Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper"

Transkript

1 Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad var det for en analyse, der gjorde, at I gik fra en anprisning af arbejdstidsaftalen fra 2008, som jo faktisk selv har givet 12 på karakterskalaen, til helt at ville af med den? Siden 3 har de skiftende arbejdstidsregler været en sten i skoen for os. Uanset hvilken udgave, så har de set med vores briller været en hæmsko for at udvikle folkeskolen, fordi der har været den her meget stærke ressourcebinding, som jo for eksempel har gjort, at vi har ikke kunne drive folkeskolen mere effektivt. Der har de været en bremse for det. A0 er stadig indrettet ligesom de andre: Man skal lokalforhandle en aftale. Og den aftale, man så ender med der, er så den, man kan blive enige om, hvilket vil sige, at den indeholder nogle klare begrænsninger. Jeg vil godt understrege, at A08 var et skridt i den rigtige retning, fordi der blev skabt lidt mere fleksibilitet, der blev skabt lidt mere ledelsesrum, men den har jo stadigvæk de samme fundamentale mangler, som de tidligere arbejdstidsregler har haft. Der er en stærk binding på, hvad det egentlig er, arbejdstiden skal bruges til. Det har jo været til gene for os igennem alle årene. Hvordan kan det være, at vi så anpriste A08? Jamen, det var jo fordi, at det var et flot skridt i den rigtige retning dengang, og det var flot, at man kunne blive enige om det. Det gav noget mere ledelsesrum, og derfor var der al mulig grund til at rose det. Måske var det lige flot nok af mig at give den topkarakter, men det var så også sagt af en lidt uerfaren borgmester, og en meget nyudnævnt løn- og personaleudvalgsformand. Og jeg havde vel nok også lidt travlt med at rose min partifælle. Kun det første rigtige skridt At man har taget et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man så stopper på vejen. På trods af, at A08 gav dette her lidt større ledelsesrum, lidt større fleksibilitet, så måtte vi konstatere, at vi ramte ind i de samme begrænsninger. Så bottom line: Vi nåede frem til, at det her var nok ikke en vej, vi kunne gå videre ud af. Vi måtte nok på et eller andet tidspunkt, hvilket jo havde været til overvejelse før, sige: Nu må vi vikle os helt ud af de der arbejdstidsregler og så i stedet for have nogle arbejdstidsregler, der sætter de ydre rammer, og så er der ledelse for resten. Skolelederen på Strandgårdskolen, som jo i hvert fald i Antorinis optik ligner noget af det, de gerne ville med reformen blev spurgt hvilke konkrete ekstra aftaler hun har lavet, for at kunne lave den type skole. Hun svarer: Ingen. Hun kunne sagtens lave den inden for A08. Så var det et spørgsmål om, at I oplevede nogle skoleledere, som ikke udnyttede det ledelsesrum, der var i aftalen? Det oplever jeg egentlig ikke. Det kan godt være, at der har været nogen, som ikke har udnyttet mulighederne fuldt ud. Når vi kigger ud over landet, så kigger vi jo ud over 98 1

2 kommuner, som siger til os, hvad det er, de har brug for, at vi går efter, når vi skal forhandle overenskomster. Og der var meldingen jo meget entydigt, at man stadigvæk var frustreret over, at man skulle bokse med de her arbejdstidsregler, stadigvæk skulle være begrænset af, hvad man nu kunne opnå i de lokale forhandlinger med den lokale kreds. Det er jo fair nok, at Strandgårdsskolens oplevelse var, at det kørte fint med de regler, men der er bare så mange andre steder, hvor man har oplevet, at det var en begrænsning. En anden ting, som jo også er problemet med de gamle regler og A0 er jo, at når du har sådan nogle regler, hvor du deler tiden ind i puljer og tid, så påvirker det også kulturen. Så bliver fokus på tid. Og hver gang man diskuterer, om man skal lave noget, så bliver det en diskussion: Har jeg fået tid til det? Og hvis du tager en tur rundt på rådhuset her og snakker med mine medarbejdere rundt omkring, så er det ikke en diskussion, man sådan normalt har. Har jeg fået tildelt tid til denne her opgave, du kommer og giver mig nu? Altså, der er fokus på arbejdsopgaverne. Og det gør altså en forskel, om fokus er på tid, eller om fokus er på arbejdsopgaver. Selvfølgelig skal der være den fornødne tid til arbejdsopgaverne, og engang imellem må man jo prioritere mellem arbejdsopgaverne for at løse dem, der er vigtigst. Det er jo en fælles opgave mellem leder og medarbejder at gøre det. Men det der fokus på tid er forkert. Det var også det, I hørte fra kommunerne? Ja ja. Ingen sammenhæng med reform Hvordan spillede folkeskolereformen så ind i det? Folkeskolereformen spillede ikke ind. Vi begyndte jo vores overvejelser omkring det her med arbejdstidsreglerne under den daværende regering, altså under VK-regeringen. Hvis man kigger i den senere økonomiaftale, der blev lavet af VK-regeringen, så står der jo, nu kan jeg ikke lige huske den nøjagtige formulering, men der står noget med, at man skal have fokus på det der med arbejdstidsregler. Og det var et fokus for KL. Men det er jo rigtigt, at så får regeringen fokus på det der med folkeskolereformen. Uden en folkeskolereform ville vi alligevel have ønsket at gøre op med arbejdstidsreglerne, og måske brugt de frihedsgrader til at gå lidt i samme retning, som folkeskolereformen nu er gået. Så kan man sige, at hvis man skulle gennemføre folkeskolereformen, så er man nok afhængig af at få nogle arbejdstidsregler, som dem vi har fået. Alternativt ville det blive meget dyrt at lave en folkeskolereform. Det er nok rigtigt, at man set fra det perspektiv kan sige, at der er en sammenhæng - måske. Men set fra vores perspektiv er der sådan set ikke nogen sammenhæng. Der har været mange overenskomstforhandlinger, også før min tid, hvor det har været til overvejelse. Skulle man prøve at gå det fulde skridt og frigøre sig fra de der arbejdstidsregler. Og så er man stoppet, fordi modet måske har manglet. Troen på, at man til syvende og sidst 2

3 kunne komme igennem med det har manglet. Frygten for, at der ville komme indblanding fra Folketinget i det har måske også gjort, at man har tænkt: Ej, det er ikke nu. Hvordan er det så at skulle lave så stor en forandring med en medarbejdergruppe, som man lige har været ude at give nogen gevaldige dask? Hmm. Det er jo helt åbenlyst ikke de optimale betingelser. Det optimale havde jo været, hvis vi havde fået et forhandlingsresultat omkring arbejdstidsreglerne, og så at man kunne indføre både de nye arbejdstidsregler, og hvad de nu måtte indeholde, og en ny folkeskolereform i ro og orden. Engang imellem er der bare nogen kampe, du må tage alligevel, fordi vores analyse er, at hvis vi for alvor skal have skabt en god folkeskole, er vi nødt til at skabe de her mere moderne rammer i form af moderne arbejdstidsregler. Hvis vores analyse er rigtig, så er vi jo nødt til på et eller andet tidspunkt at komme derhen, og så kan det jo ikke nytte noget, at vi bliver ved med at udskyde det, fordi der kommer dårlig stemning. Men jeg kan jo stadigvæk mærke rundt omkring på mine skoler, at selvom man er tilbage i en hverdag, og også er engageret i sin hverdag, så kommer følelserne også op, hvis emnet kommer op. Du oplever, at de er splittede, lærerne? Nej, ikke sådan splittede i form af, at de er indbyrdes i strid med hinanden. Nej, men mere internt i sig selv? Nej, jeg oplever bare, at der er forskel på, hvordan de reagerer. Nogle har fundet tilbage i en hverdag, og det er heldigvis langt flertallet. Og for den gruppe glæder det, at hvis man bringer emnet op, så kommer følelserne også. Så kan de godt huske det. Og der er stadigvæk lidt køligere følelser over for mig, fordi jeg er jo blevet meget symbolet på konflikten. Ramt på følelserne Så er der så også nogle, som er følelsesmæssigt hårdere ramt, og som ikke helt er fundet tilbage til en hverdag endnu. Tanken om, at deres arbejdsgiver kunne finde på at lockoute dem, det kan de ikke komme sig over. Kan du forstå det? Rent menneskeligt kan jeg da godt forstå det. Man er ansat et sted og er glad for sit arbejde, og lige pludselig kommer arbejdsgiver og siger: Nu skal du ikke møde på arbejde, fordi nu er vi i konflikt med hinanden. Men omvendt må man sige, at det er jo spillereglerne. Danmarks Lærerforening har også varslet strejke et par gange. Men en lockout er vel usædvanlig? 3

4 Ja. Set i et historisk perspektiv, så er det usædvanligt. Men hvis du siger, at stat og kommune ikke skulle kunne lockoute, med mindre den anden side havde taget et kampskridt, så ville det jo betyde, at der var en vetoret hos Danmarks Lærerforening. Så ville man aldrig kunne gøre det, som der var brug for, hvis jeg nu har ret. Det er jo uholdbart. Kan du komme nærmere ind på, hvorfor det var nødvendigt for at modernisere folkeskolen? Der er den svage gruppe, som vi ikke får samlet godt nok op, og der er de dygtigste, som vi ikke får udfordret godt nok. Det er ligesom grundanalysen. Det er vi nødt til at gøre et eller andet ved. Så skal vi skabe nogle rammer, der gør, at vi kan håndtere de udfordringer. Og så må man kigge på, hvad er der af begrænsninger. En begrænsning har jo været det med arbejdstidsreglerne, som jo har gjort, at hver gang man ville gøre noget mere, så ville det lynhurtigt blive meget meget dyrt. Fordi man ikke har kunnet skrue op for, hvor mange timer lærerne var sammen med eleverne? Ja, for eksempel. Og det er jo ikke et udtryk for, at lærere ikke skal kunne forberede sig til den undervisning, fordi det er jo outputtet, vi er interesserede i. Men et redskab er jo, tror vi på, at lærer og elever er i mere tid sammen, og at der er skabt et større rum for den individuelle sparring mellem lærer og elev. Vi starter jo selvfølgelig i december med, at det står i vores kravbrev, hvad det er, vi vil. Så man er ikke i tvivl om det. Men i midten af februar afleverer vi så vores konkrete udformede forslag til de nye arbejdstidsregler. Og i den forhandling der tirsdag eftermiddag, bokser vi lidt med det. Da vi skilles er aftalen, at nu skal Danmarks Lærerforening gå hjem, og så skal de kigge på de arbejdstidsregler, og så skal de sætte sig ned og formulere helt konkret, hvad er det så for ændringsforslag, der skal ske i vores regler, for at Med udgangspunkt i det, I har? Ja, vi er kommet med et papir. Det er sådan, vi normalt forhandler overenskomster. At der kommer et udspil fra den ene part. Så kigger den anden part på det og siger: Okay, nu retter vi lige, så tager vi den røde pen frem, og så skriver vi, hvad vi vil have af ændringer. Så ryger det tilbage til den første part, og så kan det være, at man retter lidt videre. Og så bokser det lidt frem og tilbage, indtil man på et eller andet tidspunkt er enige. Du tror på det tidspunkt, at I bliver enige? Det er min oplevelse, at vi har en klar aftale om, at det er det, der skal ske. Og så tager de hjem og begynder at arbejde på det, og vi venter. Så giver det jo ikke meget mening for mig at sidde og blomstre inde i KL huset, for vi kan jo ikke komme videre. Selvom man kan bruge meget tid inde i KL huset, så er der også lidt at lave som borgmester. Det tager ikke mere end en halv time at køre til Høje Taastrup, så derfor giver det mere mening for mig at køre til rådhuset. Jeg har en aftale med folkene inde i KL om, at i samme øjeblik der kommer noget, så skal vi kunne reagere på det. Selv hvis det er midt i et byrådsmøde. Så skal jeg kunne forlade det byrådsmøde. Og det, der så kommer tilbage, det er en række spørgsmål? 4

5 Det er nemlig spørgsmål og ikke det, som jeg opfattede som det, vi var enige om. Det dækker vel over, at I ligesom har siddet i hver sin tragt og forhandlet? De kunne have skrevet det hele om til A08, og så havde det været et konkret ændringsforslag. Det havde jo fyldt en hel masse, fordi det var der, de syntes, at man skulle være? Ja ja. Ikke tid til spørgsmål Så det er vel også et udtryk for, at I har været ekstremt langt fra hinanden også på det tidspunkt? Der er ingen tvivl om, at vi er langt fra hinanden, men man er jo nødt til at gå ind i den tragt. Der har jo i et par måneder været en række forhandlingsmøder og arbejdsgrupper, hvor man har diskuteret frem og tilbage og også siddet og prøvet at svare på mange af de spørgsmål og behov for forståelser, som kommer fra Danmarks Lærerforening. Det er der jo brugt meget tid på. Så der er jo brugt tid på spørgsmål. Nu er vi bare der, hvor klokken er fem minutter i tolv, fordi begge parter ved jo godt, hvornår overenskomsten udløber. Det vil sige, hvis ikke vi kan blive enige, hvornår er det så, at der skal sendes et konfliktvarsel fra en af parterne? Det er ikke raketvidenskab at regne det ud. Vi ved godt, at tiden er ved at rinde ud, og derfor skal man være konkret. Så er tiden ikke til spørgsmål. Jeg drøfter det med de gode folk i KL, og vi bliver jo så enige om, at der ikke er udsigt til, at vi kan komme ind i tragten. Det er der simpelthen ikke. Derfor bliver vi enige om, at det her er nok der, hvor vi så er nødt til at sige, at så kan vi ikke komme videre nu. Og én part skal jo ligesom trække det kort. Derfor ringer jeg til Bondo. Jeg tror vist, at vi har to telefonsamtaler den aften. På baggrund af, hvad han siger, har jeg ikke troen på, at vi kan komme ind i tragten, Det bedste, der kunne ske for KL var jo, at vi kunne have løst det her ved en forhandling. Så jeg var sådan set parat til at lægge al den tid i det, der skulle til. Med den bagkant, at vi jo skulle nå noget, inden marts begyndte. Så du oplever det som en forhaling? Ja, for Bondo er fuldstændig lige så klar over tidsperspektivet i det her. I måneder fra december og så frem til her har man forsøgt at fremstille sig selv som forhandlingsvillig med lækre udspil i pressen. Som vel at mærke bliver lanceret i pressen - ikke ved forhandlingsbordet. Nu kan man så fremstille sig selv som forhandlingsvillig ved at sige: Vi vil gerne forhandle videre, selvom klokken har passeret tolv. Anders Bondo siger til os i telefonen, at han synes, at I skal mødes og forhandle videre, og så siger du til ham, det har ingen gang på jorden? Nu er det ved at være så længe siden, så jeg kan ikke huske nøjagtigt ordvalget, men jeg kan jo ikke høre ham sige, at han er parat til at gå ind i en tragt, hvor man reelt forhandler. Vi er nødt til at afbryde. Og det er klart, han protesterer imod det. Det gør han jo i min optik, fordi han gerne vil fortsætte det, som jeg opfatter forhalingen. Hvilken rolle spiller evalueringen af A08? 5

6 Jeg synes lidt, at den bliver misbrugt, fordi den bliver udlagt som, at se her: Kommunerne og lærerne og skolelederne, alle synes jo, at det er fint med A08. Men det er jo ikke det, den viser. Den viser, at det er gået godt med implementeringen af A08. Det betyder bare, at det er lykkedes, eller at de er tilfredse? Der har været en fin implementering af den. Og det er jo fint. Det er jo godt, at vi kan finde ud af at implementere sådan en aftale, vi har lavet. Men det er jo ikke en evaluering af, og det har aldrig været målet med den, om A08 er den rigtige ramme. Og det er jo derfor, at vi jo i virkeligheden på det tidspunkt jo ikke synes, at det giver så voldsomt meget mening, når vi nu er ude i en diskussion omkring et helt andet sæt arbejdstidsregler. Så giver en evaluering af, hvordan man har implementeret nogle gamle arbejdstidsregler jo ikke så meget mening. Det ville jo i virkeligheden virke mere forstyrrende. Men jeg kan da godt se fra Danmarks Lærerforenings synspunkt, at hvis man kan vinkle den sådan, at her er der jo dokumentation for, at A08 er fantastisk. Hvorfor så lave om i det? Det kan jeg da godt se logikken i. Så har vi den proces i forligsinstitutionen, og nu springer jeg nogle mellemregninger over, men det ender jo så faktisk med, at Danmarks Lærerforening får til opgave at komme med, hvad er det så for konkrete ændringer, de vil lave i KL s udkast, for at de kan skrive under på det. Så der kommer vi jo ind i tragten. Og det er jo sådan set et fremskridt, fordi nu begynder vi at forhandle sådan, som vi plejer at gøre. Og det, der så bliver afleveret fra Danmarks Lærerforenings side, det er jo noget, hvor blandt andet de to minutter er skrevet ind. Så i vores perspektiv sker der jo det, at man skriver den tilbage til noget, der minder om A0. Ja, man laver en ressourcebinding på undervisningstiden, ikke? Jo. Og det er jo så derfor, at vi ikke køber den, men det afslører jo så også i virkeligheden bare den afgrundsdybe uenighed, som der er imellem os. Og det er så den, som Mette Christensen ikke kan se, at hun kan bygge bro over. Fuld respekt for lokalaftaler Hvad så nu? Der er kommuner, som på trods af jeres udmeldinger har lavet lokalaftaler. Hvordan ser du på det? Vores gode råd til kommunerne, det er: Lad være. Der er al mulig grund til at have gode dialoger med sine medarbejdere. Det har vi jo også i vores system. Men lad være med at lave decideret lokalaftaler, og lad vær med at lave noget, som genindfører noget af det, vi var sluppet af med. Altså, for eksempel puljer af tid, eller bindinger på ledelsesretten og så videre. Men kommunerne bestemmer jo selv. Og til de kommuner, der vælger at lave noget: Fuld respekt fra min side. Det vil jeg ikke blande mig i. Og i den sammenhæng synes jeg egentlig ikke, at Danmarks Lærerforening skal tale om topstyring, fordi jeg ved jo godt, hvordan det er på den side. Hvis der nu i min kommune var blevet lavet en lokalaftale, så skulle den jo hele 6

7 vejen ind i Danmarks Lærerforening for at blive godkendt. Det kan min lokalkreds jo ikke bare gøre. Men KL har ikke noget problem med, at der bliver lavet sådan nogen aftaler? KL skal jo varetage kommunernes interesser. Vi er jo ikke sådan et overorgan, som skal pålægge kommunerne noget. Vi prøver vi at skabe de bedst mulige rammer, og vi giver selvfølgelig også kommunerne gode råd. Det er jo også vores rolle. Sådan skal man jo agere som organisation. Men vælger nogle at sige: Her hos os giver det altså bedst mening af forskellige årsager at have en lokal aftale, jamen, så er det jo fint. Så er det jo det, de gør. Men hvis de spørger mig, eller hvis nogen spørger mig, hvad er det gode råd til kommunerne, så må vi også have lov til at sige, hvad vi synes er det gode råd. Og det gode råd fra vores side, det er: Lad være. Hvis økonomiaftalen med kommunerne er baseret på, at der ikke er nogen A08, men den enkelte kommune så vælger at sige: Vi har 80 millioner kroner, vi gerne vil putte i vores folkeskole og ansætte nogle flere lærere, så er det den enkelte kommune, der står med det valg? Sådan er konstruktionen jo. Folkeskolereformen er finansieret, men med den forudsætning, at i gennemsnit skal lærerne undervise tre lektioner mere om ugen. Når jeg siger, at mit gode råd er at lade være, så er det ikke alene af økonomiske årsager. Vi har nu fået tilkæmpet os ledelsesretten, som jo er vigtig for os som arbejdsgiveren. Hvis man sælger ud af ledelsesretten, så taber man jo andet end bare økonomi, fordi ledelsesretten er i mit perspektiv vigtig for, at man kan skabe resultater. Hvis der ikke er rammer for god ledelse, så får man heller ikke skabt resultater. Så jeg synes, at det var en vigtig landvinding, som jeg ikke synes, at man skal sælge ud af. Man kunne godt lave en lokalaftale, som måske ligger et eller andet loft for, hvor mange undervisningstimer lærerne må undervise. Det kan godt være, at du kan få det til at gå op, uden at det koster ekstra. Men for at få det til at gå op, så kan det være, at du må sætte de forkerte lærere til at undervise i det forkerte. Der kommer en hel blandet landhandel af problemer i alle mulige forskellige kommuner, alt efter hvad det er, de har lavet af aftaler, når de skal fornys. Kan du ikke risikere, at noget af det havner på dit bord alligevel? Nej. Det mener jeg ikke, fordi nu gælder der en overordnet ramme som så desværre ikke er en overenskomst, men som hedder L409. Men det er jo den ramme, der gælder. Så er der jo den der KTO rammeaftale, som gør, at man kan aftale noget lokalt, som fraviger. Det er jo det, der er grundlaget for, at man kan lave en lokalaftale. Og når man har lavet noget, der gælder som en indfasning i 2 år, og når de 2 år så er gået, så falder man jo tilbage på L409, hvis ikke man aftaler noget nyt. Det er jo den enkelte kommunens bord. Du frygter ikke, at lad os sige en fjerdedel af kommunerne vælger at lave en eller anden aftale, og så kommer de til dig og siger: Nu vil vi gerne have forhandlet et eller andet fælles? Bestemt ikke. Og det tror jeg heller ikke, at de vil ønske, for der var grænsende til enstemmighed, da kommunerne bad os om at gå den her vej. Nu er vi gået den her vej. Det er fair nok, at der så er nogle, der går et skridt tilbage eller til siden, hvis man kan sige det på den måde. 7

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

... men det er os der underviser

... men det er os der underviser Tema: Skoleassistenter... men det er os der underviser Frie skoler bad tre frie lærere, Vivi Bjødstrup Pedersen fra Elise Smiths Skole, Thomas Kjeldgaard fra Efterskolen Ådalen, og Marianne Højslet fra

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere