Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual"

Transkript

1 Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual

2 Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum Styring af afrimning Til frontmontage Princip Regulatoren indeholder en temperaturregulering, hvor signalet kan modtages fra én temperaturføler. Føleren placeres i den kolde luftstrøm efter fordamperen eller i den varme luftstrøm lige før fordamperen. Regulatoren styrer afrimningen med enten naturlig afrimning eller med elektrisk afrimning. Genindkobling efter afrimning kan foretages på tid eller på temperatur. En måling af afrimningstemperaturen kan fås direkte ved anvendelse af en S5 føler. En, to eller tre relæer vil koble de ønskede funktioner anvendelsen bestemmer hvilke: Køling (kompressor eller magnetventil) Afrimning Alarm Køling 2 (kompressor 2) Ventilator På næste side er de forskellige anvendelser beskrevet. Fordele Integrerede køletekniske funktioner Behovstyret afrimning på 1:1 anlæg Indstøbte knapper og pakning Tæthedsgrad på IP 65 fra fronten Kan styre 2 kompressorer Digital indgang til enten: - Døralarm - Afrimningsstart - Start/stop af regulering - Natdrift - Skift imellem to temperaturreferencer - Møbelrengøringsfunktion Lynprogrammering via programmeringsnøgle HACCP Fabrikskalibrering der garanterer en bedre målenøjagtighed end angivet i standarden EN uden efterfølgende kalibrering (Pt1000 ohms føler) Serien Der er fire regulatorer i serien: A-modellen, til den simple regulering B-modellen, til hvor der også er brug for alarmfunktion og evt. også en digital indgang C-modellen, hvor afrimningstemperaturen også har en høj prioritet. D-modellen, hvor der er ventilatorfunktion, skift imellem temperaturreferencer samt møbelrengøringsfunktion Alle de fire regulatorer er uden datakommunikation. Er der brug for datakommunikation eller yderlig funktionalitet henvises til serien EKC 202 eller AK-CC Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

3 EKC 102A Regulator med én relæudgang og én temperaturføler. Temperaturstyring ved start/stop af kompressor. Naturlig afrimning ved stop af kompressor. I stedet for kompressoren kan der selvfølgelig tilsluttes en magnetventil i væskeledningen. Varmefunktion Regulatoren kan også anvendes som en simpel on/off termostat til varmeanvendelser. EKC 102B Regulator med to relæudgange, ekstra temperaturføler og digital indgang. Relæudgang 2 kan anvendes til alarmfunktion eller til kobling af et køletrin 2. Det ekstra temperatursignal kan anvendes til produktføler eller til kondensatorføler med alarmfunktion. Den digitale indgang kan anvendes til døralarm, start af afrimning, start/stop af kølingen eller til natsignal. EKC 102C Regulator med to relæudgange, ekstra temperaturføler og digital indgang. Relæudgang 2 kan anvendes til elektrisk afrimning eller til en alarmfunktion. Temperatursignal 2 kan anvendes til afrimningsstop på temperatur eller til produktføler. På et 1:1anlæg og med føleren monteret på fordamperen, vil regulatoren kunne anvende funktionen "Behovstyret afrimning". Funktionen vil starte en afrimning, når fordamperens køleydelse falder pga. tilrimning. Den digitale indgang kan anvendes til døralarm, start af afrimning, start/stop af kølingen eller til natsignal. EKC 102D Regulator med tre relæudgange, to temperaturfølere og én digital indgang. Temperaturstyring ved start/stop af kompressor / magnetventil Afrimningsføler Elektrisk afrimning / gasafrimning Relæudgang 3 anvendes til styring af ventilator. EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

4 Start af afrimning En afrimning kan startes på flere måder: Interval Afrimningen starter med faste tidsintervaller fx hver ottende time. Køletid Afrimningen starter med faste køletidsintervaller dvs. at et lavt kølebehov vil "udskyde" den kommende afrimning. Kontakt Her startes afrimningen med et pulssignal på en digital indgang. Manuel En extra afrimning kan aktiveres fra regulatoren nederste knap. S5-temp. På 1:1 anlæg kan effektiviteten af fordamperen følges. Tilrimning vil starte en afrimning. Opstart Efter en strømafbrydelse kan der startes med en afrimning Alle de nævnte metoder kan anvendes i flæng blot én går aktiv vil det starte afrimningen. Når afrimningen starter, bliver de forskellige afrimningstimere nulstillet. Et pulssignal starter afrimningen Køleregulering med to kompressorer De to kompressorer skal være af samme størrelse. Når regulatoren kalder på køling, vil den først indkoble kompressoren med en mindste driftstid. Efter forsinkelsestiden vil den anden kompressor blive koblet ind. Når temperaturen er nået ned til "midt i differencen", vil kompressoren med længst driftstid blive koblet ud. Hvis den igangværende kompressor ikke magter at sænke temperaturen til udkoblingspunktet, vil den anden kompressor blive koblet ind igen. Det sker, når temperaturen når op til den øverste del af differencen. Hvis temperatur derimod bliver "hængende" inde i differencen i to timer, vil der ske en omkobling imellem de to kompressorer, så drifttiden kan udlignes. De benyttede kompressorer skal være af en type, der kan starte op mod et højt tryk. Digital indgang På de to af versionerne er der en digitale indgang, der kan anvendes til en af de følgende funktioner: - Dørkontaktfunktion med alarm, hvis døren har været åben i for lang tid. - Starte en afrimning - Start/stop af reguleringen - Skifte til natdrift - Møbelrengøringsfunktion - Skifte til anden temperaturreference - Injection on/off (relæet til kølingen bryder) Møbelrengøringsfunktion Denne funktion gør det let, at styre kølemøblet igennem en rengøringsfase. Via tre tryk på en kontakt, skiftes fra en fase til næste fase. Første tryk stopper kølingen ventilatorerne fortsætter. "Senere": Næste tryk stopper ventilatorerne. "Senere igen": Næste tryk genstarter kølingen. De forskellige situationer kan følges på displayet. Der er ingen temperaturovervågning under møbelrengøring C 1 + Fan 2 Off C 4 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

5 Behovstyret afrimning 1 Køletidsbestemt Når den opsummerede køletid har passeret en fastlagt tid bliver der startet en afrimning. 2 Temperaturbestemt Regulatoren vil løbende følge temperaturen ved S5. Imellem to afrimninger vil S5 temperaturen blive lavere jo mere fordamperen rimer til (kompressoren kører i længere tid og trækker S5-temperaturen længere ned). Når temperaturen passerer en indstillet tilladelig variation, bliver afrimningen startet. Denne funktion vil kun fungere på 1:1 anlæg. EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

6 Betjening Display Værdierne bliver vist med tre cifre, og med en indstilling kan du bestemme, om temperaturen skal vises i C eller i F. Lysdioder på fronten Der er lysdioder på fronten, som vil lyse, når den tilhørende funktion er aktiv = køling = afrimning = ventilator Lysdioderne vil blinke, når der er en alarm. I denne situation kan du kalde fejlkoden frem på displayet og udkoble / kvittere alarmen ved at trykke kortvarigt på den øverste knap. Afrimning Under afrimning vises et -d- i displayet. Denne visning fortsætter i op til 15 minutter efter kølingen er genoptaget. Visningen af -d- bortfalder dog hvis: - Temperaturen er på plads inden de 15 minutter - Reguleringen stoppes med "Main Switch" - Der optræder en højtemperaturalarm Knapperne Når du vil ændre en indstilling, vil den øverste og nederste knap give en højere eller en lavere værdi alt efter hvilken knap, du trykker på. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på den midterste knap så værdien for parameteren vises. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på den midterste knap Eksempler Indstille en menu 1. Tryk på den øverste knap til der vises en parameter 2. Tryk på øverste eller nederste knap og find hen til den parameter, du vil indstille 3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises 4. Tryk på øverste eller nederste knap og find den nye værdi 5. Tryk igen på den midterste knap for at fastlåse værdien. Udkoble alarmrelæ / kvittere alarm /se alarmkode Kort tryk på den øverste knap. Hvis der er flere alarmkoder ligger de i en rullestak. Tryk på den øverste eller nederste knap for at se rullestakken igennem. Indstille temperaturen 1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises 2. Tryk på øverste eller den nederste knap og find den nye værdi 3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen Manuel start eller stop af en afrimning Tryk på den nederste knap i 4 sekunder. Se temperaturen ved den anden temperaturføler Tryk på den nederste knap. Er der ikke monteret en føler vises "non". 100% tæt Knapperne og pakningen bag fronten er støbt ind sammen med fronten. En speciel støbeteknik forbinder den hårde frontplast, de blødere knapper og pakningen, så de er en integreret del af fronten. Der er ingen åbninger, der er modtagelige for fugt eller snavs. 6 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

7 Menuoversigt EKC 102A Parametre Funktion Koder Min.- værdi Max.- værdi Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen. Fabriksindstilling Normal drift Temperatur (setpunkt) C 99 C 2 C Termostat Differens r01 0,1 K 20 K 2 K Max. begrænsning af setpunktsindstilling r02-49 C 99 C 99 C Min. begrænsning af setpunktsindstilling r03-50 C 99 C -50 C Justering af temperaturvisning r04-20 K 20 K 0 K Temperaturenhed ( C/ F) r05 C F C Korrektion af signalet fra Sair r09-10 K 10 K 0 K Manuel service (-1), Stop regulering (0), Start regulering (1) r Kompressor Min. ON-tid c01 0 min 30 min 0 min Min. OFF-tid c02 0 min 30 min 0 min Kompressorrelæ skal koble modsat (NC-funktion) c30 OFF On OFF Afrimning Afrimningsmetode (0=ingen / 1=naturlig) d Afrimnings-stoptemperatur d02 0 C 25 C 6 C Interval mellem afrimningsstarter d03 0 hours 48 hours 8 hours Max. afrimningsvarighed d04 0 min 180 min 45 min Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart d05 0 min 240 min 0 min Afrimningsføler (0=tid, 1=Sair) d Afrimning ved opstart d13 no yes no Diverse Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart o01 0 s 600 s 5 s Adgangskode o Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt Køling eller varme (re=køling, HE=varme) o07 re HE re Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler) o15 no yes no Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere gemt via o65 funktionen). Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger Service Status på relæet (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1) o o o67 OFF On OFF u58 SW = 1.2x Aktuel indstilling Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes. Visning af alarmkode A45 Standby mode Visning af fejlkode E1 Fejl i regulator E29 Sair føler fejl Visning af statuskode S0 Der reguleres S2 ON-tid Kompressor S3 OFF-tid kompressor S10 Køling stoppet af hovedafbryder S11 Køling stoppet af termostat S14 Afrimningssekvens. Afrimer S20 Nødkøling S25 Manuel regulering af udgange S32 Forsinkelse af udgange ved opstart non Temperaturen kan ikke vises. Der er ingen føler -d- Afrimningen er igang / Første nedkøling efter afrimning PS Password er påkrævet. Indstil password EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

8 EKC 102B og EKC 102C Parametre Funktion Koder EKC 102B EKC 102C Visning af alarmkode A1 Høj-temperatur alarm A2 Lav-temperatur alarm A4 Døralarm A45 Standby mode A61 Kondensator alarm Visning af fejlkode E1 Fejl i regulator E27 S5 følerfejl E29 Sair følerfejl E30 Saux følerfejl Visning af statuskode S0 Der reguleres S2 ON-tid Kompressor S3 OFF-tid kompressor S10 Køling stoppet af hovedafbryder S11 Køling stoppet af termostat S14 Afrimningssekvens. Afrimer S17 Døren er åben (åben DI indgang S20 Nødkøling S25 Manuel regulering af udgange S32 Forsinkelse af udgange ved opstart non Temperaturen kan ikke vises. Der er ingen føler -d- Afrimningen er igang / Første nedkøling efter afrimning PS Password er påkrævet. Indstil password Min.- værdi Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen. Max.- værdi Fabriksindstilling Normal drift Temperatur (setpunkt) C 50 C 2 C Termostat Differens r01 0,1 K 20 K 2 K Max. begrænsning af setpunktsindstilling r02-49 C 50 C 50 C Min. begrænsning af setpunktsindstilling r03-50 C 49 C -50 C Justering af temperaturvisning r04-20 K 20 K 0 K Temperaturenhed ( C/ F) r05 C F C Korrektion af signalet fra Sair r09-10 K 10 K 0 K Manuel service, Stop regulering, Start regulering (-1, 0, 1) r Referenceforskydning under natdrift r13-10 K 10 K 0 K Alarm Forsinkelse på temperaturalarm A03 0 min 240 min 30 min Forsinkelse på døralarm A04 0 min 240 min 60 min Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning A12 0 min 240 min 90 min Høj alarmgrænse A13-50 C 50 C 8 C Lav alarmgrænse A14-50 C 50 C -30 C Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur (o69) A37 0 C 99 C 50 C Kompressor Min. ON-tid c01 0 min 30 min 0 min Min. OFF-tid c02 0 min 30 min 0 min Forsinkelsestid for indkobling af compr. 2 c05 0 sec 999 sec 5 sec Kompressorrelæer skal koble modsat (NC-funktion) c30 OFF On OFF Afrimning Afrimningsmetode (0=ingen / 1=naturlig, 2=gas) d01 0/1 0/1*/ Afrimnings-stoptemperatur d02 0 C 25 C 6 C Interval mellem afrimningsstarter d03 0 hours 48 hours 8 hours Max. afrimningsvarighed d04 0 min 180 min 45 min Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart d05 0 min 240 min 0 min Afrimningsføler 0=tid, (B:1=Sair.) (C: 1=S5, 2=Sair) d10 1=Sair 1=S5 0 1 (2) 0 Afrimning ved opstart d13 no yes no Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger d18 0 hours 48 hours 0 hours Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation d19 0 K 20 k 20 K ved isopbygning. På centralanlæg vælges 20 K (=off) Diverse Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart o01 0 s 600 s 5 s Indgangssignal på DI1. Funktion: o (0=ikke anvendt, 1= døralarm ved åben. 2=afrimningsstart (pulstryk). 3=ekstern hovedafbryder. 4=natdrift. Adgangskode 1 (samtlige indstillinger) o Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler) o15 no yes no Adgangs kode 2 (delvis adgang) o Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. o Vælg selv nummer Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere o gemt via o65 funktionen) Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende o67 OFF On OFF indstillinger Vælg anvendelsen for Saux føleren (0=benyttes ikke, 1=produktføler, o =kondensatorføler) Vælg anvendelsen for S5 føleren (0=afrimningsføler, 1= o produktføler) Vælg anvendelsen for relæ 2: 1=kompressor-2 / afrimning, o71 Komp. / Afr. / = alarmrelæ Alarm Alarm Service Temperaturen målt med Saux føleren u03 Temperaturen målt med S5 føleren u09 Status på DI1 indgangen. on=sluttet u10 Status på kølerelæet u58 (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1) Status på relæ 2 u70 (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1) SW = 1.1X Aktuel indstilling Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes. * 1=>EL hvis o71 = 1 8 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

9 EKC 102D Funktion Parametre Koder Min.- værdi Max.- værdi Fabriksindstilling Normal drift Temperatur (setpunkt) C 50 C 2 C Termostat Differens r01 0,1 K 20 K 2 K Max. begrænsning af setpunktsindstilling r02-49 C 50 C 50 C Min. begrænsning af setpunktsindstilling r03-50 C 49 C -50 C Justering af temperaturvisning r04-20 K 20 K 0.0 K Temperaturenhed ( C/ F) r05 C F C Korrektion af signalet fra Sair r09-10 K 10 K 0 K Manuel service (-1), Stop regulering(0), Start regulering(1) r Referenceforskydning under natdrift r13-10 K 10 K 0 K Aktivering af referenceforskydningen r40 r39 OFF on OFF Værdi for referenceforskydning (kan aktiveres af r39 eller DI) r40-50 K 50 K 0 K Alarm Forsinkelse på temperaturalarm A03 0 min 240 min 30 min Forsinkelse på døralarm A04 0 min 240 min 60 min Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning A12 0 min 240 min 90 min Høj alarmgrænse A13-50 C 50 C 8 C Lav alarmgrænse A14-50 C 50 C -30 C Alarm forsinkelse DI1 A27 0 min 240 min 30 min Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur (o70) A37 0 C 99 C 50 C Kompressor Min. ON-tid c01 0 min 30 min 0 min Min. OFF-tid c02 0 min 30 min 0 min Kompressorrelæ skal koble modsat (NC-funktion) c30 0 / OFF 1 / on 0 / OFF Afrimning Afrimningsmetode (ingen/el/gas) d01 no gas EL Afrimnings-stoptemperatur d02 0 C 25 C 6 C Interval mellem afrimningsstarter d03 0 hours 48 hours 8 hours Max. afrimningsvarighed d04 0 min 180 min 45 min Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart d05 0 min 240 min 0 min Afdrypningstid d06 0 min 60 min 0 min Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning d07 0 min 60 min 0 min Ventilator-starttemperatur d08-15 C 0 C -5 C Ventilator indkoblet under afrimning d09 no yes yes Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=Sair) d Afrimning ved opstart d13 no yes no Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger d18 0 hours 48 hours 0 hours Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved d19 0 K 20 K 20 K isopbygning. På centralanlæg vælges 20 K (=off) Ventilator Ventilatorstop ved udkoblet kompressor F01 no yes no Forsinkelse af ventilatorstop F02 0 min 30 min 0 min Ventilatorstop temperatur (S5) F04-50 C 50 C 50 C Diverse Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart o01 0 s 600 s 5 s Indgangssignal på DI1. Funktion: o (0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med alarm ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet. 9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Inject off ved åben) Adgangskode 1 (samtlige indstillinger) o Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC) o06 Pt ntc Pt Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler) o15 no yes no Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengørring 1= kun ventilatorer. 2 o Alle udgange er OFF Adgangs kode 2 (delvis adgang) o Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. o Vælg selv nummer. Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere gemt o via o65 funktionen) Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger o67 OFF On OFF Vælg anvendelsen for S5 føleren (0=afrimningsføler, 1=produktføler, o =kondensatorføler med alarm) Service Temperaturen målt med S5 føleren u09 Status på DI1 indgangen. on=sluttet u10 Status på natdrift (on eller off) on=sluttet u13 Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference u28 Status på relæet til køling. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.) u58 Status på relæet til ventilator. (Kan styres manuelt, men kun når u59 r12=-1.) Status på relæet til afrimning. (Kan styres manuelt, men kun når u60 r12=-1.) Temperaturen målt med Sair føleren u69 SW = 1.3X Aktuel indstilling Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes. Visning af alarmkode A1 Høj-temperatur alarm A2 Lav-temperatur alarm A4 Døralarm A15 DI1 Alarm A45 Standby mode A59 Møbelrengøring A61 Kondensator alarm Visning af fejlkode E1 Fejl i regulator E27 S5 følerfejl E29 Sair følerfejl Visning af statuskode S0 Der reguleres S2 ON-tid Kompressor S3 OFF-tid kompressor S4 Afdrypningstid S10 Køling stoppet af hovedafbryder S11 Køling stoppet af termostat S14 Afrimningssekvens. Afrimer S15 Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse S16 Køling stoppet pga. åben DI indgang S17 Dør åben (åben DI indgang) S20 Nødkøling S25 Manuel regulering af udgange S29 Møbelrengøring S32 Forsinkelse af udgange ved opstart non Temperaturen kan ikke vises. Føleren er ikke monteret -d- Afrimningen er igang / Første nedkøling efter afrimning PS Password er påkrævet. Indstil password Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen. EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

10 Funktioner Her er en beskrivelse af de enkelte funktioner. En regulator indeholder kun den del af funktionerne. Se menuoversigten. Funktion Normalbilledet Normalbilledet viser temperaturværdien fra termostatføleren Sair. Termostat Setpunkt Der reguleres efter den her indstillede værdi + en evt. forskydning. Værdien indstilles via tryk på den midterste knap. Den indstillede værdi kan fastlåses eller begrænses til et område med indstillingerne i r02 og r03. Den øjeblikkelige reference kan ses i "u28 Temp ref". Differens Når temperaturen er højere end referencen + den indstillede differens, vil kompressorrelæet være trukket. Det vil bryde igen, når temperaturen når ned på den indstillede reference. Ref. Dif. Setpunktsbegrænsning Regulatorens indstillingsområde for setpunktet kan indsnævres, så der ikke ved et uheld bliver indstillet en alt for stor eller en alt for lille værdi - med skader til følge. For at undgå en for høj indstilling af setpunktet, angives et max. tilladeligt setpunkt. For at undgå en for lav indstilling af referencen, angives et min. tilladeligt setpunkt. Korrektion af displayets temperaturvisning Hvis temperaturen ved varerne og temperaturen, der modtages af regulatoren, ikke er ens, kan der ske en offset justering af den viste displaytemperatur. Temperaturenhed Her kan du vælge, om regulatoren skal vise temperaturværdierne i C eller i F. Korrektion af signalet fra Sair Kompensationsmulighed ved en lang følerledning. Start / stop af kølingen Med denne indstilling kan kølingen startes, stoppes eller der kan tillades en manuel overstyring af udgangene. 1 = regulering 0 = reguleringen er stoppet -1 = reguleringen er stoppet - overstyring tillades. Stoppet regulering vil give en "Standby alarm". Nathævningsværdi Termostatens reference bliver setpunktet + denne værdi, når regulatoren skifter over til natdrift. (Vælg en negativ værdi, hvis funktionen anvendes til "hurtig nedkøling".) Aktivering af referenceforskydning Når funktionen skiftes til on, bliver termostatreferencen øget med værdien i r40. Aktiveringen kan også ske via indgangen DI (defineres i o02) Nr. r01 r02 r03 r04 r05 r09 r12 r13 r39 Værdi for referenceforskydning Termostatreferencen og alarmværdier flyttes følgende antal grader, når forskydningen aktiveres. Aktiveringen kan ske via r39 eller DI indgangen Alarm Regulatoren kan give alarm i forskellige situationer. Ved alarm blinker alle lysdioderne på fronten af regulatoren. Alarmforsinkelse (kort alarmforsinkelse) Hvis en af de to grænseværdier overskrides, starter en timerfunktion. Alarmen bliver først aktiv, når den indstillede forsinkelsestid er passeret. Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Alarmforsinkelse for døralarm Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Funktionen defineres i o02. Forsinkelsestid ved nedkøling (lang alarmforsinkelse) Denne forsinkelsestid bliver anvendt under opstart, under afrimning og i nedkølingsfasen efter afrimningen. Der skiftes over til den normale forsinkelsestid (A03), når temperaturen er nået ned under den indstillede øvre alarmgrænse. Forsinkelsestiden indstilles i minutter. Øvre alarmgrænse Her skal du indstille, hvornår alarmen ved højtemperatur skal træde i kraft. Grænseværdien indstilles i C (absolut værdi). Grænseværdien bliver hævet under natdrift. Værdien er den samme, som er indstillet som nathævningsværdi, men den hæves kun, hvis værdien er positiv. Grænseværdien hæves også ved referenceforskydningen r39. Nedre alarmgrænse Her skal du indstille, hvornår alarmen ved lavtemperatur skal træde i kraft. Grænseværdien indstilles i C (absolut værdi). Grænseværdien hæves også ved referenceforskydningen r39. Forsinkelse på en DI alarm En brudt/sluttet indgang vil give alarm, når forsinkelsestiden passeres. Funktionen defineres i o02. Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur Hvis Saux-(S5) føleren benyttes til overvågning af kondensatorens temperatur, skal du indstille værdien, hvornår alarmen skal træde i kraft. Værdien indstilles i C. Der er ingen alarmforsinkelse. Alarmen forsvinder igen, når temperaturen er faldet 10 grader. Definitionen af Saux (S5) sker i o69/o70. Kompressor Kompressorrelæet arbejder sammen med termostaten. Når termostaten kalder på kulde vil kompressorrelæet være trukket. Gangtider For at forhindre pjatkørsel, kan der indstilles værdier for, i hvor lang tid kompressoren skal køre, når den først er igang. Og hvor lang tid den mindst skal være stoppet. Gangtiderne overholdes ikke ved afrimningsstarter. Min. ON-tid (i minutter) Min. OFF-tid ( i minutter) Forsinkelsestid ved kobling af to kompressorer Indstillinger angiver den tid, der skal gå fra det første relæ trækker til det næste relæ må trække. r40 A03 A04 A12 A13 A14 A27 A37 c01 c02 c05 10 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

11 Omvendt relæfunktion for kompressorrelæ 0: Normalfunktion, hvor relæet trækker, når der kræves køling (NO) 1: Omvendt funktion, hvor relæet slipper, når der kræves køling (denne fortrådning medfører, at der køles, hvis spændingsforsyningen til regulatoren svigter). (Ved kobling med to kompressorer er det begge relæer, der kobler modsat.) (NC) Afrimning Regulatoren indeholder en timerfunktion, som nulstilles efter hver afrimningsstart. Timerfunktionen vil starte en afrimning, når/hvis intervaltiden passeres. Timerfunktionen starter, når der tilsluttes spænding til regulatoren, men den forskydes første gang med indstillingen i d05. Denne timerfunktion kan benyttes som en simpel måde at starte afrimninger på, men den vil altid virke som en sikkerhedsafrimning, hvis en af de planlagte afrimningsstarter ikke modtages. Afrimningsstart kan også foretages via kontaktsignal eller manuel start. Alle startmetoder vil fungere i regulatoren. De forskellige funktioner skal indstilles, så afrimningerne ikke "falder over hinanden". Afrimningen kan foretages med el eller naturlig afrimning. Selve afrimningen stoppes på tid eller på temperatur med et signal fra en temperaturføler. Afrimningsmetode Her skal du indstille om afrimningen skal foretages med "el", "naturlig" eller "ingen" (regulatorbestemt). A og B: "naturlig" = 1, "ingen" = 0 C: "naturlig" = 1+o71 = 2, "ingen" = 0, "el" = 1+o71=1, "Gas" = 2 +o71=1 D: "ingen" = No, "el" = EL, "Gas" =GAS Under en afrimning vil afrimningsrelæet være trukket. Ved gasafrimning vil kompressorrelæet være trukket under afrimning Afrimnings-stoptemperatur Afrimningen stoppes ved en given temperatur, der måles med en føler (føleren defineres i d10). Temperaturværdien indstilles. Intervaltid mellem afrimningsstarter Funktionen nulstiller og starter timerfunktionen ved hver afrimningsstart. Når tiden er udløbet vil funktionen starte en afrimning. Funktionen benyttes som en simpel afrimningsstart eller den benyttes som en sikkerhed, hvis det normale signal udebliver. Ved afrimning med urfunktion på DI-indgangen skal intervaltiden indstilles til en lidt længere tid end den planlagte, ellers vil intervaltiden starte en afrimning, og lidt senere kommer så den planlagte. Intervaltiden er ikke aktiv, når indstillingen sættes til 0. Max. afrimningsvarighed Denne indstilling er en sikkerhedstid, så afrimningen vil blive stoppet, hvis der ikke er sket et stop på temperatur inden da. (Indstillingen er afrimningstiden, hvis d10 vælges til 0.) Tidsforskydning på afrimningsindkoblinger ved opstart Funktionen er kun aktuel, hvis du har flere kølemøbler eller grupper, hvor du ønsker, at afrimningen skal forskydes i forhold til hinanden. Funktionen er kun aktuel, hvis du har valgt afrimning med intervalstart (d03). Funktionen forsinker intervaltiden d03 med det indstillede antal minutter, men den gør det kun én gang, og det sker ved den allerførste afrimning, der kommer, når der sættes spænding til regulatoren. Funktionen er aktiv efter hvert strømudfald. c30 d01 d02 d03 d04 d05 Afdrypningstid Her skal du indstille den tid, der skal gå fra en afrimning er afsluttet, til kompressoren igen må starte. (Tiden, hvor vandet drypper af fordamperen.) Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning Her skal du indstille den tid, der skal gå fra kompressoren startes efter en afrimning, til ventilatoren igen må starte. (Tiden, hvor vandet skal bindes til fordamperen.) Ventilator-starttemperatur Ventilatoren kan også startes lidt tidligere end nævnt under Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning, hvis S5-afrimningsføleren registrerer en lavere værdi end den her indstillede. Ventilator indkoblet under afrimning Her skal du indstille, om ventilatoren skal køre under en afrimning. Afrimningsføler Her skal du definere afrimningsføleren. 0: Ingen, der afrimes på tid EKC 102A: 1=Sair EKC 102B: 1=Sair. EKC 102C, 102D: 1=S5. 2=Sair Afrimning ved opstart (følger efter d05 funktionen) Her kan du indstille om regulatoren skal starte med en afrimning, hvis strømmen har været afbrudt. Behovstyret afrimning - opsummeret køletid Her indstilles den køletid, der kan tillades uden afrimninger. Passeres tiden, bliver der startet en afrimning. Med indstilling = 0 er funktionen afbrudt. Behovstyret afrimning - S5 temperatur Regulatoren vil følge effektiviteten af fordamperen, og via interne beregninger og målinger af S5 temperaturen, vil den starte en afrimning, når variationen af S5 temperaturen bliver større end ønsket. Her skal du indstille, hvor stor en temperaturglidning af S5 temperaturen, der tillades. Når værdien passeres, startes en afrimning. Funktionen kan kun benyttes på 1:1 anlæg, hvor fordampningstemperaturen bliver lavere, for at lufttemperaturen kan opretholdes. På centralanlæg skal funktionen afbrydes. Med indstilling = 20 er funktionen afbrudt. Hvis du vil se temperaturen ved S5-føleren, skal du trykke på regulatorens nederste knap. Hvis du vil starte en ekstra afrimning, skal du trykke på regulatorens nederste knap i 4 sekunder. En igangværende afrimning kan du stoppe på lignende måde. Lysdioden på regulatorens front vil vise om afrimningen er i gang. Ventilator Ventilator stoppet ved udkoblet kompressor Her kan du vælge, om ventilatoren skal være stoppet, når kompressoren er udkoblet. Forsinkelse af ventilatorstop ved udkoblet kompressor Hvis du har valgt at stoppe ventilatoren, når kompressoren er udkoblet, kan du forsinke ventilatorstoppet efter, at kompressoren er stoppet. Her kan du indstille forsinkelsestiden. Ventilatorstop temperatur Funktionen stopper ventilatorerne i en fejlsituation, så de ikke tilfører effekt til kølestedet. Hvis afrimningsføleren registrerer en højere temperatur end den her indstillede, bliver ventilatorerne stoppet. Der startes igen 2 K under indstillingen. Funktionen er ikke aktiv under en afrimning eller ved opstart efter en afrimning. Med indstillingen +50 C er funktionen afbrudt. d06 d07 d08 d09 d10 d13 d18 d19 F01 F02 F04 EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

12 Diverse Forsinkelse af udgangssignaler ved opstart Ved opstart eller efter strømudfald kan regulatorens funktioner forsinkes, så en evt. overbelastning af elnettet undgås. Her kan du indstille forsinkelsestiden. Digitalt indgangssignal - DI (EKC 102, A,B, C) Regulatoren har en digital indgang, der kan anvendes til en af de følgende funktioner: Off: Indgangen anvendes ikke. 1) Døralarm. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Når tidsindstillingen i "A04" passeres, gives alarm. 2) Afrimning. Funktionen startes med pulstryk af mindst 2 sekunders varighed. Regulatoren vil registrere, når indgangen igen bliver åben. Herefter starter regulatoren en afrimning. Hvis signalet skal modtages af flere regulatorer, er det vigtigt at ALLE tilslutninger monteres ens (DI til DI og GND til GND). 3) Main switch. Der reguleres, når indgangen er kortsluttet, og reguleringen stoppes, når indgangen brydes. 4) Natdrift. Når indgangen kortsluttes, reguleres med natdrift. Digitalt indgangssignal - DI (EKC 102D) Regulatoren har en digital indgang, der kan anvendes til en af de følgende funktioner: Off: Indgangen anvendes ikke. 1) Statusvisning af en kontaktfunktion 2) Dørfunktion. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Kølingen og ventilatorerne stoppes. Når tidsindstillingen i "A04" passeres, gives alarm og kølingen genstartes. 3) Døralarm. Når indgangen er åben, er det signal om, at døren er åben. Når tidsindstillingen i "A04" passeres, gives alarm. 4) Afrimning. Funktionen startes med pulstryk. Regulatoren vil registrere, når indgangen bliver sluttet. Herefter starter regulatoren en afrimning. Hvis signalet skal modtages af flere regulatorer, er det vigtigt at ALLE tilslutninger monteres ens (DI til DI og GND til GND). 5) Main switch. Der reguleres, når indgangen er kortsluttet, og reguleringen stoppes, når indgangen brydes. 6) Natdrift. Når indgangen kortsluttes, reguleres med natdrift. 7) Referenceforskydning når DI kortsluttes. Der forskydes med "r40". 8) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen kortsluttes. 9) Separat alarmfunktion. Der gives alarm, når indgangen åbnes. (For 8 og 9 indstilles forsinkelsestiden i A27.) 10) Møbelrengøring. Funktionen startes med pulstryk. Se også beskrivelsen side 4. 11) Inject on/off. Off når DI er åben. Kølingen stoppes, ventilator fortsætter eller stopper som defineret i F01. Adgangskode 1 (Adgang til alle indstillinger) Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = 0. (99 vil altid give adgang.) Følertype Normalt anvendes en Pt 1000 føler med stor signalnøjagtighed. Men der kan også anvendes en føler med en anden signalnøjagtighed. Det kan enten være en PTC-føler (1000Ω ved 25 C) eller en NTC-føler (5000Ω ved 25 C). Alle de monterede følere skal være af samme type. o01 o02 o02 o05 o06 Funktionsvalg Termostattens funktion defineres: re: Køling. Relæet trækker ved ønske om lavere temperatur HE: Varme. Relæet trækker ved ønske om højere temperatur (husk at afstille afrimningsfunktioner og kompressorfunktioner). Ved denne funktion vil termostatens differens ligge under setpunktet (relæet trækker ved setpunkt minus differens). Displaytrin Yes: Giver trin på 0,5 No: Giver trin på 0,1 Møbelrengøring Her kan status på funktionen følges eller funktionen kan startes manuelt. 0=Normaldrift (ingen rengøring) 1=Rengøring med ventilatorer i drift. Alle andre udgange er Off. 2=Rengøring med stoppede ventilatorer. Alle udgange er Off. Hvis funktionen styres med et signal på DI-indgangen, kan den aktuelle status ses her i menuen. Adgangskode 2 (Adgang til justeringer) Der er adgang til justering af værdier, men ikke til konfigurationsindstillinger. Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = 0. Hvis funktionen anvendes skal adgangskode 1 (o05) også anvendes. Kopiér apparatets nuværende indstillinger Med denne funktion kan regulatoren indstillinger overføres til en programmeringsnøgle. Nøglen kan indeholde op til 25 forskellige sæt. Vælg selv et nummer. Når kopieringen er startet skifter visningen tilbage til o65. Efter 2 sekunder kan du gå ind i menuen igen og kontrollere om kopieringen forløb tilfredsstillende. Visning af et negativ tal betyder problemer. Se betydningen i afsnittet "Fejlmeddelelser". Kopiér fra programmeringsnøglen Denne funktion henter et tidligere gemt sæt indstillinger ind i regulatoren. Vælg selv det aktuelle nummer. Når kopieringen er startet skifter visningen tilbage til o66. Efter 2 sekunder kan du gå ind i menuen igen og kontrollere om kopieringen forløb tilfredsstillende. Visning af et negativ tal betyder problemer. Se betydningen i afsnittet "Fejlmeddelelser". Gem som fabriksindstilling Med denne funktion gemmes regulatorens aktuelle indstillinger som en ny grundindstilling (de tidligere fabriksindstillinger overskrives). Ekstraføler Her skal du definere anvendelsen for Saux føleren. 0: Ingen, der tilsluttes ingen føler 1: Produktføler 2: Kondensatortemperaturføler med alarmfunktion S5-føler EKC 102, A, B, C Her skal du definere anvendelen for S5 føleren. 0: Afrimningsføler 1: Produktføler Anden anvendelse for S5-føleren EKC 102D Bibehold indstillingen til 0, hvis føleren er defineret til afrimningsføler i D10. Hvis D10 er indstillet til 0 eller 2, kan S5-indgangen anvendes til produktføler eller kondensatorføler. Her defineres hvilken: 0: Afrimningsføler 1: Produktføler 2: Kondensatorføler med alarm o07 o15 o46 o64 o65 o66 o67 o69 o70 o70 12 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

13 Relæ 2 o71 Her skal du definere anvendelsen for relæ 2 EKC 102B: 1=kompressor. 2=alarm EKC 102C: 1=afrimning. 2=alarm Service Temperaturen målt med Saux føleren u03 Temperaturen målt med S5 føleren u09 Status på DI1 indgangen. On/1=sluttet u10 Status på natdrift (on eller off) On/1=natdrift u13 Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference u28 * Status på relæet til køling u58 * Status på relæet til ventilator u59 * Status på relæet til afrimning u60 * Temperaturen målt med Sair føleren u69 * Status på relæ 2 (køling, alarm eller afrimning) u70 *) Ikke alle vil blive vist. Der vises kun den funktion, der hører til den valgte application kan ses. Driftsstatus Regulatoren gennemgår nogle reguleringssituationer, hvor den bare venter på næste punkt i reguleringen. For at synliggøre disse "hvorfor sker der ikke noget", kan du se en driftsstatus i displayet. Tryk kortvarig (1s) på den øverste knap. Hvis der er en statuskode, vil den blive vist i displayet. De enkelte statuskoder betyder følgende: S0: Der reguleres S2: Når kompressoren er i drift, skal den mindst køre i x minutter. S3: Når kompressoren er stoppet, skal den mindst være stoppet i x minutter. S10: Kølingen er stoppet med en hovedafbryder. Enten med r12 eller en DI-indgang S11: Kølingen er stoppet af termostaten S14: Afrimningssekvens. Der afrimes S15: Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse S16: Køling stoppet pga. åben DI indgang S17: Døren er åben (åben DI indgang) S20: Nødkøling S25: Manuel regulering af udgange S29: Møbelrengøring S32: Forsinkelse af udgange ved opstart Andre visninger: non: Temperaturen kan ikke vises. Der er ingen føler -d-: Afrimningen er i gang. / Første nedkøling efter afrimning PS: Password er påkrævet. Indstil password Fejlmeddelelser I en fejlsituation vil lysdioderne på fronten blinke, og alarmrelæet bliver aktiveret. Hvis du trykker på den øverste knap i denne situation, kan du se alarmmeddelelsen i displayet. Er der flere, kan du trykke videre og se dem. Der er to former for fejlmeddelelser - enten er det en alarm, der optræder under den daglige drift, eller det er en fejl i installationen. A-alarmer vil først blive synlige, når den indstillede tidsforsinkelse er udløbet. E-alarmer vil derimod straks blive synlige, når fejlen indtræder. Her er de meddelelser, der kan komme: A1: Høj-temperaturalarm A2: Lav-temperaturalarm A4: Dør alarm A15: Alarm. Signal fra DI indgang A45: Standby tilstand (stoppet køling via r12 eller DI-indgang) A59: Møbelrengøring. Signal fra DI indgang A61: Kondensatoralarm E1: Fejl i regulatoren E27: Følerfejl på S5 E29: Følerfejl på Sair E30: Følerfejl på Saux Ved kopiering af indstillinger til eller fra en kopieringsnøgle med funktionerne o65 eller o66, vil følgende informationer kunne optræde: 0: Kopieringen er afsluttet og OK -4: Kopieringsnøglen er ikke monteret korrekt -5: Kopieringen forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen -6: Kopieringen til EKC forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen -7: Kopieringen til kopieringsnøglen forløb ikke korrekt. Gentag kopieringen -8: Kopiering er ikke mulig. Bestillingsnummer eller SW-version passer ikke -9: Kommunikationsfejl og timeout -10: Kopieringen er stadig igang (Informationen vil være at finde i o65 eller o66 et par sekunder efter kopieringen er påbegyndt.) Advarsel! Direkte start af kompressorer * For at forhindre kompressorsammenbrud skal parametrene c01 og c02 indstilles i henhold til leverandørens krav eller almindeligvis: Hermetiske kompressorer: c02 min. 5 minutter Semihermetiske kompressorer: c02 min. 8 minutter og c01 min. 2 til 5 minutter (motorer fra 5 til 15 KW) *) Direkte aktivering af magnetventiler kræver ikke ændring af fabriksindstillingerne (0). EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

14 Tilslutninger EKC 102A EKC 102B EKC 102C (115 V) (115 V) (115 V) eller eller eller (115 V) (115 V) (115 V) EKC 102D (115 V) Forsyning 230 V a.c. eller 115 V a.c. Se regulator Følere Sair er termostatføler. Saux er en ekstra føler til måling af fx kondensatortemperaturen. S5 er afrimningsføler, og skal benyttes, hvis afrimningen skal stoppes på temperatur. Den kan dog også anvendes til produktføler eller til kondensatorføler. Digitale On/Off signaler Sluttet indgang vil aktivere en funktion. De mulige funktioner er beskrevet i menu o02. Relæer De generelle tilslutninger er: Relæ 1 Køling. Kontakten vil slutte, når regulatoren kalder på køling Relæ 2 Alarm. Kontakten vil være åben under normaldrift og slutte i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs. Køling 2. Kontakten vil slutte, når køletrin 2 skal kobles ind. Afrimning. Kontakten vil slutte, når der afrimes. Relæ 3 Ventilator. Regulatoren kan ikke kobles op sammen med en overvågningsenhed type m2 eller AK-SM. Elektrisk støj Kabler til følere og DI indgange skal holdes adskilt fra andre elkabler: - Benyt separate kabelbakker - Hold afstand imellem kabler på mindst 10 cm - Lange kabler på DI-indgangen skal undgås. 14 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

15 Bestilling Type Funktion Forsyning Bestilling EKC 102A EKC 102B EKC 102C EKC 102D Temperaturregulator Temperaturregulator med alarmfunktion Temperaturregulator til elektrisk afrimning Køleregulator med ventilatorfunktion 230 V a.c. 084B V a.c. 084B V a.c. 084B V a.c. 084B V a.c. 084B V a.c. 084B V a.c. 084B V a.c. 084B8507 EKA 182A Kopieringsnøgle EKC - EKC 084B8567 Temperaturfølere: Se venligst litteratur nr. RK0YG EKC 102 Manual RS8DY701 Danfoss

16 Data Forsyning Følere Nøjagtighed Display Digital indgang El-tilslutningskabel Relæer* Omgivelser Tæthedsgrad Godkendelser 230 V a.c. (115 V) +10/-15 %. 1,5 VA, 50/60 Hz Pt 1000 eller PTC (1000 ohm / 25 C) eller NTC-M2020 (5000 ohm / 25 C) Måleområde Regulator Pt 1000 føler LED, 3 cifre -60 til +99 C ±1 K under -35 C ±0,5 K imellem -35 til +25 C ±1 K over +25 C ±0,3 K ved 0 C ±0,005 K per grad Signal fra kontaktfunktion Krav til kontakter: Guldbelægning. Kabellængden må max. være 15 m. Benyt hjælperelæer, når afstanden er længere. Max.1,5 mm 2 flerlederkabel på forsyning og relæer. Max. 1 mm 2 på følere - og DI-indgange. Tilslutningsklemmer er fastmonteret på printet DO1. Køling DO2. Alarm/ Afrimning/ Køling DO3. Ventilator CE (250 V a.c.) 10 (6) A 10 (6) A 6 (3) A 0-55 C, under drift C, under transport 20-80% Rh, ikke kondenserende Ikke chokpåvirkninger / vibrationer IP 65 fra front. Knapper og pakning er indstøbt i fronten UL ** (240 V a.c.) 10 A Resistive 5FLA, 30LRA 10 A Resistive 5FLA, 30LRA 6 A Resistive 3FLA, 18LRA 131 VA Pilot duty EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CE-mærkning er opfyldt. LVD-testet iht. EN og EN , A1, A2 EMC-testet iht. EN og EN , A2 * DO1 og DO2 er 16 A relæer. DO3 er 8 A relæ. Max. belastning skal overholdes. ** UL-godkendelsen er baseret på koblinger Vægt = 170 g Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. DE-BD 16 Manual RS8DY701 Danfoss EKC 102

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210 Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 8 Betjening...18 Menuoversigt...20 Bestilling...22 Tilslutninger...23 Data...24

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual Kapacitetsregulator EKC 331T Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Der kan reguleres med op til 4 ens kapacitetstrin.

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A User Guide Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer ved at åbne

Læs mere

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren er en total kølemøbelstyring, der har integrerede køletekniske funktioner,

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Fordele

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

User Guide. Regulator til temperaturstyring EKC 202C-MS

User Guide. Regulator til temperaturstyring EKC 202C-MS User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202C-MS Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator, alarm

Læs mere

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D1. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D1. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202D1 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder. Med mange foruddefinerede anvendelser giver ét apparat

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Regulator til temperaturstyring EKC 202A, B, C og EKC 302A, B

Regulator til temperaturstyring EKC 202A, B, C og EKC 302A, B User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202A, B, C og EKC 302A, B ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202D Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 7 Betjening...16 Menuoversigt...17 Overstyring...19 Bestilling...19 Tilslutninger...20

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 204A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 204A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 204A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder. Med mange foruddefinerede

Læs mere

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk Brochure Introduktion EKC 201 (til indbygning i tavle) og 301 (til montering på DIN-skinne) er specielt udviklet

Læs mere

Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D

Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder.

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer på mindre køleanlæg. Antallet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installation Guide. ERC 211 Digital regulator til køling og afrimning, 1 relæ.

Installation Guide. ERC 211 Digital regulator til køling og afrimning, 1 relæ. Installation Guide ERC 211 Digital regulator til køling og afrimning, 1 relæ. Dimensioner (mm) og montering 71 36 28 29 61.2 83 66 Montering, bagside (lås med clips) Boreskabelon Montering Afmontering

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Regulator til temperaturstyring AK-CC 350

Regulator til temperaturstyring AK-CC 350 User Guide Regulator til temperaturstyring AK-CC 350 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder. Med mange

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsstyring af en tørkøler inklusiv blæsere, 3-vejsventil og

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Protokol interface AK-PI 200

Protokol interface AK-PI 200 User Guide Protokol interface AK-PI 200 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 200 er et mellemled, så regulatorer af typen AKC og AKL kan betjenes via en Systemmanager fx

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual Regulator til fordamperstyring AK-CC 750 Manual Indhold 1. Introduktion...3 Anvendelse... 3 Principper... 4 2. Design af en regulator...7 Moduloversigt... 8 Fælles data for moduler...10 Regulator...12

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-tm.doc 09.2004 INTRODUKTION Microchiller er

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Niveauregulator EKC 347. Manual

Niveauregulator EKC 347. Manual Niveauregulator EKC 347 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til niveauregulering af kølemiddelniveauet i: Pumpebeholdere Separatorer Mellemkølere Economisere Kondensatorer Receivere System

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Regulator til kapacitetsregulering af brineanlæg AKC 25H7 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til kapacitetsregulering af brineanlæg AKC 25H7 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til kapacitetsregulering af brineanlæg AKC 25H7 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anvendelse... 3 Systeminformation... 4 Betjening... 4 Sprog... 4

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A

Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A User guide Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A ADAP-KOOL Refrigeration control systems AK-CT 201A Introduktion Anvendelse Regulatoren er et komplet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Overhedningsregulator EKC 315A

Overhedningsregulator EKC 315A User Guide Overhedningsregulator EKC 315A Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse med køling. Fx: Frost lager (luftkølere)

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere