Nyhedsbrev. Kære Aktionær / Læser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Kære Aktionær / Læser"

Transkript

1 Kære Aktionær / Læser Velkommen til første udgave af Berlin IV s nyhedsbrev. Som diskuteret på generalforsamlingen og omtalt i seneste kvartalsmeddelelse, er der behov for at højne informationsniveauet overfor selskabets aktionærer og potentielle fremtidige investorer, såvel som andre interessenter. Formålet med nyhedsbrevet er således at tilvejebringe relevant information omkring vores egne aktiviteter samt at tilbyde en mere detaljeret information om ejendomsmarkedet i Tyskland og Berlin i særdeleshed. et er tænkt som et supplement til de regnskabs- og periodemeddelelser, som følger af selskabets finanskalender og nyhedsbrevet vil udkomme 2 gange om året, eller efter behov. Vi håber, at du vil finde nyhedsbrevet fyldestgørende og informativt, og vil samtidig opfordre dig til at komme med kommentarer og forslag til forbedringer og fremtidigt indhold til vores redaktør af nyhedsbrevet Berlin IV s nye direktør, Søren Krarup på Med ønsket om et mildt og positivt forår! God læselyst! Erik Stannow Bestyrelsesformand Søren Krarup Adm. direktør 1 <<<

2 Ny direktør og nyt bestyrelsesmedlem Selskabet ansatte pr. oktober 2009 Søren Krarup, som administrerende direktør og på den seneste generalforsamling blev Jette Jakobsen valgt ind i bestyrelsen. Selvom begge blev præsenteret på årets generalforsamling, har vi nedenfor ladet dem præsentere sig selv yderligere: Søren Krarup (f. 1975) Baggrund: Direktør i Tækker Group, Berlin Advokat hos Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma Advokatfuldmægtig hos Bang Henriksen & Muurholm Herudover Kaptajn af Reserven, bestyrelsesmedlem i Aspector A/S, udvalgt som et af årets talenter 2010 i kategorien direktører af Berlingske Nyhedsmagasin, m.v. Privat: Gift med Lene Koudal (2 snart 3 børn) aktiv udøver af fodbold, golf, squash m.v. Jeg ser min ansættelse i selskabet, som en naturlig forlængelse af min beskæftigelse i de seneste to år, hvor jeg har været bosat i Berlin med ansvaret for driften og administrationen af en danskejet ejendomsportefølje meget lig den portefølje, som Berlin IV A/S besidder. Jeg brænder for ejendomme i særdeleshed ejendomme i Berlin og med mit detaljerede kendskab til markedsforholdende i den tyske hovedstad har jeg med stor energi kastet mig over optimeringen af driften i selskabets ejendomme, med det ene formål, at skabe en balanceret drift og dermed udvikle værdien af porteføljen, så der på sigt er mulighed for at opnå et afkast af den oprindelige investering. I øvrigt kan jeg tilføje, at jeg for nylig, som medejer af selskabet SK Berlin Invest ApS har erhvervet en større aktiepost i selskabet. 2 <<<

3 Jette Jakobsen (f. 1966) Baggrund: Advokat og Partner, Advokatfir- maet Hertz Jakobsen, København Advokat, Advokatfirmaet Rønne & Lundgren, København Advokatfuldmægtig og advokat, Judica Advokaterne i Sønderborg Tilknyttet det tyske advokatkon- tor Herfurth & Partner, Hannover Herudover medlem af en række bestyrelser og faglige fora. Privat: Samlevende med 2 børn aktiv udøver af sejlsport, golf og cykling. Min interesse for fast ejendom er grundlæggende og begrænser sig ikke til rådgivning, idet jeg selv har investeret i ejendomme i og uden for Danmark. Karakteristisk for mit virke i selskabsbestyrelser er et ønske om at komme tæt på virksomhedens forretning, idet mit engagement ikke fortrinsvist er juridisk men forretningsmæssigt orienteret. Jeg arbejder proaktivt med mit bestyrelsesarbejde. Mine styrker i denne sammenhæng er en analytisk, systematisk, løsningsorienteret og engageret tilgang. 3 <<<

4 Hvorfor er det vigtigt at vi løbende får renoveret lejligheder? Selskabets ejendomme har i en periode lidt under, at flere af de lejemål, som er blevet fraflyttet har krævet en omfattende istandsættelse for at kunne bringes i en stand, hvor genudlejning kan finde sted. Der er gennem længere tid blevet arbejdet intensivt med at forberede dette arbejde og sikre tilstedeværelsen af likviditeten til gennemførelsen heraf. Som meddelt i forbindelse med halvårsregnskabet har disse bestræbelser båret frugt og renoveringen af en stor del lejligheder er allerede tilendebragt og yderligere vil komme til. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvordan vi ved at gennemføre disse renoveringer kan opgradere vores lejligheder og samtidigt sikre en hurtig udlejning til et langt bedre lejeniveau end tidligere. Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid af den investerede kapital er ca. 1,6 år og den gennemsnitlige renoveringsudgift udgør ca. 931 kr. pr. kvadratmeter. Eksemplerne nedenfor hører til i den mest omfattende ende af skalaen, hvor vi udover en opdatering af lejlighedens stand inklusive el-installationer samtidig har foretaget ændringer i rumfordelingen for at optimere betingelserne for genudlejning. Genterstrasse 63 Mitte (974 dages tomgang) 2 værelses lejlighed på 57 kvm Renoveringsudgift svarende til 280 /kvm Udlejet ca. 3 uger efter endt renovering til en årlig leje på hvilket svarer til en tilbagebetalingstid af den investerede kapital på ca. 4,2 år. Før: 4 <<<

5 Efter: Aachenerstrasse 23 Charlottenburg-Wilmersdorf (393 dages tomgang) 1 værelses på 66 kvm Renoveringsudgift svarende til 238 /kvm Udlejet ca. 5 uger efter endt renovering til en årlig leje på hvilket svarer til en tilbagebetalingstid af den investerede kapital på ca. 3,5 år. Før: Efter: 5 <<<

6 Fokusområder netop nu Udover at vi er i gang med at indhente det renoveringsmæssige efterslæb og foretage en nøje gennemgang af driftsomkostningerne, har vi rettet fokus mod den del af vores lejermasse, som ikke betaler deres husleje til tiden. Som den opmærksomme læser af delårsrapporten vil have bemærket, er det lykkedes at bringe andelen af dårlige betalere i vores boliglejemål ned på et acceptabelt niveau. Der ligger dog fortsat en udfordring på erhvervssiden, hvor de utilfredsstillende tal dog primært skyldes nogle få dårlige betalere. Vi arbejder tæt sammen med vores tyske administrator og advokater på at få løst de pågældende tunge sager og har samtidig gennemført en revision af den standardkontrakt, som vi benytter ved erhvervslejemål og bl.a. skærpet denne, således at huslejebetalingen hos vores nye erhvervslejere overvåges detaljeret, og der hurtigt gribes ind skulle lejen ikke blive betalt til tiden. Vi indgår ofte i en konstruktiv dialog med de erhvervslejere, som af forskellige årsager har betalingsvanskeligheder, og vi forsøger, hvis vanskelighederne er af forbigående karakter, at medvirke til en løsning til gavn for alle parter, enten i form af afdragsordninger, sæsonbestemt husleje, salg af virksomhed eller ved at hjælpe med at finde en ny lejer, som lejemålet kan afstås til mod at vi får del i en evt. overdragelsessum. Det tyske retssystem arbejder sammenlignet med Danmark noget langsommere, så arbejdet med vores skyldnere strækker sig ofte over et længere tidsrum. For at sikre en hurtigere og mere driftsneutral løsning af disse problemer, er der bl.a. indgået en incitamentsaftale med vores tyske administrator for at opnå udenretlige løsninger. Markedsinformation Der har gennem det sidste par år været skrevet og sagt meget negativt om den økonomiske udvikling i Tyskland og i særdeleshed om udviklingen på ejendomsmarkedet og de investorer, som er involveret.. Overskrifterne i de seneste måneder i såvel danske som tyske medier og vigti- 6 <<<

7 7 <<< gere naturligvis nøgletallene bag disse, begynder dog at vise tegn på bedring og overskrifter som Tysk erhvervsliv tager hul på 2010 med et smil 1, Tyske nøgletal overrasker positivt trods fald 2, Tysk erhvervstillid bedre end ventet 3 og særligt for ejendomsmarkedet i Tyskland Irrespective of all Problems a Crash has Become unlikely 4, Zunehmender Optimismus ist berechtigt 5 finder vej til markedet. Samtidig er den tyske økonomi efter en kraftig nedtur i 2009 med et fald i BNP på 5% langsomt på vej frem igen og der forventes i 2010 og 2011 en moderat økonomisk vækst på mellem 1% og 2%. 6 Denne mere positive tendens kan mere branchespecifikt aflæses i de målinger af ejendomsklimaet og ejendomskonjunkturerne i Tyskland, som månedligt på baggrund af omfattende spørgeskemaundersøgelser, opgøres af King Sturge GmbH. Disse målinger er i vid udstrækning udtryk for stemningen på markedet og nedenfor er den senest offentliggjorte udvikling gengivet. Hvis man ønsker at vide mere omkring baggrunden for disse eller løbende at holde sig orienteret, kan dette ske på Ejendomsmarkedet i Berlin har naturligvis også været berørt af den negative økonomiske udvikling, særligt på transaktionsmarkedet, hvor omsætningen i 2009 har været præget af tilbageholdenhed hos såvel sælgere og købere. I hvor høj grad der er handles ejendomme og til hvilke priser har naturligvis en stor betydning for værdiansættelsen af selskabets portefølje af ejendomme men eftersom 1: d : d : d : King Sturge, Real Estate Economy Index, Januar : King Sturge, Real Estate Economy Index, Marts : Quarterly december 2009, BulwienGesa AG

8 investeringerne er langsigtede, er det i lige så høj grad udviklingen i lejemarkedet, som er interessant for Berlin IV A/S. Lejemarkedet har for boligdelens vedkommende vist sig at være nærmest resistent overfor finanskrisens påvirkninger, idet efterspørgslen på lejeboliger bl.a. som følge af en række demografiske faktorer (udviklingen i husstandenes størrelse, befolkningstilvækst, m.v.) har været stabil og i enkelte kvarterer i byen sågar stigende. Det mærker vi særligt i forbindelse med genudlejning, hvor lejestigninger nu er normen. Men også i den eksisterende lejerbestand, har vi haft mulighed for i de seneste måneder at gennemføre lejeforhøjelser. Desværre er en del af denne positive udvikling blevet opslugt af udviklingen på erhvervslejedelen, hvor en del mindre erhvervsdrivene har måttet opgive den fortsatte drift på grund af manglende omsætning. Vore egne oplevelser bekræfter i nogen udstrækning den tendens, som er gengivet i den seneste analyse af ejendomsmarkedet i Berlin foretaget af Jones Lang Lasalle 7, hvor der bl.a. er noteret en fremgang i den gennemsnitlige udbudslejepris pr. kvadratmeter på ca. 6% for 2009 og et fald i den gennemsnitlige tomgang for tredje år i træk. I forbindelse med en optimering af driften indgår et naturligt element omkring eliminering af risici og vi arbejder derfor på at identificere eventuelle oprindelige erhvervslokaler, som er vanskelige at genudleje til erhverv med henblik på at ombygge disse til boligformål. Næste Nummer I det næste nyhedsbrev vil der være mulighed for at komme lidt tættere på vores tyske administrator og få et indblik i diversiteten af de ejendomme, som vi har investeret i. Samtidig vil vi forsøge at få en ekspertkommentar til kursdannelsen på aktierne i selskabet og forsøge at drage paralleller til tyske noterede ejendomsselskaber og indeks. 7: Recidential City Profile Berlin 2. Halbjahr <<<

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Indsigt Omtanke December 2011. med finansiering fra før finanskrisen. Management Ejendom og kommunikation

Indsigt Omtanke December 2011. med finansiering fra før finanskrisen. Management Ejendom og kommunikation Indsigt Omtanke December 2011 3 Ejendomme med finansiering fra før finanskrisen Company Management Ejendom og kommunikation Nr. 1 december 2011 www.habrofinansgruppen.dk 1 Indsigt Omtanke december 2011

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere