Man kører da på el! Page 1/7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man kører da på el! Page 1/7"

Transkript

1 Man kører da på el! Page 1/7 Af Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor, Designskolen Kolding 2009 Man kører da på el! Designskolen Kolding og en række danske og internationale virksomheder søsætter stort designprojekt med ambitiøst mål: Verden skal ud at køre på el. På den fede måde. Alle ved det: Hver anden vindmølle i verden er produceret i Danmark. Vindmøllerne er hovedforklaringen på, at verden ser Danmark som et foregangsland på energiområdet. Hvordan ville det så ikke gå, hvis Danmark også blev landet, der fik den vedvarende energi over i transportsektoren? Hvis Danmark blev det land, der løste det store problem, at al for megen god energi spildes eller sælges for en slik, fordi der ikke altid er brug for energi, når vinden blæser, eller, for den sags skyld, solen skinner? Den udfordring er udgangspunktet for et stort designprojekt, Designskolen Kolding og en række danske og internationale virksomheder nu søsætter. Vi har ganske enkelt sat os for at vise, at det kan lade sig gøre at køre på el. Vi vil være med til at gøre elbiler og grøn transport til en kommerciel succes. Redskabet er brugerdreven design. De mennesker, som er hovedaktørerne i den grønne transportrevolution, bilisterne, skal selv være med til at designe fremtidens transportstruktur. De skal i samarbejde med professionelle designere, designstuderende og en række private og offentlige virksomheder som en del af en samlet bilpakke - udvikle forslag til fx byplanlægning, opladningsteknologi, indretning af bilen, vejservice, forsikring af bilen og tilkøbsmuligheder, herunder andre grønne / miljøvenlige produkter. Grundideen er således at designe en øko-struktur, som gør det superattraktivt, lækkert og meningsfuldt at skifte benzinslugeren ud med en batteridreven bil. Vi skal altså ikke designe biler, men alt omkring og evt. i bilen, som gør, at vi samlet set får en god oplevelse bare ved tanken om en elbil. Vi har lært af Ellerten Vores skræmmebillede er Ellerten, som blev udviklet af en flok entusiaster, der ikke havde kapital til at teste den godt nok, før den kom på markedet, så brugernes behov og drømme

2 Page 2/7 ikke blev tilgodeset. Man glemte, at en bil ikke bare er et transportmiddel, men også har betydning for vores måde at tænke os selv på. Sådan er det i det hele taget med menneskets forhold til dets omgivelser. Vi bruger ting til at fortælle, hvem vi er, og til at skabe mening. Som oftest er der ikke tale om bevidste handlinger eller valg. Det sker bare, at vi vælger den transportform, som rimer på tryghed eller fx på kvinde med fod under eget rat. Hvis målet er at sælge flere batteridrevne biler, må vi ind bag disse ubevidste følelser og behov. Vi må prøve at finde ud af, hvad det fx er, som gør, at en ting virker tryg eller utryg. Kan det være et problem, at den batteridrevne bil ikke larmer? Altså at man ikke kan høre motoren. Kan nogen være bange for, at elafregningen for bilen er lige så uigennemskuelig som den, vi får for elforbruget derhjemme? For nogen kan det måske også være en barriere at skulle køre bilen ind over et hul i jorden, når batteriet skal skiftes. Tryghedsproblemer, som enten kan adresseres direkte med nye designløsninger, eller som kan omgås ved andre tryghedsskabende foranstaltninger, fx en byplanlægning, som gør det særlig nemt at parkere miljøvenlige biler. Eller en særlig god vejservice. Antropologerne tager fat Det er sådanne problemstillinger, vi på Designskolen Kolding vil tage fat på i forsøget på at gøre de nye elbiler, som i øjeblikket sendes på markedet, til en succes. Der er allerede mange prototyper, der udelukkende er eldrevne, fra norske Think, de store, kendte Nissan, Renault og BMW samt de mindre kendte Zenn Motor, Myers Motor, GoinGreen, Aptera, Tesler og Fisker Karma. Vi vil i første omgang sætte en gruppe antropologer til at observere nogle af de bilister, som allerede kører i elbiler. Hvad er det, som gør, at de synes, det er attraktivt? De er såkaldte lead-users altså nogen, som går foran, og hvis adfærd og oplevelser kan vise os, hvad vi kan gøre for at få flere overbevist, fx hvilke forbedringer, der er brug for. Vi vil ligeledes opsøge nogle af de helt ekstremt interesserede brugere, fx mennesker, som selv har ombygget deres bil til el. Også de kan give vigtig viden om såvel designmæssige udfordringer som følelser, der tilgodeses ved at køre grønt. Samtidig observeres en række helt almindelige bilister, som bruger en bil til forskellige formål. Vi har tre brugergrupper i kikkerten: 1) Familiefaderen/moderen, som bruger bilen til at transportere familien rundt, 2) håndværkeren og 3) hjemmehjælperen. Hvad gør, at de hver især føler sig tilpas - eller det modsatte - når de sidder i bilen? Hvorfor kører de i den bil, de gør? De kan også hjælpe os til at finde ud af, hvad transport faktisk betyder og bruges til, ud over altså at komme fra et sted til et andet.

3 Page 3/7 Hvad siger du? Kunne vi gøre det bedre? Med udgangspunkt i al den viden, vi på denne måde får genereret, sætter vi en række forskellige designprocesser i gang, hvor vi forsøger at udvikle designløsninger, som kan adressere nogle af de barrierer, vores research har afsløret. Spørgsmålet er så, om løsningerne virker. Det spørger vi selvfølgelig vore brugere om: - Hvad siger du til, at din elafregning for bilen ser sådan her ud? Eller bedre: Kunne du komme med forslag til, hvordan vi kunne gøre denne afregning mere enkel? Eller: Du sagde, da vi besøgte dig sidst, at du godt kunne tænke dig en mere sikker bil. Nu har vi designet et interface, som gør, at en rød lampe begynder at lyse/larme, hvis du har et objekt tættere på bilen end 6 meter. Kan vi prøve den af sammen i din bil? Osv. Teknikken hedder participatory design. Brugerens feed-back sker i form af konkrete skitser, modeller og designmæssige løsninger, ikke blot i form af verbale svar. Som led i den proces vil vi i øvrigt opfordre specifikke brugergrupper til at tage billeder af elementer i transportsystemet, som dagligt irriterer dem. Eller det modsatte: Gør hverdagen lettere. Disse billeder vil vi samle på en offentlig billeddatabase med amatørfotografernes personlige kommentarer. Forhåbentlig til glæde for alle, som arbejder med transport og logistik. Med sikkerhed til stor inspiration for vore forskere og designere i deres arbejde med at finde lige præcis de designløsninger, som vil optimere forholdene omkring elbilen. Forskerne kører med I projektets anden fase vil vi gå endnu grundigere til værks i undersøgelsen af brugerne. Vore forskere vil følge en gruppe udvalgte brugere i flere dage, sidde i deres bil og følge i dybden, hvad der giver køre- og transportglæde. Eller det modsatte. Brugerne vil være delt op i forskellige arketyper, fx den overbeviste grønne bilist, koste næsten hvad det vil, den skeptiske, men OK hvis der ikke er for mange problemer og den deciderede modstander. Målet er at få endnu mere viden om de følelser, som måske hinsides al rationalitet er på spil, når vi taler transport. Samtidig interviewer vi nogle af de aktører, som har størst betydning for indretningen af infrastrukturen omkring elbilen: Byplanlæggere, aktørerne inden for forsikringsbranchen, servicesektoren (servicestationer), politikere m.fl. Alle de mennesker, som har viden, men hvis personlige holdninger og følelser kan afsløre, hvad elbilen/grønne transportløsninger har af udfordringer, inden den bliver en integreret del af den danske transportsektor. Med udgangspunkt i den nye viden igangsættes igen en række designforløb, hvor vi blandt andet inviterer studerende fra andre universiteter til at deltage i en camp med en specifik designproblemstilling som udfordring. Ligeledes vil professionelle designfirmaer blive indbudt til at deltage i en designkonkurrence med elbilens infrastruktur som tema. I alle forløb er kravet, at brugerne skal involveres direkte i designprocessen. Vi vil endvidere forsøge os med at lade brugerne lave reklamefilm for nogle af de udviklede designløsninger, fordi vi tror, at vi af

4 Page 4/7 den vej kan få viden om, hvad brugerne reelt mener og tænker. Resultatet af anden fase bliver forhåbentlig en række ideer og skitser, som omsat i praksis dvs. implementeret i byplanlægningen eller sat i produktion kan medvirke til at få en større del af den vedvarende energi over i transportsektoren. 3. fase af projektet skal etablere en fødekæde fra designernes resultater til konkrete forretningsplaner samt by- og trafikmæsige forandringer. Den sømløse forbindelse fra ide til virkelighed er helt afgørende for, at udviklingsideer kan blive til nye forretningsområder. Ofte har forskere/teoretikere - hvad enten de er designere eller teknikere - ikke et klart billede af, hvordan en ide skal vinkles for at blive en økonomisk bæredygtig forretning på markedet. Denne fase skal derfor medvirke til at opbygge en forretningsaccellerator, som skal trække på kvalificeret rådgivning og risikovillig kapital med det formål at skyde de ikke bæredygtige projekter ned tidligt i forløbet og kvalificere de gode ideer, så de udvikles til sunde forretninger. Vi vil som del af denne proces undervise virksomhederne og deres medarbejdere i, hvordan brugerdreven design fungerer, og forhåbentlig kunne vise, at det betaler sig at involvere brugerne så direkte, som vi gør. Vores håb er at kunne medvirke til at danne en grøn transportklynge i form af virksomheder, som på den ene eller anden måde kan indgå i en grøn transportsektors værdikæde. Som det fremgår, er der tale om et ret ambitiøst projekt, som involverer mange forskellige brugergrupper, interessenter og virksomheder. Projektet er støttet af Region Syddanmarks Vækstforum, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Som direkte partnere indgår nu: Aarstiderne: Har i mange år samarbejdet tæt med de grønne forbrugere og kan bidrage med viden om både forbrugerne og kravene til en bil, der skal kunne transportere varer på køl til private. APC by Schneider Electric: International virksomhed, som udvikler nødstrømsanlæg, og som således har stor viden om lagring af el. Virksomheden vil evt. kunne udvikle et nyt forretningsområde omkring strømforsyning til fx storforbrugere af el inden for transportområdet (busser, taxaer). Cleantech Motors Ønsker gennem deltagelsen i projektet at være med til at få afprøvet nye designideer, fx inden for det praktiske i at oplade en elbil: Hvordan håndteres ledningen? Skal der være kunstige lyde i elbil? Hvilke informationer har brugeren brug for? DONG Energy: Ønsker generelt at være med til at facilitere en udvikling, hvor el indgår med stadig større

5 Page 5/7 vægt i transportsektoren. Virksomheden vil bistå med teknisk viden, ikke mindst om de generelle problemstillinger om lagring af vedvarende energi, prisfastsættelse mv. Falck: Virksomheden har store kompetencer inden for servicesektoren og kan bidrage med viden om bilisternes serviceforventninger, acceptable ventetider mv. Virksomheden har endvidere et ønske om at indgå i et nyt forretningsområde om udlejning af biler til private. Det kan være interessant at undersøge, om elbilen kan være udgangspunktet for en ny ejerstruktur for privatbilismen. Fredericia Kommune: Kommunen stiller sig til rådighed som forsøgskommune i forhold til afprøvning af nye modeller for infrastruktur mv., som kan gøre det attraktivt at køre i batteridrevne biler. Desuden leverer kommunen viden omkring trafikal infrastruktur og byplanlægning og vil også medvirke til afsøgning af virksomhedspotentialet for produktion og udvikling. Også Københavns Kommune vil indgå i denne del af arbejdet. Have PR og Kommunikation: Går ind i projektet for at støtte dets kommunikationsdel med basis i en af sine kerneværdier: Kun den formidling af et projekt, der har morgendagens tendenser for øje, kan stå distancen. Hjem-Is: Bidrager angående bæredygtig distribution. Peugeot: Udvikling af forretning og infrastruktur for el til transportformål. Statoil: Virksomheden har et netværk af servicestationer i Norden, De baltiske lande og Polen og vil deltage i workshops og designcamps for at kunne identificere nye forbrugerbehov ved brug af batteridrevne biler samt deltage i udviklingen eller test af prototyper. Think: Norsk producent af elbiler. Virksomheden vil kunne formidle kontakt til brugere af elbiler; viden om elbilen og barrierer i forhold til at få den integreret i transportstrukturen. Trekantområdets Innovationsforum/Trin: En sammenslutning af private virksomheder og offentlige institutioner i Trekantområdet, hvoraf mange allerede arbejder inden for energiområdet. Trin har erfaring med innovation og med klyngedannelse og vil således indgå med stor vægt i projektets sidste fase.

6 Page 6/7 VELFAC: Bidrager med viden om, hvordan man bygger energirigtigt. Firmaet har netop bygget Bolig for livet et hus, der producerer mere energi end det bruger - og er gået ind i projektet, fordi det ikke nytter at bygge bæredygtige huse, hvis transportmidlerne, som skal bringe os til og fra dem, ikke er miljøvenlige/co2 neutrale. Alle partnere vil blive involveret i formuleringen af de designmæssige udfordringer og blive inviteret til at deltage i designprocesserne. I mange tilfælde vil der endvidere være behov for, at virksomhederne bidrager med teknisk viden eller viden om brugerne. Projektet vil på sin side generere viden, ikke mindst om brugerdreven design som metode, som de involverede virksomheder kan lære af. I løbet af projektet ventes løbende flere partnere med. Alle resultater stilles til rådighed for alle Designskolen Kolding er en offentlig institution og har således en forpligtelse til at tjene almenvellet. Det betyder i denne sammenhæng, at vi selvfølgelig stiller alle projektets resultater til rådighed for offentligheden. Alle researchresultater vil blive publiceret direkte på Designskolens hjemmeside. Ligeledes vil alle design-ideer, skitser, modeller og evt. spæde prototyper løbende blive udstillet. Vi håber blandt andet at kunne indrette en container, hvor vi udstiller resultaterne af vores arbejde og fortæller om, hvordan vi er kommet frem til dem. Dette vil ske i et samarbejde med blandt andre Kunstmuseet Trapholt. Udstillingscontaineren vil være nem at transportere rundt, hvorved vi får gode muligheder for at formidle projektets resultater til stadig nye interessenter og interesserede. Endelig agter vi løbende at tilbyde åbne seminarer, konferencer og efteruddannelsesforløb om brugerdreven design med særligt fokus på elbilens værdikæde. Vi håber derfor, at virksomheder og organisationer, som måske aldrig har tænkt på, at de kunne have en interesse i at arbejde med vedvarende energi eller transport, får øje på nye muligheder i kraft af vores projekt. Det er samtidig åbenbart, at mange andre end aktører i elbilens værdikæde kan få glæde af projektets resultater. Den viden, der eksempelvis skabes om den grønne bruger, vil kunne bruges i mange andre sammenhænge. Batterier som energibuffer Det er endvidere vores forhåbning, at mange mennesker i kraft af dette projekt vil få indblik i, hvad design er og kan. Design drejer sig om at skabe mening. Om at skabe produkter og processer, som er forståelige for brugerne, dvs. taler ind i deres personlige univers af drømme, følelser og håb. Vi vil i elbilprojektet forsøge at designe eksempler på grøn transport, som er så overbevisende, at man tænker: Hvorfor har vi ikke for længst gjort sådan?

7 Page 7/7 Konkret vil vi gerne vise, at det er muligt at bruge batterier som energibuffer: Når vinden blæser, eller solen skinner, oplades millioner af batterier over hele verden, så de er klar, når vi har brug for dem. Den teknik, som skal bruges til det, har ingeniørerne og andre dygtige eksperter for længst lavet. Designerne kan være med til at gøre teknikken til teknologi, altså gøre den brugbar og ønsket. Vi kan gøre det: Bruge vindmøllerne som løftestang til en ny miljøsatsning med endnu et positivt udslag på eksportbalancen. Verden skal ud at køre på el. På den fede måde.

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere