Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?"

Transkript

1 Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede Petersen 1

2 2

3 Det samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. semester projekteksamen 2012 Projekttitel: Copenhagen Games Et produkt med muligheder? Projektbeskrivelse: Denne rapport undersøger Copenhagen Games vækstpotentiale. Dette gøres ved at behandle eventet som et produkt, finde deres optimale målgruppe og redegøre for hvorledes markedsføringen mod denne målgruppe optimeres bedst. Rapporten gør brug af tre kvalitative interview, et med Zahid Butt, ejeren af Copenhagen Games, og to med besøgende som til daglig begår sig indenfor computerspilsmiljøet og selv spiller computer. Interviewene bliver udarbejdet med Bourdieu's habitus begreb som grundlag. Dette gøres for at forklare Copenhagen Games besøgendes adfærd og deres oplevelse af eventet. I den efterfølgende forbrugeradfærdsanalyse anvender vi konklusionerne fra habitus. Dernæst udarbejdes en marketingsanalyse ud fra hvad der er konkluderet i habitus og forbrugeradfærdsanalysen. Marketingsanalysen konkluderer at der er god overensstemmelse mellem det Copenhagen Games leverer og det som de besøgende forventer. Det konkluderes dog også at det kan betale sig for Copenhagen Games at omlægge deres marketingsstrategi til at være mere målrettet mod deres optimale målgruppe. 3

4 Social Sciences Basic Studies 1st Semester Project Exam 2012 Project Title: Copenhagen Games a product with possibilities? Abstract: This report examines the growth potential of Copenhagen Games. This is done by treating the event as a product and finding their ideal target audience, and explaining how marketing to this target audience is optimized to reach its full potential. The report makes use of three qualitative interviews, one with Zahid Butt, owner of the Copenhagen Games, and two visitors who regularly interact in online communities, and even play computer games themselves. The interviews are made with Bourdieu's habitus concept as a basis. This is done to explain the Copenhagen Games 'visitors' behavior and their experience from the event. In the subsequent consumer behavior analysis, we take use of the conclusions we have made from the habitus analysis. Next, a marketing analysis is made, from what is found in the habitus and consumer behavior analysis. The marketing analysis concludes that there is good agreement between what Copenhagen Games delivers and what the visitors expect. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledende afsnit Emne Begrebsafklaring Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Afgrænsning Projekt mindmap Metode Kvantitativ metode Kvalitativ metode Kvalitativ metode fremfor kvantitativ Kvalitativt interview Kildekritik Valg af teori Teori om habitus Forbrugeradfærd- og markedsførings-teori Fravalg af teori Interviews Interviewenes forløb Vigtige konklusioner Habitus Habitus Anders Krusager Habitus Mark Wiggers Sammenligning af habitus Delkonklusion Markedsføring og forbrugeradfærd Copenhagen Games retning Produkt og forbrugere Forbrugeradfærdsteori CG og markedsføring Det kognitive og Habitus Delkonklusion Markedsføring og miljø Delkonklusion Markedsføring og adfærd Delkonklusion Markedsføringsstrategi for CG Diskussion Konklusion Perspektivering Evaluering af interviews Litteraturliste Bilag

6 1. Indledende afsnit 1.1 Emne Vi vil i dette projekt undersøge, hvordan man finder målgruppen for et eksisterende produkt og markedsfører sit produkt mod denne gruppe. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det største danske E-sport arrangement, nemlig Copenhagen Games (CG). I udlandet har der været stor vækst inden for E-sport, de sidste par år. Lignende events i udlandet har med succes formået at udnytte denne vækstbølge og er derfor blevet større. Vi ser derfor på om CG kender deres målgruppe og om de markedsfører sig optimalt mod denne gruppe, så de også kan udnytte denne vækstbølge. 1.2 Begrebsafklaring Dette projekt indeholder nogle termer, der ikke nødvendigvis er almen viden. Derfor er det nødvendigt kort at forklare, hvad vi mener med disse termer. Hvad er E-sport? E-sport står for electronic-sport og er en fælles betegnelse for computerspil dyrket som sport. Det tager afsæt i computerspil, hvor konkurrencen imellem to hold eller spillere er i centrum. Derudover har spillene en dybde, der gør, det er svært at mestre spillet fuldt ud og dermed bliver niveauet for konkurrencen hævet over almindelige computerspilleres evne. På grund af konkurrencens høje niveau har spillere verden over taget skridtet og ændret deres tid i spillet fra fritid til arbejdstid. Eller sagt med andre ord er deres tilgang til spillene blevet professionel på samme måde, som for traditionelle sportsudøvere i eksempelvis tennis og fodbold. Hvad er LAN? LAN betyder Local Area Network. LAN-event er en forsamling af flere mennesker med computere. Disse mennesker samles for at spille computer og dele filer med hinanden. 6

7 Hvad er et E-sports event? Til store E-sports turneringer samler man de bedste spillere fra hele verden over nogle dages konkurrence på samme måde, som til eksempelvis et atletikstævne. Som oftest bliver der afholdt turneringer i flere forskellige spil, kampene bliver vist via streaming direkte over nettet og de højest placerede spillere i turneringen modtager pengepræmier. Tilskuerne tiltrækkes ikke kun for at observere turneringerne, men også for at pleje sociale relationer med ligesindede i den virkelige verden, i stedet for over internettet. Sponsorater er en vigtig brik i disse arrangementers forretningsmodel og de er kraftigt repræsenteret. Hvad er streaming? Streaming er en forholdsvis ny teknologi der gør det muligt, over internettet, at transmittere alt, hvad man foretager sig på sin computer. Dette er et meget brugt redskab, for at vise E-sport, da både spillere og kommentatorer kan formidle konkurrencen direkte til seeren. 1.3 Problemfelt Tilskuere har altid været en naturlig del af sportsverdenen. Denne sportsverden har skiftet form fra tid til anden, nye sportsgrene er blevet udviklet og andre er forsvundet. Et af de nyeste fænomener, nemlig E-sport, er opstået i takt med den teknologiske udvikling af computerteknik og internettet. Fra det øjeblik de første computerspil blev lavet, har det været muligt, at konkurrere indbyrdes med computeren som platform. I Sydkorea gennemførte regeringen, lige inden den finansielle krise i 1997 (Kihwan, 2006), en bredbåndsrevolution, som opgraderede internettet. Samtidig med dette gav de tilskud til, at den almindelige sydkoreaner kunne købe utroligt billige computere. (CNNMoney, ). Dette medførte at da krisen ramte, var den billigste form for underholdning digital og derigennem opstod E-sport som et biprodukt af investeringer i bredbånd og computere. Efterhånden er fænomenet E-sport blevet en sport, der ligesom andre sportsgrene tiltrækker publikum, både som besøgende til E-sport events og som seere over nettet. 7

8 I Sverige findes arrangementet Dreamhack. Det er et tilbagevendede E-sport event, der sidste gang havde et tilskuerantal på og 1.6 millioner streamere online (Dreamhack, ). Det ser derfor ud til, der er muligheder for at et E-sport event i den vestlige verden, mere specifikt Nordeuropa, kan trives. Vi har derfor valgt, at se på et E-sport event i Danmark. Det største E-sports event i Danmark, CG, foregår årligt i Øksnehallen. Det startede som et LAN-event for amatører, men har udviklet sig til at indbefatte turneringer for professionelle E-sports udøvere. CG befinder sig i en omstruktureringsfase fra et traditionelt LAN-event til et mere E-sports og dermed tilskuerorienteret event. En del af de konkurrencer, der har fundet sted ved CG og havde for 2011-eventet et seertal på ca Samtidig havde de besøgende over de 3 dage som eventet i 2011 foregik over (Bilag 1, s. 4). I 2012 var eventet forlænget til 4 dage og de havde en stigning i både streaming seere og besøgende. De havde ca seere og besøgende i 2012 (Bilag 2). De nævnte tal for 2011 og 2012 skal vurderes med forbehold, da der er nogle streaming sider, som ikke har indberettet, hvor mange seere de havde, dette er dog gældende for begge år og vi vurderer derfor, det ikke har en afgørende indflydelse. Tallene giver et godt indblik i udviklingen af CG. Det har vakt en nysgerrighed over, hvilket potentiale CG som produkt har. Vi vil undersøge om CG ved, hvilke behov deres kunder har og om CG opfylder disse. For at kende ens kunders behov, er det nødvendigt at vide, hvem ens kunder er. Dette indbefatter kundernes tanker, følelser og handlinger. Vi finder det interessant at se om CG kender deres målgruppe om den har specifikke kendetegn. Derudover ser vi også på CG's markedsføring, for at se om denne faktisk er rettet mod deres målgruppe. Vi er også interesserede i, hvordan CG's forbrugere oplever og opfører sig til eventet. Dette er fordi, eventet kan betragtes som et produkt og et produkt skal optimeres, så det leverer det forbrugeren vil have og producenten får størst mulig indtjening. 8

9 1.4 Problemformulering Hvad er Copenhagen Games' primære målgruppe og hvorledes optimeres markedsføringen mod denne målgruppe? Vores problemformulering tager udgangspunkt i en generel interesse for E-sport i Danmark og hvordan E-sport kan blive mere udbredt. Det er en interesse for, hvordan CG som event, kan få den samme vækst som andre events i verdenen og hvordan CG kan markedsføre sig bedre. Vi vil undersøge dette med indragelse af relevant teori. Vi har derfor udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, som skal sikre den røde tråd i rapporten. 1.5 Arbejdsspørgsmål Har CG en bestemt målgruppe? - Er der en fælles habitus for de besøgende til CG? - Hvilke fællestræk har de besøgende til CG? I hvilken retning bør CG udvikle sit produkt? - Hvilke behov opfylder CG som produkt? - Hvilken retning ønsker CG s kunder at CG skal udvikle sig? - I hvilken retning ønsker CG at udvikle sig? - Kan begge ønsker opfyldes? Hvordan kan CG markedsføre sig mod deres målgruppe? - Hvordan markedsfører CG sig og når denne markedsføring ud til målgruppen? - Hvordan kan CG s promovering nå ud til deres målgruppe? - Er der egenskaber i målgruppen, der kan udnyttes i markedsføringen? 1.6 Afgrænsning For at besvare problemformuleringen kunne man have valgt at sammenligne Copenhagen Games med et lignende udenlandsk event, og drage fordel af de erfaringer og strategier som blev brugt i udlandet. Vi har dog, i denne rapport, valgt kun at 9

10 fokusere på Copenhagen Games da vi adskillige gange forgæves forsøgte at få kontakt til udenlandske events. Det viste sig simpelthen at være for svært at skaffe empiri. På baggrund af dette, bedømte vi at grundlaget for en sammenligning ville være for svagt. Derudover kunne fokus i rapporten være rettet Copenhagen Games streaming tjenester. Såfremt man gjorde dette, ville det kræve indragelse af elementer som seerkultur, dybdegående analyse af online fællesskaber og eksterne aktører indenfor E-sport. De eksterne aktører kunne f.eks. være computerproducenter, E-sportshold, andre E- sportsturneringer, reklame- og streamingtjenester. Dette fravalg så vi derfor som en nødvendig og naturlig afgrænsning af rapporten, for at bibeholde et mere strømlinet fokus i rapporten. Samtidig ville det være svært at indsamle empiri fra de eksterne aktører, da de er spredt over hele verden. 10

11 1.7 Projekt mindmap Vi har valgt at visualisere vores projekt med et mindmap. Det giver et godt billede af, hvordan projektet er opbygget og hvordan vi på et idéplan har udviklet rapporten. Vores mindmap starter i feltet Copenhagen Games. Vores overvejelser om, hvordan CG kan optimeres fulgte til vores problemformulering. For at besvare problemformuleringen vælger vi at undersøge habitus, forbrugeradfærd og CG's markedsføring. Det gøres ved hjælp af interviews af henholdsvis deltagere fra CG og en arrangør af CG. Interview med deltager habitus Copenhagen Games problemformulering Markedsføringsanalyse Consumer behaviour Interview med arrangør 11

12 2. Metode I det følgende afsnit redegøres og argumenteres for valg af metode, de valgte teorier samt de teoretiske overvejelser, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Det følgende afsnit er opbygget ud fra disse syv punkter: Kvantitativ metode Kvalitativ metode Kvalitativ metode frem for kvantitativ Det kvalitative interview Kildekritik Valg af teori Fravalg af teori 2.1 Kvantitativ metode Når man arbejder ud fra kvantitativ metode, så indsamler og bearbejder man en større mængde data typisk igennem statistik. Dette giver oplysninger, som umiddelbart kan måles og kvantificeres, men som ikke giver plads til objektets deltagelse og det fungerer ofte som en envejskommunikation på forskerens betingelser og giver ikke den samme dybde, som den kvalitative metode gør (Kaspersen, ). I dette projekt bruges ikke kvantitativ metode, da vi vurderer det ikke er muligt at udvælge en passende population. Dette skyldes Copenhagen Games (CG) er et event i en subkultur og det er vanskeligt at få empiri fra en repræsentativ population. 2.2 Kvalitativ metode Man bruger den kvalitative metode, når man vil undersøge noget, som kan være svært at måle og iagttage. I den kvalitative metode betragter man ikke sit forskningsobjekt som en genstand, men derimod som et subjekt og skaber en kommunikation imellem forsker og subjekt. Dette giver mulighed for en mere detaljeret og dybdegående forståelse af forskningsobjektet (Kaspersen, ). I vores tilfælde bruger vi den kvalitative metode i vores kvalitative interview for at finde habitus hos deltagerne til CG events. Vi interviewer også en arrangør af CG, for at få empiri om hovedsageligt deres markedsføring. Modsat den kvantitative metode, som ville give os et overordnet billede 12

13 af CG, så giver denne metode os mulighed for at forstå den enkelte deltagers dybere bevæggrunde. 2.3 Kvalitativ metode fremfor kvantitativ Vi vil kort redeføre for, hvorfor vi har valgt en kvalitativ fremgangsmåde og ikke en kvantitativ i dette projekt. Dette projekts empiri er udelukkende indsamlet ved kvalitativt interview og dette er fordi, vi ønsker at tolke på forbrugernes tanker og handlinger og dette er en af den kvalitative metodes stærke sider. Vi vil deduktivt undersøge, om teorierne om markedsføring, forbrugeradfærd og habitus kan forklare, hvordan et produkt, i dette tilfælde CG, kan få større vækst. Vi har valgt kvalitativt interview, da vi synes dette er den bedste metode, til at indsamle empiri, for det vi vil undersøge. Ved kvantitativ metode, der består af på forhånd definerede svar til bestemte spørgsmål, skal man på forhånd have en plan for, hvordan man vil afkode den empiri man får, og man har derfor en forud dannet tro på, hvor det vil føre hen (Olsen, 2002: s ). Det har vi ikke og synes derfor kvalitativ metode er bedst for os, da vi kan analysere og fortolke under interviewene. Derudover mener vi ikke, vi kan få en passende målgruppe for en kvantitativ undersøgelse. Dette skyldes undersøgelsen skal bruge et repræsentativt udsnit af en gruppe mennesker, der har nok viden om CG, til at vi kan bruge dem. 2.4 Kvalitativt interview I dette afsnit vil den metodiske fremgangsmåde for de kvalitative interviews blive fremlagt. Denne rapports empiriske grundlag består hovedsageligt af kvalitative interviews, da der er sparsomt med tilgængelig data. Der er syv stadier i kvalitative interviewundersøgelser: Tematisering Design Interview Udskrift Analyse Verificering Rapportering (Olsen, Henning, 2002: s. 19) 13

14 Det første stadie er tematisering. Det er her hvad, hvorfor og hvordan skal findes. Hvad ved forskeren allerede om temaet. Hvorfor skal en undersøgelse om netop dette tema laves, det er vigtigt at afklare interviewets formål. Hvordan kan den ønskede viden indsamles med forskellige interview og analyseteknikker. For at et kvalitativt interview bidrager med by viden, kræver det at eksisterende viden fremlægges (ibid, s. 22). Når det gælder vores interviews, så fremlægger vi vores viden i rapportens indledende kapitel og teori afsnittene i 2. Metode. Det gælder afsnittene om E-sport og teori, det er denne viden, interviewene baseres på. Vi har valgt at lave interviews, da det er den metode, vi mener er den bedste til, at indsamle den viden, vi skal bruge. Hvorfor vi har valgt kvalitativt interview fremfor en kvantitativ metode er beskrevet i forrige afsnit. I det andet stadie designstadiet planlægges den metodologiske fremgangsmåde, mens de andre stadier haves i tankerne. Det er vigtigt forskeren har det endelige mål i tankerne. Her udarbejdes det samlede forløb for undersøgelsen. Det er i designstadiet, der besluttes hvilken interviewform, der skal bruges og hvor mange og hvilke interviewpersoner. Skal det være enkelt eller gruppeinterview? Hvordan undgås det, der er for mange eller for få interviewpersoner? Hvis der interviewes for få, så kan der ikke laves statistiske generaliseringer. Interviewes der for mange, så kan der ikke laves tilstrækkeligt dybtegående fortolkning af interviewene. Skal interviewene være åbne eller styrede? Skal en interviewguide udarbejdes og i dette tilfælde hvordan? Efter interviewet, hvordan skal materialet analyseres og afrapporteres? (ibid, s ). Vi har valgt, at interviewe den primære arrangør for CG (Zahid Butt), dette interview er hovedsageligt angående CG's markedsføringsstrategi, ambitioner og hvad de ved om deres kunder. Derudover interviewes en deltager (Anders Krusager) og en der har været gæst (Mark Wiggers) til CG. Disse interviews har til formål, at undersøge om der er en delt habitus imellem Anders Krusager (Anders) og Mark Wiggers (Mark) og hvordan CG's ambitioner og mål stemmer overens med det deltagere og gæster oplever som disse. I forbindelse med de tre interviews udvikles to interviewguides. En til interviewet af Zahid Butt (Zahid) og en til interviewene af Anders og Mark. Det er semistrukturerede interviews. Der stilles åbne spørgsmål, som lægger op til lange og dybe svar og samtidig er man klar til at stille uddybende spørgsmål, for at klargøre betydningen af det, der bliver sagt. Risikoen med denne interviewform er, man kan 14

15 miste fokus og snakke om meget andet end det, som egentlig er det vigtige. Derfor har vi været opmærksomme på at fastholde koncentrationen omkring de temaer, vi ville have besvaret. Vi har været meget opmærksomme på ikke at stille ledende spørgsmål, da dette kan ændre svarene radikalt, så man i sidste ende foretager en forkert analyse. De to interviewguides er vedlagt som bilag til rapporten (Bilag 3). Når disse to stadier er lavet, så kan tredje stadie interviewstadiet laves. Det kvalitative interviews træk er asymmetri parterne imellem og systematisk spørgen. Asymmetrien skyldes forskeren styrer samtalen. Det kvalitative interview er et halvstruktureret interview. Der er bestemte temaer, der skal dækkes, og forslag til spørgsmål. Graden af struktur afhænger af, om der bruges en interviewguide, der bestemmer emnerne og deres rækkefølge i interviewet. Guiden kan indeholde specifikke spørgsmål eller emner, der skal dækkes. Med eller uden interviewguide, så skal spørgsmålene holde sig tematisk til interviewets emner, til undersøgelsens evt. teoretiske opfattelser og til den endelige analyse. Spørgsmålene skal sørge for dynamisk interaktion og bidrage til at holde samtalen i gang. For at gøre dette, kan forskeren stille spørgsmål af forskellige typer, f.eks. indledende, opfølgende, sondrende, specifikke, direkte og indirekte samt fortolkende (ibid, s ). Vi har valgt at udarbejde interviewguides med konkrete spørgsmål opdelt i de emner, der er relevante for vores rapport. Interviewkvaliteten er afgørende for analyse- og verificeringsmulighederne. Meningen med det interviewpersonen har sagt, skal helst være fortolket, verificeret og kommunikeret på det tidspunkt, hvor der slukkes for optageren. Om det kvalitative interview er vellykket afhænger både af interviewpersonen og forskeren. Nogle interviewpersoner er lettere at interviewe end andre. Der er nogle kriterier, hvormed kvaliteten kan bestemmes. Spontane, righoldige, specifikke og relevante svar. Korte spørgsmål, lange svar. Forskeren forfølger og afklarer meningen med relevante svaraspekter. Forskeren fortolker under selve interviewet. Forskeren forsøger at verificere fortolkninger under interviewet. Interviewet er "selvkommunikerende" - en historie indeholdt i sig selv. 15

16 En god interviewer skal have betydelig viden om emnet og behersker samtalekunsten. Man lærer at interviewe ved at interviewe. Praktisk erfaring er afgørende for de fleste af kriterierne, nogle kan dog erhverves ved læsning. På trods af de nævnte kriterier, så er der ingen absolutte regler for gennemførelse af kvalitative interview (ibid, s. 25). Fjerde stadie er udskrift. Der skal her tages stilling til om interviewet skal skrives ned (ibid, 26). Vi har valgt, at skrive de vigtige passager fra interviewene og vedlægge dem som bilag, sammen med lydfilen med interviewene. Femte stadie er kvalitativ analyse. Hvordan finder forskeren en metode til at analysere interviewet? Det spørgsmål skal helst ikke stilles efter interviewet er gennemført. Analysen skal indbygges i interviewet, der skal spørges ind til beskrivelse og fortolkning i interviewet, så forskeren kan analysere undervejs (ibid, s. 26). Når det gælde kvalitative analysestrategier, så findes der i modsætning til kvantitativ analyse ingen standardmetoder. Der kan nødvendigvis ikke bruges den samme metode til at analysere forskellige interviews. Det er op til forskeren at udvikle en analysestrategi, der kan bruges til at besvare undersøgelsens problemstillinger. Der er forskel på analyse og fortolkning, hvor sidstnævnte er mere dybdegående (ibid, s. 27). Vi arbejder deduktivt ud fra vores problemformulering og teori. Dette gøres idet vi har et teoretisk udgangspunkt, som vi vil have testet. Vi vil belyse vores empiri ud fra vores valg af teori. Svarene fra vores interviews bliver analyseret ud fra vores teoretiske grundlag og derefter konkluderes der, om det var relevante teorier og hvordan de kan bidrage til at besvare problemformuleringen. Det sjette stadie er verificering. Det består af generaliserbarhed, validitet og reliabilitet. Om kvalitative interviewforsknings resultater er generaliserbare afhænger af, hvordan generaliserbarhed forstås. Nogle generaliseringer er baseret på personlig erfaring andre er statistiske, som f.eks. fra kvantitative undersøgelser. Kvalitative undersøgelser bruger ikke statistisk generalisering, men en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (ibid, s ). 16

17 Når vi ser på generaliserbarhed i rapporten, specielt med henblik på interviewene af Anders og Mark, så skal det ses som en stikprøve. Vi har foretaget interviews af to personer, som har været til CG og ud fra analysen af deres meninger og oplevelser konkluderer vi så generelt om besøgende til CG. Der skal her tages højde for, det kun er to personer vi har interviewet og det er muligt et lidt anderledes resultat kunne opnås, hvis flere eller andre personer blev interviewet. Validitet skal sikres igennem hele forløbet. Det kan ikke sikres en gang for alle eller til sidst i processen. I forhold til de syv stadier, så kan det beskrives som: Hvor sikre er undersøgelsens teoretiske forudsætninger? Hvor hensigtsmæssig er de anvendte metoder? Hvor god er interviewenes kvalitet? Hvor gyldig er udskriften? Er fortolkningernes logik fornuftig? Hvilke valideringsformer er relevante? Er rapporten en gyldig redegørelse for resultaterne? Vi har arbejdet ud fra disse syv punkter i udarbejdelsen af rapporten. Validitet er kvaliteten af den brugte metode (ibid, s. 30). Reliabilitet er forskningsresultaternes konsistens og kvalitet. F.eks. ved kontrol af interviewerpålidelighed. Vi sikrer validiteten i vores rapport ved redegørelse for relevansen af vores teori og empiri. Dette gøres ved konstant at vurdere og kontrollere, om det bidrager til besvarelsen af vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. Derudover laver vi kildekritik af de vigtigste kilder, så vi kan tage eventuelle forbehold. Reliabiliteten af vores analyse sikrer vi ved brug af troværdige kilder, samt muligheden for at følge kildehenvisningerne til kilderne. Vi søger at styrke reliabiliteten af vores interviews, ved at vedlægge en udførlig interviewguide som bilag. Derudover transskriberer vi alle de brugte dele af interviewene og vi vedlægger interviewene i deres fulde længde som lydfil på CD som bilag. Det syvende og sidste stadie er rapportering. Dette stadie er hvor resultater og metoder kommunikeres, så det lever op til videnskabelighed. Formidlingen er vigtig. Er 17

18 rapporten læselig? Allerede under tematiseringen skal endemålet være i tankerne. I designstadiet formuleres den metodiske procedure, som skal formidles til læseren. Interviewet skal laves, så det kan kommunikeres til læseren. Det analytiske stadie skal inkorporeres og afspejles i selve skriveprocessen (ibid, s. 31). 2.5 Kildekritik I det følgende afsnit vil der være kritik af Zahid Butt. Der vil ikke være kritik af Anders og Mark, da vi interviewer dem med henblik på at få deres subjektive holdning angående deres oplevelser til CG og vi derfor vurderer de ikke har grund til at give forkert information. Zahid Butt Zahid er hovedarrangør for CG, det er derfor en mulighed, han har udeladt detaljer om CG, der vil få eventet til at stå i et dårligt lys. Zahid virkede meget interesseret i at lave interviewet, han var også meget åben og sendte os deres interne evaluering af eventet. I interviewene af Anders og Mark blev der nævnt diverse tekniske problemer til CG, disse blev ikke nævnt at Zahid. Der kan være flere grunde til dette. Zahid kan ubevist have undladt det. Det kan også være fordi han troede vi spurgte om mere overordnede problemer til eventet og ikke specifikke problemer, det kan også være han bevidst undladte at nævne det, for ikke at give CG dårlig omtale. Vi kan ikke vide, hvilken grund der er den rigtige og vælger at lade tvivlen komme Zahid til gode. Vi synes Zahid var åben overfor vores spørgsmål og svarede velovervejet. 2.6 Valg af teori De rebskaber, eller teorier om man vil, der bruges i denne rapport er forbrugeradfærdteori, markedsføringsteori og sociologi i form af Bourdieu's habitus begreb. Disse teorier og fagtermer er relevante for dette projekt, da de hver især enten lægger fundamentet til en tværfaglig indsigt i CG's målgruppe eller direkte omhandler den markedsføringsstrategi, der vil bygge videre på denne indsigt. Til at danne dette fundament for en markedsføringsstrategi bruges habitus og forbrugeradfærdsteori. 18

19 Vi har valgt at bruge forbrugeradfærdsteori i dette projekt, da det kan bruges til at analysere de mekanismer, der fører til køb af en bestemt vare, i dette tilfælde køb af en billet til CG. Samtidig vil denne teori, i samspil med habitus, bruges som fundament til hvordan CG effektivt kan markedsføre sig selv. 2.7 Teori om habitus Bourdieus habitus begreb beskriver grænsefladen mellem en persons sociale position, relativt til dem de interagerer med, og deres positioneringer i det sociale rum. Altså handler det om hvordan mennesker opfatter verdenen, tolker på det de opfatter, for til sidst at handle ud fra det tolkede. Da habitus er dannet af en persons tidligere oplevelser, men samtidig er grundlaget for handlinger i nuet, er det altså til en vis grad med til at styre fremtidige handlinger. Man søger at komme i en social position, der i højere grad end tidligere stemmer overens med ens habitus, endemålet værende at ens habitus ikke længere udfordres af omverdenen. Det er denne effekt der gør, man hellere vil diskutere emner med folk, der deler holdning med en selv, end med folk der har en markant anden holdning. Fordi habitus har denne selvforstærkende effekt er det vanskeligt markant at ændre sin habitus. Det kræver enten en lang række mindre skift i habitus, eller en meget voldsom hændelse, som effektuerer et kraftigt skift i en persons verdenssyn (Järvinen, 2005: s. 353). I dette projekt vil vi forsøge at afdække CG brugeres habitus, for på den måde at se, hvad type oplevelser de styrer imod. Ideen værende, at man så kan tilpasse sit produkt og markedsføring til hvad brugerne ønsker. Vi søger at afdække brugernes habitus gennem kvalitative interview. Vi foretager kvalitative interview med Anders og Mark som var kunder ved CG, for at kunne se om der er elementer af deres habitus der går igen. Vi vil derefter komme med vores egen vurdering af, hvorvidt disse fællestræk kunne tænkes at gøre sig gældende for resten af CG's kunder, selvfølgeligt taget i mente, det er ud fra et snævert grundlag. I vores analyse af deltagernes habitus er det vigtigt at pointere, vi ikke søger at afdække hele deres habitus, men kun den del af det, der relaterer til computerspil, E-sport og CG som event. 19

20 2.8 Forbrugeradfærd- og markedsførings-teori I denne opgave vil analysen af forbrugeradfærd opbygges ud fra de tre delelementer af forbrugeradfærdshjulet: 1) forbrugernes kognitive tanker og affekt. 2) det fysiske og sociale miljø forbrugeren befinder sig i. 3) forbrugeres adfærd, altså hvad forbrugeren gør og hvordan forbrugeren agerer. Ud fra de konklusioner der træffes i disse tre delafsnit, vil en egentlig markedsføringsstrategi udarbejdes, som illustreret ved denne figur. The wheel of consumer analysis (Peter & Olson, 1996: s. 31) Det kognitive og affekt Det kognitive består af forbrugerens tanker om et produkt og affekt omhandler de følelser et produkt vækker i en forbruger. Ved hjælp af kvalitative interview af to respondenter, der har besøgt CG i år, vil vi få svar på, hvilke tanker forbrugeren gør sig om CG og hvilke følelser de har omkring eventet. Formålet med dette punkt er at kortlægge, hvilken nytteværdi forbrugeren oplever i forhold til CG som produkt. 20

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning Kapitel 1 - Indledning I dette speciale vil jeg analysere grundliggende forudsætninger for og konkrete erfaringer med internethandel mellem virksomheder og forbrugere i Danmark. Baggrunden er min egen

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere