København - Som Eventdestination

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København - Som Eventdestination"

Transkript

1 København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen

2 Copenhagen as an event destination This project aims to clarify the importance of staging events in the modern global economy. In order to do this, various events in Copenhagen are analysed and the effects of these are discussed. With an emphasis on the relevance of the media coverage and value in regards to tourist attraction, the impact of events is studied. Through an interview with the Director of the event department of Wonderful Copenhagen, Copenhagen Eventures, about their role in attracting, staging and promoting events, the ambitions and capacity of Copenhagen in regards to the possibilities of staging larger events is analysed. These topics are discussed with the work of Joseph Pine and James Gilmore about the Experience Economy in mind, as a theoretical framework for the analysis of events and their ability to attract tourist to a certain place. Furthermore the studies of urban tourism by Christopher Law are used to illustrate the necessity for cities to distinguish themselves from other cities in the region.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdspørgsmål Emneafgrænsning Metode Videnskabsteori Operationalisering af problemformuleringen og arbejdsspørgsmål Analysestrategi og projektdesign Valg af teori Kritik af valg af teori Valg af empiri Kritik af empiri Pålidelighed og gyldighed Teori Oplevelser og Events Turisme i byer Byer i konkurrence Analyse Events i København Effekt af events Eksponering som følge af events Direkte økonomisk effekt af events Samlet effekt af events Målsætninger for København som eventdestination Konklusion Perspektivering Litteraturliste...40 Bilag...40 Side 1 af 40

4 1. Indledning I den vestlige verden er det blevet langt nemmere at komme rundt mellem lande og i takt med den øgede globalisering, har internationale forretningsrelationer forårsaget en stigning i rejseaktivitet mellem byer og lande. Dermed er der også opstået et større marked for rejser også for den almindelige fornøjelses eller afslapningsturist. De øgede muligheder har også øget behovet for destinationer, der adskiller sig fra alle de andre steder, der nu er inde for rækkevidde. Internationale events har i lang tid været noget lande og byer kan profilere sig ved. Afholdelsen af for eksempel de Olympiske lege og VM i fodbold er en investering af mange milliarder til faciliteter. Men mulighederne for at tjene de penge ind er gode, med mange besøgende turister og over en milliard seere over hele verden, derfor er der hård kamp om at få lov til at afholde disse. Det samme gælder også for mindre begivenheder, om det så er inden for sports- eller kulturevents. Værtskabet ved disse begivenheder giver mulighed for at gøre opmærksom på sit land, og hvad det har at tilbyde, dog stilles der høje krav til værtsbyen, og der trækkes store veksler på lokalbefolkningen. I den sammenhæng kan nævnes, at der ved OL i Athen i 2004 var omkring frivillige, der hjalp med at få gennemførelsen til at gå så glat som muligt for de over atleter og mere end pressefolk fra 200 lande. Den massive mediedækning betød også at 3,9 milliarder mennesker havde adgang til tv-dækning af dette OL, og derfor er det selvklart, at Athen og Grækenland er blevet eksponeret massivt i hele verden efter at have været vært for denne event 1. Der bruges mange penge på reklamekampagner inden udvælgelsen af OL-vært finder sted og det samme gælder i mindre omfang også i forhold til at få tildelt mindre begivenheder, som sportsstævner i de discipliner, der normalt ikke får så meget medieopmærksomhed. Det er dog ikke kun sportsbegivenheder, der fokuseres på. Kulturbegivenheder og andre oplevelser er kommet i fokus, når en rejsedestination skal udvælges. Det er dog ikke uden omkostninger at disse bliver afholdt og i en tid, hvor der stilles højere krav til alle serviceorganer, kan det være svært at retfærdiggøre at føre flere 1 Side 2 af 40

5 ressourcer væk fra andre dele af den offentlige sektor som f.eks. sygehuse og børnepasning. Alligevel er det en proces der er i gang internationalt, og større byer er nærmest tvunget til at tage kampen op for ikke at falde bagud i den internationale konkurrence om at tiltrække turister. Side 3 af 40

6 1.1 Problemfelt I løbet af de sidste år er der dannet et målrettet fokus på at trække internationale events og begivenheder til København. Der er tale om både højt profilerede events med stor mediebevågenhed, som MTV s European Music Awards (EMAs) i november 2006, og begivenheder, der ikke trækker så meget opmærksomhed, som europamesterskaberne (EM) i triatlon 2 i juni og juli Disse events har til formål at fremme kendskabet til Danmark, og især København, og forstærke profilen udadtil. Det er ikke en ny måde at profilere sig på, heller ikke i København, der kan nævnes Kulturby 96 og Eurovision Song Contest i 2001 af store events, der er blevet afholdt i nyere tid. Der er mange byer i Europa der forsøger at tiltrække turister, derfor er det nødvendigt at skabe oplevelser, der kan virke som et ekstra incitament til at vælge netop København. Dette er en udvikling der er sket i takt med at den vestlige verden har bevæget sig væk fra at være et industrisamfund, hvor der ikke var tid og penge til at tage på ferie. Nu har mange flere tid og penge til at tage ud og rejse, samtidig er de turister også begyndt at stille højere krav til at der ikke kun forventes service på destinationen, men der skal også skabes rammer for en oplevelse (Pine & Gilmore, 1999:2). I 2000 blev der indgået en aftale mellem Københavns kommune og Wonderful Copenhagen 3 om at danne Copenhagen Eventures. Kommunen bidrager årligt med 3,5 millioner kroner og Wonderful Copenhagen med 1,5 millioner kroner. Formålet med dette er at tiltrække store events og begivenheder fra både kulturens og sportens verden for at skabe omsætning og profilere København internationalt 4. Disse begivenheder skal ikke begrænse sig til at være de største sportsgrene og kulturbegivenheder, også årligt tilbagevendende arrangementer som Copenhagen Jazzfestival hører nu under Copenhagen Eventures. Som tidligere nævnt har der for nyligt været afholdt EM i triatlon, derudover har man fået tildelt betegnelsen Bike City af den internationale cykel union 2 I triatlon konkurreres i svømning, cykling og løb i en sammenhængende konkurrence 3 Wonderful Copenhagen er hovedstadsregionens officielle kongres- og turismeorganisation. 4 Side 4 af 40

7 (UCI), hvilket betyder, at en række cykelarrangementer skal afholdes i og omkring København i perioden , og man søger at få EM i bordtennis til København. Spørgsmålet er, hvor afkastet opstår af disse events. Det er umiddelbart svært at måle effekten af hver enkelt event og hvorvidt det har været en god investering Problemformulering Hvorfor er det vigtigt at få events til København? Og hvordan opnås de opstillede mål omkring Københavns fremtidige status som førende eventdestination i Nordeuropa? Arbejdspørgsmål Disse arbejdsspørgsmål er udformet som en hjælp til at besvare problemformuleringen. Hvad består events af? Hvilke events er der tale om at afholde i København? Hvilke resultater har de allerede afholdte events givet? Hvilken type effekt søges opnået ved afholdelsen af events? Opretholder events sig selv økonomisk? Hvis ikke, hvorledes betales regningen og hvor skal de positive effekter så måles? Hvad er målsætningerne for fremtidige events i København? Hvad skal der til for, at disse mål er opnåelige? En nærmere forklaring på, hvordan disse besvares vil blive givet i afsnit &CharValList=&CharTextList=&CharFromList=&CharToList=&txtSiteSearch=bike+city Side 5 af 40

8 1.2.2 Emneafgrænsning Der er mange forskellige vinkler, hvormed man kan undersøge turismen i København. I dette projekt er fokus på målsætningen for den fremtidige eventturisme i København, Københavns status som eventdestination og hvilken betydning disse events har for økonomien i byen. Andre relevante retninger kunne være at undersøge, hvad turister kommer til København for, om det er for at deltage i events, eller om der er andre grunde. I den sammenhæng kunne der laves en undersøgelse af, hvor meget hotellerne får udnyttet deres kapacitet, og hvilke typer turister 6 der er tale om. Fokus kunne også være på det image eller brand, der ønskes for København i forhold til det internationale marked, og hvordan dette image ville passe til Københavnernes selvopfattelse. I den sammenhæng også, hvor meget opmærksomhed, der er på de events, der bliver arrangeret fra borgernes side. Er events en velkommen afveksling eller et irritationsmoment, hvis for eksempel en del af byen skal lukkes for at gøre plads til et sportsarrangement. 6 Forklaring af forskellige typer turister i teorikapitlet Side 6 af 40

9 2. Metode I dette afsnit vil den valgte metode blive forklaret og diskuteret med udgangspunkt i den anvendte teori og empiri og hvordan disse hænger sammen med problemstillingen. De metodiske overvejelser vil hovedsageligt omhandle de valg og fravalg, der er gjort omkring typen af empiri og afklaring af forståelsen af den valgte teori, og hvordan disse kan føre til en besvarelse af problemstillingen. Derudover vil den videnskabsteoretiske indgangsvinkel blive gennemgået. Sammenhængen mellem teorien og empirien, samt den måde de skal forstås overfor hinanden vil blive forklaret gennem den videnskabsteoretiske tilgang. Da projektet fokuserer på Københavns indsats for at blive en ledende eventdestination i Nordeuropa, vil de udfordringer, der findes inden for den branche blive diskuteret ud fra Joseph Pine og James Gilmores 7 syn på oplevelsesøkonomien og Christopher Laws 8 beskrivelse af byers udfordringer. Disse vil blive gennemgået i teoriafsnittet og derefter diskuteret ud fra den indsamlede empiri, i form af interview og analyse af udvalgte eventregnskaber, for at give et indblik i Københavns nuværende status som eventarrangør og hvilke konsekvenser, positive og negative, det har for København som by. Til sidst skal Københavns fremtidige rolle som eventarrangør diskuteres. 2.1 Videnskabsteori I behandlingen af en problemstilling i et projekt afhænger tilgangen til analysen og forståelsen af emnet af den videnskabsteoretiske tilgang. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken opfattelse man har af emnet, og hvordan arbejdsprocessen skal gribes an med henblik på opstilling af teori, indsamling af empiri og ikke mindst, hvordan disse skal behandles samlet for at komme frem til en konklusion i sidste ende. Valget af et kvalitativt interview 9 medfører, ifølge Steinar Kvale (1997), et valg mellem fire videnskabsteoretiske retninger - postmoderne tænkning, hermeneutik, fænomenologi og 7 B. Joseph Pine og James H. Gilmore: Forfattere og foredragsholdere omkring salg og marketing, med speciel fokus på kunders forskellige ønsker. 8 Christopher M. Law: Forfatter, tidligere lektor ved Salford universitet i Manchester. 9 Begrundelse for dette følger Side 7 af 40

10 dialektik (Kvale, 1997:49). Nedenfor forklares og begrundes valget af en hermeneutisk tilgang. I hermeneutikken er forståelse og fortolkning af verden og vores væren i denne centralt og består af tre dele: Forståelse, udlægning og anvendelse. Formålet er at læse den sande mening ud af teksten, som den er ment af forfatteren (Fuglsang og Olsen, 2005:311). En central del af hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, som betegner samspillet mellem delene og helheden. Man kan kun forstå delene gennem helheden og omvendt kan man kun forstå helheden gennem delene. Forståelsen af delene kan ændre opfattelsen af helheden, hvorved man må gentage processen, indtil man når til en modsigelsesfri udlægning af teksten (Fuglsang og Olsen, 2005:312). Den hermenutiske cirkel er blot et af principperne i forhold til hermeneutisk tekstfortolkning. Man kan se cirkelbevægelsen som evig, men det er dog normalt, at vekselvirkningen stopper, når der er fremkommet en tilstand, hvor der ikke er flere indre modsigelser i teksten. De fortolkninger, man kommer frem til, skal afprøves i forhold til helheden og i tilfælde af interviewet i forhold til interviewets overordnede mening eller anden information fra den interviewede. Forståelsen af teksten skal ske ud fra dens egen sandhed, altså hvad de siger om interviewpersonens livsverden. Derudover kræver det en grundlæggende viden om emnet at gennemføre et kvalitativt interview, fordi det kræves, at intervieweren kan være lydhør overfor, de nuancer og kontekster interviewpersonens meninger kan antage. Et vigtigt punkt i den hermeneutiske fortolkning er antagelsen om tilstedeværelsen af en forforståelse, som fortolkeren ikke kan tilsidesætte, derfor er det vigtigt at gøre disse forudsætninger explicitte, i forhold til de spørgsmål, der stilles, så det er klart, hvilke svarformer, der er mulige for den interviewede. Det sidste fortolkningsprincip inden for hermeneutikken er, at enhver fortolkning rummer fornyelse og kreativitet, hvilket gør, at man skaber en ekstra dimension ud af et interview udover den der umiddelbart er synlig (Kvale, 1997:58-59). Klassisk hermeneutik var oprindeligt rettet mod litterære, religiøse og juridiske tekster, men begrebet tekst er blevet udvidet til også at omfatte samtale og selv handling (Kvale, 1997:56). Dette udnytter vi da de ovenstående fortolkningsprincipper stemmer overens med vores tilgang til det kvalitative forskningsinterview. Især i forhold til Habermas tilgang til hermeneutik i samfundsvidenskaben, hvor han påstår at der en frigørende Side 8 af 40

11 erkendelsesinteresse. Det betyder at de sociale lovmæssigheder der kommer frem under interviewet, kan sætte en refleksionsproces i gang, der kan påvirke den tidligere ureflekterede bevidsthed og generere nye sociale lovmæssigheder (Kvale, 1997:60). I forbindelse med forskningsinterviewet, fokuseres der på menneskets livsverden. Det der bliver fortalt under interviewet, skal omdannes til tekst og fortolkes som sådan. Derfor passer hermeneutikken godt til det kvalitative interview, da den både belyser dialogen under interviewet og fortolkningen af den deraf komne interviewtekst, der kan opfattes som en dialog med teksten (Kvale, 1997:56). I forhold til arbejdet med en forestilling om helheden hænger sammen af de undersøgte dele, vil den hermeneutiske cirkel være et relevant værktøj i denne sammenhæng. Da det er en samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet vil der naturligvis være forskellige målsætninger og motivationer til at begynde et projekt af denne type. Dog er det en fælles indsats og derfor kan vekselvirkningen mellem parternes indsats og den samlede indsats udgøre den effekt der opnås til sidst. Samtidig er udgangspunktet at undersøge den forståelse at disse events vil have en effekt på Københavns tiltrækningskraft på turisme såvel som erhverv. Den teoretiske ramme danner forventninger om hvilke resultater vi ender med. Altså har vi ud fra denne en forforståelse af hvad motivationen for de undersøgte handlinger og kan ikke gå ind i et interview uden denne. Interviewet giver i denne sammenhæng et billede af helheden, som vil blive undersøgt ved inddragelse af regnskaber over økonomiske effekter af afholdelsen af en stor event. Denne del af undersøgelsen vil blive sammenholdt med den opfattelse, der er opstået af problemstillingen ved interviewet, og muligvis hjælpe med en revision af forståelsen af denne. Hermeneutikken er valgt, fordi analyser af dette emne er delvist baseret på overslag og vurderinger og delvist på rent økonomiske forudsætninger. En vurdering er ikke komplet uden at se på alle fordele og ulemper, og i den sammenhæng er det ikke muligt at komme uden om subjektive vurderinger, i form af overslag af værdi af eksponering, der skal vejes overfor den direkte økonomiske omsætning ved afholdelse af en event. Side 9 af 40

12 2.2 Operationalisering af problemformuleringen og arbejdsspørgsmål Problemformuleringen er opdelt i to led, nedenfor beskrives hvordan de to led søges besvaret og sammenhængen mellem de to led. 1. Hvorfor er det vigtigt at få events til København? 2. Og hvordan opnås de opstillede mål omkring Københavns fremtidige status førende eventdestination i Nordeuropa? I afsnit er der formuleret syv arbejdsspørgsmål der skal hjælpe med at besvare problemformuleringen. I dette afsnit vil det nærmere blive beskrevet, hvordan dette bliver gjort og hvordan spørgsmålene hænger sammen med problemformuleringen. I første led må events defineres før man kan bedømme hvorfor de er vigtige. I den forbindelse ses på en teoretisk beskrivelse af events, hvor den teoretiske effekt af at afholde events også bliver beskrevet. I analysen vil det blive beskrevet hvilken type events der er planer om at arrangere i København. Ved hjælp af Pine og Gilmores forståelse af oplevelsesøkonomien vil det blive analyseret hvad forventningen fra arrangørerne til effekten af disse events er, og derudover hvad besøgende forventer ved deltagelse i en event. Sammenholdt med Laws analyse af betydningen for turisme generelt og vigtigheden af specielle events i særdeleshed skal en analyse af den mulige betydning for København gennemføres. Derudover vil empirien give en bedre forståelse for Københavns position i forhold til konkurrencen om at afholde vigtige events i både sportens og kulturens verden. Ved hjælp af regnskaber med analyse af events vil de nærmere økonomiske effekter af events blive analyseret og sammenholdt med de afledte effekter i forhold til den effekt de har på det omkringliggende samfund. I anden del af problemformuleringen fokuseres på de mål der er opstillet for København som eventdestination i fremtiden. Hovedsageligt vil der blive fokuseret på de muligheder der ligger i København som by og som center for en region. De nuværende faciliteter vil blive vurderet i forhold til de ambitioner og mål der arbejdes for at opnå. Sidst skal dette sammenfattes til en analyse af hvordan dette stiller København i forhold til opfyldelsen af ambitionerne og hvilken betydning det eventuelt har for København. Side 10 af 40

13 2.3 Analysestrategi og projektdesign I dette afsnit vil der blive gjort rede for hvordan problemformuleringen besvares. Med tanke på den forforståelse der er for emnet, tages der udgangspunkt i de oplysninger der er samlet ind i empirien. Med dette udgangspunkt tages en abduktiv tilgang, hvor den indgangsvinkel der tages i København sammenholdes med den teoretiske begrebsramme der vil blive bygget op. Ved at identificere de problemstillinger København står overfor i arbejdet med at gøre København til en førende eventdestination kan muligheden for at opnå dette mål vurderes. Dette gøres i forhold til arbejdet med den hermeneutiske cirkel, hvor vi finder den tættest mulige sammenhæng mellem helheden og delene. Mere specifikt vil arbejdsspørgsmålene fra afsnit ligge til grund for analysen. En forståelse af begrebet events vil blive lavet i den teoretiske begrebsramme, mens der i analysen vil komme en vurdering af hvad en allerede afholdt event har haft af effekt. Derunder hvordan et så stort arrangement hænger sammen økonomisk. Dette opnås gennem en analyse af regnskabet fra EMAs, hvor Copenhagen Eventures var medarrangør. Ud fra Laws byanalyse og den indsamlede empiri, vil en vurdering af den strategi og målsætning Copenhagen Eventures blive foretaget. Som en del af den vurdering vil der til sidst komme et bud på, hvad København eventuelt mangler for at kunne føre den valgte strategi ud i livet og opnå de målsætninger der er lavet. Valget om ikke at have et særskilt empiriafsnit er taget ud fra den betragtning, at empirien allerede under frembringelsen analyseres gennem de spørgsmål der stilles og den forforståelse der er af emnet ved starten og derfor ikke kan fremstilles objektivt. Derfor vil den anvendte empiri kun blive præsenteret i sammenhæng med analysen. I sidste ende skulle empirien i sammenhold med den teoretiske forståelse af problemstillingen gerne kunne føre til en besvarelse af problemformuleringen. 2.4 Valg af teori Valget af teori stammer ud fra ønsket om at kortlægge den effekt events har på en bys tiltrækningskraft i den øgede konkurrence om international turisme. I den sammenhæng er Christopher Laws konklusioner omkring hvilke udfordringer bystyrer står overfor i Side 11 af 40

14 takt med at industri bliver mindre betydningsfuldt i den vestlige verden væsentlig. De skal bruges til at komplimentere Pine og Gilmores tanker om hvad det moderne menneske søger i en oplevelse. Sammen kan de skabe en kontekst til at se den fokus der er kommet på events og ikke mindst hjælpe til en vurdering af målsætninger over for realiteter i forbindelse med denne indsats. Til sidst vil valget af denne teori kunne støtte en mulig analyse af, hvad effekten kan være af den stigende fokus på events kan være på længere sigt. 2.5 Kritik af valg af teori Teorien om oplevelsesøkonomi er oprindeligt rettet mod virksomheder, der skulle behandle deres produkt mere som en oplevelse, der skulle sælges. Her benyttes det mere direkte om oplevelser, men da der er tale om den besøgendes måde at reagere på mulige oplevelser som grund til at vælge en destination, kan teorien godt benyttes til generelt at beskrive events som oplevelser, da det er byen og dens image i forhold til omverdenen der i dette tilfælde er det produkt der skal sælges. Det kan diskuteres om Laws analyse gælder i Københavns tilfælde, da der er andre forudsætninger for København som hovedstad, end der er for byer som Baltimore og Atlanta i U.S.A. og Manchester i England, men i lyset af den globale konkurrence kan København siges at stå overfor de samme udfordringer, med hensyn til byudvikling og profilering. 2.6 Valg af empiri Valget om at bruge et kvalitativt interview som udgangspunkt er taget med den forhåbning, at man således ville få en bedre indsigt i den tankegang, der ligger bag den strategi, der benyttes i København. Derfor har interviewet med Event direktør Martin Bender, været en måde at få helhedsbillede af eventplanlægningen i København. Interviewet giver bedre indsigt i de arbejdsmetoder der benyttes og inddrager intervieweren i interviewpersonens livsverden. Især med valget om at benytte et semistrukturet interview, hvor der stilles åbne spørgsmål, er det i tråd med den hermeneutiske tilgang. På denne måde får interviewpersonen lejlighed til at komme med egne betragtninger og på den led kan der komme emner eller pointer frem, som går ud Side 12 af 40

15 over det forventede. For at få bedst mulig indsigt i problemstillingen, er den detaljerighed, dette forhåbentlig frembringer, et vigtigt aspekt i forhold til analysen. Som supplement til interviewet vil regnskaber og vurderinger af et par events, der allerede er afholdt blive taget med i analysen. Dette aspekt skal understøtte de oplysninger, der kommer frem i interviewet. Her er tale om et væsentligt aspekt i forhold til besvarelse af problemformuleringen, da dette giver indblik i de økonomiske begrundelser for at afholde events. 2.7 Kritik af empiri I sagens natur er oplysninger fra et kvalitativt interview subjektive og da det, i dette tilfælde, stammer fra den kilde, der skal analyseres, vil det fremkomne billede være subjektivt. Dette er dog en forudsætning for den hermeneutiske tilgang og derved er der taget højde for den subjektivitet. Ved at inddrage regnskaber fra de begivenheder der allerede er afholdt, kan nogle af de økonomiske fakta bekræftes herigennem og støtte analysen. At analysen udarbejdes ud fra interviewpersonens forudsætninger (livsverden) er der taget højde for, da det netop er et kendetegn ved den hermeneutiske tilgang der er valgt. Optimalt ville interviews med repræsentanter for Copenhagen Eventures styregruppe 10 være en del af analysen, men det var desværre ikke muligt. 2.8 Pålidelighed og gyldighed I forbindelse med et projekt af denne type er der uendeligt mange aspekter der kan undersøges. For ikke at gøre projektet for bredt og diffust må nogle ting udelades både i forhold til emne, teori og empiri. Der er skrevet en del bøger, der følger op på Pine og Gilmores bog om oplevelsesøkonomi. Nogle af disse kunne have relevans, for at give en mere nuanceret indsigt i emnet. De er dog valgt fra, da de ikke bidrog i særlig grad i forhold til afholdelsen af events og ikke mindst i forhold til reaktioner fra dem det handler om turisterne. I de bøger jeg er stødt på, er fokus, i endnu højere grad end hos Pine og Gilmore, på virksomhedsaspektet, hvilket ikke er ønskeligt i dette projekt. Desuden er 10 Copenhagen Eventures styregruppe består af repræsentanter fra både erhvervslivet og borgerrepræsentationen Side 13 af 40

16 det, som nævnt, vigtigt at afgrænse sig, for ikke at ende med et forvirrende og målløst projekt. Empirien kunne være forbedret ved at have flere interviews med ledende personer inden for Copenhagen Eventures styregruppe, men dette var ikke muligt. Interviewet med eventdirektør Martin Bender skulle dog give et godt indblik i den proces der leder op til at vinde retten til at afholde en event. Der kunne i større grad være brugt flere af de analyser der er lavet de senere år, men da ønsket var at analysere ud fra interviewpersonens livsverden blev dette valgt fra. Dette projekt kunne derfor være væsentligt mere omfattende og derved give et mere fuldstændigt billede af Københavns udvikling som turistdestination. Der er som sagt mange niveauer i turismebranchen, der kan undersøges, men dette er ikke muligt inden for de rammer der er for udførelsen af et sådant projekt. Derfor er der fokuseret på en lille del af branchen, der kan analyseres ud fra de begrænsede midler der er til rådighed. Så selvom det ikke giver et fuldstændigt billede af branchen, kan konklusionen omkring events rolle i udviklingen af København som turistdestination stadig bruges som en indikator på hvor byen står i den konkurrence der er mellem byer. Side 14 af 40

17 3. Teori Dette afsnit vil fokusere på begrebet events og effekten, de har på byer. Derudover vil oplevelsesøkonomi og baggrunden for at dette koncept er opstået blive belyst, da selve oplevelsen er grunden til at turister deltager i events. Først vil begreber som oplevelse, events og turist blive diskuteret og defineret. Oplevelsesøkonomien beskrevet af Joseph Pine II og James Gilmore og Christopher M. Laws undersøgelser af turisme i byer ligger til grund for den teoretiske ramme der skal bruges i analysen. Der fokuseres på de problemstillinger byer står over for i arbejdet med at tiltrække en stadig mere krævende forbruger, turisten. 3.1 Oplevelser og Events Oplevelsesøkonomien er, ifølge Joseph Pine og James Gilmore, opstået som følge af en udvikling fra servicesektoren, hvor producenter i stigende grad har været ude for, at det ikke længere var muligt at adskille sig fra konkurrenterne udelukkende ved hjælp af et bedre produkt eller lavere priser. I dag vil folk ikke bare have en kop kaffe, men hellere betale lidt ekstra for at oplevelsen omkring denne kop kaffe bliver gjort lidt speciel (Pine & Gilmore, 1999:1). Derudover har producenter fundet ud af, at de kan hæve værdien af deres produkt markant, ved at associere det med noget som kunden kan relatere til og huske. Hvad enten det er en kop kaffe der er indtaget på en plads blandt middelalderbygninger i Italien eller det er en ferie i et eventyrland som Disneyland (Pine & Gilmore, 1999:2). Det begrænser sig dog ikke til at gælde for rejser eller ture, også mere almindelige servicevirksomheder udvikler deres produkt til at blive en oplevelse. Her nævner Pine og Gilmore muligheden for at brande sin service til noget specielt og bruger et eksempel om en computerservice virksomhed som bruger nørdeuniformer til at understrege deres virksomhedsidentitet og gøre sig nemme at genkende i forhold til konkurrenter samt noget så simpelt som et parkeringshus udsmykket med byens sportshold, så folk ikke glemmer hvor de har parkeret (Pine & Gilmore, 1999;4). Pine og Gilmore mener at der er fem stadier at drive forretning på (Pine & Gilmore, 1999:166): 1. Udvinding 2. Produktion 3. Service Side 15 af 40

18 4. Oplevelse 5. Transformation Første stadie dækker over den primære udvinding af uforarbejdede produkter. Der tilsættes ikke nogen værdi fra producentens side og produktet er rene råvarer. Andet stadie er det industrielle stadie, der producerer forarbejdede produkter. Der vil ofte være tale om masseproducerede varer, der har værdi gennem funktionalitet. Tredje stadie er service, som har vundet stigende indpas i det moderne samfund. Service har ikke samme håndgribelighed som i det produktorienterede industrielle stadie. Fokus er på at levere en speciel nytte til en kunde. Fjerde stadie er oplevelsen, som er det stadie vi, ifølge Pine og Gilmore bevæger os ind i nu i erkendelse af, at service ikke længere er nok. Der skal være en personlig oplevelse i alle aspekter af et produkt ellers vil det glide ned i gruppen af alle andre ens produkter. For at skille sig ud skal et produkt være mindeværdigt og fremvække følelser hos modtageren. Det femte og sidste stadie er vi ikke nået til endnu, men opstår som en konsekvens af, at oplevelsen, som de tre stadier før det, vil blive overhalet af udviklingen og gjort ubetydelig, da oplevelserne ikke længere vil kunne overraske og pirre individet til nye fornemmelser. I transformationen er det individet selv der er produktet og der søges en individuel ændring, hvad enten det er fysisk eller psykisk (Pine & Gilmore, 1999:170). Vi befinder os altså ved indgangen til det fjerde stadie, hvor oplevelsen er i fokus. Udover det overordnede tema for oplevelsen skal arrangøren gøre sig nogle overvejelser omkring hvilket indtryk kunden eller den besøgende skal have med sig derfra. Temaet for oplevelsen kan opdeles i mange underkategorier, men det essentielle i planlægningen er, at temaet følges igennem hele oplevelsen (Pine & Gilmore, 1999:53). På den anden side skal arrangøren være opmærksom på ting, der kan gøre oplevelsen dårligere eller forringe helhedsbilledet. Det kan dreje sig om, at der findes dele, der ikke passer ind med resten af den opstillede oplevelse eller benyttelse af de samme udtryk og metoder som resten af branchen eller ved lignende oplevelser. Det tager noget af det specielle og mindeværdige væk fra oplevelsen, hvis ikke arrangøren sørger for at gøre trivielle detaljer en del af oplevelsen (Pine & Gilmore, 1999:56). Side 16 af 40

19 Da formålet med oplevelsen er at skabe noget mindeværdigt, kan en metode være at gøre minder tilgængelige i form af memorabilia. Dette kan gøres på mange forskellige måder, og mange mennesker er villige til at betale meget mere, end produktet er værd, netop fordi det repræsenterer en begivenhed, som de ønsker at huske og måske endda dele med andre ved at vise det indkøbte minde frem til venner og bekendte (Pine & Gilmore, 1999:58). Events er begivenheder inden for kultur, sport og underholdning. Der kan være tale årligt tilbagevendende begivenheder eller engangsforestillinger som giver tilskueren en oplevelse ud over det normalt mulige. Events kan vare en dag eller strække sig over en periode og selv om selve eventet som regel kræver betaling for indgang vil der ofte være en del tilgængeligt for alle, uden betaling i form af offentlige shows, parader eller fyrværkeri (Law, 2002:141). Law inddeler events i to hovedformer, Hallmarkevent og Megaevent, hvor hallmarkeventet er designet til at hæve bevidstheden om og appellen af en turistdestination på enten kort eller lang sigt. Megaeventet er kendetegnet ved at tiltrække mange turister, stor mediedækning, prestige og stor indvirkning på økonomien på destinationen. Definitionerne her er dog kun vejledende, da en event kan være alt fra en årlig byfestival til f.eks. de olympiske lege (Law, 2002:141). 3.2 Turisme i byer Der er mange der rejser igennem byer, om det er den primære grund til rejsen eller om det blot er en nødvendighed for at fortsætte til den egentlige destination. Byer er vigtige transportcentre og de fleste store byer har en lufthavnen i relativ nærhed. Derfor er der også mange turister, der er tvunget til, at rejse igennem byer. Selv de turister der har byen som primært rejsemål kan have forskellige grunde til dette. Turister kan inddeles i tre hovedgrupper Fornøjelsesrejsende, Forretningsrejsende og dem der rejser for at besøge familie eller venner (Law, 200:26). Alle tre grupper er voksende af forskellige grunde. Fornøjelsesturisten er opstået på baggrund af opsvinget i levestandard. I lang tid har mennesket været fokuseret på overlevelse og at skabe tryghed for sig selv og sin familie. Nu er der til gengæld et opsving i forhold til overskud til at imødese andre behov, end de Side 17 af 40

20 allermest nødvendigt. Sammenhold med et stigende udbud og de deraf faldende priser i rejsebranchen, er der flere, der har mulighed for at rejse rundt i hele verden. Den forretningsrejsende vil typisk være koncentreret om de finansielle centre i verden, og de udgør kun % af alle besøgende (Law, 2002:25). Til gengæld forbruger de noget mere end den fornøjelsesrejsende, da de typisk ikke bliver så længe og rejser på virksomhedens regning, hvilket betyder at de måske vælger det lidt dyrere hotel eller restaurant. Inkluderet i denne gruppe er også deltagere i konferencer og udstillinger. Den sidste type er den der besøger familie eller venner. Denne type bruger typisk ikke så mange penge i den besøgte by, da de ikke benytter sig af de overnatningsmuligheder byen tilbyder og typisk heller ikke spiser på lige så ofte på restauranter. Langt hen ad vejen vil antallet af denne type rejsende hænge nøje sammen med størrelsen af byen, fordi der er flere man kan besøge i en større by, dog med den tilføjelse at der ofte vil være flere besøgende, hvis man bor i en attraktiv by end hvis man bor et uinteressant sted (Law, 2002:26). 3.3 Byer i konkurrence Som nævnt er byer i konkurrence med hinanden om at tiltrække turister. Ligesom med turisten, er der forskellige forudsætninger for de forskellige byer og alt efter hvilke forudsætninger en by har, vil den stå over for forskellige udfordringer. Større byer kan inddeles i flere forskellige kategorier, alt efter hvilken udviklingsstadie de er i. Først har vi, de byer, der er stagneret i deres udvikling, det vil typisk være gamle industribyer der endnu ikke har været i stand til at omstille sig efter at industri og produktion har mistet meget af sin tidligere styrke. Det er typisk byer som Manchester i England, mine og industribyerne i Ruhrområdet i Tyskland og de store industribyer i det nordøstlige U.S.A. Disse byer står over for en affolkning af deres gamle centrum efter, at industrien er rykket til områder med lavere ejendomspriser og måske også billigere arbejdskraft. Dette skaber en Doughnut 11 effekt, hvor byens liv hovedsageligt er at 11 Amerikansk sødt bagværk med creme eller syltetøj, kendetegnet ved en rund form med et hul i midten. Side 18 af 40

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

SO-forløb, Branding af London

SO-forløb, Branding af London 2012 SO-forløb, Branding af London Christian Størvold Larsen Jacob Kostecki Daniel Guldberg Klasse 3.5 23-10-2012 Branding af storby Det er essentielt for de storbyer, som ønsker omtale og en masse omsætning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt.

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Vores varemærke eksponeres til en lang række opinionsdannere, der på deres side påvirker en lang række almindelige brugere. Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, uddrag

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere