Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv"

Transkript

1 Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv Forbrugerpolitiske ønsker januar 2016 Indledning Udviklingen går stærkt i disse år. Internettet, smartphones og tablets har gjort forbrugerne mobile og revolutioneret måden vi handler og kommunikerer på. Digitaliseringen og globaliseringen har også forandret markedet og magtforholdet mellem forbrugere og virksomhed. Danske forbrugere er i EU's absolutte superliga, når det handler om at bruge internettet og om at e-handle. De handler både i butikken og på nettet og på alle tidspunkter af døgnet og det er underordnet, om butikken er dansk eller udenlandsk. De sammenligner priser på mobiltelefonen og skriver brugeranmeldelser, som læses af tusindevis af andre, hvis servicen ikke lever op til forventninger og omvendt. Udfordringen i dag er ikke forbrugere, der er for forsigtige, men forbrugere, der mister overblikket over deres rettigheder og aftaleforhold. Virkeligheden anno 2016 ser anderledes ud end dengang de fleste danske forbrugerlove blev skrevet. Derfor er der brug for at kaste et kritisk blik på om de eksisterende regler er gode nok eller der er brug for nye initiativer. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv er langt fra enige om alt. Men vi er enige om, at gode forbrugerforhold er vigtige for både forbrugere og virksomheder og vi er enige om, at vi gerne vil bidrage som aktive medspillere i udformningen af fremtidens forbrugerpolitik. Nedenfor ses nogle af de ønsker vi har til et nyt forbrugerpolitisk udspil fra regeringen. Bedre regulering i Danmark og EU ved at inddrage berørte parter Forbrugerpolitikken er vigtig for både forbrugere og virksomheder. Den bedste og mest effektive regulering fås ved at inddrage de berørte parter i reguleringen. Ikke kun til sidst ved en sen høring, men ved en løbende dialog gennem hele processen. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv ser bestemt ikke ens på alt, men det er vores erfaring, at regler som bygger på dialog og fælles forståelse fungerer langt bedre i virkeligheden. Vi vil gerne bidrage aktivt og konstruktivt. Behovet for inddragelse gælder ikke kun ved tilblivelsen af nationale regler men også tilblivelsen af EU-regler. EU fylder stadig mere på forbrugerområdet, men den danske EUbeslutningsproces er ofte lukket og interessenter inddrages sjældent i forbindelse med at danske embedsmænd deltager i forhandlingerne i Rådets eller Kommissionens arbejdsgrupper. Der er heller ikke noget dansk setup, der følger forhandlingerne i Europa-Parlamentet. Side 1/9 Dato: xx. januar Sagsnr.: SAG

2 Den manglende interessentinddragelse på dette tidlige stadie betyder, at konsekvenserne af forslagene for forbrugerne og virksomhederne ikke altid er tilstrækkelig belyst før beslutningerne træffes, hvilket er uheldigt. At berørte parter, herunder Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv, betragtes som medspillere og i god tid inddrages i den løbende udvikling af forbrugerpolitikken i alle faser. At der bliver større åbenhed og dialog med interessenter i alle faser af EUbeslutninger om fremtidige forbrugerregler. Deleøkonomi på bæredygtigt grundlag Deleordninger skyder op på en lang række områder og omfatter bl.a. abonnementsordninger på babytøj, genbrugstøj, deling af værktøj og køkkenudstyr, samkørsel, boligbytte ved ferier, udlejning af private lejligheder og værelser, kør med, taxiordninger m.v. Deleøkonomi kan være med til at begrænse forbruget af ressourcer og udnytte ekstra kapacitet. Det kan desværre også være en måde at omgå regler om forbrugerbeskyttelse, skattebetaling, arbejdsmiljøregler m.v. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv ser positivt på deleøkonomien, men mener også det er vigtigt, at ordningerne ikke kan misbruges til at omgå formelle regler som eksempelvis forbrugerbeskyttelsesreglerne. Der er derfor brug for at få igangsat et arbejde, der sikrer både forbrugere og virksomheder i forbindelse med deleøkonomien. At der igangsættes et udvalgsarbejde med deltagelse af bl.a. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv, der kan give konkrete anvisninger på hvordan forbrugerreglerne overholdes i deleøkonomien og huller i den nuværende lovgivning kan udfyldes. Forenkling og modernisering af informationskrav Aftalebetingelser ved f.eks. nethandel bliver længere og længere og dermed sværere at overskue, og mange forbrugere bliver irriterede og accepterer uden at læse dem, hvilket i værste fald kan betyde, at de i praksis siger ja til dårligere rettigheder, end de havde forventet. For virksomhederne kan det omvendt være en udfordring at leve op til de mange informationskrav, som findes i flere forskellige love. Eksempelvis indførte den nye forbrugeraftalelov en række nye informationsforpligtelser, som skal opfyldes ved nethandel. Målet er forbrugerbeskyttelse, men resultatet er til en vis grad blevet et uoverskueligt og vanskeligt sæt regler at håndtere i praksis. Der er brug for en forenkling af informationskravene, herunder eventuelt en skelnen mellem need to know og nice to know. Side 2/9

3 Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv vil gerne bidrage aktivt til et sådant arbejde, som eksempelvis kunne igangsættes ved at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af både forbruger- og erhvervsrepræsentanter. At gøre det lettere for forbrugere og virksomheder ved at forenkle informationskravene efter need-to-know/nice-to-know princippet, hvor de vigtigste ting i en aftale fremhæves. At der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv, der udarbejder forslag til hvordan en sådan sondring kan laves på forskellige områder. Revision af cookie-reglerne Cookie-reglerne skulle fungere som forbrugerbeskyttelse, men er desværre endt som et irritationsmoment for mange forbrugere. Det giver samtidig bøvl for virksomhederne. Der er brug for at undersøge om det er muligt at ændre reglerne inden for EU-rammerne, så de kan fungere som reel forbrugerbeskyttelse. Der er brug for at drøfte hvilke typer cookies, der skal kræve samtykke og hvilke, der ikke gør, for der er risiko for ligegyldighed, når der skal gives samtykke til alt. Ligeledes er der brug for at drøfte hvilke oplysninger, forbrugerne skal have, også når det ikke kræver samtykke. At der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af forbruger- og erhvervsrepræsentanter, der skal definere krav til samtykke og information mht. cookies. Big data og øget fokus på privacy Digitaliseringen har givet helt nye muligheder for at indsamle, behandle og bruge data og det åbner nye muligheder for at drive forretning, herunder mulighed for at give personaliseret og målrettet kundeservice. Forbrugertillid er afgørende for både forbrugere og virksomheder, herunder forbrugernes tillid til, at deres kundedata og persondata behandles sikkert og fortroligt. Det er vigtigt at der er gennemsigtighed så forbrugerne ved, hvilke data der indsamles og hvordan de benyttes og at der er givet samtykke, hvis brugen går ud over det almindelige. Samtidig er det vigtigt, at der sikres en balance så mulighederne for at bruge kundedata til at målrette og forbedre kundeservice og styrke forretningen ikke ødelægges. Persondatareglerne er komplicerede og også lavet i en anden tid, hvilket gør det svært for virksomhederne at vide hvordan de skal forholde sig i konkrete situationer. Her vil konkrete anvisninger i form af best practice guides m.v. være en hjælp. Side 3/9

4 Derudover er der brug for at informere og uddanne forbrugerne, så de bliver bedre rustet til at beskytte deres personlige oplysninger. Fx er der brug for at informere om, hvordan forbrugerne kan søge uden at lægge cookies eller informere dem om mulighederne for privatlivsindstillinger på sociale medier. At der udarbejdes standarder og best practice for den information virksomhederne skal give deres kunder. Vi vil gerne deltage i dette arbejde. At der udarbejdes best practice for offentlig og private virksomheders brug af Privacy by Design, hvor privatlivsbeskyttelse tænkes ind i designet af den tekniske løsning. At forbrugerne uddannes i at kunne sikre sig selv. Et godt nyt forbrugerklagesystem Det danske forbrugerklagesystem er blevet ændret markant og der er nu indført mediation i alle forbrugerklagesager. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv ser forskelligt på ændringerne, men vi lægger vægt på, at klagesystemet skal opleves som fair for begge parter. Vi vil gerne bidrage aktivt til at hjælpe det nye forbrugerklagesystem godt på vej men det fordrer, at vi inddrages. Vi ser derfor gerne en formel inddragelse der ligner den, der gælder i Forbrugerklagenævnet. at der nedsættes en referencegruppe, der skal følge den nye mediationsløsning i Forbrugerklagenævnet. Gruppen skal have afsæt i de organisationer, der har sæde i FKNs forretningsudvalg, herunder Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk. En ny købelov der følger med tiden En stadig stigende del af vores køb sker online og i netbutikker i andre EU-lande. I det hele taget har verden ændret sig meget og det er nødvendigt at se på, om købeloven fortsat er tidssvarende. EU-Kommissionen har allerede bebudet et forslag om en harmonisering af centrale køberetlige regler for onlinehandel i forbindelse med strategien for det digitale indre marked. Købeloven er utrolig vigtig for både forbrugere og virksomheder. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv har forskellige ønsker til indholdet af en ny købelov, men vi er enige om, at Danmark skal være aktiv og præge arbejdet i EU. Vi opfordrer derfor til, at der i tilfælde af, at der skal ske ændringer i købeloven nedsættes et lovforberedende udvalg, der kan sikre dansk indflydelse på arbejdet i EU såvel som en modernisering af den danske købelov. Side 4/9

5 At der nedsættes et lovforberedende udvalg med deltagelse af berørte parter, herunder Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv, der skal forberede en eventuel ny købelov. At Danmark arbejder aktivt i EU og at udvalget inddrages i drøftelserne om forslag til nye forbrugerregler i EU. Bookingportalernes brug af prisklausuler gør overnatning dyrere På rejsemarkedet har digitaliseringen og globaliseringen også haft en stor effekt. Forbrugerne kan sidde i sofaen og skræddersy deres rejser og de gør det i stor stil. Når der skal vælges overnatning orienterer de sig i dag i høj grad via bookingportaler som hotels.com, booking.com, Expedia m.fl. Konsekvensen af denne adfærd er, at hoteller og andre leverandører af overnatningsfaciliteter er blevet afhængige af at indgå samarbejde med bookingportalerne, hvis de skal nå ud til deres kunder. Bookingportalerne giver et hurtigt overblik for forbrugerne og er en naturlig udvikling, men de har desværre en bagside. Mange af de populære bookingportaler er ejet af kun to store spillere, Expedia og Priceline, og de tager op til 25 pct. af værelsesprisen for at formidle en overnatning. De har indsat prisklausuler i aftalerne med overnatningsstederne, der forbyder hotellerne at sælge hotelværelser billigere på deres egen hjemmeside end den pris, som bookingportalen sælger værelset til. Det sætter konkurrencen ud af spil og medfører et unødvendigt højt prisniveau, når hotellerne ikke engang på deres egen hjemmeside kan give bedre tilbud. Prisklausuler hæmmer konkurrencen og er forbudt på andre områder. I Tyskland har den tyske konkurrencemyndighed domstolsprøvet sagen om prisklausuler, og sagen er taget op i en lang række europæiske lande herunder Sverige, Frankrig, Italien og Schweiz. Desværre har de danske konkurrencemyndigheder ikke fulgt trop, men har i stedet valgt at henvise til den aftale, som de svenske, franske og italienske konkurrencemyndigheder har forhandlet på plads med Booking.com. Det anføres, at hotellerne bare kan undlade at indgå samarbejde med bookingportalerne og at disse kan bidrage til at skærpe konkurrencen mellem hotellerne og i sidste ende betyde, at forbrugerne får lavere priser og en bedre kvalitet for pengene. Samtidigt henvises der til de tilsagn der er blevet givet fra bookingportalerne. De tilsagn der er afgivet er helt utilstrækkelige, fordi de ikke forbyder prisklausuler mellem bookingportaler og hoteller, men alene mellem bookingportaler. Det betyder at den skadelige praksis reelt ikke afhjælpes. Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk opfordrer de danske og europæiske konkurrencemyndigheder til at gøre som de tyske og gribe ind for at sikre gennemsigtighed og en mere effektiv konkurrence. Side 5/9

6 Hvis bookingportalerne får lov til fortsat at anvende prisklausuler ift. hotellerne betyder det, at forbrugerne ikke får adgang til den bedste pris, som markedet ellers ville kunne tilbyde. Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk noterer med tilfredshed at EU-kommissionen behandler prisklausuler (parity clauses) i deres offentlige konsultation om online platforme, men forholder sig skeptisk overfor om dette vil resultere i konkrete regler inden for en overskuelig årrække. At de danske konkurrencemyndigheder på linje med blandt andet de tyske igangsætter en undersøgelse af bookingportalernes brug af prisklausuler over for hoteller og overnatningssteder. At den danske regering lægger pres på EU-Kommissionen for at få klare fælles europæiske fakta for effekterne af prisklausuler i bookingsportalernes kontrakter og i øvrigt at få denne skadelige praksis forbudt. Bedre værn mod identitetstyveri Identitetstyveri rammer både forbrugere og virksomheder. I dag står forbrugerne, hvis identitet misbruges, med det psykiske ubehag og de praktiske problemer, mens virksomhederne står med det økonomiske tab. Lovgivningsmæssigt har man søgt at løse problemet ved at give ofrene mulighed for at skifte CPR-nummer. Det er dog en meget indgribende model. Der skal findes en mindre indgribende løsning, der hjælper både forbrugerne og de erhvervsdrivende i kampen mod identitetstyvene. Den skal være nem og billig for begge parter. Vi er opmærksomme på, at et nyt register, der skal beskytte forbrugere og virksomheder mod id-tyveri er under etablering, men vi kender endnu ikke det nærmere indhold. At der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv, der kan komme med forslag, der kan bekæmpe identitetstyveri. Dette er især nødvendigt, hvis Digitaliseringsstyrelsen ophører med at facilitere Interessentforum for Identitetstyveri. Reel håndhævelse af forbrugerreglerne i hele EU Selv om mange forbrugerregler er EU-baserede, er håndhævelsen af forbrugerreglerne ikke lige effektiv alle steder. Det betyder, at forbrugerne ikke får de rettigheder, de har krav på, og at virksomhederne udsættes for unfair konkurrence. Det er brug for større fokus på håndhævelse af forbrugerreglerne og det skal have konsekvenser, hvis myndighederne i et EU-land ikke følger op på anmodninger fra myndigheder i et andet. Side 6/9

7 EU-Kommissionen har bebudet en snarlig revision af CPC-forordningen, som er reglerne for samarbejdet mellem håndhævelsesmyndighederne, og Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv opfordrer til en aktiv dansk indsats. At Danmark arbejder for en reel håndhævelse af forbrugerreglerne i EU. At CPC-netværket skal styrkes. At der fastlægges frister som sikrer, at en håndhævelsesmyndighed i ét EU-land skal følge op, hvis der kommer en henvendelse om en overtrædelse fra en myndighed i et andet. At Danmark skal arbejde for, at Kommissionen sikrer, at der bliver fulgt op på dette. Ens gebyrloft for alle kort Dankortsystemet tjener forbrugere og detailhandel godt, fordi det er et af verdens mest omkostningseffektive betalingskortsystemer. Større brug af dyrere betalingskort vil øge detailhandelens omkostninger og presse forbrugerpriserne op. Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk hilser derfor EU s forordning om interbankgebyrer velkommen, da forordningen sigter mod at løse de markedsfejl, der i dag betyder, at dyre kort vinder frem på bekostning af billige. Forslaget regulerer dog kun en del af det samlede gebyr forretningerne betaler for kortbetalinger. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv havde gerne set et loft over det samlede gebyr, som forretninger betaler. I forordningen lægges der op til, at det maksimale provisionsloft på 0,20 pct. af betalingerne nedsættes i medlemsstater, der har billigere debetkortsystemer, for at reglerne skal få den ønskede effekt. Dette er netop tilfældet med dankortsystemet, hvor Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk skønner, at provisionsbetalingerne til den kortudstedende bank kun beløber sig til omkring halvdelen af det maksimale provisionsloft på 0,20 pct. Hvis der ikke sker en tilpasning af provisionsloftet til den danske markedssituation, vil bankerne fortsat have et stort økonomisk incitament til at fremme dyrere internationale debetkort på bekostning af Dankort, til skade for forbrugere og detailhandel. At loftet for provision til den kortudstedende bank for alle kort nedsættes til niveauet i dankortsystemet. Bevarelse af et omkostningseffektivt betalingsmarked Gennemsigtighed og transparens er helt afgørende for at sikre et effektivt og billigt betalingskortmarked. De nuværende danske regler for overvæltning, den såkaldte Splitmodel, har haft en positiv effekt på det danske betalingsmarked, idet flere danskere har fravalgt at betale med kreditkort til fordel for de billigere debetkort. Side 7/9

8 Splitmodellen giver mulighed for, at gebyrer for betaling med dyrere kreditkort kan overvæltes på forbrugeren og derved synliggøre de skjulte omkostninger. Som en del af den nye EUregulering forbydes overvæltning af alle gebyrer for kort reguleret under MIF-forordningen. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv mener, at det er helt afgørende, at reguleringen af interbankgebyrer får en direkte positiv effekt på lavere priser for indløsning af kortgebyrer for forretningerne for at kunne opveje nogle af de negative effekter forbuddet mod overvæltning vil have på det danske betalingskortmarked. Det er derfor helt afgørende, at priserne på betalingskortmarkedet følges nøje, for at sikre en positiv effekt på priserne af interbankgebyret. At det sikres, at faldet i indløsningsvirksomhedernes omkostninger medfører et tilsvarende fald i de transaktionsgebyrer der opkræves fra detailhandelen Lavere priser for direkte debitering Det er i dag kun Nets der med produktet Betalingsservice har adgang til at foretage direkte debiteringer på alle danske bankkonti. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i flere rapporter slået fast, at denne markedsposition misbruges til at opkræve urimeligt høje gebyrer. Således er alle stordrifts- og digitaliseringsfordele (e-boks mv.) i en længere årrække gået til Nets og bankerne, mens prisen pr. betaling for forbrugere, detailhandel og offentlige institutioner er blevet holdt konstant. På længere sigt forventes den teknologiske udvikling og de nye EU-regler at skabe bedre konkurrence på området, men det er helt afgørende, at der på kort sigt skabes vilkår, så kunderne ikke fortsat skal betale overpriser. At der tages stilling til, hvordan overpriser for direkte debitering kan forhindres. Innovation og konkurrence i trygge rammer På trods af mange nye produkter er store dele af betalingsmarkedet stadigt afskærmet fra reel konkurrence. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv hilser derfor det reviderede betalingstjenestedirektiv velkomment, hvor nye regler om tredjepartsudbydere skal åbne hele betalingsmarkedet op for innovation og priskonkurrence. De nye regler om tredjepartsudbydere medfører dog både muligheder og risici for forbrugere og detailhandel. Side 8/9

9 EU-reglerne kan ikke stå alene, hvis der skal skabes mulighed for innovation og konkurrence på en måde som er tilstrækkeligt betryggende for brugerne af de nye produkter. At der nedsættes en udvalg, der skal analysere, hvordan reglerne om tredjepartsudbydere kan skabe innovation og konkurrence på en betryggende måde. Side 9/9

Gode forbrugerforhold anno 2016 kræver nytænkning

Gode forbrugerforhold anno 2016 kræver nytænkning Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske ønsker 2016 Gode forbrugerforhold anno 2016 kræver nytænkning Danske virksomheder lever af tilfredse kunder, der har tillid til dem og kommer igen. Gode forbrugerforhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

DEN DIGITALE FORBRUGER 2.0

DEN DIGITALE FORBRUGER 2.0 fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS FORBRUGERPOLITIK DEN DIGITALE FORBRUGER 2.0 Gode forbrugerforhold anno 2017 kræver nytænkning 4 Digitaliseringen har revolutioneret markedet Forbrugerne kræver hastighed

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for at opgradere det indre marked

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for at opgradere det indre marked Erhverv- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen Att.: Camilla Lahmann - camlah@erst.dk Helge Hjort - hhn@evm.dk 6. november 2015 Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for at opgradere det indre marked

Læs mere

Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden

Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden Bilag 3. Diskussionsoplæg: Konkurrence- og forbrugervilkår i en digital verden Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 Digitale platforme rummer fordele for virksomheder og forbrugere, men skaber også

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

TEKNISK GENNEMGANG AF E-HANDELSPAKKEN

TEKNISK GENNEMGANG AF E-HANDELSPAKKEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 372 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF E-HANDELSPAKKEN SEPTEMBER 2016 1 INTRODUKTION Kommissionen præsenterede den 25. maj forslag til en omfattende

Læs mere

Tættere på forbrugerne Strategi

Tættere på forbrugerne Strategi Tættere på forbrugerne Strategi 2017-2020 Vi tænker, før du handler Det er sin sag at være forbruger: Der kommer flere og flere varer og serviceydelser på hylderne. Vi handler både i fysiske og digitale

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget og Kulturudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juni 2016 Det digitale indre marked: Nye regler for audiovisuelle

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

New Deal for Consumers

New Deal for Consumers New Deal for Consumers Holdningsnotat EU-Kommissionen præsenterer i New Deal for Consumers en række ændringsforslag til de forbrugerretlige direktiver. Målet med ændringer er at sikre forbrugerne deres

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Nye regler for kvik- og forbrugslån

Nye regler for kvik- og forbrugslån Nye regler for kvik- og forbrugslån Problem og løsning Der er politisk fokus at undgå at overgældssætning. Regeringen er vej med en ny lov for forbrugslånsvirksomhed og Socialdemokratiet har fremlagt et

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0089 (COD) 7877/18 ADD 5 FORSLAG fra: modtaget: 12. april 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 102

Læs mere

Dansk Erhverv har ved mail af 25. maj 2016 modtaget ovenstående i høring og jeg skal hermed komme med vores bemærkninger Kommissionens meddelelse.

Dansk Erhverv har ved mail af 25. maj 2016 modtaget ovenstående i høring og jeg skal hermed komme med vores bemærkninger Kommissionens meddelelse. Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet 8. juni 2016 Høring over Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentets, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 30.11.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 432/17 DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om lovgivningspakken»en

Læs mere

Sessionslogning En analyse blandt IDAs logningseksperter og specialister

Sessionslogning En analyse blandt IDAs logningseksperter og specialister Sessionslogning 2019 En analyse blandt IDAs logningseksperter og specialister Februar 2019 Sessionslogning 2019 Resume I slutningen af 2016 faldt der dom i den såkaldte EU's Watson/TELE2-dom. Her blev

Læs mere

Bilag 4. Diskussionsoplæg: Dataetik

Bilag 4. Diskussionsoplæg: Dataetik Bilag 4. Diskussionsoplæg: Dataetik Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 J.nr. 2017-179 Hvad er god dataetik? Når man taler om ansvarlig anvendelse af data og ny teknologi, italesættes ofte værdier

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme

Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme Diskussionsoplæg: Globale onlineplatforme og effektiv konkurrence Disruptionrådets sekretariat September 2018 De store globale onlineplatforme er uomgængelige handelspartnere for mange virksomheder verden

Læs mere

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely?

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely? Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 25. marts 2015 J.nr. 15-0981938 Samrådsspørgsmål Y Spørgsmål Y Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. december 2015 til:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Diskussionsoplæg: Regulering af virksomhedernes

Diskussionsoplæg: Regulering af virksomhedernes Diskussionsoplæg: Regulering af virksomhedernes dataanvendelse Disruptionrådets sekretariat September 2018 Bør det være nemmere for virksomheder at høste og genanvende data til udvikling af nye innovative

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Kommissionens meddelelse Imod fastlåsning: Åbne IKT-systemer ved hjælp af bedre udnyttelse af standarder ved offentlige indkøb, KOM(2013) 455

Kommissionens meddelelse Imod fastlåsning: Åbne IKT-systemer ved hjælp af bedre udnyttelse af standarder ved offentlige indkøb, KOM(2013) 455 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 359 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Imod fastlåsning: Åbne IKT-systemer ved hjælp

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0398 Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. september 2018 18/04868-30 Indhold Bemyndigelsesforordningen: Forslag til ændring af Rådets forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked Erhvervsstyrelsen Att.: eukoordination@erst.dk cc: mikbom@erst.dk; ebk@evm.dk 22. maj 2015 Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked Generelle bemærkninger Meddelelsen fra Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

Strategi for forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Strategi for forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Strategi for forbrugerinformation Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indhold 1. Strategiens formål og grundlag 2. Mål og målgrupper 3. Strategien i praksis Strategiens formål og grundlag 1.0 Formål: Der

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 226 alm. del stillet af udvalget den 21. marts 2019 efter ønske fra Karin Gaardsted (S).

Besvarelse af spørgsmål 226 alm. del stillet af udvalget den 21. marts 2019 efter ønske fra Karin Gaardsted (S). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 226 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 17. april 2019 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0270 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2019 COM(2019) 270 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om bestemmelserne i Europa-Parlamentets

Læs mere

FINANSFORBUNDETS FEM INDSPARK EUROPAPARLAMENTSVALG 2019

FINANSFORBUNDETS FEM INDSPARK EUROPAPARLAMENTSVALG 2019 FINANSFORBUNDETS FEM INDSPARK EUROPAPARLAMENTSVALG 2019 FEM EU-INDSPARK Rådgiveren i den lokale sparekasse, it-arkitekten bag de digitale løsninger og dealeren i storfilialen hører alle til i Finansforbundet,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR ANALYSE eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Resumé Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder, da det var dagen, hvor EU s Persondataforordning trådte i

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

Holdningspapir om deleøkonomi

Holdningspapir om deleøkonomi Holdningspapir om deleøkonomi Det handler om mennesker Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21.05.2016. Holdningspapir om deleøkonomi Perspektivet Deleøkonomien frembyder et

Læs mere

Persondatapolitik for behandling af kunde- og leverandøroplysninger

Persondatapolitik for behandling af kunde- og leverandøroplysninger Persondatapolitik for behandling af kunde- og leverandøroplysninger 1. Dataansvarlig Compass Group Danmark A/S, Rued Langgaards Vej 8, 1. sal, 2300 København S er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Compass Group håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Compass Group håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. BILAG D.3: PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG LEVERANDØRER Behandling af persondata Compass Group Danmark A/S, Rued Langgaards Vej 8, 1. sal, 2300 København S er ansvarlig for behandlingen af kunders og leverandørers

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER I REFA DATTERSELSKABER

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER I REFA DATTERSELSKABER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER I REFA DATTERSELSKABER 1. INTRODUKTION 1.1 Denne informationsskrivelse har til formål at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som vi har

Læs mere