Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg"

Transkript

1 Padborg, 4 december 2014 Svar på henvendelse vedr. sagsnummer xxxxxxx Att. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hermed reagerer jeg på Ankestyrelsens svar af 18. november Jeg skal beklage den lange svartid, men jeg har ingen jurister eller sekretærer ansat, og jeg skal køre denne sag sideløbende med at jeg forsøger at få et liv til at hænge sammen. Som det også er tilfældet i a kassernes forsvar af sagen over for Styrelsen, udelader Ole Kristjansen ligeledes vigtige pointer og informationer. Således får Beskæftigelsesudvalget hverken en objektiv præsentation af sagen, lige som min side af sagen gang på gang bliver ignoreret og overset. Denne form for sagsbehandling er på ingen måde rimelig, og denne form for ensidig domsafsigelse er ikke en retsstat værdig! Jeg søger pt. en advokat, da jeg ikke længere ser nogen anden vej for at mine argumenter kan indgå i en afgørelse. Åbenbart er det kun muligt i en åben retssal at høre begge parter ad, samt muligt for offeret at få fremlagt sine dokumentationer og beviser. Jeg efterlyste agtindsigt og spurgte Ole Kristjansen omkring hvordan og hvorledes min sag er blevet behandlet. Jeg har ikke kunnet læse mig frem til den præcise sagsbehandlingsgang. Jeg spurgte således ikke ind til hvem (ikke ved navns nævnelse), men hvilke typer funktionærer gennemgår disse afgørelser, samt hvor mange uvildige jurister, der er ind over sagen. Og som svar på Ole Kristjansen forsvar af hans kollegaers kompetencer, så nej, jeg tror netop ikke på at min sag har været hverken objektivt, korrekt eller kvalificeret behandlet. Derfor ønsker jeg fortsat at vide, hvordan behandlingen af min sag er foregået, trin for trin. Og derfor bad jeg om agtindsigt. Det hjælper jo ikke noget at sende 3 x kopier af alle mine e mails til mig på print i en kuvert, hvorudfra jeg faktisk kun er blevet bekræftet i, at der slet ikke har været taget stilling til mine pointer og udsagn. Ud fra de dokumenter I har fået udleveret fra DANA er det tydeligt for enhver, at DANA jo slet ikke har svaret på mine mange henvendelser. Og dette svigt kommer endda DANA til gode, hvilket ikke burde kunne ske i en retsstat som Danmark. Da jeg finder Ole Kristjansen udlægning af sagen for værende stærkt subjektiv, og da han har udeladt en række væsentlige fakta, ønsker jeg hermed at give Beskæftigelsesudvalget et mere nuanceret billede af sagen: 1

2 Det er jo ikke for sjov at jeg har ligget i stress i 6 hele måneder, for at stable denne informationskampagne på benene. Jeg føler i den grad at min retssikkerhed er blevet svigtet, og jeg ser en række store solide huller i lovgivningen, som hverken politikere eller borgere kan være tjent med. I bedes besøge akasse.dk samt akasse.dk. Her vil I kunne få et indblik i situationen, samt den behandling jeg har været udsat for. Og på siden akasse.dk/sagen ompeter p/minus a timeline/ har jeg endda oplistet samtlige trin i sagen. Måske er I ikke klar over det. Men Ole Kristjansen skriver, at Styrelsen kun har behandlet klagen over DANA. Lad mig gøre jer opmærksom på følgende: Der findes ingen klageinstans i Danmark, hvor jeg kan søge hjælp. Hverken overfor DANAs ulovlige markedsføring, eller når jeg som borger bliver tabt i skiftet mellem to a kasser, i et system der ikke fungerer. DER FINDES INGEN ANDRE KLAGEINSTANSER. Og når I ser på min sag, som har kørt siden februar, bør I stille jer selv det spørgsmål: DANA, som kendte til min situation er det rimeligt at de kæmper for at kapre en kunde, når de ved, at det vil forsinke hans sag? Svar på Ole Kristjansens svar følger på næste side. 2

3 Jeg fremsendte flere sider dokumentation, hvor jeg beviser at datoer og dybt relevante data som afgørelsen har været truffet på baggrund af, har været forkerte. Hvordan kan det ikke være nye oplysninger? Er mine besvarelser nogensinde blevet læst? Dette er ikke korrekt. Jeg har helt fra starten af været fuldkommen ligeglad med, om jeg kan fortsætte driften af xxxxx. Jeg har søgt rådgivning om hvor vidt jeg kunne ændre driften, ændre navn, ændre virksomhedstype, ændre hvad som helst. Men jeg har ikke modtaget nogen rådgivning eller svar på mine henvendelser, hvilket Ankestyrelsen har sagt er helt ok! Ankestyrelsen har endda haft indsigt i alle mine mails, og Ankestyrelsen kan se at jeg ALDRIG HAR MODTAGET RÅDGIVNING! Umiddelbart har jeg en begrundet tvivl, om Ankestyrelsen nogensinde har læst min dokumentation og min kommunikation med DANA og AJKS, forud for deres afslag? Da jeg skiftede over til CA a kasse i november, i håb om at finde en a kasse som rent faktisk besvarede mine henvendelser, fortalte de mig, at jeg kunne have ændret driften og søgt på ny. Et svar og en rådgivning, der aldrig lykkedes mig at få hos DANA. Hvis DANA eller AJKS havde ydet nogen form for rådgivning, havde jeg ikke lidt et tab på over kr.! Jeg havde desuden haft undgået endnu et sygdomsforløb med depression, direkte forsaget af denne kattepine som a kasserne har bragt mig i! Mit krav i en kommende retssag vil være på den mistede ydelse, i det jeg kan dokumentere alle mine påstande, samt at jeg kan dokumentere at jeg i de 6 måneder har stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Herudover kommer svie og smerte, som ikke blot inkluderer potentielt mistet indtjening gennem bibeskæftigelse som jeg ikke har kunnet udføre i de 6 måneder, men også mit dokumenterede tidsforbrug på denne sag, samt svie og smerte i form af tilbagevendende depression, som Lokalpsykiatrien vil kunne bekræfte er en direkte reaktion af denne urimelige behandling, som har ført mig ud i økonomisk uføre, uden nogen former indtægt i over 6 måneder. Herudover kan jeg dokumentere, at DANA ikke har opfyldt deres pligt som a kasse, og desuden har markedsført sig ulovligt. Jeg vil søge erstatning både for medlemskab indgået på mangelfuldt grundlag og udeladte relevante oplysninger, samt jeg vil søge erstatning hos AJKS, som over for Datatilsynet har erkendt, at de har videregivet mine stærkt fortrolige oplysninger til 3. mand, uden mit samtykke. Hvad angår styrelsen efterfølgende håndtering af min situation, vurderer jeg ligeledes at der er sket en række svigt. 3

4 Styrelsen har blandt andet vurderet, at DANA ikke har pligt til at informere deres medlemmer på deres hjemmeside. Og hvis DANA ikke yder nogen anden form for rådgivning, er dette også acceptabelt. Styrelsen har ikke kun givet deres accept af, at DANA ikke rådgiver deres kunder via deres primære kommunikationskanal (hjemmesiden), hvorigennem de i øvrigt kræver at kunderne skal kommunikere. Styrelsen har også valgt både at acceptere, at DANA giver direkte misledende og forkert information på deres hjemmeside. Den misledende information refererer til rådgivningen i forhold til loven. Et helt andet aspekt er ulovlig markedsføring i det DANA sælger en masse ydelser, som reelt set ikke eksisterer. Dette beviser jeg på akasse.dk Hvordan skal jeg som kunde og borger kunne navigere i dette system uden at skulle ansætte en advokat, når Styrelsen sidder alle disse informationer overhørig? I min klage som Ole Kristjansen henviser til, men åbenbart ikke har læst, dokumenterer jeg, at Xxxxx ikke eksisterede som firmanavn på det tidligere omtalte tidspunkt! Jeg åbnede et CVR nummer den 2. december i et andet navn og med et andet formål. Først senere ændrede jeg navnet til Xxxxx. Dette faktum er absolut heller ikke sagen irrelevant, i det det dokumenterer, at jeg hverken har haft driften kørende så længe, som det ellers ville have været tilfældet, samt at hele ideen og udviklingen omkring Xxxxx foregik i en periode, hvor jeg forsøgte at komme igennem til a kasserne og blive rådført! At Ole Kristjansen igen understreger dette punkt baseret på fuldkommen forkert data er en understregning af, at Styrelsen på intet tidspunkt overhovedet har gidet sætte sig ind i den dokumentation jeg har fremlagt! Jeg har arbejdet på et koncept uden for normal arbejdstid. Jeg har på intet tidspunkt forbrudt mig mod hverken a kassens retningslinjer eller loven. Det, som Ole Kristjansen undlader at gøre opmærksom på, er, 4

5 at jeg tidligere har oplyst, at jeg kun har haft ét eneste møde efter registreringen af Xxxxx. Dette møde lå på et tidspunkt, hvor jeg endnu ikke havde haft succes med at kunne komme igennem til a kassen for at modtage rådgivning. Jeg havde således ingen chance for at kunne have reageret anderledes. Når dette er sagt, så har dette møde på ingen måde påvirket min rådighed for arbejdsmarkedet, eller på anden vis haft nogen som helst berøring med det område, hvorpå jeg er blevet afvist! Min hjemmeside som Ole Kristjansen refererer til, har jeg gennem hele forløbet gjort opmærksom på, aldrig har været offentliggjort eller på anden måde markedsført. Og det er ikke uvæsentligt, at hjemmesiden aldrig har været tilmeldt søgerobotter mv. Jeg har bevidst oprettet en NO ROBOT fil, der aktivt afviser enhver søgemaskine, således at hjemmesiden ikke kan risikere at blive fundet i søgemaskiner ved en fejl! Jeg blev aldrig færdig med hjemmesiden, da jeg har haft kørt denne sag lige siden, og ikke har turde fortsætte nogen drift forud for en endelig afgørelse! Det vil sige, at jeg aldrig har kunnet komme i gang med driften af virksomheden, lige som min hjemmeside aldrig er blevet videreudviklet eller offentliggjort (og er nu helt lukket ned). Jeg har skrevet under på en Tro og Love Erklæring, at ovenstående ikke har været tilfældet. Jeg ville da ligne en komplet, useriøs og uprofessionel idiot, hvis jeg henviste nogen som helst til en ufærdig hjemmeside, hvor alt er hulter til bulter og stående med spejlblanke sider uden indhold?!? Hvis I besøger min personlige hjemmeside vil I kunne se, at en halvfærdig hjemmeside vil være under min standard: Jeg er professionel netop inden for dette felt. Jeg lider af ADHD samt det der kaldes en Narcisistisk Personlighedsforstyrrelse. Jeg nævner dette, fordi denne sindslidelse er absolut afgørende i sandsynligheden for, om jeg nogensinde ville offentliggøre eller henvise til en ikke færdig hjemmeside: Personlighedsforstyrrelsen kommer især til udtryk gennem en udpræget perfektionisme. Jeg er ekstremt detaljeorienteret, og hvis bare én lille pixel er skæv er det nok til at jeg ligger søvnløs om natten. At jeg ville henvis nogen som helst (andet end en a kasse der kræver alle kort lagt på bordet) til en hjemmeside som langt fra er færdig og bogstaveligtalt STINKER, er simpelthen noget jeg ikke vil kunne være i stand til, grundet mine personlighedsforstyrrelser. Det ville være svarende til at tro, at en person med udpræget klaustrofobi ville tage sovepose med og for sjov skyld overnatte en uge i en lille elevator! Hvad vil være mest sandsynligt? Og selvom det er konceptuelt online design jeg vil leve af, og derfor ikke vil sælge mig selv som en komplet amatør, vender Ankestyrelsen enhver tvivl til a kassens fordel. Og modsat alle andre områder hvor man som forbruger nyder forbrugerpræventiv beskyttelse, står jeg her over for et forsikringsselskab som kan tillade sig alt i verden. Jeg er som borger og forbruger stilet i en fuldkommen håbløs situation, helt uden basale rettighedsprincipper. 5

6 Ole Kristjansen omtaler hjemmesiden som værende aktiv per 1. februar. Hvad vurderer han dette på? Hvad er en aktiv hjemmeside? Jeg har fra starten gjort opmærksom på, at det var en hjemmeside, der ikke var tilnærmelsesvis færdig eller gået i luften. Jeg har spurgt Tønder Kommune: Har I nogle udfordringer, som jeg vil kunne hjælpe med. Jeg har aldrig været i dialog med Tønder Kommune, angående nogen af de punkter, som jeg har fået afslag på. Da jeg aldrig har kunnet få rådgivning af a kassen, valgte jeg ikke at aflyse dette møde, som var planlagt allerede inden jeg blev ledig! Men igen at a kassen ikke besvarer mine henvendelser falder tilbage på mig, og det er mig der skal straffes og lide et tab på over kr. Pga. at DANA ikke udfører deres job og rolle som a kasse! Yderligere vil jeg til ovenstående tilføje, at al kommunikation forud for mødet er foregået uden for normal arbejdstid. Deres Kommunikationsansvarlige besvarede (som mange andre) e mails uden for normal arbejdstid. At Styrelsen er af den opfattelse, at Kommunerne kun arbejder 8 16, er blot en understregning af hvordan Styrelsen må sidde fast i et oldtidslevn og ikke selv har rykket med op i den digitale tidsalder! Stop lige her! Der er ikke givet afslag på baggrund af at jeg ønsker at have kommunerne som kunder! Der er blevet givet afslag på grund af et menu punkt på hjemmesiden som hed KURSER! Et menu punkt og kun 48 anslags information, uden nogen som helst uddybende information om kursus type eller tidspunkt! Et menu punkt, der til enhver tid kunne have været blevet udeladt, hvis jeg havde haft modtaget nogen form for rådgivning af min a kasse! At Ole Kristjansen nu skriver, at jeg har modtaget afslag på grund af at Kommunerne vil være min ønskede kundekreds er IKKE årsagen til det afslag jeg modtog! Og styrelsen har på ingen måde redegjort for, hvordan jeg ikke ville kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, blot fordi jeg ønsker at udføre arbejde for kommunerne!? Jeg ville kunne yde søgemaskineoptimering eller webinar (online kursus) for Bornholms Kommune. Men jeg ville aldrig tage til Bornholm for et kundemøde! Ligeledes er der da intet i verden der taler for, at jeg ikke ville kunne rykke eventuelle møder eller kunne kommunikere efter kl. 16? Det arbejde jeg ønsker at udføre, primært inden for søgemaskineoptimering, er nok den mest fleksible form for bi beskæftigelse som Styrelsen vil skulle behandle! Styrelsen kan da ikke give afslag, blot fordi jeg ønsker at henvende mig til kommuner? De følger da helt almindelige ofte mere fleksible arbejdsmønstre end erhvervsvirksomheder? 6

7 Jeg er overbevist om, at Styrelsen ville kunne finde (eller fabrikere) en hvilken som helst begrundelse for at give mig et afslag. Jeg kan sandsynliggøre alt. Og som jeg tidligere har skrevet, vil jeg i en kommende retssag fremvise kaldelister, samtaler og varighed. Og så må domstolen vurdere, om det er mest sandsynligt at jeg skiftede a kasse på grund af mine problemer med daværende a kasse. Og så må domstolen vurdere, om det er mest sandsynligt, at DANA har svigtet i den information de har givet kunden, som de i øvrigt uanmodet kontaktede ulovligt! At DANA (og øvrige a kasser) vælger ikke at optage telefonsamtaler, og i øvrigt vælger ikke at skrive notater når deres sælgere ringer ud ulovligt for at kapre kunder, skal ikke komme forbrugeren til last. Og igen lader Styrelsen tvivlen komme DANA til gode. Igen vil jeg henvise til tidslinjen på akasse.dk/sagen om peter p/minus a timeline/. Her vil alle kunne se forløbet trin for trin. Er dette forløb rimeligt? Og hvordan kan jeg som kunde og borger ikke været offeret i denne sag? Jeg kræver svar fra Styrelsen, om hvordan min dagpengesag kan anses for værende kompleks? I siger kort og godt i jeres svar, at fordi du henvender mig til kommunerne, er du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvordan kan en sådan sag være så kompleks, at jeg som kunde og borger skal lide et tab på over kr. grundet en fuldkommen sindssyg håndtering og sagsbehandling? Der er absolut intet anderledes eller kompleks over min sag! 7

8 Igen lader styrelsen komme tvivlen DANA til gode, og igen bliver der bragt tvivl om mine udsagn. Jeg har endda fremsendt dokumentation, hvor jeg både med billeder af fejlen og i detaljer samme dag har gjort DANA opmærksom på, at der er sket en fejl. Styrelsen, som har den fulde indsigt i min sag, kan endda se at jeg aldrig har modtaget svar fra a kassen. Hvordan kan dette være rimeligt og når jeg beviser at jeg har reageret på fejlen, hvordan kan dette så falde til DANAs fordel? Yderligere vil jeg rette kritik mod Styrelsen, som ikke engang for at teste om jeg har fuldkommen jord i hovedet selv har gjort sig den umage at teste siden! Jeg loggede efterfølgende på DANA, hvorpå jeg stadig har adgang med mit Nem ID. Jeg har med video optaget hvordan jeg bliver logget af siden uden nogen advarsel. Og der er ikke tale om fx 2 minutter. Jeg har oplevet tiden variere. Det er også dette der skete, da jeg udfyldte mine skema. Forskellen er bare, at når jeg trykkede SEND fik jeg en fejlmeddelelse og mine beskeder blev ikke sendt. Jeg modtog ingen advarsel om at jeg var blevet logget af. Og derfor kunne jeg som kunde og borger ikke have nogen rimelig chance for at vide, hvad der var galt. Hvordan kan en sådan forsinkelse beviseligt forsaget af DANAs ringe IT kendskab og ringe værktøjer komme DANA til fordel, og jeg igen ende som taberen? Det kan simpelt hen ikke passe! Igen lader I tvivlen komme DANA til gode. Jeg har sendt jer udskrifter og dokumentation! I har selv sendt mig kopierer fra DANA, hvor jeg skriver til dem (med screenshots) at jeg har lagt alt op til dem!!! Jeg skriver og klager til DANA og fortæller dem om dette gang på gang. De sender mig flere breve og e mails med samme indhold om at de mangler informationer. Og så, vupti, mange uger senere har de åbenbart lige pludselig alle informationerne ud af det blå. Men dette får heller ikke Styrelsen til at rynke panden. Hvorfor beder I ikke DANA fremvise dokumentation? Hvordan kan jeg som forbruger være den, der skal løfte hele bevisbyrden? Og når jeg endda har løftet bevisbyrden og fremlagt mine beviser, ignorerer I dem fuldkommen, og igen lader I eventuel tvivl komme DANA til gode!? Det kan ikke passe! 8

9 Det jeg fandt påfaldende var, at selv når jeg fremlægger dokumentation og beviser, så beder I ikke DANA om at modbevise mine påstande! Tvært i mod svarer I blot, at tvivlen må komme DANA til gode. Og Ole Kristjansens svar, som jeg hermed klager over, underbygger kun denne tvivl om hvor vidt I kan betragtes som værende en uvildig (og derved retfærdig 3 parts) klageinstans. Jeg har bevist at a kassen hverken har oplyst deres kunder via hjemmesiden, eller rådgivet mig personligt. Tvært imod har DANA publiceret en række modvisende og fejlagtige informationer på deres hjemmeside. Alt dette kan I læse mere om på akasse.dk. Jamen alt dette passer jo ikke! Det er jo tydeligt for enhver, at der kun EKSISTERER en sag, fordi jeg ikke har modtaget nogen som helst rådgivning! Jeg nyder ikke selv afstraffelse eller hader mig selv så meget, at jeg bevidst ville handle imod en a kasses rådgivning, eller gå i lag med noget, uden først at søge rådgivning? Nok lider jeg af to personlighedsforstyrrelser, men det gør mig altså hverken dum eller ubegavet! Og rettidig omhu har altid været et koncept jeg har holdt mig tæt op ad! 9

10 Det sidste halv år har været det værste i mit liv! Jeg kører kun denne sag, fordi jeg har stået med pistolen for panden trængt op ad en mur! Jeg har bevist at jeg ikke har modtaget nogen personlig vejledning på trods af fortsatte henvendelser og rykkere (og klager over manglende svar). Herudover har jeg bevist, hvordan jeg ikke selv har kunnet søge konkret rådgivning, fordi min a kasse aldrig har gjort den relevante information tilgængelig for mig. Hvordan er dette ikke et svigt? Jeg vil gerne have uddybet, hvordan I som Styrelse kan blåstemple at en a kasse giver forkerte, manglende og vildledende informationer på deres hjemmeside? Mener styrelsen, at en a kasse slet ikke har pligt til at oplyse bredt ud til deres medlemmer? Mener Styrelsen, at en a kasse er forpligtet til at yde personlig rådgivning? Og når denne rådgivning udebliver og ikke er mulig, så har medlemmet heller intet at klage over? Jeg håber, at jeg gennem ovenstående skrivelse, som kan lægges oven i de mange måneders arbejde med denne sag, har beriget jer med en indsigt i et ikke fungerende a kassesystem, hvor Styrelsen konsekvent favoriserer a kasserne, og stiller forbrugerne og borgerne i en ekstrem dårlig og uligevægtig situation, fuldkommen uden retssikkerhed! Peter 6330 Padborg 10

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E-mail:peter.dk Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar Foreningen Far til støtte for børn og forældre December 2013 nr. 2 - årgang 36 Forældreansvar SÆRNUMMER Forældreundersøgelse 2013 Forord Foreningen Far inviterede i foråret forældre af begge køn til, at

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere