Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for organisering af kommunernes web-arbejde"

Transkript

1 Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013

2 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller kommunens lokale hjemmeside?... 4 Hvordan ser en god hjemmeside ud?... 4 Ledelsesresumé... 5 Centralisering vs. decentralisering i web-arbejdet?... 6 Fordele og ulemper ved centralisering... 6 Arbejdsopgaver forbundet med web... 7 Eksempler på arbejdsopgaver... 7 Succes med kommunens hjemmesidearbejde... 9 Hvad indikerer, at hjemmesiden er en succes?... 9 Hvad skal være til stede for at få succes?... 9 En klar kanalstrategi En tydelig ansvarsfordeling Kommunikationskompetencer Opbakning fra ledelsen Web-synlighed i organisationen De rigtige værktøjer skal være til rådighed Der skal bevilges ressourcer til webarbejdet Bud på en hensigtsmæssig organisering Rollebeskrivelser Byrådet Direktion Chefgruppe/teamledere Webteam Lokale webformidlere Bilag: Kommunalt eksempel på øget centralisering

3 Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen Denne rapport handler om, hvordan kommunerne kan organisere deres web-arbejde. Kommunerne driver 98 lokale hjemmesider, der udstiller den enkelte kommune og kommunens ydelser til borgere og virksomheder. Herudover har kommunen en række hjemmesider for børnehaver, vuggestuer, plejehjem, ungdomsklubber, etc.. Der er forskel på, hvordan kommunerne organiserer dette arbejde. I nogle kommuner ligger ansvaret for at holde hjemmesiden opdateret decentralt, mens andre kommuner kører med en meget central model. Kommunens hjemmesider bliver opdateret, når der er behov for at formidle information ud til brugerne, eller der sker ændringer i henvisninger til f.eks. kommunens selvbetjeningsløsninger. Denne udgivelse fra KL giver et bud på, hvordan en kommune hensigtsmæssigt kan organisere arbejdet med hjemmesiden. Den udspringer af en workshop om emnet, der blev afholdt i Odense den 12. marts Her deltog 40 personer fra 28 kommuner. Udfordringen Kommunerne (og brugerne) oplever, at kvaliteten af indholdet på deres hjemmesider er meget svingende. Der ligger meget irrelevant information på hjemmesiderne, der ikke understøtter kommunens overordnede kanalstrategi. Det gør det svært for brugerne at finde, hvad de har brug for og svært for kommunen at tilpasse hjemmesiden til mobile platforme. En dårlig hjemmeside resulterer i sidste ende i unødvendige omkostninger for kommunen, da borgerne ringer, møder op eller sender s i stedet for selv at finde svar på deres spørgsmål. Derudover oplever kommunerne, at de centrale webmedarbejdere bruger mange ressourcer på at yde support til decentrale webredaktører, som sjældent bruger kommunens CMS (Content Management System) og derfor glemmer, hvordan det bruges. Desuden har mange af de decentrale webredaktører ikke samme kommunikationsfaglighed som de centrale webmedarbejdere, hvorfor kvaliteten af det indhold, de lægger op, er svingende. Og de enkelte artikelsiders potentiale som formidler af relateret indhold udnyttes heller ikke (links i artiklen og vist ved siden af artiklen: læs også-links, kampagner, spotbokse med mere), da den enkelte webredaktør ikke har overblikket over hjemmesidens øvrige indhold. 3

4 Hvilken rolle spiller kommunens lokale hjemmeside? Kommunens hjemmeside spiller en væsentlig rolle i det samlede udbud af information til borgere og virksomheder. Hjemmesiden guider 24 timer i døgnet brugerne videre til selvbetjeningsløsninger, andre hjemmesider og giver derudover generel information om kommunens virke og ydelser. På den måde kan en god hjemmeside afskærme medarbejdere fra henvendelser, idet borgeren selv finder svar på spørgsmål på hjemmesiden. Kommunens hjemmeside er også med til at brande kommunen, ligesom indholdet er forskelligt fra kommune til kommune som følge af forskellige politiske prioriteringer. I kommunernes økonomiaftale for 2013 er det forudsat, at kommunerne kan opnå besparelser ved at flytte den information, de giver til borgerne, fra de dyre henvendelseskanaler til billige kanaler. De dyre kanaler er personligt fremmøde, e- mails og papirpost. De billige er kommunernes onlineplatforme, f.eks. hjemmeside, digital selvbetjening og apps. Kommunens lokale hjemmeside er således central i borgerens informationssøgning på nettet om kommunen, men hjemmesiden er mindst lige så vigtig i forhold til at hente effektiviseringsgevinster. Også i forhold til opfattelsen af serviceniveauet spiller hjemmesiden en rolle, idet en dårlig hjemmeside kan opfattes som dårlig service og manglende forståelse for borgernes behov for information og selvbetjening. Hvordan ser en god hjemmeside ud? Der er forskel på, hvordan kommunerne prioriterer indholdet af deres hjemmesider. KL har på baggrund af en række workshops med kommunerne om den gode hjemmeside udarbejdet to principsamlinger med gode råd til, hvad der bør tages højde for, når en kommune bygger sin hjemmeside op og har andre online aktiviteter. Du finder principsamlingerne på På Dialogportalen i grupperne Hjemmeside-/webstrategi og Kommunikation og inddragelse er der også inspiration og sparring at hente til arbejdet med hjemmesiden. I det følgende vil vi beskæftige os med, hvordan kommunerne kan organisere webarbejdet på en hensigtsmæssig måde. 4

5 Ledelsesresumé Kommunerne driver hjemmesider, der giver borgere, virksomheder og samarbejdspartnere informationerne om de ydelser og services, som kommunen leverer. En god hjemmeside er nødvendig for, at kommunen kan realisere den fælleskommunale målsætning om at få flere borgere til at benytte selvbetjening. Den bidrager i høj grad også til at minimere antallet af henvendelser med forespørgsler om generel information via personligt fremmøde, telefon, og papirpost. Her bør så mange som muligt finde svaret selv på hjemmesiden. Kommunerne bruger markante ressourcer på at drive deres lokale hjemmesider. Kommunens hjemmeside er big business, en millionforretning. Der bliver brugt mange ressourcer på at etablere den og drive den, og der er samtidig potentiale for, at en god hjemmeside kan spare kommunen penge ved at reducere antallet af unødvendige henvendelser via andre kanaler. Der bør være følgende ting til stede, for at det lokale arbejde med hjemmesiden kan blive en succes: 1. En klar kanalstrategi 2. En tydelig ansvarsfordeling 3. Kommunikationskompetencer 4. Opbakning fra ledelsen 5. Web-synlighed i organisationen 6. De rette værktøjer 7. Ressourcer Disse elementer er beskrevet i denne rapport og kan inspirere kommunen til det videre arbejde med at organisere webarbejdet. Organiseringen skal gøre det muligt og effektivt for kommunen at prioritere det indhold, som bliver produceret til hjemmesiden og præsenteret for brugerne. Medarbejdere med kommunikationsfaglige kompetencer skal have mandat til at beslutte, hvordan hjemmesiden skal opbygges, og hvilket indhold der skal markedsføres særligt. Ved at optimere weborganisationen kan kommunen højne kvaliteten af indholdet og i nogle tilfælde også effektivisere arbejdet. 5

6 Centralisering vs. decentralisering i webarbejdet? Et centralt forhold i forbindelse med organiseringen af web-arbejdet er afvejningen mellem centralisering og decentralisering. Organisering af webarbejdet i kommunerne kan groft sagt være centraliseret eller decentraliseret. I praksis vil det dog typisk være en model, der ligger ét eller andet sted mellem disse to yderpunkter. Ved en stærk centralisering bliver alle beslutninger om indholdet på kommunens hjemmeside truffet af en gruppe personer i samme enhed ét sted i forvaltningen. Samme personer producerer indholdet til hjemmeside og inddrager ikke medarbejderne på kommunens fagområder. Ved en stærk decentralisering er der en række lokale webredaktører i de enkelte forvaltninger, der er mere eller mindre dedikerede til opgaven, og hvis kommunikationsfaglighed varierer. Disse har det entydige ansvar for at producere og publicere indhold på hjemmesiden. Baseret på kommunernes erfaringer ligger den mest hensigtsmæssige model for organisering placeret et sted mellem de to yderpunkter. Udviklingsopgaver bør i højere grad være centraliseret end driftsopgaver. For begge typer opgaver er der brug for organisationens decentrale, faglige viden, erfaringer og kendskab til målgruppen. Fordele og ulemper ved centralisering Fordelen ved centralisering er, at det er nemmere at lade kommunens kanalstrategiske beslutninger gennemsyre hjemmesiden og sikre en stram styring med indholdet. Fordelen ved decentralisering er til gengæld, at den enkelte fagperson hurtigt kan handle (redigere), hvis der er behov for det. Desuden er der større sandsynlighed for, at den enkelte fagperson tager ejerskab over indholdet på hjemmesiden. Ud fra kommunernes erfaringer med at organisere webarbejdet tegner der sig et billede af, hvilken model der giver den bedste kvalitet i indholdet på hjemmesiden. Vi vil på de kommende sider illustrere, hvor i organisationen og hvordan de enkelte opgaver kan håndteres. Afslutningsvis gives et bud på en hensigtsmæssig organisering. Kommuner er forskellige, især hvad angår størrelse. Organiseringen af webarbejdet afhænger til en vis grad af størrelsen på organisationen. Selv store kommuner bør dog kunne hente inspiration i dette inspirationspapir. De største kommuner bør selvfølgelig have flere 6

7 personer i det centrale webteam, evt. satellitter i de største forvaltninger, og evt. flere webformidlere. Arbejdsopgaver forbundet med web Kommunerne gav på workshoppen udtryk for, at der er følgende opgaver forbundet med kommunens hjemmeside. Disse er opridset i det følgende. Eksempler på arbejdsopgaver Producere nyt indhold Nyheder, høringer, arrangementer, FAQ, film, publikationer Vedligeholde indhold Kvalitetssikre tekster, rette fejl/døde links Kampagner (kampagnesite + årshjul) Selvbetjeningsløsninger (portal) Importere borger.dk tekster Grafisk arbejde Forholde sig til statistik Løbende kvalitetssikring Søgemaskineoptimering (SEO) Oprette og udtrække fra databaser Brugerundersøgelser Udarbejde webstrategi Udviklingsopgaver Projektledelse af digitale indsatser (fx digital Post, digital ledelse, NEM-sms) Afvikling af redaktørnetværk Koordinere med ledelsen Yde teknisk support til lokale webredaktører Min side Figuren nedenfor giver overblik over, om en opgave bliver varetaget decentralt eller centralt, og om opgaven er en drifts- eller udviklingsopgave. Ved at placere opgaverne ud fra disse parametre kan kommunen få et indtryk af, i hvor høj grad webarbejdet er centralt eller decentralt. KL har i figuren givet et bud på, hvor de enkelte opgaver bør være placeret. 7

8 Kommunerne giver udtryk for, at især udviklingsopgaver bør være placeret centralt i kommunen, dog med inddragelse af fagmedarbejdere i organisationen. Driftsopgaver bør dog i mindre grad ske centralt. 8

9 Succes med kommunens hjemmesidearbejde Hvad indikerer, at hjemmesiden er en succes? Forud for workshoppen svarede kommunerne i et spørgeskema på, hvilke succeskriterier der gør sig gældende vedrørende hjemmesiden i deres kommune. Det var muligt at vælge mere end en svarmulighed. Tabellen viser, hvad der blev svaret. Parameter Andel valgt Brugernes vurdering af hjemmesiden 76 % Kvalitet i indholdet på hjemmesiden 64 % Sammenspil med den overordnede kanalstrategi (konvertering) 60 % Økonomi og ressourceforbrug 48 % Ejerskab hos fagmedarbejderne 20 % Politikernes vurdering af hjemmesiden 20 % Derudover nævnte kommunerne: SEO - Brandingværdi - Tilgængelighed - Bedst på Nettet - Samarbejde mellem webmaster, webredaktør og skribenter - Det er kvaliteten for brugerne, der er i højsædet og ikke så meget det decentrale ejerskab til indholdet eller politikernes vurdering af hjemmesiden. Hvad skal være til stede for at få succes? En klar kanalstrategi En tydelig ansvarsfordeling Kommunikationskompetencer Opbakning fra ledelsen Web-synlighed i organisationen De rette værktøjer Ressourcer En række faktorer skal være til stede for at få en sammenhængende og velfungerende hjemmeside, som er let for brugerne at anvende. Disse uddybes i det følgende. 9

10 En klar kanalstrategi Kommunen skal gøre det klart for medarbejderne, hvordan den ønsker at kommunikere med borgere og virksomheder. Derfor bør der foreligge en kanalstrategi (eller tilsvarende), der beskriver, hvilken rolle kommunens hjemmeside spiller i kommunens kommunikation med borgerne. Kanalstrategien bør hænge tæt sammen med kommunens webstrategi. Strategierne bør rumme nogle overordnede målsætninger og være ledsaget af en konkret handlingsplan. En tydelig ansvarsfordeling Det bør fremgå klart, hvilke enheder og funktioner der har ansvaret for hvilke opgaver forbundet med udviklingen og driften af kommunens hjemmeside. For de primære roller i webarbejdet kan det være en fordel at udarbejde funktionsbeskrivelser, der fungerer som en kontrakt mellem leder og medarbejder om, at rollen er en formel del af medarbejderens opgaveportefølje. Til at kortlægge ansvaret for opgaverne med webarbejdet kan f.eks. anvendes en RACI-matrice. På den ene akse angives opgaver, på den anden akse funktioner eller personer i organisationen. For hver opgave angives herefter, hvilken rolle funktionerne har i forhold til hver enkelt opgave. Der kan angives én af følgende roller: Læs mere her: Ved at klikke på linket kan du se et eksempel på, hvordan RACI-matricen kan anvendes. Andre værktøjer kan også bruges til samme formål. Kommunikationskompetencer Arbejdet med kommunens hjemmeside handler i høj grad om kommunikation. Derfor skal der være stærke kompetencer inden for kommunikation til stede i organisationen for at skabe et brugervenligt, tilgængeligt og effektivt website. 10

11 Det betyder samtidig, at en lang række opgaver forbundet med hjemmesiden ikke bør ligge decentralt hos en fagperson (f.eks. en sagsbehandler på miljøområdet). Den person er god til mange ting, men ofte ikke til at formidle online i et modtagerorienteret sprog. Det er vigtigt, at der bliver stillet krav til de medarbejdere, som fungerer enten som webredaktører eller skribenter. Det skal ikke bare være den nyeste medarbejder eller den medarbejder, der tilfældigvis har tid, der skal prioritere og lægge indhold på hjemmesiden. Det handler i høj grad om at vælge de rigtige medarbejdere ud, som; er gode til at kommunikere (og dermed kan identificere målgrupper) kan anskue opgaven fra et helikopterperspektiv kan oversætte kanal- og webstrategien til et brugerbehov (og sprede det i organisationen) har forretningsforståelse har gennemslagskraft og personlig pondus synes, at opgaven er spændende Hvordan udvælgelsen konkret kan finde sted berøres efterfølgende. Opbakning fra ledelsen Kommunens hjemmeside spiller en vigtig rolle i kommunens sammenspil med borgere og virksomheder. Hjemmesiden er big business. Der er mange penge på spil. Hvis kommunens kanalstrategi skal realiseres, skal kvaliteten af indholdet på hjemmesiden være høj. Kun 16 % af kommunerne giver i den indledende spørgeskemaundersøgelse udtryk for, at der i høj grad eller i meget høj grad er opbakning fra ledelsen til arbejdet med hjemmeside. Samtidig svarer kommunerne, at kun 24 % opfatter, at der er en anelse prestige forbundet med webarbejdet. Ingen opfatter, at der er stor prestige forbundet med webarbejdet. Direktionen bør formelt prioritere arbejdet med kommunens hjemmeside. Og hvordan får du dem så til at gøre det? Inspiration fra kommuner til at få ledelsesopbakning: Du skal tale ledelsens sprog og fokusere på effektivisering og costbenefit-analyser. Webstrategien bør derudover formuleres, så den er meget handlingsorienteret med klare mål og succeskriterier noget der er målbart og forståeligt. 11

12 De nævnte potentialer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kan bruges som løftestang. Økonomiaftalen for 2013 indeholder blandt andet, at kommunen skal spare nogle penge ved at flytte kommunikationen med borgerne til de mest hensigtsmæssige kanaler. Mal den brændende platform. Hvad sker der, hvis kommunen har en dårlig hjemmeside? Så møder borgerne op i Borgerservice, sender e- mails, breve eller ringer i stedet for. Det er dyrt for kommunen. Ved at inddrage direktionsmedlem(mer) tidligt i processen af udarbejdelsen af eksempelvis kommunens kanalstrategi kan der være større sandsynlighed for, at direktionen tager ejerskab over strategien i det efterfølgende (implementerings)arbejde. Flere kommuner fremhæver effekten af, at få webarbejdet skrevet ind i ledernes resultatkontrakter for på den måde at øge deres opmærksomhed på emnet. Webarbejdet bør således være en naturlig del af ledernes resultatkontrakter og virksomhedsplaner. KL anbefaler at bruge data indsamlet i tælleugerne (KOMHEN 2.0) til at sætte webarbejdet i den rigtige kontekst. Derudover fortæller kommuner, at det har en virkning på ledelsen, at der kommer besøg udefra (f.eks. andre kommuner) og understreger behovet for fokus på hjemmesiden og effekten heraf. KL kommer også gerne ud og holder oplæg om hjemmesidens rolle i den samlede kanalstrategi og koblingen til gevinstrealisering og Den fællesoffentlige og - kommunale digitaliseringsstrategi. Kontakt Jacob Poulsby Andersen fra KL for yderligere info Ledelsen skal give mandat til at prioritere Ikke alle ledere og medarbejdere forstår at prioritere indholdet på kommunens hjemmeside. Designet af hjemmesiden har tidligere været (og er det sikkert stadigvæk i flere kommuner) en magtkamp mellem forvaltningerne. Alle forvaltninger skal sætte deres tydelige præg på hjemmesiden, især forsiden. Dette resulterer ofte i rodede hjemmesider, hvor brugerne ikke kan finde det, de har brug for. Samtidig konverterer kommunen ikke brugerne til selvbetjening, da henvisningen ikke er tydelig nok. Modtagerorienteret hjemmeside En vigtig opgave er derfor at give mandat til at prioritere indholdet på hjemmesiden, så indholdet afspejler brugernes informationsbehov i stedet for at være afsenderorienteret. Det er i høj grad en opgave, som bør varetages af personer med en 12

13 kommunikationsfaglig baggrund. Disse personer bør have et formelt mandat fra direktionen til at beslutte, hvordan hjemmesiden opbygges (og dermed hvordan indholdet prioriteres), så den skaber mest mulig værdi for målgruppen (borgere og virksomheder). Web-synlighed i organisationen Alle medarbejdere i kommunen skal kende til kommunens hjemmeside. Det gælder både sidens overordnede opbygning og især de dele af hjemmesiden som handler om opgaver, den enkelte medarbejder beskæftiger sig med i hverdagen. Vigtigheden af og formålet med kommunens hjemmeside skal være kendt af alle, og arbejdet med hjemmesiden bør være synlig i den daglige drift. Hjemmeside-arbejdet hænger i høj grad sammen med hele kommunens digitaliseringsindsats. Ved at skabe synlighed på webben i organisationen kan det også bidrage til, at flere tager del i digitaliseringsarbejdet bredt i kommunen. Derfor bør ledelsen eller webteamet fejre og markere succeser, linke til hjemmesiden fra intranettet, interne nyhedsbreve og gøre opmærksom på, hvis indholdet på hjemmesiden påvirker forvaltningernes opgaver eller henvendelsesmønstre. De rigtige værktøjer skal være til rådighed Succes med webarbejdet kræver også, at medarbejderne får stillet gode værktøjer rådighed til arbejdet. CMS et skal være let at arbejde i og fleksibelt. Hvis kommunen driver flere hjemmesider, bør de så vidt muligt tage udgangspunkt i det samme CMS. På den måde vil det også være lettere at skabe sammenhæng i kommunens visuelle udtryk på nettet. Det skal også være nemt at få adgang til besøgsstatistikker. Flere leverandører udbyder statistikværktøjer, der både kan være gratis eller blive stillet til rådighed mod en løbende betaling. Flere kommuner arbejder kontinuerligt med at anvende viden fra statistik om, hvad brugerne læser, og hvornår de går i stå og forlader kommunens hjemmeside. Viden, om hvad brugerne efterspørger, kan anvendes til at tilpasse hjemmesiden til brugernes behov. Erfaringer viser f.eks., at viden om åbningstider på genbrugsstationer efterspørges i weekenden, hvorfor kommunerne med fordel kan placere denne information på forsiden hen over weekenden, så den er let tilgængelig for borgerne. De kvantitative informationer kan med fordel suppleres med anden viden. Flere kommuner har haft glæde af brugertests af deres hjemmesider. Andre har foretaget 13

14 fokusgruppeinterviews med en håndfuld brugere. Dette kan give et indtryk af målgruppen, og hvordan de oplever kommunens hjemmeside. Resultatet fra sådanne undersøgelser kan også bruges til at påvirke ledelsen. Brugernes oplevelse af sider kan desuden benyttes i forhold til siderne med kommunens selvbetjeningsløsninger er sproget til at forstå? Og kan borgerne læse sig til, hvad de skal gøre? Der skal bevilges ressourcer til webarbejdet Gode tekniske løsninger koster penge, det samme gør dygtige medarbejdere. De ressourcer, der afsættes til at arbejde med web i kommunen, bør afspejle, hvor vigtig direktionen mener, at hjemmesiden er for kommunen. En gennemarbejdet business case bør udarbejdes for hjemmesiden, og investeringer skal holdes op mod de forventede besparelser i kommunens samlede kanalstrategi. Hent inspiration her. 14

15 Bud på en hensigtsmæssig organisering På baggrund af kommunernes input på workshoppen den 12. marts 2013 følger et forslag til, hvordan webarbejdet på hensigtsmæssig vis kan organiseres i en kommune. Der er selvfølgelig forskel på kommunernes størrelse, ambitionsniveau og forudsætninger, men alle bør kunne hente inspiration i oplægget. Formålet med en reorganisering er primært at højne kvaliteten af indholdet på kommunens hjemmeside(r). Nogle kommuner vil dog også kunne opnå en effektivisering af arbejdet ved at prioritere opgaverne skarpt og lade kompetente medarbejdere arbejde med de opgaver, de har lyst til og har en høj faglig indenfor. I den foreslåede model er der skabt en balance mellem den faglighed, som medarbejdere i forvaltningerne har, og den kommunikative kunnen som webteamet er i besiddelse af. I modellen er der et formaliseret samarbejde mellem forvaltningerne og webteamet, hvor ansvaret er klart defineret. Der er taget udgangspunkt i, at kommunerne generelt skal være bedre til at prioritere det indhold, de lægger på hjemmesiderne. Undersøgelser viser, at 20 % af indholdet på kommunernes hjemmeside udfylder 80 % af behovet for brugerne. Derfor bør kommunen arbejde for ikke at producere og vedligeholde indhold på hjemmesiden, der ikke skaber værdi for brugerne. 15

16 Lokale webformidlere Ved at have lokale webformidlere (kær medarbejder kan have mange navne) i hver forvaltning sikres et ejerskab til hjemmesidearbejdet i forvaltningerne. Samtidig skal de lokale webredaktører ikke sidde med den tekniske del af hjemmesiden, som for mange giver anledning til frustration. Herved sparer webteamet også en del ressourcer på at yde teknisk support. Webformidlerne skal således udelukkende fokusere på indholdet og deres budskab til målgruppen. Webteamet kan have det forkromede overblik og sikre sammenhængen på tværs af forvaltningernes kommunikation både indholdsmæssigt og i forhold til kommunens visuelle udtryk. Rollebeskrivelser I det følgende beskrives, hvilke roller de forskellige institutioner i kommunen kan have i relation til webarbejdet. Byrådet Byrådet har godkendt kommunens overordnede kanalstrategi, hvor det tydeligt fremgår, at kommunens hjemmeside spiller en væsentlig rolle og bør prioriteres for at opnår de ønskede gevinster. 16

17 Direktion Direktionen evaluerer mindst én gang om året kommunens arbejde med hjemmesiden. Direktionen placerer et tydeligt ansvar for, at hjemmesiden er brugervenlig, tilgængelig og effektiv. Den enhed (webteam) bør bestå af kommunikationskompetencer og have et tæt sammenspil med den enhed, der har ansvaret for kommunens kanalstrategi. Samtidig giver direktionen den pågældende enhed mandat til at træffe beslutning om, hvordan indholdet på hjemmesiden skal opbygges og prioriteres. Chefgruppe/teamledere Det er meldt ud af direktionen, hvilke forventninger der er til kommunens hjemmesider. Hjemmesiderne skal understøtte kanalstrategien. Derfor er der angivet konkrete målsætninger i de resultatkontrakter, som direktionen indgår med hver forvaltning/afdeling. Det gælder i øvrigt også målsætninger om digital kommunikation generelt. Chefgruppen er ansvarlig for at udpege lokale webredaktører på baggrund af en funktionsbeskrivelse. Webteam Består af et antal medarbejdere (afhængig af kommunens størrelse) med stærke kompetencer inden for kommunikation. Webteamet har ansvaret for webstrategien, udvikling af kommunens online-aktiviteter og den daglige drift af kommunens hjemmeside. Teamet kvalitetssikrer alt indhold, der bliver offentliggjort på hjemmesiden. Webteamet producerer en række tekster fra bunden, men de fleste kampagner, nyheder og arrangementer er initieret og produceret som udkast af den lokale webredaktør i den pågældende forvaltning. Eksempler på arbejdsopgaver i webteamet Udarbejde webstrategi Diverse udviklingsopgaver Producere nyt indhold i samarbejde med lokale webredaktører Vedligeholde indhold i samarbejde med lokale webredaktører Kvalitetssikre tekster, rette fejl/døde links Designe kampagner (kampagnesite + årshjul) Placere selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden Importere borger.dk-tekster Grafisk arbejde Forholde sig til statistik Søgemaskineoptimering Oprette og udtrække fra databaser Brugerundersøgelser Afvikling af redaktørnetværk Koordinere med ledelsen Min side 17

18 Hvis en ny organisering kræver, at der bliver tilført flere ressourcer til webteamet, kan en løsning være, at én eller flere af Tordenskjolds webredaktører fra forvaltningerne indgår i det centrale webteam en del af deres arbejdstid. Webteamet udarbejder funktionsbeskrivelsen, som ligger til grund for at udpege de lokale webredaktører. Nogen kommuner foreslår også, at man har ansættelsessamtaler i forbindelse med udvælgelse af lokale webredaktører. Lokale webformidlere I mange kommuner i dag står de lokale webredaktører for at producere og kvalitetssikre indhold, offentliggøre det og derudover tilrettelægge det øvrige indhold på fagområdets forside og undersider, inkl. udarbejdelse af grafik, kampagner, etc. Den rolle kræver stærke kommunikationskompetencer og er for bred til en gennemsnitskommune. Der er brug for at fokusere på, at det handler om kommunikation og formidling, derfor kan rollens titel med fordel også ændres til eksempelvis Webformidler. Hver forvaltning har 1-2 webformidlere (webredaktører). Der skal sikres en backup, så opgaven ikke er meget sårbar ved sygdom eller generel travlhed. Antallet af webformidlere i hver forvaltning afhænger af kommunens størrelse kerneopgaverne er de samme i alle kommuner, men behovet for at kommunikere om andre aktiviteter er typisk afhængig af størrelsen. Webformidleren har kommunikationskompetencer og finder det spændende at arbejde med hjemmesiden. Rollen er beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Den fungerer som en aftale mellem webformidler og nærmeste leder om, hvor mange timer der er afsat til webarbejdet. I samarbejde med webteamet definerer webformidlerne i den enkelte forvaltning målgruppen for dennes underside på kommunens hjemmeside. Webformidlerens opgave er at vurdere behovet for web-kampagner, skrive udkast til indhold på hjemmesiden og sikre, at indholdet på hjemmesiden er faktuelt korrekt. Webformidleren har mandat til at opsøge kollegaer i forvaltningen, hvis vedkommende vurderer, at der er behov for at kommunikere om kollegaens arbejde. Når udkast til en nyhed eller artikel foreligger, orienteres webteamet, der kvalitetssikrer sprogligt og offentliggør teksten. Webteamet står også for den grafik, der ledsager teksten. Idet det udelukkende er webteamet, der kan offentliggøre tekster på hjemmesiden reduceres den tid, der bruges på teknisk support til de lokale webredaktører.

19 Webformidlerne i kommunen indgår i et netværk, der mødes mindst én gang i kvartalet for at udveksle erfaringer og blive informeret om nye tiltag på hjemmesiden. De deler derudover løbende viden på intranettet og via mailgrupper. 19

20 Bilag: Kommunalt eksempel på øget centralisering På KL s workshop om weborganisering, hvor 28 kommuner deltog, holdt Ulla Skytte, chefkonsulent i Center for Politik og Strategi fra Fredensborg Kommune et oplæg om kommunens arbejde med at centralisere web-organiseringen. Fredensborg Kommune er gået fra decentralisering til centralisering af organiseringen af web-arbejdet. Omorganiseringen har som sådan ikke medført effektiviseringsgevinster, men kvaliteten af indholdet på fredensborg.dk er øget, og kommunikationsafdelingen oplever, at de har mere tid til statistik og analysearbejde. Desuden spares der meget blandt de medarbejdere, der før var lokale webredaktører. Baggrund for den ny organisering Inden omorganiseringen brugte kommunikationsafdelingen meget tid på at afholde skrivekurser og yde teknisk support til de lokale webredaktører. Der var omkring 20 lokale webredaktører. Decentraliseringen bidrog til en informationstung hjemmeside, som var svær at overskue og vedligeholde, og hvor ingen havde mandat til at prioritere indholdet på hjemmesiden. Kommunikationsafdelingen begyndte at italesætte kvaliteten på hjemmesiden. I den forbindelse tog de skærmdumps af lavkvalitetssider og begyndte desuden at gøre op, hvor meget tid de brugte på at supportere de lokale redaktører og holde det op i mod, hvor lang tid kommunikation selv ville skulle have brugt på det. Desuden skulle kommunens hjemmeside tilpasses til mobile platforme. I den sammenhæng blev alle sider gået igennem og skrevet om af kommunikationsfaglige for at øge kvaliteten af indholdet og dermed brugernes oplevelse af hjemmesiden. Inden den nye organisering blev der udtrykt bekymring for, om kommunikation ville blive en flaskehals, men den bekymring er blevet gjort til skamme. Alt dette var baggrunden for et opgør med det, Ulla Skytte betegner som lavfrekvente webredaktører. De lokale webredaktører er afskaffet, og webarbejdet er nu samlet i kommunikation i Fredensborg Kommune. Herved har man fået et langt større overblik over det samlede indhold på hjemmesiden. Og de lokale webredaktører skal ikke længere løfte en opgave, som for mange føltes som besværligt ekstraarbejde. Det opleves for mange som en lettelse, og der er også mere prestige forbundet med at arbejde med hjemmesiden efter omorganiseringen. Sammenhæng til resten af organisationen Centrene inddrages imidlertid stadig i produktionen af indhold. De leverer input og tekster til kommunikation, som herefter bearbejder, retter og lægger på hjemmesiden. Hermed kommer kommunikationsfagligheden i spil, og teksten bliver skrevet i et sprog, så både unge og gamle kan forstå den. 20

21 Ulla Skytte vurderer, at kommunikationsafdelingen sender 4-5 mails om ugen til ansvarlige chefer og medarbejdere med spørgsmål om, hvad de vil med en side, og en opfordring til at den skal opdateres. Omorganiseringen har også betydet, at kommunikationsafdelingen har haft nogle diskussioner med forvaltningerne om, hvordan deres indhold skal præsenteres på hjemmesiden. Desuden er kommunikationsafdelingen ved at gøre det klart for organisationen, at den skal inddrages tidligt i forbindelse med større kampagner, så hjemmesiden medtænkes i dette arbejde fra start. Brug af statistik Kommunikation og hjemmesidearbejdet er også kommet på direktionens dagsorden. Direktionen får kvartalsvis statistikker over besøgendes adfærd på hjemmesiden som f.eks. besøgstal og afslutningssider. Desuden har det også vakt interesse med et såkaldt heatmap, som viser, hvordan brugerne begår sig på en side. Denne form for statistik er let at forstå. Heatmap viser let og enkelt, hvor brugerne sætter musen på en vilkårlig side på hjemmesiden. Således får man nemt et overblik over, hvilke områder på sitet der er interessant og mest besøgt. Vær dog opmærksom på, at billedet ikke altid er helt korrekt, idet google analytics med heatmap viser, hvor mange besøg siderne har haft og det er således ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de har klikket sig ind fra den side, heatmappet viser. Mange kommer ind direkte på undersider via søgemaskiner. Heatmap laves på baggrund af statistik fra Google Analytics. Statistikrapporten bruges aktivt til at forbedre hjemmesiden og dermed lytte til brugernes adfærd på fredensborg.dk. 21

22 Eksempel på heatmap fra Fredensborg: 22

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fra flimmer til. Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Tirsdag den 19. november 2013

Fra flimmer til. Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Tirsdag den 19. november 2013 Fra flimmer til Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Tirsdag den 19. november 2013 1 Præsentation Gitte Hejberg Ansv. chefredaktør Chef for FOA Medier dvs. fagblad, hjemmeside

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Intern kanalstrategi For at sikre en effektiv intern information (envejs) og kommunikation (tovejs) i og fra en stor og geografisk spredt organisation, er det afgørende, at vi bruger flere forskellige

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere