder iværksættes værgemåls-foranstaltninger for personer, der er fyldt 18 år, men som ikke selv kan tage vare på egne forhold som for eksempel personlige eller økonomiske forhold. Det kan for eksempel være i tilfælde af hæmmet psykisk udvikling eller en anden form for alvorligt svækket helbred. Forældre har selv mulighed for at henvende sig til Statsforvaltningen for at søge om værgemål eller for at få råd og vejledning om værgemålsreglerne. Læs mere om værgemål på (skriv værgemål i søgefeltet). Tabt arbejdsfortjeneste Vær opmærksom på, at forældre ifølge loven ikke længere kan få tabt arbejdsfortjeneste, når den unge fylder 18 år.

13 18 år??

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN OM OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN - en folder til dig og dit netværk BØRNEOMRÅDET VOKSENOMRÅDET Aarhus Kommune Oplag 1 Marts 2019 BAGGRUNDSTEKST OM OVERGANG TIL VOKSEN Vi har lavet denne folder til dig,

Læs mere

Du kan få idéer til, hvad du og dine forældre kan gøre for at forberede dig til voksenlivet.

Du kan få idéer til, hvad du og dine forældre kan gøre for at forberede dig til voksenlivet. 18 år lige om lidt Denne pjece handler om at være ung med et fysisk og/ eller psykisk handicap, og den giver dig og dine forældre et overblik over de emner, I måske har behov for at få svar på i forbindelse

Læs mere

FRA UNG TIL VOKSEN - MED HANDICAP

FRA UNG TIL VOKSEN - MED HANDICAP EN FOLDER TIL DIG, DER HAR ET FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP, SOM MEDFØRER, AT DU HAR ET SAMARBEJDE MED ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 At blive voksen...5 Uddannelse...6 Arbejde og

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2013 Sundhed og SocialService Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Til dig der er ung... 5 Til jer der er forældre... 6 Fra barn

Læs mere

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Torsdag 31. maj 2018 kl. 19.00 til 21.30 Kulturmaskinen i Lokale Petersen, Farvergården 7, 1. sal, 5000 Odense Relevant lovgivning ift. voksne autister og

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så?

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne / 2 18 år og hvad så? 2 18 år og hvad så? Tillykke, jeres barn fylder 18 år og bliver i juridisk forstand myndig. Men for forældre til et ungt menneske med udviklingshæmning kan overgangen

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Kommunens rådgivningsforpligtelse

Kommunens rådgivningsforpligtelse Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens 7 (yde rådgivning og vejledning indenfor eget område samt videresende henvendelser til andre myndigheder) Lov om social service

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011 børn og unge Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Fra barn til voksen i kommunen... 7 Hvem er hvem?... 9 Når den unge er mellem

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

HJÆLP OG STØTTE. til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

HJÆLP OG STØTTE. til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse HJÆLP OG STØTTE til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Hjælp og støtte til forældre med børn der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Denne pjece er skrevet til

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Rettigheder i forhold til gældende lovgivning - Autismekonference 25.11.2017 Sektoransvarligheds-princippet Skole- og uddannelsessektoren er ansvarlig for alt på eget område inkl.

Læs mere

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene.

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene. Brøndby Kommune Fra ung til voksen med særlige behov Snart 18 år - HVAD så? Denne handleguide henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og deres forældre

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Serviceinformation STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU står for den særlig tilrettelagte

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

HER GÅR DET GALT G LAT. Når førtidspension er det soleklare svar

HER GÅR DET GALT G LAT. Når førtidspension er det soleklare svar HER GÅR DET GALT G LAT Når førtidspension er det soleklare svar Det åbenlyse valg HER Folketinget er i gang med at kigge på, hvordan fremtidens førtidspension skal se ud. Regeringen har blandt andet lanceret

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ELinie Unge der forventes at kunne klare job/beskæftigelse med lidt støtte JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU) i Favrskov Kommune.

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Fremtidens KLAPjob. Skånejob og fleksjob for mennesker med kognitive handicap

Fremtidens KLAPjob. Skånejob og fleksjob for mennesker med kognitive handicap Fremtidens KLAPjob Skånejob og fleksjob for mennesker med kognitive handicap KLAPjob kan være både fleksjob og skånejob KLAPJOBS MÅL ER AT LAVE 650 SKÅNEJOB OG 350 FLEKSJOB OM ÅRET FOR EN ÅRLIG OMKOSTNING

Læs mere

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ALinie Unge med behov for særlig tilrettelagt struktur JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan vi lide,

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Helhed og sammenhæng afsættet til et godt liv for unge med særlige behov Guide til kommuner om uddannelse, bolig, job og fritid

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104)

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (Serviceloven 103 og 104) Indhold 1.

Læs mere

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Støttemuligheder Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Der er kun to hvor ydelsen skal stoppe når borgerne fylder 65 år, og det er 100 merudgifter, og 103 beskyttet beskæftigelse.

Der er kun to hvor ydelsen skal stoppe når borgerne fylder 65 år, og det er 100 merudgifter, og 103 beskyttet beskæftigelse. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Handicapydelser efter borgeren fylder 65 år NOTAT Dato: 02.10.2007 Af: Birgitte Hebo Schmidt Bilag a Dette notat beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 2 18 år og hvad så?

Hånd om paragrafferne / 2 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne / 2 18 år og hvad så? 4. udgave 18 år og hvad så? Kommunens rådgivning Det er vigtigt, at kommunen tilbyder rådgivning i forbindelse med overgangen fra ydelser efter børnereglerne

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere