Eksamensopgave IT B. Integration af vilkårlig funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave IT B. Integration af vilkårlig funktion"

Transkript

1 2015 Eksamensopgave IT B Integration af vilkårlig funktion Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B og Programmering C Vejledere: Karl G Bjarnason og Christoffer Soya

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 4 Løsningsforslag... 4 Løsningsforslag Løsningsforslag Løsningsforslag Sammenligning og valg af endelig løsning... 4 Læringsprogram... 4 Beskrivelse af løsning... 5 Læringsprogram... 5 Værktøjer... 5 Tidsplan... 6 Teori... 7 Værktøjer... 7 Python Tkinter... 7 Visual Python... 7 Matplotlib... 7 NumPy... 7 Matematikken i vores læringsprogram... 7 Jakob Nielsens model for usability... 8 UI... 9 GUI... 9 Systemudviklingsmetode... 9 Indledende aktivitet... 9 Iterationsplanlægning User stories Kravspecifikation og Testspecifikation Vores krav Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 1 af 17

3 Målgruppens krav Design Implementering Test Konklusion og Resultatopgørelse Evaluering af produkt Evaluering af projektforløb Bilag Litteraturliste Projektbeskrivelse Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 2 af 17

4 Forord Denne opgave er lavet af Jacob Elmkjær og Dan Sørensen 3.4. Det er en eksamensopgave i Programmering C og Informationsteknologi B, og er forløbet fra uge 9 til 20. Rapporten beskriver et produkt, vi har kodet, samt begrundelser af de valg, vi har truffet undervejs. Indledning Vi har i forbindelse med vores eksamensprojekt i henholdsvis informationsteknologi og programmering skulle vælge en problemstilling ar arbejde med. Der var frit valg til at vælge hvad som helst at arbejde med og vi måtte også selv bestemme hvilket program/værktøj vi vil bruge til vores eksamensprojekt. Vi havde tænkt at arbejde med en form for beregner, der kan skelne fra meter til cm osv. Dette ville vi lave en hjemmeside til, så man nemt og hurtigt kunne bruge det. Men da vi har valgt at arbejde med samme problemstilling i både informationsteknologi og programmering, så mente vi at det ville være en for lille opgave at lave en hjemmeside med en lille beregner på, derfor valgt vi i stedet at lave et læringsprogram, som vi vil komme nærmere ind på i analysedelen. Vi vil derudover lave et program som man kan hente gratis på vores studiewebs, og det er helt frit at arbejde videre med. Analyse Opgaver i matematik bliver gradvist sværere på de forskellige gymnasier jo højere klassetrin, og på et tidspunkt vil man rende ind i integralregning. Integralregning kan godt være svært at forstå til at starte med, og nogle af de første opgaver man arbejder med kunne være at finde et areal under en funktion, hvor der er interval grænser på. Det er her vi vil hjælpe eleverne ved at lave et program, som kan beregne arealet af en hvilken som helst graf for funktionen. Vores program kan også bruges som et programmel der tester om man har regnet rigtigt, hvis man regner det analytisk. Som inspiration har vi kigget på et andet program. Programmet hedder Graph 1. Dette program er et open source program, dvs. at det er frit tilgængeligt for download. Graph er et program som kan hjælpe en med at tegne funktioner ved angivelse af regneforskriften, derudover kan programmet også beregne et areal under en funktion, programmet åbner en lille boks hvor man skal indtaste intervallet for regneforskriften. Derefter viser programmet hvor henne du har taget intervallet for din regneforskrift, og giver et resultat, som man kan bruge som programmel. Vi har valgt at holde os til vores læringsprogram, da vi vil lave en grafiskbrugergrænseflade, så bruger ved hvor de skal indtaste deres informationer inde i vores program. Dette vil give et overblik over hvad der skal forstås med programmet, og hvordan det fungere. Problemformulering Det er et problem at gymnasiums elever som har matematik, kan have et problem med integral regning, og beregning af areal under en regneforskrift via. Integral regning, derfor vil vi gerne lave et program som kan 1 Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 3 af 17

5 beregne arealet under regneforskriften, og derudover lave en grafiskbrugergrænseflade så programmet kan tegne grafen. Målgruppe Da vi i problemformuleringen skrev at vi vil kigge på areal under kurver, kan man hurtigt fortælle at målgruppen er for matematik interesseret og gymnasie elever der har matematik. Som sagt kan det også være til elever der bruger meget lang tid på at beregne en opgave noget hurtigere. Det er også til elever der vil bruge vores program som en form for programmel (for at teste at man har regnet rigtigt). Løsningsforslag Vi vil lave et program, som kan hjælpe andre gymnasie elever med matematik, dermed har vi tænkt på disse løsningsforslag indenfor matematik og hvad programmet skal indeholde: GUI. Så brugeren ved hvor de skal indtaste deres data, så de kan se hvordan programmet virker. Det skal være så overskueligt for brugeren som overhovedet muligt. Dette vil vi teste ved at spørge nogle gymnasieelever omkring design og funktionalitet til vores program. Matematikken skal være simpel. Der skal ikke være nogle svære ting man skal kunne læse før man forstå hvad der bliver udregnet. Dog skal man selv kunne forstå hvad man skal bruge programmet til. Vi har valgt at lave ovenstående løsningsforslag til vores program, da det vil hjælpe os med at implementere nye design til vores program. Vi har valgt at arbejde med matematik da vi går på en matematik/it linje. Derfor vil vi gerne hjælpe andre elever der har det svært med matematikken. Da vi mener det er en pligt at hjælpe andre som har brug for hjælp. Løsningsforslag 1 Et program, der laver en cirkel, hvor brugeren selv vælger radius og midtpunkt. Programmet skal farve arealet, udregne det og opstille cirklens ligning. Løsningsforslag 2 Et program, der opstiller ligningen for et plan, hvor man kender 3 punkter. Programmet skal tegne planet, opstille ligningen for det og markerer de 3 punkter. Løsningsforslag 3 Et program, der beregner det bestemte integral af en vilkårlig funktion. Programmet skal tegne funktionen og farve arealet under kurven. Sammenligning og valg af endelig løsning Læringsprogram Efter at have opstillet tre forskellige løsningsforslag, skal vi vælge den bedste. Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 4 af 17

6 Vi har spurgt forskellige elever til råds, for at finde den bedste løsning. Eleverne, vi spurgte, mente, at løsningsforslag 1 ikke ville kunne bruges i særlig mange af deres matematikopgaver. Vi valgte derfor løsningsforslaget fra. Løsningsforslag 2 kunne kun bruges af 3.-årselever, så derfor kunne vi også udelukke dette løsningsforslag. Sammen med eleverne, kom vi altså frem til at løsningsforslag 3 var det bedste. Beskrivelse af løsning Læringsprogram Vores program skal altså beregne det bestemte integral af en vilkårligfunktion. Det skal også tegne funktionen og farve arealet mellem kurven og x-aksen i et kartesisk koordinatsystem. Vi har tænkt os at udarbejde vores program i Python, og med brug af tredjeparts moduler. Vi har tidligere arbejdet med programmeringssproget, og vidste derfor, at det ville være muligt at lave det ønskede program i Python. Python er et program som er rigtig nemt at lære, og derfor har vi også valgt at arbejde med det. Programmet skal virke således, at man indtaster en funktion f(x), og derefter angiver et interval. Programmet skal herefter vise det bestemte integral, der er angivet af intervallet, og derefter tegne det ind i koordinatsystemet med farve mellem kurven og x-aksen. Vi vil gerne have at programmet giver så præcist et resultat som muligt, men ved også, at jo mere præcist det bliver, jo længere tid tager det at indlæse programmet. Vi finder derfor en balance, så brugeren får et brugbart resultat, uden at det tager for lang tid at bruge. Værktøjer Som vi også fortalte under beskrivelse af løsning, så har vi tænkt os at bruge disse programmer til at programmere vores læringsprogram: Python 2.7 Tkinter Matplotlib Visualpython Numpy Under vores teori afsnit i rapporten vil man kunne læse lidt om disse moduler og programmer og hvordan de fungere. Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 5 af 17

7 Tidsplan Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 6 af 17

8 Teori Værktøjer Som vi også fortalte under beskrivelse af løsning, så har vi tænkt os at bruge disse programmer til at programmere vores læringsprogram: Python 2.7 Python er et open source programmeringssprog Det giver mange muligheder, da der er mange tredjeparts moduler, altså udvidelser, der er lavet af andre producenter, så programmets muligheder bliver udvidet. 2 Tkinter Tkinter er et modul, der kan bruges i Python. Det er de facto Pythons standard GUI (Graphical User Interface). 3 Visual Python Visual Python er programmeringssproget Python lagt sammen med et 3D grafisk modul, der gør det lettere at navigere i 3D animationer. Mange af de moduler vi bruger, virker kun i Visual Python. 4 Matplotlib Matplotlib er et modul, der, hvis man bruger Visual Python, gør det muligt at plotte 2D grafer ind i programmet. 5 NumPy NumPy er et modul, der tilføjer videnskabelig databehandling i python. Matematikken i vores læringsprogram For at kunne forstå det vores program skal kunne, og som vi gerne vil bruge i vores implementeringsfase, så skal man kende lidt til matematikken bag programmet. Da vi skal beregne areal under kurver ud, skal vi kende lidt til integral regning. Formlen for areal beregning af en funktion ser således ud: b f(x)dx a For at vise hvordan vi har brugt matematikken i Python, så har vi lavet en skitse forneden med en funktion som vi vil forklare Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 7 af 17

9 Foroven har vi tegnet et koordinatsystem med en funktionsforskrift f(x) = x 2. Funktionens interval har vi sat fra 0-2 og vi vil nu vælge et interval på funktionen som vi vil beregne arealet af. Vi har valgt et interval fra 1,2-1,6. Når man skal beregne arealet af et interval på vores funktion, så for at få den eksakte værdi af arealet. Hvis vi lige hurtigt regner det ud, så for vi resultatet: 1,6 x 2 dx 1,2 = [ 1 3 x3 1,6 ] 1,2 ( 1 3 1,63 ) ( 1 3 1,23 ) = 0,7893 Vi har altså et areal under kurven på 0,7893. Jakob Nielsens model for usability Usability er en kvalitets egenskab der vurderer hvor let det er at bruge brugergrænserflader. Selve ordet Usability henviser også til metoder til at forbedre lethed-i-brug under designprocessen. Usability er defineret ved fem kvalitetskomponenter: Learnability: Hvor let det for brugeren at udføre grundlæggende opgaver første gang de støder på det design? Effektivitet: Når brugerne har lært design, hvor hurtigt kan de udføre opgaver? Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 8 af 17

10 Memorability: Når brugere vender tilbage til det design efter en periode hvor de ikke bruger det, hvor let kan de genetablere deres tidligere egenskab? Fejl: Hvor mange fejl laver brugerne, og hvor nemt kan de komme sig over fejlene? Tilfredshed: Hvor behageligt er det at bruge dette design? 6 UI User interface også kaldet brugergrænseflade er det hvorved et menneske interagerer med en maskine, udstyr, software eller andre komplekse værktøjer. Derfor tilbyder en brugergrænseflade: Inddata, tillader brugeren at styre systemet. Uddata, tillader systemet at informere brugeren, dermed give brugeren feedback. GUI Graphical user interface også kaldet grafisk brugergrænseflade er en grafisk grænseflade igennem hvilken en bruger interagerer med en computer. Grænsefladen representeres på en skærm og består af en kombination af tekst og grafik. F.eks. i de fleste grafiske brugergrænseflader bruges et skrivebord hvor der er forskellige objekter befinder sig. Aktiverer man en af objekterne, vil et program starte. Dette program vil vises i et vindue. Startes et andet program, præsenteres det i et andet vindue, og man kan derfor skifte mellem de to arbejder, men der kan selvfølgelig åbnes flere vinduer. Systemudviklingsmetode Indledende aktivitet Følgende tekst er taget udgangspunkt i Jakob Nielsens model for usability. Det er ikke kun brugergrænsefladen vi vil komme ind på, men også hvordan produktet vil påvirke brugerne, og hvordan de vil bruge det fremover? Vi har kigget på Jan Krag Jacobsens 25 spørgsmål, som har været med til at definere vores kravspecifikation, sammen med Jakob Nielsens model for usability. Til konstruere vores program har vi valgt at installere programmerne som der også står under Teori afsnittet omkring værktøjer. Vi har valgt at installere en tidligere version af python, da den nye har ændret sine inputs, og da vi var bekendt med det ældre foretræk vi at bruge det. Vores målgruppe er sat som gymnasie elever, da det er oftest dem som bruger integration af numerisk integration. 6 Jakob Nielsen, 2012, Usability 101: Introduction to Usability, introduction-to-usability/ Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 9 af 17

11 Iterationsplanlægning User stories Vi spørger elever om, hvordan de helst vil have at layoutet på vores program ser ud. Det brugeren som har en forventning til vores program. Vi har valgt at vores program skal kunne videreudvikles på, og dermed skal det være fremtids brugbart. Brugeren kan forvente at programmet er let og overskueligt at bruge. Dvs. det er op til den individuelle bruger, hvordan de forstår programmet, og hvordan det er sat sammen, men alle skal have en forståelse for hvordan programmet fungerer. Programmet skal kunne åbnes og køres til hver en tid, så om du befinder dig ude i den store verden, skal man kunne køre programmet, også på samme tid uden det vil være ustability. Når vi har fået feedback fra målgruppen har tænkt os at forbedre programmet, således at alle kan bruge det. Kravspecifikation og Testspecifikation Vores krav til vores program er taget udgangspunkt i Jakob Nielsens model for usability. Vi har også fundet en målgruppe hvor vi har stillet dem nogle spørgsmål omkring vores program. Da vi havde fortalt dem omkring vores program, så har de givet svar på hvad der kunne forbedres, eller om der er noget der er vægtet højere end noget andet. Vores krav Da vi tidligere har valgt vores løsningsforslag har vi stillet følgende krav til vores program: Programmet skal kunne beregne arealer under kurver, vha. integration. Programmet skal have en brugergrænseflade (GUI). Brugergrænsefladen skal bestå af indtastninger for en funktion, interval osv. Der skal stå præcist hvad man skal indtaste så der ingen fejl vil komme for brugeren. Da det kan skabe en misforståelse for brugeren. Det skal være gratis at videreudvikle på vores program, så alle kan bruge det som de vil. Målgruppens krav Vi har stillet målgruppen disse spørgsmål: Hvad forventer du af dette produkt? Hvordan skal din brugergrænseflade designes så den er overskuelig? Er det vigtigt med farver under kurven? Målgruppen afgav disse svar: De forventer at programmet vil virke. Det skal være meget overskueligt. Det er vigtig med farver, da det definere hvad der er hvad. Vi vil teste vores program ved at køre det i Vpython, og hvis der kommer en meddelse om der er en fejl, så skal der rettes op på den fejl, før det man kan komme videre. Derfor vil vi tage programkodningen step by step, og hvis der ingen fejl kommer så arbejder vi videre. Vi har valgt at arbejde med programmet med Pair- Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 10 af 17

12 programming, dvs. den ene sidder og koder, hvor den anden observere hvad der bliver skrevet og kan give et indskud hvis man har trykket forkert. Til den grafiske brugergrænseflade vil vi gøre det så overskueligt som overhovede muligt for brugeren, da det ikke skal kræve at brugeren skal kunne forstå kodningen. Design Vi har designet vores program efter designmodel 2: 7 Ud fra kravene vi har fået fra vores user stories og Jacob Nielsens krav, har vi optimeret vores løsningsforslag. Vi fik at vide fra flere elever, at de hellere ville have arealet farvet rødt eller blåt end sort, da det ellers ville se for kedeligt ud. Dette er også fordi eleverne som standardprogram bruger Graph, der har skraveret arealet med rødt. Vores endelige design for produktet ser altså stort set således ud: 7 Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 11 af 17

13 Det er et simpelt layout, så det er let at overskue. Dog er der problemer for brugeren ved indtastningen af funktionen, da Python ikke virker bruger samme tegn som en normal lommeregner. F.eks. benytter Python "**" i stedet for normalt potenstegn, og sqrt i stedet for kvadratrodstegn. Dvs. at elever, der ikke kender til Python vil have problemer med det, og skal have en vejledning eller lignende til tegnsætning, inden de skal benytte vores program. Implementering Til at starte med kiggede vi på hvordan man kunne omskrive matematikken til en algoritme, således at vi kunne få noget beregnet. Allerede her skriv vi formlen ned på et stykke papir, og lavede det stille og roligt om til en algoritme, som vi kunne bruge. Dog tænkte vi allerede her på designet, og hvordan vi kan implementere det. Da vi tidligere har benyttet os af et raw_input i Python s UI, ville vi videreudvikle vores program således at man ikke skal sidde og skrive i user interfacet. Dermed brugte vi Tkinter som kunne hjælpe os med at danne nogle bokse, hvor man kan skrive sin funktion, tal og interval. Men udfra de tal der bliver skrevet ned i boksene skal vi have overført ind i algoritmen, så vi kan få det beregnet. Som det kan ses her til højre, så har vi brugt Tkinters label til at definere hvad der skal stå udfra boksnene, og entry bruger vi til at danne boksene. Derefter skal de ligges på en kolonne for sig, Dette gør vi ved at bruge Tkinters grid. Vi vil også have en knap som man kan trykke på så det vil være nemmere for brugeren at bruge. Alt dette vi har brugt i Tkinter skal vi definere og bruge ind i algoritmen. Det har vi gjort ved at definere funktionen og intervallet, og dermed henvist den til algoritmen. Vi beregner det hele vha. eval funktionen i python. Udfra den kode vi har fået dannet os, kan vi nu beregne arealer under kurver. Men det er så her vi vil kunne tegne grafen også, og vise hvad der er blevet beregnet. Der er inde på visual pythons hjemmeside udgivet et eksempel på hvordan det kunne se ud, det har vi gjort brug af, men der skulle dog lige ændres lidt ved koden så den passede til vores Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 12 af 17

14 Når vi så kører vores program i Python, og har installeret alle moduler så ville det se således ud: Som det kan ses på billedet ovenover så er det overskueligt at bruge. Dog skal man være opmærksom på at huske at sætte gange tegn foran alle ting der skal ganges, dvs. at hvis man har en funktion som: f(x)=2x+4. Så skal den skrives i vores program f(x)=2*x+4. Test Nu hvor vi programmeret vores læringsprogram så skal vi teste om det virker, dette vil gøre ved at sætte det imod Graphs, for at se om det er troværdigt at bruge. For at gøre dette indtaster vi en funktion og et interval, og derefter for vi et resultat, og det vil vi sammenligne med graphs. Vi indsætter funktionen: Vi har fået disse resultater: f(x) = x 2 + 5x dmf = [0; 2] Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 13 af 17

15 Graph Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 14 af 17

16 Vores program Da vi har sat intervallet mellem 0 og 2 så har graph fået 12,667 som areal af funktionen. Vores program har fået 12, og dermed har vi testet om vores program er troværdigt. Da der ikke er den store forskel mellem resultaterne kan vi konkludere at vors program er troværdigt. Så udover at teste programmet selv har vi også spurgt vores målgruppe om de ville teste det, og derefter har vi stillet spørgsmålene: Lever jeres krav op til vores færdige produkt? Hvad kunne man lave om eller tilføje? Er vores program noget du kunne finde på at bruge i fremtiden? Hvad synes du om programmet? Er det overskueligt? Målgruppen har angivet følgende svar: Ja, programmet lever op til de generelle krav vi havde stillet. Man kan som sådan ikke lave så meget om. Men man kan f.eks. tilføje så man kan lave flere forskellige grafer og vælge imellem dem, og få fremvist det beregnede areal på grafen. Nej det er ikke noget vi kunne finde på at bruge, da vi er så vante til at bruge Graph. Vi synes at programmet er overskueligt og nemt at bruge, dog er det lidt irreterende at man hele tiden skal lukke det ned, for at kunne få beregnet en ny funktion. Svar på Jakob Nielsens model for usability: Learnability: Det vil være simpelt og nemt at blive guidet i vores program, samt at brugergrænsefladen vil hjælpe brugeren til hvad der skal udfyldes hvor. Designmæssigt ligger det til indiviet om de bryder sig om det. Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 15 af 17

17 Effektivitet: Når brugeren først har lært designet, så vil der ikke gå lang tid før de kan mestrer programmet, og få beregnet en masse funktioner. Memorability: Det ville også gå an på indiviet. Men hvis det var os, så ville være nemt at genetablere, da vi har hjulpet hinanden med at skrive det (Pair-programming). Man har en hel anden fornemmelse når man ser noget, man har været sammen om at lave. Fejl: Man kan hurtigt komme sig over fejlene, da python har en traceback som siger hvor fejlen ligger, og hvad det omhandler. Brugeren skal dog så være opmærksom på at det kan tage tid at rette fejlen. Tilfredshed: Dette er op til indiviet. Vi synes hver især det er fint af et program at være, det er simpelt og nemt at bruge. Konklusion og Resultatopgørelse Vores produkt hjælper elever, der har svært ved at beregne bestemte integraler. Det er let for brugeren at benytte, idet vores program, i modsætning til Graph, kun kan en enkelt ting. Dvs. at man er helt sikker på, hvad der foregår, når man bruger vores program, i stedet for med Graph, hvor man kan komme til at beregne noget andet, da der er mange forskellige valgmuligheder. Til gengæld skal man i vores program være opmærksom på tegnsætningen, der ikke er ligesom på en normal lommeregner, da det er sådan, Python er lavet. Vores program virker altså efter hensigten og opfylder vores kraft om, at det skal give et forholdsvis præcist resultat, uden at det tager for lang tid. Nu hvor arbejdet er overstået, kan vi vurdere at projektet er gået godt. Vores program virker lige som vi ville have, så længe man har installeret alle tredjeparts modulerne, hvilket godt kan være lidt besværligt for elever, der ikke har prøvet det før, fordi der ofte forekommer fejl under installationen. De to svagheder ved vores program er altså at man skal have installeret tredjeparts moduler og kende til tegnsætningen i Python, men ellers virker det hele, som det skal. Evaluering af produkt Vores produkt virker efter hensigten, men der er altid plads til forbedringer. Af hvad vi ved, er det muligt at få programmet til at gemme alle indtastede grafer som i Graph, hvor man kan vise og skjule dem, som man lyster, men da har været begrænset af tiden, har vi fokuseret på at få programmet til at virke efter hensigten. Evaluering af projektforløb Vi har nået det, vi ville, så projektforløbet er gået godt. Vi har været nødt til at ændre tidsplanen en smule undervejs, da vi undervejs i projektet har fået større forståelse for, hvor lang tid de forskellige processer har taget. De personer fra målgruppen som vi har spurgt, syntes alle at programmet virkede godt. Vi har fået et større kendskab til Python, som vi vil kunne bruge senere hen. Havde vi haft mere tid, ville vi have tilføjet Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 16 af 17

18 funktioner i programmet, så man ikke behøvede at genstarte det hver gang, man skulle finde et nyt integral. Bilag Litteraturliste Python Software Foundation, [Besøgt d. 6. april 2015] MoinMoin, [Besøgt d. 6. april 2015] Visual Python, [Besøgt d. 6. april 2015] Matplotlib developing team, [Besøgt d. 6. april 2015] Jakob Nielsen, 2012, Usability 101: Introduction to Usability, introduction-to-usability/ [Besøgt d. 20. april 2015] Karl G. Bjarnason, Roskilde Tekniske Gymnasium, MediaLab [Besøgt d. 22. april 2015] Visual Python, [Besøgt d. 23. april 2015] Padowan, [Besøgt d. 2. maj 2015] Projektbeskrivelse Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 17 af 17

19 IT B Projektbeskrivelse Integral på funktion Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse: 3.4 Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Vejleder: Karl G Bjarnason

20 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B Vejleder: Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse 1.0 Analyse Problemformulering Målgruppedefinition Løsningsforslag Sammenligning og valg af løsningsforslag Afgrænsning Valg af værktøjer Resurseplan for projektet Budget Tidsplan Litteratur... 4 Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 1 af 4

21 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B Vejleder: Karl G Bjarnason 1.0 Analyse Vi har overvejet at arbejde med noget som kan hjælpe andre studerende på gymnasiet indenfor matematik. Vi vil gøre det nemmere at bruge vores program til at kunne beregne, den matematik vi fastbeslutter os vi vil arbejde med. Dette er især brugbart i den realiseret verden, da nogen elever kan have svært ved matematik, og måske gerne vil have en forståelse for, hvordan matematikken skal forstås og hvordan den skal bruges. 2.0 Problemformulering VI vil lave et program der kan løse et bestemt integral, og derved give os arealet under kurven. 3.0 Målgruppedefinition Vores målgruppe er defineret ud fra hvad det er vi kommer til at arbejde med. Da vi i problemformuleringen skrev at vi vil kigge på areal under kurver, kan man hurtigt fortælle at målgruppen er for matematik interesseret og gymnasie elever der har matematik. 4.0 Løsningsforslag Vi vil lave et program, som kan hjælpe andre gymnasie elever med matematik, dermed har vi tænkt på disse løsningsforslag indenfor matematik og hvad programmet skal indeholde: GUI. Så brugeren ved hvor de skal indtaste deres data, så de kan se hvordan programmet virker. Det skal være så overskueligt for brugeren som overhovedet muligt. Dette vil vi teste ved at spørge nogle gymnasie elever omkring, design og funktionalitet til vores program. Matematikken skal være simpel, der skal ikke være nogle svære ting man skal kunne læse før man forstå hvad der bliver udregnet. Dog skal man selv kunne forstå hvad man skal bruge programmet til. Vi har valgt at lave ovenstående løsningsforslag til vores program, da det vil hjælpe os med at implentere nye design til vores program. Vi har valgt at arbejde med matematik da vi går på en matematik/it linje. Derfor vil vi gerne hjælpe andre elever der har det svært med matematikken. Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 2 af 4

22 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B Vejleder: Karl G Bjarnason 5.0 Sammenligning og valg af løsningsforslag Det hele er noget med matematik at gøre. Vi har spurgt nogle på vores gymnasie, om hvad de synes de havde brug for hjælp af de tre beregninger. De var alle enige om at integral ville være det de havde brug for hjælp i. Så vores endelige valg er integral beregning. Herunder kan man se hvilke skitseforslag vi har kommet med til GUI, og hvordan vores program skal laves. 6.0 Afgrænsning I vores program indtaster man en funktion og et interval. Programmet beregner med meget lille afvigelse, hvor stort areal, der er under kurven. Kurven og det beregnede areal vil også blive illustreret vha. af nogle andre vinduer der bliver dannet af programmet. Dette er brugergrænsefladen som skal hjælpe brugeren for at give en forståelse af hvordan matematikken skal anvendes. 7.0 Valg af værktøjer Vi programmerer vores program i Python 2.7, og benytter modulerne Vpython, Matplotlib, Tkinter og Numpy. Vpython gør det muligt at få vist noget grafisk. Matplotlib viser grafen, og Tkinter gør det muligt for brugeren at indsætte funktionen og intervallet, man ønsker. Numpy bruges til at illustrere det beregnede areal. 8.0 Resurseplan for projektet Alle vores benyttede programmer er open source, og der skal altså ikke bruges penge på noget. Dette gør vores projekt realiserende for det virkelige arbejdsliv. Vores projekt kunne sagtens finde sted ude i en virksomhed. Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 3 af 4

23 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B Vejleder: Karl G Bjarnason 9.0 Budget Vores budget er ikke særlig stort, da vi udnytter open source programmer. Det eneste budgetmæssige forbrug er det strømforbrug vores computere bruger Tidsplan 11.0 Litteratur Lavet af: Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Side 4 af 4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Eksponentielle modeller

Eksponentielle modeller 2013 Eksponentielle modeller Jacob Elmkjær og Dan Sørensen Matematik/IT Roskilde Tekniske Gymnasium 09-12-2013 Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indhold Indledning... 2 Opgave analyse...

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 Programmering Læring om Cos(x) og Sin(x) Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 LÆRER: KARL BJARNASON Roskilde Tekniske gymnasium. Klasse 2.1 Indholdsfortegnelse PROJEKTBESKRIVELSE... 3 INDLEDNING...

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Af: Safa Sarac Klasse 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium, HTX Vejleder(e): Karl B Dato: 26. marts 2012

Af: Safa Sarac Klasse 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium, HTX Vejleder(e): Karl B Dato: 26. marts 2012 Projektbeskrivelse til eksamen i informationsteknologi B og Programmering C - Projektnavn: Privat mailer Af: Safa Sarac Klasse 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium, HTX Vejleder(e): Karl B Dato: 26.

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Eksponentielle modeller

Eksponentielle modeller Eksponentielle modeller Fag: Matematik A og Informationsteknologi B Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Introduktion 1.Indledning... 3 2. Formål... 3

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer Afsluttende Opgave Vejledning til ballonprojekt Denne rapport er en del af den afsluttende opgave i kommunikation/it C på RTG. Temaet til opgaven er Varmluftballonen, efter det obligatoriske Projekt Ballonflyvning,

Læs mere

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Afsluttende - Projekt

Afsluttende - Projekt 2014 Afsluttende - Projekt Rapporten er udarbejdet af Ali, Andreas og Daniel Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Case... 3 Design... 4 Python kalender:... 4 Poster:... 4 Planlægning...

Læs mere

Numerisk differentiation og integration med Python

Numerisk differentiation og integration med Python Numerisk differentiation og integration med Python En uformel prototype til en tutorial, Karl Bjarnason, maj 2010 Vi vil gerne lave et program som numerisk integrerer og differentierer funktionen f(x)=x

Læs mere

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium.

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. 10-02-2015 Computerspil Hangman Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. Kom/it c Indhold Intro... 2 Indledende aktivitet... 2 Kommunikations

Læs mere

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S.

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 5/11/2015 Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 1 Contents... 0 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag... 3 Detaljeret beskrivelse

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Projektopgave Matematik A Tema: Eksponentielle modeller Vejleder: Jørn Bendtsen Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 01-01-2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.

Læs mere

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX IT -Eksamen Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX [Vælg en dato] Indhold Indledning... 2 Teori... 3 Hvorfor dette design... 4 Produktet... 4 Test og afprøvning... 9 Konklusion... 10 Indledning

Læs mere

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Lavet af Jacob A. & Morten fra 2.5 Fag programmering side nummer: 1 af 13 Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Arbejdsgruppen: Jacob A & Morten fra 2.5. Afl. Dato: 1. marts 2012 Skrevet af: Jacob A. Fag: Programmering.

Læs mere

Vi har valgt at analysere vores gruppe ud fra belbins 9 grupperoller, vi har følgende roller

Vi har valgt at analysere vores gruppe ud fra belbins 9 grupperoller, vi har følgende roller Forside Indledning Vi har fået tildelt et skema over nogle observationer af gærceller, ideen ligger i at gærceller på bestemt tidspunkt vokser eksponentielt. Der skal nu laves en model over som bevise

Læs mere

Eksamensprojekt: Informations teknologi & programmering

Eksamensprojekt: Informations teknologi & programmering Eksamensprojekt: Informations teknologi & programmering - Cube colors Aflevering: 11-05-2015 3.4 HTX ROSKILDE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyse... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag...

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. IT B niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. IT B niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt IT B niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt IT B niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Analyse... 2 Problemformulering... 2 Krav til produktet...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksamensopgave Kommunikation/it Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 Vi har valgt at beskæftige os med opgave 1 fra oplæget.

Læs mere

Projektbeskrivelse. IT B og Programmering C. Klasse 3.4. Louis Drejer, Markus Duus og Mikkel Jensen. Fra

Projektbeskrivelse. IT B og Programmering C. Klasse 3.4. Louis Drejer, Markus Duus og Mikkel Jensen. Fra Projektbeskrivelse IT B og Programmering C Klasse 3.4 Louis Drejer, Markus Duus og Mikkel Jensen Fra 0 05 04 05 Analyse I dagens danmark spiller computeren kæmpe rolle. Man kan se på en statistik fra Gallup,

Læs mere

Computerspil - Kappa

Computerspil - Kappa Computerspil - Kappa Indledende aktivitet Kommunikationsplanlægning: Ressourceplanlægning: Iterationsplanlægning Brugerhistorier Kravspecifikation og testspecifikation Krav som skal opfyldes for at passe

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Matematik A og Informationsteknologi B

Matematik A og Informationsteknologi B Matematik A og Informationsteknologi B Projektopgave 2 Eksponentielle modeller Benjamin Andreas Olander Christiansen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 6. december 2010 Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og

Læs mere

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009 Vi har fået opgaven i forbindelse med vores produkt til vores interne prøve. Jeg skal i opgaven konkretisere hvad min målgruppe er og ud fra det skal beskrive et design der passer til målgruppen. Jeg starter

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

IT og Programmering eksamens projekt

IT og Programmering eksamens projekt IT og Programmering eksamens projekt Visualisering af Gravitation Roskilde HTX Anders Kær Bennetsen D. 20-05-2010 IT og Programmering 1.1 Indledning:... 4 1.2 Beskrivelse af Ide:... 4 1.3 Definition af

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram IT B - eksamensprojekt Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12 Indhold

Læs mere

Computerspil kom/it. Side 1 af 10

Computerspil kom/it. Side 1 af 10 Computerspil kom/it Elever: Nicky Lund, Lukas H. Christophersen, Oliver K. Sewohl, Peter S. Salomonsen, Sebastian S. Sørensen og Ludvig V. K. G. Sørensen Lærer: Karl Bjarnason Skole: HTX Roskilde Klasse:

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi IT-produkt til læring Lars Thomsen Vejleder: Karl HTX Roskilde 03/03-2009 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1. Planlægning:... 3 1.1 Kommunikationsplanlægning:... 3 1.1.1 Analyse af problemstilling:... 3

Læs mere

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005)

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005) Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Stamfunktion og integralregning...3 Numerisk integration...3 Areal under

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Det skrå kast, en simulation

Det skrå kast, en simulation Det skrå kast, en simulation Oplæg skrevet af Bartlomiej Rohard Warszawski den 5.november 29 Formål Eleven skal lave et program i Python, der udfører en simpel simulation af acceleration, hastighed, position,

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

Læringsprogram. - Numeriske metoder. Lavet af: Benjamin Løv Timmermann, Nicklas Nygaard Larsen og Kim Clemensen Holdt 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium

Læringsprogram. - Numeriske metoder. Lavet af: Benjamin Løv Timmermann, Nicklas Nygaard Larsen og Kim Clemensen Holdt 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Læringsprogram - Numeriske metoder Lavet af: Benjamin Løv Timmermann, Nicklas Nygaard Larsen og Kim Clemensen Holdt 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Indhold Introduktion... 3 Programmering som kommunikation...

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Virtualisering af læring

Virtualisering af læring Virtualisering af læring Kom/IT Afsluttende opgave Alex Vinløv, Cecilie Ring og Anders Nielsen 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Argumentation for at casen og problemet er realistisk... 3 Problemet...

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

10/11/2013 Avedøreværket. Matematik og IT. Mikkel G, Erik, Alexander og Mathias ROSKILDE HTX KLASSE 3.4

10/11/2013 Avedøreværket. Matematik og IT. Mikkel G, Erik, Alexander og Mathias ROSKILDE HTX KLASSE 3.4 1/11/213 Avedøreværket Matematik og IT Mikkel G, Erik, Alexander og Mathias ROSKILDE HTX KLASSE 3.4 Indhold Forord... 2 Matematik... 3 a) Bestem koordinaterne til punkt B i grundfladen... 4 b) Opstil en

Læs mere

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Projekt Trafik - Optimal Vej Af Nikolaj Seistrup, Henrik Breddam, Rasmus Vad og Dennis Glindhart Roskilde Tekniske Gynasium Klasse 1.3 7. december 2006 Indhold 1 Forord

Læs mere

IT - Opgave. Produkt til Læring

IT - Opgave. Produkt til Læring IT - Opgave Produkt til Læring Navn: Ugur Kitir Skole: Roskilde - HTX Klasse: 2.4 Vejledere: Karl Afleveringsdato: 03/03 2009 0 Indholdsfortegnelse Planlægning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering...

Læs mere

Tværfagligt Projekt. Matematik og IT

Tværfagligt Projekt. Matematik og IT Tværfagligt Projekt Matematik og IT Navn: Ugur Kitir Skole: Roskilde - HTX Klasse: 2.4 Vejledere: Karl og Jørn Afleveringsdato: 01/12 2008 Indholdsfortegnelse Opgaveanalyse... 3 Indledning:... 3 Analyse

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning Teori Problemformulering Målgruppe Indledende

Læs mere

Lommeregnerkursus 2008

Lommeregnerkursus 2008 Mikkel Stouby Petersen Lommeregnerkursus 008 Med gennemregnede eksempler og øvelser Materialet er udarbejdet til et kursus i brug af TI-89 Titanium afholdt på Odder Gymnasium. april 008 1. Ligningsløsning

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u Kapitel 1 AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u 1.1 Indgående fag I forløbet indgår fagene naturgeografi v. Mikkel Røjle Bruun (BR), samfundsfag v. Ann Britt Wolsing (AW) og matematik v. Flemming Pedersen (FP).

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Projektopgave Rumlige figurer. Matematik & Programmering Lars Thomsen Klasse 3.4 HTX Roskilde Vejledere: Jørn & Karl 05/10-2009

Projektopgave Rumlige figurer. Matematik & Programmering Lars Thomsen Klasse 3.4 HTX Roskilde Vejledere: Jørn & Karl 05/10-2009 Projektopgave Rumlige figurer Lars Thomsen HTX Roskilde Vejledere: Jørn & Karl 05/10-2009 Indholdsfortegnelse 0. Summary:... 4 1. Opgaveanalyse:... 5 1.1 Overordnet:... 5 1.2 Konkrete krav til opgaven:...

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 I dette projekt vil jeg demonstrerer en af de mange ting moderne browsere

Læs mere

Hvad er nyt i version 3.6?

Hvad er nyt i version 3.6? Hvad er nyt i version 3.6? 1. Dokumentformater Den afgørende nyhed og også den mest problematiske er indførelsen af nye dokumentformater: Vi har hidtil arbejdet med et flydende dokumentformat. Når man

Læs mere

Portfolio. Udvikling af min portfolio Link til portfolio: Michell Aagaard Dranig

Portfolio. Udvikling af min portfolio Link til portfolio:   Michell Aagaard Dranig Portfolio Udvikling af min portfolio Link til portfolio: http://dranigdesign.com/ CPH-MD267@CPHBUSINESS.DK ind på en af undersiderne, kom home finde ud af, hvad mit eksamensprojekt Udvikling af min portfolio

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Kom/It afsluttende projekt

Kom/It afsluttende projekt Kom/It afsluttende projekt Anders Laustsen & Martin Beutelmann I denne folder finder du hjælp til det tværfaglige projekt i 1.g på Roskilde Htx 03-05- 2 0 1 3 Indholdsfortegnelse Indledning Formidling

Læs mere

HTX. Afsluttende projekt. E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013

HTX. Afsluttende projekt. E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Evaluering Matematik på htx

Evaluering Matematik på htx Evaluering af Matematik på htx Sommeren 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Eksamensresultaterne i tal... 4 Matematik B... 4 Matematik A (ordinær prøve)... 5 Matematik A (forsøgsprøve)... 6 Vurdering

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

SO-projekt MAT/IT. Eksponentielle Modeller - Gærceller

SO-projekt MAT/IT. Eksponentielle Modeller - Gærceller SO-projekt MAT/IT Eksponentielle Modeller - Gærceller ROSKILDE TEKNISKE SKOLE KLASSE 2.4 9. december 2013 Lavet af: Frederik Bagger og Rune Kofoed-Nissen Indholdsfortegnelse Forord... 2 Opgaveanalyse...

Læs mere

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me Computerspil dokumentation Dokumentation af spillet Rescue Me Indholdsfortegnelse Formål... 3 Indledning... 3 Design... 4 Planlægning... 5 Fremgangsmåde... 6 Målgruppen... 8 Et lærerigt spil... 10 Styring

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere