Fremtidens. signaturevents. Fredericia !"#$%&'()*#*+",-,"#.#$* /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens. signaturevents. Fredericia !"#$%&'()*#*+",-,"#.#$* /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7*"

Transkript

1 "#$%&'()*#*+",-,"#.#$* i /%('%,* %"$-#0(),"*(1* 2%("%*3-4#5'#)12* 6(%,)0$',7* Fredericia Udarbejdet for Fredericia Kommune af Eskild Hanen i samarbejde med Mogens Stendrup Februar 2014

2 Indhold BAGGRUND...3 OPGAVEN...4 OBSERVATIONER...5 ANBEFALINGER...9 APPENDIKS UDDYBENDE FAKTA

3 BAGGRUND Fredericia Kommune ønsker en strategi, der skal give fokus og retning for det fremtidige arbejde med begivenheder og events. Status er, at der i kommunen er mange ressourcer, kvaliteter, attraktionsfaktorer og tilbud til turister og lokalbefolkning. Der er bl.a. en by med en unik historie, en bred vifte af tilbagevendende events, et rigt musikliv, et stærkt teater med en anerkendt musicalscene, naturværdier, messe- og konferencekapacitet, mange ildsjæle og aktive borgere samt fremragende trafikal tilgængelighed. Der er også mange interesser og synspunkter i og omkring turisme og events. På dagsordenen står bl.a. værtskab, krydstogter, konferencer/kongresser samt store events som Bridge Walking, Tallships Race, triatlon, kulturnat, 6. juli, sommer rock, Madsby Rock m.v. Der er også en politisk efterspørgsel efter fyrtårne og kant. Sammen med Kolding og Middelfart har Fredericia taget initiativ til etablering af Destination Lillebælt. Her pågår et særskilt analyse- og udviklingsarbejde. Den nye eventstrategi skal skabe en platform, et prioriteringsgrundlag og en retning for det fremtidige arbejde med at udvikle Fredericia som en by/kommune med høj attraktivitet, klar profil og spændende oplevelser. Projektet er også en konkret opfølgning på en politisk beslutning Kommune om at nytænke kulturpuljen. Fredericias styrker og potentialer Afsættet for arbejdet er bl.a. de indiskutable styrker ved Fredericia: Autentisk: Fredericias lokalisering ved havet og centralt i landet, byplan, bebyggelse og bevaring er unik i Danmark/Nordeuropa. Urban: Bymiljøet og den forestående byudvikling (FredericiaC) er en attraktion. I modsætning til nabobyerne har Fredericia en uspoleret bykerne med stor kapacitet til attraktivt og mangfoldigt byliv. Men det er også en ramme og en arena, som skal udfyldes og udfoldes med nyt og styrket indhold. International: Fredericia har en historisk tradition for frihed, frisind, tolerance og internationalt udsyn. Det er en arv, som kan manifesteres og vækkes til live. Opland: Fredericia har en stor og købedygtig lokalbefolkning, et stort opland i Østjylland og på Fyn og en god tilgængelighed for befolkning og turister fra nær og fjern. Oplevelser og services kan, populært sagt, udvikles til lokalbefolkning og opland og sælges til turister. Samlet set er potentialet således at skabe en buket af stærke i et autentisk, vibrerende og internationalt byrum for byliv og livskvalitet. 3

4 OPGAVEN Målet med den gennemførte opgaveløsning har været at prioritere og udvikle en buket af tilbagevendende events, der hver især og tilsammen kan blive stærke signaturoplevelser for Fredericia; dét man samles om og er stolte af; dét Fredericia kan være kendt for både regionalt, nationalt og måske internationalt. Som udgangspunkt blev følgende begivenheder af Fredericia Kommune besluttet omfattet af arbejdet: 6. juli 6. juli jazz En ny klassisk musikbegivenhed Kulturnat Madsby Rock Udvalgte messer i Messe C TallShip Fredericia Triatlon Efterfølgende blev en ny klassisk musikbegivenhed nedprioriteret, da en sådan endnu kun er på ideplanet. 6. juli jazz og Kulturnat blev i forløbet kun overfladisk behandlet, da disse ikke umiddelbart har potentiale som. 6. juli jazz er en traditionsrig foreningsfunderet event, som lever sit eget gode liv, men som næppe kan ændres/opgraderes. Kulturnatten er en fin lokal satsning, men er primært båret af tidsbegrænsede puljemidler. Ledetråde for udviklingsdialogen Intentionen med opgaveløsningen har for og med et udvalg at de stærkeste, etablerede og tilbagevendende begivenheder været, at identificere muligheder for at løfte kvaliteten af de enkelte events, aktivere yderligere ressourcer i og omkring de enkelte events, styrke samarbejdet og den fælles professionelle platform omkring eventproduktionen og udvikle de kommercielle potentialer i de prioriterede events. Fra kommunens side blev der i udgangspunktet lagt særlig vægt på at prioritere og udvikle begivenheder og begivenhedselementer, der indebærer en mere moderne profil/identitet for Fredericia, øget brug af byen (eksisterende by og Fredericia C), tiltrækning af flere gæster udefra, godt værtskab se og udvikle oplevelsen fra gæstens synspunkt samt større afkast og bedre lønsomhed; for byen/kommunen og for erhvervslivet. 4

5 OBSERVATIONER Baseret på interviews med begivenhedsarrangørerne enkeltvis, dialog med arrangørerne på en fælles workshop samt indlæsning af relevant baggrundsdokumenter vil konsulenterne fremhæve følgende observationer: Observation 1. Ønske om fokus og succes Det er en udbredt oplevelse, at Fredericia har fægtet bredt på begivenhedsområdet og at der nu er behov for at gøre ord til handling og skabe succes. Hellere gøre én ting helt, end flere ting på halv kraft. Politisering Som et eksempel på politisering af begivenhedsproduktionen vil konsulenterne nævne beslutningen om at sænke prisen for adgang til TallShip efter det første arrangements år. Man kan ikke både have høje ambitioner om indhold og stille krav om økonomisk bæredygtighed og så samtidig skære benene væk under forretningen. Observation 2. Adskille drift og politik Fra flere sider ønskes en tydelig adskillelse af det politiskstrategiske og det operative arrangementsansvar. Det er i høj grad påskønnet, at kommunen og forvaltningerne bakker op og medvirker fx omkring teknisk kapacitet og kommunikation. Den opbakning ses gerne videreført. Der er også forståelse for, at man er i en grå zone, når brede partnerskaber med kommunal støtte skal fungere. Men det er vigtigt, at udvikling og gennemførelse af begivenheder ikke bliver pakket ind i politik (se også tekstboks til højre). 5

6 Observation 3. Professionel produktion Behovet for professionel/kompetent produktion anerkendes bredt. Det er fint og nødvendigt med bred opbakning fra foreninger og frivillige, men der skal være en dedikeret og dygtig ledelse til at styre slagets gang. Der ér et stærkt lokalt samarbejde og en slags produktionsklynge blandt begivenhedsaktørerne, men der er også potentiale i og ønske om at videreudvikle videndeling, deling af faciliteter og udstyr, gensidig rådgivning m.v. Observation 4. Partnere uden for Fredericia Det er et gennemgående træk ved begivenhederne, at der er/søges stærke samarbejdspartnere uden for Fredericia. Det gælder fx udstillere (Messe C), forsvaret (6. juli), Challenge og nationale/ internationale forbund (triatlon), Ceres og musik promotore (Madsby Rock) samt Kieler Woche (TallShips). Det er en kritisk brik i stærke events at have adgang til ressourcer, ekspertise, synlighed m.v. via eksterne partnere. Fremtidens signaturbegivenheder skal både være internt og eksternt forankrede. Observation 5. Officiel modtagelse af udstillere Fra Messe C efterlyses en mere imødekommende og kontinuerlig anerkendelse af udstillere på de større messer fx i form af officielle velkomst-taler, modtagelse på rådhus o.a. 6

7 Observation 6. Erhvervspartnere er en flaskehals For alle begivenhedsarrangører er det en naturlig del af opgaven at arbejde tæt sammen med private virksomheder både som sponsorer og som kunder (aftagere af gruppearrangementer o.a.). Salg af sponsorater og gruppetilbud er imidlertid også en stor mundfuld for flere af arrangørerne og et område, hvor en fælles, tværgående indsats ville være påskønnet. Detailhandlen er en særlig gruppe af erhvervsinteressenter; har branchen ikke styrke til og erfaring i at gå forrest på begivenhedsområdet. Observation 7. Størst umiddelbart potentiale i triatlon Triatlon har stolte traditioner, men har været droslet ned i nogle år. Nu er der planer om at tage tråden op i stor stil med et årligt tilbagevendende stævne med deltagere i regi af den internationale triatlon-arrangør Challenge. I buketten af fremtidige signaturbegivenheder er dette ubetinget det mest lovende. Observation juli er nødlidende Den traditionsrige 6. juli markering er nødlidende på to fronter: Forsvaret bakker ikke begivenheden op på samme niveau som tidligere og det er svært at vække de unges interesse. Der er derfor brug for at gentænke begivenheden som en markering af fæstning, fristad og krigshistorie. Fra komiteen bag 6. juli er der interesse for udvikling. Triathlon et nyt kapitel Fredericia TRI-klub (etableret 1991) er blandt landets førende klubber og har en flot tradition som vært for nationale og internationale mesterskabsstævner. Klubben har et meget erfarent arrangør-team og har et gennemprøvet arrangements-selskab i samarbejde med tre andre lokale sportsklubber. Der er to internationale TRI-arrangører; Iron Man, der opererer København, og Challenge, der ikke er aktiv i Danmark men bl.a. i Roth i Tyskland (se appendiks). Challenge vurderes at være interesseret i et samarbejde med Fredericia TRI-klub om et årligt tilbagevendende stævne med deltagere. Løbet er kerneydelsen, men med en bred vifte af sideaktiviteter; motions-tri fx i stafethold med tre deltagere pr. hold (én pr. disciplin), firma-tri, udstillings- og aktivitetsområde (expo), m.v. Firma-tri kunne køre fredag med selve løbet lørdag. Expo kører hele ugen op til løbet. I ugen op til løbet kunne der ligge events i form af Bike & Run, Marathon-stafet (5 deltagere pr. hold), Extrem-mand med løb på/omkring Østerstrand. Fredericia er optimal ramme for løbet med målområde ved Gammel Havn og løb i sløjfer omkring målområdet, så man deltagere flere gange. Fx også start på havet og svømme ind ad (nye) kanaler. Kilde: Carsten Andersen, Fredericia TRI-klub 7

8 Observation 9. Lokale og regionale begivenheder Madsby Rock er en lokal begivenhed og ønsker at udfylde sin rolle som hyggelig havefest med god mad, god plads og gode faciliteter. Arrangørerne ønsker og arbejder for et stærkere samarbejde med flere virksomheder (købe enten VIP billetter eller billetter til pladsen). Begivenheden egner sig godt til firma-sommer-fest. TallShip Fredericia kom først i 2013 op i fuldt gear og må bedømmes nærmere efter arrangementet i Begivenheden er i høj grad ved at finde sin form og har opnået en stærk lokal position. Hovedudfordringen ligger i at skabe god økonomi i de store sejlskibe; både til gavn for skibene og for begivenheden. Det kræver et løft i salget af sejlture primært til erhvervsvirksomheder (fra 700 til ca firmagæster). Herudover er målet for gæster på pladsen ( realiseret i 2013), betalende gæster ( realiseret i 2013) og gæster ude at sejle (1.000 realiseret i 2013). Madsby Rock Rock-event afholdt to gange, første gang med underskud. Del af Ceres-modsvar (Royal Tour) til grøn koncert. Men selvstændig event, der selv booker musik m.v. Balancerede nogenlunde i 2013 med 2 mio. kr. i omsætning (nåede gæster; kapacitetsgrænse ved gæster). Fredericia FF er arrangør. Arrangerer også kræmmermarked og pigefodboldstævne. Omsætning pr. gæst er tilfredsstillende målt op mod øvrige Royal Tour arrangører. Kunne udvides med fredag aften; kopi-musik eller firma-aften (max pax). Kunne sælge flere stade-pladser (á kr.). Kunne sælge flere VIP-billetter (600 billetter i 2013). Kilde: Jesper Kongsted, Madsby Rock Observation 10. Andre stærke kræfter Udenfor det prioriterede felt af tilbagevendende begivenheder er der stærke kreative miljøer (teateret, Det Bruunske Pakhus, rock m.v.) og i fremtiden forhåbentlig også kreative uddannelser, som bidrager positivt til begivenhedsklyngen. Det gælder selvsagt også samarbejdspartnere i nærområdet bl.a. inden for sport, teater, musik m.v. 8

9 ANBEFALINGER Anbefaling 1. Fokus og succes I buketten af fremtidige signatur-events bør Fredericia prioritere 1-2 store blomster, som kan opnå nationalt og måske internationalt gennemslag. Triatlon synes selvskreven som den ene af disse. TallShip vil kunne løftes til en solid regional begivenhed, men det er efter konsulenternes vurdering tvivlsomt, om der kan opnås national gennemslagskraft (i 2013 var pct. af gæsterne lokale; resten var primært fra Fyn/Trekantområdet). En gentænkt 6. juli begivenhed kunne måske også kandidere til en national eller international position, men det må bero på det udviklingsarbejde, som i givet fald forestår. Anbefaling 2. Adskille drift og politik På det operative niveau taler meget for at fastholde den nuværende model, hvor en eventkapacitet er forankret i Fredericia Kommune og dedikeret til prioriterede events (primært Kulturnat og TallShip). Men styringen af begivenheden (regnskabsmæssigt, bestyrelsesmæssigt m.v.) bør lægges ud i armslængde fra kommunen. Det var også modellen tidligere, hvor en medarbejder i kommunen var dedikeret til Fredericia TRI-klub som projektleder. 9

10 Anbefaling 3. Klynge af professionelle producenter Der er et oplagt perspektiv i at fastholde og videreudvikle det samvirke omkring begivenhedsproduktion, som allerede er etableret. Samvirket bør ikke formaliseres (der er ikke behov for en egentlig forening, da alle aktiviteter ligger ude hos deltagerne), men det kan faciliteres eventuelt med kommunen som sekretariat og der kan skabes anledninger til videndeling, feed back, inspiration udefra m.v. Anbefaling 4. Partnere uden for Fredericia Hvis der kan findes ressourcer, kan der iværksættes en indsats for at tiltrække arrangører af møder, konferencer, begivenheder m.v. udefra. Der vil typisk være tale om danske arrangører. Inspiring Denmark bearbejder arrangører af internationale kongresser. Messe C vil være det naturlige lokale omdrejningspunkt for en sådan indsats og er i øvrigt repræsenteret i bestyrelsen for Inspiring Denmark. Anbefaling 5. Strategisk værtskab Som led i et igangværende EU-projekt i regi af VisitVejle/Inspiring Denmark er Fredericia i gang med at udvikle et strategisk værtskab omkring større konferencer, kongresser o.a. business events. Dette er en oplagt anledning til at fastlægge procedurer m.v., for hvad byen stiller op med under givne betingelser. Med dét udgangspunkt kan der også tænkes videre fx omkring værtskab for fremtidige anløb af krydstogtskibe. 10

11 Kommunen og havnen er vigtige aktører i den forbindelse, men hele begivenheds-klyngen bør involveres og gerne spille en aktiv rolle. Det behøver ikke være store, dyre ting, der gør et godt indtryk. Anbefaling 6. Koordineret erhvervskampagne Der kan ligge et potentiale i at koordinere relationsopbygning og salg af sponsorater/firmatilbud til erhvervslivet i og omkring Fredericia. Gevinsten kan ligge i at få kontakt til en bredere kreds af potentielle samarbejdspartnere, end den enkelte begivenhed kan opnå. Men der kan naturligvis også være et konkurrenceforhold mellem begivenhederne om sponsorers/køberes opmærksomhed. Derfor vil der næppe være potentiale i et fælles salgsmateriale. Men en fælles kick off fx en gang om året og måske med borgmesteren som vært kunne måske åbne op for nye relationer og øget salg til det lokale erhvervsliv. Fra detailhandlens side er det først og fremmest vigtigt, at der leveres medspil i form af åbne butikker, kreative initiativer og vilje til at prøve nye ideer af. Sektoren er ikke i en position til at være sponsor i større stil. 11

12 Anbefaling 7. Prioritering af triatlon som signaturbegivenhed Det vil som hidtil kunne gennemføres enkeltstående triatlon mesterskabsstævner m.v.. Den nye banebrydende mulighed ligger imidlertid i et samarbejde med den globale triatlon arrangør Challenge. Det vil bringe Fredericia ind i en synlig og kvalitetssikret global liga af triatlonbyer. Arrangementet passer perfekt til Fredericia; med cykling i omegnen, løb i byen og svømning i de nye kanaler. Der forudsættes en initial investering på ca. 3 mio. kr. samt kommunal underskudsgaranti, projektledelse og service (samme model som i forbindelse med tidligere internationale mesterskaber). Anbefaling 8. Gentænkning af 6. juli Fra komiteen bag 6. juli er der interesse for at udvikle og gentænke begivenheden som en markering af fæstning, fristad og krigshistorie. Her bør der arbejdes i to spor. Det ene spor handler om af bevare, genopføre og formidle Fredericias legacy, som militærstrategisk lokalitet og åbent samfund. Det andet spor handler om at finde og spille en ny rolle i den nationale og måske internationale samtale og debat om krig og fred. Tilsvarende samarbejdet med Challenge om triatlon ligger der måske også et potentiale i at samarbejde med eksterne videnmiljøer, medier m.v., som kan medvirke til at iscenesætte, formidle og kvalitetssikre begivenheden. Dét kan afklares i et udviklingsarbejde. Triatlon i samarbejde med den internationale arrangør Challenge Ambitionsniveau: Challenge er mest seriøse konkurrent til Iron Man; 22 løb over hele kloden (tættest er Roth i Tyskland). Ingen løb i Skandinavien. Challenge er internationalt brand med egne, internationale mediepartnere, sponsorer m.v. Forventet tilskuere over en uge; mange overnatninger grundet national/nordisk tiltrækning og varighed. Challenge brand kvalitetssikrer og tiltrækker deltagere. Økonomi: Totalbudget i størrelsesorden mio. kr. p.a. Ca. halvdelen fra deltagerne (ca kr. pr. deltager). Entreindtægt ( tilskuere). Sponsorer (fx Middelfart Sparekasse som er nuværende sponsor). Organisation: Vil kræve køb af Challengerettighed (ca. 3 mio. kr.), kommunal underskudsgaranti, mindst 1 fuldtidsansat leder, samt lån af lokaler, afspærringsmateriale m.v. Vil endvidere forudsætte genoplivning af arrangør-selskab i samarbejde med flere lokale foreninger (Fredericia Triatlon Team, Fros, Kajakklub, cykelklub m.v.). 12

13 Anbefaling 9. Evaluering og revurdering af TallShip I Fredericia er TallShip et højt profileret og politisk initieret projekt. Ambitionen er at manifestere havnen og byudviklingen ved havnen. Der er et fint samarbejde med de store aktører på og omkring havnen, som bistår med betydelige sponsormidler og praktisk bistand. Der er også et fint samarbejde med en bredere kreds af virksomheder, institutioner, foreninger og frivillige om at gøre begivenheden til en folkefest. Parallelt med aktiviteterne på havnen og på vandet arrangerer detailhandelen Sommerrock. I 2013 holdt butikkerne i byen for første søndagsåbent i anledning af begivenheden. For 2014 er der lagt op til en yderligere styrkelse af begivenheden både publikumsmæssigt og indholdsmæssigt bl.a. med et bedre skibsprogram. Når begivenheden er gennemført i 2014-udgaven, er det vurderingen, at etableringsfasen er tilendebragt. Derfor er der også behov og mulighed for at gøre status og sætte ambitioner og mål for de efterfølgende år. Her er det efter konsulenternes vurdering vigtigt i højere grad at fokusere på de opnåede resultater, frem for alt for enøjet på de oprindelige intentioner. Men det er også vigtigt at være nøgtern og præcis i den fremadrettet beslutning om videreførelse og videreudvikling af TallShip Fredericia. TallShips Fredericia En analyse blandt gæsterne til TallShip i 2013 (250 besvarede spørgeskemaer) viste bl.a. at 70 pct. af gæsterne kom fra postnummer 7000, 20 pct. fra Trekantområdet, 8 pct. fra Fyn og 2 pct. fra Aarhus-området, at 36 pct. fandt programmet fantastisk og 58 pct. fandt programmet godt, at skibe (87 pct.), boder/marked (54 pct.) og musik (37 pct.) var de mest interessante elementer, at 63 pct. i forbindelse med begivenheden havde været inde midtby, at 38 pct. oplevede Sommerrock fredag aften samt at hele 90 pct. ville komme igen i En analyse fra Infomedia af presseomtalen af TallShip i januar-juli 2013 viste en estimeret annonceværdi på 2,5 mio. kr. (230 omtaler, 18 mio. læsere). Presseomtalen lå primært i Region Syddanmark. 13

14 Anbefaling 10. Andre stærke kræfter I denne opgaveløsning er der lagt vægt på et afgrænset fokus på store tilbagevendende begivenheder og på mulighederne for at styrke disse bl.a. gennem et stærkere samvirke mellem de centrale begivenhedsaktører hhv. kommunen og erhvervslivet. Det er vigtigt at fastholde dette fokus. Der må ikke blive spændt alle mulige begivenheder på samvirket. Og man må ikke tillægge samvirket særlige politiske opgaver eller lignende. Begivenhedssamvirket bør prioriteres og fastholdes som det, det ér: Fundamentet for et mindre antal fremtidige for Fredericia. Dét sagt er der naturligvis nogle vigtige grænseflader mellem begivenhedsarbejdet og andre indsatser, som løftes parallelt: Indsatsen for at styrke bylivet (Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke detailhandel m.v. (Fredericia Shopping) Indsatsen for at tiltrække nye kreative uddannelser til Fredericia (Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke det permanente kulturliv (bl.a. Fredericia Kommune) Indsatsen for at styrke ferieturismen omkring Lillebælt (Destination Lillebælt) Indsatsen for at styrke den internationale erhvervsturisme i Syddanmark (Inspiring Denmark) 14

15 APPENDIKS UDDYBENDE FAKTA Challenge Roth With around 3,500 individual starters and 650 relay teams from over 60 nations, a top field of starters and far more than 200,000 spectators along the course, the 12th edition of the Challenge Roth, the world s biggest long-distance triathlon event, will take place in Roth on July 14th. The competition will start with a 3.8 kilometres swim in the Main-Donau-Canal, followed by a 180 kilometres bike race and a final marathon of 42 kilometres. The race winner is expected to cross the finish-line in less than eight hours. The current world record which was actually established in Roth in 2011 is 7:41:33. On July 14th, the city and county of Roth will experience this top-class sports event with well-known international triathletes under the Challenge label for the twelfth time. But the Challenge Roth is also a great family festival with a huge surrounding programme, such as the Triathlon Expo at the Roth Triathlon Park or the Finish-Line Party at night. The Challenge Roth begins at 6.30 in the early morning with the swim start at the Hilpoltstein landing stage and will have its grand finale at about 10:45 p.m. at the Roth Triathlon Stadium with a big fireworks display. Kilde: challenge-roth.com 15

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere