punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:"

Transkript

1 Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Følgende andelslejligheder var repræsenteret. Bolig nr. 1 (ved fuldmagt), 2, 3, 5, 6, 7 (ved fuldmagt), 8, 11 (ved fuldmagt), 12, 13, 14, 15, 17 og 18. Carl Hjembæk Pedersen (3) bød velkommen. punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Advokat C.C. Jørgensen blev valgt til dirigent. C.C. Jørgensen takkede for valget. var lovligt indvars- Dirigenten konstaterede herefter, at den ordinære generalforsamling let og beslutningsdygtig. Marianne Brichmann Andersen fra administrationen blev valgt til referent. Doris Nielsen (13) og Inger Larsen (6) blev valgt som stemmetællere. punkt Bestyrelsens beretning: Carl Hjembæk Pedersen (3) aflagde beretning for år 2005, der blev taget til efterretning. punkt Orientering om arbejdet i den "overordnede" grundejerforening (for de 5 blokke i Greve Midtby): Foreningens repræsentant i den fælles grundejerforening, Kaj Nielsen (13), orienterede blandt andet om, at foreningen fra afholdelse af den stiftende generalforsamling i oktober 2005 og til dato blandt andet havde arbejdet med renovations-/storskraldsordning, fugtproblemer i lysstandere, snerydning- og gartneraftale med Park & Vej, indkøb af skilte og affaldskurve m.m. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Tlf Fax E-mai!: Bank 3191: Side 1 af 5 ADVOKAT ANPARTSSELSKAB CVR-NR

2 punkt 3 - Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2005 samt forslag til og godkendelse af værdiansættelsen: Regnskabet for 2005, der udviser et overskud på kr ,00, blev godkendt. Ligeledes blev den foreslåede værdiansættelse godkendt. boligafgift: punkt 4 - Fremlæggelse af driftsbudget for 2006 med uændret Driftsbudgettet for 2006 blev gennemgået og herefter godkendt. punkt 5 -Indkomne forslag: Forslaq 1: Der var fra bestyrelsen fremsat forslag om, at der anvendes et beløb i størrelsesordenen kr ,00 til indhentelse af valuarvurdering med henblik på eventuel efterfølgende vedtagelse af forslag om ændring af beregningsmetoden i forbindelse med opgørelsen af andelens værdi på en senere generalforsamling. Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget. Forslaq 2: Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at den med indkaldelsen udsendte husorden skal være gældende for Andelsboligforeningen Greve Midtby III. Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget. 13 stemte for og 1 stemte imod. Der var indenfor fristen indkommet følgende yderligere forslag: Forslaq 3: Kaj Nielsen (13) havde fremsat forslag om, at der etableres en overdækning af containerpladsen, således at affaldet ikke bliver vådt og dermed skaber problemer ved afhentning. Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget. Forslaq 4: Kaj Nielsen (13) havde fremsat forslag om, at der indkøbes et par bænke og borde, der opstilles på fællesarealerne. Forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget, dog at man i grundejerforeningen for de 5 blokke skal finde frem til og blive enige om, hvor bordene/bænkene skal placeres og hvor meget det vil koste. Forslaq 5: Carl Hjembæk Pedersen havde fremsat forslag til ændring af vedtægternes 25, stk. 4, 1. punktum, hvorefter hver andel giver 2 stemmer med den begrundelse, at Tlf Fax Bank 3191~45H Side 2 af 5 ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-NR

3 Sydkystens Ejendomsadministtation ApS der er mulighed for at fremkomme med selvstændig meningstilkendegiveise de boliger, der indehaves af 2 personer. f.s.v. angår Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er tale om et forslag til vedtægtsændring, der kræver kvalificeret majoritet. Dirigenten konstaterede samtidig, at det nødvendige antal medlemmer var til stede for en vedtagelse af forslaget, der herefter blev bragt til afstemning og vedtaget med den nødvendige majoritet. Forslag 6: Carl Hjembæk Pedersen havde fremsat forslag om opkrævning af leje vedrørende "fremmed" benyttelse af kælderrum. Dirigenten gjorde opmærksom på, at spørgsmålet ikke kunne tages under afstemning, da det drejer sig om nogle rettigheder, som ejerne i blok I har fået tillagt i forbindelse med deres køb og efterfølgende tinglysning af skøde m.m. Da andelsboligforeningen således ikke ved en ensidig beslutning kan ændre disse tinglyste rettigheder, blev forslaget ikke sat til afstemning. punkt 6 - Valg af formand for bestyrelsen: Kaj Nielsen (13) blev valgt for en 2-årig periode. punkt 7 - Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer: Dean Walker (18) blev valgt for en 2-årig periode. Anders Leth (5) bleveenstemmigt valgt for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv. punkt 8 - Valg af eventuelle suppleanter: Mads Jakobsen (14) blev valgt som suppleant for en 1-årig periode, men har efterfølgende valgt at trække sig fra posten. Tlf Fax Bank 319J.:45 l Side 3 af 5 ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-NR

4 CVR-NR punkt 9 - Valg af 1 bestyrelsesmedlem til den overordnede grundejerforening: Kaj Nielsen (13) blev genvalgt. punkt 10 - Valg af 1 suppleant til den overordnede grundejerforening: Der blev ikkevalgt nogen suppleant. punkt 11- Valg af administrator: SYDKYSTENS EJENDOMSADMINISTRATIONApS blev genvalgt. punkt 12- Valg af revisor og revisorsuppleant: Registreret revisor Ib Kold-Christensenblev genvalgt. punkt 13- Eventuelt: Under dette punkt orienterede Kaj Nielsen om den aftale, som den overordnede grundejerforening har indgået med City Parkeringsservice grundet parkeringsproblemer i området. Forslagethavde været tilafstemningi den overordnedegrundejerforening,hvor4 stemteforog 1 stemteimod. Aftalen indebærer, at samtlige ejere/beboere vilfå en mærkat tilhver bil i husstanden til at klæbe på vindspejlet- en mærkat der tilkendegiver,at det aktuelle køretøj tilhører en husstand i Bakkevolden. Til gæster udleveres ligeledes en mærkat pr. bil, der skal anbringes, således at den er synlig udefra. Mærkaten dateres og er gældende i et antal dage. Det blev herefter afholdt en vejledende afstemning, hvor flertallet stemte for. Der var ikke yderligere punkter til behandling, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden. Greve Center 2 A.2670 Greve Tlf Fax Bank 3191; Side 4 af 5 ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-NR

5 CVR-NR Generalforsamlingen blev herefter hævet. Greve, den /1 / Dirigent:.'-:~./7 c=..~. Greve, den 2 C>/ ~ 2006 /f/:ai ~ ~ (formand), tjj---, Dean Walker 1/v1J..ør!7ufh Anders Leth GreveCenter 2 A Greve Tlf Fax Bank 3191; Side 5 af 5 ADVOKAT ANPARTSSELSKAB CVR-NR,

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere