Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance."

Transkript

1 Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell Compellent, Dell EqualLogic, Dell PowerVault eller Dell NAS storage array placeret i det samme fysiske datacenter. Denne Service planlægger datamigrering fra kundens bestående storage array til den nyligt implementerede Dell Storage array. Denne service omfatter: Projektstyring af Servicen Planlægning af migrering Migrering af data fra kildelager for op til den solgte varenummers kvantitet Migrering af data fra kildeværter (se Forudsætninger) Konfiguration af migrerede bestående værters diskenheder til det nye lagermiljø Bemærk 1: Offline datamigrering kræver nedetid for de involverede værter. Længden af nedetid varierer baseret på de særlige forhold i kundens miljø og migreringsmetoden. Kunder skal forvente nedetid under offline migreringsprocessen og arbejde med Dell Migration services for at planlægge i forhold til dette. Alternativt kan migreringer udføres "online", hvor data er tilgængelig for programmer og brugere under migreringen, men der er minimale nedetider ved starten af migreringen og ved overgang afhængigt af det anvendte værktøj. Hver metode giver fordele og overvejelser. Kunder skal diskutere hvilken metode, der passer best til deres behov med Dell Migration Services under planlægningsprocessen. Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Der vil ikke blive udført Serviceaktiviteter på lokale helligdage medmindre, der er indgået andre aftaler. Servicen udløber 1 år efter køb. MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING KRÆVER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØBET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØLGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØB ("UDLØBSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØBSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØBSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. 1 Datamigrering til en Dell Storage Array V2.6 Marts 2013

2 Serviceaftalens omfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin omfatter Ressourcer til leverance: 1. For at øge effektiviteten i leverance til tiden og styre projektomkostninger, forbeholder Dell sig ret til at udnytte centraliserede fjernressourcer samt onsite ressourcer til at levere Servicen. Typisk vil projekstyring og planlægningsaktiviteter blive leveret vha. fjernressourcer. Projektstyring Dell-projektlederen for denne Service har følgende ansvarsområder: 1. Samarbejde med kunden for at styre leveringen af projektet. 2. Gennemgå leverancen af servicen med kunden. 3. Fremhæve risiko og potentielle problemer, hvor det er muligt. 4. Arbejde med Kunden for at minimere risici. 5. Dokumentere en overordnet aktivitetsplan sammen med krav og afhængigheder. 6. Styre og koordinere alle Dell-ressourcer. Ændringsstyring: 1. Styring af ændringer dækker alle aspekter af dette projekt, herunder leverancer kontraktmæssig dokumentation, anmodninger om ændring af projektleverancer, leveringsdatoer og projektets metode. 2. Alle anmodninger om ændringer vil blive formelt dokumenteret, citeret og underskrevet inden ændringen bliver udført. Serviceplanlægning: 1. Gennemføre datamigreringsundersøgelse og gennemgå stedets miljømæssige og tekniske parathedskrav. 2. Bekræfte parathedsgennemgang og installationsdatoer og fremhæve afhængigheder fuldstændigt. 3. Kunden skal oplyse en kontaktperson for at lade tidslinjer og processer blive udført efter tidsplanen. 4. Bekræfte at projektleverancer og overordnet plan er gennemgået og accepteret af kunden. 5. Identificere risici og potentielle problemer, hvor det er muligt og samarbejde med kunden for at minimere virkningen. 6. Bekræfte stedets parathed og produktets leveringsdatoer for at leve op til den planlagte installationstidsplan. 7. Bekræfte at kunden gennemgår, accepterer og overholder vilkårene og betingelserne i denne servicebeskrivelse. Planlægning af migrering: 1. Gennemgå og analysere fysiske miljø og forbindelser for at understøtte datamigrering. 2. Status servere udpeget til migreringen. 3. Bekræfte at de eksisterende værter opfylder minimumkravene til hardware og software. 4. Opret en gyldig plan for migrering baseret på kundens hardware- og softwarekonfiguration. 5. Bekræfte/gennemgå migreringsmål for migrerede data. 6. Definere prioriteter for migrering af diskenhed. 2 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

3 7. Bekræfte at alle destinationsenheder opfylder krav til dimensionering til datamigreringen fra kildediskenheder. 8. Definere/bekræfte at konfigurationen opfylder minimumkravene til hardware og software for miljøet. Bermærk: Baseret på kilden, krav til destinationsarray og kundemiljø kan Dell vælger at anvende array baserede eller værtsbaseret software, et udstyr eller en kombination til at udføre migreringsprojektet. Array baseret migrering (Kun CML FC): 1. Implementer fysisk (kabelføring) og logisk (zoneinddeling) tilslutning til det nye fysiske miljø. 2. Konfigurer FC-zoner efter behov for at aktivere datamigrering. 3. Bekræft at Kunden kan validere kildens dataintegritet inden migreringen startes. 4. Import af diskenhed. a. Konfigurer/bekræft destinationsdiskenheder i henhold til implementeringsplanen på Dell storage array. b. Bekræft Dell storage array migreringens forbindelse til kildens storage array. c. Forbered værter til datamigrering. d. Sluk værter eller ophæv kilde LUN'er tilslutning. e. Migrer data fra kilde-array LUN'er til nye Dell storage array LUN'er. 5. Tilslut vært til ny Dell storage array i henhold til implementeringsplanen. a. Fjern kilde storage array-softwaren. b. Upgrader værtsbuskortets (Host Bus Adapter "HBA") firmware og drivere efter behov. c. Konfigurer native multi-path-software til Dell storage array. d. Installer servere med nye Dell storage array. e. Tilslut migrerede diskenheder til værterne. f. Kunden validerer at data er migreret korrekt. g. Testfailover. 6. Bring værter tilbage online. 7. Ryd op alle FC-zoneinddelinger eller iscsi-portkonfigurationer, der anvendes til migrering. Værtsbaseret migrering: 1. Tilslut værter til ny Dell storage array i henhold til implementeringsplanen. 2. Konfigurer/bekræft destinationsdiskenheder i henhold til implementeringsplanen på Dell storage array. a. Bekræft værtsforbindelse til både kilde og destination storage arrays. b. Præsenter destinationsdiskenheder til værten. 3. Installer migreringssoftware på værter efter behov. 4. Migrer data fra kildens LUN/diskenheder til destinationens LUN/diskenheder på ny Dell storage array. 5. Kunden validerer at data er migreret korrekt. 6. Konfigurer native multi-path, efter behov. 7. Udfør post-migreringsoprydning. a. Fjern vært SW relateretg til Kilde-array. b. Fjern LUN/diskenhed-tilknytningen til Kilde array. 3 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

4 Udstyrsbaseret migrering: 1. Udrul og konfigurer datamigreringsudstyr. a. Installer udstyr fysisk på et sted med adgang til strøm, LAN-styringsporte og fiberkanaler og/eller iscsi SAN-switche er nødvendigt. 2. Isæt udstyr i datastien. a. Konfigurer FC-zoner og/eller iscsi-forbindelse efter behov. b. Registrer udstyr med kilde- og destinationsarrays. c. Registrer kilde-/destinationsarrays og værter med udstyr. d. Præsenter kilde- og destinationsdiskenheder//lun'er til udstyret. e. Tilslut værtsinitiatorer/iqn'er igen til kildelager via udstyret. i. Kan kræve nedetid for vært afhængigt af specifikke krav til datamigrering og der skal installeres udstyrsspecifik MPIO-software. 3. Opret udstyrsbaserets kilde til destinations-datamigreringsopgaver og starte spejlingsprocessen. 4. Overvåg udstyr for datamigreringsydelse og estimeret udførelsestid. 5. Konfigurer FC-zoner og/eller konfigurer iscsi-forbindelser efter behov for at oprette forbindelse for værter til destinations-array. 6. Tilknyt værtsinitiatorer/iqn'er igen fra kilde- til at destinationens storage array, registrer værter med destinations-array, installer MPIO-software efter behov og konfigurer værter til tilknytning til destinations-array. a. Der kræves nedetid pga. oprettelse af zoneinddelinger igen til destinations-array og tilknytning af LUN'er, samt fjerne og geninstallere MPIO-software som krævet for destinations-array. 7. Opret forbindelse til destinations-diskenheder/lun'er. Kunder vil validere at data migrerede korrekt og at produktionsudstyr fungerer normalt. 8. Fjern udstyr fra miljø og ryd op i enhvert FC-zoneinddeling eller iscsi-portkonfigurationer anvendt for udstyret. Bemærk! Det er kundens ansvar at bringe programmer til produktionstilstand efter migrering. NAS-baseret migrering: 1. Forbered destinations-nas-lager til migrering. a. Opret/bekræft at Shares/Eksporter findes på destinations-nas-lager. b. Deaktiver snapshots på destinations-nas-diskenheder mens migreringen finder sted. c. Bekræft at sikkerhedskopieringer af kildedata er gennemført forud for migrering. 2. Valider indstillinger for godkendelse og tilladelse. a. Bekræft/modificer brugeradgang er ækvivalent på kilde og destination. i. Lokal bruger eller AD for Shares. ii. Bekræft NTP er konfigureret på destinations-nas for AD-godkendelse. iii. Lokale brugere, NIS eller LDAP til eksporter. b. Bekræft at relevante tilladelser appropriate er indstillet for destinations-nas Shares/Eksporter. i. Bekræft hvis tilladelser skal migreres. ii. Anvend tilladelser for destinationsstrukturen forud for migreringen, hvis relevant. (a) Ækvivalent til indstillinger for kildetilladelse. 4 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

5 3. Migrer data fra kilde-shares/eksporter til destinations-nas. a. Tilknyt/Tilslut kilde og destination på migreringsvært. b. Opret migreringsopgaver og tidsplaner. c. Tjek opgavestatus for at bekræfte migreringsprogressen. 4. Udfør overgang til destinations-nas-lager. a. Gennemgå logfiler og oversprungne filer. b. Begræns slutbrugers adgang til kildedata og udfør endelig migrering. c. Kunden validerer at data er migreret korrekt. 5. Aktivér slutbrugers adgang til destinations Shares/Eksporter. a. Modificer destinations-nas-lager i henhold til implementeringsplan, hvis det er relevant. i. Netværkskonfiguration, Snapshots, Kvoter b. Kunden bekræfter forbindelse til Shares/Eksporter. Projektafslutning: 1. Fremlæg dokumentation for de udførte services. 2. Få kundens accept af de udførte services. Forudsætninger 1. Servicen er begrænset til array, vært og/eller udstyrsbaseret data migrering for Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, HP-UX, Solaris, AIX, SUSE Enterprise Linux, CentOS Linux eller VMware ESX værter med NTFS-, VMFS-, EXT-, ReiserFS-, VxFS-, WAFL-, MPFS-, ZFS- eller XFS-filsystemer & CIFS- og NFS-protokoller. Alle andre OS eller filsystem er ikke omfattet af servicen. 2. Opgradering eller overgang af OS under en migrering er ikke omfattet af servicen. Migrering skal udføres mellem samme versioner af det samme operativsystem. 3. Migrering er begrænset til flytte data på storage arrays. Programinstallation, geninstallation eller konfiguration er ikke omfattet af servicen. 4. Data migreringsservicen dækker kildeværter tilsluttet på legacy-lager til destinationsværter på Dell storage-løsning som implementeret via implementeringsservices (sælges separat). Dell forudsætter at standard kundemiljøer ikke har mere end ½ så mange værter som TB data at migrere. Hvis kundens miljø har en højere antal kildeværter end forventet, forbeholder Dell sig retten til omdefinere omfanget af og prisen for løsningen. 5. Denne datamigreringsservice dækker oprettelse af forbindelse af op til to værter for hver TB data, der skal migreres fra kildelageret. Dell forbeholder sig ret til at omdefinere omfanget af og prisen for løsningen, hvis denne betingelse ikke er opfyldt. 6. Både eksisterende og nye lagersystemer vil blive knyttet til den samme struktur og placeret på det samme fysiske sted i migreringens varighed. 7. Kunden kan have både bestående og nye lagersystemer i drift på samme tid på det samme sted i migreringens varighed. 8. For værtsbaserede datamigreringer, vil værter have de nødvendige værtsbuskort (Host Bus Adaptere "HBA'er") eller netværkskort ( "NIC") til at oprette forbindelse til både kilde og destinationens storage arrays på samme tid. 9. For VMware ESX-datamigreringer, skal VMware vcenter være installeret og konfiguret i miljøet forud for udførelsen af migreringen. Installation og konfiguration af VMware vcenter er ikke omfattet af servicen. Kunden leverer de nødvendige licenser til vcenter. 10. Alle Dell-server- og storage-platforme skal have gyldige support-kontrakter i migreringens varighed. 11. Support til fejlsøgning eller reparation for ikke-dell storage array- eller platforme (med eller uden gyldige supportkontrakter eller garantier) er ikke omfattet af servicen. 12. Fejlsøgning eller reparationer er ikke omfattet af servicen ved migreringer. Kunden er ansvarlig for at bekræfte at udstyret fungerer korrekt forud for at migreringsservicen udføres. 5 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

6 Ikke omfattede services Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse, herunder: Migrering til eller fra nogen "CAS" (Content-Addressable Storage). Programbaserede migreringer. Implementering af nye værter er ikke installeret som del af den grundlæggende implementeringsservice (sælges separat). Kundens servicespecifikke ansvarsområder Dells evne til at levere service i rette omfang og til tiden afhænger af at kunden rettidigt tager kritiske beslutninger, giver væsentlige oplysninger og godkendelser. Kunden anerkender et ansvar for at reagere rettidigt på anmodninger fra Dell om anvisninger, oplysninger eller beslutninger, der med rimelighed kan anses for at være nødvendige for at Dell kan udføre service. Kunden skal sikre at al kommunikation mellem kunden og Dell, herunder alle spørgsmål eller anmodninger om omfang, foretages via den relevante Dell-projektleder. Kunden skal fremlægge en liste over vigtige kontaktpersoner ved projektets kickoff for at arbejde med Dell-projektlederen. Vigtige kontaktpersoner vil være ansvarlig for kommunikation og styring af projektleverancer med Dell-projektleder. Kunden vil give adgang til tekniske og forretningsmæssige kontaktpunkter som påkrævet for sager vedrørende servocens omfang. Vigtige kontaktpersoner vil deltage i møder og levere rettidige beslutninger og oplysninger, som er nødvendige for at Dell kan udføre service. Enhver afhjælpning som kilde-storage-array-miljøet kræver er kundens ansvar, bortset fra Dell understøttede storage-platforme med gyldige supportgarantier. Kunden er ansvarlig for enhver konfiguration af kildens storage array, medmindre andet er angivet i denne Service. Det er kundens ansvar at bringe programmer til produktionstilstand efter migrering. Kunden er ansvarlig for at lukke værts-/server-programmer før start på offline datamigrering. Kundens generelle ansvarsområder Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer og garanterer, at der er indhentet tilladelse fra både kunden og Dell til at få adgang til og anvende, hvad enten via fjernadagang eller som person, software ejet af eller givet i licens til kunden, hardware, systemer, data placeret derpå og alle hardware- og softwarekomponenter omfattet deri, med det formål at levere disse Services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. Kundens samarbejde. Kunden forstår, at uden en hurtig og tilstrækkeligt samarbejde, kan Dell ikke udføre Servicen, eller hvis den udføres, kan Servicen være væsentligt ændret eller forsinket. Derfor skal kunden straks og rimeligt samarbejde med Dell om alt, der er nødvendigt for at Dell kan udføre Servicen. Hvis kunden ikke samarbejder rimeligt fyldestgørende i henhold til det foregående vil Dell ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af Servicen og kunden ikke vil være berettiget til en tilbagebetaling. Onsite-forpligtelser. Hvor det er nødvendigt at udføre Services onsite, er kunden forpligtet til at sikre gratis (uden at det koster noget for Dell), sikker og tilstrækkelig adgang til Kundens faciliteter og miljø, herunder god plads til udførelse af arbejdet, elektricitet og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes være adgang til en skærm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur (uden omkostninger for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. 6 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

7 Sikkerhedskopiering af data. Kunden vil foretage en fuld sikkerhedskopiering af alle eksisterende data, software og programmer på alle påvirkede systemer forud for leveringen af denne service. Kunden bør tage regelmæssige sikkerhedskopier af de data, der er gemt på alle berørte systemer som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelle fejl, ændringer eller tab af data. DELL HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR: NOGEN AF DINE FORTROLIGE, OPHAVSRETLIGE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER; MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER SOFTWARE; BESKADIGEDE ELLER MISTEDE FLYTBARE MEDIER; NEDETID FOR ET SYSTEM ELLER NETVÆRK; OG/ELLER FOR NOGEN HANDLIG ELLER UDELADELSE, HERUNDER FORSØMMELIGHED AF DELL ELLER EN TREDJEPARTSSERVICEUDBYDER. Dell er ikke ansvarlig for gendannelse eller geninstallation af programmer eller data. Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Kunden vil sikre at Dells udførelse af tjenester ikke vil påvirke sådanne garantier eller hvis det gør, at påvirkningen vil være acceptable for kunden. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for tredjepartsgarantier eller eventuelle effekter, som Servicene kan have på disse garantier. Ulovligt opnåede data. Kunden garanterer og erklærer at ingen data, der er opnået eller besiddes ulovligt af kunden (herunder, men ikke begrænset til, ulovligt overførte filer eller software og upassende indhold eller billeder) vil blive medtaget i de data, som kunden har til hensigt til Dell at migrere i henhold til denne Service. Behandling af Beskyttede helbredsoplysninger; Data underlagt Gramm-Leach Bliley Act of Kunden garanterer og erklærer at forud for at give Dell adgang til udstyr, der er blevet anvendt til at behandle og/eller opbevare helbredsoplysninger underlagt love om beskyttelse af personlige oplysninger på kundens sted (herefter benævnt "Beskyttede helbredsoplysninger" eller "PHI" (Protected Health Information), eller alle data underlagt Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, f.eks. "ikke-offentlige personlige oplysninger", som defineret i Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 (herefter benævnt "G-L-B-data"), er alle PHI og alle G-L-B-data på sådant udstyr blevet gjort ubrugelige, ulæselige eller uforståelige for uvedkommende ved brug af en teknologi eller metode, der er krævet i forhold til love om beskyttelse af personlige oplysninger, på kundens sted. Kunden er ansvarlig for at bekræfte overholdelse af og alle opdateringer af retningslinjer fra relevante statslige organisation om, hvordan PHI og G-L-B-data sikres med henblik på at gøre den ubrugelig, ulæselig eller uforståelige for uautoriserede personer og at de vil overholde alle gældende retningslinjer som vedrører PHI og G-L-B-data på udstyr eller materialer, der forelægges Dell til behandling. 7 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

8 Vilkår og betingelser Denne servicebeskrivelse er indgået mellem dig som kunde ("dig" eller "kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af din faktura for købet af denne serviceydelse. Denne serviceydelse leveres underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, som specifikt tillader salg af denne serviceydelse. I fraværet af en sådan aftale, afhængigt af kundens adresse, er denne serviceydelse underlagt og styret af enten Dells kommercielle salgsvilkår eller Dells standard kundeservicehovedaftale (som relevant, "Aftalen"). I det omfang nogen af vilkårene i denne servicebeskrivelse er i konflikt med vilkårene i aftalen, vil vilkårene i denne servicebeskrivelse have forrang, men kun i forhold til den konkrete konflikt, og vil ikke blive læst eller anses som erstatning for eventuelle andre vilkår i aftalen, men som ikke specifikt er modsagt af denne servicebeskrivelse. Se nedenstående tabel med webadressen til aftalen, der er gældende for kundens adresse. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne onlinevilkår. Kunden accepterer, at ved fornyelse, modificering, udvidelse eller fortsat udnyttelse af serviceydelsen ud over den oprindelige periode, vil ydelsen blive underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan gennemses på Når du afgiver din ordre på serviceydelser, modtager levering af serviceydelser, udnytter serviceydelser eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.comwebstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-software- eller internetgrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende virksomhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne Servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at udstede en underskrevet ordreformular. 8 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

9 Vilkår og betingelser, gældende for dit køb af Dells serviceydelser Kundens adresse Kunder der køber Dells serviceydelser direkte fra Dell Kunder der køber Dells serviceydelser igennem en autoriseret Dell-forhandler USA Canada Latinamerika og de Caribiske øer (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller Asien og Stillehavsområdet Japan Europa, Mellemøsten og Afrika Lokalt landespecifikt websted eller Lokalt landespecifikt websted eller I Frankrig, Tyskland og Storbritannien kan du desuden vælge den relevante webadresse nedenfor: Frankring: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell men skal kun tjene til at beskrive indholdet af Servicen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af Servicen og grænser og begrænsninger i en sådan Service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "Kunden" i denne Servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer Servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have en direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til Servicen beskrevet heri. For at undgå tvivl on nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell men skal kun tjene til at beskrive indholdet af Servicen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af Servicen og grænser og begrænsninger i en sådan Service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "Kunden" i denne Servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer Servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have en direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til Servicen beskrevet heri. For at undgå tvivl on nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. * Kunden kan besøge deres lokale -websted ved blot at besøge fra en computer med forbindelse til internettet på deres sted eller ved at vælge blandt mulighederne på Dells "Vælg en Region/Land" websted tilgængelig på 9 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

10 Vilkår og betingelser for Servicen 1 Understøttede produkter Denne service er tilgængelig på udvalgte Dell-understøttede produkter, f.eks. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent og udvalgte Dell-printere, der købes med en standardkonfiguration. Der føjes jævnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræsentanten fra Dell for at få den seneste opdaterede liste med de services, der er tilgængelige for dine Dell-produkter. Alle understøttede produkter er mærket med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understøttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekontrakt: Printeren og den bærbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2 Serviceperiode A Denne aftale begynder på ordredatoen og fortsætter i servicens løbetid. "Serviceperioden" begynder på købsdatoen og løber i den periode, der er angivet på ordreformularen. Antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abonnementets tekst eller pris og den gældende serviceperiode for hver er specificeret på kundens ordreformular eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræftelse eller købsordre (samlet kaldet "Ordreformular"). Software eller services, der købes i henhold til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug og må ikke anvendes til videresalg eller i et servicebureau. 3 Andre vigtige oplysninger A PLANLÆGGE OM IGEN. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE ÆNDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE DAGE FØR TIDSPLANDATOEN. HVIS KUNDEN OMPLANLÆGGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV DAGE ELLER MINDRE FØR TIDSPLANDATOEN, ER DER ET OMPLANLÆGNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES. KUNDEN ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆGNING AF SERVICEN BEKRÆFTES MINDST OTTE DAGE, FØR DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling for hardware, der købes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kommercielt rimelige begrænsninger for servicens omfang. Dell kan nægte at levere services, hvis Dell anser det for at være sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Servicen rækker kun til de brugere, for hvilke det understøttede produkt var beregnet. D Valgfri tjenester. Valgfri services (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret og professionel support eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell og varierer efter kundens adresse. Valgfri services kræver muligvis en separat aftale med Dell. I fraværet af en sådan aftale leveres servicen i overensstemmelse med denne aftale. 10 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

11 E Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. F Annullering. Dell kan annullere denne service på ethvert tidspunkt i servicens kontraktperiode, som følge af en af følgende årsager: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som nærmere angivet i faktureringsvilkårene. Kunden er grov, truende eller nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Varslet vil omfatte annulleringens årsag og ikrafttrædelsesdato, der vil være ikke mindre end ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender varslet om annullering til kunden, medmindre loven kræver andre forholdsregler ved annullering, der ikke kan fraviges efter aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, VIL KUNDEN IKKE VÆRE BERETTIGET TIL NOGEN TILBAGEBETALING AF GEBYRER BETALT ELLER SKYLDIGE TIL DELL. G Geografiske begrænsninger og flytning. Denne service bliver leveret til adresserne, der er angivet på kundens faktura. Denne service er ikke tilgængelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens område. Dells forpligtelse til at levere services til flyttede understøttede produkter er afhængig af lokal tilgængelighed og kan være underlagt yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af de flyttede understøttede produkter til Dells daværende konsulentgebyrer for tid og materialer. Kunden skal give Dell tilstrækkelig og sikker adgang til kundens faciliteter uden omkostninger for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. H Overførsel af service. I henhold til de begrænsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overføre denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den daværende serviceperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne servicebeskrivelse, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdt alle overførselsprocedurer, der er tilgængelige på Der kan opkræves et overførselsgebyr. Bemærk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgængelig eller ikke er tilgængelig til den samme pris, som kunden har betalt for denne service, er kunden muligvis ikke dækket af supporten, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdækning på den nye adresse. Hvis kunden vælger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive ændret til supportkategorier, der er tilgængelige det nye sted til den aktuelle pris eller til en lavere pris uden mulighed for refundering. 11 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

12 Hvis du vil vide mere om nogen af vores servicetilbud, kan du kontakte din Dell-salgsrepræsentant eller besøge Tilgængeligheden varierer fra land til land. Kunder og Dells kanalpartnere kan kontakte deres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og handelsnavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemærkerne og navnene eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell og dets associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlige for fejl eller udeladelser i typografi eller fotografering. Dells vilkår og betingelser for salg er gældende og kan findes på og fås på anmodning. 12 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

13 Bilag A Servicevarenumre US-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT LA-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT BZ-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT EMEA-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT APJ POS-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT APJ APOS-varenummer Varenummer Beskrivelse Partner Datamigrering til enhver Dell Storage Array, per TB, 2 til 100 TB EDT 13 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

14 Bilag B Undtagelser fra Dells normale åbningstider Land Dells åbningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøerne, resten af det engelsktalende Caribien 7:00-16:00 Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanske Republik, Surinam, Turks- og Caicosøerne Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, De Nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand 8:00-17:00 9:00-17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 9:00-18:00 Bolivia, Chile 9:00-19:00 14 Datamigrering til en Dell Storage Array V april 2013

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere