Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen."

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 11 Green Teams i de udsatte byområder (TMF 138) Baggrund Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen. Budgetønsket vil gøre det muligt via ekstra bemanding give en hjælp til styrket integrationen af unge og ledige omfattet af Green Teams beskæftigelsestiltag. Derudover vil Green Teams kunne bringe ren- og vedligeholdelsen i de udsatte byområder på niveau med resten af kommunen. Den nuværende bevilling på 6,1 mio. kr. for årene anvendes til en væsentlig opkvalificering af fastansatte medarbejdere, så de kan løfte deres nye rolle som Green Teams medarbejdere, der dels indgår i driftssamarbejder med medarbejdere fra de almene boligforeninger og involverer sig i borgerinddragelse, dels er mentorer for unge i lommepenge- og fritidsjob samt ledige i løntilskuds- og jobrotationsstillinger. Ud over denne Green Teams uddannelse anvendes bevillingen til lommepengejob, som ikke kan finansieres af kommunens pulje til fritidsjob, samt til borgerinddragelse, kampagne, anlæg og sekretærbistand. Indhold Budgetønsket vil resultere i flere driftsmedarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Renhold og Center for Park og Natur, som sammen kan sikre, at der sker et regulært løft i ren- og vedligeholdelsen af de udsatte byområder, samtidig med at der vil kunne oprettes flere løntilskuds- og rotationsstillinger under Green teams. Budgetønsket vil gøre det muligt for alvor at udvikle og udnytte renholdelsesområdets potentiale som sted for kvalificerede jobtræningsforløb, der kan være indgangen til arbejdsmarkedet for borgere med svag uddannelsesbaggrund. Det tager tid at sidemandsoplære, og det tager tid at være en god mentor for en ung i fritids-/lommepengejob eller en ledig i løntilskuds- eller jobrotationsstilling. Opgraderingen af driftsmedarbejdere vil fordele sig som følger: Bispebjerg/Nordvest: 6 medarbejdere og maskinel Tingbjerg/Husum: 6 medarbejdere og maskinel Side 1 af juni 2012 Sagsbehandler Birgitte Damgaard Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej Ja

2 Nørrebro: 10 medarbejdere og maskinel Opgraderingen vil betyde en fordobling af den medarbejder-gruppe, der vil blive direkte involveret i green teams. De økonomiske konsekvenser Tabel 1. Serviceudgifter kr p/l Bispebjerg/Nordvest Tingbjerg/Husum Nørrebro Serviceudgifter i alt Tidsangivelse Tabel 2. Tidsangivelse for driftsaktivitet Driftsaktivitet, tidsangivelse kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv - Projekt igangsat X - BR-bevilling givet X - Projekt sat i fuld drift X - Projekt afsluttet X Tidligere afsatte midler I forbindelse med budget 2012 blev det aftalt, at Green Teams skal løfte ren- og vedligeholdelsen i de udsatte byområder, samtidig med at Green Teams skaber nye beskæftigelsesmuligheder for unge og ledige. Renholdelses- og vedligeholdelsesindsatserne skal ske i et samarbejde mellem driftsmedarbejdere fra kommunen og de almene boligselskaber samt ved involvering af borgerne. Beskæftigelsesindsatserne skal indeholde jobtræningsstillinger samt lommepengejob hos både kommunen og de almene boligselskaber. Evalueringen af det forudgående pilotprojekt tryghedsteams, som blev gennemført i 2011 viste, at kommunens renholdelsesmedarbejdere gerne påtager sig rollen som jobtræner og mentor og at kompetenceudvikling yderligere styrker interessen. Dette ejerskab og engagement er blevet bekræftet af det igangværende arbejde med at udmønte 2012-bevillingen. Forslaget sikrer det efterspurgte løft til ren- og vedligeholdelse i de udsatte byområder gennem ekstra bemanding. Som en positiv sidegevinst vil den ekstra bemanding også give kommunens driftsmedarbejdere bedre muligheder for at integrere de unge og ledige, som bliver en del af Green Teams beskæftigelsestiltag. Side 2 af 8

3 Bevillingen i budget 2012 giver ikke rum til ekstra bemanding men anvendes til en Green Teams uddannelse, hvor driftsmedarbejdere fra kommunen og de almene boligselskaber klædes på til at løfte deres nye rolle som Green Teams medarbejdere, der samarbejder med hinanden og borgerne om ren- og vedligeholdelsen af de udsatte byområder, samt fungerer som mentorer for unge og ledige i Green Teams beskæftigelsestiltag. Dertil bruges bevillingen til lommepengejob, borgerinddragelse, kampagne, anlæg og sekretærbistand. Hvis det viser sig nødvendigt at prioritere / reducere i budgetønsket, så er det forvaltningens anbefaling at reducere på tværs af de tre geografiske områder, hvilket vil muliggøre implementering af green teams også på Nørrebro, hvor projektet endnu ikke er nået så langt. Side 3 af 8

4 Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler: kr (løbende p/l) Budgetaftale 2010: Kickstart København : Budgetaftale 2011: KBH i Vækst Budgetaftale 2012: Afsatte midler i alt Heraf forbrugt 0,2 Side 4 af 8

5 BUDGETNOTAT Budgetnotat Erhverv i stueetager i særligt udsatte boligområder (TMF 139) Sagsbehandler Jannik Egelund Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej Ja Baggrund København har en række udsatte boligområder, som er præget af monofunktionalitet, utryghed og har en lukket fysisk karakter, der ikke henvender sig til offentligheden. Aktivering af stueetagerne i form af udadvendte aktiviteter er en måde at skabe mere liv i områderne på blandt andet ved at give mennesker uden tilhørsforhold til områderne en grund til at komme der. Kommunen har i andre sammenhænge positive erfaringer med at sætte fokus på aktivitet i stueetagerne og skabe liv i overgangen mellem bygning og byrum (en såkaldt kantzone-strategi). En aktiv kantzone bidrager til oplevelsen af en varieret by, højner byrummets kvalitet, formidler ejerskab og understøtter bylivet ved at skabe plads til aktiviteter, ophold og mødesteder langs bygningerne. Det er samtidig erfaringen, at udadvendt aktivitet i stueetagerne skaber øget tryghed og bidrager til at reducere kriminaliteten i og omkring et boligområde. Aktivering af stueetager særligt med fokus på små butikker med mad og kreative erhverv har på få år bidraget til, at Jægersborgsgade er blevet en af byens mest interessante gader med mange små butikker og restauranter samt langt større tryghed. På Carlsberg arbejdes med en lignende strategi. Begge steder har private grundejere (henholdsvis en andelsboligforening og Carlsberg) gennem en bevidst strategi og attraktive lejevilkår tiltrukket erhverv og skabt en positiv udvikling. Kommunen ønsker at overføre de positive erfaringer til de særligt udsatte almene boligområder. Udfordringen er, at lokaler i stueetagen i almene boligafdelinger som udgangspunkt skal lejes ud til balancelejen (boligafdelingens udgifter pr. m 2 ), for at boligafdelingen ikke lider et tab ved udlejningen. Balancelejen ligger imidlertid ofte over markedslejen for små kreative erhverv, madsteder mm. Det Side 5 af 8

6 betyder, at boligorganisationerne i praksis ikke kan udleje stueetagerne til erhverv. Hvis der lejes ud til en lavere leje end balancelejen, skal beboerne nemlig betale en højere husleje for at dække tabet ved udlejningen af stueetagerne. Kommunen ønsker derfor i en forsøgsperiode at kompensere relevante boligafdelinger, hvis boligafdelingen for eksempel i forbindelse med en fysisk eller boligsocial helhedsplan vil udleje lokaler i stueetagerne til kreative erhverv, restauranter, små butikker, gallerier med mere. Dermed undgås det, at beboerne skal betale en højere husleje som led i forsøget. I praksis sker det ved, at kommunen betaler differencen mellem balancelejen og markedslejen for udlejning af stueetagerne til (kreative) erhverv. Indhold 5-årigt forsøg, hvor boliger eller andre lokaler i stueetagerne i 3-5 af de særligt udsatte almene boligområder lejes ud til erhverv med kompensation fra kommunen. Udlejningen tænkes at ske i relativt små enheder, for eksempel m 2, og typisk til små butikker, madsteder, gallerier, atelier og andre kreative erhverv. Forsøget forudsætter medvirken fra de almene boligorganisationer til omdannelse af boliger (eller andre lokaler) til erhvervslokaler. Det kan blandt andet ske i forbindelse med fysiske eller boligsociale helhedsplaner. Kommunen har fået positive tilkendegivelser herpå. Hvis der i særlige tilfælde er tale om portrum, depotrum m.v. som p.t. ikke er omfattet af huslejebetaling, skal der alene tages stilling til beslutning om ændret funktion. Forsøget forudsætter endvidere en dispensation fra reglerne i sideaktivitetetsbekendtgørelsen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Forslag om etablering af erhverv er netop et vigtigt element i regeringens strategi for særligt udsatte byområder. Teknik og Miljøforvaltningen forventer derfor at Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter vil være imødekommende overfor et forsøg med etablering af erhverv. Forvaltningen vurderer, at huslejen skal ligge på ca. 500 kr. pr. m 2 om året, hvis den skal være attraktiv for de omtalte erhverv. Det medfører en kompensation på ca kr. pr. m 2. Hvis der afsættes 1 mio. kr. årligt i en fem-årig periode, vil det gøre det muligt at omdanne ca m 2 til erhverv. Det svarer til ca udlejningsenheder á m 2. Side 6 af 8

7 Gennemførelse Hvis forsøget besluttes, vil forvaltningen i dialog med de almene boligorganisationer udpege relevante områder og lokaler. Samtidig vil forvaltningen indsende en dispensationsansøgning til ministeriet under den særlige udfordringsret for særligt udsatte boligområder. Forsøget forventes at kunne igangsættes med de første udlejninger primo Regneeksempler på tre særligt udsatte boligområder Balancelejen (huslejen eks. forsyningsudgifter m.m.) i Mjølnerparken er 785 kr. om året pr. m 2. For at opnå de 500 kr. pr. m 2 pr. år, skal kommunen altså betale 285 kr. pr. m 2 pr. år. Hvis det antages, at en butik i gennemsnit er på m 2, og der skal butikker til for at gøre forsøget interessant, skal der ydes kompensation for ca m 2. Det vil altså koste kommunen kr. årligt. Balancelejen (huslejen eks. forsyningsudgifter m.m.) i Aldersrogade er 865 kr. om året pr. m 2. For at opnå de 500 kr. pr. m 2 pr. år, skal kommunen altså betale 365 kr. pr. m 2 pr. år. Hvis det antages at en butik i gennemsnit er på m 2, og der skal butikker til for at gøre forsøget interessant, skal der ydes kompensation for ca m 2. Det vil altså koste kommunen kr. pr. år. Balancelejen (huslejen eks. forsyningsudgifter m.m.) i Hørgården er 719 kr. om året pr. m 2. For at opnå de 500 kr. pr. m 2 pr. år, skal kommunen altså betale 219 kr. pr. m 2 pr. år. Hvis det antages at en butik i gennemsnit er på m 2, og der skal butikker til for at gøre forsøget interessant, skal der ydes kompensation for ca m 2. Det vil altså koste kommunen kr. pr. år. Evaluering Forsøget anses for vellykket hvis der efter forsøgsperioden er grundlag for at videreføre mindst 10 erhvervslejemål i hver af afdelingerne. De økonomiske konsekvenser Ved etablering af 60 butikker skal et tilskud på 1 mio. kr. årligt gives over en 5-årig periode. Der regnes med en indfasningsforsinkelse primo 2013, så der kun gives kr. i Hvis det besluttes at støtte etablering af et mindre antal butikker f.eks. 30 vil udgifterne reduceres tilsvarende til henholdsvis kr. om året og i indfasningsåret Tabel 1. Serviceudgifter kr p/l Serviceudgifter: - Huslejetilskud ved etablering af butikker Serviceudgifter i alt (ved reduceret antal) 750 (375) (500) (500) (500) Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Oversigt over indsatser i Strategiaftalen

Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Bilag 3: Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Indsatsområde Indsatstitel Kort beskrivelse af indsatsen Finansiering Ansvarlige parter Ejendomsdrift Målet

Læs mere

3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken

3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken 3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Udviklingsplan for Mjølnerparken Mjølnerparken fra isoleret boligområde til levende by (M1) (U23) Tema: Sammenhængskraft Pakke:

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bilag 4 Vækst, erhverv og grøn omstilling

Bilag 4 Vækst, erhverv og grøn omstilling Bilag 4 Vækst, erhverv og grøn omstilling ! " # 4-#$4% " "% ("% % % " # 0$."% #00 "4-#$ % % #0 / ""56*0% 5 557*8)96 "" "- 1% "% % "--( *% ""% % "--(% % (-"--( 2!#(-% " *##(-% " + ",-.$# ", % #% ( $% "%

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser: Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Indkomsterstattende Ydelser/pension

Indkomsterstattende Ydelser/pension Fællessekretariat Viborg Et samarbejde mellem Boligselskabet Viborg, Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Viborg Kjellerup & Viborg Kommune Ansøgning til Landsbyggefonden September 2011 Udarbejdet

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Initiativaftale for Bispebjerg/Nordvest

Initiativaftale for Bispebjerg/Nordvest Initiativaftale for Bispebjerg/Nordvest Indgået mellem Københavns Kommune og fsb Gældende for perioden 2012-2020 Indhold Overordnet om initiativaftalen og Bispebjerg/Nordvest... 2 1. Styrket kernedrift...

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab

Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab Partnerskabsaftale for Folehaven Tryghedspartnerskab 2018-2021 1 1. Aftale om Folehaven Tryghedspartnerskab Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Initiativaftale for Tingbjerg/Husum

Initiativaftale for Tingbjerg/Husum Initiativaftale for Tingbjerg/Husum Indgået mellem Københavns Kommune, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen AAB og fsb Gældende for perioden 2012-2020 Indhold Overordnet om initiativaftalen og Tingbjerg/Husum...

Læs mere

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Budgetnotat fremme af frivillighed i Københavns Kommune

Budgetnotat fremme af frivillighed i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning BUDGETNOTAT Budgetnotat 2013 - fremme af frivillighed i Københavns Kommune Baggrund Der er et øget fokus på frivillighed i samfundet og et

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder Socialdemokratiet har i forbindelse med besøg i Mjølnerparken

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Initiativaftale for Nørrebro

Initiativaftale for Nørrebro Initiativaftale for Nørrebro Indgået mellem Københavns Kommune, Boligselskabet AKB, København, Lejerbo, Boligforeningen VIBO og fsb Gældende for perioden 2012-2020 Indhold Overordnet om initiativaftalen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 8 Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge Notatet

Læs mere

Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 03. juli 2018 Sagsnr. 2018-0171432 Dokumentnr. 2018-0171432-7 Kære Astrid Aller, Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

3.2 Udviklingsplan Folehaven

3.2 Udviklingsplan Folehaven 3.2 Udviklingsplan Folehaven Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Udviklingsplan for Folehaven Sikker stiforbindelse gennem Folehaven fra Grønttorvet til Valby Idrætspark (F1) (U50) Tema: Sammenhængskraft

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015)

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september

Læs mere

2) kommunens arbejde med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler intensiveres.

2) kommunens arbejde med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler intensiveres. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØUs aflæggerbord Årlig status på antal uddannelsesaftaler i Københavns Kommune 2014 Dette notat er en årlig status på antal uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingen i udsatte boligområder i København og på Frederiksberg. v/bo Andersen Konsulent, Boligsocial Funktion, Landsbyggefonden

Udviklingen i udsatte boligområder i København og på Frederiksberg. v/bo Andersen Konsulent, Boligsocial Funktion, Landsbyggefonden Udviklingen i udsatte boligområder i København og på Frederiksberg v/bo Andersen Konsulent, Boligsocial Funktion, Landsbyggefonden Emner i dagens workshop Udsatte boligområder hvordan udsat? Boligsociale

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale

TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale TINGBJERG-HUSUM PARTNERSKAB Partnerskabsaftale 2017-2020 Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 20. FEBRUAR 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 20. FEBRUAR 2014 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for sundhedspolitikken

Sagsnr Dokumentnr Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for sundhedspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 for sundhedspolitikken Dokumentnr. 2011-384547 Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (revideret 7 september) Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser

Læs mere

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Baggrund BR besluttede den 11. februar 2016 at etablere midlertidige

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Kultur og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 20. februar Mødetidspunkt: 21:40. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:40 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 30. Fortsat udvikling under Bispeengbuen Åbent - 01.11.20-P20-6-17

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag Økonomiudvalget 18.06.2013 Punkt nr. 140, 20. bilag juni 2013 1 Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 Aftale

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn

SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Baggrund Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik Appel Esbensen (S) har den 26. februar fremsat et medlemsforslag

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park Sekretariatet

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park Sekretariatet Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park Sekretariatet Tlf.: 33 66 35 01, Fax: 33 66 71 05, E-mail: obach@btf.kk.dk Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 (BR 367/03),

Læs mere

Samspil sociale og fysiske indsatser

Samspil sociale og fysiske indsatser Samspil sociale og fysiske indsatser Indhold 1. Opsamlet Viden på området 2. De formelle rammer/helhedsplanskrav 3. Udfordringer 4. Samarbejdsområder beboerhåndtering, tryghed 5. Organisering 2016 Almennet/Himmerland

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter

ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Baggrund I 2012 ankom 12.002 internationale

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

TM18 Byrumsforberinger på Strøget

TM18 Byrumsforberinger på Strøget Teknik- og Miljøforvaltning BUDGETNOTAT TM18 Byrumsforberinger på Strøget 1. september 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Nej Ja Bydel

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Baggrund Amager Fælled Skole anbefales udvidet med 1 spor.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT 03-03-2017 Til Henrik Appel (A) Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber Medlem af

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Almene boliger i Aarhus

Almene boliger i Aarhus 13. NOVEMBER 2018 Almene boliger i Aarhus - Aftale mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om genhusning og nybyggeri 1. Den blandede by er en fælles opgave BL s 5. kreds og Aarhus Kommune har tradition

Læs mere

I 30. MAJ 2018 I ALMENNET NETVÆRKSMØDE I 3B PROJEKTER I URBAN

I 30. MAJ 2018 I ALMENNET NETVÆRKSMØDE I 3B PROJEKTER I URBAN I SIDE 24 I 3B PROJEKTER I URBAN I SIDE 25 I U2 renovering (Urbanplanen version 2) Projekt - Renovering af facader, tag, boliger, altaner og friarealer. Vision - Løft af de fysiske rammer, således Urbanplanen

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Bilag 1 - Om Rentemestervej- og Kulbanekvarteret (Områdefornyelse 2015)

Bilag 1 - Om Rentemestervej- og Kulbanekvarteret (Områdefornyelse 2015) Bilag 1 - Om Rentemestervej- og Kulbanekvarteret (Områdefornyelse 2015) RENTEMESTERVEJKVARTERET KULBANEKVARTERET Dette bilag beskriver udfordringerne i Rentemestervej- og Kulbanekvarteret, der indgår i

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

INITIATIVAFTALE FOR VALBY / VIGERSLEV

INITIATIVAFTALE FOR VALBY / VIGERSLEV INITIATIVAFTALE FOR VALBY / VIGERSLEV Initiativaftale for Valby/Vigerslev Indgået mellem Københavns Kommune, Lejerbo, København, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab II, Samvirkende Boligselskaber,

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Punkt 8. Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere 2015-011369 Familie- og Socialudvalget fremsender til byrådets orientering at nedenstående sammenfatter Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

BI27 Støtte til Danish Fashion Institute

BI27 Støtte til Danish Fashion Institute Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI27 Støtte til Danish Fashion Institute Baggrund Danish Fashion Institute (DAFI) har ansøgt om midler, herunder til Copenhagen Fashion Festival

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

INITIATIVAFTALE FOR AMAGER/SUNDBY

INITIATIVAFTALE FOR AMAGER/SUNDBY INITIATIVAFTALE FOR AMAGER/SUNDBY Initiativaftale for Amager/Sundby Indgået mellem Københavns Kommune, Boligforeningen 3B, Samvirkende Boligselskaber, Hovedstadens Almennyttige Boligselskab, Hovedstadens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Hvordan kan du være med?

Hvordan kan du være med? Tak for jeres engagement de første fire år i Fælles fremtid på tværs. En ny helhedsplan for perioden 2019-2022 er nu ved at tage form og vi glæder os til fire nye og spændende år sammen med jer. I denne

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere