Fremtidens. signaturevents. Fredericia !"#$%&'()*#*+",-,"#.#$* /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens. signaturevents. Fredericia !"#$%&'()*#*+",-,"#.#$* /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7*"

Transkript

1 "#$%&'()*#*+",-,"#.#$* i /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7* Fredericia Udarbejdet for Fredericia Kommune af Eskild Hanen i samarbejde med Mogens Stendrup Februar 2014

2 Indhold BAGGRUND...3 OPGAVEN...4 OBSERVATIONER...5 ANBEFALINGER...9 APPENDIKS UDDYBENDE FAKTA

3 BAGGRUND Fredericia Kommune ønsker en strategi, der skal give fokus og retning for det fremtidige arbejde med begivenheder og events. Status er, at der i kommunen er mange ressourcer, kvaliteter, attraktionsfaktorer og tilbud til turister og lokalbefolkning. Der er bl.a. en by med en unik historie, en bred vifte af tilbagevendende events, et rigt musikliv, et stærkt teater med en anerkendt musicalscene, naturværdier, messe- og konferencekapacitet, mange ildsjæle og aktive borgere samt fremragende trafikal tilgængelighed. Der er også mange interesser og synspunkter i og omkring turisme og events. På dagsordenen står bl.a. værtskab, krydstogter, konferencer/kongresser samt store events som Bridge Walking, Tallships Race, triatlon, kulturnat, 6. juli, sommer rock, Madsby Rock m.v. Der er også en politisk efterspørgsel efter fyrtårne og kant. Sammen med Kolding og Middelfart har Fredericia taget initiativ til etablering af Destination Lillebælt. Her pågår et særskilt analyse- og udviklingsarbejde. Den nye eventstrategi skal skabe en platform, et prioriteringsgrundlag og en retning for det fremtidige arbejde med at udvikle Fredericia som en by/kommune med høj attraktivitet, klar profil og spændende oplevelser. Projektet er også en konkret opfølgning på en politisk beslutning Kommune om at nytænke kulturpuljen. Fredericias styrker og potentialer Afsættet for arbejdet er bl.a. de indiskutable styrker ved Fredericia: Autentisk: Fredericias lokalisering ved havet og centralt i landet, byplan, bebyggelse og bevaring er unik i Danmark/Nordeuropa. Urban: Bymiljøet og den forestående byudvikling (FredericiaC) er en attraktion. I modsætning til nabobyerne har Fredericia en uspoleret bykerne med stor kapacitet til attraktivt og mangfoldigt byliv. Men det er også en ramme og en arena, som skal udfyldes og udfoldes med nyt og styrket indhold. International: Fredericia har en historisk tradition for frihed, frisind, tolerance og internationalt udsyn. Det er en arv, som kan manifesteres og vækkes til live. Opland: Fredericia har en stor og købedygtig lokalbefolkning, et stort opland i Østjylland og på Fyn og en god tilgængelighed for befolkning og turister fra nær og fjern. Oplevelser og services kan, populært sagt, udvikles til lokalbefolkning og opland og sælges til turister. Samlet set er potentialet således at skabe en buket af stærke i et autentisk, vibrerende og internationalt byrum for byliv og livskvalitet. 3

4 OPGAVEN Målet med den gennemførte opgaveløsning har været at prioritere og udvikle en buket af tilbagevendende events, der hver især og tilsammen kan blive stærke signaturoplevelser for Fredericia; dét man samles om og er stolte af; dét Fredericia kan være kendt for både regionalt, nationalt og måske internationalt. Som udgangspunkt blev følgende begivenheder af Fredericia Kommune besluttet omfattet af arbejdet: 6. juli 6. juli jazz En ny klassisk musikbegivenhed Kulturnat Madsby Rock Udvalgte messer i Messe C TallShip Fredericia Triatlon Efterfølgende blev en ny klassisk musikbegivenhed nedprioriteret, da en sådan endnu kun er på ideplanet. 6. juli jazz og Kulturnat blev i forløbet kun overfladisk behandlet, da disse ikke umiddelbart har potentiale som. 6. juli jazz er en traditionsrig foreningsfunderet event, som lever sit eget gode liv, men som næppe kan ændres/opgraderes. Kulturnatten er en fin lokal satsning, men er primært båret af tidsbegrænsede puljemidler. Ledetråde for udviklingsdialogen Intentionen med opgaveløsningen har for og med et udvalg at de stærkeste, etablerede og tilbagevendende begivenheder været, at identificere muligheder for at løfte kvaliteten af de enkelte events, aktivere yderligere ressourcer i og omkring de enkelte events, styrke samarbejdet og den fælles professionelle platform omkring eventproduktionen og udvikle de kommercielle potentialer i de prioriterede events. Fra kommunens side blev der i udgangspunktet lagt særlig vægt på at prioritere og udvikle begivenheder og begivenhedselementer, der indebærer en mere moderne profil/identitet for Fredericia, øget brug af byen (eksisterende by og Fredericia C), tiltrækning af flere gæster udefra, godt værtskab se og udvikle oplevelsen fra gæstens synspunkt samt større afkast og bedre lønsomhed; for byen/kommunen og for erhvervslivet. 4

5 OBSERVATIONER Baseret på interviews med begivenhedsarrangørerne enkeltvis, dialog med arrangørerne på en fælles workshop samt indlæsning af relevant baggrundsdokumenter vil konsulenterne fremhæve følgende observationer: Observation 1. Ønske om fokus og succes Det er en udbredt oplevelse, at Fredericia har fægtet bredt på begivenhedsområdet og at der nu er behov for at gøre ord til handling og skabe succes. Hellere gøre én ting helt, end flere ting på halv kraft. Politisering Som et eksempel på politisering af begivenhedsproduktionen vil konsulenterne nævne beslutningen om at sænke prisen for adgang til TallShip efter det første arrangements år. Man kan ikke både have høje ambitioner om indhold og stille krav om økonomisk bæredygtighed og så samtidig skære benene væk under forretningen. Observation 2. Adskille drift og politik Fra flere sider ønskes en tydelig adskillelse af det politiskstrategiske og det operative arrangementsansvar. Det er i høj grad påskønnet, at kommunen og forvaltningerne bakker op og medvirker fx omkring teknisk kapacitet og kommunikation. Den opbakning ses gerne videreført. Der er også forståelse for, at man er i en grå zone, når brede partnerskaber med kommunal støtte skal fungere. Men det er vigtigt, at udvikling og gennemførelse af begivenheder ikke bliver pakket ind i politik (se også tekstboks til højre). 5

6 Observation 3. Professionel produktion Behovet for professionel/kompetent produktion anerkendes bredt. Det er fint og nødvendigt med bred opbakning fra foreninger og frivillige, men der skal være en dedikeret og dygtig ledelse til at styre slagets gang. Der ér et stærkt lokalt samarbejde og en slags produktionsklynge blandt begivenhedsaktørerne, men der er også potentiale i og ønske om at videreudvikle videndeling, deling af faciliteter og udstyr, gensidig rådgivning m.v. Observation 4. Partnere uden for Fredericia Det er et gennemgående træk ved begivenhederne, at der er/søges stærke samarbejdspartnere uden for Fredericia. Det gælder fx udstillere (Messe C), forsvaret (6. juli), Challenge og nationale/ internationale forbund (triatlon), Ceres og musik promotore (Madsby Rock) samt Kieler Woche (TallShips). Det er en kritisk brik i stærke events at have adgang til ressourcer, ekspertise, synlighed m.v. via eksterne partnere. Fremtidens signaturbegivenheder skal både være internt og eksternt forankrede. Observation 5. Officiel modtagelse af udstillere Fra Messe C efterlyses en mere imødekommende og kontinuerlig anerkendelse af udstillere på de større messer fx i form af officielle velkomst-taler, modtagelse på rådhus o.a. 6

7 Observation 6. Erhvervspartnere er en flaskehals For alle begivenhedsarrangører er det en naturlig del af opgaven at arbejde tæt sammen med private virksomheder både som sponsorer og som kunder (aftagere af gruppearrangementer o.a.). Salg af sponsorater og gruppetilbud er imidlertid også en stor mundfuld for flere af arrangørerne og et område, hvor en fælles, tværgående indsats ville være påskønnet. Detailhandlen er en særlig gruppe af erhvervsinteressenter; har branchen ikke styrke til og erfaring i at gå forrest på begivenhedsområdet. Observation 7. Størst umiddelbart potentiale i triatlon Triatlon har stolte traditioner, men har været droslet ned i nogle år. Nu er der planer om at tage tråden op i stor stil med et årligt tilbagevendende stævne med deltagere i regi af den internationale triatlon-arrangør Challenge. I buketten af fremtidige signaturbegivenheder er dette ubetinget det mest lovende. Observation juli er nødlidende Den traditionsrige 6. juli markering er nødlidende på to fronter: Forsvaret bakker ikke begivenheden op på samme niveau som tidligere og det er svært at vække de unges interesse. Der er derfor brug for at gentænke begivenheden som en markering af fæstning, fristad og krigshistorie. Fra komiteen bag 6. juli er der interesse for udvikling. Triathlon et nyt kapitel Fredericia TRI-klub (etableret 1991) er blandt landets førende klubber og har en flot tradition som vært for nationale og internationale mesterskabsstævner. Klubben har et meget erfarent arrangør-team og har et gennemprøvet arrangements-selskab i samarbejde med tre andre lokale sportsklubber. Der er to internationale TRI-arrangører; Iron Man, der opererer København, og Challenge, der ikke er aktiv i Danmark men bl.a. i Roth i Tyskland (se appendiks). Challenge vurderes at være interesseret i et samarbejde med Fredericia TRI-klub om et årligt tilbagevendende stævne med deltagere. Løbet er kerneydelsen, men med en bred vifte af sideaktiviteter; motions-tri fx i stafethold med tre deltagere pr. hold (én pr. disciplin), firma-tri, udstillings- og aktivitetsområde (expo), m.v. Firma-tri kunne køre fredag med selve løbet lørdag. Expo kører hele ugen op til løbet. I ugen op til løbet kunne der ligge events i form af Bike & Run, Marathon-stafet (5 deltagere pr. hold), Extrem-mand med løb på/omkring Østerstrand. Fredericia er optimal ramme for løbet med målområde ved Gammel Havn og løb i sløjfer omkring målområdet, så man deltagere flere gange. Fx også start på havet og svømme ind ad (nye) kanaler. Kilde: Carsten Andersen, Fredericia TRI-klub 7

8 Observation 9. Lokale og regionale begivenheder Madsby Rock er en lokal begivenhed og ønsker at udfylde sin rolle som hyggelig havefest med god mad, god plads og gode faciliteter. Arrangørerne ønsker og arbejder for et stærkere samarbejde med flere virksomheder (købe enten VIP billetter eller billetter til pladsen). Begivenheden egner sig godt til firma-sommer-fest. TallShip Fredericia kom først i 2013 op i fuldt gear og må bedømmes nærmere efter arrangementet i Begivenheden er i høj grad ved at finde sin form og har opnået en stærk lokal position. Hovedudfordringen ligger i at skabe god økonomi i de store sejlskibe; både til gavn for skibene og for begivenheden. Det kræver et løft i salget af sejlture primært til erhvervsvirksomheder (fra 700 til ca firmagæster). Herudover er målet for gæster på pladsen ( realiseret i 2013), betalende gæster ( realiseret i 2013) og gæster ude at sejle (1.000 realiseret i 2013). Madsby Rock Rock-event afholdt to gange, første gang med underskud. Del af Ceres-modsvar (Royal Tour) til grøn koncert. Men selvstændig event, der selv booker musik m.v. Balancerede nogenlunde i 2013 med 2 mio. kr. i omsætning (nåede gæster; kapacitetsgrænse ved gæster). Fredericia FF er arrangør. Arrangerer også kræmmermarked og pigefodboldstævne. Omsætning pr. gæst er tilfredsstillende målt op mod øvrige Royal Tour arrangører. Kunne udvides med fredag aften; kopi-musik eller firma-aften (max pax). Kunne sælge flere stade-pladser (á kr.). Kunne sælge flere VIP-billetter (600 billetter i 2013). Kilde: Jesper Kongsted, Madsby Rock Observation 10. Andre stærke kræfter Udenfor det prioriterede felt af tilbagevendende begivenheder er der stærke kreative miljøer (teateret, Det Bruunske Pakhus, rock m.v.) og i fremtiden forhåbentlig også kreative uddannelser, som bidrager positivt til begivenhedsklyngen. Det gælder selvsagt også samarbejdspartnere i nærområdet bl.a. inden for sport, teater, musik m.v. 8

9 ANBEFALINGER Anbefaling 1. Fokus og succes I buketten af fremtidige signatur-events bør Fredericia prioritere 1-2 store blomster, som kan opnå nationalt og måske internationalt gennemslag. Triatlon synes selvskreven som den ene af disse. TallShip vil kunne løftes til en solid regional begivenhed, men det er efter konsulenternes vurdering tvivlsomt, om der kan opnås national gennemslagskraft (i 2013 var pct. af gæsterne lokale; resten var primært fra Fyn/Trekantområdet). En gentænkt 6. juli begivenhed kunne måske også kandidere til en national eller international position, men det må bero på det udviklingsarbejde, som i givet fald forestår. Anbefaling 2. Adskille drift og politik På det operative niveau taler meget for at fastholde den nuværende model, hvor en eventkapacitet er forankret i Fredericia Kommune og dedikeret til prioriterede events (primært Kulturnat og TallShip). Men styringen af begivenheden (regnskabsmæssigt, bestyrelsesmæssigt m.v.) bør lægges ud i armslængde fra kommunen. Det var også modellen tidligere, hvor en medarbejder i kommunen var dedikeret til Fredericia TRI-klub som projektleder. 9

10 Anbefaling 3. Klynge af professionelle producenter Der er et oplagt perspektiv i at fastholde og videreudvikle det samvirke omkring begivenhedsproduktion, som allerede er etableret. Samvirket bør ikke formaliseres (der er ikke behov for en egentlig forening, da alle aktiviteter ligger ude hos deltagerne), men det kan faciliteres eventuelt med kommunen som sekretariat og der kan skabes anledninger til videndeling, feed back, inspiration udefra m.v. Anbefaling 4. Partnere uden for Fredericia Hvis der kan findes ressourcer, kan der iværksættes en indsats for at tiltrække arrangører af møder, konferencer, begivenheder m.v. udefra. Der vil typisk være tale om danske arrangører. Inspiring Denmark bearbejder arrangører af internationale kongresser. Messe C vil være det naturlige lokale omdrejningspunkt for en sådan indsats og er i øvrigt repræsenteret i bestyrelsen for Inspiring Denmark. Anbefaling 5. Strategisk værtskab Som led i et igangværende EU-projekt i regi af VisitVejle/Inspiring Denmark er Fredericia i gang med at udvikle et strategisk værtskab omkring større konferencer, kongresser o.a. business events. Dette er en oplagt anledning til at fastlægge procedurer m.v., for hvad byen stiller op med under givne betingelser. Med dét udgangspunkt kan der også tænkes videre fx omkring værtskab for fremtidige anløb af krydstogtskibe. 10

11 Kommunen og havnen er vigtige aktører i den forbindelse, men hele begivenheds-klyngen bør involveres og gerne spille en aktiv rolle. Det behøver ikke være store, dyre ting, der gør et godt indtryk. Anbefaling 6. Koordineret erhvervskampagne Der kan ligge et potentiale i at koordinere relationsopbygning og salg af sponsorater/firmatilbud til erhvervslivet i og omkring Fredericia. Gevinsten kan ligge i at få kontakt til en bredere kreds af potentielle samarbejdspartnere, end den enkelte begivenhed kan opnå. Men der kan naturligvis også være et konkurrenceforhold mellem begivenhederne om sponsorers/køberes opmærksomhed. Derfor vil der næppe være potentiale i et fælles salgsmateriale. Men en fælles kick off fx en gang om året og måske med borgmesteren som vært kunne måske åbne op for nye relationer og øget salg til det lokale erhvervsliv. Fra detailhandlens side er det først og fremmest vigtigt, at der leveres medspil i form af åbne butikker, kreative initiativer og vilje til at prøve nye ideer af. Sektoren er ikke i en position til at være sponsor i større stil. 11

12 Anbefaling 7. Prioritering af triatlon som signaturbegivenhed Det vil som hidtil kunne gennemføres enkeltstående triatlon mesterskabsstævner m.v.. Den nye banebrydende mulighed ligger imidlertid i et samarbejde med den globale triatlon arrangør Challenge. Det vil bringe Fredericia ind i en synlig og kvalitetssikret global liga af triatlonbyer. Arrangementet passer perfekt til Fredericia; med cykling i omegnen, løb i byen og svømning i de nye kanaler. Der forudsættes en initial investering på ca. 3 mio. kr. samt kommunal underskudsgaranti, projektledelse og service (samme model som i forbindelse med tidligere internationale mesterskaber). Anbefaling 8. Gentænkning af 6. juli Fra komiteen bag 6. juli er der interesse for at udvikle og gentænke begivenheden som en markering af fæstning, fristad og krigshistorie. Her bør der arbejdes i to spor. Det ene spor handler om af bevare, genopføre og formidle Fredericias legacy, som militærstrategisk lokalitet og åbent samfund. Det andet spor handler om at finde og spille en ny rolle i den nationale og måske internationale samtale og debat om krig og fred. Tilsvarende samarbejdet med Challenge om triatlon ligger der måske også et potentiale i at samarbejde med eksterne videnmiljøer, medier m.v., som kan medvirke til at iscenesætte, formidle og kvalitetssikre begivenheden. Dét kan afklares i et udviklingsarbejde. Triatlon i samarbejde med den internationale arrangør Challenge Ambitionsniveau: Challenge er mest seriøse konkurrent til Iron Man; 22 løb over hele kloden (tættest er Roth i Tyskland). Ingen løb i Skandinavien. Challenge er internationalt brand med egne, internationale mediepartnere, sponsorer m.v. Forventet tilskuere over en uge; mange overnatninger grundet national/nordisk tiltrækning og varighed. Challenge brand kvalitetssikrer og tiltrækker deltagere. Økonomi: Totalbudget i størrelsesorden mio. kr. p.a. Ca. halvdelen fra deltagerne (ca kr. pr. deltager). Entreindtægt ( tilskuere). Sponsorer (fx Middelfart Sparekasse som er nuværende sponsor). Organisation: Vil kræve køb af Challengerettighed (ca. 3 mio. kr.), kommunal underskudsgaranti, mindst 1 fuldtidsansat leder, samt lån af lokaler, afspærringsmateriale m.v. Vil endvidere forudsætte genoplivning af arrangør-selskab i samarbejde med flere lokale foreninger (Fredericia Triatlon Team, Fros, Kajakklub, cykelklub m.v.). 12

13 Anbefaling 9. Evaluering og revurdering af TallShip I Fredericia er TallShip et højt profileret og politisk initieret projekt. Ambitionen er at manifestere havnen og byudviklingen ved havnen. Der er et fint samarbejde med de store aktører på og omkring havnen, som bistår med betydelige sponsormidler og praktisk bistand. Der er også et fint samarbejde med en bredere kreds af virksomheder, institutioner, foreninger og frivillige om at gøre begivenheden til en folkefest. Parallelt med aktiviteterne på havnen og på vandet arrangerer detailhandelen Sommerrock. I 2013 holdt butikkerne i byen for første søndagsåbent i anledning af begivenheden. For 2014 er der lagt op til en yderligere styrkelse af begivenheden både publikumsmæssigt og indholdsmæssigt bl.a. med et bedre skibsprogram. Når begivenheden er gennemført i 2014-udgaven, er det vurderingen, at etableringsfasen er tilendebragt. Derfor er der også behov og mulighed for at gøre status og sætte ambitioner og mål for de efterfølgende år. Her er det efter konsulenternes vurdering vigtigt i højere grad at fokusere på de opnåede resultater, frem for alt for enøjet på de oprindelige intentioner. Men det er også vigtigt at være nøgtern og præcis i den fremadrettet beslutning om videreførelse og videreudvikling af TallShip Fredericia. TallShips Fredericia En analyse blandt gæsterne til TallShip i 2013 (250 besvarede spørgeskemaer) viste bl.a. at 70 pct. af gæsterne kom fra postnummer 7000, 20 pct. fra Trekantområdet, 8 pct. fra Fyn og 2 pct. fra Aarhus-området, at 36 pct. fandt programmet fantastisk og 58 pct. fandt programmet godt, at skibe (87 pct.), boder/marked (54 pct.) og musik (37 pct.) var de mest interessante elementer, at 63 pct. i forbindelse med begivenheden havde været inde midtby, at 38 pct. oplevede Sommerrock fredag aften samt at hele 90 pct. ville komme igen i En analyse fra Infomedia af presseomtalen af TallShip i januar-juli 2013 viste en estimeret annonceværdi på 2,5 mio. kr. (230 omtaler, 18 mio. læsere). Presseomtalen lå primært i Region Syddanmark. 13

14 Anbefaling 10. Andre stærke kræfter I denne opgaveløsning er der lagt vægt på et afgrænset fokus på store tilbagevendende begivenheder og på mulighederne for at styrke disse bl.a. gennem et stærkere samvirke mellem de centrale begivenhedsaktører hhv. kommunen og erhvervslivet. Det er vigtigt at fastholde dette fokus. Der må ikke blive spændt alle mulige begivenheder på samvirket. Og man må ikke tillægge samvirket særlige politiske opgaver eller lignende. Begivenhedssamvirket bør prioriteres og fastholdes som det, det ér: Fundamentet for et mindre antal fremtidige for Fredericia. Dét sagt er der naturligvis nogle vigtige grænseflader mellem begivenhedsarbejdet og andre indsatser, som løftes parallelt: Indsatsen for at styrke bylivet (Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke detailhandel m.v. (Fredericia Shopping) Indsatsen for at tiltrække nye kreative uddannelser til Fredericia (Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke det permanente kulturliv (bl.a. Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke ferieturismen omkring Lillebælt (Destination Lillebælt) Indsatsen for at styrke den internationale erhvervsturisme i Syddanmark (Inspiring Denmark) 14

15 APPENDIKS UDDYBENDE FAKTA Challenge Roth With around 3,500 individual starters and 650 relay teams from over 60 nations, a top field of starters and far more than 200,000 spectators along the course, the 12th edition of the Challenge Roth, the world s biggest long-distance triathlon event, will take place in Roth on July 14th. The competition will start with a 3.8 kilometres swim in the Main-Donau-Canal, followed by a 180 kilometres bike race and a final marathon of 42 kilometres. The race winner is expected to cross the finish-line in less than eight hours. The current world record which was actually established in Roth in 2011 is 7:41:33. On July 14th, the city and county of Roth will experience this top-class sports event with well-known international triathletes under the Challenge label for the twelfth time. But the Challenge Roth is also a great family festival with a huge surrounding programme, such as the Triathlon Expo at the Roth Triathlon Park or the Finish-Line Party at night. The Challenge Roth begins at 6.30 in the early morning with the swim start at the Hilpoltstein landing stage and will have its grand finale at about 10:45 p.m. at the Roth Triathlon Stadium with a big fireworks display. Kilde: challenge-roth.com 15

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi

Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi Gode eksempler fra Erhvervs- og Vækstministeriet 21. januar 2013 Forfattere: Claus Frelle-Petersen, Copenhagen Economics Eskild Hansen, EHSB Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Sammenfatning på casestudierne

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR INDHOLD VISION 2-31 MANIFEST FOR HAL 14 32-39 FUNKTIONER 40-49 FORM OG IDENTITET 50-55 DESIGNPRINCIPPER 56-57 DE NUVÆRENDE BYGNINGER 58-64 KOLOFON 65

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere