Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for"

Transkript

1 XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 4 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Henvisning til fysioterapi Formål Et typisk papirbrev Den gode fysioterapihenvisning Afsnit B: Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste Kodetabel Testeksempler

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi indskriver derfor de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser Dato Ansvarlig Beskrivelse Michael Due Madsen Dokumentation udarbejdet 3

4 Baggrund I regionerne benyttes MedComs standarder til kommunikation af henvisninger. EDIFACT henvisningerne har hidtil været udarbejdet til anvendelse ved henvisning fra læge og speciallæge til sygehusbehandling og til billeddiagnostiske undersøgelser samt til henvisning fra almen læge til speciallæge. Der er i forbindelse med MedComs konsolideringsprojekt gennemført en ensretning og kvalitetssikring af disse henvisninger. Således anvendes der i dag den samme elektroniske henvisningsblanket overalt i hele landet. Konsolideringsprojektet indebar en teknisk ensretning af standarderne, der sikrede at alle leverandører benytter standarden på nøjagtig samme måde. Derudover blev der i projektet også udarbejdet en række sundhedsfaglige anbefalinger for at sikre at henvisningerne fremover indeholder relevante og tilstrækkelige oplysninger. Der er siden udarbejdelsen af Den gode Henvisning blevet indgået aftaler mellem Sygesikringen, Fysioterapeuterne og PLO omkring anvendelse af en ny henvisningsblanket til fysioterapibehandling. Denne blankets indhold er her omsat til en elektronisk udgave så alle de relevante oplysninger medsendes fra lægepraksis når der anvendes elektronisk henvisning. Nærværende udgave er udarbejdet efter de helt samme retningslinier som de øvrige gode EDI breve udarbejdet af MedCom. Forslaget til det sundhedsfaglige indhold af Den gode Fysioterapihenvisning er udarbejdet i foråret 2002 af en arbejdsgruppe bestående af: Fysioterapeut Per Normann Jørgensen Marina Dunning, Amtsrådsforeningen Petra Kernel, Danske Fysioterapeuter Henrik Larsen, Plass Data Praktiserende læge Jens Parker, PLO Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed A/S Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom 4

5 Dette dokument beskriver xml-udgaven af Den Gode Fysioterapihenvisning og er udarbejdet af: Konsulent Michael Due Madsen, MedCom. Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom Den samlede dokumentation af Den gode XML Fysioterapihenvisning består af: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger og Afsnit B: Facitliste, Dataliste, Kvalifikatorliste og Kodeliste. 5

6 Afsnit A Sundhedsfaglig anbefalinger XML fysioterapihenvisning XREF07 6

7 1. Henvisning til fysioterapi 1.1 Formål Henvisning til fysioterapeut skal ske på den officielle sygesikringsblanket. Blanketten har udseende som vist nedenfor. Kun de data der er udfyldt i eksemplet, medsendes i den elektroniske henvisning. Feltet Diagnose er IKKE det samme som anvendes ved sygehushenvisning, men er et specielt felt for vederlagsfri fysioterapihenvisning. Se vejledningen mærket: Personkreds. 7

8 1.2 Et typisk papirbrev Fysioterapihenvisningen er her vist i en typisk form. Blanketten er udfyldt så den svarer til eksempel: XREF07_62_pgruppe.xml. 8

9 Personkreds: Vejledning i udfyldelse af blanketten Bagsiden af den alm. henvisningsblanket med vejledning er vist her. Alle koder er indeholdt i kodetabellen i denne dokumentation. 9

10 1.3 Den gode fysioterapihenvisning Det anbefales afsendersystemet (lægesystemet): At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen skal være oprettet af eller godkendt af en læge, før afsendelse kan ske. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At der i henvisningen altid skal anmodes om positiv kvittering. At de viste informationer skal kunne udskrives, gerne i samme form (formater og overskrifter men uden de ledetekster (vist i kursiv) som er vist i det typiske papirbrev ). At der ved vederlagsfri fysioterapi / ridefysioterapi kun medsendes diagnose i form af kode, da diagnosetext-feltet kun er på 70 karakterer, og derfor ikke altid vil kunne indeholde hele diagnoseteksten. Koden oversættes automatisk af modtagersystemet. At der ved øvrig fysioterapi kan medsendes diagnoser på tilsvarende måde som ved henvisning til speciallæge. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisende læges titel og navn. I modsat fald vil modtager ikke kunne se hvilken læge, der har henvist. At indtastning af lægens oplysninger sker i det pågældende felt. At det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes: 6300 tegn (90 x70) i feltet Lægens oplysninger til fysioterapeuten Det anbefales modtagersystemet (fysioterapisystemet): At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i fysioterapisystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises, som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At en medsendt diagnose ved vederlagsfri fysioterapi / vederlagsfri ridefysioterapi kun indeholder kode, da diagnosetext-feltet kun er på 70 karakterer, og derfor ikke altid vil kunne indeholde hele diagnoseteksten. Koden skal derfor oversættes automatisk af modtagersystemet. At alle de viste informationer fremgår af en udskrift gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist i det typiske papirbrev. 10

11 At modtagersystemet viser henvisende lægepraksis navn, adresse og ydernr, samt den fra den pågældende klinik henvisende læge og henvisningsdato. At medsendt tekst i: Lægens oplysninger til fysioterapeuten vises med en overskrift svarende til den tilsvarende overskrift i det typiske papirbrev. At fysioterapisystemet altid skal returnere en positiv kvittering ved modtagelse af henvisningen. Det anbefales henviser at henvisningen udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre fysioterapeutens muligheder for at kontakte patienten. At felterne for Sikrede ønskes behandlet altid udfyldes ved fysioterapi /vederlagsfri fysioterapi. At feltet Diagnose altid udfyldes og som minimum skal det udfyldes ved vederlagsfri fysioterapi/vederlagsfri ridefysioterapi. At feltet Ønsket undersøgelse/behandling altid udfyldes med: Ønskes aftalt, Fastlægges af fysioterapeut, Fastlægges af lægen At udfyldes: Fastlægges af lægen, skal der være mulighed for at udfylde et eller flere af de foreskrevne muligheder med tal eller bogstaver. At Lægens oplysninger til fysioterapeuten udfyldes i de viste rubrikker efter følgende guide: Diagnose/problemstilling. Relevant sygehistorie tidligere og aktuelt. Objektive fund. Relevante undersøgelsesresultater. Relevant aktuel medicin. Specielle patientbehov. Lægens ønsker og forventninger til fysioterapeuten. 11

12 Afsnit B XML Facitliste XML fysioterapihenvisning XREF07 12

13 XML Facitliste Den gode XML fysioterapihenvisning, XREF07, Namespace = MedComs XML meddelelser er opdelt i to dele: Del A indeholder logistik- og stamdata (Tekniske data, afsender, modtager, egen læge og patienten). Del B indeholder MedCom meddelelsens kliniske data. Refer (Diagnose) eller ReferralAdditional (Henv.type, pt.gruppe) o RelevantClinicalInformation (Klinisk information) Cave (Cave) Anamnesis (Anamnese) Examination (Undersøgelser) ActualMedicine (Aktuel medicin) o Reference (Yderligere referencemateriale) o HospitalVisitation (Visitation til fysioterapi på hospital) InformationCode (Aftalt kode) Information (Beskrivelse) XML-Facitlisten består af følgende objekter: Del A: Emessage (Kuvert) Envelope (KuvertData) PhysiotherapyReferral (fysioterapihenvisning) o Letter (BrevData) Authorisation (Dato) o Sender (Afsender) o Receiver (Modtager) o Practitioner (Egen læge) o Patient (Patient) Del B, kliniske data: o AdditionalInformation (Yderligere information) ReferralStatus (Henvisningsstatus, beh. sted) Supplementary (Suppl. oplysninger) ClinicalReason (Henvisningsårsag, ønsket beh.) o Referral (Henvisningsdata) Objekterne er kun vist én gang men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste angiver navnet på data og kvalifikatorer som, benyttes i Facitlisten. Feltdef angiver antallet af karakterer, som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M (mandatory/obligatorisk) angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun, hvis disse også er angivet som Mandatory. 13

14 b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG viser XML elementnavnet. XML DataDefinition definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 14

15 XML Facitliste XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <!--Fysioterapihenvisning--!> Format Anbefales medsendt <Emessage> M <Emessage> Namespace: mas/2007/02/01/ <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodn ing</acknowledgementcode> KVA M KUVKVIT <AcknowledgementCode>< /AcknowledgementCode> AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. </Envelope> M </Envelope> <PhysiotherapyReferral> M <PhysiotherapyReferral> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. 15

16 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></VersionC ode> <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistica lcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></Statistic alcode> VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT02). Statisticalcode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> Time M BrevDannetTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode > KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeCode> TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. <StatusCode>Brevets_status</StatusCode> KVA M BRVMODIFI <StatusCode></StatusCod e> <EpisodeOfCareIdentifier>Brevets_sygdoms_forloeb snummer</episodeofcareidentifier> an..35 ForloebsNr <EpisodeOfCareIdentifier> </EpisodeOfCareIdentifier> </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EANIdent ifier> StatusCode er en kvalifikator der angiver om brevet er nyt, rettet eller slettet. Den aktuelle anvendelse kan ses i kvalifikatorlisten. Skal altid udfyldes validt. EpisodeOfCareIdentifier er reserveret til SSTs kommende forløbsmodel og benyttes til at knytte informationer til samme sygdomsforløb. EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. 16

17 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier> Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ident ifiercode> <OrganisationName>Afsenders_organisation</Organi sationname> <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialomr aade</departmentname> <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</Uni tname> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier Code> an..35 M AfsOrg <OrganisationName></Org anisationname> an..35 AfsAfdTitel <DepartmentName></Depa rtmentname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis regionen ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Reg. Syddanmark, OUH". DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker. an..35 AfsAfsnitNavn <UnitName></UnitName> UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune. 17

18 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StreetName>Afsenders_adresse</StreetName> an..35 AfsAdr <StreetName></StreetNam StreetName er afsenders vejnavn og vejnummer. e> <SuburbName>Afsenders_bostednavn</SuburbNam e> an..35 AfsStedNavn <SuburbName></SuburbN ame> SuburbName er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Afsenders_by</DistrictName> an..35 AfsBy <DistrictName></DistrictNa me> DistrictName er afsenders bynavn på primære adresse. <PostCodeIdentifier>Afsenders_postnummer</PostC an..9 AfsPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er afsenders postnummer på odeidentifier> CodeIdentifier> primære adresse. <TelephoneSubscriberIdentifier>Afsenders_telefon</ TelephoneSubscriberIdentifier> <MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_spe ciale</medicalspecialitycode> an..25 AfsTlf <TelephoneSubscriberIdent TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders ifier></telephonesubscribe telefonnummer. ridentifier> KVA AFSSPEC <MedicalSpecialityCode></ MedicalSpecialityCode> MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Hvis ikke tilstede, antages default værdien "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. <Referrer> M <Referrer> Henviser <Identifier>Henvisende_læges_ID</Identifier> an..17 N/A <Identifier></Identifier> Identifier er den henvisende læges ID-nummer. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis lægen er på et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer, hvis lægen er i en lægepraksis, en speciallæge eller en kiropraktor. <IdentifierCode>Henvisende_læges_type</IdentifierC ode> KVA KODE <IdentifierCode></Identifier Code> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer", hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer", hvis sygesikringsyder. Den henvisende læges navn. <PersonName>Henvisende_læges_navn</PersonNa me> an..35 M N/A <PersonName></PersonNa me> <PersonTitle>Henvisende_læges_titel</PersonTitle> an..35 N/A <PersonTitle></PersonTitle Den henvisende læges titel. > </Referrer> M </Referrer> </Sender> M </Sender > <Receiver> M <Receiver> <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M ModtLok <EANIdentifier></EANIdent ifier> EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. 18

19 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M ModtID <Identifier></Identifier> Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Identi fiercode> <OrganisationName>Modtagers_organisation</Organ isationname> <DepartmentName>Modtagers_afdeling</Departmen tname> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier Code> an..35 ModtOrg <OrganisationName></Org anisationname> an..35 ModtAfdTitel <DepartmentName></Depa rtmentname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kodeel. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> an..35 ModtAfsNavn <UnitName></UnitName> UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. <StreetName>Modtagers_adresse</StreetName> an..35 ModtAdr <StreetName></StreetNam StreetName er modtagers primære adresse. e> <SuburbName>Modtagers_bostednavn</SuburbNam e> an..35 ModtStedNavn <SuburbName></SuburbN ame> <DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName> an..35 ModtBy <DistrictName></DistrictNa me> <PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</PostC an..9 ModtPost <PostCodeIdentifier></Post odeidentifier> CodeIdentifier> </Receiver> M </Receiver> <Patient> M <Patient> Patienten Vælg mellem ( Vælg mellem ( SuburbName er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse. PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære adresse. 19

20 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <CivilRegistrationNumber>Patientens_CPR_nummer </CivilRegistrationNumber> Eller <AlternativeIdentifier>Patientens_erstatnings_CPR_n ummer</alternativeidentifier> n10 PatCPR <CivilRegistrationNumber> CivilRegistrationNumber er patientens valide CPRnummer og dette eller et erstatningsnummer skal </CivilRegistrationNumber> altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes sendes et erstatningsnummer i AlternativeIdentifier på præcis 10 tegn. Eller an10 PatErstatCPR <AlternativeIdentifier></Alte rnativeidentifier> AlternativeIdentifier er et erstatnings CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Udfyldes hvis der ikke er angivet et validt CPRnummer i CivilRegistrationNumber. ) ) <PersonSurnameName>Patientens_efternavn an..70 M PatEnavn <PersonSurnameName></ PersonSurnameName er patientens efternavn. </PersonSurnameName> PersonSurnameName> <PersonGivenName>Patientens_fornavne</PersonGi an..70 PatFnavn <PersonGivenName></Per PersonGivenName er patientens fornavn(e). venname> songivenname> Fornavn bør altid medsendes. <PersonTitle>Patientens_stillingsbetegnelse</Street an..35 PatStl <PersonTitle></PersonTitle PersonTitle er patientens stillingsbetegnelse. Name> > <StreetName>Patientens_adresse</StreetName> an..35 PatAdr <StreetName></StreetNam StreetName er patientens primære vejnavn og e> nummer. <SuburbName>Patientens_bostednavn</SuburbNam an..35 PatStedNavn <SuburbName></SuburbN SuburbName er et evt. stednavn på patientens e> ame> primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Patientens_bynavn</DistrictName> an..35 PatBy <DistrictName></DistrictNa DistrictName er bynavn på den primære adresse. me> <PostCodeIdentifier>Patientens_postnummer</PostC an..9 PatPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er postnummeret på den odeidentifier> CodeIdentifier> primære adresse. <TelephoneSubscriber> max. 3 <TelephoneSubscriber> Patientens telefonnumre. <TelephoneSubscriberIdentifier>Patientens_telefonn ummer</telephonesubscriberidentifier> <TelephoneSubscriberType>Patientens_telefonnum mer_type</telephonesubscribertype> </TelephoneSubscriber> < Identifier>Patientens_mailadresse</mailIdentifi er > an..25 M PatTlf <TelephoneSubscriberIdent TelephoneSubscriberIdentifier er et af patientens 3 ifier></telephonesubscribe telefonnumre. ridentifier > KVA M TLFTYPE <TelephoneSubscriberType TelephoneSubscriberType er en kvalifikator for ></TelephoneSubscriberTy telefonnummeret. Se kvalifikatorlisten. pe> </TelephoneSubscriber> an..70 FTX+IN < Identifier></mailIden tifier > Identifier er patientens mailadresse. 20

21 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition </Patient> M </Patient> <AdditionalInformation> <AdditionalInformation> Yderligere information <ReferralStatus>Behandlings_sted</ReferralStatus> KVA AMBULANT <ReferralStatus></Referral Status> ReferralStatus er en kvalifikator, der angiver, hvor behandlingen finder sted. Se kvalifikatorlisten <Supplementary>Supplerende_oplysninger</Supple mentary> Formatte dtexttyp e <ClinicalReason>Behandlingsform</ClinicalReason> Formatte dtexttyp e FTX+DI <Supplementary></Supple mentary> <ClinicalReason></Clinical Reason> Supplementary er et fritekstfelt til supplerende oplysninger. ClinicalReason er et tekstfelt, der angiver behandlingsformen. Som det første angives om behandlingen ønskes aftalt eller om lægen fastægger behandlingen eller om fysioterapeuten fastlægger behandlingen. Hvis behandlingen fastlægges af lægen, skal feltet, som det næste, indeholde behandlingskode, tilhørende tekst og antal behandlinger omsluttet af <Break/>, f.eks: Behandling fastlægges af lægen<break/> 1017, Lungefysioterapi, 3 beh. <Break/> 1019, Manuel behandling, 5 beh.<break/> De gyldige værdier kan ses i afsnittet Kodetabel. </AdditionalInformation> </AdditionalInformation> <Referral> <Referral> Henvisningens kliniske oplysninger <Refer> <Refer> Henvisningsdiagnose <DiagnoseCode>Diagnose_kode</DiagnoseCode> an..17 DIABEH <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på diagnosen. ecode> Koden er typisk et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</Diag KVA M KODE <DiagnoseTypeCode></Dia DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det nosetypecode> gnosetypecode> anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseText er den officielle kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. </Refer> </Refer> <ReferralAdditional> max. 5 <ReferralAdditional> ReferralAdditional indeholder øvrige diagnose - koder og tekster for henvisningstype, patientgruppe. For vederlagsfri fysioterapi, de tilhørende koder og tekster for den kroniske lidelse. De gyldige værdier kan ses i afsnittet Kodetabel. 21

22 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <DiagnoseDescriptionCode>Diagnose_beskrivelses_ type</ DiagnoseDescriptionCode> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCode ></DiagnoseDescriptionCo de> DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator, der angiver om diagnosen er en aktionsdiagnose, en tillægsdiagnose, en bidiagnose mm. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseCode>Diagnose_kode</DiagnoseCode> an..17 DIABEH <DiagnoseCode></Diagnos DiagnoseCode er nummeret på diagnosen. ecode> Koden er typisk et SKS-ICD10 kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Diagnose_klassifikation</Diag KVA M KODE <DiagnoseTypeCode></Dia DiagnoseTypeCode er en kvalifikator for det nosetypecode> gnosetypecode> anvendte kode eller klassifikationssystem, typisk SKSDiagnoseKode. Se kvalifikatorlisten. <DiagnoseText>Diagnosen_i_klar_tekst</DiagnoseT ext> an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagnos etext> DiagnoseText er den officielle kodetekst til diagnosekoden. Den fremsendte tekst og ikke teksten fra et evt. register skal altid vises for modtageren. </ReferralAdditional> </ReferralAdditional> </Referral> </Referral> <RelevantClinicalInformation> <RelevantClinicalInformat RelevantClinicalInformation indeholder relevante ion> kliniske oplysninger fra lægen til fysioterapeuten. <Cave>Patientens_cave</Cave> <Anamnesis>Patientens_anamnese</Anamnesis> <Examination>Tidligere_undersøgelser</Examination > <ActualMedicine>Patientens_aktuelle_medicin</Actu almedicine> Formatte dtexttyp e Formatte dtexttyp e Formatte dtexttyp e Formatte dtexttyp e FTX+AL <Cave></Cave> Fritekstfelt med patientens cave oplysninger, f.eks. overfølsomhed for penicillin, har pacemaker osv. M FTX+NC FTX+CF FTX+MT <Anamnesis></Anamnesis > <Examination></Examinati on> <ActualMedicine></Actual Medicine> Fritekstfelt med lægens oplysninger om patientens sygehistorie. Fritekstfelt med tidligere undersøgelser af patienten. Friteksfelt med patientens aktuelle medicin ordination. </ RelevantClinicalInformation > </RelevantClinicalInforma tion > <Reference> Max. 10 <Reference> Evt. reference materiale, røntgen mm. <RefDescription>Reference_beskrivelse</ an..70 M <RefDescription></RefDes Reference beskrivelse. RefDescription> cription> Vælg mellem ( Vælg mellem ( <URL>Url_til_referencen</URL> an..350 M <URL></URL> Url til referencematerialet eller eller 22

23 XML Facitliste XREF07 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <SUP>SUP_til_referencen</SUP> Boolean M <SUP></SUP> SUP til referencematerialet, skal være true eller eller <BIN> M <BIN> Reference til binært materiale, f.eks. røntgenbillede eller scanning. <ObjectIdentifier>Eentydig_objekt_ID</ObjectIdentifie r> M Objektrefnr <ObjectIdentifier></ObjectI dentifier> <ObjectCode>Objekt_type</ObjectCode> KVA M OBJEKTTYPE <ObjectCode></ObjectCod e> <ObjectExtensionCode>Objekt_extension</ ObjectExtensionCode> <OriginalObjectSize>Objekt_størrelse</OriginalObjec tsize> </BIN> KVA M OBJEKTEXTEN SION <ObjectExtensionCode></ ObjectExtensionCode> M Objektstoerrelse <OriginalObjectSize></Orig inalobjectsize> </BIN> ObjectIdentifier er en reference til det binære materiale. Referencen skal være eentydig pr. system. ObjectCode er en kvalifikator for typen af det binære materiale, f.eks. billede. Se kvalifikatorlisten. ObjectExtensionCode er en kvalifikator for objektets extension, f.eks. jpeg. Se kvalifikatorlisten. OriginalObjectSize er objektets størrelse (antal bytes) ) ) </Reference> </Reference> <HospitalVisitation> max. 9 N/A <HospitalVisitation> Medtaget af hensyn til fremtidig udvidelse <InformationCode>Informations_kode</InformationC KVA N/A <InformationCode></Inform InformationCode er en kvalifikator for den kodede ode> ationcode> information. Se kvalifikatorlisten. <Information>Selve_informationen</Information> Formatte dtexttyp e N/A <Information></Information > </HospitalVisitation> </HospitalVisitation> </PhysiotherapyReferral> M </PhysiotherapyReferral> </Emessage> M </Emessage> Information er et fritekstfelt til beskrivelse af visitationen. 23

24 XML Kvalifikatorliste Den gode XML fysioterapihenvisning, XREF07, VersionCode XH0730R, Namespace: I Kvalifikatorlisten er angivet XML KvalifikatorNavn/Type her er angivet koden for kvalifikatortypen og de er sorteret alfabetisk. Gyldige XML vaerdier, kvalifikatorværdier angivet med sigende navn. EDIFACT KvalifikatorNavn, således som dette fremgår af Facitlisten i EDIFACT. Gyldige EDIFACT kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator i henhold til EDIFACT standarden. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. XML KvalifikatorDefinition der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikatorværdi i XML. 24

25 XML Kvalifikatorliste XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition AcknowledgementCode minuspositivkvitt Default KUVKVIT 0 Angiver at der ikke ønskes POSITIV XCONTRL kvittering på kuverten. Negativ XCONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse" AcknowledgementCode pluspositivkvitt KUVKVIT 1 Angiver at der ønskes POSITIV XCONTRL kvittering ("brevet er modtaget") på applikationsniveau på kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV XCONTRL. DiagnoseDescriptionCode uspec_diagnose DIABEH DI Uspecificeret diagnose DiagnoseDescriptionCode henv_diagnose DIABEH H Henvisningsdiagnose DiagnoseDescriptionCode bidiagnose DIABEH B Bidiagnose DiagnoseDescriptionCode tillaegsdiagnose DIABEH DM Tillægsdiagnose DiagnoseDescriptionCode aktionsdiagnose DIABEH A Aktionsdiagnose, vigtigste diagnose DiagnoseDescriptionCode midlertidig_diagnose DIABEH M Midlertidig diagnose DiagnoseDescriptionCode forloebsdiagnose DIABEH S Forløbsdiagnose DiagnoseDescriptionCode operation DIABEH TR Operation DiagnoseDescriptionCode roentgenundersoegelse DIABEH IN Røntgenundersøgelse DiagnoseDescriptionCode N/A DIABEH G Grundmorbus (kronisk sygdom) DiagnoseTypeCode SKSDiagnosekode KODE SKS Diagnosekoden er en SKS-ICD10 kode DiagnoseTypeCode uspecificeretkode KODE USP Diagnosekoden er en lokal kode DiagnoseTypeCode ICPCKode KODE ICP Diagnosekoden er en ICPC kode DiagnoseTypeCode speciallaegehenvisning KODE HI+1 Diagnosekoden angiver en speciallægehenvisning DiagnoseTypeCode fysioterapihenvisning KODE HI+51 Diagnosekoden angiver en fysioterapihenvisning DiagnoseTypeCode psykologhenvisning KODE HI+63 Diagnosekoden angiver en psykologhenvisning DiagnoseTypeCode Fysioterapihenvisningsdiagnose KODE HI+51 Diagnosekoden angiver en fysioterapihenvisning DiagnoseTypeCode Psykologhenvisningsdiagnose KODE HI+63 Diagnosekoden angiver en psykologhenvisning IdentifierCode sygehusafdelingsnummer Default KODE SKS Sygehusafdelingsnummer i officiel SKS-kode. IdentifierCode kommunenummer KODE KOM Kommunenummer. IdentifierCode ydernummer KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. IdentifierCode amt KODE AMT Hvis det er en region skal der angives som organisation. 25

26 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition IdentifierCode lokationsnummer KODE EAN EAN-lokationsnummer IdentifierCode sorkode KODE SOR SOR kode IdentifierCode lokalt_nummer KODE NCD Kode dannet lokalt, f.eks. et personalenummer InformationCode ustruktureret N/A N/A Koden er ikke struktureret InformationCode egen_laege N/A N/A Koden vedrører information fra egen læge InformationCode henvisning_modtaget N/A N/A Koden vedrører modtaget henvisning InformationCode visitering N/A N/A Koden vedrører visitering på sygehus InformationCode indkaldt N/A N/A Koden vedrører indkaldelse af patient InformationCode indlagt_paa N/A N/A Koden vedrører indlagt patient InformationCode udenamts_kaution N/A N/A Koden vedrører kaution fra anden region MedicalSpecialityCode ikkeklassificeret Default AFSSPEC 99 "99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner. MedicalSpecialityCode intern_medicin_sygehus AFSSPEC 1 Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode geriatri AFSSPEC 2 Geriatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode hepatologi AFSSPEC 3 Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode haematologi AFSSPEC 4 Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode infektionsmedicin AFSSPEC 5 Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode kardiologi AFSSPEC 6 Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode med_allergologi AFSSPEC 7 Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode med_endokrinologi AFSSPEC 8 Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode med_gastroenterologi AFSSPEC 9 Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode med.lungesygdomme AFSSPEC 10 Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode nefrologi AFSSPEC 11 Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode reumatologi AFSSPEC 12 Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode dermato_venerologi_sygehus AFSSPEC 18 Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode neurologi AFSSPEC 20 Neurologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode onkologi AFSSPEC 22 Onkologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode kirurgi_sygehus AFSSPEC 30 Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode karkirurgi AFSSPEC 31 Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). 26

27 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition MedicalSpecialityCode kir_gastroenterologi AFSSPEC 32 Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode plastikkirurgi AFSSPEC 33 Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode thoraxkirurgi AFSSPEC 34 Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode urologi AFSSPEC 35 Urologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode gynaekologi_obstetrik_sygehus AFSSPEC 38 Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode neurokirurgi AFSSPEC 40 Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode ortopaedisk_kirurgi_sygehus AFSSPEC 42 Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode oftalmologi AFSSPEC 44 Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode oto_rhino_laryngologi AFSSPEC 46 Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode hospitalsodontologi AFSSPEC 48 Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode psykiatri_sygehus AFSSPEC 50 Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode boerne_ungdomspsykiatri AFSSPEC 52 Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_biokemi AFSSPEC 60 Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_fys_nuklearmedicin AFSSPEC 61 Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_immunologi AFSSPEC 62 Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_mikrobiologi AFSSPEC 63 Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_neurofysiologi AFSSPEC 64 Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode patologisk_anatomi AFSSPEC 65 Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode diagnostisk_radiologi AFSSPEC 66 Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_farmakologi AFSSPEC 67 Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode klin_genetik AFSSPEC 68 Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode anaestesiologi_sygehus AFSSPEC 84 Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode arbejdsmedicin AFSSPEC 86 Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode almen_medicin AFSSPEC 90 Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode samfundsmedicin AFSSPEC 91 Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCode almenlaege_laegevagt AFSSPEC 580 Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode oejenlaege AFSSPEC 1519 Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode oere_naese_halslaege AFSSPEC 2021 Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode anaestesiologi_praksis AFSSPEC 2501 Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode roentgen_kbh AFSSPEC 2503 Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale). 27

28 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition MedicalSpecialityCode dermato_venerologi_praksis AFSSPEC 2504 Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode roentgen AFSSPEC 2505 Røntgen. (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode reumatologi_fysiurgi AFSSPEC 2506 Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode gynaekologi_obstetrik_praksis AFSSPEC 2507 Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode intern_medicin_praksis AFSSPEC 2508 Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode kirurgi_praksis AFSSPEC 2509 Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode klinisk_kemi AFSSPEC 2511 Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode neuromedicin AFSSPEC 2518 Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode ortopaedisk_kirurgi_praksis AFSSPEC 2520 Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode patologi AFSSPEC 2522 Patologi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode plastkirurgi AFSSPEC 2523 Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode psykiatri_praksis AFSSPEC 2524 Psykiatri (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode paediatri AFSSPEC 2525 Pædiatri (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode boernepsykiatri AFSSPEC 2526 Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode tropemedicin AFSSPEC 2528 Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode tandlaege AFSSPEC 4050 Tandlæge (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode fysioterapi AFSSPEC 4551 Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode kiropraktor AFSSPEC 5053 Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode briller AFSSPEC 5552 Briller (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode fodterapi AFSSPEC 6054 Fodterapi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode fodbehandlking AFSSPEC 6055 Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode med_laboratorier AFSSPEC 7045 Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode omegnslaboratorier AFSSPEC 7046 Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCode psykolog AFSSPEC 9463 Psykolog (Afsenders praksisspeciale). ObjectCode tekstfil OBJEKTTYPE TXT Tekstfil ObjectCode billede OBJEKTTYPE IMG Images, billeder ObjectCode program OBJEKTTYPE PRG Programmer ObjectCode vektor_grafik OBJEKTTYPE VGR Vektor_grafik, PDF ObjectCode biosignaler OBJEKTTYPE BSG Biosignals, ex. EKG ObjectCode multimedie OBJEKTTYPE MUL Multimedier 28

29 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition ObjectCode proprietaert_indhold OBJEKTTYPE PRP Proprietært indhold, eks. I en Zip fil. Må kun anvendes ved bilaterale aftaler. ObjectExtensionCode pcx OBJEKTEXTENSION PCX Billedfil ObjectExtensionCode tiff OBJEKTEXTENSION TIF Billedfil ObjectExtensionCode jpeg OBJEKTEXTENSION JPG Billedfil ObjectExtensionCode gif OBJEKTEXTENSION GIF Billedfil ObjectExtensionCode bmp OBJEKTEXTENSION BMP Billedfil ObjectExtensionCode png OBJEKTEXTENSION PNG Billedfil ObjectExtensionCode mpg OBJEKTEXTENSION MPG Billede+lydfil ObjectExtensionCode dcm OBJEKTEXTENSION DCM DICOM røntgenbillede ObjectExtensionCode scp OBJEKTEXTENSION SCP SCP-ECG prenv1064, EKG standard fil ObjectExtensionCode txt OBJEKTEXTENSION TXT Ren tekstfil ObjectExtensionCode rtf OBJEKTEXTENSION RTF Rich text format ObjectExtensionCode doc OBJEKTEXTENSION DOC Microsoft Word ObjectExtensionCode xls OBJEKTEXTENSION XLS Microsoft Excel ObjectExtensionCode wpd OBJEKTEXTENSION WPD WordPerfect ObjectExtensionCode exe OBJEKTEXTENSION EXE Programfil ObjectExtensionCode pdf OBJEKTEXTENSION PDF PDF-fil (Vektor-grafik) ObjectExtensionCode waw OBJEKTEXTENSION WAW Microsoft Wawe-fil (Multimedia) ObjectExtensionCode avi OBJEKTEXTENSION AVI Videofil (Multimedia) ObjectExtensionCode mid OBJEKTEXTENSION MID Lydfil (Multimedia) ObjectExtensionCode rmi OBJEKTEXTENSION RMI Lydfil-container (Multimedia)i ObjectExtensionCode com OBJEKTEXTENSION COM Programfil ObjectExtensionCode zip OBJEKTEXTENSION ZIP Zip filer. Kan kvalificeres med alle OBJEKTTYPER ObjectExtensionCode bin OBJEKTEXTENSION BIN Generic ObjectExtensionCode inh OBJEKTEXTENSION INH Inhouse ObjectExtensionCode plo OBJEKTEXTENSION PLO Plo-format-fil ReferralStatus ambulant Default AMBULANT HA Henvisning til US/behandling på fysioterapiklinik. ReferralStatus hjemmet AMBULANT HO Henvisning til US/behandling i hjemmet. ReferralStatus indlaeggelse N/A N/A Henvisning til US/behandling på sygehus TelephoneSubscriberType mobil TLFTYPE CE Anvendes ved angivelse af patientens mobilnummer. 29

30 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition TelephoneSubscriberType arbejde TLFTYPE WO Anvendes ved angivelse af patientens arbejdsnummer TelephoneSubscriberType fastnet TLFTYPE HO Anvendes ved angivelse af patientens fastnetnummer TypeCode XREF07 Default BRVTYPE REF07 XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R VERSION H0730R XH0730R er versionsnummer for "den gode XML fysioterapihenvisning. Værdier angivet med kursiv er forklaringer til anvendelsen ved konvertering mellem EDIFACT/XML Anvendes teknisk ved EDIFACT, hvor forløbsnr. er kendt (se Datadefinition for EpisodeOfCareIdentifier) Anvendes teknisk ved EDIFACT, hvor forløbsnr. ikke er kendt (se Datadefinition for EpisodeOfCareIdentifier) Anvendes ved konvertering fra XML til EDIFACT Anvendes ved konvertering fra XML til EDIFACT FORLOBSNR REI Forløbsnummer kendt. Segmentet udfyldes i så fald altid RFF+REI:ForloebsNr' Default FORLOBSNR AHI Forløbsnummer ej kendt. Segmentet udfyldes i så fald af tekniske grunde altid RFF+AHI:1' der er "tom" information for modtageren. Default MEDREF MEDREF MEDREF angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDREF". Default UNOC UNOC UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. Blank, bruges ikke ved XML KODE "KODE" udfyldes af og til ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer. Bruges hvis kode er blank KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer), f.eks. anden part, der anvender lokationsnummer. Bruges hvis kode er KOM KODEORG IM Indenrigsministeriet, hvis KODE er kommunenummer. Bruges hvis kode er SKS Default KODEORG SST SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. Bruges hvis kode er USP KODEORG "KODEORG" udfyldes ikke hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode. Bruges hvis kode er YNR KODEORG SFU SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Bruges hvis kode er HMI KODEORG HMI Hjælpemiddelinstituttet 30

31 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Er en del af xml-strukturen og ikke længere en kvalifikator Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition <FixedFont> Default FORMAT F00 Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTF-teksten bør vises af modtager i ikke-proportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten kan indeholde tabeller eller indrykninger og disse vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet". <FixedFont><Right> FORMAT F0H Ikke-proportional skrift. Højrestillet. <FixedFont><Center> FORMAT F0M Ikke-proportional skrift. Midtstillet. <FixedFont><Bold> FORMAT FF0 Ikke-proportional skrift. Fed. <FixedFont><Underline> FORMAT FU0 Ikke-proportional skrift. Understreget. <FixedFont><Italic> FORMAT FK0 Ikke-proportional skrift. Kursiv. <Font> FORMAT P00 Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type (under forudsætning af at FTF-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger). <Right> FORMAT P0H Proportional skrift. Højrestillet. <Center> FORMAT P0M Proportional skrift. Midtstillet. <Bold> FORMAT PF0 Proportional skrift. Fed. <Underline> FORMAT PU0 Proportional skrift. Understreget. <Italic> FORMAT PK0 Proportional skrift. Kursiv. 31

32 Kodetabel Til angivelse af diagnose for vederlagsfri fysioterapi (61) og vederlagsfri ridefysioterapi (65) anvendes koder. De til diagnosen tilhørende koder er vist her. Desuden findes koderne for Behandlingsformer hvor Behandlingen er fastlagt af lægen. Kodetabellen kan også findes under: under : koder, tabeller, ydere. 1. Medfødte eller arvelige sygdomme 1A Spastisk lammelse (cerebral parese) 1B Rygmarvsbrok (spina bifida) 1C Infantil hydrocelphalus 1D Tuberøs skelrose 1E Neurofibromatosis Recklinghausen 1F Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi 1G Chorea Huntington 1H Hereditære neuropatier 1I Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme 1J Primær dystoni Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handicaps som fx 1K adrenoleukodystrofi, Spielmeyers-Vogts syndrom, familiær amyloidose 1L Kongenit hofteluksation 1M Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader 1N Arthrogryposis multiplex congenital Arvelige bindevævssygdomme som fx osteogenesis imperfecta, Marfans syndrom, 1O Ehlers Danlos syndrom, Morquios syndrom 1P Blødersygdom 1Q Cystisk fibrose 1R Hæmakromatose 2. Erhvervede neurologiske sygdomme Følger efter hjerte-, rygmarvs- og hjernehindebetændelse (encephalitis, myelitis, 2A meningitis) 2B Neurologiske kompl. til AIDS 2C Følger efter poliomyelitis 32

33 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P Følger efter hjerneblødning (apoplexia cerebri incl. subarachnoidalblødning) Følger efter andre kredsløbssygdomme i hjerne og rygmarv Følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens basale ganglier Primære og sekundære dystonier, herunder torticollis spasmodica Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme ALS, amyotrof lateral sklerose Myastenia gravis Mono- og polyneuropatier og pleksopatier Hemi-, tetra- og paraplegier Hydrocephalus Syringomyeli Følger efter hjerne- og rygmarvssvulster 3. Fysiske handicap som følge af ulykke 3A Hemi/para- eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller rygmarv 3B Større amputationer (bortset fra ablatio mammae) 3C Andre varige og omfattende lammelser 4. Nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflamatoriske tilstande 4A Kronisk leddegigt (reumatoid artrit) 4B Psoriasisgigt 4C Morbus Bechterew 4D Kronisk polyarthritis fx som følge af LED, morbus Sjøgren, morbus Reiter BEHANDLINGSFORMER Ønskes aftalt Fastlagt af fysioterapeut Fastlagt af lægen 1010 Fysioterapeutisk unders Information og vejledn Biomekanisk bevæg. Terapi 1013 Neurofysioterapi 33

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Speciale 62: Vederlagsfri Fysioterapi 20.6.2011 Forbrug, januar - december

Speciale 62: Vederlagsfri Fysioterapi 20.6.2011 Forbrug, januar - december Speciale 62: Vederlagsfri Fysioterapi 20.6.2011 Forbrug, januar - december Tabel 1A: Samlede udgifter, løbende priser Udgift, løbende priser Stigning 2009-10 2008-2010 Januar 11.851.831 13.043.408 13.535.269

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Bilag 62.1 til vejledning om samarbejdsudvalgenes vurdering af udgiftsudviklingen Samarbejdsudvalgenes løbende overvågning af udviklingen

Bilag 62.1 til vejledning om samarbejdsudvalgenes vurdering af udgiftsudviklingen Samarbejdsudvalgenes løbende overvågning af udviklingen Bilag 62.1 til vejledning om samarbejdsudvalgenes vurdering af udgiftsudviklingen Samarbejdsudvalgenes løbende overvågning af udviklingen Speciale 62: Samlede udgifter Udgifter løbende priser Stigning

Læs mere

Henvisningen skal indeholde beskrivelse af sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod.

Henvisningen skal indeholde beskrivelse af sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2006 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2. UDGAVE

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2. UDGAVE Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2. UDGAVE 2017 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen, 2008. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Slutevaluering af frikommuneforsøget. 02 Vederlagsfri fysioterapi

Slutevaluering af frikommuneforsøget. 02 Vederlagsfri fysioterapi Slutevaluering af frikommuneforsøget 2 Vederlagsfri fysioterapi Forsøget er udført af: Sundhedstaben, Genoptræningscentret, v/ ledende terapeut Ellen E. Schultz Pedersen og teamleder Heidi Pedersen, heidi.pedersen@fredericia.dk,

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

XREF06. XML speciallægehenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistReferral

XREF06. XML speciallægehenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistReferral XREF06 Den gode XML speciallægehenvisning PrivateSpecialistReferral 06.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægehenvisning VersionCode: XH0630R TypeCode: XREF06 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi i Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi i Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Sundhedsloven 140a og Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra 2000.

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT04 Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport 01.01.2004 Revideret 01.01.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML patologisvar VersionCode: XR0430P TypeCode: XRPT04 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS91 Den gode XML korrespondance ClinicalEmail 01.11.2006 Revideret 30.09.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Korrespondancebrev VersionCode: XD9134L TypeCode: XDIS91 Namespace:

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. Kommunehenvisning

Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. Kommunehenvisning XREF15 Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral 10.02.2017 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for Kommunehenvisning VersionCode: XH1530R TypeCode: XREF15 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2016/12/01/

Læs mere

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 XRPT01 Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML biokemi og immunologisvar VersionCode: XR0130K

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse. MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse. MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF15 Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse MunicipalityReferral 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Henvisning til kommunal forebyggelse VersionCode: XH1500R

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 X00 XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 MedComs XML-sygehusbreve... 6 XML syntaksregler... 9 OIO Offentlig Information Online...

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7 XDIS90 Den gode XML Administrative korrespondance AdministrativeEmail 29.08.2012 Revideret 26.05.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML administrative korrespondancebrev VersionCode:

Læs mere

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport 16.01.2015 Revideret 29.04.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS15 Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse VersionCode:

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret XDIS02 Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter 01.06.2004 Revideret 06.09.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Ambulantepikrise VersionCode: XD0233L TypeCode: XDIS02

Læs mere

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for:

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: XDIS15 Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: Det gode kommune afslutningsnotat VersionCode: XD1530L TypeCode: XDIS15 Namespace:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere