IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix"

Transkript

1 For Rockwell RSLogix

2 Indholdsfortegnelse Revisionslog... 3 Indledning... 4 Generelt... 5 xcon Gateway... 6 Datastrukturer... 6 IAI_xCON_Axis... 6 IAI_xCON_AxisConfigData... 6 Add-On instruktioner... 7 IAI_xCON_AxisConfig... 7 IAI_GAS_xCON_Mode? (Get Axis Status)... 9 IAI_MSO_xCON (Motion Servo On) IAI_MSF_ xcon (Motion Servo Off) IAI_MAS_ xcon (Motion Axis Stop) IAI_MAFR_xCON (Motion Axis Fault Reset) IAI_MAH_xCON (Motion Axis Home) IAI_MAJ_xCON (Motion Axis Jog) IAI_MAM_xCON (Motion Axis Move) IAI_MAPM_xCON (Motion Axis Push Move) IAI_MABR_xCON (Motion Axis Brake Release) Opsætning / Programmering Opsætning af xcon Opsætning af PLC Alarmer- og Fejlmeddelelser Side 2

3 Revisionslog Rev. Dato Af Beskrivelse JBT Tilføjet instruktion MACD (Motion Axis Change Dynamics). Opdateret til kun at understøtte full numerical mode JBT Endelig version, til instruktioner i version 0.20 Side 3

4 Indledning Denne manual henvender sig til brugere af ControlLogix platformen der ønsker at kunne anvende IAI RoboCylindere styret fra en IAI ACON/PCON/SCON controller med Ethernet/IP interface. I denne manual vil der efterfølgende anvendes betegnelsen xcon for en ACON/PCON/SCON controller. Delta Elektronik har udviklet nogle Add-On instruktioner til ControlLogix der muliggør kørsel med IAI RoboCylindre direkte fra CPU en. Disse instruktioner er skrevet således at de minder om de motion instruktioner der findes til ControlLogix. Det er en fordel, men ikke noget krav, at være bekendt med Rockwells motion instruktioner. Det anbefales at have læst IAI manualen for xcon controlleren. Ethernet_IP_ME0278-4B Følgende afsnit er især vigtige ACON: PCON SCON VIGTIGT Anvendelsen af instruktionerne er for brugerens eget ansvar. Delta Elektronik, kan på ingen måde drages til ansvar for eventuelle skader der måtte opstå ved anvendelsen af disse instruktioner. Koden er åben (læsbar og redigerbar) for rettelser af slutbrugeren. Der henstilles til at eventuelle ændringer, både fejlrettelser samt udvidelser også tilgår Delta Elektronik. Delta Elektronik vil således opdatere og vedligeholde kodebasen til fælles bedste for alle brugere. Side 4

5 Generelt Brugen af IAI Add-On instruktioner adskiller sig ikke nævneværdigt fra brugen af Rockwell motion instruktioner, men, der er nogle enkelte forskelle. Den væsentligste forskel er at konventionelle motion instruktioner sættes i en kø, hvilket ikke er muligt for Add-On instruktioner. Derfor skal en IAI motion instruktion være aktiv i hele forløbet. Oversigt over Add-On Instruktioner Funktion Rockwell ACON/PCON/SCON SCON xcon instruktion RIO SDV HDV FDV RIO2 SDV2 HDV2 RIO3 HDV2 instruktion Akse mode - Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode5 Mode6 Mode 7 Mode 8 - Akse konfiguration O IAI_xCON_AxisConfig Get Axis Status (Mode 3) IAI_GAS_xCON_Mode3 Motion Servo Off MSO O IAI_MSO_xCON Motion Servo On MSF O IAI_MSF_xCON Motion Axis Stop MAS O IAI_MAS_xCON Motion Axis Fault Reset MAFR O IAI_MAFR_xCON Motion Axis Home MAH O IAI_MAH_xCON Motion Axis Jog MAJ O IAI_MAJ_xCON Motion Axis Move MAM O IAI_MAM_xCON Motion Axis Table Move (MAM) IAI_MATM_xCON Motion Axis Push Move O IAI_MAPM_xCON Motion Axis Table Push Move IAI_MATPM_xCON Motion Axis Change Dynamics MCD O IAI_MACD_xCON Motion Axis Brake Release O IAI_MABR_xCON Set Operation Parameters O A IAI_SOP_ACON_Mode3 O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke +:Instruktion udviklet, men mangler test *:Instruktion kan bruges, men har ingen funktion 1 :Limit parametre har ingen anvendelse A :Kan kun bruges med ACON controller Side 5

6 xcon Gateway Al kommunikation med IAI aksen sker gennem den integrerede Ethernet/IP gateway. Datastrukturer IAI_xCON_Axis Som datacontainer anvendes datatypen IAI_xCON_Axis. Al kommunikation til aksen sker med instruktioner der anvender denne datatype. Name Data Type Style Description External Access AxisConfig IAI_xCON_AxisConfigData Read/Write Axis_Command DINT Decimal Motion command executing Read Only EthernetIP_In INT[16] Decimal Container for all data recieved from Ethernet/IP Read Only EthernetIP_Out INT[16] Decimal Container for all data to transmit to Ethernet/IP Read Only IAI_xCON_AxisConfigData Dette er definitionen for aksen. Bruges bl.a. af akseinstruktionerne til at kvantificere størrelsen af data i IO området, samt grænser for tilladelige inputværdier til instruktionerne.. Name Data Type Style Description External Access IO_Size DINT Decimal number of integers in IO Read Only AxisType SINT Decimal Axis Type: 1:PCON-C/CG, 2:ACON-C/CG, 3:PCON-CF/CFA, 4:SCON-CA UseAxisLimiting BOOL Decimal Use limit parameters for parameter control Read Only MinPosition REAL Float Minimum allowed position value Read/Write MaxPosition REAL Float Maximum allowed position value Read/Write MaxSpeed REAL Float Maximum allowed speed Read/Write MaxPushPower REAL Float Maximum allowed push-power Read/Write MaxPositionBand REAL Float Maximum value for positioning band Read/Write MaxACC REAL Float Maximum allowed acceleration Read/Write MaxDEC REAL Float Maximum allowed deceleration Read/Write Side 6

7 Add-On instruktioner I det følgende gennemgås de enkelte add-on instruktioner. IAI_xCON_AxisConfig Denne instruktion skal anvendes til at definere hvilken controller der anvendes. Dette er nødvendigt for at motioninstruktionerne kan indeksere korrekt i datastrukturerne! RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 O O O O O O O O O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_xCON_AxisConfig IAI_xCON_AxisConfig InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_Axis 1 InOut Axis data container AxisType SINT Input Definerer controlleren 1=PCON-C/CG, 2=ACON-C/CG, 3=PCON-CF/CFA, 4=SCON-CA IO_Size DINT Output Angiver datastørrelsen af Ethernet/IP dataområdet der kræves for aktuel mode UseLimits BOOL Input Vælger om der skal anvendes grænsekontrol for parametre på akseinstruktioner. MinPosition REAL Input Her angives minimum positionen aksen må køre til. Enhed [mm] MaxPosition REAL Input Her angives maximum positionen aksen må køre til. Enhed [mm] MaxSpeed REAL Input Her angives højeste hastighed aksen må køre Enhed [mm/s] MaxPushPower REAL Input Her angives maksimal strøm der kan bruges til push-bevægelser. Enhed [%] Side 7

8 MaxPositionBand REAL Input Her angives in-position tolerancen for bevægelser. Enhed [mm] MaxACC REAL Input Her angives tilladelig acceleration. Enhed [G] (1G ~9,82m/s²) MaxDEC REAL Input Her angives tilladelig deceleration. Enhed [G] (1G ~9,82m/s²) EN BOOL Output DN BOOL Output ER BOOL Output Fejl i konfiguration af aksen. 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic Beskrivelse EN (Enable) Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. DN (Done) Sættes når instruktionen har sat grænser ER (Error) Fejl i aksenummer. Aksenummer mindre end 0 eller større end 7 Side 8

9 IAI_GAS_xCON_Mode? (Get Axis Status) Anvend Get Axis Status for at kopiere aksestatus til en lokal variabel. Der findes en instruktion for hver mode en akse kan være defineret som. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_GAS_xCON_ModeX 1 IAI_GAS_xCON_ModeX 1 InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_Axis 2 InOut xcon datablock container AxisStatus IAI_xCON_ModeX_Status 1 InOut Aksestatus for aksen gemmes her. 1) X indikerer hvilken mode der er tale om, Pt. understøttes der kun mode 3 2) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic ER (Error) Beskrivelse Sættes i tilfælde af fejl. - Den valgte akse er ikke konfigureret til samme mode som instruktionen angiver. Datatyperne for IAI_xCON_Mode0_Status.. IAI_xCON_Mode8_Status er defineret generisk, således der ikke tages hensyn til controllertypen. Derfor kan enkelte felter I datastrukturen have flere betydninger afhængig af, hvilken akse controller der anvendes. Der henvises derfor til de korresponderende afsnit i IAI Manualen for detaljer herom. Side 9

10 IAI_MSO_xCON (Motion Servo On) Anvend Motion Servo On for at enable servo-controlleren. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MSO_xCON IAI_MSO_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_Axis 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når servo-controlleren er enabled. Sættes, hvis der opstår en fejl. Instruktionen bruges til at enable den valgte servoakse. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 10

11 IAI_MSF_ xcon (Motion Servo Off) Anvend Motion Servo Off for at disable servo-controlleren. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MSF_xCON IAI_MSF_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_AXIS 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når servo-controlleren er disabled. Sættes, hvis der opstår en fejl. Instruktionen bruges til at disable den valgte servoakse. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 11

12 IAI_MAS_ xcon (Motion Axis Stop) Anvend Motion Axis Stop for at standse en bevægelse på servoaksen. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MAS_xCON IAI_MAS_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_Axis 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler StopType DINT Input Bevægelse der skal stoppes. 0 = Alle bevægelser: 1 = Jog bevægelse 2 = Move bevægelse 4 = Home bevægelse 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) IP (In progress) PC (Process Complete) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når servo-controlleren er disabled. Sættes, hvis der opstår en fejl. Sættes når stopfunktionen igangsættes Sættes når aksen er stoppet For Mode 3 er stop deceleration lig den deceleration der anvendes ved kørsel For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 12

13 IAI_MAFR_xCON (Motion Axis Fault Reset) Anvend Motion Axis Fault Reset for at kvittere en fejl i servoaksen. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MAFR_xCON IAI_MAFR_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_Axis 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når reset er udført. Sættes, hvis der opstår en fejl. Er både DN og ER høj samtidig indikerer dette at aksen ikke blev resat! For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 13

14 IAI_MAH_xCON (Motion Axis Home) Anvend Motion Axis Home for at udføre en homing af servoaksen. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MAH_xCON IAI_MAH_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_Axis 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) IP (In progress) PC (Process Complete) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når servo-controlleren er enabled. Sættes, hvis der opstår en fejl. Sættes når homing funktionen igangsættes. Går lav når homing færdiggøres, eller funktionen afbrydes. Sættes når aksen er homet Instruktionen bruges til at starte en homekørsel af servoaksen. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 14

15 IAI_MAJ_xCON (Motion Axis Jog) Anvend Motion Axis Jog for at udføre en manuel bevægelse af servoaksen. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MAJ_xCON IAI_MAJ_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_AxisData 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler Direction DINT Input Angiver Jog retning: 0=Fremad 1=Tilbage 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) IP (In progress) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når jog bevægelsen startes. Sættes, hvis der opstår en fejl. Sættes når jog bevægelsen er kørende. Går lav når funktionen stoppes. Instruktionen bruges til at starte manuel kørsel med servoaksen. Bemærk. Modsat Rockwells MAJ instruktion skal IAI_MAJ_xCON ikke stoppes med en MAS instruktion. Når EnableIn går lav på IAI_MAJ_xCON stoppes jogbevægelsen. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 15

16 IAI_MAM_xCON (Motion Axis Move) Anvend Motion Axis Move for at udføre en bevægelse af servoaksen. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MAM_xCON IAI_MAM_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_AxisData 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler MoveType DINT Input Type for bevægelse: 0=Absolut, 1=Relativ Position REAL Input Slutposition ved absolut bevægelse. Bevægelsesdistance ved relativ bevægelse. PositionWidth REAL Input Grænse for in-positon kontrol. Jo højere værdi, desto tidligere vil bevægelsen melde færdig. F.eks. sættes værdien til 10mm vil funktionen være udført, om end aksen stadigvæk vil bevæge sig indtil Position opnås. Speed REAL Input Hastighed som aksen skal bevæge sig med. AccelRate REAL Input Mode3:Acceleration for bevægelsen. DecelRate REAL Input Mode3:Deceleration for bevægelsen. Profile 2 REAL Input Hastighedsprofil 0: Trapezoidal 1: S-curve (param.56) 2: 1Lag filter (param.55) Kun tilgængelig for ACON in mode 3 Side 16

17 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse 2) Kun tilgængelig for ACON in mode 3 Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) IP (In progress) PC (Process Complete) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når instruktionen bevægelsen igangsættes. Sættes, hvis der opstår en fejl. Sættes når bevægelsen igangsættes. Går lav når bevægelsen færdiggøres, eller funktionen afbrydes. Sættes når bevægelsen er færdig. Instruktionen bruges til at starte en kontrolleret bevægelse af servoaksen. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 17

18 IAI_MAPM_xCON (Motion Axis Push Move) Anvend Motion Axis Push Move for at udføre en push-bevægelse med servoaksen. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MSO_xCON IAI_MSO_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_AxisData 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler MoveType DINT tag Type for bevægelse: 0=Absolut, 1=Relativ Position REAL tag Slutposition ved absolut bevægelse, inden pushkørsel startes. Bevægelsesdistance ved relativ bevægelse. inden push-kørsel startes. PositionWidth REAL tag Angiver distancen der køres push-bevægelse. PushCurrent REAL tag Angiver den procentvise kraft der skal opnås for at push-bevægelsen er accepteret. PushDirection tag Angiver retningen af push-bevægelsen. 0=push bevægelse i samme retning som homebevægelsen. 1=push bevægelse i modsat retning af homebevægelsen. Side 18

19 Speed REAL tag Hastighed som aksen skal bevæge sig med ved kørsel til start af push-bevægelsen. AccelRate REAL Input Mode2:Acceleration & deceleration for bevægelsen. Mode3:Acceleration & for bevægelsen. DecelRate REAL Input Mode2:Ingen betydning. Mode3:Deceleration & for bevægelsen. Profile 2 REAL Input Hastighedsprofil 0: Trapezoidal 1: S-curve (param.56) 2: 1Lag filter (param.55) 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse 2) Kun tilgængelig for ACON in mode 3 Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) IP (In progress) PC (Process Complete) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når servo-controlleren er enabled. Sættes, hvis der opstår en fejl. Sættes når bevægelsen igangsættes. Går lav når bevægelsen færdiggøres, eller funktionen afbrydes. Sættes når bevægelsen er færdig. Instruktionen bruges til at starte en push-bevægelse med servoaksen. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. En push-motion bevægelse består af 2 bevægelser. 1. En absolut eller relativ kørsel hen til positionen (Absolut) eller strækningen (relativ) hvor pushbevægelsen skal startes. Bevægelsen er defineret ved Position, Speed samt AccelRate. 2. En push-bevægelse. Bevægelsen er defineret dels fra instruktionen (PositionWidth) dels ved parametre sat direkte I akse-controlleren(parameter 7, PressSpeed [PSHV]). For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 19

20 IAI_MACD_xCON (Motion Axis Change Dynamics) Anvend Motion Axis Change Dynamics for at rette parametre for en allerede startet bevægelse. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke Operand Type Format Beskrivelse IAI_MACD_MSEP IAI_MACD_MSEP tag Instans af Add-On instruktionen MSEP_Data IAI_MSEP_DataBlock 1 tag xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION tag Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler ChangeMoveType BOOL tag Sættes høj hvis funktionen skal opdatere MoveType input MoveType DINT tag Type for bevægelse: 0=Absolut, 1=Relativ ChangePosition BOOL Tag Sættes høj hvis funktionen skal opdatere Position input Side 20

21 Position REAL tag Slutposition ved absolut bevægelse, inden pushkørsel startes. Bevægelsesdistance ved relativ bevægelse. inden push-kørsel startes. ChangePositionWidth BOOL tag Sættes høj hvis funktionen skal opdatere PositionWidth værdien PositionWidth REAL tag Grænse for in-positon kontrol. Jo højere værdi, desto tidligere vil bevægelsen melde færdig. F.eks. sættes værdien til 10mm vil funktionen være udført, om end aksen stadigvæk vil bevæge sig indtil Position opnås. ChangeSpeed BOOL Tag Sættes høj hvis funktionen skal opdatere Speed input Speed REAL Tag Hastighed som aksen skal bevæge sig med. ChangeAccelRate BOOL Tag Sættes høj hvis funktionen skal opdatere AccelRate input AccelRate REAL tag Acceleration for bevægelsen. ChangeDecelRate BOOL Tag Sættes høj hvis funktionen skal opdatere DecelRate input DecelRate REAL tag Deceleration for bevægelsen. 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når servo-controlleren er enabled. Sættes, hvis der opstår en fejl. Instruktionen bruges til at ændre en allerede igangsat move bevægelse. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 21

22 IAI_MABR_xCON (Motion Axis Brake Release) Anvend Motion Axis Brake Release for at styre bremsen manuelt. RemoteIO Simple Half Full RemoteIO2 Simple2 Half2 RemoteIO3 Half3 Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode O O: Instruktion/Datatype tilgængelig. -: Instruktion/Datatype findes ikke +:Instruktion udviklet, men mangler test Operand Type Usage Beskrivelse IAI_MABR_xCON IAI_MABR_xCON InOut Instans af Add-On instruktionen xcon_data IAI_xCON_AxisData 1 InOut xcon datablock container Motion_Control MOTION_INSTRUCTION InOut Datastruktur for adgang til instruktionens statussignaler 1) Containeren er forbindelsesleddet mellem Gateway & akse Mnemonic EN (Enable) DN (Done) ER (Error) Beskrivelse Sættes når EnableIn indgangen sættes høj. Sættes når instruktionen har frigivet bremsen Sættes, hvis der opstår en fejl. Når indgangen til instruktionen går høj, forsøges bremsen frigivet. Når indgangen går lav, indkobles bremsen igen. Denne instruktion kan bruges overalt i programmet. For en liste over fejl henvises der til afsnittet Alarmer- og Fejlmeddelelser på side 28. Side 22

23 Opsætning / Programmering I det følgende gennemgås nogle nødvendige trin for at få et xcon system sat op. Opsætning af xcon Opsætning af netværksparametre (IP-adresse, subnet og gateway) skal ske med programmet PC Interface Software for RC. For nuværende understøttes ikke opsætning via BootP / DHCP. Omvendt, er det nok nødvendigt at skulle ændre nogle andre parametre for xcon controlleren, så man slipper nok ikke. Et tip vil derfor være at planlægge hvilke parametre der yderligere skal sættes og så gøre det samtidig med denne netværksopsætning. Opsætningen tager udgangspunkt i manualen ETHERNET_IP_ME0278-4B.pdf. For ACON/PCON-C/CG er det kapitel 2.9 For PCON-CF/CFA er det kapitel 3.9 For SCON-CA er det kapitel 3.9 For yderligere information henvises der derfor til denne. Opsætningen omhandler følgende parametre (For ACON/PCON): Par. No. Symbol Navn Default 84 FMOD Field bus operation mode 0 86 FBRS Field bus baud rate 0 87 NTYP Network type 7 90 FMIO Field I/O format IPAD IP address SNMK Subnet mask DFGW Default gateway Parameter 84 Denne parameter bestemmer hvorledes xcon controlleren arbejder og dermed også mængden af data der skal udveksles mellem xcon og PLC en. Par. 84 Mode Telegram størrelse (Antal bytes) 0 (default) Remote I/O mode 2 1 Position/simple direct mode 8 2 Half direct value mode 16 3 Full direct value mode 32 4 Remote I/O mode 2 12 Her skal der vælges 3 for at køre i full direct value mode Side 23

24 Parameter 86 Denne parameter bestemmer den hastighed som enheden kommunikerer med netværket. Det anbefales at benytte værdien 0 (default) hvilket betyder at enheden selv finder den optimale hastighed. Parameter 87 Denne parameter styrer netværkstypen. Styrer Værdien af denne parameter skal være 7 og kun 7. Parameter 90 Denne parameter afgør hvordan data afleveres. Par. 90 Funktion 0 Ingen ombytning af data 1 Data byttes byte-vis 2 Data byttes word-vis 3 (default) Data byttes byte-vis og word-vis For detaljeret forklaring, kig venligst i manualen. Parameter 140 Med denne parameter sættes enhedens IP-adresse. Parameter 141 Med denne parameter sættes enhedens sub net maske Parameter 142 Med denne parameter sættes enhedens gateway adresse Side 24

25 Opsætning af PLC Dernæst skal xcon controlleren inkorporeres i RSLogix5000. Under IO-configuration vælges det Ethernet kort der har forbindelse til xcon controlleren. Der højreklikkes, vælges New Module og derefter udfoldes enhederne under Communication. Der vælges enheden ETHERNET-MODULE. Dette er den generiske model for en enhed under Ethernet/IP. Dernæst klikkes der på OK Felterne med rød skal udfyldes. Name Her indtastes et logisk navn på enheden Comm. Format Her vælges Data INT IP Address Her indtastes enhedens ip-adresse (opsat i paramter 140) Input (assembly instance) Her indtastes værdien 100 Input (Size) Her indtastes antal bytes/2 der udveksles (ændres til 16-bit når Data INT vælges) Output (assembly instance) Her indtastes værdien 150 Output (Size) Her indtastes antal bytes/2 der udveksles (ændres til 16-bit når Data INT vælges) Side 25

26 Configuration Her indtastes værdien 1 Configuration (Size) Her indtastes værdien 0 Accepter opsætning med at klikke på OK. Der skiftes til nedenstående billes. Afhængig af belastningen på Ethernet/IP netværket, kan brugeren her øge RPI værdien for at mindske belastningen relateret til denne node. Det anbefales ikke at gå under 10ms Side 26

27 Når hardware er konfigureret skal koden skrives. Er add-on instruktionerne ikke i importeret til projektet er dette et udmærket tidspunkt at foretage dette på. Enten som Import under fanen Add-On Instructions eller også som Copy-Paste fra et andet RSLogix5000 projekt hvor instruktionerne bruges. Fordelen ved import-metoden, er at alle datastrukturer importres samtidig med. Det første koden skal udføre er opsætning af aksen samt flytning af IO data fra gateway-modulet til den interne datastruktur. Dette kan kodes som vist nedenfor. Når AxisConfig.0 sættes høj vil aksen konfigureres (flanke styret trigning) Såfremt alt går vel (aksetype ikke konflikter) sættes DN og ER forbliver lav. Er der fejl, vil ER gå høj samtidig med DN. I koden overfor nulstilles AxisConfig.0, men den praktiske implementering afhænger af dig som programmør. Såfremt konfigurationen er OK (DN=1 & ER=0) foretages kopiering af IO-data til intern datastruktur (CPS) IAI_ACON er selve xcon controlleren og disse data findes som globale variable. Mængden af data der kopieres (Length) er defineret forskelligt i ovenstående eksempel. Enten kan længden angives som værdien fra funktionsblokken (fb_iai_xcon_axisconfig.io_size). Alternativt kan den hentes fra aksens datastruktur (xcon_data.axisconfig.io_size). Hvilken metode der vælges er igen op til den enkelte programmør. Side 27

28 Alarmer- og Fejlmeddelelser Fejlmeddelelser fra akserne kan udlæses via den til hver instruktions tilhørende MOTION_INSTRUCTION tag. MOTION_INSTRUCTION.ERR indeholder fejlkoden MOTION_INSTRUCTION.EXERR indeholder udvidede fejlkoder for MOTION_INSTRUCTION.ERR. Error Udbedring / Årsag 5 Aksen ikke enabled. Anvend IAI_MSO_xCON for at enable aksen. 8 Aksetypen er ikke korrekt defineret. Instruktionen kan ikke udføres på en akse i denne mode, eller også er aksen ikke konfigureret korrekt via IAI_xCON_AxisConfig 13 Variabel udfor tilladt område. En input variabel er udenfor det tilladte område. Nummeret på variablen der er årsag til fejlen angives i EXERR. Er der f.eks. i en IAI_MSO_MSEP et aksenummer (AxisNo) til 8, vil EXERR have værdien 1. Bemærk: Instansvariablen tælles ikke med, eller, den har index 0: 20 Aksekortet har en fejl. Er aksen konfigureret i en Mode hvor der kan hentes fejlkoder fra aksen, kan fejlkoden udlæses i EXERR. Hvis ikke vil EXERR have værdien Stop den igangværende bevægelse inden du udfører denne instruktion 24 Aksen er i manuel mode. (omskifter på fronten af controlleren) 34 En IAI_MAH_MSEP instruktion er allerede igangsat 99 EnableIn for instruktionen gik lav inden Instruktionen kørte færdig. 100 Push motion bevægelsen fejlede 101 Controlleren er ikke klar. 102 Nødstop er givet til controlleren (EMG indgangen er lav) For aksespecifikke alarmkoder henvises der til de respektive controller-manualer Side 28

IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix

IAI xcon Motion Instruktioner. For Rockwell RSLogix For Rockwell RSLogix Indholdsfortegnelse Revisionslog... 3 Indledning... 4 Generelt... 5 xcon Gateway... 6 Datastrukturer... 6 IAI_xCON_Axis... 6 IAI_xCON_AxisConfigData... 6 IAI_xCON_Mode3_Status... 7

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC

Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52 og Siemens PLC INDHOLD Hurtigt igang med Infranor CD1PMV52... 1 Indledning... 2 Indsæt funktionsblokken... 4 Inputs på funktionsblok:... 5 Outputs på funktionsblokken....

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

IAI MSEP Motion Instruktioner. For Siemens S7

IAI MSEP Motion Instruktioner. For Siemens S7 For Siemens S7 Indholdsfortegnelse Revisionslog... 3 Indledning... 4 Generelt... 5 MSEP Gateway... 6 Datastrukturer... 6 UDT:IAI.MSEP (UDT600)... 6 UDT:IAI.MSEP_Gateway (UDT601)... 6 UDT:IAI.MSEP_GwConfig

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010

CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010 Viscolone Viscolone 1. BESKRIVELSE...1 2. TILSLUTNING AF PLC MODUL TIL PC OG SPÆNDINGSFORSYNING...1 3. OPSÆTNING AF PC-EN TIL AT KØRE MED VISCOLONE PLC-MODULET...2 4. TILPASNING AF CONVI OPSÆTNINGSFILEN...8

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle...1 Konfigurér terminalen...2 Konfigurér Cradlen til netværket....3 Modtageprogrammet...7 Til lokal modtager...7 Til fjern modtager

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med BootP og oprettelse kommunikation fra TwinCat

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med BootP og oprettelse kommunikation fra TwinCat APP-NOTE 600003 Beckhoff Application Note Date: 6/20/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Sider og segmenter. dopsys 1

Sider og segmenter. dopsys 1 Sider og segmenter dopsys 1 Lokal vs global sideallokering (1) Med (a) som udgangspunkt giver (b) lokal hhv. (c) global allokering forskellige resultater dopsys 2 Lokal vs global sideallokering (2) Den

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

PLC, opsætning af industrielle bussystemer

PLC, opsætning af industrielle bussystemer PLC, opsætning af industrielle bussystemer 1 af 42 Sådan begyndte det I den tid vi mennesker har eksisteret, har vi haft behov for at kommunikere over længere strækninger. I starten er det foregået med

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med ARP og oprettelse kommunikation fra TwinCat

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med ARP og oprettelse kommunikation fra TwinCat APP-NOTE 600001 Beckhoff Application Note Date: 6/20/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel 1. Opsætning af ZyWALL VPN 2. Opsætning af SSH Sentinel Denne side giver en gennemgang af opsætning af VPN mellem Sentinel software klient v1.4

Læs mere

BGP Peers Opbygning af BGP Peers/Neighbors

BGP Peers Opbygning af BGP Peers/Neighbors BGP Peers Opbygning af BGP Peers/Neighbors BGP transport BGP anvender TCP som transport medie Derfor skal netværket være i konvergens Derfor anvendes en IGP. (IS-IS) TCP er forbindelses orienteret BGP

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

WinRobot Manual. Polyfa Kalima 11-03-2015

WinRobot Manual. Polyfa Kalima 11-03-2015 2015 WinRobot Manual Polyfa Kalima 11-03-2015 WinRobot Manual Version 2.03 Version marts 2015 Side 2 af 134 Indholdsfortegnelse: Version 1.70... 2 WinRobot... 9 Akse info:... 9 Afvikling... 9 Status:...

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

CAN-BUS analyse Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM.

CAN-BUS analyse Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM. CAN-BUS analyse Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM. Dette dokument er under udvikling og ændres løbende. Denne manual er hovedsalig beregnet for beta testere, som ønsker at hjælpe med at samle data

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Kursuskatalog 2017 TwinCAT 2 TwinCAT 3

Kursuskatalog 2017 TwinCAT 2 TwinCAT 3 Kursuskatalog 2017 TwinCAT 2 TwinCAT 3 Kursusoversigt 2017 Modul 30 - TC 3 Basic Kursus K173001 K173002 K173003 K173004 Dato 21.-22.02.17 02.-03.05.17 22.-23.08.17 07.-08.11.17 Modul 31 - TC 3 EtherCAT

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på BCxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 600004 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til Mac Mail Det Kongelige Bibliotek 07-04-2014 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af Mac e-mail klienten, således at en arkivskaber

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Interconnect. Front end interface

Interconnect. Front end interface Direct Remote Access to Devices (DREAD) Introduktion These Metode Baggrund Prototypen Resultater Konklusioner Kritik og fremtidigt arbejde 5. december 2000 Direct Remote Access to Devices slide 1 Klynger

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere