Høringssvar 8.april Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar 8.april 2015. Indledning"

Transkript

1 Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger på længere sigt og forskønne områder. Når det er sagt, kan man så undre sig over, at man i de senere år har tilkøbt bygninger eller dele af bygninger i både Haslev og Faxe (seminariet og sygehuset), byområder hvor der nu efterlades tomme kvadratmetre (musik skolen i Haslev og Rådhuset i Faxe). Derudover efterlades der nye tomme kvadratmetre andre steder, bl.a. Rådhuset i Rønnede. Planen med de tomme bygninger er nedrivning, hvis de ikke er solgt indenfor 2 år. Det kan diskuteres om det er fornuftigt og økologisk med fuldt funktionsdygtige bygninger hvis der ikke er indeklimaproblemer eller energimæssige udfordringer. Generelt mangler rapporten en samlet opgørelse over bygge- og renoverings år for alle bygninger samt oplysninger om energimærkning og indeklimaforhold. Disse oplysninger forekommer tilfældige steder i rapporten og ikke vedr. alle bygninger. Da forslaget handler om ejendomsstrategi og ikke nedlæggelse af institutioner virker det lidt mangelfuldt. Mest bekymrende er at man vil genanvende bygninger der tidligere er fraflyttet grundet indeklimaproblemer (den gamle indskoling ved Møllevang) I rapporten mangler konsekvent en rød prik på kommunekortet hvor afd. Vibeeng er placeret, det giver indtryk af at der er færre skoler i Haslev end der er. Man har tilladt sig at antage forudsætninger omkring flytning af overbygninger, der ikke er vedtaget. Dette fremgår af oplysningerne om Sofiendalskolen. Strategi omkring Haslev Terslev Det Virker umiddelbart rimeligt at samle alt under et tag i kommunens mindste skole, Der burde man fortsat kunne give, selv de helt små, trygge rammer. Strategi omkring Haslev Troelstrup Her bibeholder man alle institutioner og intet lægges ind på afd. Vibeeng, formentlig fordi der ikke er plads men SFO en er i forvejen integreret på skolen og det burde være tilfældet på alle afdelinger. Så vidt jeg kan læse af rapporten er institutionerne ikke i bedre stand eller mere tidssvarende end i andre af de 9 områder, så man undres lidt, men det bunder måske i håbet om øget bosætning.

2 Strategi omkring Haslev Nordskov Her bygger man en ny integreret institution Ved siden af skolen, dette til trods for at der beskrives store fælles arealer på skolen, der med fordel kunne anvendes mere optimalt. Måske kunne man vælge en billigere løsning her med ombygning. Nye børn må så tilbydes plads på andre institutioner i området hvor der er overkapacitet (institutionerne i Troelstrup). Det virker besynderligt at man skal bygge nye kvadratmetre, når strategien går ud på at reducere antallet af kvadratmetre Strategi omkring Haslev Sofiendal Her fjernes faktisk kvadratmetre ved nedrivning, det medfører i midler tid at Både Øen og Skolen ved skoven flyttes. Skolen ved skoven Rykker til Sømandshjemmet i Faxe ladeplads, et forholdsvis lille lokalområde der i forvejen rummer Husgerningsskolen, et tilbud til omsorgssvigtede og misbrugte piger. Man kan spørge sig selv, om det er klogt at samle forholdsmæssigt mange unge med den type vanskeligheder i et lille lokalområde. Planen er ligeledes at Øen skal flytte væk fra Afd. Sofiendal og overtage Den integrerede institution Møllen i Rønnede, en ret ny institution (ca. 15 år) som efter min mening har fungeret godt og som rummer mange fine faciliteter for de mindste. Begge disse specialtilbud flytter således langt væk fra PPR og socialforvaltningen som samles i Haslev, er det hensigtsmæssigt? Andre specialtilbud samles netop i Haslev med den begrundelse. Med hensyn til at institutionerne der flytter ind på skolen, vil man, så vidt jeg kan se, stadig kunne vælge en institution der ikke er beliggende på en skole, hvis men er bosiddende i Haslev området og ønsker det. Den mulighed vil jeg opfordre til at man også bevarer i de øvrige lokalsamfund. Strategi omkring Dalby Her vælger man at bevare en relativt ny integreret institution, hvilket synes som en god løsning. Andre førskolebørn flytter så ind på institutionen idet der er plads. Strategi omkring Rønnede I Rønnede vil man lægge begge institutioner ind på skolen, det til trods for, at der er en velfungerende, relativt ny integreret institution. Den Lille Børnehave i Rønnede der er beliggende i, hvad der størrelsesmæssigt svarer til, et parcelhus ønsker ikke at flytte til Møllen, hvilket ellers kunne være en løsning. Hvorfor vælger man så ikke at etablere en lille institution på skolen for denne institution, da den, ifølge rapporten, fysisk afskiller sig væsentligt fra Møllen. Man har ønsker om små intime rum og kringelkroge fremfor de relativt store rum der er på Møllen.

3 Det næste problem er så at institutionen ifølge skitserne, skal flytte ind på den gamle inskoling i afd. Møllevang. Der er her tale om lokaler, der blev fraflyttet for 10 år siden, så vidt vides til dels på grund af skimmelsvamp og manglende rentabilitet i at renovere dem. Hverken renovering eller nedrivning og nybygning, vil være billig. Hvis man vælger at bevare Møllen som integreret institution vil man blot kunne rive den gamle indskoling ned, det vil give færre kvadratmetre og det samme gælder i øvrigt for huset der tidligere rummede klubben, der allerede er rykket ind på skolen. Man Vil med møllen også have mulighed for at lave en længe åben institution da den ligger godt for motorvejen hvad det angår, både syd og nordgående ramper. Strategi omkring Karise Børnehuset der nedlægges og flytter ind på skolen virker som en ældre, ikke energimæssig optimal bygning og det kan derfor synes rimeligt at den fraflyttes. Hvis det er til fordel for bedre lokaler. Strategi omkring Faxe Det synes rimeligt, hvis der er plads, i det mindste at få lagt SFO en ind på skolen. Den relativt nye institution Heimdal bibeholdes fornuftigt nok, men ifald forældre selv skal aflevere børn i dagplejehuset er det noget af en omvej, for dem der skal tilbage til motorvejen, når den flytter til Faxe Ladeplads. Strategi omkring Faxe Ladeplads Her er jeg specielt betænkelig ved de mange børn og unge fra vanskelige forhold der skal samles i denne lille by. Skolen ved skoven flyttes til byen og der ligger i forvejen en husgerningsskole for piger med svigt og misbrugsproblemer i bagagen. Strategi vedr. administration

4 Det har længe været uhørt at have 4 rådhuse i kommunen, især eftersom det er en sammenlægning af 3 kommuner. Jeg vil dog finde det mere rimeligt hvis man bevarer et rådhus i Haslev og et i Faxe fremfor 2 i Haslev. Der kan etableres gode videokonference rum, for relativt små penge, hvis det skulle være nødvendigt. Det vil give nogenlunde lige adgang for borgerer fra Øst og Vest i kommunen. Det ene af Rådhusene i Haslev må så afvikles. Hvis der er overskydende plads på rådhuset i Faxe kan man måske placere nogle af de tiltag der forventes at flytte til Lysholm skole her i stedet og så rive den ned. Rådhuset i Rønnede ligger i et meget centralt kryds og det er da muligt at det kan sælges eller udlejes til erhverv. Konklusion Afslutningsvis vil jeg påpege, at strategien efterlader nye tomme lokaler, så vidt jeg kan se. Om 5 år kan vi så tage en ny runde, med et konsulent firma, der flytter rundt på det hele, med mindre noget er revet ned eller solgt. Man kunne også vælge den strategi at rive det ned, der i forvejen står tomt, eller forsøge at sælge det, inden man bruger penge på at flytte rundt. Desuden bør man vel se på hvilke bygninger der har overskredet deres udløbsdato og handle efter det. Det er klart at vi i kommunen har for mange kvadratmetre når man har bygget nyt og lagt sammen, men hver gang bevaret det gamle på kommunale hænder (Grøndalsskolen, Lysholm skole, Svalebækskolen, gamle indskoling i Rønnede, Den Gamle klub i Rønnede). Med den plan der er lagt frem, sætter man gang i et enormt administrativt apparat, der skal planlægge og effektuere rokaden, derefter skal man lægge mange penge i lommerne på firmaer der skal renovere og bygge nyt.

5 Vibeengskolen kostede mere end man regnede med og det kommer dette, med overvejende sandsynlighed, også til. Kort og godt, riv det ned der i forvejen står tomt, lad være med at bygge nye kvadratmetre når det handler om at reducere antallet af kvadratmetre, forsøg at fordele sol og vind lige i kommunen og undlad at flytte funktioner der har til huse i fornuftige og tidssvarende bygninger. Jeg er selv tilflytter men ville, hvis jeg skulle flytte i dag, ikke vælge en kommune hvor institutionerne er lagt ind på skolerne. Med Venlig Hilsen Nina Brander Leestrupvej Rønnede

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Opsummering på analysens første del

Opsummering på analysens første del Opsummering på analysens første del De instrumentelle sider af livet i Ørbæk vedrører først og fremmest det mest nødvendige såsom social- og boligforhold, indkøbsmuligheder og transportforhold. Faktisk

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere