FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS!"

Transkript

1 pv53 Scand 24/7/09 09:33 Page 1 David Hathaway Nr. 53 Efterår 2009 FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS!

2 pv53 Scand 24/7/09 09:35 Page 2 David Hathaway Konspirationsteori er ikke noget nyt. Hele verden har befundet sig i en magtkamp, siden djævelen første gang fristede Eva til ulydighed mod Gud. Menneskenes fortsatte onde planer (1. Mosebog 6:5), kommen og gåen af kongeriger og imperier, er Bibelen og verdenshistorien fuld af. Bibelens profetier vil gå i opfyldelse. Vore bønner og vore vidnesbyrd kan ikke ændre profeti, men de kan ændre på den rolle, de enkelte nationer og personer får at spille. Åbenbaringen 13 taler om dragen, der giver sin kraft til dyret, så det kan få magten over alle stammer, folk, sprog og nationer, over alle hvis navn ikke står optegnet i Guds Livets Bog. Det er derfor, at vi som troende har fået denne vigtige opgave at forkynde Evangeliet om Guds Rige! Tre områder i menneskets liv er involveret i Satans plan politik, religion og finanser den endelige kontrol, der ikke ligger i hånden på politikere eller religiøse ledere, men verdens finansmænd ingen vil blive i stand til at købe eller sælge uden at have dyrets mærke, dets navn eller dets navns tal Åb. 13:17. Frimurerne og de senere Illuminati, har længe været betragtet som nøglespillere i dette endetidens spil. Præsten, Charles Finney, en stor, amerikansk evangelist fra det 18. århundrede, var frimurer før sin omvendelse. Hvad han vidste fra de højere grader af denne organisation gav ham vind i sejlene til at forkynde Evangeliet om Jesu Kristi herredømme udover hele verden. Dr. Torrey og pastor D.L. Moody, også fremtrædende evangelister, sluttede sig til ham mht. at tage afstand fra frimureriet. Hvad var der galt? Albert Pike, frimurer og leder af Illuminati i USA, skrev i 1889: LUCIFER, lysets Gud og godhedens Gud kæmper for menneskeheden imod ADONAI, mørkets og ondskabens Gud... Verden vil komme til OS efter deres regenter og deres ypperstepræster. Vi skal udgøre balancen i verden og være REGENTER OVER DENNE VERDENS HER- SKERE. (Men i virkeligheden er Lucifer djævelen selv, mens Adonai er Bibelens Gud og Vor Herre, Jesu Kristi Fader, og det er Kristus, der er bestemt til at regere verden. Her ses det tydeligt, at sort er hvidt og hvidt er sort for frimurerne det skakternede sort-hvide er et meget symbolsk og talende motiv i frimurerloger. Red.) På den 1. maj (dagen der nu fejres af socialister og kommunister) i 1776, grundlagde Adam Weishaupt, en bayrer, Illuminati-ordenen. Dybt forankret i det okkulte og med et renommé af en djævel i menneskeskikkelse, var det helt bogstavelige mål med hans hemmelige selskab, at bringe frimureriets planer til udførelse om at skabe en HELT NY VER- DENSORDEN ved at vinde fodfæste i de vigtigste, politiske magtkorridorer indenfor de europæiske styreorganer. Der forelå seks strategier til at ødelægge eksisterende regeringer/nationer med: afskaffelse af monarki og national selvstændighed, afskaffelse af traditionelt familieliv og religion. I dag er dette næsten gennemført. Kun få år efter deres stiftelse, var Illuminati drivkraften bag den Franske Revolution og den efterfølgende terrorbølge, der truede med at omstyrte hele Europa. (Storbritannien blev kun frelst fra Revolutionen på grund af Wesleybrødrenes og andres forkyndelse, som ledte folket tilbage til Gud.) Halvtreds år senere i 1847 dannede Illuminati Kommunistforbundet og udnævnte i 1848 Marx til at skrive det Kommunistiske Manifest. Det var Illuminati, der finansierede Lenins Oktober- Revolution i 1917, som truede med at feje henover hele verden. Socialismen er ikke god og venlig den er det europæiske ansigt af Kommunismen. Frygt forårsaget af knaphed på nødvendige forbrugsartikler og knaphed på penge gennem terror og krig er mekanismen, der bruges til at skrue op for det maskineri, der driver os hen imod Illuminatis One World system. Frygt er det våben, der bruges imod os, og som får os til at række hænderne i vejret i overgivelse. 1. Verdenskrig (10 mio. døde på fire år) resulterede i den første etablering af en verdensregering: Folkeforbundet. 2. Verdenskrig frembragte en endog stærkere verdensorganisation, de Forenede Nationer. I 1991 ved begyndelsen af Golfkrigen fremsatte USA s præsident, George Bush, senior følgende erklæring: Dette er et historisk øjeblik. Det er mit håb, at kampene ikke vil fortsætte så længe endnu. Foran os har vi muligheden for at udforme, både for os selv og for kommende generationer, EN NY VERDENSORDEN, hvor regler og love styrer nationernes handlemåde. Hver gang der er en verdenskrise, taler nogen offentligt om den nye verdensorden og en verdensregering. Premierminister Gordon Brown gjorde for nylig det samme, da han d. 20. maj i år holdt en tale på TV til Britisk Industri (CBI). Han antydede med overbevisende stemme, at den verdensomspændende finanskrise og klimaforandringerne tilsammen havde styret verden yderligere i den retning, og det hurtigere end han havde turdet håbe på. Hans officielle website bekendtgjorde følgende: Vi kommer nu til at beskæftige os med større problemer end den globale økonomi En lav kulstoføkonomi er i hele verdens interesse. Men vi må skabe et hidtil uset niveau af internationalt samarbejde for 2

3 pv53 Scand 24/7/09 09:36 Page 3 Prophetic FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER! TROEN ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS! David Hathaway Research Katie Morris at tage os af disse problemer, og vi må nå frem til dette meget hurtigere, end jeg kunne havde forstillet mig for bare et par måneder siden. Penge er en nøgle. For to århundreder siden sagde den store grundlægger af bankvirksomheden Rothschild: Giv mig kontrol over en nations økonomi, så vil jeg ikke bekymre mig om, hvem der skriver dens love. I løbet af det 19. århundrede fik de internationale bankierer kontrol over centralbankerne i de fleste europæiske lande enhver nationalisering er kosmetisk (overfladisk). I Amerika brugte de internationale (europæiske) bankierer den massive gæld efter den amerikanske borgerkrig til at opnå magt: Kongressen var nødt til at acceptere det nationale finansindgreb i 1863, om hvilken Abraham Lincoln advarede: Pengemagten udbytter nationen i fredstid og i modgang Jeg ser en krise komme, som foruroliger mig og får mig til at ryste og bæve for mit lands sikkerhed. Virksomheder er sat i højsædet, og en tidsepoke med korruption vil følge indtil velstanden har hobet sig op og fordelt sig på få hænder, og republikken er blevet ødelagt. Det Amerikanske Føderale Reserve-system, grundlagt i 1913, er ikke en regeringsledet bank, men endnu en centralbank på private hænder. Charles Lindberg, senior kæmpede imod den Føderale Reserveforordning med ordene: Når præsidenten underskriver dette lovforslag, så vil den usynlige regering over den Monetære Magt blive legaliseret den værste lovgivningsmæssige forbrydelse nogensinde er begået ved dette bank- og valutaforslag. Hvad har alt dette ledt til, hvor leder det hen? Den enorme gæld, der er skabt i USA, er så devaluerende for US-dollaren (som er verdens reservemøntfod), så Kina, sandsynligvis verdens rigeste nation, med en enorm US-dollar beholdning, har sluttet sig sammen med andre nationer, inklusive Rusland, for at foreslå en ny dollar, en ny euro og en tredje asiatisk møntfod Eller til slut, etableringen af en ny, udpeget verdensreservemøntfod til at afløse dollaren sandsynligvis ved at skabe en ny verdensbank ud fra Den Internationale Valutafond. Dette kunne let lede til den situation, at ingen kunne opnå tilladelse til at veksle de gamle penge til de nye, eller netop, købe eller sælge uden at have en chip i hånden eller på panden, og potentielt føre til dyrets mærke, Åbenbaringen 13: De eksisterende riger, som vokser sig stærkere, vil alle være styret af Illuminati. Romerklubben, grundlagt i 1968, har allerede opdelt verden i ti politisk/økonomiske regioner (Daniel 2:41-43, Åbenbaringen 17:12!?) betegnet som kongeriger Disse er: Nordamerika, Europa, Japan, Rusland, Sydamerika, Nordafrika og Mellemøsten inklusive Israel, Central- og Sydafrika, Indien og Malaysia og Kina. Men historien har vist, at Illuminati vil anvende krig, og også gældsbjerge for at nå deres ultimative mål som er verdensdominans, der alene kan blive forhindret ved Kristi genkomst! Gennem 200 år har Illuminati vundet kontrol over nationer, omsat Lucifers/ Satans program til handling; gennem infiltration og dannelse af indflydelsesrige instanser; ved at finansiere krige og oprør, for derefter at genopbygge de samme krigsramte lande (Europa, Irland, Mellemøsten); også gennem kunstig kontrol af vigtige forbrugsvarer (husker du den uforudsete prisstigning på basisfødevarer ris og mel i begyndelsen af 2008? og energiprisstigninger); gennem finanskontrol (f.eks. afskaffelse af almindelige, kortfristede kreditter og dominoeffekten ved forretningskollaps); alt sammen part i kriseudviklingen hen imod en Verdensregering. Vil det kræve yderligere finanskrak eller en 3. Verdenskrig, en Mellemøstkonflikt for endelig at tvinge en skælvende verden til at acceptere en verdensregering under Antikrist? Ustabilitet i verden skaber FRYGT og ængstelse i hjerterne og i sindet på almindelige mennesker; en ægte længsel efter verdensfred gør mange villige til at slippe egne overbevisninger og betragte andres værdier som ligestillede med egne. Et våben i djævelens hånd og i deres som repræsenterer ham, bliver global tilbedelse af dyret Åbenbaringen 13:8. Mange er enige i Dalai Lamas ord: Kernen i al religion er den samme. Men Bibelen advarer om, at hvis du ikke tager imod sandheden om din frelse, så vil du i stedet få en stærk vildfarelse, og som Dalai Lama, tro på en løgn! 2. Tess. 2: Men, ligesom der vil komme et dyrets mærke til dem, der knytter sig til denne verdens system, er der et troens mærke givet af Kristus, Helligånden deponeret i dig, som er garant for din arv i Kristus Ef. 1: Hvis du tror, så kan du ikke, så vil du ikke slippe Ham! Han er dit eneste håb, nu under denne verdens korrupte system og i evigheden. Vi skulle ikke være bange! Vi kan trygt sætte vor lid til Ham, fordi Gud elskede verden så meget, at Han gav sin eneste Søn, for at hver den som tror, ikke skal fortabes, men have et evigt liv! Johs. 3:16. Dette ord fortabes har en dobbelt betydning, ikke bare for evigheden, men også for netop den tid vi lever i lige nu! Jesus kan komme hvert øjeblik nu! Den virkelig betydningsfulde tjeneste for troende er ikke at danne sociale, selvlykønsknings-klubber, men at forberede dem selv og verden til Hans komme. De troende på jorden er Kristi legeme vi er arvtagere til Hans kraft og autoritet, Vi er udrustede med Hans Ånd, der oprejste Ham fra de døde! Vi er ikke blot i stand til, men befalet at gøre det, Jesus gjorde her på jorden, og gå i Hans fodspor og fuldføre den tjeneste, Han påbegyndte. Vor opgave er at forberede Hans komme og Hans verdensherredømme! Alt det der sker i den åndelige tidsplan i dag, lige nu, er en forberedelse til Jesu 2. komme. Hvis vi tror, at Kristus kommer, så vil vi også forberede os selv. Men ikke på en passiv åndelig måde, men ved aktivt at adlyde Hans befaling om at forkynde Evangeliet, og frelse sjæle fra helvedes ild! 3

4 pv53 Scand 24/7/09 09:38 Page 4 EVANGELISERING Alkoholiker, han mistede brugen af sine ben fuldstændig for 1 måned siden helbredt! Hans venstre knæskal var flækket ved en bilulykke i år 2000 nu kan han stampe i gulvet og danse! Blev ramt af en bil i 2004, pådrog sig ben- og rygskader, gik ved hjælp af to stokke helbredt! Beskadigede sin ryg ved fald for 7 år siden, rygmarvsbrok helbredt! Forfrysning i benene i 2004 førte til koldbrand, gik nu med krykker helbredt! Leverbetændelse og leverlidelse al smerte er væk! Havde indåndet kemiske dampe for 30 år siden, permanent skadede luftveje helbredt! Beskadigede ryggen ved skiløb for 5 år siden som 14-årig, behøvede operation helbredt ved aftenens møde! Tusindvis af mennesker mødte op ved åbningsmødet d. 9. maj i Volgograd, datoen hvor de fejrer afslutningen på den store patriotiske krig (2. Verdenskrig) i Rusland. På platformens banner under Kristi kors står der: DENNE ER DIN SEJRSDAG. Størstedelen af de fremmødte i arenaen var ufrelste og de omvendte sig! De hørte David fortælle dem, at Jesus kender hvert eneste af vore problemer, at du for Ham ikke bare er en del af en skare, men et enestående individ. David sagde, at hvis du, som den vanføre ved Bethesda dam, har haft dit problem i 38 år, og der overhovedet ingen findes, der kan hjælpe dig, så ser Jesus det og kender til det, og Han er der for at hjælpe dig! I tusindvis kom frem for at omvende sig. Da de så sammen med David bagefter bad til Gud for deres helbredelse i Jesu navn, rejste fem lamme mænd sig hurtigt på deres fødder og kom op foran, før nogen af de andre hundreder af helbredte nåede op for at vidne om deres helbredelse! Guds velsignelse bredte sig bare: flere kom frem og flere omvendte sig, og flere mægtige helbredelsesmirakler fandt sted den anden og den tredje aften! Helt usædvanligt, at så mange mænd omvendte sig, og så mange mænd blev helbredt! Evangeliseringen og helbredelserne blev vist til hele regionen ni gange på de ordinære Tv-kanaler! 4 JEUS ER DIN ALLERSTØRSTE VEN!

5 pv53 Scand 24/7/09 09:40 Page 5 Prophetic I VOLGOGRAD, RUSLAND Havde deformerende leddegigt, kunne ikke bøje knæene helbredt! Lam i sin venstre side efter et slagtilfælde, forringet syn og talebesvær helbredt! Venstre side smadret ved bilulykke for 5 år siden, kunne ikke gå efter dette helbredt! Beskadigede ryggen alvorligt for 5 år siden under vægtløftning Nu kan jeg igen drive sport! Fik synet beskadiget ved bilulykke for 5 år siden nu kan hun læse tydeligt! Kom på krykker og med briller (+14) dagen før nu har hun ikke brug for nogen af delene! Kom fra Rostov for helbredelse af hepatitis C og havde leversmerter al smerte er borte! Svigtende syn sandsynlighed for at hun ville miste synet helbredt! Jeg var på stoffer. Djævelen stjal mit helbred og mit syn men nu kan jeg se klart! Led af åreknuder, kom første aften iført lange bukser nu i kort nederdel og med høje hæle helbredt! Sår på kroppen fra fødslen af sjælden hudlidelse fuldstændig helbredt dagen før! GUD ER DIN KÆRLIGE FAR! Diabetes i 30 år, ved at blive blind Nu kan jeg se ting helt uden briller! 5

6 pv53 Scand 24/7/09 09:42 Page 6 GÅ TIL GUD DIREKTE GENNEM KRISTUS! David Hathaway Volgograd I dag er sejrens dag for dig, for din frelse. I Markus 9:17 står der om en mand, som bragte sin søn, der fra barndommen af havde været plaget af en stumheds ånd, til Jesus. Han sagde: Jeg har bragt min søn til dine disciple. Jeg sagde til dem, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da sagde Jesus: Kom her hen med ham! Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far: Jeg tror, hjælp min vantro! Her er et vidunderligt billede. Faderen havde bragt sin søn til disciplene, men de kunne ikke helbrede ham, så gik han til Jesus. Der er et problem med, at religion lærer os at gå til mennesker, at gå til præsten, til Guds tjener, til den store Guds mand. Men det Gud ønsker for os er, at vi går direkte til Ham gennem Jesus! Bibelen er tydelig her: gennem Kristus har både du og jeg direkte adgang til Gud! Vi behøver ikke at gå gennem nogen anden. Dette er et mirakel! selv fattig, eller svag, så har stofmisbrugeren, alkoholikeren, den kriminelle, den enlige forælder direkte adgang til Gud gennem Kristus! Hvilket mirakel! Dette er grunden til, at denne historie er fortalt i Bibelen vær ikke bange! Når jeg holder disse møder, og du kommer, så er vi her sammen, så vi sammen kan finde Jesus! I denne historie, hvor disciplene ikke kunne helbrede drengen, sagde Jesus: I er en vantro slægt! Du er nødt til at tro på Ham! Selvom du ikke kan se ham, selvom du ikke kan røre ved Ham, så kan du tale til Ham til enhver tid hele dagen lang! Jesus er så tæt på dig lige nu Han er blot en bøn væk fra dig! Bare bed! Du behøver ikke en mobiltelefon til at kontakte Jesus! Bare tal til Ham! Tal ikke til mig! Jesus henvendte sig til drengens far, ligesom Han ville tale til dig: Alt er muligt for den, der tror! Jesus løj ikke. Bibelen siger: Mennesker lyver, men Gud kan ikke lyve. Det Han siger, det gør Han. Hvis du tror, så vil Gud sætte dig fri! Dit mirakel kan ske! Drengens far var så bevæget i sit hjerte, så følelsesmæssigt berørt af det Jesus sagde, og han elskede sin søn så meget, at han udbrød: Jesus, jeg tror, men gør min tro stærkere! Dine disciple havde ikke tro nok. Jeg ønsker at tro Dig! Jesus ønsker at helbrede dig, ønsker at sætte dig fri NU! Gud er din kærlige Fader. Hvis du vil erkende, hvor svag din tro i virkeligheden er, så spørg Gud om at hjælpe dig! Han vil give dig den tro, som du behøver! Lam i højre side efter slagtilfælde for 8 måneder siden Nu kan jeg gå, og jeg kan se! I 25 år havde hun en stor knude på ryggen forsvundet! Skæv ryg og knude i nakken han blev fuldkommen helbredt den første aften! Ved at blive blind, ude af stand til at køre de sidste 2 år, måtte bære mørke briller helbredt! BED GUD OM AT HJÆLPE DIG! 6

7 pv53 Scand 24/7/09 09:43 Page 7 BARE GUD KAN FORANDRE LIVET DITT POWER OF FAITH TV-TRANSMISJONER CNBC Europe: Søndage Online: UK Entertainment Channel: Sundays, four times a day (Nordic): Onsdage (Worldwide): Daglig Kanal 10: Mandage Sirius Satellitten 5º øst, kanal GHz Das Vierte: Weds CET CNL-Europe: Søndage Hotbird Satellit 13 øst 12,207 MHz TBN Europe: Søndage Hotbird Satellitten 13º øst, kanal GHz STV (Estonia): Mons & Weds 08.00, Sats 19.00, Suns EET LoveWorld UK: Monday-Friday Sky 588 check channel listing for times CNL-USA: Intelsat Americas (IA5) Satellite 97 W Impact Television, Sacramento USA: Weekly CNL-Russia: Sundays Moscow Time Second Channel (Armenia): Fortnightly Weds Fri pm LoveWorld South Africa: Monday-Friday Botswana TV: Weekly Top TV Uganda: Thursdays Local Time GAVEN DIN SETTER OSS I STAND TIL Å FORKYNNE EVANGELIET

8 pv53 Scand 24/7/09 09:44 Page 8 EVANGELISERING Ryggmargsproblemer i 5 år ikke istand til å bøye hode sitt bakover helbredet! Har hatt en klump i underlivet i ett år borte nå! Brakk armen nå kan han løfte armen sin og vrikke på fingrene all smerte er borte! Benskjørhet kunne ikke bevege seg eller bøye seg på et års tid nå er all smerte borte! Har ikke kunnet bøye kneet på tre uker, totalt helbredet! Døv på høyre øret Nå kan jeg høre megselv snakke! Kunne ikke snu hodet sitt fullstendig helbredet! Høyre kne forkrøblet fulllstendig helbredet! I juni i år holdt David Hathaway møter i Poprad og Kosice i Slovakia, der han talte om å tro på Jesus Kristus med troens kraft. Tusenvis av mennesker søkte til disse møtene. Nesten alle de ikke-troende ga sine liv til Kristus, blant andre mange narkomane og alkoholikere, og dessuten ble mange menesker helbredet på en kraftfull måte. David fant det slovakiske folket meget følsomt og kjærlighetsfullt, og åpne til å ta imot Guds kjærlighet i sine liv. Det sekulære lokale TV selskapet tok opp åpningsmøtet i Poprad, og etterpå intervjuet de David og de som hadde organisert møtene og dessuten noen av deltagerene. TV reporterene reagerte positivt på den måte, David kalte frem folket til overgivelse og forbønn. Selv uttalte David: Den måte folk reagerte på TV, er så viktig. Det er et tegn på Guds velvilje overfor Slovakia. Jeg er dypt rørt over å se den velvilje, der bliver vist menighetene her. Til og med regjeringen tar nå et stort ansvar og gir de troende igjen for den forfølgelse, de måtte tåle under kommunismen. Det er Guds nåde. Andre kvelden i Kosice ble også tatt opp av det statelige slovakiske TV selskapet (STV), og et personlig intervju med David ble tatt opp en gang til. Pastorene har en visjon å ryste hele Slovakia og har begynt å planlegge et landsdekkende korstog med David som evangelist. 8 GUD ØNSKER Å GI DEG ET NYTT LIV!

9 pv53 Scand 24/7/09 09:49 Page 9 Prophetic POPRAD OG KOSICE SLOVAKIA Helbredelser slik de ble vidnet om fra platformen. Alvorlige nyresmerter borte! Smerte i nakken og i hele høyre side all smerte er nå borte! Smerter i knærne sine løp ned trappen fra balkongen for å avgi vidnespyrdet sitt helbredet! Ute av stand til å lese fra tavlen nå er synet helbredet! Skadet ryggen i en alvorlig grad for 40 år siden helbredet! Smerter i ryggraden og i hele ryggen kunne ikke sitte helbredet! Kneskade pådratt seg under idrettsutøvelse smertene er borte! Smerter i underlivet og problemer med kneet i 2 år helbredet! Kunne ikke puste gjennom nesen på 2 år behøvde operasjon helbredet Brakk albue og underarm for 1 år siden fullstendig fornyet! Har hatt leddgikt av 3. grad i hele 9 år nå kan hun til og med sitte på huk! Problemer med å høre på venstre øre etter nakkeskade forårsaket av fødsel for 23 år siden helbredet! JESUS HAR MAKT TIL Å TILGI SYND OG TIL Å UTFØRE MIRAKLER I LIVET DITT! 9

10 pv53 Scand 24/7/09 10:09 Page 10 MANGE MENNESKER HELBREDET I SLOVAKIA! Helbredelser slik de ble vidnet om fra platformen Inoperabel svulst i ryggsøylen nå føles det bedre smertene er borte, og han kan gå uten sine krykker! Alvorlige ryggsmerter I 10 år borte! Metastase i leveren i 5 år symtomene er borte! Høyre kne konstant ute av ledd nå er kneet stabilt! IKKE VÆR SKUFFET! TA IMOT TROENS GAVE! Gud er miraklenes Gud. I Russland brakte de engang en ung mann fra sykehuset til møtet mitt. Han holdt på å dø av narkotikamisbruk og HIV-AIDS. De la han på en sykebåre, fordi han kunne ikke stå oppreist. Da jeg ba for de syke, helbredet ikke Gud denne mannen.på slutten av møtet la jeg henndene mine på ham i Jesu Navn, men fremdeles ble han ikke helbredet. Han var for syk til å kunne komme igjen, men både moren hans og bestemoren overtalte meg til å komme på sykehuset. Han var en narkotikamisbruker. Beinet hans var infisert av skitne sprøyter, og dessuten hadde det gått kolbrann i det. Legene ønsket å amputere beinet ovenfor kneet, og han ville nesten sikkert dø. Men Guds kraft er sterkere enn døden. Det er absolutt intet, som er umulig for Gud. Jeg ønsker å løfte TROEN DIN OPP! Hvis du ønsker et mirakel, tro da, at Gud kan utføre det! Jeg ba for Anton, og så sa jeg: Ikke la dem skjære over beinet ditt. Om 6 måneder vil jeg være tilbake. Du vil ikke komme til å dø, men du vil være sammen med meg på platformen, og du vil fortelle alle, at det er Guds kraft som helbredet deg! Men på dette tidspunktet var Anton døende, og jeg forlot sykehuset uten noe mirakel. Seks måneder senere var jeg tilbake, og møtet ble overført direkte på TV, og fra talrstolen kallte jeg: Anton, for 6 måneder siden holdt du på å dø, men jeg tror, at Gud gjorde et mirakel. Hvor du nå enn er, kom så opp på platformen i morgen! Han var tilstede neste kvelden på sine to bein kom han opp på platformen, fullstendig helbredet fra HIV-AIDS. Og så sa han: David, da du ba for meg, ga Gud meg troens gave, og da visste jeg, at Han ville utfri meg! I dag er Anton gift, har familie, han har gått på Bibelskole, og er evangelist, slik som jeg! Det er Guds Kraft! Da Jesus levde her nede på jorden, sa Han: Jeg kom ikke til verden for de rettferdiges skyld, Jeg kom for å kalle syndere, de korrupte, alkoholikerene, og de narkomane! Han kom for å redde de, som var under forbannelsen, og som var i djevelens vold. Jeg har lært å kjenne Jesus i livet mitt. I min nød, i min desperasjon, da jeg satt i tjekkisk fengsel (Republikkene Slovakia og Tjekkia hørte sammen under en stat under kommunismen), og jeg skjønte da, at Jesus var den eneste, som kunne sette meg fri. Jeg var en troende, en evangellist. Men det tok et år i fengsel for å bevise Jesu virkelige makt, og å bli helt overbevist om, at Han ville sette meg fri. De hånet meg: Vi vil aldri la deg komme levende ut herfra. Forbrytelsen min var å ta med meg Bibler inn i Øst Blokk landene. Men Gud skapte miraklet, og Han satte meg fri! Kjenner du Jesus Hans makt til å tilgi, til å helbrede og til å befri? Legg merke til, hva Han gjorde for Anton i Russland! Hvorfor skulle de amputere beinet hans? Det var på grunn av det livet, han hadde levet. Men Gud hadde ikke David Hathaway in Poprad fordømt ham, men Han helbredet ham og ga ham livet tilbake og ga ham nytt håp. Det er det, som Gud ønsker å gjøre for deg! Han vil tilgi deg hver eneste synd og gi deg et helt nytt liv, hvor all fortid er tatt bort! Du kan bli født på nytt! Hva ønsker du? Ikke la anledninngen gå i fra deg, men bare rop ut til Ham og kom til Ham! Han vil være vennen din for hele livet! Hver gang du er fortvilet og når du er syk, hver gang du har problemer i livet ditt, vil Jesus alltid være der å gi deg svar, hjelpe deg, tilgi deg. Kom bare til Ham, for Han er det, som kaller på deg! 10

11 pv53 Scand 24/7/09 10:11 Page 11 TILGIVELSE OG HELBREDELSE DETTE ER GRATIS TA BARE IMOT DET! Dårlig syn på et bestemt øye nå kan han lese med det dårlige øye! Kunne ikke løfte på beinet sitt helbredet! Alvorlige smerter i ryggen nå er de borte! Leddbånd i kneet revet over helbredet kan nå sitte på huk! Behøvde operasjon på nakkehvirvel helbredet! Meniskenskade på venstre kneet trengte operasjon nå kan han knele! Lammende smerte i høyre hofte i adskillige uker se her hva han nå er istand til! Trengte utskifting av hofte "Smerten forsvant på mødet dagen før!" GUDS KRAFT MÅ FORANDRE LIVENE VÅRE! VI MÅ EVANGELISERE EUROPA! I Ap.gj. 2 og i Joel 2 sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alt kjød. Jeg tror dette så sterkt, at hvis jeg går et eller annet sted, hvor mennesker ikke har mottatt en slik mektig utgydelse av Den Hellige Ånd, tror jeg, at vi kan kreve dette ved tro. Jeg har Guds kraft; ilden er sterkere i meg i dag, enn da jeg først tok imot den dette er den fornyede og pågående brennende ilden, som hører med til dåpen i Den Hellige Ånd. I dag kan vi leve i denne ilden! Dette er ikke bare en emosjonell erfaring, men den må forandre ditt liv. Fremdeles holder den på med å forandre livet mitt og tjenesten min. Jeg tror vi befinner oss i en absolutt krise, som gjør det helt nødvendig å evangelisere Europa i dag! Jeg ble invitert og utfordret av en engelsk forretningsmann, Philip Lane, til å komme til Slovakia. Jeg trodde det var fra Gud, og det var jo derfor jeg kom også. Dette er Guds plan. Europa er det kontinentet i verden, som er minst evangelisert. Vi er helt nødt til å evangelisere her. Dette er vårt ansvar. Tragedien er jo den, at mens Europa sender ut misjonærer til resten av verden, har djevelen gått bak ryggen vår! Det får meg til å tenke på David i Bibelen, da han dro ut for å nedkjempe filistrene; de kom bak ham og tok hjemmet hans, hustruene og barna til mennene hans. Dette er billedet av Europa i dag. David denne kjempende mann satte seg ned og gråt, til han ikke hadde flere tårer igjen. I Europa må vi gråte som David, til vi ikke har flere tårer igjen. Vi er nødt til å evangelisere! Med Gud er ingenting umulig. GAVEN DIN FORANDRER LIV! Ditt partnerskap setter oss i stand til å nå hele Europa og Russland med Evangeliet om tilgivelse og helbredelse. For å støtte David Hathaways tjeneste ber vi deg om å fylle ut svarskjemaet som følger med dette bladet, eller ta kontakt med oss ved å bruke de opplysninger som finnes på baksiden av bladet. 11

12 pv53 Scand 24/7/09 10:12 Page 12 Hvilket Moralsk Kompass? David Hathaway Vi, som bor i England, er alle sammen klar over, hvor alvorlig det er, når den politiske situasjonen påvirker nasjonen vår, og hvorledes denne kjennsgjerning videre påvirker mange andre nasjoner ved vår adferd. I generasjoner har vi øvet innflytelse på andre og vært med på å utvikle nasjoner ved å få dem til å basere seg på parlamentariske systemer i likhet med vårt eget, og vi har også vært foregangsmenn, hva misjons- og evangeliserings tjenester angår. Vi har ledet verden fremover når det gjelder industrielle landevinninger avskaffelse av slaveriet og opprettelse av demokratiet. Det britiske imperium dekket 1/3 av verden, da det var på sitt høyeste nivå, og var slett ikke noen ulykke, som noen apologister hevder. Vi ga Imperiet demokratiet, dommerstanden og en stabilitet men noen mistak var ikke til å unngå. Likevel siden de fikk sin uavhengighet, har de tidligere koloniene blitt stillet overfor både folkemord og politisk uro, ettersom stammeinteresser har revet nasjoner fra hverandre. Vi gjorde som sagt feil, men alikevel var Midt-Østen under det britiske Mandat mer stabilt, enn da de såkalte demokratiske tyrannene tok over styringen. Uten en fullstendig snuoperasjon er imidlertid situasjonen i England likevel meget kritisk. Fienden som nemlig er gudløsheten, angriper oss helt inn i våre hjem. Hvis der ikke skjer en tilbakevending til våre kristne røtter, kan vi ikke klare å gjenopprette nasjonen. Gudløsheten. lovløsheten, umoralen og det økonomiske kaoset er symptomer på et land, som har forkastet Gud, og alt dette avspeiles enda mer i den moralen, som landets ledere har, enn si ikke har. I min levetid har jeg vært både sjømann og oppdagelsesreisende. Når det gjelder vår statsminister, som skal basere sine vurderinger på, hva han kaller sitt moralske kompass, så er det katastrofalt for nasjonen, hvis ikke kompasset har en sannferdig nordlig retning som er nøyaktig og uten avvik, og som blir fulgt opp med trofasthet. Den sanne nordlige retningen kan bare være Kristus, og avvik er ikke til å unngå, hvis ikke styringen hele tiden blir basert på Bibelen. En nasjon kan hverken bli ledet klokt eller effektivt uten ved hjelp av et sterkt lederskap. Hele Englands nasjonale liv og historie har vært bygget på kristne prinsipper og lederskap. Det har vært tider, da England både politisk og økonomisk har vært på sitt lavmål, og det har vært, når landet har vendt ryggen til dette grunnleggende fundament. England har alltid vært på sitt høyeste nivå og vært mest suksessrikt og mest innflytelsesrikt, når nasjonen har anerkjent Kristus. Over en periode på mere enn 50 år med farting verden over, har jeg fått en erfaring med mange slags regjeringer. Da jeg var ungdom, reiste jeg i den delen av verden, hvor kommunismen rådde. Jeg ble vant til å vite, hvorledes jeg skulle handle med de ulike slags regjeringer og deres lakeier. De gikk krokveier, de løy bestandig, var mest opptatte av demselv, idet de søkte makt og lærte, hvorledes de skulle beholde denne makten. Men de hadde et mål i sikte, og en plan for å nå dette målet og all den stund de hadde enslags moral eller et umoralsk grunnlag, hadde jeg små problemer med å handle med dem deres metoder var altfor lette til å gjennomskue! De var kontrollert av sitt system, og gjennom det hele søkte de etter et moralsk grunnlag for å rettferdiggjøre sine handlinger. Etter min frigjøring fra tsjekkisk fengsel, takket være Statsminister Harold Wilson, begynte jeg å reise i et annet område, der jeg møtte regjeringer og folk på begge sider. Den endelige konklusjonen var, at forskjellen var liten hensiktene deres var forskjellige, slik som deres metoder var det men den underliggende karakteren til de involverte parter var bestandig identiske. Idag lever vi i en situasjon i vår vestlige sivilisasjon, der hvor våre ledere har vendt seg bort fra det jødisk/kristne etiske fundamentet, som samfunnet vårt er grunnlagt på, og ledet an på, ikke så mye av falske religioner men av en ødeleggende verdsliggjøring, lik et anarki, som søker å ødelegge alt det, som er godt uten å erstatte dette med noe som helst oppbyggelig alternativ. I dag er korrupsjon, grådighet og gudløshet en måte å leve på og enhver slags synd og umoral er blitt legalisert, fordi vi har mistet vårt moralske kompass Hvorfor er Stalin fremdeles så høyt aktet i Russland og Putin i dag? Eller Margaret Thatcher i Vesten? Hvorfor fulgte Tyskland Hitler? Svaret på disse spørsmål er sterke lederskap! Vi trenger sterke lederskap i dag, men de må alltid være underlagt moralske kompass, som er ekte og som vil føre oss tilbake til Kristus og til vårt evangeliske grunnlag! 12

13 pv53 Scand 24/7/09 10:14 Page 13 JEG BEHØVER DEG! BØNN FORANDRER DEN POLITISKE INNSTILLINGEN! Dette har vært en meget travel periode for oss først det store korstoget i Volgograd den 8. til 12. mai, og så denne EuroSpirit-konferensen i Holland den 20. til 23. mai, så fulgte et korstog i Tybingen i Tyskland fra 29. mai til 2. juni, øyeblikkelig etterfulgt av to korstog som fant sted i Slovakia den 8. til 15. juni. Denne tidsrammen i tillegg til alle de andre møtene og alt arbeidet, jeg har måttet utføre, har forårsaket et betydelig press på meg, og en større økonomisk belastning enn det, som er normalt, erfarte vi også. Saken ble ikke bedre, da vi måtte foreta betalinger for arrangementet i Kharkov i juli og i Vilnius i oktober alt på forskudd. Så i disse vanskelige tidene er det dessto mer nødvendig for oss konstant å vende oss til vår Gud i bønn, Han som ikke kan mislykkes! Det stilles intet spørsmålstegn ved, om Gud demonstrerer Sitt kall til Russland om å omvende seg og utfordrer meg til å være et vitne! Jeg synes å ha en tjeneste samt å være akseptert, endog blant lederene i Kreml. Bare Gud vet! Dette er årsaken til, at jeg må føye enda to korstog til på dette årets tidplanlegging Gud holder på med å vise, hva han kan gjøre, når mennesker omvender seg! Dersom det kan skje i Russland så kan Gud også gjøre det i England! Er dette min neste utfordring? Eller? Men jeg har et desperat behov for din hjelp. Det er bare pengemangel, som holder meg tilbake. Våre inntekter går ned men våre utgifter stiger. Men hvordan kan jeg stoppe evangeliseringen i disse utfordrende tider! Se bare på, hva som nå går for seg i ARMENIA dette demonstrerer Guds mirakuløse makt! Like før jeg forlot Slovakia, ble jeg oppringt av en av pastorene i Amenia, som kunne fortelle meg, at landets offisielle regjering kalte de armenske pastorene sammen til et møte etter vårt korstog i Påsken. Disse offentlige tjenestemennene, som hadde deltatt på møtene våre, hadde ingen klager å fremføre, men var derimot så glade over det, de både så og hørte, at de sa, at de ville annullere den foreslåtte nye loven, som ville ha begrenset det evangeliske arbeidet og sette en stopper for evangelisering utenfor deres egne kirker. Ja til og med ville loven ha motsatt seg å leie møtelokaler. I tillegg til alt dette sa de, at de ville godta de karismatisk/evangeliske menighetene, og videre at de ville holde opp med å forfølge dem. Tjenestemennene ville også støtte enhver søknad for meg, når jeg ville vende tilbake, videre ville de bistå meg med å leie haller og avertere i praksis betyr dette, at vi drar tilbake neste år og tar i bruk fotballplassen for å arrangere et omfattende korstog. Dette er et utrolig mirakel våre to korstog I Armenia i april måned har overbevist regjeringen, og fått dem til å endre loven sin og gi evangelistene religiøs frihet!! Trolig er det på denne måten, at vekkelsen begynner! Men vi må handle på denne friheten ta I bruk et stort fotballstadion og la Gud forandre hele nasjonen. Kan du se, hvorledes Gud sender ny Hellig Ånds ILD til tross for økonomiske kriser nå?! Nå må vi fortsette med å utvide vår evangelisering. Vi er salvet til å gjøre dette NÅ! SEND VENLIGST DIN GAVE TIL EUROVISION Mission til Europa Postboks 106, DK-8700 Horsens. Check kan vedlægges til: EUROVISION MISSION TIL EUROPA. I Norge: Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr I Danmark: Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Dr. Johannes Muhlig. Mobil

14 pv53 Scand 24/7/09 10:48 Page 14 KULSTOFFORURENING SKRÆMMER DET DIG? Katie Morris I dag findes der en religion, hvis Gud er jorden, hvis opgave det er at redde planeten, og hvis synd er vores kulstof fodspor! Men klimaforandring er ikke et nyt fænomen. Det står optegnet i vores geologiske historie. Hvem var det, der kørte bilerne og tankede op i de kulfyrede kraftstationer, da vi havde den sidste istid, og den sidste globale opvarmning?! Drivhusgasserne som regulerer vort klima vanddampe, kulstofdioxid, og metangas findes naturligt i jordens atmosfære. Uden disse kunne nutidens gennemsnitlige overfladetemperatur på 14C. have ligget så lavt som på minus 18C. I skolen lærte jeg, at oxygen er en livgivende gasart og CO2 er en affaldsgas giftig i høje koncentrationer og at vi efter indånding af den gode oxygen udånder giftigt kuldioxid. Er dette grunden til, at vi er frygtsomme overfor kuldioxid? Kuldioxid er i virkeligheden en af de allervigtigste kemiske reguleringsfaktorer for legemet: Uden dette kan dit hæmoglobin ikke udskille det oxygen, som det bærer ind i dine oxygen-sultne celler. Når kuldioxidniveauet i blodet er sænket, så øges den kemiske forbindelse mellem oxygen og hæmoglobin, og hæmoglobinet vil ikke give slip på oxygenet. Dette er kendt som Verigo-Bohr effekten. Vore vitale organer, muskler og væv bliver her øjeblikkeligt stresset. Alle, der har oplevet eller set et astmatisk anfald, har været vidne til en meget smertefuld demonstration af dette. Den russiske, medicinske forsker, Buteyko troede at: Det menneskelige stofskifte udviklede sig i ældgamle, geologiske tider, da kuldioxidforekomsten i luften og vandet i sin mangfoldighed var på mere end 10 pct. Det er sandsynligvis på grund af denne faktor, at en nøje afgrænset koncentration af CO2 (anslået 7 pct.) er af helt afgørende betydning for hver eneste menneskelig celle, for at den kan fastholde alle de normale veje for de biokemiske processer. Problemet, som den menneskelige organisme står overfor, er udskillelsen af CO2 i vores atmosfære, fra den mangfoldige i ældgamle tider til pct. (i 1982). Men den menneskelige organisme har et indre, selvstyrende miljø indeholdende omkring 6.5 pct. CO2 i modsætning til de omgivende luftlag! Mavens gasholdige indholdsblanding er en indikator på det ideelle menneskelige miljø. Her findes mellem 7-8 pct. CO2! Kuldioxidindhold på 6.5 pct.i vore lunger er kritisk for iltningen, og dermed for opretholdelsen af livet. Og dog, hvis vi kun fik de koncentrationer, der findes den luft, vi indånder (0.03 pct.), så ville vi dø! I 1. Mosebog kap. 1. ser vi helt anderledes kaotiske omstændigheder, end dem vi har i dag som Gud skabte orden i først ved at adskille lyset fra mørket, så ved at skille vandene gennem at skabe en himmelhvælving, og dernæst indføre liv og alt var godt! Der var søer og floder underneden, og vande over himmelhvælvingen men ingen regn! I stedet for kom der en tåge op fra jorden og vandede hele jordoverfladen ligesom i et tildugget drivhus! 1. Mos. 2:5-6 (King James overs.). Da synden var kommet ind i menneskets hjerte, drev Gud ham ud af Edens Have, for at han ikke skulle spise af Livets træ og leve for evigt 1. Mos. 3: Noget var blevet forandret de ideelle betingelser for at kunne nyde Edens Have var ikke længere til stede. Med synden fulgte frygt, sygdom og reduceret liv begrænset tid 1. Mos. 3:10. Mennesket skal ikke leve for evigt! 1. Mos. 2:17; 3:3. Men de levede dog stadig ekstraordinært lange liv efter vores standard helt op til 969 år! Eftersom menneskenes fordærvelse tog til, advarede Gud Noah om, at Han ville ødelægge den daværende verden ved at sende regn ned for første gang og oversvømme jorden. Efter denne oversvømmelse fandtes himmelhvælvingen ikke længere, hvilket kunne ses ved det nye fænomen, regnbuen 1: Mos. 9:13, Og den stabile drivhustilstand, der havde fungeret fra Adam til Noah, hørte brat op og blev afløst af sæsonerne såtid og høst, kulde og varme, sommer og vinter 1. Mos. 8:22. Grønne urter var ikke længere nok til at opretholde livet, mennesket blev kødædende Mos. 9:3. Menneskets levealder faldt fra nær tusinde år til 205 år (Abrahams far) til 175 (Abraham) til 120 (Moses) til 70 eller, i livskraftige tilfælde, 80 år, men med smerte og lidelse Salme 90:10. Kunne følgerne af den oprindelige synd, himmelhvælvingens ødelæggelse, og tabet 14

15 pv53 Scand 24/7/09 10:49 Page 15 Prophetic af drivhuseffekten, være årsag til, at der ikke længere var tilstrækkeligt med CO2 i jordens atmosfære til at forsyne den menneskelige krop med ilt, til at forny den og beskytte den mod stress og lidelser? Den første reaktion fra Adam og Evas side efter syndefaldet var at blive bange. Mangel på CO2 har negativ fysisk og psykisk indvirkning, når det optræder sammen med frygt og anspændthed og stress er forstadiet til smerte, lidelse og til ældningsprocessen. Talte Jesus om den globale opvarmning, vi har nu, og den stigende vandstand, da Han sagde: og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden Men når disse (frygtelige) ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig! Luk. 21:2527 Jesus kommer tilbage i ære og herlighed! Paulus skrev om denne kommende herlighed og genoprettelsen af alle ting. Men indtil denne forløsning, sagde han, at hele skabningen er underlagt forfald og fordærvelse, stønner og er besværede, på grund af os Rom. 8: Så når Jesus kommer, vil klimaet blive forandret radikalt til et mere sundt klima alle ting vil blive nye: Men I skal fryde jer og juble over det, jeg skaber Der høres ikke mere gråd eller skrig Der er ikke længere børn, der dør som spæde eller gamle, der ikke lever deres tid til ende Esajas 65: Forholdene på jorden vil blive fuldstændig anderledes, månens lys vil blive lish g n In E & an rm e G som solens, og solens lys vil blive syvdoblet, som lyset i syv dage Esajas 30:26. I lys af dette er den vigtigste sag at tage sig af for de kristne ikke vort kulstoffodspor, ej heller handel med kulstof og kulstofafgifterne. Det virkelige anliggende er det ene, der er beskrevet i Bibelen: det er genoprettelsen af vort forhold til Gud, som skabte os, tilgivelsen af synd nu, og vor endelige forløsning hvis vi er Hans og følger Ham! Så vort første ansvar er at forkynde Evangeliet om Jesus Kristus! Han kommer snart tilbage, først for at dømme os, og derefter for at genoprette denne forfaldne verden! lish g n In E NLY! O Book Book The Power of Faith Babylon in Europe Gud har gitt meg en åpenbaring med hensyn til Russland, Israel og Midt-Østen, som er så sterk, at det er som å se ned på et kart over djevelens strategi. Min bok Babylon i Europa og filmen min Voldtekten av Europa, sammen med min film Hvem eier Jerusalem, viser helt klart, hva som skjer i verden i dag: Europa, Islam, kampen om Jerusalem. Dette er djevelens strategi. Men jeg ser også Guds strategi, hva Han ønsker å gjøre. Dette pålegger oss et skremmende ansvar til å handle på Troens Kraft. Gud ønsker å vise Sin makt her på jorden - nettopp gjennom DEG! Hvordan kan dette gå til? 15

16 pv53 Scand 24/7/09 10:19 Page 16 LUBA VAR DØENDE... For fire år siden kom Luba til Davids korstog i Volgograd. Da var hun døende. Hun led av brystkreft og med videreføring ned i lungene og hadde dessuten åpne sår, som det fløt væske ut av. Etter forbønnen forlot smerten henne, og hun var i stand til å løfte opp igjen sin fastlåste arm. Hun oppsøkte legene sine, for at de skulle undersøke henne og da de hadde tatt røtgenbilleder av henne, ble de forundret over å se, at kreften var borte! Nå fire år senere er hun fremdeles like fullstendig helbredet. All ære til Gud, og dette får andre til å tro på Jesus... MEN HENNES TRO BLE ET FAKTUM! Send venligst din gave og evt. korrespondance til: EUROVISION Mission til Europa, Postboks 106, DK-8700 Horsens. Mobil Check kan vedlægges til EUROVISION MISSION TIL EUROPA. Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Hvis du modtager Prophetic Vision uden at du har bestilt det, så har andre bedt os om at sende bladet til dig. Såfremt du mod forventning ikke ønsker bladet, vil vi gerne høre fra dig. Ansvarlig dansk udgiver: Dr. Johannes Muhlig. PROPHETIC VISION bliver udgivet af Eurovision Publications, 41 Healds Road, DEWSBURY WF13 4HU, UK. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Dette er en profetisk tjeneste som går ud fra David Hathaway. Redaktionel direktør: David Hathaway Redaktør: Katie Morris. Oversættere: Erik Petersen & Ole Carl Rutger. Designet & Produceret af: PM CREATIVE All intellectual property rights however arising in relation to this publication including its name which may exist in any law throughout the world are vested solely in David Hathaway

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Nyttige råd i nedgangstider

Nyttige råd i nedgangstider Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr. 36 8. årgang Juni 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED

NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED Norden har noe å bidra med Nord 2004:3 ISBN 92-893-1020-0 2004 Nordisk Ministerråd, København Grafisk projektledelse og design: Kjell Olsson NMR/PUB Foto: Beate Nøsterud Oversættere:

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING Nr. 3 2014 SKJULTE SKATTE HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL INTERVIEW MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP TRAFFICKING FRIET UD AF HELVEDE TEMA PROJEKT HANNAH NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere