BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015"

Transkript

1 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

2 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker vil rådet endvidere prioritere de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj. Hvad angår fokus på gruppen unge og nyansatte planlægger rådet en udvidet indsats i Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på de statslige, regionale, kommunale og finansielle kontorer. Rådet arbejder løbende på at nå ud til endnu flere af de (Danmarks Statistik 2012), der er beskæftiget inden for det offentlige og finansielle kontorområde. En brugerundersøgelse, som rådet fik foretaget blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i juni 2013, tyder på, at vi bevæger os i den rigtige retning. Her angav 68 % af respondenterne, at de havde hørt om BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration. Det er en stigning på 17 % i forhold til Derfor vil rådet også fremadrettet anvende en kombination af flere kanaler til formidling af viden gennem elektroniske, trykte medier og det direkte møde med inspiration til at anvende forskellige redskaber og metoder. Brugerundersøgelsen viste ligeledes, at 89 % af, dem der kender rådet finder det værdifuldt, at begge parter står bag rådets aktiviteter. Rådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 27. oktober Side 2 af 14

3 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 4 Fordeling af aktivitetsramme Psykisk arbejdsmiljø: Forandringsrobusthed Forprojekt om positive arbejdsmiljøfaktorer Værktøjspuljen Muskel & Skeletbesvær: Fremtidens kontor Kropogkontor.dk Gå hjem-møder Værktøjspuljen Ulykker Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Værktøj: Styr uden om trusler og vold Kommunikation Udvikling af et kommunikationsberedskab Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk Sociale Medier synlighed ad flere kanaler Messer og folkemøde Opdatering af publikationer Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Indeklimaportalen.dk Mål i arbejdet Side 3 af 14

4 Indsatsområder BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration gennemfører i 2015 en række aktiviteter inden for de prioriterede områder i regeringens handlingsplan. Målet er at forebygge muskel og skelet besvær, belastninger inden for det psykiske arbejdsmiljø og forebygge ulykker, vold og trusler. Rådets samlede aktivitetsramme i 2015 er kr. Sådan vil rådet fordele midlerne i 2015: Formidling 34% Psykisk arbejdsmiljø 27% Ulykker 7% Muskel & skelet 32% Budget 2015 Psykisk arbejdsmiljø Muskel & skelet Ulykker Formidling I alt kr kr kr kr kr. Side 4 af 14

5 Fordeling af aktivitetsramme Nedenfor ses et budget for BrancheArbejdmiljøRådets aktivitetsramme fordelt på aktiviteter inden for de 3 nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker samt de generelle formidlingsaktiviteter, der også omfatter den særlige branchespecifikke indsats vedrørende indeklima. Indsatsområder Budget 2015 Sekretariatsbidrag Ekstern konsulent Psykisk arbejdsmiljø Formidling forandringsrobusthed Positive faktorer/sygefravær Værktøjsudvikling Muskel og skelet Fremtidens kontor kropogkontor.dk Gå hjem-møder muskel & skelet Værktøjsudvikling og eftersyn Ulykker Voldsrisiko uden for fast arbejdsplads Værktøj Kommunikation Arbejdsmiljøweb Indeklima Sociale medier Opdatering Messer og Folkemøde I ALT Fordelingen af sekretariatsbidraget er 65% til intern konsulent og 35% til projektadministration. Side 5 af 14

6 1 Psykisk arbejdsmiljø: BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration gennemfører en række aktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø i Målet er at forebygge belastninger og at fremme godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på arbejdspladsens kerneopgave. - Opbygning af arbejdspladsens forandringsrobusthed ser rådet som en afgørende opgave til at møde vilkårene i rådets brancher og samtidig følge op på passende vis på Arbejdsmiljørådets anbefalinger og materialer. Derfor prioriteres formidling af rådets nyudviklede materiale - Positive arbejdsmiljøfaktorer og sygefravær: Rådet indleder et forprojekt og opdaterer eksisterende web-tema om sygefravær - Værktøjsaktiviteten: Endelig fokuseres der på at holde rådets værktøjer og materialer opdaterede og relevante for målgruppen samt at kunne følge op på nye råd og vejledninger fra Arbejdstilsynet Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i rådets strategi : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. 1.1 Forandringsrobusthed Arbejdsmiljørådet gav i 2013 rådet til opgave at videreformidle anbefalinger til et godt arbejdsmiljø under forandringer. Rådet har i første omgang responderet på denne opgave i hæftet Kom videre med social kapital fra ultimo 2013, hvor et kapitel i hæftet retter fokus på at sikre god planlægning og gennemførelse af forandringer med fokus på arbejdsmiljøet på baggrund af bl.a. i Arbejdsmiljørådets anbefalinger. I 2014 udarbejdes et materialet til fremme af Forandringsrobusthed. I 2015 formidles aktiviteten på to konferencer. Mål for aktiviteten: At FOKAs arbejdspladser håndterer forandringer, så de medvirker til, at færre bliver psykisk belastede. Plan: Rådet inviterer til minimum to formidlingskonferencer om forandringsrobusthed. Målgruppen er arbejdspladsens MED/SU/arbejdsmiljø-organisation: leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, og eventuelt andre forandringsaktører. Konferencen er deltagerbetalt, hvad angår udgift til konferencested og eksterne oplægsholdere. - At der afholdes to konferencer - At der opnås deltagelse fra 100 deltagere pr. konference - At 80% af deltagerne finder materialet og tilgangen relevant for deres arbejdsmiljø - At 50% af deltagerne har anvendt materialet på arbejdspladsen 3 måneder efter konferencen - At 30% af deltagerne har foretaget konkrete handlinger for at styrke arbejdspladsens forandringsrobusthed 3 måneder efter konferencen - At der tilmeldes 100 nyhedsbreve ved konferencerne Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. Side 6 af 14

7 1.2 Forprojekt om positive arbejdsmiljøfaktorer NFA og Arbejdsmiljørådet har i 2010 afdækket en række positive faktorer i arbejdsmiljøet: indflydelse og deltagelse, social støtte i fx gruppeorganiseret arbejde, tillid og retfærdighed i form af fx udviklingsledelse samt involvering, mening, engagement og identitet i arbejdet. Rådet ønsker indblik i, hvordan og hvilke faktorer rådet med fordel kan bibringe arbejdspladserne information og vejledning om, når der tages højde for, at moderne vidensmedarbejdere kan have arbejdsvilkår, der spænder fra en høj grad af fleksibilitet og selvledelse til en høj grad af standardisering og ydrestyring samt varierende grader af borger-/kundekontakt. Mål for aktiviteten: At danne beslutningsgrundlag for, om rådet i 2016 skal udarbejde en egentlig udviklings- og formidlingsaktivitet, der sætter fokus på, hvordan de positive arbejdsmiljøfaktorer kan anvendes af kontorarbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor med forskellige arbejdsvilkår. Plan: Der skabes indblik i, hvordan og hvilke af de positive faktorer der med fordel kan gøres til genstand for information og vejledning til rådets arbejdspladser. Det kan fx ske med udgangspunkt i NFAs forskning. I forbindelse med forprojektet ønsker rådet, at siderne på arbejdsmiljøweb om sygefravær opdateres med ny viden og resultaterne fra forprojektet. - At rådet får skabt et kvalificeret grundlag for at kunne beslutte, om og i givet fald: hvordan positive arbejdsmiljøfaktorer kan gøres til genstand for en udviklings- og formidlingsindsats i At Arbejdsmiljøwebs sider om sygefravær opdateres med aktuel viden om emnet Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. 1.3 Værktøjspuljen I 2015 holder rådet fokus på, at rådets værktøjer hjælper arbejdspladserne fra ord til handling i deres arbejdsmiljøindsatser. Det vil bl.a. sige, at værktøjerne løbende formidles, revitaliseres samt, at det sikres, at rådets materialer og værktøjer er opdaterede. Det kan bl.a. ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BrancheArbejdsmiljøRådene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Og det kan bl.a. ske ved, at rådet vil drøfte, hvordan Rådet kan imødekomme arbejdspladsrettede efterspørgsler på at få præsenteret værktøjerne. Mål for aktiviteten: At støtte arbejdspladserne i at komme fra ord til handling i varetagelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Plan: Med baggrund i bl.a. udmeldinger fra Arbejdstilsynet skaber rådet overblik over behovet for at revidere og revitalisere sine værktøjer til fremme af psykisk arbejdsmiljø i Herudover overvejer og undersøger rådet, hvorvidt rådet kan spille en rolle i videreformidling af læringsspil om social kapital udviklet af Slagelse Kommune. - At rådet følger op på relevante råd og retningslinjer fra Arbejdstilsynet og sikrer, at disse videreformidles til BAR FOKAs målgrupper - At rådet løbende evaluerer materialer og værktøjer til fremme af godt psykisk arbejdsmiljø - At eventuelle uforbrugte midler anvendes til at formidle et eller flere mindre, afgrænsede værktøjer Budget 2015: kr., herunder kr. til eksterne. Side 7 af 14

8 2 Muskel & Skeletbesvær: BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration udfører tre hovedaktiviteter inden for muskel- og skeletområdet i Målet med aktiviteterne er at forebygge muskel- og skeletbelastninger. Aktiviteterne bygger videre på tidligere års aktiviteter om f.eks. Fremtidens kontor og arbejdet med at forebygge muskel- og skeletbesvær på kontorarbejdspladsen. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter baseres på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. 2.1 Fremtidens kontor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration er gået foran i forhold til at udvikle inspiration og vejledning til åbne kontorlandskaber og nye kontorformer. Det er blevet til en række materialer/publikationer, som rådet nu vurderer, at de ikke længere løser den nødvendige opgave: At adressere arbejdsmiljøudfordringer og informere og vejlede til bedre arbejdsmiljø i åbne kontorer, kontorlandskaber og miljøer. På den baggrund ønskes en udfasning af det eksisterende materiale herimod at sikre at rådet tilbyder opdateret og relevant vejledning. En del af opgaven bliver at afdække, hvor nyere tematikker er opstået og sikre, at de bliver dækket ind. Herunder: - Øget digitalisering af arbejdsgange. - Det modsatrettede vilkår, at nogle kontoransatte arbejder virtuelt, projektorienteret og flydende (både tids- og rumligt), mens andre bindes til konkrete geografiske arbejdssteder og til arbejdet i specifikke tidsrum. Mål for aktiviteten: Målet for aktiviteten er, at sikre, at rådet leverer opdateret og relevant materiale, vejledning og værktøjer, der ved information og vejledning bidrager et godt arbejdsmiljø i åbne kontorer, kontorlandskaber og miljøer. Plan: Rådet evaluerer sine materialer og værktøjer til Fremtidens kontor og bygger videre på den strategi, der i 2014 udvikles for at bringe indsatsen up-to-date. - At rådet i 2015 udkommer med opdateret materiale om Fremtidens Kontor - At materialet er downloadet 2000 gange et år efter udgivelsesdato. Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. 2.2 Kropogkontor.dk Kropogkontor.dk (tidligere sundarbejdsplads.dk), er rådets hjemmeside til formidling af information om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær, fremme af bevægelse på kontorarbejdspladsen, samt fremme af et godt arbejdsmiljø på kontoret. I 2014 fastlagde rådet en strategi for siden med den ambition at gøre den til en foretrukken side for kontorarbejdspladser i det offentlige og finanssektoren om forebyggelse af muskel & skeletbesvær og fremme af godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser udkommer 4 nyhedsbreve, der udfolder 2014-strategiens prioriterede emner for hjemmesiden. Mål for aktiviteten: At bidrage til at forebygge muskel- og skeletbelastninger i det stillesiddende kontorarbejde. Side 8 af 14

9 Plan: Rådet udsender nyhedsbreve via kropogkontor.dk til at holde målgruppen opdateret om relevante emner og gradvist udfolde den re-designede hjemmesides indhold. - At rådet i 2015 udsender minimum 4 nyhedsbreve via kropogkontor.dk, der afspejler relevant og prioriteret information til forebyggelse af muskel- og skeletbelastninger i kontorarbejdet. Nyhedsbrevene åbnes af 30 % af abonnenterne og læses af 10 % af abonnenterne. - At rådet løbende opdaterer kropogkontor.dk med relevant information ud fra den vedtagne strategi - At der opnås en stigning på nyhedsbrevstilmeldinger på 10% i forhold til foregående år Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. 2.3 Gå hjem-møder Rådet har fokus på at forebygge muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet og har blandt andet forsøgt at inspirere til nye veje i forebyggelsen i form af nudge-løsninger i I 2015 ønsker rådet at afholde fyraftensmøder om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i kontorarbejde og her blandt andet formidle nudge-løsninger og resultater. Møderne må gerne adressere emnet på en sjov og inddragende måde fx ved brug af nudge-løsninger i praksis som en del af programmet. Det forventes at møderne samtidig kan bidrage til at højne kendskabet til hjemmesiden Kropogkontor.dk. Mål for aktiviteten: At bidrage til at forebygge muskel- og skeletbelastninger i det stillesiddende kontorarbejde. Plan: Rådet afholder op til tre fyraftensmøder om forebyggelse muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet. Målgruppen er arbejdspladsens MED/SU/AMO: leder, TR og AMiR eventuelt suppleret af andre arbejdsmiljøaktører. Møderne er deltagerbetalte, hvad angår udgifter til lokaler, forplejning samt eksterne oplægsholdere. - At rådet i 2015 afholder op til 3 gå hjem-møder om forebyggelse muskel- og skeletbesvær i kontorarbejde - At der deltager mindst 100 på hvert af de tre møder - At minimum 100 af deltagerne melder sig til nyhedsbrevet kropogkontor.dk. Budget 2015: Kr , herunder til eksterne. 2.4 Værktøjspuljen I 2015 udvikler og formidler rådet løbende nye korte og enkle værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær samt fremme af den sunde arbejdsplads. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Det kan fx handle om nudges til fremme af bevægelse og variation ved stillesiddende arbejde. Mål for aktiviteten: At sikre enkle og opdaterede værktøjer til løbende, at varetage forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BrancheArbejdsmiljøRådene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Plan: Rådet reviderer løbende udvalgte værktøjer i At rådet følger op på relevante råd og retningslinjer fra AT og sikrer videreformidling til målgrupperne - At rådet løbende evaluerer materialer og værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær - At eventuelle uforbrugte midler kan anvendes til at formidle et eller flere små værktøjer Budget 2015: Kr , herunder kr. til eksterne. Side 9 af 14

10 3 Ulykker Hensigten med ulykkesindsatsen er at medvirke til, at der over en årrække ses et fald i antallet af arbejdsulykker, og at arbejdspladsernes evner til at forudse ulykkesrisici øges. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. 3.1 Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Forebyggelse og håndtering af trusler og vold er fortsat et prioriteret område for rådet. Alene og fagligt isoleret arbejde, hvad enten det er i borgerens/kundens hjem eller i det offentlige rum mv., er et voksende område, som kan give flere belastende situationer; eksempelvis i mødet med borgere/kunder med misbrugsproblemer, psykisk sygdom mv., hvor man som medarbejder aldrig helt ved, hvad der venter én. Stikord for forebyggelse er bl.a. at trække sig ved konfrontationer, planlægning, faglighed, supervision samt teamsamarbejde. Mål for aktiviteten: I 2015 ønsker rådet at sætte et skærpet fokus på alenearbejde, fx når arbejdet foregår væk fra de almindelige rammer på arbejdspladsen; på gaden, i borgerens hjem eller i en særlig kundekontakt. Det er et mål for aktiviteten, at den integrerer arbejdet med arbejdspladsvurdering, APV. Plan: Aktiviteten kan fx bestå i et inspirationsmateriale, udvikling af en tjekliste samt indhentning af eksempler på gode erfaringer med at planlægge arbejdet, så risikoen ved alenarbejde minimeres. Aktiviteten gennemføres i samarbejde med BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed downloads et år efter udgivelse. Budget 2015: Kr BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed bidrager med kr., heraf til eksterne. 3.2 Værktøj: Styr uden om trusler og vold Mål med aktiviteten: Målet er at nå de enkelte delbrancher mere målrettet, fx Jobcenteret eller Banken etc. Plan: Der foretages en brancheretning og tilpasning af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds materiale Styr uden om trusler og vold. Materialet er målrettet den menige medarbejder og ledere på arbejdspladser, hvor der er voldsrisiko, og der er fire temaer i fokus: Tryghed, Faglig udvikling, risikovurdering og samarbejde. Der udvælges to områder i Der kan efter behov vælges flere i Områder i 2015 kan fx være jobcentre og banker downloads et år efter udgivelsesdato Budget 2015: , herunder kr. til eksterne. Side 10 af 14

11 4 Kommunikation At være synlig over for dem, der skal omsætte BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer til konkret handling på den enkelte arbejdsplads, er en væsentlig forudsætning for rådet. Og derfor er formidling af aktiviteter og indsatser stærkt prioriteret. Netop derfor udgør arbejdsmiljøweb.dk og de relevante brancherettede datterhjemmesider samt de sociale medier en væsentlig del af prioriteringen. Samtidig er det værd at bemærke, at selv om nogle aktiviteter, som fx indeklimaportalen.dk, emnemæssigt ligger inden for fysisk arbejdsmiljø, så er den placeret under kommunikation. God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det, og der hvor de er, udgør omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. BrancheArbejdsmiljøRådet prioriterer såvel den elektroniske formidling og distribution, som den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer, konferencer og møder. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. Kommunikationsstrategien er tredelt: Fra ord til handling rådets værktøjer skal være lette at bringe i anvendelse Synlighed af flere kanaler rådet vil være til stede på de medier hvor brugerne er Samspil og synergi mellem arbejdsmiljøaktører rådet vil samarbejde og skabe synergi, der hvor det er relevant i forhold til den enkelte indsats Målgruppen for kommunikationsaktiviteterne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HRog arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. 4.1 Udvikling af et kommunikationsberedskab BAR - En aktiv og synlig aktør på arbejdsmiljøområdet I den hektiske medieskabte dagsorden bliver det til stadighed vigtigere for BrancheArbejdsmiljøRådene at markere sig som en aktiv og synlig aktør med konkrete tilbud til ansatte i den offentlige og finansielle sektor, og som en spiller, der er med til at skabe gode resultater på arbejdspladserne. Samtidig er der mange aktører som konkurrerer om ledernes og arbejdsmiljørepræsentanternes opmærksomhed. Det er baggrunden for, at de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd vil gå sammen om et formidlingsprojekt, som har til formål at markere rådene som en vigtig aktør med værktøjer til, hvordan et godt arbejdsmiljø kan opnås. Mål med aktiviteten: Aktiviteten har til formål at bidrage til en styrket og øget indsats overfor såvel fagmedier som lokale medier (nyhedsbreve, intranet, personaleblade på de enkelte arbejdspladser), hvor rådene vil promovere og reagere aktivt på de emner, der rører sig i det arbejdsmiljøfaglige arbejde. Det er hensigten at stille skarpt på, hvordan den enkelte målgruppe nås, og hvordan det kan ske i samarbejde med organisationerne. Plan for aktiviteten: Aktiviteten vil have form af en målrettet og kontrolleret kommunikationsindsats, der bl.a. har til formål at sætte bestemte emner på dagsordenen, og issues management, der medvirker til, at omtalen forløber i overensstemmelse med ens ønsker og bl.a. indeholder de arbejdsmiljøfaglige synspunkter, man ønsker at fremme. Til formålet udarbejdes a: et årshjul med vægt på forskellige budskaber til forskellige lejligheder/på forskellige tidspunkter af året, og b: et beredskab for, hvilke emner og værktøjer, der aktivt kan formidles, når specifikke arbejdsmiljøtemaer og spørgsmål bliver aktuelle. Derfor skal denne indsats integreres i den formidling, der sker i forbindelse med rådets aktiviteter. Effektmål: Udvikling og eksekvering af et kommunikationsberedskab. Budget 2015: Midlerne er afsat i bevilling vedr. Aktivitetsplan for 2014 Side 11 af 14

12 4.2 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk I 2014 fik de 3 BrancheArbejdsmiljøRåds hjemmesider nyt CMS-system, som ud over at effektivisere og optimere vedligeholdelsesarbejdet også gjorde det muligt at se siderne via tablets eller telefon. Den nye teknologi er er del af opgaven at sikre løbende udvikling og vedligehold af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider. Mål med aktiviteten: Konkurrencen om brugernes tid og opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiderne er synlige på internettet, at de kan ses på de platforme brugerne benytter, at indholdet appellerer til målgrupperne, samt at det er let at finde det man leder efter og bringe det i anvendelse. Derudover er et aktivt tilstedeværd på de sociale medier, hvor materialer omtales, ligeledes med til at sikre, at BrancheArbejdsmiljøRådet er der, hvor brugerne også er. Og der ud over vil synlighed og overblik ske gennem oprydning i gammelt materiale, søgemaskineoptimering og udgivelse af faste nyhedsbreve. Plan for aktiviteten: I 2015 udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksomme på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Effektmål: Målet er en fortsat stigning i 2015 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, da alt andet lige vil være en indikator og forudsætning for en forøgelse af kendskabs- og anvendelsesgraden. Budget 2015: kr., heraf kr. til eksterne ressourcer. Samlet budget til arbejdsmiljøweb 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr., heraf kr. til eksterne 4.3 Sociale Medier synlighed ad flere kanaler De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd er aktive på de sociale medier og har udarbejdet og implementeret en strategi for arbejder, som påbegyndtes i marts Det er sket som en del af den overordnede strategi om at være synlige ad flere kanaler. Mål med aktiviteten: Flere brugere har, i de brugerundersøgelser rådene har gennemført, udtrykt ønske om større synlighed, tættere dialog og rammer for erfaringsudveksling. Samtidig benytter stadig flere sociale medier i professionel sammenhæng, hvor også flere konkurrerende aktører er synlige og aktive det gælder såvel Facebook, Twitter og LinkedIn. Plan for aktiviteten: De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd har derfor sammen etableret facebooksiden Godt arbejdsmiljø som med et udgangspunkt på 600 venner i foråret 2014 har øget sin vennekreds til ved indgangen til oktober Siden benyttes aktivt til at slå indhold op om rådenes materialer, og den har bidraget med 3 % af trafikken på Arbejdsmiljøweb.dk. Derudover er det et formål at invitere brugere til dialog og give mulighed for at hente inspiration hos andre. Den samme ambition gør sig gældende på rådenes side på LinkedIn. Også her er det indholdsmæssige udgangspunkt de vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene har udviklet inden for de strategiske indsatsområder. Formålet er, at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation på de sociale medier skal kommenteres og deles og på den måde nå ud til så mange interesserede som muligt. Effektmål: Målet i 2015 er at øge antallet af venner på Facebook til og et udvidet kontaktnet på LinkedIn. Budget 2015: kr., herunder kr. til eksterne. Side 12 af 14

13 4.4 Messer og folkemøde BrancheArbejdsmiljøRådet deltog i 2014 som noget nyt i Folkemødet på Bornholm. Her delte man sammen med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Arbejdsmiljø Rådet og Videncenter for Arbejdsmiljø et telt, kaldet Arbejdsmiljø Loungen og stod for en succesfuld afvikling af 12 events. Derfor ønsker rådet at deltage i Folkemødet Mål med aktiviteten: Formålet med deltagelsen er at komme i dialog med beslutningstagere og sætte arbejdsmiljø på dagsordenen samt gøre opmærksom på BrancheArbejdsmiljøRådenes aktiviteter. Plan for aktiviteten: Rådet deltager på messer, konferencer og møder efter en samlet plan for året, der bredt dækker brancheområderne for de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd. Herudover kan organisationerne til egne konferencer låne messestand og materialer. Såfremt budgettet tillader det, vil messestanden blive opdateret så den lever op til den nye designlinje. Effektmål: Målet for aktiviteten er at få tilmeldinger til nyhedsbreve på de messer og konferencer BrancheArbejdsmiljøRådene deltager i. Målet med Folkemødet er, i samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen gennem debatter, dialog og events. Budget 2015: kr., herunder kr. til eksterne. Samlet budget 3 BrancheArbejdsmiljøRåd ca kr., heraf kr. til eksterne 4.5 Opdatering af publikationer Mål for aktiviteten: Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugerne i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Effektmål: Målet i 2015 er, at rådenes publikationer bliver opdateret og i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Rettelserne indføjes direkte i PDF erne. Budget 2015: kr. til eksterne ressourcer Samlet budget alle tre BAR ca kr., heraf eksterne midler kr. 4.6 Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Plan for aktiviteten: De 11 BrancheArbejdsmiljøRåd fortsætter samarbejdet med at opdatere hjemmesiden og sørge for, at der bliver udgivet nyhedsbreve, som kan være med til at fastholde interessen i målgruppen. Samarbejdet foregår i perioden Målgruppen er primært undervisere i arbejdsmiljø, de unge selv, forældre og arbejdsgivere. Effektmål: Målet er en stigning i antallet af abonnenter og totale besøg på 10 % ved projektsamarbejdets afslutning ultimo Budget 2015: Udgift 0 kr. Midlerne er afsat i aktivitetsplanen for 2014 ( kr.) 4.7 Indeklimaportalen.dk De 3 BrancheArbejdsmiljøRåds indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden indeklimaportalen.dk, som er en af rådenes mest besøgte hjemmesider. Plan for aktiviteten: På hjemmesiden indeklimaportalen.dk kan man læse om centrale og aktuelle emner inden for indeklimaområdet. Aktuelle indeklimaproblemstillinger bliver formidlet via nyhedsbreve. De emner, der tages op, er centrale for de 3 brancheområder. Effektmål: Målet for hjemmesiden er at øge antal totale besøg og abonnenter med 10 %. Det sker bl.a. ved udsendelse af 10 nyhedsbreve, søgemaskineoptimering og markedsføring over for organisationer og interessenter. Budget 2015: BAR FOKAs andel kr., herunder kr. til eksterne ressourcer. Samlet budget alle tre BAR kr., heraf kr. til eksterne Side 13 af 14

14 Mål i arbejdet Område Indsats Strategi Effektmål Psykisk arbejdsmiljø Forandringsrobusthedskonferencer Fra ord til handling Positive Synlighed ad flere kanaler faktorer/sygefravær Synergi med andre aktører Værktøjsudvikling Fra ord til handling Synergi med andre aktører To konferencer 200 deltagere -80% tilfredse 50% har anvendt efter 3 måneder 30% foretager konkrete handlinger efter 3 mdr. Faglig afgrænsning/forprojekt Opdatering af Arbejdsmiljøwebs om sygefravær Lancering af opdaterede sider med 500 besøg Opfølgning på AT Formidling af 1-2 afgrænsede værktøjer downloads/år fra udgivelsesdato Muskel & skeletbesvær Fremtidens kontor Gå hjem-møder Synlighed ad flere kanaler Synergi med andre aktører Fra ord til handling Synlighed ad flere kanaler Lancering af 1 stk. opdateret materiale downloads/år fra udgivelsesdato 3 møder deltagere 35 % tilmelding nyhedsbrev fra Kropogkontor.dk Kropogkontor.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøg og nyhedsbrevsabonnenter 4 nyhedsbreve, der udfolder re-designet webside Min. 30 % læser og 10% klikker på nyhedsbreve Værktøjsudvikling Fra ord til handling Synergi med andre aktører Opfølgning på AT Formidling af 1-2 afgrænsede værktøjer downloads/år fra udgivelsesdato Ulykker Voldsrisiko uden fast arb.plads Værktøj: Styr uden om vold Fra ord til handling Fra ord til handling downloads/år fra udgivelsesdato downloads/år fra udgivelsesdato Arbejdsmiljoweb Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal og 25 nyhedsbreve Sociale medier Synlighed ad flere kanaler venner på Facebook Opbygning af netværk på LinkedIn Kommunikation Messer Synlighed ad flere kanaler Synergi med andre aktører tilmeldinger til nyhedsbreve Opdatering Synlighed ad flere kanaler Alle materialer opdateres i løbet af året Indeklimaportalen Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal Ungmedjob.dk Synlighed ad flere kanaler Synergi med andre aktører 10 % stigning i besøgstal Side 14 af 14

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020,

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel]

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel] BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Aktivitetsplan 2016 [Dokumentets undertitel] Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA)

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013.

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013. Aktivitetsplan 2014-2015 1 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget 2016... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Bæredygtigt arbejdsliv

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration Årsrapport 2015 Finans/Offentlig Kontor & Administration ,, Stor interesse for et godt arbejdsmiljø 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration (BAR FOKA) via

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Stor interesse og kendskab

Stor interesse og kendskab Årsrapport 2015 Stor interesse og kendskab 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Vold hvad gør vi ved det?

Vold hvad gør vi ved det? Vold hvad gør vi ved det? 1 Udviklingen i vold og trusler på arbejdspladsen Trusler % Vold % 2000 2005 2010 2012 4,6 6,3 10,6 9,2 2,2 3,3 7,5 6,1 2 Vold - omfang 15 % har været udsat for vold inden for

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer Lund Kirsten Mortensen

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere