UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2012 63. ÅRGANG"

Transkript

1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST ÅRGANG

2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen Ahornparken 8 mobil: Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasser: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil: Bestyrelsesmedlemmer : Fællesarealer: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Sekretær: Susan Lenz Hannelundsvej 18, mobil: Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Dræn: Niels Christian Ingemannssøn Roskildevej 31, 4. tv. C mobil: Frederiksberg Sommerhus: Isefjordvej 21 Tlf. tid: onsdag kl , fredag og lørdag Veje: Stig Rasmussen Tranevænget 12, st.tv. mobil: Jægerspris Sommerhus: Strandvej 93 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Vand & Tømningsordningen:: Frederikssund Forsyning Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten Akuttelefonen 1813 HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: CVR INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Redaktionen af Hornsved Bladet nr afsluttes 1. februar PRODUKTION: Cebra 2 ApS

3 HORNSVED BLADET 3 Beskæring af hække langs rabatterne iflg. Frederikssund Kommune anvisninger Kan ses i affaldsguiden for Medlemmer i Hornsved Grundejerforening skal lige som alle andre følge Frederikssund Kommunes anvisninger. Bemærk rabatterne i foreningen er vej som ikke er asfalteres. Beskæring af hække... side 3 Referat Generalforsamling i Hornsved Grundejerforening... side 6 Driftsregnskab... side 16 Balancen... side 17 Budgetforslag... side 18 INDHOLD I DETTE NR. Genbrugspladsen... side 19 Information fra kassereren... side 21 Generalforsamling... side 23 Manden med plastikposen på stranden... side 23 Isefjord og rur... side 24

4 4 HORNSVED BLADET Kom godt fra start med et GRATIS STARK Byggemøde STARK KTH tilbyder gratis Byggemøde Det foregår hjemme hos dig eller hos STARK. Går du med byggetanker, og har brug for noget hjælp, står vi til rådighed for dig. Bestil et møde på eller send en mail på Claus Vingård Roald Hansen Tim Christensen STARK SelvByg giver dig automatisk adgang til en lang række fordele levering KTH Trælast, Frederikssund

5 HORNSVED BLADET 5 SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

6 6 HORNSVED BLADET Referat Generalforsamling i Hornsved Grundejerforening den 13. maj 2012 i Bautahøj Kursus Center Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Til hvervet som dirigent foreslog bestyrelsen Erik Rasmussen. Der var ikke andre forslag og Erik Rasmussen blev valgt med akklamation. 2. Valg af referent Til hvervet som referent foreslog bestyrelsen sekretær i bestyrelsen Suzan Lenz, som blev valgt med akklamation. 3. Nedsættelse af stemmeudvalg Der blev valgt stemmeudvalg på 2 personer: Susanne Drøse og Lillian Poulsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Herefter gav dirigenten ordet til formanden til bestyrelsens beretning. 4. Bestyrelsens beretning Ivar Juhl indledte formandsberetningen med at præsentere bestyrelse og associerede aktive i foreningen. Iver Juhl forklarede at beretningen var delt op, således at de enkelte ansvarsområders udvalgsformænd selv ville aflægge deres delberetninger. Derpå fulgte Iver Juhls egen beretning: Formandens delberetning skal derfor mere omhandle områder af mere strategisk indhold, samt også i min egenskab af formand for informationsudvalget, nogle overvejelser om Hornsved Bladet. Som kendt skal foreningen jf. formålsparagraffen forestå vedligehold af vej, dræn og fællesarealer. Når jeg følger nyhederne på dette område, står det klart, at der i mange grundejerforeninger udskrives nye og langt større regninger, idet kommunerne har nedklassificeret veje og legepladser til private. Hornsved Grundejerforening har som et foreningsretligt særkende, et grundlag til at opkræve til vedligeholdelse af ikke medlemmer, vores vejbidragsydere. For dræn og fællesarealer har vi og der er ikke udsigt til at få et tilsvarende kommunalt grundlag til fordeling af udgifter til ikke medlemmer. Her hæfter kun medlemmerne solidarisk jf. foreningens vedtægter. Vi skal være opmærksomme på, gennem en solidarisk hæftelse har foreningens bestyrelse også nogle muligheder for at kunne fordele udgifterne på de mange, og derved kunne gennemføre nødvendige vedligehold. Den der har vedligeholdelse af vejen har også et ansvar, herunder kan det komme på tale at betale en erstatning. For at holde medlemmer fri, har vi tegnet en forsikring, der dækker et eventuelt erstatningskrav. Kan forsikringsselskabet pege på særlige forhold, kan regningen for en skade ende med at blive fordelt til foreningens medlemmer, der hæfter solidarisk. Som det eneste pligtarbejde skal grundejerne vedligeholde rabatterne, således at færdsel primært til fods kan ske uden risiko for skader. Imidlertid har bestyrelsen observeret, at nogle grundejere, for at tvinge trafikken væk, lægger sten eller andre hindringer i rabatten. Jf. såvel privatvejloven samt foreningens vedtægter er dette forbudt. For at flytte ansvaret fra de mange over på de, der ikke lever op til at vedligeholde rabatten, har bestyrelsen overvejet nogle æn-

7 HORNSVED BLADET 7 dringer af vedtægterne, således at det præciseres, at vejene ejes af foreningen, at den asfalterede del vedligeholdes af bestyrelsen for foreningens kasse, men at grundejerne er pligtige til at vedligeholde rabatterne. Såfremt grundejerne ikke foretager den nødvendige vedligehold af rabatterne ud for egen parcel, kan de i tilfælde af skade blive pålagt selv at udrede erstatningen. Dermed flyttes ansvaret over på den grundejer der ikke har sørget for vedligehold, eller har lagt forhindringer i rabatten. Foreningens medlemsblad, Hornsved Bladet, har i mange år været begunstiget af portostøtten. Portostigninger øger nu udgiften til distribution betydeligt. I stedet lægger vi information ud på foreningens hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamlingen har talt mod dette forhold. Imidlertid kan generalforsamlingen indkaldes gennem en tekst på opkrævningen af kontingentet. Bestyrelsen ønsker på denne generalforsamling at høre nogle tilkendegivelser, idet det bliver vanskeligere og vanskeligere at få økonomi til at hænge sammen. En anden risiko er ophør af vores nuværende reklamebureau, sker dette vil prisen for at få bladet sat og trykt formenligt stige. Bestyrelsen anbefaler derfor, at vi ophører med at trykke og fordele et medlemsblad med post, men bruger hjemmeside og betalingsopkrævning til at informere og indkalde til generalforsamlingen. Herefter blev ordet givet til næstformand og formand for Hæk & Hegn Dennis Møller Andersen: Som det vel efterhånden er de fleste medlemmer bekendt, eksisterer det gamle Servitutudvalg ikke længere, men er afløst af Hegn og Hæk. Mange af de gamle opgaver hænger stadig ved, så når man ikke lige ved, hvor opgaven hører hjemme havner den tit i Hæk og Hegn. Jeg kan ikke her opremse alle de sager, der bliver behandlet, da det er en bred vifte, men blot give et generelt overblik over arbejdet. Lad mig starte med udvalgets hovedopgave, der består i at føre tilsyn med, at hækkene bliver klippet, så bl.a. oversigtsforholdene i områdets vejkryds bliver bedre, at træerne mod vejene bliver beskåret, så bl.a. renovationsbilerne kan passere, og at rabatterne bliver slået, men også en almindelig oprydning i rabatterne. I 2011 gav den første såkaldte servitutkørsel anledning til, at der blev udsendt 122 breve til grundejerforeningens medlemmer med henstilling om, at der blev foretaget hækklipning, træbeskæring, græsklipning i rabatten og nogle henstillinger om, at grundejeren fjernede gamle kasserede køleskabe og komfurer og andet skrammel fra rabatterne. Ved en senere opfølgningskørsel var det en glæde at konstatere, at langt de fleste af grundejerne havde efterkommet udvalgets henstilling, idet det kun var nødvendigt at udsende 37 påmindelser, hvilket viser, at langt de fleste grundejere er interesseret i at holde deres område pænt og ryddeligt til glæde for alle, nogle skal måske bare have et lille skub for at få tingene gjort. Som de tidligere år vil udvalget også i år have fokus på oversigtsforholdene i vejkryds, og store træer med hængende grene ud over vejene, så når I kommer hjem herfra så kig på jeres hække og høje træer, de kunne måske trænge til at blive klippet eller beskåret. Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter 12, stk. 7. En beskæring eller klipning vil også være til stor hjælp for udvalget og besparende i porto. Efter mange telefonsamtaler i 2010 og 2011 med Frederikssund Kommune lykkedes det endelig i juli måned sidste år, i ca. 14 dage, at få opsat nogle transportable fartmålere Vis din fart på Isefjordvej og

8 8 HORNSVED BLADET Hjortevej, så man kunne se, hvor stærkt man egentlig kørte på vejene, og mange har nok fået sig en overraskelse over deres fart. Jeg vil igen opfordre beboerne til at lette foden lidt fra speederen, når de kører i området, så der bliver taget hensyn til legende børn, gående og dyr. Udvalget har haft en del henvendelser omkring afbrænding af haveaffald. Det kan i den forbindelse oplyses, at det er helt forbudt at afbrænde haveaffald hele året, både i tønde og frit på jorden. Dette forbud er ikke noget grundejerforeningen eller kommunen har fundet på. Det er lovgivning fra folketinget, der administreres af kommunen. Grundejerforeningen har ingen påtaleret i den forbindelse. Skal der gøres noget, skal der klages til kommunen. Såfremt afbrændingen er til fare for boliger, ringer man til brandvæsenet. Det sker jævnligt, at udvalget får henvendelser om hegnsstridigheder mellem naboer. Det kan være stridigheder omkring høje træer på naboens grund der skygger, det kan være nedklipning af fælles hegn og så videre. Udvalget forsøger på bedste vis at mægle, men uoverensstemmelserne er i det store og hele grundejerforeningen uvedkommende. Nogle gange lykkes det at finde en fornuftig løsning, men andre gange står man stejlt over for hinanden, så konflikten må løses af et hegnssyn, men det koster jo penge, og det er en udgift, som den enkelte grundejer selv skal betale. Det bedste er selvfølgelig at udvise godt naboskab og tale om tingene, f.eks. nedklipning af et fælles hegn. Hvis det sker uden naboens accept er det selvtægt og hærværk. Bekæmpelse af Bjørneklo. Hæk og Hegn har fået flere henvendelser om bekæmpelse af Bjørneklo på de enkelte parceller. Det skal her understreges, at bekæmpelsen er den enkelte grundejers ansvar. Kommunen har valgt ikke at prioritere en egentlig handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo, og de kan med den nuværende lovgivning ikke udstede et påbud til den enkelte grundejer. Grundejerforeningen har ikke mulighed for at påtage sig denne opgave. Jeg vil hermed afslutte Hæk og Hegn s beretning med ønsket om, at I alle må få en god sommer her i Kulhuse. Herefter blev ordet givet til udvalgsformand for vejene Svend Svendsen: Efter indtrædelse i bestyrelsen og valg til ny vejformand undersøgte jeg, om det var muligt, at holde grundejerforeningens veje på en anden måde. Vi har 18 km vej, som skal holdes i en nogenlunde forsvarlig stand. Det første jeg erfarede til min forbløffelse, var at der skulle bruges ca. 1 million kr. om året for at reparere 8 til 10 veje ifølge aftale med Pankas. Pankas havde i 2011 lavet 8 veje, som jeg kørte igennem og besigtigede og fandt ud af, at der ikke var een af vejene, som var 100% i orden, ca. 3 måneder efter de var lavet. Jeg henvendte mig derfor til Pankas, som forklarede, at vejene ikke kunne blive bedre, da vejkasserne ikke var stærke nok og at de derfor ikke kunne give garanti på arbejdet. Derfor kunne jeg se 8 veje årligt til en million og så var de ikke lavet ordentligt alligevel. Jeg har derfor undersøgt anden mulighed og talt med andre firmaer, som laver revnerne med flydende asfalt som revneforsegling mod nedtrængende vand og her vil give 5 års garanti på en sådan udbedring. Ud fra det kan vi udvælge de veje, som har revner og få dem repareret. Det koster 20 kr. pr. meter. Der er veje, som skal repareres med ny asfalt og selvfølgelig skal de det. Vi skal ikke have motorveje, men vejene skal selvfølgelig være i rimelig stand. Og her kommer også de enkelte grundejere ind i billedet. De steder hvor der er revner

9 HORNSVED BLADET 9 og buler i vejene er ofte ud for grunde med store træer, hvor store rødder går ud under asfalten og løfter den, så der opstår revner. Disse store træer bør fjernes, så kunne vi spare meget på udgifterne til vejene. Herefter blev ordet givet til drænformand Niels Christian Ingemanssøn: I forbindelse med min start som drænformand pr. maj 2011, har jeg ændret lidt på arbejdsgangen for vedligeholdelse af drænene, nemlig ved at droppe den årlige gennemspuling af drænledningerne, og i stedet etablere et samarbejde med en ny kloakmester, der ved akut drænstop rykker ud med dags varsel. Hidtil har det kostet grundejerne årligt, alene for den årlige spuling, hertil et ikke uvæsentlig beløb for akutte drænstop. Så kan man måske tro ved denne ændring, så stopper drænledningerne hurtigere til end de kan spules rene, men tværtimod har der kun været 5 tilkald i perioden maj 2011-maj Udgiften til dette har været ca kr. inkl. moms. Der er ikke nogen, der har haft væsentlig oversvømmelse. Men det er ikke således at jeg som drænformand kan hvile på laurbærrene, der er indimellem også hårdt benarbejde for at løse andre problematikker, som f.eks. at sparke til kommunen i forbindelse med deres totale passivitet med deres tilsynspligt og vedligeholdelse af dræn i nabogrundejerforeninger. Dette har f.eks. medført oversvømmelse af flere grunde i vores forening igennem en årrække. Det har været ligesom en fodboldkamp med dårlige dommere. Mange gule kort, vende ryggen til når der skulle tages ansvar, og flere omkampe før drænudvalget og de berørte grundejere ved effektivt holdspil vandt kampen. Det er gået uden udgifter for vores grundejerforening. Det er dejlig at kunne præsentere et godt økonomisk resultat. Men det forudsætter stadig at de grundejere der har dræn på deres grund, jævnligt kontrollerer deres samlebrønde og reagerer når vandstanden bliver for høj, og ikke venter til at det meste af haven er oversvømmet før de kontakter mig. Det har jeg oplevet 2 gange i indeværende år. Man sørger selvfølgelig også for at evt. vandløb/søer har frit gennemløb. Husk! Det er de mange der betaler for de få. Herefter aflagde formand for fællesarea lerne beretning: De store tangforekomster, der var på fællesarealerne sidste år, har naturen selv reguleret. Enten er de drevet til havs eller også er de blevet dækket af sand. Vi har tidligere haft skraldestativer på fællesarealerne. På de to nordlige er der tilsyneladende ikke behov for dette mere, men ved Hjortevej er der. Jeg er i dialog med Frederikssund Kommune. Cykler lidt frem og tilbage mellem Vej& Park og Affaldskontoret, men forventer et svar i løbet af maj måned. I nord ligger der en strandet båd som bliver fjernet. Dirigenten sagde tak til indlægsholderne og opfordrede til kommentarer af bestyrelsens beretning og indledte debatten med at informere om, at alt ville blive optaget på bånd af hensyn til referatet. Leif Jansen Isefjordvej 3 synes vejene er for smalle og når to biler passerer hinanden kommer de ud i rabatten. Svend Svendsen svarede at det er et sommerhusområde og at vejene ikke skal være brede. Vil se på om der er et særligt smalt område, som skal repareres. Eva Andersen, Damvej 15. Hjørnet af Damvej og Elmevej. Har som nabo en mand, som har en skraldebil. Bilen ødelægger vejene ved at køre ud i rabatten og der er nu så store hjulspor, 25 cm dybe, at rabatterne ikke længere kan holdes. Gården som nabo ligner en losseplads eller en ruin. Desuden bliver der brændt af, herunder bildæk og det stinker. Vil gerne have at foreningen kontak-

10 10 HORNSVED BLADET ter med henblik på, at der bliver ryddet op. Bestyrelsen svarer, at det vil man se på. Evt. Med kommunens hjælp. Mogens Nord, Strandvej 110. Er ked af at høje træer skal black listes. Er glad for naturen. Synes ikke, det skal være generel regel, at høje træer skal beskæres. Stig Rasmussen, Strandvejen 93. Tak til bestyrelsen for beretningerne. Vedrørende vedligeholdelse af veje, synes Stig Rasmussen ikke at 1 million kroner er for meget. Har erfaring i asfaltbranchen. Vil advare mod revnereparation ; holder ikke. Man udskyder kun udgiften. Stig Rasmussen har selv erfaring fra tidligere ansættelse med kvalitetskontrol af asfalt. Mener at det er realistisk, at kommunen kan komme med påbud om reparation af vejene, hvis de ikke er i rimelig stand. Svend Svendsen svarede, at der rigtignok skal gøres det, der skal gøres. Anførte at Strandvejen fx er repareret for kr. for 4 år siden. Synes at det er påfaldende at den allerede er i uorden. Svend Svendsen synes fortsat, der bliver brugt for mange penge på vejene. Mente ikke, at kommunen havde noget at lade grundejerforeningen høre, når man så på deres egne vedligeholdelser. Stig Rasmussen svarede, at Strandvejen blev repareret ordentligt som beskrevet. Stig Rasmussen har set udbudsmaterialet fra Pankas. Mener det er i orden. Mener at det er rødderne og manglende vejkasser, som er problemet. Lone Mørck, Isefjordvej 15 anførte at 1 million om året ikke er meget for de mange veje. Der er tiltagende tung trafik. Svend Svendsen svarede, at selvfølgelig skal vejene holdes, men det skal ikke være motorveje. Birgit Kristensen, Valmuevej. Ked af at skvatte over rødderne i vejene. Mente at de pågældende grundejere med store træer og rødder ud under vejene, selv skulle pålægges at fjerne rødderne eller betale for det. Også ked af hundeposer i sin egen skraldespand. Det lugter, når de har ligget et stykke tid. Synes hundeejerne må tage ansvar for hundens efterladenskaber og tage dem med tilbage til deres egen skraldespand. Store lastbiler kører ud i rabatten. Det gælder også skraldebilen; skulle den have et påbud om at holde sig på asfalten? Leif Bernth, Kragevej 1. Giver ret i,at vi skal passe på vejene og også tænke på udgiften. Tilslutter sig synspunktet om at, grundejere, hvis rødder går ud under asfalten, skal pålægges at betale for rodskæring og reparation. Mener store lastbiler i al almindelighed er problemet. Foreslår vi indfører en vægtgrænse for biler, som må køre på vores veje. Mener man kunne udlægge grus på de mest udsatte vejhjørner for at gøre dem mere faste. Rydning af rabatter herunder for skraldespande er Leif Bernt enig i. Vil opfordre til at man tager sin skraldespand ind. Synes ikke vi skal undvære bladet. Har været glad for det i 25 år. Mener det er med til sammenholdet. Hjemmesiden har kun haft 6000 henvendelser, siden den blev oprettet. Det er ikke det samme, som at have et blad i hånden. Husker der var 4 blade om året og nu er der kun 2. Opfordrer til at flere skriver i bladet. Erling Kristensen, Søvej. Mener skraldespandene skal stå 5 meter inde på grundene både i villakvarterer og i sommerhuskvarterer. Undrer sig over, at skraldemændene stiller spandene i rabatten. Erik Fich, Plantagevej 18. Mener vi skal spare farvetrykket på bladet. Iver Juhl siger, at det er annoncørerne, som beder om og betaler for farverne. Og en farveside medfører 4 farvesider trykkemæssigt. Det er portoen, som er det økonomiske problem. Erik Fich, Plantagevej 18, synes stadig, der kan spares på farverne. Iver Juhl forklarede på ny, at annoncørerne betaler for farverne. Svend Svendsen besigtigede Hejrevej i går. Måske skal renovationsbilerne være mindre.

11 HORNSVED BLADET 11 Erik Rasmussen Lærkevej 7, synes det ville være synd at tabe kontakten ved at afskaffe bladet. Specielt når man ser på hvor få der er mødt i dag. Man skal gøre alt for at bevare kontakten til medlemmerne. Dirigenten afrundede diskussionen ved at bede forsamlingen om at tage beretningerne til efterretning. Dette fandt sted ved akklamation. Herefter var der et kvarters pause. 5. Godkendelse af regnskab for 2011 Efter pausen blev regnskabet fremlagt og gennemgået af kassereren Gerd Bøwig. Regnskabet var trykt i bladet sammen med indkaldelsen og gennemgangen baserede sig på de uddelte og medbragte blade: Kassererens fremlæggelse af regnskab Jeg vil gerne starte med at beklage at den BALANCE som er vist i bladet er helt forkert, den rigtige ligger på bordene og både driftsregnskabet og balancen vil blive bragt samlet i næste blad. Driftsregnskabet Administrationskontoen udviser et overskud på kr ,00. På indtægtssiden har vi modtaget ca. det dobbelte i gebyr ved for sent indbetaling af kontingent og så har vi desværre fået noget mindre i renteindtægt i forhold til På udgiftssiden har vi en besparelse i udgiften til kontingentopkrævning, udgiften til Frederikssund Kommune var på kr ,00 i 2010 og udgiften til PBS er kr ,00 i 2011, altså en samlet besparelse på kr ,00. Udgiften til advokat er faldet i forhold til sidste år med kr ,00, da manglende kontingent indbetaling bliver fulgt op med et rykkerbrev ca. en måned efter forfaldsdatoen. Hvilket betyder at udgiften til porto så er steget. Udgiften til bankgebyr er også faldet, udgiften til kontorartikler er steget, da jeg bruger en del mere toner og printerpapir som dokumentation til bogføringen. Det samlet beløb til honorar er steget i forhold til 2010 med 1.937,00, beløbene fordeles under administration, Hornsved Bladet og Vedligeholdelse. Hornsved Bladet udviser et lille overskud på kr ,00. Annonceindtægten er steget med kr ,00. Trykning af selve bladet er steget med kr ,00. Porto og forsendelse er steget med kr ,00. Det må forventes at bladet kommer ud med et mindre underskud i Vedligeholdelseskontoen udviser et underskud på kr ,00, som skyldes at vejene er blevet vedligeholdt for kr ,00 og drænene på Gransangervej er blevet renoveret for kr ,00 som er taget fra bankbeholdningen inkl. det alm. vedligehold af dræn. På fællesarealerne er der blevet fjernet hybenbuske, som er en post der ikke var budgetteret og derfor er der brugt ca. kr ,00 mere end i Regnskabet blev godkendt af forsamlingen ved akklamation og kassereren kunne derefter fremlægge budget for Budgetudkast var ligeledes at læse i bladets sidste nummer. 6. Forelæggelse af budget for 2013 Administration Forventet overskud kr Der er hensat til advokatomkostninger vedrørende tab på kontingent på kr Der er hensat kr til PBS. Honorarer De samlede honorarer i 2013 forventes at være ca. kr Kassereren har fået omlagt sit honorar, således at honoraret er sat ned med kr Til gengæld bliver de

12 12 HORNSVED BLADET faktiske udgifter til Internet og tlf. dækket for max. Kr om året. Årsagen er, at kassereren skal bruge Internet for at kunne komme på banken og PBS. Samtidig er der overført kr. 500 til WEBmasteren af kassernes honorar. Hornsved Bladet Der forventes et underskud på bladet i 2013 på kr Det er blevet dyrere at få trykt bladet og forsendelsen er ligeledes blevet dyrere. Generalforsamlingen bør overveje, om foreningen bør stoppe med at udgive bladet i fremtiden. Alle relevante oplysninger ligger på hjemmesiden og indkaldelse til generalforsamlingen sker via kontingentopkrævningen. Vedligeholdelse Veje Budgettet blev lavet i februar og godkendt på budgetmødet i bestyrelsen, men som man kan høre i vejformandens beretning, lægges der nu op til at kontingentforhøjelsen skal bortfalde, så derfor er budgettet for veje for 2013 som trykt i bladet ikke korrekt. Jeg vil i næste blad sætte de rigtige tal ind, således at alle har noget at forholde sig til. Budget for vedligeholdelse vil se anderledes ud i fremtiden, da beløbene i selve kontingentet er øremærkede til de forskellige udvalg, er jeg af den opfattelse at hvert udvalg skal udvise både indtægter og udgifter og belastes særskilt med honorar. Dræn Der er ingen ændringer i indtægterne for drænudvalget og et evt. overskud vil blive overført til næste års budget. Fællesarealerne Der er ingen ændringer i indtægten for udvalget og budgettet viser et underskud på ca. kr , da anden vedligeholdelse ikke kan budgetteres. Hegn og Hæk har ikke noget særskilt budget og derfor er det honorar flyttet til administrationen. Forudsætning for budget for 2013 I bladet kan ses hvordan kontingentet sammensættes. Der forventes ingen kontingent stigning, og foreningens formue er ved udgangen af 2013 på kr Kontingentstigning i 2013 Bestyrelse indstiller at kontingentet stiger med kr , som øremærkes til vejene. Der var ikke enighed i bestyrelsen om stigningen, så derfor var der afstemning med 5 for og 2 imod. Kontingentstigning tilbagekaldes iflg. vejformandens beretning. Kontingent vil så i 2013 være uændret på 960 kr. Kontingent indbetalinger Der er en del af foreningens medlemmer, som har to ejendomme. Jeg vil gerne henstille, at man indbetaler kontingent på det girokort som passer til ejendommen. Ved afregning fra PBS skrives kun et samlet beløb på den ene grund og det er lidt af en gættekonkurrence at finde den anden ejendom. Det er andet år med opkrævning af kontingent via PBS. Det forløber tilfredsstillende, dog kunne jeg godt ønske mig at flere ville tilmelde sig Betalingsservice. Den overvejende del af kontingenterne indbetales d. 31/3, men i hele april er der dagligt kommet kontingentindbetalinger og her i begyndelsen af maj måned har der ligeledes været kontingent indbetalinger hver dag. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at fra og med 2013 vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100 for rykning af kontingent, når april måned er gået. De grundejere, som vælger at betale efter d. 30. april, vil blive pålagt et rykkergebyr, selv om de indbetaler kontingent i maj måned.

13 VEDTÆGTER FOR HORNSVED GRUNDEJERFORENING 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Hornsved Grundejerforening med hjemsted i Frederikssund Kommune. 2. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at varetage sådanne interesser for medlemmerne, som har tilknytning til eller står i forbindelse med deres ejendomme. Stk. 2 Foreningen træffer med bindende virkning for enhver grundejer, alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse m.v. af de indenfor foreningens område værende veje, hoveddræn og fællesarealer, samt påser at de servitutter, der er pålagt grundene, overholdes. Stk. 3 Medlemmerne er pligtige til at udrede de bidrag, som foreningen pålægger dem. 3. Medlemskreds Stk. 1 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af grunde, der er eller senere måtte blive udstykket fra Hjortegården og Bakkegårdens grunde, betegnede som matr. nr. 6d, 7a, 7o, 8a, 2a og 1b i henhold til lyste deklarationer på nævnte ejendomme. Stk. 2 Grundejere langs Bogfinkevej, som ikke er medlemmer af en grundejerforening, kan blive medlemmer af Hornsved Grundejerforening. Stk. 3 Grundejere, der jf. Jægerspris Kommunes kendelse af 14. maj 1968 er pligtige til at betale vejbidrag, kan optages som medlemmer af Hornsved Grundejerforening. Stk. 4 Medlemmer kan kun udmelde sig såfremt ingen deklaration kræver medlemskab, og kun med mindst 3 måneders varsel til 1/1. Stk. 5 Er der for en grund mere end én skødehaver, anses kun én af disse som medlem. 4. Ejerskifte Stk. 1 Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af sælgeren med oplysning om den nye skødeindehaver. 5. Kontingent Stk. 1 Til foreningens administration og områdets vedligeholdelse betaler hvert medlem for sin grund (matrikel nr.) et årligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling. Stk. 2 Administration og vedligeholdelse føres på hvert sit regnskab. Stk. 3 Det i henhold til det i stk. 1 fastsatte kontingent forfalder til betaling forud for hvert års 1. januar med den sidste rettidige indbetalingsdag den 31. marts. Stk. 4 I tilfælde af forsinket betaling skal medlemmet betale morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. For rykkerskrivelse samt for overdragelse til inkasso pålægges medlemmet et gebyr pr. skrivelse efter rentelovens bestemmelser. Stk. 5 Ved betaling senere end 10 dage fra udsendelse af rykker på kontingent, renter og gebyr påløber der yderligere omkostninger til foreningens advokat til inddrivelse af kravet. 6. Afholdelse af generalforsamling Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned. Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet. Stk. 3 Dersom strejke og/ eller lockout bevirker, at indkaldelse til generalforsamlingen ikke når medlemmerne rettidigt i hænde, anses en tidligere givet meddelelse om generalforsamlingens afholdelse som fyldestgørende. Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære ge-

14 neralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Nedsættelse af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning herunder beretninger fra nedsatte udvalg 6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 8. Indkomne forslag 9. Valg 10. Eventuelt Stk. 5 Forslag til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar inden generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres sammen med indkaldelsen. Stk. 6 Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 7. Adgang og afstemning Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen. Stk. 2 Stemmeberettiget til generalforsamlingen er kun medlemmer af grundejerforeningen. Stk. 3 Alle afstemninger samt valg foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne forlanger skriftlig afstemning. Stk. 4 Vedtagelse af beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal. Stk. 5 Til vedtægtsændringer kræves mindst 75 % af de afgivne stemmer. Stk. 6 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan medbringe mere end 3 fuldmagter. Stk. 7 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 8. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når der til bestyrelsen indgives en skriftlig motiveret begæring herom fra et antal medlemmer, der mindst repræsenterer 25 % af foreningens medlemmer. Begæringen skal indeholde forslag til dagsordenspunkt/- erne for generalforsamlingen. Stk. 2 Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse. Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Stk. 4 Hvis ikke mindst? af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsordenspunktet/- erne ikke behandles. 9. Foreningens ledelse Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand og kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer, 1 kasserersuppleant/revisorsuppleant og 1 bestyrelsesmedlem. Stk. 2 Kasserer, revisor, kasserersuppleant og revisorsuppleant skal være regnskabskyndige. Stk. 3 Af bestyrelsen afgår formanden og 2 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Stk. 4 Næstformanden, kasserer og de øvrige 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal. Revisorerne vælges ligeledes for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Bestyrelsessuppleanten og kasserer/revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen. Stk. 5 Genvalg kan finde sted. Stk. 6 Bestyrelsen vælger selv sin sekretær. Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem, der uden gyldig

15 grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, skal udgå af bestyrelsen og en suppleant indtræder da i hans sted, og sidder så længe det medlem han erstatter, skulle sidde. Stk. 8 Der afholdes bestyrelsesmøder når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne. Stk. 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden eller næstformanden skal være den ene. Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 11 Der kan efter bestyrelsens beslutning ydes et vederlag til de personer, der yder en arbejdsindsats i foreningen. Stk. 12 Foreningen udgiver et medlemsblad, der udkommer 2-4 gange årligt. Bestyrelsen vælger bladets redaktør, der ikke behøver at være medlem af denne. 10. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden (eller i hans forfald af næstformanden) og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2 Udvalgsformændene kan af bestyrelsen bemyndiges til at disponere indenfor de af bestyrelsen godkendte budgetter og ansvarsområder. Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 11. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2 Regnskabet kan bogføres med anvendelse af et godkendt elektronisk regnskabssystem. Regnskabet skal være klar til revision og skal af revisorerne været revideret, såvel kritisk som talmæssigt senest d. 1. februar. Revisorerne kan i forbindelse med revidering af årsregnskabet udarbejde revisorpåtegningen samtidig, så den kan sendes til medlemmerne med generalforsamlingsindkaldelsen. Revisionen foregår på kassererens adresse. Stk. 3 Omfanget af revisionens arbejde er beskrevet i foreningens regnskabsregulativ. Stk. 4 Bestyrelsen fremlægger budget for kommende regnskabsår. Stk. 5 Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på foreningens navn. Over foreningens midler kan der kun disponeres af kassereren og formanden, i hans fravær næstformanden, i forening. 12. Ordensregler Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde følgende ordensregler: Stk. 1 Såvel bygninger som ubebyggede dele af enhver parcel skal holdes i ordentlig stand, ligesom græsset på hver parcel skal slås mindst 2 gange årligt een gang i juni og een gang i august måned. Stk. 2 Græsrabatterne ved vejene vedligeholdes i lighed med grundene. Stk. 3 Såfremt denne forpligtelse i stk. 2 tilsidesættes, og et medlem undlader at bringe forholdene i orden senest 3 uger efter, at der fra bestyrelsens side er rejst skriftligt krav herom, er foreningen berettiget til at udføre de nødvendige foranstaltninger for medlemmets regning. Stk. 4 Brugen af motorplæneklippere, motorsave og andre støjende redskaber, må kun finde sted: Hverdage fra kl til samt søn- og helligdage fra kl til kl Stk. 5. Radio herunder stereoanlæg, grammofon og andre musikinstrumenter må kun benyttes med skyldig hensyntagen til de omkringboende, og ved udendørs selskabelighed skal der vises samme hensyn. Stk. 6. Der må ikke på nogen grund drives erhvervsvirksomhed eller nogen form for

16 virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt kan genere de omkringboende. Der må heller ikke henstilles uindregistrerede motorkøretøjer, traktorer eller lignende, der ved sit udseende virker skæmmende på naturskønheden, og er en kilde til forurening. Der må ikke holdes heste, svin, fjerkræ, pelsdyr og lignende. Ridning er forbudt i foreningens område. Stk. 7 Beplantninger i skel mellem vej og parcel må ikke finde sted. Porte og låger må ikke indrettes til at åbne udad, hvis de derved kan komme til at rage ud over vejarealet. Beplantningen langs vej skal til enhver tid beskæres, så færdslen kan foregå uhindret. Af hensyn til oversigtsforholdene for færdslen må ingen beplantning ved vejhjørner være højere end 1,25 m. Stk. 8 Jagt på foreningens område er ikke tilladt. Al skyderi med jagtgevær, luftbøsser, flitsbuer m.m. er forbudt. Stk. 9 Hunde skal udenfor de enkeltes parcel føres i snor. Stk. 10 Største hastighed på foreningens veje med motorkøretøjer er 25 km/t og al unødig kørsel er ikke tilladt. Stk. 11. Parkering på vejene må kun finde sted på en sådan måde, at den øvrige færdsel kan foregå uhindret derved. Parkering på Strandvejen mellem Hjortevej og Alholmvej er forbudt. Stk. 12 Ophold på foreningens fælles strandarealer er forbudt for uvedkommende, og der må på arealerne ikke rejses telte. Afhentning af sand, sten og græstørv fra stranden samt opgravning af planter/blomster er forbudt. Stk. 13 Der må ikke henkastes flasker, glasskår, papir eller andet affald på vejene og på fælles strandarealer. Stk. 14 Et hvert medlem har påtaleret med hensyn til ordensreglementet og de i 12 nævnte punkter. 13. Bådelaug Stk. 1 Alle der har båd, og som ønsker at benytte grundejerforeningens bådeareal, skal være medlem af bådelaug Nord og Syd, såfremt der er ledige bådepladser. Stk. 2 Bådelaugene er underafdelinger af Hornsved Grundejerforening. Disse udgifter kan ikke betales af foreningens midler. Stk. 3 Bådelaugenes regnskaber er undergivet egen revision. Bådelaugenes medlemslister og regnskaber skal tilgå grundejerforeningen efter revision. 14. Opløsning Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen eller to tredjedele af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages af mindst 75 % af foreningens medlemmer. Stk. 2 Såfremt der ikke er det til vedtagelse af opløsning fornødne antal medlemmer til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med simpelt flertal. Stk.3 Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Stk. 4 Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser. 15. Datering Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 12. maj 1948, ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 27. april 2008 og ændret på den ordinære generalforsamling d. 8. maj 2011.

17 HORNSVED BLADET 13 P.t. er der 115 i restance for manglende kontingent indbetaling, ved samme tid sidste år var den 199 medlemmer, så jeg vil tro, at i de kommende år kommer de fleste kontingent indbetalinger ind til tiden. Iflg. foreningens vedtægter 5 stk. 3 er sidste rettidig indbetaling af kontingent d. 31. marts hvert år og dette er godkendt på generalforsamlingen. Uændret kontingent på kr. 960 blev vedtaget ved akklamation. 7. Indkommende forslag Dirigenten konstaterede, at der kun var to indkomne forslag, begge fremsat af bestyrelsen og trykt i bladet. A: Ændringsforslag til 11 stk. 2 blev vedtaget med håndsoprækning og flertal. Forslaget angår revision og bringer vedtægterne i overensstemmelse med de faktiske forhold. B: Ændringsforsalg til 11 stk. 3 blev vedtaget med håndsoprækning og flertal. Forslaget vedrører nedlæggelse af kontantkassen og kasseregulativ og afspejler de faktiske forhold. 8. Valg til bestyrelsen Formanden Iver Juhl var på valg og blev genvalgt med akklamation. Sekretæren Suzan Lenz var på valg og blev valgt med akklamation. Stig Rasmussen opstillede til vej for - mandsposten. Sammen med Svend Svendsen, som var på valg. Stig Rasmussen præsenterede sig og forklarede, at han har 35 års erfaring fra bestyrelses arbejde i boligforening. Uddannet fotograf og været ansat i asfalt firma i mange år, hvor hans job var kvalitetskontrol af asfalt. Svend Svendsen præsenterede sig yderligere ved at anføre sin lange tilknytning til området. Stemmeoptælling viste 14 til Svend Svendsen og 19 til Stig Rasmussen. Stig Rasmussen blev således valgt. Dirigenten takkede Svend Svendsen for det grundige arbejde, han havde lagt i sit virke som formand for vejene. Stig Rasmussen takkede for valget og lovede at gøre sit yderste i den vanskelige opgave. Hanne Kramp var på valg som bestyrelsessuppleant og blev genvalgt ved akklamation. Kasserer Leif Bernth blev genvalgt til revisor ved akklamation. Der kunne ikke opstilles egnede kandidater til den ledige post som kasserersuppleant. 9. Eventuelt En enkelt havde haft svært ved at høre mikrofonerne. Susanne Røse ville gerne bemærke at hun havde været glad for stemningen på GF, meget bedre end de foregående år. Dirigenten overgav ordet til formanden. Som sluttede af med at takke dirigenten for god styring af generalforsamlingen og rettede desuden en tak til sin bestyrelse for det gode samarbejde. Hermed sluttede generalforsamlingen. Referent Suzan Lenz Dirigent Erik Rasmussen Dato 22. maj 2012

18 14 HORNSVED BLADET A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Bil Tlf Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil Statsaut. el-installatør E. Andersen

19 HORNSVED BLADET 15 Glarmester Hasses Eftf. A/S Jægerspris Glarmester A/S Autoruder Stenslagsrep. Butiksruder Energiruder Sikringsruder Forsatsruder Spejle Indbrudssikring Forsikringsskader Glassalg Affugtere Drivhusglas Akut hjælp efter indbrud og glasskader! Husk vi har DØGNVAGT på schlæger.dk Bruhnsvej 5A

20 16 HORNSVED BLADET Driftsregnskab Driftsregnskab for Hornsved for Hornsved Grundejerforening til til Administration: Note Udgifter Indtægter kontingent Gebyr ved for sent indbetaling Renter ved for sent indbetaling 313 Renter, bank Diverse indtægter 22 Honorar Mobiltelefon Aviser og blade Gebyrer 253 Kontorartikler Porto Erhvervsforsikring 527 IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde udgifter 750 Generalforsamling PBS udgifter (opkrævning af kontingent) Advokatbistand (kontingent restancer) Gaver og repræsentation 299 Diverse udgifter Overskud Balance Hornsved Bladet: Annoncer Kontingent medlemsbidrag Salg af blad 100 Vejbidragsyder bidrag Honorar redaktør og webmaster Trykning Dristribution Øvrige blad omkostninger Overskud Balance Vedligeholdelse: Kontinget Vejbidrag Honorar & køsel Vedligeholdelse veje Vedligeholdelse dræn vedligeholdelse fællesarealerne Bautahøjvejens Vejlaug Underskud Balance Årets resultat - underskud

21 HORNSVED BLADET 17 Balance for for Hornsved Grundejerforening pr. pr december Aktiver: Note Tilgodehavende kontingent Tilgodehavende annoncer Periodeafgræsning poster -426 Handelsbanken kto Jyske Bank kt Passiver: Egenkapital primo Overskud fra administration Overskud fra Hornsved Bladet Underskud fra vedligholdelsesregnskabet Skyldig a-skat og am-bidrag 3 - Formue ultimo december Note 1. Tilgodehavende kontingent 1. rate omfatter 1 grundejere rate omfatter 3 grundejere restancer restancer i alt Note 2. Tilgodehavende annoncer 1 annoncør er i restance 3487 Note 3. - Skyldig a-skat og Am-bidrag A-skat og am-bidrag er afregnet for 2011 Jægerspris, den Gerd Bøwig kasserer Ovenstående regnskab er løbende revideret af foreningens revisiorer. Revisiorernes påtegnelser har været i vist i Hornsved Bladet.

22 18 HORNSVED BLADET Budgetforslag

23 HORNSVED BLADET 19 Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grund lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikken har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne. Storskrald Der er storskralds afhentning 4 gange i 2012 Uge 12 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 19. marts Uge 24 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 11. juni Uge 34 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 20. august Uge 44 - sidste tilmeldingsfrist mandag d. 29. oktober For at få afhentet storskrald skal affaldet tilmeldes senest onsdag i ugen før afheltningsdatoen på eller på telefon , mandag og onsdag 9-15, torsdag og fredag Fristen ses ovenfor. Hvis ikke man tilmelder sig, bliver storskraldet ikke afhentet. Uddrag fra hæftet AFFALDGUIDE 2012 som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens indgang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandag kl i den uge, hvor indsamlingen begynder.

24 20 HORNSVED BLADET SMEDEENGENS VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Kontor: Tlf Aut. gas-, vand- og sanitetsmester JENS CHRISTENSEN Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil

25 Information fra kassereren! HORNSVED BLADET 21 Som lovet på generalforsamlingen vil den rigtige balance blive sat i bladet denne gang. Til oplysning til de medlemmer som ikke deltog på generalforsamlingen blev den rigtige balance delt ud på generalforsamlingen. Af hensyn til sammenhængen bliver både driftsregnskabet og balancen bragt i dette blad. Jeg har været alle indbetalinger for kontingent for 2012 igennem, og jeg må desværre konstatere, at der var lidt vel mange der skulle rykkes, jeg skrev 106 rykkerbreve, men mit største problem er ikke at skrive rykkerbrevene, men at I kære medlemmer ved indbetaling ikke skriver jeres medlemsnummer eller sommerhusadresse i indbetalinger når i indbetale direkte i banken. Begge oplysninger stod ellers i rykkerbrevet. Det er næsten umuligt for mig at finde den rigtige indbetaling til det rigtige medlem. Jeg modtog en indbetaling i banken hvor der kun stod, indsat, jeg var nødt til at køre i banken og høre om de kunne hjælpe mig og det kunne de ikke, indsætningen var sket i København ved personlig fremmøde i banken. Så pt. ved jeg ikke hvem der har indbetalt. HUSK at skrive medlemsnummer eller sommerhusadresse på jeres indbetalinger. Hvis ikke dette bliver gjort i fremtiden vil en evt. manglende restance blive sendt til advokaten og de omkostninger der løber på her kan kun dækkes et sted og det er hos det medlem som ikke skriver de korrekte oplysninger, så jeg kan se hvem der har betalt. Ligeså snart en advokat har startet en sag op løber der ekstra udgifter på for grundejeren. Så mit ønske er, at man enten tilmelder sig betalingsservice, kan evt. gøres via foreningens hjemmeside og kan gøres helt frem til 1. februar 2013, så vil betalingen være på betalingsoversigten i marts måned eller brug en anden form for automatisk betaling. Bemærk sidste rettidig indbetaling af kontingent er hvert år sidste bankhverdag i marts måned. Jeg har modtaget en del telefon opringninger som gik på, at man ikke havde modtaget giroindbetalingskortet fra NET/PBS. Den undskyldning holder ikke, girokortet udsendes i slutningen af februar måned og fylder en A4 side og sendes i en lukket kuvert til medlemmet med min afsenderadresse på. Jeg har ikke modtaget nogen breve retur, så derfor må jeg gå ud fra at alle har modtaget deres brev. Fra og med næste år vil rykkeren på ikke betalt kontingent blive udsendt 14 dage efter 31/3 med 14 dages frist for betaling af kontingent. Hvis ikke beløbet er indbetalt på den dato som vil være påført i rykkerbrevet, bliver sagen sendt til advokat med det samme. I år har jeg modtaget kontingent indbetalinger fra 27/2 og frem til 9/7 og det giver et voldsomt arbejdspres og er ikke nødvendigt. Husk, hvis jeg er nødt til at sende et medlem til advokat løber der omkostninger på som næsten svarer til kontingentbeløbet. Gerd Bøwig

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april 2012 63. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 marts 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil

1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte er indsat sidst i denne fil Stikordsregister til love, ordensregler og deklarationer for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«1 Stikordsregisteret er sidst opdateret d. 27. maj 2011 kl 21:19 2 Selve lovteksterne fra foreningens hæfte

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile 1. Navn og område Grundejerforeningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN ALDERSHVILE". Foreningens område omfatter parceller udstykket på 133 matrikelnumre.; 2333-2341,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016)

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) 1. Foreningens navn er "Strandbjerggårdens Grundejerforening" med hjemsted Vollerup Overdrev, 4400 Kalundborg. Paragraf 1 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj

Side 1 af 4. Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj Side 1 af 4 Vedtægterne revideret ved generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2008 Vedtægter for Grundejerforeningen Lindegårdsvej/Ørnehøj 1. Foreningens navn er Lindegårdsvej/Ørnehøj. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på:

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på: Stikordsregister Adresse, foreningens... 02 Adresseændring... 08 Afholdelse af bestyrelsesmøder... 14 Afstemning... 11 Beslutningsdygtig... 14 Bestyrelsens sammensætning... 13 Daglig ledelse af foreningen...

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere