Bestyrelsens beretning ved formand Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 27. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning ved formand Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 27. oktober 2009"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning ved formand Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 27. oktober 2009 Kommunikationschef, Lene Krüger Tlf: Mobil: Ny Østergade 9 DK-4000 Roskilde Tlf: Fax

2 2 INDLEDNING Jeg skal i dag aflægge beretning for et regnskabsår, som både gav basis for en konkurrencedygtig afregningspris til vore avlere og sluttede med et tilfredsstillende resultat for DLF-TRIFOLIUM. I min beretning sidste år udtrykte jeg frygt for, at verden ville gå af lave. Og sådan er det gået. Det kommer på ubehagelig vis til at præge de kommende år for frøavlen og for landbruget i det hele taget. Vi er som en stærkt eksporterende virksomhed på godt og ondt afhængig af købevilje og -evne i mange lande ud over kloden. Samtidig skal vi leve med de stadig dårligere og på mange felter helt urimelige rammebetingelser, som det danske samfund byder landbruget. Det er tvingende nødvendigt, at vi formår og forstår at analysere markedet og tilpasse selskabet til de udfordringer og muligheder, vi står med og kan vente. Superkapitalister har haft det svært, mens pessimister og realister er blevet klogere. Grundlæggende er det grådighed og spekulation, der har bragt den gamle verden til fald. Det har været forunderligt at se, hvordan det ultra liberalistiske USA med stadig flere og større hjælpepakker har støttet især banksektoren. Sammenlagt er der brugt flere støtte-dollars end i hele USA's mere end 500-årige historie før krisen. Dronning Elisabeth II har som mange andre undret sig over, hvorfor krisen kom. Hvorfor kunne alle vore kloge økonomer ikke i tide forudse det og advare, så vi kunne sadle om i tide? Det spurgte majestæten om for nogle måneder siden under et besøg på den allerfineste økonomiske læreanstalt, London School of Economics. Hun og mange med hende venter stadig på svaret. Bankdirektører i hele verden er enige med Danske Banks øverste chef Peter Straarup, når han udtaler: Vi forudså ikke krisen. Nej, og den var endda ved at kosten banken livet. Der er en årsag til, at Danske Bank ikke længere bruger reklamesloganet Gør det, du er bedst til det gør vi! Formanden for Amagerbanken har for nylig undskyldt sig med en tilsvarende udtalelse. Det kunne ikke være bankens ansvar at have styr på verdensøkonomien, sagde han. Tænk, om han havde lavet analyser på det, der skete i verden og ud herfra havde taget ansvar for banken Jeg undrer mig over, at begrebet risikostyring har været så fraværende i de herrers dagligdag og virke. UDFORDRINGER Sidste år sagde jeg i beretningen, at vi skal reducere CO2-udledningen og redde klimaet. Vi skal have en ny vandmiljøplan, og det kloger alle sig i. Vi investerer milliarder i skrubtudser i stedet for i konkurrencedygtighed. Tro mig, om nogle år vil politikerne blive belært om, hvad deres

3 3 prioriteringer indebærer. Det vil de kunne læse i bl.a. Danmarks Statistik men da vil det være for sent! Svaret er ved at tegne sig. Under Rasmussen, Rasmussen og Rasmussen hhv. Nyrup, Fogh og Løkke har Danmark tabt 30 pct. i konkurrencekraft i forhold til vore primære konkurrenter ude i verden. Bekymringsindustrien har råbt op og lavet lobbyarbejde, og politikerne har ladet stå til. For et par uger siden viste en ny opgørelse, at danskerne er de europæere, der arbejder færrest timer hen over året og tjener eller i hvert fald får den største løn. Når hertil lægges kronens styrke i forhold til britiske pund, dollar og svenske kroner, må det for alle være lysende klart: Vi står over for kæmpe udfordringer. Det er ikke nok at komme igennem krisen. Dertil skal vi også have tilpasset vores omkostningsniveau til den omverden og de markeder, vi er afhængige af. Hvad gør regeringen for at redde landet bedst muligt gennem krisen? Ja, Christiansborg var jo hurtig til at hjælpe banksektoren, og der er da også kreeret en lille eksportpakke. Nu står vi med krisens fase II, Virksomhedskrisen. Det er ikke så svært at gøre landbrugets situation op: At producere korn, mælk og svin i dagens Danmark er lige nu en underskudsforretning. Regeringens hjælp i den situation er at sikre os de EU-midler, vi skulle have haft alligevel, bare lidt tidligere. Som yderligere hjælp får vi Grøn Vækst med tilhørende afgifter. Det projekt er skabt for at tilfredsstille bekymringsindustrien. Den bekymringsindustri, som aldrig selv personligt har noget på højkant. Christiansborg synes tilsyneladende at være fuldkommen ligeglad med landbruget. I landbruget skaber vi varer for 100 milliarder kroner om året, hvoraf hovedparten eksporteres og giver os valuta, så vi kan købe forbrugsgoder, rejseoplevelser m.v. Samtidig beskæftiger vi direkte i landbruget og dets følgeindustrier mennesker og indirekte yderligere et tocifret antal tusinder i bygge- og transportsektoren samt i vore liberale erhverv. De betyder rent faktisk noget for samfundets beskatningsgrundlag. Det er dog ikke disse kendsgerninger, der præger medierne, endsige debatten på Christiansborg. Når landbruget rammer avisernes spalter og TV skærmen, lyder overskrifterne: Årlig EU-støtte til landbruget på syv milliarder kroner Bønderne ødelægger miljøet Dyrene lider Og hetzen virker. I det EU-land, hvor landbruget betyder mest, sender regeringen sine ministre ud i alle retninger for at argumentere for afskaffelse af landbrugsstøtten og fører kampe for synspunktet i Bruxelles. Herhjemme lokaliseres ethvert problem, der måtte være i erhvervet. Og løsningen er hver gang som sidste gang og forrige gang: Afgifter! For så forsvinder problemet. Når bare der er afgift på kemikalier, skal naturen nok klare sig.

4 4 Regeringens adfærd står for yderligere forringet konkurrenceevne og er en hån mod landbruget. Den førte politik er også til stor skade for landet og velfærden, som landbruget i høj grad bidrager til. Det kan faktisk måles. Men vi hører kun om diffuse tiltag, der ikke kan måles, nemlig begreber som innovation, miljø og klimainvesteringer. Og her må der gerne bruges statslige støttekroner. Der synes at være en drøm om et samfund uden produktion om en verden, hvor vi kan leve organisk på en sky af vind, klima, tidevand og bølger og uden at få snavsede hænder. Mange af vore yngre folketingsmedlemmer synes at tro, at de kan leve uden at tage ansvar og træffe ubehagelige beslutninger i forhold til deres vælgere. Vores problem er, at landbruget indgår ikke i denne drømmeverden. Regeringen lægger op til et budgetunderskud på godt 80 milliarder kroner næste år. Det ville være passende, om den begyndte at interessere sig for den daglige drift og pengestrømmene. Det betyder at bistå de erhverv, vi har og se på, hvad vi i Danmark rent faktisk er gode til, også historisk. Lad os styrke disse erhverv, spænde livremmen ind og bestille noget mere. Jeg véd godt, at det er et trist budskab for mange. Men det hjælper, og det er nødvendigt. Begynd gerne med at give landbruget nogle ordentlige rammebetingelser. Afskaf bureaukratiet. Lad være med at genere os. Lad være med at gå i vejen! LANDBRUG & FØDEVARER Vi har i det forløbne år sagt farvel til Dansk Landbrug og Landbrugsraadet for at fusionere med branchernes organisationer. Idéen var vel at landbruget samlet set skulle spare penge på interessevaretagelse. Sammenslutningen har medført meget store omorganiseringer. Mange medarbejdere på Axelborg har fået nye opgaver, nye kolleger og nye chefer. Helt tilfældigt stødte jeg for nylig på et citat. Det er ikke formuleret med tanke for situationen på Axelborg, selvom jeg har givet det til ledelsen i Landbrug & Fødevarer: Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde enhver ny situation med omorganisering. Og jeg lærte også, hvilken vidunderlig metode det er til at skabe illusion om fremgang, mens det, der i virkeligheden forårsages, er kaos, ineffektivitet og demoralisering. Hvem sagde det? Det gjorde Cajus Petronius, som var embedsmand under Kejser Nero i det gamle Rom. Cajus Petronius døde i år 66.

5 5 Jeg har filosoferet lidt over udsagnet og er nået til, at menneskeheden i dag har langt større viden end for 2000 år siden. Men vi er ikke nødvendigvis blevet klogere! Dette være sagt helt uden tanke på Landbrug & Fødevarer. Alle gode kræfter står bag organisationen. DLF er som før direkte repræsenteret, nemlig i virksomhedsbestyrelsen. Her har Brancheudvalget for Frø som hidtil også sin egen repræsentation, og udvalget har stadig adresse på Axelborg og får her uændret løst sine opgaver. Og det er nok at tage fat på. Vi er, som nævnt, på hælene, hvad angår landbrugets rammebetingelser. Dertil kommer, at vi ikke som nogle kolleger andre steder i verden har adgang til GMO-teknologien. DISKUSSION OM PRISSTØTTE Vær forberedt på, at diskussionen om prisstøtte kommer op igen. For nylig sagde afgående EUlandbrugskommissær Mariann Fischer Boel, at hvis der skal være landbrug i Europa, kommer vi ikke uden om prisstøtte. Det er i øvrigt ikke en ny diskussion, hun rejser. Prisstøtte var almindelig i Rom før år 0. Skiftende kejsere havde oplevet, at hæren kunne finde på at vende spyddet den forkerte vej, hvis der ikke var brød at få til fornuftige priser. Det danske samfund og landbruget står over for en række meget svære år. Det bliver smertefuldt for erhvervet. Vi skal slås med store gældsprocenter og særbyrder samtidig med, vi på alle områder har realpriser på vore produkter, som næppe nogen sinde er oplevet lavere. Ikke alle landmænd kommer ud på den anden side. Hvis alt andet var lige hvis vi kunne konkurrere på lige vilkår med vore konkurrenter, så er der en fremtid for dansk planteavl. På et enkelt felt har vi måske endda en fordel. Hvis forudsigelserne om klimaændringer holder stik de klimaændringer, som alle de kloge hoveder kæmper imod så flyttes de optimale dyrkningsforhold for korn i Europa fra Paris til Randers-området. Det kunne vi da godt glæde os over, hvis det nu ikke kan være anderledes. Hvis jeg husker rigtigt, sang Shubidua allerede i 1985 om Costa del Kalundborg og palmer bag Jens Hansens bondegård. Vi var jo advarede eller forberedte, alt efter opfattelse. Vi håber, Landbrug & Fødevarer kan varetage vore interesser på bedste vis. Vi byder organisationen velkommen med et åbent sind og tomme lommer. 2008/09-RESULTATET OG STATUS Regnskabet for 2008/09 er helt det samme som det fra året før. Det er bare nogle andre tal, der står i det. Nettoomsætningen faldt med 8 pct. til millioner kroner.

6 6 Vores bruttoresultat blev på 375 millioner kroner, ligeledes en tilbagegang på 8 pct., mens resultatet af ordinær drift blev på 51 millioner kroner mod 57 millioner året før, en nedgang på 10 pct.. Her spiller det ind, at vore ekstraordinære indtægter ved ejendomssalg faldt fra 9 til 4 millioner kroner. Vi har betalt 16 millioner kroner i skat mod 15 millioner i 2007/08 og får herefter et koncernresultat på 35 millioner kroner mod 41 millioner året før. Heraf tager minoritetsinteresser 2 millioner, og det efterlader DLF AmbA med en bundlinje på 33 millioner kroner mod 38 millioner året før. Bestyrelsen vil, forholdene taget i betragtning, betegne resultatet som tilfredsstillende ikke mindst i betragtning af, at DLF-TRIFOLIUM i det forløbne år har udbetalt de højeste priser, som avlerne vore medlemmer nogen sinde har fået. Helt naturligt er det også bedre priser, end nogen konkurrent har kunnet betale. Det er naturligvis ikke noget, vi praler af. Jeg nævner det blot i al stilfærdighed vel vidende, at det er en selvfølge for et andelsejet selskab at være førende i sin branche. Resultatet er skabt, fordi vi gennem en målrettet indsats har formået at reducere selskabets omkostninger. Det er ganske tilfredsstillende. På grund af den globale økonomiske krise og det betydelige mindresalg, den er årsag til, har vi ikke har haft fuld kapacitetsudnyttelse i det forløbne år. Det er utilfredsstillende, men et forhold vi desværre ikke selv er herrer over. Fra 2006/07 til 2007/08 faldt vores balance fra millioner kroner til millioner. I det forløbne år steg den igen, nu til millioner kroner. Anlægsaktiverne steg med 46 millioner kroner til 558 millioner. En hovedårsag hertil er grunde og bygninger, som ved regnskabsårets udgang stod bogført til 403 millioner kroner mod 350 millioner året før. Der er ikke tale om en opskrivning, men om køb af ejendommen Louisenborg i St. Heddinge og færdiginvesteringen i en lagerudvidelse i Kapelle i Holland. Omsætningsaktiverne står til 905 millioner kroner mod 829 millioner kroner. Ses på varelagre heraf alene, er der desværre en markant stigning fra 414 millioner kroner til 585 millioner kroner. Disse tal beskriver meget præcist den udfordring, som kløver- og græsfrøbranchen står midt i, nemlig et svigtende salg. Regnskabet viser en beskeden stigning i egenkapitalen fra 644 til 667 millioner kroner. Med baggrund i den højere balancesum er vores soliditetsgrad i det forløbne år faldet fra 48,1 til 45,6 pct. Egenkapitalen er fortsat pænt større end anlægsaktiverne, som udgør 558 millioner kroner. Når hertil kommer en som altid konservativ opgørelse af vore værdier, må DLF-TRIFOLIUM uændret betegnes som en bundsolid virksomhed, der er parat til at virke på markedets markant skiftende betingelser til gavn for vore ejere.

7 7 DRIFTSFOND Ved regnskabsårets start var 110,9 millioner kroner af egenkapitalen bogført på medlemmernes navne. Heraf er til medlemmerne udbetalt 17,6 millioner kroner. Samtidig er der af avlerne indbetalt 12,6 millioner kroner fra afregningen af frø og ærter i det forløbne år. Bestyrelsen foreslår, at der yderligere fra selskabets ufordelte formue overføres 5,4 millioner kroner til medlemskonti. Det vil bringe den samlede driftsfond op på 111,4 millioner kroner svarende til 16,7 pct. af DLFs egenkapital. Pr. 30. juni i år havde danske landmænd driftsfondsindeståender i DLF mod året før avlere havde 1. oktober tegnet frøavlskontrakt med selskabet mod sidste år på samme dag. HØSTEN I 2008 modtog DLF høsten fra ha ud af en samlet frøavl på ha i Danmark. Vi oprensede ton renvarer mod tons året før en merhåndtering på tons. Samtidig måtte vi notere et betydeligt mindresalg, hvorfor vores lager steg med tons til tons ved begyndelsen på indeværende høstår. I Holland blev der i 2008 høstet frø på ha mod ha året før. EU 27 havde i 2008 et samlet græsfrøareal på ha og en høst på tons det samme som året før, men da høstet på ha. Ovenpå en stor 2008-høst og et dårligt salg har vi fået en kanonhøst i år, både hvad kvalitet og udbytter angår. Det vil betyde endnu større lagre og et betydeligt yderligere afledt prispres. Frøbranchen står globalt foran et yderst konkurrencepræget marked. Man behøver ikke være universitetsuddannet analytiker eller fremtidsforsker for at konkludere, at næppe alle frøfirmaer vil overleve med selvstændigheden i behold. MARKEDET Vores afsætning faldt med cirka en fjerdedel i det forløbne år. Det svarer stort set til forholdene i Danmarks industrivirksomheder ud fra en gennemsnitsbetragtning, og det er den største salgsnedgang i DLFs historie. Årsagerne til de barske forhold er flere, bl.a. disse to: Mange kunder er likviditetsramte og kører lagrene i bund USAs frøstat, Oregon, svømmer i varer og går ind i Sydeuropa med ucertificeret frø, som videresælges nordpå og undervejs bliver mere og mere certificeret. DLFs salgsmæssige udfordringer er primært forbrugets ringe størrelse og presset fra oversøisk frø i Europa.

8 8 UNDERLIGGENDE SELSKABER I KONCERNEN Vi kan glæde os over, at DLF-TRIFOLIUMs datterselskaber både herhjemme og ud over verden generelt har klaret sig godt i 2008/09. Under ledelse af medlem af DLF-TRIFOLIUMs koncerndirektion Gert van Straalen er vore aktiviteter i Holland nu samlet i Kapelle. Her er der investeret i såvel rationelle behandlings- og lagerfaciliteter som i en udviklings- og forædlingsafdeling. Her drives forretning i hele Beneluxområdet. Vore gamle besiddelser andre steder i Holland er afhændet. Igen i det forløbne år blev medarbejderstaben tilpasset, fra 132 til 120. DLF har i Holland uændret cirka halvdelen af det samlede græs- og kløverfrø areal, nemlig ha i 2009 mod ha året før. Med baggrund i den internationale krise faldt omsætningen også i Innoseeds, men kun med 5 pct.. Omstillinger og finanskrise til trods kom DLF-TRIFOLIUM Nederlandene ud med et meget tilfredsstillende resultat, og Gert van Straalen har lovet os sorte tal på bundlinjen også i indeværende år. Tak for det! I UK takkede vores leder siden 1992 David Keegan af i det forløbne år. Han har overladt en velfungerende vækstforretning til Laurence Scowen. I UK mærkede vi ikke blot krisen, men også en dårlig valutakurs og en hård vinter. Alt sammen medførte det et stærkt konkurrencepræget marked, og vi måtte notere salgsnedgang også mere end budgetteret. Men alligevel fik vi et godt resultat faktisk større end det budgetterede. Vi høster frugterne af det store og dygtige arbejde, som David har præsteret for os over årene. Vores investeringer i UK er taget hjem igen, og vi står med den største og mest velfungerede frøforretning på de britiske øer. Det er opgaven at konsolidere denne position og herfra videreudvikle markedet for både foder- og plænegræs. Vi finder, at Laurence Scowen er personen, der kan videreføre den positive udvikling. Fra vores selskab i Frankrig Top Green SAS meldes om en kombination af omkostningstilpasninger og hård konkurrence med det formål at forsvare indtjeningen. Året begyndte med store lagre i afsætningsleddet, som havde forventet prisstigninger. I dette barske marked lykkedes det trods et mindresalg at forsvare indtjeningen og samtidig øge markedsandelen. Vores Hannover kontor, som trækker logistisk på DLFs lagre i Danmark, står for koncernens salg i Tyskland, Østrig, Belgien, Polen og Slovenien. De lave mælkepriser og mindre efterspørgsel fra plænemarkedet har medført salgstilbagegang. Tyskland er i færd med betydelige vejarbejder, hvilket ventes at give os et mersalg i år. Såvel i Tyskland som i Belgien arbejder vi med langtidsaftaler med vore nøglekunder. Det er til gavn for både dem og os og har bidraget til et godt

9 9 resultat også i det forløbne, vanskelige år. Også i Central- og Østeuropa nyder vi godt af at have en god, erfaren leder, nemlig Hans-Joachim Buch. DLF har i det forløbne år fastholdt positionen som Tjekkiets største produktionsselskab, når det gælder kløver- og græsfrø. Vi forsyner markederne i Tjekkiet og Slovakiet fra vores afdeling i Zivotice. Her har vi udviklet en række sorter, som i dag har vundet indpas også andre steder i Europa samt i Nordamerika. Dusan Kyselý har afløst Zdenek Petruzela som kommerciel direktør i Tjekkiet, hvor DLF til trods for de dårlige konjunkturer i regionen igen fik et positivt resultat, om end mindre end året før. Også i Rusland oplevede vi et konkurrencebetonet marked, og også her tog en ny leder af kontoret over, nemlig Steen Andersen, som afløste Jonathan Sveinbjørnsson. Vore fem salgsmedarbejdere i Moskva har fastholdt alle nøglekunder i Rusland, Ukraine og Hviderusland. Vi har i regionen 40 pct. af det certificerede frømarked. Vores amerikanske selskab, DLF International Seeds Inc. forestår produktion og salg af græs- og kløverfrø til det nordamerikanske marked samt eksport til Sydamerika og Kina. I USA, hvor krisen begyndte, er frøsalget reduceret ganske voldsomt, hvilket har præget priserne negativt. Også her er der opbygget lagre med negativ økonomiafsmitning ind i indeværende og formentlig også næste år. Den dystre baggrund til trods kommer DLF med relativt gode salgstal, når det gælder fodergræsser og eksport, mens det professionelle segment faldt dramatisk. I januar i år åbnede DLF efter research gennem en årrække et salgskontor i Buenos Aires i Argentina, hvorfra vi nu betjener det sydamerikanske marked. Vi ser her et godt potentiale for både fodergræsser og det professionelle marked. Midt i krisen formåede DLF i Kina at øge omsætningen med fem pct., både hvad angår volumen og penge. Vi er med en markedsandel på 30 pct. fortsat markedets største operatør, når det gælder salg af importeret frø. Denne position er bl.a. nået, fordi vi med import fra både Danmark, Holland, USA og New Zealand kan imødekomme praktisk talt alle ønsker og behov. I New Zealand har vi udviklet sorter tilpasset lokale forhold. Til trods for et faldende forbrug som følge af dårlige mælkepriser har vi haft stigende afsætning og øget markedsandelen med et positivt resultat til følge. Vi satser i Kina på implementering af kvalitetssorter gennem forsøgsarbejde og registreringer i det store lands forskellige regioner.

10 10 Prodana Seeds har fastholdt positionen som Danmarks førende leverandør af græsfrø og blomsterløg, maskiner, gødning og færdiggræs til plæner og industrianlæg i Danmark. Vores salg til kommuner og golfsegmentet er øget, krisen til trods. Vi nød også godt af det tidlige forår og et godt havevejr i sæsonen. Det er positivt for os, at vi har et bredt sortiment i egne brands og private labels. Prodana Seeds ejer Prodana Frö AB i Sverige. Her har vi mødt stærkt konkurrence, også som følge af den svenske krones negative udvikling. Sammen med DLG ejer vi via Prodana på 50:50 basis DanÆrt A/S. De to Prodana selskaber og DanÆrt har haft en omsætning som ventet, lidt lavere end året før. Vi har fokuseret på omkostninger og dækningsbidrag, hvorfor Prodana Seeds samlet set stiller med et tilfredsstillende resultat på niveau med året før. Sammen med DLG ejer vi også kartoffelvirksomheden Danespo Holding A/S. Vi har øget eksporten af læggekartofler til Nordafrika ganske betydeligt og realiserede samtidig det budgetterede salg i Østeuropa, dog først efter en prisreduktion. Andelen af vore egne, beskyttede sorter steg i regnskabsåret fra 40 til 50 pct. af omsætningen. Vi har, for at fremme salget af egne sorter i Holland, etableret en Danespo-afdeling her og har introduceret tre sorter. Sorten FOLVA dækker allerede 16 pct. af det hollandske spisekartoffelmarked. I Danmark sælger Danespo spisekartofler til detailhandelen gennem Lammefjordens Kartoffelcentral og VK Kartofler. Danespo Holding præsterede for andet år i træk et godt resultat. Der trillede uændret 7,3 millioner kroner ned på bundlinjen. DLF ejer 12 pct. af Scanola Holding A/S, som på Århus Havn forarbejder en betydelig del af den danske rapshøst. En række andelsgrovvareselskaber ejer de øvrige 88 pct.. Gennem dette partnerskab har DLF sikret sig en stabil aftager af industriraps. I det forløbne år fordoblede vi for andet år i træk vores opkøb af denne afgrøde. ØKOLOGI I det forløbne år solgte vi 494 tons økologisk frø til det danske marked mod 510 tons året før. Eksporten af økologisk frø blev på 557 tons mod 700 tons året før. KORN OG FODERROER DLF repræsenterer en række højtydende kornsorter på det danske marked. Vi har netop nu store forhåbninger til bl.a. tre engelske vinterhvedesorter, en vårhavre og en tysk vintertriticale, som vi starter opformering af. Vores salg af foderroefrø i Danmark blev øget med fem pct. i det forløbne år, mens eksporten steg med 20 pct. til cirka pakker.

11 11 FORSKNING OG UDVIKLING Gennem en årrække har DLF arbejdet målrettet med udvikling af GMO-græsser. Det er lykkedes os at fremstille græsser med hhv. et markant øget sukkerindhold og med en øget salttolerance. Det er egenskaber med store potentialer såvel miljømæssigt som økonomisk. Alligevel har vi valgt at lægge dette udviklingsarbejde på hylden. I befolkningen sporer vi en stigende accept af genmodificering, men holdningen slår ikke igennem politisk. Vi kræver en klar og positiv politisk udmelding, inden vi investerer yderligere i denne forskning for fremtiden i Danmark. Vi arbejder dog stadig med bioteknologi, nemlig med udviklingen af bl.a. genetiske markører til støtte for forædlingsarbejdet. DLF udviklede igen i det forløbne år en række nye sorter, som allerede topper listerne i bl.a. UK, Frankrig, Tyskland og Holland. Både i New Zealand, UK og Holland har vi bygget nye forædlingsstationer. Vi har alle steder indrettet os, så køberne af frø kan holde møder hos os. Det er meget positivt at kunne skabe direkte kontakter mellem forædling, marketing og salg. 1. oktober 2008 overtog vi Louisenborg på 200 ha, nabogården til Dansk Planteforædling på Boelshøj ved Store Heddinge. Det har muliggjort en bedre samling af vore danske markforsøg og en mere rationel drift i det hele taget. DANSK LANDBRUGS FRØSEKTION Jeg vil på DLFs vegne sige tak til Frøsektionen for et målrettet samarbejde igen i det forløbne år. Jeg vil adressere takken til frøavlernes formand, Thor Gunnar Kofoed. Desværre har du på det seneste måttet bruge alt for mange kræfter på at tilbagevise de ødelæggende forslag, som regeringen har fremsat vedrørende dyrere certificeringsomkostninger end i andre lande, reduceret anvendelse af pesticider og projekt Grøn Vækst. I Frøavleren spørger du vores minister og politikere om, hvordan markante begrænsningsforslag kan kaldes for Vækst? Du siger det rent ud: Hvis det foreslåede gennemføres, kan regeringen føje til sin resultatliste, at den fik ødelagt verdens mest moderne frøbranche. Jeg er enig med dig og håber, jeres arbejde vil bære frugt. STRATEGIPLAN I DLF har vi god tradition for med års mellemrum at udarbejde strategiplaner for den udvikling og tilpasning af selskabet, som forestår. På mange felter har vi vidst, hvad vi ville, har formuleret det og har haft det vedtagne som en god ledesnor. På andre felter har vi måttet improvisere, når en ikkeforudset mulighed, f.eks. for køb af en kollega-virksomhed, opstod. Men også i sådanne situationer har strategiplanerne været nyttige, fordi vi har vidst, hvad vi var i gang med og sigtede mod og har kunnet tilrettelægge virksomhedssamkøringerne herefter.

12 12 Vi står over for udarbejdelse af en ny strategiplan for årene Vi vil denne gang næppe være så detaljeorienterede som tidligere. I stedet vil vi fokusere på det at være parat. Parat til at agere, når en udfordring viser sig, eller en mulighed pludselig er der. Vi skal have penge i kassen, for kun den, der har det, kan handle hurtigt og effektivt, når der opstår muligheder for relevant uorganisk vækst altså for virksomhedsovertagelser. Den virksomhed, som pga af f.eks. et forestående generationsskifte eller foranlediget af tidens ugunst og det hårde konkurrenceklima, når til at søge et salg, skal vide, at DLF-TRIFOLIUM har styrken til at købe. Det er ikke sikkert, at den svagere virksomhed får muligheden fordi sælger ikke vil risikere den usikkerhed, der kan ligge i, at en potentiel køber ikke kan magte opgaven. Det er imidlertid ikke nok at have den finansielle styrke. For at få muligheden for at handle skal vi også være ordentlige forretningsfolk, som beslutningstagerne i andre virksomheder har kollegial tillid til. Vi skal opføre os sådan i markedet, at det er os, man naturligt henvender sig til, når et generationsskifte eller en anden anledning gør en strukturkonsolidering hensigtsmæssig. I bestyrelsen finder vi, at vores selskab har en sådan position. Det er der grund til også at takke avlerne, vore medlemmer for. Vi har i bestyrelse og ledelse over årene fået lov til at foretage en hensigtsmæssig og fremtidsvendt konsolidering af DLF-TRIFOLIUM. Der er, føler jeg, en udbredt forståelse for, at det er herved, vi i fællesskab bedst sikrer fremtidens frøafregningspris. Når avlerne også er ejere, er det muligt på samme tid at få den rette afregningspris og at sikre sig fremtidens indkomst optimalt. Det ser vi i dag tydeligere end på noget tidligere tidspunkt. Midt i en krisetid med afsætningsproblemer har DLF både kunnet give avlerne den højeste afregning nogen sinde og har kunnet konsolidere selskabet med henblik på at være en stærk, aktiv partner i den strukturtilpasning, som alt tyder på, vil komme. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR OG BAGGRUNDEN HERFOR 2010 bliver et dårligt år for frøbranchen. Vi står foran et vanskeligt afsætningsår, måske det vanskeligste år nogen sinde. 40 pct. af DLFs salg er landbrugsfrø, 60 pct. plænegræs. Vi rammes af, at der ikke bygges ret meget og ikke anlægges golfbaner og sportsanlæg i øvrigt. Det forhold, at hele verdens mejeribranche er i knæ, kommer os heller ikke til gode. For DLF er der også styrkepositioner i situationen. Konkurrencemæssigt kan ikke ret mange, om nogen overhovedet, gøre det bedre end DLF-TRIFOLIUM. Vi frygter ikke de europæiske konkurrenter, de har ikke styrken. Det er vore sælgere, der kan og skal ud og skabe afsætning. I branchen ligger vi med store lagre, ingen tvivl om det. Men i engros- og detailleddet vurderer vi, at lagrene er små. I DLF kalkulerer vi derfor efter to år med tilbagegang med et stigende salg, men til lavere priser end i år. Vi forventer ud herfra en uændret koncernomsætning og et faldende dækningsbidrag.

13 13 Vores stramme omkostningsstyring fortsætter. Først i år slår den fulde effekt af den foretagne medarbejderreduktion igennem. Samtidig kan vi bogføre en betydelig engangsgevinst ved salg af jord og fast ejendom i Holland. Alligevel venter vi et lavere resultat i 2009/10 end sidste år. Det nævnte understreger, at DLF også venter at have branchens bedste afregningspriser for frøhøsten AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER I bestyrelsen er vi stolte over at have ansvar for et selskab, der er så vel ledet som DLF- TRIFOLIUM. Vi har en yderst kompetent og engageret direktion med Truels Damsgaard i spidsen. Ikke blot er du Mr. Frø i Danmark, du er også Mr. Seed globalt. Der er ingen over og ingen ved siden af dig, når det gælder kendskab til frømarkedet og -branchen world wide. Sådan er det, og det må vore avlere gerne vide. Det nyder vi meget store fordele af i DLF. I tilgift har du også de kompetencer, som den øverste daglige leder skal have, når det gælder økonomi, ledelse og organisation. Det er en fornøjelse og meget inspirerende at samarbejde med dig. Meget afhænger af ledelsen, men alle hjul i en organisation skal køre. Det gør de i DLF. Der er grund til også at takke vore mange dygtige medarbejdere for den store indsats, som I præsterer i den travle hverdag hen over året. DLFs avlere var ilde stedt uden selskabets medarbejdere og omvendt! Det er frøet fra markerne, fra DLFs ejere, der skaber arbejdspladserne i koncernen. Tak også til jer for opbakning til DLF. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde igen i det forløbne år. Tak!

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark?

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Er der en fremtid for havefrø i Danmark? 1. Ja, hvis der er politisk forståelse og ramme-vilkårene

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Krisen er selvforskyldt

Krisen er selvforskyldt Krisen er selvforskyldt Det er fremtidsudsigterne, vi skal rette ind efter. Et selskab som DLF må hele tiden have det økonomiske klima både i Danmark og i de mange lande, vi eksporterer til, for øje. Sådan

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 1 Program Verdensmarkedet for græsfrøproduktion Danmark en førende græsfrønation Markedsudvikling

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed DK græs- og kløverfrø totalt 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HØSTET AREAL,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Frøavlens fremtid i Danmark

Frøavlens fremtid i Danmark Frøavlens fremtid i Danmark 8. oktober 2008 DLF-TRIFOLIUM-konference Henning Otte Hansen Fødevareøkonomisk Institut (hoh@foi.dk) Indhold 1. Vil høje kornpriser være en trussel mod dansk frøavl i fremtiden??

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere