ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses"

Transkript

1 ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark

2 Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion 2

3 Oversigt Tagset ODS RTF_title Udvidelse af SAS measured tagsets.rtf Indrykning af tekst i celle indrykker alle linier Indhold af titel statement kommer i Word indholdsfortegnelse Side hoved og side fod kan tilpasses med SAS ODS Dokument egenskaber kan sættes med SAS ODS 3

4 Hvorfor lave et nyt tagset til RTF Lav rapport Hent data Rapporter data Analyser data Microsoft Word (RTF), Microsoft Powerpoint 4

5 Tagset RTF_title: Titler og fodnoter options papersize=a4 orientation=landscape; ods tagsets.rtf_title file="demo_template.rtf" style=listings nogtitle nogfootnote options(contents= 'YES' TOPHEADER='144 BOTTOMHEADER='1440' TOC="off" TOPHEADER_RTFTEXT='\pard{Company {\field{\fldinst{docproperty MYCOMPANY \\* MERGEFORMAT}}}, document {\field{\fldinst{docproperty MYTITLE \\* MERGEFORMAT}}}} \par' BOTTOMHEADER_TEXT='[BOTTOMHEADER]' TOC_DESCRIPTION_TEXT='[Enter Table of Contents Header]' USERPROPERTIES="start" MYCOMPANY="[CompanyName]" MYTITLE="[Example]" ) ; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 - but it does not go into the TOC"; footnote "Footnote to Listing 1"; proc report data=sashelp.class nofs headline headskip missing split=" "; column Name Sex Age Height Weight; compute after / style={just=left}; Line made by compute after"; endcomp; run; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 - but it does not go into the TOC"; footnote "Footnote to Listing 1"; ods tagsets.rtf_title close; 5

6 Hvorfor bruge ODS Forenkle Øget krav til form og layout kræver mere og indviklet programmering Analyserne kan programmeres forholdsvis kort med SAS Adskille programmering af analyserne fra form oglayout Muligt SAS Output Delivery System (ODS) ODS Styles, ODS tagsets, ODS DOCUMENT ODS HTML: SAS 7 (1998), SAS 8 (1999) ODS MARKUP and TAGSET in PROC TEMPLATE, ODS RTF production: SAS 8.2 (2001) Measured RTF tagset production (SAS 9.2, 2008; SAS ) (http://support.sas.com/rnd/base/ods/o dsrtf/measured.html) 6

7 Indrykning: Tagsets.rtf versus Tagsets.rtf_title Tagsets.rtf \in Tagsets.rtf_title \lin 7

8 Indrykning: eksempel på ændring Koden for eksisterende sas tagsets.rtf ses ved: proc template; source Tagsets.rtf / file="tagsets-rtf.txt" nofollow ; Ca 2000 linier kode. Eksisterende tagsets.rtf har put "\fi" INDENT /if INDENT; som giver indrykning i starten af linien. RTF kontrol ord \lin giver indtrykning af afsnittet. Ændret til i tagsets.rtf_title: put "\lin" INDENT /if INDENT; 8

9 Indrykning: brug og resultat... select; when (seq_pt=0) do; /* Header */ col1_text= soc_text; style_text="font_weight=bold"; when (seq_pt>0) do; /* Detail */ col1_text= pt_text; style_text="indent=2cm";. proc report ; column style_text col1_text ; define style_text / display noprint; define col1_text / "SOC/PT" display width=50 flow style={cellwidth=4cm}; compute col1_text; call define(_col_,"style/merge", catx(" ","style=","{",style_text,"}")); endcomp; Tagsets.rtf_title \lin 9

10 Hvad er: Rich Text Format RTF Første version 1987 Seneste version us/download/details.aspx?id= Fremadrettet The RTF file format is no longer enhanced to include new features and functionality. Features and functionality that are new to Word 2010 and future versions of Word are lost when they are saved in RTF. In addition, Word 2010 supports a new converter interface based on Open XML Formats. us/library/cc179199(office.14).aspx 10

11 Tagsets meget kort Tagsets defineres i PROC template. Tagsets er specielt egnet til at lave XML (HTML) hvor der er samhørende start og slut elementer. Tagsets kan også bruges til at skrive tekst filer. Tagsets modtager events fra procedure, som laver output. SAS har tagsets.simplecsv som er tagset der skriver indholdet til en tekst fil. Uddrag: define event data; start: put $delimiter /if ^cmp( COLSTART, "1"); put """"; put VALUE; finish: put """"; 11

12 Om SAS Measured RTF Tagsets behandler events: table, row, cell etc Measured RTF har yderligere event for side skrift RTF side skift bestemmes af SAS Output fra en procedure som fylder flere sider, opdeles i enkelt sider med title og footnote på hver side SAS RTF tagset viser title og footnotes som tabel Se også Description of formating possible and programming strategy for using ODS pers/proceedings12/ pdf Teaching Your RTF Tagset to Do Clever Tricks s/odsrtf/ updated.pdf 12

13 SAS tagsets.rtf: ingen TOC fra title options papersize=a4 orientation=landscape; ods tagsets.rtf file="demo_template-rtf.rtf" nogtitle nogfootnote options(tables_off="systitleandfootercontainer") ; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 - "; footnote "Footnote to Listing 1"; proc report data=sashelp.class nofs headline headskip missing split=" "; column Name Sex Age Height Weight; compute after / style={just=left}; Line made by compute after"; endcomp; run; ods tagsets.rtf close; 13

14 Tagset RTF_title: Title itoc ods path(prepend) sassetup.tmpl(read); options papersize=a4 orientation=landscape; ods tagsets.rtf_title file="demo_template.rtf" style=listings nogtitle nogfootnote options(contents= 'YES' TOPHEADER='144 BOTTOMHEADER='1440' TOC="off" TOPHEADER_RTFTEXT=' MYCOMPANY MYTITLE ' BOTTOMHEADER_TEXT='[BOTTOMHEADER]' TOC_DESCRIPTION_TEXT='[..TOC Header ]' USERPROPERTIES="start" MYCOMPANY="[CompanyName]" MYTITLE="[Example]" ) ; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 "; footnote "Footnote to Listing 1"; proc report data=sashelp.class nofs headline headskip missing split=" "; column Name Sex Age Height Weight; compute after / style={just=left}; Line made by compute after"; endcomp; run; ods tagsets.rtf_title close; 14

15 Tagset RTF_title: Titler og fodnoter options papersize=a4 orientation=landscape; ods tagsets.rtf_title file="demo_template.rtf" style=listings nogtitle nogfootnote options(contents= 'YES' TOPHEADER='144 BOTTOMHEADER='1440' TOC="off" TOPHEADER_RTFTEXT='\pard{Company {\field{\fldinst{docproperty MYCOMPANY \\* MERGEFORMAT}}}, document {\field{\fldinst{docproperty MYTITLE \\* MERGEFORMAT}}}} \par' BOTTOMHEADER_TEXT='[BOTTOMHEADER]' TOC_DESCRIPTION_TEXT='[Enter Table of Contents Header]' USERPROPERTIES="start" MYCOMPANY="[CompanyName]" MYTITLE="[Example]" ) ; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 - but it does not go into the TOC"; footnote "Footnote to Listing 1"; proc report data=sashelp.class nofs headline headskip missing split=" "; column Name Sex Age Height Weight; compute after / style={just=left}; Line made by compute after"; endcomp; run; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 - but it does not go into the TOC"; footnote "Footnote to Listing 1"; ods tagsets.rtf_title close; 15

16 Overvejelser: Title og footnote Footnote: skal være del af tabellen det gør det nemmere at lave cut andpaste til powerpoint Vis kun title1 i Table of Contents (TOC) Measured tagsets deler en lang tabel op i mange tabeller svarende til hver side med titles i starten af tabellen. For ikke at få indførsel i TOC for hver side, så markeres kun title på første side som TOC. Vis Title1 line i navigation pane Tekst markeret med Heading styles vises i navigation pane. Men: styles defineret som Headings vises ikke i navigation pane, når de er del af en tabel (http://office.microsoft.com/en us/word help/troubleshootthe document map HP aspx). Titles er ikke del af tabellen. Teksten indsættes istedet for at være del af tabel. I RTF skal Heading 1 være del af stylesheet: tilføj RTF {\s1 Heading 1;} is starten af RTF file Paragraph med title 1 markeres som heading: \pard\s1{listing 1\par} Efterfølgende title 2.. skal ikke mærkes som heading. Virker ikke for Word 2007 Gem title1 text i ODS stream og de efterfølgende title2.. i en ande stream. Skriv først RTF control word \s1, så stream med title1 text, derefter stream med resten af title2.. telst 16

17 Brug: Side hoved og side fod options papersize=a4 orientation=landscape; ods tagsets.rtf_title file="demo_template.rtf" style=listings nogtitle nogfootnote options(contents= 'YES' TOPHEADER='144 BOTTOMHEADER='1440' TOC="off" TOPHEADER_RTFTEXT='\pard{Company {\field{\fldinst{docproperty MYCOMPANY \\* MERGEFORMAT}}}, document {\field{\fldinst{docproperty MYTITLE \\* MERGEFORMAT}}}} \par' BOTTOMHEADER_TEXT='[BOTTOMHEADER]' TOC_DESCRIPTION_TEXT='[Enter Table of Contents Header]' USERPROPERTIES="start" MYCOMPANY="[CompanyName]" MYTITLE="[Example]" ) ; title "Listing 1: Dataset sashelp.class"; title2 "This is the title2 - but it does not go into the TOC"; footnote "Footnote to Listing 1"; proc report data=sashelp.class nofs headline headskip missing split=" "; column Name Sex Age Height Weight; compute after / style={just=left}; line Line made by compute after"; \par' endcomp; USERPROPERTIES="start" run; ods tagsets.rtf_title close; TOPHEADER_RTFTEXT='\pard{Company {\field{\fldinst{docproperty MYCOMPANY \\* MERGEFORMAT}}}, document {\field{\fldinst{docproperty MYTITLE \\* MYCOMPANY="[CompanyName]" MYTITLE="[Example]" 17

18 Overvejelser: Side hoved og side fod Option name TOPHEADER BOTTOMHEADER TOPHEADER_RTFTEXT TOPHEADER_TEXT BOTTOMHEADER_RTFTEXT BOTTOMHEADER_TEXT Description Vertical Position for header in twips from top of page (twips: 1/1440 inch) Vertical Position for footer in twips from bottom of page RTF code to put in the header. Default value the contents of TOPHEADER_TEXT rtfencoded. Plain text without rtf codes RTF code to put in the footer. Default value the contents of TOPFOOTER_TEXT rtfencoded. Plain text without rtf codes 18

19 Dokument egenskaber Dokument egenskaber bruges blandt andet med dokument håndteringssystemer. tagsets.rtf_title har et interface som benytter at vilkårlige options kan overføres med ODS: USERPROPERTIES="start" MYCOMPANY="[CompanyName]" MYTITLE="[Example] Alternativt: skriv det I tagset koden; interface med macro variable (MVAR). Tagset koden til at skrive egenskaber til RTF er: put "{\propname " _name_ "}"; put "\proptype30"; put "{\staticval " _value_ "}"; Bruger definerede egenskaber kan indsættes i RTF dokumentets hoved ved kaldet TOPHEADER_RTFTEXT= \pard{company {\field{\fldinst{docproperty MYCOMPANY \\* MERGEFORMAT}}}, Document {\field{\fldinst{docproperty MYTITLE \\* MERGEFORMAT}}}} \par 19

20 Validering, metode A: Sammenlign indhold fra SAS og Word SAS tagset gemmer indhold af tabel proc template; define tagset Tagsets.dump_txt / store=sassetup.tmpl; define event table; start: put "Table " NL; define event colspecs; set $ThisColCount COLCOUNT; define event row; put strip($thiscolcount) NL; define event header; start: put strip(value) NL; define event data; start: put strip(value) NL; parent = tagsets.simplecsv; run; /* Brug: ods tagsets.dump_txt file="dump_sas.txt" ; */ Word macro gemmer indhold af tabel Function CellTextOnly(text) CellTextOnly = Mid(text, 1, Len(text) - 2) End Function Sub dump_word() Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") fn = fs.buildpath(activedocument.path, _ fs.getbasename(activedocument.name)+"-dump_word.txt") Open fn For Output As #1 For t = 2 To ActiveDocument.Tables.Count 'Skip TOC Set atable = ActiveDocument.Tables(t) Print #1, "Table" For r = 1 To atable.rows.count CellCount = atable.rows(r).cells.count Print #1, Trim(CellCount) For c = 1 To CellCount Set CellRange = atable.cell(r, c).range Print #1, CellTextOnly(CellRange.text) Next c Next r Next t Close #1 End Sub Indholdet af tekst filerne er ens på nær formatering og tomme celler. 20

21 Validering, metode A: Sammenlign indhold fra SAS og Word SAS tagset udskriver header og data proc template; define tagset Tagsets.dump_txt / definestore=sassetup.tmpl; event row; define event table; start: put "Table " NL; define event header; define event colspecs; start: set $ThisColCount COLCOUNT; define event row; put strip($thiscolcount) NL; define event data; definestart: event header; start: put strip(value) NL; define event data; start: put strip(value) NL; parent = tagsets.simplecsv; run; put strip($thiscolcount) NL; put strip(value) NL; put strip(value) NL; Word macro for dumping cell contents Function CellTextOnly(text) CellTextOnly = Mid(text, 1, Len(text) - 2) End Function For r = 1 To atable.rows.count Sub dump_word() Set fs CellCount = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") = _ fn = fs.buildpath(activedocument.path, atable.rows(r).cells.count fs.getbasename(activedocument.name)+"-dump_word.txt") Print #1, Trim(CellCount) Open fn For Output As #1 For For t = c 2 = To 1 ActiveDocument.Tables.Count To CellCount 'Skip TOC Set atable Set CellRange = ActiveDocument.Tables(t) = _ Print #1, "Table" atable.cell(r, c).range For r = 1 To atable.rows.count Print CellCount #1, = atable.rows(r).cells.count CellTextOnly(CellRange.text) Print #1, Trim(CellCount) For c = 1 To CellCount Next c Set CellRange = atable.cell(r, c).range Next r Print #1, CellTextOnly(CellRange.text) Next c Next r Next t Close #1 End Sub 21

22 Validering method B: Sammenlign resultat fra tagsets.rtf og tagsets.rtf_title output iword 22

23 Tips og tricks Brug putlog itagset koden Se i RTF filen søg efter kendte tekster Brug tracers irtf filen dummy RTF kontrol ord for debugging, fx \AAA, \HereItIs ukendte kontrol ord ignores Brug værdier som er nummer at genfinde i RTF filen, fx cm som længde angivelse For at forstå ODS events se på HTML output eller SAS tagsets med event maps Gem tagsets i separat bibliotek (SAS version og platform specifikt) : ods path(prepend) sassetup.tmpl(read); proc template; define tagset Tagsets.txt_dump / store=sassetup.tmpl; Automatiser test programmer Vær opmærksom på ændringer mellem SAS versions (http://support.sas.com/kb/45/138.html) Sammenhænget mellem SAS options, formatering og tagset er indviklet og kompleks vær forberedt på overraskelser; test ofte 2012 okt 04 23

24 Konklusion Værd at undersøge andre formater HTML, DocBook ODS RTF til Word virker godt nok Mangler som kan omgås Venter på bedre integration med Word Realistisk muligt at bruge og tilpasse et tagset Ikke noget som skal gøres hver dag Tagsets.rtf_title virker som tiltænkt 24

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Foråret 2015 Denne note omhandler, hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske analyser ved hjælp af de

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere!

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere! Indledning Dette projekt gik ud på, at designe og udvikle en hjemmeside til en kunde, som havde et problem med deres hidtidige løsning. Der skulle hermed laves en rapport, som forklarede problemet bag

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner Copyright 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org. 1 1.2 Gode råd...3 2 Skabeloner...4 2.1 Brug af skabeloner...4

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere