Fremtidens. signaturevents. Fredericia !"#$%&'()*#*+",-,"#.#$* /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens. signaturevents. Fredericia !"#$%&'()*#*+",-,"#.#$* /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7*"

Transkript

1 "#$%&'()*#*+",-,"#.#$* i /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7* Fredericia Udarbejdet for Fredericia Kommune af Eskild Hanen i samarbejde med Mogens Stendrup Februar 2014

2 Indhold BAGGRUND...3 OPGAVEN...4 OBSERVATIONER...5 ANBEFALINGER...9 APPENDIKS UDDYBENDE FAKTA

3 BAGGRUND Fredericia Kommune ønsker en strategi, der skal give fokus og retning for det fremtidige arbejde med begivenheder og events. Status er, at der i kommunen er mange ressourcer, kvaliteter, attraktionsfaktorer og tilbud til turister og lokalbefolkning. Der er bl.a. en by med en unik historie, en bred vifte af tilbagevendende events, et rigt musikliv, et stærkt teater med en anerkendt musicalscene, naturværdier, messe- og konferencekapacitet, mange ildsjæle og aktive borgere samt fremragende trafikal tilgængelighed. Der er også mange interesser og synspunkter i og omkring turisme og events. På dagsordenen står bl.a. værtskab, krydstogter, konferencer/kongresser samt store events som Bridge Walking, Tallships Race, triatlon, kulturnat, 6. juli, sommer rock, Madsby Rock m.v. Der er også en politisk efterspørgsel efter fyrtårne og kant. Sammen med Kolding og Middelfart har Fredericia taget initiativ til etablering af Destination Lillebælt. Her pågår et særskilt analyse- og udviklingsarbejde. Den nye eventstrategi skal skabe en platform, et prioriteringsgrundlag og en retning for det fremtidige arbejde med at udvikle Fredericia som en by/kommune med høj attraktivitet, klar profil og spændende oplevelser. Projektet er også en konkret opfølgning på en politisk beslutning Kommune om at nytænke kulturpuljen. Fredericias styrker og potentialer Afsættet for arbejdet er bl.a. de indiskutable styrker ved Fredericia: Autentisk: Fredericias lokalisering ved havet og centralt i landet, byplan, bebyggelse og bevaring er unik i Danmark/Nordeuropa. Urban: Bymiljøet og den forestående byudvikling (FredericiaC) er en attraktion. I modsætning til nabobyerne har Fredericia en uspoleret bykerne med stor kapacitet til attraktivt og mangfoldigt byliv. Men det er også en ramme og en arena, som skal udfyldes og udfoldes med nyt og styrket indhold. International: Fredericia har en historisk tradition for frihed, frisind, tolerance og internationalt udsyn. Det er en arv, som kan manifesteres og vækkes til live. Opland: Fredericia har en stor og købedygtig lokalbefolkning, et stort opland i Østjylland og på Fyn og en god tilgængelighed for befolkning og turister fra nær og fjern. Oplevelser og services kan, populært sagt, udvikles til lokalbefolkning og opland og sælges til turister. Samlet set er potentialet således at skabe en buket af stærke i et autentisk, vibrerende og internationalt byrum for byliv og livskvalitet. 3

4 OPGAVEN Målet med den gennemførte opgaveløsning har været at prioritere og udvikle en buket af tilbagevendende events, der hver især og tilsammen kan blive stærke signaturoplevelser for Fredericia; dét man samles om og er stolte af; dét Fredericia kan være kendt for både regionalt, nationalt og måske internationalt. Som udgangspunkt blev følgende begivenheder af Fredericia Kommune besluttet omfattet af arbejdet: 6. juli 6. juli jazz En ny klassisk musikbegivenhed Kulturnat Madsby Rock Udvalgte messer i Messe C TallShip Fredericia Triatlon Efterfølgende blev en ny klassisk musikbegivenhed nedprioriteret, da en sådan endnu kun er på ideplanet. 6. juli jazz og Kulturnat blev i forløbet kun overfladisk behandlet, da disse ikke umiddelbart har potentiale som. 6. juli jazz er en traditionsrig foreningsfunderet event, som lever sit eget gode liv, men som næppe kan ændres/opgraderes. Kulturnatten er en fin lokal satsning, men er primært båret af tidsbegrænsede puljemidler. Ledetråde for udviklingsdialogen Intentionen med opgaveløsningen har for og med et udvalg at de stærkeste, etablerede og tilbagevendende begivenheder været, at identificere muligheder for at løfte kvaliteten af de enkelte events, aktivere yderligere ressourcer i og omkring de enkelte events, styrke samarbejdet og den fælles professionelle platform omkring eventproduktionen og udvikle de kommercielle potentialer i de prioriterede events. Fra kommunens side blev der i udgangspunktet lagt særlig vægt på at prioritere og udvikle begivenheder og begivenhedselementer, der indebærer en mere moderne profil/identitet for Fredericia, øget brug af byen (eksisterende by og Fredericia C), tiltrækning af flere gæster udefra, godt værtskab se og udvikle oplevelsen fra gæstens synspunkt samt større afkast og bedre lønsomhed; for byen/kommunen og for erhvervslivet. 4

5 OBSERVATIONER Baseret på interviews med begivenhedsarrangørerne enkeltvis, dialog med arrangørerne på en fælles workshop samt indlæsning af relevant baggrundsdokumenter vil konsulenterne fremhæve følgende observationer: Observation 1. Ønske om fokus og succes Det er en udbredt oplevelse, at Fredericia har fægtet bredt på begivenhedsområdet og at der nu er behov for at gøre ord til handling og skabe succes. Hellere gøre én ting helt, end flere ting på halv kraft. Politisering Som et eksempel på politisering af begivenhedsproduktionen vil konsulenterne nævne beslutningen om at sænke prisen for adgang til TallShip efter det første arrangements år. Man kan ikke både have høje ambitioner om indhold og stille krav om økonomisk bæredygtighed og så samtidig skære benene væk under forretningen. Observation 2. Adskille drift og politik Fra flere sider ønskes en tydelig adskillelse af det politiskstrategiske og det operative arrangementsansvar. Det er i høj grad påskønnet, at kommunen og forvaltningerne bakker op og medvirker fx omkring teknisk kapacitet og kommunikation. Den opbakning ses gerne videreført. Der er også forståelse for, at man er i en grå zone, når brede partnerskaber med kommunal støtte skal fungere. Men det er vigtigt, at udvikling og gennemførelse af begivenheder ikke bliver pakket ind i politik (se også tekstboks til højre). 5

6 Observation 3. Professionel produktion Behovet for professionel/kompetent produktion anerkendes bredt. Det er fint og nødvendigt med bred opbakning fra foreninger og frivillige, men der skal være en dedikeret og dygtig ledelse til at styre slagets gang. Der ér et stærkt lokalt samarbejde og en slags produktionsklynge blandt begivenhedsaktørerne, men der er også potentiale i og ønske om at videreudvikle videndeling, deling af faciliteter og udstyr, gensidig rådgivning m.v. Observation 4. Partnere uden for Fredericia Det er et gennemgående træk ved begivenhederne, at der er/søges stærke samarbejdspartnere uden for Fredericia. Det gælder fx udstillere (Messe C), forsvaret (6. juli), Challenge og nationale/ internationale forbund (triatlon), Ceres og musik promotore (Madsby Rock) samt Kieler Woche (TallShips). Det er en kritisk brik i stærke events at have adgang til ressourcer, ekspertise, synlighed m.v. via eksterne partnere. Fremtidens signaturbegivenheder skal både være internt og eksternt forankrede. Observation 5. Officiel modtagelse af udstillere Fra Messe C efterlyses en mere imødekommende og kontinuerlig anerkendelse af udstillere på de større messer fx i form af officielle velkomst-taler, modtagelse på rådhus o.a. 6

7 Observation 6. Erhvervspartnere er en flaskehals For alle begivenhedsarrangører er det en naturlig del af opgaven at arbejde tæt sammen med private virksomheder både som sponsorer og som kunder (aftagere af gruppearrangementer o.a.). Salg af sponsorater og gruppetilbud er imidlertid også en stor mundfuld for flere af arrangørerne og et område, hvor en fælles, tværgående indsats ville være påskønnet. Detailhandlen er en særlig gruppe af erhvervsinteressenter; har branchen ikke styrke til og erfaring i at gå forrest på begivenhedsområdet. Observation 7. Størst umiddelbart potentiale i triatlon Triatlon har stolte traditioner, men har været droslet ned i nogle år. Nu er der planer om at tage tråden op i stor stil med et årligt tilbagevendende stævne med deltagere i regi af den internationale triatlon-arrangør Challenge. I buketten af fremtidige signaturbegivenheder er dette ubetinget det mest lovende. Observation juli er nødlidende Den traditionsrige 6. juli markering er nødlidende på to fronter: Forsvaret bakker ikke begivenheden op på samme niveau som tidligere og det er svært at vække de unges interesse. Der er derfor brug for at gentænke begivenheden som en markering af fæstning, fristad og krigshistorie. Fra komiteen bag 6. juli er der interesse for udvikling. Triathlon et nyt kapitel Fredericia TRI-klub (etableret 1991) er blandt landets førende klubber og har en flot tradition som vært for nationale og internationale mesterskabsstævner. Klubben har et meget erfarent arrangør-team og har et gennemprøvet arrangements-selskab i samarbejde med tre andre lokale sportsklubber. Der er to internationale TRI-arrangører; Iron Man, der opererer København, og Challenge, der ikke er aktiv i Danmark men bl.a. i Roth i Tyskland (se appendiks). Challenge vurderes at være interesseret i et samarbejde med Fredericia TRI-klub om et årligt tilbagevendende stævne med deltagere. Løbet er kerneydelsen, men med en bred vifte af sideaktiviteter; motions-tri fx i stafethold med tre deltagere pr. hold (én pr. disciplin), firma-tri, udstillings- og aktivitetsområde (expo), m.v. Firma-tri kunne køre fredag med selve løbet lørdag. Expo kører hele ugen op til løbet. I ugen op til løbet kunne der ligge events i form af Bike & Run, Marathon-stafet (5 deltagere pr. hold), Extrem-mand med løb på/omkring Østerstrand. Fredericia er optimal ramme for løbet med målområde ved Gammel Havn og løb i sløjfer omkring målområdet, så man deltagere flere gange. Fx også start på havet og svømme ind ad (nye) kanaler. Kilde: Carsten Andersen, Fredericia TRI-klub 7

8 Observation 9. Lokale og regionale begivenheder Madsby Rock er en lokal begivenhed og ønsker at udfylde sin rolle som hyggelig havefest med god mad, god plads og gode faciliteter. Arrangørerne ønsker og arbejder for et stærkere samarbejde med flere virksomheder (købe enten VIP billetter eller billetter til pladsen). Begivenheden egner sig godt til firma-sommer-fest. TallShip Fredericia kom først i 2013 op i fuldt gear og må bedømmes nærmere efter arrangementet i Begivenheden er i høj grad ved at finde sin form og har opnået en stærk lokal position. Hovedudfordringen ligger i at skabe god økonomi i de store sejlskibe; både til gavn for skibene og for begivenheden. Det kræver et løft i salget af sejlture primært til erhvervsvirksomheder (fra 700 til ca firmagæster). Herudover er målet for gæster på pladsen ( realiseret i 2013), betalende gæster ( realiseret i 2013) og gæster ude at sejle (1.000 realiseret i 2013). Madsby Rock Rock-event afholdt to gange, første gang med underskud. Del af Ceres-modsvar (Royal Tour) til grøn koncert. Men selvstændig event, der selv booker musik m.v. Balancerede nogenlunde i 2013 med 2 mio. kr. i omsætning (nåede gæster; kapacitetsgrænse ved gæster). Fredericia FF er arrangør. Arrangerer også kræmmermarked og pigefodboldstævne. Omsætning pr. gæst er tilfredsstillende målt op mod øvrige Royal Tour arrangører. Kunne udvides med fredag aften; kopi-musik eller firma-aften (max pax). Kunne sælge flere stade-pladser (á kr.). Kunne sælge flere VIP-billetter (600 billetter i 2013). Kilde: Jesper Kongsted, Madsby Rock Observation 10. Andre stærke kræfter Udenfor det prioriterede felt af tilbagevendende begivenheder er der stærke kreative miljøer (teateret, Det Bruunske Pakhus, rock m.v.) og i fremtiden forhåbentlig også kreative uddannelser, som bidrager positivt til begivenhedsklyngen. Det gælder selvsagt også samarbejdspartnere i nærområdet bl.a. inden for sport, teater, musik m.v. 8

9 ANBEFALINGER Anbefaling 1. Fokus og succes I buketten af fremtidige signatur-events bør Fredericia prioritere 1-2 store blomster, som kan opnå nationalt og måske internationalt gennemslag. Triatlon synes selvskreven som den ene af disse. TallShip vil kunne løftes til en solid regional begivenhed, men det er efter konsulenternes vurdering tvivlsomt, om der kan opnås national gennemslagskraft (i 2013 var pct. af gæsterne lokale; resten var primært fra Fyn/Trekantområdet). En gentænkt 6. juli begivenhed kunne måske også kandidere til en national eller international position, men det må bero på det udviklingsarbejde, som i givet fald forestår. Anbefaling 2. Adskille drift og politik På det operative niveau taler meget for at fastholde den nuværende model, hvor en eventkapacitet er forankret i Fredericia Kommune og dedikeret til prioriterede events (primært Kulturnat og TallShip). Men styringen af begivenheden (regnskabsmæssigt, bestyrelsesmæssigt m.v.) bør lægges ud i armslængde fra kommunen. Det var også modellen tidligere, hvor en medarbejder i kommunen var dedikeret til Fredericia TRI-klub som projektleder. 9

10 Anbefaling 3. Klynge af professionelle producenter Der er et oplagt perspektiv i at fastholde og videreudvikle det samvirke omkring begivenhedsproduktion, som allerede er etableret. Samvirket bør ikke formaliseres (der er ikke behov for en egentlig forening, da alle aktiviteter ligger ude hos deltagerne), men det kan faciliteres eventuelt med kommunen som sekretariat og der kan skabes anledninger til videndeling, feed back, inspiration udefra m.v. Anbefaling 4. Partnere uden for Fredericia Hvis der kan findes ressourcer, kan der iværksættes en indsats for at tiltrække arrangører af møder, konferencer, begivenheder m.v. udefra. Der vil typisk være tale om danske arrangører. Inspiring Denmark bearbejder arrangører af internationale kongresser. Messe C vil være det naturlige lokale omdrejningspunkt for en sådan indsats og er i øvrigt repræsenteret i bestyrelsen for Inspiring Denmark. Anbefaling 5. Strategisk værtskab Som led i et igangværende EU-projekt i regi af VisitVejle/Inspiring Denmark er Fredericia i gang med at udvikle et strategisk værtskab omkring større konferencer, kongresser o.a. business events. Dette er en oplagt anledning til at fastlægge procedurer m.v., for hvad byen stiller op med under givne betingelser. Med dét udgangspunkt kan der også tænkes videre fx omkring værtskab for fremtidige anløb af krydstogtskibe. 10

11 Kommunen og havnen er vigtige aktører i den forbindelse, men hele begivenheds-klyngen bør involveres og gerne spille en aktiv rolle. Det behøver ikke være store, dyre ting, der gør et godt indtryk. Anbefaling 6. Koordineret erhvervskampagne Der kan ligge et potentiale i at koordinere relationsopbygning og salg af sponsorater/firmatilbud til erhvervslivet i og omkring Fredericia. Gevinsten kan ligge i at få kontakt til en bredere kreds af potentielle samarbejdspartnere, end den enkelte begivenhed kan opnå. Men der kan naturligvis også være et konkurrenceforhold mellem begivenhederne om sponsorers/køberes opmærksomhed. Derfor vil der næppe være potentiale i et fælles salgsmateriale. Men en fælles kick off fx en gang om året og måske med borgmesteren som vært kunne måske åbne op for nye relationer og øget salg til det lokale erhvervsliv. Fra detailhandlens side er det først og fremmest vigtigt, at der leveres medspil i form af åbne butikker, kreative initiativer og vilje til at prøve nye ideer af. Sektoren er ikke i en position til at være sponsor i større stil. 11

12 Anbefaling 7. Prioritering af triatlon som signaturbegivenhed Det vil som hidtil kunne gennemføres enkeltstående triatlon mesterskabsstævner m.v.. Den nye banebrydende mulighed ligger imidlertid i et samarbejde med den globale triatlon arrangør Challenge. Det vil bringe Fredericia ind i en synlig og kvalitetssikret global liga af triatlonbyer. Arrangementet passer perfekt til Fredericia; med cykling i omegnen, løb i byen og svømning i de nye kanaler. Der forudsættes en initial investering på ca. 3 mio. kr. samt kommunal underskudsgaranti, projektledelse og service (samme model som i forbindelse med tidligere internationale mesterskaber). Anbefaling 8. Gentænkning af 6. juli Fra komiteen bag 6. juli er der interesse for at udvikle og gentænke begivenheden som en markering af fæstning, fristad og krigshistorie. Her bør der arbejdes i to spor. Det ene spor handler om af bevare, genopføre og formidle Fredericias legacy, som militærstrategisk lokalitet og åbent samfund. Det andet spor handler om at finde og spille en ny rolle i den nationale og måske internationale samtale og debat om krig og fred. Tilsvarende samarbejdet med Challenge om triatlon ligger der måske også et potentiale i at samarbejde med eksterne videnmiljøer, medier m.v., som kan medvirke til at iscenesætte, formidle og kvalitetssikre begivenheden. Dét kan afklares i et udviklingsarbejde. Triatlon i samarbejde med den internationale arrangør Challenge Ambitionsniveau: Challenge er mest seriøse konkurrent til Iron Man; 22 løb over hele kloden (tættest er Roth i Tyskland). Ingen løb i Skandinavien. Challenge er internationalt brand med egne, internationale mediepartnere, sponsorer m.v. Forventet tilskuere over en uge; mange overnatninger grundet national/nordisk tiltrækning og varighed. Challenge brand kvalitetssikrer og tiltrækker deltagere. Økonomi: Totalbudget i størrelsesorden mio. kr. p.a. Ca. halvdelen fra deltagerne (ca kr. pr. deltager). Entreindtægt ( tilskuere). Sponsorer (fx Middelfart Sparekasse som er nuværende sponsor). Organisation: Vil kræve køb af Challengerettighed (ca. 3 mio. kr.), kommunal underskudsgaranti, mindst 1 fuldtidsansat leder, samt lån af lokaler, afspærringsmateriale m.v. Vil endvidere forudsætte genoplivning af arrangør-selskab i samarbejde med flere lokale foreninger (Fredericia Triatlon Team, Fros, Kajakklub, cykelklub m.v.). 12

13 Anbefaling 9. Evaluering og revurdering af TallShip I Fredericia er TallShip et højt profileret og politisk initieret projekt. Ambitionen er at manifestere havnen og byudviklingen ved havnen. Der er et fint samarbejde med de store aktører på og omkring havnen, som bistår med betydelige sponsormidler og praktisk bistand. Der er også et fint samarbejde med en bredere kreds af virksomheder, institutioner, foreninger og frivillige om at gøre begivenheden til en folkefest. Parallelt med aktiviteterne på havnen og på vandet arrangerer detailhandelen Sommerrock. I 2013 holdt butikkerne i byen for første søndagsåbent i anledning af begivenheden. For 2014 er der lagt op til en yderligere styrkelse af begivenheden både publikumsmæssigt og indholdsmæssigt bl.a. med et bedre skibsprogram. Når begivenheden er gennemført i 2014-udgaven, er det vurderingen, at etableringsfasen er tilendebragt. Derfor er der også behov og mulighed for at gøre status og sætte ambitioner og mål for de efterfølgende år. Her er det efter konsulenternes vurdering vigtigt i højere grad at fokusere på de opnåede resultater, frem for alt for enøjet på de oprindelige intentioner. Men det er også vigtigt at være nøgtern og præcis i den fremadrettet beslutning om videreførelse og videreudvikling af TallShip Fredericia. TallShips Fredericia En analyse blandt gæsterne til TallShip i 2013 (250 besvarede spørgeskemaer) viste bl.a. at 70 pct. af gæsterne kom fra postnummer 7000, 20 pct. fra Trekantområdet, 8 pct. fra Fyn og 2 pct. fra Aarhus-området, at 36 pct. fandt programmet fantastisk og 58 pct. fandt programmet godt, at skibe (87 pct.), boder/marked (54 pct.) og musik (37 pct.) var de mest interessante elementer, at 63 pct. i forbindelse med begivenheden havde været inde midtby, at 38 pct. oplevede Sommerrock fredag aften samt at hele 90 pct. ville komme igen i En analyse fra Infomedia af presseomtalen af TallShip i januar-juli 2013 viste en estimeret annonceværdi på 2,5 mio. kr. (230 omtaler, 18 mio. læsere). Presseomtalen lå primært i Region Syddanmark. 13

14 Anbefaling 10. Andre stærke kræfter I denne opgaveløsning er der lagt vægt på et afgrænset fokus på store tilbagevendende begivenheder og på mulighederne for at styrke disse bl.a. gennem et stærkere samvirke mellem de centrale begivenhedsaktører hhv. kommunen og erhvervslivet. Det er vigtigt at fastholde dette fokus. Der må ikke blive spændt alle mulige begivenheder på samvirket. Og man må ikke tillægge samvirket særlige politiske opgaver eller lignende. Begivenhedssamvirket bør prioriteres og fastholdes som det, det ér: Fundamentet for et mindre antal fremtidige for Fredericia. Dét sagt er der naturligvis nogle vigtige grænseflader mellem begivenhedsarbejdet og andre indsatser, som løftes parallelt: Indsatsen for at styrke bylivet (Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke detailhandel m.v. (Fredericia Shopping) Indsatsen for at tiltrække nye kreative uddannelser til Fredericia (Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke det permanente kulturliv (bl.a. Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke ferieturismen omkring Lillebælt (Destination Lillebælt) Indsatsen for at styrke den internationale erhvervsturisme i Syddanmark (Inspiring Denmark) 14

15 APPENDIKS UDDYBENDE FAKTA Challenge Roth With around 3,500 individual starters and 650 relay teams from over 60 nations, a top field of starters and far more than 200,000 spectators along the course, the 12th edition of the Challenge Roth, the world s biggest long-distance triathlon event, will take place in Roth on July 14th. The competition will start with a 3.8 kilometres swim in the Main-Donau-Canal, followed by a 180 kilometres bike race and a final marathon of 42 kilometres. The race winner is expected to cross the finish-line in less than eight hours. The current world record which was actually established in Roth in 2011 is 7:41:33. On July 14th, the city and county of Roth will experience this top-class sports event with well-known international triathletes under the Challenge label for the twelfth time. But the Challenge Roth is also a great family festival with a huge surrounding programme, such as the Triathlon Expo at the Roth Triathlon Park or the Finish-Line Party at night. The Challenge Roth begins at 6.30 in the early morning with the swim start at the Hilpoltstein landing stage and will have its grand finale at about 10:45 p.m. at the Roth Triathlon Stadium with a big fireworks display. Kilde: challenge-roth.com 15

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019

Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019 Indstilling Til Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 19. oktober 2015 Ships Races 2019 Aarhus Events indstiller, at der indledes hvervningsproces om tildeling af værtskab af The Tall (TSR19). 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere