Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance."

Transkript

1 Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell Compellent, Dell EqualLogic, Dell PowerVault eller Dell NAS storage array placeret i det samme fysiske datacenter. Denne Service planlægger datamigrering fra kundens bestående storage array til den nyligt implementerede Dell Storage array. Denne service omfatter: Projektstyring af Servicen Planlægning af migrering Migrering af data fra kildelager for op til den solgte varenummers kvantitet Migrering af data fra kildeværter (se Forudsætninger) Konfiguration af migrerede bestående værters diskenheder til det nye lagermiljø Bemærk 1: Offline datamigrering kræver nedetid for de involverede værter. Længden af nedetid varierer baseret på de særlige forhold i kundens miljø og migreringsmetoden. Kunder skal forvente nedetid under offline migreringsprocessen og arbejde med Dell Migration services for at planlægge i forhold til dette. Alternativt kan migreringer udføres "online", hvor data er tilgængelig for programmer og brugere under migreringen, men der er minimale nedetider ved starten af migreringen og ved overgang afhængigt af det anvendte værktøj. Hver metode giver fordele og overvejelser. Kunder skal diskutere hvilken metode, der passer best til deres behov med Dell Migration Services under planlægningsprocessen. Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Der vil ikke blive udført Serviceaktiviteter på lokale helligdage medmindre, der er indgået andre aftaler. Servicen udløber 1 år efter køb. MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING KRÆVER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØBET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØLGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØB ("UDLØBSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØBSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØBSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. 1 Datamigrering til en Dell Storage Array V2.6 Marts 2013

2 Serviceaftalens omfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin omfatter Ressourcer til leverance: 1. For at øge effektiviteten i leverance til tiden og styre projektomkostninger, forbeholder Dell sig ret til at udnytte centraliserede fjernressourcer samt onsite ressourcer til at levere Servicen. Typisk vil projekstyring og planlægningsaktiviteter blive leveret vha. fjernressourcer. Projektstyring Dell-projektlederen for denne Service har følgende ansvarsområder: 1. Samarbejde med kunden for at styre leveringen af projektet. 2. Gennemgå leverancen af servicen med kunden. 3. Fremhæve risiko og potentielle problemer, hvor det er muligt. 4. Arbejde med Kunden for at minimere risici. 5. Dokumentere en overordnet aktivitetsplan sammen med krav og afhængigheder. 6. Styre og koordinere alle Dell-ressourcer. Ændringsstyring: 1. Styring af ændringer dækker alle aspekter af dette projekt, herunder leverancer kontraktmæssig dokumentation, anmodninger om ændring af projektleverancer, leveringsdatoer og projektets metode. 2. Alle anmodninger om ændringer vil blive formelt dokumenteret, citeret og underskrevet inden ændringen bliver udført. Serviceplanlægning: 1. Gennemføre datamigreringsundersøgelse og gennemgå stedets miljømæssige og tekniske parathedskrav. 2. Bekræfte parathedsgennemgang og installationsdatoer og fremhæve afhængigheder fuldstændigt. 3. Kunden skal oplyse en kontaktperson for at lade tidslinjer og processer blive udført efter tidsplanen. 4. Bekræfte at projektleverancer og overordnet plan er gennemgået og accepteret af kunden. 5. Identificere risici og potentielle problemer, hvor det er muligt og samarbejde med kunden for at minimere virkningen. 6. Bekræfte stedets parathed og produktets leveringsdatoer for at leve op til den planlagte installationstidsplan. 7. Bekræfte at kunden gennemgår, accepterer og overholder vilkårene og betingelserne i denne servicebeskrivelse. Planlægning af migrering: 1. Gennemgå og analysere fysiske miljø og forbindelser for at understøtte datamigrering. 2. Status servere udpeget til migreringen. 3. Bekræfte at de eksisterende værter opfylder minimumkravene til hardware og software. 4. Opret en gyldig plan for migrering baseret på kundens hardware- og softwarekonfiguration. 5. Bekræfte/gennemgå migreringsmål for migrerede data. 6. Definere prioriteter for migrering af diskenhed. 2 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

3 7. Bekræfte at alle destinationsenheder opfylder krav til dimensionering til datamigreringen fra kildediskenheder. 8. Definere/bekræfte at konfigurationen opfylder minimumkravene til hardware og software for miljøet. Bermærk: Baseret på kilden, krav til destinationsarray og kundemiljø kan Dell vælger at anvende array baserede eller værtsbaseret software, et udstyr eller en kombination til at udføre migreringsprojektet. Array baseret migrering (Kun CML FC): 1. Implementer fysisk (kabelføring) og logisk (zoneinddeling) tilslutning til det nye fysiske miljø. 2. Konfigurer FC-zoner efter behov for at aktivere datamigrering. 3. Bekræft at Kunden kan validere kildens dataintegritet inden migreringen startes. 4. Import af diskenhed. a. Konfigurer/bekræft destinationsdiskenheder i henhold til implementeringsplanen på Dell storage array. b. Bekræft Dell storage array migreringens forbindelse til kildens storage array. c. Forbered værter til datamigrering. d. Sluk værter eller ophæv kilde LUN'er tilslutning. e. Migrer data fra kilde-array LUN'er til nye Dell storage array LUN'er. 5. Tilslut vært til ny Dell storage array i henhold til implementeringsplanen. a. Fjern kilde storage array-softwaren. b. Upgrader værtsbuskortets (Host Bus Adapter "HBA") firmware og drivere efter behov. c. Konfigurer native multi-path-software til Dell storage array. d. Installer servere med nye Dell storage array. e. Tilslut migrerede diskenheder til værterne. f. Kunden validerer at data er migreret korrekt. g. Testfailover. 6. Bring værter tilbage online. 7. Ryd op alle FC-zoneinddelinger eller iscsi-portkonfigurationer, der anvendes til migrering. Værtsbaseret migrering: 1. Tilslut værter til ny Dell storage array i henhold til implementeringsplanen. 2. Konfigurer/bekræft destinationsdiskenheder i henhold til implementeringsplanen på Dell storage array. a. Bekræft værtsforbindelse til både kilde og destination storage arrays. b. Præsenter destinationsdiskenheder til værten. 3. Installer migreringssoftware på værter efter behov. 4. Migrer data fra kildens LUN/diskenheder til destinationens LUN/diskenheder på ny Dell storage array. 5. Kunden validerer at data er migreret korrekt. 6. Konfigurer native multi-path, efter behov. 7. Udfør post-migreringsoprydning. a. Fjern vært SW relateretg til Kilde-array. b. Fjern LUN/diskenhed-tilknytningen til Kilde array. 3 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

4 Udstyrsbaseret migrering: 1. Udrul og konfigurer datamigreringsudstyr. a. Installer udstyr fysisk på et sted med adgang til strøm, LAN-styringsporte og fiberkanaler og/eller iscsi SAN-switche er nødvendigt. 2. Isæt udstyr i datastien. a. Konfigurer FC-zoner og/eller iscsi-forbindelse efter behov. b. Registrer udstyr med kilde- og destinationsarrays. c. Registrer kilde-/destinationsarrays og værter med udstyr. d. Præsenter kilde- og destinationsdiskenheder//lun'er til udstyret. e. Tilslut værtsinitiatorer/iqn'er igen til kildelager via udstyret. i. Kan kræve nedetid for vært afhængigt af specifikke krav til datamigrering og der skal installeres udstyrsspecifik MPIO-software. 3. Opret udstyrsbaserets kilde til destinations-datamigreringsopgaver og starte spejlingsprocessen. 4. Overvåg udstyr for datamigreringsydelse og estimeret udførelsestid. 5. Konfigurer FC-zoner og/eller konfigurer iscsi-forbindelser efter behov for at oprette forbindelse for værter til destinations-array. 6. Tilknyt værtsinitiatorer/iqn'er igen fra kilde- til at destinationens storage array, registrer værter med destinations-array, installer MPIO-software efter behov og konfigurer værter til tilknytning til destinations-array. a. Der kræves nedetid pga. oprettelse af zoneinddelinger igen til destinations-array og tilknytning af LUN'er, samt fjerne og geninstallere MPIO-software som krævet for destinations-array. 7. Opret forbindelse til destinations-diskenheder/lun'er. Kunder vil validere at data migrerede korrekt og at produktionsudstyr fungerer normalt. 8. Fjern udstyr fra miljø og ryd op i enhvert FC-zoneinddeling eller iscsi-portkonfigurationer anvendt for udstyret. Bemærk! Det er kundens ansvar at bringe programmer til produktionstilstand efter migrering. NAS-baseret migrering: 1. Forbered destinations-nas-lager til migrering. a. Opret/bekræft at Shares/Eksporter findes på destinations-nas-lager. b. Deaktiver snapshots på destinations-nas-diskenheder mens migreringen finder sted. c. Bekræft at sikkerhedskopieringer af kildedata er gennemført forud for migrering. 2. Valider indstillinger for godkendelse og tilladelse. a. Bekræft/modificer brugeradgang er ækvivalent på kilde og destination. i. Lokal bruger eller AD for Shares. ii. Bekræft NTP er konfigureret på destinations-nas for AD-godkendelse. iii. Lokale brugere, NIS eller LDAP til eksporter. b. Bekræft at relevante tilladelser appropriate er indstillet for destinations-nas Shares/Eksporter. i. Bekræft hvis tilladelser skal migreres. ii. Anvend tilladelser for destinationsstrukturen forud for migreringen, hvis relevant. (a) Ækvivalent til indstillinger for kildetilladelse. 4 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

5 3. Migrer data fra kilde-shares/eksporter til destinations-nas. a. Tilknyt/Tilslut kilde og destination på migreringsvært. b. Opret migreringsopgaver og tidsplaner. c. Tjek opgavestatus for at bekræfte migreringsprogressen. 4. Udfør overgang til destinations-nas-lager. a. Gennemgå logfiler og oversprungne filer. b. Begræns slutbrugers adgang til kildedata og udfør endelig migrering. c. Kunden validerer at data er migreret korrekt. 5. Aktivér slutbrugers adgang til destinations Shares/Eksporter. a. Modificer destinations-nas-lager i henhold til implementeringsplan, hvis det er relevant. i. Netværkskonfiguration, Snapshots, Kvoter b. Kunden bekræfter forbindelse til Shares/Eksporter. Projektafslutning: 1. Fremlæg dokumentation for de udførte services. 2. Få kundens accept af de udførte services. Forudsætninger 1. Servicen er begrænset til array, vært og/eller udstyrsbaseret data migrering for Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, HP-UX, Solaris, AIX, SUSE Enterprise Linux, CentOS Linux eller VMware ESX værter med NTFS-, VMFS-, EXT-, ReiserFS-, VxFS-, WAFL-, MPFS-, ZFS- eller XFS-filsystemer & CIFS- og NFS-protokoller. Alle andre OS eller filsystem er ikke omfattet af servicen. 2. Opgradering eller overgang af OS under en migrering er ikke omfattet af servicen. Migrering skal udføres mellem samme versioner af det samme operativsystem. 3. Migrering er begrænset til flytte data på storage arrays. Programinstallation, geninstallation eller konfiguration er ikke omfattet af servicen. 4. Data migreringsservicen dækker kildeværter tilsluttet på legacy-lager til destinationsværter på Dell storage-løsning som implementeret via implementeringsservices (sælges separat). Dell forudsætter at standard kundemiljøer ikke har mere end ½ så mange værter som TB data at migrere. Hvis kundens miljø har en højere antal kildeværter end forventet, forbeholder Dell sig retten til omdefinere omfanget af og prisen for løsningen. 5. Denne datamigreringsservice dækker oprettelse af forbindelse af op til to værter for hver TB data, der skal migreres fra kildelageret. Dell forbeholder sig ret til at omdefinere omfanget af og prisen for løsningen, hvis denne betingelse ikke er opfyldt. 6. Både eksisterende og nye lagersystemer vil blive knyttet til den samme struktur og placeret på det samme fysiske sted i migreringens varighed. 7. Kunden kan have både bestående og nye lagersystemer i drift på samme tid på det samme sted i migreringens varighed. 8. For værtsbaserede datamigreringer, vil værter have de nødvendige værtsbuskort (Host Bus Adaptere "HBA'er") eller netværkskort ( "NIC") til at oprette forbindelse til både kilde og destinationens storage arrays på samme tid. 9. For VMware ESX-datamigreringer, skal VMware vcenter være installeret og konfiguret i miljøet forud for udførelsen af migreringen. Installation og konfiguration af VMware vcenter er ikke omfattet af servicen. Kunden leverer de nødvendige licenser til vcenter. 10. Alle Dell-server- og storage-platforme skal have gyldige support-kontrakter i migreringens varighed. 11. Support til fejlsøgning eller reparation for ikke-dell storage array- eller platforme (med eller uden gyldige supportkontrakter eller garantier) er ikke omfattet af servicen. 12. Fejlsøgning eller reparationer er ikke omfattet af servicen ved migreringer. Kunden er ansvarlig for at bekræfte at udstyret fungerer korrekt forud for at migreringsservicen udføres. 5 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

6 Ikke omfattede services Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse, herunder: Migrering til eller fra nogen "CAS" (Content-Addressable Storage). Programbaserede migreringer. Implementering af nye værter er ikke installeret som del af den grundlæggende implementeringsservice (sælges separat). Kundens servicespecifikke ansvarsområder Dells evne til at levere service i rette omfang og til tiden afhænger af at kunden rettidigt tager kritiske beslutninger, giver væsentlige oplysninger og godkendelser. Kunden anerkender et ansvar for at reagere rettidigt på anmodninger fra Dell om anvisninger, oplysninger eller beslutninger, der med rimelighed kan anses for at være nødvendige for at Dell kan udføre service. Kunden skal sikre at al kommunikation mellem kunden og Dell, herunder alle spørgsmål eller anmodninger om omfang, foretages via den relevante Dell-projektleder. Kunden skal fremlægge en liste over vigtige kontaktpersoner ved projektets kickoff for at arbejde med Dell-projektlederen. Vigtige kontaktpersoner vil være ansvarlig for kommunikation og styring af projektleverancer med Dell-projektleder. Kunden vil give adgang til tekniske og forretningsmæssige kontaktpunkter som påkrævet for sager vedrørende servocens omfang. Vigtige kontaktpersoner vil deltage i møder og levere rettidige beslutninger og oplysninger, som er nødvendige for at Dell kan udføre service. Enhver afhjælpning som kilde-storage-array-miljøet kræver er kundens ansvar, bortset fra Dell understøttede storage-platforme med gyldige supportgarantier. Kunden er ansvarlig for enhver konfiguration af kildens storage array, medmindre andet er angivet i denne Service. Det er kundens ansvar at bringe programmer til produktionstilstand efter migrering. Kunden er ansvarlig for at lukke værts-/server-programmer før start på offline datamigrering. Kundens generelle ansvarsområder Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer og garanterer, at der er indhentet tilladelse fra både kunden og Dell til at få adgang til og anvende, hvad enten via fjernadagang eller som person, software ejet af eller givet i licens til kunden, hardware, systemer, data placeret derpå og alle hardware- og softwarekomponenter omfattet deri, med det formål at levere disse Services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. Kundens samarbejde. Kunden forstår, at uden en hurtig og tilstrækkeligt samarbejde, kan Dell ikke udføre Servicen, eller hvis den udføres, kan Servicen være væsentligt ændret eller forsinket. Derfor skal kunden straks og rimeligt samarbejde med Dell om alt, der er nødvendigt for at Dell kan udføre Servicen. Hvis kunden ikke samarbejder rimeligt fyldestgørende i henhold til det foregående vil Dell ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af Servicen og kunden ikke vil være berettiget til en tilbagebetaling. Onsite-forpligtelser. Hvor det er nødvendigt at udføre Services onsite, er kunden forpligtet til at sikre gratis (uden at det koster noget for Dell), sikker og tilstrækkelig adgang til Kundens faciliteter og miljø, herunder god plads til udførelse af arbejdet, elektricitet og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes være adgang til en skærm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur (uden omkostninger for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. 6 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

7 Sikkerhedskopiering af data. Kunden vil foretage en fuld sikkerhedskopiering af alle eksisterende data, software og programmer på alle påvirkede systemer forud for leveringen af denne service. Kunden bør tage regelmæssige sikkerhedskopier af de data, der er gemt på alle berørte systemer som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelle fejl, ændringer eller tab af data. DELL HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR: NOGEN AF DINE FORTROLIGE, OPHAVSRETLIGE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER; MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER SOFTWARE; BESKADIGEDE ELLER MISTEDE FLYTBARE MEDIER; NEDETID FOR ET SYSTEM ELLER NETVÆRK; OG/ELLER FOR NOGEN HANDLIG ELLER UDELADELSE, HERUNDER FORSØMMELIGHED AF DELL ELLER EN TREDJEPARTSSERVICEUDBYDER. Dell er ikke ansvarlig for gendannelse eller geninstallation af programmer eller data. Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Kunden vil sikre at Dells udførelse af tjenester ikke vil påvirke sådanne garantier eller hvis det gør, at påvirkningen vil være acceptable for kunden. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for tredjepartsgarantier eller eventuelle effekter, som Servicene kan have på disse garantier. Ulovligt opnåede data. Kunden garanterer og erklærer at ingen data, der er opnået eller besiddes ulovligt af kunden (herunder, men ikke begrænset til, ulovligt overførte filer eller software og upassende indhold eller billeder) vil blive medtaget i de data, som kunden har til hensigt til Dell at migrere i henhold til denne Service. Behandling af Beskyttede helbredsoplysninger; Data underlagt Gramm-Leach Bliley Act of Kunden garanterer og erklærer at forud for at give Dell adgang til udstyr, der er blevet anvendt til at behandle og/eller opbevare helbredsoplysninger underlagt love om beskyttelse af personlige oplysninger på kundens sted (herefter benævnt "Beskyttede helbredsoplysninger" eller "PHI" (Protected Health Information), eller alle data underlagt Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, f.eks. "ikke-offentlige personlige oplysninger", som defineret i Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 (herefter benævnt "G-L-B-data"), er alle PHI og alle G-L-B-data på sådant udstyr blevet gjort ubrugelige, ulæselige eller uforståelige for uvedkommende ved brug af en teknologi eller metode, der er krævet i forhold til love om beskyttelse af personlige oplysninger, på kundens sted. Kunden er ansvarlig for at bekræfte overholdelse af og alle opdateringer af retningslinjer fra relevante statslige organisation om, hvordan PHI og G-L-B-data sikres med henblik på at gøre den ubrugelig, ulæselig eller uforståelige for uautoriserede personer og at de vil overholde alle gældende retningslinjer som vedrører PHI og G-L-B-data på udstyr eller materialer, der forelægges Dell til behandling. 7 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

8 Vilkår og betingelser Denne servicebeskrivelse er indgået mellem dig som kunde ("dig" eller "kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af din faktura for købet af denne serviceydelse. Denne serviceydelse leveres underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, som specifikt tillader salg af denne serviceydelse. I fraværet af en sådan aftale, afhængigt af kundens adresse, er denne serviceydelse underlagt og styret af enten Dells kommercielle salgsvilkår eller Dells standard kundeservicehovedaftale (som relevant, "Aftalen"). I det omfang nogen af vilkårene i denne servicebeskrivelse er i konflikt med vilkårene i aftalen, vil vilkårene i denne servicebeskrivelse have forrang, men kun i forhold til den konkrete konflikt, og vil ikke blive læst eller anses som erstatning for eventuelle andre vilkår i aftalen, men som ikke specifikt er modsagt af denne servicebeskrivelse. Se nedenstående tabel med webadressen til aftalen, der er gældende for kundens adresse. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne onlinevilkår. Kunden accepterer, at ved fornyelse, modificering, udvidelse eller fortsat udnyttelse af serviceydelsen ud over den oprindelige periode, vil ydelsen blive underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan gennemses på Når du afgiver din ordre på serviceydelser, modtager levering af serviceydelser, udnytter serviceydelser eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.comwebstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-software- eller internetgrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende virksomhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne Servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at udstede en underskrevet ordreformular. 8 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

9 Vilkår og betingelser, gældende for dit køb af Dells serviceydelser Kundens adresse Kunder der køber Dells serviceydelser direkte fra Dell Kunder der køber Dells serviceydelser igennem en autoriseret Dell-forhandler USA Canada Latinamerika og de Caribiske øer (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller Asien og Stillehavsområdet Japan Europa, Mellemøsten og Afrika Lokalt landespecifikt websted eller Lokalt landespecifikt websted eller I Frankrig, Tyskland og Storbritannien kan du desuden vælge den relevante webadresse nedenfor: Frankring: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell men skal kun tjene til at beskrive indholdet af Servicen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af Servicen og grænser og begrænsninger i en sådan Service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "Kunden" i denne Servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer Servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have en direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til Servicen beskrevet heri. For at undgå tvivl on nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell men skal kun tjene til at beskrive indholdet af Servicen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af Servicen og grænser og begrænsninger i en sådan Service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "Kunden" i denne Servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer Servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have en direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til Servicen beskrevet heri. For at undgå tvivl on nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. * Kunden kan besøge deres lokale -websted ved blot at besøge fra en computer med forbindelse til internettet på deres sted eller ved at vælge blandt mulighederne på Dells "Vælg en Region/Land" websted tilgængelig på 9 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

10 Vilkår og betingelser for Servicen 1 Understøttede produkter Denne service er tilgængelig på udvalgte Dell-understøttede produkter, f.eks. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent og udvalgte Dell-printere, der købes med en standardkonfiguration. Der føjes jævnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræsentanten fra Dell for at få den seneste opdaterede liste med de services, der er tilgængelige for dine Dell-produkter. Alle understøttede produkter er mærket med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understøttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekontrakt: Printeren og den bærbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2 Serviceperiode A Denne aftale begynder på ordredatoen og fortsætter i servicens løbetid. "Serviceperioden" begynder på købsdatoen og løber i den periode, der er angivet på ordreformularen. Antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abonnementets tekst eller pris og den gældende serviceperiode for hver er specificeret på kundens ordreformular eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræftelse eller købsordre (samlet kaldet "Ordreformular"). Software eller services, der købes i henhold til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug og må ikke anvendes til videresalg eller i et servicebureau. 3 Andre vigtige oplysninger A PLANLÆGGE OM IGEN. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE ÆNDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE DAGE FØR TIDSPLANDATOEN. HVIS KUNDEN OMPLANLÆGGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV DAGE ELLER MINDRE FØR TIDSPLANDATOEN, ER DER ET OMPLANLÆGNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES. KUNDEN ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆGNING AF SERVICEN BEKRÆFTES MINDST OTTE DAGE, FØR DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling for hardware, der købes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kommercielt rimelige begrænsninger for servicens omfang. Dell kan nægte at levere services, hvis Dell anser det for at være sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Servicen rækker kun til de brugere, for hvilke det understøttede produkt var beregnet. D Valgfri tjenester. Valgfri services (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret og professionel support eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell og varierer efter kundens adresse. Valgfri services kræver muligvis en separat aftale med Dell. I fraværet af en sådan aftale leveres servicen i overensstemmelse med denne aftale. 10 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

11 E Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. F Annullering. Dell kan annullere denne service på ethvert tidspunkt i servicens kontraktperiode, som følge af en af følgende årsager: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som nærmere angivet i faktureringsvilkårene. Kunden er grov, truende eller nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Varslet vil omfatte annulleringens årsag og ikrafttrædelsesdato, der vil være ikke mindre end ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender varslet om annullering til kunden, medmindre loven kræver andre forholdsregler ved annullering, der ikke kan fraviges efter aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, VIL KUNDEN IKKE VÆRE BERETTIGET TIL NOGEN TILBAGEBETALING AF GEBYRER BETALT ELLER SKYLDIGE TIL DELL. G Geografiske begrænsninger og flytning. Denne service bliver leveret til adresserne, der er angivet på kundens faktura. Denne service er ikke tilgængelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens område. Dells forpligtelse til at levere services til flyttede understøttede produkter er afhængig af lokal tilgængelighed og kan være underlagt yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af de flyttede understøttede produkter til Dells daværende konsulentgebyrer for tid og materialer. Kunden skal give Dell tilstrækkelig og sikker adgang til kundens faciliteter uden omkostninger for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. H Overførsel af service. I henhold til de begrænsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overføre denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den daværende serviceperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne servicebeskrivelse, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdt alle overførselsprocedurer, der er tilgængelige på Der kan opkræves et overførselsgebyr. Bemærk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgængelig eller ikke er tilgængelig til den samme pris, som kunden har betalt for denne service, er kunden muligvis ikke dækket af supporten, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdækning på den nye adresse. Hvis kunden vælger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive ændret til supportkategorier, der er tilgængelige det nye sted til den aktuelle pris eller til en lavere pris uden mulighed for refundering. 11 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

12 Hvis du vil vide mere om nogen af vores servicetilbud, kan du kontakte din Dell-salgsrepræsentant eller besøge Tilgængeligheden varierer fra land til land. Kunder og Dells kanalpartnere kan kontakte deres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og handelsnavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemærkerne og navnene eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell og dets associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlige for fejl eller udeladelser i typografi eller fotografering. Dells vilkår og betingelser for salg er gældende og kan findes på og fås på anmodning. 12 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

13 Bilag A Servicevarenumre US-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT LA-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT BZ-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT EMEA-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT APJ POS-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT APJ APOS-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT 13 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

14 Bilag B Undtagelser fra Dells normale åbningstider Land Dells åbningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøerne, resten af det engelsktalende Caribien 7:00-16:00 Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanske Republik, Surinam, Turks- og Caicosøerne Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, De Nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand 8:00-17:00 9:00-17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 9:00-18:00 Bolivia, Chile 9:00-19:00 14 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Indledning Dell er glad for levere fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified "Serviceydelsen/Serviceydelserne"

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RAS (Remote Advisory Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til din serviceaftale Dells konfigurationsserviceydelser (hver er, en "konfigurationsservice" og samlet "serviceydelserne") er en portefølje

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Avanceret netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et netværk

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL TJENESTEAFTALEN : Dette er en portefølje af tjenester, som er beregnet på at reducere nedetiden og optimere it-miljøet via funktioner

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials).

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Servicebeskrivelse Implementering af Dell vstart Compellent-lø sning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for implementering på stedet af en enkelt Dell vstart Compellentløsning

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SAS Promotion og migrering til 9.4 Johannes Jørgensen & Rune Nordtorp

SAS Promotion og migrering til 9.4 Johannes Jørgensen & Rune Nordtorp make connections share ideas be inspired SAS Promotion og migrering til 9.4 Johannes Jørgensen & Rune Nordtorp Introduktion Migrering til SAS 9.4 Udnyttelse af nye funktioner Bedre performance Få en level

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning

Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for onsite-installation og implementering af en enkelt Dell

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere