Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst"

Transkript

1 Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012

2 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den eksterne faglige evaluering 5 Den samlede evalueringsindsats 5 Fremgangsmåde for den faglige evaluering 6 Formål med den faglige evaluering 6 Evaluatorer 7 Metode 7 Refleksion over valgte metode og relation til rapporten fra Sammenfatning af den eksterne faglige evaluering 8 1) Overordnet vurdering af Copenhagen Art Festival 8 2) Festivalens kommunikationsstrategier samt inddragelse af brugergrupper 11 3) Festivalens betydning for synliggørelse og styrkelse af den danske kunstscene 13 4) Festivalens synlighed og international opmærksomhed 14 5) Vurdering af festivalens kvalitet og fremtidig brug af erfaringer 16 Anbefalinger baserede på evalueringen 17 Vedhæftede bilag 18

3 Introduktion Indledende bemærkninger Denne eksterne faglige evaluering er overordnet udfærdiget med henblik på at kunne sammenlignes med rapporten omhandlende U-TURN (2008). 1 Såvel oplægget til evaluatorerne som struktureringen af denne rapport er udført med det størst mulige sammenligningsgrundlag for øje, på trods af at der ikke er tale om samme ekspertpanel som i Festivalen U-TURN (2008) bestod af et udstillings-, aktivitets- og netværksprogram, som primært fandt sted på Carlsbergs grund i Valby, i Kunsthallen Nikolaj samt i byrummet. Festivalprogrammet faldt i to dele. Første del var den såkaldte metaudstilling, der fra iværksættelsen i foråret 2007 fungerede som opvarmningsprogram til festivalens anden del, hovedudstillingen, med mindre udstillinger, seminarer mv., som løb fra 5. september til 9. november Denne opsamlede tråde fra metaudstillingen, og udfoldede et selvstændigt program under en række temaer. I den eksterne faglige evaluering af U-TURN er en nærmere præcisering af projektet en af de konkluderende anbefalinger: Det anbefales imidlertid, at der i den kommende tid arbejdes indgående med at reformulere og klargøre projektets teoretiske grundlag (målsætning, visioner mv.), klart definere dens brand samt at tage hele festivalens organisation op til revision (Marschner 2008: 19). Andre anbefalinger var at lade kunstinstitutioner samarbejde om den næste kvadriennale i 2012, klarere formuleringer af målet/ene med arrangementet samt oprettelse af en kompetence- og erfaringsakkumulerende enhed. Projektet Statens Kunstråd udarbejdede i 2004 et kommissorium for en international festival for samtidskunst i København på baggrund af ønsket om at skabe en tilbagevendende begivenhed i form af en kvadriennale. Den festival, som gennemførtes i 2012, var baseret på et projekt, som blev udvalgt af Kunstrådets bedømmelsesudvalg efter en åben projektkonkurrence med ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden 1. maj På et møde 23. september 2010 blev det af bedømmelsesudvalget besluttet at give 6,7 mill. kr. til projektforslaget Do It Together, som på daværende tidspunkt var eneste tilbageblivende ansøgning, som levede op til de formulerede krav. Bedømmelsesudvalget bestod af: Mads Øvlisen, formand for Statens Kunstråd. Elisabeth Toubro, formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Christine BuhI Andersen, formand for Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg. Lewis Biggs, direktør for Liverpool Biennalen. Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Konsthall. Det valgte projekt bestod af et samarbejde imellem fem kunsthaller i København: Kunsthal Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen Gl. Strand, Nikolaj Kunsthal og Overgaden Institut for Samtidskunst. Bedømmelsesudvalget konkluderede, 2 at de fem institutioner bag forslaget Do It Together havde inkorporeret de anbefalede tiltag, som udvalget tidligere havde fremsat, samt at projektet nu 1 Efter aftale med kontorchef Anette Østerby fra Center for Kunststøtte. 2 Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september 2010.

4 fremstod som en festival, som havde potentiale til at tiltrække et større publikum til udstilling af samtidskunst. Komiteen formulerede en række anbefalinger til videreudviklingen af det valgte projekt 3 til fremlæggelse på et møde med de fem udstillingshaller 30. september Herefter formuleredes en revideret projektbeskrivelse dateret 2. januar 2012, 4 som umiddelbart herefter blev forelagt Kunstrådet. Efter anbefaling fra bedømmelsesudvalget valgtes det nye navn til festivalen: Copenhagen Art Festival (herefter CAF). Festivalens blev ledet af Lene Crone Jensen samt en ledende forening stiftet 1. april 2011 med medlemmerne Stine Bosse (formand), Jens Gehl, Teddy Wivel, Mikkel Harder Munck-Hansen, Kim Fridbjørg og Helle Behrndt. Festivalens program fordelte sig imellem de fem ovennævnte kunsthaller i København, aktiviteter i byrummet, og inkluderede samarbejder med andre af byens kulturinstitutioner. Programmet indledtes med en festivaluge fra 24. august til 2. september med et omfangsrigt program med aktiviteter rettede imod forskellige befolkningsgrupper. Herefter fortsatte udstillingerne frem til ultimo september Det var festivalens ambition at undersøge temaet fællesskab (e. community) 5 et begreb som i projektformuleringen beskrives som værende under forandring i en tid, hvor nye medier åbner for nye kollektivformer, mens traditionelle opfattelser udfordres. Forestillinger om fællesskaber blev under festivalen belyst fra blandt andet et historisk, spatialt, kropsligt, juridisk og mentalt perspektiv. Festivalens samlede budget var i januar 2012 anslået til ca. 14,5 mill. kr. 6 I maj opgjorde CAF, ifølge økonomirapport 3, 7 det samlede budget til at være kr. Desuden bidrager kunsthallerne med en egen-investering på kr (jf. fra Lene Crone Jensen til ANG ). Projektets mål De nedenstående mål er formulerede som en sammenfatning af retningslinjerne for forslag til det bærende projekt i Copenhagen Art Festival. 8 Disse mål, som også var inddragede i oplægget til evaluatorerne, har været retningslinjer for den endelige udvælgelse af festivalens fokus, og evaluatorerne blev opfordret til at fortolke det som Kunstrådets kunstfaglige succeskriterier. Organisatorerne bag CAF formulerede selv en række mål, som også blev udleveret til evaluatorerne. 9 Dog blev der udelukkende stillet krav om en faglig vurdering, ud fra eget indtryk af festivalen og med baggrund i det udleverede materiale. Mål jf. Statens Kunstråds retningslinjer: Festivalen skal kunne formidle samtidskunstens spændvidde fra det politiske til det eksistentielle til en bred offentlighed og skal derfor være synlig og tilgængelig også for nye publikumsgrupper. 3 Jf. Referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 5 Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 6 Som opgivet i CAF budgetopgørelse dateret jf. Dokument med budgetopgørelse pr Jf. Statens Kunstråds sammenfattende dokument beskrivende retningslinjer for ansøgende projekter. Dateret og vedhæftet som bilag. 9 Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag

5 Festivalen skal skabe dynamik mellem kunsten, borgerne og offentligheden. Festivalen skal gøre dette på en måde, som bidrager til at åbne for interessen og kendskabet til samtidskunsten i Danmark ved at behandle temaer, som er relevante og vedkommende for et bredt publikum. Festivalen skal styrke en kontinuerlig og udviklende dialog mellem dansk og udenlandsk kunst. Festivalen skal have en differentieret formidlingsstrategi med et outreach-program, der sikrer at forskellige målgrupper nås. Festivalen forventes at have en høj kunstnerisk kvalitet samt ambitionsniveau, og baserer sig på en original kuratorisk idé med udgangspunkt i både billedkunst og tværkunstneriske elementer. Ledelsen bag CAF formulerede følgende mål i dokumentet CAF project description : [to] ask questions about the ways in which the notion of community is conceived, how it is constituted, and what the implications of constituting the discourse of community in specific ways are for our society (CAF projektformulering p. 3). The aim is to create the greatest possible degree of participation, using artists projects in the public space, workshops, performances and events held by the organising and partnering venues as well as through an extensive learning programme (CAF projektformulering p. 4). The festival seeks to generate interest in, and awareness of contemporary art by addressing themes of relevance to a wide audience, irrespective of age, gender, political conviction or cultural background (CAF projektformulering p. 5). The goal of the [experience and learning] programme is to encourage critical reflections on contemporary art, to stimulate creativity and critical thinking in general through non-didactic approaches, with an emphasis on the individual s own experiences. In order to obtain this the concrete projects will involve means of discussions, presentations, practical assignments and workshop activities (CAF projektformulering p. 6). Baggrund for den eksterne faglige evaluering Den samlede evalueringsindsats Den samlede evaluering består, ligesom det var tilfældet ved den første evaluering af kvadriennalen i 2008, af én intern og to eksterne evalueringer: 1. Intern evaluering. 2. Ekstern administrativ evaluering. 3. Ekstern faglig evaluering.

6 1) Den interne evaluering af Copenhagen Art Festival varetages af festivalens ledelse. Evalueringen tager udgangspunkt i de interne succeskriterier, som indbefatter et afbalanceret budget, at festivalen når ud til et bredt publikum, at der skabes nye publikumsgrupper for samtidskunst, synlighed i medierne, en positiv erfaring med samarbejdet institutionerne imellem samt ambitionen om at festivalen skal have en vedvarende effekt i det offentlige rum. 2) Den eksterne administrative evaluering varetages af konsulent Ole Dalsgaard, direktør i Dalsgaard Technology Strategy, som ligeledes varetog evalueringen af U-TURN (2008). Evalueringen indbefatter analyse af den organisatoriske, styringsmæssige, økonomiske og administrative gennemførelse af Copenhagen Art Festival. 3) Den eksterne faglige evalueringsrapport udarbejdes på baggrund af evalueringer foretagede af Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Kunsthal i Stockholm, Esa Nickle, Managing Director/Producer af Performa, New York og Simon Sheik, selvstændig kurator. Evalueringsansvarlig og koordinator er ph.d. Ann-Sofie Nielsen Gremaud. Oplægget til evalueringens indhold er vedhæftet som bilag. Fremgangsmåde for den faglige evaluering Den eksterne faglige evaluering er varetaget af et panel af tre inviterede evaluatorer med kunstfaglig baggrund samt erfaring med kuratering, som blev udpeget af Statens Kunstråd. De ovennævnte tre evaluatorer har hver udfærdiget en rapport på basis af et oplæg udfærdiget af evalueringskoordinator Ann-Sofie Nielsen Gremaud. Evaluatorernes besvarelser af oplægget er samlede i den foreliggende evalueringsrapport, og foreligger desuden i fuldstændig form som bilag. Formål med den faglige evaluering Formålet med den eksterne faglige evaluering er: at opnå klarhed over hvorvidt Copenhagen Art Festival 2012 har opnået de formulerede mål (se Faglig evaluering oplæg 2012, s.4), at anskueliggøre hvorvidt det fortsat kan anbefales at videreføre arrangementet som en kvadriennale for samtidskunst, at få en kunstfaglig vurdering af festivalens kunstneriske kvalitet, eventuelle svagheder samt potentiale for udvikling.

7 Evaluatorer Simon Sheik (herefter SS), er selvstændig kurator og kunstkritiker. SS har publiceret om og forsket i kuratering og politisk imagination. Sara Arrhenius, (herefter SA) direktør for Bonniers Kunsthal i Stockholm. SA har blandt andet været redaktør for The Nordic Art Review og kurator på Göteborgs Internationella Konstbiennal Esa Nickle (herefter EN) har arbejdet på biennalen Performa (USA) siden EN har en indgående viden om og erfaring med kunstfestivaller i samme skala som CAF. Evalueringskoordinator: Ann-Sofie Nielsen Gremaud (herefter ANG) er ph.d. i visuel kultur, og engageret som koordinator for den eksterne faglige evaluering i oktober og november Metode Line Marschner udarbejdede, i forbindelse med evalueringen af U-TURN i 2008, et oplæg til en kvalitativ undersøgelse, som skulle give evaluatorerne mulighed for en: spontan, bred og kun i begrænset omfang styret faglig vurdering fra hver af de tre evaluatorer (Marschner 2008: 7). Samme metode benyttes i dette års evaluering, efter aftale med Annette Østerby, således at det bedst mulige grundlag for sammenligning opnås. Opbygningen med fem åbent formulerede spørgsmål har vist sig at anspore til en fri og selvstændig evaluering, men har dog også voldt enkelte problemer, som adresseres i det nedenstående. Refleksion over valgte metode og relation til rapport fra 2008 Der har, i dette års evalueringsproces, vist sig at være både fordele og ulemper ved at have sammenlignelighed som en primær metodisk retningslinje. De klare fordele er, i sagens natur, at formen sætter fokus på udvalgte områder, og dermed fremmer muligheden for at sammenligne arrangementerne, og tydeliggøre udvikling samt vedvarende udfordringer. Det var særligt spørgsmål to, som angik festivalens synlighed og markedsføringsstrategi, som skabte usikkerhed hos evaluatorer og nogen utryghed hos arrangørerne. Evaluatorerne henvendte sig flere gange til koordinatoren (ANG) med forespørgsler om uddybende materiale, for at føle sig på sikker grund i vurderingen af dette aspekt. Selvom dette i sig selv er udtryk for engagement og seriøsitet, og selvom arrangørerne af CAF var meget samarbejdsvillige, viste det sig meget omfattende og ikke fuldt ud muligt at henholdsvis fremskaffe og producere det ønskede materiale. Derfor trak besvarelserne af punkt to ud, hvorfor disse findes i separate bilag. Der ses umiddelbart to løsningsmuligheder for fremtidige evalueringsprocesser:

8 1. at fjerne spørgsmål to eller omformulere spørgsmålet, så det ikke afføder et behov for omfattende besøgsstatistikker og lignende opgørelser 10, som viste sig svære at have parat på det givne tidspunkt. 2. at forberede arrangørerne på hvilket materiale, der skal foreligge samt hvornår, således at dette kan indsamles og forberedes i god tid, idet der er tale om en tidskrævende opgave for festivalsekretariatet. Et problem, som kan opstå i forlængelse af sidstnævnte løsningsmodel, er, at der, på det tidspunkt, evalueringen udfærdiges, kan være tale om ufærdige statistikker, hvilket ikke giver et fyldestgørende indtryk at arrangementets egentlige outreach. Hvis der imidlertid kun ønskes en subjektiv vurdering på et grundlag, som ikke er baseret på analyse af data, er der risiko for en uoverensstemmelse imellem vægtningen af outreach hos arrangørerne, og den opmærksomhed som spørgsmålet gives i den eksterne faglige evaluering. Idet formidling og inddragelse af nye grupper var et helt centralt mål for CAF, lå det arrangørerne på sinde, at evalueringen af dette punkt skulle ske på det bedst mulige grundlag. Marschner peger, i rapporten fra 2008, på, at Kunstrådets formulerede formålsbestemmelser ikke er klare, på trods af at disse udgør grundlaget for evalueringen. Der er stadig behov for en øget klarhed og gerne en egentlig præciseret målsætning, som arrangører og evaluatorer kan henvise til som succeskriterium. Marschner foreslår i sin rapport en klar afgrænsning af kortsigtede og langsigtede mål (Marschner 2008:9), hvilket også, på baggrund af dette års eksterne faglige evaluering, synes at være en givtig ramme for en fortsættelse af arrangementet. Sammenfatning af den eksterne faglige evaluering Dette afsnit indeholder en sammenfatning af evaluatorers besvarelser af oplægget. De sammenfattede besvarelser er strukturerede under overskrifter, som refererer til de nummererede spørgsmål, der har ligget til grund for den faglige evaluering. Grundet sproglige forskelle blev SA og EN forelagt en engelsk oversættelse af oplægget (se bilaget Basis for evaluation_english 2012). SS valgte ligeledes at svare på engelsk. Spørgsmålene er i denne rapport gengivet som de forefindes i den danske version af oplægget (Faglig evaluering OPLÆG 2012). Såvel oplæggene som besvarelserne er vedlagt som bilag, således at sidstnævnte ligeledes kan læses i deres helhed. 1. Overordnet vurdering af Copenhagen Art Festival. Herunder en stillingtagen til den generelle kvalitet af arrangementet med kommentarer om de enkelte udstillinger og aktiviteter samt vurdering af, hvorvidt ambitionen om at generere interesse for samtidskunst, samt at engagere de besøgende aktivt, føres ud i livet. Overordnet vurdering Overordnet vurderer de eksterne faglige evaluatorer, at festivalens kunstneriske kvalitet var høj, samt at både det bærende kuratoriske tema fællesskab/community og 10 Evaluatorerne havde bl.a. brug for besøgsstatistikker for det seneste år, oversigter over annoncering, opgørelse af besøg på hjemmesider, oversigt over kommunikationskanaler samt opgørelse af besøg igennem IVOLIT.

9 formidlingsprogrammet fungerede godt. Såvel struktureringen som planlægningen vurderes at være veludført, og programmet beskrives som varieret, havende en stærk tilstedeværelse i byrummet, og værende af internationalt format. Det blev fremhævet af de udenlandske evaluatorer, at det er lykkedes arrangørerne at gøre programmet overskueligt for besøgende uden forudgående kendskab til byen og kunsthallerne. Ligeledes roses de involverede kunsthaller for at have leveret velkonceptualiserede og multifacetterede udstillinger, som fremhævede de enkelte udstillingssteders profil, samtidig med at de omfavnede det fælles tema: As for the exhibitions themselves I found each of them fulfilling, well executed, and, thinking of the usual economic possibilities of these particular institutions, a pleasure to watch. (SS p. 1) I enjoyed all of the exhibitions, the overall level of artistic quality was high and each show had something very memorable and all were well produced and installed. (EN p.1) Kunsthallernes indsats roses af alle tre evaluatorer. SS skriver blandt andet sammenfattende: I think that the festival was a good challenge to the five institutions, and that they rose to the occasion individually (SS p.1). SA og SS fremhæver begge sammenhængen imellem de individuelle udstillinger, det overordnede tema og det offentlige rum: The structuring of the festival as a collaboration between the major art centers in Copenhagen, with additional art projects in public space, created a dense cluster of exhibitions and events, which, I think, produced an intense and multifaceted experience of the diverse proposals offered by the different venues (SA p.1). SS skriver: In my opinion, it is exactly such a plethora of different approaches that can raise the profile and possibility of contemporary art in society, and as such I would rate the festival a formal success (SS p.2). Ifølge SS gav festivalen, via et varieret program, offentligheden mulighed for at engagere sig i nutidskunsten, på dennes præmisser, som et fragmenteret og pluralistisk felt (jf. SS p.1). Der fremhæves dog også enkelte overordnede kritikpunkter. Det vurderes at enkelte performances ikke fremstod som effektive i det omgivende byrum, samt at aktiviteterne udenfor kunsthallerne generelt var spredt på for mange lokaliteter, og i nogle tilfælde svære at lokalisere: In my view, the many activities outside of the exhibitions were a little to spread out geographically, and the many different venues for screenings, talks and performances were slightly confusing to the public (SS p.1). Desuden fremhæves det at festivalen, med et bredt tema som community/fællesskab, kunne have haft gavn af strammere fælles kuratorisk styring og redigering. Enkeltstående udstillinger Programmet roses for at muliggøre flere forskellige former for interaktion med kunsten og beskuerfællesskaber, som inkluderer IVOLIT, de teoretiske seminarer og talks samt de forskellige udstillinger (jf. SS p.2). SS ønsker ikke at foretage konkrete bedømmelser af enkelte udstillinger eller kunstnere, men konkluderer om udstillingerne, at festivalen som ramme, inklusiv bevillingen, har givet kunsthallerne mulighed for at leve op til en høj standard: As stated above all exhibitions very well executed and conceptualized, and it was a pleasure to see that the festival could

10 enable these institutions to produce exhibitions of such a high standard, something they otherwise do not have the budgets, but, arguably also, the frame to do (SS p.1). En af evaluatorerne fremhæver de udstillinger, som samstiller to kunstneres værker fremfor gruppeudstillingerne: I preferred the two-artist approach of Charlottenborg and Overgaden to the larger group show format on this occasion (EN, p.1). Også soloudstillingen af Koesters værker roses som en god prioritering: For me the inclusion of a large solo presentation with the Danish artist Joachim Koester at Charlottenborg added an interesting and surprising break with the conventional survey mode of the festival format (SA p.1). Det fremhæves desuden, at kunsthallerne har formået at bibeholde deres unikke profiler, og har ladet disse træde klart frem for de besøgende: Within the frame of the festival I think the visibility of the individual artistic profile of the institutions added to the quality of the festival. It gave the audience the possibility to experience different curatorial proposals in relation to the overall theme, which gave the festival a more complex, layered and interesting character (SA p.1). De forskellige former for udvidelser af udstillingerne i byrummet samt inddragelse af performances roses af en evaluator: I appreciated the efforts to animate and extend some of the exhibitions in some way such as the performance in the Joachim Koester exhibition, the Dias & Riedweg Moving Truck from the Nikolaj show, Song Dong at GL Strand and the many layers and extensions of Ruth Ewan s project into Christiania and around the city (EN p.1). SA udtrykker en oplevelse af, at institutionerne overvejende har valgt veletablerede kunstnere, og peger på, at det kunne have været interessant at inkludere flere kunstnere i begyndelsen af deres karriere. Dermed ville publikum have en oplevelse af, at kunne opdage nye navne i en kontekst, hvor der også udstilles velkendte værker (jf. SA p.1). Kuratoriske overvejelser Evaluatorerne fremhæver både positive og negative aspekter af valget af det overordnede tema. Både temaets som ordnende princip og dets konkrete associationer kommenteres. Det sidste påpeges af EN: As a curatorial premise, community is a concept that can be too easily applied to everything and anything, leading to a confusion of emphasis and focus as evidenced by the very forced panel discussion about artists who work with communities at Loppen (EN, p.1). SS anerkender den åbenlyst store mængde research, der ligger bag den kuratoriske vision, som blev fulgt af alle kunsthallerne, men tilføjer at helhedsindtrykket kunne have haft gavn af en højere grad af interaktion og forbindelse imellem de forskellige aktiviteter: However, it is also my impression that the many parts to the projects were not thoroughly integrated, actually it would seem that the purpose was to present something multi-facetted rather than a single vision, that as horizontal in its structural and curatorial form rather than punctual (SS p.1).

11 SA peger på, at festivalen desuden kunne have nydt godt af flere mindre og eksperimentelle kuratoriske initiativer (jf. SA p.1). 2. Vurdering af festivalens synlighed samt inddragelse af både eksisterende og nye brugergrupper. Herunder vurdering af sammenhæng imellem kommunikation/medieflade og ønsket om at tiltrække besøgende fra fire demografiske målgrupper: Users of contemporary art, Users of cultural events, Users of the city, International visitors (Jf. CAF projektbeskrivelse af ) samt en uddybelse af hvilke grupper, som er blevet tilgodeset i markedsføring og realisering af festivalens aktiviteter. Markedsføring Det er en central pointe hos SS, at man i en fremtidig markedsføringen bør fokusere på en viral strategi, som bygger på en positiv omtale i kunstkredse, offentlighed og medier. Det fremhæves, at et fokus på kvalitet og et godt program vil føre til en naturlig og afgørende opmærksomhed: The international reputation and recognition of the event has to do with vision and curation, primarily, which can then be marketed (SS_II). One have to first gain the attention of the international artworld, and expand outwards from the insiders (the same logic as in gentrification processes) (SS_II). I relation til de praktiske foranstaltninger kritiserer EN, hvad hun betegner som mangelfuld information på de ophængte reklamebannere og plakater: The banners and posters didn t have any information on them or enough information to send someone somewhere from seeing them (EN p.2). EN påpeger desuden, at hun oplevede uklare signaler ved indgange og mangelende information om events udenpå bygningerne. Programavisen får ros af evaluatorerne som et godt, informativt og tilsyneladende populært tiltag, omend EN foreslår et mindre format: I thought that the program as newspaper format was good but that it was a pain to carry it around everywhere ( ) (EN p.2). I relation til markedsføring rettet imod udenlandske besøgende, som også berøres under punkt fire, er EN kritisk: The international reach via the internet and Facebook was not very strong ( ). Også hjemmesiden kan, ifølge EN, være mere informativ: I found the website to be uninviting and lacking in content that would have drawn me in as an International Visitor (EN mail ). Som forslag til tiltag i forhold til international markedsføring foreslår EN to mulige forbedringsstrategier: From my own experience I would put a dollar figure of $30,000+ in international print and on-line advertising alone. Otherwise do great programming and keep the profile of CAF in the international art press as much as possible and the international visitors will find their way to you (EN mail ).

12 Synlighed i det offentlige rum Både facebooksiden, avisprogrammet og synligheden i det offentlige rum får samlet set ros af SA. EN påpeger, at øget skiltning og information ville have hjulpet udefrakommende besøgende: in a hurry it was hard for me to locate several places while I was there and I would have easily given up (EN p.2). EN påpeger desuden, at ILOVIT så ud til at lide under at måtte konkurrere med indkøb omkring Højbro Plads, hvorfor en anden placering kunne være en fordel i forbindelse med et fremtidigt lignende initiativ (jf. EN p.2). Målgrupper og outreach SS påpeger at besøgstallenes fordeling peger på en overvægt af kunstbrugere, da de viser udstillingernes popularitet fremfor de særlige events. Dette leder SS til at foreslå en fremtidig højere vægtning af kunstudstillinger til fordel for andre aktiviteter: The strength of the organizers seems to be within art rather than entertainment. This is hardly surprising, given their history, but it has also shown itself to have potential in terms of gaining an audience, and as such the current crave for event-like structures such as festivals needs to be reconsidered by the arts council. Could one not simply let the institutions do what they do best? (SS_II). SS fremhæver også det opnåede besøgstal som en positiv indikator for festivalens fremtid: This is highly positive and should provide a good basis for the solidification of the festival in the future, particularly in reaching tow of its targeted groups, users of contemporary art and users of the city (SS_II). EN beskriver ligeledes, at stederne, baseret på overordnet indtryk, var velbesøgte, og at stemningen ved udstillingerne var god: The public programs for CAF were a big success judging from the attendance estimates (EN mail ). Hun foreslår dog at prioritere gratis indgang til kunsthallerne: As a more general recommendation I think that the five Kunsthals would be better off having free entry in general and finding different ways to generate income (EN p.2). EN fremhæver at IVOLIT ikke nødvendigvis var et optimalt tiltag i forhold til at engagere nye grupper i det offentlige rum, da deltagerne ikke formåede at engagere forbipasserende i tilstrækkelig grad: Many times I heard many passersby ask What is it followed by It s art in a dismissive way. I felt like volunteers could have been doing more to engage passersby especially around ILOVIT and the five main venues handing out programs and inviting people in or letting them know that something was happening soon (EN p.2). Også inddragelsen af fagfolk kunne ifølge SS have været optimeret: The visibility for the art professional audience could have been higher with a stronger presence in media directed to this group, such as E-flux and international art magazines, but also with a larger guest program during the opening days (SA_II p.1). SA kalder dog festivalen både tilgængelig og synlig, og overordnet roses undervisningsprogrammet af både SA og SS.

13 Kommentarer til evalueringen I forhold til den data og information, som lå til grund for den eksterne faglige vurdering af, hvorvidt de forskellige målgruppe blev tilgodeset, påpeger evaluatorerne, at det har været svært at komme med endelige og kvalificerede domme. Vurderingerne er derfor, som resten af rapporten, baserede på evaluatorernes analyser af både data og individuelle oplevelser ved deltagelse i festivalen. SA uddyber: It would have facilitated the evaluation to receive a more complete image of the communication strategy of the festival (SA_II) Overvejelser over festivalens betydning for synliggørelse af nutidskunsten og almen styrkelse af den danske kunstscene. Herunder om festivalens aktiviteter afspejler ambitionen om at bringe spørgsmål om fællesskab i spil (Jf. CAF projektbeskrivelse af ). Betydning for den danske kunstscene EN udtrykker usikkerhed om sin mulighed for at vurdere dette i kraft af sit begrænsede kendskab til den danske kunstscene, men henviser dog til samtaler med andre deltagere, som peger på, at festivalen har styrket samarbejdet imellem kuratorer og kunsthaller. EN påpeger, at en vægtning af det lange stræk er vigtigt i forhold til at opnå resultater i forhold til publikum og internt kunsthallerne imellem: Although an exhausting task this process will only pay dividends in the long term resulting in less isolation of each Kunsthal and more mutual benefit as time goes on (EN p.3). EN fremhæver desuden, at festivalen er med til at udvide byrummet for kunst- og kulturturister, idet disse bliver præsenterede for aktiviteter på mange lokationer. Konkret foreslår EN, at hvert udstillingssted holder en åbningsfest, som vil fremhæve kunsthallernes særkende: I felt like each Kunsthal should have one night of celebration focused on them and an additional separate night of special programming so that everyday of CAF would feel like an opening night rotating around the venues (EN p.3). SA fremhæver, på linje med SS, at festivalen har styrket kunsthallernes relationer: First the organization and production of the festival strengthen the professional art community (SA p. 2). Også de internationale kontakter vurderes at være styrkede: Through the production of the event international and local networks are created and professional skills and knowledge are growing, which will develop the Danish art institutions (SA p. 2). SS mener, at det på nuværende tidspunkt er svært at afgøre, hvorvidt besøgende bliver interesserede i samtidskunst, mens SA har det indtryk, at samarbejdet har øget kendskabet til kunsthallerne, idet det sandsynligvis har tiltrukket førstegangsbesøgende, også fordi festivalen har medvirket til at synliggøre samtidskunsten i det københavnske byrum. 11 Dette knytter an til den problemstilling, som fremlægges i det ovenstående underafsnit Refleksion over valgte metode og relation til rapport fra 2008.

14 Fællesskab som bærende koncept SA mener, at temaet fællesskab blev afspejlet i både events, diskussionsseminarer og i kurateringen. Dog fremhæver hun, at der ikke var mange værker/udstillinger, som reelt inddragede beskuerne i en interaktion. SS opfordrer til refleksion over, hvordan man ønsker relationerne imellem tema og kuratering: It is a matter of what balance one wants to achieve, and obviously the result of the division of curatorship onto each institution doing their own thing, in line with their overall programming and profile. It should be discussed whether this is the best model for a festival (SS p.3). SS understreger, at dette ikke er ment som en kritik, men som et oplæg til fremtidige overvejelser. SS er dog kritisk overfor kroppen som fokus og optik: I would have to say that I am mostly critical of the discursive program, since I found the focus on the body as slightly puzzling, and that it does not suffice to say that the body is primary for experience and thus for community! (SS p.3). SS udtrykker desuden ærgrelse over, at community art ikke fyldte meget i programmet. EN konkluderer, at temaet fællesskab/community primært fungerede godt på det organisatoriske plan: Certainly as an organizing concept and collaborative model the idea of community was well played but was not equally as successful as a curatorial theme (EN p.3). SS opfordrer til, at et tema for festivalen udnyttes til at understrege heterogenitet og åbenhed: The model chosen by the festival could instead allow for difference in the sense of very different curatorial approaches in the individual exhibitions, which would in turn unfold the discussion on community as a theme through very different formal and politicoaesthetic practices (SS p.2-3). SS er usikker på, hvorvidt ILOVITs relation til temaet skulle forstås som en samfundskritik: Was the festival s point to say that community is today based on consumption as participatory form? (SS p.4). 4. Overvejelser over hvorvidt Copenhagen Art Festival kan siges at være en hovedbegivenhed i dansk kunstliv, som tiltrækker international opmærksomhed. I denne forbindelse overvejelser over festivalens internationale synlighed, samt hvorvidt CAF har styrket mødet imellem den danske og udenlandske kunstscene. Festivalen som central begivenhed og international synlighed EN fremhæver vigtigheden af kendte internationale navne, eller et stort dansk navn som Lars von Trier, i fremtidens markedsføring af festivalen: Without major international artists to headline CAF I am not sure that it can draw international attention (EN p.4), men også at denne inddragelse ikke bør resultere i et eurocentrisk program: The line-up of artists felt very Euro-centric and the inclusion of many international artists through group shows was a little misleading as most of their contributions were small and often pre-existing works (EN

15 p.4). I forhold til markedsføringsstrategier og synlighed generelt, fremhæver EN sin erfaring fra arbejdet med Performa, hvor markedsføringen fra begyndelsen var viral, og derfor kun udgjorde 10% af budgettet (jf. P. 4 EN). Denne strategi vurderer EN, kan være en givtig inspiration i udviklingen af Copenhagen Art Festival. SA var imponeret over den opmærksomhed, som festivalen opnåede i udenlandske medier: I was impressed that despite the limited communication resources important international press and professionals was present at the opening and that the festival has attained reviews and comments in international media of different types, both professional publications and more mainstream media (SA p.3). SA påpeger dog, at festivalen kunne have haft gavn af mere bistand til international marketing: The help of a professional pr and marketing agency with an international profile would probably have increased the international presence and visibility (SA p.3). EN fremhæver desuden, at international opmærksomhed som oftest er resultatet af en langsigtet strategi og tilstedeværelse: That kind of impact is definitely a long-term project and is one of the reasons why I would advocate for continuing with CAF and with the organization that has been put in place. Continued monitoring, assessment, feedback, recalibration and development will only improve on what has been achieved with both U- Turn and CAF to create a very relevant and exciting event in the future (EN p.4). SS påpeger nødvendigheden af en skarp profil og en afvejning af begivenhedens primære fokus, og henviser til, at retningslinjerne har været vage: In the case of the Copenhagen Art Festival, it seems to me that one has tried a little bit of everything, presumably due to the brief given by the Arts Council. Such a generalist approach will never be truly successful, though. ( ) In order for the festival to be a key event for the art scene, it needs to combine two elements, the dynamics/discussions of the scene itself, and its connection to international discourses and attentions (SS p.4) og uddyber: It is, for example, something entirely different whether one wants to extract from local concerns, discussions and methods among artists and present this internationally, or whether one wants to present new and engaging international artists and discourses to the Danish art scene and a Danish public (these last two categories not necessarily being the same) (SS p.4). SS kommer med nærmere anbefalinger knyttede til de to potentielle foki: In the first case, which we can describe as a promotion of Danish artists, it would require careful curatorial articulation, but also an artistic quality and a scene in the making (which cannot be achieved by curation alone), and a strategy of international communication and marketing. In the second case, the import of international artists, it would be important to clarify whether this exhibitionary strategy was aimed at a local audience or the international artworld. If the latter was to be the case, for example, surely a much higher budget, more aggressive marketing and, most importantly a dedication to longevity and patience, i.e. the creation of a recurrent event of international stature, would be absolutely necessary (SS p. 4). Dette synspunkt understøttes af SAs evaluering (jf p. 2 SA). SA vurderer, at festivalen lever op til internationale standarder, således at potentialet for international opmærksomhed og anerkendelse er til stede (SA p.2). SA anbefaler, at man i højere grad inviterer kunstfaglige kollegaer til at deltage i programmet: One way to

16 counteract the stronger accessibility for the local audience and to raise international interest would be to connect more actively to an international discussion in contemporary art by inviting not only artists, but also other key figures on the international scene, curators, critics or theorists to take part in the program (SA p.2). SA anbefaler desuden en international konference samt udgivelse af gennemarbejdede kunstfaglige publikationer. I relation til internationalisering anbefaler SS et fokus på kunstnerne, fremfor på institutionerne: The festival should facilitate the art scene, and through this the institutions, and not fund the institutions (SS p.4). SS påpeger desuden, at festivalen efter hans mening ikke har opnået international opmærksomhed, og at strategien for international markedsføring virker uklar (jf. SS p.5). Festivalen som kvadriennale EN citerer en New York baseret journalist for at fremhæve forvirringen om, hvorvidt CAF er brandet som en festival eller en biennale, og uddyber, hvorfor betegnelsen festival ikke er optimal i internationalt øjemed: The word festival to me, and many others implies an annual event aimed at regional audiences (EN p.4). EN peger på, at imens konceptet festival er rettet imod et lokalt eller regionalt publikum, vil en fremhævelse af biennale- eller kvadriennaleformen appellere til et internationalt publikum: I hope that everyone involved with CAF will convene to consider this very important issue as you only have one or two chances to establish international credibility (EN p.4). EN tilføjer, at forventninger til en kvadriennalen, qua den lange forventningsopbygning, vil være højere end til en biennale. 5. Vurdering af om festivalens kvalitet og opfyldelsen af de angivne mål lægger op til en videreførelse af arrangementet. Herunder vurderinger af hvorledes erfaringer fra CAF kan bruges i fremtiden samt faglige anbefalinger. Centrale erfaringer til fremtidige arrangementer EN påpeger, at projektgruppen bag CAF har stået med en stor opgave: I found it very interesting that CAF was initiated by the Arts Council but then left to its own devices to develop and present the entire project from scratch and building a functioning infrastructure in a very short period of time a Herculean task! (EN p.5). SA fremhæver det gode samarbejde imellem kunsthallerne, som har affødt værdifulde erfaringer for det fremtidige arbejde: The alliance created strong synergies, a visibility for a type of art institutions not so known for the larger public and a communal platform for exchange of knowledge that could be very useful in future work (SA p.4). SS advarer, på linje med de andre evaluatorer, imod hver gang at begynde arrangementet forfra: Certainly, this edition will be bale [sic] to provide valuable experiences in terms of organization and communication with audiences, that should not be lost, which is why that any other form of continuation, such as starting a new festival and organization somewhere else, with a totally other group of institutional partners, would be completely counterproductive (SS p.5). EN foreslår at bruge de opnåede erfaringer til en effektivisering via en permanent organisatorgruppe: It is vital to be able to have a permanent central organizing team that can build relationships, develop strategies and build on previous experience (EN

17 p.5). Som en faglig anbefaling nævner SA et fremtidigt øget fokus på kunstfaglige udvekslinger så som konferencer, seminarer, workshops, samt på inkludering af nye grupper via overlapping med nye medier og lign. Evaluatorerne anbefaler desuden et øget fokus på kuratorer og kunstnere i starten af deres karriere. Vurdering af fremtidigt potentiale EN konkluderer, at arrangementet, med enkelte modifikationer, har potentiale til at opnå en status som central dansk kunstbegivenhed: I feel that with some modifications to the structure and branding of the event I am sure that CAF can go on to become a much anticipated and appreciated event (EN p.4), og fremhæver den gode ramme, som begivenheden udgør for udefrakommende ved et besøg i byen. Om festivalens potentiale siger EN desuden: CAF has the opportunity to fill in some of the gaps that might exist such as ambitious temporary public art and public projects, events that highlight emerging and established Danish artists on an international platform alongside international art stars, increase the use and appreciation of the five Kunsthals by locals and visitors alike, and present visual art performance and multi-disciplinary projects by contemporary artists (EN p.5). Desuden påpeges det, at de udfordringer, som festivalen har haft, må regnes som resultater af, at CAF er en nystartet arrangement. For SS er det centralt, at arrangementet i fremtiden afholdes med kortere mellemrum, hvilket han vurderer, vil gavne på flere niveauer: The scene, the discussions and the personnel changes too much in any four-year span (SS p.5). SA konkluderer på linje med SS: If the festival will be repeated continuously with shorter intervals it could become a signature event for Copenhagen and Denmark (SA p.3). Anbefalinger baserede på evalueringen Evaluatorerne anbefaler samstemmende et fokus på kontinuitet og kompetencebevaring, hvilket kan opnås igennem et fast samarbejdsteam eller sekretariat, som det også blev foreslået i evalueringen fra Der er ikke fuld enighed om at fravælge festivalformen, da SA fremhæver dette format som givtigt i forhold til at tiltrække et lokalt publikum og engagere nye brugere (jf. SA p. 3). Samtidig anbefaler hun en udvidet platform for professionelle gæster, så som workshops og publikationer (jf. SA p. 3). Evaluatorerne adresserer arrangementets hyppighed som et påtrængende spørgsmål, ligesom det også var tilfældet i den eksterne faglige evaluering af U-TURN. I forhold til det fremtidige format anbefaler SS og EN en biennale eller triennale fremfor en kvadriennale (som samtidig betegnes som festival): It will be a challenge to retain audience interest and anticipation if the event remains a quadrennial and I would recommend that it be a triennial at the very least if not a biennial (EN

18 p.4). Under alle omstændigheder anbefaler EN en afklaring af dette forhold: I would recommend that CAF becomes more articulated in terms of international artists and that the issue of what it is biennial or festival - gets resolved (EN p. 5). SS uddyber: In either case, it would require an organization that could ensure continuity, which means strengthening the festival s secretariat (SS p. 5). Festivalbetegnelsen mener de to ovennævnte evaluatorer blot sender forvirrende signaler. Overordnet anbefales det at der sættes flere penge af til internationalt profilerede kunstnere, en fast organisatorgruppe/et sekretariat samt at der inkluderes flere institutioner og gerne udvalgte gæstekuratorer (jf. SA p.4). Som led i en fremtidig profilering anbefaler SS, at begivenheden centreres omkring et klart defineret og afgrænset fokus: The festival cannot do everything, and I believe that its specificity and specialization is key to its future success and survival, both locally and internationally, in what is a highly competitive environment of event, festivals and biennales (SS p. 5). EN opsummerer sine primære anbefalinger i tre punkter, som vedrører planlægning, profilering og marketing: 1. If CAF is hoping to attract visitors and journalists from the US don't open the festival in August. The last week of August is a sacrosanct vacation time for the art world. 2. Branding and being bold, audacious and ambitious is everything. 3. Involve the artists and curators in the press and promotion and foreground them as much as possible (EN p.5). Og som en afsluttende hilsen til organisatorerne skriver EN: I would be delighted to lend my experience and knowledge in the future it I can be of any assistance and send you all a very hearty congratulations for a job very well done! (EN p.5) Således lægger evaluatorene overordnet vægt på afklaring af mål, kontinuitet, profilering og kompetencebevaring i deres anbefalinger til en fremtidig udvikling af arrangementet. Ann-Sofie N. Gremaud Evalueringskoordinator Vedhæftede bilag: Oplæg til evaluering (engelsk og dansk). Evalueringer fra SA, EN og SS samt separate besvarelser af spørgsmål to. Kort sammenfatning af evalueringer. Projektformulering dateret 2. januar 2012,CAF Statens Kunstråds sammenfattende dokument beskrivende retningslinjer for ansøgende projekter, dateret

19 OPLÆG August 2012 Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival 2012

20 Baggrund Statens Kunstråd udarbejdede i 2004 et kommissorium for en international festival for samtidskunst i København på baggrund af ønsket om at skabe en tilbagevendende begivenhed i form af en kvadriennale. Den festival som gennemføres i 2012 er baseret på et projekt som blev udvalgt af Kunstrådets bedømmelsesudvalg efter en åben projektkonkurrence med ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden 1. maj På et møde 23. september 2010 blev det af bedømmelsesudvalget besluttet at give 6,7 mill. kr. til projektforslaget Do It Together som på daværende tidspunkt var eneste tilbageblivende ansøgning som levede op til de formulerede krav. Bedømmelsesudvalget bestod af: Mads Øvlisen, formand for Statens Kunstråd. Elisabeth Toubro, formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Christine BuhI Andersen, formand for Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg. Lewis Biggs, direktør for Liverpool biennalen. Sara Arrhenius, direktør for Bonniers Konsthall. Det valgte projekt bestod af et samarbejde imellem fem kunsthaller i København: Kunsthal Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen Gl. Strand, Nikolaj Kunsthal og Overgaden Institut for Samtidskunst. Bedømmelsesudvalget konkluderede 1 at de fem institutioner bag forslaget Do It Together havde inkorporeret de anbefalede tiltag, som udvalget tidligere havde fremsat, samt at projektet nu fremstod som en festival, som havde potentiale til at tiltrække et større publikum til udstilling af samtidskunst. Komiteen formulerede en række anbefalinger til videreudviklingen af det valgte projekt 2 til fremlæggelse på et møde med de fem udstillingshaller 30. september Herefter formuleredes en revideret projektbeskrivelse dateret 2. januar som umiddelbart herefter blev forelagt Kunstrådet. Efter anbefaling fra bedømmelsesudvalget valgtes et nyt navn til festivalen som siden har været betegnet Copenhagen Art Festival. Festivalens ledes af Lene Crone Jensen samt en ledende forening stiftet 1. april 2011 med medlemmerne Stine Bosse (formand), Jens Gehl, Teddy Wivel, Mikkel Harder Munck-Hansen, Kim Fridbjørg og Helle Behrndt. Festivalens program fordeler sig imellem de fem ovennævnte kunsthaller i København, aktiviteter i byrummet og inkluderer samarbejder med andre af byens kulturinstitutioner. Programmet indledes med en festivaluge 24. august til 2. september med et omfangsrigt program med aktiviteter rettede imod forskellige befolkningsgrupper. Herefter fortsætter udstillingerne frem til 21. september Det er festivalens ambition at undersøge temaet fællesskab (e. community) 4 et begreb som ifølge projektformuleringen er under forandring i en tid hvor nye medier åbner for nye kollektivformer, mens traditionelle opfattelser udfordres. Forestillinger om fællesskaber vil under festivalen blive belyst fra blandt andet et historisk, spatialt, juridisk, kropsligt og mentalt perspektiv. 1 Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. referat af bedømmelsesudvalgsmødet 23. september Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag. 4 Jf. Projektformulering dateret 2. januar Vedhæftet som bilag.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ekstern faglig evaluering af. U-TURN kvadriennale for samtidskunst

Ekstern faglig evaluering af. U-TURN kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af U-TURN kvadriennale for samtidskunst December 2008 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 PROJEKTET 3 PROJEKTETS MÅL 4 BAGGRUND FOR DEN EKSTERNE FAGLIGE EVALUERING 5 DEN SAMLEDE

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere