Videncenter for Kystturisme og Færgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videncenter for Kystturisme og Færgen"

Transkript

1 Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Videnscenter for Kystturisme og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om 4 mindre undersøgelser blandt besøgende på Fanø. Formålet har været 2-delt; dels at evaluere effekten af de mange events, som arrangeres og iværksættes, bl.a. med det formål at tiltrække besøgende til Fanø. Dels at opnå et bedre kendskab til den demografiske profil, tilhørsforhold til Fanø samt booking og rejseadfærd for de besøgende. Konsulenthuset Inzights har på den baggrund designet en Event-tracking, som i hver af månederne juni, september og oktober gennemfører evalueringsmålinger af de rejsendes oplevelser af specifikke events på Fanø. Samme skabelon er benyttet på Bornholm i sæsonen 2013 og 2014, hvorfor der vil være mulighed for en sammenligning af resultater hertil. De 4 målinger omfatter følgende festivaller i juni, september og oktober måned: Fanø Dragefestival d juni. Fanø GODTFOLK Festival d september Fanø Strikkefestival d september Fanø Vadehavsfestival d oktober. I tillæg til de specifikke eventmålinger tegner undersøgelserne en generel profil af de rejsende med Færgen til Fanø i perioden. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet ved personlige interviews i Nordby havn, i en tredages periode, omkring tidspunktet for afslutningen af den enkelte event. Rekrutteringen af respondenter til undersøgelsen er således foretaget blandt rejsende i personbiler, der venter på at rejse tilbage med Færgen til Esbjerg efter endt ophold på Fanø. De personlige interviews er gennemført jævnt over de tre interviewdage med danske respondenter, der har besøgt Fanø dvs. ikke fastboende. Der er gennemført 300 interviews per event; interviews i alt. Interviewene er gennemført vha. papirspørgeskemaer og svarene er efterfølgende registreret elektronisk. Interviewere fra SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) har varetaget interviewarbejdet. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i følgende perioder: Bølge 1: Bølge 2: Bølge 3: Bølge 4: Vejning Data er ikke vejet, da idealdata for f. eks. den demografiske profil af målgruppen ikke kendes. Det antages således, at de foreliggende data er repræsentative for målgruppen. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er således: Personer bosat i Danmark undtaget Fanø, der har besøgt Fanø og rejst med personbil i retningen Nordby Esbjerg i en af de fire undersøgelses perioder. Slide 5

6 Sammenfatning Slide 6

7 Model for evalueringen iht. kommunikationstragten* 1. Awareness/Kendskabsgrad A. Kendskab til en event udgør det første niveau i kommunikations-tragten. B. At udbrede kendskabet til diverse events er den helt grundlæggende kommunikationsopgave, som udgør forudsætningen for at genere interesse/besøg. C. Måling af kendskabsniveauet for de forskellige events er således et nøglemål ift. at vurdere i hvilken grad potentialet i de forskellige events kan udnyttes. 2. Besøgsandel A. Besøgende til en given event udgør det andet niveau i kommunikations-tragten. B. At skabe interesse og præference for en event er den del af kommunikationsopgaven, som skal lede de besøgende videre fra at have kendskab til en event til rent faktisk at træffe beslutning om at besøge en event. C. Måling af besøgsandel for en event er således udtryk for i hvilken grad kommunikationen er lykkedes med at skabe interesse og præference for en event. 3. Tiltrækningskraft A. Besøgende som kommer til Fanø specifikt for at deltage i en given event udgør det tredje niveau i kommunikationstragten. B. At tiltrække besøgende, der i betydeligt omfang rejser efter den pågældende event er et mere direkte udtryk for den samlede styrke af symbiosen imellem den udførte kommunikationsopgave og eventens karakter. C. Måling af besøgende, der vurderer, at en given event har afgørende betydning for deres beslutning om at rejse til Fanø er derforet udtryk for symbiosens samlede styrke og evne til at tiltrække besøgende til Fanø. 4. Vurdering A. Vurdering af en given event udgør det fjerde niveau i kommunikationstragten. B. At opnå god vurdering af en event er den eksekverende kommunikationsopgave altså selve afviklingen af eventen. En vellykket afvikling skaber gode oplevelser, som er medvirkende til en god vurdering. C. Måling af vurderingen er udtryk for i hvilken grad den eksekverende kommunikations opgave er lykkedessamt de fremadrettede muligheder for gentagne besøg (loyalitet). * Denne event-tracking er baseret på Kommunikationstragten, som er en fri fortolkning af AIDA-modellen. AIDA-modellen argumenterer for at kommunikation skal bygges op i niveauer. Succesfuld formidling af budskabet i hvert enkelt niveau udgør forudsætningen for at sikre succesfuld formidling på næste niveau. Kommunikationstragten identificerer således, hvilken kommunikationselementer, som fungerer hhv. godt/dårligt. Slide 7

8 Evaluering af Fanø Dragefestival Evaluering af Fanø GODTFOLK Festival Kendskabet til Fanø Dragefestival er stort; 31% udtrykker således et stort eller meget stort kendskab til festivalen inden ankomsten til Fanø. Sammen med Fanø Strikke festival er dette det højeste kendskabsniveau blandt de fire Fanø-events. Fanø Dragefestival opnår ligeledes den højeste besøgsandel blandt de fire Fanø events -71% af de besøgende til Fanø i perioden har således deltaget i dragefestivalen, eller været med som tilskuer. 1. Awareness/Kendskabsgrad 2. Besøgsandel Kendskabet til Fanø GODTFOLK Festival er beskedent; 13 % af de adspurgte havde et meget stort eller stort kendskab til festivalen, mens 4 ud af 10 intet kendskab havde til arrangementetinden ankomsten til Fanø Besøgsmæssigt er Fanø GODTFOLK da også den mindst besøgte blandt de fire Fanø events; 34 pct. af de besøgende til Fanø har deltaget i festivalen. Blandt de besøgende udtrykker tre ud af fire, at Fanø Dragefestival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. 3. Tiltrækningskraft Men hele 80% af de besøgende til Fanø GODTFOLK Festival tillægger arrangementet afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Dragefestival er er meget høj og den bedste ud af de fire Fanø-events; ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala. Gennemsnitsvurderingen er hele 9, Vurdering Vurderingen af GODTFOLK festival er også meget høj ca. 9 ud af 10 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnitsvurderingen er 8,87-den anden højeste vurdering blandt de fire Fanø events. Slide 8

9 Evaluering af Fanø Strikkefestival Evaluering af Fanø Vadehavsfestival Kendskabet til Fanø Strikkefestival er på niveau med Fanø Dragefestival hele 31% af de adspurgte udtrykker, at de har et stort eller meget stort kendskab til festivalen. Kendskabsmæssigt indtager Fanø Strikkefestival således en delt førsteplads ud af de 4 events. 1. Awareness/Kendskabsgrad Kendskabet til Fanø Vadehavsfestival er beskedent; kun 11% havde et stort eller meget stort kendskab til festivalen og ca. hver tredje havde intet kendskab til festivalen. Ligeledes er besøgsandelen for Fanø Strikkefestival meget høj - hele 6 af de rejsende i perioden har enten deltaget i arrangementet eller været med som tilskuer. Ca. 9 ud af 10 af de besøgende udtrykker, at Fanø Strikkefestival havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Strikkefestival er udmærket; ca. 3 ud af 4 giver en top-3 vurdering på en 10-punktsskala. Gennemsnitsvurderingen er 8, Besøgsandel 3. Tiltrækningskraft 4. Vurdering Besøgsandelen til Fanø Vadehavsfestival er på niveau med Fanø GODTFOLK Festival således har lidt over hver tredje af de rejsende i perioden besøgt festivalen. Ca. halvdelen af de besøgende til Fanø Vadehavsfestival tillægger festivalen afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Fanø. Vurderingen af Fanø Vadehavsfestival er udmærket omend den laveste blandt de fire Fanø events. 74% giver en top-3 vurdering på en 10-punkts-skala og gennemsnitsvurderingen er 8,25. Slide 9

10 Særlige karakteristika for deltagerne til hvert enkelt af de fire Fanøevents Fanø Dragefestival Overvægt af mænd (60%) ift. kvinder (40%) Overvægt af yngre under 50 år (6) Bor i højere grad på Pension, Bed & Breakfast(15%) eller Camping (16%) Flere er fra Midt eller Nordjylland (40%) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (70%) Fanø Strikkefestival Markant flere kvinder (9) end mænd (8%) Overvægt af ældre; 60 år eller derover (54%) Flere er fra Midtjylland (41%) Størstedelen besøgte Fanø pga. strikkefestivalen (87%) Flere benytter privat indkvartering (3), men samtidig også tendens til flere overnatninger på Fanø Flere er førstegangsbesøgende på Fanø (2) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (75%) Fanø GODTFOLK Festival Overvægt af ældre; 5 er i aldersgruppen år Bor i højere grad på Pensionat, Bed & Breakfast(17%) eller camping (14%) Færre er fra Esbjerg området (11%) og flere er Midtjylland eller Fyn (4) Flere har ingen særlig tilknytning til Fanø (7) Fanø Vadehavsfestival Stor overvægt af kvinder (66%) ift. mænd (34%) Overvægt i aldersgruppen år (35%) Flere besøgte Fanø med et mere bredt formål, dvs. i forbindelse med en ferie eller miniferie (64%) Flere er hyppigt besøgende, dvs. har besøgt Fanø 10 eller flere gange inden for de seneste tre år (46%). Flere har en tilknytning til Fanø (47%) Slide 10

11 Evaluering af Fanø events Fanø Dragefestoval d juni Fanø GODTFOLK Festival d september 2014 Fanø Strikkefestival d september Fanø Vadehavsfestival d oktober. Slide 11

12 Kendskab til event Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Fanø? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 5% 26% 30% 20% 19% Fanø GODTFOLK Festival 11% 26% 21% 38% Fanø Strikkefestival 8% % Fanø Vadehavsfestival 11% 25% 3 30% Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Alle respondenter (300 for hver event, ialt) Slide 12

13 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Kendskab på tværs af events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Hvor stort var dit kendskab til arrangementet inden du ankom til Fanø? Førstegangsbesøgende på Fanø 5% 19% 3 44% Tilbagevendende besøgende på Fanø 5% 21% 27% 24% 2 Meget stort kendskab Stort kendskab Nogenlunde kendskab Lille kendskab Intet kendskab Ved ikke Base: Førstegangsbesøgende til Fanø (205) Tilbagevendende besøgende til Fanø (964) Slide 13

14 Medier/kilder til kendskab Hvordan fik du første gang kendskab til festivalen? 1. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Familie, venner eller bekendte 50% Færgens hjemmeside eller nyhedsbrev fra Færgen 1% 0% 1% Visitfanoe.dk 1% 11% Internettet generelt 6% 6% 6% 5% Facebook eller andre sociale medier 1% 1% Annoncer eller presseomtale i aviser, radio eller fjernsyn 10% 16% 16% 17% Andre steder 5% 8% 6% 11% Husker ikke 6% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fanø Dragefestival Fanø GODTFOLK Festival Fanø Strikkefestival Fanø Vadehavsfestival Base: Havde kendskab til Fanø festivalen inden ankomst; Fanø Dragefestival (232); Fanø GODTFOLK (211) Festival; Fanø Strikkefestival (264) ; Fanø Vadehavsfestival (221). Slide 14

15 Besøgsandel til event Deltog du selv i festivalen, eller var du med som tilskuer? 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 1 59% 28% Fanø GODTFOLK Festival 2 11% 66% Fanø Strikkefestival 29% 34% 38% Fanø Vadehavsfestival 28% 7% 66% Jeg deltog i festivalen Jeg deltog ikke i festivalen, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke i festivalen, og var heller ikke med som tilskuer Base: Alle respondenter (300 for hver event, ialt) Slide 15

16 2. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Besøgsandel på tværs af events førstegangsbesøgende versus tilbagevendende besøgende Deltog du selv i festivalen, eller var du med som tilskuer? Førstegangsbesøgende på Fanø 24% 27% 48% Tilbagevendende besøgende 2 28% 49% Jeg deltog i festivalen Jeg deltog ikke i festivalen, men var med som tilskuer Nej, jeg deltog ikke i festivalen, og var heller ikke med som tilskuer Base: Førstegangsbesøgende til Fanø (205) Tilbagevendende besøgende til Fanø (964) Slide 16

17 3. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Tiltrækningskraft for event I hvilken udstrækning vil du sige, at arrangementet havde indflydelse på din beslutning om at tage til Fanø på netop dette tidspunkt? Fanø Dragefestival 68% 8% 7% 5% 1 Fanø GODTFOLK Festival 67% 14% 1 5% Fanø Strikkefestival 78% 9% 5% 6% Fanø Vadehavsfestival 3 14% 15% 8% 3 Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Base: Besøgte event: Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 17

18 Samlet vurdering af den enkelte event Hvor mange point på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er bedst - vil du give eventet? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 45% 3 16% Snit: 9,24 Fanø GODTFOLK Festival 2 46% 26% Snit: 8,87 Fanø Strikkefestival 2 30% 2 9% 4% 6% 4% Snit: 8,35 Fanø Vadehavsfestival % 1 8% Snit: 8, Ved ikke Base: Besøgte event: Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 18

19 Åbne kommentarer Fanø Dragefestival Åbne kommentarer GODTFOLK Festival Kold fornøjelse men flot syn. Kvinde, 68 år, Midtjylland Fantastisk arrangement. Mand, 45 år, Sønderjylland Pragtfuld oplevelse i kirken. Kvinde, 64 år, Sønderjylland Unik dejlig festival med god musik utrolig spændende kirkekoncert og skønt med den lokale deltagelse i det hele. Mand, 51 år, Esbjerg Det er så stort og fantastisk. Mand, 46 år, København Flot men koldt på stranden Kvinde 18 år, Esbjerg SUPERB! Mand, 21 år, Fyn Suset i maven! Mand, 34 år, Esbjerg Godt og varieret program. Høj kvalitet og oplevelse. Gode rammer i Sønderho. For høj musik ved bal lørdag aften. Mand, 55 år, Esbjergområde Virker alt for "lukket. Mand, 61 år, Sønderjylland. Havde regnet med, at der foregik noget på gader og stræder!! Jeg havde regnet med der var folkedansere og musik. Tror andre havde samme opfattelse Kvinde, 68 år, Sønderjylland Sikke en dag! Kvinde, 36 år, Esbjerg Dejligt med sådan en opbakning. Kvinde, 52 år, Esbjerg EN HELT IGENNEM FANTASTISK OPLEVELSE. MAN KAN SE AT MANGE HAR VÆRET MED FØR. Mand, 60 år, Øvrige Synes det er rigtig godt og beriger helt sikkert opholdet på øen og godt for Fanøs indtægt. Kvinde, 41 år, København Kirkekoncerten i forbindelse med Nordlys over Fanøholdet måtte gerne være del af officielle program. Kvinde, 32 år, Nordjylland. Musikken er ikke særlig synlig i gadebilledet! Mand, Midtjylland Slide 19

20 Åbne kommentarer Fanø Strikkefestival Åbne kommentarer Fanø Vadehavsfestival For dårlig organisering. Dårlig skiltning. Dårlig busforbindelse. Dårlig skiltning med bustider. Kvinde, 59 år, Midtjylland Strikkefestival hvert år -duer ikke. Vi bliver mere og mere kræsne og forventer endnu mere end sidste år. Hellere hvert 2. år, så vi kan nå at glæde os. 50 kr. for at få lov til at handle og samle inspiration er for meget. Kvinde, 53 år, Midtjylland Det er ret dyrt, når jeg tænker færge, entre, frokost og kørsel. Mand, 78 år, Esbjerg Næsten umuligt med p plads. Der er alt for meget spildtid. Kvinde, 51 år, Midtjylland Med som påhæng. Min kone er normalt selv afsted. Jeg kunne godt bruge noget for os mænd, som ikke lige er så interesseret i at strikke. Mand, 51 år, Midtjylland Glæder mig allerede til næste år. Godt at jeg havde "guider med". Kvinde, 55 år,region Sjælland Lidt for spredt på øen. Besværligt med busser. Mangler arrangementer for mænd f.eks. fugletur, vandretur, frimærker, løb/motion.. Mand, 65 år, Midtjylland. Lækker mad og god musik. Lækker brunch, men en dyr weekend. Mand, 48, Midtjylland Arrangement fredag aften lidt dyrt. Lokalet lidt for stort til antal deltagere. Godt arrangement rundt i byen. Ikke oplyst køn, 32 år, Sønderjylland Super oplevelse, men alt for lidt info. Spørger man de lokale, ved de intet om festivalen. Kvinde, 77 år, Esbjerg. Alle sommerhusejere burde have et direkte program tilsendt. Flere programmer til børn. Focus på børnefamilier. Strandture m.m. Badeland skulle etableres igen. Kvinde, 43 år, Hovedstaden Lækkert musik og god mad. Dyrt men dejligt. Mangler måske lidt mere udbredelse.. Mand, 22 år, Midtjylland Cyklister og biler i gaden skulle være forbudt. God ide med de små boder og konkurrencer. Kvinde, 45 år, Esbjerg For få deltagere. Bortset fra det var der god mad og godt musik. Mand, 43 år, Sønderjylland. Det er for dyrt. Mangler flere oplevelser for børn. Mand, 72 år, Midtjylland Det var et arrangement der skabte liv i gaden. Der var en god stemning i hele byen. Kvinde, 55 år, Fyn Slide 20

21 Loyalitetseffekt af event Tror du, at du vil besøge arrangementet igen næste år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Fanø Dragefestival 40% 38% 4% 17% Fanø GODTFOLK Festival 35% 50% 6% 7% Fanø Strikkefestival 35% 40% 6% 17% Fanø Vadehavsfestival % 2 Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 21

22 Fanø loyalitetseffekt Tror du, at du vil besøge Fanø igen indenfor de næste 2 år? 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Total 50% 40% 7% Fanø besøgende, men ikke event deltager Besøgte Fanø Dragefestival 35% 54% 1% 10% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4 48% 4% 6% Besøgte Fanø Strikkefestival 47% 44% 4% 5% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 6 31% 6% Ja helt sikkert Ja sandsynligvis Nej sandsynligvis ikke Nej helt sikkert ikke Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 22

23 4. niveau i kommunikationstragten (jvf. konklusionsslide 8-10) Oplevelse af Færgeturen Hvis du alt i alt skal vurdere færgeturen da du ankom til Fanø, hvor mange point vil du da give turen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget utilfreds og 5 betyder meget tilfreds? Total 50% 4 5% Gns. Værdi 4,39 Fanø besøgende, men ikke event deltager 45% 4 8% Gns. Værd 4,33 Besøgte Fanø Dragefestival 36% 59% 4% Gns. værdi 4,34 Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 54% 37% 7% Gns. værdi 4,43 Besøgte Fanø Strikkefestival 60% 31% 6% Gns. værdi 4,53 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 5 46% 1% Gns. Værdi 4,52 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Base: Besøgte event; Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 23

24 Profil af de Besøgende til Fanø Slide 24

25 Demografika Køn Total 58% 4 Fanø besøgende, men ikke event deltager 48% 5 Besøgte Fanø Dragefestival 40% 60% Kvinde Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 45% 55% Mand Besøgte Fanø Strikkefestival 9 8% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 66% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 25

26 Demografika Alder Total 10% 10% 15% 25% 3 7% Fanø besøgende, men ikke event deltager 16% % 29% 1 Besøgte Fanø Dragefestival 19% % 15% år år år Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 7% 14% 20% 5 4% år år år Besøgte Fanø Strikkefestival 1 31% 44% 10% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 1 10% 15% 35% 2 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 26

27 Demografika Region Total 19% 28% 31% 8% 8% Fanø besøgende, men ikke event deltager 27% 34% 20% 8% 6% Esbjerg området Sønderjylland Besøgte Fanø Dragefestival 2 24% 3 7% 4% 8% Midtjylland Nordjylland Fyn Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 11% 34% 31% 1 7% Region Sjælland Lolland Falster Hovedstaden Besøgte Fanø Strikkefestival 16% 2 41% 6% 8% Øvrige Besøgte Fanø Vadehavsfestival 17% 27% 30% 11% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 27

28 Formål med rejsen Hvilke af nedenstående er mest dækkene for hovedformålet med dit seneste besøg? Total 1 2 9% 5% 47% 4% Fanø besøgende, men ikke event deltager 1 20% 16% 19% 17% 15% Besøgte Fanø Dragefestival 9% 2 9% 57% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 1 21% 7% 4% 56% 1% Besøgte Fanø Strikkefestival 11% 4% 1% 80% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 28% 36% 10% 2 Ferie (mere end 4 overnatninger) Besøge venner og/eller familie Besøg i forbindelse med en specifik begivenhed Miniferie (1-4 overnatninger) Jobrelateret rejse Andet formål Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 28

29 Antal overnatninger Hvor mange overnatninger havde du på Fanø? Total 30% 57% 1 Fanø besøgende, men ikke event deltager 27% 61% 11% Besøgte Fanø Dragefestival % 1-2 overnatninger 3-5 overnatninger Besøgte Fanø GODTFOLK Festival % 6 overnatninger eller derover Besøgte Fanø Strikkefestival 15% 8 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 25% 57% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 29

30 Arrangering af rejsen Bestilte du/i rejsen gennem et rejsebureau eller var turen selvarrangeret? Total 95% Fanø besøgende, men ikke event deltager 95% Besøgte Fanø Dragefestival 5% 9 Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4% 94% Besøgte Fanø Strikkefestival 97% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 1% 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gennem rejsebureau/pakkerejse Selvarrangeret ophold/tur Både og Ved ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 30

31 Overnatningsform Hvordan boede du? Total 9% 8% 3 20% 2 Fanø besøgende, men ikke event deltager 5% 5% 3 28% 21% 6% Besøgte Fanø Dragefestival 1% 15% 16% 36% 15% 17% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 4% 17% 14% 30% 1 18% Besøgte Fanø Strikkefestival 8% 7% 34% 14% 3 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 7% 31% 29% 27% 4% Hotel Pension eller Bed & Breakfast Campingplads Lejet sommerhus eller ferielejlighed Eget sommerhus eller ferielejlighed Privat indkvartering Anden overnatningsform Husker ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 31

32 Hyppighed for besøg Hvor mange gange har du tidligere besøgt Fanø de seneste 3 år? Total 18% 35% 15% 31% Fanø besøgende, men ikke event deltager 17% 27% 11% 4 Besøgte Fanø Dragefestival 17% 39% 18% 25% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 16% 39% 18% 25% Besøgte Fanø Strikkefestival 2 48% 14% 15% Besøgte Fanø Vadehavsfestival 15% 2 15% 46% Én gang (det var første besøg på Fanø indenfor de seneste 3 år) 2-5 gange 6-9 gange 10 eller flere gange Husker ikke Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 32

33 Tilknytning til Fanø Hvilke af nedenstående beskriver bedst din tilknytning til Fanø? Total 64% 11% 18% 6% Fanø besøgende, men ikke event deltager 51% 4% 17% 20% 1 Besøgte Fanø Dragefestival 70% 4% 7% 19% Besøgte Fanø GODTFOLK Festival 7 7% 18% Besøgte Fanø Strikkefestival 75% 6% 1 Besøgte Fanø Vadehavsfestival 5 17% 2 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Ingen særlig tilknytning Jeg er opvokset på Fanø Jeg har haft bopæl på Fanø, men er ikke opvokset på Fanø Jeg har eller har haft fritidshus på Fanø Jeg har familie/venner på Fanø Jeg har været på lejrskole eller efterskole på Fanø Anden særlig tilknytning Base: Besøgte event; Total (1200) Fanø besøgende, men ikke event deltager (591) Besøgte Fanø Dragefestival: (212); Besøgte Fanø GODTFOLK Festival (109); Besøgte Fanø Strikkefestival (196); Besøgte Fanø Vadehavsfestival (103) Slide 33

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking maj 2016

Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Born Fondo, Flickr Born Fondo, Flickr Destination Bornholm Event tracking maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-events 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere