Videncenter for Kystturisme og Færgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videncenter for Kystturisme og Færgen"

Transkript

1 Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Videnscenter for Kystturisme og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om 4 mindre undersøgelser blandt besøgende på Fanø. Formålet har været 2-delt; dels at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Fanø. Dels at opnå et bedre kendskab til den demografiske profil, tilhørsforhold til Fanø samt booking og rejseadfærd for de besøgende. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en Event-tracking, som i hver af månederne juni, september og oktober gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Fanø. Samme skabelon er benyttet på Bornholm i sæsonen 2013 og 2014, hvorfor der vil være mulighed for en sammenligning af resultater hertil. De 4 målinger omfatter følgende festivaller i juni, september og oktober måned: Fanø Dragefestival d juni. Fanø GODTFOLK Festival d september Fanø Strikkefestival d september Fanø Vadehavsfestival d oktober. I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de rejsende med Færgen til Fanø i perioden. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet ved personlige interviews i Nordby havn, i en tredages periode, omkring tidspunktet for afslutningen af den enkelte event. Rekrutteringen af respondenter til undersøgelsen er således foretaget blandt rejsende i personbiler, der venter på at rejse tilbage med Færgen til Esbjerg efter endt ophold på Fanø. De personlige interviews er gennemført jævnt over de tre interviewdage med danske respondenter, der har besøgt Fanø dvs. ikke fastboende. Der er gennemført 300 interviews per event; interviews i alt. Interviewene er gennemført vha. papirspørgeskemaer og svarene er efterfølgende registreret elektronisk. Interviewere fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) har varetaget interviewarbejdet. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i følgende perioder: Bølge 1: Bølge 2: Bølge 3: Bølge 4: Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er således: Personer bosat i Danmark undtaget Fanø, der har besøgt Fanø og rejst med personbil i retningen Nordby Esbjerg i en af de fire undersøgelses perioder. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Fanø specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Fanø er derforet udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Fanø. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Fanø Dragefestival Evaluering af Fanø GODTFOLK Festival Kendskabet til Fanø Dragefestival er stort; 31% udtrykker således et stort eller meget stort kendskab til festivalen inden ankomsten til Fanø. Sammen med Fanø Strikke festival er dette det højeste kendskabsniveau blandt de fire Fanø-events. Fanø Dragefestival opnår ligeledes den højeste besøgsandel blandt de fire Fanø events -71% af de besøgende til Fanø i perioden har således deltaget i dragefestivalen, eller været med som tilskuer. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel Kendskabet til Fanø GODTFOLK Festival er beskedent; 13 % af de adspurgte havde et meget stort eller stort kendskab til festivalen, mens 4 ud af 10 intet kendskab havde til arrangementetinden ankomsten til Fanø Besøgsmæssigt er Fanø GODTFOLK da også den mindst besøgte blandt de fire Fanø events; 34 pct. af de besøgende til Fanø har deltaget i festivalen. Blandt de besøgende udtrykker tre ud af fire, at Fanø Dragefestival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. 3. Tiltrækningskraft Men hele 80% af de besøgende til Fanø GODTFOLK Festival tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Dragefestival er er meget høj og den bedste ud af de fire Fanø-events; ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er hele 9, Vurdering Vurderingen af GODTFOLK festival er også meget høj ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnitsvurderingen er 8,87-den anden højeste vurdering blandt de fire Fanø events. Slide 8

9 Evaluering af Fanø Strikkefestival Evaluering af Fanø Vadehavsfestival Kendskabet til Fanø Strikkefestival er på niveau med Fanø Dragefestival hele 31% af de adspurgte udtrykker, at de har et stort eller meget stort kendskab til festivalen. Kendskabsmæssigt indtager Fanø Strikkefestival således en delt førsteplads ud af de 4 events. 1. Awareness/Kendskabsgrad Kendskabet til Fanø Vadehavsfestival er beskedent; kun 11% havde et stort eller meget stort kendskab til festivalen og ca. hver tredje havde intet kendskab til festivalen. Ligeledes er besøgsandelen for Fanø Strikkefestival meget høj - hele 6 af de rejsende i perioden har enten deltaget i arrangementet eller været med som tilskuer. Ca. 9 ud af 10 af de besøgende udtrykker, at Fanø Strikkefestival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Strikkefestival er udmærket; ca. 3 ud af 4 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnitsvurderingen er 8, Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Besøgsandelen til Fanø Vadehavsfestival er på niveau med Fanø GODTFOLK Festival således har lidt over hver tredje af de rejsende i perioden besøgt festivalen. Ca. halvdelen af de besøgende til Fanø Vadehavsfestival tillægger festivalen afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Vadehavsfestival er udmærket omend den laveste blandt de fire Fanø events. 74% giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala og gennemsnitsvurderingen er 8,25. Slide 9

10 Særlige karakteristika for deltagerne til hvert enkelt af de fire Fanøevents Fanø Dragefestival Overvægt af mænd (60%) ift. kvinder (40%) Overvægt af yngre under 50 år (6) Bor i højere grad på Pension, Bed & Breakfast(15%) eller Camping (16%) Flere er fra Midt eller Nordjylland (40%) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (70%) Fanø Strikkefestival Markant flere kvinder (9) end mænd (8%) Overvægt af ældre; 60 år eller derover (54%) Flere er fra Midtjylland (41%) Størstedelen besøgte Fanø pga. strikkefestivalen (87%) Flere benytter privat indkvartering (3), men samtidig også tendens til flere overnatninger på Fanø Flere er førstegangsbesøgende på Fanø (2) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (75%) Fanø GODTFOLK Festival Overvægt af ældre; 5 er i aldersgruppen år Bor i højere grad på Pensionat, Bed & Breakfast(17%) eller camping (14%) Færre er fra Esbjerg området (11%) og flere er Midtjylland eller Fyn (4) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (7) Fanø Vadehavsfestival Stor overvægt af kvinder (66%) ift. mænd (34%) Overvægt i aldersgruppen år (35%) Flere besøgte Fanø med et mere bredt formål, dvs. i forbindelse med en ferie eller miniferie (64%) Flere er hyppigt besøgende, dvs. har besøgt Fanø 10 eller flere gange inden for de seneste tre år (46%). Flere har en tilknytning til Fanø (47%) Slide 10

11 Evaluering af Fanø events Fanø Dragefestoval d juni Fanø GODTFOLK Festival d september 2014 Fanø Strikkefestival d september Fanø Vadehavsfestival d oktober. Slide 11

12 Kendskab til event Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Fanø? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 5% 26% 30% 20% 19% Fanø GODTFOLK Festival 11% 26% 21% 38% Fanø Strikkefestival 8% % Fanø Vadehavsfestival 11% 25% 3 30% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter (300 for hver event, ialt) Slide 12

13 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab på tværs af events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Fanø? Førstegangsbesøgende på Fanø 5% 19% 3 44% Tilbagevendende besøgende på Fanø 5% 21% 27% 24% 2 Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Førstegangsbesøgende til Fanø (205) Tilbagevendende besøgende til Fanø (964) Slide 13

14 Medier/kilder til kendskab Hvordan fik du første gang kendskab til festivalen? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte 50% Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen 1% 0% 1% Visitfanoe.dk 1% 11% Internettet generelt 6% 6% 6% 5% Facebook eller andre sociale medier 1% 1% Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 10% 16% 16% 17% Andre steder 5% 8% 6% 11% Husker ikke 6% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fanø Dragefestival Fanø GODTFOLK Festival Fanø Strikkefestival Fanø Vadehavsfestival Base: Havde kendskab til Fanø festivalen inden ankomst; Fanø Dragefestival (232); Fanø GODTFOLK (211) Festival; Fanø Strikkefestival (264) ; Fanø Vadehavsfestival (221). Slide 14

15 Besøgsandel til event Deltog du selv i festivalen, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 1 59% 28% Fanø GODTFOLK Festival 2 11% 66% Fanø Strikkefestival 29% 34% 38% Fanø Vadehavsfestival 28% 7% 66% Jeg deltog i festivalen Jeg deltog ikke i festivalen, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke i festivalen, og var heller ikke med som tilskuer Base: Alle respondenter (300 for hver event, ialt) Slide 15

16 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Besøgsandel på tværs af events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Deltog du selv i festivalen, eller var du med som tilskuer? Førstegangsbesøgende på Fanø 24% 27% 48% Tilbagevendende besøgende 2 28% 49% Jeg deltog i festivalen Jeg deltog ikke i festivalen, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke i festivalen, og var heller ikke med som tilskuer Base: Førstegangsbesøgende til Fanø (205) Tilbagevendende besøgende til Fanø (964) Slide 16

17 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Tiltrækningskraft for event I hvilken udstrækning vil du sige, at arrangementet havde indflydelse på din beslutning om at tage til Fanø på netop dette tidspunkt? Fanø Dragefestival 68% 8% 7% 5% 1 Fanø GODTFOLK Festival 67% 14% 1 5% Fanø Strikkefestival 78% 9% 5% 6% Fanø Vadehavsfestival 3 14% 15% 8% 3 Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte event: Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 17

18 Samlet vurdering af den enkelte event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give eventet? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 45% 3 16% Snit: 9,24 Fanø GODTFOLK Festival 2 46% 26% Snit: 8,87 Fanø Strikkefestival 2 30% 2 9% 4% 6% 4% Snit: 8,35 Fanø Vadehavsfestival % 1 8% Snit: 8, Ved ikke Base: Besøgte event: Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 18

19 Åbne kommentarer Fanø Dragefestival Åbne kommentarer GODTFOLK Festival Kold fornøjelse men flot syn. Kvinde, 68 år, Midtjylland Fantastisk arrangement. Mand, 45 år, Sønderjylland Pragtfuld oplevelse i kirken. Kvinde, 64 år, Sønderjylland Unik dejlig festival med god musik utrolig spændende kirkekoncert og skønt med den lokale deltagelse i det hele. Mand, 51 år, Esbjerg Det er så stort og fantastisk. Mand, 46 år, København Flot men koldt på stranden Kvinde 18 år, Esbjerg SUPERB! Mand, 21 år, Fyn Suset i maven! Mand, 34 år, Esbjerg Godt og varieret program. Høj kvalitet og oplevelse. Gode rammer i Sønderho. For høj musik ved bal lørdag aften. Mand, 55 år, Esbjergområde Virker alt for "lukket. Mand, 61 år, Sønderjylland. Havde regnet med, at der foregik noget på gader og stræder!! Jeg havde regnet med der var folkedansere og musik. Tror andre havde samme opfattelse Kvinde, 68 år, Sønderjylland Sikke en dag! Kvinde, 36 år, Esbjerg Dejligt med sådan en opbakning. Kvinde, 52 år, Esbjerg EN HELT IGENNEM FANTASTISK OPLEVELSE. MAN KAN SE AT MANGE HAR VÆRET MED FØR. Mand, 60 år, Øvrige Synes det er rigtig godt og beriger helt sikkert opholdet på øen og godt for Fanøs indtægt. Kvinde, 41 år, København Kirkekoncerten i forbindelse med Nordlys over Fanøholdet måtte gerne være del af officielle program. Kvinde, 32 år, Nordjylland. Musikken er ikke særlig synlig i gadebilledet! Mand, Midtjylland Slide 19

20 Åbne kommentarer Fanø Strikkefestival Åbne kommentarer Fanø Vadehavsfestival For dårlig organisering. Dårlig skiltning. Dårlig busforbindelse. Dårlig skiltning med bustider. Kvinde, 59 år, Midtjylland Strikkefestival hvert år -duer ikke. Vi bliver mere og mere kræsne og forventer endnu mere end sidste år. Hellere hvert 2. år, så vi kan nå at glæde os. 50 kr. for at få lov til at handle og samle inspiration er for meget. Kvinde, 53 år, Midtjylland Det er ret dyrt, når jeg tænker færge, entre, frokost og kørsel. Mand, 78 år, Esbjerg Næsten umuligt med p plads. Der er alt for meget spildtid. Kvinde, 51 år, Midtjylland Med som påhæng. Min kone er normalt selv afsted. Jeg kunne godt bruge noget for os mænd, som ikke lige er så interesseret i at strikke. Mand, 51 år, Midtjylland Glæder mig allerede til næste år. Godt at jeg havde "guider med". Kvinde, 55 år,region Sjælland Lidt for spredt på øen. Besværligt med busser. Mangler arrangementer for mænd f.eks. fugletur, vandretur, frimærker, løb/motion.. Mand, 65 år, Midtjylland. Lækker mad og god musik. Lækker brunch, men en dyr weekend. Mand, 48, Midtjylland Arrangement fredag aften lidt dyrt. Lokalet lidt for stort til antal deltagere. Godt arrangement rundt i byen. Ikke oplyst køn, 32 år, Sønderjylland Super oplevelse, men alt for lidt info. Spørger man de lokale, ved de intet om festivalen. Kvinde, 77 år, Esbjerg. Alle sommerhusejere burde have et direkte program tilsendt. Flere programmer til børn. Focus på børnefamilier. Strandture m.m. Badeland skulle etableres igen. Kvinde, 43 år, Hovedstaden Lækkert musik og god mad. Dyrt men dejligt. Mangler måske lidt mere udbredelse.. Mand, 22 år, Midtjylland Cyklister og biler i gaden skulle være forbudt. God ide med de små boder og konkurrencer. Kvinde, 45 år, Esbjerg For få deltagere. Bortset fra det var der god mad og godt musik. Mand, 43 år, Sønderjylland. Det er for dyrt. Mangler flere oplevelser for børn. Mand, 72 år, Midtjylland Det var et arrangement der skabte liv i gaden. Der var en god stemning i hele byen. Kvinde, 55 år, Fyn Slide 20

21 Loyalitetseffekt af event Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 40% 38% 4% 17% Fanø GODTFOLK Festival 35% 50% 6% 7% Fanø Strikkefestival 35% 40% 6% 17% Fanø Vadehavsfestival % 2 Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 21

22 Fanø loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge Fanø igen indenfor de næste 2 år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Total 50% 40% 7% Fanø besøgende, men ikke event deltager Besøgte Fanø Dragefestival 35% 54% 1% 10% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4 48% 4% 6% Besøgte Fanø Strikkefestival 47% 44% 4% 5% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 6 31% 6% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 22

23 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Oplevelse af Færgeturen Hvis du alt i alt skal vurdere færgeturen da du ankom til Fanø, hvor mange point vil du da give turen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget utilfreds og 5 betyder meget tilfreds? Total 50% 4 5% Gns. Værdi 4,39 Fanø besøgende, men ikke event deltager 45% 4 8% Gns. Værd 4,33 Besøgte Fanø Dragefestival 36% 59% 4% Gns. værdi 4,34 Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 54% 37% 7% Gns. værdi 4,43 Besøgte Fanø Strikkefestival 60% 31% 6% Gns. værdi 4,53 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 5 46% 1% Gns. Værdi 4,52 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 23

24 Profil af de Besøgende til Fanø Slide 24

25 Demografika Køn Total 58% 4 Fanø besøgende, men ikke event deltager 48% 5 Besøgte Fanø Dragefestival 40% 60% Kvinde Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 45% 55% Mand Besøgte Fanø Strikkefestival 9 8% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 66% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 25

26 Demografika Alder Total 10% 10% 15% 25% 3 7% Fanø besøgende, men ikke event deltager 16% % 29% 1 Besøgte Fanø Dragefestival 19% % 15% år år år Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 7% 14% 20% 5 4% år år år Besøgte Fanø Strikkefestival 1 31% 44% 10% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 1 10% 15% 35% 2 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 26

27 Demografika Region Total 19% 28% 31% 8% 8% Fanø besøgende, men ikke event deltager 27% 34% 20% 8% 6% Esbjerg området Sønderjylland Besøgte Fanø Dragefestival 2 24% 3 7% 4% 8% Midtjylland Nordjylland Fyn Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 11% 34% 31% 1 7% Region Sjælland Lolland Falster Hovedstaden Besøgte Fanø Strikkefestival 16% 2 41% 6% 8% Øvrige Besøgte Fanø Vadehavsfestival 17% 27% 30% 11% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 27

28 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Total 1 2 9% 5% 47% 4% Fanø besøgende, men ikke event deltager 1 20% 16% 19% 17% 15% Besøgte Fanø Dragefestival 9% 2 9% 57% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 1 21% 7% 4% 56% 1% Besøgte Fanø Strikkefestival 11% 4% 1% 80% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 28% 36% 10% 2 Ferie (mere end 4 overnatninger) Besøge venner og/eller familie Besøg i forbindelse med en specifik begivenhed Miniferie (1-4 overnatninger) Jobrelateret rejse Andet formål Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 28

29 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Fanø? Total 30% 57% 1 Fanø besøgende, men ikke event deltager 27% 61% 11% Besøgte Fanø Dragefestival % 1-2 overnatninger 3-5 overnatninger Besøgte Fanø GODTFOLK Festival % 6 overnatninger eller derover Besøgte Fanø Strikkefestival 15% 8 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 25% 57% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 29

30 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Total 95% Fanø besøgende, men ikke event deltager 95% Besøgte Fanø Dragefestival 5% 9 Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4% 94% Besøgte Fanø Strikkefestival 97% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 1% 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gennem rejsebureau/pakkerejse Selvarrangeret ophold/tur Både og Ved ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 30

31 Overnatningsform Hvordan boede du? Total 9% 8% 3 20% 2 Fanø besøgende, men ikke event deltager 5% 5% 3 28% 21% 6% Besøgte Fanø Dragefestival 1% 15% 16% 36% 15% 17% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4% 17% 14% 30% 1 18% Besøgte Fanø Strikkefestival 8% 7% 34% 14% 3 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 7% 31% 29% 27% 4% Hotel Pension eller Bed & Breakfast Campingplads Lejet sommerhus eller ferielejlighed Eget sommerhus eller ferielejlighed Privat indkvartering Anden overnatningsform Husker ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 31

32 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Fanø de seneste 3 år? Total 18% 35% 15% 31% Fanø besøgende, men ikke event deltager 17% 27% 11% 4 Besøgte Fanø Dragefestival 17% 39% 18% 25% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 16% 39% 18% 25% Besøgte Fanø Strikkefestival 2 48% 14% 15% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 15% 2 15% 46% Én gang (det var første besøg på Fanø indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 32

33 Tilknytning til Fanø Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Fanø? Total 64% 11% 18% 6% Fanø besøgende, men ikke event deltager 51% 4% 17% 20% 1 Besøgte Fanø Dragefestival 70% 4% 7% 19% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 7 7% 18% Besøgte Fanø Strikkefestival 75% 6% 1 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 5 17% 2 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Ingen særlig tilknytning Jeg er opvokset på Fanø Jeg har haft bopæl på Fanø, men er ikke opvokset på Fanø Jeg har eller har haft fritidshus på Fanø Jeg har familie/venner på Fanø Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Fanø Anden særlig tilknytning Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 33

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Thy & Mors på Rådhuspladsen

Thy & Mors på Rådhuspladsen En undersøgelse af publikum og deltagende organisationers oplevelser og erfaringer Udarbejdet af Reimer Ivang, Acceleration Online 2 1 Indledning... 4 1.1 Kort om Thy og Mors på Rådhuspladsen... 4 1.2

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere