Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for organisering af kommunernes web-arbejde"

Transkript

1 Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013

2 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller kommunens lokale hjemmeside?... 4 Hvordan ser en god hjemmeside ud?... 4 Ledelsesresumé... 5 Centralisering vs. decentralisering i web-arbejdet?... 6 Fordele og ulemper ved centralisering... 6 Arbejdsopgaver forbundet med web... 7 Eksempler på arbejdsopgaver... 7 Succes med kommunens hjemmesidearbejde... 9 Hvad indikerer, at hjemmesiden er en succes?... 9 Hvad skal være til stede for at få succes?... 9 En klar kanalstrategi En tydelig ansvarsfordeling Kommunikationskompetencer Opbakning fra ledelsen Web-synlighed i organisationen De rigtige værktøjer skal være til rådighed Der skal bevilges ressourcer til webarbejdet Bud på en hensigtsmæssig organisering Rollebeskrivelser Byrådet Direktion Chefgruppe/teamledere Webteam Lokale webformidlere Bilag: Kommunalt eksempel på øget centralisering

3 Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen Denne rapport handler om, hvordan kommunerne kan organisere deres web-arbejde. Kommunerne driver 98 lokale hjemmesider, der udstiller den enkelte kommune og kommunens ydelser til borgere og virksomheder. Herudover har kommunen en række hjemmesider for børnehaver, vuggestuer, plejehjem, ungdomsklubber, etc.. Der er forskel på, hvordan kommunerne organiserer dette arbejde. I nogle kommuner ligger ansvaret for at holde hjemmesiden opdateret decentralt, mens andre kommuner kører med en meget central model. Kommunens hjemmesider bliver opdateret, når der er behov for at formidle information ud til brugerne, eller der sker ændringer i henvisninger til f.eks. kommunens selvbetjeningsløsninger. Denne udgivelse fra KL giver et bud på, hvordan en kommune hensigtsmæssigt kan organisere arbejdet med hjemmesiden. Den udspringer af en workshop om emnet, der blev afholdt i Odense den 12. marts Her deltog 40 personer fra 28 kommuner. Udfordringen Kommunerne (og brugerne) oplever, at kvaliteten af indholdet på deres hjemmesider er meget svingende. Der ligger meget irrelevant information på hjemmesiderne, der ikke understøtter kommunens overordnede kanalstrategi. Det gør det svært for brugerne at finde, hvad de har brug for og svært for kommunen at tilpasse hjemmesiden til mobile platforme. En dårlig hjemmeside resulterer i sidste ende i unødvendige omkostninger for kommunen, da borgerne ringer, møder op eller sender s i stedet for selv at finde svar på deres spørgsmål. Derudover oplever kommunerne, at de centrale webmedarbejdere bruger mange ressourcer på at yde support til decentrale webredaktører, som sjældent bruger kommunens CMS (Content Management System) og derfor glemmer, hvordan det bruges. Desuden har mange af de decentrale webredaktører ikke samme kommunikationsfaglighed som de centrale webmedarbejdere, hvorfor kvaliteten af det indhold, de lægger op, er svingende. Og de enkelte artikelsiders potentiale som formidler af relateret indhold udnyttes heller ikke (links i artiklen og vist ved siden af artiklen: læs også-links, kampagner, spotbokse med mere), da den enkelte webredaktør ikke har overblikket over hjemmesidens øvrige indhold. 3

4 Hvilken rolle spiller kommunens lokale hjemmeside? Kommunens hjemmeside spiller en væsentlig rolle i det samlede udbud af information til borgere og virksomheder. Hjemmesiden guider 24 timer i døgnet brugerne videre til selvbetjeningsløsninger, andre hjemmesider og giver derudover generel information om kommunens virke og ydelser. På den måde kan en god hjemmeside afskærme medarbejdere fra henvendelser, idet borgeren selv finder svar på spørgsmål på hjemmesiden. Kommunens hjemmeside er også med til at brande kommunen, ligesom indholdet er forskelligt fra kommune til kommune som følge af forskellige politiske prioriteringer. I kommunernes økonomiaftale for 2013 er det forudsat, at kommunerne kan opnå besparelser ved at flytte den information, de giver til borgerne, fra de dyre henvendelseskanaler til billige kanaler. De dyre kanaler er personligt fremmøde, e- mails og papirpost. De billige er kommunernes onlineplatforme, f.eks. hjemmeside, digital selvbetjening og apps. Kommunens lokale hjemmeside er således central i borgerens informationssøgning på nettet om kommunen, men hjemmesiden er mindst lige så vigtig i forhold til at hente effektiviseringsgevinster. Også i forhold til opfattelsen af serviceniveauet spiller hjemmesiden en rolle, idet en dårlig hjemmeside kan opfattes som dårlig service og manglende forståelse for borgernes behov for information og selvbetjening. Hvordan ser en god hjemmeside ud? Der er forskel på, hvordan kommunerne prioriterer indholdet af deres hjemmesider. KL har på baggrund af en række workshops med kommunerne om den gode hjemmeside udarbejdet to principsamlinger med gode råd til, hvad der bør tages højde for, når en kommune bygger sin hjemmeside op og har andre online aktiviteter. Du finder principsamlingerne på På Dialogportalen i grupperne Hjemmeside-/webstrategi og Kommunikation og inddragelse er der også inspiration og sparring at hente til arbejdet med hjemmesiden. I det følgende vil vi beskæftige os med, hvordan kommunerne kan organisere webarbejdet på en hensigtsmæssig måde. 4

5 Ledelsesresumé Kommunerne driver hjemmesider, der giver borgere, virksomheder og samarbejdspartnere informationerne om de ydelser og services, som kommunen leverer. En god hjemmeside er nødvendig for, at kommunen kan realisere den fælleskommunale målsætning om at få flere borgere til at benytte selvbetjening. Den bidrager i høj grad også til at minimere antallet af henvendelser med forespørgsler om generel information via personligt fremmøde, telefon, og papirpost. Her bør så mange som muligt finde svaret selv på hjemmesiden. Kommunerne bruger markante ressourcer på at drive deres lokale hjemmesider. Kommunens hjemmeside er big business, en millionforretning. Der bliver brugt mange ressourcer på at etablere den og drive den, og der er samtidig potentiale for, at en god hjemmeside kan spare kommunen penge ved at reducere antallet af unødvendige henvendelser via andre kanaler. Der bør være følgende ting til stede, for at det lokale arbejde med hjemmesiden kan blive en succes: 1. En klar kanalstrategi 2. En tydelig ansvarsfordeling 3. Kommunikationskompetencer 4. Opbakning fra ledelsen 5. Web-synlighed i organisationen 6. De rette værktøjer 7. Ressourcer Disse elementer er beskrevet i denne rapport og kan inspirere kommunen til det videre arbejde med at organisere webarbejdet. Organiseringen skal gøre det muligt og effektivt for kommunen at prioritere det indhold, som bliver produceret til hjemmesiden og præsenteret for brugerne. Medarbejdere med kommunikationsfaglige kompetencer skal have mandat til at beslutte, hvordan hjemmesiden skal opbygges, og hvilket indhold der skal markedsføres særligt. Ved at optimere weborganisationen kan kommunen højne kvaliteten af indholdet og i nogle tilfælde også effektivisere arbejdet. 5

6 Centralisering vs. decentralisering i webarbejdet? Et centralt forhold i forbindelse med organiseringen af web-arbejdet er afvejningen mellem centralisering og decentralisering. Organisering af webarbejdet i kommunerne kan groft sagt være centraliseret eller decentraliseret. I praksis vil det dog typisk være en model, der ligger ét eller andet sted mellem disse to yderpunkter. Ved en stærk centralisering bliver alle beslutninger om indholdet på kommunens hjemmeside truffet af en gruppe personer i samme enhed ét sted i forvaltningen. Samme personer producerer indholdet til hjemmeside og inddrager ikke medarbejderne på kommunens fagområder. Ved en stærk decentralisering er der en række lokale webredaktører i de enkelte forvaltninger, der er mere eller mindre dedikerede til opgaven, og hvis kommunikationsfaglighed varierer. Disse har det entydige ansvar for at producere og publicere indhold på hjemmesiden. Baseret på kommunernes erfaringer ligger den mest hensigtsmæssige model for organisering placeret et sted mellem de to yderpunkter. Udviklingsopgaver bør i højere grad være centraliseret end driftsopgaver. For begge typer opgaver er der brug for organisationens decentrale, faglige viden, erfaringer og kendskab til målgruppen. Fordele og ulemper ved centralisering Fordelen ved centralisering er, at det er nemmere at lade kommunens kanalstrategiske beslutninger gennemsyre hjemmesiden og sikre en stram styring med indholdet. Fordelen ved decentralisering er til gengæld, at den enkelte fagperson hurtigt kan handle (redigere), hvis der er behov for det. Desuden er der større sandsynlighed for, at den enkelte fagperson tager ejerskab over indholdet på hjemmesiden. Ud fra kommunernes erfaringer med at organisere webarbejdet tegner der sig et billede af, hvilken model der giver den bedste kvalitet i indholdet på hjemmesiden. Vi vil på de kommende sider illustrere, hvor i organisationen og hvordan de enkelte opgaver kan håndteres. Afslutningsvis gives et bud på en hensigtsmæssig organisering. Kommuner er forskellige, især hvad angår størrelse. Organiseringen af webarbejdet afhænger til en vis grad af størrelsen på organisationen. Selv store kommuner bør dog kunne hente inspiration i dette inspirationspapir. De største kommuner bør selvfølgelig have flere 6

7 personer i det centrale webteam, evt. satellitter i de største forvaltninger, og evt. flere webformidlere. Arbejdsopgaver forbundet med web Kommunerne gav på workshoppen udtryk for, at der er følgende opgaver forbundet med kommunens hjemmeside. Disse er opridset i det følgende. Eksempler på arbejdsopgaver Producere nyt indhold Nyheder, høringer, arrangementer, FAQ, film, publikationer Vedligeholde indhold Kvalitetssikre tekster, rette fejl/døde links Kampagner (kampagnesite + årshjul) Selvbetjeningsløsninger (portal) Importere borger.dk tekster Grafisk arbejde Forholde sig til statistik Løbende kvalitetssikring Søgemaskineoptimering (SEO) Oprette og udtrække fra databaser Brugerundersøgelser Udarbejde webstrategi Udviklingsopgaver Projektledelse af digitale indsatser (fx digital Post, digital ledelse, NEM-sms) Afvikling af redaktørnetværk Koordinere med ledelsen Yde teknisk support til lokale webredaktører Min side Figuren nedenfor giver overblik over, om en opgave bliver varetaget decentralt eller centralt, og om opgaven er en drifts- eller udviklingsopgave. Ved at placere opgaverne ud fra disse parametre kan kommunen få et indtryk af, i hvor høj grad webarbejdet er centralt eller decentralt. KL har i figuren givet et bud på, hvor de enkelte opgaver bør være placeret. 7

8 Kommunerne giver udtryk for, at især udviklingsopgaver bør være placeret centralt i kommunen, dog med inddragelse af fagmedarbejdere i organisationen. Driftsopgaver bør dog i mindre grad ske centralt. 8

9 Succes med kommunens hjemmesidearbejde Hvad indikerer, at hjemmesiden er en succes? Forud for workshoppen svarede kommunerne i et spørgeskema på, hvilke succeskriterier der gør sig gældende vedrørende hjemmesiden i deres kommune. Det var muligt at vælge mere end en svarmulighed. Tabellen viser, hvad der blev svaret. Parameter Andel valgt Brugernes vurdering af hjemmesiden 76 % Kvalitet i indholdet på hjemmesiden 64 % Sammenspil med den overordnede kanalstrategi (konvertering) 60 % Økonomi og ressourceforbrug 48 % Ejerskab hos fagmedarbejderne 20 % Politikernes vurdering af hjemmesiden 20 % Derudover nævnte kommunerne: SEO - Brandingværdi - Tilgængelighed - Bedst på Nettet - Samarbejde mellem webmaster, webredaktør og skribenter - Det er kvaliteten for brugerne, der er i højsædet og ikke så meget det decentrale ejerskab til indholdet eller politikernes vurdering af hjemmesiden. Hvad skal være til stede for at få succes? En klar kanalstrategi En tydelig ansvarsfordeling Kommunikationskompetencer Opbakning fra ledelsen Web-synlighed i organisationen De rette værktøjer Ressourcer En række faktorer skal være til stede for at få en sammenhængende og velfungerende hjemmeside, som er let for brugerne at anvende. Disse uddybes i det følgende. 9

10 En klar kanalstrategi Kommunen skal gøre det klart for medarbejderne, hvordan den ønsker at kommunikere med borgere og virksomheder. Derfor bør der foreligge en kanalstrategi (eller tilsvarende), der beskriver, hvilken rolle kommunens hjemmeside spiller i kommunens kommunikation med borgerne. Kanalstrategien bør hænge tæt sammen med kommunens webstrategi. Strategierne bør rumme nogle overordnede målsætninger og være ledsaget af en konkret handlingsplan. En tydelig ansvarsfordeling Det bør fremgå klart, hvilke enheder og funktioner der har ansvaret for hvilke opgaver forbundet med udviklingen og driften af kommunens hjemmeside. For de primære roller i webarbejdet kan det være en fordel at udarbejde funktionsbeskrivelser, der fungerer som en kontrakt mellem leder og medarbejder om, at rollen er en formel del af medarbejderens opgaveportefølje. Til at kortlægge ansvaret for opgaverne med webarbejdet kan f.eks. anvendes en RACI-matrice. På den ene akse angives opgaver, på den anden akse funktioner eller personer i organisationen. For hver opgave angives herefter, hvilken rolle funktionerne har i forhold til hver enkelt opgave. Der kan angives én af følgende roller: Læs mere her: Ved at klikke på linket kan du se et eksempel på, hvordan RACI-matricen kan anvendes. Andre værktøjer kan også bruges til samme formål. Kommunikationskompetencer Arbejdet med kommunens hjemmeside handler i høj grad om kommunikation. Derfor skal der være stærke kompetencer inden for kommunikation til stede i organisationen for at skabe et brugervenligt, tilgængeligt og effektivt website. 10

11 Det betyder samtidig, at en lang række opgaver forbundet med hjemmesiden ikke bør ligge decentralt hos en fagperson (f.eks. en sagsbehandler på miljøområdet). Den person er god til mange ting, men ofte ikke til at formidle online i et modtagerorienteret sprog. Det er vigtigt, at der bliver stillet krav til de medarbejdere, som fungerer enten som webredaktører eller skribenter. Det skal ikke bare være den nyeste medarbejder eller den medarbejder, der tilfældigvis har tid, der skal prioritere og lægge indhold på hjemmesiden. Det handler i høj grad om at vælge de rigtige medarbejdere ud, som; er gode til at kommunikere (og dermed kan identificere målgrupper) kan anskue opgaven fra et helikopterperspektiv kan oversætte kanal- og webstrategien til et brugerbehov (og sprede det i organisationen) har forretningsforståelse har gennemslagskraft og personlig pondus synes, at opgaven er spændende Hvordan udvælgelsen konkret kan finde sted berøres efterfølgende. Opbakning fra ledelsen Kommunens hjemmeside spiller en vigtig rolle i kommunens sammenspil med borgere og virksomheder. Hjemmesiden er big business. Der er mange penge på spil. Hvis kommunens kanalstrategi skal realiseres, skal kvaliteten af indholdet på hjemmesiden være høj. Kun 16 % af kommunerne giver i den indledende spørgeskemaundersøgelse udtryk for, at der i høj grad eller i meget høj grad er opbakning fra ledelsen til arbejdet med hjemmeside. Samtidig svarer kommunerne, at kun 24 % opfatter, at der er en anelse prestige forbundet med webarbejdet. Ingen opfatter, at der er stor prestige forbundet med webarbejdet. Direktionen bør formelt prioritere arbejdet med kommunens hjemmeside. Og hvordan får du dem så til at gøre det? Inspiration fra kommuner til at få ledelsesopbakning: Du skal tale ledelsens sprog og fokusere på effektivisering og costbenefit-analyser. Webstrategien bør derudover formuleres, så den er meget handlingsorienteret med klare mål og succeskriterier noget der er målbart og forståeligt. 11

12 De nævnte potentialer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kan bruges som løftestang. Økonomiaftalen for 2013 indeholder blandt andet, at kommunen skal spare nogle penge ved at flytte kommunikationen med borgerne til de mest hensigtsmæssige kanaler. Mal den brændende platform. Hvad sker der, hvis kommunen har en dårlig hjemmeside? Så møder borgerne op i Borgerservice, sender e- mails, breve eller ringer i stedet for. Det er dyrt for kommunen. Ved at inddrage direktionsmedlem(mer) tidligt i processen af udarbejdelsen af eksempelvis kommunens kanalstrategi kan der være større sandsynlighed for, at direktionen tager ejerskab over strategien i det efterfølgende (implementerings)arbejde. Flere kommuner fremhæver effekten af, at få webarbejdet skrevet ind i ledernes resultatkontrakter for på den måde at øge deres opmærksomhed på emnet. Webarbejdet bør således være en naturlig del af ledernes resultatkontrakter og virksomhedsplaner. KL anbefaler at bruge data indsamlet i tælleugerne (KOMHEN 2.0) til at sætte webarbejdet i den rigtige kontekst. Derudover fortæller kommuner, at det har en virkning på ledelsen, at der kommer besøg udefra (f.eks. andre kommuner) og understreger behovet for fokus på hjemmesiden og effekten heraf. KL kommer også gerne ud og holder oplæg om hjemmesidens rolle i den samlede kanalstrategi og koblingen til gevinstrealisering og Den fællesoffentlige og - kommunale digitaliseringsstrategi. Kontakt Jacob Poulsby Andersen fra KL for yderligere info Ledelsen skal give mandat til at prioritere Ikke alle ledere og medarbejdere forstår at prioritere indholdet på kommunens hjemmeside. Designet af hjemmesiden har tidligere været (og er det sikkert stadigvæk i flere kommuner) en magtkamp mellem forvaltningerne. Alle forvaltninger skal sætte deres tydelige præg på hjemmesiden, især forsiden. Dette resulterer ofte i rodede hjemmesider, hvor brugerne ikke kan finde det, de har brug for. Samtidig konverterer kommunen ikke brugerne til selvbetjening, da henvisningen ikke er tydelig nok. Modtagerorienteret hjemmeside En vigtig opgave er derfor at give mandat til at prioritere indholdet på hjemmesiden, så indholdet afspejler brugernes informationsbehov i stedet for at være afsenderorienteret. Det er i høj grad en opgave, som bør varetages af personer med en 12

13 kommunikationsfaglig baggrund. Disse personer bør have et formelt mandat fra direktionen til at beslutte, hvordan hjemmesiden opbygges (og dermed hvordan indholdet prioriteres), så den skaber mest mulig værdi for målgruppen (borgere og virksomheder). Web-synlighed i organisationen Alle medarbejdere i kommunen skal kende til kommunens hjemmeside. Det gælder både sidens overordnede opbygning og især de dele af hjemmesiden som handler om opgaver, den enkelte medarbejder beskæftiger sig med i hverdagen. Vigtigheden af og formålet med kommunens hjemmeside skal være kendt af alle, og arbejdet med hjemmesiden bør være synlig i den daglige drift. Hjemmeside-arbejdet hænger i høj grad sammen med hele kommunens digitaliseringsindsats. Ved at skabe synlighed på webben i organisationen kan det også bidrage til, at flere tager del i digitaliseringsarbejdet bredt i kommunen. Derfor bør ledelsen eller webteamet fejre og markere succeser, linke til hjemmesiden fra intranettet, interne nyhedsbreve og gøre opmærksom på, hvis indholdet på hjemmesiden påvirker forvaltningernes opgaver eller henvendelsesmønstre. De rigtige værktøjer skal være til rådighed Succes med webarbejdet kræver også, at medarbejderne får stillet gode værktøjer rådighed til arbejdet. CMS et skal være let at arbejde i og fleksibelt. Hvis kommunen driver flere hjemmesider, bør de så vidt muligt tage udgangspunkt i det samme CMS. På den måde vil det også være lettere at skabe sammenhæng i kommunens visuelle udtryk på nettet. Det skal også være nemt at få adgang til besøgsstatistikker. Flere leverandører udbyder statistikværktøjer, der både kan være gratis eller blive stillet til rådighed mod en løbende betaling. Flere kommuner arbejder kontinuerligt med at anvende viden fra statistik om, hvad brugerne læser, og hvornår de går i stå og forlader kommunens hjemmeside. Viden, om hvad brugerne efterspørger, kan anvendes til at tilpasse hjemmesiden til brugernes behov. Erfaringer viser f.eks., at viden om åbningstider på genbrugsstationer efterspørges i weekenden, hvorfor kommunerne med fordel kan placere denne information på forsiden hen over weekenden, så den er let tilgængelig for borgerne. De kvantitative informationer kan med fordel suppleres med anden viden. Flere kommuner har haft glæde af brugertests af deres hjemmesider. Andre har foretaget 13

14 fokusgruppeinterviews med en håndfuld brugere. Dette kan give et indtryk af målgruppen, og hvordan de oplever kommunens hjemmeside. Resultatet fra sådanne undersøgelser kan også bruges til at påvirke ledelsen. Brugernes oplevelse af sider kan desuden benyttes i forhold til siderne med kommunens selvbetjeningsløsninger er sproget til at forstå? Og kan borgerne læse sig til, hvad de skal gøre? Der skal bevilges ressourcer til webarbejdet Gode tekniske løsninger koster penge, det samme gør dygtige medarbejdere. De ressourcer, der afsættes til at arbejde med web i kommunen, bør afspejle, hvor vigtig direktionen mener, at hjemmesiden er for kommunen. En gennemarbejdet business case bør udarbejdes for hjemmesiden, og investeringer skal holdes op mod de forventede besparelser i kommunens samlede kanalstrategi. Hent inspiration her. 14

15 Bud på en hensigtsmæssig organisering På baggrund af kommunernes input på workshoppen den 12. marts 2013 følger et forslag til, hvordan webarbejdet på hensigtsmæssig vis kan organiseres i en kommune. Der er selvfølgelig forskel på kommunernes størrelse, ambitionsniveau og forudsætninger, men alle bør kunne hente inspiration i oplægget. Formålet med en reorganisering er primært at højne kvaliteten af indholdet på kommunens hjemmeside(r). Nogle kommuner vil dog også kunne opnå en effektivisering af arbejdet ved at prioritere opgaverne skarpt og lade kompetente medarbejdere arbejde med de opgaver, de har lyst til og har en høj faglig indenfor. I den foreslåede model er der skabt en balance mellem den faglighed, som medarbejdere i forvaltningerne har, og den kommunikative kunnen som webteamet er i besiddelse af. I modellen er der et formaliseret samarbejde mellem forvaltningerne og webteamet, hvor ansvaret er klart defineret. Der er taget udgangspunkt i, at kommunerne generelt skal være bedre til at prioritere det indhold, de lægger på hjemmesiderne. Undersøgelser viser, at 20 % af indholdet på kommunernes hjemmeside udfylder 80 % af behovet for brugerne. Derfor bør kommunen arbejde for ikke at producere og vedligeholde indhold på hjemmesiden, der ikke skaber værdi for brugerne. 15

16 Lokale webformidlere Ved at have lokale webformidlere (kær medarbejder kan have mange navne) i hver forvaltning sikres et ejerskab til hjemmesidearbejdet i forvaltningerne. Samtidig skal de lokale webredaktører ikke sidde med den tekniske del af hjemmesiden, som for mange giver anledning til frustration. Herved sparer webteamet også en del ressourcer på at yde teknisk support. Webformidlerne skal således udelukkende fokusere på indholdet og deres budskab til målgruppen. Webteamet kan have det forkromede overblik og sikre sammenhængen på tværs af forvaltningernes kommunikation både indholdsmæssigt og i forhold til kommunens visuelle udtryk. Rollebeskrivelser I det følgende beskrives, hvilke roller de forskellige institutioner i kommunen kan have i relation til webarbejdet. Byrådet Byrådet har godkendt kommunens overordnede kanalstrategi, hvor det tydeligt fremgår, at kommunens hjemmeside spiller en væsentlig rolle og bør prioriteres for at opnår de ønskede gevinster. 16

17 Direktion Direktionen evaluerer mindst én gang om året kommunens arbejde med hjemmesiden. Direktionen placerer et tydeligt ansvar for, at hjemmesiden er brugervenlig, tilgængelig og effektiv. Den enhed (webteam) bør bestå af kommunikationskompetencer og have et tæt sammenspil med den enhed, der har ansvaret for kommunens kanalstrategi. Samtidig giver direktionen den pågældende enhed mandat til at træffe beslutning om, hvordan indholdet på hjemmesiden skal opbygges og prioriteres. Chefgruppe/teamledere Det er meldt ud af direktionen, hvilke forventninger der er til kommunens hjemmesider. Hjemmesiderne skal understøtte kanalstrategien. Derfor er der angivet konkrete målsætninger i de resultatkontrakter, som direktionen indgår med hver forvaltning/afdeling. Det gælder i øvrigt også målsætninger om digital kommunikation generelt. Chefgruppen er ansvarlig for at udpege lokale webredaktører på baggrund af en funktionsbeskrivelse. Webteam Består af et antal medarbejdere (afhængig af kommunens størrelse) med stærke kompetencer inden for kommunikation. Webteamet har ansvaret for webstrategien, udvikling af kommunens online-aktiviteter og den daglige drift af kommunens hjemmeside. Teamet kvalitetssikrer alt indhold, der bliver offentliggjort på hjemmesiden. Webteamet producerer en række tekster fra bunden, men de fleste kampagner, nyheder og arrangementer er initieret og produceret som udkast af den lokale webredaktør i den pågældende forvaltning. Eksempler på arbejdsopgaver i webteamet Udarbejde webstrategi Diverse udviklingsopgaver Producere nyt indhold i samarbejde med lokale webredaktører Vedligeholde indhold i samarbejde med lokale webredaktører Kvalitetssikre tekster, rette fejl/døde links Designe kampagner (kampagnesite + årshjul) Placere selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden Importere borger.dk-tekster Grafisk arbejde Forholde sig til statistik Søgemaskineoptimering Oprette og udtrække fra databaser Brugerundersøgelser Afvikling af redaktørnetværk Koordinere med ledelsen Min side 17

18 Hvis en ny organisering kræver, at der bliver tilført flere ressourcer til webteamet, kan en løsning være, at én eller flere af Tordenskjolds webredaktører fra forvaltningerne indgår i det centrale webteam en del af deres arbejdstid. Webteamet udarbejder funktionsbeskrivelsen, som ligger til grund for at udpege de lokale webredaktører. Nogen kommuner foreslår også, at man har ansættelsessamtaler i forbindelse med udvælgelse af lokale webredaktører. Lokale webformidlere I mange kommuner i dag står de lokale webredaktører for at producere og kvalitetssikre indhold, offentliggøre det og derudover tilrettelægge det øvrige indhold på fagområdets forside og undersider, inkl. udarbejdelse af grafik, kampagner, etc. Den rolle kræver stærke kommunikationskompetencer og er for bred til en gennemsnitskommune. Der er brug for at fokusere på, at det handler om kommunikation og formidling, derfor kan rollens titel med fordel også ændres til eksempelvis Webformidler. Hver forvaltning har 1-2 webformidlere (webredaktører). Der skal sikres en backup, så opgaven ikke er meget sårbar ved sygdom eller generel travlhed. Antallet af webformidlere i hver forvaltning afhænger af kommunens størrelse kerneopgaverne er de samme i alle kommuner, men behovet for at kommunikere om andre aktiviteter er typisk afhængig af størrelsen. Webformidleren har kommunikationskompetencer og finder det spændende at arbejde med hjemmesiden. Rollen er beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Den fungerer som en aftale mellem webformidler og nærmeste leder om, hvor mange timer der er afsat til webarbejdet. I samarbejde med webteamet definerer webformidlerne i den enkelte forvaltning målgruppen for dennes underside på kommunens hjemmeside. Webformidlerens opgave er at vurdere behovet for web-kampagner, skrive udkast til indhold på hjemmesiden og sikre, at indholdet på hjemmesiden er faktuelt korrekt. Webformidleren har mandat til at opsøge kollegaer i forvaltningen, hvis vedkommende vurderer, at der er behov for at kommunikere om kollegaens arbejde. Når udkast til en nyhed eller artikel foreligger, orienteres webteamet, der kvalitetssikrer sprogligt og offentliggør teksten. Webteamet står også for den grafik, der ledsager teksten. Idet det udelukkende er webteamet, der kan offentliggøre tekster på hjemmesiden reduceres den tid, der bruges på teknisk support til de lokale webredaktører.

19 Webformidlerne i kommunen indgår i et netværk, der mødes mindst én gang i kvartalet for at udveksle erfaringer og blive informeret om nye tiltag på hjemmesiden. De deler derudover løbende viden på intranettet og via mailgrupper. 19

20 Bilag: Kommunalt eksempel på øget centralisering På KL s workshop om weborganisering, hvor 28 kommuner deltog, holdt Ulla Skytte, chefkonsulent i Center for Politik og Strategi fra Fredensborg Kommune et oplæg om kommunens arbejde med at centralisere web-organiseringen. Fredensborg Kommune er gået fra decentralisering til centralisering af organiseringen af web-arbejdet. Omorganiseringen har som sådan ikke medført effektiviseringsgevinster, men kvaliteten af indholdet på fredensborg.dk er øget, og kommunikationsafdelingen oplever, at de har mere tid til statistik og analysearbejde. Desuden spares der meget blandt de medarbejdere, der før var lokale webredaktører. Baggrund for den ny organisering Inden omorganiseringen brugte kommunikationsafdelingen meget tid på at afholde skrivekurser og yde teknisk support til de lokale webredaktører. Der var omkring 20 lokale webredaktører. Decentraliseringen bidrog til en informationstung hjemmeside, som var svær at overskue og vedligeholde, og hvor ingen havde mandat til at prioritere indholdet på hjemmesiden. Kommunikationsafdelingen begyndte at italesætte kvaliteten på hjemmesiden. I den forbindelse tog de skærmdumps af lavkvalitetssider og begyndte desuden at gøre op, hvor meget tid de brugte på at supportere de lokale redaktører og holde det op i mod, hvor lang tid kommunikation selv ville skulle have brugt på det. Desuden skulle kommunens hjemmeside tilpasses til mobile platforme. I den sammenhæng blev alle sider gået igennem og skrevet om af kommunikationsfaglige for at øge kvaliteten af indholdet og dermed brugernes oplevelse af hjemmesiden. Inden den nye organisering blev der udtrykt bekymring for, om kommunikation ville blive en flaskehals, men den bekymring er blevet gjort til skamme. Alt dette var baggrunden for et opgør med det, Ulla Skytte betegner som lavfrekvente webredaktører. De lokale webredaktører er afskaffet, og webarbejdet er nu samlet i kommunikation i Fredensborg Kommune. Herved har man fået et langt større overblik over det samlede indhold på hjemmesiden. Og de lokale webredaktører skal ikke længere løfte en opgave, som for mange føltes som besværligt ekstraarbejde. Det opleves for mange som en lettelse, og der er også mere prestige forbundet med at arbejde med hjemmesiden efter omorganiseringen. Sammenhæng til resten af organisationen Centrene inddrages imidlertid stadig i produktionen af indhold. De leverer input og tekster til kommunikation, som herefter bearbejder, retter og lægger på hjemmesiden. Hermed kommer kommunikationsfagligheden i spil, og teksten bliver skrevet i et sprog, så både unge og gamle kan forstå den. 20

21 Ulla Skytte vurderer, at kommunikationsafdelingen sender 4-5 mails om ugen til ansvarlige chefer og medarbejdere med spørgsmål om, hvad de vil med en side, og en opfordring til at den skal opdateres. Omorganiseringen har også betydet, at kommunikationsafdelingen har haft nogle diskussioner med forvaltningerne om, hvordan deres indhold skal præsenteres på hjemmesiden. Desuden er kommunikationsafdelingen ved at gøre det klart for organisationen, at den skal inddrages tidligt i forbindelse med større kampagner, så hjemmesiden medtænkes i dette arbejde fra start. Brug af statistik Kommunikation og hjemmesidearbejdet er også kommet på direktionens dagsorden. Direktionen får kvartalsvis statistikker over besøgendes adfærd på hjemmesiden som f.eks. besøgstal og afslutningssider. Desuden har det også vakt interesse med et såkaldt heatmap, som viser, hvordan brugerne begår sig på en side. Denne form for statistik er let at forstå. Heatmap viser let og enkelt, hvor brugerne sætter musen på en vilkårlig side på hjemmesiden. Således får man nemt et overblik over, hvilke områder på sitet der er interessant og mest besøgt. Vær dog opmærksom på, at billedet ikke altid er helt korrekt, idet google analytics med heatmap viser, hvor mange besøg siderne har haft og det er således ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de har klikket sig ind fra den side, heatmappet viser. Mange kommer ind direkte på undersider via søgemaskiner. Heatmap laves på baggrund af statistik fra Google Analytics. Statistikrapporten bruges aktivt til at forbedre hjemmesiden og dermed lytte til brugernes adfærd på fredensborg.dk. 21

22 Eksempel på heatmap fra Fredensborg: 22

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Principsamling: Det gode webprojekt

Principsamling: Det gode webprojekt Principsamling: Det gode webprojekt Indhold Indledning... 3 Kommunen skal have en ny hjemmeside... 5 Manglende fokus på hjemmesiden... 5 For mange sider på hjemmesiden... 5 De klassiske hjemmesidekomponenter...

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Workshop om planlægningsfasen - opsamling

Workshop om planlægningsfasen - opsamling Workshop om planlægningsfasen - opsamling Kommunalt netværk om obligatorisk digital selvbetjening København, 3. april 2014 Tak for en god netværksdag på Islands Brygge den 3. april 2014. På de efterfølgende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere