BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr TRIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE"

Transkript

1 BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej Aarhus C. Tlf BYHØJTOFTEN parcel nr PA N N E RUPV EJ TRIGE RAND ERSVE J GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 C T:

2 UDBUDSBETINGELSER 1. Generelle vilkår Salget sker i henhold til 68 i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af udbudsmaterialet. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og at annullere udbuddet. Grundene er omfattet af lokalplan 818. Tilbudsgiver opfordres til at gennemgå lokalplanen forud for afgivelse af tilbud om køb. Lokalplanen regulerer bl.a., hvilke krav der stilles til et kommende byggeri. 2. Udbudsmaterialet Tilbud afgives på baggrund af udbudsmaterialet herunder købsaftale, som indeholder de nærmere vilkår for køb af grunden. Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 1. Nærværende udbudsbetingelser 2. Tilbudsblanket 3. Udkast til købsaftale med bilag: Oversigtsplan af 12. juni 2015 Matrikulære forhold af 12. juni 2015 Kantstenskoter af 12. juni 2015 Erklæring fra Moesgård Museum af 20. december 2007 Geoteknisk rapport af 29. maj 2015 Servituterklæring af 19. august 2014 Servitut vedr. forbud imod videresalg, byggepligt og pligt til at holde grunden i ordentlig stand mv. Servitut vedr. forbud mod opvarmning med fossile brændsler som olie, kul eller gas Servitut til supplering af lokalplan nr. 818 Vedtægter for Grundejerforeningen Byhøjen af 4. juni 2015 Referat af stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Byhøjen af 4. juni 2015 Vedtægter for Parcelforeningen Byhøjtoften af 4. juni 2015 Referat af stiftende generalforsamling i Parcelforeningen Byhøjtoften af 4. juni 2015 Tilbudsgiver skal selv kontrollere, at det samlede udbudsmateriale er modtaget. Det samlede udbudsmateriale kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside, under villagrunde. Tilbudsgiver er forpligtet til at holde sig orienteret om eventuelle rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet. Side 1 af 4

3 Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal rettes til Grundsalg, tlf eller mail: Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form under linkene til udbudsmaterialet på Grundsalgs hjemmeside. 3. Retningslinjer for afgivelse af tilbud 3.1. Aflevering af tilbud Tilbudsfristen er den mandag den 6. juli 2015, kl Tilbud samt fortrydelsesvejledning med underskrift skal sendes pr. mail til eller i lukket kuvert til Grundsalg, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. Kuverten skal mærkes Trige. Afgivne bud er bindende, indtil tilbudsgiver har modtaget skriftlig orientering om udfaldet af udbudsrunden. Hvis Sælger accepterer tilbuddet, er der indgået en endelig og bindende aftale Oplysninger om tilbudsgiver Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., adresse, telefonnummer og adresse. Tilsvarende oplysninger skal gives af eventuel medbyder. Hvis tilbud afgives af flere, hæfter disse solidarisk for forpligtelser i henhold til indgået aftale Hvor mange ejendomme må der bydes på Tilbudsgiver må byde på op til 5 grunde, men kan kun købe 1 grund. Der må kun afgives 1 tilbud på hver tilbudsblanket, men der kan kommes flere bud i samme kuvert, når tilbuddene vedrører samme område. Hver husstand eller firma må højest afgive 5 tilbud, ligesom hver husstand eller firma kun kan købe 1 grund i samme budrunde og inden for samme område. Budene skal prioriteres med et nr. fra 1-5, hvor 1 er den højest prioriterede og 5 den lavest prioriterede grund. Prioriteringen vil blive lagt til grund, hvor en tilbudsgiver er højestbydende på flere grunde. Ved afgivelse af flere tilbud skal der kun medsendes én fortrydelsesvejledning med underskrift Pris Tilbudsprisen skal være angivet i danske kr. og inkl. moms. Grundene udbydes til følgende mindstepriser: Side 2 af 4

4 Grund Udstykningsnr. Størrelse i m 2 Pris inkl. moms Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Byhøjtoften Der skal afgives en fast pris for erhvervelsen af grunden. Den tilbudte pris skal afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket. 4. Evaluering af tilbud Grunden vil blive solgt til den tilbudsgiver, der har afgivet det højeste bud over mindsteprisen. Tilbud afvises, hvis buddet er mindre end den angivne mindstepris. Tilsvarende gælder, hvis tilbuddet tager forbehold for vilkår i udbudsmaterialet (fx betingelser om finansiering, advokatforbehold o. lign.). 5. Fortrolighed Indkomne bud er fortrolige indtil salg har fundet sted. Der kan derfor ikke oplyses noget om udfaldet, før salget er endeligt - det vil sige efter, højestbydendes fortrydelsesfrist på 6 hverdage er udløbet. Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse ved Aarhus Kommunes salg af arealer. Hvis tilbudsgiver har specificeret bestemte informationer som fortro- Side 3 af 4

5 lige, vil Aarhus Kommune, i det omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne informationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige bydere. Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Aarhus Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt jf. ovenfor. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end denne udbudsforretning uden forudgående skriftligt samtykke fra Aarhus Kommune. 6. Orientering Højestbydende vil hurtigst muligt blive orienteret om udfaldet af udbudsrunden. Når fortrydelsesfristen på 6 hverdage er udløbet, vil det fremgå af Grundsalgs hjemmeside hvilke grunde, der er solgt. Højestbydende vil i forbindelse med Sælgers accept af tilbuddet modtage udfyldt købsaftale, som skal underskrives og returneres til Grundsalg, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C inden 4 uger. 7. Tinglysning af skøde I forbindelse med køb af en grund skal skødet udarbejdes og underskrives elektronisk. Skødet udarbejdes af Sælger. For at tinglysning kan ske så smidigt som muligt, opfordres Køber til at anskaffe dig en NemID. Hvis Køber har en NemID, kan Køber selv underskrive det digitale skøde via et opslag i tingbogen. Køber kan læse mere om elektronisk tinglysning i pjecen Nem ID til tinglysning. I stedet for selv at underskrive med NemID, kan Køber give fuldmagt til en anden person eller virksomhed, som kan underskrive på Købers vegne f.eks. en advokat eller et pengeinstitut. Fuldmagtsblanketten, som skal underskrives af 2 vitterlighedsvidner, skal fremsendes til Tinglysningsretten, inden handelen kan gennemføres. Købers fuldmagtshaver skal underskrive det digitale skøde på Købers vegne. Køber skal kontakte Grundsalg og oplyse, hvem Køber har givet fuldmagt til. Oplysningerne skal omfatte: Navn Adresse CVR eller CPR nummer Navn og adresse på kontaktperson Side 4 af 4

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere