Videncenter for Kystturisme og Færgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videncenter for Kystturisme og Færgen"

Transkript

1 Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Videnscenter for Kystturisme og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om 4 mindre undersøgelser blandt besøgende på Fanø. Formålet har været 2-delt; dels at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Fanø. Dels at opnå et bedre kendskab til den demografiske profil, tilhørsforhold til Fanø samt booking og rejseadfærd for de besøgende. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en Event-tracking, som i hver af månederne juni, september og oktober gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Fanø. Samme skabelon er benyttet på Bornholm i sæsonen 2013 og 2014, hvorfor der vil være mulighed for en sammenligning af resultater hertil. De 4 målinger omfatter følgende festivaller i juni, september og oktober måned: Fanø Dragefestival d juni. Fanø GODTFOLK Festival d september Fanø Strikkefestival d september Fanø Vadehavsfestival d oktober. I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de rejsende med Færgen til Fanø i perioden. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet ved personlige interviews i Nordby havn, i en tredages periode, omkring tidspunktet for afslutningen af den enkelte event. Rekrutteringen af respondenter til undersøgelsen er således foretaget blandt rejsende i personbiler, der venter på at rejse tilbage med Færgen til Esbjerg efter endt ophold på Fanø. De personlige interviews er gennemført jævnt over de tre interviewdage med danske respondenter, der har besøgt Fanø dvs. ikke fastboende. Der er gennemført 300 interviews per event; interviews i alt. Interviewene er gennemført vha. papirspørgeskemaer og svarene er efterfølgende registreret elektronisk. Interviewere fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) har varetaget interviewarbejdet. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i følgende perioder: Bølge 1: Bølge 2: Bølge 3: Bølge 4: Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er således: Personer bosat i Danmark undtaget Fanø, der har besøgt Fanø og rejst med personbil i retningen Nordby Esbjerg i en af de fire undersøgelses perioder. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Fanø specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Fanø er derforet udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Fanø. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Fanø Dragefestival Evaluering af Fanø GODTFOLK Festival Kendskabet til Fanø Dragefestival er stort; 31% udtrykker således et stort eller meget stort kendskab til festivalen inden ankomsten til Fanø. Sammen med Fanø Strikke festival er dette det højeste kendskabsniveau blandt de fire Fanø-events. Fanø Dragefestival opnår ligeledes den højeste besøgsandel blandt de fire Fanø events -71% af de besøgende til Fanø i perioden har således deltaget i dragefestivalen, eller været med som tilskuer. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel Kendskabet til Fanø GODTFOLK Festival er beskedent; 13 % af de adspurgte havde et meget stort eller stort kendskab til festivalen, mens 4 ud af 10 intet kendskab havde til arrangementetinden ankomsten til Fanø Besøgsmæssigt er Fanø GODTFOLK da også den mindst besøgte blandt de fire Fanø events; 34 pct. af de besøgende til Fanø har deltaget i festivalen. Blandt de besøgende udtrykker tre ud af fire, at Fanø Dragefestival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. 3. Tiltrækningskraft Men hele 80% af de besøgende til Fanø GODTFOLK Festival tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Dragefestival er er meget høj og den bedste ud af de fire Fanø-events; ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er hele 9, Vurdering Vurderingen af GODTFOLK festival er også meget høj ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnitsvurderingen er 8,87-den anden højeste vurdering blandt de fire Fanø events. Slide 8

9 Evaluering af Fanø Strikkefestival Evaluering af Fanø Vadehavsfestival Kendskabet til Fanø Strikkefestival er på niveau med Fanø Dragefestival hele 31% af de adspurgte udtrykker, at de har et stort eller meget stort kendskab til festivalen. Kendskabsmæssigt indtager Fanø Strikkefestival således en delt førsteplads ud af de 4 events. 1. Awareness/Kendskabsgrad Kendskabet til Fanø Vadehavsfestival er beskedent; kun 11% havde et stort eller meget stort kendskab til festivalen og ca. hver tredje havde intet kendskab til festivalen. Ligeledes er besøgsandelen for Fanø Strikkefestival meget høj - hele 6 af de rejsende i perioden har enten deltaget i arrangementet eller været med som tilskuer. Ca. 9 ud af 10 af de besøgende udtrykker, at Fanø Strikkefestival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Strikkefestival er udmærket; ca. 3 ud af 4 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnitsvurderingen er 8, Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Besøgsandelen til Fanø Vadehavsfestival er på niveau med Fanø GODTFOLK Festival således har lidt over hver tredje af de rejsende i perioden besøgt festivalen. Ca. halvdelen af de besøgende til Fanø Vadehavsfestival tillægger festivalen afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Vadehavsfestival er udmærket omend den laveste blandt de fire Fanø events. 74% giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala og gennemsnitsvurderingen er 8,25. Slide 9

10 Særlige karakteristika for deltagerne til hvert enkelt af de fire Fanøevents Fanø Dragefestival Overvægt af mænd (60%) ift. kvinder (40%) Overvægt af yngre under 50 år (6) Bor i højere grad på Pension, Bed & Breakfast(15%) eller Camping (16%) Flere er fra Midt eller Nordjylland (40%) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (70%) Fanø Strikkefestival Markant flere kvinder (9) end mænd (8%) Overvægt af ældre; 60 år eller derover (54%) Flere er fra Midtjylland (41%) Størstedelen besøgte Fanø pga. strikkefestivalen (87%) Flere benytter privat indkvartering (3), men samtidig også tendens til flere overnatninger på Fanø Flere er førstegangsbesøgende på Fanø (2) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (75%) Fanø GODTFOLK Festival Overvægt af ældre; 5 er i aldersgruppen år Bor i højere grad på Pensionat, Bed & Breakfast(17%) eller camping (14%) Færre er fra Esbjerg området (11%) og flere er Midtjylland eller Fyn (4) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (7) Fanø Vadehavsfestival Stor overvægt af kvinder (66%) ift. mænd (34%) Overvægt i aldersgruppen år (35%) Flere besøgte Fanø med et mere bredt formål, dvs. i forbindelse med en ferie eller miniferie (64%) Flere er hyppigt besøgende, dvs. har besøgt Fanø 10 eller flere gange inden for de seneste tre år (46%). Flere har en tilknytning til Fanø (47%) Slide 10

11 Evaluering af Fanø events Fanø Dragefestoval d juni Fanø GODTFOLK Festival d september 2014 Fanø Strikkefestival d september Fanø Vadehavsfestival d oktober. Slide 11

12 Kendskab til event Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Fanø? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 5% 26% 30% 20% 19% Fanø GODTFOLK Festival 11% 26% 21% 38% Fanø Strikkefestival 8% % Fanø Vadehavsfestival 11% 25% 3 30% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter (300 for hver event, ialt) Slide 12

13 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab på tværs af events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Fanø? Førstegangsbesøgende på Fanø 5% 19% 3 44% Tilbagevendende besøgende på Fanø 5% 21% 27% 24% 2 Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Førstegangsbesøgende til Fanø (205) Tilbagevendende besøgende til Fanø (964) Slide 13

14 Medier/kilder til kendskab Hvordan fik du første gang kendskab til festivalen? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte 50% Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen 1% 0% 1% Visitfanoe.dk 1% 11% Internettet generelt 6% 6% 6% 5% Facebook eller andre sociale medier 1% 1% Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 10% 16% 16% 17% Andre steder 5% 8% 6% 11% Husker ikke 6% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fanø Dragefestival Fanø GODTFOLK Festival Fanø Strikkefestival Fanø Vadehavsfestival Base: Havde kendskab til Fanø festivalen inden ankomst; Fanø Dragefestival (232); Fanø GODTFOLK (211) Festival; Fanø Strikkefestival (264) ; Fanø Vadehavsfestival (221). Slide 14

15 Besøgsandel til event Deltog du selv i festivalen, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 1 59% 28% Fanø GODTFOLK Festival 2 11% 66% Fanø Strikkefestival 29% 34% 38% Fanø Vadehavsfestival 28% 7% 66% Jeg deltog i festivalen Jeg deltog ikke i festivalen, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke i festivalen, og var heller ikke med som tilskuer Base: Alle respondenter (300 for hver event, ialt) Slide 15

16 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Besøgsandel på tværs af events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Deltog du selv i festivalen, eller var du med som tilskuer? Førstegangsbesøgende på Fanø 24% 27% 48% Tilbagevendende besøgende 2 28% 49% Jeg deltog i festivalen Jeg deltog ikke i festivalen, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke i festivalen, og var heller ikke med som tilskuer Base: Førstegangsbesøgende til Fanø (205) Tilbagevendende besøgende til Fanø (964) Slide 16

17 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Tiltrækningskraft for event I hvilken udstrækning vil du sige, at arrangementet havde indflydelse på din beslutning om at tage til Fanø på netop dette tidspunkt? Fanø Dragefestival 68% 8% 7% 5% 1 Fanø GODTFOLK Festival 67% 14% 1 5% Fanø Strikkefestival 78% 9% 5% 6% Fanø Vadehavsfestival 3 14% 15% 8% 3 Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte event: Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 17

18 Samlet vurdering af den enkelte event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give eventet? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 45% 3 16% Snit: 9,24 Fanø GODTFOLK Festival 2 46% 26% Snit: 8,87 Fanø Strikkefestival 2 30% 2 9% 4% 6% 4% Snit: 8,35 Fanø Vadehavsfestival % 1 8% Snit: 8, Ved ikke Base: Besøgte event: Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 18

19 Åbne kommentarer Fanø Dragefestival Åbne kommentarer GODTFOLK Festival Kold fornøjelse men flot syn. Kvinde, 68 år, Midtjylland Fantastisk arrangement. Mand, 45 år, Sønderjylland Pragtfuld oplevelse i kirken. Kvinde, 64 år, Sønderjylland Unik dejlig festival med god musik utrolig spændende kirkekoncert og skønt med den lokale deltagelse i det hele. Mand, 51 år, Esbjerg Det er så stort og fantastisk. Mand, 46 år, København Flot men koldt på stranden Kvinde 18 år, Esbjerg SUPERB! Mand, 21 år, Fyn Suset i maven! Mand, 34 år, Esbjerg Godt og varieret program. Høj kvalitet og oplevelse. Gode rammer i Sønderho. For høj musik ved bal lørdag aften. Mand, 55 år, Esbjergområde Virker alt for "lukket. Mand, 61 år, Sønderjylland. Havde regnet med, at der foregik noget på gader og stræder!! Jeg havde regnet med der var folkedansere og musik. Tror andre havde samme opfattelse Kvinde, 68 år, Sønderjylland Sikke en dag! Kvinde, 36 år, Esbjerg Dejligt med sådan en opbakning. Kvinde, 52 år, Esbjerg EN HELT IGENNEM FANTASTISK OPLEVELSE. MAN KAN SE AT MANGE HAR VÆRET MED FØR. Mand, 60 år, Øvrige Synes det er rigtig godt og beriger helt sikkert opholdet på øen og godt for Fanøs indtægt. Kvinde, 41 år, København Kirkekoncerten i forbindelse med Nordlys over Fanøholdet måtte gerne være del af officielle program. Kvinde, 32 år, Nordjylland. Musikken er ikke særlig synlig i gadebilledet! Mand, Midtjylland Slide 19

20 Åbne kommentarer Fanø Strikkefestival Åbne kommentarer Fanø Vadehavsfestival For dårlig organisering. Dårlig skiltning. Dårlig busforbindelse. Dårlig skiltning med bustider. Kvinde, 59 år, Midtjylland Strikkefestival hvert år -duer ikke. Vi bliver mere og mere kræsne og forventer endnu mere end sidste år. Hellere hvert 2. år, så vi kan nå at glæde os. 50 kr. for at få lov til at handle og samle inspiration er for meget. Kvinde, 53 år, Midtjylland Det er ret dyrt, når jeg tænker færge, entre, frokost og kørsel. Mand, 78 år, Esbjerg Næsten umuligt med p plads. Der er alt for meget spildtid. Kvinde, 51 år, Midtjylland Med som påhæng. Min kone er normalt selv afsted. Jeg kunne godt bruge noget for os mænd, som ikke lige er så interesseret i at strikke. Mand, 51 år, Midtjylland Glæder mig allerede til næste år. Godt at jeg havde "guider med". Kvinde, 55 år,region Sjælland Lidt for spredt på øen. Besværligt med busser. Mangler arrangementer for mænd f.eks. fugletur, vandretur, frimærker, løb/motion.. Mand, 65 år, Midtjylland. Lækker mad og god musik. Lækker brunch, men en dyr weekend. Mand, 48, Midtjylland Arrangement fredag aften lidt dyrt. Lokalet lidt for stort til antal deltagere. Godt arrangement rundt i byen. Ikke oplyst køn, 32 år, Sønderjylland Super oplevelse, men alt for lidt info. Spørger man de lokale, ved de intet om festivalen. Kvinde, 77 år, Esbjerg. Alle sommerhusejere burde have et direkte program tilsendt. Flere programmer til børn. Focus på børnefamilier. Strandture m.m. Badeland skulle etableres igen. Kvinde, 43 år, Hovedstaden Lækkert musik og god mad. Dyrt men dejligt. Mangler måske lidt mere udbredelse.. Mand, 22 år, Midtjylland Cyklister og biler i gaden skulle være forbudt. God ide med de små boder og konkurrencer. Kvinde, 45 år, Esbjerg For få deltagere. Bortset fra det var der god mad og godt musik. Mand, 43 år, Sønderjylland. Det er for dyrt. Mangler flere oplevelser for børn. Mand, 72 år, Midtjylland Det var et arrangement der skabte liv i gaden. Der var en god stemning i hele byen. Kvinde, 55 år, Fyn Slide 20

21 Loyalitetseffekt af event Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 40% 38% 4% 17% Fanø GODTFOLK Festival 35% 50% 6% 7% Fanø Strikkefestival 35% 40% 6% 17% Fanø Vadehavsfestival % 2 Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 21

22 Fanø loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge Fanø igen indenfor de næste 2 år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Total 50% 40% 7% Fanø besøgende, men ikke event deltager Besøgte Fanø Dragefestival 35% 54% 1% 10% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4 48% 4% 6% Besøgte Fanø Strikkefestival 47% 44% 4% 5% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 6 31% 6% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 22

23 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Oplevelse af Færgeturen Hvis du alt i alt skal vurdere færgeturen da du ankom til Fanø, hvor mange point vil du da give turen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget utilfreds og 5 betyder meget tilfreds? Total 50% 4 5% Gns. Værdi 4,39 Fanø besøgende, men ikke event deltager 45% 4 8% Gns. Værd 4,33 Besøgte Fanø Dragefestival 36% 59% 4% Gns. værdi 4,34 Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 54% 37% 7% Gns. værdi 4,43 Besøgte Fanø Strikkefestival 60% 31% 6% Gns. værdi 4,53 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 5 46% 1% Gns. Værdi 4,52 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 23

24 Profil af de Besøgende til Fanø Slide 24

25 Demografika Køn Total 58% 4 Fanø besøgende, men ikke event deltager 48% 5 Besøgte Fanø Dragefestival 40% 60% Kvinde Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 45% 55% Mand Besøgte Fanø Strikkefestival 9 8% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 66% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 25

26 Demografika Alder Total 10% 10% 15% 25% 3 7% Fanø besøgende, men ikke event deltager 16% % 29% 1 Besøgte Fanø Dragefestival 19% % 15% år år år Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 7% 14% 20% 5 4% år år år Besøgte Fanø Strikkefestival 1 31% 44% 10% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 1 10% 15% 35% 2 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 26

27 Demografika Region Total 19% 28% 31% 8% 8% Fanø besøgende, men ikke event deltager 27% 34% 20% 8% 6% Esbjerg området Sønderjylland Besøgte Fanø Dragefestival 2 24% 3 7% 4% 8% Midtjylland Nordjylland Fyn Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 11% 34% 31% 1 7% Region Sjælland Lolland Falster Hovedstaden Besøgte Fanø Strikkefestival 16% 2 41% 6% 8% Øvrige Besøgte Fanø Vadehavsfestival 17% 27% 30% 11% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 27

28 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Total 1 2 9% 5% 47% 4% Fanø besøgende, men ikke event deltager 1 20% 16% 19% 17% 15% Besøgte Fanø Dragefestival 9% 2 9% 57% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 1 21% 7% 4% 56% 1% Besøgte Fanø Strikkefestival 11% 4% 1% 80% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 28% 36% 10% 2 Ferie (mere end 4 overnatninger) Besøge venner og/eller familie Besøg i forbindelse med en specifik begivenhed Miniferie (1-4 overnatninger) Jobrelateret rejse Andet formål Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 28

29 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Fanø? Total 30% 57% 1 Fanø besøgende, men ikke event deltager 27% 61% 11% Besøgte Fanø Dragefestival % 1-2 overnatninger 3-5 overnatninger Besøgte Fanø GODTFOLK Festival % 6 overnatninger eller derover Besøgte Fanø Strikkefestival 15% 8 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 25% 57% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 29

30 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Total 95% Fanø besøgende, men ikke event deltager 95% Besøgte Fanø Dragefestival 5% 9 Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4% 94% Besøgte Fanø Strikkefestival 97% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 1% 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gennem rejsebureau/pakkerejse Selvarrangeret ophold/tur Både og Ved ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 30

31 Overnatningsform Hvordan boede du? Total 9% 8% 3 20% 2 Fanø besøgende, men ikke event deltager 5% 5% 3 28% 21% 6% Besøgte Fanø Dragefestival 1% 15% 16% 36% 15% 17% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4% 17% 14% 30% 1 18% Besøgte Fanø Strikkefestival 8% 7% 34% 14% 3 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 7% 31% 29% 27% 4% Hotel Pension eller Bed & Breakfast Campingplads Lejet sommerhus eller ferielejlighed Eget sommerhus eller ferielejlighed Privat indkvartering Anden overnatningsform Husker ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 31

32 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Fanø de seneste 3 år? Total 18% 35% 15% 31% Fanø besøgende, men ikke event deltager 17% 27% 11% 4 Besøgte Fanø Dragefestival 17% 39% 18% 25% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 16% 39% 18% 25% Besøgte Fanø Strikkefestival 2 48% 14% 15% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 15% 2 15% 46% Én gang (det var første besøg på Fanø indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 32

33 Tilknytning til Fanø Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Fanø? Total 64% 11% 18% 6% Fanø besøgende, men ikke event deltager 51% 4% 17% 20% 1 Besøgte Fanø Dragefestival 70% 4% 7% 19% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 7 7% 18% Besøgte Fanø Strikkefestival 75% 6% 1 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 5 17% 2 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Ingen særlig tilknytning Jeg er opvokset på Fanø Jeg har haft bopæl på Fanø, men er ikke opvokset på Fanø Jeg har eller har haft fritidshus på Fanø Jeg har familie/venner på Fanø Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Fanø Anden særlig tilknytning Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 33

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

ANALYSE WONDERCOOL 2013

ANALYSE WONDERCOOL 2013 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1 INDHOLD 1 2 3 Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere