MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar"

Transkript

1 RETSFØLELSE ER DISCIPLINEN I RETSSALENE FOR DANSK? NYHED OMFATTENDE PROGRAM FOR RETSSIKKERHED VÅBEN EKSPERT-ERKLÆRINGER TRODS PROTESTER ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET MED ØJE FOR NATUREN Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

2 Indhold Advokaten 88. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og konsulterende seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Anne Pindborg, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe RO I RETTEN, TAK! SIDE 10 SAMFUNDSANSVAR DRIVER RETSUDVIKLINGEN SIDE 20 Myten om FAMILIEADVOKATER SIDE 26 Retspolitik KRITIK AF FRI PROCES RAMMER ADVOKATER SIDE 30 SPRÆNGFYLDT AF RETSSIKKERHED SIDE 32 OFFER OG GERNINGSMAND MØDES SIDE 34 EU-LANDE VIL BEKÆMPE RACISME SIDE 36 Fagligt NYE BØGER SIDE 38 NYT VÅBEN I RETSSAGER SIDE 40 SAGENS OMKOSTNINGER SIDE 42 STANDARDTEKSTER FOR BOLIGKØB SIDE 46 nyt om navne SIDE 50 Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 03/09

3 Hold bolden i spil Vi oplever alle sammen øgede krav til optimering og effektivisering netop nu. EG A/S leverer rådgivning og it-løsninger med fokus på branchens og din virksomheds behov, således at dine arbejdsdage bliver lettere og mere effektive. Vi kalder det Adding value to business. Besøg vores site eller ring til Lotte Juul på tlf og aftal et møde. Så viser vi dig, hvad Adding value to business betyder for din virksomhed. EG EG advokat ADVOKATEN nr 03/09 3

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX Papirnusser eller webstrateg? For at imødekomme kravene fra en hurtigt voksende webgeneration af både forbrugere og virksomheder må advokatfirmaer udvikle og gøre deres services mere tilgængelige. I takt med øget digitalisering, elektronisk tinglysning, online inkasso og konkurrenters indtrængen på juridiske områder er behovet for nytænkning og nye arbejdsprocesser essentielt. Kontakt Second Opinion og hør hvordan vi omsætter tanke til handling for innovative advokatvirksomheder eller læs mere på om de løsninger, som vi har udviklet til bl.a. SIRIUS Advokater, FOCUS ADVOKATER, Forum Advokater og andre virksomheder med fokus på interaktive og automatiserede serviceydelser. Du kan samtidig få gennemgået vores øvrige løsninger hør bl.a. mere om: Intranet og kundeekstranet Bestyrelsesfora m. digital signatur Videndeling og dokumenthåndtering Microsoft Live Meeting med sagsgennemgang Processtyring og elektronisk tinglysning Rådgivernetværk på Online-inkasso og andre webservices Øget tilgængelighed og effektiv kommunikation Tilslut dig 2op Online Services - fremtidens kommunikation og videndeling samlet ét sted 4 ADVOKATEN nr 03/09 CONNECTING KNOWLEDGE Second Opinion A/S Københavnsvej Roskilde Tel

5 leder Forårsrengøring Foråret er tiden til hovedrengøring på kontor, i hus og have, så resterne af vinterens rod og nullermænd kan komme af vejen, for at vi veloplagte kan modtage vårens milde og lune brise. Vi har været i en tung og mørk tid med finanskrise, økonomisk krise, bandekrige, bekæmpelse af terror og andre ydre forhold, som har fået mismodet til at vokse. I Advokatsamfundet har vi forberedt forårsrengøringen ved at finde retssikkerhedsstøvsugeren frem det redskab, vi bruger, når vi skal fjerne det snavs, som forhindrer retssikkerhedens perler i at lyse klart i vort samfund og i det større europæiske samfund, vi er en del af. Fokus har været så meget på sikkerhed, personlig, økonomisk og national, at retssikkerheden er skubbet i baggrunden. Der kommer en mærkelig uro og utilpashed i samfundsdebatten nu må vi kæmpe retssikkerheden tilbage, så vi alle, såvel den enkelte borger som samfundet, kan stå på sikker grund igen. Advokatrådet har i dette forår udarbejdet et nyt retssikkerhedsprogram, som dækker væsentlige samfundsområder. Vi etablerer et Center for Lov og Ret med et bredt udvalg af de væsentligste aktører på retsområdet for at sætte skub i debatten om retssikkerhed og holde fokus på debatten. Samtale fremmer forståelsen og den forståelse, der kommer ud af samtalen, vil blive kommunikeret til gavn for den politiske debat og forhåbentlig derved også de politiske løsninger, der skal søges på de retspolitiske problemer i samfundet. Eller tag et andet fokuspunkt i vores nye program kvaliteten af nye love og regler. Når der i dag fremsættes et lovforslag, vil det være forsynet med bemærkninger om, hvilke administrative virkninger loven vil have, og hvilke miljømæssige og EU-retlige konsekvenser lovforslaget har. Det burde være unødvendigt, som slutningen på ethvert lovforslag, at have en bemærkning om, hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser man har gjort sig ved lovforslagets fremsættelse man måtte jo tro, at det at udfærdige et lovforslag i sig selv er et udtryk for retssikkerhed, men sådan forholder det sig ikke. Der skal simpelthen sættes flere juridiske ressourcer ind på at sikre, at retssikkerhedsvinklen er tænkt med ved hvert eneste lovforslag, som fremsættes. Retssikkerhedsvinklen er ikke blot væsentlig for lovgivere og embedsmænd, men også for de journalister, som skal formidle handlingerne ud i samfundet. Advokatrådet vil arbejde med, at anklagemyndigheden, politi og forsvarsadvokater finder frem til fælles retningslinjer for, hvordan og måske særligt hvornår man kommunikerer med medier, og vi vil lave gratis, basale kurser for journalister i retssikkerhed. Vi vil arbejde for bedre uddannelse af såvel advokater som dommere i EU-retlige aspekter, og vi vil arbejde for, at de afgørelser, der træffes, gøres offentligt tilgængelige i en gratis database, og at der hos domstolene ansættes mediedommere, som kan forklare afgørelserne til presse og offentlighed. Vi mener, at retssystemet er en så væsentlig del af demokratiet, at de helt unge skal høre om det under deres uddannelse. Derfor vil vi gerne medvirke til at udvikle undervisningsprogrammer, der på en spændende og tidssvarende facon kan sætte de retssale, børn og unge kender fra udenlandske krimiserier, i et lidt mere realistisk/ dansk lys. Det er væsentligt, at børn og unge vokser op ikke alene med tillid til samfundet og retssystemet, men også med kendskab til det, herunder hvordan man kommer i kontakt med det for at få hjælp, hvis man får brug for det gennem livet. Vi håber på, at vores retssikkerhedsprogram, når det bliver udfoldet, vil medvirke til, at retssikkerheden vokser i alle grene af samfundet, så vi kan bevare og udvikle et frit, frodigt og fredeligt samfund ud fra en forståelse af, at retssikkerheden er en væsentlig del af fundamentet for et robust samfund. Et samfund, som kan modstå de angreb, der fra tid til anden kommer fra verden uden for Danmark eller fra personer, foreninger eller institutioner i Danmark, som ikke deler vores værdier om et retssamfund. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 03/09 5

6 I praksis ingen grænser for skattefri gaver Med en smule omtanke er der i praksis ingen grænser for, hvor meget De kan forære væk til Deres børn og børnebørn uden at betale afgift. Hvert år ved juletid skriver aviserne, at man kan give sine børn gaver for ca kr. uden at betale afgiften på 15%. Hvis man ønsker at give større beløb, vælger mange at give et arveforskud, hvor afgiften også er 15%. Men der er en tredje, overset mulighed. Topskat plus gaveafgift To ud af fem danskere betaler i dag topskat. Man må formode, at langt de fleste, der har økonomisk overskud til at give børnene pengegaver i lidt større målestok også har betalt topskat. Og hvis der ydes gaver udover kr. (2009) skal der betales yderligere 15% i gaveafgift. Men med lidt omtanke kan man sikre sine børn et ubegrænset beløb uden at betale afgift helt legalt. Trin 1: Rentefrit familielån kan blive skattefri gave Modellen er i al sin enkelhed, at man yder børnene et rentefrit familielån med tre udtrykkelige betingelser: 1. Det skal være et reelt gældsforhold, som oprettes via et gældsbrev, der underskrives af begge parter. 2. Lånet skal være et anfordringslån, dvs. at det skal kunne opsiges med 14 dages varsel, men lånet behøver ikke at indeholde nogen form for afdragsvilkår. 3. Lånet må ikke indeholde noget tilsagn af nogen art, der tilkendegiver, at långiver har påtænkt, at give afdragsfri gaver indtil lånet er tilbagebetalt. 6 ADVOKATEN nr 03/09

7 ANNONCE xxxxxx Der er ingen beløbsgrænse for lånet og børnene kan bruge pengene valgfrit til huskøb, almindeligt forbrug eller investering. Når disse tre krav er opfyldt, har man i eet hug bibragt børnene en rentefordel via det rentefri element, en øjeblikkelig likviditet samt afkastet eller nytteværdien af lånet. Et sådant lån er ikke belagt med nogen form for afgift og det skal ikke tinglyses eller stemples. Der er ingen beløbsgrænse for lånet og børnene kan bruge pengene valgfrit til huskøb, almindeligt forbrug eller investering. Kredsen man kan yde rentefri lån til, er bred. Det gælder både børn, børnebørn, oldebørn, forældre, søskende og samlever. Trin 2: Spontan gavmildhed Når lånet er ydet, står det herefter begge forældre frit for i løbet af året at forære hvert barn en gave på (2009) og dermed eftergive det oprindelige rentefri lån med to gange = kr. Man kan således hvis forældrenes gavmildhed fortsætter - eftergive et rentefrit lån på 1 mio. kr. i løbet af otte til ni år. Det er en meget effektiv måde at starte et arveforløb på - helt uden 15% afgift. Skulle man stå i den situation, at hele lånet ikke er tilbagebetalt inden barnet arver, er det kun den del af lånet, der ikke er afdraget, som belægges med 15% afgift. Det er med andre ord en win-win situation. Rentefri lån kan ydes hele året og er ikke afhængig af kalenderår, men man kan maksimalt eftergive de nævnte to gange kr. pr. barn og barnebarn pr. kalenderår. På nettet findes flere eksempler på, hvordan et rentefrit familielån udformes som et simpelt gældsbrev. SECOND OPINION? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultataflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk ADVOKATEN nr 03/09 7

8 aktuel information Legater til IBA-møde Yngre advokater (under 35 år), som ønsker at deltage i International Bar Associations (IBA) årsmøde i Madrid, kan igen søge om legater til dækning af udgifter i forbindelse med årsmødet. Selve årsmødet afholdes den oktober i Madrid. Legaterne dækker udgifter som f.eks. registreringsgebyr, rejseomkostninger, udgift til ophold og forplejning og gratis medlemskab af IBA. En ansøgning skal sendes til IBA senest d. 27. april. En omtale af IBAs seneste årsmøde kan findes i Advokaten 10/2008. Program, tilmelding og ansøgningsbetingelser kan findes på IBA's hjemmeside, Europæiske advokater foreslår EU-justitsministerium Når de nyvalgte EU-politikere efter 5. juni tager fat på arbejdet, bør der etableres et egentligt generaldirektorat for justits for EU. Det foreslår organisationen af europæiske advokatsamfund, CCBE, i et nyt manifest. De europæiske advokater med det danske medlem af Advokatrådet Anne Birgitte Gammeljord som formand foreslår desuden: at EU sikrer borgerne, at de fortsat trygt kan gå til en advokat og vide, at advokaten er deres fortrolige rådgiver. I dag er advokatens tavshedspligt under konstant pres, bl.a. i forbindelse med terror- og hvidvasklovgivningen. at EU nu indfører de processuelle minimumsbeskyttelsesregler for de sigtede og de tiltalte i straffesager, som har været drøftet i mere end 10 år, og herunder at der garanteres adgang til juridisk rådgivning både før og under processen, den fornødne oversættelses- og tolkebistand og orientering omkring hvilke rettigheder, den sigtede eller tiltalte har. at der sikres en bedre balance mellem de fundamentale frihedsrettigheder, som er af fundamental betydning for retsstaten, på den ene side og hensynet til varetagelsen af borgernes sikkerhed f.eks. i forbindelse med terrorbekæmpelse på den anden side. Manifestet fra de europæiske advokater kan findes på NYHEDER Fokus på krigsforbrydelser Udviklingen inden for humanitær folkeret har medført, at den internationale sammenslutning af advokatsamfund, IBA, nu opretter en komite for krigsforbrydelser. Komiteen henvender sig til advokater, som arbejder med, eller interesserer sig for, området. Der vil blive afholdt en årlig konference for specialister på området og komiteen vil lægge vægt på vidensdeling blandt medlemmerne. Læs mere på Rettelse I Advokaten nr. 2/2009 var der s. 47 en fejl i billedteksten om syns- og skønsmænd. Billedteksten som står helt for redaktionens egen regning burde have lydt: Vurderinger fra sagkyndige kan ikke bruges som bevis i en voldgiftssag. FÅ DAGENS RETS POLITISKE OVERBLIK Advokatsamfundet tilbyder nu alle advokater et hurtigt overblik over den nyeste retspolitiske debat. Det sker på forsiden af www. advokatsamfundet.dk, hvor en såkaldt news feed hver dag bringer de vigtigste nyheder fra dagspressen om retspolitik, retssikkerhed og forhold, som direkte har med advokathvervet at gøre. Newsfeeden opdateres på alle hverdage, og den er gratis at bruge. 8 ADVOKATEN nr 03/09

9 xxxxxx MAKinG STATeMenTS Hass/Berg A/S Gl. Køge Landevej 57 DK-2500 Valby Hass/Berg A/S Tlf: Søren Frichs Vej 42 F DK-8230 Åbyhøj ADVOKATEN nr 03/09 9

10 retsfølelse Af Christina Wex, journalist, Baghuset Ro i retten, tak! Nævninge, der griner upassende; en dommer, der opgiver at få ro i retten; en anklager, som slet ikke er til at forstå; tiltalte, som hyggesnakker, selv om de ikke må tale sammen er tonen i danske retssale simpelt hen blevet for jovial og dansk? Deniz Uzun er skoleelev, fodboldspiller og avisbud fra Glostrup, men har i dag taget en afløserrute på Amager sammen med sin bedste ven. De har arbejdet længe og holder pause på et gadehjørne for at spise pizza, siddende på deres avistrailers. Deniz lægger mærke til en sort bil med tre drenge i, som kører forbi dem et par gange. Pludselig kommer bilen tilbage, stopper et stykke ude på gaden, chaufføren ruller vinduet ned og siger: Nå, kan I godt lige at kigge? hvortil Deniz Uzun svarer, det er da jer, der kigger. De to andre drenge stiger ud, én bevæbnet med en kødhammer af træ, den anden med en fastelavnskølle. Ham med køllen går hen til Deniz Uzun og siger: Skal du have en med battet, dit perkersvin. Samtidig svinger han køllen, så den rammer Deniz bag venstre øre. Deniz vakler to-tre skridt og falder om. Han vender det hvide ud af øjnene og blodet strømmer fra næsen. De to drenge griner, og den ene siger: Vi skrider. Bilen kører væk. Inde i bilen siger chaufføren, den sad, den der. Og så er Deniz død. Jeg møder i retten med en forventning om, at der her, hvor regningen skal gøres op, vil herske en stemning af højtidelighed, af alvor af andægtighed. Næsten som i en kirke. Jeg har overværet retssager før, men endnu ingen drabssag. Det er dag 2 i sagen. På dag 1 har de tre anklagede afgivet forklaring, i dag er det så vidnernes tur. Der er 13 på listen. Der er næsten fuldt på tilhørerpladserne, men det lykkes mig at finde en stol. Moderen til to af de anklagede sidder på første række, som er tiltænkt de pårørende. Deniz Uzuns forældre ankommer og sætter sig også på første række, på de sidste ledige stole, lige ved siden af moderen til de to anklagede. Hun er hurtig til at opfatte det akavede i situationen og ser sig desperat om efter en anden plads. Jeg kan da ikke sidde ved siden af dem, siger hun henvendt til dem, hun kender. Jeg 10 ADVOKATEN nr 03/09

11 ADVOKATEN nr 03/09 11

12 retsfølelse tilbyder hende at bytte og kommer på den måde til at sidde ved siden af Deniz far, eller stedfar er det vist i virkeligheden, men efter den smerte, der står malet i hans ansigt, er man ikke i tvivl om, at han er tæt på afdøde. Jeg har lyst til at sige noget, række ham hånden, men jeg tør ikke. En journalist kommer ind og har en irriteret udveksling med protokolføreren. Hvad kan være dog være så vigtigt, netop her og netop nu? De tre drenge ankommer i håndjern, én ledsaget af politibetjente gennem fordøren, de to andre ledsaget af fængselsfunktionærer og fra rettens bagdør. De bliver sat ved siden af hver sin forsvarer på en lang række langs lokalets venstre væg. De hilser på deres forsvarere. Gad vide, hvor godt de kender hinanden. Jeg ser nysgerrigt på dem. De ligner børn. Små fortabte børn. Drabsmanden ser særligt lille ud, han kan højst være 160 cm høj. Deres øjne er udtryksløse. Er de bange? Er de intimiderede? Er de ligeglade? Det er umuligt at sige. UFORSTÅELIG ANKLAGER Dommere og nævninge ankommer. Alle rejser sig i respekt. Vidneafhøringerne går i gang. Først en række drenge, som er blevet overfaldet, tilsyneladende af de samme, ti dage før drabet, også med slag i hovedet og med efterfølgende besøg på skadestuen og mange sting til følge. De har tidligere udtalt sig til politiet om episoden. Nu kan de ingenting huske. Det er meget længe siden, siger de samstemmende. Det må man medgive dem, 10 måneder er lang tid i en 16-årigs liv, men så længe skal man altså vente, før selv en sag som denne, der er ligetil, kommer for retten. Absurd. Ingen af politirapporterne er blevet gennemlæst og underskrevet, og til det meste af det, der bliver læst op, svarer vidnerne, at det kan de ikke huske at have udtalt. Som en af dem siger: Jeg synes ikke, politiet skal blande sig. Anklagerens spørgsmål er lange og knudrede. Flere gange siger vidnerne, at de ikke forstår, hvad hun mener. Forsvarerne udfordrer på skift anklagerne i en duel på ord og paragraffer. Hvor meget af det handler mon om sagen, og hvor meget handler om et internt spil på intellekt? Der er en konstant trafik ind og ud ad døren til retslokalet. Protokolføreren suser frem og tilbage hele tiden. Folk banker på døren, kommer ind, bliver sendt ud igen, vender tilbage. Vidner, politifolk, journalister, tilhørere. Hvorfor mon man har fire politifolk inden for døren og ingen udenfor, så folk er nødt til at åbne døren, der larmer en del, træde ind i lokalet, påkalde sig tilhørernes og rettens opmærksomhed, for så at blive sendt ud igen, fordi der ikke er plads? Jeg håber, I har styr på jeres folk, så der ikke pludselig sidder vidner herinde, siger den meget sympatiske retsformand henvendt til anklageren. Jeg skal gøre mit bedste, svarer anklageren. Hvad hvis anklageren ikke har styr på sine folk, hvad betyder det så for sagen? I gården udenfor er en renovering af huset i gang, og larmen fra den udvendige elevator, der konstant kører op og ned, og bygningsaffald, der bliver smidt ned gennem et langt jernrør fra toppen af den høje bygning skaber en grotesk ramme om sagen og gør det jævnligt svært at høre, hvad der bliver sagt. TILTALTE SMÅSNAKKER Under en kort pause i retssagen, forlader dommere og nævninge lokalet. De tre drenge, der er under anklage, rejser sig også og søger sammen. De småsnakker og griner. Jeg undrer mig. Det virker malplaceret og krænkende at se dem grine. De står få meter fra den sørgende mor. Moderen til de to af dem beklager sig over, at politiet ikke vil lade hende snakke med sine sønner. Politiet siger: I virkeligheden må de heller ikke snakke med hinanden, det er kun, fordi vi er flinke, så længe de ikke snakker om sagen. Moderen brokker sig til en civilklædt dame, som åbenbart rangerer højere end de overvågende betjente. Nu får hun lov. Hun skynder sig hen til den ene og stryger ham over kinderne, spørger, om han har penge nok. Ved siden af sidder en knust mor, som aldrig kommer til at stryge sin søn over kinden igen. VRED NABO Vennen, der stod ved siden af Deniz Uzun, da slaget faldt, skal afgive forklaring. Der er tumult i venteværelset. Høje stemmer og banken på døren. Hans venner vil ind og lytte med, men der er ikke flere stole i retslokalet, og der må kun være det antal tilhørere, der er 12 ADVOKATEN nr 03/09

13 Deniz Özgür Uzun bisættes i Izmir, Tyrkiet. Uzun døde som følge af et overfald før påske sidste år i Polensgade på Amager. Han var ude for at omdele aviser, da han blev slået ned af tre unge, der kom kørende i en bil. (Foto: Carsten Snejbjerg/POLFOTO) stole til, så de bliver afvist. Anspændtheden lader sig med al tydelighed mærke i retslokalet, men ingen påtaler det. Larmen står i skærende kontrast til den alvorlige dreng i vidneskranken. Anklageren beder retten imødekomme drengens ønske om ikke at afgive forklaring med de anklagede siddende, så de kan se på ham imens. De bliver i stedet placeret bagerst i retslokalet. Her sidder de side om side og griner lidt til hinanden og til dem, de kender på tilhørerpladserne. Vennen afgiver forklaring. Hans far sidder ved siden af ham. Han er ubetinget det mest veltalende vidne, der denne dag sætter sig i vidneskranken. Her er ingen tøven, intet hukommelsestab. Man fornemmer, at han har ventet på at få lov til at fortælle sin historie netop her. Jeg tænker, at jeg håber, han stadig vil vælge at tro på det gode. På forreste række græder Deniz Uzuns mor og tørrer konstant øjnene med sit lommetørklæde. Faderen sidder som forstenet. Det er tydeligt, at netop denne forklaring tager hårdt på alle. Da vennen er færdig, går han forbi forældrene på sin vej ud af retslokalet og giver dem et kram. Hans mor og søster følger efter og gør det samme. Alle græder. Det er hjerteskærende. Sagen fortsætter med de vidner, som uforvarende er blevet vidne til noget, de aldrig vil glemme. En siger, hun ikke kunne tro, at det hun så, var virkelighed. En anden siger, hun var overrasket over, at Deniz ikke faldt med det samme efter det slag, der lød, som når man slår til en tennisbold. Ved siden af de nedbrudte forældre sidder en nabo, som har kørt dem til retten. Da en vidneafhøring er slut, griner nævningene højt. Næppe ad noget, der har med sagen at gøre, men latteren virker malplaceret. Naboen bliver vred og råber højt i retten: Ja, haha, hvor er det sjovt, det her, råber han. Det er et mord, det handler om, hvordan kan I grine? Jeg forstår ham. Min retsfølelse er også krænket af den afslappede, til tider nærmest hyggelige stemning i retslokalet. Af folk, der griner. Af larm og døre, der konstant går op og i. Af folk, der småsnakker under vidneafhøringer. Af betjente, der er flinke uden grund. Af det udtryk for mangel på respekt, som stemningen får. Hvis det var mit barn, der var blevet slået ihjel, ville jeg ikke kunne rumme det. Hvad er det udtryk for? En misforstået dansk afslappethed? Den samme afslappethed, som ikke har taget drengenes problemer alvorligt, og som ikke har fået sat en line i dem og hevet dem ind, da de begyndte at drive på afveje selv ikke da moderen bad om hjælp, fordi hun ikke selv magtede opgaven. Vi danskere hylder det uformelle, men er det her ikke netop med til at undergrave autoriteten og dermed respekten for systemet? Mordet har fået stor medieomtale i Tyrkiet, ikke mindst fordi det hele tiden har forlydt, at der var racistiske motiver bag. Der er da også en tyrkisk journalist til stede i retten, og han beklager sig til en meget ung dansk kollega over den afslappethed, som præger retssagen. Hun siger ingenting, trækker blot på skuldrene. Jeg tænker med gru på det portræt, han kan sende hjem af en rettergang i Danmark. I en pause går naboen også hen til betjentene og siger: Det kan ikke være rigtigt, at I lader dem stå og snakke sammen. Han bliver skubbet tilbage på sin plads med et autoritært, det skal du slet ikke blande dig i, du skal bare sætte dig ned. De griner og snakker med deres venner og drikker cola, fortsætter han, se på de stakkels forældre, de får ikke engang tilbudt et glas vand. Han har ret. Lige bag den grædende mor sidder et par repræsentanter for de sociale myndigheder. Også de snakker og griner i pausen. Lige ind i nakken på en kvinde, der har mistet alt. BETJENTE I VILDREDE Næste dag er der procedure. I en kort pause søger de anklagedes venner op til dem, og der bliver krammet, grinet og delt tyggegummi ud. Jeg spørger de to overvå- ADVOKATEN nr 03/09 13

14 retsfølelse gende betjente, om det virkelig er rigtigt, at de må stå og snakke sammen, og at det virker krænkende. De trækker lidt på den, svarer ikke, men stiller sig nu tæt på drengene, så de i det mindste kan høre, hvad der bliver snakket om. Den ene tager et papir op af lommen og læser, hvad der står, og pludselig bliver en af de tre trukket til side med en forklaring om, at de har ordre på, at han kun må tale med sin forsvarer. Selv repræsentanten fra de sociale myndigheder bliver afvist, da hun nærmer sig for at snakke. Hvad så med dagen før? Havde de glemt at kigge på papiret? SØD DRABSMAND Der er mange mennesker uden for byretten, da jeg ankommer på sagens dag 4 for at høre dommen, særligt mange af de anklagedes venner. De er nemme at genkende med deres barberede hoveder, hættetrøjer og meget store jeans. Og mange politifolk. Det rygtes, at man er bekymret for ballade, når dommen falder. Der er en sitrende spænding i luften. Om lidt får vi at vide, om det er lykkedes to af forsvarerne at få overbevist nævningene om, at deres klienter umuligt kunne forudse, at deres ven og bror ville slå Deniz Uzun ihjel, og at de derfor skal frikendes. For den sidste kan der ikke være så megen tvivl, for han har jo indrømmet, at det var ham, der slog. Selvom han altså kun havde til hensigt at ramme skulderen. Jeg bliver ved en tilfældighed lukket ind i retssalen som den første, sammen med den ene af de anklagede og hans ledsagende betjent. I 5-10 minutter er vi helt alene i det store rum, og han står lige ved siden af mig, tydeligt usikker. Jeg får ondt af ham og smiler forsigtigt til ham han smiler tilbage i et kort glimt. Han ser sød ud. Ville jeg tænke det samme, hvis det var ham, der havde svinget battet? Døren bliver åbnet, vennerne vælter ind. Der bliver krammet stort med gensidige, karakteristiske dunk i ryggen og glade gensynssmil. Flere gange lyder det: Jeg håber, du kommer ud. Den anklagede står inden for døren og tager imod, som var han vært ved en fest. Han får også lov til at gå rundt nede bagerst i retslokalet og småsnakke med de fremmødte venner, mens man venter på de to sidste, som hver dag ankommer sidst. Retslokalet er snart pakket, langs hele bagvæggen står de anklagedes venner, og fra anklagebænken smiler de tre ned til dem. Her er mange journalister i dag. En af dem har take away-kaffen med ind på første række. Just another day at the office. I dag må man åbenbart godt være her, selvom der ikke er stole nok til alle. Måske fordi det kun tager et kvarter at fælde dommen: alle tre kendes skyldige. Weekenden kan drengene så bruge på at spekulere over, hvor længe de mon skal sidde. Eller om de får så mild en straf, at de kan se frem til en snarlig løsladelse. De har jo allerede siddet varetægtsfængslet i 10 måneder. TRÆT DOMMER Mandag morgen skal hver side argumentere for den straf, de finder rimelig i forhold til både forbrydelsens karakter, deres medvirken og deres personlige forhold. Retslokalet er igen stuvende fuldt, og de fleste sendes skuffede ud igen, heriblandt mange af anklagedes venner samt et par af landsbytosserne, som skal underholdes. Jeg genkender den ene, som indigneret forsøger at overbevise en af forsvarerne om, at han skal hjælpe hende til at få en plads. Hun er mødt op til gravøl to gange i min egen familie med forskellige identiteter. I dag er hun fra Information. Skal de ikke ud, dem, der står der?, siger moderen til de to anklagede brødre og peger på fire tyrkiske drenge, som stadig står inden for døren. Det er første gang, Deniz Uzuns venner er til stede i retslokalet. Faderen til afdøde appellerer til en betjent og spørger, om det ikke er muligt at hente ekstra stole ind fra venteværelset, så de kan få plads. Betjenten indvilliger. Så vil vi også have fire ind, skræpper moderen op. Hun dysses ned af sine medbragte familiemedlemmer. Klogt. Retsmødet går i gang. På første række ringer en telefon i jakkelommen på en journalist. Den ringer længe, for han fumler for at finde den. Retsformanden, som ellers tidligere har givet en klar instruks om, at alle telefoner skal være slukket, og at hvis én ringer, så vil man blive bedt om at forlade retslokalet, siger med lidt træt stemme, at telefoner ikke må være tændt, og at man da også skal sige alting flere gange. Lidt efter ringer en af betjentenes telefon. Han rejser sig og forlader lokalet med den ringende telefon i hånden. Har politiet mon ikke vibrationssignal på deres mobiltelefoner? Der bliver læst op fra de mentalundersøgelser, der er blevet lavet på de tre anklagede, og vi hører om en barndom præget af svigt og alkoholmisbrug. Jeg undrer mig over, at chaufføren tilsyneladende ikke har nogen forældre på tilhørerpladserne. Tænk at være anklaget for så alvorlig en forbrydelse og så være helt alene. Hans forsvarer refererer til Dronningens nytårstale med de dumsmarte bemærkninger og mener, at hans klients kommentar om, at den sad, den der, blot var en af slagsen. Gad vide, hvad Dronningen ville sige til at blive brugt i et forsvar for en dreng, der står anklaget for vold med døden til følge? Konklusionen fra både anklager og forsvarer er den, at de alle tre har brug for en høj grad af personlig støtte fra ressourcestærke voksne og langvarig socialpædagogisk påvirkning. Hvis de får det, har de en chance for at komme på ret køl, vurderer man. 14 ADVOKATEN nr 03/09

15 Nu venter kun dommen. Den er klar tre timer senere. KRÆNKET RETSFØLELSE Drabsmanden får 4½ år. Broderen 3 år. Chaufføren 4 år. Jeg hører dommen udenfor, for der er ikke plads i salen, da jeg kommer tilbage til domsafsigelsen. Jeg ser derfor ikke de anklagedes ansigter, da de modtager den, men alle de journalister, der kommer strømmende ud fra retsbygningen for at levere nyheden live til diverse tv-kanaler og websites, rapporterer om en lille smule lettelse at spore og ellers ingenting. Det rapporteres også, at moderen til to af de anklagede ved oplæsningen spontant udbryder det skal vi ikke gøre en skid ved. Alligevel vælger de to at anke sagen, mens drabsmanden vælger at benytte sig af sine 14 dages betænkningstid. Hvad var det, vi håbede at se i deres ansigter? Tårer? Skam? En undskyldning? Kan man forvente det fra tre børn, som ifølge det, der blev fortalt i retssalen, netop har lært ikke at forholde sig til følelser og behov? Deniz Uzuns mor græder. Hun havde håbet på 7-8 år. De siger, at de tre gerne vil tage en uddannelse og have en fremtid. Hvad med min søn? Han ville også gerne have en uddannelse og en fremtid. Et menneskeliv er alt for billigt i Danmark, siger hun. Jeg ved ikke, hvor dyrt det skal være at tage et andet menneskes liv i virkeligheden er det jo en regning, der aldrig kan betales men jeg ved én ting: Vi skal vise ofrene og de pårørende mere respekt ved at kræve fuldkommen ro i retten, overholdelse af gældende regler for de anklagede og en passende alvor, uanset forbrydelsens karakter! OVERLAD DET TUNGE ARBEJDE TIL OS Løsning af alle dine praktiske opgaver under et tag Vores speciale er konkurshåndtering. Hos RSO tilbyder vi 1. Alarm & låseservice Omkodning og servicering af alarmer & udskiftning af låse. 2. Sikring & flytning Sikring og flytning af værdifulde eller udsatte aktiver. 3. Regnskabs håndtering Afhentning, opbevaring og bortskaffelse af regnskaber samt budservice. 4. Opbevaring & fremvisning Opbevaring af alle typer inventar, IT og maskiner, herunder mulighed for fremvisning. 5. Total rydning Total rydning af alt inventar og driftsmidler og efterfølgende opbevaring eller bortskaffelse samt slutrengøring. 6. Special opbevaring & afhentning Afhentning af biler, trailer, maskiner og andet xl-gods samt afhentning på tværs af landegrænser. 7. Fotoregistrering Professionelle salgsbilleder af bl.a. anlægsaktiver samt oversigtsbilleder i forbindelse med sikring og låseservice. vi er landsdækkende RSO Danmark tlf: ADVOKATEN nr 03/09 15

16 retsfølelse Af Jeppe Søndergaard, advokat, Ret & Råd 16 ADVOKATEN nr 03/09

17 DEBAT OM DEN KRÆNKEDE RETSFØLELSE Giver retssagen et dækkende billede af, hvordan en typisk straffesag kører i dag? Og er de forhold, som beskrives i reportagen i orden? Advokaten har bedt advokat Jeppe Søndergaard fra Advokatrådet om at kommentere denne reportage på de følgende sider. Kommentaren retter sig ikke mod den konkrete sag eller personerne impliceret i den konkrete sag. Der er ingen vurderinger af de involverede. Vi har udelukkende bedt Jeppe Søndergaard, som ikke kender Deniz-sagen i detaljer, om at dele sine erfaringer fra straffesager for på den måde at få en debat om retsledelse og retsfølelse. Sådan er dagligdagen Jeg forstår den undren, som en tilhører i Deniz-sagen oplever. Men sådan fungerer hverdagen i retssalene. Og oplevelsen kan være hård for de pårørende. Vi har i Danmark et vigtigt princip om, at tiltalte er uskyldig, indtil der er afsagt dom i sagen. Det princip medfører blandt andet, at der ikke kan laves særregler for pårørende til forurettede, så hvis de vælger at følge en retssag, bliver de uvægerligt konfronteret med de tiltalte, deres familie og venner. Dette kan være en barsk oplevelse, men det er et frit valg for de pågældende. Offentlighed i strafferetsplejen er meget vigtigt i et retssamfund, da det, der foregår i retssalen, gerne skulle kunne tåle dagens lys. Lukkede døre bør være absolut undtagelsen. Det medfører, at den arbejdsplads, hvor dommere, nævninge, retssekretærer, anklagere og forsvarere har deres daglige gang med tiltalte og vidner som gæsteoptrædere, bliver en skueplads, hvor tilhørere har vidt forskellige tilgange til sagen. Udgangspunktet er dog at skabe en retfærdig og fornuftig afgørelse og ikke særligt tækkes tilhørernes oplevelse af processen. GRIN GØR INGEN SKADE Er det så upassende, når nævninge og de tiltalte griner undervejs? Det er min generelle opfattelse, at et grin får processen til at være mere menneskelig. Hvis der virkelig er noget at grine ad, så får det alle deltagere til at slappe af, og dermed bliver det endelige resultat meget bedre, for ingen kan arbejde totalt anspændt fire dage i træk. Et lille smil eller et grin er sundt, hvis det ikke bruges hæmningsløst eller upassende. Jeg har ofte oplevet, at en pudsig bemærkning eller en fortalelse får en dommer til at grine lidt, og det har altid været gavnligt for forløbet. De fleste vidner og tiltalte møder i retten med en vis respekt og er lidt nervøse ved situationen. Et grin er med til at tø det hele lidt op. De efterfølgende forklaringer er mere ligefremme og brugelige til en fornuftig afgørelse. ADVOKATEN nr 03/09 17

18 retsfølelse Når de tiltalte griner, skal det ofte ses i den sammenhæng, at de som i denne sag har siddet varetægtsfængslet i ca. 10 måneder, og det er noget af et kulturchok at komme i en retssal efter så lang tids indespærring. Det kan nogle gange virke lidt upassende, men er en i øvrigt naturlig reaktion, som oftest ikke er en hån mod det passerede. Det kan også være en reaktion på det, som tiltalte har gjort, og en tagen afstand fra det, hvilket er et velkendt psykologisk fænomen. Det kan, og skal, dommeren ikke skride ind overfor. NEUTRALE SPØRGSMÅL Hvad så med vidner, som simpelt hen ikke forstår de spørgsmål, de bliver stillet? Jeg er enig i oplevelsen af, at det ofte volder problemer. Det skyldes først og fremmest, at spørgsmål skal stilles neutrale, og jo mere neutralt et spørgsmål er, jo sværere er det at svare på. Dernæst oplever jeg ofte, at vidner vægrer sig ved at svare på spørgsmål og ikke bryder sig om situationen. Jeg mener dog ikke, at det er et problem for retssagen, snarere tværtimod. De der skal dømme i sagen nævninge og dommere får de informationer, de skal have, og et vidnes vægring ved at svare på spørgsmål, er også en del af beviserne, som dommerne kan tillægge vægt. Det bliver i artiklen kritiseret, at der ikke var politifolk uden for lokalet til at skabe ro. Det har jeg det rigtig godt med. En sag skal ikke overdramatiseres af politiet, og politiet har som udgangspunkt ikke noget at gøre på gangen uden for retslokalet. En retsbetjent måske, men ikke politiet. Politiet har ingen arbejdsopgaver uden for retslokalet, medmindre den konkrete sag skulle give anledning til det, og jeg oplever i dagligdagen ingen problemer ved, at der ikke er politi uden for retslokalet. EN FORSVARERS LOD Hvad så med de tiltalte, som pludselig får lov at snakke sammen? Ja, det afgør politiet alene. Når man har været varetægtsfænglet flere måneder, og venner møder hinanden, så er der en trang til at tale sammen. Det er en helt naturlig reaktion på varetægtsfængslingen, som ikke bør forhindres mere end højst nødvendigt. Det er jo mennesker, vi har med at gøre. Oftest skrider politiet ikke ind, for det kan ikke ødelægge sagen, og så må de tiltalte tale frit. Udenforstående skal absolut blande sig udenom, da de ikke kender anklagerens beviser og bevisvurderinger og derfor ikke har nogen mulighed for at skønne over behovet for at mindske kontakten mellem de tiltalte. I artiklen bliver forsvarerens procedure beskrevet som dumsmart. En forsvarers opgave er at være talerør for tiltalte og sige det, som man selv ville have sagt, hvis man var kommet i den konkrete situation. Det indebærer, at forsvareren har en meget fri ret til at procedere sagen og derfor kan komme meget vidt omkring. Det er efter min opfattelse urimeligt, at kalde en seriøs forsvarers bemærkning for dumsmart, blot fordi sympatien er forankret hos forurettede. Den tiltalte skal have et godt forsvar, og herefter må dommerne dømme i sagen. Det er, hvad jeg forstår ved retsfølelse og et retssamfund. Generelt er det min opfattelse, at danske dommere har en god retsledelse, hvor der ikke bliver grebet ind over for mindre, ubetydelige forseelser. Dommerne har jo nok at se til med at diktere, følge med i bilag, vejlede vidner og tiltalte, vidnegodtgørelse, anholdelse af udeblevne vidner, styre forsvarer og anklager ved uenighed i processen, praktiske gøremål som at sørge for udluftning i lokalet og meget mere. En meget streng retsledelse, vil de fleste nok have sig frabedt, da det ikke tjener det formål at nå et godt og rimeligt resultat/dom. Så må tilhørere lide den tort, at det kan være belastende at overvære en straffesag. Jeppe Søndergaard Advokat (H), 51 år. Har behandlet straffesager siden 1984, beskikket forsvarer siden 1993, er medlem af bestyrelsen i Foreningen af Beskikkede Advokater samt medlem af Advokatrådet. 18 ADVOKATEN nr 03/09

19 Kriseydelser I SAmArBejDe med KlIeNTeNS ADvoKAT Omstruktureringer/besparelser Indtjeningen er presset i mange virksomheder. mange foretager derfor omstruktureringer og besparelser. CorpNordic tilbyder i den forbindelse at overtage alle opgaver indenfor økonomi, lønadministration og betaling. medarbejdere kan eventuelt også overtages. Kontakt Henrik Damm Krogh på /- Vågeblusdrift mange virksomheder skruer ned for aktivitetsniveauet mens de venter på bedre tider. CorpNordic tilbyder i den forbindelse at overtage den fulde selskabsledelse og administration, herunder at stille adresse og eventuelt direktør/bestyrelsesmedlemmer til rådighed. Kontakt Poul Lund Christensen på /- Konkursøkonomi I forbindelse med konkurser og nødlidende virksomheder tilbyder CorpNordic at bistå med den økonomiske opgørelse og administration, samt ad hoc opgaver i samarbejde med kurator og klientens rådgivere. Kontakt Helle Behrndtz Jensen på /- Parkering af aktiver Banker og andre kreditorer som overtager aktiver fra kunder/låntagere/debitorer, tilbydes bistand med det formelle ejerskab af aktivet. CorpNordic kan f.eks. overtage det formelle ejerskab til aktivet, hvorved det kan komme off balance. Kontakt Bertil Wogensen på /- CorpNordic Denmark A/S Dampfaergevej 3, Copenhagen Denmark Tel Fax CorpNordic Sweden AB Drottninggatan Stockholm Sweden Tel Fax K/s er & investeringsprojekter Faldende aktivpriser og vanskelige refinansieringsmuligheder skaber problemer for mange K/S er og investeringsprojekter. CorpNordic tilbyder at medvirke til at finde den for investorerne bedst mulige løsning, samt at stå for en uafhængig, omkostningseffektiv og gennemskuelig administration. Kontakt Søren Søgaard på /- Praktisk problemløsning Kontoret i København har igennem 10 år bistået klienter med styring og administration af aktiver over hele verden. CorpNordic har derfor professionelle kontakter og praktisk erfaring som kan bruges til global problemløsning. Kontakt Jesper Holm Nielsen på /- Yderligere oplysninger og uforpligtende tilbud indenfor få timer ved henvendelse til kontaktpersonen ovenfor eller på / CorpNordic Gruppen har 50 ansatte i København og Stockholm og ejes af 6 ledende medarbejdere. CorpNordic yder ikke rådgivning og løser derfor altid opgaverne i samarbejde med klintens advokat og/eller revisor. ADVOKATEN nr 03/09 19

20 Fokus på samfun driver retsudvikl csr Af Charlotte Hedegaard, advokat, Kromann Reumert foto: Henning Hjorth Rådgivning om korruption, arbejdsmiljø og klima kan være med til at understøtte en rets udvikling. Samfundsansvar er højt på den internationale dagsorden, og den danske regering vil styrke og støtte, at danske virksomheder arbejder aktivt med samfundsansvar, og dermed bidrager til at forbedre vilkårene i de lande, som de handler med og/eller har etableret sig i. Ved forretningsdrevet samfundsansvar menes, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet miljø og klimamæssige forhold, antikorruption, sociale vilkår og arbejdsforhold og at fremme overholdelsen af menneskerettigheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter. SUR PLIGT ELLER SAMFUNDSSIND Der er indført ny lovgivning omkring rapportering af virksomheders samfundsansvar fra januar Hvorvidt en virksomhed rent faktisk vælger at implementere CSR i sin kerneforretning, og i hvilket omfang, er stadig frivilligt. For mange virksomheder er det imidlertid ikke lovgivningen alene, der driver virksomhedernes sociale engagement. 20 ADVOKATEN nr 03/09

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten Opgaver til grundskolen Vi besøger retten udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på 21757581 Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere