Socialpædagogers efterog videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogers efterog videreuddannelse"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers efterog videreuddannelse Marts 2019 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

2 RAPPORT Socialpædagogers efterog videreuddannelse Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel Marts 2019 Udarbejdelse: Henrik Jensen, Hos Journalisterne for Socialpædagogerne Nordjylland

3 Side 3 Nordjyske socialpædagogers efter- og videreuddannelse Formålet med denne rapport er at undersøge omfanget af og behovet for efterog videreuddannelse blandt socialpædagoger i Nordjylland. Det er vigtigt, at socialpædagoger har mulighed for at dygtiggøre sig og bygge videre på deres faglighed gennem hele arbejdslivet. Vi har i denne undersøgelse spurgt medlemmerne af Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel om hvilke typer efter- og videreuddannelse, de har deltaget i, og om de oplever, at de i tiltrækkelig grad har adgang til relevant efter- og videreuddannelse i forbindelse med deres arbejde. Godt halvdelen har deltaget i efter- eller videreuddannelse på et år Undersøgelsen viser, at 52 % af de nordjyske socialpædagoger har været på eftereller videreuddannelse i det seneste år. 48 % svarer, at de i løbet af det seneste år ikke har deltaget i nogen form for efteruddannelse. Socialpædagogers efter- og videreuddannelse er ifølge undersøgelsen typisk kortere forløb. 19 % af socialpædagogerne i undersøgelsen svarer, at de har været på efteruddannelse i 1-3 dage. 20 % har deltaget i efteruddannelse i 4-10 dage. 9 % har været på efteruddannelse i dage, mens 4 % af socialpædagogerne i løbet af det seneste år har været på efteruddannelse i mere end 20 dage. Figur Hvor mange dage har du i alt været på efter- eller videreuddannelse det seneste år? I alt 393 besvarelser. Ingen efteruddannelse: , 1-3 dage: 76 (19%), 4-10 dage: 77 (20%), dage: 35 (9%), Mere end 20 dage: 15 (4%)

4 Side 4 De fleste socialpædagoger beder selv om efteruddannelse Langt de fleste socialpædagoger har selv på et tidspunkt bedt deres arbejdsgiver om at komme på efteruddannelse. 33 % har bedt deres arbejdsgiver om at komme på efteruddannelse indenfor det seneste år. 25 % har sidst selv bedt om efteruddannelse indenfor de seneste 3 år. 12 % svarer, at det er op til 5 år siden, at de sidst bad om efteruddannelse, mens 11 % svarer, at det er over 5 år siden, at de sidst selv efterspurgte efteruddannelse. 19 % har aldrig selv bedt om efteruddannelse. Figur 2: Hvornår har du sidst selv bedt om efteruddannelse? I alt 393 besvarelser. Indenfor det seneste år: 130 (33%), Indenfor de seneste 3 år: 99 (25%), Indenfor de seneste 5 år: 46 (12%), Mere end 5 år siden: 45 (11%), Aldrig: 73 (19%) 43 % får nej, når de beder om efteruddannelse Det er dog ikke altid, at socialpædagoger får ja fra deres arbejdsgiver, når de beder om efteruddannelse. Blandt de socialpædagoger, der på et tidspunkt selv har bedt om efteruddannelsen, er der 45 %, der svarer, at de fik den efteruddannelse, som de bad om. 13 % svarer, at de delvist fik ja til den ønskede efteruddannelse. 43 % svarer, at de ikke fik til den efteruddannelse, de bad om. Figur 3: Fik du den efteruddannelse, du bad om? I alt 320 besvarelser. Ja: 143 (45%), Delvist: 40 (13%), Nej: 137 (43%)

5 Side 5 Tre ud af fire socialpædagoger er blevet tilbudt efteruddannelse De fleste socialpædagoger i Nordjylland er på et tidspunkt blevet tilbudt efteruddannelse af deres arbejdsgiver. 33 % er blevet tilbudt efteruddannelse indenfor det seneste år. 17 % blev sidst blevet tilbudt efteruddannelse for 2-3 år siden. 10 % blev senest tilbudt efteruddannelse for 4-5 år siden, mens 17 % svarer, at det er mere end 5 år siden, at de sidst blev tilbudt at deltage i efteruddannelse af deres arbejdsgiver. 24 % af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse. Figur 4: Hvornår blev du sidst tilbudt efteruddannelse? I alt 393 besvarelser. Indenfor det seneste år: 128 (33%), Indenfor de seneste 3 år: 66 (17%), Indenfor de seneste 5 år: 38 (10%), Mere end 5 år siden: 65 (17%), Aldrig: 96 (24%) Næsten alle takker ja, når de bliver tilbudt efteruddannelse Ifølge undersøgelsen siger socialpædagogerne næsten altid ja, når de bliver tilbudt efteruddannelse. Blandt de socialpædagoger, der på et tidspunkt er blevet tilbudt efteruddannelse af deres arbejdsgiver, er der 91 %, der svarer, at de deltog i efteruddannelsen Yderligere 2 % deltog delvist i efteruddannelsen, mens 7 % svarer, at de ikke deltog i den efteruddannelsen, de sidst blev tilbudt. Figur 5: Deltog du i den efteruddannelse, du blev tilbudt? I alt 297 besvarelser. Ja: 271 (91%), Delvist: 5 (2%), Nej: 21 (7%)

6 Side 6 Efteruddannelse opleves som relevant Ifølge de nordjyske socialpædagoger er efteruddannelse bestemt ikke spild af tid. Tværtimod oplever et stort flertal, at deres efteruddannelsen er relevant for deres arbejde. I alt 86 % af socialpædagogerne svarer i undersøgelsen, at deres seneste efteruddannelse var enten relevant (36 %) eller meget relevant (50 %) for deres arbejde. Kun 3 % mener, at deres seneste efteruddannelse var enten irrelevant (2 %) eller meget irrelevant (1 %). 11 % svarer hverken-eller på spørgsmålet. Figur 6: Hvor relevant for dit arbejde var din seneste efteruddannelse? I alt 380 besvarelser. Meget relevant: 189 (50%), Relevant: 136 (36%), Hverken-eller: 41 (11%), Irrelevant: 9 (2%), Meget irrelevant: 5 (1%) Ny viden bliver brugt i praksis På samme måde oplever et stort flertal af socialpædagogerne, at de efterfølgende kan bruge den nye viden fra deres efteruddannelse på arbejdet. 81 % svarer, at de helt sikkert (44 %) eller i nogen grad (37 %) har brugt deres seneste efteruddannelse i praksis. 11 % mener, at de stort set ikke (8 %) eller slet ikke (3 %) har kunne bruge den seneste efteruddannelse i praksis. 8 % svarer hverken-eller på spørgsmålet. Figur 7: Har du brugt din seneste efteruddannelse i praksis? I alt 380 besvarelser. Ja - helt sikkert: 166 (44%), Ja - i nogen grad: 139 (37%), Hverken-eller: 32 (8%), Nej - stort set ikke: 32 (8%), Nej - slet ikke: 11 (3%)

7 Side 7 To ud af tre socialpædagoger har brug for mere efteruddannelse Et flertal på knapt to tredjedele af socialpædagogerne mener, at de har brug for mere efteruddannelse, hvis de skal kunne klare opgaverne på deres arbejde. 8 % svarer, at deres behov for efteruddannelse slet ikke er dækket i forhold til deres nuværende opgaver. 17 % mener, at deres behov for efteruddannelse i mindre grad er dækket, mens 39 % svarer i undersøgelsen, at deres behov for efteruddannelse kun er dækket delvist. Lidt mere end hver tredje socialpædagog svarer, at deres behov for efteruddannelse enten allerede i høj grad (28 %) eller i meget høj grad (7 %) er dækket i forhold deres nuværende arbejdsopgaver. Figur 8: Er dine behov for efteruddannelse dækket i forhold til dine nuværende opgaver? I alt 385 besvarelser. Ja - i meget høj grad: 28 (7%), Ja - i høj grad: 109 (28%), Delvist: 150 (39%), Nej - i mindre grad: 66 (17%), Nej - slet ikke: 32 (8%) Ledere føler sig bedre dækket ind Blandt socialpædagoger, der er ansat som ledere, er der generelt flere, som føler, at de er godt dækket ind i forhold til deres efteruddannelse. 64 % af lederne svarer i undersøgelsen, at deres behov for efteruddannelse i høj grad (48 %) eller i meget høj grad (16 %) aktuelt er dækket i forhold til deres arbejdsopgaver. 28 % af lederne mener, at deres behov for efteruddannelse kun er dækket delvist, mens 8 % svarer, at deres behov for efteruddannelse i mindre grad er dækket i forhold til deres nuværende opgaver. Blandt lederne er der ingen, som svarer, at deres behov for efteruddannelse slet ikke er dækket ind. Figur 9: (Kun ledere) Er dine behov for efteruddannelse dækket i forhold til dine nuværende opgaver? I alt 25 besvarelser. Ja - i meget høj grad: 4 (16%), Ja - høj grad: 12 (48%), Delvist: 7 (28%), Nej - i mindre grad: 2 (8%), Nej - slet ikke: 0 (0%)

8 Side 8 Oplæg, kursus eller uddannelse Begreberne efteruddannelse og videreuddannelse omfatter meget forskellige former for kompetenceudvikling. Efteruddannelse dækker almindeligvis over korterevarende uddannelsesaktiviteter i form af fx kurser eller temadage. Videreuddannelse er som regel defineret som et længerevarende uddannelsesforløb som fx en videregående diplom- eller masteruddannelse. Medlemmerne er blevet spurgt om hvilken type efter- eller videreuddannelse, de senest har deltaget i. Figur 10: Hvilken type var din seneste efteruddannelse? Antal svar i alt: % af de nordjyske socialpædagoger svarer i undersøgelsen, at deres seneste efteruddannelse var et foredrag eller et oplæg. 28 % har senest deltaget i efteruddannelse i form af en temadag eller en pædagogiske dag. 23 % har senest været på et kortere kursus på under 5 dages varighed, mens 19 % svarer, at deres seneste efteruddannelse var et længere kursus på mere end 5 dage. 1% svarer, at deres seneste efteruddannelsen var et AMU-kursus, og 4% svarer, at det var en certificering. 2% har senest tager en mellemlang uddannelse, mens 8 % svarer, at deres seneste efteruddannelse var en diplomuddannelse. 1 % svarer, at de er i færd med at tage eller har afsluttet en master--eller en kandidatuddannelse.

9 Side 9 De seneste 5 års efteruddannelse De nordjyske socialpædagoger er også blevet spurgt om, hvilke typer efter- og videreuddannelse, de har deltaget i i løbet af de seneste fem år. 55 % svarer, at de gennem de seneste 5 år har deltaget i efteruddannelse i form af oplæg eller foredrag. 70 % har deltaget i efteruddannelse i form af en eller flere temadage eller pædagogiske dage. 46 % har været på kortere kurser på op til 5 dages varighed, mens 24 % har deltaget i længere kurser på mere end 5 dage. Figur 11 Hvilke typer efteruddannelse har du deltaget i gennem de seneste 5 år? (Sæt eventuelt flere krydser) Deltagerne har haft mulighed for at sætte flere krydser, og derfor er summen af andelene mere end 100% (antal svar i alt: 390). 2 % af socialpædagogerne i undersøgelsen svarer, at de har deltaget i et AMUkursus i løbet af de seneste 5 år. 7 % svarer, at de har taget en certificeret uddannelse. 2 % har været på efteruddannelsen i løbet af de seneste 5 år og har taget en 1-årig mellemlang uddannelse. 13 % svarer, at de i løbet af de seneste 5 år har deltaget i videreuddannelse i form af en diplomuddannelse. 1 % svarer, at de er i færd med at tage eller har afsluttet en master- eller en kandidatuddannelse. 6 % svarer, at de slet ikke har deltaget i efteruddannelse i de seneste 5 år.

10 Side10 Efteruddannelse bestemmes oftest af arbejdspladsen Det er oftest medlemmernes arbejdsplads eller den nærmeste leder, der bestemmer, hvilken efteruddannelse socialpædagogerne deltager i. Deltagerne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvem der valgte den seneste efteruddannelse, de har deltaget i. I 66 % af tilfældende var det enten arbejdspladsen eller den nærmeste leder, der valgte den efteruddannelsen, de har deltaget i. 35 % svarer, at det var arbejdspladsen, og 31 % svarer, at det var den nærmeste leder, der valgte efteruddannelsen. 29 % af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de selv valgte deres seneste efteruddannelse. 4 % har svaret "Andet", hvilket typisk dækker over, at efteruddannelsen blev besluttet af socialpædagogen og arbejdspladsen i samråd. Figur 12: Hvem valgte den efteruddannelse, du senest deltog i? I alt 381 besvarelser. Jeg valgte selv: , Min nærmeste leder valgte: 118 (31%), Min arbejdsplads valgte: 135 (35%), Andet: 16 (4%) Ledere vælger mest deres efteruddannelse selv Undersøgelsen viser, at socialpædagoger, der også er ledere, i højere grad end gennemsnittet selv vælger deres efteruddannelse. Blandt de socialpædagoger, der er ansat som ledere, svarer 52 %, at de selv valgte deres seneste efteruddannelse. I alt 40 % svarer, at efteruddannelsen blev valgt af deres nærmeste leder eller deres arbejdsplads. Figur 13: (Kun ledere) Hvem valgte den efteruddannelse, du senest deltog i? I alt 25 besvarelser. Jeg valgte selv: 13 52, Min nærmeste leder valgte: 2 (8%), Min arbejdsplads valgte: 8 (32%), Andet: 2 (8%)

11 Side 11 Ledere får oftere ja til efteruddannelse Ifølge undersøgelsen får ledere som regel ja, når de beder om efteruddannelse. Hvor det blandt alle socialpædagoger var 45 %, der fik ja fra deres arbejdsgiver, da de sidst bad om efteruddannelse, så svarer 83 % af lederne, at de fik den efteruddannelse, de bad om. Kun 9 % af lederne fik nej til efteruddannelsen, hvor det blandt alle socialpædagoger var 43 %, der fik nej, da de de sidst bad om efteruddannelse. Figur 14: (Ledere) Fik du den efteruddannelse, du bad om? Ledere: 23 besvarelser. Ja: 19 (83%), Delvist: 2 (9%), Nej: 2 (9%) I alt: 320 besvarelser. Ja: 143 (45%), Delvist: 40 (13%), Nej: 137 (43%) Ledere tager generelt mere efteruddannelse Socialpædagoger, der arbejder som ledere, tager generelt mere efteruddannelse end andre socialpædagoger. Undersøgelsen viser, at ledere både deltager i flere kortere efteruddannelsesforløb (fx oplæg, foredrag, temadage og korte kurser) end den gennemsnitlige socialpædagog, og også langt oftere deltager i lange efteruddannelser i form af diplomuddannelser, master- og kandidatuddannelser. Figur 15: (Ledere) Hvilke typer efteruddannelse har du deltaget i gennem de seneste 5 år? (Sæt eventuelt flere krydser) Deltagerne har haft mulighed for at sætte flere krydser, og derfor er summen af andelene mere end 100% (Antal svar: Ledere: 25. I alt: 390).

12 Side 12 Manglende økonomi er en barriere for efteruddannelse Som tidligere nævnt svarer 24 % af socialpædagogerne i undersøgelsen, at de aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse (Figur 4). Samtidig svarer 45 %, at de fik nej, da de sidst selv bad efteruddannelse (Figur 3). Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvilke barrierer de oplever for, at de kan blive efteruddannet. På spørgsmålet svarer 48 % af de nordjyske socialpædagoger, at de oplever, at deres arbejdsplads ikke har råd til efteruddannelse. Dette er ifølge undersøgelsen langt den væsentligste årsag til, at socialpædagogerne enten ikke bliver tilbudt efteruddannelse, eller at de får nej, når de selv beder om lov til at dygtiggøre sig. To andre væsentlige årsager til, at socialpædagoger ikke bliver tilbudt tilstrækkelig efteruddannelse er ifølge undersøgelsen manglende tid og mangel på prioritering fra ledelsen. 18 % svarer, at de oplever manglende tid som en barriere for, at de kan blive efteruddannet. 17 % oplever, at deres leder ikke prioriterer efteruddannelse. 9 % angiver dårlig vikardækning som en forhindring for, at de kan deltage i efteruddannelse. 8 % svarer, at mangel på relevant uddannelse er en årsag, når de ikke kan blive efteruddannet. Der er 3 % af socialpædagogerne, som svarer, at de mangler lyst til efteruddannelse. 2 % angiver, at dårlig samvittighed overfor kollegaer er en medvirkende årsag til, at de ikke kan blive efteruddannet. 25 % af de nordjyske socialpædagoger svarer, at de ikke oplever nogen barriere for, at de kan blive efteruddannet. Figur 16: Hvilke barrierer har du oplevet for, at du kan blive efteruddannet? (Sæt eventuelt flere krydser) I alt 386 besvarelser. Min arbejdsplads har ikke råd: 187 (48%), Manglende tid: 69 (18%), Min leder prioriterer ikke: 66 (17%), Dårlig vikardækning: 33 (9%), Mangel på relevant uddannelse: 31 (8%), Mangel på lyst: 12 (3%), Dårlig samvittighed: 8 (2%), Andet: 37 (1%), Ingen: 98 (25%).

13 Side 13 To ud af tre har ikke nok kendskab til mulighed for støtte For socialpædagoger er der ofte gode muligheder for at få støtte til efter- og videreuddannelse via fx de kommunale og regionale kompetencefonde. Det kræver dog, at man kender til mulighederne for at søge støtte. Det er der ifølge undersøgelsen knap to tredjedele af socialpædagogerne, der ikke gør. Blot 37 % mener, at de har tilstrækkelig kendskab til, hvordan de kan søge støtte til efteruddannelse via fx kompetencefonde. Hele 63 % svarer, at de ikke har nok kendskab til støttemulighederne. Figur 17: Har du tilstrækkelig kendskab til, hvordan du kan søge støtte til din efteruddannelse - fx via kompetencefonde eller lignende? I alt 386 besvarelser. Nej: 245 (63%), Ja: 141 (37%) Fordeling af efteruddannelse Det er meget forskelligt, hvordan efteruddannelse fordeles blandt de ansatte på de socialpædagogiske arbejdspladser. 44 % svarer, at efteruddannelse generelt fordeles ud fra opgaver eller funktioner, 29 % svarer, at ledelsen tildeler efteruddannelse til dem, der spørger. 22 % mener, at efteruddannelse fordeles tilfældigt. 10 % svarer, at efteruddannelse fordeles efter tur, mens 2% oplever, at det er de ansattes anciennitet, der er afgørende. 26 % svarer andet, hvoraf hovedparten forklarer, at det enten er ledelsen, der suverænt fordeler efteruddannelse til udvalgte medarbejdere, eller at efteruddannelse tværtimod bliver tilbudt til alle. Figur 18: Hvordan fordeles efteruddannelse på din arbejdsplads? (Sæt eventuelt flere krydser) Deltagerne har haft mulighed for at sætte flere krydser, og derfor er summen af andelene mere end 100%. (Antal svar: 386).

14 Side 14 Deltagernes kommentarer til undersøgelsen: Super relevant undersøgelse. Generelt for få midler til efteruddannelse efterhånden. Jeg er tilfreds med de fire kursusdage, som jeg deltager i hvert år. Min arbejdsplads har valgt, at alt efteruddannelse skal være internt. Det er kun ledere, som kan få eksterne kurser. Jeg synes, at det er svært som leder gennem mange år at finde egnede efteruddannelsestilbud. Høj faglighed bliver vægtet på min arbejdsplads. Det gælder alt fast pædagogisk personale. Der stilles større og større krav til os. Højere effektivitet og flere svære komplekse opgaver, men vi får stort set ikke kurser.

15 Side 15 Jeg har delvis selv finansieret min efteruddannelse - dvs. har fået midler fra Kompetencefonden og betalt det resterende 20 %. Det er rigtig træls, at man ikke kan søge Kompetencefonden som familieplejer. I kunne sagtens oplyse mere om Kompetencefonden. Det tror jeg, mange glemmer, inklusiv mig selv. Vi får intet efteruddannelse. Vores kurser bliver brugt til oplæring i forskellige programmer og dokumentationskrav. Jeg oplever generelt, at der bliver tilbudt små kurser og opgraderinger - men uddannelse, som kan give noget i løn, er der meget lidt af. Behovet for efteruddannelse bliver aldrig dækket. Der er altid nyt at lære.

16 Side 16 Geografiske forskelle i efteruddannelse Ifølge undersøgelsen tyder det på, at der er geografiske forskelle på, hvor ofte socialpædagoger bliver tilbudt efteruddannelse. Deltagerne i undersøgelsen er, uanset om de er kommunalt ansatte, regionalt ansatte eller familieplejere, blevet bedt om at svare på, i hvilken kommune deres arbejdsplads ligger. Besvarelserne viser blandt andet, at der ikke er nogen af socialpædagogerne, hvis arbejdsplads ligger i Rebild kommune, som svarer, at de aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse. Også blandt socialpædagoger, som har en arbejdsplads, der ligger i Jammerbugt eller Vesthimmerland, er det langt de fleste, der på et tidspunkt blevet tilbudt efteruddannelse. Her er det blot henholdsvis 7% og 12 %, som svarer, at de aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse. Til gengæld svarer henholdsvis 37 %, 36 % og 32 % af de socialpædagoger, hvis arbejdsplads ligger i Brønderslev, Frederikshavn og Mariagerfjord, at de aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse. I Jammerbugt svarer hele 79 % af socialpædagogerne, at de er blevet tilbudt efteruddannelse indenfor det seneste år. Figur 19: Hvornår blev du sidst tilbudt efteruddannelse? (Besvarelser for hver kommune, hvor deltagernes arbejdsplads ligger) I alt 393 besvarelser. Brønderslev: 27, Frederikshavn: 36, Mariagerfjord: 38, Morsø: 15, Aalborg: 144, Hjørring: 54, Thisted: 13, Vesthimmerland: 17, Jammerbugt: 14 og Rebild: 7.

17 Side 17 Størst andel på efteruddannelse i Jammerbugt det seneste år Også på spørgsmålet om, hvor mange dage de nordjyske socialpædagoger i alt har været på efteruddannelse i det seneste år, er der geografiske forskelle. Langt de fleste socialpædagoger, hvis arbejdsplads ligger i Jammerbugt, har ifølge undersøgelsen deltaget i efteruddannelse det seneste år. 43 % har været på efteruddannelse i 1-3 dage, 29 % i 4-10 dage, 7 % i dage og yderligere 7 % har det seneste år været på efteruddannelse i mere end 20 dage. Kun 14 % af socialpædagogerne med arbejdsplads i Jammerbugt svarer, at de ikke har deltaget i efteruddannelse det seneste år. Også socialpædagoger, hvis arbejdsplads ligger i Thisted, har været flittige med at deltage i efteruddannelse det seneste år. Her er det blot 31 %, der svarer, at de i det seneste år slet ikke har deltaget i efteruddannelse. Modsat er der blandt socialpædagoger med arbejdsplads i Frederikshavn hele 58 %, som svarer, at de i det seneste år ikke har deltaget i nogen form for efteruddannelse. 22 % har været på efteruddannelse i 1-3 dage, 17 % i 4-10 dage, og 3 % af socialpædagogerne med arbejdsplads i Frederikshavn svarer, at de har været på efteruddannelse i mere end 20 dage det seneste år. Figur 20: Hvor mange dage har du i alt været på efteruddannelse det seneste år? (Besvarelser for hver kommune, hvor deltagernes arbejdsplads ligger) I alt 393 besvarelser. Frederikshavn: 36, Morsø: 15, Vesthimmerland: 17, Mariagerfjord: 38, Brønderslev: 27, Aalborg: 144, Rebild: 7, Hjørring: 54, Thisted: 13 og Jammerbugt: 14.

18 Side 18 Familieplejere har været mest på efteruddannelse Det kan være forskel på, hvor meget socialpædagoger indenfor forskellige arbejdsområder har mulighed for at deltage i efteruddannelse. Særligt socialpædagoger indenfor familieplejeområdet, der skiller sig ud. Ifølge undersøgelsen svarer 96 % af familieplejerne, at de har deltaget i efteruddannelse det seneste år. De fleste (65 %) har været på efteruddannelse i 1-3 dage, 26 % i 4-10 dage mens 4 % af svarer, at de det seneste år har deltaget i efteruddannelse i mere end 20 dage. Kun 4 % socialpædagogerne indenfor familieplejeområde har ikke været på efteruddannelse det seneste år. Blandt de øvrige arbejdsområder er det socialpædagoger, der arbejder på området indenfor beskæftigelse, uddannelse og samværstilbud samt socialpædagoger, der arbejder med mennesker med sindslidelser, som har været mest på efteruddannelse det seneste år. Det er også indenfor disse områder, at der er en størst andel af socialpædagoger, som har deltaget i efteruddannelse i mere end 20 dage det seneste år. Socialpædagoger, der arbejder med mennesker med senhjerneskade og demens, har ifølge undersøgelsen været mindst på efteruddannelse det seneste år. 20 % svarer, at de har været på efteruddannelse i 1-3 dage, 4 % i 4-10 dage og 16 % i dage. 60 % af socialpædagogerne i undersøgelsen, som arbejder med mennesker med senhjerneskade og demens, svarer, at de ikke har været på efteruddannelse det seneste år. Figur 21: Hvor mange dage har du i alt været på efteruddannelse det seneste år? (Besvarelser for hver af deltagernes arbejdsområder) I alt 393 besvarelser. Mennesker med senhjerneskade og demens: 25, Mennesker med sociale vanskeligheder og misbrug: 37, Mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i botilbud: 140, Børn & Unge området: 55, Mennesker med sindslidelser: 38, Område indenfor beskæftigelse, uddannelse og samværstilbud: 22, Familieplejeområdet: 23 og Andet: 53.

19 Side 19 Metode Besvarelserne i denne undersøgelse er indhentet via en elektronisk spørgeundersøgelse blandt medlemmerne af Socialpædagogernes Nordjyllands medlemspanel. Spørgeskemaet blev udsendt til 591 medlemmer i efteråret Indsamlingen blev afsluttet den 4 januar Af de 591 socialpædagoger i medlemspanelet har i alt 401 besvaret spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 68.

20 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed December 2017 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Socialpædagogers ytringsfrihed Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel December

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

Efteruddannelsesundersøgelse

Efteruddannelsesundersøgelse Efteruddannelsesundersøgelse 2014 Nordsjællands pædagogers adgang til og deltagelse i efter- og videreuddannelse. Formålet med undersøgelsen er at afdække pædagoger og lederes adgang til efteruddannelse

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

UCNact2learn Prækvalifikation til udbud af akademiuddannelse i Socialpædagogik

UCNact2learn Prækvalifikation til udbud af akademiuddannelse i Socialpædagogik UCNact2learn Prækvalifikation til udbud af akademiuddannelse i Socialpædagogik Behov for udbud af Akademiuddannelsen i Socialpædagogik i Nordjylland UCNact2learn ansøger om mulighed for at udbyde akademiuddannelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser

Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser Forord Nordjyske unges geografiske søgemønstre til gymnasiale uddannelser 2 Nordjyske ansøgere Stx 2.390 2.454 Htx 599 608 Hhx 1.009 1.041

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Årlig lægedækningsberegning

Årlig lægedækningsberegning Patientforløb 14. december 2017 NOTAT Årlig lægedækningsberegning - 2017 Der skal ifølge overenskomsten mellem PLO og RLTN foretages en årlig fastsættelse af lægedækningen i hver region. Formålet er at

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Notat. Patientforløb. Studentermedhjælper Nanna Overby. 30. november 2015

Notat. Patientforløb. Studentermedhjælper Nanna Overby. 30. november 2015 Notat Årlig lægedækningsberegning - 2015 Der skal ifølge overenskomsten mellem PLO og RLTN foretages en årlig fastsættelse af lægedækningen i hver region. Formålet er at synliggøre en eventuel uudnyttet

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-02-2019 Side 1. 00.30.00-Ø00-1-19 Kend din kommune I dette notat gennemgås KL nøgletal fra publikationen Kend din kommune - brug nøgletal

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

1. juni. Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016 og i januar 2017.

1. juni. Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016 og i januar 2017. UDGIFTS- ANALYSE 1. juni 2017 RESUME: Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de 1.516 nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i 2016 og i 2017. Analysen sammenligner udviklingen for

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland

Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland Januar 2019 Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland Indhold 1. Indledning... 3 2. Afdækning af behov via dialog med samarbejdspartnere...

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID - Undersøgelse om arbejdstid og implementeringen af KTO-aftale om deltidsansattes ret til ledige arbejdstimer blandt medlemmer hos Socialpædagogerne December 29 Side 1 af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

V / N A N N A S K O V R U P, K O N T O R C H E F R E G I O N N O R D J Y L L A N D

V / N A N N A S K O V R U P, K O N T O R C H E F R E G I O N N O R D J Y L L A N D UDDANNELSESOMRÅDET I NORDJYLLAND. V / N A N N A S K O V R U P, K O N T O R C H E F R E G I O N N O R D J Y L L A N D REVUS - FÆLLES MÅL FOR NORDJYLLAND Et Nordjylland i balance, herunder decentralt uddannelsesudbud

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland

Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Beskæftigelsen steg med 1.682 fuldtidspersoner i Nordjylland fra december 2017 til december 2018. Det svarer til en stigning på 0,8%. Fra januar 2018 til januar 2019

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

FTF ernes efter- og videreuddannelse anvendelse, udbytte. FTF dokumentation nr

FTF ernes efter- og videreuddannelse anvendelse, udbytte. FTF dokumentation nr FTF ernes efter- og videreuddannelse anvendelse, udbytte og barrierer FTF dokumentation nr. 4 2017 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk efter- og videreuddannelse på FTF-området Kapitel 1 4 Sammenfatning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker I samarbejde med Megafon udsendte DSR analyse i august 2017 en panelundersøgelse til i alt 4.186 medlemmer

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Psykoterapeuterne i tal

Psykoterapeuterne i tal Psykoterapeuterne i tal Dansk Psykoterapeutforening i tal Pr. 1. januar 2017 Indledning Hvordan er psykoterapeuterne i Dansk Psykoterapeutforening beskæftiget? Hvor mange klienter behandler de om ugen?

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Grøn omstilling og nyt mobilitetsindeks for Nordjylland

Grøn omstilling og nyt mobilitetsindeks for Nordjylland Nordjyllands Trafikselskab Grøn omstilling og nyt mobilitetsindeks for Nordjylland KKR 26. april 2019 Økonomi 2016-18 Bestiller R2016 R2017 R2018 Brønderslev Kommune -0,5 1,1 0,5 Frederikshavn Kommune

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Kompetencefonden er for dig, der vil udvikle din faglighed

Kompetencefonden er for dig, der vil udvikle din faglighed Den kommunale kompetencefond Er du pædagog 1 leder eller tillidsrepræsentant for pædagoger på BUPL-overenskomst med Kommunernes Landsforening (KL) 2 som ønsker efter- eller videreuddannelse, så tag et

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år Opfølgning kontanthjælpsanalyse: 18 29 år Denne analyse dækker unge tilknyttet til Ungeindsats og er en opfølgning på de to forrige, hvor perioden januar 212 januar 213 indgår. Sammenfatning Udviklingen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Møde med Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER Det indstilles at fortsat har fokus på : Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder

Læs mere

Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016, 2017 og 2018.

Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016, 2017 og 2018. UDGIFTS- ANALYSE 23. maj 2018 RESUME: Udgiftsanalysen ser på udgiftsudviklingen for de 1.288 nordjyske borgere, der både fik en rammeaftaleindsats i januar 2016, 2017 og 2018. Analysen sammenligner udviklingen

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010 Kås Beskæftigelse og pendling I Kommune pr. 1. januar 21 Dato 4.1.212 I perioden fra 27 til 21 er der sket et markant fald i antallet af beskæftigede personer i Kommune både blandt de, der både har bopæl

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Nyt trafikselskab i Region Nordjylland

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Nyt trafikselskab i Region Nordjylland Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014 Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel KKR Nordjylland 08-02-2019 3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel SAG-2019-00546 hlth Baggrund Der er aftalt en fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecent er Nordjylland

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 9. MARTS 2017 TEAMLEDER HEIDI TRAP OVERSKRIFTER LÆGEDÆKNING ALMEN PRAKSIS Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området Status på lægedækningssituationen Konklusioner

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere