SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERS LICENSAFTALE"

Transkript

1 SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ eller en enkelt juridisk person) og Intergraph Corporation, forretningsdrivende som afdelingen for Security, Government and Infrastructure hos Intergraph ( Intergraph ) for det (de) Intergraph softwareprodukt(er) ( SOFTWAREPRODUKT ) der er leveret med denne EULA, som inkluderer computersoftware, objektkodekopi og alt andet indhold af filer, disk(e), cd-rom(er) eller andre medier, inklusive skabeloner, trykt materiale og online elektronisk dokumentation. Alle kopier af SOFTWARE-PRODUKTET, og alle opdateringer af SOFTWAREPRODUKTET, om nogen, har du modtaget licens til af Intergraph, i henhold til betingelserne i denne EULA. Enhver software, inklusive og uden begrænsninger enhver open source komponent og/eller opdateringer, der følger med SOFTWAREPRODUKTET, der er tilknyttet en separat slutbrugers licensaftale, er bevilget til dig under betingelserne i den licensaftale. Ved at installere, kopiere, downloade, åbne eller på anden vis bruge SOFTWAREPRODUKTET, indvilger du i at være bundet af betingelserne i denne EULA, der skal have forrang over alle andre dokumenter og skal bestemme din brug af SOFTWAREPRODUKTET, medmindre Intergraph og du er blevet enige om og har underskrevet en licensaftale med Intergraph, der specifikt behandler bevillingen af tilknyttet SOFTWAREPRODUKT for en specifik transaktion, i hvilket fald den underskrevne licensaftale skal have forrang og skal bestemme din brug af SOFTWAREPRODUKTET. Du er indforstået med, at denne EULA kan gennemtvinges mod dig som en skriftlig, forhandlet kontrakt underskrevet af dig. Hvis du ikke er enig med betingelserne i denne EULA, så har du ikke ret til at, og du må ikke, downloade, installere eller bruge SOFTWAREPRODUKTET. 1.0 DEFINITIONER. Følgende udtryk, som de bruges i denne EULA, defineres som følger, og andre udtryk, der er skrevet med store bogstaver i denne EULA, skal have den betydning, der er tilskrevet dem i denne EULA: 1.1 Kærne betyder en fysisk processor på en computer server, som kan reagere på og udføre de basale instruktioner, som driver computeren. En Central processing Unit (CPU) kan have en eller flere kærner og en given server kan have flere CPU sokler, som hver især kan indeholde flere kærner. 1.2 Desktop baseret SOFTWARE-PRODUKT betyder en enkeltstående applikation som kører fra en lokal harddisk og ikke kræver netværksforbindelse for at kunne køre. 1.3 Installationsguide betyder en computer-fil i et Microsoft Word eller Adobe PDF dokument eller en tekst-fil, som indeholder informationer, som en bruger kan have brug for, for at installere eller betjene et SOFTWARE-PRODUKT program. 1.4 Primære Licens betyder den (de) licens(er) af SOFTWAREPRODUKTET, som du har modtaget til almindelig produktionsanvendelse som bevilget gennem denne EULA. 1.5 Supplerende Licens betyder en licens eller licenser for SOFTWAREPRODUKTET, der er gjort tilgængelige af Intergraph for udvalgte SOFTWAREPRODUKTER for at forøge Primære Licenser med særlige formål. Hver Supplerende Licens kræver en Primær Licens, og betingelserne i den Supplerende Licens må ikke overskride betingelserne i den Primære Licens. 1.6 System betyder et fysisk eller operationelt sted, hvor SOFTWARE-PRODUKTET befinder sig og kører på en individuel server eller hvor et enkelt operationelt identifikationsnummer ( Site ID ) er blevet tildelt af Intergraph. 1.7 Opdatering betyder enhver modificeret version, korrektion eller lapning af SOFTWAREPRODUKTET. 1.8 Opgradering betyder enhver ny udstedelse af SOFTWAREPRODUKTET, som er et resultat af en arkitektonisk, større eller mindre ændring af SOFTWARE-PRODUKTET. Opgraderinger kan komme med en særskilt EULA. Den EULA, der leveres med Opgraderingen, skal erstatte enhver EULA eller underskrevet licensaftale, der er tilknyttet tidligere udgaver af SOFTWAREPRODUKTET. 1.9 Bruger betyder dig eller en person, der er ansat af dig. En Bruger kan også inkludere dine kontraktansatte, der kræver midlertidig brug af SOFTWAREPRODUKTET for at levere service på dine vegne Webbaseret SOFTWARE-PRODUKT betyder et webservicebaseret SOFTWARE-PRODUKT som brugere udelukkende har adgang til via World Wide Web, Internet eller lokalt netværk XML-filer betyder de XML-filer (Extensible Markup Language), der dannes af SOFTWAREPRODUKTET, hvor dette er relevant XSL-formatfiler betyder de XSL-fremstillinger (Extensible Stylesheet Language) i en klasse af XML-filer, som, når de følger med SOFTWAREPRODUKTET, beskriver hvordan en hændelse i klassen overføres til et XML-dokument (Extensible Markup Language), der bruger de formateringsbetegnelser.

2 2.0 LICENSBEVILLING. Forudsat at du ikke overtræder nogen af handelsbetingelserne i denne EULA, giver Intergraph dig hermed en begrænset, ikke eksklusiv licens til at installere og bruge SOFTWAREPRODUKTET, udelukkende i objektkodeformat, og udelukkende til intern brug i overensstemmelse med denne EULA. Licensen kan ikke overdrages, undtagen som specificeret i denne EULA. Du påtager dig det fulde ansvar for udvælgelsen af SOFTWAREPRODUKTET for at opnå dine planlagte resultater, og for installeringen, brugen og resultaterne af SOFTWAREPRODUKTET. 2.1 Minimumskrav. SOFTWAREPRODUKTET kan kræve, at dit system opfylder visse konkrete minimumskrav for software, hardware og/eller internetforbindelse. De konkrete minimumskrav for software, hardware og/eller internetforbindelse kan variere med SOFTWAREPRODUKT og licenstype, og de kan fås hos Intergraph på forlangende. 2.2 Licenstype og -måde. SOFTWAREPRODUKTER bevilges enten som Primære Licenser eller Supplerende Licenser. Der er to (2) typer af Primære Licenser og syv (7) typer af Supplerende Licenser, som beskrevet nedenfor. Afhængigt af hvilken licens du har, kan licensen bruges enten i Samtidig-Driftsmåde eller Node-Locked-måde (specifik maskine). Licenstype og -måde for SOFTWAREPRODUKTET, som du har abonneret på eller købt, fastlægges (iflg. nedenstående forkortelser) i produktbeskrivelsen fremsat i forslaget, prisen og pakningen, der fulgte med SOFTWAREPRODUKTET, og som verificeret af Intergraphs licenssystem, hvis der fulgte et elektronisk licensadministrationsværktøj med SOFTWAREPRODUKTET. Hvis ikke andet er angivet, er din licenstype og -måde en Node-Locked Primær Licens. Hver licens for SOFTWAREPRODUKTET er underlagt betingelserne i denne EULA Primære Licenser er beskrevet nedenfor: (2.1.a) Samtidig-Driftsmåde (Concurrent-Use mode CC) tillader at de samlede tilgængelige licenser for SOFTWAREPRODUKTET for Brugerne tjekkes ind og tjekkes ud. Du kan på ethvert tidspunkt køre lige så mange kopier af SOFTWAREPRODUKTET, som du har licenser til. Hvis SOFTWAREPRODUKTET er aktiveret til at køre i en selvstændig måde, som fremsat i installationsguiden, kan en Bruger tjekke en licens ud fra Systemet til mobilt eller hjemmebrug, og dermed reducere antallet af tilgængelige licenser i licens-poolen indtil den licens tjekkes tilbage ind i systemet. Hvis SOFTWAREPRODUKTET ikke er aktiveret til at køre i en selvstændig måde, kræver den mobile eller hjemmecomputeren en Node-Locked-Licens. Hvis det forventede antal Brugere af SOFTWAREPRODUKTET overskrider antallet af brugbare licenser, og hvis der ikke er et licensadministratorværktøj indbygget i SOFTWAREPRODUKTET, så må man bruge rimelige mekanismer og metoder til at sikre, at antallet af personer, der bruger SOFTWAREPRODUKTET samtidigt, ikke overskrider antallet af licenser. Du indvilger i brugen af licensmekanismer, licens filer, hardware nøgler og andre sikkerhedsindretninger i forbindelse med SOFTWARE-PRODUKTET, og du indvilger i ikke at forsøge at omgå, gennemføre en reverse engineering eller duplikere disse indretninger. (2.1.b) Node-Locked-måde (NL) lader en enkelt kopi af SOFTWAREPRODUKTET blive opbevaret på harddisken og loadet til udførelse på en enkelt udpeget arbejdsstation, eller for software designet til brug i håndholdte anordninger, til udførelse på en enkelt udpeget håndholdte anordning Supplerende Licenser beskrives her: (a) Backup Licens (BCK) bevilges udelukkende til cold standby, hvor manuel skift af SOFTWAREPRODUKTET til den Supplerende Licens er nødvendig i tilfælde af svigt i den Primære Licens. (b) Developers Licens (DEV) er en licens af et webbaseret SOFTWAREPRODUKT, der kun leveres i forbindelse med den Primære Licens af den type SOFTWAREPRODUKT med det formål at udvikle og efterprøve din webside, der udelukkende er bygget med SOFTWAREPRODUKTET. Developers Licenser må ikke bruges til produktionsformål (dvs. en fuldt ud aktiveret webside). (c) Belastningsudlignende Licens (LOB) er en licens for et webbaseret SOFTWAREPRODUKT, der kun skal bruges som en anden eller efterfølgende licens for en web-klynge for at udligne belastningen for den Primære Licens på multiple servere repræsenterede af en (1) IP adresse. (d) Backup Licens (BCK) bevilges udelukkende til cold standby, hvor manuel skift af SOFTWAREPRODUKTET til den Supplerende Licens er nødvendig i tilfælde af svigt med den Primære Licens. (e) Test Licens (TST) er en licens udelukkende til testning. Men Intergraph tillader også, at Test Licensen bruges til at udføre gratis uddannelse på test-servere i højest tredive (30) dage per år. (f) Trænings Licens (TSN) er en licens udelukkende til træning. (g) Sekundær Licens (SEC eller TFB) er en licens til ikke-produktiv brug til skoling, udvikling, test, fejlsikkerhed, backup etc. Antallet af sekundære licenser kan ikke overstige antallet af købte Primære Licenser. 2.3 Opdateringer og Opgraderinger. Hvis SOFTWAREPRODUKTET er en Opdatering eller en Opgradering til en tidligere version af SOFTWAREPRODUKTET, skal man være i besiddelse af en gyldig licens til disse tidligere versioner for at bruge Opdateringen eller Opgraderingen. SOFTWAREPRODUKTET og alle tidligere versioner kan ikke bruges eller overføres til en tredjepart. Alle Opdateringer eller Opgraderinger gives til dig på basis af en licensudveksling og er underlagt alle de handelsbetingelser i den EULA, der følger med den seneste version af SOFTWAREPRODUKTET. Ved at anvende en Opdatering eller en Opgradering indvilger du i (i) frivilligt at afslutte din ret til at anvende enhver tidligere version af SOFTWAREPRODUKTET, undtagen i den udstrækning at den tidligere version er nødvendig for at overføre Opdateringen eller Opgraderingen, og (ii) du anerkender og indvilger i, at enhver forpligtelse Intergraph måtte have til at understøtte den (de) tidligere version(er) af SOFTWAREPRODUKTET ophører i det øjeblik Opdateringen bliver tilgængelig. Hvis en Opdatering leveres, skal du handle prompte for at

3 installere en sådan Opdatering iflg. Intergraphs vejledning. Hvis du ikke gør det, anerkender du at SOFTWAREPRODUKTET evt. ikke virker korrekt, eller at du ikke er i stand til at drage nytte af alle de tilgængelige funktioner i SOFTWAREPRODUKTET. I så tilfælde er Intergraph ikke ansvarlig for ekstraudgifter, du måtte pådrage dig som resultat af, at du ikke kunne installere en sådan Opdatering. 3.0 RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER. Se de konkrete undtagelser og yderligere betingelser i forbindelse med GeoMedia Viewer Software, Beta Software, Evaluation Software og Educational Software, som fremsat i slutningen af denne EULA. 3.1 FØLGENDE ER TILLADT UNDER DIN LICENS: Du må lave en kopi af SOFTWAREPRODUKTETS medie i maskinaflæselig eller trykt form udelukkende med backup som formål. Intergraph beholder ejerskabet af alle kopier skabt af Brugeren. Du må ikke overføre rettighederne til en backupkopi, medmindre du overfører alle rettigheder til SOFTWAREPRODUKTET og licensen som dækket i afsnit Enhver anden kopiering af SOFTWARE- PRODUKTET, enhver anvendelse af kopier udover det antal kopier, du er blevet autoriseret til at bruge og som du har betalt for, og enhver distribution af SOFTWARE-PRODUKTET, som ikke udtrykkeligt er tilladt af denne EULA, er et brud på denne EULA og på forbunds- eller på passende gældende lov Du må overføre SOFTWAREPRODUKTET og licensen inden for din egen virksomhed (intern virksomhedsoverførsel), underlagt the Intergraph Security, Government & Infrastructure Software Transfer Policy ( SG&I Software Transfer Policy ) og betingelserne i denne EULA. SG&I Software Transfer Policy er tilgængelig fra Intergraph på opfordring. Hvis du overfører SOFTWAREPRODUKTET, skal du samtidigt enten overflytte alle kopier, modifikationer eller sammensatte dele, uanset i hvilken form, til den samme part, eller du skal destruere det, der ikke overføres Angående et webbaseret SOFTWAREPRODUKT: (a) Du må køre flere Websites og yde multiple Webservices til dine klient-brugere med en enkelt licens. (b) (c) (d) (e) Du må distribuere klientside webside-plug-ins (fx. ActiveX kontroller, Java applets og applikationer, Enhanced Compressed Wavelet (ECW)) til Brugere. Du må loade dette Webbaserede SOFTWAREPRODUKT på flere maskiner inden for en klynge, der fungerer som en enkelt webserver, under forudsætning af, at du har anskaffet det fornødne antal Belastningsudlignende Licenser eller antal kærner fra Intergraph, og det totale antal tilknyttede servere eller af kærner ikke overskrider det bevilgede antal. Medmindre andet er udtrykt i Installations-guiden, må du kun kopiere og distribuere Javascript-kildefilen til at understøtte det Webbaserede SOFTWAREPRODUKTS uddata vektorkorttype og dine tilknyttede websteder, og du må forberede derivative arbejder udelukkende til intern brug Medmindre andet er udtrykt i Installations-guiden angående SOFTWAREPRODUKTER, der indeholder XSLformfiler til fremstilling af XML-filer, må du kun bruge XSL-formfiler og derivative arbejder deraf med det formål at fremstille XML-filer og derivative arbejder deraf (fællesbetegnet XML-produkter ) for din virksomhed. Du må ikke distribuere XSL-formfiler eller XML-produkter på en enkeltstående computer basis. XSL-formfiler må ikke bruges til fremstilling af ærekrænkende, injurierende, bedragerisk, uanstændigt, obskønt eller pornografisk materiale, eller nogen som helst form for materiale, der overtræder en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller nogen anden ulovlig måde. Alle XSL-formfiler, der leveres med SOFTWAREPRODUKTET er og bliver ved med at være Intergraphs ejendom Medmindre andet er udtrykt i Installations-guiden angående SOFTWAREPRODUKTER, der leveres med Applikations Programmeringsgrænseflade ( API ) og/eller konfigurationsopsætning, må du bruge API er til at skrive dine egne udvidelser af SOFTWARE- PRODUKTET og du må bruge konfigurationsopsætningen til at konfigurere SOFTWAREPRODUKTET, men kun i den udstrækning det er tilladt i API erne og/eller konfigurations setup. For så vidt som Intergraph ikke overdrager nogen rettigheder til dig til deres intellektuelle ejendom (som defineret i sektion 6.1.2) ved at tillade dig at skrive dine egne udvidelser ved hjælp af API'erne eller til at konfigurere softwaren via konfigurationsopsætningen. Du er hermed indforstået med, at Intergraph beholder alle rettigheder til SOFTWARE-PRODUKTET, API'er og konfigurationsopsætninger. Intergraph giver ikke nogen fremstillinger eller garantier mht. sådanne udvidelser og/eller konfigurationer, og i størst mulig udstrækning per gældende love afviser Intergraph og dets leverandører alle garantier, hvad enten de er udtrykte eller underforståede, i forbindelse med udvidelser og/eller konfigurationer, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, anvendelse ved stor risiko og ikke-patentkrænkelse. Din brug af den slags udvidelser og/eller konfigurationer er udelukkende på egen risiko, og du indvilger hermed i at holde Intergraph og dets leverandører skadesløse angående den slags udvidelser og/eller konfigurationer Du er ansvarlig og bærer alene risikoen for at lave backup af alle systemer, software, applikationer og data, så vel som at bruge SOFTWAREPRODUKTET korrekt Du skal til enhver tid opretholde, reproducere og inkludere alle copyrights, patenter, varemærkerettigheder og tilskrivningsnoter på enhver kopi, modificering eller del af SOFTWAREPRODUKTET, inklusive, men ikke begrænset til, når det installeres, bruges, tjekkes ud, tjekkes ind og/eller sammenføres med et andet program. 3.2 FØLGENDE ER FORBUDT UNDER DIN LICENS:

4 3.2.1 Du må ikke sælge, udleje, bevilge, lease, låne eller på anden måde overføre SOFTWAREPRODUKTET, eller nogen kopi, modificering eller forenet del deraf, til en anden virksomhed eller enhed (dvs. intern virksomhedsoverførsel) eller person. Enhver sådan uautoriseret overførsel vil resultere i automatisk og umiddelbar standsning af licensen Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, skille, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af SOFTWAREPRODUKTET Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, arbejde uden om tekniske begrænsninger i SOFTWAREPRODUKTET Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, udgive SOFTWAREPRODUKTET til nogen andre til kopiering eller brug Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, bruge, kopiere, modificere, distribuere, åbenbare, licensere eller overføre SOFTWAREPRODUKTET, eller nogen kopi, modificering eller forenet del deraf, helt eller delvist, undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne EULA Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, genbruge komponenter af SOFTWAREPRODUKTET med noget andet softwareprodukt, end det du har licens til at bruge, eller på forskellige computere. SOFTWAREPRODUKTET er bevilget som et enkelt produkt Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, omgå nogen licensmekanisme i SOFTWAREPRODUKTET eller licenspolitikken Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, bruge eller se SOFTWAREPRODUKTET med nogen begrundelse, der er i konkurrence med Intergraph Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, bruge SOFTWAREPRODUKTET undtagen som udtrykkeligt fremsat i denne EULA For et desktop-baseret SOFTWARE-PRODUKT der er Node-Locked: (a) Du må ikke køre SOFTWAREPRODUKTET for webbaserede applikationer. aktiveret webside). (b) Du må ikke tillade, at SOFTWAREPRODUKTET bruges at flere Brugere på en enkelt arbejdsstation på samme tid Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, bruge Developers Licensen til produktionsformål (dvs. en fuldt ud Du må ikke selv, og du må ikke tillade andre at, udgive til en tredjepart resultater af kvalitetstester på SOFTWAREPRODUKTET. Datasættet til eksempel og demonstration og relaterede scripter, der leveres med nogle SOFTWAREPRODUKTER ( Data til eksempel ) leveres udelukkende med det formål at instruere Brugeren i anvendelsen af det SOFTWAREPRODUKT, som Data til eksempel er leveret med. Data til eksempel er licenseret i forbindelse med SOFTWAREPRODUKTET, og de må ikke gendistribueres, licenseres, sælges, overdrages, bruges eller på anden vis behandles som del af en produktionsløsning uden Intergraphs forudgående skriftlige godkendelse SOFTWAREPRODUKTET er ikke et hundrede procent (100 %) fejltolerant. SOFTWAREPRODUKTET er ikke designet eller beregnet til brug i situationer, hvor svigt eller fejl under nogen form af SOFTWAREPRODUKTET kan føre til død eller alvorlig personskade, eller til alvorlig fysisk, ejendoms- eller miljøskade ( Brug med høj risiko ). Du er ikke licenseret til at bruge SOFTWAREPRODUKTET til eller i forbindelse med nogen form for høj risiko. Brug ved høj risiko er STRENGT FORBUDT. Høj risiko inkluder fx følgende: betjening af fly eller andre former for massetransport af mennesker, atom- eller kemiske fabrikker samt Klasse III medicinske anordninger. Du anerkender hermed, at du ikke vil bruge SOFTWAREPRODUKTET til eller i forbindelse med nogen form for høj risiko For et webbaseret SOFTWARE PRODUKT: (a) (b) (c) Du må ikke bruge det webbaserede SOFTWARE PRODUKT til at drive software som en service eller hosting uden Intergraphs forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke bruge det webbaserede SOFTWARE-PRODUKTS Belastningsudlignende Licens (LOB) uafhængigt af dets Primære Licens. Du må ikke bruge Primære Licenser (og deres tilhørende Belastningsudlignende Licenser) bestilt eller leveret med et enkelt nummer (dvs. produkt navn WORKGROUP ) til andre enheder eller organisationer eller på en anden fysisk geografisk adresse. (d) Kærne begrænsninger for Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKT: Licensgebyrer og installationsbegrænsninger for Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKTer er baseret på antallet af Kærner på serveren hvor Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKTerne er installerede. Hvert produkt kan licenseres i multipla af fire (4) Kærner, op til maksimalt toogtredive (32) Kærner. Du er ansvarlig for at finde antallet af kærner på din host-server og for bestillingen af det passende antal Kærnelicenser. Hver licens til et Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKT må kun installeres på en enkelt server. For eksempel tillader en 8-Kærners licens dig ikke at installere to kopier af en komponent på hver en 4- Kærners server. I et virtualiseret databearbejdningsmiljø, hvor hyper-threading, "virtual machine" teknologi, eller andre lignende teknologier skaber "virtuelle processorer" som ikke nødvendigvis svarer til de eksisterende fysiske Kærner på serveren, afhænger dine brugerrettigheder af forholdet mellem antallet af Kærner, som du har licenser til, antallet af fysisk tilstedeværende Kærner på host-serveren, og antallet af processorer, som står til rådighed for Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKTET i det virtualiserede miljø, som følger: Hvis antallet af Kærner, som du har licenser til,

5 er lig med eller overstiger antallet af fysiske Kærner på host-serveren, krænker yderligere virtuelle processorer skabt ved hyper-threading eller på andre metoder til multitasking af en fysisk Kærne, ikke dine licensbegrænsninger. Men hvis du ønsker at installere Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKTET på en host-server med et større antal fysiske Kærner end antallet af Kærner, som du har licenser til, må du kun drive Intergraph APOLLO SOFTWARE PRODUKTET indeni en "gæst" virtuel maskine, som har adgang til et maksimalt antal processorer (uanset om virtuel, fysisk eller begge dele) som er mindre end eller lig med antallet af Kærner, som du har Licens til. 3.3 Skadesløsholdelse af Dig. Du er indforstået med at holde Intergraph skadesløs og yde erstatning for alle grunde til retsforfølgelse, andragender, omkostninger, udgifter og/eller skadeserstatninger mod Intergraph som konsekvens af en overtrædelse af dig eller en bruger af begrænsningerne eller forbudte handlinger fremført i denne EULA. 4.0 VARIGHED. Denne EULA gælder indtil den afsluttes, eller indtil dit abonnement eller lejeaftale på softwaren udløber uden at blive fornyet. Denne EULA kan afsluttes (a) af dig ved at returnere det originale SOFTWARE-PRODUKT til Intergraph eller ved permanent at destruere SOFTWAREPRODUKTET sammen med alle kopier, modifikationer og sammensatte dele, uanset i hvilken form (b) af Intergraph, hvis du ikke overholder handelsbetingelserne, eller hvis du ikke betaler det passende licens- eller abonnementsgebyr (c) hvis du installerer en Opgradering som kommer med en ny Licensaftale som dækker SOFTWARE-PRODUKTETS Opgradering; eller (d) ved udløbet af de tilhørende licensfiler, hvis dette er en temporær Licens. Du indvilger i at godtage den tidligere af enten afslutning af denne EULA eller udløbet af dit abonnement, og at holde op med at anvende og permanent destruere SOFTWAREPRODUKTET (sammen med alle kopier, modifikationer og sammensatte dele af SOFTWAREPRODUKTET uanset i hvilken form, samt alle komponenterne til SOFTWAREPRODUKTET) og skriftligt dokumentere denne destruktion overfor Intergraph. 5.0 REVISION. Intergraph har ret til i almindelig forretningstid at foretage en revision af din brug af SOFTWAREPRODUKTET og din overholdelse af reglerne i denne EULA. Intergraph vil give dig tredive (30) dages skriftlig varsel inden revisionen. Revisionsrettigheden skal være begrænset til 2 gange per kalenderår. Inden påbegyndelsen af en revision vil Intergraphs personale underskrive rimelige aftaler, fremlagt af dig, om ikke at afsløre nogen oplysninger. I løbet af revisionen skal du tillade Intergraphs personale rimelig adgang til både dine journaler og dit personale. Omkostningerne for denne revision bæres af Intergraph, medmindre resultatet af revision viser, at du har underbetalt gebyrer til Intergraph, i hvilket tilfælde du indvilger i straks at betale Intergraph disse gebyrer til den oprindelige aftalte pris for licensen til SOFTWAREPRODUKTET eller softwareabonnementet plus renter af disse underbetalinger fra den oprindelige forfaldsdato til den mindre af enten to procent (2 %) om måneden eller den højeste rate tilladt ved lov, og du indvilger yderligere i at bære alle omkostninger i forbindelse med revisionen. 6.0 IMMATERIELLE RETTIGHEDER. 6.1 Ejerskab Software. ALLE SOFTWAREPRODUKTER ER PROPRIETÆRE PRODUKTER EJET AF INTERGRAPH SAMT YDERLIGERE TREDJEPARTER OG ER BESKYTTEDE AF COPYRIGHTLOVE OG INTERNATIONALE OVERENSKOMSTER. RETTEN TIL SOFTWAREPRODUKTER OG ALLE KOPIER, MODIFIKATIONER OG SAMMENSATTE DELE AF ET SOFTWAREPRODUKT SKAL TIL ENHVER TID FORBLIVE HOS INTERGRAPH OG DISSE TREDJEPARTER. SOFTWAREPRODUKTER er licenseret og ikke solgt per denne EULA. Intergraph og yderligere tredjeparter beholder alle rettigheder, ejerskab og interesser i og til alle SOFTWAREPRODUKTER, inklusive men ikke begrænset til Immaterielle Rettigheder for og til hvert SOFTWAREPRODUKT. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig af denne EULA eller andre tredjeparts software licensaftaler eller handelsbetingelser forbeholdes Intergraph og disse tredjeparter. Der kan ikke leveres kildekode herunder medmindre Intergraph indvilger skriftligt heri. Yderligere information angående Intergraph patenter, inklusive en liste over patenter som hører med til Intergraph SOFTWARE-PRODUKTER, findes under Immateriel ejendom. Du anerkender og er enig i, at Intergraph og tredjepartsproducenter, som det gør sig gældende, ejer alle rettigheder for og til Intergraphs og vedrørende tredjepartsproducenter handelsnavne, og at ingen rettighed eller licens er bevilget til dig med denne EULA til at benytte disse handelsnavne. Du anerkender også og er også enig i, at Intergraph og tredjepartsproducenter, som det gør sig gældende, ejer alle rettigheder for og til al immateriel ejendom vedrørende og til SOFTWAREPRODUKTET, herunder, uden begrænsning, patenter, varemærker, copyright, opfindelser (uanset om de er registrerbare eller ej), forretningshemmeligheder, koncepter, ideer, metoder, teknikker, formler, algoritmer, logiske design, skærmvisninger, skematiske oversigter samt kilde- og objektkode-computerprogrammer (med fællesnavnet "Immateriel ejendom"). Hvis du indgiver et patentklagemål mod Intergraph eller nogen tredjepartsproducent angående patenter, du påstår overtrædes af SOFTWAREPRODUKTET, så vil din patentlicens fra Intergraph og enhver berørt tredjepartsproducent for SOFTWAREPRODUKTET automatisk afsluttes. 6.2 Patentkrænkelse af Immaterielle rettigheder Afhjælpning af Intergraph. I tilfælde af at SOFTWAREPRODUKTET efter Intergraphs opfattelse sandsynligt vis eller faktisk bliver gjort til genstand for et søgsmål for patentkrænkelse af en rigtigt udstedt U.S. Intellectual Property, så kan Intergraph efter eget valg og udgift (a) skaffe rettighed til, at du kan fortsætte med at bruge SOFTWAREPRODUKTET, (b) modificere SOFTWAREPRODUKTET, således at det ikke krænker nogen patent, men stadigt fungerer på samme måde, (c) udskifte SOFTWAREPRODUKTET med et andet SOFTWAREPRODUKT, der ikke krænker nogen patent, men stadigt fungerer på samme måde, (d) give en forholdsmæssigt beregnet refundering til dig af faktiske beløb, du har betalt til Intergraph for SOFTWAREPRODUKTET Skadesløsholdelse af Dig. I tilfælde af at en procedure (søgsmål, klage eller retssag) er baseret (helt eller delvist) på modifikationer, forbedringer eller tilføjelser foretaget af dig eller nogen person eller enhed på dine vegne, eller du bruger SOFTWAREPRODUKTET i kombination med andre produkter, der ikke er leveret af Intergraph, så er du indforstået med, at du holder skadesløs og forsvarer, for egen regning, alle Intergraphs rettigheder, ejerskab og interesser til og i SOFTWAREPRODUKTET, samt Intergraphs goodwill og ry, begge i god tro og til en standard, som om disse krav blev rettet mod dig. Du skal tilbagebetale Intergraph enhver udgift til forsvar, inklusive rimelige advokatsalærer foranlediget af Intergraph til forsvar af omtalte krav, samt betale alle retskendelser mod Intergraph. Du skal fremsætte forsvar af en advokat af dit

6 valg, og Intergraph skal samarbejde i rimelig grad med denne advokat udelukkende for din regning. Du skal have ene-kontrol med dette forsvar, men du skal tillade Intergraph rimelig deltagelse i sit eget forsvar, og du skal i rimelig grad samarbejde med Intergraph mht. forligsaftaler om ethvert krav. Uanset det foranstående kan Intergraph på et hvert tidspunkt beslutte as overtage forsvaret for Intergraph på Intergraphs bekostning, og du skal give fuldt samarbejde og bistand til at overføre forsvaret til Intergraph angående dette forsvar. 6.3 FRASIGELSE AF GARANTIER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DE BEGRÆNSEDE GARANTIER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER, SOM FREMSAT I DENNE EULA TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, I FORBINDELSE MED KRÆNKELSE AF DISSE BEGRÆNSEDE GARANTIER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER SAMMEN MED DE UDTRYKTE RETSMIDLER UDGØR DEN HELE OG TOTALE FORPLIGTELSE OG ANSVAR FRA INTERGRAPHS SIDE MHT. KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DE BEGRÆNSEDE GARANTIER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GIVER DIG KONKRETE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER ER FORSKELLIGE FRA RETSKREDS TIL RETSKREDS. HVIS NOGEN DEL AF DENNE ANSVARSFRASIGELSE AF UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSET ANSVAR ERKENDES FOR UGYLDIG, SÅ FRASIGER INTERGRAPH UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BEGRÆNSER SIT ANSVAR I HØJEST MULIG GRAD SOM TILLADT AF GÆLDENDE LOVE. HVIS DER KRÆVES EN STØRRE GARANTI, ELLER DER KRÆVES ANSVAR IFØLGE DEN LOV, DER ERKENDES FOR GÆLDENDE FOR DENNE AFTALE, SÅ GARANTERER INTERGRAPH SOFTWAREPRODUKTET OG TAGER ANSVAR I MINDST MULIG GRAD IFØLGE DEN LOV. 7.0 BEGRÆNSEDE GARANTIER. 7.1 Intergraph garanterer dig i en periode på tredive (30) dage fra forsendelsesdagen, at leveringsmediet for SOFTWAREPRODUKTET ikke er defekt i materiale eller udførelse, forudsat at SOFTWAREPRODUKTET bruges under normal forhold og i streng overensstemmelse med handelsbetingelserne i denne EULA. Du indvilger i at underrette Intergraph med det samme i tilfælde af uautoriseret brug, reparation eller modifikation eller misbrug af SOFTWAREPRODUKTET, samt enhver formodet defekt i leveringsmediet for SOFTWAREPRODUKTET. 7.2 Intergraph garanterer, at de har rettigheden til at udstede denne licens. 7.3 OVENSTÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTIER TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OG DE UDGØR HELE INTERGRAPHS GARANTIFORPLIGTELSE. DE BEGRÆNSEDE GARANTIER GIVER DIG KONKRETE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER ER FORSKELLIGE FRA RETSKREDS TIL RETSKREDS. HVIS DETTE GARANTIAFSNIT IKKE OPFYLDER LOKALE LOVE, SÅ SKAL DEN MINIMALE GARANTI FORESKREVET AF DISSE LOVE I DIN RETSKREDS GÆLDE. 8.0 GARANTIFRASIGELSE. ALLE GARANTIER IFØLGE DENNE EULA ER UGYLDIGE, HVIS ET GARANTERET ELEMENTS SVIGT ER ET DIREKTE RESULTAT, ELLER INDIREKTE RESULTAT, AF EN UAUTORISERET BRUG ELLER MISBRUG AF DET GARANTEREDE ELEMENT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUG AF ET GARANTERET ELEMENT UNDER UNORMALE FORHOLD ELLER UAUTORISERET MODIFIKATION ELLER REPARATION AF ET GARANTERET ELEMENT ELLER MANGLENDE RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF DET GARANTEREDE ELEMENT. MED UNDTAGELSE AF DET, DER SPECIFIK ER NÆVNT I DENNE EULA, FRASIGER INTERGRAPH OG DENS LEVERANDØRER SIG I STØRST MULIG LOVLIG UDSTRÆKNING ALLE GARANTIER, UDTRYKTE SOM UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED SOFTWAREPRODUKTET, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED, HOLDBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ANVENDELSE VED STOR RISIKO OG IKKE-PATENTKRÆNKELSE. INTERGRAPH GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREPRODUKTET IMØDEKOMMER ALLE DINE KRAV, OG INTERGRAPH GARANTERER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, AT NOGET SOFTWAREPRODUKT VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL. SOFTWAREPRODUKTET LEVERES "SOM DET ER, OG DU BÆRER HELE RISIKOEN FOR ANVENDELSEN AF SOFTWAREPRODUKTET. HVIS NOGEN DEL AF DENNE ANSVARSFRASIGELSE AF UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ERKENDES FOR UGYLDIG, SÅ FRASIGER INTERGRAPH SIG UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER I HØJEST MULIG GRAD SOM TILLADT AF GÆLDENDE LOVE. HVIS DER KRÆVES EN STØRRE GARANTI, ELLER DER KRÆVES ANSVAR IFØLGE DEN LOV, DER ERKENDES FOR GÆLDENDE FOR DENNE AFTALE, SÅ GARANTERER INTERGRAPH SOFTWAREPRODUKTET OG TAGER ANSVAR I MINDST MULIG GRAD IFØLGE DEN LOV. 9.0 BEGRÆNSNING AF ANSVAR. DU ANTAGER DET FULDE OG KOMPLETTE ANSVAR FOR DIN BRUG AF SOFTWAREPRODUKTET. I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOVE, SÅ ER INTERGRAPH OG DENS LEVERANDØRER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN SÆRLIG, TILFÆLDIG, INDIREKTE, STRAFFENDE ELLER KONSEKVENT SKADESERSTATNING AF NOGEN SLAGS (INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING, SKADESERSTATNING FOR TAB AF BRUG ELLER PRODUKTION, TAB AF INDKOMST ELLER FORTJENESTE, TAB AF DATA, TAB AF FORRETNINGSINFORMATION, AFBRYDELSE AF FORRETNING, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER ANDEN FORM FOR MONETÆRE TAB) SOM RESULTAT AF DENNE AFTALE OG/ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE DETTE SOFTWAREPRODUKT, SELVOM INTERGRAPH ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. INTERGRAPH SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED AT DOWNLOADE, SE, BRUGE, DUPLIKERE, DISTRIBUERE ELLER AFSLØRE NOGEN DATA SOM EKSEMPEL LEVERET AF INTERGRAPH, INKLUSIVE MEN UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT KRAV, ANSVAR ELLER DIREKTE ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG, STRAFFENDE ELLER KONSEKVENT SKADESERSTATNING ELLER TAB ELLER KORRUPTION AF DATA STAMMENDE FRA ELLER I FORBINDELSE MED DATA SOM EKSEMPEL ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN BEHANDLING AF DISSE DATA SOM EKSEMPEL. HELE INTERGRAPHS ANSVAR, DER STAMMER FRA OG ER I

7 FORBINDELSE MED DENNE EULA, SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER FAKTISK ER BLEVET BETALT AF DIG TIL INTERGRAPH FOR SOFTWAREPRODUKTET ELLER VEDRØRENDE SOFTWAREABONNEMENT PÅ DET TIDSPUNKT, DEN OPRINDELIGE HÆNDELSE SKETE, DER ER ÅRSAGEN TIL KRAVET. MED UNDTAGELSE FRA ANDET SOM KRÆVET AF LOVEN, KAN INGEN KRAV AF NOGEN SLAGS FRA ELLER I FORBINDELSE MED DENNE EULA BLIVE BRAGT AF DIG EFTER MERE END ET (1) ÅR EFTER DEN OPRINDELIGE HÆNDELSE SKETE, DER ER ÅRSAGEN TIL SØGSMÅLET. DA NOGLE RETSKREDSE IKKE TILLADER EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR, ER DET MULIGT AT DENNE BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG. HVIS NOGEN DEL AF DETTE AFSNIT ERKENDES FOR UGYLDIGT, SÅ BEGRÆNSER INTERGRAPH SIT ANSVAR I HØJEST MULIG GRAD SOM TILLADT AF GÆLDENDE LOVE 9.1 I det tilfælde at SOFTWAREPRODUKTET i væsentlig grad ikke opfylder de begrænsede garantier, der er fremsat i denne EULA, skal Intergraphs eneste ansvar og din eksklusive ret og ifølge Intergraphs helt egen og absolutte afgørelse være, enten (i) en modifikation, reparation eller udskiftning af SOFTWAREPRODUKTET eller (ii) afsluttelse af denne EULA og en forholdsmæssigt beregnet refundering til dig af faktiske beløb, du har betalt til Intergraph for SOFTWAREPRODUKTET i den tidsperiode, at SOFTWAREPRODUKTET i væsentlig grad ikke svarede til de begrænsede garantier, der er fremsat i denne EULA. Alle udskiftelser, Opdateringer og/eller Opgraderinger som gennemføres under den originale garantiperiode er også kun garanterede i resten af denne originale garantiperiode. Så længe som Intergraph gennemfører nogle af disse forholdsregler som nævnt ovenfor, skal denne begrænsede forholdsregel ikke skønnes at have forfejlet sit grundlæggende formål. 9.2 Intergraph agerer udelukkende på vegne af sine leverandører med det formål at frasige sig, udelukke og/eller begrænse pligter, garantier og ansvar, som fremlagt i denne EULA, og ikke i nogen anden sammenhæng eller med noget andet formål RESTRIKTIONER Begrænsede rettigheder angående de Forenede Staters statsmagt. Hvis SOFTWAREPRODUKTET (inklusive enhver Opdatering, Opgradering, dokumentation eller tekniske data i forbindelse med sådant SOFTWAREPRODUKT) skal licenseres, købes, abonneres på eller anskaffes direkte eller indirekte af eller på vegne af en enhed eller et organ inden for de Forenede Staters statsmagt, så skal dette afsnit 10.1 også gælde For civile organer: SOFTWAREPRODUKTET er blevet udviklet for private midler og er begrænset computersoftware fremlagt med begrænsede rettigheder i overensstemmelse med Federal Acquisition Regulations ( FAR ) (a) til (d) (Commercial Computer Software Restricted Rights) For enheder under forsvarsministeriet: SOFTWAREPRODUKTET er blevet udviklet for private midler og er kommercielt computersoftware fremlagt med begrænsede rettigheder i overensstemmelse med Defence Federal Acquisition Regulations ( DFARS ) DFARS (Rights in commercial computer software or commercial computer software documentation) Bemærk: Dette SOFTWAREPRODUKT er Kommerciel Computersoftware som defineret i DFARS (Rights in Noncommercial Computer Software) og FAR (Computer Software), som inkluderer tekniske data som defineret i DFARS (Technical Data) og FAR (Technical Data). Al brug, modifikation, reproduktion, udgivelse, præstation, fremvisning eller afsløring af denne Kommercielle Computersoftware skal ske i streng overensstemmelse med producentens standard kommercielle licens, som er vedlagt og inkorporeret med den styrende Statsmagtskontrakt. Intergraph og enhver berørt tredjeparts softwareproducent er producenterne. Dette SOFTWAREPRODUKT er ikke udgivet, og alle rettigheder forbeholdes ifølge copyrightlove i de Forenede Stater Regeringsreserverede rettigheder: MrSID teknologi indbygget i SOFTWARE-PRODUKTET er udviklet delvist i et projekt i Los Alamos National Laboratory, grundlagt af U.S. Regeringen, styret under kontrakt af University of California ( Universitetet ), og underligger en eksklusiv kommerciel licens fra LizardTech, Inc. Den anvendes under licens fralizardtech. MrSID teknologien er beskyttet af U.S. Patent No. 5,710,835. Foreign patents pending. U.S. Regeringen og Universitetet har reserverede rettigheder til MrSID teknologien, indeholdende men ikke begrænset til: (a) U.S. Regeringen har en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, uigenkaldelig, fuldt betalt licens til at bruge eller til at have brugt opfindelser dækket af U.S. Patent No. 5,710,835 i hele verden, for eller på vegne af De Forenede Stater og har andre rettigheder under 35 U.S.C og passende implementeringsbestemmelser; (b) Hvis LizardTech s rettigheder til MrSID teknologien udløber under denne EULAs løbetid, kan du fortsætte med at bruge SOFTWARE-PRODUKTET. Enhver bestemmelse i denne Licens, som med rimelighed kan bedømmes at gøre dette, vil i dette beskytte Universitetet og/eller U.S. Regeringen og (c) Universitetet har ingen forpligtelse til at levere know-how, teknisk assistance, eller tekniske data til brugere af MrSID teknologien og giver ingen garantier angående gyldigheden af U.S. Patent 5,710,835 ej heller at MrSID teknologien ikke krænker noget andet patent eller ejendomsret. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser fås hos LizardTech, 1008 Western Ave., Suite 200, Seattle, WA Eksportrestriktioner. Dette SOFTWAREPRODUKT, inklusive alle tekniske data i forbindelse med SOFTWAREPRODUKTET er underlagt eksportkontrollovgivningen og regulative i de Forenede Stater inklusive men ikke begrænset til U.S. Export Administrations Act. Omgåelse, der strider mod love i de Forenede Stater, er forbudt. Dette SOFTWAREPRODUKT, inklusive alle tekniske data i forbindelse med SOFTWAREPRODUKTET og alle afledninger af SOFTWAREPRODUKTET, må ikke eksporteres eller videre-eksporteres direkte eller indirekte (inklusive gennem fjern adgang) under følgende omstændigheder: Til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller nogen person fra disse lande Til nogen person eller enhed, der er opført på de Forenede Staters afvisningslister, inklusive, men ikke begrænset til de Forenede Staters Handelsministeriums lister over Afviste personer, enheder og ubekræftede (www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), de Forenede Staters Finansministeriums liste over Særligt udvalgte statsborgere

8 (www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/), og de Forenede Staters Udenrigsministeriums liste over personer uden adgang (http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html) Til enhver enhed, hvis man ved eller har grund til at vide, at slutbrugeren er forbundet med design, udvikling, produktion eller brug af missiler, kemiske, biologiske eller kernevåben, eller andre ikke-sikrede eller sensitive atomare anvendelser Til enhver enhed, hvis man ved eller har grund til at vide, at der vil ske en illegal videreforsendelse. Hvis det SOFTWAREPRODUKT, du modtog, er identificeret på mediet som værende ITAR-kontrolleret, så er SOFTWAREPRODUKTET bestemt for at være en forsvarsgenstand underlagt U.S. International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Eksport af dette SOFTWAREPRODUKT fra de Forenede Stater skal være dækket af en licens udstedt af Direktoratet for Kontrol med Forsvarshandel (DDTC) i USA s Forsvarsministerium eller af en ITAR-undtagelseslicens. Dette SOFTWAREPRODUKT må ikke videresælges, omskibes eller overføres til noget land eller nogen slutbruger, eller på nogen måde bruges i et land eller af en slutbruger andre end dem, der er autoriserede per eksisterende licens eller ITAR-undtagelse. Underlagt betingelserne i denne EULA må dette SOFTWAREPRODUKT bruges i andre lande eller af andre slutbrugere, hvis der foreligger forudgående godkendelse fra DDTC. Du er indforstået med at holde Intergraph skadesløs og yde erstatning for alle grunde til retsforfølgelse, andragender, omkostninger, udgifter og/eller skadeserstatninger mod Intergraph som konsekvens af en overtrædelse af dig eller en Bruger af eksportbegrænsningerne fremført i denne EULA. Alle spørgsmål angående eksport eller geneksport af SOFTWAREPRODUKTET eller vedr. ITAR-restriktioner, hvis de er relevante, skal stilles til Intergraphs Export Compliance Department på 305 Intergraph Way, Madison, Alabama, United States eller til 10.3 Territoriale brugsrestriktioner. Medmindre andet er specielt skriftligt tilladt af Intergraph, så er brugen af SOFTWAREPRODUKTET uden for landet, hvor det er licenseret, strengt forbudt Ikke-afsløring. Du er indforstået med, at Intergraph besidder oplysninger og data, inklusive, uden begrænsninger, Immaterielle Rettigheder, der er udviklet, skabt eller opdaget af Intergraph, eller som er blevet kendt af eller blevet viderebragt til Intergraph, som har kommerciel værdi for Intergraphs daglige forretning ( Fortrolige Informationer ). Intergraph betragter disse Fortrolige Informationer som proprietære og fortrolige. Du er indforstået med at opretholde Intergraphs Fortrolige Informationer, og alle andre informationer eller data givet af Intergraph uanset form, som proprietære og fortrolige, på samme måde som du ville behandle dine egne proprietære og fortrolige informationer og data, og under alle omstændigheder behandle dem med rimelig omsorg, og at overholde alle licensbestemmelser og love om copyright, patent, varemærker og forretningshemmeligheder, som de måtte angå Intergraphs Fortrolige Informationer eller andre informationer og data udgivet af Intergraph GENERELT 11.1 Den fulde aftale. Du bekræfter hermed, at du har læst denne EULA, forstår den og samtykker i at blive bundet af dens bestemmelser og betingelser. Du samtykker ydermere i at denne EULA udgør den fulde og eneste redegørelse for aftalen mellem dig og Intergraph for så vidt angår det i EULAen omhandlede emne. Du samtykker også i, at denne EULA går forud for alle forslag og tidligere aftaler, hvad enten de måtte være mundtlige eller skriftlige, og alle kommunikationer mellem dig og Intergraph for så vidt angår det i EULAen omhandlede emne. Denne EULA må kun ændres ved skriftlig aftale, som både du og Intergraph skal skrive under; dog således at visse Intergraph SOFTWAREPRODUKTER og Opgraderinger skal være underlagt yderligere, eller eventuelt andre, bestemmelser og betingelser, som er indeholdt i et EULA bilag eller en særskilt EULA, som bliver leveret sammen med det pågældende SOFTWARE PRODUKT eller Opgradering. Enhver reproduktion af denne EULA, som er lavet ved hjælp af pålidelig metode (for eksempel printet, fotokopi eller fax) skal være at anse som en original Vilkårenes uafhængighed. Når som helst det er muligt, skal hver bestemmelse i denne EULA fortolkes således, at den har retskraft og er gyldig under anvendelig ret. Hvis, imidlertid, en bestemmelse i denne EULA bliver erklæret lovstridig eller ugyldig under anvendelig ret, så skal sådan bestemmelse kun være ineffektiv i det omfang den er fundet ulovlig eller ugyldig uden at resten af bestemmelsen eller resten af denne EULA er begrænset deraf Overskrifter. De forskellige overskrifter i denne EULA er kun brugt for nemheds skyld og skal ikke tillægges nogen betydning ved fortolkning af denne EULA eller noget afsnit eller bestemmelse i denne EULA Fraskrivelse. Skulle en part undlade at håndhæve opfyldelse af denne EULA skal det ikke anses som en fraskrivelse af, eller i øvrigt påvirke denne parts ret til at håndhæve de retsmidler, som parten måtte have i tilfælde af senere misligholdelse af bestemmelserne i denne EULA 11.5 Meddelelser. Enhver meddelelse eller anden kommunikation ( meddelelse ), som er påkrævet eller tilladt under denne EULA skal være på skrift og enten leveret personligt eller sendt med elektronisk post, fax, overnight levering, ekspres post eller rekommanderet eller registreret post med forudbetalt porto, med afleveringsattest. En meddelelse, som bliver leveret personligt, skal kun anses som leveret, hvis personen, der modtog den, skriftligt bekræfter denne modtagelse. En meddelelse, som bliver sendt med elektronisk post eller fax skal anses som transmitteret forudsat at afsenderen modtager en skriftlig bekræftelse fra modtageren at transmissionen var modtaget. En meddelelse, som sendes med overnight levering eller ekspres post skal anses som afleveret fireogtyve (24) timer efter den blev afsendt. En meddelelse, som er blevet sendt med rekommanderet eller registreret post skal anses som afleveret otteogfyrre (48) timer efter den blev afsendt. Hvis en tidsfrist i denne EULA begynder efter leveringen af en Meddelelse til en eller flere parter, så skal tidsfristen først begynde at løbe, når alle de påkrævede Meddelelser er anset for at være blevet leveret. Intergraphs adresse for meddelelser er Intergraph Corporation, 305 Intergraph Way, Madison, Alabama Attn. Legal Department, Overdragelse. Ingen af parterne skal have ret til at overdrage deres rettigheder eller delegere deres pligter uden forudgående skriftlig samtykke fra modparten, dog skal Intergraph have ret til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne EULA uden dit samtykke

9 til (i) en enhed, som erhverver hele eller en betragtelig del af Intergraphs aktiver eller den del af Intergraph, som leverer produkter eller service i henhold til denne EULA, (ii) en enhed, som erhverver alle eller en betragtelig del af de produkter eller produktlinjeaktiver, som er omfattet af denne EULA eller (iii) ethvert datterselskab, søsterselskab eller retsefterfølger ved en fusion eller ved en virksomhedsovertagelse af Intergraph. Ethvert forsøg på at udleje, overdrage eller overføre licensen eller SOFTWAREPRODUKTET, er ugyldigt og vil øjeblikkeligt bringe licensen til ophør medmindre andet er udtrykkeligt bestemt i denne EULA Andre Intergraph softwareprodukter. Hvis du har eller bruger andre Intergraph softwareprodukter, venligst læs denne EULA og alle andre bestemmelser og betingelser omhyggeligt eftersom det er muligt, at der er forskelle i bestemmelserne og betingelserne Begrænset forhold. Forholdet mellem dig og Intergraph er som mellem selvstændigt-virkende tredjemand og hverken du eller dine fuldmægtige har fuldmagt til at binde Intergraph Anvendelig ret, værneting og jurisdiktion. Denne EULA skal i alle henseender fortolkes og håndhæves under og i overensstemmelse med lovene i delstaten Alabama og skal anses for at være indgået i Madison, Alabama, Amerikas Forenede Stater. Du og Intergraph aftaler, at ethvert juridisk søgsmål eller enhver retsforhandling, som opstår direkte eller indirekte i forbindelse med denne EULA skal anlægges i the Circuit Court i Madison County, Alabama, Amerikas Forenede Stater eller U.S. District Court for the Northern District of Alabama, Northeastern Division. Du og Intergraph aftaler at retten har jurisdiktion og at der er værneting ved disse domstole for ethvert juridisk søgsmål eller enhver retsforhandling. Denne EULA skal ikke underlægges international privatret fra nogen som helst jurisdiktion eller FNs konvention om aftaler om internationale køb af løsøre, hvorved dennes anvendelse er udtrykkeligt udelukket Afkald på nævningebehandling. INTERGRAPH OG DU GIVER HERMED, I VIDEST MULIG OMFANG UNDER ANVENDELIG RET, AFKALD PÅ ENHVER RETTIGHED SOM HVER ISÆR MÅTTE HAVE TIL NÆVNEBEHANDLING I FORBINDELSE MED ENHVER RETSFORHANDLING SOM MÅTTE OPSTÅ, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MED DENNE EULA. BÅDE INTERGRAPH OG DU (I) BEKRÆFTER AT INGEN REPRÆSENTANT, FULDMÆGTIG ELLER ADVOKATE FOR NOGEN AF PARTERNE HAR TILKENDEGIVET, UDTRYKKELIGT ELLER PÅ ANDEN VIS, AT PARTEN I TILFÆLDET AF ET SØGSMÅL, IKKE VIL SØGE AT HÅNDHÆVE DETTE AFKALD OG (II) TILKENDEGIVER AT BÅDE INTERGRAPH OG DU ER BLEVET TILSKYNDET TIL AT INDGÅ DENNE KONTRAKT PÅ GRUND AF, BLANDT ANDET, DE GENSIGIDE ADKALD OG BEKRÆFTELSER I DETTE AFKALD PÅ NÆVNINGEBEHANDLING Påbud; Kumulative retsmidler. Du tilkendegiver og er enig i, at din misligholdelse af denne EULA kunne medføre uoprettelig skade for Intergraph og at det kunne være svært at værdiansætte det økonomiske tab. Det er også muligt at økonomisk erstatning ikke ville yde tilstrækkelig afhjælpning. Du er enig i, at Intergraph har retten til, udover selskabets andre rettigheder og retsmidler, at søge om og opnå et retsligt påbud som resultat af et kontraktsbrud, som du måtte begå i forbindelse med denne EULA og du giver udtrykkeligt afkald på enhver indsigelse gående ud på, at Intergraph har eller måtte have tilstrækkelig retsmidler i forbindelse med sådant kontraktsbrud. Rettighederne og retsmidlerne indeholdt i denne EULA er kumulative og samtidige og må forfølges separat, successivt eller sammen Advokatsalær og omkostninger. I det tilfælde et søgsmål bliver anlagt i forbindelse med denne EULA skal den part, som får medhold, have krav på at modtage godtgørelse for et rimeligt advokatsalær og sagsomkostninger for alle retsforhandlinger, deriblandt for første instansbehandling og alle appeller Anvendeligt sprog. Det anvendelige sprog i denne EULA er engelsk. Hvis du modtager en oversættelse af denne EULA på et andet sprog er det kun til din belejlighed ANVENDELSE UDENFOR AMERIKAS FORENEDE STATER. Hvis du opholder dig udenfor Amerikas Forenede Stater, skal bestemmelserne i dette afsnit også finde anvendelse: (i) Les parties en présence confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s y rattachent, soient redigés en langue anglaise (Oversættelse: parterne bekræfter at denne aftale og alle dokumenter forbundet hermed er og vil være på engelsk ) og (ii) du er ansvarlig for at opfylde lokale love i din jurisdiktion, som måtte have indflydelse på din ret til at importere, eksportere eller bruge SOFTWAREPRODUKTET og du erklærer, at du har opfyldt ethvert regulativ og registreringsprocedure, som loven kræver for at denne EULA får retskraft Varighed. Bestemmelserne i denne EULA, som kræver eller forudsætter opfyldelse efter denne EULA er udløbet eller opsagt skal have retskraft uanset sådant udløb eller opsigelse.

10 INTERGRAFS SLUTBRUGERLICENSAFTALE TILLÆG TIL VISSE PRODUKTER Dette tillæg er gældende for dig, hvis "SOFTWAREPRODUKTET" også benytter produkterne, der er identificeret nedenfor. Hvis relevant fremsætter dette tillæg ("tillæg") vilkårene for licenstagerens anvendelse af SOFTWAREPRODUKTET ud over vilkårene for SLUTBRUGERLICENSAFTALEN ("EULA"), som licenstageren får på købstidspunktet. Dette tillæg er kun gældende for dig, hvis du anvender et eller flere af produkterne, der er identificeret nedenfor af eller via Intergraph. I det omgang, det ikke er modstridende med dette tillæg, gælder alle EULA's vilkår for anvendelsen af SOFTWAREPRODUKTET. Hvis der er en konflikt i vilkårene mellem EULA og dette tillæg, har dette tillæg fortrinsret over EULA. EULA kan findes her: https://sgisupport.intergraph.com/infocenter/index?page=support_policies 1.0. Geospatial Desktop Program Dette afsnit gælder kun, hvis SOFTWAREPRODUKTET er den særlige softwarepakke ved navn Geospatial Desktop Program Definitioner Gyldige dato betyder licensnøglens/licensnøglernes leveringsdato til licenstager eller en senere dato som angivet i tilbuddet Eksisterende produkter - alle Intergraph-softwareprodukter, som kunden havde før indgåelse i denne aftale, der er gengangere af en eller flere komponenter i Geospatial Desktop, der er underkastet dette tillæg Licensnøgle betyder den unikke nøgle, som licenstageren får af Intergraph til brug under SOFTWAREPRODUKTETS anvendelsestid Licenstager betyder en person eller en enkelt juridisk enhed, der er autoriseret af Intergraph til at benytte SOFTWAREPRODUKTET i henhold til EULA og dette tillæg Tilbud betyder et tilbud om licens til den licenserede software, indsendt til licenstager af Intergraph eller en autoriseret Intergraph-partner og tilknyttet vedligeholdelse og supportydelser som beskrevet i denne aftale Tildeling af licens. Hvis du ikke har brudt en eller flere vilkår eller betingelser i EULA eller dette tillæg, tildeler Intergraph dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv licens til installation og anvendelse af SOFTWAREPRODUKTET, alene som objektkode, udelukkende til din interne anvendelse og i nøje overensstemmelse med EULA og dette tillæg. Licensen kan ikke overføres, undtagen som det udtrykkeligt er fremført i EULA. Du påtager dig fuldt ansvar for valget af SOFTWAREPRODUKTET for at opnå de tilsigtede resultater og for installationen, anvendelsen og resultaterne, der opnås via SOFTWAREPRODUKTET Licenstype og -funktion: SOFTWAREPRODUKTET, der er licenseret ifølge dette tillæg, fungerer i samtidig brugfunktion (CC) i henhold til afsnit 2.2.1(a) i EULA Løbetid. Dette tillæg og rettighederne der er tildelt licenstageren ifølge dette tillæg og EULA begynder på gyldighedsdatoen og forbliver i kraft i en periode på tolv (12) måneder. Denne aftale kan fornys i henhold til afsnit 2.1 nedenfor. Nye licensnøgler og/eller installationsmedier vil blive udstedet årligt ved fornyelse af denne aftale. Ca. tredive (30) dage før slutningen af licensens løbetid, kan Intergraph sende et fornyelsestilbud til licenstageren om fornyelse af licensen/licenserne for den næste abonnementsperiode til den pris, der er oplyst i fornyelsestilbuddet. Hvis licensen/licenserne ikke fornys ved løbetidens udløb, anerkender licenstageren, at alle rettigheder og licenstildelinger via EULA og dette tillæg ophører ved løbetidens udløb som beskrevet i afsnit 1.3 ovenfor Kundens eksisterende produkter. Ingen eksisterende Intergraph produkter, som kunden har, er del af denne aftale Eksisterende produkter skal være underkastet en separat Intergraph vedligeholdelsesaftale. Kunden kan kun vælge ikke at forny vedligeholdelsen af eksisterende produkter ved løbetidens udløb for vedligeholdelsesaftaler, der gælder eksisterende produkter. Tidlig vedligeholdelsesophør er ikke tilladt for eksisterende produkter under dette tillæg Geospatial SDK. Dette afsnit gælder kun, hvis SOFTWAREPRODUKTET er Geospatial Portal SDK Licensbegrænsninger for Sencha-produkter. Du må ikke distribuere Sencha-produkterne som selvstændige enheder. Du må ikke tildele licensrettigheder, konsultere, oplære eller yde andre ydelser med Sencha-produkternes selvstændige funktionalitet. Du må ikke lade tredjeparter udvikle eller anvende Sencha-produkterne på selvstændig basis. Kopier af Sencha-produkterne licenseres og sælges ikke. Du må ikke: (a) modificere Sencha-produkterne eller tillade eller opmuntre tredjeparter i at gøre dette; (b) leje, lease eller sælge eller på anden måde midlertidigt at give adgang til Sencha-produkterne til nogen tredjepart; (c) anvende Sencha-produkterne på en måde, der hjælper eller medvirker til udviklingen, markedsføringen eller salget af produkter, der potentielt kunne konkurrere med Sencha-produkterne; (d) ændre, fjerne eller obstruere copyright- eller andre ophavsretlige erklæringer eller meddelelser indeholdt i Sencha-produkterne; (e) distribuere Sencha-produkterne undtagen som det er beskrevet heri; (f) tillade, assistere eller give andre lov til at gøre noget af det foregående. Du indvilliger i ikke at foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at opdage Sencha-produkternes kildekoder. Du må kun lave en enkelt kopi af Sencha-produkterne alene som backup Anvendelsesbegrænsninger. Du må kun anvende Geospatial Portal SDK og Sencha-produkterne i kombination med Geospatial Portal. For at undgå tvivl betyder "du" i dette tillæg en individuel person. Kun én person må anvende Geospatial Portal SDK pr. licens. Du er den eneste autoriserede bruger af denne licenserede kopi af Geospatial Portal SDK og du må ikke lade andre end dig selv anvende Geospatial Portal SDK Remote Content Management. Dette afsnit gælder kun, hvis SOFTWAREPRODUKTET er Remote Content Management og gør brug af DotNetZip Library Bidragyder betyder en person, der distribuerer sit bidrag under denne licens Hvis du fremsætter et patentkrav mod en bidragyder over patenter, som du påstår er krænkede af softwaren, slutter din patentlicens fra en sådan bidragyder til softwaren automatisk.

11 4.0. IMAGINE GeoPDF PUBLISHER. Dette afsnit gælder kun, hvis SOFTWAREPRODUKTET er IMAGINE GeoPDF PUBLISHERproduktet Garantifraskrivelse. Uanset noget for det modsatte heri er der ingen garanti hvad angår ydelsen af IMAGINE GeoPDF PUBLISHER. For at gøre det mere forståeligt, tilvejebringes IMAGINE GeoPDF PUBLISHER som "DET ER" Ansvarsbegrænsning. Intergraph, dets licensgivere eller leverandører, er ikke ansvarlige for nogen krav, der relaterer til eller opstår fra IMAGINE GeoPDF PUBLISHER, uanset form, i forbindelse med din anvendelse af IMAGINE GeoPDF PUBLISHER Accept. IMAGINE GeoPDF PUBLISHER betragtes som accepteret ved dets installation Anvendelsesbegrænsning. Du må kun anvende GeoPDF PUBLISHER til dit interne forretningsbrug og du må ikke anvende IMAGINE GeoPDF PUBLISHER til at formidle andre filer end GeoPDF-filer Euclideon-teknologi. Dette afsnit gælder kun, hvis SOFTWAREPRODUKTET er APOLLO, ERDAS IMAGINE, Geospatial Portal eller GeoMedia WebMap. Disse SOFTWAREPRODUKTER har Euclideon-teknologi indlejret i de endelige produkter og de intellektuelle ejendomsrettigheder af en sådan tredjepartsteknologi forbliver hos Euclideon. Ved at installere og anvende disse SOFTWAREPRODUKTER accepterer du, at du ikke vil modificere, foretage reverse engineering, demontere eller dekompilere nogen Euclideon-software, at du ikke vil fjerne, tilsløre eller ændre nogen meddelelse om patent, varemærke, copyright eller handelsnavn mtransformer. mtransformer af myvr Software AS leveres sammen med Hexagon Geospatial Provider Suite- og Platform Suiteprodukterne. mtransformer kan installeres på en hvilken som helst maskine og anvendes i en organisation, der har en gyldig licens til et hvilket som helst produkt fra Provider Suite eller Platform Suite YDERLIGERE BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE SOFTWAREPRODUKTER 7.1. Geomedia Viewer Software Yderligere bestemmelser. Den særlige softwarelicens for GeoMedia Viewer giver tilladelse til at kopier kan blive opbevaret på hard disk og kan blive loadet til brug på en eller flere arbejdsstationer. GeoMedia Viewer software må kopieres betingelsesfrit, overføres og udlånes både indenfor og udenfor dit selskab Beta Software - Yderligere bestemmelser. Hvis SOFTWAREPRODUKTET du modtog med denne EULA er en præ-kommerciel udgivelse eller beta software ( Beta Software ), så gælder de følgende bestemmelser. I det omfang nogen af bestemmelserne i dette afsnit er i konflikt med andre bestemmelser og betingelser i denne EULA, så skal dette afsnit gå forud for sådanne andre bestemmelser hvad angår Beta Software, men kun i det omfang at det er nødvendigt for a løse en konflikt. Du skal holde al information om Beta Software og din brug og evaluering af sådan information og Beta Softwaren (sammen Beta Software Informationen ) fortrolig og bruge samme omhu, som du bruger til at fortroligholde din egen lignende information, men i intet tilfælde skal du bruge ringere end rimelig omhu og du skal ikke, uden forudgående skriftlig samtykke fra Intergraph afsløre sådan Beta Software Information til nogen person eller enhed af nogen grund, dog således at du har tilladelse til at afsløre Beta Software Information til dem af dine fuldmægtige, som rent faktisk har brug for sådan information for at kunne deltage i den forelagte evaluering og testning ( Beta Testning ) af Beta Software, forudsat at fuldmægtigen, før sådan afsløring finder sted, er blevet informeret om bestemmelserne i denne EULA. Du må ikke bruge Beta Software Information af anden grund eller til andet formål end i det omfang det er nødvendigt til Beta Testning. Du bekræfter, at du ikke vil bruge Beta Software Information til andet og ikke vil inkorporere Beta Software Information i andet arbejde eller produkt. Du tilkendegiver, at Beta Software er en pre-release, beta version og at det ikke er et færdigt produkt fra Intergraph og at det er muligt, at der er svigt, fejl eller andre problemer, som kunne forårsage systemsfejl eller andre fejl og datatab. BETA SOFTWAREN OVERDRAGES SOM BESET OG INTERGRAPH FRASIGER SIG ALLE GARANTIER OG AL ANSVAR AF NOGEN ART OVERFOR DIG. Du må kun bruge Beta Softwaren til evaluering og testning og ikke i almindeligt produktionsøjemed. Du tilkendegiver, at Intergraph ikke har lovet eller garanteret, at Beta Software eller nogen del deraf vil blive offentliggjort eller at der vil blive givet adgang hertil til nogen i fremtiden. Intergraph har ingen udtrykkelig eller indfortolket pligt til at offentliggøre eller introducere Beta Softwaren og det er muligt at Intergraph ikke vil introducere et produkt, der ligner eller som kan bruges i forbindelse med Beta Software. I overensstemmelser hermed, tilkendegiver du, at al forskning eller udvikling, som du foretager med hensyn til Beta Softwaren eller ethvert andet produkt, som er forbundet med Beta Softwaren, foretages helt på din egen risiko. Sålænge denne EULA er gyldig skal du, hvis Intergraph kræver det, give tilbagemelding til Intergraph om Beta Testning, inklusive rapporter om svigt og fejl. Efter du har modtaget en nyere udgave af Beta Software, som endnu ikke er blevet udgivet eller en af Intergraph udgivet offentlig udgivet kommerciel version af SOFTWAREPRODUKTET, skal du aflevere eller permanent destruere alle tidligere Beta Software, som du har modtaget fra Intergraph. Du bekræfter, at du vil returnere eller permanent destruere al tidligere Beta Software inden tredive (30) dage efter Beta Testningen er fuldendt, når en sådan dato ligger før den dato, hvor Intergraphs første kommercielle forsendelse af det offentligt udgivede kommercielle software finder sted Evaluerings Software Yderligere Bestemmelser. Hvis SOFTWARE-PRODUKTET, som du har modtaget med denne EULA er stillet til rådighed med særlig henblik på evaluering ( Evaluerings Software ), så finder dette afsnit anvendelse indtil det tidspunkt, hvor du køber licens til den fulde detail version af SOFTWAREPRODUKTET. I det omfang nogen af bestemmelserne i dette afsnit er i konflikt med andre bestemmelser og betingelser i denne EULA, så skal dette afsnit gå forud for sådanne andre bestemmelser hvad angår Evaluerings Software, men kun i det omfang at det er nødvendigt for a løse en konflikt. Du må kun bruge Evaluerings Softwaren til evaluering og testning og ikke i almindeligt produktionsøjemed. Du tilkendegiver, at Evaluerings Softwaren kan have begrænset funktionalitet og/eller kun kan fungere i en begrænset periode. Intergraph giver licens til Evaluerings Software på et som beset grundlag og udelukkende med henblik på at assistere dig med din købsbeslutning. Hvis Evaluerings Softwaren er en timeout version, så vil programmet ophøre med at fungere en vis periode efter, det er installeret ( timeout datoen ). Efter timeout datoen, vil Evaluerings Softwarelicensen ophøre med at fungere og du vil ikke længere kunne bruge SOFTWAREPRODUKTET, medmindre du køber en licens til den fulde detail version. Du tilkendegiver, at sådan Evaluerings Software vil ophøre med at fungere på timeout datoen og i overensstemmelse hermed er adgang til filer og produktion, som er skabt ved hjælp af sådan Evaluerings Software eller et produkt, som er forbundet med Evaluerings Software, helt din egen risiko.

12 7.4. Uddannelses softwareprodukt Yderligere Bestemmelser. Hvis det SOFTWAREPRODUKT du har modtaget er et Uddannelses Softwareprodukt (hvor en studenterpris er betalt for SOFTWAREPRODUKTET eller SOFTWAREPRODUKTET er modtaget som led i din deltagelse i et Intergraph program, skabt med henblik på brug af uddannelses-eller forskningsinstitutioner, eller er modtaget som et uddannelsesstipendium fra Intergraph) har du ikke tilladelse til at bruge SOFTWAREPRODUKTET medmed mindre du i din jurisdiktion kvalificerer som en studenter slutbruger. Du må kun bruge Uddannelses Softwareprodukter i uddannelses- eller forskningsøjemed. Kommerciel eller almindelig produktionsbrug af Uddannelses Softwareprodukter er udtrykkeligt forbudt. Yderligere bestemmelser og betingelser, såvel som definitionen af studenter slutbruger er fremsat i detaljer i Intergraphs Uddannelseretningslinjer, som kan rekvireres fra Intergraph ImageStation og Geospatial SDI Software yderligere betingelser. Visse SOFTWARE-PRODUKTER fra ImageStation og Geospatial SDI produkt familierne indeholder et6 eller flere dynamic link libraries (DLL) som er kompilerede i det mindste tildels med open source kode som underligger Code Project Open License (CPOL) 1.02 som kan findes under Ved installation og brug af disse SOFTWARE-PRODUKTER, indvilger du i at betingelserne i CPOL licensen gælder for de dele af disse DLL som er kompilerede med CPOL-licenseret open source kode ECW Browser Plug-in Yderligere betingelser. Enhanced Compression Wavelet (ECW) browser plug-in SOFTWARE PRODUKTET ( Browser Plug-in ) er designet til brug som browser plug-in til, med Microsoft Internet Explorer, Google Chrome og Mozilla Firefox browserne ( Browserne ), at vise billeder skabt med ECW billedteknologi. Browserne er ikke inkluderede i Browser Plug-in. Du må lave og installere så mange kopier af Browser Plug-in, som du har brug for, som plug-ins i lovligt licenserede Browsere på computere som du ejer eller kontrollerer. Hvis du har en gyldig licens til at bruge Intergraph Enhanced Compression Wavelet (ECWP) server SOFTWARE PRODUKTET ( ECWP Server Software ), må du også distribuere kopier af Browser Plug-in til andre, som du ønsker at give adgang til billeder som ligger på din ECWP server, forudsat at du inkluderer denne EULA med de distribuerede kopier. Alle kopier af Browser Plug-in autoriseret som beskrevet heri betragtes som autoriserede kopier. Du må kun installere og bruge Browser Plug-in til at sætte Browserne i stand til at vise billeder som er skabt med ECW billed teknologien, og som tilgås via din licenserede ECWP Server Software. Browser Plug-in er udelukkende licenseret til forskning, kommercielle, officielle og uddannelsesmæssige formål, og må ikke anvendes til personlige, familie- eller husholdningsmæssige formål AAIC og RINAV - Begrænsning i brug. Brugeren må ikke anvende en enkelt licens af AAUC eller RINAV i mere end 4 samtidige jobs/kørsler. Såfremt brugeren ønsker at avende AAUC eller RINAV i flere end 4 samtidige jobs/kørsler kræver det køb af yderligere licenser. SGI DJE880650

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 Denne slutbrugerlicensaftale ( licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA").

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015.

Karikatur- og tegneseriekonkurrence. Fristen for indsendelse er den 20. april 2015. Karikatur- og tegneseriekonkurrence KVINDERS LIGESTILLING: SÆT BILLEDER PÅ! Fristen for indsendelse er den 20. april 2015. UN Women afholder sammen med Europa-Kommissionen, Belgiens udviklingssamarbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere