0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune."

Transkript

1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen udarbejder forvaltningen en skriftlig vurdering af eventen i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets ni parametre. Denne vurdering udtrykkes efterfølgende visuelt i en vurderingsmodel. Vurderingen af en event visualiseres i modellen med op til fire point inden for hvert parameter. Beskrivelsen af de fem vurderingsniveauer er: 0 = utilstrækkeligt, 1 = ringe, 2 = middel, 3 = god og 4= rigtig god Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Stine Høi Sørensen Økonomi og størrelse Bedømmelsen af en event under hvert af de ni parametre tager ikke forbehold for størrelsen af kommunens bidrag. Eventens økonomi vurderes i stedet under sit eget parameter. Selve udvælgelsen bør derfor holde eventvurderingen op imod størrelsen af det økonomiske bidrag, eventens størrelse og tidsperspektiv. Forbehold Udviklingen af parametrene og indikatorerne er en fortsat proces. Derfor vil de forskellige elementer kunne ændre sig i takt med at eventmodellen bruges. For at sikre, at eventvurderingerne er enslydende, bør vurdering foretages som et samarbejde mellem Fritid & idræt og Kunst & Kultur. Parametre og indikatorer: 1. Økonomisk bæredygtighed Herunder vurderes eventens økonomi. I første omgang tages der stilling til det budget, der forelægges Københavns kommune som en del af ansøgningen. Derefter medtænkes ansøgerens erfaring med eventarbejde, eventens samfundsøkonomiske potentialer og eventens økonomiske forankring i København. 0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Tillægspoint opnås for hvert af de følgende elementer, eventen vurderes at opfylde: - Ansøgeren har dokumenteret erfaring med eventarbejde - Ansøgeren kan anskueliggøre, at eventen vil have en effekt på samfundsøkonomien. - Eventen får væsentlige bidrag fra andre interessenter. F.eks. DIF, Wonderful Copenhagen, Sport Events Denmark, Hovedstadsregionen mm. Nyropsgade 1, 3. Sal 1602 København V Telefon EAN nummer

2 2. Miljømæssig bæredygtighed Under dette parameter vurderes de miljømæssige forhold ved eventen. 0-3 point gives på baggrund af eventens miljømæssige bæredygtighed. Et tillægspoint opnås, hvis eventen vurderes at have positive miljømæssige effekter, der strækker sig ud over selve begivenheden. 0 point: Eventens afholdelse har negative konsekvenser for miljøet. 1 point: Der tages miljømæssige hensyn i planlægningen og afviklingen af eventen. 2 point: Eventen opfylder 2-3 af nedenstående indikatorer. 3 point: Eventen opfylder 4-6 af nedenstående indikatorer. Indikatorer: Eventen forpligter sig så vidt muligt på: - Affaldssortering og genbrug. - Brug af miljømærkede produkter. - Brug af miljøcertificerede leverandører. - Økologi. - Begrænsning af energiforbruget. - Brug af alternativ energi. Herudover opnås tillægspoint, hvis eventen vurderes at have en miljømæssig positiv indvirken på forhold ud over eventen selv. 3. Faciliteter Under dette parameter vurderes eventen i forhold til de krav, den stiller til faciliteter. Udgangspunktet er, at eventen skal kunne afholdes, uden at der er omkostninger til anlæg af nye faciliteter. Nogle faciliteter kan allerede stå på Kultur- og Fritidsudvalgets ønskeliste, og kan dermed anskues som en positiv effekt ved en event. Derfor gives der vurderingen 1 point af events, der stiller krav om disse faciliteter. Derudover kan eventen tildeles tillægspoint, hvis størstedelen af faciliteterne findes i Københavns kommune, og/eller hvis der inddrages enkelte faciliteter i Hovedstadsregionen eller Øresundsregionen. 0 point: De nødvendige faciliteter findes ikke i Københavns kommune, og der er ikke et ønske om at anlægge dem. 1 point: De nødvendige faciliteter findes ikke i Københavns kommune, men der er et ønske om at anlægge dem. 2 point: Facilitetsbehovet kan opfyldes uden investeringer fra Københavns kommune Side 2 af 5

3 Tillægspoint opnås for hvert af de følgende elementer, eventen vurderes at opfylde: - Størstedelen af de nødvendige faciliteter ligger inden for Københavns kommunes grænser. - Eventen inddrager Hovedstadsregionen og/ eller Øresundsregionen. 4a. Relevans for idrætslivet i København Antallet af københavnske medlemmer inden for den relevante idrætsgren antages at være en indikator for den interesse, eventen vil skabe i idrætsmiljøet. På baggrund af medlemsantallet kan eventen vurderes fra 0 til 3 point. 0 point: Under medlemmer i københavnske foreninger. 1 point: medlemmer i københavnske foreninger. 2 point: medlemmer i københavnske foreninger. 3 point: Over medlemmer i københavnske foreninger Et tillægspoint opnås, hvis det vurderes, at eventen har et særligt potentiale for at hverve nye medlemmer til idrætsgrenen. I tilfælde som 2nd World Outgames, hvor der konkurreres blandt en lukket befolkningsgruppe, tages der i stedet udgangspunkt i antallet af medlemmer i den relevante organisation. Med World Outgames ville det eksempelvis være Pan idræt. 4.b. Relevans for kulturlivet i København. indikatorer, eventen vurderes at leve op til. - inddragelse af traditionelle kulturbrugere - inddragelse af nye kulturbrugere - inddragelse af kulturinstitutioner, spillesteder mm. - Inddragelse af danske kunstnere. 5. Relevans for borgerne Dette parameters omdrejningspunkt er nærheden til borgerne. Det baserer sig på en antagelse om, at borgerne vil opleve, at en event er relevant for dem, hvis de kan se den i deres nærområder. indikatorer, den vurderes at opfylde. - Eventen nyttiggør byens rum. - Eventen er tilgængelig for Københavns borgere. (Borgerne kan deltage i eventen) Side 3 af 5

4 - Inddragelse af skoler, foreninger mm. - Eventen breder sig over et større areal af København. (Mere end et venue). 6. Aktivering Aktiveringen er et særskilt element ved events. Derfor vil vurderingen af events i forhold til dette parameter omhandle aktiviteter og/eller projekter, der ikke er eventens hovedaktivitet. indikatorer, den vurderes at leve op til. - Aktiveringen opfordrer til deltagelse. - Aktiveringen lægger op til en øget udnyttelse af byens rum. - Aktiveringen lægger op til øget accept og forståelse af andre kulturer. - Eventen knytter an til igangværende programmer, projekter eller politikker i Københavns Kommune. 7. Branding Den branding, en event medfører, vurderes i forhold til Københavns kommunes værdimæssige målsætninger. indikatorer, den vurderes at opfylde. - Eventen brander byen som en fysisk sammenhængende by. - Eventen brander byen som åben og/eller attraktiv (investering, arbejdskraft) - Eventen brander byen som kreativ og/eller innovativ. - Eventen brander byen som tolerant og/eller mangfoldig. 8. Medieinteresse Medieinteressen opgøres i forhold til de niveauer, eventen vurderes at kunne opnå mediedækning på. indikatorer, som den vurderes at kunne opfylde. - Vil opnå lokal mediedækning - Vil opnå national mediedækning - Vil opnå international mediedækning - Live eller båndet transmission fra eventen. 9. Tilskuerinteresse Vurderingen af tilskuerinteressen baserer sig på et kvalificeret skøn, herunder sammenligninger med tidligere/ lignende events. Eventen vil vurderes i forhold til nedenstående opdeling. 0 point: Under 5000 tilskuere. 1 point: Over 5000 tilskuere. 2 point: Over tilskuere. 3 point: Over tilskuere. Side 4 af 5

5 4 point: Over tilskuere. Opsamling: Parameter 1. Økonomisk bæredygtighed 2. Miljømæssig bæredygtighed 3. Faciliteter 4. Idrætsbillede/kulturliv 5. Borgere 6. Aktivering 7. Branding 8. Medieinteresse 9. Tilskuerinteresse Total Vurdering Økonomi Medieinteresse Miljø Branding Faciliteter Aktivering Idrætsbillede/Kulturliv Borgere Side 5 af 5

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results---

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning I 1. Status 1

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere