Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer"

Transkript

1 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94 Hovedvagten, Adelgade inden for Strandporten, tilhørte kommunen og udgik af matriklen iflg. resolution 7/ a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 155 Adelgade 7 Uddrag af brandtaksationerne : Østervoldgade : Ejer: Liberta Jensen, Martin Jensens enke. Hjørnebygningen: Opført 1875 i 3 etager med kælder og skifertag. Facaden er af røde sten med forsiringer, trukne bånd og gesimser samt kvadrepudset underetage. Længde 24 alen, dybde 15 ½ alen, højde 18 ½ alen. Til Beboelse og handel. Forhuset mod østervoldgade: Ældre bygning aldeles ombygget i indeværende år. Har 3 etager med delvis kælder og tegltag. Facaden er af gule sten. Længde 22 alen, dybde 11 ¼ alen, højde 15 alen. Til beboelse og handel. I omvurderingen 1933 angives, at forhuset mod Østervoldgade kun var i 2 etager. 96 Adelgade 7 Østervoldgade 49 Østervoldgade 51 Frøken Utke Martin Jensen, købmand 656 Skøde 14/ Martin Jensens enke, Agnes Euphrosyne Liberta Jensen, f. Colding 96a Fru Liberta Jensen August Rasmussen, købmand, og A. Andersen, murermester August Rasmussens enke, Anna Kirstine Rasmussen, f. Larsen A. Andersen, murermester Fru Anna Kirstine Rasmussen 189 Skifteudskrift. Sidde i uskiftet bo 325 Skøde 23/ Skifteudskrift 3/ / / / Skøde 30/ Chr. Petersen, slagtermester Skøde 11/ kr. Iflg. res. 22/ blev nr. 95 opdelt i 95a og 95b, sidste solgt til C.F. Schalburg kr. ½-delen Den anden ½-del kr kr. 1

2 Jens Erik Gejsø, møbelpolstrer Skøde 17/ kr. 95b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 156 Østervoldgade 51 Uddrag af brandtaksationerne : 1899: Ejer: Kaptajn, vinhandler Chr. F. Schalburg. Forhuset: Ældre bygning i 3 etager med port og tegltag. Gadefacaden er af gule sten med port. Længde 30 3/4 alen, dybde 10 ¼ alen, højde 15 alen. Til pakhus og beboelse. Ved omvurderingen 1907 var facaden blevet pudset. I stueetagen var der 2 butikker. I de 2 øvrige etager var der beboelse. Enkefru Agnes Euphrosyne Liberta Jensen, f. Colding Enkefru Liberta Jensen iflg. fuldmagt Kaptajn, vinhandler C.F. Schalburg 118 Skøde 29/ H.P. Hansen, snedkermester 256 Skøde 22/ Navigator Invest Nyborg ApS 2/ / Skøde 6/ kr kr. Dokumentation savnes for ejerskifter kr. LM 23/ : 237 m 2 96 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Adelgade 5 Uddrag af brandtaksationerne : Østervoldgade : Ejer: Kaptajn, vinhandler Schalburg. Hjørnehus (a+b) mod Adelgade og Skippergade opført 1858: 3 etager med kælder og tegltag. Facader er af røde sten med trukne bånd. Længden 29 alen mod Adelgade og 8 alen mod Skippergade, dybden henholdsvis 17 og 13 alen, højden 17 ½ alen. Der var vinlager og butik i kælderen, og beboelse i øvrige etager. Forhus (k) mod Østervoldgade (Østervoldgade 53): Ældre bygning i 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 16 ¼ alen, dybde 12 ¼ alen, højde 8 alen. Til beboelse og stald. Svarer til beskrivelsen 1867 Svarer til beskrivelsen I to mellembygninger (d+e) er der eddikebryggeri på 1. sal. 2

3 C.F. Schalburg Fogeden Johan Frederik Schalburg, konsul 787 Skøde 26/ Johan Frederik Schalburg, 273 Udlægsskøde 6/1 konsul og købmand 1906 A/S C.F. Schalburg 979 Skøde 31/ / / / kr. På kr. På 96 96a Adelgade 5 C.F. Schalburg Skøde 6/ Niels Hansen Skøde 4/ Tandlæge Niels C. Hansen Skøde 14/1 ApS 1993 Nr. 96a LM 7/2 1983; LM 23/ kr kr. 96c Østervoldgade 53 Esben Drejer Hansen 1/3-part Østfyn Invest I/S v/ Ole Petersen, Ove Krogh Kristensen og Esben Drejer Hansen Ove K. Kristensen og Ole Petersen Byggeriets Realkreditfond Skøde 10/ Skøde 31/ Auktionsskøde 7/ Reersjø Industri I/S v/ Kaj Skøde 28/10 Andersen og Kaj Mortensen 1987 Henning Pedersen Skøde 24/ Nr. 96c LM 23/ : 146 m kr kr kr kr. 97 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 159 Østervoldgade 55 Uddrag af brandtaksationerne : 1884: Ejer: Sejlmager Th. Jørgensen. Forhuset 26 år gammelt: 2 etager med tegltag. Pudset facade. Længde 8 alen, dybde 10 ½ alen, højde 7 ½ alen. Til beboelse. 3

4 Schyttes enke Anna Marie Henriette Christensen Frøken Karen Schnohr Sabroe Maria Karstensen, enke Rasmus Christian Jørgensen, remisearbejder Thøger Theodor Jørgensen, sejlmager 3 Skøde 18/ Krydstoldassistent C. Christensen 337 Skifteud- i ægteskab med skrift T.T. Jørgensens arving, Marie Jørgine Christine Caroline, f. Jørgensen Anna Marie Henriette Christensen 410 Skifteud- som eneste arving skrift efter C. Christensen og hustru Frøken Karen Schnohr Sabroe 893 Skøde 21/ Maria Karstensen, enke Skøde 23/ Rasmus Christian Jørgensen, 588 Skøde 16/3 remisearbejder 1917 Jens Peter Andersen, fyrbøder 881 Skøde 15/ Karen Marie Viola Jørgensen; Skifteretsat- Ellen Johanne Andrea test Mortensen; Peter Osvald Vitus Andersen; Hans Henry Evald Andersen 10/ / / / / / / Flemming R. Wegener Olsen Skøde 28/ Poul Mønsted Laursen Skøde 12/ Nina J. Nielsen og Henning Skøde 9/12 Pedersen 1982 Kurt Dahl Hansen Skøde 30/ Henning Pedersen Skøde 30/ Nina Joan Nielsen Skøde 12/ Aase Hansen Andersen Skøde 9/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 98 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 160 Østervoldgade 57 Uddrag af brandtaksationerne : 4

5 1928: Ejer: Enkefru Marie Schou. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur. Længde 4,8 m, dybde 6,5 m, højde 5,0 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 A. Jensens enke Christopher Jens Lindahl, skomager 276 Skøde 28/ / Christopher Jens Lindahls 504 Skifteudskrift 3/8 arvinger 1891 Christopher Jens Lindahls M.E. Skou, jernbaneportør 400 Skøde 15/4 27/4 arvinger Enkefru Anne Marie Schou Skifteudskrift 2/6 (Schow), f. Petersen 1937 J.C. Burkal, vinkyper Skøde 2/ Fru Birthe Kirstine Burkal 7/ Ole Johannes Christian Burkal Skøde 7/ Fru Anna Marie Burkal 13/ Ida Havn Rasmussen og Ole Skøde 20/8 Grundsøe 1980 Frank Vejstrup Larsen Skøde 7/ Karin Søberg Hansen Skøde 27/ Kirsten Bjerring Skøde 17/ kr kr kr kr kr kr kr. 99 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 161 Østervoldgade 59 Uddrag af brandtaksationerne : 1877: Ejer: Hornblæser H.H. Nielsen. Forhuset opført indeværende år: 2 etager med tegltag og kvist. Facaden er af grundmur. Længde 7 ½ alen, dybde 10 ¾ alen, højde 8 ½ alen. Til beboelse. 5

6 Østervoldgade 59 Østervoldgade 61 Anna Dreyer Enkefru Johanne Petersen, f. Nielsen Hans Henrik Nielsen, hornblæser 632 Skøde 1/ Fru Johanne Nicoline Erikka 680 Skifteudskrift 15/6 Petersen 1917 Enkefru Anna Petersen 681 Skøde 10/ Ole Johansen Burkal, ledvogter 454 Skøde 25/ personer. 1-7 født Nielsen; 8-14 født Burkal Hans Marius Burkal, kommunearbejder (arving nr. 13) Fru Thora Ingeborg Burkal 4/ / / / / Skøde 17/ / Gunnar Bøgebjerg Hansen, chauffør Skøde 4/ Fru Jytte Sørensen Skøde 21/ Mads Rauning Buhl og Line Skøde 15/6 Buhl 1988 Nicolaj Rasmussen Skøde 22/ kr. Tillige på matr. nr kr. Tillige på matr. nr. 100 Tillige på matr. nr kr kr kr kr kr. 100 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 162 Østervoldgade 61 Uddrag af brandtaksationerne : 1877: Ejer: Skrædder Mogens Hansens enke. Forhuset ombygget indeværende år: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 7 ½ alen, dybde hhv. 10 ½ og 13 alen, højde 8 ½ alen. Til beboelse. 6

7 Østervoldgade 59 Østervoldgade 61 E.L. Hansen Enkefru Johanne Petersen, f. Nielsen Mogens Henrik Hansen, skrædder 197 Skøde 8/ Mogens Henrik Hansens 524 Amtstilladelse enke, Hanne Hansen til at sidde i uskiftet bo H. Nielsen, overhornblæser 348 Skifteudskrift Fru Johanne Nicoline Erikka 680 Skifteudskrift 15/6 Petersen 1917 Enkefru Anna Petersen 681 Skøde 10/ Ole Johansen Burkal, ledvogter 454 Skøde 25/ personer født Nielsen; 8-14 født Burkal Hans Marius Burkal, kommunearbejder (arving nr. 13) 16/ / / / / / / Skøde 17/ kr. Tillige på matr. nr kr. Tillige på matr. nr kr. Efterfølgende: Se nr. 99 (Østervoldgade 59) 101a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 163 Østervoldgade 63 Uddrag af brandtaksationerne : 1915: Ejer: Værtshusholder J. Andersen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur, pudset og malet. Længde 8,9 m, dybde 7,6 m, højde 7 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 Weyle Christen Nielsen, skibsmand 287 Skøde 11/12 8/ kr Peder Christensen, krydsskippeskrift 133 Skifteud- 3/ kr Købmand C.F. Sørensen og Johan Andersen, værtshus- 233 Skøde 19/12 21/ kr. 7

8 sagfører Fr. Lersey som executor testamenti i Peder Christensens dødsbo Johan Andersen holder Christian Christensen, cigarhandler 185 Skøde 26/ / S.C. Juhl, direktør 224 Skøde 22/10 30/ Anton Peter Juhl, ekspedient 718 Skøde 20/1 14/ Anton Petersen, købmand Skøde 14/ Carl Tage Hansen, smed Skøde 12/ Flemming Johansen, maler Skøde 10/ Edvard Ossian Skøde 24/ Thorkild Sørensen Skøde 19/ Inga Nørgård Skøde 14/ Bjarne Nicolajsen Skøde 25/ kr kr kr kr kr kr kr. 20/3 solgt på tvangsauktion kr. 101b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Østervoldgade 65 Uddrag af brandtaksationerne : 1909: Ejer: Smedemester J.M. Møller. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af grundmur. Længde 17 ½ alen, dybde 10 ½ alen, højde 8 alen. I stueetagen en lille butik med spejlrude. Det øvrige er til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 A.A. Falck Jens Larsen, småkører 71 Skøde 21/ Skibsfører Lauritz Harald 286 Skifteudskrift Chr. Zachariassen efter sin 23/ / kr. Værdi: kr. 8

9 Skibsfører Laurits Harald Christian Zachariasens bo ved sagfører Niels Nielsen hustru, Kirstine, f. Larsen Sagfører Niels Nielsen som executor testamenti i Lauritz Harald Chr. Zachariassen og hustrus bo 106 Bevilling 9/ J.M. Møller, smedemester 460 Skøde 7/ / Christen Søndergaard Jensen, ingeniør 678 Skøde 9/ / Gotfred Christensen, overmontør 646 Skøde 16/ / Heinrich Thomsen, mekaniker Skøde 4/ Helga Thomsen og Elly 12/5 Thomsen 1976 Helga Thomsens 1/6-del Elly Thomsen 4/ Almennyttigt Byfornyelses- Skøde 28/5 og Saneringsselskab 1980 s.m.b.a. Boligforeningen Holmegården afd. 20 Skøde 14/ kr kr kr kr. 102 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Østervoldgade 67 Uddrag af brandtaksationerne : 1921: Ejer: Portør G. Petersen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur med frontispice, pudset og oliemalet. Frontispicen er 6 m lang og går 2 m over taget. Forhusets længde er 11,6 m, dybde 8,5 m, højde 6,5 m. Til beboelse i begge etager samt tagetagen. Svarer til beskrivelsen 1867 Chr. Jakobsens enke Jacob Jensen, kleinsmed 351 Skøde 18/ / M. Larsens enke Jacob Jensens enke, Karen Jensen 231 Skøde 26/ / J.A. Jensen, smedemester 872 Skifteud- 11/11 9

10 Enkefru Camilla Jensen, f. Bock skrift 1889 J.A. Jensens enke, Camilla, f. Bock 873 Skifteudskrift 11/ Georg C. Th. Petersen, portør Skøde 11/4 15/ Ejner Nielsen, mejerist Skøde 3/ Anton Petersen, købmand Skøde 11/ Ejner Hansen og Gunnar Skøde 8/2 Hansen, snedkermestre 1939 Fru Rosa Lund Skøde 14/ Fogeden Max Christiansen Udlægsskøde 25/ Alfred Carlsen, tømrer Skøde 9/ Jens Henriksen Skøde 1/ Pryds og Hvass, Knudshovedvej, Skøde 29/8 Nyborg A/S 1975 Børge Eriksen Skøde 14/ Palle Christiansen og Inge Skøde 17/4 Lise Sørensen 1978 Pia V. Grøn (1/4); Knud Skøde 29/5 Vinquist (1/2); Jens Peter 1979 Larsen (1/4) Jens Peter Larsens ¼-part Pia V. Grøn Bodelingsoverenskomst Andelsselskabet Østergade 67 L og K I/S v/ Lone Larsen- Ledet og Kurt Carlsen 12/ Skøde 8/ Skøde 16/ kr kr kr kr kr. 24/ noteret udlæg ved tvangsauktion kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 103 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 168a Østervoldgade 69 Uddrag af brandtaksationerne : 1910: Ejer: Marskandiser L. Petersen. Forhuset, af ældre dato men velholdt: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 15 alen, dybde 15 ¼ alen, højde 10 ½ alen. I stueetagen en forretning med 2 store spejlruder. Det øvrige er til beboelse. Svarer til beskrivelsen

11 Poul Eybyes enke Sagfører A & L.C. Dons som executor testamenti i etatsråd J. Kruuse og hustrus, Kirstine Sophie, f. From, dødsfællesbo Jens Christian Petersen, skipper 144 Skøde 25/ J. Kruuse, etatsråd 573 Auktionsskøde 1/ Frøken Henriette Friis 20 Skøde 15/ / / / Frk. Henriette Friis L.C. Petersen, marskandiser 221 Skøde 16/ / Fru Marie Petersen Fogedudlægsskøde 11/ Fru Ester Rigmor Rosbo, Skøde 18/1 detaillist 1936 Laurits Winther, snedker Skøde 24/ Poul Emil Lund, snedker Skøde 11/ Jørgen Eriksen Skøde 6/ Pernille Rønsholdt Byrgesen Skøde 15/12 og Ulrik Just Eriksen 1988 Anna Lise Nielsen Skøde 20/ / / kr kr kr kr. Særeje kr kr kr kr kr kr. Anmeldelse om ejendommens opdeling i 2 ejerlejligheder Ændret anmeldelse om videreopdeling af ejerlejlighed nr. 2 benævnt nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 168b Østervoldgade 71 Uddrag af brandtaksationerne : 1913: Ejer: Skomager C.B. Hansens enke. 11

12 Forhuset: 3 etager til gaden, 2 etager til gården, med tegltag. Facaden er af oliemalet grundmur. Længde 12,9 m, dybde 9,3 m, højde 9,2 m til gaden og 6,1 m til gården. I halvdelen af stueetagen en barber- og frisørforretning med 3 store ruder af dobbelt fransk glas. Det øvrige er til beboelse. Jørgen Hansen Ane Marie Hansen Carl Bartholin Hansen, skomager 270 Skøde 7/ / Carl Bartholin Hansens enke, 15 Skifteud- 21/6 Ane Marie Hansen skrift. Sidde 1909 i uskiftet bo Marius Viktor Vikinge Garner, 345 Skøde 7/6 7/7 fotograf J. Kaare, købmand Skøde 9/ Poul Frederik Nielsen, købmand Skøde 17/ Otto Wagner, gartner Skøde 22/ Fru O. Multe-Hansen Skøde 28/ Ingemann Rasmussen, Skøde 5/1 snedkermester kr kr kr kr kr kr kr. 105 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169a Østervoldgade 73 Uddrag af brandtaksationerne : 1933: Ejer: Maskinarbejder K.M. Brunhede. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur. Længde 6,4 m, dybde 8,2 m, højde 6,5 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen

13 P. Nielsen F.F. Poulsen, tobakshandler 693 Skøde 13/ F.F. Poulsens enke, Vibeke 179 Skifteretstilladelse 2/11 Antonie, f. Petersen 1881 Vibeke Poulsen Julius Kjellerup, værtshusholder 400 Skøde 1/ Julius Kjellerup, værtshusholdebejdsmand Fritz Vilhelm Hellesen, ar- 494 Skøde 14/ Fritz Vilhelm Hellesens enke, 168 Skifteudskrift. 15/10 Marie Jacobine Hellesen Sidde 1915 i uskiftet bo Marie Jacobine Hellesen Frederik Sofus Hansen, Skøde 15/10 kurvemager 1915 Knud Christian Hansen 510 Skøde 1/ / / / / / / / K.M. Brunhede, maskinarbejder Skøde 11/ N.P. Nielsen, arbejdsmand Skøde 30/ Otto Viggo Andreasen, stationsarbejder Skøde 13/ Otto Theilade, handelsgartner Skøde 12/ Fru Hanne Jørgine Theilade 17/ Anna Grethe Madsen Skøde 29/ John Skovsende og Preben 21/6 Madsen 1995 Ruth Junkuhn Skøde 9/ kr kr kr kr kr kr kr kr. 106 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169b Østervoldgade 75 Uddrag af brandtaksationerne : 1909: Ejer: Kurvemager F.S. Hansen. Forhuset: 2 etager til gaden, 1 etage til gården, med tegltag. Facaden er af oliemalet grundmur. Længde 10 ¼ alen, dybde 13 alen, højde 9 alen mod gaden, 4 ½ alen mod gården. I stueetagen en butik, et køkken og et værelse. På 1. sal beboelse. Svarer til beskrivelsen

14 C.F. Wissing Hans Zachariassen, lods 269 Skøde 2/ Hans Zachariassens enke, 842 Skifteudskrift Kirstine Zachariassen -93 Hans Zachariassen og hustrus 247 Testamente 17/3 4 arvinger: Caroline Zachariassen 1/5 P. Henriksen, garver 1/5 Chr. Hansen, telegrafist 2/5 Lauritz Zachariassen 1/5 Afdøde Caroline Petrea Zachariassens andel af arven P. Henriksens enke, Hansine Henriksen; Chr. Hansen; Lauritz Zachariassens dødsbo. P. Henriksen, garver Chr. Hansen, telegrafist Lauritz Zachariassen 856 Skifteudskrift F.S. Hansen, kurvemager 294 Skøde 15/ / / / / / Knud Christian Hansen 511 Skøde 1/ / K.M. Brunhede, maskinarbejder Skøde 11/ N.P. Nielsen, arbejdsmand Skøde 30/ Chr. Jørgensen, bagermester Skøde 18/ Hans Geisler, sætteskipper Skøde 3/ kr. Værdi: kr kr kr kr kr. 107 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169c Østervoldgade 77 Uddrag af brandtaksationerne : 1898: Ejer: Kobbersmed Frederiksen. Forhuset opført indeværende år: 2 etager med kælder under bageste fjerdedel og med skifer- og tegltag. Længde 11 ¾ alen, dybde 13 alen, højde 11 ¼ alen. I stueetagen en mindre butik med spejlglasrude. Det øvrige er til beboelse. 14

15 C.F. Wissing Hans Pedersen, lods 269 Skøde 2/ Hans Pedersens enke, Severine 93 Bevilling til Pedersen at sidde i uskiftet bo Marie Petrine Jensen, f. Petersen og Caroline Petersen 552 Skifteudskrift 11/ / / Marie Petrine Jensen efter fuldmagt H. Jørgensen, pensionist 552 Skøde 6/ / H. Jørgensen, pensionist J. Frederiksen, kobbersmed 845 Skøde 3/ / Johan Frederiksen, kobbersmed Axel Theodor Jacobsen, maskinarbejder 398 Skøde 9/ / Knud Christian Hansen, 113 Skøde 2/7 7/7 partikulier Skifteretten Frederik Sofus Hansen, Skøde 17/4 kurvemager 1929 Frederik Lotus Hansen, Skøde 17/4 kurvemager 1929 Fru Lovise Karoline Hansen 14/ Karl Frede Jensen, fisker Skøde 14/ Fru Dagny K. Jensen 31/ Hans Georg Pedersen, arbejdsmand Skøde 31/ Alex Pedersen; Hanne Olsen; Skifteretsat- 24/11 Bodil Jeppesen; Anny test 1976 Nielsen Ebba Margrethe Jacobsen Skøde 17/ Kim Andersen Skøde 16/ Bjarne og Susanne Andersen Skøde 27/ kr kr kr kr kr kr. 108a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a1 Østervoldgade 81 Uddrag af brandtaksationerne : 15

16 1924: Ejer: Gymnastiklærer L. Hansen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur med en frontispice af bindingsværk som er 5 m lang og går 2,3 m over taget. Forhusets længde er 12,4 m, dybde 8,8 m, højde 6,3 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 Dagmar K.E. Hansen Birthe Wittendorff og Ove Wittendorff 8/ / / / / / / / / Primon H. Jørgensen, våbenmester 241 Skøde 21/ H. Jørgensen, pensionist N.C. Hansens enke, Kirstine, 453 Skøde 16/12 f. Rasmussen 1884 Jørgen Hansen Dyreborg, 190 Vielsesattest 26/6 styrmand 1887 Jørgen Hansen Dyreborg J. Sørensen, oversergent 253 Skøde 2/ J. Sørensen, oversergent L. Hansen, sergent 176 Skøde 19/ Viktor Edvard Hansen; Olga Bertha Marie Hansen; Axel V. Hansen; Karen Elisabeth Hansen Fru Elisabeth Meier Arveudlægsskøde Fru Inge Jensen Arveudlægsskøde Dagmar Hansen /5 Skøde 22/ kr kr kr kr kr. for ½-parten kr. for ½-parten På en anpart. 16/ noteret off. skiftebehandling ang. Dagmar K.E. Hansens anpart Herefter ejer af ¾-del kr. 108b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer - Østervoldgade 79 Uddrag af brandtaksationerne : 1897: Ejer: Formand N.P. Trondhjem. Forhuset ombygget indeværende år: 3 etager med tegltag og mindre kælder. Facaden er af oliema- 16

17 let grundmur. Længde 11 ¼ alen, dybde 14 alen, højde 13 ½ alen. I stuen butik med spejlglasruder. I det øvrige er der beboelse. H. Jørgensen, pensionist Niels Peter Trondhjem, litsenbroder Skøde 1/ / Julie Trondhjem, f. Pelck Hans Peter Severin Trondhjem, Skøde 18/3 27/3 bromand Ane Johanne Helene Trondhjetest Skifteretsat- 10/ Harry Nielsen, chauffør Skøde 10/ Henning Carlsen Skøde 3/ Institutionsbyggeselskabet Skøde 28/8 Makarenko ApS 1979 Andelsselskabet Østervoldgade Skøde 4/ kr. 30/ noteret salg ved tvangsauktion kr. Karsten Andersen Auktionsskøde 1/ Henning Nørgaard Pedersen Skøde 9/ kr kr kr kr kr. 109 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a2b Østervoldgade 83 Uddrag af brandtaksationerne : 1895: Ejer: Tømrermester Chr. Nielsen. Forhuset opført indeværende år: 3 etager, tegltag på trimpelværk og kælder under halvdelen af huset. Facaden er af røde sten med pudsede gesimser, bånd og indfatninger samt kvadrepudset underetage. Længde 22 alen, dybde 15 alen, højde 16 ½ alen. Til beboelse. 17

18 Hemmeleff J.A. Jensen, smedemester 111 Skøde 25/ / J.A. Jensens enke, Camilla, 873 Skifteudskrift 11/11 f. Bock 1889 Camilla Jensen Christian Frederik Nielsen, 590 Skøde 8/5 13/5 tømrermester Christian Frederik Nielsens 383 Skifteudskrift. 4/12 enke, Emilie Nielsen, f. Sidde 1916 Lemberg i uskiftet bo Emilie Nielsen, enke Albert Petersen, malermester 387 Skøde 29/11 4/ Albert Petersens hustru, 794 Ægtepagt 16/7 Marie, f. Madsen 1917 Frederik Wilhelm Cederfeld Skøde 4/2 de Simonsen, direktør 1941 Fru Carla Jensen Skøde 1/ Karsten Mogensen Brunhede, Skøde 17/11 maskinarbejder 1950 Chr. Brunhede og N.H. Skøde 24/10 Brunhede 1966 Chr. Brunhede, værkfører N.H. Brunhede, elinstallatør Skøde 3/3 som eneejer 1978 Navigator Invest Nyborg ApS Skøde 7/ kr kr kr. Hendes særeje kr kr kr kr kr. for ½-parten kr. 110 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a2 Østervoldgade 85 Uddrag af brandtaksationerne : 1883: Ejer af nr. 110 og 111: Købmand M. Jensen. Forhuset, en ny bygning: 3 etager med skifertag og halv kælder. Facaden er af grundmur. Længde 26 alen, dybde 15 ¼ alen, højde 18 alen. Til beboelse. Nr. 110 og 111 I vestre ende af forhuset var der en port, som ikke er nævnt i brandtaksationen, men som fremgår af fotos. P. Hansens arvinger J.H. Hemmeleff, købmand 245 Skøde 20/12 20/12 18

19 Sophie Jacobine Andrea Hemmeleff J.H. Hemmeleffs enke, Sophie Jacobine Andrea Hemmeleff, f. Bock Skifteattest 4/4 30/ Liberta Jensens fællesbo Vilhelm Jensen, vaskeriejer 255 Arveud- Martin Jensen, købmand 4 Skøde 23/ Martin Jensens enke, Agnes 189 Skifteudskrift. Euphrosyne Liberta Jensen, Sidde f. Colding i uskiftet bo 2/10 lægsskøde 1928 Fru Anna Marie Jensen 26/ Afdøde vaskeriejer Martin Vilhelm Jensen Fru Anna Marie Jensen Vaskeribestyrer Olaf Valdemar Jensen Skøde 14/ / / / / / ? 12/ Nyborg Kommune Skøde 22/ Nyborg Kommune Ekspropriation 31/ Ansat tillige med matr. no. 122 til kr kr. tillige med matr. no. 122 Nr. 110; 111; 112; 122a Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b kr. fordelt med: kr. på nr. 110, 111 og 112, og kr. på 122a og 122b, og resten på maskiner m.v. På skødet læst 4/ er noteret ny adkomst 12/ Afmeldt skøde findes ikke på Landsarkivet for Fyn. Iflg. skr. 4/ er nr. 111a, 112, 117, 120, 121, 122c, 123, 124, 125, 126a, 126b, 127, 128, 129, 130, 131a, 131b, 132, 133a, 133b, 134, 135, og 136 udg. af matr. og inddraget under 110 På 110, 111a, For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a3b og 170a3a Østervoldgade 85 Uddrag af brandtaksationerne : Vedr. nr. 111: Se nr. 110 Vedr. Nr. 112: Se registrant II, brandtaksationen

20 Udst. Madsens enke Martin Jensen, købmand 649 Skøde 11/ Martin Jensens enke, Agnes 189 Skifteudskrift. Euphrosyne Liberta Jensen, Sidde f. Colding i uskiftet bo Liberta Jensens fællesbo Vilhelm Jensen, vaskeriejer 255 Arveudlægsskøde 2/ Afdøde vaskeriejer Martin Fru Anna Marie Jensen 26/10 Vilhelm Jensen 1957 Fru Anna Marie Jensen Vaskeriejer Olaf Valdemar Jensen Vaskeribestyrer Olaf Valdemar Jensen Renseriejer Jørgen Colding Jensen Nyborg Kommune Skøde 14/ Skøde 16/ Ekspropriation Tingl. 13/ / / / / / / kr. tillige med matr. no. 112 Nr. 110; 111; 112; 122a Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b kr. fordelt med: kr. på nr. 110, 111 og 112, og kr. på 122a og 122b, og resten på maskiner m.v. Parcel af nr. 111, dvs. 111b, som 14/ udgår af matriklen og inddrages under nr. 122c. På 110, 111a, 112 4/ udgår nr. 11a og 112 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171a Æblegade 11 Uddrag af brandtaksationerne : 1891: Ejer: Gartner N.C. Hansen. Forhuset ombygget forrige år: 1 etage med paptag. Facader er af puds på bindingsværk og grundmur. Længde 11 ¾ alen, dybde 10 ¾ alen, højde 4 alen, hertil en knast mod øst 6 alen lang og 6 alen høj. Til handel med 2 spejlglasruder. I øvrigt til beboelse. Henrik Bernhard Johansen, sejlmager Peder Rasmussen, arbejdsmand 466 Skøde 25/ / Peder Rasmussens enke, 1010 Testamente 28/4 Marie Carlsen 1890 Christen Jørgensen 1012 Vielsesattest 28/ kr. 20

21 Niels Christian Hansen, gartner Gartner Niels Christian Hansens enke, Marie Hansen Testamente 28/ Skifteudskrift. 29/6 Sidde 1914 i uskiftet bo 721 Skifteudskrift 14/ Johannes Christian Hansen og Jens Hansen Nyborg Kommune 721 Skøde 13/ / / udgår nr. 113 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171b Østervoldgade 87 Uddrag af brandtaksationerne : 1888: Ejer: Bager L. Jørgensen. Forhuset 8 år gammelt nyindrettet til beboelse: 2 etager med tegltag og ny kvist. Facaden er ikke oplyst. Længde 14 5/8 alen, dybde 13 alen, højde 9 ¼ alen. Til beboelse. 1923: Ejer: Fru Kætty Petersen. Forhuset nyopført: 2 etager med tegltag og muret kvist. Facader af fuget tegl. Længde 10,7 m, dybde 8,3 m, højde 6 m. Til beboelse. Bager L. Jørgensen og hustrus dødsfællesbo Overtelefonistinde, frk. Maren Kirstine Jørgensen, Ringe m.fl. L. Jørgensen, bager 134 Auktionsskøde 4 arvinger: 351 Arveudlægsskøde Overtelefonistinde frk. Maren (Karen) Kirstine Jørgensen; Møller Anton Laurits Jørgensen, Kilde Mølle; Bagermester Hans Jørgensen; Bager N.P. Nielsens børn 21/ / Nyborg Kommune 207 Skøde 17/ Albinus Jacobsen, drejermester Skøde 29/ / / / / kr kr. 21

22 Fogeden I.M. Hansen, vognmand Fru Kætty Falkenberg Petersen, f. Jensen, gift med vognmand Carl Petersen I.M. Hansen, vognmand 521 Skøde som hendes særeje Fogedudlægsskøde 6/ Anton Herman Pedersen, fhv. købmand Fru Valborg Lund, f. Christensen Anton Herman Pedersen, fhv. købmand Skøde 14/ Frøken Valborg Christensen Skøde 29/ Aage Lauesen, vognmand Skøde 28/ Nyborg Kommune Ekspropriation 16/ / / / / kr kr kr. 21/ udgår nr. 114 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171e Æblegade 9 Uddrag af brandtaksationerne : 1917: Ejer: Overtelefonistinde Maren Jørgensen, Ringe. Forhuset, ældre men godt vedligeholdt: 2 etager med tegltag og kælder under hele huset. Facader er af grundmur. Længde 9 m, dybde 9,5 m, højde 10m. I kælderen er der bageri, brødkammer og brænde. I stuen butik og beboelse. 1. og 2. sal er til beboelse. 1935: Ejer: Møller Anton Laurits Jørgensen m.fl. Forhuset: 3 etager med tegltag og kælder. Facader er af gule mursten. Længde 9 m, dybde 9,5 m, højde 10 m. Kælderen til brændsel. Stue, 1. og 2. sal er til beboelse. J. Jørgensen Lars Jørgensen, bager 48 Skøde 3/ Bager Lars Jørgensen og 4 arvinger: Arveudlægsskøde 30/10 hustrus dødsfællesbo Maren Kirstine Jørgensen; 1910 Anton Laurits Jørgensen; Hans Jørgensen; N.P. Nielsens 3 børn: Hans Peter Laurits Nielsen; Eleonora Amalie Nielsen; Max Ejnar Nielsen 8/ / kr. Hans Peter Laurits Nielsen Anton Laurits Jørgensen, 643 Skøde 29/4 7/5 På 1/12 part. 22

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _ -? Damhusvej 1 pige 1518.jpg 1952 --? Møllen 3 børn 1547.jpg 1952 -? Søndergade 10 Gravsted 1513.jpg 1952 (Pulappa) Anna Løkkensvej Hjørring 1608-02.jpg 1952 (Søren) fru pantefoged Ø.-vrå 1228.jpg 1951?

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere