Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper"

Transkript

1 Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad var det for en analyse, der gjorde, at I gik fra en anprisning af arbejdstidsaftalen fra 2008, som jo faktisk selv har givet 12 på karakterskalaen, til helt at ville af med den? Siden 3 har de skiftende arbejdstidsregler været en sten i skoen for os. Uanset hvilken udgave, så har de set med vores briller været en hæmsko for at udvikle folkeskolen, fordi der har været den her meget stærke ressourcebinding, som jo for eksempel har gjort, at vi har ikke kunne drive folkeskolen mere effektivt. Der har de været en bremse for det. A0 er stadig indrettet ligesom de andre: Man skal lokalforhandle en aftale. Og den aftale, man så ender med der, er så den, man kan blive enige om, hvilket vil sige, at den indeholder nogle klare begrænsninger. Jeg vil godt understrege, at A08 var et skridt i den rigtige retning, fordi der blev skabt lidt mere fleksibilitet, der blev skabt lidt mere ledelsesrum, men den har jo stadigvæk de samme fundamentale mangler, som de tidligere arbejdstidsregler har haft. Der er en stærk binding på, hvad det egentlig er, arbejdstiden skal bruges til. Det har jo været til gene for os igennem alle årene. Hvordan kan det være, at vi så anpriste A08? Jamen, det var jo fordi, at det var et flot skridt i den rigtige retning dengang, og det var flot, at man kunne blive enige om det. Det gav noget mere ledelsesrum, og derfor var der al mulig grund til at rose det. Måske var det lige flot nok af mig at give den topkarakter, men det var så også sagt af en lidt uerfaren borgmester, og en meget nyudnævnt løn- og personaleudvalgsformand. Og jeg havde vel nok også lidt travlt med at rose min partifælle. Kun det første rigtige skridt At man har taget et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man så stopper på vejen. På trods af, at A08 gav dette her lidt større ledelsesrum, lidt større fleksibilitet, så måtte vi konstatere, at vi ramte ind i de samme begrænsninger. Så bottom line: Vi nåede frem til, at det her var nok ikke en vej, vi kunne gå videre ud af. Vi måtte nok på et eller andet tidspunkt, hvilket jo havde været til overvejelse før, sige: Nu må vi vikle os helt ud af de der arbejdstidsregler og så i stedet for have nogle arbejdstidsregler, der sætter de ydre rammer, og så er der ledelse for resten. Skolelederen på Strandgårdskolen, som jo i hvert fald i Antorinis optik ligner noget af det, de gerne ville med reformen blev spurgt hvilke konkrete ekstra aftaler hun har lavet, for at kunne lave den type skole. Hun svarer: Ingen. Hun kunne sagtens lave den inden for A08. Så var det et spørgsmål om, at I oplevede nogle skoleledere, som ikke udnyttede det ledelsesrum, der var i aftalen? Det oplever jeg egentlig ikke. Det kan godt være, at der har været nogen, som ikke har udnyttet mulighederne fuldt ud. Når vi kigger ud over landet, så kigger vi jo ud over 98 1

2 kommuner, som siger til os, hvad det er, de har brug for, at vi går efter, når vi skal forhandle overenskomster. Og der var meldingen jo meget entydigt, at man stadigvæk var frustreret over, at man skulle bokse med de her arbejdstidsregler, stadigvæk skulle være begrænset af, hvad man nu kunne opnå i de lokale forhandlinger med den lokale kreds. Det er jo fair nok, at Strandgårdsskolens oplevelse var, at det kørte fint med de regler, men der er bare så mange andre steder, hvor man har oplevet, at det var en begrænsning. En anden ting, som jo også er problemet med de gamle regler og A0 er jo, at når du har sådan nogle regler, hvor du deler tiden ind i puljer og tid, så påvirker det også kulturen. Så bliver fokus på tid. Og hver gang man diskuterer, om man skal lave noget, så bliver det en diskussion: Har jeg fået tid til det? Og hvis du tager en tur rundt på rådhuset her og snakker med mine medarbejdere rundt omkring, så er det ikke en diskussion, man sådan normalt har. Har jeg fået tildelt tid til denne her opgave, du kommer og giver mig nu? Altså, der er fokus på arbejdsopgaverne. Og det gør altså en forskel, om fokus er på tid, eller om fokus er på arbejdsopgaver. Selvfølgelig skal der være den fornødne tid til arbejdsopgaverne, og engang imellem må man jo prioritere mellem arbejdsopgaverne for at løse dem, der er vigtigst. Det er jo en fælles opgave mellem leder og medarbejder at gøre det. Men det der fokus på tid er forkert. Det var også det, I hørte fra kommunerne? Ja ja. Ingen sammenhæng med reform Hvordan spillede folkeskolereformen så ind i det? Folkeskolereformen spillede ikke ind. Vi begyndte jo vores overvejelser omkring det her med arbejdstidsreglerne under den daværende regering, altså under VK-regeringen. Hvis man kigger i den senere økonomiaftale, der blev lavet af VK-regeringen, så står der jo, nu kan jeg ikke lige huske den nøjagtige formulering, men der står noget med, at man skal have fokus på det der med arbejdstidsregler. Og det var et fokus for KL. Men det er jo rigtigt, at så får regeringen fokus på det der med folkeskolereformen. Uden en folkeskolereform ville vi alligevel have ønsket at gøre op med arbejdstidsreglerne, og måske brugt de frihedsgrader til at gå lidt i samme retning, som folkeskolereformen nu er gået. Så kan man sige, at hvis man skulle gennemføre folkeskolereformen, så er man nok afhængig af at få nogle arbejdstidsregler, som dem vi har fået. Alternativt ville det blive meget dyrt at lave en folkeskolereform. Det er nok rigtigt, at man set fra det perspektiv kan sige, at der er en sammenhæng - måske. Men set fra vores perspektiv er der sådan set ikke nogen sammenhæng. Der har været mange overenskomstforhandlinger, også før min tid, hvor det har været til overvejelse. Skulle man prøve at gå det fulde skridt og frigøre sig fra de der arbejdstidsregler. Og så er man stoppet, fordi modet måske har manglet. Troen på, at man til syvende og sidst 2

3 kunne komme igennem med det har manglet. Frygten for, at der ville komme indblanding fra Folketinget i det har måske også gjort, at man har tænkt: Ej, det er ikke nu. Hvordan er det så at skulle lave så stor en forandring med en medarbejdergruppe, som man lige har været ude at give nogen gevaldige dask? Hmm. Det er jo helt åbenlyst ikke de optimale betingelser. Det optimale havde jo været, hvis vi havde fået et forhandlingsresultat omkring arbejdstidsreglerne, og så at man kunne indføre både de nye arbejdstidsregler, og hvad de nu måtte indeholde, og en ny folkeskolereform i ro og orden. Engang imellem er der bare nogen kampe, du må tage alligevel, fordi vores analyse er, at hvis vi for alvor skal have skabt en god folkeskole, er vi nødt til at skabe de her mere moderne rammer i form af moderne arbejdstidsregler. Hvis vores analyse er rigtig, så er vi jo nødt til på et eller andet tidspunkt at komme derhen, og så kan det jo ikke nytte noget, at vi bliver ved med at udskyde det, fordi der kommer dårlig stemning. Men jeg kan jo stadigvæk mærke rundt omkring på mine skoler, at selvom man er tilbage i en hverdag, og også er engageret i sin hverdag, så kommer følelserne også op, hvis emnet kommer op. Du oplever, at de er splittede, lærerne? Nej, ikke sådan splittede i form af, at de er indbyrdes i strid med hinanden. Nej, men mere internt i sig selv? Nej, jeg oplever bare, at der er forskel på, hvordan de reagerer. Nogle har fundet tilbage i en hverdag, og det er heldigvis langt flertallet. Og for den gruppe glæder det, at hvis man bringer emnet op, så kommer følelserne også. Så kan de godt huske det. Og der er stadigvæk lidt køligere følelser over for mig, fordi jeg er jo blevet meget symbolet på konflikten. Ramt på følelserne Så er der så også nogle, som er følelsesmæssigt hårdere ramt, og som ikke helt er fundet tilbage til en hverdag endnu. Tanken om, at deres arbejdsgiver kunne finde på at lockoute dem, det kan de ikke komme sig over. Kan du forstå det? Rent menneskeligt kan jeg da godt forstå det. Man er ansat et sted og er glad for sit arbejde, og lige pludselig kommer arbejdsgiver og siger: Nu skal du ikke møde på arbejde, fordi nu er vi i konflikt med hinanden. Men omvendt må man sige, at det er jo spillereglerne. Danmarks Lærerforening har også varslet strejke et par gange. Men en lockout er vel usædvanlig? 3

4 Ja. Set i et historisk perspektiv, så er det usædvanligt. Men hvis du siger, at stat og kommune ikke skulle kunne lockoute, med mindre den anden side havde taget et kampskridt, så ville det jo betyde, at der var en vetoret hos Danmarks Lærerforening. Så ville man aldrig kunne gøre det, som der var brug for, hvis jeg nu har ret. Det er jo uholdbart. Kan du komme nærmere ind på, hvorfor det var nødvendigt for at modernisere folkeskolen? Der er den svage gruppe, som vi ikke får samlet godt nok op, og der er de dygtigste, som vi ikke får udfordret godt nok. Det er ligesom grundanalysen. Det er vi nødt til at gøre et eller andet ved. Så skal vi skabe nogle rammer, der gør, at vi kan håndtere de udfordringer. Og så må man kigge på, hvad er der af begrænsninger. En begrænsning har jo været det med arbejdstidsreglerne, som jo har gjort, at hver gang man ville gøre noget mere, så ville det lynhurtigt blive meget meget dyrt. Fordi man ikke har kunnet skrue op for, hvor mange timer lærerne var sammen med eleverne? Ja, for eksempel. Og det er jo ikke et udtryk for, at lærere ikke skal kunne forberede sig til den undervisning, fordi det er jo outputtet, vi er interesserede i. Men et redskab er jo, tror vi på, at lærer og elever er i mere tid sammen, og at der er skabt et større rum for den individuelle sparring mellem lærer og elev. Vi starter jo selvfølgelig i december med, at det står i vores kravbrev, hvad det er, vi vil. Så man er ikke i tvivl om det. Men i midten af februar afleverer vi så vores konkrete udformede forslag til de nye arbejdstidsregler. Og i den forhandling der tirsdag eftermiddag, bokser vi lidt med det. Da vi skilles er aftalen, at nu skal Danmarks Lærerforening gå hjem, og så skal de kigge på de arbejdstidsregler, og så skal de sætte sig ned og formulere helt konkret, hvad er det så for ændringsforslag, der skal ske i vores regler, for at Med udgangspunkt i det, I har? Ja, vi er kommet med et papir. Det er sådan, vi normalt forhandler overenskomster. At der kommer et udspil fra den ene part. Så kigger den anden part på det og siger: Okay, nu retter vi lige, så tager vi den røde pen frem, og så skriver vi, hvad vi vil have af ændringer. Så ryger det tilbage til den første part, og så kan det være, at man retter lidt videre. Og så bokser det lidt frem og tilbage, indtil man på et eller andet tidspunkt er enige. Du tror på det tidspunkt, at I bliver enige? Det er min oplevelse, at vi har en klar aftale om, at det er det, der skal ske. Og så tager de hjem og begynder at arbejde på det, og vi venter. Så giver det jo ikke meget mening for mig at sidde og blomstre inde i KL huset, for vi kan jo ikke komme videre. Selvom man kan bruge meget tid inde i KL huset, så er der også lidt at lave som borgmester. Det tager ikke mere end en halv time at køre til Høje Taastrup, så derfor giver det mere mening for mig at køre til rådhuset. Jeg har en aftale med folkene inde i KL om, at i samme øjeblik der kommer noget, så skal vi kunne reagere på det. Selv hvis det er midt i et byrådsmøde. Så skal jeg kunne forlade det byrådsmøde. Og det, der så kommer tilbage, det er en række spørgsmål? 4

5 Det er nemlig spørgsmål og ikke det, som jeg opfattede som det, vi var enige om. Det dækker vel over, at I ligesom har siddet i hver sin tragt og forhandlet? De kunne have skrevet det hele om til A08, og så havde det været et konkret ændringsforslag. Det havde jo fyldt en hel masse, fordi det var der, de syntes, at man skulle være? Ja ja. Ikke tid til spørgsmål Så det er vel også et udtryk for, at I har været ekstremt langt fra hinanden også på det tidspunkt? Der er ingen tvivl om, at vi er langt fra hinanden, men man er jo nødt til at gå ind i den tragt. Der har jo i et par måneder været en række forhandlingsmøder og arbejdsgrupper, hvor man har diskuteret frem og tilbage og også siddet og prøvet at svare på mange af de spørgsmål og behov for forståelser, som kommer fra Danmarks Lærerforening. Det er der jo brugt meget tid på. Så der er jo brugt tid på spørgsmål. Nu er vi bare der, hvor klokken er fem minutter i tolv, fordi begge parter ved jo godt, hvornår overenskomsten udløber. Det vil sige, hvis ikke vi kan blive enige, hvornår er det så, at der skal sendes et konfliktvarsel fra en af parterne? Det er ikke raketvidenskab at regne det ud. Vi ved godt, at tiden er ved at rinde ud, og derfor skal man være konkret. Så er tiden ikke til spørgsmål. Jeg drøfter det med de gode folk i KL, og vi bliver jo så enige om, at der ikke er udsigt til, at vi kan komme ind i tragten. Det er der simpelthen ikke. Derfor bliver vi enige om, at det her er nok der, hvor vi så er nødt til at sige, at så kan vi ikke komme videre nu. Og én part skal jo ligesom trække det kort. Derfor ringer jeg til Bondo. Jeg tror vist, at vi har to telefonsamtaler den aften. På baggrund af, hvad han siger, har jeg ikke troen på, at vi kan komme ind i tragten, Det bedste, der kunne ske for KL var jo, at vi kunne have løst det her ved en forhandling. Så jeg var sådan set parat til at lægge al den tid i det, der skulle til. Med den bagkant, at vi jo skulle nå noget, inden marts begyndte. Så du oplever det som en forhaling? Ja, for Bondo er fuldstændig lige så klar over tidsperspektivet i det her. I måneder fra december og så frem til her har man forsøgt at fremstille sig selv som forhandlingsvillig med lækre udspil i pressen. Som vel at mærke bliver lanceret i pressen - ikke ved forhandlingsbordet. Nu kan man så fremstille sig selv som forhandlingsvillig ved at sige: Vi vil gerne forhandle videre, selvom klokken har passeret tolv. Anders Bondo siger til os i telefonen, at han synes, at I skal mødes og forhandle videre, og så siger du til ham, det har ingen gang på jorden? Nu er det ved at være så længe siden, så jeg kan ikke huske nøjagtigt ordvalget, men jeg kan jo ikke høre ham sige, at han er parat til at gå ind i en tragt, hvor man reelt forhandler. Vi er nødt til at afbryde. Og det er klart, han protesterer imod det. Det gør han jo i min optik, fordi han gerne vil fortsætte det, som jeg opfatter forhalingen. Hvilken rolle spiller evalueringen af A08? 5

6 Jeg synes lidt, at den bliver misbrugt, fordi den bliver udlagt som, at se her: Kommunerne og lærerne og skolelederne, alle synes jo, at det er fint med A08. Men det er jo ikke det, den viser. Den viser, at det er gået godt med implementeringen af A08. Det betyder bare, at det er lykkedes, eller at de er tilfredse? Der har været en fin implementering af den. Og det er jo fint. Det er jo godt, at vi kan finde ud af at implementere sådan en aftale, vi har lavet. Men det er jo ikke en evaluering af, og det har aldrig været målet med den, om A08 er den rigtige ramme. Og det er jo derfor, at vi jo i virkeligheden på det tidspunkt jo ikke synes, at det giver så voldsomt meget mening, når vi nu er ude i en diskussion omkring et helt andet sæt arbejdstidsregler. Så giver en evaluering af, hvordan man har implementeret nogle gamle arbejdstidsregler jo ikke så meget mening. Det ville jo i virkeligheden virke mere forstyrrende. Men jeg kan da godt se fra Danmarks Lærerforenings synspunkt, at hvis man kan vinkle den sådan, at her er der jo dokumentation for, at A08 er fantastisk. Hvorfor så lave om i det? Det kan jeg da godt se logikken i. Så har vi den proces i forligsinstitutionen, og nu springer jeg nogle mellemregninger over, men det ender jo så faktisk med, at Danmarks Lærerforening får til opgave at komme med, hvad er det så for konkrete ændringer, de vil lave i KL s udkast, for at de kan skrive under på det. Så der kommer vi jo ind i tragten. Og det er jo sådan set et fremskridt, fordi nu begynder vi at forhandle sådan, som vi plejer at gøre. Og det, der så bliver afleveret fra Danmarks Lærerforenings side, det er jo noget, hvor blandt andet de to minutter er skrevet ind. Så i vores perspektiv sker der jo det, at man skriver den tilbage til noget, der minder om A0. Ja, man laver en ressourcebinding på undervisningstiden, ikke? Jo. Og det er jo så derfor, at vi ikke køber den, men det afslører jo så også i virkeligheden bare den afgrundsdybe uenighed, som der er imellem os. Og det er så den, som Mette Christensen ikke kan se, at hun kan bygge bro over. Fuld respekt for lokalaftaler Hvad så nu? Der er kommuner, som på trods af jeres udmeldinger har lavet lokalaftaler. Hvordan ser du på det? Vores gode råd til kommunerne, det er: Lad være. Der er al mulig grund til at have gode dialoger med sine medarbejdere. Det har vi jo også i vores system. Men lad være med at lave decideret lokalaftaler, og lad vær med at lave noget, som genindfører noget af det, vi var sluppet af med. Altså, for eksempel puljer af tid, eller bindinger på ledelsesretten og så videre. Men kommunerne bestemmer jo selv. Og til de kommuner, der vælger at lave noget: Fuld respekt fra min side. Det vil jeg ikke blande mig i. Og i den sammenhæng synes jeg egentlig ikke, at Danmarks Lærerforening skal tale om topstyring, fordi jeg ved jo godt, hvordan det er på den side. Hvis der nu i min kommune var blevet lavet en lokalaftale, så skulle den jo hele 6

7 vejen ind i Danmarks Lærerforening for at blive godkendt. Det kan min lokalkreds jo ikke bare gøre. Men KL har ikke noget problem med, at der bliver lavet sådan nogen aftaler? KL skal jo varetage kommunernes interesser. Vi er jo ikke sådan et overorgan, som skal pålægge kommunerne noget. Vi prøver vi at skabe de bedst mulige rammer, og vi giver selvfølgelig også kommunerne gode råd. Det er jo også vores rolle. Sådan skal man jo agere som organisation. Men vælger nogle at sige: Her hos os giver det altså bedst mening af forskellige årsager at have en lokal aftale, jamen, så er det jo fint. Så er det jo det, de gør. Men hvis de spørger mig, eller hvis nogen spørger mig, hvad er det gode råd til kommunerne, så må vi også have lov til at sige, hvad vi synes er det gode råd. Og det gode råd fra vores side, det er: Lad være. Hvis økonomiaftalen med kommunerne er baseret på, at der ikke er nogen A08, men den enkelte kommune så vælger at sige: Vi har 80 millioner kroner, vi gerne vil putte i vores folkeskole og ansætte nogle flere lærere, så er det den enkelte kommune, der står med det valg? Sådan er konstruktionen jo. Folkeskolereformen er finansieret, men med den forudsætning, at i gennemsnit skal lærerne undervise tre lektioner mere om ugen. Når jeg siger, at mit gode råd er at lade være, så er det ikke alene af økonomiske årsager. Vi har nu fået tilkæmpet os ledelsesretten, som jo er vigtig for os som arbejdsgiveren. Hvis man sælger ud af ledelsesretten, så taber man jo andet end bare økonomi, fordi ledelsesretten er i mit perspektiv vigtig for, at man kan skabe resultater. Hvis der ikke er rammer for god ledelse, så får man heller ikke skabt resultater. Så jeg synes, at det var en vigtig landvinding, som jeg ikke synes, at man skal sælge ud af. Man kunne godt lave en lokalaftale, som måske ligger et eller andet loft for, hvor mange undervisningstimer lærerne må undervise. Det kan godt være, at du kan få det til at gå op, uden at det koster ekstra. Men for at få det til at gå op, så kan det være, at du må sætte de forkerte lærere til at undervise i det forkerte. Der kommer en hel blandet landhandel af problemer i alle mulige forskellige kommuner, alt efter hvad det er, de har lavet af aftaler, når de skal fornys. Kan du ikke risikere, at noget af det havner på dit bord alligevel? Nej. Det mener jeg ikke, fordi nu gælder der en overordnet ramme som så desværre ikke er en overenskomst, men som hedder L409. Men det er jo den ramme, der gælder. Så er der jo den der KTO rammeaftale, som gør, at man kan aftale noget lokalt, som fraviger. Det er jo det, der er grundlaget for, at man kan lave en lokalaftale. Og når man har lavet noget, der gælder som en indfasning i 2 år, og når de 2 år så er gået, så falder man jo tilbage på L409, hvis ikke man aftaler noget nyt. Det er jo den enkelte kommunens bord. Du frygter ikke, at lad os sige en fjerdedel af kommunerne vælger at lave en eller anden aftale, og så kommer de til dig og siger: Nu vil vi gerne have forhandlet et eller andet fælles? Bestemt ikke. Og det tror jeg heller ikke, at de vil ønske, for der var grænsende til enstemmighed, da kommunerne bad os om at gå den her vej. Nu er vi gået den her vej. Det er fair nok, at der så er nogle, der går et skridt tilbage eller til siden, hvis man kan sige det på den måde. 7

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring

Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring Der er ikke et eneste element i skolereformen, som der ikke allerede er nogle lærere, der arbejder med. Forskellen er, at der nu bliver nogle måder,

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Forældreinformation i forbindelse med eventuel lockout

Forældreinformation i forbindelse med eventuel lockout Skave Skole den 19. marts 2013 Forældreinformation i forbindelse med eventuel lockout Kære forældre på Skave Skole Vi nærmer os den 2. april med hastige skridt. Jeg har den 15. marts udsendt et informationsbrev

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

Kompenserende undervisning

Kompenserende undervisning Kompenserende undervisning Den mest presserende opgaver: At give afgangsklasseeleverne, så meget af den eventuelt manglende undervisning som muligt, så de kan blive klar til de skriftlige og mundtlige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen)

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) 1 Lasse og jeg går ind i klassen sammen med matematiklæreren. Da vi kommer ind, er der én lærer i 2 forvejen og én psykolog. En elev siger: Wow, nu er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kirkedalsvej 64, Rårup. 7130 Juelsminde. Tlf: 79 83 30 20. Den 20. mar. 2013. Kære Forældre

Kirkedalsvej 64, Rårup. 7130 Juelsminde. Tlf: 79 83 30 20. Den 20. mar. 2013. Kære Forældre Den 20. mar. 2013 Kære Forældre Kommunernes Landsforening (KL) har varslet en lockout af de fleste af landets folkeskolelærere fra den 1.april. Det har de gjort, fordi de og Lærernes Centralorganisation

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Bjarne Corydon, resultatminister

Bjarne Corydon, resultatminister Bjarne Corydon, resultatminister Formålet med en»normalisering«af lærerne var at sikre, at lærernes arbejdstid kan bruges bedst muligt til at lære eleverne mest muligt, siger Bjarne Corydon.»Jeg synes,

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Beretning efterskolen 2013

Beretning efterskolen 2013 Beretning efterskolen 2013 Noget af det værste efterskoleeleverne ved er lærerhumor/lærerjokes som kan opleves som den særlige humor, der foregår på lærerværelserne rundt om i landet - vores er sikkert

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

D E T L Y D E R E N K E L T, M E N H V O R L E T E R D E T? C F U H J Ø R R I N G 1 9. 9. 1 3 K L. 1 2-16

D E T L Y D E R E N K E L T, M E N H V O R L E T E R D E T? C F U H J Ø R R I N G 1 9. 9. 1 3 K L. 1 2-16 RELATIONSKOMPETENCE D E T L Y D E R E N K E L T, M E N H V O R L E T E R D E T? C F U H J Ø R R I N G 1 9. 9. 1 3 K L. 1 2-16 1 RELATIONSKOMPETENCE? Vores evne til at indgå i relation med eleverne (og

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer?

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Gruppen bestod af 1 pædagog(medhjælper), 1 børnehaveklasseleder, 5 lærere fra indskoling

Læs mere