Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer"

Transkript

1 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94 Hovedvagten, Adelgade inden for Strandporten, tilhørte kommunen og udgik af matriklen iflg. resolution 7/ a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 155 Adelgade 7 Uddrag af brandtaksationerne : Østervoldgade : Ejer: Liberta Jensen, Martin Jensens enke. Hjørnebygningen: Opført 1875 i 3 etager med kælder og skifertag. Facaden er af røde sten med forsiringer, trukne bånd og gesimser samt kvadrepudset underetage. Længde 24 alen, dybde 15 ½ alen, højde 18 ½ alen. Til Beboelse og handel. Forhuset mod østervoldgade: Ældre bygning aldeles ombygget i indeværende år. Har 3 etager med delvis kælder og tegltag. Facaden er af gule sten. Længde 22 alen, dybde 11 ¼ alen, højde 15 alen. Til beboelse og handel. I omvurderingen 1933 angives, at forhuset mod Østervoldgade kun var i 2 etager. 96 Adelgade 7 Østervoldgade 49 Østervoldgade 51 Frøken Utke Martin Jensen, købmand 656 Skøde 14/ Martin Jensens enke, Agnes Euphrosyne Liberta Jensen, f. Colding 96a Fru Liberta Jensen August Rasmussen, købmand, og A. Andersen, murermester August Rasmussens enke, Anna Kirstine Rasmussen, f. Larsen A. Andersen, murermester Fru Anna Kirstine Rasmussen 189 Skifteudskrift. Sidde i uskiftet bo 325 Skøde 23/ Skifteudskrift 3/ / / / Skøde 30/ Chr. Petersen, slagtermester Skøde 11/ kr. Iflg. res. 22/ blev nr. 95 opdelt i 95a og 95b, sidste solgt til C.F. Schalburg kr. ½-delen Den anden ½-del kr kr. 1

2 Jens Erik Gejsø, møbelpolstrer Skøde 17/ kr. 95b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 156 Østervoldgade 51 Uddrag af brandtaksationerne : 1899: Ejer: Kaptajn, vinhandler Chr. F. Schalburg. Forhuset: Ældre bygning i 3 etager med port og tegltag. Gadefacaden er af gule sten med port. Længde 30 3/4 alen, dybde 10 ¼ alen, højde 15 alen. Til pakhus og beboelse. Ved omvurderingen 1907 var facaden blevet pudset. I stueetagen var der 2 butikker. I de 2 øvrige etager var der beboelse. Enkefru Agnes Euphrosyne Liberta Jensen, f. Colding Enkefru Liberta Jensen iflg. fuldmagt Kaptajn, vinhandler C.F. Schalburg 118 Skøde 29/ H.P. Hansen, snedkermester 256 Skøde 22/ Navigator Invest Nyborg ApS 2/ / Skøde 6/ kr kr. Dokumentation savnes for ejerskifter kr. LM 23/ : 237 m 2 96 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Adelgade 5 Uddrag af brandtaksationerne : Østervoldgade : Ejer: Kaptajn, vinhandler Schalburg. Hjørnehus (a+b) mod Adelgade og Skippergade opført 1858: 3 etager med kælder og tegltag. Facader er af røde sten med trukne bånd. Længden 29 alen mod Adelgade og 8 alen mod Skippergade, dybden henholdsvis 17 og 13 alen, højden 17 ½ alen. Der var vinlager og butik i kælderen, og beboelse i øvrige etager. Forhus (k) mod Østervoldgade (Østervoldgade 53): Ældre bygning i 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 16 ¼ alen, dybde 12 ¼ alen, højde 8 alen. Til beboelse og stald. Svarer til beskrivelsen 1867 Svarer til beskrivelsen I to mellembygninger (d+e) er der eddikebryggeri på 1. sal. 2

3 C.F. Schalburg Fogeden Johan Frederik Schalburg, konsul 787 Skøde 26/ Johan Frederik Schalburg, 273 Udlægsskøde 6/1 konsul og købmand 1906 A/S C.F. Schalburg 979 Skøde 31/ / / / kr. På kr. På 96 96a Adelgade 5 C.F. Schalburg Skøde 6/ Niels Hansen Skøde 4/ Tandlæge Niels C. Hansen Skøde 14/1 ApS 1993 Nr. 96a LM 7/2 1983; LM 23/ kr kr. 96c Østervoldgade 53 Esben Drejer Hansen 1/3-part Østfyn Invest I/S v/ Ole Petersen, Ove Krogh Kristensen og Esben Drejer Hansen Ove K. Kristensen og Ole Petersen Byggeriets Realkreditfond Skøde 10/ Skøde 31/ Auktionsskøde 7/ Reersjø Industri I/S v/ Kaj Skøde 28/10 Andersen og Kaj Mortensen 1987 Henning Pedersen Skøde 24/ Nr. 96c LM 23/ : 146 m kr kr kr kr. 97 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 159 Østervoldgade 55 Uddrag af brandtaksationerne : 1884: Ejer: Sejlmager Th. Jørgensen. Forhuset 26 år gammelt: 2 etager med tegltag. Pudset facade. Længde 8 alen, dybde 10 ½ alen, højde 7 ½ alen. Til beboelse. 3

4 Schyttes enke Anna Marie Henriette Christensen Frøken Karen Schnohr Sabroe Maria Karstensen, enke Rasmus Christian Jørgensen, remisearbejder Thøger Theodor Jørgensen, sejlmager 3 Skøde 18/ Krydstoldassistent C. Christensen 337 Skifteud- i ægteskab med skrift T.T. Jørgensens arving, Marie Jørgine Christine Caroline, f. Jørgensen Anna Marie Henriette Christensen 410 Skifteud- som eneste arving skrift efter C. Christensen og hustru Frøken Karen Schnohr Sabroe 893 Skøde 21/ Maria Karstensen, enke Skøde 23/ Rasmus Christian Jørgensen, 588 Skøde 16/3 remisearbejder 1917 Jens Peter Andersen, fyrbøder 881 Skøde 15/ Karen Marie Viola Jørgensen; Skifteretsat- Ellen Johanne Andrea test Mortensen; Peter Osvald Vitus Andersen; Hans Henry Evald Andersen 10/ / / / / / / Flemming R. Wegener Olsen Skøde 28/ Poul Mønsted Laursen Skøde 12/ Nina J. Nielsen og Henning Skøde 9/12 Pedersen 1982 Kurt Dahl Hansen Skøde 30/ Henning Pedersen Skøde 30/ Nina Joan Nielsen Skøde 12/ Aase Hansen Andersen Skøde 9/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 98 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 160 Østervoldgade 57 Uddrag af brandtaksationerne : 4

5 1928: Ejer: Enkefru Marie Schou. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur. Længde 4,8 m, dybde 6,5 m, højde 5,0 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 A. Jensens enke Christopher Jens Lindahl, skomager 276 Skøde 28/ / Christopher Jens Lindahls 504 Skifteudskrift 3/8 arvinger 1891 Christopher Jens Lindahls M.E. Skou, jernbaneportør 400 Skøde 15/4 27/4 arvinger Enkefru Anne Marie Schou Skifteudskrift 2/6 (Schow), f. Petersen 1937 J.C. Burkal, vinkyper Skøde 2/ Fru Birthe Kirstine Burkal 7/ Ole Johannes Christian Burkal Skøde 7/ Fru Anna Marie Burkal 13/ Ida Havn Rasmussen og Ole Skøde 20/8 Grundsøe 1980 Frank Vejstrup Larsen Skøde 7/ Karin Søberg Hansen Skøde 27/ Kirsten Bjerring Skøde 17/ kr kr kr kr kr kr kr. 99 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 161 Østervoldgade 59 Uddrag af brandtaksationerne : 1877: Ejer: Hornblæser H.H. Nielsen. Forhuset opført indeværende år: 2 etager med tegltag og kvist. Facaden er af grundmur. Længde 7 ½ alen, dybde 10 ¾ alen, højde 8 ½ alen. Til beboelse. 5

6 Østervoldgade 59 Østervoldgade 61 Anna Dreyer Enkefru Johanne Petersen, f. Nielsen Hans Henrik Nielsen, hornblæser 632 Skøde 1/ Fru Johanne Nicoline Erikka 680 Skifteudskrift 15/6 Petersen 1917 Enkefru Anna Petersen 681 Skøde 10/ Ole Johansen Burkal, ledvogter 454 Skøde 25/ personer. 1-7 født Nielsen; 8-14 født Burkal Hans Marius Burkal, kommunearbejder (arving nr. 13) Fru Thora Ingeborg Burkal 4/ / / / / Skøde 17/ / Gunnar Bøgebjerg Hansen, chauffør Skøde 4/ Fru Jytte Sørensen Skøde 21/ Mads Rauning Buhl og Line Skøde 15/6 Buhl 1988 Nicolaj Rasmussen Skøde 22/ kr. Tillige på matr. nr kr. Tillige på matr. nr. 100 Tillige på matr. nr kr kr kr kr kr. 100 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 162 Østervoldgade 61 Uddrag af brandtaksationerne : 1877: Ejer: Skrædder Mogens Hansens enke. Forhuset ombygget indeværende år: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 7 ½ alen, dybde hhv. 10 ½ og 13 alen, højde 8 ½ alen. Til beboelse. 6

7 Østervoldgade 59 Østervoldgade 61 E.L. Hansen Enkefru Johanne Petersen, f. Nielsen Mogens Henrik Hansen, skrædder 197 Skøde 8/ Mogens Henrik Hansens 524 Amtstilladelse enke, Hanne Hansen til at sidde i uskiftet bo H. Nielsen, overhornblæser 348 Skifteudskrift Fru Johanne Nicoline Erikka 680 Skifteudskrift 15/6 Petersen 1917 Enkefru Anna Petersen 681 Skøde 10/ Ole Johansen Burkal, ledvogter 454 Skøde 25/ personer født Nielsen; 8-14 født Burkal Hans Marius Burkal, kommunearbejder (arving nr. 13) 16/ / / / / / / Skøde 17/ kr. Tillige på matr. nr kr. Tillige på matr. nr kr. Efterfølgende: Se nr. 99 (Østervoldgade 59) 101a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 163 Østervoldgade 63 Uddrag af brandtaksationerne : 1915: Ejer: Værtshusholder J. Andersen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur, pudset og malet. Længde 8,9 m, dybde 7,6 m, højde 7 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 Weyle Christen Nielsen, skibsmand 287 Skøde 11/12 8/ kr Peder Christensen, krydsskippeskrift 133 Skifteud- 3/ kr Købmand C.F. Sørensen og Johan Andersen, værtshus- 233 Skøde 19/12 21/ kr. 7

8 sagfører Fr. Lersey som executor testamenti i Peder Christensens dødsbo Johan Andersen holder Christian Christensen, cigarhandler 185 Skøde 26/ / S.C. Juhl, direktør 224 Skøde 22/10 30/ Anton Peter Juhl, ekspedient 718 Skøde 20/1 14/ Anton Petersen, købmand Skøde 14/ Carl Tage Hansen, smed Skøde 12/ Flemming Johansen, maler Skøde 10/ Edvard Ossian Skøde 24/ Thorkild Sørensen Skøde 19/ Inga Nørgård Skøde 14/ Bjarne Nicolajsen Skøde 25/ kr kr kr kr kr kr kr. 20/3 solgt på tvangsauktion kr. 101b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Østervoldgade 65 Uddrag af brandtaksationerne : 1909: Ejer: Smedemester J.M. Møller. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af grundmur. Længde 17 ½ alen, dybde 10 ½ alen, højde 8 alen. I stueetagen en lille butik med spejlrude. Det øvrige er til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 A.A. Falck Jens Larsen, småkører 71 Skøde 21/ Skibsfører Lauritz Harald 286 Skifteudskrift Chr. Zachariassen efter sin 23/ / kr. Værdi: kr. 8

9 Skibsfører Laurits Harald Christian Zachariasens bo ved sagfører Niels Nielsen hustru, Kirstine, f. Larsen Sagfører Niels Nielsen som executor testamenti i Lauritz Harald Chr. Zachariassen og hustrus bo 106 Bevilling 9/ J.M. Møller, smedemester 460 Skøde 7/ / Christen Søndergaard Jensen, ingeniør 678 Skøde 9/ / Gotfred Christensen, overmontør 646 Skøde 16/ / Heinrich Thomsen, mekaniker Skøde 4/ Helga Thomsen og Elly 12/5 Thomsen 1976 Helga Thomsens 1/6-del Elly Thomsen 4/ Almennyttigt Byfornyelses- Skøde 28/5 og Saneringsselskab 1980 s.m.b.a. Boligforeningen Holmegården afd. 20 Skøde 14/ kr kr kr kr. 102 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Østervoldgade 67 Uddrag af brandtaksationerne : 1921: Ejer: Portør G. Petersen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur med frontispice, pudset og oliemalet. Frontispicen er 6 m lang og går 2 m over taget. Forhusets længde er 11,6 m, dybde 8,5 m, højde 6,5 m. Til beboelse i begge etager samt tagetagen. Svarer til beskrivelsen 1867 Chr. Jakobsens enke Jacob Jensen, kleinsmed 351 Skøde 18/ / M. Larsens enke Jacob Jensens enke, Karen Jensen 231 Skøde 26/ / J.A. Jensen, smedemester 872 Skifteud- 11/11 9

10 Enkefru Camilla Jensen, f. Bock skrift 1889 J.A. Jensens enke, Camilla, f. Bock 873 Skifteudskrift 11/ Georg C. Th. Petersen, portør Skøde 11/4 15/ Ejner Nielsen, mejerist Skøde 3/ Anton Petersen, købmand Skøde 11/ Ejner Hansen og Gunnar Skøde 8/2 Hansen, snedkermestre 1939 Fru Rosa Lund Skøde 14/ Fogeden Max Christiansen Udlægsskøde 25/ Alfred Carlsen, tømrer Skøde 9/ Jens Henriksen Skøde 1/ Pryds og Hvass, Knudshovedvej, Skøde 29/8 Nyborg A/S 1975 Børge Eriksen Skøde 14/ Palle Christiansen og Inge Skøde 17/4 Lise Sørensen 1978 Pia V. Grøn (1/4); Knud Skøde 29/5 Vinquist (1/2); Jens Peter 1979 Larsen (1/4) Jens Peter Larsens ¼-part Pia V. Grøn Bodelingsoverenskomst Andelsselskabet Østergade 67 L og K I/S v/ Lone Larsen- Ledet og Kurt Carlsen 12/ Skøde 8/ Skøde 16/ kr kr kr kr kr. 24/ noteret udlæg ved tvangsauktion kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 103 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 168a Østervoldgade 69 Uddrag af brandtaksationerne : 1910: Ejer: Marskandiser L. Petersen. Forhuset, af ældre dato men velholdt: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 15 alen, dybde 15 ¼ alen, højde 10 ½ alen. I stueetagen en forretning med 2 store spejlruder. Det øvrige er til beboelse. Svarer til beskrivelsen

11 Poul Eybyes enke Sagfører A & L.C. Dons som executor testamenti i etatsråd J. Kruuse og hustrus, Kirstine Sophie, f. From, dødsfællesbo Jens Christian Petersen, skipper 144 Skøde 25/ J. Kruuse, etatsråd 573 Auktionsskøde 1/ Frøken Henriette Friis 20 Skøde 15/ / / / Frk. Henriette Friis L.C. Petersen, marskandiser 221 Skøde 16/ / Fru Marie Petersen Fogedudlægsskøde 11/ Fru Ester Rigmor Rosbo, Skøde 18/1 detaillist 1936 Laurits Winther, snedker Skøde 24/ Poul Emil Lund, snedker Skøde 11/ Jørgen Eriksen Skøde 6/ Pernille Rønsholdt Byrgesen Skøde 15/12 og Ulrik Just Eriksen 1988 Anna Lise Nielsen Skøde 20/ / / kr kr kr kr. Særeje kr kr kr kr kr kr. Anmeldelse om ejendommens opdeling i 2 ejerlejligheder Ændret anmeldelse om videreopdeling af ejerlejlighed nr. 2 benævnt nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 168b Østervoldgade 71 Uddrag af brandtaksationerne : 1913: Ejer: Skomager C.B. Hansens enke. 11

12 Forhuset: 3 etager til gaden, 2 etager til gården, med tegltag. Facaden er af oliemalet grundmur. Længde 12,9 m, dybde 9,3 m, højde 9,2 m til gaden og 6,1 m til gården. I halvdelen af stueetagen en barber- og frisørforretning med 3 store ruder af dobbelt fransk glas. Det øvrige er til beboelse. Jørgen Hansen Ane Marie Hansen Carl Bartholin Hansen, skomager 270 Skøde 7/ / Carl Bartholin Hansens enke, 15 Skifteud- 21/6 Ane Marie Hansen skrift. Sidde 1909 i uskiftet bo Marius Viktor Vikinge Garner, 345 Skøde 7/6 7/7 fotograf J. Kaare, købmand Skøde 9/ Poul Frederik Nielsen, købmand Skøde 17/ Otto Wagner, gartner Skøde 22/ Fru O. Multe-Hansen Skøde 28/ Ingemann Rasmussen, Skøde 5/1 snedkermester kr kr kr kr kr kr kr. 105 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169a Østervoldgade 73 Uddrag af brandtaksationerne : 1933: Ejer: Maskinarbejder K.M. Brunhede. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur. Længde 6,4 m, dybde 8,2 m, højde 6,5 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen

13 P. Nielsen F.F. Poulsen, tobakshandler 693 Skøde 13/ F.F. Poulsens enke, Vibeke 179 Skifteretstilladelse 2/11 Antonie, f. Petersen 1881 Vibeke Poulsen Julius Kjellerup, værtshusholder 400 Skøde 1/ Julius Kjellerup, værtshusholdebejdsmand Fritz Vilhelm Hellesen, ar- 494 Skøde 14/ Fritz Vilhelm Hellesens enke, 168 Skifteudskrift. 15/10 Marie Jacobine Hellesen Sidde 1915 i uskiftet bo Marie Jacobine Hellesen Frederik Sofus Hansen, Skøde 15/10 kurvemager 1915 Knud Christian Hansen 510 Skøde 1/ / / / / / / / K.M. Brunhede, maskinarbejder Skøde 11/ N.P. Nielsen, arbejdsmand Skøde 30/ Otto Viggo Andreasen, stationsarbejder Skøde 13/ Otto Theilade, handelsgartner Skøde 12/ Fru Hanne Jørgine Theilade 17/ Anna Grethe Madsen Skøde 29/ John Skovsende og Preben 21/6 Madsen 1995 Ruth Junkuhn Skøde 9/ kr kr kr kr kr kr kr kr. 106 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169b Østervoldgade 75 Uddrag af brandtaksationerne : 1909: Ejer: Kurvemager F.S. Hansen. Forhuset: 2 etager til gaden, 1 etage til gården, med tegltag. Facaden er af oliemalet grundmur. Længde 10 ¼ alen, dybde 13 alen, højde 9 alen mod gaden, 4 ½ alen mod gården. I stueetagen en butik, et køkken og et værelse. På 1. sal beboelse. Svarer til beskrivelsen

14 C.F. Wissing Hans Zachariassen, lods 269 Skøde 2/ Hans Zachariassens enke, 842 Skifteudskrift Kirstine Zachariassen -93 Hans Zachariassen og hustrus 247 Testamente 17/3 4 arvinger: Caroline Zachariassen 1/5 P. Henriksen, garver 1/5 Chr. Hansen, telegrafist 2/5 Lauritz Zachariassen 1/5 Afdøde Caroline Petrea Zachariassens andel af arven P. Henriksens enke, Hansine Henriksen; Chr. Hansen; Lauritz Zachariassens dødsbo. P. Henriksen, garver Chr. Hansen, telegrafist Lauritz Zachariassen 856 Skifteudskrift F.S. Hansen, kurvemager 294 Skøde 15/ / / / / / Knud Christian Hansen 511 Skøde 1/ / K.M. Brunhede, maskinarbejder Skøde 11/ N.P. Nielsen, arbejdsmand Skøde 30/ Chr. Jørgensen, bagermester Skøde 18/ Hans Geisler, sætteskipper Skøde 3/ kr. Værdi: kr kr kr kr kr. 107 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169c Østervoldgade 77 Uddrag af brandtaksationerne : 1898: Ejer: Kobbersmed Frederiksen. Forhuset opført indeværende år: 2 etager med kælder under bageste fjerdedel og med skifer- og tegltag. Længde 11 ¾ alen, dybde 13 alen, højde 11 ¼ alen. I stueetagen en mindre butik med spejlglasrude. Det øvrige er til beboelse. 14

15 C.F. Wissing Hans Pedersen, lods 269 Skøde 2/ Hans Pedersens enke, Severine 93 Bevilling til Pedersen at sidde i uskiftet bo Marie Petrine Jensen, f. Petersen og Caroline Petersen 552 Skifteudskrift 11/ / / Marie Petrine Jensen efter fuldmagt H. Jørgensen, pensionist 552 Skøde 6/ / H. Jørgensen, pensionist J. Frederiksen, kobbersmed 845 Skøde 3/ / Johan Frederiksen, kobbersmed Axel Theodor Jacobsen, maskinarbejder 398 Skøde 9/ / Knud Christian Hansen, 113 Skøde 2/7 7/7 partikulier Skifteretten Frederik Sofus Hansen, Skøde 17/4 kurvemager 1929 Frederik Lotus Hansen, Skøde 17/4 kurvemager 1929 Fru Lovise Karoline Hansen 14/ Karl Frede Jensen, fisker Skøde 14/ Fru Dagny K. Jensen 31/ Hans Georg Pedersen, arbejdsmand Skøde 31/ Alex Pedersen; Hanne Olsen; Skifteretsat- 24/11 Bodil Jeppesen; Anny test 1976 Nielsen Ebba Margrethe Jacobsen Skøde 17/ Kim Andersen Skøde 16/ Bjarne og Susanne Andersen Skøde 27/ kr kr kr kr kr kr. 108a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a1 Østervoldgade 81 Uddrag af brandtaksationerne : 15

16 1924: Ejer: Gymnastiklærer L. Hansen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur med en frontispice af bindingsværk som er 5 m lang og går 2,3 m over taget. Forhusets længde er 12,4 m, dybde 8,8 m, højde 6,3 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 Dagmar K.E. Hansen Birthe Wittendorff og Ove Wittendorff 8/ / / / / / / / / Primon H. Jørgensen, våbenmester 241 Skøde 21/ H. Jørgensen, pensionist N.C. Hansens enke, Kirstine, 453 Skøde 16/12 f. Rasmussen 1884 Jørgen Hansen Dyreborg, 190 Vielsesattest 26/6 styrmand 1887 Jørgen Hansen Dyreborg J. Sørensen, oversergent 253 Skøde 2/ J. Sørensen, oversergent L. Hansen, sergent 176 Skøde 19/ Viktor Edvard Hansen; Olga Bertha Marie Hansen; Axel V. Hansen; Karen Elisabeth Hansen Fru Elisabeth Meier Arveudlægsskøde Fru Inge Jensen Arveudlægsskøde Dagmar Hansen /5 Skøde 22/ kr kr kr kr kr. for ½-parten kr. for ½-parten På en anpart. 16/ noteret off. skiftebehandling ang. Dagmar K.E. Hansens anpart Herefter ejer af ¾-del kr. 108b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer - Østervoldgade 79 Uddrag af brandtaksationerne : 1897: Ejer: Formand N.P. Trondhjem. Forhuset ombygget indeværende år: 3 etager med tegltag og mindre kælder. Facaden er af oliema- 16

17 let grundmur. Længde 11 ¼ alen, dybde 14 alen, højde 13 ½ alen. I stuen butik med spejlglasruder. I det øvrige er der beboelse. H. Jørgensen, pensionist Niels Peter Trondhjem, litsenbroder Skøde 1/ / Julie Trondhjem, f. Pelck Hans Peter Severin Trondhjem, Skøde 18/3 27/3 bromand Ane Johanne Helene Trondhjetest Skifteretsat- 10/ Harry Nielsen, chauffør Skøde 10/ Henning Carlsen Skøde 3/ Institutionsbyggeselskabet Skøde 28/8 Makarenko ApS 1979 Andelsselskabet Østervoldgade Skøde 4/ kr. 30/ noteret salg ved tvangsauktion kr. Karsten Andersen Auktionsskøde 1/ Henning Nørgaard Pedersen Skøde 9/ kr kr kr kr kr. 109 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a2b Østervoldgade 83 Uddrag af brandtaksationerne : 1895: Ejer: Tømrermester Chr. Nielsen. Forhuset opført indeværende år: 3 etager, tegltag på trimpelværk og kælder under halvdelen af huset. Facaden er af røde sten med pudsede gesimser, bånd og indfatninger samt kvadrepudset underetage. Længde 22 alen, dybde 15 alen, højde 16 ½ alen. Til beboelse. 17

18 Hemmeleff J.A. Jensen, smedemester 111 Skøde 25/ / J.A. Jensens enke, Camilla, 873 Skifteudskrift 11/11 f. Bock 1889 Camilla Jensen Christian Frederik Nielsen, 590 Skøde 8/5 13/5 tømrermester Christian Frederik Nielsens 383 Skifteudskrift. 4/12 enke, Emilie Nielsen, f. Sidde 1916 Lemberg i uskiftet bo Emilie Nielsen, enke Albert Petersen, malermester 387 Skøde 29/11 4/ Albert Petersens hustru, 794 Ægtepagt 16/7 Marie, f. Madsen 1917 Frederik Wilhelm Cederfeld Skøde 4/2 de Simonsen, direktør 1941 Fru Carla Jensen Skøde 1/ Karsten Mogensen Brunhede, Skøde 17/11 maskinarbejder 1950 Chr. Brunhede og N.H. Skøde 24/10 Brunhede 1966 Chr. Brunhede, værkfører N.H. Brunhede, elinstallatør Skøde 3/3 som eneejer 1978 Navigator Invest Nyborg ApS Skøde 7/ kr kr kr. Hendes særeje kr kr kr kr kr. for ½-parten kr. 110 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a2 Østervoldgade 85 Uddrag af brandtaksationerne : 1883: Ejer af nr. 110 og 111: Købmand M. Jensen. Forhuset, en ny bygning: 3 etager med skifertag og halv kælder. Facaden er af grundmur. Længde 26 alen, dybde 15 ¼ alen, højde 18 alen. Til beboelse. Nr. 110 og 111 I vestre ende af forhuset var der en port, som ikke er nævnt i brandtaksationen, men som fremgår af fotos. P. Hansens arvinger J.H. Hemmeleff, købmand 245 Skøde 20/12 20/12 18

19 Sophie Jacobine Andrea Hemmeleff J.H. Hemmeleffs enke, Sophie Jacobine Andrea Hemmeleff, f. Bock Skifteattest 4/4 30/ Liberta Jensens fællesbo Vilhelm Jensen, vaskeriejer 255 Arveud- Martin Jensen, købmand 4 Skøde 23/ Martin Jensens enke, Agnes 189 Skifteudskrift. Euphrosyne Liberta Jensen, Sidde f. Colding i uskiftet bo 2/10 lægsskøde 1928 Fru Anna Marie Jensen 26/ Afdøde vaskeriejer Martin Vilhelm Jensen Fru Anna Marie Jensen Vaskeribestyrer Olaf Valdemar Jensen Skøde 14/ / / / / / ? 12/ Nyborg Kommune Skøde 22/ Nyborg Kommune Ekspropriation 31/ Ansat tillige med matr. no. 122 til kr kr. tillige med matr. no. 122 Nr. 110; 111; 112; 122a Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b kr. fordelt med: kr. på nr. 110, 111 og 112, og kr. på 122a og 122b, og resten på maskiner m.v. På skødet læst 4/ er noteret ny adkomst 12/ Afmeldt skøde findes ikke på Landsarkivet for Fyn. Iflg. skr. 4/ er nr. 111a, 112, 117, 120, 121, 122c, 123, 124, 125, 126a, 126b, 127, 128, 129, 130, 131a, 131b, 132, 133a, 133b, 134, 135, og 136 udg. af matr. og inddraget under 110 På 110, 111a, For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a3b og 170a3a Østervoldgade 85 Uddrag af brandtaksationerne : Vedr. nr. 111: Se nr. 110 Vedr. Nr. 112: Se registrant II, brandtaksationen

20 Udst. Madsens enke Martin Jensen, købmand 649 Skøde 11/ Martin Jensens enke, Agnes 189 Skifteudskrift. Euphrosyne Liberta Jensen, Sidde f. Colding i uskiftet bo Liberta Jensens fællesbo Vilhelm Jensen, vaskeriejer 255 Arveudlægsskøde 2/ Afdøde vaskeriejer Martin Fru Anna Marie Jensen 26/10 Vilhelm Jensen 1957 Fru Anna Marie Jensen Vaskeriejer Olaf Valdemar Jensen Vaskeribestyrer Olaf Valdemar Jensen Renseriejer Jørgen Colding Jensen Nyborg Kommune Skøde 14/ Skøde 16/ Ekspropriation Tingl. 13/ / / / / / / kr. tillige med matr. no. 112 Nr. 110; 111; 112; 122a Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b kr. fordelt med: kr. på nr. 110, 111 og 112, og kr. på 122a og 122b, og resten på maskiner m.v. Parcel af nr. 111, dvs. 111b, som 14/ udgår af matriklen og inddrages under nr. 122c. På 110, 111a, 112 4/ udgår nr. 11a og 112 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171a Æblegade 11 Uddrag af brandtaksationerne : 1891: Ejer: Gartner N.C. Hansen. Forhuset ombygget forrige år: 1 etage med paptag. Facader er af puds på bindingsværk og grundmur. Længde 11 ¾ alen, dybde 10 ¾ alen, højde 4 alen, hertil en knast mod øst 6 alen lang og 6 alen høj. Til handel med 2 spejlglasruder. I øvrigt til beboelse. Henrik Bernhard Johansen, sejlmager Peder Rasmussen, arbejdsmand 466 Skøde 25/ / Peder Rasmussens enke, 1010 Testamente 28/4 Marie Carlsen 1890 Christen Jørgensen 1012 Vielsesattest 28/ kr. 20

21 Niels Christian Hansen, gartner Gartner Niels Christian Hansens enke, Marie Hansen Testamente 28/ Skifteudskrift. 29/6 Sidde 1914 i uskiftet bo 721 Skifteudskrift 14/ Johannes Christian Hansen og Jens Hansen Nyborg Kommune 721 Skøde 13/ / / udgår nr. 113 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171b Østervoldgade 87 Uddrag af brandtaksationerne : 1888: Ejer: Bager L. Jørgensen. Forhuset 8 år gammelt nyindrettet til beboelse: 2 etager med tegltag og ny kvist. Facaden er ikke oplyst. Længde 14 5/8 alen, dybde 13 alen, højde 9 ¼ alen. Til beboelse. 1923: Ejer: Fru Kætty Petersen. Forhuset nyopført: 2 etager med tegltag og muret kvist. Facader af fuget tegl. Længde 10,7 m, dybde 8,3 m, højde 6 m. Til beboelse. Bager L. Jørgensen og hustrus dødsfællesbo Overtelefonistinde, frk. Maren Kirstine Jørgensen, Ringe m.fl. L. Jørgensen, bager 134 Auktionsskøde 4 arvinger: 351 Arveudlægsskøde Overtelefonistinde frk. Maren (Karen) Kirstine Jørgensen; Møller Anton Laurits Jørgensen, Kilde Mølle; Bagermester Hans Jørgensen; Bager N.P. Nielsens børn 21/ / Nyborg Kommune 207 Skøde 17/ Albinus Jacobsen, drejermester Skøde 29/ / / / / kr kr. 21

22 Fogeden I.M. Hansen, vognmand Fru Kætty Falkenberg Petersen, f. Jensen, gift med vognmand Carl Petersen I.M. Hansen, vognmand 521 Skøde som hendes særeje Fogedudlægsskøde 6/ Anton Herman Pedersen, fhv. købmand Fru Valborg Lund, f. Christensen Anton Herman Pedersen, fhv. købmand Skøde 14/ Frøken Valborg Christensen Skøde 29/ Aage Lauesen, vognmand Skøde 28/ Nyborg Kommune Ekspropriation 16/ / / / / kr kr kr. 21/ udgår nr. 114 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171e Æblegade 9 Uddrag af brandtaksationerne : 1917: Ejer: Overtelefonistinde Maren Jørgensen, Ringe. Forhuset, ældre men godt vedligeholdt: 2 etager med tegltag og kælder under hele huset. Facader er af grundmur. Længde 9 m, dybde 9,5 m, højde 10m. I kælderen er der bageri, brødkammer og brænde. I stuen butik og beboelse. 1. og 2. sal er til beboelse. 1935: Ejer: Møller Anton Laurits Jørgensen m.fl. Forhuset: 3 etager med tegltag og kælder. Facader er af gule mursten. Længde 9 m, dybde 9,5 m, højde 10 m. Kælderen til brændsel. Stue, 1. og 2. sal er til beboelse. J. Jørgensen Lars Jørgensen, bager 48 Skøde 3/ Bager Lars Jørgensen og 4 arvinger: Arveudlægsskøde 30/10 hustrus dødsfællesbo Maren Kirstine Jørgensen; 1910 Anton Laurits Jørgensen; Hans Jørgensen; N.P. Nielsens 3 børn: Hans Peter Laurits Nielsen; Eleonora Amalie Nielsen; Max Ejnar Nielsen 8/ / kr. Hans Peter Laurits Nielsen Anton Laurits Jørgensen, 643 Skøde 29/4 7/5 På 1/12 part. 22

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested rkebog 1870 Christian Valentin 14.02.1870 15.02 Christian Christiansen, hmd, ulmand i Kragel. Christiansen død 1872 Ane Kirstine Larsdatter Rasmus Peder Andersen

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere