stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle."

Transkript

1 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf fax Ang.: Bygningsreglement Giro: Hermed fremsendes Dansk Handicap Forbund / Bygge- og Trafikpolitisk Udvalgs kommentarer til Erhvervs- og Byggestyrelsens lynhøring vedr. Bygningsreglement Se også vedl. bilag med kommentarer og forslag til redigering af tekster. Idet vi henviser til Dansk Handicap Forbunds (DHF) kommentarer af 4/ hermed supplerende: Parkeringsarealer Undgå bør -terminologien, da den virker dæmpende på viljen til at efterleve reelle behov. Se bilag for ændringsforslag stk. 2 - Adgangs - og tilkørselsarealer Vi går ud fra at stk. 2 om adgangsarealer uden niveauspring bevares uændret. Samme for andre ikke-nævnte kapitler såsom 3.1 stk. 1, m.fl stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle Generelt Stk. 3 Da det ikke er ok at en lovgivning udelukker kørestolsbrugere fra sommerhusferiemarkedet anbefaler vi flg. ændring til kravteksten: Sommerhuse opført til eget brug i sommerhusområder er ikke omfattet af bestemmelserne i dette kapitel. Der opføres også sommerhusområder/feriecentre/feriebyer med aktivitetscentre som investeringsobjekter Adgangsforhold / Tilgængelighed Generelt Ikke acceptabelt DHF kan ikke acceptere, at kravet om niveaufri adgang til enheder og fx fælles faciliteter inde i bygningen tilsyneladende kun skal gælde, hvor der er fælles adgangsveje.

2 Terminologien fælles adgangsveje har i årtier været genstand for forvirring og tolkemuligheder. Som tidligere lovet af EBST under høringsforløbet skal det præciseres i lovteksten om adgangsforhold i den generelle del, at kravet om niveaufri adgang skal sikres også inde i bygningen ved forskudte planer i stueetager og andre etager og uanset om der er fælles adgangsvej eller ej. Der er vigtigt at det nye BR i fremtidens byggeri skal kunne løse det omfattende problem, at vi som kørestolsbrugere fx lige netop kan komme indenfor døren i en butik eller et turistkontor, men få meter efter sidder foran en effektiv afspærring på 2 trin op eller ned til det egentlige butiksareal. Vi anbefaler tilføjet flg. til stk. 1 - kravtekst: Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være adgang både direkte fra det fri og via fælles adgangsvej fra det fri. Adgangsveje skal give niveaufri adgang og indgang til og i alle enheder og funktioner på hver af bebyggelsens etager, herunder til fælles faciliteter, forskudte planer, mv. Da vi for ofte oplever, at kommuner og byggesagsbehandlere ikke mener, BRs tilgængelighedskrav gælder for privat byggeri som fx erhvervslokaler, værksteder og fabriksbygninger anbefaler vi flg. medtaget i vejledningsteksten under den generelle del: Forslag til stk. 1 - vejledningstekst Kravet om niveaufri adgang og indgang gælder alle bygninger på en ejendom og alle adgange og indgange til og i en bygning - herunder til terrasser, altaner, fælles faciliteter, og lignende. Kravet skal eksempelvis overholdes ved opførelse og indretning af boliger - herunder enfamiliehuse, fælleshuse, posthuse, biblioteker, kirker, rådhuse og sygehuse, helseklinikker (læger, fysioterapeuter etc.), børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller, restauranter og caféer, kontor- og administrationsbygninger, fabriksbygninger og andre erhvervslokaler som værksteder, pengeinstitutter, supermarkeder og butikker, biografer, auditorier, koncertsale, museer og lignende bygninger til kulturelle formål. Kravene skal også sikres i forbindelse med opstilling af gadetoiletter eller anlæggelse af andre offentlige toiletfaciliteter. Herudover anbefaler vi præciseret i vejledningsteksten, at trappelifte, løse ramper og skråtstillede skraberiste ikke opfylder bestemmelsen om niveaufri adgang inde i bygningen. Stk. 2 Ændringsforslag kravtekst: Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en max. betjeningshøjde på 0,9-1,2 m og skal have en sådan udformning, at... side 2 af 6

3 I vejledningsteksten anbefales henvisning til EBSTs Faktark om handicaptilgængelige konstruktioner og anlæg. Herudover foreslår vi anskueliggjort i SBI-anvisningen standarderne for porttelefoner og tilkaldeanlæg samt i øvrigt standarderne for tilgængelige betjeningsforhold - herunder betjeningshøjde, mv. for kørestolsbrugere. Stk. 3 Ændringsforslag, da pladskravet er nødvendigt for at kunne nå dørhåndtaget uanset om døren åbner mod personen eller ej: Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m jf. DS/EN Der skal være mindst 0,5 m fri plads ved siden af døren modsat dens hængselside. Højden af dørtrin må højst være 25 mm. Stk. 4 For at undgå fejltolkning foreslås flg. ændring til afsnit vejledningsteksten: Lempelsesmuligheden omfatter ikke huse som anvendes helt eller delvist til liberalt erhverv. Her tænkes på erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med bolig såsom frisør, ejendoms-, advokat-, revisor-, arkitektvirksomhed og lignende samt klinikker, dagpleje og lignende Fælles adgangsveje Se pkt. 4 i dette notat. Det er klart ikke nok at kunne komme frem til en enhed - det skal sikres at alle kan bruge alle funktioner i en enhed - herunder boliger (hemse er naturligvis undtaget fra kravet). Ændringsforslag til stk. 2 - kravtekst: Ligesom alle adgangsveje og indgange generelt skal også fælles adgangsveje give niveaufri adgang og indgang til og i alle enheder og funktioner på hver af bebyggelsens etager, herunder til evt. forskudte planer.... osv. Tagterrasser skal med uanset om der er elevatoradgang Vi fraråder at tagterrasser undtages fra kravet, da det vil være for ærgerligt med trin og trapper, når og hvis der efterfølgende installeres elevator i bygningen. Så slet sætningen om fritagelse for kravet, hvis der ikke er adgang hertil med elevator. Herudover anbefaler vi præciseret i vejledningsteksten, at trappelifte, løse ramper og skråtstillede skraberiste ikke opfylder bestemmelsen om niveaufri adgang inde i bygningen. Stk. 5 Vi anbefaler tilføjelse af et nyt afsnit to i kravteksten: I bygninger med 2 etager og derover, som indeholder liberalt erhverv, skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage. Manglende lovkrav her vil indebære forskelsbehandling, som vil stride mod FNs nye konvention Værn Ændringsforslag til stk. 1 - vejledningstekst: side 3 af 6

4 ... Ramper med en hældning fra 1:20-1:25 suppleres med håndlister. Ramper med mindre hældning end 1:25 kan etableres uden håndlister. Brede trapper Boliger Bade- og wc-rum Ændringsforslag til vejledningstekst: ( stk. 1) Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for installationer som håndvask og wc på mindst 1,3 m. En større fri afstand på helst 1,5 m øger komfort og anvendelighed for alle. For en hensigtsmæssig indretning for mennesker med bevægelseshandicap henvises til DS 3028: Tilgængelighed for alle. 8. Nyt punkt med krav om adgang til boligens altaner I forhold til de udmeldinger vi har fået er det uforståeligt, at EBST ikke har formået at få en klar bestemmelse med om niveaufri adgang til altaner i boliger. Problemet ligger i formuleringen, at der skal være niveaufri adgang til alle enheder via fælles adgangsvej. En bolig er en enhed, hvor der ikke er fælles adgangsveje. Derfor foreslår DHF som tidligere nævnt, at der skal være adgang til alle funktioner - herunder til altaner og lignende på samtlige etager Andre bygninger end beboelsesbygninger Generelt Stk. 1 anbefales slettet, da det er unødvendigt og vil give anledning til skøn og tolkninger. Hvilke bygninger kan der være tale om? Det er vigtigt enten at ændre til en henvisning til samme regelsæt som for hoteller kap stk. 1, 2, 3, 4 og 5 eller at tilføje til hotelkapitlet moteller, vandrerhjem, ferieboliger, og lign., da vi med denne henvisning til 3.3 for boliger med fx 1,1 m foran installationer risikerer at få nye bygninger med overnatning, som vil udelukke/diskriminere kørestolsbrugere på moteller, vandrerhjem, ferielejligheder, evt. sygehuse, m.fl. Vigtigt at få ændret - Stk. 5 Indretning af handicaptoiletter som lovkrav Vi påskønner og finder det meget vigtigt, at de 7 punkter til indretning af et handicaptoilet i bygninger generelt i kap stk. 5 samt i kontor- og administrationsbygninger i kap stk. 4 nu er medtaget som egentligt lovkrav. Stor tak for det. Forslag til ændret tekst-indledning i stk. 5 - kravtekst: Da det ikke er ok, at Bygningsreglementet med det nuværende tekstforslag vil udelukke toiletmulighed for arbejdstagere med handicap, anbefaler vi fortsat at stk. 5 ændres til flg. tekst: På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i pkt WC-rum, som er indrettet efter nr. 1-8, skal indrettes i stueetagen og andre etager med adgang via elevator eller løfteplatform med lodret løft. Herefter de 8 punkter... side 4 af 6

5 De oprindelige 7 punkter foreslås tilføjet et nyt punkt med baggrund i at vi som kørestolsbrugere ofte ikke har tilstrækkelig manøvre- og drejeplads foran døren til wc-rum. Ny: Foran dør til wc-rum skal der være et frit manøvreareal på diameter 1,5 m fri af dørens opslagsareal. Stk. 7 Publikumspladser for kørestolsbrugere Vi påskønner medtagelse af vores forslag om krav til indretning af kørestolspladser, da det vil sikre os adgang til bygningens oplevelsesdel. I vejledningsteksten foreslår vi tilføjelse af auditorier og teksten ændret til: (3.4.1, stk. 7) Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker, auditorier, idrætsanlæg og lign., hvor der er fastmonterede publikumspladser. Publikumspladser for kørestolebrugere fordeles blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e). Et passende antal er min. 1% af det samlede antal pladser, dog minimum to pladser WC-rum Se anbefaling af kravtekst og vejledningstekst som i stk Hoteller, mv. Vi anbefaler flg. tilføjelse til kravtekst (se også stk stk. 1) Stk. 1 Ved hoteller, kroer, moteller, vandrerhjem, ferielejeligheder og lignende bygninger skal mindst hver femte... Stk. 2 Det er uacceptabelt og vil virke diskriminerende, at der ikke skal være ét eneste fuldt tilgængeligt værelse, hvis der er under 10 overnatningspladser. Vi anbefaler flg. ændring til kravtekst i stk. 2: Ved byggeri efter stk. 1 med op til 10 sengepladser skal minimum 1 sengeplads med tilhørende WC- og med tilhørende WC- og badefaciliteter indrettes med fuld tilgængelighed for personer i kørestol. Ved byggeri efter stk. 1 med sengepladser skal min. 2 sengepladser med tilhørende WC- og badefaciliteter indrettes med fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere. Ved byggeri efter stk. 1 med sengepladser skal yderligere minimum 2 sengepladser med tilhørende WC- og badefaciliteter indrettes med fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere. Ændringsforslag til vejledningstekst for stk. 2: Indretning af tilgængelige sengepladser med tilhørende WC- og baderum sker ved: At der er et frit gangareal på min. 1,5 m foran badeværelses - og værelsesdør. At der er niveaufri adgang til værelset og til wc- og baderum At der er et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc og fri af... side 5 af 6

6 osv. osv. frem til badefaciliteter At der er etableret en løsning, som sikrer at kørestolsbrugere kan benytte badefaciliteterne (Opklappeligt brusesæde med armstøtter og brusearmatur, der kan nås fra siddende stilling på brusesædet). Slet løsningen med udlån af en badestol, da de fleste kørestolsbrugere ikke kan bruge den ved egen hjælp. En skitse anbefales. Se DHFs huskeliste for Indretning af handicaptoilet med bademulighed på Stk. 4 Det er ikke acceptabelt, at kravet om fuldt tilgængelige værelser stopper ved etablering af 10 fuldt tilgængelige sengeplader. Et eksempel: der opføres et hotel med 400 værelser (typisk med 800 sengepladser). Heraf følger, at der så bliver 5 værelser med dobbeltsenge (typisk 10 sengepladser), som kan anvendes af kørestolsbrugere. Det betyder at Danmark fortsat ikke kan afholde større konferencer, hvor mange kørestolsbrugere kan deltage. Dette er diskrimination. Stk. 5 Ændringsforslag til kravtekst for stk. 5 Altaner i forbindelse med værelser som nævnt skal udføres så de kan anvendes af gæster med handicap, herunder kørestolsbrugere. Ændringsforslag til vejledningstekst stk. 5: Skal uddybes - niveaufri - min. dybde 2 m, fri dørbredde min. 77 cm, osv. 12. Kapitel 4 eller 8 Konstruktioner eller installationer Vi går ud fra at BR-kravet stadig gælder: Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg skal udføres, så de kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat. 8.1 Generelt Udskift i hele dokumentet handicappede med mennesker med handicap. Med venlig hilsen p.u.v. Claus Bjarne Christensen formand Lena Nielsen næstformand Bilag Kommentarer og ændringsforslag til BR 07 lynhøring. Kopi DSI v./ Carsten Graversen, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre side 6 af 6

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere