dm privat Portræt af en branche: Salg og marketing SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE NR APRIL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm privat Portræt af en branche: Salg og marketing SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE NR. 1 12. APRIL 2013"

Transkript

1 dm privat NR APRIL 2013 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Brancher kan udskiftes 3 Magistre får mere i løn 5 Viden sælger 6 Bryd søjletænkningen 8 Udvikling er eftertragtet 9 Menneskelig tillid 10 Prøv den elektroniske lønberegner 12 Portræt af en branche: Salg og marketing

2 2 af Eva Trien Nielsen Potentialet er der Siden 1970 erne har mange magistre fundet beskæftigelse i den private sektor, men det er især i de sidste to årtier, at sektoren virkelig har åbnet sig og fundet anvendelse for magistre med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund og i jobfunktioner, der ikke har eksisteret før. Vi har i DM Privat besluttet os for at skildre forskellige brancher på det private arbejdsmarked, hvor medlemmerne er ansat. Vi ved, at indholdet af vores stillinger med tiden har forandret sig, men hvilke funktioner helt konkret medlemmerne varetager på arbejdspladserne i dag, ved vi mindre om. Vi prøver derfor at sætte et spejl op for de privatansatte, så vi alle sammen kan blive klogere. Og vi ønsker at hjælpe vore arbejdsløse medlemmer ikke mindst dimittenderne med at trænge ind i nogle af de brancher, de kan søge job inden for. Vi lægger ud med salg og marketing, fordi der her er et stort potentiale for magistre. Enhver, der kan lave en universitetsopgave, kan strengt taget lave en markedsundersøgelse. I begge discipliner indgår indsamling af relevante data, kritisk behandling af data og en syntese. Vores oprindelige plan med dette nummer var at præsentere magistre med alle uddannelsesretninger. Ved et rent tilfælde var der en overvægt af humanister blandt de magistre, der havde tid til at snakke med os. Visse repræsentanter for DI og DE anser angiveligt humanister for uegnede til at arbejde i den private sektor. Vi kan kun konstatere, at det er meget glædeligt, at en stigende andel af deres egne medlemmer ikke deler denne overbevisning. Kina og Frankrig anses af DI som de vanskeligste eksportmarkeder, en udmelding, der får medlemmer med ekspertise inden for disse kulturområder til at ryste på hovedet. Ingen af dem anser de pågældende lande som værende specielt eksotiske eller uforståelige. Forestillingen om, at man skal være ingeniør for at kunne forstå teknik, er lige så udbredt. Der er ingen tvivl om, at der skal en ingeniør til at bygge en motorvejsbro, der ikke falder sammen, men en cand. mag. kan sagtens forstå teknik og sælge et teknisk produkt. De gør det allerede. Og hvad mere er; de vil i udlandet ofte møde en forhandlingspartner, der også er humanist. Og sidst, men ikke mindst, I derude. Tænk på vore unge dimittender, hvis I hører om et ledigt job. Gå ind på og find Tip et job under fanebladet Karriere og kurser. DM Privat er sektorblad for privatansatte medlemmer af DM. Ansvarshavende redaktør: Eva Trein Nielsen Redaktionssekretær: Vivian Andersen Voldgaard Næste nummer af DM Privat udkommer 30. august Forsidefoto: Jesper Voldgaard

3 af Vivian A. Voldgaard foto: Jesper Voldgaard 3 I dette års udgivelser af DM Privat har vi valgt at sætte fokus på forskellige brancher. Denne gang kan du møde magistre, der arbejder i salgs- og marketingbranchen. De fortæller, hvordan de bruger deres akademiske kompetencer i hverdagen, og hvorfor det slet ikke er nogen dårlig idé at lede efter det næste job i det private erhvervsliv. Brancher er udbyttelige objekter At være virksomhedens sproglige vagthund er blevet en del af det personlige brand for Gert Skriver, Corporate Editor. Helt utrolig nørdet. Sådan beskriver Gert Skriver bedst sig selv. Han er cand. mag. i tysk og latin og har bygget videre på sine kompetencer med en ph.d. i 1700-tals-litteratur- og retorikhistorie. Og så arbejder han som Corporate Editor i virksomheden Kamstrup A/S, der med hovedkvarter i Stilling ved Skanderborg fremstiller el-, vand- og varmemålere, som afsættes i flere end 60 lande verden over. Min plan var, at jeg skulle undervise i gymnasiet, men da man med gymnasiereformen stort set afskaffede latin, be- sluttede jeg mig for at skifte spor fuldstændigt, fortæller han. Gert Skriver er ansat til at skrive, og navnesammenfaldet udløser efter fem år i virksomheden stadig jævnlige grin blandt kollegerne. Ud over at være ansvarlig for virksomhedens websites på flere forskellige sprog er det hans opgave at forfatte tekster til markedsføringsmateriale og skriver artikler til fagtidsskrifter. Det ser umiddelbart ud til, at jeg har foretaget et ordentligt brancheskifte, og det har jeg selvfølgelig også. Men for mig er der også en kontinuitet i det, jeg laver. Nu bruger jeg bare min trang til at specialisere mig og min nørdethed til at sætte mig ind i elmåling i stedet for 1700-talskultur, siger han. Værdifuld kvalifikation Evnen til at interessere sig for noget nyt er ifølge Gert Skriver forudsætningen for, at man kan falde til i et andet fagområde end det, der ligger lige for i karrierespo- ret. Det nytter med andre ord ikke noget, hvis man som sprogforsker, geolog eller biolog er fremmedgjort over for eksem- pelvis ingeniørvidenskab. De produkter eller den branche, man søger ind i, ser jeg som udskiftelige ele- menter, som man kan søge viden om. Det stabile er metoderne, og der kan jeg se, at jeg har fået en utrolig god akademisk kondition, i kraft af at jeg har læst tysk og latin, forklarer han. Ud over de faste opgaver er Gert Skri- ver også blevet ophøjet til virksomhe- dens sproglige vagthund. Den, der prikker Det er blevet en del af Gert Skrivers image at være sprognørden, der prikker kollegerne på skulderen, når der er noget sprogligt, der skal rettes op på.

4 4 Mit CV stank langt væk af akademi, og det krævede en indsats at ændre det til at se mere erhvervsvenligt ud. Jeg måtte omdefinere mine evner for at kunne overbevise erhvervslivet om, at jeg havde forretningsforståelse og et erhvervsmæssigt sindelag. Gert Skriver, cand.mag. i tysk og latin, ph.d. i retorikhistorie, Corporate Editor i Kamstrup A/S kollegerne på skulderen, når der tegner sig et uheldigt mønster i det daglige skriftsprog, eller påpeger direkte forkert sprogbrug i en formulering. Den her sproglige sensitivitet og fornemmelse for, hvad der er godt sprog, er en virkelig værdifuld kvalifikation. Vi har blandt andet talt om sprogpolitik her på stedet, og vi er bevidste om, at ligesom vi vil have en høj kvalitet i vores produkter, vil vi også have en velformulerethed og en høj kvalitet i vores virksomhedssprog. Gert Skriver er den eneste af sin slags i virksomheden, der har godt 800 ansatte, så han gør en dyd ud af at gøre sit arbejde synligt for sine kolleger. Og det har givet genlyd. I dag er det ikke længere kun hans chef, der kommer med nye opgaver. Også kolleger fra andre afdelinger melder sig med tekster, de gerne vil have skrevet, eller spørgsmål til specielle formuleringer. En del af min mission er at være åben over for de opgaver, der byder sig til. Også dem, der ligger uden for mit fagområde, som jo formelt er marketing. Jeg ser det som en del af min løbende opkvalificering at kaste mig ud i noget nyt, for det gør helt klart, at jeg bliver udfordret intellektuelt. Jeg får for eksempel rigtigt meget ud af at arbejde sammen med ingeniørerne, der jo er naturvidenskabeligt uddannede, siger han. han sig som en supertanker, der skulle på en helt ny kurs: Mit CV stank langt væk af akademi, og det krævede en indsats at ændre det til at se mere erhvervsvenligt ud. Jeg måtte omdefinere mine evner for at kunne overbevise erhvervslivet om, at jeg havde forretningsforståelse og et erhvervsmæssigt sindelag. Men det lykkedes, og i dag kan jeg godt spøge lidt med det. Jeg behøver ikke længere at overbevise nogen om, at jeg ikke er en mærkelig nørd, så nu kan jeg godt være det. Det er blevet en del af mit interne brand, siger han grinende. Gert Skriver er netop kommet med i et panel på Aarhus Universitet, hvor ansatte fra forskellige fagområder skal være med til at kaste lys over, hvilke kompetencer erhvervslivet har brug for. Han repræsenterer sprogfagene, og opgaven er at komme med indspark og stille spørgsmål til uddannelseslederne, så de bliver udfordret på deres forståelse af netop erhvervslivet. Og hans generelle råd er at satse på netop kvalitet og specialisering: En kandidat fra et sprogfag skal være rasende god til sprog og ikke nødvendigvis til alt muligt andet. Hvis erhvervslivet vil have en kandidat, som er god til medier, it eller kommunikation, så finder de dem nok andre steder alligevel. Men den akademiske metode, evnen til at analysere og sætte ting i perspektiv vil altid være efterspurgt, fastslår han.. GERT SKRIVER Uddannelse: Cand.mag. i tysk og latin samt ph.d. med en afhandling om naturlighed som et retorisk stilidea. Nuværende job: Corporate Editor hos Kamstrup A/S i Stilling. Tidligere job: Oversætter og webredaktør hos Balslev Media. Tyskunderviser på Kolding Gymnasium. Assistant Professor på Center for Retorik, Aarhus Universitet. Hold på nørderiet At takke ja til udfordringerne er ifølge Gert Skriver også med til at positionere ham som den der akademiker, der falder uden for flokken. I dag er det et særkende, som han sætter pris på, men da han søgte job uden for universitetet, følte Det var en supertanker, der skulle sætte ny kurs, da Gert Skriver valgte at forlade universitetet for at træde ind i erhvervslivet.

5 af Vivian A. Voldgaard Illustration: Colourbox 5 NYE JOBFUNKTIONER GIVER NYE MULIGHEDER Magistre har masser af forudsætninger for at løse traditionelle opgaver i erhvervsvirksomheder. Og de får i 70 procent af tilfældene mere i løn end kolleger uden en akademisk baggrund. Salgschef, kunderådgiver, supporter. Marketingkoordinator, personlig assistent, global manager. Jobfunktionerne er mange. Og opgaverne i de private erhvervsvirksomheder er mangfoldige. Men fælles for dem er, at de også kan bestrides af magistre. Hvor mange med en længerevarende uddannelse der varetager job, som klassisk besættes af mennesker med korterevarende uddannelser, findes der ingen tal for. Men til gengæld viser en undersøgelse, som tænketanken DEA udarbejdede sidste år, at lønnen følger kvalifikationerne: Vores undersøgelse viser, at en kandidatgrad i humaniora i 70 procent af tilfældene udløser 10 procent mere i løn, end hvis jobbet var besat af en medarbejder uden en kandidatgrad, fortæller Martin Junge, forskningschef i DEA og ansvarlig for undersøgelsen. Flere nuancer Forskningschefen afliver dermed myten om, at højtuddannede er overkvalificeret arbejdskraft for private erhvervsvirksomheder. Når man hænger fast i den forståelse, handler det om, at man bruger nogle gamle mål, når man undersøger den slags. Vi har i Danmark en lidt forældet opfattelse af faggrupper, og derfor tror vi stadig, at højtuddannede kommer ud i nogle job, som de er alt for kvalificerede til. Men jobfunktionerne har altså ændret sig meget, fastslår han. Martin Junge nævner en stilling som sekretær. I dag er en sekretær i mange tilfælde ikke kun én, der sidder og besvarer telefonopkald og skriver referater. Både job som personlig assistent og direktionssekretær varetages ofte af højtuddannede, fordi jobbene indebærer mange specialiserede opgaver på et højt niveau. Men de indgår stadig i kategorien sekretær. I vores undersøgelse valgte vi at måle på et parameter som løn, fordi det er den måde, arbejdsgivere belønner kvalifikationer og værdi på. Når man over tid betaler en højere løn til en faggruppe, er det tegn på, at de kan mere end tidligere, og at kvalifikationerne er lønnen værd. Det er det, vi ser hos de humanistiske kandidater, siger han. Villig til at lære Professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand Nina Smith mener også, at humanister kan bidrage med vigtige ting, som de har lært via deres uddannelse, i erhvervslivet. Specielt hvis humanisterne er villige til at tænke deres kompetencer ind i de behov, som virksomhederne har, og samarbejde med andre faggrupper samt tilegne sig ny viden, vurderer jeg, at de er rigtigt anvendelige til mange funktioner i moderne virksomheder, siger hun. Undersøgelsen fra DEA viser desuden, at det ikke er nogen god forretning for magistre at søge job som enten folkeskolelærer, pædagog eller social- og sundhedshjælper i den offentlige sektor. Her følger der ingen lønstigning med i forhold til kollegerne, der har en kortere uddannelse. HVOR DYGTIGE ER DANSKERNE? Danskernes Kompetencer er en del af den internationale PIAACundersøgelse, The Programme for the International Assessment of Adult Competencies, der samlet set gennemføres i 26 lande. Herhjemme deltager danskere mellem 16 og 65 år, og undersøgelsen gennemføres af et forskerhold fra SFI. Danskernes Kompetencer er den hidtil mest omfattende undersøgelse af voksne danskeres kompetencer, og målet er at give politikere og beslutningstagere et videnskabeligt grundlag at træffe beslutninger på. Undersøgelsen vil blandt andet afdække, hvad baggrunden er for, at nogle har bedre kompetencer end andre, hvilken rolle erhvervsuddannelse og efteruddannelse har, hvorfor nogle holder op med at arbejde før pensionsalderen, om særlige befolkningsgrupper har bedre eller svagere kompetencer end andre og mange andre ting. Danskernes Kompetencer giver et øjebliksbillede, men ved at sammenligne med resultater fra en tilsvarende undersøgelse fra 1998 håber forskerholdet af finde frem til, om vi er blevet dygtigere i løbet af de seneste 15 år. Ifølge projektleder og seniorforsker Anders Rosdahl beskæftiger en mindre del af undersøgelsen sig med begrebet overkvalificering. Han forventer, at forskerholdet kan præsentere de danske resultater i oktober Læs mere om undersøgelsen på

6 6 af Vivian A. Voldgaard foto: Jesper Voldgaard Viden er det bedste salgsargument Mange tror, at en sælger skal være god til at snakke. Men den bedste sælger er bedre til at lytte og analysere, fastslår Pernille Gandrup, salgschef hos Højer Møbler. Tasken fuld af farvestrålende kataloger og salgstalen klar på det skarptslebne tungebånd. Den forestilling møder Per nille Gandrup tit, når hun fortæller, at hun er salgschef i et møbelfirma. Men det er langtfra virkeligheden, fastslår hun: Sådan foregår det altså ikke. Ofte tager vi slet ikke nogen brochurer op af tasken, når vi er på kundebesøg, for en stor del af salgsarbejdet er faktisk at analysere målgrupper, afdække behov og forstå sammenhænge. Derfor kan en god sælger sagtens være en lidt introvert type, for det er vigtigere at være en god lytter end en god taler. Højer Møbler, hvor hun er ansat, sælger møbler til undervisningssektoren fra folkeskolen til universiteterne. Og her er det ikke nok at kunne forklare potentielle kunder, hvorfor lige præcis de møbler er konstrueret til at kunne modstå børns vilde brug og tusindvis af studerende i mange år. Vi er nødt til at have en stor forståelse for den virkelighed, vi kommer ud til. Vi Ofte tager vi slet ikke nogen brochurer op af tasken, når vi er på kundebesøg, for en stor del af salgsarbejdet er faktisk at analysere målgrupper, afdække behov og forstå sammenhænge. Derfor kan en god sælger sagtens være en lidt introvert type, for det er vigtigere at være en god lytter end en god taler. Pernille Gandrup, salgschef, Højer Møbler skal vide noget om, hvordan lærerne underviser, og hvad det er for nogle behov, børnene i folkeskolen har. Og vi skal hele tiden være opdaterede på den økonomiske situation, som uddannelsessektoren befinder sig i. Vores løsninger skal understøtte trivsel, og det kræver et stort analysearbejde fra vores side, fortæller salgschefen. Solidt fundament Ud over at forstå kunderne er Pernille Gandrups ansvar på Højer Møbler at klæde sælgerne på til de opgaver, de møder. Det kræver både strategi og planlægning, og det var lige præcis den slags arbejde, hun drømte om, da hun læste på Aalborg Universitet. Jeg var sikker på, at jeg skulle arbejde med eksport på den ene eller anden måde, så jeg tog min uddannelse på engelsk. Samtidig læste jeg et år på handelshøjskolen, fordi jeg også var interesseret i businessverdenen. Men samtidig var jeg aldrig i tvivl om, at det humanistiske skulle være mit fundament, og siden jeg blev færdig i 2005, har jeg kun fået bekræftet, at det er et rigtigt godt udgangspunkt at have, siger hun. Når Pernille Gandrup skal fremhæve nogle af de fortrin, som hun har i kraft af sin uddannelse, er det evnen til at systematisere og bryde ned for derfra at bygge nyt og udvikle. Når man har en lang uddannelse, er man ofte god til langsigtede planer og til ikke kun at operere her og nu. Man er ikke bange for at stille spørgsmål og pille ting fra hinanden, og det fører som regel en del udvikling med sig. Og det er faktisk noget, som den kommercielle verden ofte efterspørger.

7 7 PERNILLE GANDRUP Uddannelse: Cand.mag. i kommunikation og afsætning, Aalborg Universitet, Nuværende job: Salgschef hos Højer Møbler. Tidligere job: Salgskonsulent og Relation Manager hos playscapes denmark fra Pernille Gandrup begyndte sin karriere i en iværksættervirksomhed, og i løbet af ret kort tid kom hun til at arbejde med netop forretningsudvikling og strategi. Specielt noget af det, der i studietiden slet ikke gav mening, har vist sig at være rigtigt gode redskaber: At få styr på en masse materiale, tænke i kontekster og sætte i system er jo humanistiske spidskompetencer. Og de giver virkelig mening i en salgssituation, der kræver overblik og evnen til at tilegne sig ny viden.

8 8 af Vivian A. Voldgaard foto: Jesper Voldgaard Vi er enormt fanget i den her søjletænkning, hvor vi holder fast i hver vores overbevisning om, at bestemte opgaver kun kan udføres af bestemte faggrupper. Lad os nu i stedet åbne øjnene, så vi kan se udviklingspotentialet. Morten Karnøe Søndergaard, professor og direktør for Incevida, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Morten Karnøe Søndergaard Hold fælles fokus Indstil blikket på opgaverne og ikke kun på kompetencerne. Så vil langt flere humanister få spændende job i spændende erhvervsvirksomheder, mener professor Morten Karnøe Søndergaard fra Aalborg Universitet. Diskussionen er i bedste fald nytteløs, siger han. Vi sidder her i Danmark og er stadig optaget af, om den ene uddannelse er mere rigtig end den anden, i stedet for at gøre som stort set alle andre lande: At samle os om opgaverne. Om de specifikke problemstillinger, der skal løses ude i virkeligheden. Morten Karnøe Søndergaard er professor og direktør for Incevida, Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet. En af hans opgaver er at følge med i, hvordan universitetsuddannelserne transformerer sig til nyttige funktioner i erhvervslivet, og han er mildt sagt forundret over, at det, han kalder søjletænkning, er så dominerende i Danmark: Vi er enormt fanget i den her søjletænkning, hvor vi holder fast i hver vores overbevisning om, at bestemte opgaver kun kan udføres af bestemte faggrupper. Lad os nu i stedet åbne øjnene, så vi kan se udviklingspotentialet, opfordrer han. Professoren henviser til eksempelvis Stanford University, hvor det ifølge ham er helt tydeligt, at søjletænkning er lagt i graven til fordel for et fælles fokus på de problemstillinger, der trænger sig på: Når man kommer der, mærker man med det samme, at den gammeldags, indadskuende selvforståelse er afløst af at samarbejde om specifikke problemstillinger. Her ser vi økonomer, kemikere, sprogforskere og arkæologer, der er forbundet af et fælles fokus. Det ser vi for øvrigt på flere af de førende europæiske universiteter, og det kunne vi lære noget af i Danmark, fastslår han. Fælles udfordring Morten Karnøe Søndergaard har som en af sine aktuelle opgaver at repræsentere den uddannelse, der hedder teknoantropologi. I det arbejde er han oppe imod alle de fordomme, den industrielle del af Danmark kan komme i tanke om at smide på bordet om humaniora. Basalt set handler teknoantropologiuddannelsen om at uddanne nogle mennesker til både at have teknisk forståelse og til at kunne kommunikere noget, der er ekstremt vanskeligt. Når det lykkes os at få fortalt det til procesindustrien, er de ved at falde på halen, for det er lige sådan nogle folk, de står og mangler. Og det er det bedste bevis på, at vi skal væk fra vores trang til at beskytte vores positioner og i stedet samle os om de opgaver, der skal løses, siger professoren. Og det er både det klassiske erhvervsliv og universiteterne, der har den udfordring, fastslår han: Det højeste ideal på universiteterne er stadig at blive forsker. Får du den mulighed, er du virkelig noget inden for det felt. Det er en meget tydelig monokultur, der hersker, men det betyder, at vi får nogle studerende, der kommer ud og selv tror, at de ikke kan gøre ret meget nytte i erhvervslivet. Det er helt forkert, så vi skal have fortalt vores humanister, at de er meget mere værd, end de bliver belært om både på universiteterne og af industrien.

9 af Vivian A. Voldgaard foto: Jesper Voldgaard 9 Udvikling har alle virksomheder brug for Blik for detaljer og evnen til at gå metodisk til værks er guld værd i en handels- og produktionsvirksomhed, mener marketingkoordinator Dorte Ankerstjerne. Glaslåg til køle- og frysediske sender ikke umiddelbart tankerne på langfart til fransk kultur og vokabularium. Men ikke desto mindre giver det for Dorte Ankerstjerne særdeles god mening at bruge sin baggrund som cand.mag. i fransk og engelsk i netop en produktionsvirksomhed, der sælger lågene overalt i verden. Jeg har et utroligt alsidigt job, som umiddelbart er meget praktisk orienteret. Det er mig, der sørger for salgs- og informationsmateriale, når vi lancerer nye produkter, jeg skriver nyhedsbreve, vedligeholder vores websites, løser grafiske opgaver og bearbejder fotomateriale. Men en stor del af mit job er at sikre, at vores materiale rammer målgruppen på den helt rigtige måde, og det er nok her, min akademiske tilgang for alvor skinner igennem, siger hun. For det er ifølge Dorte Ankerstjerne helt afgørende, at alt materiale er sprogligt og kulturelt gennemført ned til mindste detalje. En oversættelse er ikke bare en oversættelse. Nuancerne skaber helheden, og rammer den ved siden af, ja så er det tilsvarende svært at være den sælger, der gerne vil afsætte varerne på et fremmed marked. Kultur er også sprog og den måde, man anvender sproget på. Når jeg har tid til det, oversætter jeg selv til engelsk og fransk, for det kræver meget andet end en ordbog at få det helt rigtige frem i en tekst. Jeg researcher på kryds og tværs og trækker på min viden om kultur, og det er i det hele taget en meget systematisk bearbejdning, jeg griber til. Det er 100 procent sikkert i kraft af min uddannelse, at jeg har så metodisk en tilgang til det ellers meget praktiske arbejde, siger hun. Dorte Ankerstjerne blev færdiguddannet i 2000 og har siden arbejdet i flere internationale virksomheder. BEHR A/S, som fremstiller de klimavenlige glaslåg, har base i Hadsten, og her har hun været ansat siden Ingen nervøsitet Da hun læste på universitetet, var hun i modsætning til mange af sine studiekammerater helt bevidst om, at hun ikke skulle være gymnasielærer. Et job i enten den offentlige sektor eller en privat virksomhed med fokus på dokumentationsog kommunikationsopgaver stod højt på ønskelisten. Og hun var ikke skræmt over udsigten til at gå ad nye stier: Når man går ind i en ny branche, har man tit en forventning om, at de, der kommer fra andre steder end én selv, kan det hele, mens man selv er noget mere på DORTE ANKERSTJERNE Uddannelse: Cand.mag. i fransk og engelsk, Aarhus Universitet. Nuværende job: Marketingkoordinator hos BEHR A/S i Hadsten. Tidligere job: International kommunikationsmedarbejder hos Small World by Marlip. Marketingkoordinator hos Højbjerg Maskinfabrik. Kommunikationsmedarbejder hos Energitjenesten. Jeg har svært ved at se, hvorfor man skulle være overkvalificeret, fordi man har en kandidatgrad. Og hvordan man kan være for dygtig til et job, siger Dorte Ankerstjerne.

10 10 af Vivian A. Voldgaard Foto: Jesper Voldgaard En metodisk tilgang til opgaverne giver ro og overblik, fastslår Dorte Ankerstjerne. glatis. Men det er jeg blevet kureret for at tænke. Når jeg står over for en ny opgave, tænker jeg som udgangspunkt, at der ikke er noget, jeg ikke kan finde ud af. Jeg analyserer mig frem til, hvad opgaven kræver, for at den kan løses, og så er det bare at gå i gang. Den tilgang til nye udfordringer har givet Dorte Ankerstjerne en stor ro i dagligdagen. Tidligere var jeg altid smånervøs, når jeg stod over for noget, jeg ikke havde prøvet før. Men jeg er blevet bevidst om, at jeg har en solid teoretisk ballast, som jeg hele tiden kan læne mig op ad. Handelsuddannede har læst nogle andre bøger end os, der kommer fra universitetet, men det gør os ikke mindre kvalificerede, og det gør ikke nødvendigvis dem bedre rustede til et job i salgs- og marketingbranchen, fastslår hun. Gennem hele sin karriere er Dorte Anker stjerne jævnligt stødt på påstande om, at hun i kraft af sin kandidatuddannelse er overkvalificeret til et job i en almindelig handelsvirksomhed. Men hun har svært ved at se, hvordan man kan være for dygtig til et job. Humanistiske værdier Den menneskelige tilgang giver et stort payoff i en monetær dagligdag, fastslår Esben Skovgård, teknisk chef og cand.mag. i litteratur og filosofi Det giver ikke meget streetcredit at stå over kaffemaskinen og fortælle om specialet, der handlede om efterkrigslyrik, når alle kollegerne er merkantilt uddannede, og omdrejningspunktet i dagligdagen i øvrigt er søgemaskineoptimering. Det fastslår Esben Skovgård, der er uddannet cand.mag. i litteratur og filosofi og gennem flere år har arbejdet med marketing i it-branchen. Som ene inden for sit fagområde kan man godt komme til at fremmedgøre sine kolleger lidt, for de forstår jo simpelthen ikke, hvad man taler om. Derfor handler det for mig at se om, at man forstår og formår at udnytte og udfylde de rammer, der nu engang er, siger han. Esben Skovgårds dagligdag er fyldt med tekniske analyser. Han er netop begyndt som teknisk chef i GroupM Search, hvor han arbejder med søgemaskineoptimering og er ekspert i at optimere markedsføring via Google. Og er med egne ord langt fra den verden, han uddannede sig til. Mine forældre er gymnasielærere, og det havde jeg ikke lyst til at blive, så da jeg var færdiguddannet i 1999, skød jeg med spredehagl og tog det, jeg kunne få. Og derfor er jeg her, hvor jeg er, i dag, fortæller han. Nye spilleregler Selv om uddannelsen i litteratur og filosofi ikke fylder meget i selve opgaveløsningen, har Esben Skovgård alligevel gjort det til sit speciale at bruge den personlige og menneskelige tilgang, som kendetegner humanistisk faglighed. Og det giver payoff, fastslår han: Værdier, der vedrører andre mennesker personligt, kan man bruge i et hvilket som helst job. De er tillidsskabende, og selv om man befinder sig i et spil, der handler om indtjening og penge, så handler livet jo også om mange andre ting. Jeg har noget i bagagen, som vores kunder ikke er vant til at få serveret i den her branche, og min oplevelse er, at det godt kan betale sig at bruge det strategisk i eksempelvis en salgssituation. Det er blandt andet evnen til at se situationer fra flere vinkler, der kommer Esben Skovgård til gode, når han er i kontakt med sine kunder og samarbejdspartnere. For selv om der kan være uenighed om, hvordan en aftale skal landes, er det nemmere at nå til enighed, når der som minimum er forståelse for modpartens standpunkt. Det lyder jo banalt i vores humanistiske ører, men inden for salg- og marketing er der altså nogle andre spilleregler, end vi er vant til. Man er mere skråsikker på sine løsningsforslag, og den konsensusmodel, som magistre er vant til, er ikke én, man bruger, fastslår han. Ingen diskussion Dagligdagen er et skønsomt miks mellem begge verdener, mener Esben Skovgård. Der skal være en grundlæggende respekt for, at der i den kommercielle verden hersker nogle regler og rammer, som ikke er til diskussion. Og skal der stilles spørgsmål, skal det være på den rigtige måde på det rigtige sted. Lige meget hvilket job man får, skal der leveres en vare. Og som humanist lærer man ikke kunsten at bøje ryggen og tage imod ordrer. Derfor er en del af udfordringen ved at arbejde i den her branche, at man skal lære at leve med, at en chef nogle gange er chef med stort C, og

11 11 I handels- og produktionsvirksomheder opstår der jævnligt ting, der kræver, at man er i stand til at handle hurtigt. Det bedste resultat i sådan en situation opnår man, når man er i stand til at analysere, skære det overflødige væk og gå metodisk til værks, og det er klassiske humanistiske discipliner. Derudover mener jeg, at man som højtuddannet er rigtig god til at skabe udvikling og stille spørgsmålstegn ved det bestående, og det har enhver handelsvirksomhed hårdt brug for i disse tider. Handelsuddannede har læst nogle andre bøger end os, der kommer fra universitetet, men det gør os ikke mindre kvalificerede, og det gør ikke nødvendigvis dem bedre rustede til et job i salgs- og marketingbranchen. Dorte Ankerstjerne, marketingkoordinator, BEHR A/S skaber tillid Esben Skovgård er filosof med hang til analyser og tekniske detaljer. Den humanistiske tilgang er ifølge ham en anden end den, som kunderne normalt møder i it-verdenen. ESBEN SKOVGÅRD at nogle af de ting, der kommer fra oven, ikke er oplæg til diskussioner. Man skal ikke starte med at fortælle om efterkrigslyrik, for så står ens kolleger altså bare og kigger mærkeligt på én. Først må man vise, at man er en omgængelig fyr, der er til at arbejde sammen med, og senere kan man så komme snigende med de filosofier og spørgsmål, der ifølge mine erfaringer resulterer i bedre løsninger og gladere kunder i det lange løb. Foto: Henrik Petit Uddannelse: Cand.mag. i litteratur og filosofi fra Syddansk Universitet i 1992 samt Google Adwords-certificeret. Nuværende job: Teknisk chef hos GroupM Search. Tidligere job: Kvalitetsmedarbejder hos MegaFon. Interviewleder hos TNS Gallup. Registreringsmedarbejder hos Koda. Search planner hos Outrider/GroupM. Ekstern underviser hos Rovsing Management A/S. Search Specialist hos iprospect Denmark.

12 12 Regn på lønnen Husker du at bruge din interaktive lønberegner? Du finder et link til regnemaskinen, når du logger dig på min side på Lønberegneren er bygget op over en lang række statistikker, og ved at udfylde de forskellige felter med dine data kommer den med et klart svar på, hvad din løn som minimum bør være. Når du har valgt dit uddannelsesår, din uddannelse, din arbejdsfunktion, branche og geografi, har du mulighed for at vælge køn, og her kan der vente en overraskelse. Du har også mulighed for at indtaste din nuværende løn i lønberegneren, og på en graf kan du herefter se, hvordan din løn ligger i forhold til gennemsnittet samt øvre- og nedre median. Og husk, at du altid kan ringe til en af DMspecialisterne i det private arbejdsmarked på telefonnummer , hvis lønberegningen giver anledning til spørgsmål, eller du har brug for et godt råd til din næste lønforhandling. SAVNER DU ET PRESSEKORT? Mød dem på Facebook Har du ønsker, forslag, kommentarer, som du vil dele med dine repræsentanter i DM s hovedbestyrelse? DM Privat har sin egen profil på Facebook. Den hedder DM Privat (en sektor under DM Dansk Magisterforening). Arbejder du med journalistik, kommunikation, information og medier? Måske har du brug for et pressekort. Pressekortet findes i to udgaver, der begge udstedes af DM. De er gratis for aktive medlemmer. Studerende kan også få et pressekort, hvis de er i relevant praktikforløb eller studiejob. Læs mere om pressekortets fordele på under medlemstilbud. Her finder du også en blanket til din ansøgning.

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal National strategi for fremmedsprog Forbundet Kommunikation og Sprogs faglige område, beskrevet på grundlag af uddannelser, omfatter dele af hovedområdet humaniora og dele af samfundsvidenskab. På samfundsvidenskab

Læs mere