Styregruppemøde 26. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppemøde 26. januar 2015"

Transkript

1 Styregruppemøde 26. januar 2015

2 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS Frem mod næste møde 8. Eventuelt

3 Større kommunikationsindsatser Farumruten - Politisk event / politisk forankring - Indvielser - Vinterkampagne, Anlægskommunikation - En mulighed: Supercykelsti-magasin - Website - Samarbejde - VCTA-modul, 2016

4 Hurra for Supercykelstierne

5 Det virker efter hensigten 52 pct. flere siden pct. helt nye trafikanter 14 pct. vælger ruten oftere i dag Nemt eller nogenlunde nemt at holde jævn cykelhastighed

6 Brugerne er glade, men Man føler sig prioriteret som cyklist på Supercykelstien. Det er dejligt. Vigtigt at cykelsti bliver ryddet tidligt om morgen samt i løbet af dagen for sne/grene m.m. Jeg er meget tilfreds med Supercykelstien. Den er helt essentiel for at kunne cykle fra Værløse til København Ø som pendler

7 Større kommunikationsindsatser Vinterindsats SCS 2015

8 Vi kan ikke gribe sneen i luften, men Du kan også cykle om vinteren det kræver blot lidt ekstra omsorg for cyklist, for cykle og for cykelstierne. det kræver bare lidt ekstra omsorg.

9 Omsorg for cykelstierne Vi gør os umage! Information om vinterdrift på Supercykelstierne Fokus på menneskene bag Klap maskinen snak med vinterhelten Tilgængelighed

10 Omsorg for cyklisterne Bliv C et i mørket! Uddeling af Supercykelsti-poser: Postkort med refleksklæb og tips til vintercykling Information om Supercykelstier i mørket Chokolader

11 Omsorg for cyklerne Gratis cykeltjek (samarbejde med cykelhandlere) Information om Supercykelstier Uddeling (varm drik og badges) Tilgængelighed

12 Facebook Et år efter navneskiftet

13 Større kommunikationsindsatser Fælles fodslag for det videre samarbejde - Politisk event / politisk forankring - Indvielser - Vinterkampagne, Anlægskommunikation Visionære linjeføringer v. Rambøll - En mulighed: Supercykelsti-magasin - Website - Samarbejde - VCTA-modul, 2016 Nye ruter i principplanen Puljeansøgninger 2015 Missing links super så billigt som muligt

14 Den samlede principplan På baggrund af høringssvarerne er der fremkommet følgende udkast til en principplan Principplanen har: Fokus på et sammenhængende net i Regionen Fokus på tilgængelighed Fokus på pendlerstrømme Visionære linjeføringer Ikke medtaget opkoblinger Styregruppen bedes drøfte om vi har ramt rigtigt med den nye principplan og om denne kan godkendes?

15 Visionsplan for ambitiøse linjeføringer i eget trace v. Rambøll Styregruppen bad Sekretariatet sætte gang i arbejdet med at finde ambitiøse linjeføringer i eget trace. Sekretariatet har hyret Rambøll til at hjælpe med det arbejde. Styregruppen skal i dag give input til Rambøll og give nik til det videre arbejde med en visionsplan for Supercykelstierne.

16 Den samlede principplan På baggrund af høringssvarerne er der fremkommet følgende udkast til en principplan Principplanen har: Fokus på et sammenhængende net i Regionen Fokus på tilgængelighed Fokus på pendlerstrømme Principplan Ikke medtaget opkoblinger Styregruppen bedes drøfte om vi har ramt rigtigt med den nye principplan og om denne kan godkendes?

17 Nye ruter i principplanen Hvad skal Styregruppen? Sekretariatet anbefaler at Styregruppen på baggrund af en drøftelse af nye ruter og høringssvar godkender den nye principplan Hvorfor? Sekretariatet og kommunerne skal bruge principplanen i det videre arbejde i forhold til ansøgninger til Supercykelstipuljen.

18 Sekretariatets 1. udkast til Principplan I samarbejde med Cowi udarbejdede Sekretariatet et forslag til principplan som blev rundsendt. Principplanen blev udarbejdet på baggrund af projektgruppens og cyklistforbundets lokalkendskab, pendleroplandsanalyse, et sammenhængende net, bolig og arbejdsplader samt kombinationsrejser Principplanen er opdelt i 2 dele. Principplanen del 1 strækker sig frem til 2018 og anden del stækker sig til 2025

19 Høringssvar til sekretariatet Kommuner der har afgivet høringssvar Ishøj Albertslund Frederiksberg København Lyngby-Taarbæk Frederikssund Gladsaxe Region Hovedstaden

20 Kulhuse - Frederikssundsruten Høringssvar: Ruten til Kulhuse er ikke med på kortene? Ruten til Kulhuse bør fremgå som principplan del 1 Sekretariatets bemærkning: Sekretariatet anbefaler, at Kulhuse- Frederikssundsruten drøftes i styregruppen. Umiddelbart ser sekretariatet denne rute som en opkobling eller fødelinje på baggrund af pendlerpotentialer. Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte linjeføringen

21 Slangerup - Hillerød Høringssvar: Man bør overveje en rute fra Slangerup til Hillerød. Det er et missing link på en rute helt fra Roskilde til Helsingør. Udover kobling mellem Slangerup og Hillerød vil det også være en kobling mellem Frederikssund og Hillerød. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet tilføjer den foreslåede rute på principplanen. Der ligger ikke et skøn på potentiale og økonomi som beslutningsgrundlag for ruten som en Supercykelsti. Som andre nye ruter anbefaler sekretariatet, at den drøftes i styregruppen. Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte ruteføringen

22 Øresundsruten og Helsingørruten Høringssvar: Sekretariatet har i løbet af januar holdt møde med kommunerne langs Helsingørrutens anden etape. Kommunerne ønsker at se på en alternativ linjeføring og i nordsjælland smelte Helsingørruten sammen med Øresundsruten. Derfor er disse ruter indtegnet på principplanen. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet fortsætter dialogen med kommunerne omkring endelig linjeføring med henblik på at søge supercykelstipuljen i marts Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte ruteføringen

23 Park Allé-, Vestbane- og Roskildevejruten Høringssvar: Der skal fokuseres på Vestbaneruten, hvis den viser sig realiserbar. Såfremt den er det bør Roskildevejruten udgå. Park Allé ruten bør udgå nu. Sekretariatets bemærkning: Der er ikke enighed blandt kommunerne hvilken af de tre ruteføringer Vestbane-, Roskildevej- eller Park Alléruten, der skal arbejdes videre med. Der er blandt andet behov for mere viden om de respektive ruter. Dette undersøger sekretariatet med de involverede kommuner i øjeblikket. Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte linjeføringerne.

24 Skovruten og opkoblinger Høringssvar: Hvorfor er Øresundsruten ikke med på principplan del 1? På hjemmesiden er den vist som en planlagt rute Der er vist en opkobling mellem Helsingørruten og Allerødruten i Lyngby- Taarbæk Kommune. Er det langs Jægersborgvej? Stierne kan ikke udvides. Opkoblingen "Skovruten" mellem Farumruten og Allerødruten mangler. Den fortsatte opkobling fra Allerødruten til Øresundsruten er vist på kortet. Der mangler opkobling fra Helsingørruten til Øresundsruten via ny bro over Helsingørmotorvejen ved Anker Engelunds Vej og evt. gennem Dyrehaven Sekretariatets bemærkning: Øresundsruten er ikke medtaget i principplanen del 1, da flere kommuner har udtrykt det som urealistisk at ansøge om den nu. Opkobling mellem Helsingørruten og Allerødruten er langs Jægersborgvej. Strækningen er i den ny principplan foreslået som opkobling Skovruten indtegnes på kortet og fremstår som en del af principplanen del 2. Som ny rute anbefaler sekretariatet at den drøftes af styregruppen. Opkoblingen mellem Helsingørruten og Øresundsruten via Anker Engelunds Vej og evt. gennem Dyrehaven skrives ind, og styregruppen drøfter den Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte linjeføringerne.

25 Søborgruten Høringssvar: Vandledningsruten er placeret i den rigtige gruppe og at dette også var gældende for den ny rute fra Bagsværd til City via vore hovedgadestrækninger. Om den havde vi den bemærkning at vi foreslog København at overveje Tagensvej. Sekretariatets bemærkning: Sekretariatet har noteret bemærkningerne Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte linjeføringen.

26 Ruteforløb København Høringssvar: København er enig med Gladsaxe i at der skal etableres en supercykelsti mellem Gladsaxe og København via Søborg. København er enig med Frederiksberg i at der skal ses på nettet i København. Sekretariatets bemærkning: Sekretariatet og Københavns Kommune har dialog omkring Rutenettet i København. Dialogen går på om de afmærkede ruter på kortet fremover skal være supercykelstier alternativt om ruteforløbet skal ændres. Styregruppen: Styregruppen bedes drøfte linjeføringen.

27 Den samlede principplan På baggrund af høringssvarerne er der fremkommet følgende udkast til en principplan Principplanen har: Fokus på et sammenhængende net i Regionen Fokus på tilgængelighed Fokus på pendlerstrømme Puljeansøgninger Ikke medtaget opkoblinger Styregruppen bedes drøfte om vi har ramt rigtigt med den nye principplan og om denne kan godkendes?

28

29 Supercykelstipuljen 2015 Ca. 20 millioner kroner bekræftet ansøgt. Lidt under 15 % af puljen. Endnu en del uafklaret ansøgninger i kommunerne.

30 Supercykelstipuljen 2015 Sekretariatet anbefaler, at samarbejdet giver et klart signal om ambitionsniveauet ved at søge minimum 30 pct. af den samlede pulje og/eller sende en fælles hensigtserklæring til det politiske/statslige niveau.

31 Større kommunikationsindsatser Missing links - brugerperspektiv - Politisk event / politisk forankring - Indvielser - Vinterkampagne, Anlægskommunikation - En mulighed: Supercykelsti-magasin - Website - Samarbejde - VCTA-modul, 2016

32 Hvad er super? Tilgængelighed Fremkommelighed Komfort Sikkerhed/tryghed

33 C99 Albertslundruten Cykelsupersti? En cykelsupersti er åbenbart en rute, hvor der er opsat luftpumper og fodhvilere til cyklister. To ting, der slet ikke ville være behov for, hvis det faktisk var en Supercykelsti med god belægning og færre stop for pendlere.

34 Grøndals Parkvej

35 Brugerne om Grøndals Parkvej Det er stort set umuligt at krydse sikkert Der bør bygges broer ved flere vejoverkørsler - specielt hvor vi krydser Grøndalsparkvej

36 Løsningsmulighed

37 Grøndals Parkvej

38 Det betaler sig at lave super Cykelslangen kan på 7 år betale sig hjem i tidsbesparelsesomkostninger. Kilde: Udregning af samfundsøkonomiske gevinster ved Cykelslangen

39 Fællessti ved Stenløse St.

40 Brugerne om fællessti ved Stenløse St. Strækningen er ikke god. Belægningen er dårlig, og længere nede er den meget snørklet Det er sommetider svært at passere hinanden, fordi stien er så smal.

41 Løsningsmulighed Værløserutens tidligere ruteforløb

42 Alternativ ruteføring Værløserutens nye ruteforløb

43 Super løsninger giver glade brugere Brede cykelstier i kombination med fx fremrykkede busperroner giver bedre fremkommelighed samt gladere og tryggere cyklister. Kilde: Evalueringen af Nørrebrogadeprojektets første etape bliver

44 Lyssignaler på Lyngbyvej

45 Stop på ruterne Allerødruten Helsingørruten Stop i alt 41% 8% 51% 42% 4% 54% 39% 7% 54% Uhindret fart Nedsat fart (under 10km/t) Stop ved lyskryds Indre Ringrute 46% 47% 7% Ring 4 ruten 29% 60% 11% Ishøjruten 33% 62% 5% Værløseruten 45% 50% 5%

46 Stop på Allerødruten Dyssegårdsvej Tuborgvej Emdrupvej Rovsingsgade

47 Løsningsmuligheder Grøn bølge Aktiv prioritering Nedtælling Østerbrogade, KBH Nørrebrogade, KBH Finsensvej, Frederiksberg Amsterdam, Holland

48 Hvis vi kun laver basisløsninger

49 Super så billigt som muligt

50 Sekretariatet anbefaler Håndslag på at missing links er et fokusområde Anden finansiering fonde, EU, virksomheder Fælles henvendelse til TRM/VD om støtteprocent Investeringer der afspejler brugerperspektivet Løbende opgraderinger SCS har første prioritet ift. drift og vedligehold

51 Cykelkonference Større kommunikationsindsatser - Politisk event / politisk forankring - Indvielser - Vinterkampagne, Anlægskommunikation - En mulighed: Supercykelsti-magasin - Website - Samarbejde - VCTA-modul, 2016

52 Supercykelstier på dagsordenen

53 Hvad, hvordan, hvem?

54 Livlig debat

55 Pressens bevågenhed

56 Programkomittens valg Farumruten godt på vej Superpendling eller potentielle konfliktzoner SCS nationalt perspektiv Debat om mobilitet i hovedstadsområdet

57 Vi vil gøre vores bedste

58 Større kommunikationsindsatser - Politisk event / politisk forankring - Indvielser - Vinterkampagne, Anlægskommunikation - En mulighed: Supercykelsti-magasin - Website - Samarbejde - VCTA-modul, 2016 Frem mod næste møde

59 Drift, afmærkning og meget mere

60 Eventuelt Større kommunikationsindsatser - Politisk event / politisk forankring - Indvielser - Vinterkampagne, Anlægskommunikation - En mulighed: Supercykelsti-magasin - Website - Samarbejde - VCTA-modul, 2016

61

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere