LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED."

Transkript

1 Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere Club Penguin Entertainment Inc.) beliggende i Kelowna, British Columbia, Canada ("DOS Canada"). "DIMG-websteder" skal betyde de internetsider, der tilbydes af Disney Interactive Media Group ("DIMG") og visse øvrige, tilknyttede virksomheder, herunder ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com og øvrige internetsider, hvor disse vilkår for brug er offentliggjort. DIMG og enhver og alle øvrige enheder, der administrerer, administreres af eller er tilknyttet eller under fælles administration med DIMG, betegnes i det følgende samlet som "vi", "os" eller vores". LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Ved at anvende et DIMG-websted eller ved at klikke i en rubrik, hvor det angives, at du accepterer eller erklærer dig enig i disse vilkår, giver du dit samtykke til disse vilkår for brug og Club Penguin-reglerne. Hvis du ikke er enig i disse vilkår for brug, må du ikke anvende DIMG-webstederne. HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE OG DU GIVER DIT SAMTYKKE TIL, AT DIT BARN REGISTRERER SIG PÅ WEBSTEDET, ANERKENDER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR FOR BRUG I FORHOLD TIL BARNETS BRUG AF WEBSTEDET. Bemærk at der gælder særlige vilkår for nogle af de ydelser, der tilbydes på visse DIMG-websteder, såsom abonnementsbaserede ydelser, regler for særlige konkurrencer eller sweepstakes eller øvrige funktioner eller aktiviteter. Disse vilkår offentliggøres i forbindelse med den pågældende ydelse. Med forbehold for gældende lovgivning er et sådant vilkår en tilføjelse til vilkårene for brug, og i de tilfælde, hvor der opstår en tvist, har sådanne vilkår fortrinsret frem for disse vilkår for brug. Du anerkender, at disse vilkår for brug hviler på en gyldig modydelse, og modtagelsen og tilstrækkeligheden deraf anerkendes hermed. Uden begrænsning af den almindelige anvendelighed af det ovenfor anførte anerkender du, at en sådan modydelse omfatter din brug af DIMG-websteder og modtagelse af data, materiale og oplysninger, der er tilgængelige på eller via DIMG-websteder, muligheden for vores brug eller visning af dine opfordrede angivelser (som defineret nedenfor i afsnit 3, benævnt "ANGIVELSER") og muligheden for offentliggørelse og reklame på baggrund af vores brug eller visning af dine opfordrede angivelser. 2. BRUG AF INDHOLD Webstedet er kun beregnet til din personlige brug. Du må ikke anvende webstedet til kommercielle formål eller på anden måde, der er retsstridig eller til skade for os eller nogen anden person eller enhed som fastlagt efter vores eget skøn. Alle oplysninger, materialer, funktioner og andet indhold (inklusive angivelser, som defineret i afsnit 3, kaldet "ANGIVELSER") ("indhold"), der findes på DIMG-websteder, er beskyttet af vores 1 / 15

2 ophavsret eller vores licensgivers eller licenstageres ophavsret. Alle varemærker, slogans, servicemærker, handelsnavne, og varemærkeudstyr ejes af os og/eller vores licensgivere eller licenstagere. Vi kan til enhver tid, på alle måder og uanset årsag slette DIMG-webstederne eller slette indhold eller funktioner. Undtagen såfremt dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt, må intet indhold fra et DIMG-websted anvendes, reproduceres, transmitteres, distribueres eller på anden måde udnyttes, bortset fra som en del af DIMG-webstedet, heller ikke som en del af et afledt værk, undtagen i det tilfælde, hvor et DIMG-websted er konfigureret til at give mulighed for download af særligt indhold, hvor du må downloade en udgave af dette indhold til en enkelt computer til din eget personlige, ikke-kommercielle private brug, forudsat at du (a) holder alle meddelelser vedrørende ophavsret eller øvrige ejendomsretlige meddelelser intakte, (b) ikke foretager ændringer af og ikke udlejer, leaser, låner, sælger, distribuerer, kopierer (undtagen med henblik på at lave en enkelt kopi til egne backup-formål) eller skaber afledte værker, der helt eller delvist er baseret på webstedet eller indholdet, og (c) ikke anvender indholdet på en ulovlig måde eller en måde, der kan give anledning til associering med nogle af vores produkter, ydelser eller brands. Brug af vores indhold til et hvilket som helst formål, inklusive og uden begrænsninger, til r ing eller højvolumen- eller automatiseret brug af DIMG-websteder, eller brug af vores indhold på et hvilket som helst andet websted eller i et hvilket som helst computermiljø i et netværk, er en krænkelse af vores ophavsret og andre ejendomsrettigheder og er strengt forbudt. I de tilfælde, hvor vi tilbyder download af software fra et DIMG-websted, og du downloader denne software, er softwaren, inklusive eventuelle filer og billeder, der er indeholdt i eller genereres af softwaren, og data der følger med softwaren, (samlet benævnt "softwaren") licenseret af os eller en tredjepartslicensindehaver og er kun beregnet til din begrænsede, personlige, private og ikke-kommercielle brug. Vi overfører ikke ejendomsretten til softwaren til dig. Undtagen når det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må du ikke distribuere eller på anden måde udnytte softwaren eller dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, tilpasse eller på anden måde reducere softwaren til en form, der nemt kan læses af mennesker, undtagen i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Brug af webstedet eller hvilken som helst software, kode, enhed eller anden mekanisme, der tillader automatiseret gameplay, fremskyndet gameplay eller anden manipulation med gameplay eller game client, vil resultere i omgående opsigelse af kontoen. Disney forbeholder sig ret til, helt efter eget skøn, at afgøre, hvad der udgør manipulation af gameplay eller game client. DU ANERKENDER OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT INTET I DISSE VILKÅR MÅ BETYDE, AT EJERSKABET TIL OPHAVSRET, VAREMÆRKER, SLOGANS, SERVICEMÆRKER, HANDELSNAVNE, ELLER ANDRE NAVNE, VAREMÆRKERRETTIGHEDER ELLER ØVRIGE EJENDOMSRETTIGHEDER PÅ WEBSTEDET ELLER I INDHOLDET, ELLER DELE DERAF, OVERFØRES TIL DIG ELLER TIL EN TREDJEPART, LIGESOM DU IKKE DERVED MÅ BEMYNDIGES TIL AT SKABE AFLEDTE VÆRKER BASERET PÅ INDHOLDET. Du forpligtiger dig til ikke at udføre nogen handling, eller at gøre ting, som er uoverensstemmende med, eller som er med til at skabe et sådant brud på ejendomsretten. 3. ANGIVELSER I disse vilkår for brug anvender vi ordet "angivelser" for tekst, beskeder, idéer, koncepter, 2 / 15

3 salgstaler, forslag, historier, drejebøger, behandling, formater, illustrationsmaterialer, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuelt materiale, musikalske kompositioner (inklusive tekst), lydoptagelser, karakterskildringer, dit og/eller øvrige personers navne, ligheder, stemmer, brugernavne, profiler, handlinger, fremtoninger, optrædener og/eller øvrige bibliografiske oplysninger eller materiale og/eller tilsvarende materiale, som du angiver, offentliggør, uploader, inkorporerer, offentliggør, giver meddelelse om eller på anden måde distribuerer (under et kaldet "distribuerer") på eller via et DIMG-websted. Der findes to typer af angivelser: opfordrede angivelser og uopfordrede angivelser. "Opfordrede angivelser" betyder angivelser (a) som vi udtrykkeligt anmoder om, eller som vi gør det muligt, at du sender til os via en funktion eller en aktivitet på et DIMG-websted til vores gennemsyn eller fremvisning og eventuelt nærmere defineret modydelse eller godtgørelse (samlet kaldet "modydelse") (såsom præmier eller andre værdier i spil, sweepstakes, konkurrencer og reklamer); og (b) som du distribuerer på eller via et DIMG-websted, for hvilket du ikke anmoder om modydelse (såsom under gæsteservices og i offentlige fora (som beskrevet nedenfor i afsnit 6, kaldet "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION")). "Uopfordrede angivelser" er enhver eller alle angivelser, som ikke falder inden for underafsnittene (a) eller (b) i dette afsnit. DU MÅ IKKE DISTRIBUERE UOPFORDREDE ANGIVELSER. INGEN STILTIENDE AFTALE. Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller tage uopfordrede angivelser i betragtning, så undlad venligst at distribuere uopfordrede angivelser på eller via DIMG-websteder. Vi håber du forstår, at denne politik har til formål at undgå mulige fremtidige misforståelser, når projekter, der bliver udviklet af os eller på vores foranledning, kan blive opfattet af andre som om det ligner deres eget kreative arbejde. Vi anmoder dig derfor om ikke at distribuere uopfordrede angivelser. Under alle omstændigheder erklærer du dig enig i, at enhver angivelse, som du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed, og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art (bortset fra en eventuel aftalt godtgørelse). Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse vilkår for brug, gælder disse vilkår for brug både for uopfordrede og opfordrede angivelser. Derfor har vi, vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere ret til at udnytte og offentliggøre alle angivelser, og vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen anden person, der via dig påstår, at der er sket udnyttelse eller offentliggørelse af nogen angivelser. 4. LICENS OG FREMSTILLINGER Du giver hermed os, vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter samt øvrige bemyndigede brugere en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri og overdragelig (helt eller delvist) global licens, der kan underlicenseres, som gælder i en ikke nærmere afgrænset periode (eller i en sådan maksimumperiode, som måtte være tilladt i henhold til gældende lovgivning) til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, rettigheder vedrørende hemmeligholdelse og offentliggørelse og øvrige immaterielle og industrielle rettigheder, som du ejer eller kontrollerer brugen af, reproduktion af, transmission af, visning af, udstilling af, distribution af, indeksering af, kommentering af, ændring af (inklusive fjernelse af tekst og musik fra angivelser eller udskiftning af tekst og musik i en angivelse med musik og tekst udvalgt af os), oprettelse af afledte værker baseret derpå, udførelsen af og i øvrigt udnytte sådanne angivelser helt eller delvist, i alle 3 / 15

4 kendte medieformater og på alle kendte mediekanaler, eller som herefter måtte blive udviklet (inklusive på DIMG-websteder, websteder tilhørende tredjemand og på vores broadcast- og kabelnetværk og -stationer, på vores bredbånds- og trådløse platforme, produkter og ydelser, på fysiske medier og i teatermæssig sammenhæng) til ethvert og alle formål, inklusive, uden begrænsning, underholdning, nyheder, annoncering, markedsføring, PR, handel eller kommercielle formål, alle uden yderligere meddelelse til dig, med eller uden navngivelse og uden krav om nogen tilladelse fra eller betaling til dig eller til en anden person eller enhed ("angivelseslicens"). Ved at formidle en angivelse erklærer og garanterer du, at angivelsen og din formidling deraf er i overensstemmelse med reglerne for adfærd (som anført nedenfor i afsnit 7 benævnt "REGLER FOR ADFÆRD") og øvrige krav i disse vilkår for brug, og at du ejer eller er i besiddelse af de påkrævede rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser, uden behov for tilladelse fra eller betaling til en anden person eller enhed, til at udnytte og til at bemyndige os til at udnytte sådanne angivelser på alle måder, der er forudsat i disse vilkår for brug (inklusive angivelseslicensen). Disse vilkår for brug (inklusive angivelseslicensen) begrænser ikke nogen fortidig eller fremtidig tildeling af rettigheder, tilladelser, samtykker, aftaler, tildelinger og fraskrivelser, som du har indgået eller lavet i relation til angivelserne. I den udstrækning, hvor en angivelse, du distribuerer på eller via DIMG-websteder, indeholder originale sange eller optagelser, godkender du hermed, at du er medlem af de relevante sammenslutninger vedrørende kunstnerrettigheder og/eller ophavsrettigheder, og at alle musikalske kompositioner (inklusive tekst) og lydoptagelser, der er indeholdt i sådanne angivelser, kan licenseres til os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere), direkte fra sådanne sammenslutninger. Uanset det foregående, og hvad enten du er medlem af sådanne sammenslutninger eller ej, giver du os en angivelseslicens til hver eneste og alle musikalske kompositioner (inklusive tekst) og lydoptagelser indeholdt i sådanne angivelser. I det omfang, hvor vi opfordrer til angivelser via funktioner eller aktiviteter på eller via DIMG-websteder (inklusive spil, sweepstakes, konkurrencer, reklamer og offentlige fora (defineret nedenfor i afsnit 6, benævnt "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION")), hvor brugen af vores ophavsretligt beskyttede værker er påkrævet (helt eller delvist), tildeler vi dig herved en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved brug af vores ophavsretligt beskyttede værker (helt eller delvist) i nødvendigt omfang (men kun i nødvendigt omfang og kun med henblik på at udarbejde dine angivelser), dog forudsat, at en sådan licens skal være på betingelse af, at du overdrager alle rettigheder til det arbejde du skaber til os. Hvis disse rettigheder ikke overdrages til os, vil din licens til at skabe afledte værker ved anvendelse af vores ophavsretsligt beskyttede værker (helt eller delvist) være ugyldig. Du accepterer foranstående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler og overdragelser, hvad enten dine angivelser benyttes af os eller ej. Du udnævner os hermed til din mandatar med fuld bemyndigelse til at indgå og underskrive ethvert dokument og/eller gøre alt, hvad vi måtte finde nødvendigt for at bekræfte tildelingen af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, der er fremsat i disse vilkår for brug. Du erklærer dig enig i, at enhver angivelse du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed, og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art. 4 / 15

5 I det omfang, hvor der eksisterer "moralske rettigheder", "tilknyttede rettigheder eller lignende rettigheder ("moralske rettigheder") til angivelserne, og disse ikke ejes eksklusivt af os, og i det omfang, hvor det er muligt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du ikke at ville håndhæve sådanne rettigheder over for os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere, og du skal indhente den samme aftale om ikke at foretage håndhævelse hos enhver anden, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder. Uden at indskrænke omfanget af angivelseslicensen eller enhver fremtidig tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, som du måtte foretage i relation til angivelser, og i det omfang det er tilladt ved gældende lov, anerkender du hermed enhver forudgående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelse og fraskrivelser, der er fremsat af dig i relation til angivelser sendt fra dig til os. 5. KONTI Visse ydelser på DIMG-websteder kan tillade eller kræve, at du opretter en konto for at deltage eller sikre dig yderligere fordele. Du forpligtiger dig til at levere, vedligeholde og opdatere oplysninger om dig selv, sådan at de er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, når det kræves i henhold til registreringsprocessen ("registreringsdata"). Du må ikke fremtræde som nogen anden person eller enhed eller give et forkert billede af din identitet eller tilknytning til nogen person eller enhed, inklusive anvendelse af en anden persons brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller en anden persons navn, lighed, stemme, billede eller fotografi. Du må ikke angive falske oplysninger for en forælder eller værge. Du anerkender, at du ikke må sublicensere, overdrage eller sælge dit medlemskab eller din konto-id. Ethvert forsøg på at sublicensere, overdrage, bortauktionere eller sælge dit medlemskab eller din konto-id er ugyldigt, og sådanne forsøg, uanset om de bliver gjort af kontohaveren eller ej, vil resultere i omgående opsigelse af kontoen. Du accepterer også øjeblikkeligt at ville underrette os via Club Penguin Hjælp, 'Spørgsmål vedrørende Fakturering/Medlemskab'om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller ethvert andet brud på sikkerheden, som du får kendskab til i relation til webstedet. Endvidere accepterer du at forlade din konto ved afslutningen på hver session. Med forbehold for gældende lovgivning kan vi afbryde eller opsige din konto og din mulighed for at anvende et DIMG-websted, eller dele deraf, hvis du undlader at overholde disse vilkår for brug eller andre specielle vilkår i relation til en bestemt ydelse, for brud på ophavsretten, eller af enhver anden grund. Brugere skal opfylde alle gældende kontrolkrav til valutaveksling. Inden du fuldfører din abonnementstransaktion, kan du gennemse transaktionen og rette eventuelle fejl, og/eller trække dig fra transaktionen. Adgang til ydelsen er tilgængelig umiddelbart efter, at abonnementstransaktionsgebyret er betalt. 6. E-HANDEL Du kan til enhver tid købe varer eller ydelser på vores websteder eller ved brug af vores applikationer, herunder spille spil eller købe billetter eller andre varer. Du anerkender, at kun en voksen person (18 år eller derover) må indgå i og gennemføre en sådan transaktion. Når du registrerer dig i vores virtuelle verdener og som modtager af andre løbende ydelser, har 5 / 15

6 du ret til at fortryde dit abonnement ved skriftlig henvendelse i op til 14 arbejdsdage efter, at du første gang har foretaget en registrering, og du vil få det fulde beløb retur, som du har betalt, inden for 30 dage. Hvis du anvender ydelsen inden for 7 arbejdsdage, så vil det ikke være muligt at få returneret dine abonnementsafgifter. Du kan kontakte os for at få slettet en automatisk fornyelse eller et tilbagevendende gebyr, der fremgår på et websted eller i en applikation. Du kan kontakte os på følgende måder: Pr. Pr. post: Pr. telefon: # Dickson Avenue - Kelowna, BC. Canada V1Y 9X1 +1 (877) (frikaldsnummer for opkald fra Nordamerika). +1 (250) (alle øvrige opkald) (der kan påløbe yderligere gebyrer for internationale opkald) Vores informationsprocedure, herunder hvorledes vi indsamler, anvender og offentliggør personlige oplysninger, er anført i vores privatlivspolitik, som findes på: Den periode, for hvilken der sker automatisk fornyelse af et abonnement, har samme omfang som den første abonnementsperiode, medmindre andet er oplyst i forbindelse med købet. Eventuelle gebyrer i forbindelse med tilbagevendende betalinger eller automatiske fornyelser er den samme pris, der gjaldt på tidspunktet for det oprindelige køb, medmindre vi har givet dig meddelelse om ændringer førend gebyret opkræves. Hvad angår virtuelle valutaer og/eller varer anerkender du, at de alene kan anvendes i forbindelse med websteder tilhørende WDIG og alene i de virtuelle verdener, hvor du har fået dem, og bortset fra retten til at anvende sådanne elementer i de virtuelle verdener, har du ingen yderligere rettigheder til eller i henhold til sådanne elementer, og vi er til enhver tid berettiget til at administrere, ændre, ophøre med brugen af eller på anden måde regulere disse elementer. Du anerkender, at sådanne elementer ikke kan sælges uden for den virtuelle verden for pengeydelser eller andre ting af værdi. Ret til udmeldelse Efter din indmeldelse kan du udmelde dig inden for 14 dage uden at angive en årsag ved at sende en meddelelse i tekstform (f.eks. et brev, en fax eller ). Fristen begynder efter modtagelse af disse instrukser vedrørende retten til udmeldelse i tekstform, men dog ikke før indgåelsen af kontrakten, og ikke før vi har opfyldt vores oplysningspligt i henhold til paragraf 246, sektion 2 sammen med sektion 1, afsnit 1 og 2 I Introductory Law to the German Civil Code samt vores forpligtelser i henhold til sektion 312e, afsnit 1, pkt. 1 German Civil Code samt paragraf 246, sektion 3 i Introductory Law to the German Civil Code. For at overholde fristen er det nødvendigt at sende meddelelsen i behørig tid. Udmeldelsen skal adresseres til: Disney Online Studios Canada Inc. 6 / 15

7 # Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1 7. OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION "Offentligt forum" betyder et område, et websted eller en funktion, der tilbydes som en del af et hvilket som helst DIMG-websted, der giver mulighed for, at brugerne kan distribuere angivelser, der kan ses af en eller flere brugere af DIMG-websteder, inklusive et chatområde, en opslagstavle eller et socialt forum. DU ANERKENDER, AT OFFENTLIGE FORA OG DE FUNKTIONER, DER TILBYDES DERI, SÆDVANLIGVIS ER TIL OFFENTLIG OG IKKE TIL PRIVAT KOMMUNIKATION, OG DU HAR INGEN FORVENTNING OM DATABESKYTTELSE VED ANGIVELSE TIL ET OFFENTLIGT FORUM. Vi kan ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, som du vælger at offentliggøre via nogen af disse medier, idet sådanne oplysninger offentliggøres for egen risiko. Med forbehold for gældende lovgivning er og forbliver du den eneste ansvarlige for de angivelser, du distribuerer på eller via et DIMG-websted under dit brugernavn, eller på anden måde af dig, i alle offentlige fora og med de konsekvenser, der opstår ved at indsende og offentliggøre disse. Du bør ydermere være skeptisk over for oplysninger leveret af andre og du anerkender, at brugen af enhver angivelse, der er offentliggjort i et offentligt forum, sker på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlig for, og vi understøtter ikke, meninger, råd eller anbefalinger, der er offentliggjort eller indsendt af brugere i noget offentligt forum og specielt fraskriver vi os ethvert ansvar i denne forbindelse. Vi har ikke nogen forpligtelser over for dig og vi kan således nægte at offentliggøre, levere, fjerne, ændre eller på anden måde anvende eller tage skridt i forhold til de angivelser, du distribuerer. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at screene, nægte at offentliggøre, fjerne, redigere og/eller gennemse angivelser til enhver tid og uanset årsag, inklusive og uden begrænsninger, for at sikre, at din angivelse efter vores skøn lever op til reglerne for god adfærd. Hvis vi vælger at screene angivelser, kan der opstå en forsinkelse på et sådant indhold i et offentligt forum, hvilket skyldes screeningsprocessen. Hvis vi har spørgsmål om dine angivelser, inklusive og uden begrænsninger, i forhold til ophavsret, kan vi kontakte dig for yderligere oplysninger, inklusive for eksempel for at verificere, at du ejer ophavsretten, eller på anden måde har opnået ret til at offentliggøre materialet. 8. REGLER FOR ADFÆRD Følgende regler for god adfærd gælder for alle DIMG-websteder. Ved at gøre brug af DIMG-webstederne accepterer du, at du ikke vil distribuere nogen angivelse, der er: (a) skræmmende, voldelig, krænkende, truende eller som er en krænkelse af privatlivets fred for tredjemand, (b) fordomsfuld, hadfyldt, eller racistisk eller på anden måde krænkende, (c) voldelig, vulgær, uanstændig, pornografisk, eller på anden måde seksuelt udstillende, eller (d) på anden måde skader eller med rimelighed kan forventes at skade en person eller enhed, er ulovlig eller tilskynder til ulovlige handlinger, eller til at deltage i diskussioner om 7 / 15

8 ulovlige aktiviteter med det formål at begå dem, inklusive angivelser, der er, eller repræsenterer, et forsøg på at deltage i, børnepornografi, personlig forfølgelse og chikane, seksuelle overfald, bedrageri, handel med obskøne eller stjålne varer, narkotikahandel og/eller narkomisbrug, mobning, tyveri, eller sammensværgelse til at begå kriminalitet, krænker eller overtræder tredjemands rettigheder, inklusive: (a) ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ejendoms- eller kontraktlige rettigheder, (b) retten til privatliv (særligt må du ikke distribuere andre personers personlige oplysninger på nogen måde, uden deres udtrykkelige samtykke) eller offentliggørelse, eller (c) en forpligtelse vedrørende fortrolighed, der er kommerciel, forretningsorienteret, eller reklamerende, eller som tilbyder at sælge produkter, ydelser eller lignende (uanset om det er med fortjeneste for øjemed), eller opfordrer andre (inklusive at opfordre andre til at yde bidrag eller donationer), indeholder virus eller andet skadeligt indhold, eller som på anden måde fifler med eller ødelægger DIMG-websteder eller de forbundne netværk, eller på anden måde blander sig med nogen persons eller enheds brug eller nydelse af DIMG-webstederne, eller (a) som generelt ikke angår det angivne emne eller tema for det pågældende offentlige forum, (b) overtræder særlige restriktioner, der måtte gælde for et offentligt forum, eller (c) er asocial, afbrydende, eller destruktiv, inklusive "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" og "griefing", således som disse termer almindeligvis forstås på og anvendes på internettet. Vi kan ikke garantere og garanterer ikke, at andre brugere overholder eller vil overholde de forudgående regler for adfærd eller øvrige bestemmelser i disse vilkår for brug, og ligesom i forholdet mellem dig og os, påtager du dig herved alle risici for skade eller beskadigelse som følge af en sådan manglende overholdelse. 9. SAMARBEJDE: FJERNELSE AF ANGIVELSER Uden præjudice for vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår for brug eller i henhold til lovgivningen forbeholder vi os ret til (a) at nægte at offentliggøre eller formidle eller fjerne enhver angivelse fra ethvert DIMG-websted, der krænker disse vilkår for brug (inklusive reglerne for adfærd) og (b) i det omfang, hvor dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, at identificere enhver bruger over for tredjemand og/eller over for tredjemand at offentliggøre angivelser eller personligt identificerbare oplysninger, når vi i god tro mener, at en sådan identifikation eller offentliggørelse enten vil (i) lette overholdelsen af lovgivningen, inklusive for eksempel overensstemmelse med en retskendelse eller en stævning, eller (ii) hjælpe med at håndhæve disse vilkår for brug (inklusive reglerne for adfærd) og/eller vores konkurrence, sweepstakes, reklamer samt spilleregler, og/eller beskytte sikkerheden i forhold til enhver person eller ejendom, inklusive ethvert DIMG-websted. Ydermere forbeholder vi os alle rettigheder til til enhver tid at fjerne angivelser, uanset årsag. 10. ANSVARSFRASKRIVELSE MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES INDHOLD PÅ DIMG-WEBSTEDER ELLER INDHOLD PÅ ANDEN MÅDE KNYTTET DERTIL ELLER PÅ WEBSTEDER TILHØRENDE TREDJEMAND ELLER YDELSER, DER LINKES TIL FRA ETHVERT DIMG-WEBSTED, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG UDEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART. I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER VI OS ALLE BETINGELSER OG GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE, MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE 8 / 15

9 LOVGIVNING VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED, KOMPATIBILITET OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GARANTERER IKKE, AT INDHOLD VIL VÆRE FEJLFRIT, AT ADGANG DERTIL VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT ETHVERT DIMG-WEBSTED DIMG ELLER DE SERVERE, DER GØR SÅDANT MATERIALE TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. DERUDOVER, OG MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, BÆRER DU DE FULDE OMKOSTNINGER FOR PÅKRÆVET SERVICE, REPARATION ELLER AFHJÆLPNING. VI GARANTERER IKKE OG AFGIVER IKKE NOGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUG AF ELLER FØLGER AF BRUG AF INDHOLD. GÆLDENDE LOV TILLADER MÅSKE IKKE DEN OVENFOR ANFØRTE UNDTAGELSE VEDRØRENDE INDEHOLDTE GARANTIER, DER MÅSKE IKKE GÆLDER FOR DIG. DU FRASKRIVER DIG HERVED UIGENKALDELIGT ETHVERT KRAV MOD OS VEDRØRENDE INDHOLD OG ETHVERT INDHOLD, SOM DU LEVERER TIL WEBSTEDER TILHØRENDE TREDJEMAND (INKLUSIVE KREDITKORTOPLYSNINGER OG ØVRIGE PERSONLIGE OPLYSNINGER) I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. BEMÆRK DOG, AT DENNE IKKE PÅVIRKER DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FOR BRUGER, SÆRLIGT DEN JURIDISKE GARANTI VEDRØRENDE SKJULTE FEJL FOR BRUGERE, DER FÅR ADGANG TIL WEBSTEDET I VISSE JURISDIKTIONER. Derudover er indholdet ikke beregnet til at erstatte professionel medicinsk rådgivning. Søg altid råd hos din læge med spørgsmål, som du måtte have vedrørende en medicinsk lidelse. Hvis du tror, der er tale om et medicinsk nødstilfælde, bør du ringe til din læge eller skadestue øjeblikkeligt. At henholde sig til pålideligheden af oplysninger på et DIMG-websted sker på egen risiko. DIMG-websteder kan indeholde meninger og synspunkter fra andre brugere. Grundet disse websteders interaktive form, kan vi ikke godkende, garantere eller være ansvarlige for korrektheden, udbyttet eller nøjagtigheden af noget indhold, der er genereret af vores brugere. Indholdet på DIMG-websteder er alene beregnet til uddannelses- og underholdningsmæssige formål. Sådant indhold har ikke til hensigt at udgøre, og udgør ikke, juridisk, professionel, medicinsk eller sundhedsmæssig rådgivning eller diagnosticering, og må ikke anvendes til sådanne formål. Søg altid råd hos din læge eller øvrigt kvalificeret sundhedspersonale vedrørende spørgsmål, som du måtte have vedrørende en medicinsk lidelse. Du bør ikke handle eller afstå fra at handle på baggrund af noget indhold, der er omfattet af eller tilgængeligt via DIMG-websteder, uden at indhente behørig juridisk rådgivning eller anden professionel rådgivning vedrørende det konkrete forhold og omstændighederne hos en advokat eller en professionel part, der er behørigt licenseret i modtagerens stat, land eller tilsvarende jurisdiktion. 11. SPIL OG LATENS For at sikre en problemfri drift af webstedet på tværs af store geografiske områder, er der aspekter af visse aktiviteter på webstedet, såsom konkurrence mod andre pingviner i slædeløb, der kan være simuleret for at undgå forsinkelser i spillet. 12. SKADESLØSHOLDELSE Du er ansvarlig for at opretholde hemmeligholdelsen af brugernavne, passwords og din(e) konto/konti, såvel som alle aktiviteter, der sker på din(e) konto/konti. Du accepterer herved at 9 / 15

10 skadesløsholde, forsvare og holde os, vores koncernselskaber (som defineret i United Kingdoms Companies Act 1985) og vores og vores koncernselskabers licensgivere, licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere, og hver af de foregående enheders respektive forhandlere, distributører, serviceleverandører og øvrige leverandører, samt alle de foregående enheders respektive direktører, bestyrelsesmedlemmer, ejere, ansatte, agenter og repræsentanter skadesløse (samlet kaldet de "skadesløsholdte parter") for og mod ethvert og alle tab, erstatning, forpligtelser og omkostninger (inklusive forligsomkostninger og øvrige juridiske omkostninger eller øvrige gebyrer og udgifter til behandling af eller forsvar mod retssager eller truende retssager), som de skadesløsholdte parter måtte have pådraget sig i forbindelse med ethvert krav, der måtte opstå som følge af din misligholdelse af disse vilkår for brug eller krav, der måtte opstå som følge af din brug af DIMG-websteder og/eller din(e) konto/konti. Du skal gøre dit bedste for at samarbejde med os for at forsvare os mod ethvert krav. Vi forbeholder os ret til, for egen regning, at antage vores egen advokat og påtage sig for egen hånd at forsvare og styre enhver sag, hvor du ellers vil være ansvarlig for skadesløsholdelse. 13. ANSVARSBEGRÆNSNING I DET OMFANG, HVOR DET MÅTTE VÆRE PÅKRÆVET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, BEGRÆNSER VI IKKE PÅ NOGEN MÅDE VORES ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER ER FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED ELLER VORES SVIGAGTIGE AFGIVELSE AF URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER ELLER FORTIELSE, ELLER FOR ETHVERT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL VI, VORES KONCERNSELSKABER, VORES OG VORES KONCERNSELSKABERS LICENSGIVERE ELLER LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FOREGÅENDE ENHEDERS FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER ØVRIGE LEVERANDØRER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, INKLUSIVE UAGTSOMHED, VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FØLGESKADE, INKLUSIVE TABT INDTJENING, PERSONSKADE (INKLUSIVE DØD) OG TINGSLIG SKADE, UANSET HVILKEN ART, DER FØLGER AF (A) BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE ET HVILKET SOM HELST DIMG-WEBSTED ELLER INDHOLD, ELLER (B) UDFØRELSE ELLER HANDLING, UANSET OM DETTE SKER ONLINE ELLER OFFLINE, FORETAGET AF EN HVILKEN SOM HELST BRUGER AF ET DIMG-WEBSTED ELLER ENHVER ANDEN PERSON ELLER ENHED, SELV SÅFREMT VI ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR AL SKADE, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE, UANSET OM DETTE ER INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (INKLUSIVE UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DER EVENTUELT ER BETALT AF DIG, ELLER $100 (DET MINDSTE BELØB SKAL FINDE ANVENDELSE), FOR ADGANG TIL ELLER DELTAGELSE I EN AKTIVITET RELATERET TIL ET DIMG-WEBSTED. DERUDOVER, OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VI, VORES LICENSGIVERE ELLER LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FOREGÅENDE ENHEDERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER ØVRIGE LEVERANDØRER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE GØRES ANSVARLIGE FOR ENHVER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE, DER ER EN DIREKTE 10 / 15

11 ELLER INDIREKTE FØLGE AF EN HANDLING ELLER FORCE MAJEURE-SITUATION ELLER ÅRSAGER, DER ER UDEN FOR VORES ELLER DERES RIMELIGE KONTROL. MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN VI BLOKERE DIN FORTSATTE ADGANG TIL DIMG-WEBSTEDER ELLER SLETTE INDHOLD ELLER FUNKTIONER PÅ ENHVER MÅDE, TIL ENHVER TID OG UANSET ÅRSAG OG ANSVAR HERFOR. BEGRÆNSNINGERNE, UNDTAGELSERNE OG FRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DISSE VILKÅR GÆLDER I MAKSIMAL UDSTRÆKNING I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. MED FORBEHOLD FOR BRUGERE, DER ANVENDER WEBSTEDET I VISSE JURISDIKTIONER, PÅVIRKER DETTE AFSNIT IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. 14. JURISDIKTION OG VÆRNETING Med forbehold for de krav, der er anført i gældende forbrugerlovgivning og øvrig lovgivning, accepterer du, at enhver retssag i henhold til lovgivning eller equity, der udspringer af eller i relation til disse vilkår for brug eller DIMG-websteder, skal anlægges ved, og at værnetinget kun kan være i, statslige eller federale domstole beliggende på Manhattan, City of New York, State of New York, USA, og du samtykker herved til, at de pågældende domstole kan behandle en sådan sag. Vi giver ingen garanti for, at indholdet på et DIMG-websted er passende eller tilgængeligt for brug på noget specifikt sted. Hvis du vælger at gå ind på et DIMG-websted, sker dette på eget initiativ og du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, inklusive gældende national lovgivning. 15. ÆNDRINGER Med forbehold for gældende lovgivning på et hvilket som helst tidspunkt, kan vi ændre disse vilkår for brug (inklusive ved modificering, sletning og/eller tilføjelse dertil). I de tilfælde, hvor vi laver en væsentlig ændring af disse vilkår for brug, vil vi gøre dig opmærksom på en sådan ændring ved at sende dig en til den senest opgivne -adresse, og/eller ved at offentliggøre en sådan ændring på de websteder, der er omfattet af disse vilkår for brug. Enhver sådan ændring af disse vilkår for brug vil træde i kraft 30 kalenderdage efter enten vores afsendelse af en -meddelelse til dig eller vores offentliggørelse af ændringerne på webstederne. Bemærk venligst, at du altid er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger for at sikre, at vi har din aktuelle adresse. I de tilfælde, hvor den seneste -adresse, som du har givet os, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er tilgængelig til levering af den ovenfor anførte meddelelse, vil en sådan meddelelse ikke desto mindre være at anse for en modtaget meddelelse om enhver ændring beskrevet i meddelelsen. 16. OPSIGELSE Disse vilkår er gældende indtil de opsiges af enten dig eller os. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, skal du ophøre med at bruge webstedet og slette alt materiale, der stammer fra webstedet, og al tilknyttet dokumentation og kopier af og installationer af materiale, der er sket i henhold til disse vilkår for brug eller på anden måde. Vi kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår for brug i relation til dig (inklusive din adgang til webstedet, øvrige Club Penguin-steder og ethvert andet websted tilhørende Disney- 11 / 15

12 koncernen) efter vores eget valg, inklusive, uden begrænsninger, hvis du misligholder eller ikke lever op til et væsentligt vilkår eller en væsentlig bestemmelse i disse vilkår for brug. Ved opsigelse skal du ophøre med at benytte webstedet og slette alt materiale, der stammer fra webstedet og kopier deraf, hvad enten dette er foretaget i henhold til disse vilkår for brug, eller på anden måde. Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten. Enhver svigagtig, bedragerisk, eller på anden måde ulovlig aktivitet kan også forårsage opsigelse af din konto, efter vores valg, og du kan blive anmeldt til den relevante politimyndighed. 17. GENERELLE VILKÅR Med forbehold for de krav, der er anført i gældende forbrugerlovgivning og øvrig lovgivning, skal disse vilkår for brug være reguleret af og anset for udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York og lovgivningen i United States, uden at dette skal lade nogen principper for lovstridige konflikter træde i kraft. Hvis en del af disse vilkår for brug skulle vise sig at være ulovlige, ugyldige, eller af nogen grund ikke kan håndhæves, så skal denne del udskilles fra disse vilkår for brug, og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de tilbageværende bestemmelser. Disse vilkår for brug træder i kraft som en aftale og særskilt som en meddelelse, hvilket begrænser det grundlag, hvorpå DIMG stiller DIMG-webstederne til rådighed. Intet afkald fra vores side på en bestemmelse i disse vilkår for brug skal udgøre et yderligere eller fortsat afkald på en sådan bestemmelse eller enhver anden bestemmelse, og vores manglende håndhævelse af en hvilken som helst rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår for brug skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. I disse vilkår for brug anvendes ordet "inklusive" i en illustrativ betydning, som var det efterfulgt at ordene "men ikke begrænset til." I DET OMFANG, HVOR DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ACCEPTERER DU, AT ENHVER SØGSMÅLSGRUND, SOM DU MÅTTE HAVE SOM FØLGE AF ELLER VEDRØRENDE DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER ET HVILKEN SOM HELST DIMG-WEBSTED, SKAL PÅBERÅBES INDEN 1 ÅR (ELLER DEN MINDST MULIGE PERIODE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, HVIS DENNE ER LÆNGERE) EFTER SØGSMÅLSGRUNDEN ER INDTRÅDT. I MODSAT FALD ER EN SÅDAN SØGSMÅLSGRUND FOR EVIGT AFSKÅRET. Levering af varer, ydelser og software via DIMG-websteder er underlagt FN s krav vedrørende eksportkontrol og økonomiske sanktioner. Ved erhvervelse af sådanne enheder via DIMG-webstederne erklærer og garanterer du, at din erhvervelse og din brug af enheden er i overensstemmelse med disse krav. Uden at begrænse ovenstående må du ikke erhverve varer, ydelser eller software via DIMG-webstedet, såfremt: 1) du befinder dig i, er styret af, er statsborger i eller bosiddende i/på Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien, eller hvis du er anført på USA's særlige liste over statsborgere (the United States of America Treasury Department's Specially Designated Nationals List) eller USA's liste over personer, der nægtes indrejse, eller USA's liste over ubekræftede personer eller enheder (the United States of America Commerce Department's Denied Persons List, Unverified List or Entity List), eller 2) du har til hensigt at levere de/den erhvervede varer, ydelser eller software til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien (eller til en statsborger eller en person, der er bosiddende i et af disse lande) eller til en person, der er anført på USA's særlige liste over statsborgere eller listen over personer, der nægtes indrejse, eller listen over ubekræftede personer eller enheder. 12 / 15

13 18. KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder og efter vores eget valg, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten. Meddelelser om påståede krænkelser af ophavsretten kan sendes til serviceleverandørens udpegede repræsentant. Meddelelse skal sendes til følgende udpegede repræsentant: Serviceleverandør: Disney Online Studios Canada Inc. Navnet på den repræsentant, der er udpeget til at modtage meddelelse om en påstået krænkelse: Laurence J. Shapiro. Den fuldstændige adresse på den udpegede repræsentant, hvortil meddelelsen skal sendes: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA , United States of America. Telefonnummer til den udpegede repræsentant: +1 (818) Faxnummer til den udpegede repræsentant: +1 (818) adresse til den udpegede repræsentant: For effektivitetens skyld skal meddelelsen være skriftlig og indeholde følgende: En fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes at være krænket. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller, såfremt flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted er omfattet af en enkelt meddelelse, en fyldestgørelse liste over værkerne på det pågældende websted. Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænket eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgang er blevet hindret, og oplysninger der er tilstrækkelige til at sætte os i stand til at lokalisere materialet. Oplysninger, der er tilstrækkelige til at sætte os i stand til at kontakte den klagende part, såsom adresse, telefonnummer og, eventuelt, -adresse, hvor den klagende part kan kontaktes. En erklæring om, at den klagende part er i god tro om, at materialet, i den form, i forhold til hvilken der indgives klage, ikke er godkendt af den ophavsretlige ejer, dennes fuldmægtig eller lovgivningen, og En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er præcise, hvilket i modsat fald kan straffes som mened, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der hævdes krænket. Vi kan give dig meddelelse om, at vi har fjernet eller blokeret adgangen til visse materialer ved hjælp af en general meddelelse på et hvilket som helst DIMG-websted, via elektronisk mail til en brugers -adresse i vores system, eller ved skriftlig meddelelse sendt som First Class Mail til din fysiske adresse som anført i vores system. Hvis du modtager en sådan meddelelse, kan du afgive et skriftligt svar til den udpegede repræsentant, der skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger. For effektivitetens skyld skal svaret være skriftligt og indeholde følgende: 13 / 15

14 Din fysiske eller elektroniske underskrift. Identifikation af det materiale, der er fjernet, eller hvortil adgang er blevet hindret, og det sted, hvor materialet befandt sig, før det blev fjernet eller adgangen blev blokeret. En erklæring fra dig om at du er i god tro, hvilket i modsat fald kan straffes som mened, om, at det materiale, der er blevet fjernet eller blokeret adgang til, er blevet fjernet eller blokeret adgang til som følge af en fejl eller fejlidentificering af det materiale, der skulle fjernes eller blokeres adgang til, og Dit navn, din fysiske adresse og telefonnummer og en erklæring om, at du giver dit samtykke til, at der er jurisdiktion i det område, hvor din fysiske adresse er placeret, eller, såfremt din fysiske adresse er placeret uden for USA, et retsområde, hvori DIMG befinder sig, og at du accepterer forkyndelse af stævning fra den person, der leverede meddelelsen om det påståede krænkende materiale eller en repræsentant for den pågældende person. 19. YDERLIGERE VILKÅR Yderligere vilkår for Apple -- Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for de applikationer, der er designet til brug på en Apple ios mobilenhed ( ios-applikation ): 1. Du anerkender, at disse vilkår for brug alene gælder mellem dig og os og ikke i forhold til Apple. Inc. ( Apple ). Vi, og ikke Apple, er alene ansvarlige for vores ios-applikation og de ydelser og det indhold, der er knyttet dertil. 2. Du accepterer, at din brug af vores ios-applikation skal være underlagt de regler for brug, der er anført i de dagældende vilkår for Apple-ydelser. 3. Parterne er enige om, at Apple ikke skal være forpligtet til at foretage vedligeholdelse og yde support i relation til vores ios-applikation. 4. I videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning skal Apple ikke have nogen garantiforpligtelse overhovedet i forhold til vores ios-applikation. 5. Du accepterer at vi og ikke Apple er ansvarlige for behandling af ethvert krav, som du eller en tredjepart måtte fremsætte vedrørende vores ios-applikation eller din besiddelse og/eller brug af vores ios-applikation, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar (ii) ethvert krav om, at ios-applikationen ikke er i overensstemmelse med juridiske og lovgivningsmæssige krav og (iii) krav i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse eller tilsvarende lovgivning. 6. Du accepterer, at vi og ikke Apple, skal være ansvarlige for efterforskning, forsvar, indgåelse af forlig og frigørelse i forbindelse med ethvert krav fra tredjepart vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder vedrørende vores ios-applikation eller din besiddelse og brug af vores ios-applikation. 7. Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, som USA har indført embargo over for, eller som USA har udpeget som et land, der støtter terror og (ii) du ikke er opført på USA s liste over parter, der er forment adgang, eller som har begrænset adgang. 8. Du accepterer at ville overholde alle aftalevilkår fra tredjepart ved anvendelse af 14 / 15

15 ios-applikationen (du må f.eks. ikke misligholde de aftalte vilkår for din trådløse datatjeneste ved anvendelse af ios-applikationen). 9. Parterne accepterer, at Apple og Apples datterselskab er tredjepartsbegunstigede i forhold til de vilkår for brug, der gælder for vores ios-applikation. Når du har accepteret vilkårene for brug, vil Apple være berettiget til (og anses for at have accepteret denne ret) at håndhæve vilkårene for brug over for dig som tredjepartsbegunstiget. 10. Spørgsmål, klager og krav vedrørende vores ios-applikation kan rettes til: Club Penguin c/o Disney Online Studios Canada Inc. Attention: Mobile Apps Suite Dickson Ave. Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1 CANADA Du kan også ringe til os på tlf (USA og Canada) eller på eller sende os en på (Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra dine forældre eller værge til at kontakte os). Vi garanterer, at personlige oplysninger, som anføres i meddelelser til ovennævnte adresse, postadresse og telefonnumre alene vil blive anvendt til at give dig et svar og ikke til at sende dig salgsfremmende materiale, med mindre du anmoder derom. Yderligere vilkår for Android -- Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for de applikationer, der er designet til brug på en Android mobilenhed ( Android-applikation ): 1. Du anerkender, at disse vilkår for brug alene gælder mellem dig og os og ikke i forhold til Google, Inc. ( Google ). Vi og ikke Google er alene ansvarlige for vores Android-applikation og de ydelser og det indhold, der er knyttet dertil. 2. Du accepterer, at din brug af vores Android-applikation skal være underlagt de dagældende vilkår for Android Market-ydelser. 3. Google Inc., som leverandør af Android Market, skal ikke have nogen forpligtelse eller noget ansvar over for dig hvad angår vores Android-applikation eller disse vilkår for brug. 4. Du anerkender og accepterer, at Google er en tredjemandsbegunstiget i forhold til de vilkår for brug, der gælder for vores Android-applikation. 15 / 15

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015.

Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015. Karikatur- og tegneseriekonkurrence KVINDERS LIGESTILLING: SÆT BILLEDER PÅ! Fristen for indsendelse er den 20. april 2015. UN Women afholder sammen med Europa-Kommissionen, Belgiens udviklingssamarbejde

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere