CYKELSTI. ved Hvidkilde Gods Skitseforslag. April <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 3/900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELSTI. ved Hvidkilde Gods Skitseforslag. April 2009 0-714-0 0-714-0 0-714-0 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 3/900"

Transkript

1 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 3/900 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 3/800 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/200 <-- 3/700 <-- 5/300 <-- 5/500 <-- 5/800 <-- 5/700 <-- 6/0 <-- 6/100 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/ <-- 4/100 <-- 4/ <-- 5/400 <-- 5/600 April 2009 CYKELSTI ved Hvidkilde Gods Skitseforslag <-- 5/900

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Helhedsplan - ortofoto 1: Helhedsplan 1: HOVEDFORSLAG 1: Tværsnit [1] 12 Tværsnit [2] 14 Tværsnit [3] 16 Tværsnit [4] 18 ALTERNATIV 1 20 Tværsnit [1] Alternativ 1, 2 og Nul+Løsning 22 Tværsnit [2] Alternativ 1 24 ALTERNATIV 2 1: Tværsnit [2] Alternativ 2 28 ALTERNATIV 1 og 2 1: Tværsnit [3] Alternativ 1 og 2 32 Tværsnit [4] Alternativ 1 og 2 34 NUL + LØSNING 1: Tværsnit [2] 40 Tværsnit [3] 42 Tværsnit [4] 44 2 Eksisterende forhold 46 Heller 48 Autoværn 48 Værn 49 Beplantning 49 Cykelbro 50 Støttemure 51 Kulturarv 52

3 INDLEDNING Skitseprojektet omfatter en strækning på ca. 1 km forbi Hvidkilde Gods mellem Sørup og Ollerup på hovedlandevejen mellem Svendborg og Fåborg. En særdeles smuk vejstrækning med storslåede udsigter, historiske bygværker mv. Strækningen er blandt andet belastet af indsnævrede vejprofiler og dårlige oversigtsforhold. Der er af flere omgange etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, men uden væsentlige forbedringer af forholdene som følge heraf. Af samme grund er indeværende skitseforslag udarbejdet. Skitseforslaget beskriver vejforløbet med planer, eksisterende og foreslåede tværsnit, visualiseringer, omkringliggende kulturarv, mv. Der præsenteres et hovedforslag, to alternativer og en nul + løsning. Hovedforslaget foreslår en dobbeltrettet cykelsti fra øst for alléen, ved eksisterende helleanlæg, til vest for Røde Mølle. Der etableres helleanlæg i overgangene fra de enkeltrettede kantbaner, til den dobbeltrettede cykelsti. På hele strækningen er den dobbeltrettede cykelsti lagt syd for vejen. På strækningens østlige del, krydser den dobbeltrettede cykelsti Hvidkildevej, hvorefter den, i eget trace, ledes syd for alléen. Stien anlægges umiddelbart bag alléen. Den eksisterende stenkiste (underføring) ændres og retableres længere mod syd, og skråninger mod have-anlægget tilplantes. Det eksisterende bygværk ved Hvidkilden samt eksisterende brønd flyttes længere mod syd, for at give plads til stien. Længere mod vest, øst for alléen, anlægges cykelstien bag den eksisterende avnbøghæk. På strækningens vestlige del føres den dobbeltrettede sti på en bro i/på kanten af søen. I alternativ 1 foreslås en løsning med opdelt cykelsti. En løsning hvor cykelstierne anlægges bag alléen i henholdsvis øst og- vestgående retning. Gennem alleén forbliver kørebanen som eksisterende. Kørebanen indsnævres forbi Godset på en strækning fra st. ca. 5.4 til st. ca til en kørebanebredde på 2,75 meter. Den eksisterende stenkiste (underføring) ændres og retableres længere mod syd. I alternativ 2 foreslås en løsning med en opdelt cykelsti hvor cykelbanen i vestgående retning anlægges nord for alléen. Kørebanen indsnævres forbi Godset på en strækning fra st. ca. 5.4 til st. ca til en kørebanebredde på 2,75 meter. I nul + løsningen foreslås eksisterende forhold, blandt andet, med smalle enkeltrettede cykelbaner gennem alléen. Kørebanen indsnævres på det meste af strækningen fra st. ca. 5.1 til st. ca til en kørebanebredde på 2,75 meter. En løsning der umiddelbart ikke kan anbefales. Bagerst i hæftet beskrives eksisterende forhold og der er vist forslag til udformning af værn og autoværn, beplantning, materialevalg og referencer, cykelbro og støttemure. 3

4 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/800 <-- 5/700 <-- 5/900 4 HELHEDSPLAN med ortofoto 1:5.000 Projektområde Projektområde 1:5.000 Hovedforslag <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 Tværsnit [4] Tværsnit [3] <-- 6/0 <-- 6/100 <-- 6/200

5 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 5/100 N <-- 5/300 5 <-- 4/900 Tværsnit [1] <-- 5/0 <-- 5/200 Tværsnit [2]

6 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/800 <-- 5/700 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 6 HELHEDSPLAN 1:5.000 Projektområde Projektområde 1:5.000 Hovedforslag <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 Tværsnit [4] Tværsnit [3] <-- 6/200

7 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 5/100 N <-- 5/300 7 <-- 4/900 Tværsnit [1] <-- 5/0 <-- 5/200 Tværsnit [2]

8 HOVEDFORLAG 1:1.000 Østlige del af projektområde <-- 5/200 <-- 5/300 Tværsnit [2] Kilden flyttes til syd for cykelstien 8

9 <-- 4 <-- 5/100 <-- 5/0 Tværsnit [1] Ny udformning på heller og spærreflader Rumlestriber Nyt helleanlæg Cykelovergang Øst Stenkisten retableres længere mod syd 9

10 HOVEDFORLAG 1:1.000 Vestlige del af projektområde 600 < <-- 5/700 Tværsnit [4] Nyt helleanlæg Cykelovergang Vest 10

11 <-- 5/400 <-- 5/600 <-- 5/500 Tværsnit [3] Dobbelsrettet cykelsti på bro Eksisterende hæk Afskærmning mod vej 11

12 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 <-- 5/900 Skel 12 Snit 2 Snit 1 Snit 3 Snit Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner Udvidelse OVERSIGTSPLAN med snitlinier

13 TVÆRSNIT [1] St HOVEDFORSLAG Kote Centerlinie Kørespor Kørespor Skillerabat Rabat Cykelsti Skillerabat Spærreflade Cykelsti Rabat Skel SNIT med vejl. baggrundsfoto 13

14 Centerlinie Dobbeltrettet cykelsti Kørespor Kørespor Skel Skel Kote Udvidelse SNIT med vejl. baggrundsfoto

15 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/ Snit 4 Snit 3 Snit TVÆRSNIT [2] St Snit 1 15 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 OVERSIGTSPLAN med snitlinier HOVEDFORSLAG Eksisterende terrænforhold Projekt Dobbeltrettet cykelsti Udvidelse

16 Centerlinie Bundkote Vandspejlskote Udvidelse 3.10 Kote Dobbelsrettet Cykelsti Kørespor Kørespor Skel Skel SNIT med vejl. baggrundsfoto

17 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 Snit 4 Snit 2 Snit TVÆRSNIT [3] St Snit 1 17 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 OVERSIGTSPLAN med snitlinier HOVEDFORSLAG Eksisterende terrænforhold Projekt Dobbeltrettet cykelsti Udvidelse

18 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/300 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/ Snit Snit 3 Snit 2 Snit Skel OVERSIGTSPLAN med snitlinier <-- 5/200 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700

19 TVÆRSNIT [4] St HOVEDFORSLAG Udvidelse Rabat Dobbeltrettet Cykelsti Skillerabat Kørespor Kørespor Rabat Spærreflade 2.75 Helle Skel Skel Centerlinie 4.22 Kote SNIT med vejl. baggrundsfoto Eksisterende terrænforhold Projekt Dobbeltrettet cykelsti / Helleanlæg / Cykelbaner Udvidelse 19

20 ALTERNATIV 1 1:1.000 Østlige del af projektområde <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 Tværsnit [2] Eksisterende hæk Afskærmning mod vej Cykelstien føres forbi Kilden og brønden Projektområde fortsætter 20

21 <-- 4 <-- 5/0 <-- 5/100 Tværsnit [1] Ny udformning på heller med eksisterende spærreflader Ny udformning på helle med eksisterende spærreflader Stenkisten retableres længere mod syd 21

22 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 <-- 5/900 Skel 22 Snit 2 Snit 1 Snit 3 Snit Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner Udvidelse OVERSIGTSPLAN med snitlinier

23 TVÆRSNIT [1] St ALTERNATIV 1 og 2 NUL + LØSNING Udvidelse 1.00 Centerlinie Udvidelse 1.00 Kote Kørespor Kørespor Rabat Cykelbane Spærreflade Cykelbane Rabat Afstribning Skel SNIT med vejl. baggrundsfoto 23

24 ALTERNATIV 1 TVÆRSNIT [2] St Centerlinie Udvidelse 1.70 Kote Udvidelse Kørespor Kørespor Rabat Cykelsti Cykelsti Rabat Støttemur Eksisterende terrænforhold Skel Skel Projekt Cykelsti 24 SNIT med vejl. baggrundsfoto Udvidelse

25 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 3/900 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 Snit 3 Snit 4 Snit Snit 1 25 <-- 4/100 View 3 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 <-- 5/900 View 4 OVERSIGTSPLAN med snitlinier view punkter View 3 View 4

26 ALTERNATIV 2 1:1.000 Østlige del af projektområde <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 Tværsnit [2] Eksisterende hæk Afskærmning mod vej 26

27 <-- 4 <-- 5/0 <-- 5/100 Tværsnit [1] Ny udformning på heller med eksisterende spærreflader Ny udformning på helle med eksisterende spærreflader 27

28 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 <-- 4/100 <-- 4/0 View 2 View 1 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/ Snit 3 Snit 4 Snit Snit 1 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 <-- 5/900 View 1 View

29 ALTERNATIV 2 TVÆRSNIT [2] St Kote Centerlinie Ny centerlinie Udvidelse Kørespor Kørespor Cykelbane Cykelsti Rabat Støttemur Eksisterende terrænforhold Skel OVERSIGTSPLAN med snitlinier SNIT med vejl. baggrundsfoto Skel Projekt tv: Cykelbane / th: Cykelsti Udvidelse 29

30 ALTERNATIV 1 og 2 1:1.000 Vestlige del af projektområde < 30

31 0 <-- 5/ <-- 5/600 Tværsnit [4] Tværsnit [3] <-- 5/700

32 Ny centerlinie Bundkote Vandspejlskote Centerlinie Udvidelse Kørespor Kørespor Skel Skel Kote Cykelbane Cykelbane Rabat Afstribning 32 SNIT med vejl. baggrundsfoto

33 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 Snit 4 Snit TVÆRSNIT [3] St ALTERNATIV 1 og 2 Snit 1 Snit 2 33 <-- 5/200 <-- 5/300 Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner Udvidelse <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 OVERSIGTSPLAN med snitlinier

34 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/300 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/ Snit Snit 3 Snit 2 Snit Skel OVERSIGTSPLAN med snitlinier <-- 5/200 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700

35 TVÆRSNIT [4] St ALTERNATIV 1 og 2 Udvidelse Kote Kørespor Kørespor Rabat Cykelbane Cykelbane Rabat Skel Skel Centerlinie Ny centerlinie Afstribning SNIT med vejl. baggrundsfoto Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner Udvidelse 35

36 NUL + LØSNING 1:1.000 Østlige del af projektområde <-- 5/200 <-- 5/300 Tværsnit [2] 36

37 <-- 4 <-- 5/0 <-- 5/100 Tværsnit [1] Ny udformning på heller med eksisterende spærreflader Ny udformning på helle med eksisterende spærreflader 37

38 NUL + LØSNING 1:1.000 Vestlige del af projektområde 600 <-- 5/700 Tværsnit [4] 38

39 39 <-- 5/400 <-- 5/500 Tværsnit [3] Eksisterende hæk Afskærmning mod vej <-- 5/600

40 Kote Centerlinie Kørespor Kørespor Cykelbane Cykelbane Afstribning Skel Skel 40 SNIT med vejl. baggrundsfoto

41 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 Snit 4 Snit 3 Snit Snit 1 Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner 41 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/ OVERSIGTSPLAN med snitlinier NUL + LØSNING TVÆRSNIT [2] St

42 Ny centerlinie Centerlinie Bundkote Vandspejlskote Udvidelse 2.27 Kote Cykelbane Kørespor Kørespor Cykelbane Rabat Skel Skel Afstribning 42 SNIT med vejl. baggrundsfoto

43 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 Snit 4 Snit 2 Snit TVÆRSNIT [3] St Snit 1 Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner Udvidelse 43 <-- 5/200 <-- 5/300 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700 OVERSIGTSPLAN med snitlinier NUL + LØSNING

44 <-- 4/100 <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/500 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/100 <-- 5/0 <-- 5/300 Skel 44 Snit Snit 3 Snit 2 Snit <-- 5/800 <-- 5/900 <-- 6/100 <-- 6/0 <-- 6/200 <-- 6/300 <-- 6/400 <-- 6/500 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/900 OVERSIGTSPLAN med snitlinier <-- 5/200 <-- 5/400 <-- 5/500 <-- 5/600 <-- 5/700

45 TVÆRSNIT [4] St NUL + LØSNING Udvidelse Kote Kørespor Kørespor Rabat Cykelbane Cykelbane Rabat Skel Skel Centerlinie Ny centerlinie Afstribning SNIT med vejl. baggrundsfoto Eksisterende terrænforhold Projekt Cykelbaner Udvidelse 45

46 EKSISTERENDE FORHOLD Strækningen er karakteriseret ved sin tilknytning til Hvidkilde Gods - alléen, hoved- og avlsbygninger, Røde Mølle mm. Fra vejen er der flere steder en storslået udsigt ud over Hvidkilde sø. Umiddelbart vest for godset er vejen anlagt på en dæmning. Strækningen er endvidere karakteriseret ved sin historiske betydning, med stærke referencer til stedets kulturarv i form af mølledæmningen, voldsted, stenkister mv. En kulturarv der med sin materialeholdning inspirerer til valg af enkle løsninger, materialer mm. Hvidkilde Gods Mølledæmningen Allé 46

47 Udsigt over Hvidkilde Sø Afvanding Kilden og brønden Belægning - Knoldebro 47

48 HELLEANLÆG Helleanlæg foreslås udført i materiale af høj æstetisk kvalitet og tilpasset eksisterende belægninger, støttemure o. lign. Der foreslås kantsten af ubehandlet stål med belægninger i stål eller granit. AUTOVÆRN Eksisterende pladeautoværn og værn af hvidmalede natursten og rødmalet stålværn udskiftes med autoværn af træ. Der opsættes træautoværn af samme type som ved Røde Mølle og som vist på billedet. Omkring Møllen, på dæmningen og syd for alléen males autoværnet hvidt. Helleanlæg Autoværn i træ 48

49 BEPLANTNING VÆRN Værn ved støttemure og lignende udføres i passende dimensioner; kvadratisk, trykimprægneret tømmer, hvidmalet eller ubehandlet. Beplantning udføres overvejende som afskærmning mod nabo. Syd for den dobbeltrettede cykelsti bag alléen tilplantes der med bøg. Ved Hvidkilde Gods, hvor en dobbeltrettet cykelsti forslås anlagt syd for vejen, kan den eksisterende avnbøghæk suppleres med yderligere en hæk på vandsiden syd for cykelstien. Værn i træ Eksisterende avnbøghæk 49

50 Vandspejlskote Dobbeltrettet cykelsti 3,1 0,2 Bundkote Værn Værn Vej CYKELBRO Cykelbroen udformes som en let konstruktion af enten ubehandlet eller varmtforzinket stål, med dæk af træ eller beton. 1,20 1,00 Broen etableres tæt ved eksisterede stensætning/ dæmning med værn på begge sider, Ellers som vist på tværsnit og referencer. Den spinkle konstruktion tilgodeser oplevelser af eksisterende stensætning/dæmning mv. SNIT i cykelbro 1:100 [Trædæk] Stålbro Detalje af værn Hammer / værn mod vandet 50

51 Var. Cykelsti 0,70 1,70 0,70 STØTTEMURE Var. Nabo Støttemur Rabat Rabat Allé Allé Rabat Cykelsti Rabat Værn Støttemur Nabo 0,70 1,70 0,70 1,20 SNIT ved støttemur 1:100 [Afgravning] SNIT ved støttemur 1:100 [Påfyldning] Støttemure udformes som eksisterende i området, af natursten, som støtte for cykelsti og for bagvedliggende terræn. Hvor det er nødvendigt udføres værn af træ. I udtryk svarende til foreslåede autoværn. Støttemure 51

52 KULTURARV På strækningen findes der mange fortidsminder, hvoraf flere er fredet. Af fortidsminder, der er en del af selve vejen eller som ligger i umiddelbart nærhed hertil, kan nævnes flere - f.eks. stenkister, voldanlægget omkring Hvidkilde Gods og Mølledæmningen. På viste kort og foto ses de af Kulturarvstyrelsen beskrevne fortidsminder. Fortidsminder og arealfredninger ved Hvidkilde 52

53 Fortidsminder 53

54 54

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN Til Aarhus og Syddjurs kommuner Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2014 CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER CYKELSTI MELLEM HORNSLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER Revision

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

1,01 F1 - Rådhusvej, Faxe Delt sti med chaussesten på begge sider af vejen.

1,01 F1 - Rådhusvej, Faxe Delt sti med chaussesten på begge sider af vejen. 1,01 F1 - Rådhusvej, Faxe Delt sti med chaussesten på begge sider af vejen. Dato: Udført: Kontrol: (HP 2 - HP 3) 1,01 15% 1 sum 568.673 568.673 568.673 2,01 F1 - Rådhusvej, syd 800 lbm 2.490 1.992.000

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

FAXE KOMMUNE Cykelstrategi

FAXE KOMMUNE Cykelstrategi FAXE KOMMUNE Cykelstrategi Udvalgte stiprojekter Projektbeskrivelser 5. januar 2016 1 ID: F1 Forslag 1 Lokalitet: Rådhusvej, Faxe Dato: 10.12.2016 ÅDT: 1.800 Hastighed (gns): 49,8 Hastighed (85%): 59,0

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev. FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

Der er ønsket belyst hvorledes adgangsvej til byggemodningen Tommerup Vest kan etableres fra Vestervangen. Se figur 1.

Der er ønsket belyst hvorledes adgangsvej til byggemodningen Tommerup Vest kan etableres fra Vestervangen. Se figur 1. NOTAT Projekt Adgangsvej til byggemodning Tommerup Vest Kunde Assens Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-10-27 Til Fra Kopi til Flemming Lund, Pia Damkjær Pedersen Gry Green Linell 1. Grundlag Der er ønsket

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02 DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni 2012 - Rev. 02 DESIGNMANUAL FORUDSÆTNINGER I forbindelse med udbygningen af motorvej E45 mellem Skærup og Vejle er der udarbejdet et støjskærmsprojekt

Læs mere

Bornholms hovedlandevej Cykeleftersyn Rønne-Nexø

Bornholms hovedlandevej Cykeleftersyn Rønne-Nexø Bornholms hovedlandevej Cykeleftersyn Rønne-Nexø 2010-2014 Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Skovløkken 4 3770 Allinge Telefon 5692 0000 Vejchef Hardy Pedersen Email: hardy.pedersen@brk.dk Ingeniør

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2015 REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Revision 2 Dato 2015-08-20 Udarbejdet af MLE Kontrolleret af

Læs mere

SOS CYKELSTI MALLING - SOLBJERG

SOS CYKELSTI MALLING - SOLBJERG Aarhus Kommune November 2016 SOS CYKELSTI MALLING - SOLBJERG Strækningsgennemgang PROJEKT SOS, Cykelsti, Malling-Solbjerg Aarhus Kommune Strækning Projektbeskrivelse Kommentar Generelt Delstrækning 1,

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Projektforslag for 9 lokaliteter... 3 1.1 Rampe i stedet

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Ekspropriation. H123 Lumsås Odden Færgehavn. H Cykelsti Lumsås Gl. Ebbeløkkevej Øst. Fortegnelse nr. 1

Ekspropriation. H123 Lumsås Odden Færgehavn. H Cykelsti Lumsås Gl. Ebbeløkkevej Øst. Fortegnelse nr. 1 Ekspropriation H123 Lumsås Odden Færgehavn H123.02 Cykelsti Lumsås Gl. Ebbeløkkevej Øst Fortegnelse nr. 1 Særlige bestemmelser Odsherred Kommune Hovedlandevej 123, Lumsås Odden Færgehavn, st. 9.29 11.136

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

BILLUND KOMMUNE MORSBØL SØPARK BYUDVIKLING SYD FOR GRINDSTED ENGSØ

BILLUND KOMMUNE MORSBØL SØPARK BYUDVIKLING SYD FOR GRINDSTED ENGSØ BILLUND KOMMUNE MORSBØL SØPARK BYUDVIKLING SYD FOR GRINDSTED ENGSØ INDHOLDSFORTEGNELSE Strukturplan...2 Sletten og skoven...3 Trafi k...4 Etape 1 - illustrationsplan...5 Parken...6 Bakken og engskålen...7

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Mellem Og UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Cathrine Riegels Gudbergsen Broksø Hovedgård Broksøvej 60 4160 Herlufmagle (herefter benævnt CRG) Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690

Læs mere

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO - beskrivelser, skitser og visualiseringer 1 Ny Vandrehal og Bruuns Bro kort beskrivelse af projekt og konsekvenser Projektet omfatter nedrivning af Vandrehallen og Bruuns

Læs mere

BESIGTIGELSE HOVEDLANDEVEJ 123 >>> LUMSÅS ODDEN FRG.HAVN H12302 >>> CYKELSTI LUMSÅS GL. EBBELØKKEVEJ Ø ST

BESIGTIGELSE HOVEDLANDEVEJ 123 >>> LUMSÅS ODDEN FRG.HAVN H12302 >>> CYKELSTI LUMSÅS GL. EBBELØKKEVEJ Ø ST BESIGTIGELSE HOVEDLANDEVEJ 123 >>> LUMSÅS ODDEN FRG.HAVN H12302 >>> CYKELSTI LUMSÅS GL. EBBELØKKEVEJ Ø ST. 9.829 11.194 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016 Tegningsbilag Entreprise MVT Sydfyn 16 Jord- og belægningsarbejder Rute 44 September 16 H71415 Sideudv. af vejforløb v/østergyden H71416 Sideudv. af vejforløb v/pouls Gyde H71422 Sideudv. af vejforløb

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

DETAILBESIGTIGELSE >>> >>> >>> RUTE 18 ETAPE 6714 HOLSTEBRO - VEJLE ST HOLSTEBRO N - AULUM TVÆRPROFILER OG LÆNGDEPROFILER

DETAILBESIGTIGELSE >>> >>> >>> RUTE 18 ETAPE 6714 HOLSTEBRO - VEJLE ST HOLSTEBRO N - AULUM TVÆRPROFILER OG LÆNGDEPROFILER DETAIBESIGTIGESE RUTE 18 >>> ETAPE 6714 HOSTEBRO - VEJE ST. 25.000 33.0 >>> >>> HOSTEBRO N - AUUM TVÆRPROFIER OG ÆNGDEPROFIER 60 Forlagt M orrevej - OF 60 40 40 30 30 20 20 i øvrige delstrækninger i øvrige

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området.

Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området. Noter fra landsbyvandring den 17. juni 2016 Hejninge-Stillinge Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området. Deltagere: Fra Hejninge-Stillinge Lokalråd deltog: Lars Schou Pedersen, Kirsten Lambert og Børge

Læs mere

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forord Denne delrapport viser de udarbejdede vejprojekter for Hovedforslaget og Udbygningsalternativet

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere