Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst"

Transkript

1 Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012

2 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den eksterne faglige evaluering 5 Den samlede evalueringsindsats 5 Fremgangsmåde for den faglige evaluering 6 Formål med den faglige evaluering 6 Evaluatorer 7 Metode 7 Refleksion over valgte metode og relation til rapporten fra Sammenfatning af den eksterne faglige evaluering 8 1) Overordnet vurdering af Copenhagen Art Festival 8 2) Festivalens kommunikationsstrategier samt inddragelse af brugergrupper 11 3) Festivalens betydning for synliggørelse og styrkelse af den danske kunstscene 13 4) Festivalens synlighed og international opmærksomhed 14 5) Vurdering af festivalens kvalitet og fremtidig brug af erfaringer 16 Anbefalinger baserede på evalueringen 17 Vedhæftede bilag 18

3 Introduktion Indledende bemærkninger Denne eksterne faglige evaluering er overordnet udfærdiget med henblik på at kunne sammenlignes med rapporten omhandlende U-TURN (2008). 1 Såvel oplægget til evaluatorerne som struktureringen af denne rapport er udført med det størst mulige sammenligningsgrundlag for øje, på trods af at der ikke er tale om samme ekspertpanel som i Festivalen U-TURN (2008) bestod af et udstillings-, aktivitets- og netværksprogram, som primært fandt sted på Carlsbergs grund i Valby, i Kunsthallen Nikolaj samt i byrummet. Festivalprogrammet faldt i to dele. Første del var den såkaldte metaudstilling, der fra iværksættelsen i foråret 2007 fungerede som opvarmningsprogram til festivalens anden del, hovedudstillingen, med mindre udstillinger, seminarer mv., som løb fra 5. september til 9. november Denne opsamlede tråde fra metaudstillingen, og udfoldede et selvstændigt program under en række temaer. I den eksterne faglige evaluering af U-TURN er en nærmere præcisering af projektet en af de konkluderende anbefalinger: Det anbefales imidlertid, at der i den kommende tid arbejdes indgående med at reformulere og klargøre projektets teoretiske grundlag (målsætning, visioner mv.), klart definere dens brand samt at tage hele festivalens organisation op til revision (Marschner 2008: 19). Andre anbefalinger var at lade kunstinstitutioner samarbejde om den næste kvadriennale i 2012, klarere formuleringer af målet/ene med arrangementet samt oprettelse af en kompetence- og erfaringsakkumulerende enhed. Projektet Statens Kunstråd udarbejdede i 2004 et kommissorium for en international festival for samtidskunst i København på baggrund af ønsket om at skabe en tilbagevendende begivenhed i form af en kvadriennale. Den festival, som gennemførtes i 2012, var baseret på et projekt, som blev udvalgt af Kunstrådets bedømmelsesudvalg efter en åben projektkonkurrence med ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden 1. maj På et møde 23. september 2010 blev det af bedømmelsesudvalget besluttet at give 6,7 mill. kr. til projektforslaget Do It Together, som på daværende tidspunkt var eneste tilbageblivende ansøgning, som levede op til de formulerede krav. Bedømmelsesudvalget bestod af: Mads Øvlisen, formand for Statens Kunstråd. Elisabeth Toubro, formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Christine BuhI Andersen, formand for Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg. Lewis Biggs, direktør for Liverpool Biennalen. Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Konsthall. Det valgte projekt bestod af et samarbejde imellem fem kunsthaller i København: Kunsthal Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen Gl. Strand, Nikolaj Kunsthal og Overgaden Institut for Samtidskunst. Bedømmelsesudvalget konkluderede, 2 at de fem institutioner bag forslaget Do It Together havde inkorporeret de anbefalede tiltag, som udvalget tidligere havde fremsat, samt at projektet nu 1 Efter aftale med kontorchef Anette Østerby fra Center for Kunststøtte. 2 Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september 2010.

4 fremstod som en festival, som havde potentiale til at tiltrække et større publikum til udstilling af samtidskunst. Komiteen formulerede en række anbefalinger til videreudviklingen af det valgte projekt 3 til fremlæggelse på et møde med de fem udstillingshaller 30. september Herefter formuleredes en revideret projektbeskrivelse dateret 2. januar 2012, 4 som umiddelbart herefter blev forelagt Kunstrådet. Efter anbefaling fra bedømmelsesudvalget valgtes det nye navn til festivalen: Copenhagen Art Festival (herefter CAF). Festivalens blev ledet af Lene Crone Jensen samt en ledende forening stiftet 1. april 2011 med medlemmerne Stine Bosse (formand), Jens Gehl, Teddy Wivel, Mikkel Harder Munck-Hansen, Kim Fridbjørg og Helle Behrndt. Festivalens program fordelte sig imellem de fem ovennævnte kunsthaller i København, aktiviteter i byrummet, og inkluderede samarbejder med andre af byens kulturinstitutioner. Programmet indledtes med en festivaluge fra 24. august til 2. september med et omfangsrigt program med aktiviteter rettede imod forskellige befolkningsgrupper. Herefter fortsatte udstillingerne frem til ultimo september Det var festivalens ambition at undersøge temaet fællesskab (e. community) 5 et begreb som i projektformuleringen beskrives som værende under forandring i en tid, hvor nye medier åbner for nye kollektivformer, mens traditionelle opfattelser udfordres. Forestillinger om fællesskaber blev under festivalen belyst fra blandt andet et historisk, spatialt, kropsligt, juridisk og mentalt perspektiv. Festivalens samlede budget var i januar 2012 anslået til ca. 14,5 mill. kr. 6 I maj opgjorde CAF, ifølge økonomirapport 3, 7 det samlede budget til at være kr. Desuden bidrager kunsthallerne med en egen-investering på kr (jf. fra Lene Crone Jensen til ANG ). Projektets mål De nedenstående mål er formulerede som en sammenfatning af retningslinjerne for forslag til det bærende projekt i Copenhagen Art Festival. 8 Disse mål, som også var inddragede i oplægget til evaluatorerne, har været retningslinjer for den endelige udvælgelse af festivalens fokus, og evaluatorerne blev opfordret til at fortolke det som Kunstrådets kunstfaglige succeskriterier. Organisatorerne bag CAF formulerede selv en række mål, som også blev udleveret til evaluatorerne. 9 Dog blev der udelukkende stillet krav om en faglig vurdering, ud fra eget indtryk af festivalen og med baggrund i det udleverede materiale. Mål jf. Statens Kunstråds retningslinjer: Festivalen skal kunne formidle samtidskunstens spændvidde fra det politiske til det eksistentielle til en bred offentlighed og skal derfor være synlig og tilgængelig også for nye publikumsgrupper. 3 Jf. Referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 5 Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 6 Som opgivet i CAF budgetopgørelse dateret jf. Dokument med budgetopgørelse pr Jf. Statens Kunstråds sammenfattende dokument beskrivende retningslinjer for ansøgende projekter. Dateret og vedhæftet som bilag. 9 Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag

5 Festivalen skal skabe dynamik mellem kunsten, borgerne og offentligheden. Festivalen skal gøre dette på en måde, som bidrager til at åbne for interessen og kendskabet til samtidskunsten i Danmark ved at behandle temaer, som er relevante og vedkommende for et bredt publikum. Festivalen skal styrke en kontinuerlig og udviklende dialog mellem dansk og udenlandsk kunst. Festivalen skal have en differentieret formidlingsstrategi med et outreach-program, der sikrer at forskellige målgrupper nås. Festivalen forventes at have en høj kunstnerisk kvalitet samt ambitionsniveau, og baserer sig på en original kuratorisk idé med udgangspunkt i både billedkunst og tværkunstneriske elementer. Ledelsen bag CAF formulerede følgende mål i dokumentet CAF project description : [to] ask questions about the ways in which the notion of community is conceived, how it is constituted, and what the implications of constituting the discourse of community in specific ways are for our society (CAF projektformulering p. 3). The aim is to create the greatest possible degree of participation, using artists projects in the public space, workshops, performances and events held by the organising and partnering venues as well as through an extensive learning programme (CAF projektformulering p. 4). The festival seeks to generate interest in, and awareness of contemporary art by addressing themes of relevance to a wide audience, irrespective of age, gender, political conviction or cultural background (CAF projektformulering p. 5). The goal of the [experience and learning] programme is to encourage critical reflections on contemporary art, to stimulate creativity and critical thinking in general through non-didactic approaches, with an emphasis on the individual s own experiences. In order to obtain this the concrete projects will involve means of discussions, presentations, practical assignments and workshop activities (CAF projektformulering p. 6). Baggrund for den eksterne faglige evaluering Den samlede evalueringsindsats Den samlede evaluering består, ligesom det var tilfældet ved den første evaluering af kvadriennalen i 2008, af én intern og to eksterne evalueringer: 1. Intern evaluering. 2. Ekstern administrativ evaluering. 3. Ekstern faglig evaluering.

6 1) Den interne evaluering af Copenhagen Art Festival varetages af festivalens ledelse. Evalueringen tager udgangspunkt i de interne succeskriterier, som indbefatter et afbalanceret budget, at festivalen når ud til et bredt publikum, at der skabes nye publikumsgrupper for samtidskunst, synlighed i medierne, en positiv erfaring med samarbejdet institutionerne imellem samt ambitionen om at festivalen skal have en vedvarende effekt i det offentlige rum. 2) Den eksterne administrative evaluering varetages af konsulent Ole Dalsgaard, direktør i Dalsgaard Technology Strategy, som ligeledes varetog evalueringen af U-TURN (2008). Evalueringen indbefatter analyse af den organisatoriske, styringsmæssige, økonomiske og administrative gennemførelse af Copenhagen Art Festival. 3) Den eksterne faglige evalueringsrapport udarbejdes på baggrund af evalueringer foretagede af Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Kunsthal i Stockholm, Esa Nickle, Managing Director/Producer af Performa, New York og Simon Sheik, selvstændig kurator. Evalueringsansvarlig og koordinator er ph.d. Ann-Sofie Nielsen Gremaud. Oplægget til evalueringens indhold er vedhæftet som bilag. Fremgangsmåde for den faglige evaluering Den eksterne faglige evaluering er varetaget af et panel af tre inviterede evaluatorer med kunstfaglig baggrund samt erfaring med kuratering, som blev udpeget af Statens Kunstråd. De ovennævnte tre evaluatorer har hver udfærdiget en rapport på basis af et oplæg udfærdiget af evalueringskoordinator Ann-Sofie Nielsen Gremaud. Evaluatorernes besvarelser af oplægget er samlede i den foreliggende evalueringsrapport, og foreligger desuden i fuldstændig form som bilag. Formål med den faglige evaluering Formålet med den eksterne faglige evaluering er: at opnå klarhed over hvorvidt Copenhagen Art Festival 2012 har opnået de formulerede mål (se Faglig evaluering oplæg 2012, s.4), at anskueliggøre hvorvidt det fortsat kan anbefales at videreføre arrangementet som en kvadriennale for samtidskunst, at få en kunstfaglig vurdering af festivalens kunstneriske kvalitet, eventuelle svagheder samt potentiale for udvikling.

7 Evaluatorer Simon Sheik (herefter SS), er selvstændig kurator og kunstkritiker. SS har publiceret om og forsket i kuratering og politisk imagination. Sara Arrhenius, (herefter SA) direktør for Bonniers Kunsthal i Stockholm. SA har blandt andet været redaktør for The Nordic Art Review og kurator på Göteborgs Internationella Konstbiennal Esa Nickle (herefter EN) har arbejdet på biennalen Performa (USA) siden EN har en indgående viden om og erfaring med kunstfestivaller i samme skala som CAF. Evalueringskoordinator: Ann-Sofie Nielsen Gremaud (herefter ANG) er ph.d. i visuel kultur, og engageret som koordinator for den eksterne faglige evaluering i oktober og november Metode Line Marschner udarbejdede, i forbindelse med evalueringen af U-TURN i 2008, et oplæg til en kvalitativ undersøgelse, som skulle give evaluatorerne mulighed for en: spontan, bred og kun i begrænset omfang styret faglig vurdering fra hver af de tre evaluatorer (Marschner 2008: 7). Samme metode benyttes i dette års evaluering, efter aftale med Annette Østerby, således at det bedst mulige grundlag for sammenligning opnås. Opbygningen med fem åbent formulerede spørgsmål har vist sig at anspore til en fri og selvstændig evaluering, men har dog også voldt enkelte problemer, som adresseres i det nedenstående. Refleksion over valgte metode og relation til rapport fra 2008 Der har, i dette års evalueringsproces, vist sig at være både fordele og ulemper ved at have sammenlignelighed som en primær metodisk retningslinje. De klare fordele er, i sagens natur, at formen sætter fokus på udvalgte områder, og dermed fremmer muligheden for at sammenligne arrangementerne, og tydeliggøre udvikling samt vedvarende udfordringer. Det var særligt spørgsmål to, som angik festivalens synlighed og markedsføringsstrategi, som skabte usikkerhed hos evaluatorer og nogen utryghed hos arrangørerne. Evaluatorerne henvendte sig flere gange til koordinatoren (ANG) med forespørgsler om uddybende materiale, for at føle sig på sikker grund i vurderingen af dette aspekt. Selvom dette i sig selv er udtryk for engagement og seriøsitet, og selvom arrangørerne af CAF var meget samarbejdsvillige, viste det sig meget omfattende og ikke fuldt ud muligt at henholdsvis fremskaffe og producere det ønskede materiale. Derfor trak besvarelserne af punkt to ud, hvorfor disse findes i separate bilag. Der ses umiddelbart to løsningsmuligheder for fremtidige evalueringsprocesser:

8 1. at fjerne spørgsmål to eller omformulere spørgsmålet, så det ikke afføder et behov for omfattende besøgsstatistikker og lignende opgørelser 10, som viste sig svære at have parat på det givne tidspunkt. 2. at forberede arrangørerne på hvilket materiale, der skal foreligge samt hvornår, således at dette kan indsamles og forberedes i god tid, idet der er tale om en tidskrævende opgave for festivalsekretariatet. Et problem, som kan opstå i forlængelse af sidstnævnte løsningsmodel, er, at der, på det tidspunkt, evalueringen udfærdiges, kan være tale om ufærdige statistikker, hvilket ikke giver et fyldestgørende indtryk at arrangementets egentlige outreach. Hvis der imidlertid kun ønskes en subjektiv vurdering på et grundlag, som ikke er baseret på analyse af data, er der risiko for en uoverensstemmelse imellem vægtningen af outreach hos arrangørerne, og den opmærksomhed som spørgsmålet gives i den eksterne faglige evaluering. Idet formidling og inddragelse af nye grupper var et helt centralt mål for CAF, lå det arrangørerne på sinde, at evalueringen af dette punkt skulle ske på det bedst mulige grundlag. Marschner peger, i rapporten fra 2008, på, at Kunstrådets formulerede formålsbestemmelser ikke er klare, på trods af at disse udgør grundlaget for evalueringen. Der er stadig behov for en øget klarhed og gerne en egentlig præciseret målsætning, som arrangører og evaluatorer kan henvise til som succeskriterium. Marschner foreslår i sin rapport en klar afgrænsning af kortsigtede og langsigtede mål (Marschner 2008:9), hvilket også, på baggrund af dette års eksterne faglige evaluering, synes at være en givtig ramme for en fortsættelse af arrangementet. Sammenfatning af den eksterne faglige evaluering Dette afsnit indeholder en sammenfatning af evaluatorers besvarelser af oplægget. De sammenfattede besvarelser er strukturerede under overskrifter, som refererer til de nummererede spørgsmål, der har ligget til grund for den faglige evaluering. Grundet sproglige forskelle blev SA og EN forelagt en engelsk oversættelse af oplægget (se bilaget Basis for evaluation_english 2012). SS valgte ligeledes at svare på engelsk. Spørgsmålene er i denne rapport gengivet som de forefindes i den danske version af oplægget (Faglig evaluering OPLÆG 2012). Såvel oplæggene som besvarelserne er vedlagt som bilag, således at sidstnævnte ligeledes kan læses i deres helhed. 1. Overordnet vurdering af Copenhagen Art Festival. Herunder en stillingtagen til den generelle kvalitet af arrangementet med kommentarer om de enkelte udstillinger og aktiviteter samt vurdering af, hvorvidt ambitionen om at generere interesse for samtidskunst, samt at engagere de besøgende aktivt, føres ud i livet. Overordnet vurdering Overordnet vurderer de eksterne faglige evaluatorer, at festivalens kunstneriske kvalitet var høj, samt at både det bærende kuratoriske tema fællesskab/community og 10 Evaluatorerne havde bl.a. brug for besøgsstatistikker for det seneste år, oversigter over annoncering, opgørelse af besøg på hjemmesider, oversigt over kommunikationskanaler samt opgørelse af besøg igennem IVOLIT.

9 formidlingsprogrammet fungerede godt. Såvel struktureringen som planlægningen vurderes at være veludført, og programmet beskrives som varieret, havende en stærk tilstedeværelse i byrummet, og værende af internationalt format. Det blev fremhævet af de udenlandske evaluatorer, at det er lykkedes arrangørerne at gøre programmet overskueligt for besøgende uden forudgående kendskab til byen og kunsthallerne. Ligeledes roses de involverede kunsthaller for at have leveret velkonceptualiserede og multifacetterede udstillinger, som fremhævede de enkelte udstillingssteders profil, samtidig med at de omfavnede det fælles tema: As for the exhibitions themselves I found each of them fulfilling, well executed, and, thinking of the usual economic possibilities of these particular institutions, a pleasure to watch. (SS p. 1) I enjoyed all of the exhibitions, the overall level of artistic quality was high and each show had something very memorable and all were well produced and installed. (EN p.1) Kunsthallernes indsats roses af alle tre evaluatorer. SS skriver blandt andet sammenfattende: I think that the festival was a good challenge to the five institutions, and that they rose to the occasion individually (SS p.1). SA og SS fremhæver begge sammenhængen imellem de individuelle udstillinger, det overordnede tema og det offentlige rum: The structuring of the festival as a collaboration between the major art centers in Copenhagen, with additional art projects in public space, created a dense cluster of exhibitions and events, which, I think, produced an intense and multifaceted experience of the diverse proposals offered by the different venues (SA p.1). SS skriver: In my opinion, it is exactly such a plethora of different approaches that can raise the profile and possibility of contemporary art in society, and as such I would rate the festival a formal success (SS p.2). Ifølge SS gav festivalen, via et varieret program, offentligheden mulighed for at engagere sig i nutidskunsten, på dennes præmisser, som et fragmenteret og pluralistisk felt (jf. SS p.1). Der fremhæves dog også enkelte overordnede kritikpunkter. Det vurderes at enkelte performances ikke fremstod som effektive i det omgivende byrum, samt at aktiviteterne udenfor kunsthallerne generelt var spredt på for mange lokaliteter, og i nogle tilfælde svære at lokalisere: In my view, the many activities outside of the exhibitions were a little to spread out geographically, and the many different venues for screenings, talks and performances were slightly confusing to the public (SS p.1). Desuden fremhæves det at festivalen, med et bredt tema som community/fællesskab, kunne have haft gavn af strammere fælles kuratorisk styring og redigering. Enkeltstående udstillinger Programmet roses for at muliggøre flere forskellige former for interaktion med kunsten og beskuerfællesskaber, som inkluderer IVOLIT, de teoretiske seminarer og talks samt de forskellige udstillinger (jf. SS p.2). SS ønsker ikke at foretage konkrete bedømmelser af enkelte udstillinger eller kunstnere, men konkluderer om udstillingerne, at festivalen som ramme, inklusiv bevillingen, har givet kunsthallerne mulighed for at leve op til en høj standard: As stated above all exhibitions very well executed and conceptualized, and it was a pleasure to see that the festival could

10 enable these institutions to produce exhibitions of such a high standard, something they otherwise do not have the budgets, but, arguably also, the frame to do (SS p.1). En af evaluatorerne fremhæver de udstillinger, som samstiller to kunstneres værker fremfor gruppeudstillingerne: I preferred the two-artist approach of Charlottenborg and Overgaden to the larger group show format on this occasion (EN, p.1). Også soloudstillingen af Koesters værker roses som en god prioritering: For me the inclusion of a large solo presentation with the Danish artist Joachim Koester at Charlottenborg added an interesting and surprising break with the conventional survey mode of the festival format (SA p.1). Det fremhæves desuden, at kunsthallerne har formået at bibeholde deres unikke profiler, og har ladet disse træde klart frem for de besøgende: Within the frame of the festival I think the visibility of the individual artistic profile of the institutions added to the quality of the festival. It gave the audience the possibility to experience different curatorial proposals in relation to the overall theme, which gave the festival a more complex, layered and interesting character (SA p.1). De forskellige former for udvidelser af udstillingerne i byrummet samt inddragelse af performances roses af en evaluator: I appreciated the efforts to animate and extend some of the exhibitions in some way such as the performance in the Joachim Koester exhibition, the Dias & Riedweg Moving Truck from the Nikolaj show, Song Dong at GL Strand and the many layers and extensions of Ruth Ewan s project into Christiania and around the city (EN p.1). SA udtrykker en oplevelse af, at institutionerne overvejende har valgt veletablerede kunstnere, og peger på, at det kunne have været interessant at inkludere flere kunstnere i begyndelsen af deres karriere. Dermed ville publikum have en oplevelse af, at kunne opdage nye navne i en kontekst, hvor der også udstilles velkendte værker (jf. SA p.1). Kuratoriske overvejelser Evaluatorerne fremhæver både positive og negative aspekter af valget af det overordnede tema. Både temaets som ordnende princip og dets konkrete associationer kommenteres. Det sidste påpeges af EN: As a curatorial premise, community is a concept that can be too easily applied to everything and anything, leading to a confusion of emphasis and focus as evidenced by the very forced panel discussion about artists who work with communities at Loppen (EN, p.1). SS anerkender den åbenlyst store mængde research, der ligger bag den kuratoriske vision, som blev fulgt af alle kunsthallerne, men tilføjer at helhedsindtrykket kunne have haft gavn af en højere grad af interaktion og forbindelse imellem de forskellige aktiviteter: However, it is also my impression that the many parts to the projects were not thoroughly integrated, actually it would seem that the purpose was to present something multi-facetted rather than a single vision, that as horizontal in its structural and curatorial form rather than punctual (SS p.1).

11 SA peger på, at festivalen desuden kunne have nydt godt af flere mindre og eksperimentelle kuratoriske initiativer (jf. SA p.1). 2. Vurdering af festivalens synlighed samt inddragelse af både eksisterende og nye brugergrupper. Herunder vurdering af sammenhæng imellem kommunikation/medieflade og ønsket om at tiltrække besøgende fra fire demografiske målgrupper: Users of contemporary art, Users of cultural events, Users of the city, International visitors (Jf. CAF projektbeskrivelse af ) samt en uddybelse af hvilke grupper, som er blevet tilgodeset i markedsføring og realisering af festivalens aktiviteter. Markedsføring Det er en central pointe hos SS, at man i en fremtidig markedsføringen bør fokusere på en viral strategi, som bygger på en positiv omtale i kunstkredse, offentlighed og medier. Det fremhæves, at et fokus på kvalitet og et godt program vil føre til en naturlig og afgørende opmærksomhed: The international reputation and recognition of the event has to do with vision and curation, primarily, which can then be marketed (SS_II). One have to first gain the attention of the international artworld, and expand outwards from the insiders (the same logic as in gentrification processes) (SS_II). I relation til de praktiske foranstaltninger kritiserer EN, hvad hun betegner som mangelfuld information på de ophængte reklamebannere og plakater: The banners and posters didn t have any information on them or enough information to send someone somewhere from seeing them (EN p.2). EN påpeger desuden, at hun oplevede uklare signaler ved indgange og mangelende information om events udenpå bygningerne. Programavisen får ros af evaluatorerne som et godt, informativt og tilsyneladende populært tiltag, omend EN foreslår et mindre format: I thought that the program as newspaper format was good but that it was a pain to carry it around everywhere ( ) (EN p.2). I relation til markedsføring rettet imod udenlandske besøgende, som også berøres under punkt fire, er EN kritisk: The international reach via the internet and Facebook was not very strong ( ). Også hjemmesiden kan, ifølge EN, være mere informativ: I found the website to be uninviting and lacking in content that would have drawn me in as an International Visitor (EN mail ). Som forslag til tiltag i forhold til international markedsføring foreslår EN to mulige forbedringsstrategier: From my own experience I would put a dollar figure of $30,000+ in international print and on-line advertising alone. Otherwise do great programming and keep the profile of CAF in the international art press as much as possible and the international visitors will find their way to you (EN mail ).

12 Synlighed i det offentlige rum Både facebooksiden, avisprogrammet og synligheden i det offentlige rum får samlet set ros af SA. EN påpeger, at øget skiltning og information ville have hjulpet udefrakommende besøgende: in a hurry it was hard for me to locate several places while I was there and I would have easily given up (EN p.2). EN påpeger desuden, at ILOVIT så ud til at lide under at måtte konkurrere med indkøb omkring Højbro Plads, hvorfor en anden placering kunne være en fordel i forbindelse med et fremtidigt lignende initiativ (jf. EN p.2). Målgrupper og outreach SS påpeger at besøgstallenes fordeling peger på en overvægt af kunstbrugere, da de viser udstillingernes popularitet fremfor de særlige events. Dette leder SS til at foreslå en fremtidig højere vægtning af kunstudstillinger til fordel for andre aktiviteter: The strength of the organizers seems to be within art rather than entertainment. This is hardly surprising, given their history, but it has also shown itself to have potential in terms of gaining an audience, and as such the current crave for event-like structures such as festivals needs to be reconsidered by the arts council. Could one not simply let the institutions do what they do best? (SS_II). SS fremhæver også det opnåede besøgstal som en positiv indikator for festivalens fremtid: This is highly positive and should provide a good basis for the solidification of the festival in the future, particularly in reaching tow of its targeted groups, users of contemporary art and users of the city (SS_II). EN beskriver ligeledes, at stederne, baseret på overordnet indtryk, var velbesøgte, og at stemningen ved udstillingerne var god: The public programs for CAF were a big success judging from the attendance estimates (EN mail ). Hun foreslår dog at prioritere gratis indgang til kunsthallerne: As a more general recommendation I think that the five Kunsthals would be better off having free entry in general and finding different ways to generate income (EN p.2). EN fremhæver at IVOLIT ikke nødvendigvis var et optimalt tiltag i forhold til at engagere nye grupper i det offentlige rum, da deltagerne ikke formåede at engagere forbipasserende i tilstrækkelig grad: Many times I heard many passersby ask What is it followed by It s art in a dismissive way. I felt like volunteers could have been doing more to engage passersby especially around ILOVIT and the five main venues handing out programs and inviting people in or letting them know that something was happening soon (EN p.2). Også inddragelsen af fagfolk kunne ifølge SS have været optimeret: The visibility for the art professional audience could have been higher with a stronger presence in media directed to this group, such as E-flux and international art magazines, but also with a larger guest program during the opening days (SA_II p.1). SA kalder dog festivalen både tilgængelig og synlig, og overordnet roses undervisningsprogrammet af både SA og SS.

13 Kommentarer til evalueringen I forhold til den data og information, som lå til grund for den eksterne faglige vurdering af, hvorvidt de forskellige målgruppe blev tilgodeset, påpeger evaluatorerne, at det har været svært at komme med endelige og kvalificerede domme. Vurderingerne er derfor, som resten af rapporten, baserede på evaluatorernes analyser af både data og individuelle oplevelser ved deltagelse i festivalen. SA uddyber: It would have facilitated the evaluation to receive a more complete image of the communication strategy of the festival (SA_II) Overvejelser over festivalens betydning for synliggørelse af nutidskunsten og almen styrkelse af den danske kunstscene. Herunder om festivalens aktiviteter afspejler ambitionen om at bringe spørgsmål om fællesskab i spil (Jf. CAF projektbeskrivelse af ). Betydning for den danske kunstscene EN udtrykker usikkerhed om sin mulighed for at vurdere dette i kraft af sit begrænsede kendskab til den danske kunstscene, men henviser dog til samtaler med andre deltagere, som peger på, at festivalen har styrket samarbejdet imellem kuratorer og kunsthaller. EN påpeger, at en vægtning af det lange stræk er vigtigt i forhold til at opnå resultater i forhold til publikum og internt kunsthallerne imellem: Although an exhausting task this process will only pay dividends in the long term resulting in less isolation of each Kunsthal and more mutual benefit as time goes on (EN p.3). EN fremhæver desuden, at festivalen er med til at udvide byrummet for kunst- og kulturturister, idet disse bliver præsenterede for aktiviteter på mange lokationer. Konkret foreslår EN, at hvert udstillingssted holder en åbningsfest, som vil fremhæve kunsthallernes særkende: I felt like each Kunsthal should have one night of celebration focused on them and an additional separate night of special programming so that everyday of CAF would feel like an opening night rotating around the venues (EN p.3). SA fremhæver, på linje med SS, at festivalen har styrket kunsthallernes relationer: First the organization and production of the festival strengthen the professional art community (SA p. 2). Også de internationale kontakter vurderes at være styrkede: Through the production of the event international and local networks are created and professional skills and knowledge are growing, which will develop the Danish art institutions (SA p. 2). SS mener, at det på nuværende tidspunkt er svært at afgøre, hvorvidt besøgende bliver interesserede i samtidskunst, mens SA har det indtryk, at samarbejdet har øget kendskabet til kunsthallerne, idet det sandsynligvis har tiltrukket førstegangsbesøgende, også fordi festivalen har medvirket til at synliggøre samtidskunsten i det københavnske byrum. 11 Dette knytter an til den problemstilling, som fremlægges i det ovenstående underafsnit Refleksion over valgte metode og relation til rapport fra 2008.

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Daniel Harritz Ph.d.-afhandling, foråret 2013 Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Resume I de senere år er der

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Unge i dialog med kunstmuseerne?

Unge i dialog med kunstmuseerne? Unge i dialog med kunstmuseerne? Om kunstmuseers kommunikation med 20-29-årige på nettet En undersøgelse af, hvordan danske kunstmuseer kan kommunikere med målgruppen 20-29 år gennem brug af strategisk

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere