I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag."

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Statsforvaltningen Det kommunale tilsyn Sendt pr. mail: Poul Hvilsted Dir Mob Sekretær Anne Birgitte Kjerulff Dir J.nr juni 2015 SAGSNR TORVET I SILKEBORG - HASTESAG 1. Indledning I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag. Jeg vil indledningsvis venligst anmode om at få oplyst, hvorpå sagen hos Tilsynet beror, idet jeg vil understrege, at Silkeborg kommune ufortøvet fortsætter sin forberedelse af at eksekvere det aftalegrundlag, som klagen omhandler. Det forventes fortsat, at dette sker umiddelbart efter den 22. juni 2015, hvor der skal afholdes et byrådsmøde til vedtagelse af de planretlige beslutninger, herunder dispensationer, der er forudsætninger for aftalegrundlaget mellem kommunen og firmaet A. Enggaard A/S. Jeg gentager anmodningen om, at der rejses en tilsynssag hos Statsforvaltningen, jf. kommunestyrelseslovens 48a. Jeg opretholder min anmodning om, at Tilsynet træffer en beslutning om i medfør af kommunestyrelseslovens 50a om at sætte Beslutningen ud af kraft enten definitivt eller i hvert fald indtil tilsynssagen er endeligt afsluttet. Efter gennemgang af sagsmateriale, som jeg har modtaget fra Silkeborg kommune i sammenhæng med aktindsigt, vil jeg knytte følgende supplerende bemærkninger til klagesagen. 2. Forklaring på "ejendommens værdi" fra ordførende direktør Jann Hansen Jeg har i mit indlæg af 28. maj 2015 analyseret omfanget af den økonomiske deltagelse, som Silkeborg kommune skal præstere for at få realiseret projektet med overdragelse til eje af Torvet i Silkeborg til Enggaard med en samtidig forpligtelse til at opføre, eje og drive parkeringsanlægget i en ubegrænset tidsperiode. Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 Jeg henviser til elementerne 8 og 18 i mit indlæg. Side 2 Ikke overraskende har der været en vis lokal mediebevågenhed omkring dette punkt. Jeg vedlægger (bilag Horten-4) kopi af den artikel, der bragtes i Midtjyllands Avis den 6. juni Ordførende direktør Jann Hansen udtaler til Midtjyllands Avis, at jeg har misforstået de oplysninger, der indgår i referatet fra forhandlingsmødet den 16. januar 2015 (der indgår i bilag 10 til kommunens redegørelse af 8. maj 2015 som dokument 19.8). Synspunktet fra Hansen er, at jeg som en selvfølgelighed burde have forstået, at begrebet Ejendommens værdi er resultatet af den simple subtraktion af to andre tal: nemlig den af Enggaard kalkulerede byggeomkostning på 94,6 mio. kr. og den af Enggaard tilbudte negative købesum på 33,4 mio. kr. Jeg vil gøre Tilsynet opmærksom på, at Hansens oplysning er i bedste fald udtryk for en efterrationalisering. Jeg beder Tilsynet konstatere, at Enggaards tilbud til kommunen, der indgår som bilag 16 til kommunens redegørelse, er fra 2. december 2014 og af dette tilbud fremgik begge de to tal, som Hansen nævner. Jeg beder dernæst Tilsynet konstatere, at det af referatet fra forhandlingsmødet den 15. januar 2015 også fremgår, at samme Hansen og borgmester Vindum - lige nøjagtig beder Enggaard om at oplyse "Ejendommens værdi". Og svaret, der i følge referatet kommer dagen efter, er kr. 61,2 mio. Jeg gør gældende, at spørgsmålet om "Ejendommens værdi", som Hansen og Vindum forlangte af Enggaard den 26. januar 2015, ikke var så dumt, som Hansen nu forsøger at få det til at lyde. Sammen med de andre oplysninger, som Hansen og Vindum bad Enggaard komme med, var det interessant og nødvendigt for kommunen at få de komponenter, der kunne forklare og retfærdiggøre den negative købesum. At finde ud af, hvorfor tilbuddet fra Enggaard var den negative købesum på 33,4 mio. kr. og ikke 45,9 eller 12,7 eller noget helt fjerde, eventuelt en positiv købesum. Tilsynet må konstatere, at Vindum og Hansen aldrig fik et svar fra Enggaard, der bragte dem i stand til at forstå Enggaards kalkulation. Den negative købesum er uforklaret, men Vindum og Hansen har accepteret, at Torvet i Silkeborg ikke repræsenterer nogen værdi. 3. Ejendommens værdi Interessen for ejendommens værdi er imidlertid forsat til stede. Jeg har gennemgået tilsendte sagsakter fra Silkeborg kommune, der viser et langvarigt forløb fra 2010, hvor de første drøftelser - bl.a. med Enggaard om et parkeringsanlæg under Torvet begynder.

3 Af den nævnte artikel i Midtjyllands Avis kan det lægges til grund, at Silkeborg kommune mener, at arealet på Torvet (ejendommen) er overdraget til 0 kroner (altså værdiløs). Side 3 Det anerkendes, at offentlige veje helt traditionelt anses for arealmæssigt at være værdiløse. Det skyldes, at de alene anvendes til et offentligt formål, som ikke genererer nogen indtægt (bortset fra evt. offentlig parkering, hvilket kunne være kommunens alternativ på Torvet). Men når et areal skal sælges til en privat person til brug for en erhvervsvirksomhed, så det jo ikke længere relevant at anvende den værdiantagelse. Og det gælder efter min opfattelse også, selvom overfladen tilsigtes stadig at være et offentligt vejareal. Der må anlægges en kommerciel betragtning for arealets nødvendige forudsætning for tilstedeværelsen af en virksomhed. Det koster ifølge Enggaards tilbud 94,6 mio. at lave parkeringskælderen med betonklods, søjler, betalingsanlæg osv. Det er det anlæg, som udgør parkeringsvirksomheden. Af denne udgift vil Silkeborg kommune betale 33,4 mio. Der er ingen uenighed om, at dette beløb er en kommunal støtte, som kommune mener må anses for at være lovlig, fordi kommunen gerne vil have de 200 parkeringspladser placeret under Torvet. 1 Denne indstilling hos kommunen bestrides. Beløbet er i sig selv for stort. 2 og det bliver ikke bedre af, at dertil skal lægges 10 mio. til nedkørsel fra Rådhusgade, 25 mio. til belægning efter byggearbejdet på Torvet og et ukendt millionbeløb til ledningsomlægninger (som det er uafklaret, hvem skal betale), samt noget til forurening, erstatninger mv. Men efter kommunens tilskud, så er ejendommen som parkeringsvirksomhed med et parkeringsanlæg altså angiveligt kr. 61,2 mio. værd. Enggaard har beregnet, at disse kr. 61,2 mio. kan tjenes hjem over en uoplyst årrække efter afholdelse af alle løbende driftsomkostninger og vedligeholdelse, samt en forrentning (oplyst til 6% p.a.) af den af Enggaard investerede kapital. Det gøres gældende, at denne beregning har ingenting med værdi at gøre; det er et spørgsmål om finansiering. 1 Gennemgangen af aktindsigtsmaterialet har bl.a. afdækket følgende besked fra advokatfirmaet Bech-Bruun til kommunens direktion i juni 2013 (under forberedelsen af udbudsrunde 1): Det må forventes, at de bud, der indkommer, vil lyde på en negativ købesum på et stort millionbeløb. Om Silkeborg Kommune er indstillet på at investere et sådant beløb, er naturligvis op til Silkeborg Byråd at træffe afgørelse om. I den sammenhæng bør det nævnes, at det formentlig vil kunne lade sig gøre for Silkeborg Kommune at etablere en kapacitetsmæssig tilsvarende parkeringsfacilitet inde for ganske få hundrede meter fra Torvet for en væsentligt lavere investering. 2 Gennemgangen af aktindsigtsmaterialet har bl.a. afdækket, at advokatfirmaet Bech-Bruun den 19. december 2012 (under forberedelsen af udbudsrunde 1) rådgiver kommunen om kommunalfuldmagtens grænser. Dette sker bl.a. på grundlag af en sag om Aalborg Musikhus, som Enggaard har dokumenteret opererede med en negativ købesum og et kommunalt tilskud pr. parkeringsplads på kr Bech-Bruun konkluderer med visse betingelser - at "Silkeborg kommune kan, hvis man ønsker det, efter min opfattelse yde et tilsvarende tilskud " Efter kommunens egne beregninger er tilskuddet her fordoblet.

4 Side 4 Nu er de to væsentlige spørgsmål: (1) Hvilken værdi har ejendommen så på dette uoplyste tidspunkt, hvor anlægsinvesteringen er tjent hjem? (2) Har Silkeborg kommune foræret en ejendom væk for at muliggøre en privat parkeringsvirksomhed? Det første spørgsmål kan alene Enggaards kalkulation besvare, men jeg gør gældende, at ejendommen på dette tidspunkt ikke er værdiløs og det er grunden til, at den heller ikke kan indgå i beregningens start med nul-værdi. Tilsynet skal i denne sammenhæng være særlig opmærksom på, at Fordi overdragelsen af ejendommen er ikke tidsbegrænset 3, så Enggaard ejer stadig den ejendom, der på overfladen er et torv og neden under et afskrevet parkeringsanlæg, der er bygget til en levetid på 100 år 4. Spørgsmålet om anlæggets levetid rejste jeg under element 11 i mit indlæg af 28. maj 2015 og gennemgangen af sagsakterne viser, at kommunen i hvert fald siden 2012 har foreskrevet et levetidskrav på 100 år uden, at dette har øvet indflydelse på den økonomiske tilrettelæggelse af udbud og vurdering. Det andet spørgsmål kan herefter, som jeg vurderer det, kun besvares bekræftende Jeg imødeser Statsforvaltningens hurtige reaktion i sagen. Kopi af denne skrivelse er fremsendt til borgmester Steen Vindum og ordførende direktør Jann Hansen. Med venlig hilsen Horten Poul Hvilsted 3 I maj 2011 rådgiver Bech-Bruun kommunen om i udbudsgrundlaget at indføje en hjemfaldspligt til kommunen efter f.eks. 30 år, men den bliver aldrig en del af udbuddet. Det ses ikke af materialet hvorfor, selvom en sådan klausul er helt sædvanlig. 4 Jf. COWIs tekniske grundlag for udbuddet (første gang november 2012).

5 Advokat: Enggaard får ulovlig støtte Advokat mener, kommunen yder ulovlig støtte til A. Enggaard, men han tager fejl, siger kommunen 06. juni 2015, Af Jesper Rosenquist journalist SILKEBORG Tilsynet bør straks sætte en stopper for, at der bliver taget første spadestik til p-kælderen på Torvet. Sådan lyder konklusionen fra advokaten Poul Hvilsted, hvis speciale er plan- og byggeret. Hvilsted er partner hos advokatselskabet Horten. Han har gennemgået hele sagen om p-kælderen for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der blandt andet konkluderer, at Silkeborg Kommune overtræder grænserne for lovlig, økonomisk forvaltning i sagen om p-kælderen. Det har hele tiden heddet sig, at Silkeborg Kommune betaler A. Enggaard 33,4 ud af de 94,6 mio. kr, som p-kælderen koster. Kommunens reelle andel er bare meget højere, mener Poul Hvilsted. Sår tvivl om regnestykke Han henviser til et referat fra den 16. januar, hvor A. Enggaard på et møde med kommunen vurderede, at værdien af det stykke jord på Torvet, som virksomheden køber, er 61,2 mio. kr. værd. - Ejendomsværdien af Torvet indgår slet ikke i kommunens regnestykke. Så kommunen har reelt set sat værdien af ejendommen til 0 kr., siger Poul Hvilsted. Tager man de 61,2 mio. kr. og lægger sammen med de 33,4 plus alle de udgifter, som kommunen har til alle følgeomkostninger ved at lægge ny belægning på Torvet og etablere indgangsvej fra Rådhusgade, så lander prisen for kommunen på omkring 124 mio. kr. for hele projektet. - Derfor bliver prisen pr. p-plads væsentlig dyrere for kommunen, end man selv har meldt ud. Det er ulovligt, for formålet med det hele er at skaffe Enggaard en parkeringsvirksomhed, som kommunen har betalt. Kommunen yder ulovlig støtte, når man bruger skattefinansierede midler til private formål, lyder argumenterne fra Poul Hvilsted. Der er en god forklaring Ordførende direktør i Silkeborg Kommune Jann Hansen mener, at Poul Hvilsted har tolket oplysningerne fra referatet den 16. januar helt forkert. - Enggaards regnestykke siger, at det koster 94,6 mio. kr. at bygge p-kælderen, men at selve værdien af det samlede parkeringsanlæg kun er 61,2 mio. kr. værd, når den står færdigbygget. Det er altså ikke værdien af den nuværende grund på Torvet, som Enggaard henviser til i referatet, men værdien af Torvet med en p-kælder siger Jann Hansen. Rolig borgmester Borgmester Steen Vindum (V) tager da også meldingen fra Poul Hvilsted ganske roligt.

6 - Jeg kan ikke umiddelbart se, at der er noget nyt i de anklager, der bliver fremført i forhold til tidligere. Det overrasker mig heller ikke, at man kan få en advokat til at sige, at der i sagen om p-kælderen er ting, der er ulovlige. Jeg er helt tryg ved situationen, fordi vi har haft Danmarks bedste advokater på sagen, siger Steen Vindum. Klage klar Poul Hvilsted håber nu, at Tilsynet sætter en stopper for byggeriet af p-kælderen. Han har også en klage liggende klar til Natur- og Miljøklagenævnet, så snart plan-, miljø- og klimaudvalget har givet de nødvendige dispensationer til lokalplanen for p-kælderen.

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat 3-2013 6 2 Når et ægteskab går i stykker, og parterne flytter hver for sig, melder der sig en lang række spørgsmål, som skal afklares. Et af disse spørgsmål er, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere