Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer"

Transkript

1 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94 Hovedvagten, Adelgade inden for Strandporten, tilhørte kommunen og udgik af matriklen iflg. resolution 7/ a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 155 Adelgade 7 Uddrag af brandtaksationerne : Østervoldgade : Ejer: Liberta Jensen, Martin Jensens enke. Hjørnebygningen: Opført 1875 i 3 etager med kælder og skifertag. Facaden er af røde sten med forsiringer, trukne bånd og gesimser samt kvadrepudset underetage. Længde 24 alen, dybde 15 ½ alen, højde 18 ½ alen. Til Beboelse og handel. Forhuset mod østervoldgade: Ældre bygning aldeles ombygget i indeværende år. Har 3 etager med delvis kælder og tegltag. Facaden er af gule sten. Længde 22 alen, dybde 11 ¼ alen, højde 15 alen. Til beboelse og handel. I omvurderingen 1933 angives, at forhuset mod Østervoldgade kun var i 2 etager. 96 Adelgade 7 Østervoldgade 49 Østervoldgade 51 Frøken Utke Martin Jensen, købmand 656 Skøde 14/ Martin Jensens enke, Agnes Euphrosyne Liberta Jensen, f. Colding 96a Fru Liberta Jensen August Rasmussen, købmand, og A. Andersen, murermester August Rasmussens enke, Anna Kirstine Rasmussen, f. Larsen A. Andersen, murermester Fru Anna Kirstine Rasmussen 189 Skifteudskrift. Sidde i uskiftet bo 325 Skøde 23/ Skifteudskrift 3/ / / / Skøde 30/ Chr. Petersen, slagtermester Skøde 11/ kr. Iflg. res. 22/ blev nr. 95 opdelt i 95a og 95b, sidste solgt til C.F. Schalburg kr. ½-delen Den anden ½-del kr kr. 1

2 Jens Erik Gejsø, møbelpolstrer Skøde 17/ kr. 95b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 156 Østervoldgade 51 Uddrag af brandtaksationerne : 1899: Ejer: Kaptajn, vinhandler Chr. F. Schalburg. Forhuset: Ældre bygning i 3 etager med port og tegltag. Gadefacaden er af gule sten med port. Længde 30 3/4 alen, dybde 10 ¼ alen, højde 15 alen. Til pakhus og beboelse. Ved omvurderingen 1907 var facaden blevet pudset. I stueetagen var der 2 butikker. I de 2 øvrige etager var der beboelse. Enkefru Agnes Euphrosyne Liberta Jensen, f. Colding Enkefru Liberta Jensen iflg. fuldmagt Kaptajn, vinhandler C.F. Schalburg 118 Skøde 29/ H.P. Hansen, snedkermester 256 Skøde 22/ Navigator Invest Nyborg ApS 2/ / Skøde 6/ kr kr. Dokumentation savnes for ejerskifter kr. LM 23/ : 237 m 2 96 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Adelgade 5 Uddrag af brandtaksationerne : Østervoldgade : Ejer: Kaptajn, vinhandler Schalburg. Hjørnehus (a+b) mod Adelgade og Skippergade opført 1858: 3 etager med kælder og tegltag. Facader er af røde sten med trukne bånd. Længden 29 alen mod Adelgade og 8 alen mod Skippergade, dybden henholdsvis 17 og 13 alen, højden 17 ½ alen. Der var vinlager og butik i kælderen, og beboelse i øvrige etager. Forhus (k) mod Østervoldgade (Østervoldgade 53): Ældre bygning i 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 16 ¼ alen, dybde 12 ¼ alen, højde 8 alen. Til beboelse og stald. Svarer til beskrivelsen 1867 Svarer til beskrivelsen I to mellembygninger (d+e) er der eddikebryggeri på 1. sal. 2

3 C.F. Schalburg Fogeden Johan Frederik Schalburg, konsul 787 Skøde 26/ Johan Frederik Schalburg, 273 Udlægsskøde 6/1 konsul og købmand 1906 A/S C.F. Schalburg 979 Skøde 31/ / / / kr. På kr. På 96 96a Adelgade 5 C.F. Schalburg Skøde 6/ Niels Hansen Skøde 4/ Tandlæge Niels C. Hansen Skøde 14/1 ApS 1993 Nr. 96a LM 7/2 1983; LM 23/ kr kr. 96c Østervoldgade 53 Esben Drejer Hansen 1/3-part Østfyn Invest I/S v/ Ole Petersen, Ove Krogh Kristensen og Esben Drejer Hansen Ove K. Kristensen og Ole Petersen Byggeriets Realkreditfond Skøde 10/ Skøde 31/ Auktionsskøde 7/ Reersjø Industri I/S v/ Kaj Skøde 28/10 Andersen og Kaj Mortensen 1987 Henning Pedersen Skøde 24/ Nr. 96c LM 23/ : 146 m kr kr kr kr. 97 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 159 Østervoldgade 55 Uddrag af brandtaksationerne : 1884: Ejer: Sejlmager Th. Jørgensen. Forhuset 26 år gammelt: 2 etager med tegltag. Pudset facade. Længde 8 alen, dybde 10 ½ alen, højde 7 ½ alen. Til beboelse. 3

4 Schyttes enke Anna Marie Henriette Christensen Frøken Karen Schnohr Sabroe Maria Karstensen, enke Rasmus Christian Jørgensen, remisearbejder Thøger Theodor Jørgensen, sejlmager 3 Skøde 18/ Krydstoldassistent C. Christensen 337 Skifteud- i ægteskab med skrift T.T. Jørgensens arving, Marie Jørgine Christine Caroline, f. Jørgensen Anna Marie Henriette Christensen 410 Skifteud- som eneste arving skrift efter C. Christensen og hustru Frøken Karen Schnohr Sabroe 893 Skøde 21/ Maria Karstensen, enke Skøde 23/ Rasmus Christian Jørgensen, 588 Skøde 16/3 remisearbejder 1917 Jens Peter Andersen, fyrbøder 881 Skøde 15/ Karen Marie Viola Jørgensen; Skifteretsat- Ellen Johanne Andrea test Mortensen; Peter Osvald Vitus Andersen; Hans Henry Evald Andersen 10/ / / / / / / Flemming R. Wegener Olsen Skøde 28/ Poul Mønsted Laursen Skøde 12/ Nina J. Nielsen og Henning Skøde 9/12 Pedersen 1982 Kurt Dahl Hansen Skøde 30/ Henning Pedersen Skøde 30/ Nina Joan Nielsen Skøde 12/ Aase Hansen Andersen Skøde 9/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 98 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 160 Østervoldgade 57 Uddrag af brandtaksationerne : 4

5 1928: Ejer: Enkefru Marie Schou. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur. Længde 4,8 m, dybde 6,5 m, højde 5,0 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 A. Jensens enke Christopher Jens Lindahl, skomager 276 Skøde 28/ / Christopher Jens Lindahls 504 Skifteudskrift 3/8 arvinger 1891 Christopher Jens Lindahls M.E. Skou, jernbaneportør 400 Skøde 15/4 27/4 arvinger Enkefru Anne Marie Schou Skifteudskrift 2/6 (Schow), f. Petersen 1937 J.C. Burkal, vinkyper Skøde 2/ Fru Birthe Kirstine Burkal 7/ Ole Johannes Christian Burkal Skøde 7/ Fru Anna Marie Burkal 13/ Ida Havn Rasmussen og Ole Skøde 20/8 Grundsøe 1980 Frank Vejstrup Larsen Skøde 7/ Karin Søberg Hansen Skøde 27/ Kirsten Bjerring Skøde 17/ kr kr kr kr kr kr kr. 99 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 161 Østervoldgade 59 Uddrag af brandtaksationerne : 1877: Ejer: Hornblæser H.H. Nielsen. Forhuset opført indeværende år: 2 etager med tegltag og kvist. Facaden er af grundmur. Længde 7 ½ alen, dybde 10 ¾ alen, højde 8 ½ alen. Til beboelse. 5

6 Østervoldgade 59 Østervoldgade 61 Anna Dreyer Enkefru Johanne Petersen, f. Nielsen Hans Henrik Nielsen, hornblæser 632 Skøde 1/ Fru Johanne Nicoline Erikka 680 Skifteudskrift 15/6 Petersen 1917 Enkefru Anna Petersen 681 Skøde 10/ Ole Johansen Burkal, ledvogter 454 Skøde 25/ personer. 1-7 født Nielsen; 8-14 født Burkal Hans Marius Burkal, kommunearbejder (arving nr. 13) Fru Thora Ingeborg Burkal 4/ / / / / Skøde 17/ / Gunnar Bøgebjerg Hansen, chauffør Skøde 4/ Fru Jytte Sørensen Skøde 21/ Mads Rauning Buhl og Line Skøde 15/6 Buhl 1988 Nicolaj Rasmussen Skøde 22/ kr. Tillige på matr. nr kr. Tillige på matr. nr. 100 Tillige på matr. nr kr kr kr kr kr. 100 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 162 Østervoldgade 61 Uddrag af brandtaksationerne : 1877: Ejer: Skrædder Mogens Hansens enke. Forhuset ombygget indeværende år: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 7 ½ alen, dybde hhv. 10 ½ og 13 alen, højde 8 ½ alen. Til beboelse. 6

7 Østervoldgade 59 Østervoldgade 61 E.L. Hansen Enkefru Johanne Petersen, f. Nielsen Mogens Henrik Hansen, skrædder 197 Skøde 8/ Mogens Henrik Hansens 524 Amtstilladelse enke, Hanne Hansen til at sidde i uskiftet bo H. Nielsen, overhornblæser 348 Skifteudskrift Fru Johanne Nicoline Erikka 680 Skifteudskrift 15/6 Petersen 1917 Enkefru Anna Petersen 681 Skøde 10/ Ole Johansen Burkal, ledvogter 454 Skøde 25/ personer født Nielsen; 8-14 født Burkal Hans Marius Burkal, kommunearbejder (arving nr. 13) 16/ / / / / / / Skøde 17/ kr. Tillige på matr. nr kr. Tillige på matr. nr kr. Efterfølgende: Se nr. 99 (Østervoldgade 59) 101a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 163 Østervoldgade 63 Uddrag af brandtaksationerne : 1915: Ejer: Værtshusholder J. Andersen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur, pudset og malet. Længde 8,9 m, dybde 7,6 m, højde 7 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 Weyle Christen Nielsen, skibsmand 287 Skøde 11/12 8/ kr Peder Christensen, krydsskippeskrift 133 Skifteud- 3/ kr Købmand C.F. Sørensen og Johan Andersen, værtshus- 233 Skøde 19/12 21/ kr. 7

8 sagfører Fr. Lersey som executor testamenti i Peder Christensens dødsbo Johan Andersen holder Christian Christensen, cigarhandler 185 Skøde 26/ / S.C. Juhl, direktør 224 Skøde 22/10 30/ Anton Peter Juhl, ekspedient 718 Skøde 20/1 14/ Anton Petersen, købmand Skøde 14/ Carl Tage Hansen, smed Skøde 12/ Flemming Johansen, maler Skøde 10/ Edvard Ossian Skøde 24/ Thorkild Sørensen Skøde 19/ Inga Nørgård Skøde 14/ Bjarne Nicolajsen Skøde 25/ kr kr kr kr kr kr kr. 20/3 solgt på tvangsauktion kr. 101b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Østervoldgade 65 Uddrag af brandtaksationerne : 1909: Ejer: Smedemester J.M. Møller. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af grundmur. Længde 17 ½ alen, dybde 10 ½ alen, højde 8 alen. I stueetagen en lille butik med spejlrude. Det øvrige er til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 A.A. Falck Jens Larsen, småkører 71 Skøde 21/ Skibsfører Lauritz Harald 286 Skifteudskrift Chr. Zachariassen efter sin 23/ / kr. Værdi: kr. 8

9 Skibsfører Laurits Harald Christian Zachariasens bo ved sagfører Niels Nielsen hustru, Kirstine, f. Larsen Sagfører Niels Nielsen som executor testamenti i Lauritz Harald Chr. Zachariassen og hustrus bo 106 Bevilling 9/ J.M. Møller, smedemester 460 Skøde 7/ / Christen Søndergaard Jensen, ingeniør 678 Skøde 9/ / Gotfred Christensen, overmontør 646 Skøde 16/ / Heinrich Thomsen, mekaniker Skøde 4/ Helga Thomsen og Elly 12/5 Thomsen 1976 Helga Thomsens 1/6-del Elly Thomsen 4/ Almennyttigt Byfornyelses- Skøde 28/5 og Saneringsselskab 1980 s.m.b.a. Boligforeningen Holmegården afd. 20 Skøde 14/ kr kr kr kr. 102 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer Østervoldgade 67 Uddrag af brandtaksationerne : 1921: Ejer: Portør G. Petersen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur med frontispice, pudset og oliemalet. Frontispicen er 6 m lang og går 2 m over taget. Forhusets længde er 11,6 m, dybde 8,5 m, højde 6,5 m. Til beboelse i begge etager samt tagetagen. Svarer til beskrivelsen 1867 Chr. Jakobsens enke Jacob Jensen, kleinsmed 351 Skøde 18/ / M. Larsens enke Jacob Jensens enke, Karen Jensen 231 Skøde 26/ / J.A. Jensen, smedemester 872 Skifteud- 11/11 9

10 Enkefru Camilla Jensen, f. Bock skrift 1889 J.A. Jensens enke, Camilla, f. Bock 873 Skifteudskrift 11/ Georg C. Th. Petersen, portør Skøde 11/4 15/ Ejner Nielsen, mejerist Skøde 3/ Anton Petersen, købmand Skøde 11/ Ejner Hansen og Gunnar Skøde 8/2 Hansen, snedkermestre 1939 Fru Rosa Lund Skøde 14/ Fogeden Max Christiansen Udlægsskøde 25/ Alfred Carlsen, tømrer Skøde 9/ Jens Henriksen Skøde 1/ Pryds og Hvass, Knudshovedvej, Skøde 29/8 Nyborg A/S 1975 Børge Eriksen Skøde 14/ Palle Christiansen og Inge Skøde 17/4 Lise Sørensen 1978 Pia V. Grøn (1/4); Knud Skøde 29/5 Vinquist (1/2); Jens Peter 1979 Larsen (1/4) Jens Peter Larsens ¼-part Pia V. Grøn Bodelingsoverenskomst Andelsselskabet Østergade 67 L og K I/S v/ Lone Larsen- Ledet og Kurt Carlsen 12/ Skøde 8/ Skøde 16/ kr kr kr kr kr. 24/ noteret udlæg ved tvangsauktion kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 103 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 168a Østervoldgade 69 Uddrag af brandtaksationerne : 1910: Ejer: Marskandiser L. Petersen. Forhuset, af ældre dato men velholdt: 2 etager med tegltag. Facaden er af grundmur. Længde 15 alen, dybde 15 ¼ alen, højde 10 ½ alen. I stueetagen en forretning med 2 store spejlruder. Det øvrige er til beboelse. Svarer til beskrivelsen

11 Poul Eybyes enke Sagfører A & L.C. Dons som executor testamenti i etatsråd J. Kruuse og hustrus, Kirstine Sophie, f. From, dødsfællesbo Jens Christian Petersen, skipper 144 Skøde 25/ J. Kruuse, etatsråd 573 Auktionsskøde 1/ Frøken Henriette Friis 20 Skøde 15/ / / / Frk. Henriette Friis L.C. Petersen, marskandiser 221 Skøde 16/ / Fru Marie Petersen Fogedudlægsskøde 11/ Fru Ester Rigmor Rosbo, Skøde 18/1 detaillist 1936 Laurits Winther, snedker Skøde 24/ Poul Emil Lund, snedker Skøde 11/ Jørgen Eriksen Skøde 6/ Pernille Rønsholdt Byrgesen Skøde 15/12 og Ulrik Just Eriksen 1988 Anna Lise Nielsen Skøde 20/ / / kr kr kr kr. Særeje kr kr kr kr kr kr. Anmeldelse om ejendommens opdeling i 2 ejerlejligheder Ændret anmeldelse om videreopdeling af ejerlejlighed nr. 2 benævnt nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 168b Østervoldgade 71 Uddrag af brandtaksationerne : 1913: Ejer: Skomager C.B. Hansens enke. 11

12 Forhuset: 3 etager til gaden, 2 etager til gården, med tegltag. Facaden er af oliemalet grundmur. Længde 12,9 m, dybde 9,3 m, højde 9,2 m til gaden og 6,1 m til gården. I halvdelen af stueetagen en barber- og frisørforretning med 3 store ruder af dobbelt fransk glas. Det øvrige er til beboelse. Jørgen Hansen Ane Marie Hansen Carl Bartholin Hansen, skomager 270 Skøde 7/ / Carl Bartholin Hansens enke, 15 Skifteud- 21/6 Ane Marie Hansen skrift. Sidde 1909 i uskiftet bo Marius Viktor Vikinge Garner, 345 Skøde 7/6 7/7 fotograf J. Kaare, købmand Skøde 9/ Poul Frederik Nielsen, købmand Skøde 17/ Otto Wagner, gartner Skøde 22/ Fru O. Multe-Hansen Skøde 28/ Ingemann Rasmussen, Skøde 5/1 snedkermester kr kr kr kr kr kr kr. 105 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169a Østervoldgade 73 Uddrag af brandtaksationerne : 1933: Ejer: Maskinarbejder K.M. Brunhede. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur. Længde 6,4 m, dybde 8,2 m, højde 6,5 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen

13 P. Nielsen F.F. Poulsen, tobakshandler 693 Skøde 13/ F.F. Poulsens enke, Vibeke 179 Skifteretstilladelse 2/11 Antonie, f. Petersen 1881 Vibeke Poulsen Julius Kjellerup, værtshusholder 400 Skøde 1/ Julius Kjellerup, værtshusholdebejdsmand Fritz Vilhelm Hellesen, ar- 494 Skøde 14/ Fritz Vilhelm Hellesens enke, 168 Skifteudskrift. 15/10 Marie Jacobine Hellesen Sidde 1915 i uskiftet bo Marie Jacobine Hellesen Frederik Sofus Hansen, Skøde 15/10 kurvemager 1915 Knud Christian Hansen 510 Skøde 1/ / / / / / / / K.M. Brunhede, maskinarbejder Skøde 11/ N.P. Nielsen, arbejdsmand Skøde 30/ Otto Viggo Andreasen, stationsarbejder Skøde 13/ Otto Theilade, handelsgartner Skøde 12/ Fru Hanne Jørgine Theilade 17/ Anna Grethe Madsen Skøde 29/ John Skovsende og Preben 21/6 Madsen 1995 Ruth Junkuhn Skøde 9/ kr kr kr kr kr kr kr kr. 106 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169b Østervoldgade 75 Uddrag af brandtaksationerne : 1909: Ejer: Kurvemager F.S. Hansen. Forhuset: 2 etager til gaden, 1 etage til gården, med tegltag. Facaden er af oliemalet grundmur. Længde 10 ¼ alen, dybde 13 alen, højde 9 alen mod gaden, 4 ½ alen mod gården. I stueetagen en butik, et køkken og et værelse. På 1. sal beboelse. Svarer til beskrivelsen

14 C.F. Wissing Hans Zachariassen, lods 269 Skøde 2/ Hans Zachariassens enke, 842 Skifteudskrift Kirstine Zachariassen -93 Hans Zachariassen og hustrus 247 Testamente 17/3 4 arvinger: Caroline Zachariassen 1/5 P. Henriksen, garver 1/5 Chr. Hansen, telegrafist 2/5 Lauritz Zachariassen 1/5 Afdøde Caroline Petrea Zachariassens andel af arven P. Henriksens enke, Hansine Henriksen; Chr. Hansen; Lauritz Zachariassens dødsbo. P. Henriksen, garver Chr. Hansen, telegrafist Lauritz Zachariassen 856 Skifteudskrift F.S. Hansen, kurvemager 294 Skøde 15/ / / / / / Knud Christian Hansen 511 Skøde 1/ / K.M. Brunhede, maskinarbejder Skøde 11/ N.P. Nielsen, arbejdsmand Skøde 30/ Chr. Jørgensen, bagermester Skøde 18/ Hans Geisler, sætteskipper Skøde 3/ kr. Værdi: kr kr kr kr kr. 107 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 169c Østervoldgade 77 Uddrag af brandtaksationerne : 1898: Ejer: Kobbersmed Frederiksen. Forhuset opført indeværende år: 2 etager med kælder under bageste fjerdedel og med skifer- og tegltag. Længde 11 ¾ alen, dybde 13 alen, højde 11 ¼ alen. I stueetagen en mindre butik med spejlglasrude. Det øvrige er til beboelse. 14

15 C.F. Wissing Hans Pedersen, lods 269 Skøde 2/ Hans Pedersens enke, Severine 93 Bevilling til Pedersen at sidde i uskiftet bo Marie Petrine Jensen, f. Petersen og Caroline Petersen 552 Skifteudskrift 11/ / / Marie Petrine Jensen efter fuldmagt H. Jørgensen, pensionist 552 Skøde 6/ / H. Jørgensen, pensionist J. Frederiksen, kobbersmed 845 Skøde 3/ / Johan Frederiksen, kobbersmed Axel Theodor Jacobsen, maskinarbejder 398 Skøde 9/ / Knud Christian Hansen, 113 Skøde 2/7 7/7 partikulier Skifteretten Frederik Sofus Hansen, Skøde 17/4 kurvemager 1929 Frederik Lotus Hansen, Skøde 17/4 kurvemager 1929 Fru Lovise Karoline Hansen 14/ Karl Frede Jensen, fisker Skøde 14/ Fru Dagny K. Jensen 31/ Hans Georg Pedersen, arbejdsmand Skøde 31/ Alex Pedersen; Hanne Olsen; Skifteretsat- 24/11 Bodil Jeppesen; Anny test 1976 Nielsen Ebba Margrethe Jacobsen Skøde 17/ Kim Andersen Skøde 16/ Bjarne og Susanne Andersen Skøde 27/ kr kr kr kr kr kr. 108a For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a1 Østervoldgade 81 Uddrag af brandtaksationerne : 15

16 1924: Ejer: Gymnastiklærer L. Hansen. Forhuset: 2 etager med tegltag. Gadefacaden er af oliemalet grundmur med en frontispice af bindingsværk som er 5 m lang og går 2,3 m over taget. Forhusets længde er 12,4 m, dybde 8,8 m, højde 6,3 m. Til beboelse. Svarer til beskrivelsen 1867 Dagmar K.E. Hansen Birthe Wittendorff og Ove Wittendorff 8/ / / / / / / / / Primon H. Jørgensen, våbenmester 241 Skøde 21/ H. Jørgensen, pensionist N.C. Hansens enke, Kirstine, 453 Skøde 16/12 f. Rasmussen 1884 Jørgen Hansen Dyreborg, 190 Vielsesattest 26/6 styrmand 1887 Jørgen Hansen Dyreborg J. Sørensen, oversergent 253 Skøde 2/ J. Sørensen, oversergent L. Hansen, sergent 176 Skøde 19/ Viktor Edvard Hansen; Olga Bertha Marie Hansen; Axel V. Hansen; Karen Elisabeth Hansen Fru Elisabeth Meier Arveudlægsskøde Fru Inge Jensen Arveudlægsskøde Dagmar Hansen /5 Skøde 22/ kr kr kr kr kr. for ½-parten kr. for ½-parten På en anpart. 16/ noteret off. skiftebehandling ang. Dagmar K.E. Hansens anpart Herefter ejer af ¾-del kr. 108b For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer - Østervoldgade 79 Uddrag af brandtaksationerne : 1897: Ejer: Formand N.P. Trondhjem. Forhuset ombygget indeværende år: 3 etager med tegltag og mindre kælder. Facaden er af oliema- 16

17 let grundmur. Længde 11 ¼ alen, dybde 14 alen, højde 13 ½ alen. I stuen butik med spejlglasruder. I det øvrige er der beboelse. H. Jørgensen, pensionist Niels Peter Trondhjem, litsenbroder Skøde 1/ / Julie Trondhjem, f. Pelck Hans Peter Severin Trondhjem, Skøde 18/3 27/3 bromand Ane Johanne Helene Trondhjetest Skifteretsat- 10/ Harry Nielsen, chauffør Skøde 10/ Henning Carlsen Skøde 3/ Institutionsbyggeselskabet Skøde 28/8 Makarenko ApS 1979 Andelsselskabet Østervoldgade Skøde 4/ kr. 30/ noteret salg ved tvangsauktion kr. Karsten Andersen Auktionsskøde 1/ Henning Nørgaard Pedersen Skøde 9/ kr kr kr kr kr. 109 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a2b Østervoldgade 83 Uddrag af brandtaksationerne : 1895: Ejer: Tømrermester Chr. Nielsen. Forhuset opført indeværende år: 3 etager, tegltag på trimpelværk og kælder under halvdelen af huset. Facaden er af røde sten med pudsede gesimser, bånd og indfatninger samt kvadrepudset underetage. Længde 22 alen, dybde 15 alen, højde 16 ½ alen. Til beboelse. 17

18 Hemmeleff J.A. Jensen, smedemester 111 Skøde 25/ / J.A. Jensens enke, Camilla, 873 Skifteudskrift 11/11 f. Bock 1889 Camilla Jensen Christian Frederik Nielsen, 590 Skøde 8/5 13/5 tømrermester Christian Frederik Nielsens 383 Skifteudskrift. 4/12 enke, Emilie Nielsen, f. Sidde 1916 Lemberg i uskiftet bo Emilie Nielsen, enke Albert Petersen, malermester 387 Skøde 29/11 4/ Albert Petersens hustru, 794 Ægtepagt 16/7 Marie, f. Madsen 1917 Frederik Wilhelm Cederfeld Skøde 4/2 de Simonsen, direktør 1941 Fru Carla Jensen Skøde 1/ Karsten Mogensen Brunhede, Skøde 17/11 maskinarbejder 1950 Chr. Brunhede og N.H. Skøde 24/10 Brunhede 1966 Chr. Brunhede, værkfører N.H. Brunhede, elinstallatør Skøde 3/3 som eneejer 1978 Navigator Invest Nyborg ApS Skøde 7/ kr kr kr. Hendes særeje kr kr kr kr kr. for ½-parten kr. 110 For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a2 Østervoldgade 85 Uddrag af brandtaksationerne : 1883: Ejer af nr. 110 og 111: Købmand M. Jensen. Forhuset, en ny bygning: 3 etager med skifertag og halv kælder. Facaden er af grundmur. Længde 26 alen, dybde 15 ¼ alen, højde 18 alen. Til beboelse. Nr. 110 og 111 I vestre ende af forhuset var der en port, som ikke er nævnt i brandtaksationen, men som fremgår af fotos. P. Hansens arvinger J.H. Hemmeleff, købmand 245 Skøde 20/12 20/12 18

19 Sophie Jacobine Andrea Hemmeleff J.H. Hemmeleffs enke, Sophie Jacobine Andrea Hemmeleff, f. Bock Skifteattest 4/4 30/ Liberta Jensens fællesbo Vilhelm Jensen, vaskeriejer 255 Arveud- Martin Jensen, købmand 4 Skøde 23/ Martin Jensens enke, Agnes 189 Skifteudskrift. Euphrosyne Liberta Jensen, Sidde f. Colding i uskiftet bo 2/10 lægsskøde 1928 Fru Anna Marie Jensen 26/ Afdøde vaskeriejer Martin Vilhelm Jensen Fru Anna Marie Jensen Vaskeribestyrer Olaf Valdemar Jensen Skøde 14/ / / / / / ? 12/ Nyborg Kommune Skøde 22/ Nyborg Kommune Ekspropriation 31/ Ansat tillige med matr. no. 122 til kr kr. tillige med matr. no. 122 Nr. 110; 111; 112; 122a Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b kr. fordelt med: kr. på nr. 110, 111 og 112, og kr. på 122a og 122b, og resten på maskiner m.v. På skødet læst 4/ er noteret ny adkomst 12/ Afmeldt skøde findes ikke på Landsarkivet for Fyn. Iflg. skr. 4/ er nr. 111a, 112, 117, 120, 121, 122c, 123, 124, 125, 126a, 126b, 127, 128, 129, 130, 131a, 131b, 132, 133a, 133b, 134, 135, og 136 udg. af matr. og inddraget under 110 På 110, 111a, For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 170a3b og 170a3a Østervoldgade 85 Uddrag af brandtaksationerne : Vedr. nr. 111: Se nr. 110 Vedr. Nr. 112: Se registrant II, brandtaksationen

20 Udst. Madsens enke Martin Jensen, købmand 649 Skøde 11/ Martin Jensens enke, Agnes 189 Skifteudskrift. Euphrosyne Liberta Jensen, Sidde f. Colding i uskiftet bo Liberta Jensens fællesbo Vilhelm Jensen, vaskeriejer 255 Arveudlægsskøde 2/ Afdøde vaskeriejer Martin Fru Anna Marie Jensen 26/10 Vilhelm Jensen 1957 Fru Anna Marie Jensen Vaskeriejer Olaf Valdemar Jensen Vaskeribestyrer Olaf Valdemar Jensen Renseriejer Jørgen Colding Jensen Nyborg Kommune Skøde 14/ Skøde 16/ Ekspropriation Tingl. 13/ / / / / / / kr. tillige med matr. no. 112 Nr. 110; 111; 112; 122a Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b Nr. 110; 111; 112; 122a; 122b kr. fordelt med: kr. på nr. 110, 111 og 112, og kr. på 122a og 122b, og resten på maskiner m.v. Parcel af nr. 111, dvs. 111b, som 14/ udgår af matriklen og inddrages under nr. 122c. På 110, 111a, 112 4/ udgår nr. 11a og 112 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171a Æblegade 11 Uddrag af brandtaksationerne : 1891: Ejer: Gartner N.C. Hansen. Forhuset ombygget forrige år: 1 etage med paptag. Facader er af puds på bindingsværk og grundmur. Længde 11 ¾ alen, dybde 10 ¾ alen, højde 4 alen, hertil en knast mod øst 6 alen lang og 6 alen høj. Til handel med 2 spejlglasruder. I øvrigt til beboelse. Henrik Bernhard Johansen, sejlmager Peder Rasmussen, arbejdsmand 466 Skøde 25/ / Peder Rasmussens enke, 1010 Testamente 28/4 Marie Carlsen 1890 Christen Jørgensen 1012 Vielsesattest 28/ kr. 20

21 Niels Christian Hansen, gartner Gartner Niels Christian Hansens enke, Marie Hansen Testamente 28/ Skifteudskrift. 29/6 Sidde 1914 i uskiftet bo 721 Skifteudskrift 14/ Johannes Christian Hansen og Jens Hansen Nyborg Kommune 721 Skøde 13/ / / udgår nr. 113 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171b Østervoldgade 87 Uddrag af brandtaksationerne : 1888: Ejer: Bager L. Jørgensen. Forhuset 8 år gammelt nyindrettet til beboelse: 2 etager med tegltag og ny kvist. Facaden er ikke oplyst. Længde 14 5/8 alen, dybde 13 alen, højde 9 ¼ alen. Til beboelse. 1923: Ejer: Fru Kætty Petersen. Forhuset nyopført: 2 etager med tegltag og muret kvist. Facader af fuget tegl. Længde 10,7 m, dybde 8,3 m, højde 6 m. Til beboelse. Bager L. Jørgensen og hustrus dødsfællesbo Overtelefonistinde, frk. Maren Kirstine Jørgensen, Ringe m.fl. L. Jørgensen, bager 134 Auktionsskøde 4 arvinger: 351 Arveudlægsskøde Overtelefonistinde frk. Maren (Karen) Kirstine Jørgensen; Møller Anton Laurits Jørgensen, Kilde Mølle; Bagermester Hans Jørgensen; Bager N.P. Nielsens børn 21/ / Nyborg Kommune 207 Skøde 17/ Albinus Jacobsen, drejermester Skøde 29/ / / / / kr kr. 21

22 Fogeden I.M. Hansen, vognmand Fru Kætty Falkenberg Petersen, f. Jensen, gift med vognmand Carl Petersen I.M. Hansen, vognmand 521 Skøde som hendes særeje Fogedudlægsskøde 6/ Anton Herman Pedersen, fhv. købmand Fru Valborg Lund, f. Christensen Anton Herman Pedersen, fhv. købmand Skøde 14/ Frøken Valborg Christensen Skøde 29/ Aage Lauesen, vognmand Skøde 28/ Nyborg Kommune Ekspropriation 16/ / / / / kr kr kr. 21/ udgår nr. 114 af matriklen og inddrages under nr For den foregående periode, , se registrant II gammelt matrikelnummer 171e Æblegade 9 Uddrag af brandtaksationerne : 1917: Ejer: Overtelefonistinde Maren Jørgensen, Ringe. Forhuset, ældre men godt vedligeholdt: 2 etager med tegltag og kælder under hele huset. Facader er af grundmur. Længde 9 m, dybde 9,5 m, højde 10m. I kælderen er der bageri, brødkammer og brænde. I stuen butik og beboelse. 1. og 2. sal er til beboelse. 1935: Ejer: Møller Anton Laurits Jørgensen m.fl. Forhuset: 3 etager med tegltag og kælder. Facader er af gule mursten. Længde 9 m, dybde 9,5 m, højde 10 m. Kælderen til brændsel. Stue, 1. og 2. sal er til beboelse. J. Jørgensen Lars Jørgensen, bager 48 Skøde 3/ Bager Lars Jørgensen og 4 arvinger: Arveudlægsskøde 30/10 hustrus dødsfællesbo Maren Kirstine Jørgensen; 1910 Anton Laurits Jørgensen; Hans Jørgensen; N.P. Nielsens 3 børn: Hans Peter Laurits Nielsen; Eleonora Amalie Nielsen; Max Ejnar Nielsen 8/ / kr. Hans Peter Laurits Nielsen Anton Laurits Jørgensen, 643 Skøde 29/4 7/5 På 1/12 part. 22

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene 1797-1869 registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer

Registrant II: Ejendomme i Nyborg bag voldene 1797-1869 registreret efter gamle matrikelnumre tilføjet nuværende/seneste gadenavn og husnummer 1 For den foregående periode, 1683-1797, se registrant I brandtaksationsnummer 1 Blegdamsgade 14 For den efterfølgende periode, 1869-1985, se registrant III nyt matrikelnummer 226 og 227a Brandassurancesum

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. NAVN FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN FRØRUP BY 1. FAMILIE Niels Christensen Fiel 01-05-1871 Gift Gaardbestyrer 1897 Vorup Randers

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5.

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5. A3 B9 C5 EMMA ANDREA SONNE CASPERSEN, f. 25/1 1890, d. 23/4 1977, g. 4/5 1917 ALBERT EINER ALBINUS JØRGENSEN (søn af graver ved Sct. Hans kirke Jørgen Christian Albinus J., Odense, og Kirstine Marie Eilersen),

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Kirkebog - for Hesselager Sogn, 1920 1935, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Hesselager Kirkebog, fødte Mandkøn 1920-1935. 1. 1920, 11. januar, Ny Hesselager, Henry Nellemann Hansen. Døbt i Kirken

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere