Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst"

Transkript

1 Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012

2 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den eksterne faglige evaluering 5 Den samlede evalueringsindsats 5 Fremgangsmåde for den faglige evaluering 6 Formål med den faglige evaluering 6 Evaluatorer 7 Metode 7 Refleksion over valgte metode og relation til rapporten fra Sammenfatning af den eksterne faglige evaluering 8 1) Overordnet vurdering af Copenhagen Art Festival 8 2) Festivalens kommunikationsstrategier samt inddragelse af brugergrupper 11 3) Festivalens betydning for synliggørelse og styrkelse af den danske kunstscene 13 4) Festivalens synlighed og international opmærksomhed 14 5) Vurdering af festivalens kvalitet og fremtidig brug af erfaringer 16 Anbefalinger baserede på evalueringen 17 Vedhæftede bilag 18

3 Introduktion Indledende bemærkninger Denne eksterne faglige evaluering er overordnet udfærdiget med henblik på at kunne sammenlignes med rapporten omhandlende U-TURN (2008). 1 Såvel oplægget til evaluatorerne som struktureringen af denne rapport er udført med det størst mulige sammenligningsgrundlag for øje, på trods af at der ikke er tale om samme ekspertpanel som i Festivalen U-TURN (2008) bestod af et udstillings-, aktivitets- og netværksprogram, som primært fandt sted på Carlsbergs grund i Valby, i Kunsthallen Nikolaj samt i byrummet. Festivalprogrammet faldt i to dele. Første del var den såkaldte metaudstilling, der fra iværksættelsen i foråret 2007 fungerede som opvarmningsprogram til festivalens anden del, hovedudstillingen, med mindre udstillinger, seminarer mv., som løb fra 5. september til 9. november Denne opsamlede tråde fra metaudstillingen, og udfoldede et selvstændigt program under en række temaer. I den eksterne faglige evaluering af U-TURN er en nærmere præcisering af projektet en af de konkluderende anbefalinger: Det anbefales imidlertid, at der i den kommende tid arbejdes indgående med at reformulere og klargøre projektets teoretiske grundlag (målsætning, visioner mv.), klart definere dens brand samt at tage hele festivalens organisation op til revision (Marschner 2008: 19). Andre anbefalinger var at lade kunstinstitutioner samarbejde om den næste kvadriennale i 2012, klarere formuleringer af målet/ene med arrangementet samt oprettelse af en kompetence- og erfaringsakkumulerende enhed. Projektet Statens Kunstråd udarbejdede i 2004 et kommissorium for en international festival for samtidskunst i København på baggrund af ønsket om at skabe en tilbagevendende begivenhed i form af en kvadriennale. Den festival, som gennemførtes i 2012, var baseret på et projekt, som blev udvalgt af Kunstrådets bedømmelsesudvalg efter en åben projektkonkurrence med ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden 1. maj På et møde 23. september 2010 blev det af bedømmelsesudvalget besluttet at give 6,7 mill. kr. til projektforslaget Do It Together, som på daværende tidspunkt var eneste tilbageblivende ansøgning, som levede op til de formulerede krav. Bedømmelsesudvalget bestod af: Mads Øvlisen, formand for Statens Kunstråd. Elisabeth Toubro, formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Christine BuhI Andersen, formand for Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg. Lewis Biggs, direktør for Liverpool Biennalen. Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Konsthall. Det valgte projekt bestod af et samarbejde imellem fem kunsthaller i København: Kunsthal Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen Gl. Strand, Nikolaj Kunsthal og Overgaden Institut for Samtidskunst. Bedømmelsesudvalget konkluderede, 2 at de fem institutioner bag forslaget Do It Together havde inkorporeret de anbefalede tiltag, som udvalget tidligere havde fremsat, samt at projektet nu 1 Efter aftale med kontorchef Anette Østerby fra Center for Kunststøtte. 2 Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september 2010.

4 fremstod som en festival, som havde potentiale til at tiltrække et større publikum til udstilling af samtidskunst. Komiteen formulerede en række anbefalinger til videreudviklingen af det valgte projekt 3 til fremlæggelse på et møde med de fem udstillingshaller 30. september Herefter formuleredes en revideret projektbeskrivelse dateret 2. januar 2012, 4 som umiddelbart herefter blev forelagt Kunstrådet. Efter anbefaling fra bedømmelsesudvalget valgtes det nye navn til festivalen: Copenhagen Art Festival (herefter CAF). Festivalens blev ledet af Lene Crone Jensen samt en ledende forening stiftet 1. april 2011 med medlemmerne Stine Bosse (formand), Jens Gehl, Teddy Wivel, Mikkel Harder Munck-Hansen, Kim Fridbjørg og Helle Behrndt. Festivalens program fordelte sig imellem de fem ovennævnte kunsthaller i København, aktiviteter i byrummet, og inkluderede samarbejder med andre af byens kulturinstitutioner. Programmet indledtes med en festivaluge fra 24. august til 2. september med et omfangsrigt program med aktiviteter rettede imod forskellige befolkningsgrupper. Herefter fortsatte udstillingerne frem til ultimo september Det var festivalens ambition at undersøge temaet fællesskab (e. community) 5 et begreb som i projektformuleringen beskrives som værende under forandring i en tid, hvor nye medier åbner for nye kollektivformer, mens traditionelle opfattelser udfordres. Forestillinger om fællesskaber blev under festivalen belyst fra blandt andet et historisk, spatialt, kropsligt, juridisk og mentalt perspektiv. Festivalens samlede budget var i januar 2012 anslået til ca. 14,5 mill. kr. 6 I maj opgjorde CAF, ifølge økonomirapport 3, 7 det samlede budget til at være kr. Desuden bidrager kunsthallerne med en egen-investering på kr (jf. fra Lene Crone Jensen til ANG ). Projektets mål De nedenstående mål er formulerede som en sammenfatning af retningslinjerne for forslag til det bærende projekt i Copenhagen Art Festival. 8 Disse mål, som også var inddragede i oplægget til evaluatorerne, har været retningslinjer for den endelige udvælgelse af festivalens fokus, og evaluatorerne blev opfordret til at fortolke det som Kunstrådets kunstfaglige succeskriterier. Organisatorerne bag CAF formulerede selv en række mål, som også blev udleveret til evaluatorerne. 9 Dog blev der udelukkende stillet krav om en faglig vurdering, ud fra eget indtryk af festivalen og med baggrund i det udleverede materiale. Mål jf. Statens Kunstråds retningslinjer: Festivalen skal kunne formidle samtidskunstens spændvidde fra det politiske til det eksistentielle til en bred offentlighed og skal derfor være synlig og tilgængelig også for nye publikumsgrupper. 3 Jf. Referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 5 Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 6 Som opgivet i CAF budgetopgørelse dateret jf. Dokument med budgetopgørelse pr Jf. Statens Kunstråds sammenfattende dokument beskrivende retningslinjer for ansøgende projekter. Dateret og vedhæftet som bilag. 9 Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag

5 Festivalen skal skabe dynamik mellem kunsten, borgerne og offentligheden. Festivalen skal gøre dette på en måde, som bidrager til at åbne for interessen og kendskabet til samtidskunsten i Danmark ved at behandle temaer, som er relevante og vedkommende for et bredt publikum. Festivalen skal styrke en kontinuerlig og udviklende dialog mellem dansk og udenlandsk kunst. Festivalen skal have en differentieret formidlingsstrategi med et outreach-program, der sikrer at forskellige målgrupper nås. Festivalen forventes at have en høj kunstnerisk kvalitet samt ambitionsniveau, og baserer sig på en original kuratorisk idé med udgangspunkt i både billedkunst og tværkunstneriske elementer. Ledelsen bag CAF formulerede følgende mål i dokumentet CAF project description : [to] ask questions about the ways in which the notion of community is conceived, how it is constituted, and what the implications of constituting the discourse of community in specific ways are for our society (CAF projektformulering p. 3). The aim is to create the greatest possible degree of participation, using artists projects in the public space, workshops, performances and events held by the organising and partnering venues as well as through an extensive learning programme (CAF projektformulering p. 4). The festival seeks to generate interest in, and awareness of contemporary art by addressing themes of relevance to a wide audience, irrespective of age, gender, political conviction or cultural background (CAF projektformulering p. 5). The goal of the [experience and learning] programme is to encourage critical reflections on contemporary art, to stimulate creativity and critical thinking in general through non-didactic approaches, with an emphasis on the individual s own experiences. In order to obtain this the concrete projects will involve means of discussions, presentations, practical assignments and workshop activities (CAF projektformulering p. 6). Baggrund for den eksterne faglige evaluering Den samlede evalueringsindsats Den samlede evaluering består, ligesom det var tilfældet ved den første evaluering af kvadriennalen i 2008, af én intern og to eksterne evalueringer: 1. Intern evaluering. 2. Ekstern administrativ evaluering. 3. Ekstern faglig evaluering.

6 1) Den interne evaluering af Copenhagen Art Festival varetages af festivalens ledelse. Evalueringen tager udgangspunkt i de interne succeskriterier, som indbefatter et afbalanceret budget, at festivalen når ud til et bredt publikum, at der skabes nye publikumsgrupper for samtidskunst, synlighed i medierne, en positiv erfaring med samarbejdet institutionerne imellem samt ambitionen om at festivalen skal have en vedvarende effekt i det offentlige rum. 2) Den eksterne administrative evaluering varetages af konsulent Ole Dalsgaard, direktør i Dalsgaard Technology Strategy, som ligeledes varetog evalueringen af U-TURN (2008). Evalueringen indbefatter analyse af den organisatoriske, styringsmæssige, økonomiske og administrative gennemførelse af Copenhagen Art Festival. 3) Den eksterne faglige evalueringsrapport udarbejdes på baggrund af evalueringer foretagede af Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Kunsthal i Stockholm, Esa Nickle, Managing Director/Producer af Performa, New York og Simon Sheik, selvstændig kurator. Evalueringsansvarlig og koordinator er ph.d. Ann-Sofie Nielsen Gremaud. Oplægget til evalueringens indhold er vedhæftet som bilag. Fremgangsmåde for den faglige evaluering Den eksterne faglige evaluering er varetaget af et panel af tre inviterede evaluatorer med kunstfaglig baggrund samt erfaring med kuratering, som blev udpeget af Statens Kunstråd. De ovennævnte tre evaluatorer har hver udfærdiget en rapport på basis af et oplæg udfærdiget af evalueringskoordinator Ann-Sofie Nielsen Gremaud. Evaluatorernes besvarelser af oplægget er samlede i den foreliggende evalueringsrapport, og foreligger desuden i fuldstændig form som bilag. Formål med den faglige evaluering Formålet med den eksterne faglige evaluering er: at opnå klarhed over hvorvidt Copenhagen Art Festival 2012 har opnået de formulerede mål (se Faglig evaluering oplæg 2012, s.4), at anskueliggøre hvorvidt det fortsat kan anbefales at videreføre arrangementet som en kvadriennale for samtidskunst, at få en kunstfaglig vurdering af festivalens kunstneriske kvalitet, eventuelle svagheder samt potentiale for udvikling.

7 Evaluatorer Simon Sheik (herefter SS), er selvstændig kurator og kunstkritiker. SS har publiceret om og forsket i kuratering og politisk imagination. Sara Arrhenius, (herefter SA) direktør for Bonniers Kunsthal i Stockholm. SA har blandt andet været redaktør for The Nordic Art Review og kurator på Göteborgs Internationella Konstbiennal Esa Nickle (herefter EN) har arbejdet på biennalen Performa (USA) siden EN har en indgående viden om og erfaring med kunstfestivaller i samme skala som CAF. Evalueringskoordinator: Ann-Sofie Nielsen Gremaud (herefter ANG) er ph.d. i visuel kultur, og engageret som koordinator for den eksterne faglige evaluering i oktober og november Metode Line Marschner udarbejdede, i forbindelse med evalueringen af U-TURN i 2008, et oplæg til en kvalitativ undersøgelse, som skulle give evaluatorerne mulighed for en: spontan, bred og kun i begrænset omfang styret faglig vurdering fra hver af de tre evaluatorer (Marschner 2008: 7). Samme metode benyttes i dette års evaluering, efter aftale med Annette Østerby, således at det bedst mulige grundlag for sammenligning opnås. Opbygningen med fem åbent formulerede spørgsmål har vist sig at anspore til en fri og selvstændig evaluering, men har dog også voldt enkelte problemer, som adresseres i det nedenstående. Refleksion over valgte metode og relation til rapport fra 2008 Der har, i dette års evalueringsproces, vist sig at være både fordele og ulemper ved at have sammenlignelighed som en primær metodisk retningslinje. De klare fordele er, i sagens natur, at formen sætter fokus på udvalgte områder, og dermed fremmer muligheden for at sammenligne arrangementerne, og tydeliggøre udvikling samt vedvarende udfordringer. Det var særligt spørgsmål to, som angik festivalens synlighed og markedsføringsstrategi, som skabte usikkerhed hos evaluatorer og nogen utryghed hos arrangørerne. Evaluatorerne henvendte sig flere gange til koordinatoren (ANG) med forespørgsler om uddybende materiale, for at føle sig på sikker grund i vurderingen af dette aspekt. Selvom dette i sig selv er udtryk for engagement og seriøsitet, og selvom arrangørerne af CAF var meget samarbejdsvillige, viste det sig meget omfattende og ikke fuldt ud muligt at henholdsvis fremskaffe og producere det ønskede materiale. Derfor trak besvarelserne af punkt to ud, hvorfor disse findes i separate bilag. Der ses umiddelbart to løsningsmuligheder for fremtidige evalueringsprocesser:

8 1. at fjerne spørgsmål to eller omformulere spørgsmålet, så det ikke afføder et behov for omfattende besøgsstatistikker og lignende opgørelser 10, som viste sig svære at have parat på det givne tidspunkt. 2. at forberede arrangørerne på hvilket materiale, der skal foreligge samt hvornår, således at dette kan indsamles og forberedes i god tid, idet der er tale om en tidskrævende opgave for festivalsekretariatet. Et problem, som kan opstå i forlængelse af sidstnævnte løsningsmodel, er, at der, på det tidspunkt, evalueringen udfærdiges, kan være tale om ufærdige statistikker, hvilket ikke giver et fyldestgørende indtryk at arrangementets egentlige outreach. Hvis der imidlertid kun ønskes en subjektiv vurdering på et grundlag, som ikke er baseret på analyse af data, er der risiko for en uoverensstemmelse imellem vægtningen af outreach hos arrangørerne, og den opmærksomhed som spørgsmålet gives i den eksterne faglige evaluering. Idet formidling og inddragelse af nye grupper var et helt centralt mål for CAF, lå det arrangørerne på sinde, at evalueringen af dette punkt skulle ske på det bedst mulige grundlag. Marschner peger, i rapporten fra 2008, på, at Kunstrådets formulerede formålsbestemmelser ikke er klare, på trods af at disse udgør grundlaget for evalueringen. Der er stadig behov for en øget klarhed og gerne en egentlig præciseret målsætning, som arrangører og evaluatorer kan henvise til som succeskriterium. Marschner foreslår i sin rapport en klar afgrænsning af kortsigtede og langsigtede mål (Marschner 2008:9), hvilket også, på baggrund af dette års eksterne faglige evaluering, synes at være en givtig ramme for en fortsættelse af arrangementet. Sammenfatning af den eksterne faglige evaluering Dette afsnit indeholder en sammenfatning af evaluatorers besvarelser af oplægget. De sammenfattede besvarelser er strukturerede under overskrifter, som refererer til de nummererede spørgsmål, der har ligget til grund for den faglige evaluering. Grundet sproglige forskelle blev SA og EN forelagt en engelsk oversættelse af oplægget (se bilaget Basis for evaluation_english 2012). SS valgte ligeledes at svare på engelsk. Spørgsmålene er i denne rapport gengivet som de forefindes i den danske version af oplægget (Faglig evaluering OPLÆG 2012). Såvel oplæggene som besvarelserne er vedlagt som bilag, således at sidstnævnte ligeledes kan læses i deres helhed. 1. Overordnet vurdering af Copenhagen Art Festival. Herunder en stillingtagen til den generelle kvalitet af arrangementet med kommentarer om de enkelte udstillinger og aktiviteter samt vurdering af, hvorvidt ambitionen om at generere interesse for samtidskunst, samt at engagere de besøgende aktivt, føres ud i livet. Overordnet vurdering Overordnet vurderer de eksterne faglige evaluatorer, at festivalens kunstneriske kvalitet var høj, samt at både det bærende kuratoriske tema fællesskab/community og 10 Evaluatorerne havde bl.a. brug for besøgsstatistikker for det seneste år, oversigter over annoncering, opgørelse af besøg på hjemmesider, oversigt over kommunikationskanaler samt opgørelse af besøg igennem IVOLIT.

9 formidlingsprogrammet fungerede godt. Såvel struktureringen som planlægningen vurderes at være veludført, og programmet beskrives som varieret, havende en stærk tilstedeværelse i byrummet, og værende af internationalt format. Det blev fremhævet af de udenlandske evaluatorer, at det er lykkedes arrangørerne at gøre programmet overskueligt for besøgende uden forudgående kendskab til byen og kunsthallerne. Ligeledes roses de involverede kunsthaller for at have leveret velkonceptualiserede og multifacetterede udstillinger, som fremhævede de enkelte udstillingssteders profil, samtidig med at de omfavnede det fælles tema: As for the exhibitions themselves I found each of them fulfilling, well executed, and, thinking of the usual economic possibilities of these particular institutions, a pleasure to watch. (SS p. 1) I enjoyed all of the exhibitions, the overall level of artistic quality was high and each show had something very memorable and all were well produced and installed. (EN p.1) Kunsthallernes indsats roses af alle tre evaluatorer. SS skriver blandt andet sammenfattende: I think that the festival was a good challenge to the five institutions, and that they rose to the occasion individually (SS p.1). SA og SS fremhæver begge sammenhængen imellem de individuelle udstillinger, det overordnede tema og det offentlige rum: The structuring of the festival as a collaboration between the major art centers in Copenhagen, with additional art projects in public space, created a dense cluster of exhibitions and events, which, I think, produced an intense and multifaceted experience of the diverse proposals offered by the different venues (SA p.1). SS skriver: In my opinion, it is exactly such a plethora of different approaches that can raise the profile and possibility of contemporary art in society, and as such I would rate the festival a formal success (SS p.2). Ifølge SS gav festivalen, via et varieret program, offentligheden mulighed for at engagere sig i nutidskunsten, på dennes præmisser, som et fragmenteret og pluralistisk felt (jf. SS p.1). Der fremhæves dog også enkelte overordnede kritikpunkter. Det vurderes at enkelte performances ikke fremstod som effektive i det omgivende byrum, samt at aktiviteterne udenfor kunsthallerne generelt var spredt på for mange lokaliteter, og i nogle tilfælde svære at lokalisere: In my view, the many activities outside of the exhibitions were a little to spread out geographically, and the many different venues for screenings, talks and performances were slightly confusing to the public (SS p.1). Desuden fremhæves det at festivalen, med et bredt tema som community/fællesskab, kunne have haft gavn af strammere fælles kuratorisk styring og redigering. Enkeltstående udstillinger Programmet roses for at muliggøre flere forskellige former for interaktion med kunsten og beskuerfællesskaber, som inkluderer IVOLIT, de teoretiske seminarer og talks samt de forskellige udstillinger (jf. SS p.2). SS ønsker ikke at foretage konkrete bedømmelser af enkelte udstillinger eller kunstnere, men konkluderer om udstillingerne, at festivalen som ramme, inklusiv bevillingen, har givet kunsthallerne mulighed for at leve op til en høj standard: As stated above all exhibitions very well executed and conceptualized, and it was a pleasure to see that the festival could

10 enable these institutions to produce exhibitions of such a high standard, something they otherwise do not have the budgets, but, arguably also, the frame to do (SS p.1). En af evaluatorerne fremhæver de udstillinger, som samstiller to kunstneres værker fremfor gruppeudstillingerne: I preferred the two-artist approach of Charlottenborg and Overgaden to the larger group show format on this occasion (EN, p.1). Også soloudstillingen af Koesters værker roses som en god prioritering: For me the inclusion of a large solo presentation with the Danish artist Joachim Koester at Charlottenborg added an interesting and surprising break with the conventional survey mode of the festival format (SA p.1). Det fremhæves desuden, at kunsthallerne har formået at bibeholde deres unikke profiler, og har ladet disse træde klart frem for de besøgende: Within the frame of the festival I think the visibility of the individual artistic profile of the institutions added to the quality of the festival. It gave the audience the possibility to experience different curatorial proposals in relation to the overall theme, which gave the festival a more complex, layered and interesting character (SA p.1). De forskellige former for udvidelser af udstillingerne i byrummet samt inddragelse af performances roses af en evaluator: I appreciated the efforts to animate and extend some of the exhibitions in some way such as the performance in the Joachim Koester exhibition, the Dias & Riedweg Moving Truck from the Nikolaj show, Song Dong at GL Strand and the many layers and extensions of Ruth Ewan s project into Christiania and around the city (EN p.1). SA udtrykker en oplevelse af, at institutionerne overvejende har valgt veletablerede kunstnere, og peger på, at det kunne have været interessant at inkludere flere kunstnere i begyndelsen af deres karriere. Dermed ville publikum have en oplevelse af, at kunne opdage nye navne i en kontekst, hvor der også udstilles velkendte værker (jf. SA p.1). Kuratoriske overvejelser Evaluatorerne fremhæver både positive og negative aspekter af valget af det overordnede tema. Både temaets som ordnende princip og dets konkrete associationer kommenteres. Det sidste påpeges af EN: As a curatorial premise, community is a concept that can be too easily applied to everything and anything, leading to a confusion of emphasis and focus as evidenced by the very forced panel discussion about artists who work with communities at Loppen (EN, p.1). SS anerkender den åbenlyst store mængde research, der ligger bag den kuratoriske vision, som blev fulgt af alle kunsthallerne, men tilføjer at helhedsindtrykket kunne have haft gavn af en højere grad af interaktion og forbindelse imellem de forskellige aktiviteter: However, it is also my impression that the many parts to the projects were not thoroughly integrated, actually it would seem that the purpose was to present something multi-facetted rather than a single vision, that as horizontal in its structural and curatorial form rather than punctual (SS p.1).

11 SA peger på, at festivalen desuden kunne have nydt godt af flere mindre og eksperimentelle kuratoriske initiativer (jf. SA p.1). 2. Vurdering af festivalens synlighed samt inddragelse af både eksisterende og nye brugergrupper. Herunder vurdering af sammenhæng imellem kommunikation/medieflade og ønsket om at tiltrække besøgende fra fire demografiske målgrupper: Users of contemporary art, Users of cultural events, Users of the city, International visitors (Jf. CAF projektbeskrivelse af ) samt en uddybelse af hvilke grupper, som er blevet tilgodeset i markedsføring og realisering af festivalens aktiviteter. Markedsføring Det er en central pointe hos SS, at man i en fremtidig markedsføringen bør fokusere på en viral strategi, som bygger på en positiv omtale i kunstkredse, offentlighed og medier. Det fremhæves, at et fokus på kvalitet og et godt program vil føre til en naturlig og afgørende opmærksomhed: The international reputation and recognition of the event has to do with vision and curation, primarily, which can then be marketed (SS_II). One have to first gain the attention of the international artworld, and expand outwards from the insiders (the same logic as in gentrification processes) (SS_II). I relation til de praktiske foranstaltninger kritiserer EN, hvad hun betegner som mangelfuld information på de ophængte reklamebannere og plakater: The banners and posters didn t have any information on them or enough information to send someone somewhere from seeing them (EN p.2). EN påpeger desuden, at hun oplevede uklare signaler ved indgange og mangelende information om events udenpå bygningerne. Programavisen får ros af evaluatorerne som et godt, informativt og tilsyneladende populært tiltag, omend EN foreslår et mindre format: I thought that the program as newspaper format was good but that it was a pain to carry it around everywhere ( ) (EN p.2). I relation til markedsføring rettet imod udenlandske besøgende, som også berøres under punkt fire, er EN kritisk: The international reach via the internet and Facebook was not very strong ( ). Også hjemmesiden kan, ifølge EN, være mere informativ: I found the website to be uninviting and lacking in content that would have drawn me in as an International Visitor (EN mail ). Som forslag til tiltag i forhold til international markedsføring foreslår EN to mulige forbedringsstrategier: From my own experience I would put a dollar figure of $30,000+ in international print and on-line advertising alone. Otherwise do great programming and keep the profile of CAF in the international art press as much as possible and the international visitors will find their way to you (EN mail ).

12 Synlighed i det offentlige rum Både facebooksiden, avisprogrammet og synligheden i det offentlige rum får samlet set ros af SA. EN påpeger, at øget skiltning og information ville have hjulpet udefrakommende besøgende: in a hurry it was hard for me to locate several places while I was there and I would have easily given up (EN p.2). EN påpeger desuden, at ILOVIT så ud til at lide under at måtte konkurrere med indkøb omkring Højbro Plads, hvorfor en anden placering kunne være en fordel i forbindelse med et fremtidigt lignende initiativ (jf. EN p.2). Målgrupper og outreach SS påpeger at besøgstallenes fordeling peger på en overvægt af kunstbrugere, da de viser udstillingernes popularitet fremfor de særlige events. Dette leder SS til at foreslå en fremtidig højere vægtning af kunstudstillinger til fordel for andre aktiviteter: The strength of the organizers seems to be within art rather than entertainment. This is hardly surprising, given their history, but it has also shown itself to have potential in terms of gaining an audience, and as such the current crave for event-like structures such as festivals needs to be reconsidered by the arts council. Could one not simply let the institutions do what they do best? (SS_II). SS fremhæver også det opnåede besøgstal som en positiv indikator for festivalens fremtid: This is highly positive and should provide a good basis for the solidification of the festival in the future, particularly in reaching tow of its targeted groups, users of contemporary art and users of the city (SS_II). EN beskriver ligeledes, at stederne, baseret på overordnet indtryk, var velbesøgte, og at stemningen ved udstillingerne var god: The public programs for CAF were a big success judging from the attendance estimates (EN mail ). Hun foreslår dog at prioritere gratis indgang til kunsthallerne: As a more general recommendation I think that the five Kunsthals would be better off having free entry in general and finding different ways to generate income (EN p.2). EN fremhæver at IVOLIT ikke nødvendigvis var et optimalt tiltag i forhold til at engagere nye grupper i det offentlige rum, da deltagerne ikke formåede at engagere forbipasserende i tilstrækkelig grad: Many times I heard many passersby ask What is it followed by It s art in a dismissive way. I felt like volunteers could have been doing more to engage passersby especially around ILOVIT and the five main venues handing out programs and inviting people in or letting them know that something was happening soon (EN p.2). Også inddragelsen af fagfolk kunne ifølge SS have været optimeret: The visibility for the art professional audience could have been higher with a stronger presence in media directed to this group, such as E-flux and international art magazines, but also with a larger guest program during the opening days (SA_II p.1). SA kalder dog festivalen både tilgængelig og synlig, og overordnet roses undervisningsprogrammet af både SA og SS.

13 Kommentarer til evalueringen I forhold til den data og information, som lå til grund for den eksterne faglige vurdering af, hvorvidt de forskellige målgruppe blev tilgodeset, påpeger evaluatorerne, at det har været svært at komme med endelige og kvalificerede domme. Vurderingerne er derfor, som resten af rapporten, baserede på evaluatorernes analyser af både data og individuelle oplevelser ved deltagelse i festivalen. SA uddyber: It would have facilitated the evaluation to receive a more complete image of the communication strategy of the festival (SA_II) Overvejelser over festivalens betydning for synliggørelse af nutidskunsten og almen styrkelse af den danske kunstscene. Herunder om festivalens aktiviteter afspejler ambitionen om at bringe spørgsmål om fællesskab i spil (Jf. CAF projektbeskrivelse af ). Betydning for den danske kunstscene EN udtrykker usikkerhed om sin mulighed for at vurdere dette i kraft af sit begrænsede kendskab til den danske kunstscene, men henviser dog til samtaler med andre deltagere, som peger på, at festivalen har styrket samarbejdet imellem kuratorer og kunsthaller. EN påpeger, at en vægtning af det lange stræk er vigtigt i forhold til at opnå resultater i forhold til publikum og internt kunsthallerne imellem: Although an exhausting task this process will only pay dividends in the long term resulting in less isolation of each Kunsthal and more mutual benefit as time goes on (EN p.3). EN fremhæver desuden, at festivalen er med til at udvide byrummet for kunst- og kulturturister, idet disse bliver præsenterede for aktiviteter på mange lokationer. Konkret foreslår EN, at hvert udstillingssted holder en åbningsfest, som vil fremhæve kunsthallernes særkende: I felt like each Kunsthal should have one night of celebration focused on them and an additional separate night of special programming so that everyday of CAF would feel like an opening night rotating around the venues (EN p.3). SA fremhæver, på linje med SS, at festivalen har styrket kunsthallernes relationer: First the organization and production of the festival strengthen the professional art community (SA p. 2). Også de internationale kontakter vurderes at være styrkede: Through the production of the event international and local networks are created and professional skills and knowledge are growing, which will develop the Danish art institutions (SA p. 2). SS mener, at det på nuværende tidspunkt er svært at afgøre, hvorvidt besøgende bliver interesserede i samtidskunst, mens SA har det indtryk, at samarbejdet har øget kendskabet til kunsthallerne, idet det sandsynligvis har tiltrukket førstegangsbesøgende, også fordi festivalen har medvirket til at synliggøre samtidskunsten i det københavnske byrum. 11 Dette knytter an til den problemstilling, som fremlægges i det ovenstående underafsnit Refleksion over valgte metode og relation til rapport fra 2008.

14 Fællesskab som bærende koncept SA mener, at temaet fællesskab blev afspejlet i både events, diskussionsseminarer og i kurateringen. Dog fremhæver hun, at der ikke var mange værker/udstillinger, som reelt inddragede beskuerne i en interaktion. SS opfordrer til refleksion over, hvordan man ønsker relationerne imellem tema og kuratering: It is a matter of what balance one wants to achieve, and obviously the result of the division of curatorship onto each institution doing their own thing, in line with their overall programming and profile. It should be discussed whether this is the best model for a festival (SS p.3). SS understreger, at dette ikke er ment som en kritik, men som et oplæg til fremtidige overvejelser. SS er dog kritisk overfor kroppen som fokus og optik: I would have to say that I am mostly critical of the discursive program, since I found the focus on the body as slightly puzzling, and that it does not suffice to say that the body is primary for experience and thus for community! (SS p.3). SS udtrykker desuden ærgrelse over, at community art ikke fyldte meget i programmet. EN konkluderer, at temaet fællesskab/community primært fungerede godt på det organisatoriske plan: Certainly as an organizing concept and collaborative model the idea of community was well played but was not equally as successful as a curatorial theme (EN p.3). SS opfordrer til, at et tema for festivalen udnyttes til at understrege heterogenitet og åbenhed: The model chosen by the festival could instead allow for difference in the sense of very different curatorial approaches in the individual exhibitions, which would in turn unfold the discussion on community as a theme through very different formal and politicoaesthetic practices (SS p.2-3). SS er usikker på, hvorvidt ILOVITs relation til temaet skulle forstås som en samfundskritik: Was the festival s point to say that community is today based on consumption as participatory form? (SS p.4). 4. Overvejelser over hvorvidt Copenhagen Art Festival kan siges at være en hovedbegivenhed i dansk kunstliv, som tiltrækker international opmærksomhed. I denne forbindelse overvejelser over festivalens internationale synlighed, samt hvorvidt CAF har styrket mødet imellem den danske og udenlandske kunstscene. Festivalen som central begivenhed og international synlighed EN fremhæver vigtigheden af kendte internationale navne, eller et stort dansk navn som Lars von Trier, i fremtidens markedsføring af festivalen: Without major international artists to headline CAF I am not sure that it can draw international attention (EN p.4), men også at denne inddragelse ikke bør resultere i et eurocentrisk program: The line-up of artists felt very Euro-centric and the inclusion of many international artists through group shows was a little misleading as most of their contributions were small and often pre-existing works (EN

15 p.4). I forhold til markedsføringsstrategier og synlighed generelt, fremhæver EN sin erfaring fra arbejdet med Performa, hvor markedsføringen fra begyndelsen var viral, og derfor kun udgjorde 10% af budgettet (jf. P. 4 EN). Denne strategi vurderer EN, kan være en givtig inspiration i udviklingen af Copenhagen Art Festival. SA var imponeret over den opmærksomhed, som festivalen opnåede i udenlandske medier: I was impressed that despite the limited communication resources important international press and professionals was present at the opening and that the festival has attained reviews and comments in international media of different types, both professional publications and more mainstream media (SA p.3). SA påpeger dog, at festivalen kunne have haft gavn af mere bistand til international marketing: The help of a professional pr and marketing agency with an international profile would probably have increased the international presence and visibility (SA p.3). EN fremhæver desuden, at international opmærksomhed som oftest er resultatet af en langsigtet strategi og tilstedeværelse: That kind of impact is definitely a long-term project and is one of the reasons why I would advocate for continuing with CAF and with the organization that has been put in place. Continued monitoring, assessment, feedback, recalibration and development will only improve on what has been achieved with both U- Turn and CAF to create a very relevant and exciting event in the future (EN p.4). SS påpeger nødvendigheden af en skarp profil og en afvejning af begivenhedens primære fokus, og henviser til, at retningslinjerne har været vage: In the case of the Copenhagen Art Festival, it seems to me that one has tried a little bit of everything, presumably due to the brief given by the Arts Council. Such a generalist approach will never be truly successful, though. ( ) In order for the festival to be a key event for the art scene, it needs to combine two elements, the dynamics/discussions of the scene itself, and its connection to international discourses and attentions (SS p.4) og uddyber: It is, for example, something entirely different whether one wants to extract from local concerns, discussions and methods among artists and present this internationally, or whether one wants to present new and engaging international artists and discourses to the Danish art scene and a Danish public (these last two categories not necessarily being the same) (SS p.4). SS kommer med nærmere anbefalinger knyttede til de to potentielle foki: In the first case, which we can describe as a promotion of Danish artists, it would require careful curatorial articulation, but also an artistic quality and a scene in the making (which cannot be achieved by curation alone), and a strategy of international communication and marketing. In the second case, the import of international artists, it would be important to clarify whether this exhibitionary strategy was aimed at a local audience or the international artworld. If the latter was to be the case, for example, surely a much higher budget, more aggressive marketing and, most importantly a dedication to longevity and patience, i.e. the creation of a recurrent event of international stature, would be absolutely necessary (SS p. 4). Dette synspunkt understøttes af SAs evaluering (jf p. 2 SA). SA vurderer, at festivalen lever op til internationale standarder, således at potentialet for international opmærksomhed og anerkendelse er til stede (SA p.2). SA anbefaler, at man i højere grad inviterer kunstfaglige kollegaer til at deltage i programmet: One way to

16 counteract the stronger accessibility for the local audience and to raise international interest would be to connect more actively to an international discussion in contemporary art by inviting not only artists, but also other key figures on the international scene, curators, critics or theorists to take part in the program (SA p.2). SA anbefaler desuden en international konference samt udgivelse af gennemarbejdede kunstfaglige publikationer. I relation til internationalisering anbefaler SS et fokus på kunstnerne, fremfor på institutionerne: The festival should facilitate the art scene, and through this the institutions, and not fund the institutions (SS p.4). SS påpeger desuden, at festivalen efter hans mening ikke har opnået international opmærksomhed, og at strategien for international markedsføring virker uklar (jf. SS p.5). Festivalen som kvadriennale EN citerer en New York baseret journalist for at fremhæve forvirringen om, hvorvidt CAF er brandet som en festival eller en biennale, og uddyber, hvorfor betegnelsen festival ikke er optimal i internationalt øjemed: The word festival to me, and many others implies an annual event aimed at regional audiences (EN p.4). EN peger på, at imens konceptet festival er rettet imod et lokalt eller regionalt publikum, vil en fremhævelse af biennale- eller kvadriennaleformen appellere til et internationalt publikum: I hope that everyone involved with CAF will convene to consider this very important issue as you only have one or two chances to establish international credibility (EN p.4). EN tilføjer, at forventninger til en kvadriennalen, qua den lange forventningsopbygning, vil være højere end til en biennale. 5. Vurdering af om festivalens kvalitet og opfyldelsen af de angivne mål lægger op til en videreførelse af arrangementet. Herunder vurderinger af hvorledes erfaringer fra CAF kan bruges i fremtiden samt faglige anbefalinger. Centrale erfaringer til fremtidige arrangementer EN påpeger, at projektgruppen bag CAF har stået med en stor opgave: I found it very interesting that CAF was initiated by the Arts Council but then left to its own devices to develop and present the entire project from scratch and building a functioning infrastructure in a very short period of time a Herculean task! (EN p.5). SA fremhæver det gode samarbejde imellem kunsthallerne, som har affødt værdifulde erfaringer for det fremtidige arbejde: The alliance created strong synergies, a visibility for a type of art institutions not so known for the larger public and a communal platform for exchange of knowledge that could be very useful in future work (SA p.4). SS advarer, på linje med de andre evaluatorer, imod hver gang at begynde arrangementet forfra: Certainly, this edition will be bale [sic] to provide valuable experiences in terms of organization and communication with audiences, that should not be lost, which is why that any other form of continuation, such as starting a new festival and organization somewhere else, with a totally other group of institutional partners, would be completely counterproductive (SS p.5). EN foreslår at bruge de opnåede erfaringer til en effektivisering via en permanent organisatorgruppe: It is vital to be able to have a permanent central organizing team that can build relationships, develop strategies and build on previous experience (EN

17 p.5). Som en faglig anbefaling nævner SA et fremtidigt øget fokus på kunstfaglige udvekslinger så som konferencer, seminarer, workshops, samt på inkludering af nye grupper via overlapping med nye medier og lign. Evaluatorerne anbefaler desuden et øget fokus på kuratorer og kunstnere i starten af deres karriere. Vurdering af fremtidigt potentiale EN konkluderer, at arrangementet, med enkelte modifikationer, har potentiale til at opnå en status som central dansk kunstbegivenhed: I feel that with some modifications to the structure and branding of the event I am sure that CAF can go on to become a much anticipated and appreciated event (EN p.4), og fremhæver den gode ramme, som begivenheden udgør for udefrakommende ved et besøg i byen. Om festivalens potentiale siger EN desuden: CAF has the opportunity to fill in some of the gaps that might exist such as ambitious temporary public art and public projects, events that highlight emerging and established Danish artists on an international platform alongside international art stars, increase the use and appreciation of the five Kunsthals by locals and visitors alike, and present visual art performance and multi-disciplinary projects by contemporary artists (EN p.5). Desuden påpeges det, at de udfordringer, som festivalen har haft, må regnes som resultater af, at CAF er en nystartet arrangement. For SS er det centralt, at arrangementet i fremtiden afholdes med kortere mellemrum, hvilket han vurderer, vil gavne på flere niveauer: The scene, the discussions and the personnel changes too much in any four-year span (SS p.5). SA konkluderer på linje med SS: If the festival will be repeated continuously with shorter intervals it could become a signature event for Copenhagen and Denmark (SA p.3). Anbefalinger baserede på evalueringen Evaluatorerne anbefaler samstemmende et fokus på kontinuitet og kompetencebevaring, hvilket kan opnås igennem et fast samarbejdsteam eller sekretariat, som det også blev foreslået i evalueringen fra Der er ikke fuld enighed om at fravælge festivalformen, da SA fremhæver dette format som givtigt i forhold til at tiltrække et lokalt publikum og engagere nye brugere (jf. SA p. 3). Samtidig anbefaler hun en udvidet platform for professionelle gæster, så som workshops og publikationer (jf. SA p. 3). Evaluatorerne adresserer arrangementets hyppighed som et påtrængende spørgsmål, ligesom det også var tilfældet i den eksterne faglige evaluering af U-TURN. I forhold til det fremtidige format anbefaler SS og EN en biennale eller triennale fremfor en kvadriennale (som samtidig betegnes som festival): It will be a challenge to retain audience interest and anticipation if the event remains a quadrennial and I would recommend that it be a triennial at the very least if not a biennial (EN

18 p.4). Under alle omstændigheder anbefaler EN en afklaring af dette forhold: I would recommend that CAF becomes more articulated in terms of international artists and that the issue of what it is biennial or festival - gets resolved (EN p. 5). SS uddyber: In either case, it would require an organization that could ensure continuity, which means strengthening the festival s secretariat (SS p. 5). Festivalbetegnelsen mener de to ovennævnte evaluatorer blot sender forvirrende signaler. Overordnet anbefales det at der sættes flere penge af til internationalt profilerede kunstnere, en fast organisatorgruppe/et sekretariat samt at der inkluderes flere institutioner og gerne udvalgte gæstekuratorer (jf. SA p.4). Som led i en fremtidig profilering anbefaler SS, at begivenheden centreres omkring et klart defineret og afgrænset fokus: The festival cannot do everything, and I believe that its specificity and specialization is key to its future success and survival, both locally and internationally, in what is a highly competitive environment of event, festivals and biennales (SS p. 5). EN opsummerer sine primære anbefalinger i tre punkter, som vedrører planlægning, profilering og marketing: 1. If CAF is hoping to attract visitors and journalists from the US don't open the festival in August. The last week of August is a sacrosanct vacation time for the art world. 2. Branding and being bold, audacious and ambitious is everything. 3. Involve the artists and curators in the press and promotion and foreground them as much as possible (EN p.5). Og som en afsluttende hilsen til organisatorerne skriver EN: I would be delighted to lend my experience and knowledge in the future it I can be of any assistance and send you all a very hearty congratulations for a job very well done! (EN p.5) Således lægger evaluatorene overordnet vægt på afklaring af mål, kontinuitet, profilering og kompetencebevaring i deres anbefalinger til en fremtidig udvikling af arrangementet. Ann-Sofie N. Gremaud Evalueringskoordinator Vedhæftede bilag: Oplæg til evaluering (engelsk og dansk). Evalueringer fra SA, EN og SS samt separate besvarelser af spørgsmål to. Kort sammenfatning af evalueringer. Projektformulering dateret 2. januar 2012,CAF Statens Kunstråds sammenfattende dokument beskrivende retningslinjer for ansøgende projekter, dateret

19 OPLÆG August 2012 Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival 2012

20 Baggrund Statens Kunstråd udarbejdede i 2004 et kommissorium for en international festival for samtidskunst i København på baggrund af ønsket om at skabe en tilbagevendende begivenhed i form af en kvadriennale. Den festival som gennemføres i 2012 er baseret på et projekt som blev udvalgt af Kunstrådets bedømmelsesudvalg efter en åben projektkonkurrence med ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden 1. maj På et møde 23. september 2010 blev det af bedømmelsesudvalget besluttet at give 6,7 mill. kr. til projektforslaget Do It Together som på daværende tidspunkt var eneste tilbageblivende ansøgning som levede op til de formulerede krav. Bedømmelsesudvalget bestod af: Mads Øvlisen, formand for Statens Kunstråd. Elisabeth Toubro, formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Christine BuhI Andersen, formand for Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg. Lewis Biggs, direktør for Liverpool biennalen. Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Konsthall. Det valgte projekt bestod af et samarbejde imellem fem kunsthaller i København: Kunsthal Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen Gl. Strand, Nikolaj Kunsthal og Overgaden Institut for Samtidskunst. Bedømmelsesudvalget konkluderede 1 at de fem institutioner bag forslaget Do It Together havde inkorporeret de anbefalede tiltag, som udvalget tidligere havde fremsat, samt at projektet nu fremstod som en festival, som havde potentiale til at tiltrække et større publikum til udstilling af samtidskunst. Komiteen formulerede en række anbefalinger til videreudviklingen af det valgte projekt 2 til fremlæggelse på et møde med de fem udstillingshaller 30. september Herefter formuleredes en revideret projektbeskrivelse dateret 2. januar som umiddelbart herefter blev forelagt Kunstrådet. Efter anbefaling fra bedømmelsesudvalget valgtes et nyt navn til festivalen som siden har været betegnet Copenhagen Art Festival. Festivalens ledes af Lene Crone Jensen samt en ledende forening stiftet 1. april 2011 med medlemmerne Stine Bosse (formand), Jens Gehl, Teddy Wivel, Mikkel Harder Munck-Hansen, Kim Fridbjørg og Helle Behrndt. Festivalens program fordeler sig imellem de fem ovennævnte kunsthaller i København, aktiviteter i byrummet og inkluderer samarbejder med andre af byens kulturinstitutioner. Programmet indledes med en festivaluge 24. august til 2. september med et omfangsrigt program med aktiviteter rettede imod forskellige befolkningsgrupper. Herefter fortsætter udstillingerne frem til 21. september Det er festivalens ambition at undersøge temaet fællesskab (e. community) 4 et begreb som ifølge projektformuleringen er under forandring i en tid hvor nye medier åbner for nye kollektivformer, mens traditionelle opfattelser udfordres. Forestillinger om fællesskaber vil under festivalen blive belyst fra blandt andet et historisk, spatialt, juridisk, kropsligt og mentalt perspektiv. 1 Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 4 Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere