BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft"

Transkript

1 BALANCENS KUNST En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, cand.merc.(kom), 2007 Censor: Afleveret:

2 Balancens kunst En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, Cand.merc.(kom.), 2007 Antal anslag i opgaven:

3 ABSTRACT INTRODUCTION Creating, planning and staging a major international event is no easy task. Large scale events are, by nature, complex productions and the risk of their failure is, accordingly, considerable. Such an outcome, often with the world watching, would be devastating for the reputation and branding of the host country. It is therefore of utmost importance that the organization responsible for the event, in most cases a temporary and independent project organization, is up to the task in such a way as to maximize the likelihood of the event s success. MOTIVATION & RESEARCH QUESTION Research on more traditional organizations stress that organizational culture plays a significant role for the effectiveness, and hence the success, of an organization. This is especially the case if an organization aligns its culture and the conditions under which it is to perform. Yet almost no research has been conducted on culture in event organizations. In order to shed more light on this gap in the literature, I have used Outgames, a newly established event organization, as a case study to investigate the following research question: What kind of organizational conditions and organizational culture characterize the newly established event organization Outgames and how does the organizational culture support the organizational conditions? OUTGAMES ORGANIZATIONAL CONDITIONS Basing my analysis on Lundin & Söderholm s (1995) temporary organizations, I conclude that one overarching organizational condition is prevalent for Outgames a paradox between a creative focus and a control focus This paradoxical condition presents two challenges for Outgames culture: 1) The simultaneous demand for the organization to be creative and control focused from project start to project finish, and 2) an inevitable cultural change is required where the organization must transition from a predominantly creative focus in the event s early phases to a mainly control and stability focus in its later phases. OUTGAMES ORGANIZATIONAL CULTURE Next, I analyse the cultural characteristics of Outgames based on Schein (2004) and Cameron & Quinn (2006). I conclude that Outgames seems to be dominated by a very strong entrepreneurial and creative culture which focuses on team work and innovation, most likely influenced in its creation by the organization s facilitating, motivating and creative leader. According to Cameron &

4 Quinn s Competing Values Framework the culture of Outgames can therefore be characterized as a clan- and adhocracy culture. DOES THE CULTURE SUPPORT THE CONDITIONS? Much seems to point in the direction that Outgames culture does not support the two identified challenges presented by the paradoxical condition between creativity and control. In this respect, Outgames has an unbalanced culture favouring creativity over control. Likewise its team members and leader exercise the same preference for creativity instead of control. This indicates that the culture of Outgames is not able to encourage behaviours which are simultaneously creative and control focused throughout the duration of the project. Furthermore, Outgames might find it difficult to initiate the cultural change required during the project because the cultural traits of an organization at inception tend to persist throughout its lifetime. Complicating matters more, the time available for effectively transforming Outgames culture, i.e. to a control focus, is very short, a mere two and a half years, and is known to be a struggle even when much larger time windows are available for traditional organizations. Both of these challenges indicate that Outgames will, short of an effective transition, encounter problems when the need for more control, stability and routine arises in the project s later phases. CONCLUSION Consequently, the director of Outgames and the event team must be very aware of how to cope with the paradox between creativity and control if they want to increase their chances of producing a successful event that can positively add to the reputation of Denmark in the globalized world. This leads me to propose the following advice to Outgames:! Outgames should complement the existing workforce with more control- and structure minded employees and do their best to include the world views of the new employees in the existing culture! The director should constantly be aware of the need to change/adjust the organizational culture through his leadership style! An internal awareness of the necessity to be more control- and structure focused should be created in the team! Outgames support groups should closely observe how the organization continually handles the paradoxical condition between creativity and control.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INTRODUKTION... 7 Problemfelt... 9 Problemformulering Begrebsafklaringer Specialets komposition Afgrænsning Empirisk afgrænsning Analytisk afgrænsning Præsentation af Outgames DEL 2: METODE...20 Valg af undersøgelsesdesign Valg af undersøgelsesmetoder Semistrukturerede interviews Observationsnoter Sekundærdata OCAI-instrumentet Valg af analysemetoder Validitet og reliabilitet Metodekritik DEL 3: TEORETISK AFSÆT...32 Eventorganisationer Fænomenet organisationskultur Organisationskultur som succesfaktor The Competing Values Framework... 41

6 DEL 4: ANALYSE...45 Analyse 1: de Organisatoriske vilkår Opgaven Tiden Teamet Forandring Delkonklusion på vilkårsanalysen Analyse 2: Organisationskulturen Kant og kreativitet som dominerende træk Åben og demokratisk ledelsesstil Fladt hierarki og kreative individer i teamet Åbent og fordomsfrit arbejdsmiljø Delkonklusion på kulturanalysen DEL 5: DISKUSSION...73 Kreative processer fremmes på bekostning af kontrol Er en forandring af kulturen mulig? DEL 6: KONKLUSION...81 Kreativitet vs. kontrol et paradoksalt vilkår En kreativ kultur i Outgames Outgames må have fokus på kulturen DEL 7: PERSPEKTIVERING...85 DEL 8: LITTERATURLISTE...88

7 FIGUR- OG TABELOVERSIGT FIGURER: F i g u r 1: Specialets komposi t i o n ( e g e n t ilblivelse) F i g u r 2: Scheins kulturanalyseni v e a u e r (egen t i l b l i v e l s e ) F i g u r 3: Sammenhængen ml. organisationskultur og vilkår F i g u r 4: The Competing V a l u e s F r a m e w ork of culture (Quinn 1988; Cam e r o n & Quinn 2006) 4 2 F i g u r 5: Usikkerhed og kompleksitet forbu nd e t m e d events (Shone & Parry 2004) F i g u r 6: Eventorganisationens projektfaser ( egen t i l b l i v e l s e e f t e r Bowdin 2006) F i g u r 7: Vilkårets krav t i l organisationsku l t u r e n s e g enskaber (egen tilblivelse) F i g u r 8: Organisationskulturprofil for Outgames ( egen tilblivelse) TABELLER: T a b e l 1: Empirioversigt T a b e l 2: Forskellen mellem tilbagevend e n d e og u n ikke opgaver (Lundin & Söd e r h o l m ) 3 5 T a b e l 3: Interviews T a b e l 4: Sekundærdata

8 DEL 1: INTRODUKTION

9 DEL 1: INTRODUKTION I oplevelsesøkonomien konkurrerer såvel byer, regioner, nationer som hele verdensdele om at efterkomme det moderne menneskes ønske om unikke og spændende oplevelser (Lund, Nielsen, Goldsmith, Dahl & Martinsen 2005: 33). I oplevelsesøkonomien er nationers, regioners og byers evne til at brande sig gennem oplevelser desuden blevet fremhævet som en afgørende faktor for at sikre den økonomiske vækst i et globalt konkurrencepræget marked. En bestemt type oplevelser skiller sig ud som en potentiel mulighed for at opnå succes i oplevelsesøkonomien. Det drejer sig om store internationale events med potentiale til at tiltrække sig både mediernes, sponsorernes og turisternes interesse. I Danmark har vi gennem de seneste år set store events, som fx H.C. Andersen året 2005 og MTV Awards 2006, og der tales sågar om Danmark som potentiel værtsnation for OL i Den danske regering har ligeledes proklameret, at den ønsker at tiltrække flere store internationale events og at den vil være med til at professionalisere håndteringen af dem (Regeringen 2003). Netop håndteringen af store internationale events kan vise sig at være en markant udfordring. Konsekvenserne af en fejlslagen event kan være store og give grimme ridser i branding-lakken både lokalt og internationalt. Det skyldes, at det ofte er skatteydernes penge, der er på spil, samt at mange forskellige interessenter er involverede i de store events. Som eksempel på dette kan nævnes den store HCA event i 2005, hvor sekretariatschef Lars Seeberg måtte gå af som følge af eventens markante underskud. Underskuddet og sekretariatschefens fratrædelse førte til en del negativ presseomtale, hvilket ikke just var positivt for den forventede branding-effekt af eventen. Ansvaret for at arrangere en stor international event udlægges ofte til, hvad man kan betegne som en midlertidig, selvstændig projektorganisation (herefter blot eventorganisation ). Det er en organisationsform, som er kendetegnet ved en afgrænset levetid, som eksisterer uafhængigt af en moderorganisation, og som er skabt med det ene formål at løse et konkret projekt. (Løwendahl 1995). Der er med andre ord tale om en speciel organisationsform, som i højere og højere grad også vinder udbredelse i andre sammenhænge end events - fx i IT industrien, designbranchen og biotekindustrien (Whitley 2006: 84). Det skyldes, at den midlertidige selvstændige organisationsform opfylder de krav, nutidens og fremtidens turbulente verden stiller til innovation og kreativ nytænkning (Lundin & Steinthorsson 2003). 8

10 DEL 1: INTRODUKTION En eventorganisation, som har til opgave at indfri de mange forventninger i forbindelse med afviklingen af en stor international event, står overfor en stor udfordring, hvilket forskeren Preben Melander illustrerer: De ledelsesmæssige udfordringer ligger således i at få ensemblet af aktører til at levere det unikke og sublime færdige resultat til tiden under åbne og ofte kritiske produktionsvilkår. Tit vil opgaven være kompleks, målene uklare og procesforløbet åbent og delvist improviserbart. Dertil kommer, at kompetencerne undervejs skal afklares og integreres, de usikre ydre påvirkninger skal identificeres og gøres forudsigelige, de ofte sparsomme ressourcer af tid, faciliteter og penge skal udnyttes optimalt etc. (Melander 2005/2006: ). Spørgsmålet om, hvordan en eventorganisation kan håndtere så kompleks en udfordring som Preben Melander skitserer, fører mig videre til specialets problemfelt. PROBLEMFELT Bag den næste store internationale enkeltstående event i Danmark, står eventorganisationen Outgames, som skal arrangere verdens største sports- kultur- og menneskerettighedsevent målrettet mod homoseksuelle World Outgames 2009 (herefter blot WOG) Outgames står netop overfor de store udfordringer, som Melander nævner i ovenstående citat, og det er derfor ingen overraskelse, når direktøren i eventorganisationen bruger følgende to metaforer for den udfordring Outgames for med at arrangere eventen (WOG): Eventorganisationen må kunne bygge flyet, mens det er i luften og den må - ligesom humlebien vise, at den kan flyve med alle odds imod sig! (Bilag 1: 7-8) Denne nærmest paradoksale udfordring peger på to forskningsmæssigt interessante spørgsmål:! Kan en eventorganisation tænkes at være underlagt organisatoriske vilkår af særlig paradoksal karakter (jf. allegorien bygge/flyve flyet )?! Hvilke(n) faktor(er) kan tænkes at have indflydelse på, om organisationen kan håndtere disse vilkår og i sidste ende få skabt en succesfuld event? Vender man blikket mod forskningen i eventorganisationer og midlertidige organisationer generelt, finder man desværre ikke umiddelbart svaret på ovenstående spørgsmål. Hovedparten af den forskning, som er foretaget omkring eventorganisationer fokuserer enten på de helt lav-praktiske 9

11 DEL 1: INTRODUKTION færdigheder omkring planlægningen af en event eller mere bredt på eventens rolle i samfundet (fx Shone & Parry 2004; Van der Wagen 2005; Bowdin 2006). Det samme er tilfældet for forskningen i midlertidige organisationer og organisationer i kreative industrier generelt, som også er meget begrænset (Løwendahl 1995; Lampel, Lant & Shamsie 2000; Bechky 2006). Med andre ord ser der ud til at være et forskningsmæssigt hul, når interessefeltet er eventorganisationer, deres organisatoriske vilkår og håndteringen af disse vilkår. Derfor finder jeg det specielt spændende at fordybe mig i netop dette emne. Man kan umiddelbart pege på en lang række faktorer, som kan tænkes at have indflydelse på, om en eventorganisation formår at håndtere de vilkår, den er underlagt. Man kan fx pege på konkrete faktorer som økonomien, markedsføringsindsatsen, organisationens IT-systemer eller på mere abstrakte faktorer som lederen, teamet eller måske organisationens kultur. Faktisk påpeger en af de fremmeste eventforskere, at en eventorganisations kultur kan være en mulig årsag til fejlslagne events, men samtidig understreger han også, at organisationskultur i relation til eventorganisationer er et stort set uudforsket felt (Getz 2002; Getz 2007: 263). Dette bekræfter min egen research også, idet jeg kun er stødt på to studier af organisationskultur i noget, der ligner eventorganisationer, nemlig midlertidige organisationer i turistsektoren (Mullins, Meudell & Scott 1993; Meudell & Gadd 1994). Som et resultat af den manglende forskning i organisationskultur i relation til eventorganisationer ved man meget lidt om, hvordan sammenhængen er mellem eventorganisationens kultur og håndteringen af de vilkår, den er underlagt. Rettes synsvinklen mod kulturforskningen i traditionelle organisationer, så er billedet et ganske andet. Siden 80 erne er organisationskultur, af såvel forskere som virksomhedsledere, blevet tilskrevet en væsentligere betydning for traditionelle organisationers succes (Schultz 1990: 15; Martin 2002: 8). Det skyldes, at organisationskultur kan opfattes som en mekanisme, der kan styre og påvirke organisationsmedlemmernes adfærd, og derved influere på organisationens evne til at håndtere sine givne vilkår og ultimativt nå sine mål (Schein 2004). Et interessant resultat af forskningen i organisationskultur i traditionelle organisationer er, at det har vist sig, at hvis en organisation skal fungere effektivt, så må dens kultur være tilpasset de givne organisatoriske vilkår. Stiller vilkårene fx krav til organisationens kreativitet og omstillingsparathed, så må organisationskulturen fremme en dynamisk og fleksibel adfærd i organisationen, mens vilkår der stiller krav til organisationens udvikling af rutiner og procedurer må fremme en mere struktur- 10

12 DEL 1: INTRODUKTION og kontrolopbyggende adfærd (Cameron & Quinn 2006:35). Tilpasningen af kulturen til de organisatoriske vilkår er desuden specielt vigtig at foretage i organisationens etableringsfase, fordi den oprindelige kultur ofte vil præge organisationen i resten af dens levetid, og fordi forandring af organisationskultur er en vanskelig opgave (Schein 1983; Schein 2004). Dette leder mig tilbage til eventorganisationen Outgames. Outgames blev etableret i januar 2007, og i løbet af foråret blev der ansat et ledelsesteam på seks personer til at løse opgaven med at udvikle, planlægge og afholde WOG-eventen. Fra etableringen i januar 2007 havde ledelsesteamet godt 2½ år til åbningsceremonien den 25. juli 2009 i København. Overføres den teoretiske sammenhæng mellem organisationskultur og organisationens vilkår fra forskningen i traditionelle organisationer direkte til Outgames, så opstår følgende teoretiske hypotese: En afgørende faktor for at WOG-eventen bliver en succes er, at organisationskulturen i Outgames bedst muligt understøtter de organisatoriske vilkår. Denne hypotese fører mig frem til følgende: PROBLEMFORMULERING Hvad karakteriserer de organisatoriske vilkår i den nyetablerede eventorganisation Outgames, hvilken organisationskultur kendetegner Outgames, og hvordan understøtter organisationskulturen de organisatoriske vilkår? Besvarelsen af denne problemformulering lægger op til, at der foretages en todelt analyse i specialet, som afslutningsvis samles i en diskussion. I den første analyse vil jeg undersøge de organisatoriske vilkår, som kendetegner den nyetablerede eventorganisation Outgames. I den forbindelse vil jeg undersøge en hypotese om, at de organisatoriske vilkår har en paradoksal natur, og derfor vil kræve modsatrettede egenskaber af organisationens kultur. Den anden analyse behandler spørgsmålet om, hvilken organisationskultur der kendetegner den nyetablerede eventorganisation Outgames. Organisationskultur er et fænomen, der ikke tidligere har været undersøgt i forhold til en eventorganisation, hvilket jeg derfor vil gøre i denne analyse. 11

13 DEL 1: INTRODUKTION Efterfølgende samles de to analyser i specialets diskussionsafsnit, hvor jeg ser nærmere på om, og i givet fald hvordan de organisatoriske vilkår understøttes af den nyetablerede organisationskultur i Outgames. Er der tale om et match mellem organisationskulturen og de organisatoriske vilkår, eller peger de i hver sin retning - og hvad kan konsekvenserne heraf tænkes at være for Outgames? Inden jeg påbegynder selve besvarelsen af specialets problemformulering, finder jeg det hensigtsmæssigt først at introducere de væsentligste begreber fra problemformuleringen, og derefter give en oversigt over specialets komposition. BEGREBSAFKLARINGER Tre begreber, der alle kræver en nærmere introduktion, indgår i specialets problemformulering. Det drejer sig om begreberne eventorganisation, organisatoriske vilkår og organisationskultur. Eventorganisation Begrebet eventorganisation er selvkonstrueret, og der findes derfor ikke nogen entydig definition på begrebet. Grundlæggende mener jeg, at begrebet refererer til den organisation, som står bag udviklingen, planlægningen og afholdelsen af en stor enkeltstående international event. I dette tilfælde Outgames, som står bag WOG-eventen. Fordi Outgames har en afgrænset levetid, er et selvstændigt uafhængigt anpartsselskab og har til formål at skabe en event, hvilket kan sammenlignes med et projekt (Løwndahl 1995: 347), definerer jeg begrebet eventorganisation som: En midlertidig, selvstændig projektorganisation. På undersøgelsestidspunktet bestod Outgames af et ledelsesteam på seks personer. I opgaven benyttes betegnelserne (event)organisationen og ledelsesteamet vilkårligt om de seks personer set som ét hele. Betegnelserne organisationsmedlemmerne og teammedlemmerne benyttes vilkårligt om personerne i ledelsesteamet. Organisatoriske vilkår Begrebet organisatoriske vilkår er et rummeligt begreb, der bedst kan forstås, som de betingelser en eventorganisation er underlagt, når den skal håndtere udviklingen, planlægningen og afholdelsen af en stor enkeltstående international event. Derfor ligger mit fokus på vilkår inden for rammerne af selve eventorganisationen, og ikke på fx forholdet mellem eventorganisationen og de eksterne interessenter eller samfundet generelt. 12

14 DEL 1: INTRODUKTION Organisationskultur Organisationskulturbegrebet er vanskeligt at definere. Det skyldes, at forståelsen ofte debatteres og skaber uenighed i forskningsmæssige kredse (Martin 2002). I dette speciale har jeg valgt at anskue kultur som en variabel ved organisationer, der kan undersøges, ændres og påvirkes. Denne forståelse af kulturbegrebet falder i tråd med Edgar H. Scheins organisationskultur-teori, og dermed også hans definition af begrebet organisationskultur: A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems (Schein 2004: 17). En mere uddybende gennemgang af Scheins kulturbegreb findes i DEL 3: Teoretisk afsæt. 13

15 DEL 1: INTRODUKTION SPECIALETS KOMPOSITION Nærværende første del af specialet er DEL 1: Introduktion, hvor de indledende afsnit er blevet brugt til at sætte rammen om specialets problemfelt. Efter dette afsnit om specialets komposition følger yderligere to afsnit, som hhv. afgrænser specialet yderligere i forhold til empiri og teori samt giver en grundlæggende præsentation af specialets caseorganisation Outgames. Herefter påbegyndes selve hoveddelen af specialet, som følger nedenstående struktur: Figur 1: Specialets komposition (egen tilblivelse) 14

16 DEL 1: INTRODUKTION I DEL 2: Metode gives en redegørelse for den fremgangsmåde jeg har anvendt til besvarelse af specialets problemformulering. Der redegøres for mit valg af et single-casestudie som undersøgelsesdesign, anvendelsen af semistrukturerede interviews, observationsnoter fra interviewene, sekundærdata og Cameron & Quinns (2006) Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI-instrumentet) som undersøgelsesmetoder, samt for valget af meningskondensering som analysemetode. I DEL 3: Teoretisk afsæt følger en præsentation af specialets teoretiske fundament. Grundlæggende tager jeg udgangspunkt i tre forskellige teorier, som tjener hvert sit formål: 1. Lundin & Söderholms (1995) teori om midlertidige organisationer inddrages for at skærpe forståelsen af eventorganisationen som en midlertidig organisation med henblik på at analysere de organisatoriske vilkår i Outgames. 2. Edgar H. Scheins (2004) kulturteori inddrages som grundlag for min forståelse af organisationskulturbegrebet og for kulturens rolle og funktion i en organisation. 3. Cameron & Quinns teori (2006) om The Competing Values Framework (CVF-modellen) inddrages til brug i såvel kulturanalysen som i specialets diskussion. I DEL 4: Analyse påbegyndes specialets to analyser. Der foretages først en analyse af de organisatoriske vilkår, der kendetegner Outgames, hvorefter der tegnes en karakteristik af organisationskulturen i Outgames. I DEL 5: Diskussion samles de to analyser i en syntese, hvor jeg undersøger om og hvordan, de organisatoriske vilkår understøttes af organisationskulturen i Outgames. I DEL 6: Konklusion besvares specialets problemformulering på baggrund af diskussionen, og i DEL 7: Perspektivering foldes konklusionen ud i et bredere perspektiv. 15

17 DEL 1: INTRODUKTION AFGRÆNSNING For at gøre specialets fokus tydeligere følger her en kort redegørelse for de empiriske og analytiske valg og fravalg, der er truffet i forbindelse med udformningen af specialet. EMPIRISK AFGRÆNSNING I en eventorganisation som Outgames må det forventes, at der inddrages et stort net af frivillige, interessenter, sponsorer, politikere, kulturinstitutioner, mv. i løbet af projektet. Jeg har imidlertid valgt udelukkende at undersøge vilkår og kultur i Outgames ud fra det ledelsesteam, som var nedsat på undersøgelsestidspunktet i maj I maj 2007 bestod ledelsesteamet i Outgames af seks faste medarbejdere, og man var i gang med at ansætte en ny kommunikationsdirektør. Derfor er kommunikationsdirektøren ikke med i min undersøgelse. Baggrunden for kun at se på ledelsesteamets seks medlemmer er, at jeg udelukkende er interesseret i at analysere de organisatoriske vilkår, som er givet for ledelsesteamet og den kultur, som ledelsesteamet indledningsvist har skabt. Sidstnævnte er specielt interessant, bl.a. fordi Schein (1983) peger på, at den kultur, som er skabt af og blandt en organisations ledelsesteam, i sidste ende kan have stor indflydelse på organisationens effektivitet og succes og fordi en organisationskultur er vanskelig at forandre senere hen (Schein 2004). Tidsmæssigt har jeg afgrænset mig til en undersøgelsesperiode på kun én måned (maj 2007). Denne afgrænsning skyldes, at problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af vilkår og kultur i en nyetableret eventorganisation, samt de ovenfor nævnte årsager til, hvorfor den indledningsvist skabte kultur er specielt interessant at undersøge. Den tidsmæssige afgrænsning betyder, at analyserne kun giver et øjebliksbillede af de såvel organisatoriske vilkår som af kulturen i Outgames. Selve skabelsen af organisationskulturen i månederne op til undersøgelsestidspunktet og organisationskulturens udvikling i Outgames over tid, er således ikke en del af dette speciale. ANALYTISK AFGRÆNSNING I problemfeltet stillede jeg spørgsmålet, om en eventorganisation kan tænkes at være underlagt organisatoriske vilkår af særlig paradoksal karakter? Dette spørgsmål vil være styrende for min analyse af de organisatoriske vilkår i Outgames, hvorfor formålet med analysen alene er at undersøge, om der ud fra Lundin & Söderholms fire basiskoncepter (Opgave, Tid, Team og Forandring) kan identificeres vilkår som indikerer, at Outgames er underlagt et eller flere 16

18 DEL 1: INTRODUKTION grundlæggende paradoksale vilkår. Det er således ikke min hensigt at identificere og analysere samtlige organisatoriske vilkår for en eventorganisation. Idet jeg har valgt at foretage en karakteristik-kulturanalyse, som skal tegne et overordnet billede af kulturen i Outgames, har jeg valgt at afgrænser mig fra at anvende den del af Scheins kulturteori, som omhandler analyse af kultur (clinical research model). Scheins analysetilgang er fravalgt, fordi den forekommer mere passende til en undersøgelse, der har til formål at foretage en mere dybdeborende og altomfattende analyse af en organisations kultur, end ønsket er her. I kulturanalysen og diskussionsafsnittet anvender jeg endvidere Cameron & Quinns CVF-model. CVF-modellen er imidlertid en generisk model, der kan anvendes til analyse af mange forskellige organisationsfænomener. Her anvender jeg den udelukkende i forbindelse med kulturanalysen. PRÆSENTATION AF OUTGAMES Her følger en kort præsentation af specialets caseorganisation Outgames. Præsentationen er tænkt som baggrundsinformation i forhold til specialets analyser og diskussion. Rettighederne til WOG-eventen ejes af den internationale sportsorganisation Gay and Lesbian International Sports Association (GLISA), og blev første gang afholdt i 2006 i Montreal. Eventen består i sin grundform af fem dele: Et sports-, kultur- og menneskerettighedsprogram samt en åbnings- og afslutningsceremoni, men kravene til selve indholdet og udformningen af disse fem dele er imidlertid meget frie 1. Dog er det største element i eventen sportsprogrammet, hvorfor WOG-eventen er blevet omtalt som et homo-ol (Jyllands-Posten ). I Montreal deltog over idrætsudøvere i eventen, der var 50 fastansatte til at arrangere eventen og mere end 5000 frivillige hjalp til under selve begivenheden. Eventen havde et samlet budget på ca. 160 mio. kr., men desværre blev eventen ikke så succesfuld som forventet, hvilket resulterede i en konkurs med et underskud på ca. 30 mio. kr. 2 (Statusrapport august 2007). Dette er én af årsagerne til, at Outgames opgave med at arrangere WOG-eventen i København er specielt interessant. 1 Ifølge Tommy Kristoffersen som var med i gruppen der fik WOG-eventen til København (Bilag 7: 37-39) 2 og 17

19 DEL 1: INTRODUKTION Bag WOG 2009 i København står tre centrale parter: Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen (WoCo) samt det kombinerede nationale og internationale LGBT-miljø (The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community). Af såvel juridiske årsager, som for at opnå tydelige ansvars- og beslutningslinier parterne imellem, valgte man at oprette eventorganisationen Outgames som ansvarlig for den praktiske udvikling, planlægning og afholdelse af WOG-eventen. Outgames blev oprettet som et anpartsselskab, hvor alle anparterne ejes af Wonderful Copenhagen 3, og Outgames er derfor et selskab med egen ledelseskompetence og økonomisk ansvar. Outgames har et forventet budget på 60 mio. kr. til at arrangere WOG-eventen, hvoraf de 20 mio. kr. er indskudt som startkapital af Københavns Kommune. Resten skal Outgames selv finansiere gennem sponsorater, entréindtægter mv. Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen ansatte 8. januar 2007 Uffe Elbæk som direktør i Outgames. (Outgames drejebog v : 24). Efter Uffe Elbæks tiltræden i Outgames påbegyndtes en hurtig opbygning af organisationens ledelsesteam, som på undersøgelsestidspunktet, udover Uffe Elbæk, bestod af:! Økonomidirektør Per Hermansen! Sportsdirektør Tommy Kristoffersen! Kulturdirektør Michael Steensgaard! Sekretariatsleder Charlotte Gregersen! Fundingdirektør Carsten Jensen Udover ledelsesteamet var der på undersøgelsestidspunktet tilknyttet to såkaldte følgegrupper : En politisk gruppe ved Martin Geertsen og Carsten Haurum fra Københavns Kommune og en organisatorisk ved Trine Fromberg, Martin Bender og Ole Andersen fra Wonderful Copenhagen. Formålet med følgegrupperne er at de skal fungere som sparringspartnere for Outgames. 3 I praksis ejes anparterne dog af Københavns Kommune, idet Wonderful Copenhagen er Københavns Kommunes turistorganisation. 18

20 DEL 1: INTRODUKTION I løbet af de første levemåneder formulerede ledelsesteamet i Outgames følgende succeskriterier for WOG-eventen: World Outgames 2009 skal! opfattes som en unik og relevant begivenhed af både deltagerne og den almindelige københavner.! tiltrække 8000 betalende deltagere til København (+ øvrige tilrejsende).! have et neutralt økonomisk resultat.! have produceret noget af varig værdi for København og dens borgere, efter arrangementet er afviklet.! have styrket og vitaliseret det københavnske og det danske LBGT-miljø.! have etableret nye relationer og netværk på tværs af såvel den private, den offentlige som den frivillige sektor.! have styrket Københavns profil som en progressiv, international, tolerant storby. (Outgames drejebog v : 4) Ledelsesteamet var på undersøgelsestidspunktet i gang med at præcisere succeskriterierne yderligere, men som udgangspunkt er ovenstående succeskriterier de endelige mål. Derfor betragter jeg i dette speciale - Outgames som en succes, hvis de opnår ovenstående succeskriterier. 19

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere