Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr af 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21."

Transkript

1 Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr af 21. december 2006

2 Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr af 21. december 2006 Indholdsfortegnelse: Indledning: Kapitel 1: Indberetning efter elforsyningslovens 37, stk. 5, og varmeforsyningslovens 23 l, stk Hvem skal indberette til Energitilsynet? 1.2. Hvornår skal der indberettes til Energitilsynet? 1.3. Hvilke erklæringer skal anvendes ved indberetningen? 1.4. Hvilken dokumentation skal foreligge? 1.5. Mulighed for digital indberetning til Energitilsynet 1.6. Overgangsbestemmelser vedrørende indberetning for kalenderåret 2006 Kapitel 2: Gennemgang af elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l 2.1. Registreringspligt Registreringspligtens omfang Koncernstrukturer Elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed i kommunen Enkeltvirksomheder ejet af kommunen Virksomheder og koncerner hvori der har været udøvet aktiviteter omfattet af elforsyningsloven eller ejet et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp Selskabsmæssige omstruktureringer 2.2. Hvornår skal der registreres? Enhver form for økonomisk værdi skal registreres Økonomiske dispositioner som ikke er omfattet af registreringspligten Særligt vedrørende overdragelse til fond eller anden selvejende institution Aftaler skal indgås på markedsbestemte vilkår Særligt vedrørende mellemregninger når elforsynings- og varmefremføringsvirksomhed udøves som en del af kommunen Særligt vedrørende servicevirksomheder uden for virksomheder eller koncernstrukturer omfattet af el- eller varmeforsyningslovene 2.3. Rådighedsdato 2.4. Beregnet forrentning 2.5. Fradrag Fradragsret for udbytte Fradragsret for beløb som allerede har ført til modregning 2.6. Energitilsynets afgørelse 2.7. Indenrigs- og Sundhedsministeriets modregning 2.8. Hvad er konsekvenserne, hvis der ikke sker fuld indberetning? Kapitel 3: Afgivelse af erklæring efter elforsyningslovens 37 a, stk. 6, og varmeforsyningslovens 23 m, stk Hvem skal afgive erklæring til Energitilsynet? 1

3 3.2. Hvornår skal der afgives erklæring til Energitilsynet? 3.3. Hvilke erklæringer skal anvendes? 3.4. Hvilken dokumentation skal foreligge? 3.5. Mulighed for digital afgivelse af erklæring til Energitilsynet 3.6. Overgangsbestemmelse vedrørende erklæring for perioden 15. juni 2006 til 31. december 2006 Kapitel 4: Gennemgang af elforsyningslovens 37 a og varmeforsyningslovens 23 m (undtagen kravet om tilladelse i stk. 1) samt indberetningsbekendtgørelsens 9 og Formål 4.2. Hvilke virksomheder er omfattet af elforsyningslovens 37 a, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1? 4.3. Hvilke aktiviteter er omfattet af el-, varme- og naturgasforsyningslovene 4.4. Forbud mod anvendelse af midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varmeeller naturgasforsyningslovene til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter Hvad forstås ved vandforsynings- spildevands- og affaldshåndteringsaktiviteter? Hvad forstås ved midler, som stammer fra el-, varme- eller naturgasaktiviteter? Hvad forstås ved anvendelse af midler? 4.5. Krav om selskabsmæssig adskillelse 4.6. Krav om bogføringsmæssig adskillelse Regnskabsopgørelse senest pr. 15. juni Særligt vedrørende affaldsforbrændingsanlæg Særligt vedrørende fælles servicevirksomheder 4.7. Energitilsynets afgørelse 4.8. Hvad er konsekvenserne, hvis en kommune ikke afgiver erklæring til Energitilsynet Kapitel 5: Tilladelse fra transport- og energiministeren efter elforsyningslovens 37 a, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 m, stk Hvornår skal der ansøges om tilladelse til bevarelse af ejerandele? Aktiviteterne skal altid have hjemmel Særligt vedrørende perioden 12. juni 2003 til 15. juni Hvad forstås der ved væsentlige nye aktiviteter i elforsyningslovens 37 a, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1? 5.3. Tilladelse skal søges, inden aktiviteten påbegyndes 5.4. I hvilke tilfælde kan der opnås tilladelse? 5.5. Hvad er konsekvenserne, hvis der ikke opnås tilladelse? 5.6. Hvad er konsekvenserne, hvis der opnås tilladelse med vilkår? 5.7. Offentliggørelse af praksis Kapitel 6: Klager og spørgsmål 6.1. Klagevejledning 6.2. Spørgsmål 2

4 Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m samt bekendtgørelse om kommuners indberetning og afgivelse af erklæring efter elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m, herunder regler om regnskabsføring og revision Indledning: Energistyrelsen og Energitilsynet har på baggrund af ændringerne i elforsyningslovens b og varmeforsyningslovens 23 l 23 n i lov nr. 520 af 7. juni 2006 samt i forbindelse med udarbejdelsen af Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om kommuners indberetning og afgivelse af erklæring efter elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m, herunder regler om regnskabsføring og revision (herefter benævnt Indberetningsbekendtgørelse ) fundet det hensigtsmæssigt at udsende en samlet vejledning om bestemmelserne. Det historiske grundlag for de gældende bestemmelser er skabt ved lov nr. 452 af 10. juni Ændringen i 2003 indeholdt et brud med de tidligere regler, idet ændringen bl.a. medførte, at enhver form for økonomisk værdi, som tilflyder en kommune fra energivirksomheder eller koncernstrukturer, som de indgår i, skal føre til en procentvis reduktion i bloktilskuddet. Bestemmelserne er siden blevet ændret flere gange. Første gang skete ved lov nr. 293 af 27. april Ændringen medførte en fremrykning af modregningstidspunktet ved kommuners afståelse m.v. af energivirksomheder. Anden gang var ved lov nr af 21. december 2005, hvor der var tale om en konsekvensændring af aktieavancebeskatningsloven. Tredje gang var ved lov nr. 520 af 7. juni Denne ændring medførte en ny affattelse af bestemmelserne, og varmeforsyningslovens 23 e blev flyttet til varmeforsyningslovens 23 l 23 n. Ændringerne vedrørte primært elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11, og de tilsvarende bestemmelser i varmeforsyningslovens 23 e, stk. 10 og 11. Stk. 10 og 11 findes nu i ændret form i elforsyningslovens 37 a og varmeforsyningslovens 23 m. Samtidig blev der indsat mulighed for at fastsætte regler om kommuners indberetning, dokumentation og regnskabsføring, hvilket har ført til udarbejdelse af ovennævnte indberetningsbekendtgørelse. Der er tidligere udstedt to vejledninger om elforsyningslovens 37 og til dels varmeforsyningslovens 23 e. Det drejer sig om Energitilsynets vejledning af 30. oktober 2003 om kommuners og amtskommuners registreringspligt efter lov nr. 452 af 10. juni 2003 og Energistyrelsens vejledning fra juni 2005 om elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11. Begge vejledninger erstattes af denne nye samlede vejledning om bestemmelserne. Denne vejledning vedrører kun kommuner, idet de ændrede regler ikke gælder for amtskommunerne, som er nedlagt pr. 1. januar De nye regler gælder heller ikke for regionerne, idet det ikke er vurderet, at disse har væsentlige interesser inden for elforsyningen. Der henvises til 9, stk. 3, i lov nr. 520 af 7. juni Reglerne i el- og varmeforsyningslovene skal ses i sammenhæng med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler om modregning. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler vil kun blive berørt ganske kort i denne vejledning. 3

5 Læsevejledning: Vejledningen er opbygget således, at de formelle regler vedrørende indberetning efter elforsyningslovens 37, stk. 5, og varmeforsyningslovens 23 l, stk. 5, fremgår af kapitel 1. Herefter gennemgås i kapitel 2 de materielle regler i elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l samt de tilhørende regler i indberetningsbekendtgørelsen. Kapitel 3 indeholder de formelle regler vedrørende afgivelse af erklæring efter elforsyningslovens 37 a, stk. 6, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 6. I kapitel 4 gennemgås de materielle regler i elforsyningslovens 37 a og varmeforsyningslovens 23 m (med undtagelse af kravet om tilladelse i elforsyningslovens 37 a, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1) samt de tilhørende regler i indberetningsbekendtgørelsen. Endelig gennemgås i kapitel 5 de tilfælde, hvor der kræves tilladelse efter elforsyningslovens 37 a, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1. En virksomhed omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1, kaldes i vejledningen for en elforsyningsvirksomhed. En virksomhed, der ejer et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, kaldes i vejledningen for en varmefremføringsvirksomhed. En kommune kan være omfattet af både el- og varmeforsyningslovene, hvis kommunen både ejer eller har ejet andele i en elforsynings- og en varmefremføringsvirksomhed. Selv om reglerne er ens i de to love, kan det betyde, at der skal laves to indberetninger og to erklæringer samt eventuelt ansøges om tilladelse efter begge love. Der henvises til de relevante afsnit nedenfor. Spørgsmål vedrørende bestemmelserne kan rettes til: Der er tale om komplicerede bestemmelser, hvorfor det anbefales, at kommunerne, de kommunalt ejede virksomheder og deres rådgivere spørger Energistyrelsen eller Energitilsynet, hvis de måtte blive i tvivl. Spørgsmål vedrørende elforsyningslovens 37 og 37 a, stk. 3-6, varmeforsyningslovens 23 l og 23 m, stk. 3-6, samt indberetningsbekendtgørelsen kan rettes til Energitilsynet, som administrerer disse bestemmelser. Spørgsmål vedrørende elforsyningslovens 37 a, stk. 1 og 2, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1 og 2, kan rettes til Energistyrelsen, som administrerer disse bestemmelser. Spørgsmål vedrørende modregningsreglerne i den kommunale udligningslov, kan rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som administrerer disse bestemmelser. 4

6 Kapitel 1: Indberetning efter elforsyningslovens 37, stk. 5, og varmeforsyningslovens 23 l, stk Hvem skal indberette til Energitilsynet? Pligten til at indberette påhviler alle kommuner, som i det foregående kalenderår ejer eller har ejet andele i 1. virksomheder der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1, d.v.s. virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, transport, handel og levering af elektricitet, 2. virksomheder der ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller 3. virksomheder der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i de i nr. 1 og 2 nævnte virksomheder Hvornår skal der indberettes til Energitilsynet? Indberetning skal ske senest 1. februar til Energitilsynet. Indberetningen skal angive de registreringer, som kommunen har foretaget i det foregående kalenderår. Hvis der ikke er foretaget registreringer, skal kommunen i stedet afgive erklæring om dette Hvilke erklæringer skal anvendes ved indberetningen? Kommunerne skal anvende de standarderklæringer, som er vedlagt som bilag 1 og 2 til indberetningsbekendtgørelsen. Bilag 1 skal udfyldes af kommunen, mens bilag 2 skal udfyldes af kommunens revisor. Revisor skriver herved under på, at kommunens indberetning er rigtig og fuldstændig, og at indberetningsbekendtgørelsen er overholdt. Der skal udfyldes en standarderklæring pr. virksomhed eller koncern (inkl. delvist ejede virksomheder), som i løbet er indberetningsperioden er eller har været omfattet af elforsyningslovens 37 og 37 a eller varmeforsyningslovens 23 l og 23 m. Hvis en kommune ejer eller har ejet flere elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheder inden for samme koncernstruktur, skal kommunen kun afgive en fælles indberetning for virksomhederne. Hvis kommunen derimod ejer eller har ejet flere elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheder, som ikke ligger eller har ligget inden for samme koncernstruktur, vil kommunen skulle afgive to eller flere indberetninger efter el- eller varmeforsyningsloven. En kommune vil derfor f.eks. skulle afgive to indberetninger, hvis den ejer to elforsyningsvirksomheder, som indgår i hver sin koncernstruktur Hvilken dokumentation skal foreligge? Kommunen skal som udgangspunkt ikke fremsende anden dokumentation for registreringerne m.v. end revisorerklæringen til Energitilsynet. Dokumentation for registreringerne og grundlaget herfor skal dog foreligge i kommunen, og Energitilsynet vil kunne kræve oplysningerne tilsendt. Herudover vil kommunen skulle redegøre for særlige forhold i indberetningsskemaet (bilag 1), f.eks. hvis der er foretaget værdiansættelse af en uddeling eller et vederlag. 5

7 1.5. Mulighed for digital indberetning til Energitilsynet Bekendtgørelsen med bilag findes på Energitilsynets hjemmeside, se Det er muligt at downloade standarderklæringerne med henblik på digital indberetning til Energitilsynet. Ved indsendelse af erklæringerne i elektronisk form skal de være forsynet med en digital signatur, som udarbejdes i henhold til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Overgangsbestemmelser vedrørende indberetning for kalenderåret 2006 Der gælder særlige regler for den indberetning, som skal ske inden 1. februar Indberetningen kan opdeles i to perioder: før og efter 15. juni For at forenkle indberetningen stiller Energitilsynet krav om, at kommunerne skal anvende indberetningsskemaet i bilag 1 ved indberetningen for hele kalenderåret Indberetningen for perioden 1. januar 2006 til 15. juni 2006 sker dog i henhold til den dagældende elforsyningslovs 37 eller dagældende varmeforsyningslovs 23 e. Dette betyder, at henvisningerne i indberetningsskemaet skal overføres til de tidligere loves bestemmelser. Tilsvarende gælder for revisorerklæringen i bilag 2. Dette betyder, at bilag 2 ligeledes skal anvendes ved indberetningen for hele kalenderåret Indberetningsbekendtgørelsen gælder endvidere fra den 15. juni Bekendtgørelsens 4 om elforsynings- og varmefremføringsvirksomhed, som drives som en del af kommunen, og 5 om servicevirksomheder finder dog alene anvendelse i 2006 i det omfang, indholdet allerede følger af gældende lovgivning. Kapitel 2: Gennemgang af elforsyningslovens 37 og varmeforsyningslovens 23 l 2.1. Registreringspligt Elforsyningslovens 37, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 l, stk. 1, pålægger kommunerne at registrere enhver overførsel af økonomisk værdi, som sker fra enkeltvirksomheder eller koncernstrukturer, hvori indgår eller har indgået elforsynings- eller varmefremføringsaktiviteter, således at der kan ske en delvis modregning i bloktilskuddet. Registreringspligten omfatter således både tilfælde, hvor kommunen afstår sine ejerandele i en elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed eller den koncernstruktur, som virksomheden indgår i, og tilfælde, hvor kommunen modtager en uddeling, f.eks. i form af udbytte fra en kommunalt ejet el- eller varmefremføringsvirksomhed. Ved afståelse forstås enhver form for afhændelse, ombytning eller opgivelse af kommunens ejerandele, herunder likvidation af den pågældende virksomhed. Kommunen skal tilrettelægge sit bogholderi således, at modtagne uddelinger og vederlag, registreres på særskilte konti i bogholderiet, jf. indberetningsbekendtgørelsens 3, stk. 1. 6

8 Registreringspligtens omfang Kommunerne pålægges i el- og varmeforsyningslovene en registreringspligt, der omfatter modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i: 1. virksomheder der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1, d.v.s. virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, transport, handel og levering af elektricitet 2. virksomheder der ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp 3. virksomheder der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i de i nr. 1 og 2 nævnte virksomheder Der kan således være tale om kommunale virksomheder ejet og drevet af en enkelt kommune, kommunale virksomheder ejet af flere kommuner i fællesskab, aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber m.m. Bestemmelsen omfatter derfor også forsyningsvirksomheder, som en kommune driver som en del af kommunen. En forbrugerejet andelsvirksomhed anses ikke for delvist kommunalt ejet, blot fordi en kommune er tilsluttet som forbruger og i kraft af dette er andelshaver. Andelshaverstatus knytter sig i disse tilfælde direkte til det at aftage el og have rådighed over en eller flere installationer. I følgende afsnit gennemgås eksempler på, hvornår der skal ske registrering, når der er tale om koncernstrukturer, virksomheder, som drives som en del af kommunen eller enkeltvirksomheder, som er udskilt fra kommunen. 7

9 Koncernstrukturer I nedenstående eksempel 1 drives elforsyningsvirksomheden som en del af en kommunal koncernstruktur. Eksempel 1 Kommune 100 % Holding A/S 100 % Elnet A/S Vand A/S Service A/S 5 % Elhandel A/S En kommune, der har organiseret sine forsyningsaktiviteter i datterselskaber under et moderselskab, som kommunen helt eller delvist ejer, skal foretage registreringer af f.eks. udbytte fra moderselskabet til kommunen, uanset hvilket datterselskab udbyttet hidrører fra. Tilsvarende gælder for vederlag ved afståelse af ejerandele i et datterselskab, når kommunen modtager vederlaget fra moderselskabet. Registreringen kan derfor omfatte udbytte fra og vederlag ved afståelse af virksomheder, der har aktiviteter, der ikke er omfattet af el- eller varmeforsyningslovene. Eksempler herpå er udbytte fra og vederlag ved afståelse af vandforsyning, gasforsyning, affaldshåndtering m.v. Ovennævnte betyder, at alle virksomhederne i en koncernstruktur er omfattet af registreringspligten, når værdier trækkes op i kommunekassen. Det skal understreges, at registreringen således også omfatter udbytte fra og vederlag ved afståelse af virksomheder, der er delvist og indirekte ejet af kommunen, f.eks. en elhandelsvirkomhed, som ejes i fællesskab med andre netvirksomheder. I eksempel 1, drejer det sig om Elhandel A/S. Kommunen har således pligt til at registrere værdier fra flere virksomheder, end det man normalt forstår ved en koncern. Transaktioner mellem selskaber i koncernstrukturen udløser derimod som udgangspunkt ikke i sig selv pligt til registrering. Hvis der således i en koncernstruktur som vist i eksempel 1 udbetales 8

10 udbytte fra Elnet A/S til Holding A/S, udløses ikke registreringspligt. Registreringspligten udløses først ved videreudbetaling af udbyttet til kommunen. Forholdet mellem virksomhederne inden for en el- og/eller varmeforsyningskoncernstruktur reguleres af elforsyningslovens 37 a og varmeforsyningslovens 23 m, som gennemgås i kapitel 3-5, hvortil der henvises. Heraf fremgår bl.a., at der gælder et forbud mod at anvende midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- eller naturgasforsyningslovene til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter. Det, at registreringspligten omfatter værdier fra alle virksomheder i koncernstrukturen, betyder, at kommunen heller ikke må modtage værdier direkte fra virksomhederne længere nede i koncernstrukturen, uden at der ske registrering i henhold til elforsyningslovens 37, stk. 1, eller varmeforsyningslovens 23 l, stk. 1. En kommune skal således sikre, at alle aftaler mellem kommunen og virksomhederne i koncernstrukturen indgås på markedsbestemte vilkår, således at der ikke sker en udlodning til kommunen uden registrering Elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed i kommunen Et andet eksempel på virksomheder omfattet af registreringspligten er tilfælde, hvor kommunen driver sin elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed som en del af kommunen. Eksempel 2 Kommune Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Service I eksempel 2 er kommunen forpligtet til at registrere økonomiske overførsler fra elforsyningen til kommunen i henhold til elforsyningslovens 37, stk. 1. Tilsvarende er kommunen forpligtet til i henhold til varmeforsyningslovens 23 l, stk. 1, at registrere økonomiske overførsler fra varmeforsyningen til kommunen. Ved kommunen forstås alle dele af den kommunale forvaltning, herunder de andre forsyningsenheder eller en serviceenhed. Det betyder, at en kommune også er forpligtet til at registrere en overførsel af midler fra f.eks. elforsyningen til varmeforsyningen eller omvendt. Der er således forskel på, om forsyningsaktiviteter udøves i kommunen eller i en kommunalt ejet koncernstruktur, som illustreret ved eksempel 1, hvor transaktioner mellem selskaberne i koncernstrukturen ikke i sig selv udløser registreringspligt, jf. dog kapitel 4, afsnit 4.4. nedenfor om forbud mod anvendelse af midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- eller naturgasforsyningslovene til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter. 9

11 Såfremt den kommunale elforsynings- eller varmefremføringsenhed direkte eller indirekte ejer andele i andre virksomheder, vil disse andre virksomheder også blive omfattet af registreringspligten. Dette er illustreret ved eksempel 2a. Eksempel 2 a Kommune Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Service 5 % Elhandel A/S I eksempel 2 a udgør elforsyningsenheden og Elhandel A/S til sammen en koncernstruktur omfattet af elforsyningslovens 37. Der er tale om en koncernstruktur som behandlet ovenfor i afsnit , hvortil der henvises Enkeltvirksomheder ejet af kommunen Som et tredje eksempel på virksomheder omfattet af registreringspligten kan nævnes det tilfælde, hvor en kommune har organiseret sine forsyningsaktiviteter i selvstændige selskaber ejet direkte af kommunen, og disse selskaber ikke ejer andele i andre selskaber. I disse tilfælde vil registreringspligten naturligvis alene gælde elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden Virksomheder og koncerner hvori der har været udøvet aktiviteter omfattet af elforsyningsloven eller ejet et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp Registreringspligten omfatter endvidere uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af elforsyningsloven eller i samme periode udøvet varmefremføringsvirksomhed. Det samme gælder for virksomheder, der direkte eller indirekte i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i virksomheder omfattet af elforsyningsloven eller varmefremføringsvirksomheder. Herved sikres, at der også sker en registrering af uddelinger og afståelsessummer i tilfælde, hvor alle forsyningsaktiviteter afstås eller afvikles, men hvor kommunen først på et senere tidspunkt oppebærer de realiserede værdier. 10

12 Selskabsmæssige omstruktureringer Selskabsmæssige omstruktureringer 1. i form af fusioner, spaltninger eller tilførsler af aktiver omfattet af fusionsskattelovens regler eller 2. i form af aktieombytninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens 36 anses ikke for afståelse af ejerandele, i det omfang kommunens vederlag består i ejerandele i en eller flere virksomheder omfattet af registreringspligten. Det samme gælder omstruktureringer, som begrebsmæssigt falder ind under fusionsskatteloven. Selve den omstændighed at der gennemføres en selskabsmæssig omstrukturering, udløser således ikke registreringspligt, når kommunen ikke modtager noget vederlag som følge af omstruktureringen, men blot helt eller delvist udskifter sine ejerandele med ejerandele i andre virksomheder, der er omfattet af registreringspligten. De selskabsmæssige omstruktureringer, som kan gennemføres, uden at der udløses registreringspligt, er de selskabsmæssige omstruktureringer, som efter skattelovgivningen kan gennemføres med skattemæssig succession. Det er kun i det omfang, de vederlag, som kommunen opnår som led i den selskabsmæssige omstrukturering, alene består i ejerandele i virksomheder omfattet af registreringspligten, at registreringspligten ikke udløses. I disse tilfælde vil en senere realisation af de værdier, som kommunen har i form af ejerandele i disse virksomheder, medføre registreringspligt, og det vil således være sikret, at registreringspligten indtræder på det tidspunkt, hvor kommunen faktisk modtager de pågældende værdier. Hvis der er tale om en selskabsmæssig omstrukturering, hvor dele af vederlaget ikke består i ejerandele i virksomheder omfattet af registreringspligten, vil der for disse deles vedkommende være realiseret et afståelsesvederlag, der er omfattet af registreringspligten. En udskillelse af en elnetvirksomhed, som udøves som en del af kommunen, til et kommunalt ejet aktieselskab er et eksempel på en selskabsmæssig omstrukturering, som under forudsætning af, at betingelserne overholdes, vil kunne laves uden at registreringspligten udløses Hvornår skal der registreres? Kommunen skal først foretage registrering, når den modtager den økonomiske værdi. Det er således først på det tidspunkt, hvor kommunen modtager uddelingerne, f.eks. udbytte eller vederlag ved afståelse af virksomheder, at der skal foretages en registrering. Der skal således f.eks. ikke foretages nogen registrering, blot fordi et moderselskab sælger et datterselskab. Registreringen skal først ske, når kommunen modtager vederlaget fra moderselskabet. Herved undgås, at bloktilskuddet reduceres før det tidspunkt, hvor kommunen faktisk har modtaget værdier fra de pågældende virksomheder. Registrering skal også foretages ved overførsel af kapital fra virksomheder omfattet af bestemmelsen til kommunens øvrige virksomhed. 11

13 For så vidt angår overdragelse til fond eller anden selvejende institution gælder, at der ved afståelse skal ske registrering af et vederlag som mindst svarer til markedsværdien, uanset om kommunen modtager vederlag eller ej, jf. afsnit nedenfor Enhver form for økonomisk værdi skal registreres Enhver form for økonomisk værdi skal indgå i det samlede registrerede beløb i registreringsperioden (rådighedsbeløbet) og i beløb for de uddelinger og vederlag, som rådighedsbeløbet vedrører. Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner. Det kan være i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Uddelinger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver, serviceydelser eller rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer m.v., og støtte til aktiviteter, som kommunen selv lovligt kan støtte. Hvis den økonomiske værdi består i andet end kontante beløb, skal der foretages en værdiansættelse af markedsværdien af de pågældende uddelinger eller vederlag pr. rådighedsdatoen. Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af uddelinger og vederlag ved afståelse. Dette indebærer, at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger såsom udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift m.v. ikke kan fradrages. Da registreringspligten omfatter værdier fra alle virksomheder i koncernstrukturen, vil kommunen heller ikke kunne modtage værdier fra virksomhederne længere nede i koncernstrukturen uden registrering Økonomiske dispositioner som ikke er omfattet af registreringspligten En række økonomiske dispositioner vil ikke være omfattet af registreringspligten. En nedbringelse af kommunale elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheders gæld til kommunen medfører ikke registreringspligt. Det samme gælder for overførsler af beløb til dækning af pensionsforpligtelser, som ligeledes ikke kan anses for at være omfattet af registreringspligten. Efter indtægtsrammereguleringen på elområdet er der tale om tilbagebetaling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser. Selskabsmæssige omstruktureringer omfattet af elforsyningslovens 37, stk. 2, eller varmeforsyningslovens 23 l, stk. 2, udløser heller ikke pligt til registrering, jf. afsnit ovenfor Særligt vedrørende overdragelse til fond eller anden selvejende institution Hvis en kommune ønsker at afstå ejerandele i virksomhederne til en fond eller anden selvejende institution, gælder særlige regler, jf. elforsyningslovens 37, stk. 4, og varmeforsyningslovens 23 l, stk. 4. Uanset om kommunen får betaling for overdragelsen eller ej, skal kommunen registrere et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de ejerandele, som kommunen har afstået. Registreringen 12

14 skal ske på tidspunktet for afståelsen også i de tilfælde, hvor kommunen først modtager et vederlag senere. Tidspunktet for registreringen er således fremrykket. Registreringen skal normalt ske på det tidspunkt, hvor kommunen har fået stillet vederlaget til disposition, jf afsnit 2.3 nedenfor. Til gengæld er der tale om en registrering en gang for alle. Det betyder, at kommunen ikke efterfølgende vil skulle registrere et beløb, selv om det senere måtte vise sig, at kommunen samlet set har modtaget et vederlag, som overstiger den opgjorte markedsværdi på afståelsestidspunktet. Som udgangspunkt kan det ikke forekomme, at selskaber nede i en koncernstruktur, helt eller delvist vederlagsfrit overdrages til en fond eller anden selvejende institution. Hvis det imidlertid måtte forekomme, vil afståelsen ligeledes være omfattet af elforsyningslovens 37, stk. 4, eller varmeforsyningslovens 23 l, stk. 4. De særlige regler gælder kun for overdragelse til fond eller anden selvejende institution. En overdragelse til et forbrugerejet andelsselskab vil således ikke være omfattet. I disse tilfælde gælder de almindelige regler om registrering af vederlagets størrelse og tidspunkt herfor, jf. afsnit 2.2. ovenfor Aftaler skal indgås på markedsbestemte vilkår En kommune skal sikre, at alle aftaler mellem kommunen og virksomhederne i koncernstrukturen indgås på markedsbestemte vilkår, således at der ikke sker en udlodning til kommunen uden registrering. Det samme gælder for aftaler mellem virksomhederne i koncernstrukturen og andre helt eller delvist kommunalt ejede virksomheder udskilt fra kommunen Særligt vedrørende mellemregninger når elforsynings- og varmefremføringsvirksomhed udøves som en del af kommunen Registreringspligten omfatter også elforsynings- og varmefremføringsvirksomheder, som drives som en del af kommunen, se afsnit ovenfor. I disse tilfælde skal disse virksomheders økonomi klart kunne adskilles fra andre kommunale aktiviteter, ellers vil det ikke være muligt at sikre en korrekt registrering. Kommunen skal dog samtidig have mulighed for at kunne etablere en kommunal opkrævningsfunktion, hvor også indbetalinger fra en elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed indgår. Dette forhold, som giver anledning til mellemregning mellem kommunen og den enkelte forsyningsvirksomhed, reguleres i indberetningsbekendtgørelsen. Kommunen skal således ved hver måneds udgang opgøre og udligne mellemregninger, således at der sker overførsel af modtagne beløb, som tilhører elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden, til særskilte bankkonti tilhørende disse virksomheder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved månedens udgang er åbenbart, at kommunen ikke gennem mellemregningen har lånt midler af elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden. Omkostninger relateret til virksomhederne, og som afholdes af den fælles kommunale økonomiforvaltning fra kommunens bankkonto, kan fragå ved opgørelsen af mellemregningen, inden denne udlignes. 13

15 Ved særskilte bankkonti forstås konti tilhørende enten elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden. Dette kan gøres regnskabsmæssigt, selv om det sker inden for kommunen som juridisk person. Den opgjorte mellemregning skal for perioden og indtil indfrielse i den efterfølgende måned forrentes med en rentesats svarende til den markedsrente, som kommunen måtte betale for et tilsvarende lån. Hvis kommunen måtte betale en lavere rente end markedsrenten for et tilsvarende lån, vil der foreligge en uddeling i form af rentedifferencen. En kommune vil således i et vist omfang kunne låne penge på markedsbestemte vilkår fra elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden, når denne drives som en del af kommunen. Et lån vil dog kunne være udtryk for en væsentlig ny aktivitet og dermed kræve tilladelse fra transportog energiministeren til bevarelse af ejerandele, jf. elforsyningslovens 37 a, stk. 1, og varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1. Der henvises til kapitel. 5, afsnit 5.2. nedenfor Særligt vedrørende servicevirksomheder uden for virksomheder eller koncernstrukturer omfattet af el- eller varmeforsyningslovene En kommune kan etablere en servicevirksomhed uden for en elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed, som udøves som en del af kommunen. Kommunen kan også etablere en servicevirksomhed uden for den koncernstruktur, hvori elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden indgår. En sådan servicevirksomhed, som ikke er omfattet af elforsyningslovens 37 og 37 a eller varmeforsyningslovens 23 l og 23 m, vil ikke kunne etableres med midler fra elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden uden, at midlerne registreres med henblik på modregning. Hvis kommunen derfor måtte ønske at anvende midler fra disse virksomheder, vil midlerne skulle udloddes og registreres efter elforsyningslovens 37, stk. 1, eller varmeforsyningslovens 23 l, stk. 1. Elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m indeholder ikke grænser for, hvilke virksomheder en servicevirksomhed, som er etableret uden for elforsyningslovens 37 og 37 a eller varmeforsyningslovens 23 l og m, vil kunne servicere. Dette betyder, at servicevirksomheden både vil kunne servicere virksomheder, som er omfattet af elforsyningslovens 37 og 37 a eller varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og andre virksomheder. Dette skal ses i modsætning til, hvad der gælder for en servicevirksomhed i en eleller varmeforsyningskoncern, se kapitel 4, afsnit og kapitel 5, afsnit 5.2. nedenfor. De øvrige regler i forsyningslovene sætter dog grænser for, hvilke aktiviteter, der kan flyttes fra f.eks. en elnetvirksomhed til en servicevirksomhed. Der henvises til kapitel 4, afsnit nedenfor. Aftaler mellem servicevirksomheden og elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheden eller virksomheder i den koncernstruktur, hvori de indgår, vil skulle ske på markedsbestemte vilkår for at undgå, at der sker udlodning til kommunen uden registrering. Kommunerne skal for at kunne godtgøre dette sikre, at også servicevirksomheden opfylder kravene i indberetningsbekendtgørelsens 10, nr Der stilles således krav til kommunale servicevirksomheder, selv om de ikke indgår i koncernstrukturer, hvori udøves elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed. 14

16 Kravene følger som nævnt af indberetningsbekendtgørelsens 10, nr. 1-5, og foreskriver primært, at fakturering skal ske løbende og på markedsbestemte vilkår. Herudover skal fordelingen på de enkelte aktiviteter kunne dokumenteres eller sandsynliggøres ved anvendelse af entydige fordelingsnøgler og forbrugsindikatorer. Endvidere skal der foreligge en skriftlig serviceaftale mellem den aftagende virksomhed og servicevirksomheden indeholdende en beskrivelse af arten og omfanget af de serviceydelser, der varetages af servicevirksomheden samt en beskrivelse af beregningsgrundlaget, størrelsen og betalingen for serviceydelserne. Endelig fremgår det udtrykkeligt, at såfremt en sådan servicevirksomhed uden for en koncernstruktur, hvori indgår elforsynings- eller varmefremføringsvirksomhed, også varetager en fælles opkrævningsfunktion for de aftagende virksomheder, skal opkrævningsfunktionen tilrettelægges på en sådan måde, at indbetalingerne umiddelbart tilgår de aftagende virksomheder, som de vedrører. Ved umiddelbart forstås normalt senest den følgende bankdag efter, at indbetalingen har fundet sted. Kommunerne skal have en forretningsgang, som sikrer dette. Det forhold at indbetalingerne umiddelbart skal overføres til de aftagende virksomheder skyldes, at der ellers kan være tale om en udlodning til kommunen. Kommunen eller en anden virksomhed vil have rådighed over beløbet i den periode, hvor det står i servicevirksomheden. Det bemærkes, at en kommune, som har servicevirksomhed i en koncernstruktur med elforsyningseller varmefremføringsvirksomhed, og som måtte ønske at flytte denne uden for koncernen og elforsyningslovens 37 og 37 a eller varmeforsyningslovens 23 l og 23 m, vil skulle gøre dette ved et salg på markedsbestemte vilkår. Salgssummen vil herefter fortsat indgå i en koncernstruktur, som er omfattet af bestemmelserne om registreringspligt Rådighedsdato Rådighedsdatoen er den dato, hvor det uddelte beløb eller vederlag er til rådighed for kommunen, og fra hvilken dato kommunen derfor har mulighed for at disponere over beløbet. Såfremt en kommune f.eks. har afstået en virksomhed på sådanne vilkår, at en del af vederlaget først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt, vil udbetalingstidspunktet være den relevante rådighedsdato i forhold til denne del af vederlaget. Det er det beløb, som kommunen faktisk oppebærer, der skal registreres. I de tilfælde, hvor vederlaget ikke ligger endelig fast, men afhænger af senere omstændigheder, vil det faktisk modtagne vederlag, inkl. beregnet forrentning, således skulle registreres, når rådighedsdatoen foreligger. Der gælder særlige regler ved afståelse til en fond eller anden selvejende institution. Der henvises til afsnit ovenfor Beregnet forrentning For at modvirke spekulation i rådighedsdatoer skal kommunen endvidere beregne en forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og indtil den 1. november i indberetningsåret, hvor reduktionen i bloktilskuddet foretages. Beregningen tager udgangspunkt i 360 rentedage på et år. Den beregnede forrentning fører herefter til reduktion af bloktilskuddet med samme procentsats som rådighedsbeløbet. 15

17 Ved indberetningsåret forstås det år, hvor kommunen senest den 1. februar har indberettet det pågældende rådighedsbeløb. Kommunen skal kun beregne forretningen fra rådighedsdatoen og indtil 1. november i indberetningsåret. Ovenstående gælder, uanset om det beløb, der skal modregnes, overstiger bloktilskuddet i et år, og en del af modregningen derfor skydes til efterfølgende år. I sådanne tilfælde beregner Indenrigs- og Sundhedsministeriet en forrentning af det ved årets udgang resterende modregningsbeløb. Rentesatsen er Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Rentesatsen er f.eks. oplyst på Nationalbankens hjemmeside Fradrag Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af uddelinger og vederlag ved afståelse. Dette indebærer, at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger såsom udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift m.v. ikke kan fradrages. Der kan imidlertid ske fradrag i rådighedsbeløbet efter elforsyningslovens 37, stk. 7 og 8, og varmeforsyningslovens 23 l, stk. 7 og Fradragsret for udbytte Kommunale ejere af aktieselskaber, der var børsnoterede den 20. februar 2003, kan i det samlede rådighedsbeløb, inkl. beregnet forrentning, fradrage et beløb svarende til det gennemsnitlige modtagne udbytte fra selskaber omfattet af registreringspligten i årene Såfremt udbyttet overstiger det gennemsnitlige udbytte for den angivne 5-års-periode, er denne del af udbyttet fortsat omfattet af modregningsreglen. Fradraget kan ikke overstige det samlede modtagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen vedrører. Herved sikres det, at en kommune ikke kan nedsætte udlodningen af udbytte i et bestemt kalenderår og herefter benytte undtagelsesbestemmelsen til ved opgørelsen af det samlede rådighedsbeløb at opnå fradrag, som er uden sammenhæng med det faktisk modtagne udbytte fra det børsnoterede aktieselskab. De kommunale ejere skal fortsat foretage registrering af samtlige uddelinger, men kan efter opgørelse af det samlede rådighedsbeløb tillagt den beregnede forrentning foretage fradrag for det gennemsnitlige udbytte for en 5-års-periode forud for lovforslagets fremsættelse. Energitilsynet skal herefter, såfremt tilsynet kan godkende opgørelsen, give meddelelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om størrelsen af rådighedsbeløbet med tillæg af beregnet forrentning og med fradrag af det gennemsnitlige udbytte for perioden Bestemmelsen skal sikre, at de kommunale ejere af børsnoterede aktieselskaber, der hidtil har modtaget udbytte, fortsat uden modregning kan modtage udbytte op til det gennemsnitlige udbytte for den seneste 5-års-periode fra 1998 til 2002 (inklusive). I udbytte, der ligger herudover, foretages der modregning svarende til den modregning, der sker hos andre kommunale ejere Fradragsret for beløb som allerede har ført til modregning Kommuner kan endvidere, når de afstår en el- eller varmeforsyningskoncern, fradrage beløb, som allerede er blevet modregnet på grundlag af afgørelser fra Energitilsynet eller Energistyrelsen efter elforsyningslovens 37 a, stk. 1 eller 6, eller varmeforsyningslovens 23 m, stk. 1 eller 6. 16

18 Reglerne i elforsyningslovens 37 a og varmeforsyningslovens 23 m, giver mulighed for, at kommuner kan modregnes i bloktilskuddet af beløb, som ikke er blevet trukket op i kommunekassen. Der henvises til kapitel 4 nedenfor, hvoraf det fremgår, at der kan kræves modregning i tilfælde af, at el-, varme, eller naturgasmidler er blevet anvendt på andre aktiviteter i strid med elforsyningslovens 37 a eller varmeforsyningslovens 23 m. Hvis en kommune således er blevet modregnet på baggrund af disse bestemmelser, vil kommunen - for at undgå dobbelt modregning - kunne fratrække beløbet ved afståelse af virksomheden eller koncernen. Beløbet vil kun kunne fratrækkes ved afståelse og ikke ved udlodning, idet det ikke vil kunne lægges til grund, at der er en sammenhæng mellem en udlodning og den uretmæssige anvendelse, som har fundet sted Energitilsynets afgørelse Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt de indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag vedrørende udbytte og beløb, som allerede har ført til modregning kan godkendes. Hvis Energitilsynet ikke kan godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag Indenrigs- og Sundhedsministeriets modregning De af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, inkl. beregnet forrentning, meddeles senest den 1. maj hvert år til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet reducerer herefter statstilskuddet til de berørte kommuner med et beløb svarende til 40 pct. at det af Energitilsynet meddelte rådighedsbeløb, inkl. beregnet forrentning, forudsat at kommunen vælger at deponere et beløb svarende til rådighedsbeløbet, inkl. beregnet forrentning, fratrukket tilskudsreduktionen. Alternativt fastsættes modregningsprocenten til 60 pct., hvis kommunen ikke ønsker at deponere et beløb svarende til rådighedsbeløbet, inkl. beregnet forrentning, fratrukket tilskudsreduktionen. Deponeringen sker ved anbringelse af beløbet i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovs 44. Efter denne bestemmelse skal midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Det deponerede beløb kan årligt frigives med en tiendel i den 10-årige deponeringsperiode. Tilskrevne renter til de deponerede beløb vil endvidere kunne frigives løbende over deponeringsperioden. Hvis kommunen vælger ekstraordinært at nedbringe sin gæld, kan det deponerede beløb med Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse tilsvarende ekstraordinært reduceres. Kommunen vil således have mulighed for at vælge, at midler fra uddelinger og afståelse af energivirksomheder i stedet for binding i en periode anvendes til nedbringelse af eksisterende gæld. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat nærmere regler om ordningens administration i bekendtgørelse nr. 232 af 26. marts 2004 om deponering m.v. ved kommuners afståelse m.v. af energivirksomheder. 17

19 2.8. Hvad er konsekvenserne, hvis der ikke sker fuld indberetning? Hvis Energitilsynet ikke kan godkende en kommunes indberetning, vil Energitilsynet skulle fastsætte rådighedsbeløb m.v. Der er endvidere hjemmel i lovgivningen til at pålægge bødestraf, såfremt kommunen undlader at foretage registrering eller indberetning eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Energitilsynet eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger til Energitilsynet. Kapitel 3: Afgivelse af erklæring efter elforsyningslovens 37 a, stk. 6, og varmeforsyningslovens 23 m, stk Hvem skal afgive erklæring til Energitilsynet? Pligten til at afgive erklæring påhviler kommuner, som i det foregående kalenderår ejer eller har ejet andele i virksomheder omfattet af elforsyningslovens 37, stk. 1, eller varmeforsyningslovens 23 l, stk. 1, (se kapitel 1, afsnit 1.1.) og der i disse virksomheder, eller virksomheder, som de direkte eller indirekte ejer andele i, udøves eller har været udøvet aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Pligten til at afgive erklæring påhviler således alene kommuner, som udøver eller i perioden har udøvet vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter i en koncernstruktur omfattet af elforsyningslovens 37 a eller varmeforsyningslovens 23 m Hvornår skal der afgives erklæring til Energitilsynet? Erklæringen skal afgives senest 1. februar til Energitilsynet. Ved erklæringen godtgør kommunen, at der ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i strid med elforsyningslovens 37 a, stk. 3, eller varmeforsyningslovens 23 m, stk Hvilke erklæringer skal anvendes? Kommunerne skal anvende de standarderklæringer, som er vedlagt som bilag 3 og 4 til indberetningsbekendtgørelsen. Bilag 3 skal udfyldes af kommunen, mens bilag 4 skal udfyldes af kommunens revisor. Revisor skriver herved under på, at kommunens erklæring er rigtig og fuldstændig, og at indberetningsbekendtgørelsen er overholdt. Hvis virksomhederne revideres af en anden end kommunens revisor, skal der på vegne af de pågældende virksomheder indhentes en tilsvarende erklæring fra en statsautoriseret revisor på vegne af disse virksomheder. Den eller de supplerende erklæring(er) fra de statsautoriserede revisorer skal dog ikke automatisk indsendes til Energitilsynet. Erklæringen eller erklæringerne skal blot foreligge i kommunen, således at Energitilsynet vil kunne rekvirere dem. Der skal udfyldes en standarderklæring pr. koncern (inkl. delvist ejede virksomheder), som i løbet af indberetningsperioden er eller har været omfattet af elforsyningslovens 37 a eller varmeforsyningslovens 23 m, og hvori der er eller har været udøvet vandforsynings-, spildevandseller affaldshåndteringsaktiviteter. 18

20 Hvis en kommune ejer eller har ejet flere elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheder inden for samme koncernstruktur, skal kommunen således kun afgive en erklæring. Hvis kommunen derimod ejer eller har ejet flere elforsynings- eller varmefremføringsvirksomheder, som ikke ligger eller har ligget inden for samme koncernstruktur, vil kommunen skulle afgive to eller flere erklæringer efter el- eller varmeforsyningslovene. En kommune vil derfor f.eks. skulle afgive to erklæringer, hvis den ejer to elforsyningsvirksomheder, som indgår i hver sin koncernstruktur. Det skal understreges, at der ved koncern også forstås det tilfælde, hvor en kommune driver virksomhed omfattet af elforsyningslovens 37 eller varmeforsyningslovens 23 l som en del af kommunen, og denne enhed i kommunen direkte eller indirekte ejer andele i andre virksomheder, hvori udøves vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter Hvilken dokumentation skal foreligge? Kommunen skal som udgangspunkt ikke fremsende anden dokumentation end revisorerklæringen til Energitilsynet. Dokumentationen for, at der ikke er anvendt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- eller naturgasforsyningslovene til aktiviteter forbundet med vandforsyning, spildevand eller affaldshåndtering, skal dog foreligge i kommunen og i de omfattede virksomheder. Energitilsynet vil kunne kræve oplysningerne tilsendt. Herudover vil kommunen i erklæringen til Energitilsynet for så vidt angår virksomheder, hvori både indgår midler, som stammer fra el-, varme- eller naturgasaktiviteter og andre midler, skulle oplyse om størrelsen af de nettoaktiver, der stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- eller naturgasforsyningslovene og størrelsen af de nettoaktiver, der stammer fra andre aktiviteter pr. 31. december i det kalenderår erklæringen vedrører Mulighed for digital afgivelse af erklæring til Energitilsynet Bekendtgørelsen med bilag findes på Energitilsynets hjemmeside, se Det er muligt at downloade standarderklæringerne med henblik på digital afgivelse af erklæring til Energitilsynet. Ved indsendelse af erklæringerne i elektronisk form skal de være forsynet med en digital signatur, som udarbejdes i henhold til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Overgangsbestemmelse vedrørende erklæring for perioden 15. juni 2006 til 31. december 2006 Den første erklæring skal afgives inden 1. februar 2007 for perioden 15. juni 2006 til 31. december For perioden 1. januar 2006 til 15. juni 2006 gjaldt reglerne i den dagældende elforsyningslovs 37, stk. 10 og 11, eller den dagældende varmeforsyningslovs 23 e, stk. 10 og 11. Dette betyder, at der skulle være ansøgt om tilladelse til bevarelse af ejerandele, såfremt der måtte være påbegyndt væsentlige nye aktiviteter inden for vandforsyning, spildevand eller affaldshåndtering i perioden. Der henvises til kapitel 5, afsnit herom. Der er dog intet til hinder for, at kommunen også 19

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven December 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN

KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Januar 2018 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 27. november 2012 Dato: 27. november 2012 Sag: 12/13569 Sagsbehandler: /TBUH Afd.: Ret og Administration Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed - Herning

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 ENERGITILSYNET Punkt 1 Energitilsynets møde den 12. april 2012 23. april 2012 Sag 4/0604-0200-0009 / ESM/LEH Deres ref. Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 Resumé

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup 24. september 2013 Sag 12/05617 / CF E-mail: ntkr@rebild.dk; raadhus@rebild.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder Budget- og regnskabssystem 10.3 - side 1 10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder 10.3.1 Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Langeland Kommune Att. Niels Peter Jensen 18. oktober 2013 Sag 12/05599 / CF E-mail: npje@langelandkommune.dk; post@langelandkommune.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bornholms Regions Kommune. Att. Jesper Tranberg.

Bornholms Regions Kommune. Att. Jesper Tranberg. Bornholms Regions Kommune Att. Jesper Tranberg E-mail: Jesper.Tranberg@BRK.DK; OEA@BRK.DK; post@brk.dk Dato: 15. oktober 2013 Sag: 12/05555 VAND Sagsbehandler: CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

From:Flemming Karlsen To:Poul Sig Vadsholt Subject:SV: Vedr. Slamforbrændig

From:Flemming Karlsen To:Poul Sig Vadsholt Subject:SV: Vedr. Slamforbrændig From:Flemming Karlsen To:Poul Sig Vadsholt Subject:SV: Vedr. Slamforbrændig Hej Poul Det forholder sig desværre således at vores konklusion passede. Uanset hvad vi gør, så vil kommunen blive modregnet

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen.

Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen. Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen 11. november 2013 Sag 12/05575 / CF E-mail: svsoe@gribskov.dk; okonomi@gribskov.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 efter dokumenteret

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål: 14.01.08 Ofte stillede spørgsmål: De årlige kommunale indberetninger om værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder Spørgsmål: Hvornår, til hvem, hvordan, reglerne, fra hvem, og hvilke virksomheder:

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Billund Kommune over Energistyrelsen af 24. februar 2009 afslag på ansøgning om dispensation i medfør af elforsyningslovens

Billund Kommune over Energistyrelsen af 24. februar 2009 afslag på ansøgning om dispensation i medfør af elforsyningslovens (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Billund Kommune over Energistyrelsen af 24. februar

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 15. maj 2010. Nr. 604. Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler I medfør af 79 i retsplejelov

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Herlev Kommune Att.: Torben Olsson E-mail: okonomidir@herlev.dk; herlev@herlev.dk 21. juni 2012 Sag 4/1020-0302-0052 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere