Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper"

Transkript

1 Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad var det for en analyse, der gjorde, at I gik fra en anprisning af arbejdstidsaftalen fra 2008, som jo faktisk selv har givet 12 på karakterskalaen, til helt at ville af med den? Siden 3 har de skiftende arbejdstidsregler været en sten i skoen for os. Uanset hvilken udgave, så har de set med vores briller været en hæmsko for at udvikle folkeskolen, fordi der har været den her meget stærke ressourcebinding, som jo for eksempel har gjort, at vi har ikke kunne drive folkeskolen mere effektivt. Der har de været en bremse for det. A0 er stadig indrettet ligesom de andre: Man skal lokalforhandle en aftale. Og den aftale, man så ender med der, er så den, man kan blive enige om, hvilket vil sige, at den indeholder nogle klare begrænsninger. Jeg vil godt understrege, at A08 var et skridt i den rigtige retning, fordi der blev skabt lidt mere fleksibilitet, der blev skabt lidt mere ledelsesrum, men den har jo stadigvæk de samme fundamentale mangler, som de tidligere arbejdstidsregler har haft. Der er en stærk binding på, hvad det egentlig er, arbejdstiden skal bruges til. Det har jo været til gene for os igennem alle årene. Hvordan kan det være, at vi så anpriste A08? Jamen, det var jo fordi, at det var et flot skridt i den rigtige retning dengang, og det var flot, at man kunne blive enige om det. Det gav noget mere ledelsesrum, og derfor var der al mulig grund til at rose det. Måske var det lige flot nok af mig at give den topkarakter, men det var så også sagt af en lidt uerfaren borgmester, og en meget nyudnævnt løn- og personaleudvalgsformand. Og jeg havde vel nok også lidt travlt med at rose min partifælle. Kun det første rigtige skridt At man har taget et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man så stopper på vejen. På trods af, at A08 gav dette her lidt større ledelsesrum, lidt større fleksibilitet, så måtte vi konstatere, at vi ramte ind i de samme begrænsninger. Så bottom line: Vi nåede frem til, at det her var nok ikke en vej, vi kunne gå videre ud af. Vi måtte nok på et eller andet tidspunkt, hvilket jo havde været til overvejelse før, sige: Nu må vi vikle os helt ud af de der arbejdstidsregler og så i stedet for have nogle arbejdstidsregler, der sætter de ydre rammer, og så er der ledelse for resten. Skolelederen på Strandgårdskolen, som jo i hvert fald i Antorinis optik ligner noget af det, de gerne ville med reformen blev spurgt hvilke konkrete ekstra aftaler hun har lavet, for at kunne lave den type skole. Hun svarer: Ingen. Hun kunne sagtens lave den inden for A08. Så var det et spørgsmål om, at I oplevede nogle skoleledere, som ikke udnyttede det ledelsesrum, der var i aftalen? Det oplever jeg egentlig ikke. Det kan godt være, at der har været nogen, som ikke har udnyttet mulighederne fuldt ud. Når vi kigger ud over landet, så kigger vi jo ud over 98 1

2 kommuner, som siger til os, hvad det er, de har brug for, at vi går efter, når vi skal forhandle overenskomster. Og der var meldingen jo meget entydigt, at man stadigvæk var frustreret over, at man skulle bokse med de her arbejdstidsregler, stadigvæk skulle være begrænset af, hvad man nu kunne opnå i de lokale forhandlinger med den lokale kreds. Det er jo fair nok, at Strandgårdsskolens oplevelse var, at det kørte fint med de regler, men der er bare så mange andre steder, hvor man har oplevet, at det var en begrænsning. En anden ting, som jo også er problemet med de gamle regler og A0 er jo, at når du har sådan nogle regler, hvor du deler tiden ind i puljer og tid, så påvirker det også kulturen. Så bliver fokus på tid. Og hver gang man diskuterer, om man skal lave noget, så bliver det en diskussion: Har jeg fået tid til det? Og hvis du tager en tur rundt på rådhuset her og snakker med mine medarbejdere rundt omkring, så er det ikke en diskussion, man sådan normalt har. Har jeg fået tildelt tid til denne her opgave, du kommer og giver mig nu? Altså, der er fokus på arbejdsopgaverne. Og det gør altså en forskel, om fokus er på tid, eller om fokus er på arbejdsopgaver. Selvfølgelig skal der være den fornødne tid til arbejdsopgaverne, og engang imellem må man jo prioritere mellem arbejdsopgaverne for at løse dem, der er vigtigst. Det er jo en fælles opgave mellem leder og medarbejder at gøre det. Men det der fokus på tid er forkert. Det var også det, I hørte fra kommunerne? Ja ja. Ingen sammenhæng med reform Hvordan spillede folkeskolereformen så ind i det? Folkeskolereformen spillede ikke ind. Vi begyndte jo vores overvejelser omkring det her med arbejdstidsreglerne under den daværende regering, altså under VK-regeringen. Hvis man kigger i den senere økonomiaftale, der blev lavet af VK-regeringen, så står der jo, nu kan jeg ikke lige huske den nøjagtige formulering, men der står noget med, at man skal have fokus på det der med arbejdstidsregler. Og det var et fokus for KL. Men det er jo rigtigt, at så får regeringen fokus på det der med folkeskolereformen. Uden en folkeskolereform ville vi alligevel have ønsket at gøre op med arbejdstidsreglerne, og måske brugt de frihedsgrader til at gå lidt i samme retning, som folkeskolereformen nu er gået. Så kan man sige, at hvis man skulle gennemføre folkeskolereformen, så er man nok afhængig af at få nogle arbejdstidsregler, som dem vi har fået. Alternativt ville det blive meget dyrt at lave en folkeskolereform. Det er nok rigtigt, at man set fra det perspektiv kan sige, at der er en sammenhæng - måske. Men set fra vores perspektiv er der sådan set ikke nogen sammenhæng. Der har været mange overenskomstforhandlinger, også før min tid, hvor det har været til overvejelse. Skulle man prøve at gå det fulde skridt og frigøre sig fra de der arbejdstidsregler. Og så er man stoppet, fordi modet måske har manglet. Troen på, at man til syvende og sidst 2

3 kunne komme igennem med det har manglet. Frygten for, at der ville komme indblanding fra Folketinget i det har måske også gjort, at man har tænkt: Ej, det er ikke nu. Hvordan er det så at skulle lave så stor en forandring med en medarbejdergruppe, som man lige har været ude at give nogen gevaldige dask? Hmm. Det er jo helt åbenlyst ikke de optimale betingelser. Det optimale havde jo været, hvis vi havde fået et forhandlingsresultat omkring arbejdstidsreglerne, og så at man kunne indføre både de nye arbejdstidsregler, og hvad de nu måtte indeholde, og en ny folkeskolereform i ro og orden. Engang imellem er der bare nogen kampe, du må tage alligevel, fordi vores analyse er, at hvis vi for alvor skal have skabt en god folkeskole, er vi nødt til at skabe de her mere moderne rammer i form af moderne arbejdstidsregler. Hvis vores analyse er rigtig, så er vi jo nødt til på et eller andet tidspunkt at komme derhen, og så kan det jo ikke nytte noget, at vi bliver ved med at udskyde det, fordi der kommer dårlig stemning. Men jeg kan jo stadigvæk mærke rundt omkring på mine skoler, at selvom man er tilbage i en hverdag, og også er engageret i sin hverdag, så kommer følelserne også op, hvis emnet kommer op. Du oplever, at de er splittede, lærerne? Nej, ikke sådan splittede i form af, at de er indbyrdes i strid med hinanden. Nej, men mere internt i sig selv? Nej, jeg oplever bare, at der er forskel på, hvordan de reagerer. Nogle har fundet tilbage i en hverdag, og det er heldigvis langt flertallet. Og for den gruppe glæder det, at hvis man bringer emnet op, så kommer følelserne også. Så kan de godt huske det. Og der er stadigvæk lidt køligere følelser over for mig, fordi jeg er jo blevet meget symbolet på konflikten. Ramt på følelserne Så er der så også nogle, som er følelsesmæssigt hårdere ramt, og som ikke helt er fundet tilbage til en hverdag endnu. Tanken om, at deres arbejdsgiver kunne finde på at lockoute dem, det kan de ikke komme sig over. Kan du forstå det? Rent menneskeligt kan jeg da godt forstå det. Man er ansat et sted og er glad for sit arbejde, og lige pludselig kommer arbejdsgiver og siger: Nu skal du ikke møde på arbejde, fordi nu er vi i konflikt med hinanden. Men omvendt må man sige, at det er jo spillereglerne. Danmarks Lærerforening har også varslet strejke et par gange. Men en lockout er vel usædvanlig? 3

4 Ja. Set i et historisk perspektiv, så er det usædvanligt. Men hvis du siger, at stat og kommune ikke skulle kunne lockoute, med mindre den anden side havde taget et kampskridt, så ville det jo betyde, at der var en vetoret hos Danmarks Lærerforening. Så ville man aldrig kunne gøre det, som der var brug for, hvis jeg nu har ret. Det er jo uholdbart. Kan du komme nærmere ind på, hvorfor det var nødvendigt for at modernisere folkeskolen? Der er den svage gruppe, som vi ikke får samlet godt nok op, og der er de dygtigste, som vi ikke får udfordret godt nok. Det er ligesom grundanalysen. Det er vi nødt til at gøre et eller andet ved. Så skal vi skabe nogle rammer, der gør, at vi kan håndtere de udfordringer. Og så må man kigge på, hvad er der af begrænsninger. En begrænsning har jo været det med arbejdstidsreglerne, som jo har gjort, at hver gang man ville gøre noget mere, så ville det lynhurtigt blive meget meget dyrt. Fordi man ikke har kunnet skrue op for, hvor mange timer lærerne var sammen med eleverne? Ja, for eksempel. Og det er jo ikke et udtryk for, at lærere ikke skal kunne forberede sig til den undervisning, fordi det er jo outputtet, vi er interesserede i. Men et redskab er jo, tror vi på, at lærer og elever er i mere tid sammen, og at der er skabt et større rum for den individuelle sparring mellem lærer og elev. Vi starter jo selvfølgelig i december med, at det står i vores kravbrev, hvad det er, vi vil. Så man er ikke i tvivl om det. Men i midten af februar afleverer vi så vores konkrete udformede forslag til de nye arbejdstidsregler. Og i den forhandling der tirsdag eftermiddag, bokser vi lidt med det. Da vi skilles er aftalen, at nu skal Danmarks Lærerforening gå hjem, og så skal de kigge på de arbejdstidsregler, og så skal de sætte sig ned og formulere helt konkret, hvad er det så for ændringsforslag, der skal ske i vores regler, for at Med udgangspunkt i det, I har? Ja, vi er kommet med et papir. Det er sådan, vi normalt forhandler overenskomster. At der kommer et udspil fra den ene part. Så kigger den anden part på det og siger: Okay, nu retter vi lige, så tager vi den røde pen frem, og så skriver vi, hvad vi vil have af ændringer. Så ryger det tilbage til den første part, og så kan det være, at man retter lidt videre. Og så bokser det lidt frem og tilbage, indtil man på et eller andet tidspunkt er enige. Du tror på det tidspunkt, at I bliver enige? Det er min oplevelse, at vi har en klar aftale om, at det er det, der skal ske. Og så tager de hjem og begynder at arbejde på det, og vi venter. Så giver det jo ikke meget mening for mig at sidde og blomstre inde i KL huset, for vi kan jo ikke komme videre. Selvom man kan bruge meget tid inde i KL huset, så er der også lidt at lave som borgmester. Det tager ikke mere end en halv time at køre til Høje Taastrup, så derfor giver det mere mening for mig at køre til rådhuset. Jeg har en aftale med folkene inde i KL om, at i samme øjeblik der kommer noget, så skal vi kunne reagere på det. Selv hvis det er midt i et byrådsmøde. Så skal jeg kunne forlade det byrådsmøde. Og det, der så kommer tilbage, det er en række spørgsmål? 4

5 Det er nemlig spørgsmål og ikke det, som jeg opfattede som det, vi var enige om. Det dækker vel over, at I ligesom har siddet i hver sin tragt og forhandlet? De kunne have skrevet det hele om til A08, og så havde det været et konkret ændringsforslag. Det havde jo fyldt en hel masse, fordi det var der, de syntes, at man skulle være? Ja ja. Ikke tid til spørgsmål Så det er vel også et udtryk for, at I har været ekstremt langt fra hinanden også på det tidspunkt? Der er ingen tvivl om, at vi er langt fra hinanden, men man er jo nødt til at gå ind i den tragt. Der har jo i et par måneder været en række forhandlingsmøder og arbejdsgrupper, hvor man har diskuteret frem og tilbage og også siddet og prøvet at svare på mange af de spørgsmål og behov for forståelser, som kommer fra Danmarks Lærerforening. Det er der jo brugt meget tid på. Så der er jo brugt tid på spørgsmål. Nu er vi bare der, hvor klokken er fem minutter i tolv, fordi begge parter ved jo godt, hvornår overenskomsten udløber. Det vil sige, hvis ikke vi kan blive enige, hvornår er det så, at der skal sendes et konfliktvarsel fra en af parterne? Det er ikke raketvidenskab at regne det ud. Vi ved godt, at tiden er ved at rinde ud, og derfor skal man være konkret. Så er tiden ikke til spørgsmål. Jeg drøfter det med de gode folk i KL, og vi bliver jo så enige om, at der ikke er udsigt til, at vi kan komme ind i tragten. Det er der simpelthen ikke. Derfor bliver vi enige om, at det her er nok der, hvor vi så er nødt til at sige, at så kan vi ikke komme videre nu. Og én part skal jo ligesom trække det kort. Derfor ringer jeg til Bondo. Jeg tror vist, at vi har to telefonsamtaler den aften. På baggrund af, hvad han siger, har jeg ikke troen på, at vi kan komme ind i tragten, Det bedste, der kunne ske for KL var jo, at vi kunne have løst det her ved en forhandling. Så jeg var sådan set parat til at lægge al den tid i det, der skulle til. Med den bagkant, at vi jo skulle nå noget, inden marts begyndte. Så du oplever det som en forhaling? Ja, for Bondo er fuldstændig lige så klar over tidsperspektivet i det her. I måneder fra december og så frem til her har man forsøgt at fremstille sig selv som forhandlingsvillig med lækre udspil i pressen. Som vel at mærke bliver lanceret i pressen - ikke ved forhandlingsbordet. Nu kan man så fremstille sig selv som forhandlingsvillig ved at sige: Vi vil gerne forhandle videre, selvom klokken har passeret tolv. Anders Bondo siger til os i telefonen, at han synes, at I skal mødes og forhandle videre, og så siger du til ham, det har ingen gang på jorden? Nu er det ved at være så længe siden, så jeg kan ikke huske nøjagtigt ordvalget, men jeg kan jo ikke høre ham sige, at han er parat til at gå ind i en tragt, hvor man reelt forhandler. Vi er nødt til at afbryde. Og det er klart, han protesterer imod det. Det gør han jo i min optik, fordi han gerne vil fortsætte det, som jeg opfatter forhalingen. Hvilken rolle spiller evalueringen af A08? 5

6 Jeg synes lidt, at den bliver misbrugt, fordi den bliver udlagt som, at se her: Kommunerne og lærerne og skolelederne, alle synes jo, at det er fint med A08. Men det er jo ikke det, den viser. Den viser, at det er gået godt med implementeringen af A08. Det betyder bare, at det er lykkedes, eller at de er tilfredse? Der har været en fin implementering af den. Og det er jo fint. Det er jo godt, at vi kan finde ud af at implementere sådan en aftale, vi har lavet. Men det er jo ikke en evaluering af, og det har aldrig været målet med den, om A08 er den rigtige ramme. Og det er jo derfor, at vi jo i virkeligheden på det tidspunkt jo ikke synes, at det giver så voldsomt meget mening, når vi nu er ude i en diskussion omkring et helt andet sæt arbejdstidsregler. Så giver en evaluering af, hvordan man har implementeret nogle gamle arbejdstidsregler jo ikke så meget mening. Det ville jo i virkeligheden virke mere forstyrrende. Men jeg kan da godt se fra Danmarks Lærerforenings synspunkt, at hvis man kan vinkle den sådan, at her er der jo dokumentation for, at A08 er fantastisk. Hvorfor så lave om i det? Det kan jeg da godt se logikken i. Så har vi den proces i forligsinstitutionen, og nu springer jeg nogle mellemregninger over, men det ender jo så faktisk med, at Danmarks Lærerforening får til opgave at komme med, hvad er det så for konkrete ændringer, de vil lave i KL s udkast, for at de kan skrive under på det. Så der kommer vi jo ind i tragten. Og det er jo sådan set et fremskridt, fordi nu begynder vi at forhandle sådan, som vi plejer at gøre. Og det, der så bliver afleveret fra Danmarks Lærerforenings side, det er jo noget, hvor blandt andet de to minutter er skrevet ind. Så i vores perspektiv sker der jo det, at man skriver den tilbage til noget, der minder om A0. Ja, man laver en ressourcebinding på undervisningstiden, ikke? Jo. Og det er jo så derfor, at vi ikke køber den, men det afslører jo så også i virkeligheden bare den afgrundsdybe uenighed, som der er imellem os. Og det er så den, som Mette Christensen ikke kan se, at hun kan bygge bro over. Fuld respekt for lokalaftaler Hvad så nu? Der er kommuner, som på trods af jeres udmeldinger har lavet lokalaftaler. Hvordan ser du på det? Vores gode råd til kommunerne, det er: Lad være. Der er al mulig grund til at have gode dialoger med sine medarbejdere. Det har vi jo også i vores system. Men lad være med at lave decideret lokalaftaler, og lad vær med at lave noget, som genindfører noget af det, vi var sluppet af med. Altså, for eksempel puljer af tid, eller bindinger på ledelsesretten og så videre. Men kommunerne bestemmer jo selv. Og til de kommuner, der vælger at lave noget: Fuld respekt fra min side. Det vil jeg ikke blande mig i. Og i den sammenhæng synes jeg egentlig ikke, at Danmarks Lærerforening skal tale om topstyring, fordi jeg ved jo godt, hvordan det er på den side. Hvis der nu i min kommune var blevet lavet en lokalaftale, så skulle den jo hele 6

7 vejen ind i Danmarks Lærerforening for at blive godkendt. Det kan min lokalkreds jo ikke bare gøre. Men KL har ikke noget problem med, at der bliver lavet sådan nogen aftaler? KL skal jo varetage kommunernes interesser. Vi er jo ikke sådan et overorgan, som skal pålægge kommunerne noget. Vi prøver vi at skabe de bedst mulige rammer, og vi giver selvfølgelig også kommunerne gode råd. Det er jo også vores rolle. Sådan skal man jo agere som organisation. Men vælger nogle at sige: Her hos os giver det altså bedst mening af forskellige årsager at have en lokal aftale, jamen, så er det jo fint. Så er det jo det, de gør. Men hvis de spørger mig, eller hvis nogen spørger mig, hvad er det gode råd til kommunerne, så må vi også have lov til at sige, hvad vi synes er det gode råd. Og det gode råd fra vores side, det er: Lad være. Hvis økonomiaftalen med kommunerne er baseret på, at der ikke er nogen A08, men den enkelte kommune så vælger at sige: Vi har 80 millioner kroner, vi gerne vil putte i vores folkeskole og ansætte nogle flere lærere, så er det den enkelte kommune, der står med det valg? Sådan er konstruktionen jo. Folkeskolereformen er finansieret, men med den forudsætning, at i gennemsnit skal lærerne undervise tre lektioner mere om ugen. Når jeg siger, at mit gode råd er at lade være, så er det ikke alene af økonomiske årsager. Vi har nu fået tilkæmpet os ledelsesretten, som jo er vigtig for os som arbejdsgiveren. Hvis man sælger ud af ledelsesretten, så taber man jo andet end bare økonomi, fordi ledelsesretten er i mit perspektiv vigtig for, at man kan skabe resultater. Hvis der ikke er rammer for god ledelse, så får man heller ikke skabt resultater. Så jeg synes, at det var en vigtig landvinding, som jeg ikke synes, at man skal sælge ud af. Man kunne godt lave en lokalaftale, som måske ligger et eller andet loft for, hvor mange undervisningstimer lærerne må undervise. Det kan godt være, at du kan få det til at gå op, uden at det koster ekstra. Men for at få det til at gå op, så kan det være, at du må sætte de forkerte lærere til at undervise i det forkerte. Der kommer en hel blandet landhandel af problemer i alle mulige forskellige kommuner, alt efter hvad det er, de har lavet af aftaler, når de skal fornys. Kan du ikke risikere, at noget af det havner på dit bord alligevel? Nej. Det mener jeg ikke, fordi nu gælder der en overordnet ramme som så desværre ikke er en overenskomst, men som hedder L409. Men det er jo den ramme, der gælder. Så er der jo den der KTO rammeaftale, som gør, at man kan aftale noget lokalt, som fraviger. Det er jo det, der er grundlaget for, at man kan lave en lokalaftale. Og når man har lavet noget, der gælder som en indfasning i 2 år, og når de 2 år så er gået, så falder man jo tilbage på L409, hvis ikke man aftaler noget nyt. Det er jo den enkelte kommunens bord. Du frygter ikke, at lad os sige en fjerdedel af kommunerne vælger at lave en eller anden aftale, og så kommer de til dig og siger: Nu vil vi gerne have forhandlet et eller andet fælles? Bestemt ikke. Og det tror jeg heller ikke, at de vil ønske, for der var grænsende til enstemmighed, da kommunerne bad os om at gå den her vej. Nu er vi gået den her vej. Det er fair nok, at der så er nogle, der går et skridt tilbage eller til siden, hvis man kan sige det på den måde. 7

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt REDEGØRELSE HVORI UDVALGET ANMODER OM AT BLIVE HOLDT UNDER- RETTET OM UDVIKLINGEN Klage over den danske regering forelagt af Danmarks Lærerforening

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet?

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Seminar om effektiv styring af statslige it- og digitaliseringsprojekter Thomas Fredenslund,

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere