MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar"

Transkript

1 RETSFØLELSE ER DISCIPLINEN I RETSSALENE FOR DANSK? NYHED OMFATTENDE PROGRAM FOR RETSSIKKERHED VÅBEN EKSPERT-ERKLÆRINGER TRODS PROTESTER ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET MED ØJE FOR NATUREN Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

2 Indhold Advokaten 88. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og konsulterende seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Anne Pindborg, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe RO I RETTEN, TAK! SIDE 10 SAMFUNDSANSVAR DRIVER RETSUDVIKLINGEN SIDE 20 Myten om FAMILIEADVOKATER SIDE 26 Retspolitik KRITIK AF FRI PROCES RAMMER ADVOKATER SIDE 30 SPRÆNGFYLDT AF RETSSIKKERHED SIDE 32 OFFER OG GERNINGSMAND MØDES SIDE 34 EU-LANDE VIL BEKÆMPE RACISME SIDE 36 Fagligt NYE BØGER SIDE 38 NYT VÅBEN I RETSSAGER SIDE 40 SAGENS OMKOSTNINGER SIDE 42 STANDARDTEKSTER FOR BOLIGKØB SIDE 46 nyt om navne SIDE 50 Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 03/09

3 Hold bolden i spil Vi oplever alle sammen øgede krav til optimering og effektivisering netop nu. EG A/S leverer rådgivning og it-løsninger med fokus på branchens og din virksomheds behov, således at dine arbejdsdage bliver lettere og mere effektive. Vi kalder det Adding value to business. Besøg vores site eller ring til Lotte Juul på tlf og aftal et møde. Så viser vi dig, hvad Adding value to business betyder for din virksomhed. EG EG advokat ADVOKATEN nr 03/09 3

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX Papirnusser eller webstrateg? For at imødekomme kravene fra en hurtigt voksende webgeneration af både forbrugere og virksomheder må advokatfirmaer udvikle og gøre deres services mere tilgængelige. I takt med øget digitalisering, elektronisk tinglysning, online inkasso og konkurrenters indtrængen på juridiske områder er behovet for nytænkning og nye arbejdsprocesser essentielt. Kontakt Second Opinion og hør hvordan vi omsætter tanke til handling for innovative advokatvirksomheder eller læs mere på om de løsninger, som vi har udviklet til bl.a. SIRIUS Advokater, FOCUS ADVOKATER, Forum Advokater og andre virksomheder med fokus på interaktive og automatiserede serviceydelser. Du kan samtidig få gennemgået vores øvrige løsninger hør bl.a. mere om: Intranet og kundeekstranet Bestyrelsesfora m. digital signatur Videndeling og dokumenthåndtering Microsoft Live Meeting med sagsgennemgang Processtyring og elektronisk tinglysning Rådgivernetværk på Online-inkasso og andre webservices Øget tilgængelighed og effektiv kommunikation Tilslut dig 2op Online Services - fremtidens kommunikation og videndeling samlet ét sted 4 ADVOKATEN nr 03/09 CONNECTING KNOWLEDGE Second Opinion A/S Københavnsvej Roskilde Tel

5 leder Forårsrengøring Foråret er tiden til hovedrengøring på kontor, i hus og have, så resterne af vinterens rod og nullermænd kan komme af vejen, for at vi veloplagte kan modtage vårens milde og lune brise. Vi har været i en tung og mørk tid med finanskrise, økonomisk krise, bandekrige, bekæmpelse af terror og andre ydre forhold, som har fået mismodet til at vokse. I Advokatsamfundet har vi forberedt forårsrengøringen ved at finde retssikkerhedsstøvsugeren frem det redskab, vi bruger, når vi skal fjerne det snavs, som forhindrer retssikkerhedens perler i at lyse klart i vort samfund og i det større europæiske samfund, vi er en del af. Fokus har været så meget på sikkerhed, personlig, økonomisk og national, at retssikkerheden er skubbet i baggrunden. Der kommer en mærkelig uro og utilpashed i samfundsdebatten nu må vi kæmpe retssikkerheden tilbage, så vi alle, såvel den enkelte borger som samfundet, kan stå på sikker grund igen. Advokatrådet har i dette forår udarbejdet et nyt retssikkerhedsprogram, som dækker væsentlige samfundsområder. Vi etablerer et Center for Lov og Ret med et bredt udvalg af de væsentligste aktører på retsområdet for at sætte skub i debatten om retssikkerhed og holde fokus på debatten. Samtale fremmer forståelsen og den forståelse, der kommer ud af samtalen, vil blive kommunikeret til gavn for den politiske debat og forhåbentlig derved også de politiske løsninger, der skal søges på de retspolitiske problemer i samfundet. Eller tag et andet fokuspunkt i vores nye program kvaliteten af nye love og regler. Når der i dag fremsættes et lovforslag, vil det være forsynet med bemærkninger om, hvilke administrative virkninger loven vil have, og hvilke miljømæssige og EU-retlige konsekvenser lovforslaget har. Det burde være unødvendigt, som slutningen på ethvert lovforslag, at have en bemærkning om, hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser man har gjort sig ved lovforslagets fremsættelse man måtte jo tro, at det at udfærdige et lovforslag i sig selv er et udtryk for retssikkerhed, men sådan forholder det sig ikke. Der skal simpelthen sættes flere juridiske ressourcer ind på at sikre, at retssikkerhedsvinklen er tænkt med ved hvert eneste lovforslag, som fremsættes. Retssikkerhedsvinklen er ikke blot væsentlig for lovgivere og embedsmænd, men også for de journalister, som skal formidle handlingerne ud i samfundet. Advokatrådet vil arbejde med, at anklagemyndigheden, politi og forsvarsadvokater finder frem til fælles retningslinjer for, hvordan og måske særligt hvornår man kommunikerer med medier, og vi vil lave gratis, basale kurser for journalister i retssikkerhed. Vi vil arbejde for bedre uddannelse af såvel advokater som dommere i EU-retlige aspekter, og vi vil arbejde for, at de afgørelser, der træffes, gøres offentligt tilgængelige i en gratis database, og at der hos domstolene ansættes mediedommere, som kan forklare afgørelserne til presse og offentlighed. Vi mener, at retssystemet er en så væsentlig del af demokratiet, at de helt unge skal høre om det under deres uddannelse. Derfor vil vi gerne medvirke til at udvikle undervisningsprogrammer, der på en spændende og tidssvarende facon kan sætte de retssale, børn og unge kender fra udenlandske krimiserier, i et lidt mere realistisk/ dansk lys. Det er væsentligt, at børn og unge vokser op ikke alene med tillid til samfundet og retssystemet, men også med kendskab til det, herunder hvordan man kommer i kontakt med det for at få hjælp, hvis man får brug for det gennem livet. Vi håber på, at vores retssikkerhedsprogram, når det bliver udfoldet, vil medvirke til, at retssikkerheden vokser i alle grene af samfundet, så vi kan bevare og udvikle et frit, frodigt og fredeligt samfund ud fra en forståelse af, at retssikkerheden er en væsentlig del af fundamentet for et robust samfund. Et samfund, som kan modstå de angreb, der fra tid til anden kommer fra verden uden for Danmark eller fra personer, foreninger eller institutioner i Danmark, som ikke deler vores værdier om et retssamfund. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 03/09 5

6 I praksis ingen grænser for skattefri gaver Med en smule omtanke er der i praksis ingen grænser for, hvor meget De kan forære væk til Deres børn og børnebørn uden at betale afgift. Hvert år ved juletid skriver aviserne, at man kan give sine børn gaver for ca kr. uden at betale afgiften på 15%. Hvis man ønsker at give større beløb, vælger mange at give et arveforskud, hvor afgiften også er 15%. Men der er en tredje, overset mulighed. Topskat plus gaveafgift To ud af fem danskere betaler i dag topskat. Man må formode, at langt de fleste, der har økonomisk overskud til at give børnene pengegaver i lidt større målestok også har betalt topskat. Og hvis der ydes gaver udover kr. (2009) skal der betales yderligere 15% i gaveafgift. Men med lidt omtanke kan man sikre sine børn et ubegrænset beløb uden at betale afgift helt legalt. Trin 1: Rentefrit familielån kan blive skattefri gave Modellen er i al sin enkelhed, at man yder børnene et rentefrit familielån med tre udtrykkelige betingelser: 1. Det skal være et reelt gældsforhold, som oprettes via et gældsbrev, der underskrives af begge parter. 2. Lånet skal være et anfordringslån, dvs. at det skal kunne opsiges med 14 dages varsel, men lånet behøver ikke at indeholde nogen form for afdragsvilkår. 3. Lånet må ikke indeholde noget tilsagn af nogen art, der tilkendegiver, at långiver har påtænkt, at give afdragsfri gaver indtil lånet er tilbagebetalt. 6 ADVOKATEN nr 03/09

7 ANNONCE xxxxxx Der er ingen beløbsgrænse for lånet og børnene kan bruge pengene valgfrit til huskøb, almindeligt forbrug eller investering. Når disse tre krav er opfyldt, har man i eet hug bibragt børnene en rentefordel via det rentefri element, en øjeblikkelig likviditet samt afkastet eller nytteværdien af lånet. Et sådant lån er ikke belagt med nogen form for afgift og det skal ikke tinglyses eller stemples. Der er ingen beløbsgrænse for lånet og børnene kan bruge pengene valgfrit til huskøb, almindeligt forbrug eller investering. Kredsen man kan yde rentefri lån til, er bred. Det gælder både børn, børnebørn, oldebørn, forældre, søskende og samlever. Trin 2: Spontan gavmildhed Når lånet er ydet, står det herefter begge forældre frit for i løbet af året at forære hvert barn en gave på (2009) og dermed eftergive det oprindelige rentefri lån med to gange = kr. Man kan således hvis forældrenes gavmildhed fortsætter - eftergive et rentefrit lån på 1 mio. kr. i løbet af otte til ni år. Det er en meget effektiv måde at starte et arveforløb på - helt uden 15% afgift. Skulle man stå i den situation, at hele lånet ikke er tilbagebetalt inden barnet arver, er det kun den del af lånet, der ikke er afdraget, som belægges med 15% afgift. Det er med andre ord en win-win situation. Rentefri lån kan ydes hele året og er ikke afhængig af kalenderår, men man kan maksimalt eftergive de nævnte to gange kr. pr. barn og barnebarn pr. kalenderår. På nettet findes flere eksempler på, hvordan et rentefrit familielån udformes som et simpelt gældsbrev. SECOND OPINION? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultataflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk ADVOKATEN nr 03/09 7

8 aktuel information Legater til IBA-møde Yngre advokater (under 35 år), som ønsker at deltage i International Bar Associations (IBA) årsmøde i Madrid, kan igen søge om legater til dækning af udgifter i forbindelse med årsmødet. Selve årsmødet afholdes den oktober i Madrid. Legaterne dækker udgifter som f.eks. registreringsgebyr, rejseomkostninger, udgift til ophold og forplejning og gratis medlemskab af IBA. En ansøgning skal sendes til IBA senest d. 27. april. En omtale af IBAs seneste årsmøde kan findes i Advokaten 10/2008. Program, tilmelding og ansøgningsbetingelser kan findes på IBA's hjemmeside, Europæiske advokater foreslår EU-justitsministerium Når de nyvalgte EU-politikere efter 5. juni tager fat på arbejdet, bør der etableres et egentligt generaldirektorat for justits for EU. Det foreslår organisationen af europæiske advokatsamfund, CCBE, i et nyt manifest. De europæiske advokater med det danske medlem af Advokatrådet Anne Birgitte Gammeljord som formand foreslår desuden: at EU sikrer borgerne, at de fortsat trygt kan gå til en advokat og vide, at advokaten er deres fortrolige rådgiver. I dag er advokatens tavshedspligt under konstant pres, bl.a. i forbindelse med terror- og hvidvasklovgivningen. at EU nu indfører de processuelle minimumsbeskyttelsesregler for de sigtede og de tiltalte i straffesager, som har været drøftet i mere end 10 år, og herunder at der garanteres adgang til juridisk rådgivning både før og under processen, den fornødne oversættelses- og tolkebistand og orientering omkring hvilke rettigheder, den sigtede eller tiltalte har. at der sikres en bedre balance mellem de fundamentale frihedsrettigheder, som er af fundamental betydning for retsstaten, på den ene side og hensynet til varetagelsen af borgernes sikkerhed f.eks. i forbindelse med terrorbekæmpelse på den anden side. Manifestet fra de europæiske advokater kan findes på NYHEDER Fokus på krigsforbrydelser Udviklingen inden for humanitær folkeret har medført, at den internationale sammenslutning af advokatsamfund, IBA, nu opretter en komite for krigsforbrydelser. Komiteen henvender sig til advokater, som arbejder med, eller interesserer sig for, området. Der vil blive afholdt en årlig konference for specialister på området og komiteen vil lægge vægt på vidensdeling blandt medlemmerne. Læs mere på Rettelse I Advokaten nr. 2/2009 var der s. 47 en fejl i billedteksten om syns- og skønsmænd. Billedteksten som står helt for redaktionens egen regning burde have lydt: Vurderinger fra sagkyndige kan ikke bruges som bevis i en voldgiftssag. FÅ DAGENS RETS POLITISKE OVERBLIK Advokatsamfundet tilbyder nu alle advokater et hurtigt overblik over den nyeste retspolitiske debat. Det sker på forsiden af www. advokatsamfundet.dk, hvor en såkaldt news feed hver dag bringer de vigtigste nyheder fra dagspressen om retspolitik, retssikkerhed og forhold, som direkte har med advokathvervet at gøre. Newsfeeden opdateres på alle hverdage, og den er gratis at bruge. 8 ADVOKATEN nr 03/09

9 xxxxxx MAKinG STATeMenTS Hass/Berg A/S Gl. Køge Landevej 57 DK-2500 Valby Hass/Berg A/S Tlf: Søren Frichs Vej 42 F DK-8230 Åbyhøj ADVOKATEN nr 03/09 9

10 retsfølelse Af Christina Wex, journalist, Baghuset Ro i retten, tak! Nævninge, der griner upassende; en dommer, der opgiver at få ro i retten; en anklager, som slet ikke er til at forstå; tiltalte, som hyggesnakker, selv om de ikke må tale sammen er tonen i danske retssale simpelt hen blevet for jovial og dansk? Deniz Uzun er skoleelev, fodboldspiller og avisbud fra Glostrup, men har i dag taget en afløserrute på Amager sammen med sin bedste ven. De har arbejdet længe og holder pause på et gadehjørne for at spise pizza, siddende på deres avistrailers. Deniz lægger mærke til en sort bil med tre drenge i, som kører forbi dem et par gange. Pludselig kommer bilen tilbage, stopper et stykke ude på gaden, chaufføren ruller vinduet ned og siger: Nå, kan I godt lige at kigge? hvortil Deniz Uzun svarer, det er da jer, der kigger. De to andre drenge stiger ud, én bevæbnet med en kødhammer af træ, den anden med en fastelavnskølle. Ham med køllen går hen til Deniz Uzun og siger: Skal du have en med battet, dit perkersvin. Samtidig svinger han køllen, så den rammer Deniz bag venstre øre. Deniz vakler to-tre skridt og falder om. Han vender det hvide ud af øjnene og blodet strømmer fra næsen. De to drenge griner, og den ene siger: Vi skrider. Bilen kører væk. Inde i bilen siger chaufføren, den sad, den der. Og så er Deniz død. Jeg møder i retten med en forventning om, at der her, hvor regningen skal gøres op, vil herske en stemning af højtidelighed, af alvor af andægtighed. Næsten som i en kirke. Jeg har overværet retssager før, men endnu ingen drabssag. Det er dag 2 i sagen. På dag 1 har de tre anklagede afgivet forklaring, i dag er det så vidnernes tur. Der er 13 på listen. Der er næsten fuldt på tilhørerpladserne, men det lykkes mig at finde en stol. Moderen til to af de anklagede sidder på første række, som er tiltænkt de pårørende. Deniz Uzuns forældre ankommer og sætter sig også på første række, på de sidste ledige stole, lige ved siden af moderen til de to anklagede. Hun er hurtig til at opfatte det akavede i situationen og ser sig desperat om efter en anden plads. Jeg kan da ikke sidde ved siden af dem, siger hun henvendt til dem, hun kender. Jeg 10 ADVOKATEN nr 03/09

11 ADVOKATEN nr 03/09 11

12 retsfølelse tilbyder hende at bytte og kommer på den måde til at sidde ved siden af Deniz far, eller stedfar er det vist i virkeligheden, men efter den smerte, der står malet i hans ansigt, er man ikke i tvivl om, at han er tæt på afdøde. Jeg har lyst til at sige noget, række ham hånden, men jeg tør ikke. En journalist kommer ind og har en irriteret udveksling med protokolføreren. Hvad kan være dog være så vigtigt, netop her og netop nu? De tre drenge ankommer i håndjern, én ledsaget af politibetjente gennem fordøren, de to andre ledsaget af fængselsfunktionærer og fra rettens bagdør. De bliver sat ved siden af hver sin forsvarer på en lang række langs lokalets venstre væg. De hilser på deres forsvarere. Gad vide, hvor godt de kender hinanden. Jeg ser nysgerrigt på dem. De ligner børn. Små fortabte børn. Drabsmanden ser særligt lille ud, han kan højst være 160 cm høj. Deres øjne er udtryksløse. Er de bange? Er de intimiderede? Er de ligeglade? Det er umuligt at sige. UFORSTÅELIG ANKLAGER Dommere og nævninge ankommer. Alle rejser sig i respekt. Vidneafhøringerne går i gang. Først en række drenge, som er blevet overfaldet, tilsyneladende af de samme, ti dage før drabet, også med slag i hovedet og med efterfølgende besøg på skadestuen og mange sting til følge. De har tidligere udtalt sig til politiet om episoden. Nu kan de ingenting huske. Det er meget længe siden, siger de samstemmende. Det må man medgive dem, 10 måneder er lang tid i en 16-årigs liv, men så længe skal man altså vente, før selv en sag som denne, der er ligetil, kommer for retten. Absurd. Ingen af politirapporterne er blevet gennemlæst og underskrevet, og til det meste af det, der bliver læst op, svarer vidnerne, at det kan de ikke huske at have udtalt. Som en af dem siger: Jeg synes ikke, politiet skal blande sig. Anklagerens spørgsmål er lange og knudrede. Flere gange siger vidnerne, at de ikke forstår, hvad hun mener. Forsvarerne udfordrer på skift anklagerne i en duel på ord og paragraffer. Hvor meget af det handler mon om sagen, og hvor meget handler om et internt spil på intellekt? Der er en konstant trafik ind og ud ad døren til retslokalet. Protokolføreren suser frem og tilbage hele tiden. Folk banker på døren, kommer ind, bliver sendt ud igen, vender tilbage. Vidner, politifolk, journalister, tilhørere. Hvorfor mon man har fire politifolk inden for døren og ingen udenfor, så folk er nødt til at åbne døren, der larmer en del, træde ind i lokalet, påkalde sig tilhørernes og rettens opmærksomhed, for så at blive sendt ud igen, fordi der ikke er plads? Jeg håber, I har styr på jeres folk, så der ikke pludselig sidder vidner herinde, siger den meget sympatiske retsformand henvendt til anklageren. Jeg skal gøre mit bedste, svarer anklageren. Hvad hvis anklageren ikke har styr på sine folk, hvad betyder det så for sagen? I gården udenfor er en renovering af huset i gang, og larmen fra den udvendige elevator, der konstant kører op og ned, og bygningsaffald, der bliver smidt ned gennem et langt jernrør fra toppen af den høje bygning skaber en grotesk ramme om sagen og gør det jævnligt svært at høre, hvad der bliver sagt. TILTALTE SMÅSNAKKER Under en kort pause i retssagen, forlader dommere og nævninge lokalet. De tre drenge, der er under anklage, rejser sig også og søger sammen. De småsnakker og griner. Jeg undrer mig. Det virker malplaceret og krænkende at se dem grine. De står få meter fra den sørgende mor. Moderen til de to af dem beklager sig over, at politiet ikke vil lade hende snakke med sine sønner. Politiet siger: I virkeligheden må de heller ikke snakke med hinanden, det er kun, fordi vi er flinke, så længe de ikke snakker om sagen. Moderen brokker sig til en civilklædt dame, som åbenbart rangerer højere end de overvågende betjente. Nu får hun lov. Hun skynder sig hen til den ene og stryger ham over kinderne, spørger, om han har penge nok. Ved siden af sidder en knust mor, som aldrig kommer til at stryge sin søn over kinden igen. VRED NABO Vennen, der stod ved siden af Deniz Uzun, da slaget faldt, skal afgive forklaring. Der er tumult i venteværelset. Høje stemmer og banken på døren. Hans venner vil ind og lytte med, men der er ikke flere stole i retslokalet, og der må kun være det antal tilhørere, der er 12 ADVOKATEN nr 03/09

13 Deniz Özgür Uzun bisættes i Izmir, Tyrkiet. Uzun døde som følge af et overfald før påske sidste år i Polensgade på Amager. Han var ude for at omdele aviser, da han blev slået ned af tre unge, der kom kørende i en bil. (Foto: Carsten Snejbjerg/POLFOTO) stole til, så de bliver afvist. Anspændtheden lader sig med al tydelighed mærke i retslokalet, men ingen påtaler det. Larmen står i skærende kontrast til den alvorlige dreng i vidneskranken. Anklageren beder retten imødekomme drengens ønske om ikke at afgive forklaring med de anklagede siddende, så de kan se på ham imens. De bliver i stedet placeret bagerst i retslokalet. Her sidder de side om side og griner lidt til hinanden og til dem, de kender på tilhørerpladserne. Vennen afgiver forklaring. Hans far sidder ved siden af ham. Han er ubetinget det mest veltalende vidne, der denne dag sætter sig i vidneskranken. Her er ingen tøven, intet hukommelsestab. Man fornemmer, at han har ventet på at få lov til at fortælle sin historie netop her. Jeg tænker, at jeg håber, han stadig vil vælge at tro på det gode. På forreste række græder Deniz Uzuns mor og tørrer konstant øjnene med sit lommetørklæde. Faderen sidder som forstenet. Det er tydeligt, at netop denne forklaring tager hårdt på alle. Da vennen er færdig, går han forbi forældrene på sin vej ud af retslokalet og giver dem et kram. Hans mor og søster følger efter og gør det samme. Alle græder. Det er hjerteskærende. Sagen fortsætter med de vidner, som uforvarende er blevet vidne til noget, de aldrig vil glemme. En siger, hun ikke kunne tro, at det hun så, var virkelighed. En anden siger, hun var overrasket over, at Deniz ikke faldt med det samme efter det slag, der lød, som når man slår til en tennisbold. Ved siden af de nedbrudte forældre sidder en nabo, som har kørt dem til retten. Da en vidneafhøring er slut, griner nævningene højt. Næppe ad noget, der har med sagen at gøre, men latteren virker malplaceret. Naboen bliver vred og råber højt i retten: Ja, haha, hvor er det sjovt, det her, råber han. Det er et mord, det handler om, hvordan kan I grine? Jeg forstår ham. Min retsfølelse er også krænket af den afslappede, til tider nærmest hyggelige stemning i retslokalet. Af folk, der griner. Af larm og døre, der konstant går op og i. Af folk, der småsnakker under vidneafhøringer. Af betjente, der er flinke uden grund. Af det udtryk for mangel på respekt, som stemningen får. Hvis det var mit barn, der var blevet slået ihjel, ville jeg ikke kunne rumme det. Hvad er det udtryk for? En misforstået dansk afslappethed? Den samme afslappethed, som ikke har taget drengenes problemer alvorligt, og som ikke har fået sat en line i dem og hevet dem ind, da de begyndte at drive på afveje selv ikke da moderen bad om hjælp, fordi hun ikke selv magtede opgaven. Vi danskere hylder det uformelle, men er det her ikke netop med til at undergrave autoriteten og dermed respekten for systemet? Mordet har fået stor medieomtale i Tyrkiet, ikke mindst fordi det hele tiden har forlydt, at der var racistiske motiver bag. Der er da også en tyrkisk journalist til stede i retten, og han beklager sig til en meget ung dansk kollega over den afslappethed, som præger retssagen. Hun siger ingenting, trækker blot på skuldrene. Jeg tænker med gru på det portræt, han kan sende hjem af en rettergang i Danmark. I en pause går naboen også hen til betjentene og siger: Det kan ikke være rigtigt, at I lader dem stå og snakke sammen. Han bliver skubbet tilbage på sin plads med et autoritært, det skal du slet ikke blande dig i, du skal bare sætte dig ned. De griner og snakker med deres venner og drikker cola, fortsætter han, se på de stakkels forældre, de får ikke engang tilbudt et glas vand. Han har ret. Lige bag den grædende mor sidder et par repræsentanter for de sociale myndigheder. Også de snakker og griner i pausen. Lige ind i nakken på en kvinde, der har mistet alt. BETJENTE I VILDREDE Næste dag er der procedure. I en kort pause søger de anklagedes venner op til dem, og der bliver krammet, grinet og delt tyggegummi ud. Jeg spørger de to overvå- ADVOKATEN nr 03/09 13

14 retsfølelse gende betjente, om det virkelig er rigtigt, at de må stå og snakke sammen, og at det virker krænkende. De trækker lidt på den, svarer ikke, men stiller sig nu tæt på drengene, så de i det mindste kan høre, hvad der bliver snakket om. Den ene tager et papir op af lommen og læser, hvad der står, og pludselig bliver en af de tre trukket til side med en forklaring om, at de har ordre på, at han kun må tale med sin forsvarer. Selv repræsentanten fra de sociale myndigheder bliver afvist, da hun nærmer sig for at snakke. Hvad så med dagen før? Havde de glemt at kigge på papiret? SØD DRABSMAND Der er mange mennesker uden for byretten, da jeg ankommer på sagens dag 4 for at høre dommen, særligt mange af de anklagedes venner. De er nemme at genkende med deres barberede hoveder, hættetrøjer og meget store jeans. Og mange politifolk. Det rygtes, at man er bekymret for ballade, når dommen falder. Der er en sitrende spænding i luften. Om lidt får vi at vide, om det er lykkedes to af forsvarerne at få overbevist nævningene om, at deres klienter umuligt kunne forudse, at deres ven og bror ville slå Deniz Uzun ihjel, og at de derfor skal frikendes. For den sidste kan der ikke være så megen tvivl, for han har jo indrømmet, at det var ham, der slog. Selvom han altså kun havde til hensigt at ramme skulderen. Jeg bliver ved en tilfældighed lukket ind i retssalen som den første, sammen med den ene af de anklagede og hans ledsagende betjent. I 5-10 minutter er vi helt alene i det store rum, og han står lige ved siden af mig, tydeligt usikker. Jeg får ondt af ham og smiler forsigtigt til ham han smiler tilbage i et kort glimt. Han ser sød ud. Ville jeg tænke det samme, hvis det var ham, der havde svinget battet? Døren bliver åbnet, vennerne vælter ind. Der bliver krammet stort med gensidige, karakteristiske dunk i ryggen og glade gensynssmil. Flere gange lyder det: Jeg håber, du kommer ud. Den anklagede står inden for døren og tager imod, som var han vært ved en fest. Han får også lov til at gå rundt nede bagerst i retslokalet og småsnakke med de fremmødte venner, mens man venter på de to sidste, som hver dag ankommer sidst. Retslokalet er snart pakket, langs hele bagvæggen står de anklagedes venner, og fra anklagebænken smiler de tre ned til dem. Her er mange journalister i dag. En af dem har take away-kaffen med ind på første række. Just another day at the office. I dag må man åbenbart godt være her, selvom der ikke er stole nok til alle. Måske fordi det kun tager et kvarter at fælde dommen: alle tre kendes skyldige. Weekenden kan drengene så bruge på at spekulere over, hvor længe de mon skal sidde. Eller om de får så mild en straf, at de kan se frem til en snarlig løsladelse. De har jo allerede siddet varetægtsfængslet i 10 måneder. TRÆT DOMMER Mandag morgen skal hver side argumentere for den straf, de finder rimelig i forhold til både forbrydelsens karakter, deres medvirken og deres personlige forhold. Retslokalet er igen stuvende fuldt, og de fleste sendes skuffede ud igen, heriblandt mange af anklagedes venner samt et par af landsbytosserne, som skal underholdes. Jeg genkender den ene, som indigneret forsøger at overbevise en af forsvarerne om, at han skal hjælpe hende til at få en plads. Hun er mødt op til gravøl to gange i min egen familie med forskellige identiteter. I dag er hun fra Information. Skal de ikke ud, dem, der står der?, siger moderen til de to anklagede brødre og peger på fire tyrkiske drenge, som stadig står inden for døren. Det er første gang, Deniz Uzuns venner er til stede i retslokalet. Faderen til afdøde appellerer til en betjent og spørger, om det ikke er muligt at hente ekstra stole ind fra venteværelset, så de kan få plads. Betjenten indvilliger. Så vil vi også have fire ind, skræpper moderen op. Hun dysses ned af sine medbragte familiemedlemmer. Klogt. Retsmødet går i gang. På første række ringer en telefon i jakkelommen på en journalist. Den ringer længe, for han fumler for at finde den. Retsformanden, som ellers tidligere har givet en klar instruks om, at alle telefoner skal være slukket, og at hvis én ringer, så vil man blive bedt om at forlade retslokalet, siger med lidt træt stemme, at telefoner ikke må være tændt, og at man da også skal sige alting flere gange. Lidt efter ringer en af betjentenes telefon. Han rejser sig og forlader lokalet med den ringende telefon i hånden. Har politiet mon ikke vibrationssignal på deres mobiltelefoner? Der bliver læst op fra de mentalundersøgelser, der er blevet lavet på de tre anklagede, og vi hører om en barndom præget af svigt og alkoholmisbrug. Jeg undrer mig over, at chaufføren tilsyneladende ikke har nogen forældre på tilhørerpladserne. Tænk at være anklaget for så alvorlig en forbrydelse og så være helt alene. Hans forsvarer refererer til Dronningens nytårstale med de dumsmarte bemærkninger og mener, at hans klients kommentar om, at den sad, den der, blot var en af slagsen. Gad vide, hvad Dronningen ville sige til at blive brugt i et forsvar for en dreng, der står anklaget for vold med døden til følge? Konklusionen fra både anklager og forsvarer er den, at de alle tre har brug for en høj grad af personlig støtte fra ressourcestærke voksne og langvarig socialpædagogisk påvirkning. Hvis de får det, har de en chance for at komme på ret køl, vurderer man. 14 ADVOKATEN nr 03/09

15 Nu venter kun dommen. Den er klar tre timer senere. KRÆNKET RETSFØLELSE Drabsmanden får 4½ år. Broderen 3 år. Chaufføren 4 år. Jeg hører dommen udenfor, for der er ikke plads i salen, da jeg kommer tilbage til domsafsigelsen. Jeg ser derfor ikke de anklagedes ansigter, da de modtager den, men alle de journalister, der kommer strømmende ud fra retsbygningen for at levere nyheden live til diverse tv-kanaler og websites, rapporterer om en lille smule lettelse at spore og ellers ingenting. Det rapporteres også, at moderen til to af de anklagede ved oplæsningen spontant udbryder det skal vi ikke gøre en skid ved. Alligevel vælger de to at anke sagen, mens drabsmanden vælger at benytte sig af sine 14 dages betænkningstid. Hvad var det, vi håbede at se i deres ansigter? Tårer? Skam? En undskyldning? Kan man forvente det fra tre børn, som ifølge det, der blev fortalt i retssalen, netop har lært ikke at forholde sig til følelser og behov? Deniz Uzuns mor græder. Hun havde håbet på 7-8 år. De siger, at de tre gerne vil tage en uddannelse og have en fremtid. Hvad med min søn? Han ville også gerne have en uddannelse og en fremtid. Et menneskeliv er alt for billigt i Danmark, siger hun. Jeg ved ikke, hvor dyrt det skal være at tage et andet menneskes liv i virkeligheden er det jo en regning, der aldrig kan betales men jeg ved én ting: Vi skal vise ofrene og de pårørende mere respekt ved at kræve fuldkommen ro i retten, overholdelse af gældende regler for de anklagede og en passende alvor, uanset forbrydelsens karakter! OVERLAD DET TUNGE ARBEJDE TIL OS Løsning af alle dine praktiske opgaver under et tag Vores speciale er konkurshåndtering. Hos RSO tilbyder vi 1. Alarm & låseservice Omkodning og servicering af alarmer & udskiftning af låse. 2. Sikring & flytning Sikring og flytning af værdifulde eller udsatte aktiver. 3. Regnskabs håndtering Afhentning, opbevaring og bortskaffelse af regnskaber samt budservice. 4. Opbevaring & fremvisning Opbevaring af alle typer inventar, IT og maskiner, herunder mulighed for fremvisning. 5. Total rydning Total rydning af alt inventar og driftsmidler og efterfølgende opbevaring eller bortskaffelse samt slutrengøring. 6. Special opbevaring & afhentning Afhentning af biler, trailer, maskiner og andet xl-gods samt afhentning på tværs af landegrænser. 7. Fotoregistrering Professionelle salgsbilleder af bl.a. anlægsaktiver samt oversigtsbilleder i forbindelse med sikring og låseservice. vi er landsdækkende RSO Danmark tlf: ADVOKATEN nr 03/09 15

16 retsfølelse Af Jeppe Søndergaard, advokat, Ret & Råd 16 ADVOKATEN nr 03/09

17 DEBAT OM DEN KRÆNKEDE RETSFØLELSE Giver retssagen et dækkende billede af, hvordan en typisk straffesag kører i dag? Og er de forhold, som beskrives i reportagen i orden? Advokaten har bedt advokat Jeppe Søndergaard fra Advokatrådet om at kommentere denne reportage på de følgende sider. Kommentaren retter sig ikke mod den konkrete sag eller personerne impliceret i den konkrete sag. Der er ingen vurderinger af de involverede. Vi har udelukkende bedt Jeppe Søndergaard, som ikke kender Deniz-sagen i detaljer, om at dele sine erfaringer fra straffesager for på den måde at få en debat om retsledelse og retsfølelse. Sådan er dagligdagen Jeg forstår den undren, som en tilhører i Deniz-sagen oplever. Men sådan fungerer hverdagen i retssalene. Og oplevelsen kan være hård for de pårørende. Vi har i Danmark et vigtigt princip om, at tiltalte er uskyldig, indtil der er afsagt dom i sagen. Det princip medfører blandt andet, at der ikke kan laves særregler for pårørende til forurettede, så hvis de vælger at følge en retssag, bliver de uvægerligt konfronteret med de tiltalte, deres familie og venner. Dette kan være en barsk oplevelse, men det er et frit valg for de pågældende. Offentlighed i strafferetsplejen er meget vigtigt i et retssamfund, da det, der foregår i retssalen, gerne skulle kunne tåle dagens lys. Lukkede døre bør være absolut undtagelsen. Det medfører, at den arbejdsplads, hvor dommere, nævninge, retssekretærer, anklagere og forsvarere har deres daglige gang med tiltalte og vidner som gæsteoptrædere, bliver en skueplads, hvor tilhørere har vidt forskellige tilgange til sagen. Udgangspunktet er dog at skabe en retfærdig og fornuftig afgørelse og ikke særligt tækkes tilhørernes oplevelse af processen. GRIN GØR INGEN SKADE Er det så upassende, når nævninge og de tiltalte griner undervejs? Det er min generelle opfattelse, at et grin får processen til at være mere menneskelig. Hvis der virkelig er noget at grine ad, så får det alle deltagere til at slappe af, og dermed bliver det endelige resultat meget bedre, for ingen kan arbejde totalt anspændt fire dage i træk. Et lille smil eller et grin er sundt, hvis det ikke bruges hæmningsløst eller upassende. Jeg har ofte oplevet, at en pudsig bemærkning eller en fortalelse får en dommer til at grine lidt, og det har altid været gavnligt for forløbet. De fleste vidner og tiltalte møder i retten med en vis respekt og er lidt nervøse ved situationen. Et grin er med til at tø det hele lidt op. De efterfølgende forklaringer er mere ligefremme og brugelige til en fornuftig afgørelse. ADVOKATEN nr 03/09 17

18 retsfølelse Når de tiltalte griner, skal det ofte ses i den sammenhæng, at de som i denne sag har siddet varetægtsfængslet i ca. 10 måneder, og det er noget af et kulturchok at komme i en retssal efter så lang tids indespærring. Det kan nogle gange virke lidt upassende, men er en i øvrigt naturlig reaktion, som oftest ikke er en hån mod det passerede. Det kan også være en reaktion på det, som tiltalte har gjort, og en tagen afstand fra det, hvilket er et velkendt psykologisk fænomen. Det kan, og skal, dommeren ikke skride ind overfor. NEUTRALE SPØRGSMÅL Hvad så med vidner, som simpelt hen ikke forstår de spørgsmål, de bliver stillet? Jeg er enig i oplevelsen af, at det ofte volder problemer. Det skyldes først og fremmest, at spørgsmål skal stilles neutrale, og jo mere neutralt et spørgsmål er, jo sværere er det at svare på. Dernæst oplever jeg ofte, at vidner vægrer sig ved at svare på spørgsmål og ikke bryder sig om situationen. Jeg mener dog ikke, at det er et problem for retssagen, snarere tværtimod. De der skal dømme i sagen nævninge og dommere får de informationer, de skal have, og et vidnes vægring ved at svare på spørgsmål, er også en del af beviserne, som dommerne kan tillægge vægt. Det bliver i artiklen kritiseret, at der ikke var politifolk uden for lokalet til at skabe ro. Det har jeg det rigtig godt med. En sag skal ikke overdramatiseres af politiet, og politiet har som udgangspunkt ikke noget at gøre på gangen uden for retslokalet. En retsbetjent måske, men ikke politiet. Politiet har ingen arbejdsopgaver uden for retslokalet, medmindre den konkrete sag skulle give anledning til det, og jeg oplever i dagligdagen ingen problemer ved, at der ikke er politi uden for retslokalet. EN FORSVARERS LOD Hvad så med de tiltalte, som pludselig får lov at snakke sammen? Ja, det afgør politiet alene. Når man har været varetægtsfænglet flere måneder, og venner møder hinanden, så er der en trang til at tale sammen. Det er en helt naturlig reaktion på varetægtsfængslingen, som ikke bør forhindres mere end højst nødvendigt. Det er jo mennesker, vi har med at gøre. Oftest skrider politiet ikke ind, for det kan ikke ødelægge sagen, og så må de tiltalte tale frit. Udenforstående skal absolut blande sig udenom, da de ikke kender anklagerens beviser og bevisvurderinger og derfor ikke har nogen mulighed for at skønne over behovet for at mindske kontakten mellem de tiltalte. I artiklen bliver forsvarerens procedure beskrevet som dumsmart. En forsvarers opgave er at være talerør for tiltalte og sige det, som man selv ville have sagt, hvis man var kommet i den konkrete situation. Det indebærer, at forsvareren har en meget fri ret til at procedere sagen og derfor kan komme meget vidt omkring. Det er efter min opfattelse urimeligt, at kalde en seriøs forsvarers bemærkning for dumsmart, blot fordi sympatien er forankret hos forurettede. Den tiltalte skal have et godt forsvar, og herefter må dommerne dømme i sagen. Det er, hvad jeg forstår ved retsfølelse og et retssamfund. Generelt er det min opfattelse, at danske dommere har en god retsledelse, hvor der ikke bliver grebet ind over for mindre, ubetydelige forseelser. Dommerne har jo nok at se til med at diktere, følge med i bilag, vejlede vidner og tiltalte, vidnegodtgørelse, anholdelse af udeblevne vidner, styre forsvarer og anklager ved uenighed i processen, praktiske gøremål som at sørge for udluftning i lokalet og meget mere. En meget streng retsledelse, vil de fleste nok have sig frabedt, da det ikke tjener det formål at nå et godt og rimeligt resultat/dom. Så må tilhørere lide den tort, at det kan være belastende at overvære en straffesag. Jeppe Søndergaard Advokat (H), 51 år. Har behandlet straffesager siden 1984, beskikket forsvarer siden 1993, er medlem af bestyrelsen i Foreningen af Beskikkede Advokater samt medlem af Advokatrådet. 18 ADVOKATEN nr 03/09

19 Kriseydelser I SAmArBejDe med KlIeNTeNS ADvoKAT Omstruktureringer/besparelser Indtjeningen er presset i mange virksomheder. mange foretager derfor omstruktureringer og besparelser. CorpNordic tilbyder i den forbindelse at overtage alle opgaver indenfor økonomi, lønadministration og betaling. medarbejdere kan eventuelt også overtages. Kontakt Henrik Damm Krogh på /- Vågeblusdrift mange virksomheder skruer ned for aktivitetsniveauet mens de venter på bedre tider. CorpNordic tilbyder i den forbindelse at overtage den fulde selskabsledelse og administration, herunder at stille adresse og eventuelt direktør/bestyrelsesmedlemmer til rådighed. Kontakt Poul Lund Christensen på /- Konkursøkonomi I forbindelse med konkurser og nødlidende virksomheder tilbyder CorpNordic at bistå med den økonomiske opgørelse og administration, samt ad hoc opgaver i samarbejde med kurator og klientens rådgivere. Kontakt Helle Behrndtz Jensen på /- Parkering af aktiver Banker og andre kreditorer som overtager aktiver fra kunder/låntagere/debitorer, tilbydes bistand med det formelle ejerskab af aktivet. CorpNordic kan f.eks. overtage det formelle ejerskab til aktivet, hvorved det kan komme off balance. Kontakt Bertil Wogensen på /- CorpNordic Denmark A/S Dampfaergevej 3, Copenhagen Denmark Tel Fax CorpNordic Sweden AB Drottninggatan Stockholm Sweden Tel Fax K/s er & investeringsprojekter Faldende aktivpriser og vanskelige refinansieringsmuligheder skaber problemer for mange K/S er og investeringsprojekter. CorpNordic tilbyder at medvirke til at finde den for investorerne bedst mulige løsning, samt at stå for en uafhængig, omkostningseffektiv og gennemskuelig administration. Kontakt Søren Søgaard på /- Praktisk problemløsning Kontoret i København har igennem 10 år bistået klienter med styring og administration af aktiver over hele verden. CorpNordic har derfor professionelle kontakter og praktisk erfaring som kan bruges til global problemløsning. Kontakt Jesper Holm Nielsen på /- Yderligere oplysninger og uforpligtende tilbud indenfor få timer ved henvendelse til kontaktpersonen ovenfor eller på / CorpNordic Gruppen har 50 ansatte i København og Stockholm og ejes af 6 ledende medarbejdere. CorpNordic yder ikke rådgivning og løser derfor altid opgaverne i samarbejde med klintens advokat og/eller revisor. ADVOKATEN nr 03/09 19

20 Fokus på samfun driver retsudvikl csr Af Charlotte Hedegaard, advokat, Kromann Reumert foto: Henning Hjorth Rådgivning om korruption, arbejdsmiljø og klima kan være med til at understøtte en rets udvikling. Samfundsansvar er højt på den internationale dagsorden, og den danske regering vil styrke og støtte, at danske virksomheder arbejder aktivt med samfundsansvar, og dermed bidrager til at forbedre vilkårene i de lande, som de handler med og/eller har etableret sig i. Ved forretningsdrevet samfundsansvar menes, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet miljø og klimamæssige forhold, antikorruption, sociale vilkår og arbejdsforhold og at fremme overholdelsen af menneskerettigheder i deres forretningsstrategi og aktiviteter. SUR PLIGT ELLER SAMFUNDSSIND Der er indført ny lovgivning omkring rapportering af virksomheders samfundsansvar fra januar Hvorvidt en virksomhed rent faktisk vælger at implementere CSR i sin kerneforretning, og i hvilket omfang, er stadig frivilligt. For mange virksomheder er det imidlertid ikke lovgivningen alene, der driver virksomhedernes sociale engagement. 20 ADVOKATEN nr 03/09

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold:

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold: Vi har lavet denne folder for at give vores brugere et bedre indblik i, hvad vi laver, hvem vi er, og hvordan vores nye retsbygning er indrettet. Folderen indeholder desuden også en del praktiske informationer,

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere