LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED."

Transkript

1 Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere Club Penguin Entertainment Inc.) beliggende i Kelowna, British Columbia, Canada ("DOS Canada"). "DIMG-websteder" skal betyde de internetsider, der tilbydes af Disney Interactive Media Group ("DIMG") og visse øvrige, tilknyttede virksomheder, herunder ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com og øvrige internetsider, hvor disse vilkår for brug er offentliggjort. DIMG og enhver og alle øvrige enheder, der administrerer, administreres af eller er tilknyttet eller under fælles administration med DIMG, betegnes i det følgende samlet som "vi", "os" eller vores". LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Ved at anvende et DIMG-websted eller ved at klikke i en rubrik, hvor det angives, at du accepterer eller erklærer dig enig i disse vilkår, giver du dit samtykke til disse vilkår for brug og Club Penguin-reglerne. Hvis du ikke er enig i disse vilkår for brug, må du ikke anvende DIMG-webstederne. HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE OG DU GIVER DIT SAMTYKKE TIL, AT DIT BARN REGISTRERER SIG PÅ WEBSTEDET, ANERKENDER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR BRUG I FORHOLD TIL BARNETS BRUG AF WEBSTEDET. Bemærk at der gælder særlige vilkår for nogle af de ydelser, der tilbydes på visse DIMG-websteder, såsom abonnementsbaserede ydelser, regler for særlige konkurrencer eller sweepstakes eller øvrige funktioner eller aktiviteter. Disse vilkår offentliggøres i forbindelse med den pågældende ydelse. Med forbehold for gældende lovgivning er et sådant vilkår en tilføjelse til vilkårene for brug, og i de tilfælde, hvor der opstår en tvist, har sådanne vilkår fortrinsret frem for disse vilkår for brug. Du anerkender, at disse vilkår for brug hviler på en gyldig modydelse, og modtagelsen og tilstrækkeligheden deraf anerkendes hermed. Uden begrænsning af den almindelige anvendelighed af det ovenfor anførte anerkender du, at en sådan modydelse omfatter din brug af DIMG-websteder og modtagelse af data, materiale og oplysninger, der er tilgængelige på eller via DIMG-websteder, muligheden for vores brug eller visning af dine opfordrede angivelser (som defineret nedenfor i afsnit 3, benævnt "ANGIVELSER") og muligheden for offentliggørelse og reklame på baggrund af vores brug eller visning af dine opfordrede angivelser. 2. BRUG AF INDHOLD Webstedet er kun beregnet til din personlige brug. Du må ikke anvende webstedet til kommercielle formål eller på anden måde, der er retsstridig eller til skade for os eller nogen anden person eller enhed som fastlagt efter vores eget skøn. Alle oplysninger, materialer, funktioner og andet indhold (inklusive angivelser, som defineret i afsnit 3, kaldet "ANGIVELSER") ("indhold"), der findes på DIMG-websteder, er beskyttet af vores 1 / 15

2 ophavsret eller vores licensgivers eller licenstageres ophavsret. Alle varemærker, slogans, servicemærker, handelsnavne, og varemærkeudstyr ejes af os og/eller vores licensgivere eller licenstagere. Vi kan til enhver tid, på alle måder og uanset årsag slette DIMG-webstederne eller slette indhold eller funktioner. Undtagen såfremt dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt, må intet indhold fra et DIMG-websted anvendes, reproduceres, transmitteres, distribueres eller på anden måde udnyttes, bortset fra som en del af DIMG-webstedet, heller ikke som en del af et afledt værk, undtagen i det tilfælde, hvor et DIMG-websted er konfigureret til at give mulighed for download af særligt indhold, hvor du må downloade en udgave af dette indhold til en enkelt computer til din eget personlige, ikke-kommercielle private brug, forudsat at du (a) holder alle meddelelser vedrørende ophavsret eller øvrige ejendomsretlige meddelelser intakte, (b) ikke foretager ændringer af og ikke udlejer, leaser, låner, sælger, distribuerer, kopierer (undtagen med henblik på at lave en enkelt kopi til egne backup-formål) eller skaber afledte værker, der helt eller delvist er baseret på webstedet eller indholdet, og (c) ikke anvender indholdet på en ulovlig måde eller en måde, der kan give anledning til associering med nogle af vores produkter, ydelser eller brands. Brug af vores indhold til et hvilket som helst formål, inklusive og uden begrænsninger, til r ing eller højvolumen- eller automatiseret brug af DIMG-websteder, eller brug af vores indhold på et hvilket som helst andet websted eller i et hvilket som helst computermiljø i et netværk, er en krænkelse af vores ophavsret og andre ejendomsrettigheder og er strengt forbudt. I de tilfælde, hvor vi tilbyder download af software fra et DIMG-websted, og du downloader denne software, er softwaren, inklusive eventuelle filer og billeder, der er indeholdt i eller genereres af softwaren, og data der følger med softwaren, (samlet benævnt "softwaren") licenseret af os eller en tredjepartslicensindehaver og er kun beregnet til din begrænsede, personlige, private og ikke-kommercielle brug. Vi overfører ikke ejendomsretten til softwaren til dig. Undtagen når det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må du ikke distribuere eller på anden måde udnytte softwaren eller dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, tilpasse eller på anden måde reducere softwaren til en form, der nemt kan læses af mennesker, undtagen i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Brug af webstedet eller hvilken som helst software, kode, enhed eller anden mekanisme, der tillader automatiseret gameplay, fremskyndet gameplay eller anden manipulation med gameplay eller game client, vil resultere i omgående opsigelse af kontoen. Disney forbeholder sig ret til, helt efter eget skøn, at afgøre, hvad der udgør manipulation af gameplay eller game client. DU ANERKENDER OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT INTET I DISSE VILKÅR MÅ BETYDE, AT EJERSKABET TIL OPHAVSRET, VAREMÆRKER, SLOGANS, SERVICEMÆRKER, HANDELSNAVNE, ELLER ANDRE NAVNE, VAREMÆRKERRETTIGHEDER ELLER ØVRIGE EJENDOMSRETTIGHEDER PÅ WEBSTEDET ELLER I INDHOLDET, ELLER DELE DERAF, OVERFØRES TIL DIG ELLER TIL EN TREDJEPART, LIGESOM DU IKKE DERVED MÅ BEMYNDIGES TIL AT SKABE AFLEDTE VÆRKER BASERET PÅ INDHOLDET. Du forpligtiger dig til ikke at udføre nogen handling, eller at gøre ting, som er uoverensstemmende med, eller som er med til at skabe et sådant brud på ejendomsretten. 3. ANGIVELSER I disse vilkår for brug anvender vi ordet "angivelser" for tekst, beskeder, idéer, koncepter, 2 / 15

3 salgstaler, forslag, historier, drejebøger, behandling, formater, illustrationsmaterialer, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuelt materiale, musikalske kompositioner (inklusive tekst), lydoptagelser, karakterskildringer, dit og/eller øvrige personers navne, ligheder, stemmer, brugernavne, profiler, handlinger, fremtoninger, optrædener og/eller øvrige bibliografiske oplysninger eller materiale og/eller tilsvarende materiale, som du angiver, offentliggør, uploader, inkorporerer, offentliggør, giver meddelelse om eller på anden måde distribuerer (under et kaldet "distribuerer") på eller via et DIMG-websted. Der findes to typer af angivelser: opfordrede angivelser og uopfordrede angivelser. "Opfordrede angivelser" betyder angivelser (a) som vi udtrykkeligt anmoder om, eller som vi gør det muligt, at du sender til os via en funktion eller en aktivitet på et DIMG-websted til vores gennemsyn eller fremvisning og eventuelt nærmere defineret modydelse eller godtgørelse (samlet kaldet "modydelse") (såsom præmier eller andre værdier i spil, sweepstakes, konkurrencer og reklamer); og (b) som du distribuerer på eller via et DIMG-websted, for hvilket du ikke anmoder om modydelse (såsom under gæsteservices og i offentlige fora (som beskrevet nedenfor i afsnit 6, kaldet "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION")). "Uopfordrede angivelser" er enhver eller alle angivelser, som ikke falder inden for underafsnittene (a) eller (b) i dette afsnit. DU MÅ IKKE DISTRIBUERE UOPFORDREDE ANGIVELSER. INGEN STILTIENDE AFTALE. Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller tage uopfordrede angivelser i betragtning, så undlad venligst at distribuere uopfordrede angivelser på eller via DIMG-websteder. Vi håber du forstår, at denne politik har til formål at undgå mulige fremtidige misforståelser, når projekter, der bliver udviklet af os eller på vores foranledning, kan blive opfattet af andre som om det ligner deres eget kreative arbejde. Vi anmoder dig derfor om ikke at distribuere uopfordrede angivelser. Under alle omstændigheder erklærer du dig enig i, at enhver angivelse, som du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed, og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art (bortset fra en eventuel aftalt godtgørelse). Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse vilkår for brug, gælder disse vilkår for brug både for uopfordrede og opfordrede angivelser. Derfor har vi, vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere ret til at udnytte og offentliggøre alle angivelser, og vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen anden person, der via dig påstår, at der er sket udnyttelse eller offentliggørelse af nogen angivelser. 4. LICENS OG FREMSTILLINGER Du giver hermed os, vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter samt øvrige bemyndigede brugere en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri og overdragelig (helt eller delvist) global licens, der kan underlicenseres, som gælder i en ikke nærmere afgrænset periode (eller i en sådan maksimumperiode, som måtte være tilladt i henhold til gældende lovgivning) til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, rettigheder vedrørende hemmeligholdelse og offentliggørelse og øvrige immaterielle og industrielle rettigheder, som du ejer eller kontrollerer brugen af, reproduktion af, transmission af, visning af, udstilling af, distribution af, indeksering af, kommentering af, ændring af (inklusive fjernelse af tekst og musik fra angivelser eller udskiftning af tekst og musik i en angivelse med musik og tekst udvalgt af os), oprettelse af afledte værker baseret derpå, udførelsen af og i øvrigt udnytte sådanne angivelser helt eller delvist, i alle 3 / 15

4 kendte medieformater og på alle kendte mediekanaler, eller som herefter måtte blive udviklet (inklusive på DIMG-websteder, websteder tilhørende tredjemand og på vores broadcast- og kabelnetværk og -stationer, på vores bredbånds- og trådløse platforme, produkter og ydelser, på fysiske medier og i teatermæssig sammenhæng) til ethvert og alle formål, inklusive, uden begrænsning, underholdning, nyheder, annoncering, markedsføring, PR, handel eller kommercielle formål, alle uden yderligere meddelelse til dig, med eller uden navngivelse og uden krav om nogen tilladelse fra eller betaling til dig eller til en anden person eller enhed ("angivelseslicens"). Ved at formidle en angivelse erklærer og garanterer du, at angivelsen og din formidling deraf er i overensstemmelse med reglerne for adfærd (som anført nedenfor i afsnit 7 benævnt "REGLER FOR ADFÆRD") og øvrige krav i disse vilkår for brug, og at du ejer eller er i besiddelse af de påkrævede rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser, uden behov for tilladelse fra eller betaling til en anden person eller enhed, til at udnytte og til at bemyndige os til at udnytte sådanne angivelser på alle måder, der er forudsat i disse vilkår for brug (inklusive angivelseslicensen). Disse vilkår for brug (inklusive angivelseslicensen) begrænser ikke nogen fortidig eller fremtidig tildeling af rettigheder, tilladelser, samtykker, aftaler, tildelinger og fraskrivelser, som du har indgået eller lavet i relation til angivelserne. I den udstrækning, hvor en angivelse, du distribuerer på eller via DIMG-websteder, indeholder originale sange eller optagelser, godkender du hermed, at du er medlem af de relevante sammenslutninger vedrørende kunstnerrettigheder og/eller ophavsrettigheder, og at alle musikalske kompositioner (inklusive tekst) og lydoptagelser, der er indeholdt i sådanne angivelser, kan licenseres til os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere), direkte fra sådanne sammenslutninger. Uanset det foregående, og hvad enten du er medlem af sådanne sammenslutninger eller ej, giver du os en angivelseslicens til hver eneste og alle musikalske kompositioner (inklusive tekst) og lydoptagelser indeholdt i sådanne angivelser. I det omfang, hvor vi opfordrer til angivelser via funktioner eller aktiviteter på eller via DIMG-websteder (inklusive spil, sweepstakes, konkurrencer, reklamer og offentlige fora (defineret nedenfor i afsnit 6, benævnt "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION")), hvor brugen af vores ophavsretligt beskyttede værker er påkrævet (helt eller delvist), tildeler vi dig herved en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved brug af vores ophavsretligt beskyttede værker (helt eller delvist) i nødvendigt omfang (men kun i nødvendigt omfang og kun med henblik på at udarbejde dine angivelser), dog forudsat, at en sådan licens skal være på betingelse af, at du overdrager alle rettigheder til det arbejde du skaber til os. Hvis disse rettigheder ikke overdrages til os, vil din licens til at skabe afledte værker ved anvendelse af vores ophavsretsligt beskyttede værker (helt eller delvist) være ugyldig. Du accepterer foranstående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler og overdragelser, hvad enten dine angivelser benyttes af os eller ej. Du udnævner os hermed til din mandatar med fuld bemyndigelse til at indgå og underskrive ethvert dokument og/eller gøre alt, hvad vi måtte finde nødvendigt for at bekræfte tildelingen af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, der er fremsat i disse vilkår for brug. Du erklærer dig enig i, at enhver angivelse du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed, og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art. 4 / 15

5 I det omfang, hvor der eksisterer "moralske rettigheder", "tilknyttede rettigheder eller lignende rettigheder ("moralske rettigheder") til angivelserne, og disse ikke ejes eksklusivt af os, og i det omfang, hvor det er muligt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du ikke at ville håndhæve sådanne rettigheder over for os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere, og du skal indhente den samme aftale om ikke at foretage håndhævelse hos enhver anden, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder. Uden at indskrænke omfanget af angivelseslicensen eller enhver fremtidig tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, som du måtte foretage i relation til angivelser, og i det omfang det er tilladt ved gældende lov, anerkender du hermed enhver forudgående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelse og fraskrivelser, der er fremsat af dig i relation til angivelser sendt fra dig til os. 5. KONTI Visse ydelser på DIMG-websteder kan tillade eller kræve, at du opretter en konto for at deltage eller sikre dig yderligere fordele. Du forpligtiger dig til at levere, vedligeholde og opdatere oplysninger om dig selv, sådan at de er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, når det kræves i henhold til registreringsprocessen ("registreringsdata"). Du må ikke fremtræde som nogen anden person eller enhed eller give et forkert billede af din identitet eller tilknytning til nogen person eller enhed, inklusive anvendelse af en anden persons brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller en anden persons navn, lighed, stemme, billede eller fotografi. Du må ikke angive falske oplysninger for en forælder eller værge. Du anerkender, at du ikke må sublicensere, overdrage eller sælge dit medlemskab eller din konto-id. Ethvert forsøg på at sublicensere, overdrage, bortauktionere eller sælge dit medlemskab eller din konto-id er ugyldigt, og sådanne forsøg, uanset om de bliver gjort af kontohaveren eller ej, vil resultere i omgående opsigelse af kontoen. Du accepterer også øjeblikkeligt at ville underrette os via Club Penguin Hjælp, 'Spørgsmål vedrørende Fakturering/Medlemskab'om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller ethvert andet brud på sikkerheden, som du får kendskab til i relation til webstedet. Endvidere accepterer du at forlade din konto ved afslutningen på hver session. Med forbehold for gældende lovgivning kan vi afbryde eller opsige din konto og din mulighed for at anvende et DIMG-websted, eller dele deraf, hvis du undlader at overholde disse vilkår for brug eller andre specielle vilkår i relation til en bestemt ydelse, for brud på ophavsretten, eller af enhver anden grund. Brugere skal opfylde alle gældende kontrolkrav til valutaveksling. Inden du fuldfører din abonnementstransaktion, kan du gennemse transaktionen og rette eventuelle fejl, og/eller trække dig fra transaktionen. Adgang til ydelsen er tilgængelig umiddelbart efter, at abonnementstransaktionsgebyret er betalt. 6. E-HANDEL Du kan til enhver tid købe varer eller ydelser på vores websteder eller ved brug af vores applikationer, herunder spille spil eller købe billetter eller andre varer. Du anerkender, at kun en voksen person (18 år eller derover) må indgå i og gennemføre en sådan transaktion. Når du registrerer dig i vores virtuelle verdener og som modtager af andre løbende ydelser, har 5 / 15

6 du ret til at fortryde dit abonnement ved skriftlig henvendelse i op til 14 arbejdsdage efter, at du første gang har foretaget en registrering, og du vil få det fulde beløb retur, som du har betalt, inden for 30 dage. Hvis du anvender ydelsen inden for 7 arbejdsdage, så vil det ikke være muligt at få returneret dine abonnementsafgifter. Du kan kontakte os for at få slettet en automatisk fornyelse eller et tilbagevendende gebyr, der fremgår på et websted eller i en applikation. Du kan kontakte os på følgende måder: Pr. Pr. post: Pr. telefon: # Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1 +1 (877) (frikaldsnummer for opkald fra Nordamerika). +1 (250) (alle øvrige opkald) (der kan påløbe yderligere gebyrer for internationale opkald) Vores informationsprocedure, herunder hvorledes vi indsamler, anvender og offentliggør personlige oplysninger, er anført i vores privatlivspolitik, som findes på: Den periode, for hvilken der sker automatisk fornyelse af et abonnement, har samme omfang som den første abonnementsperiode, medmindre andet er oplyst i forbindelse med købet. Eventuelle gebyrer i forbindelse med tilbagevendende betalinger eller automatiske fornyelser er den samme pris, der gjaldt på tidspunktet for det oprindelige køb, medmindre vi har givet dig meddelelse om ændringer førend gebyret opkræves. Hvad angår virtuelle valutaer og/eller varer anerkender du, at de alene kan anvendes i forbindelse med websteder tilhørende WDIG og alene i de virtuelle verdener, hvor du har fået dem, og bortset fra retten til at anvende sådanne elementer i de virtuelle verdener, har du ingen yderligere rettigheder til eller i henhold til sådanne elementer, og vi er til enhver tid berettiget til at administrere, ændre, ophøre med brugen af eller på anden måde regulere disse elementer. Du anerkender, at sådanne elementer ikke kan sælges uden for den virtuelle verden for pengeydelser eller andre ting af værdi. Ret til udmeldelse Efter din indmeldelse kan du udmelde dig inden for 14 dage uden at angive en årsag ved at sende en meddelelse i tekstform (f.eks. et brev, en fax eller ). Fristen begynder efter modtagelse af disse instrukser vedrørende retten til udmeldelse i tekstform, men dog ikke før indgåelsen af kontrakten, og ikke før vi har opfyldt vores oplysningspligt i henhold til paragraf 246, sektion 2 sammen med sektion 1, afsnit 1 og 2 I Introductory Law to the German Civil Code samt vores forpligtelser i henhold til sektion 312e, afsnit 1, pkt. 1 German Civil Code samt paragraf 246, sektion 3 i Introductory Law to the German Civil Code. For at overholde fristen er det nødvendigt at sende meddelelsen i behørig tid. Udmeldelsen skal adresseres til: Disney Online Studios Canada Inc. 6 / 15

7 # Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1 7. OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION "Offentligt forum" betyder et område, et websted eller en funktion, der tilbydes som en del af et hvilket som helst DIMG-websted, der giver mulighed for, at brugerne kan distribuere angivelser, der kan ses af en eller flere brugere af DIMG-websteder, inklusive et chatområde, en opslagstavle eller et socialt forum. DU ANERKENDER, AT OFFENTLIGE FORA OG DE FUNKTIONER, DER TILBYDES DERI, SÆDVANLIGVIS ER TIL OFFENTLIG OG IKKE TIL PRIVAT KOMMUNIKATION, OG DU HAR INGEN FORVENTNING OM DATABESKYTTELSE VED ANGIVELSE TIL ET OFFENTLIGT FORUM. Vi kan ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, som du vælger at offentliggøre via nogen af disse medier, idet sådanne oplysninger offentliggøres for egen risiko. Med forbehold for gældende lovgivning er og forbliver du den eneste ansvarlige for de angivelser, du distribuerer på eller via et DIMG-websted under dit brugernavn, eller på anden måde af dig, i alle offentlige fora og med de konsekvenser, der opstår ved at indsende og offentliggøre disse. Du bør ydermere være skeptisk over for oplysninger leveret af andre og du anerkender, at brugen af enhver angivelse, der er offentliggjort i et offentligt forum, sker på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlig for, og vi understøtter ikke, meninger, råd eller anbefalinger, der er offentliggjort eller indsendt af brugere i noget offentligt forum og specielt fraskriver vi os ethvert ansvar i denne forbindelse. Vi har ikke nogen forpligtelser over for dig og vi kan således nægte at offentliggøre, levere, fjerne, ændre eller på anden måde anvende eller tage skridt i forhold til de angivelser, du distribuerer. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at screene, nægte at offentliggøre, fjerne, redigere og/eller gennemse angivelser til enhver tid og uanset årsag, inklusive og uden begrænsninger, for at sikre, at din angivelse efter vores skøn lever op til reglerne for god adfærd. Hvis vi vælger at screene angivelser, kan der opstå en forsinkelse på et sådant indhold i et offentligt forum, hvilket skyldes screeningsprocessen. Hvis vi har spørgsmål om dine angivelser, inklusive og uden begrænsninger, i forhold til ophavsret, kan vi kontakte dig for yderligere oplysninger, inklusive for eksempel for at verificere, at du ejer ophavsretten, eller på anden måde har opnået ret til at offentliggøre materialet. 8. REGLER FOR ADFÆRD Følgende regler for god adfærd gælder for alle DIMG-websteder. Ved at gøre brug af DIMG-webstederne accepterer du, at du ikke vil distribuere nogen angivelse, der er: (a) skræmmende, voldelig, krænkende, truende eller som er en krænkelse af privatlivets fred for tredjemand, (b) fordomsfuld, hadfyldt, eller racistisk eller på anden måde krænkende, (c) voldelig, vulgær, uanstændig, pornografisk, eller på anden måde seksuelt udstillende, eller (d) på anden måde skader eller med rimelighed kan forventes at skade en person eller enhed, er ulovlig eller tilskynder til ulovlige handlinger, eller til at deltage i diskussioner om 7 / 15

8 ulovlige aktiviteter med det formål at begå dem, inklusive angivelser, der er, eller repræsenterer, et forsøg på at deltage i, børnepornografi, personlig forfølgelse og chikane, seksuelle overfald, bedrageri, handel med obskøne eller stjålne varer, narkotikahandel og/eller narkomisbrug, mobning, tyveri, eller sammensværgelse til at begå kriminalitet, krænker eller overtræder tredjemands rettigheder, inklusive: (a) ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ejendoms- eller kontraktlige rettigheder, (b) retten til privatliv (særligt må du ikke distribuere andre personers personlige oplysninger på nogen måde, uden deres udtrykkelige samtykke) eller offentliggørelse, eller (c) en forpligtelse vedrørende fortrolighed, der er kommerciel, forretningsorienteret, eller reklamerende, eller som tilbyder at sælge produkter, ydelser eller lignende (uanset om det er med fortjeneste for øjemed), eller opfordrer andre (inklusive at opfordre andre til at yde bidrag eller donationer), indeholder virus eller andet skadeligt indhold, eller som på anden måde fifler med eller ødelægger DIMG-websteder eller de forbundne netværk, eller på anden måde blander sig med nogen persons eller enheds brug eller nydelse af DIMG-webstederne, eller (a) som generelt ikke angår det angivne emne eller tema for det pågældende offentlige forum, (b) overtræder særlige restriktioner, der måtte gælde for et offentligt forum, eller (c) er asocial, afbrydende, eller destruktiv, inklusive "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" og "griefing", således som disse termer almindeligvis forstås på og anvendes på internettet. Vi kan ikke garantere og garanterer ikke, at andre brugere overholder eller vil overholde de forudgående regler for adfærd eller øvrige bestemmelser i disse vilkår for brug, og ligesom i forholdet mellem dig og os, påtager du dig herved alle risici for skade eller beskadigelse som følge af en sådan manglende overholdelse. 9. SAMARBEJDE: FJERNELSE AF ANGIVELSER Uden præjudice for vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår for brug eller i henhold til lovgivningen forbeholder vi os ret til (a) at nægte at offentliggøre eller formidle eller fjerne enhver angivelse fra ethvert DIMG-websted, der krænker disse vilkår for brug (inklusive reglerne for adfærd) og (b) i det omfang, hvor dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, at identificere enhver bruger over for tredjemand og/eller over for tredjemand at offentliggøre angivelser eller personligt identificerbare oplysninger, når vi i god tro mener, at en sådan identifikation eller offentliggørelse enten vil (i) lette overholdelsen af lovgivningen, inklusive for eksempel overensstemmelse med en retskendelse eller en stævning, eller (ii) hjælpe med at håndhæve disse vilkår for brug (inklusive reglerne for adfærd) og/eller vores konkurrence, sweepstakes, reklamer samt spilleregler, og/eller beskytte sikkerheden i forhold til enhver person eller ejendom, inklusive ethvert DIMG-websted. Ydermere forbeholder vi os alle rettigheder til til enhver tid at fjerne angivelser, uanset årsag. 10. ANSVARSFRASKRIVELSE MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES INDHOLD PÅ DIMG-WEBSTEDER ELLER INDHOLD PÅ ANDEN MÅDE KNYTTET DERTIL ELLER PÅ WEBSTEDER TILHØRENDE TREDJEMAND ELLER YDELSER, DER LINKES TIL FRA ETHVERT DIMG-WEBSTED, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG UDEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART. I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER VI OS ALLE BETINGELSER OG GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE, MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE 8 / 15

9 LOVGIVNING VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED, KOMPATIBILITET OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GARANTERER IKKE, AT INDHOLD VIL VÆRE FEJLFRIT, AT ADGANG DERTIL VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT ETHVERT DIMG-WEBSTED DIMG ELLER DE SERVERE, DER GØR SÅDANT MATERIALE TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. DERUDOVER, OG MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, BÆRER DU DE FULDE OMKOSTNINGER FOR PÅKRÆVET SERVICE, REPARATION ELLER AFHJÆLPNING. VI GARANTERER IKKE OG AFGIVER IKKE NOGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUG AF ELLER FØLGER AF BRUG AF INDHOLD. GÆLDENDE LOV TILLADER MÅSKE IKKE DEN OVENFOR ANFØRTE UNDTAGELSE VEDRØRENDE INDEHOLDTE GARANTIER, DER MÅSKE IKKE GÆLDER FOR DIG. DU FRASKRIVER DIG HERVED UIGENKALDELIGT ETHVERT KRAV MOD OS VEDRØRENDE INDHOLD OG ETHVERT INDHOLD, SOM DU LEVERER TIL WEBSTEDER TILHØRENDE TREDJEMAND (INKLUSIVE KREDITKORTOPLYSNINGER OG ØVRIGE PERSONLIGE OPLYSNINGER) I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. BEMÆRK DOG, AT DENNE IKKE PÅVIRKER DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FOR BRUGER, SÆRLIGT DEN JURIDISKE GARANTI VEDRØRENDE SKJULTE FEJL FOR BRUGERE, DER FÅR ADGANG TIL WEBSTEDET I VISSE JURISDIKTIONER. Derudover er indholdet ikke beregnet til at erstatte professionel medicinsk rådgivning. Søg altid råd hos din læge med spørgsmål, som du måtte have vedrørende en medicinsk lidelse. Hvis du tror, der er tale om et medicinsk nødstilfælde, bør du ringe til din læge eller skadestue øjeblikkeligt. At henholde sig til pålideligheden af oplysninger på et DIMG-websted sker på egen risiko. DIMG-websteder kan indeholde meninger og synspunkter fra andre brugere. Grundet disse websteders interaktive form, kan vi ikke godkende, garantere eller være ansvarlige for korrektheden, udbyttet eller nøjagtigheden af noget indhold, der er genereret af vores brugere. Indholdet på DIMG-websteder er alene beregnet til uddannelses- og underholdningsmæssige formål. Sådant indhold har ikke til hensigt at udgøre, og udgør ikke, juridisk, professionel, medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning eller diagnosticering, og må ikke anvendes til sådanne formål. Søg altid råd hos din læge eller øvrigt kvalificeret sundhedspersonale vedrørende spørgsmål, som du måtte have vedrørende en medicinsk lidelse. Du bør ikke handle eller afstå fra at handle på baggrund af noget indhold, der er omfattet af eller tilgængeligt via DIMG-websteder, uden at indhente behørig juridisk rådgivning eller anden professionel rådgivning vedrørende det konkrete forhold og omstændighederne hos en advokat eller en professionel part, der er behørigt licenseret i modtagerens stat, land eller tilsvarende jurisdiktion. 11. SPIL OG LATENS For at sikre en problemfri drift af webstedet på tværs af store geografiske områder, er der aspekter af visse aktiviteter på webstedet, såsom konkurrence mod andre pingviner i slædeløb, der kan være simuleret for at undgå forsinkelser i spillet. 12. SKADESLØSHOLDELSE Du er ansvarlig for at opretholde hemmeligholdelsen af brugernavne, passwords og din(e) konto/konti, såvel som alle aktiviteter, der sker på din(e) konto/konti. Du accepterer herved at 9 / 15

10 skadesløsholde, forsvare og holde os, vores koncernselskaber (som defineret i United Kingdoms Companies Act 1985) og vores og vores koncernselskabers licensgivere, licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere, og hver af de foregående enheders respektive forhandlere, distributører, serviceleverandører og øvrige leverandører, samt alle de foregående enheders respektive direktører, bestyrelsesmedlemmer, ejere, ansatte, agenter og repræsentanter skadesløse (samlet kaldet de "skadesløsholdte parter") for og mod ethvert og alle tab, erstatning, forpligtelser og omkostninger (inklusive forligsomkostninger og øvrige juridiske omkostninger eller øvrige gebyrer og udgifter til behandling af eller forsvar mod retssager eller truende retssager), som de skadesløsholdte parter måtte have pådraget sig i forbindelse med ethvert krav, der måtte opstå som følge af din misligholdelse af disse vilkår for brug eller krav, der måtte opstå som følge af din brug af DIMG-websteder og/eller din(e) konto/konti. Du skal gøre dit bedste for at samarbejde med os for at forsvare os mod ethvert krav. Vi forbeholder os ret til, for egen regning, at antage vores egen advokat og påtage sig for egen hånd at forsvare og styre enhver sag, hvor du ellers vil være ansvarlig for skadesløsholdelse. 13. ANSVARSBEGRÆNSNING I DET OMFANG, HVOR DET MÅTTE VÆRE PÅKRÆVET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, BEGRÆNSER VI IKKE PÅ NOGEN MÅDE VORES ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER ER FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED ELLER VORES SVIGAGTIGE AFGIVELSE AF URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER ELLER FORTIELSE, ELLER FOR ETHVERT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL VI, VORES KONCERNSELSKABER, VORES OG VORES KONCERNSELSKABERS LICENSGIVERE ELLER LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FOREGÅENDE ENHEDERS FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER ØVRIGE LEVERANDØRER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, INKLUSIVE UAGTSOMHED, VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FØLGESKADE, INKLUSIVE TABT INDTJENING, PERSONSKADE (INKLUSIVE DØD) OG TINGSLIG SKADE, UANSET HVILKEN ART, DER FØLGER AF (A) BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE ET HVILKET SOM HELST DIMG-WEBSTED ELLER INDHOLD, ELLER (B) UDFØRELSE ELLER HANDLING, UANSET OM DETTE SKER ONLINE ELLER OFFLINE, FORETAGET AF EN HVILKEN SOM HELST BRUGER AF ET DIMG-WEBSTED ELLER ENHVER ANDEN PERSON ELLER ENHED, SELV SÅFREMT VI ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR AL SKADE, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE, UANSET OM DETTE ER INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (INKLUSIVE UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DER EVENTUELT ER BETALT AF DIG, ELLER $100 (DET MINDSTE BELØB SKAL FINDE ANVENDELSE), FOR ADGANG TIL ELLER DELTAGELSE I EN AKTIVITET RELATERET TIL ET DIMG-WEBSTED. DERUDOVER, OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VI, VORES LICENSGIVERE ELLER LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FOREGÅENDE ENHEDERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER ØVRIGE LEVERANDØRER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE GØRES ANSVARLIGE FOR ENHVER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE, DER ER EN DIREKTE 10 / 15

11 ELLER INDIREKTE FØLGE AF EN HANDLING ELLER FORCE MAJEURE-SITUATION ELLER ÅRSAGER, DER ER UDEN FOR VORES ELLER DERES RIMELIGE KONTROL. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN VI BLOKERE DIN FORTSATTE ADGANG TIL DIMG-WEBSTEDER ELLER SLETTE INDHOLD ELLER FUNKTIONER PÅ ENHVER MÅDE, TIL ENHVER TID OG UANSET ÅRSAG OG ANSVAR HERFOR. BEGRÆNSNINGERNE, UNDTAGELSERNE OG FRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DISSE VILKÅR GÆLDER I MAKSIMAL UDSTRÆKNING I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. MED FORBEHOLD FOR BRUGERE, DER ANVENDER WEBSTEDET I VISSE JURISDIKTIONER, PÅVIRKER DETTE AFSNIT IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. 14. JURISDIKTION OG VÆRNETING Med forbehold for de krav, der er anført i gældende forbrugerlovgivning og øvrig lovgivning, accepterer du, at enhver retssag i henhold til lovgivning eller equity, der udspringer af eller i relation til disse vilkår for brug eller DIMG-websteder, skal anlægges ved, og at værnetinget kun kan være i, statslige eller federale domstole beliggende på Manhattan, City of New York, State of New York, USA, og du samtykker herved til, at de pågældende domstole kan behandle en sådan sag. Vi giver ingen garanti for, at indholdet på et DIMG-websted er passende eller tilgængeligt for brug på noget specifikt sted. Hvis du vælger at gå ind på et DIMG-websted, sker dette på eget initiativ og du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, inklusive gældende national lovgivning. 15. ÆNDRINGER Med forbehold for gældende lovgivning på et hvilket som helst tidspunkt, kan vi ændre disse vilkår for brug (inklusive ved modificering, sletning og/eller tilføjelse dertil). I de tilfælde, hvor vi laver en væsentlig ændring af disse vilkår for brug, vil vi gøre dig opmærksom på en sådan ændring ved at sende dig en til den senest opgivne -adresse, og/eller ved at offentliggøre en sådan ændring på de websteder, der er omfattet af disse vilkår for brug. Enhver sådan ændring af disse vilkår for brug vil træde i kraft 30 kalenderdage efter enten vores afsendelse af en -meddelelse til dig eller vores offentliggørelse af ændringerne på webstederne. Bemærk venligst, at du altid er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger for at sikre, at vi har din aktuelle adresse. I de tilfælde, hvor den seneste -adresse, som du har givet os, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er tilgængelig til levering af den ovenfor anførte meddelelse, vil en sådan meddelelse ikke desto mindre være at anse for en modtaget meddelelse om enhver ændring beskrevet i meddelelsen. 16. OPSIGELSE Disse vilkår er gældende indtil de opsiges af enten dig eller os. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, skal du ophøre med at bruge webstedet og slette alt materiale, der stammer fra webstedet, og al tilknyttet dokumentation og kopier af og installationer af materiale, der er sket i henhold til disse vilkår for brug eller på anden måde. Vi kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår for brug i relation til dig (inklusive din adgang til webstedet, øvrige Club Penguin-steder og ethvert andet websted tilhørende Disney- 11 / 15

12 koncernen) efter vores eget valg, inklusive, uden begrænsninger, hvis du misligholder eller ikke lever op til et væsentligt vilkår eller en væsentlig bestemmelse i disse vilkår for brug. Ved opsigelse skal du ophøre med at benytte webstedet og slette alt materiale, der stammer fra webstedet og kopier deraf, hvad enten dette er foretaget i henhold til disse vilkår for brug, eller på anden måde. Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten. Enhver svigagtig, bedragerisk, eller på anden måde ulovlig aktivitet kan også forårsage opsigelse af din konto, efter vores valg, og du kan blive anmeldt til den relevante politimyndighed. 17. GENERELLE VILKÅR Med forbehold for de krav, der er anført i gældende forbrugerlovgivning og øvrig lovgivning, skal disse vilkår for brug være reguleret af og anset for udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York og lovgivningen i United States, uden at dette skal lade nogen principper for lovstridige konflikter træde i kraft. Hvis en del af disse vilkår for brug skulle vise sig at være ulovlige, ugyldige, eller af nogen grund ikke kan håndhæves, så skal denne del udskilles fra disse vilkår for brug, og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de tilbageværende bestemmelser. Disse vilkår for brug træder i kraft som en aftale og særskilt som en meddelelse, hvilket begrænser det grundlag, hvorpå DIMG stiller DIMG-webstederne til rådighed. Intet afkald fra vores side på en bestemmelse i disse vilkår for brug skal udgøre et yderligere eller fortsat afkald på en sådan bestemmelse eller enhver anden bestemmelse, og vores manglende håndhævelse af en hvilken som helst rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår for brug skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. I disse vilkår for brug anvendes ordet "inklusive" i en illustrativ betydning, som var det efterfulgt at ordene "men ikke begrænset til." I DET OMFANG, HVOR DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ACCEPTERER DU, AT ENHVER SØGSMÅLSGRUND, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ELLER VEDRØRENDE DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER ET HVILKEN SOM HELST DIMG-WEBSTED, SKAL PÅBERÅBES INDEN 1 ÅR (ELLER DEN MINDST MULIGE PERIODE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, HVIS DENNE ER LÆNGERE) EFTER SØGSMÅLSGRUNDEN ER INDTRÅDT. I MODSAT FALD ER EN SÅDAN SØGSMÅLSGRUND FOR EVIGT AFSKÅRET. Levering af varer, ydelser og software via DIMG-websteder er underlagt FN s krav vedrørende eksportkontrol og økonomiske sanktioner. Ved erhvervelse af sådanne enheder via DIMG-webstederne erklærer og garanterer du, at din erhvervelse og din brug af enheden er i overensstemmelse med disse krav. Uden at begrænse ovenstående må du ikke erhverve varer, ydelser eller software via DIMG-webstedet, såfremt: 1) du befinder dig i, er styret af, er statsborger i eller bosiddende i/på Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien, eller hvis du er anført på USA's særlige liste over statsborgere (the United States of America Treasury Department's Specially Designated Nationals List) eller USA's liste over personer, der nægtes indrejse, eller USA's liste over ubekræftede personer eller enheder (the United States of America Commerce Department's Denied Persons List, Unverified List or Entity List), eller 2) du har til hensigt at levere de/den erhvervede varer, ydelser eller software til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien (eller til en statsborger eller en person, der er bosiddende i et af disse lande) eller til en person, der er anført på USA's særlige liste over statsborgere eller listen over personer, der nægtes indrejse, eller listen over ubekræftede personer eller enheder. 12 / 15

13 18. KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder og efter vores eget valg, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten. Meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten kan sendes til serviceleverandørens udpegede repræsentant. Meddelelse skal sendes til følgende udpegede repræsentant: Serviceleverandør: Disney Online Studios Canada Inc. Navnet på den repræsentant, der er udpeget til at modtage meddelelse om en påstået krænkelse: Laurence J. Shapiro. Den fuldstændige adresse på den udpegede repræsentant, hvortil meddelelsen skal sendes: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA , United States of America. Telefonnummer til den udpegede repræsentant: +1 (818) Faxnummer til den udpegede repræsentant: +1 (818) adresse til den udpegede repræsentant: For effektivitetens skyld skal meddelelsen være skriftlig og indeholde følgende: En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes at være krænket. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller, såfremt flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted er omfattet af en enkelt meddelelse, en fyldestgørelse liste over værkerne på det pågældende websted. Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænket eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgang er blevet hindret, og oplysninger der er tilstrækkelige til at sætte os i stand til at lokalisere materialet. Oplysninger, der er tilstrækkelige til at sætte os i stand til at kontakte den klagende part, såsom adresse, telefonnummer og, eventuelt, -adresse, hvor den klagende part kan kontaktes. En erklæring om, at den klagende part er i god tro om, at materialet, i den form, i forhold til hvilken der indgives klage, ikke er godkendt af den ophavsretlige ejer, dennes fuldmægtig eller lovgivningen, og En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er præcise, hvilket i modsat fald kan straffes som mened, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes krænket. Vi kan give dig meddelelse om, at vi har fjernet eller blokeret adgangen til visse materialer ved hjælp af en general meddelelse på et hvilket som helst DIMG-websted, via elektronisk mail til en brugers -adresse i vores system, eller ved skriftlig meddelelse sendt som First Class Mail til din fysiske adresse som anført i vores system. Hvis du modtager en sådan meddelelse, kan du afgive et skriftligt svar til den udpegede repræsentant, der skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger. For effektivitetens skyld skal svaret være skriftligt og indeholde følgende: 13 / 15

14 Din fysiske eller elektroniske underskrift. Identifikation af det materiale, der er fjernet, eller hvortil adgang er blevet hindret, og det sted, hvor materialet befandt sig, før det blev fjernet eller adgangen blev blokeret. En erklæring fra dig om at du er i god tro, hvilket i modsat fald kan straffes som mened, om, at det materiale, der er blevet fjernet eller blokeret adgang til, er blevet fjernet eller blokeret adgang til som følge af en fejl eller fejlidentificering af det materiale, der skulle fjernes eller blokeres adgang til, og Dit navn, din fysiske adresse og telefonnummer og en erklæring om, at du giver dit samtykke til, at der er jurisdiktion i det område, hvor din fysiske adresse er placeret, eller, såfremt din fysiske adresse er placeret uden for USA, et retsområde, hvori DIMG befinder sig, og at du accepterer forkyndelse af stævning fra den person, der leverede meddelelsen om det påståede krænkende materiale eller en repræsentant for den pågældende person. 19. YDERLIGERE VILKÅR Yderligere vilkår for Apple -- Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for de applikationer, der er designet til brug på en Apple ios mobilenhed ( ios-applikation ): 1. Du anerkender, at disse vilkår for brug alene gælder mellem dig og os og ikke i forhold til Apple. Inc. ( Apple ). Vi, og ikke Apple, er alene ansvarlige for vores ios-applikation og de ydelser og det indhold, der er knyttet dertil. 2. Du accepterer, at din brug af vores ios-applikation skal være underlagt de regler for brug, der er anført i de dagældende vilkår for Apple-ydelser. 3. Parterne er enige om, at Apple ikke skal være forpligtet til at foretage vedligeholdelse og yde support i relation til vores ios-applikation. 4. I videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning skal Apple ikke have nogen garantiforpligtelse overhovedet i forhold til vores ios-applikation. 5. Du accepterer at vi og ikke Apple er ansvarlige for behandling af ethvert krav, som du eller en tredjepart måtte fremsætte vedrørende vores ios-applikation eller din besiddelse og/eller brug af vores ios-applikation, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar (ii) ethvert krav om, at ios-applikationen ikke er i overensstemmelse med juridiske og lovgivningsmæssige krav og (iii) krav i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse eller tilsvarende lovgivning. 6. Du accepterer, at vi og ikke Apple, skal være ansvarlige for efterforskning, forsvar, indgåelse af forlig og frigørelse i forbindelse med ethvert krav fra tredjepart vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder vedrørende vores ios-applikation eller din besiddelse og brug af vores ios-applikation. 7. Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, som USA har indført embargo over for, eller som USA har udpeget som et land, der støtter terror og (ii) du ikke er opført på USA s liste over parter, der er forment adgang, eller som har begrænset adgang. 8. Du accepterer at ville overholde alle aftalevilkår fra tredjepart ved anvendelse af 14 / 15

15 ios-applikationen (du må f.eks. ikke misligholde de aftalte vilkår for din trådløse datatjeneste ved anvendelse af ios-applikationen). 9. Parterne accepterer, at Apple og Apples datterselskab er tredjepartsbegunstigede i forhold til de vilkår for brug, der gælder for vores ios-applikation. Når du har accepteret vilkårene for brug, vil Apple være berettiget til (og anses for at have accepteret denne ret) at håndhæve vilkårene for brug over for dig som tredjepartsbegunstiget. 10. Spørgsmål, klager og krav vedrørende vores ios-applikation kan rettes til: Club Penguin c/o Disney Online Studios Canada Inc. Attention: Mobile Apps Suite Dickson Ave. Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1 CANADA Du kan også ringe til os på tlf (USA og Canada) eller på eller sende os en på (Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra dine forældre eller værge til at kontakte os). Vi garanterer, at personlige oplysninger, som anføres i meddelelser til ovennævnte adresse, postadresse og telefonnumre alene vil blive anvendt til at give dig et svar og ikke til at sende dig salgsfremmende materiale, med mindre du anmoder derom. Yderligere vilkår for Android -- Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for de applikationer, der er designet til brug på en Android mobilenhed ( Android-applikation ): 1. Du anerkender, at disse vilkår for brug alene gælder mellem dig og os og ikke i forhold til Google, Inc. ( Google ). Vi og ikke Google er alene ansvarlige for vores Android-applikation og de ydelser og det indhold, der er knyttet dertil. 2. Du accepterer, at din brug af vores Android-applikation skal være underlagt de dagældende vilkår for Android Market-ydelser. 3. Google Inc., som leverandør af Android Market, skal ikke have nogen forpligtelse eller noget ansvar over for dig hvad angår vores Android-applikation eller disse vilkår for brug. 4. Du anerkender og accepterer, at Google er en tredjemandsbegunstiget i forhold til de vilkår for brug, der gælder for vores Android-applikation. 15 / 15

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere