Værd at vide om dit barns skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om dit barns skole"

Transkript

1 Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej Glostrup tlf fax Hjemmeside: Værd at vide om dit barns skole Information 2010 / 2011

2 Indholdsfortegnelse: Afdelingerne 9 Aktiviteter / sidste skoledag Anderledes skoledage 5 Anonym rådgivning 12 Dimission 11 Elevfotografering 16 Ferieplan m.m. 5 Forord ved ledelsen 3 Forsikring 13 Gårdvagt 14 Hytteture / lejrskoler 12 Idrætsdage 16 IT informationsteknologi 7 Klasseuger 6 Katamaranen + Trimaranen 12 Mellemtrinsafdelingen 10 Ordensregler 19 Overbygningen 10 Personalebilleder Plan over skolen 20 Praktikskole 17 Praktiske oplysninger Praktiske telefonnumre 27 Projektopgaven 10 Pædagogisk servicecenter 6 SFO 8-9 Skolebestyrelsen 4 Skole/hjem samarbejde 13 Skolemad 14 Skriftlige og mundtlige prøver 11 Specialer i overbygningen 11 SSP 14 Sundhedsplejen 18 Tale/høre arbejde 12 Tandpleje/skolepsykolog 18 Timefordelingsplan 21 Transport ved sygdom 12 Ungdommens uddannelsesvejledning 12 Vikardækning 16 Vision 3 2

3 Velkommen til Søndervangskolen! Velkommen til en skole, hvor vi arbejder med kompetencer, værdier og dannelse - og velkommen til en skole, hvor fællesskabet prioriteres højt. Vi lever i et videnssamfund, hvor kompleksitet og forandringer er vilkår, som vi skal uddanne til. Såvel regeringen som skolerne sigter på et højt fagligt niveau med fokus på, hvad eleverne skal kunne i morgendagens samfund. De danske børn besidder kompetencer som at være selvstændige, innovative og ansvarstagende samtidig med, at de er glade for at gå i skole. Alle disse områder er vigtige for folkeskolen at bevare. Folkeskolen har derudover - som en af de få organisationer, der bygger på fællesskabet - ligeledes en rolle i at sikre dannelsesbegrebet. På Søndervangskolen arbejder vi derfor på at skabe gode arbejds- og læringsmiljøer for såvel elever som medarbejdere. Lis Skaarup Pia Ebsen Tina Toft-Jørgensen Michael Jørgensen Jannik Bromann Lise Hammershøj Camilla Hirshals Skoleleder Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Administrativ leder Sekretær Sekretær (barselsvikar) Indskoling/Souschef SFO Mellemtrin/Overbygning Skolens ledelse varetages af skolelederen og 3 afdelingsledere. Skolen er inddelt i 4 afdelinger, hvor Pia Ebsen er afdelingsleder for indskoling og skolens souschef. Michael Jørgensen er afdelingsleder for mellemtrin og overbygning. Tina Toft-Jørgensen er leder af SFO området. Henvendelser angående elevsager og spørgsmål om de enkelte afdelinger skal rettes til afdelingslederen. Søndervangskolens vision Søndervangskolen ønsker at være en dynamisk og levende skole. Dette er udtrykt i skolens vision og i vores logo, hvor vi har valgt Klods Hans, som metafor for åbne sanser, gå på mod, selvtillid, tro på mulighederne og opgør med gængse antagelser. Samtidig ønsker Søndervangskolen at løse opgaverne enkelt og korrekt og yde en god service. Vigtigheden af dette skal bl.a. ses i lyset af de mange nye evaluerings- og dokumentationstiltag som elevplaner, kvalitetsrapport og nationale test, der er kommet til. På Søndervangskolen betragter vi dette som tiltag, der kan være med til at øge kvaliteten af vores arbejde, samtidig med at vi er opmærksomme på, at det ikke må komme til at fylde mere, end at vi også styrker og bevarer en høj kvalitet i vores kerneydelse - undervisning og dannelse af hele unge mennesker. Søndervangskolens udviklingsområder i det kommende skoleår er bl.a. specialer i overbygningen. Det er en videreudvikling af linjer, som vi har arbejdet med i de sidste to år. Vi laver tre specialer, som eleverne kan vælge mellem. a) Science/naturvidenskabeligt speciale, b) Sprog/kultur/samfund, c) Sundhed/motion/livsstil. På mellemtrinnet har vi valgt at udvikle arbejdet med holddeling, så vi kan udfordre den enkelte elev ud fra individuelle behov. Børnene i de nye børnehaveklasser starter fremover i SFO allerede i foråret. Det giver mulighed for at vurdere en anderledes skolestart, så det er der nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle i dette skoleår. Søndervangskolen ønsker at være en IT orienteret skole. Vi er derfor i gang med at justere skolens IT handleplan. Vi indkøber løbende Smartboards, indtil vi har ét i alle klasser. Vi har outsourcet serviceringen af vores netværk og maskiner for at opnå så høj driftsikkerhed som muligt. Vi vægter sundhed og trivsel højt, og dette arbejder vi ligeledes med ligesom de øvrige tiltag i kommunens børnepolitik. Se mere om alt dette på skolens hjemmeside og i virksomhedsplanen. Søndervangskolen står overfor en renovering. Vi håber, at første spadestik kan tages i februar Vi får formentlig en ny hal, nyrenoverede faglokaler, klasserum, der er mere fleksible og en indskoling, der er samlet fra klasse i et integreret fællesskab med SFO. Desuden vil vi gerne lave et spændende og inspirerende ungdomsmiljø for vores ældste klasser. Søndervangskolen er også en arbejdsplads for mange mennesker, derfor arbejder vi løbende på at gøre Søndervangskolen til en endnu mere attraktiv arbejdsplads, så vi kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Søndervangskolen er en skole, hvor alle er i konstant læring og udvikling. nstant Søndervangskolen læring og udvikling. har et sprudlende og kreativt læringsmiljø med høj grad af faglighed. Vi kan - Vi vil - Vi tør - Vi gør 3

4 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Der er netop valgt nye medlemmer pr. august Desuden er der to elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som vælges for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Derudover deltager skolens leder og souschef også i skolebestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Man kan se skolens principper samt skolebestyrelsens dagsorden og referat på skolens hjemmeside. Referatet sendes desuden til klassernes forældrerepræsentanter. Hvis du ønsker at få skolebestyrelsen i tale, er du velkommen til at komme før møderne i spørgetiden. Du skal blot meddele det til skolens kontor senest en uge før mødet. Hver klasse har et af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer som deres kontaktperson, og de deltager gerne i et forældremøde, hvis klassens forældre og medarbejdere ønsker det. John Wohlers Peter Anya Hans Christian Recail Mikkel Stefan Neubauer Madsen Borg Jensen Simonsen Bekirovski Sommer Andersen Formand Næstformand Skolebestyrelsen 1. april juli 2010 Forældrevalgte Telefon Egne børn Tilknyttet Anya Jensen William 4.c 2.c, 9.x, 9.y, Katamaranen, Trimaranen Peter Borg Mads 4.a og Johan 6.a 0.a, 0.c, 2.b, 4.a, 6.a John Wohlers Madsen Emma 8.c 2.a, 5.a, 5.b, 5.c, Hans Christian Simonsen Anna Sofie 8.c og Peter 4.c 3.a, 8.a, 8.b, 8.c Recail Bekirovski Esra 0.b 0.b, 1.a, 1.b, 1.c Mikkel Sommer Nadja 6.b 6.b, 7.a,, 7.b, 7.c Stefan Neubauer Andersen Victor A. 4.c 3.b, 3.c, 4.b, 4.c Elevrepræsentant Der er valg af elevrepræsentanter i september 2010 Medarbejderrepræsentanter: Anna Højlund (lærer) Bendt Svensson (lærer) Ledelsen Lis Skaarup (skoleleder) Pia Ebsen (souschef) Børne- og Skoleudvalgsmedlem Josephine Dandanell 4

5 Anderledes skoledage 2010/2011 Første skoledag mandag den 16. august Elever i klasse møder kl (De nye børnehaveklasser møder tirsdag, den 17. august kl ). Klasseuge, september, Motionsdag fredag den 15. oktober 2010 Særligt arrangement kl , indskoling kl Julemarked torsdag den 2. december 2010 For elever kl For forældre kl Klasseuge, 29. november - 3. december, Juledisco tirsdag den 21. december 2010 kl for overbygningen. Juleafslutning onsdag den 22. december 2010 kl Indskolingen kl OBS 23. september Fri! Elevsamtaledage den februar 2011 i skoletiden. Indskolingen i løbet af uge 6 og 7. Klasseuge 7. februar februar 2011 Projektopgave i uge 6. Ringetider 1. lektion 08,00-08,45 2. lektion 08,45-09,30 frikvarter 09,30-09,50 3. lektion 09,50-10,35 4. lektion 10,35-11,20 spisepause 11,20-11,30 indskoling 11,20-11,40 frikvarter 11,30-12,00 5. lektion 12,00-12,45 6. lektion 12,45-13,30 frikvarter 13,30-13,45 7. lektion 13,45-14,30 Fastelavnsfest kl. den 7. marts i skoletiden. Fastelavnsfest kl. den 7. marts kl Klasseuge maj OBS! Dobbelt klasseuge! Sidste skoledag for 9. klasserne fredag den 27. maj Almindelig skoledag bortset fra lektion dog overbygning og mellemtrinnet fri kl Indskoling kl Bogaflevering for 9. klasserne torsdag den 26. maj For kl. - mandag den 15. juni 2011 For kl. - tirsdag den 16. juni 2010 Idrætsdage tirsdag den 21. juni onsdag den 22. juni kl. - kl Særligt program udarbejdes kl. - kl Dimission onsdag den 22. juni 2011 kl Oprydning - flyttedag torsdag den 23. juni Eleverne møder efter normalt skema. Sidste skoledag for eleverne før sommerferien fredag den 24. juni 2011 mødetid kl Ferieplan Skoleåret 2010/11 Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie St. Bededag Himmelfartsdag Grundlovsdag (søndag) 2. Pinsedag Sommerferie

6 Klasseuger I skoleåret 2010/2011 har vi 5 klasseuger. Den første er uge 38, hvor klasserne tager på lejrskole. De øvrige klasser arbejder på tværs af årgangen med selvvalgt tema. Anden klasseuge er i uge 48. OBS! I den uge holder vi åbent hus i form af et julemarked torsdag, d. 2/12. Eleverne møder kl. 16:00-19:00 og kl. 17:00-19:00 byder vi forældre velkommen. Sæt allerede nu X i kalenderen. I uge 6 arbejder vi med de timeløse fag for kl. mens 9. klasserne afholder den obligatoriske projektopgave. Der er fremlæggelse for 8. klasserne mandag og tirsdag i uge 7. De sidste to klasseuger bliver i uge For 9. klasserne er der Prøvetræning og for kl. er det Trivsel og sundhed og/eller Miljø, der er temaerne. Pædagogisk Service Center Det Pædagogiske Servicecenter på Søndervangskolen består af en biblioteksdel, et mediatek, en edb-afdeling og et rum til skiftende udstillinger. PSC består af tre skolebibliotekarer og én IT-vejleder. Det Pædagogiske Servicecenter har hver dag åbent i stort set hele skoletiden - også i frikvartererne. På Pædagogisk Servicecenter er det muligt at arbejde med lyd/video/billedredigering at søge på internettet at bruge computer, scanner, kopimaskine. at udstille billeder eller andre af klassens for skellige arbejder at læse og låne bøger, lydbånd, tegneserier at låne videokameraer, digitale kameraer, cd-afspillere mm i forbindelse med en opgave Alle materialer på Pædagogisk Servicecenter er stregkodet og indlæst i samme database. Eleverne låner således både taskebøger (skolebøger), biblioteksbøger og div. andre materiale over samme lånernummer. For biblioteksbøger er udlånstiden en måned, for taskebøger 1 skoleår. Bibliotekarerne yder pædagogisk rådgivning og vejledning til elever og lærere om PSC s materialer og står for en del af undervisningen på PSC og kulturformidlingen på skolen. Desuden tilbydes forskellige emneforløb, hvor klasserne kan deltage (se årsplan for PSC). Skolens hjemmeside Vi lægger hele tiden oplysninger ind om skolen på følgende adresse: 6

7 I T (Informationsteknologi) Den overvejende del af brugerne har computere i hjemmet og adgang til internettet. Det stiller store krav til brugerflade og hardware her på Søndervangskolen. Brugen af computere kan vel efterhånden betragtes som en kulturteknik på linje med læsning, skrivning etc. Her er det vigtigt, at skolen ikke sakker bagud men til stadighed søger at sikre en opdateret og tidssvarende brugerflade. Og det gør vi ved at anvende teknologien som et værktøj i undervisningen for både læreren og eleven. Der er således mange tekniske ting, der skal koordineres, når så mange forskellige brugere skal have glæde af IT på alle niveauer. Vi har på skolen en server og en NAS ( kæmpestor harddisk ), som skal sørge for, at driften er sikker, og det er muligt at være mange i gang på en gang. Serveren er indrettet sådan, at eleverne skal bruge en personlig kode for at komme ind på maskinerne for at arbejde. Alle elever har således en personlig mappe, som ingen andre har adgang til. På Søndervangskolen anvender vi styresystemet Windows og kontorpakken OpenOffice (gratis download) på elevmaskinerne. Desuden har vi mobile skabe i afdelingerne med bærbare maskiner. Disse kan man arbejde på alle steder, da skolen har trådløst netværk overalt. Skolen er i gang med at få etableret en fibernet-forbindelse, der skal højne hastigheden på internettet. På PSC er der ligeledes mobile skabe med bærbare computere til udlån, som kun bruges på PSC. Og så er der 24 stationære computere i et lokale i forbindelse med PSC med faciliteter, der dækker behovet for klasseundervisning, de nationale test og eksamen. Dette lokale må kun benyttes sammen med en lærer. Alle computerne bruger direkte udskrivning til kopimaskinerne, således at man fra computerne kan udskrive/ kopiere. En enkelt printer kan også udskrive i farver. Vi har nu 17 Smartboards (interaktive tavler), som er placeret i klasseværelserne. Og det er planen, at alle lokaler skal have et Smartboard. Desuden har vi klikers til Smartboard - et lille apparat, som kan anvendes til at evaluere undervisningen med resultat for den enkelte elev. Brugen af Smartboard er uendelig bred, og vi er opmærksomme på at forny og udvikle os både på lærersiden og ved indkøb. Skolen samarbejder med hjemmet via Intra-systemet (Uni-C). Vi lægger vægt på at vores informationer er digitale via forældreintra og elevintra. Det er således muligt og forventeligt, at elever og forældre orienterer sig, når der er behov for det. Adgangen til forældreintra fås ved indskrivning på skolen på skolens kontor Vi har en hjemmeside som er en del af Uni-C-pakken, som henvender sig til alle, der er interesserede i skolen. Det er vores holdning, at IT kræver åbenhed med færrest mulige begrænsninger på Internet og intranet. Derfor er vi opmærksomme på de etiske spilleregler, som er nødvendige at drøfte med eleverne. Vi vil ved udgangen af 2010 have udarbejdet etiske spilleregler på skolens hjemmeside. 7

8 SFO på Søndervangskolen SFO-Søndervangskolen er stor institution fordelt på 3 matrikler. Selvom vi befinder os i 3 huse, har vi åbne rammer og samme retningslinjer og pædagogik. SFO-Søndervangskolen modtager børn fra klasse, ca. 260 børn. Ledelsen ved SFO Søndervangskolen består af en daglig leder i hver SFO-institution, 18 skolepædagoger samt en overordnet SFO-leder, der indgår som en del af skolens ledelsesteam. Børnene er fordelt mellem de 3 huse således, at klasse og SFO passer sammen. Det tilstræbes, at alle A-klasser er tilknyttet Søndervangen, alle B-klasser er tilknyttet Villaen, og alle C klasser er tilknyttet Flora. Af bygningsmæssige årsager er det nogle skoleår nødvendigt at fravige denne fordeling. I Glostrup kommune har vi valgt at arbejde med dokumenteret udvikling i projekt Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO og Klub, som sikrer sammenhæng med kommunens Børnepolitik. Samarbejdet med skolen Vi har det formål at skabe helhed og sammenhæng i barnets udvikling og dagligdag. Det betyder, at der til alle klasser er tilknyttet en skolepædagog, som også er tilknyttet barnets SFO. I foråret april/maj modtager SFO børn til indskrivning inden skolestart i august. med SFO-Søndervangskolen SFO-Søndervangskolens pædagogik bygger på: At det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at gå i SFO. Der arbejdes derfor løbende på: o At skabe et inspirerende miljø, hvor børnenes lyst til indflydelse på dagligdagen er optimal. o At børnene oplever deres tid i SFO en som meningsfuld, fordi leg og samvær og aktiviteter tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for børnene. o At børnene får en oplevelse af livskvalitet ved at indgå i et fællesskab med jævnaldrende, hvori der knyttes venskaber. o At der tilrettelægges aktiviteter, som understøtter børnenes udvikling inden for de forskellige læringsstile Demokrati, medbestemmelse og det frie valg, handler om at få indflydelse på sit eget liv. Den pædagogiske dagligdag ved SFO-Søndervangskolen er derfor funktionsopdelt, således at barnet har indflydelse på, hvordan indholdet af dagen forløber. Alle børn og forældre får udleveret en års- aktivitetskalender i august. Dette giver barnet mulighed for at tilmelde sig diverse aktiviteter. Medindflydelse betyder også medansvar, og når barnet har tilmeldt sig en aktivitet er denne bindende. i distriktet SFO-Søndervangskolen samarbejder med daginstitutioner og klubber med det formål at skabe sammenhæng i barnets overgang fra institution til SFO/skole og fra SFO til klub. Vi evaluerer løbende Den gode overgang med henblik på at udvikle os og være bevidste om at udføre et højt fagligt niveau i det pædagogiske arbejde. SFO-Søndervangskolen er uddannelsesinstitution for pædagogstuderende fra Højvang/Ballerup, der indgår i det pædagogiske arbejde med børnene. med forældrene Et godt og konstruktivt forældresamarbejde, der bygger på gensidig respekt, er en forudsætning for et godt trivselsmiljø for børnene ved SFO og skole. Den daglige kontakt til forældrene er højt prioriteret, ligesom det er væsentligt for samarbejdet, at forældrene deltager og interesserer sig for deres barns SFO tid. Forældresamtaler afholdes af klassetemaet. Det formelle forældresamarbejde er struktureret via SFO-Søndervangskolens Forældreråd. Forældrerådet består af i alt 9 forældrerepræsentanter - 3 fra hvert hus, 1 repræsentant fra skolebestyrelsen, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 institutionsleder og SFO-Lederen. Forældrerådet indgår i et tæt samarbejde med skolebestyrelsen. 8

9 SFO - Åbningstider På skoledage: Fælles morgenåbning afholdes i Søndervangen fra kl til Fra april indtil sommerferien hvor der er SFO for førskolebørnene - fordeler børnene sig i husene kl På skolefridage: Fælles morgenåbning afholdes i Søndervangen fra kl til Herefter åbner også Villaen og Flora kl (fredage lukker vi kl ) I skole sommerferien er der åbent i Søndervangen for alle børn og voksne de første 5 uger. De sidste 2 uger af ferien åbner alle huse. Vi giver nærmere besked op til ferien. I øvrige ferier skiftes husene til at holde åbent for alle SFO børn. SFO-Søndervangskolen har lukket: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag. 1. maj Grundlovsdag lukkes kl december er en lukke dag 24. december til og med 2. januar. Afdelingerne Søndervangskolen er afdelingsopdelt således at kl. hører til indskolingsafdelingen, (E-fløj) kl. hører til mellemtrinsafdelingen (B/C-fløj), mens kl. er placeret i overbygningen på A-fløjene. Desværre er der ikke lokaler nok i indskolingen, så 3.klasserne er placeret i mellemtrinsafdelingen, men følger de aktiviteter, som egner sig bedst for deres alderstrin fra begge afdelinger. I løbet af børnenes skoletid vil der jævnligt blive foretaget test i dansk og i matematik som en del af grundlaget for undervisningen udover de nationale test. Den pædagogiske evaluering foretages i børnehaveklasserne. I 1. kl., 3. kl., 6. kl. og 8. kl. testes i dansk. På 4. og 7. klassetrin testes i matematik. Alle testresultaterne indsamles og bearbejdes af en vejleder, som efterfølgende rådgiver og vejleder den enkelte faglærer. Forældre/elev orienteres af klasseteamet ved skole /hjemsamtalen. Der foretages test i øvrigt, når lærerne finder det nødvendigt. Om disse test informeres I af teamet omkring klassen. Indskolingen klasse Indskolingen på Søndervangskolen er bygget op omkring et tæt samarbejde mellem skole og SFO. Skolepædagogen indgår i undervisningen op til 10 lektioner om ugen samt i undervisningsforløb efter aftale. Lærere og pædagoger er således fælles ansvarlige for børnenes læring, trivsel og udvikling. I samarbejde med SFO fokuserer vi arbejdet omkring klassefællesskabet og opbygningen af et godt forældresamarbejde. Traditionerne i indskolingen følger skolens mærkedage samt markeringer i forbindelse med helligdage o.l. Således går vi blandt andet i kirke den sidste skoledag før jul. Særlige fælles pædagogiske traditioner består af makkerordningen mellem 0. klasserne og 3. klasserne samt vores fællessamlinger ca. en gang om måneden klasserne har opgaven på skift. Yderligere information om indskolingens traditioner kan findes på skolens hjemmeside eller fås i kontakten til klasselæreren. 9

10 Mellemtrinsafdelingen klasse Vi har i flere år haft tradition for fællessamlinger. Klasserne står på skift for arrangementet. Nogle gange bliver der lavet et lille teaterstykke, andre læser eller dramatiserer en historie, nogle danser, synger eller fremlægger et projekt, som klassen har arbejdet med. Det er en god anledning til at mødes og opbygge et fællesskab i afdelingen. Desuden giver det god anledning til at træne eleverne i at fremlægge et projekt, at turde stille sig op foran en hel forsamling samt at være gode tilskuere. Afdelingen er stadig erklæret mobningsfri, forstået på den måde, at vi altid griber ind, hvis vi opdager, at der er noget galt. Desuden har vi nedskrevet en handleplan for, hvordan vi agerer i sådanne tilfælde (jf. vores trivselspolitik, som kan ses på skolens hjemmeside). De nye klasser i afdelingen underskriver altid trivselserklæringen, når de flytter ind i afdelingen. Vi har indført, at 6. klasserne har ansvaret for at byde de nye 3. klasser velkommen og være en slags tutor for dem, så de kommer til at føle sig godt tilpas i afdelingen. Der er fastelavnsfest for kl. Det bliver den 7. marts kl. 18:00-20:30, hvor alle mødes udklædte i gymnastiksalene. Samarbejdet med Klub Dalvangen omkring klasserne fortsætter. Der er holddeling på tværs minimum 2 gange i løbet af skoleåret for at udfordre den enkelte elev. Overbygningen klasse Fællesaktiviteter Der afholdes 5-6 fællessamlinger om året for afdelingens klasser. Fælles information, fælles oplevelser og samvær er ideen med disse møder. Emnerne fastlægges i samarbejde mellem lærere og elever. Juledisco Julefesten for de store elever er blevet en fast tradition, hvor eleverne i klasse møder om aftenen og danser til diskoteksmusik. Projektopgaven Lovbestemt opgave for 9. klasserne, som har til hensigt at vise elevens evne til at arbejde projektorienteret med inddragelse af lærte færdigheder og ved at hente viden fra hele eller dele af fagrækken. Nederste A-gang er centrum for afviklingen af projektopgaven, som afholdes samtidigt for alle 9. klasserne. Projektopgaven afvikles i uge 6, og opgaverne fremlægges for 8. klasserne i uge 7. 10

11 Sidste skoledag Dimission Afgangseleverne inviteres sammen med deres familie til en lille højtidelighed, hvor der holdes taler, uddeles afgangsbeviser og underholdes. Skolen er vært ved et mindre traktement. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Dimissionsfesten holdes i år torsdag, den 22. juni 2011 kl Afdelingslederen, afgangsklassernes lærere og et udvalg af elever planlægger i fællesskab dagen, som er den sidste skoledag før de mundtlige prøver. Det bliver i år fredag, den 27. maj Klasser nes lærere og skolens ledelse er vært ved et fælles morgenbord for de udklædte afgangselever. 8. klasserne står for den praktiske del af arrangementet. Efter morgenbordet og karamelkastning er der sports dyst mellem lærerne og afgangseleverne. Det vindende hold belønnes med en sølvplade på vin dertrofæet. Folkeskolens afsluttende prøver Maj-juni 2011 De skriftlige prøver afholdes efter følgende foreløbige plan: Mandag den 2. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA Tirsdag den 3. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Onsdag den 4. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA Torsdag den 5. maj kl Engelsk udtræksfag FSA Tirsdag den 10. maj Biologi FSA Onsdag den 11. maj Geografi FSA De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 30. maj - onsdag den 22. juni Beskikkede censorer ved de praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 23, dvs. i perioden tirsdag den 7. juni torsdag den 9. juni Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 24, dvs. i perioden tirsdag den 14. juni - fredag den 17. juni Specialer i overbygningen Næste skoleår har vi valgt at lave specialer i overbygningen. På baggrund af de erfaringer vi har gjort os med Linier de sidste par år, har vi valgt at oprette følgende tre specialer. Sundheds-speciale: Idræt, livsstil og biologi. Science-speciale: Fysik/kemi, matematik, geografi, biologi. Sprogspeciale: Dansk, tysk, fransk, engelsk sprog og kultur, samfundsfag, geografi. 11

12 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning om valg af uddannelse og erhverv er samlet i et sammenhængende system, hvor vejledningen er uafhængig af de enkelte uddannelser, institutioner og sektorer i Ungdommens Uddannelsesvejledning, som kommunen har ansvaret for. Vejlederne er fuldtidsansat i de såkaldte UU-centre. Hytteture I 4. klasse afholdes én ekskursion med en eller to overnatninger. Mindst 2 medarbejdere deltager. Dog skal 4. kl. ikke af sted i år, da de var på hyttetur i 3. kl. Katamaranen + Trimaranen er kommunens 2 specialklasser for elever med særlige behov for støtte til den sociale udvikling og til udvikling af kommunikations- og forestillingsevnen. Katamaranen og Trimaranen er pt. for klassetrin. Klasserne modtager elever fra alle skoler i Glostrup, men hører til på Søndervangskolen. Der er ca. 6 elever i hver klasse og som hovedregel altid 2 voksne til stede. Begge klasser er et helhedstilbud, idet der er pædagoger tilknyttet i fritiden med en vis overlapning i skoletiden. Eleverne indstilles via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Tale/høre pædagogisk arbejde Tale/hørepædagogisk bistand gives til elever med tale-, sprog- eller hørevanskeligheder, både som vejledning til forældre og lærere og som undervisning til eleven. Der foretages intet uden forældrenes accept. Skolens tale/ hørepædagog hedder Gitte Thygesen. Lejrskoler I 6. klasse og i 8. klasse afholdes én lejrskole på 5 dage. Mindst to medarbejdere deltager. Børn- og unge rådgivning Der er mulighed for anonym rådgivning for forældre, naboer, m.fl. hver torsdag kl. 15:00-16:00 i Ungdomscentret, Ved Brandstationen 1. vedr. alt, som har med børns trivsel, sundhed og opdragelse at gøre. Rådgivningen gives af repræsentanter for socialrådgivere og skolepsykologer. Du er altid velkommen. Transport ved sygdom Er en elev så uheldig at komme til skade, så hun/han ikke kan transportere sig selv i skole, så kontakt skolens kontor, som vil være behjælpelig med en transportordning til og fra skole. Det er uden udgift for hjemmet. 12

13 Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv forsikring for alle elever i folkeskolen. Denne dækker: 1. Inden for skolens område i undervisningstiden. 2. Deltagelse i arrangementer plan lagt af skolen. 3. Uden for skolens område, mens eleverne er under skolens tilsyn. 4. På den direkte vej til og fra skole. 5. På lejrskoler, hytteture og i erhvervspraktik. Forsikringen dækker ikke: 1. Elever, der deltager i fritidsundervisning 2. Skade, som to elever forvolder hinanden ved voldsom leg eller slagsmål her kan skadevolderens forsikring evt. dække. 3. Skader på elevens ejendele eller tyveri af tøj, cykler m.m. 4. Private ejendele, tasker, tøj, cykler, ure, smykker osv. her er det familieforsikringen, der normalt dækker. 5. Indbrud, vand og stormskade. 6. Hærværk og elevers forsætlig forvoldte skader. Hvis der øves hærværk eller skade på skolen, fremsender skolen erstatningskrav for at få udbedret skaderne. Skole/hjemsamarbejde Åbenhed og positiv dialog En god skole kan kun skabes, hvis der er et godt samarbejde mellem skole/sfo og hjem. Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og interesse for børnenes hverdag. For at højne samarbejdet og skabe grobund for en god dialog, vælges der i alle klasser én gang årligt mindst to forældrerepræsentanter. Forældrerepræsentanterne Forældrerepræsentanterne kan i fællesskab med klasselæreren udarbejde dagsordenen til forældremøderne. De kan uddelegere opgaver eller nedsætte udvalg efter behov. Repræsentanterne medvirker ligeledes til i samarbejde med klassens lærerteam at aftale skole/hjemsamarbejde og klasseaktiviteter. Én gang årligt i foråret inviteres repræsentanterne til et møde med skolebestyrelsen for at udveksle informationer og holdninger, og dermed højne indflydelsen og informationsniveauet. Elevplaner Elevplaner udsendes elektronisk via forældreintra og udkommer én gang i foråret og danner sammen med forældrekontakten grundlag for planlægning og målsætning for den enkelte elev. Igen i år er der planlagt to elevsamtaledage før skole/hjem-samtalerne i foråret. Skole/hjemsamtaler Samtalerne afholdes ca. to gange årligt i de enkelte klasser. Den første holdes inden udgangen af november. Den anden afholdes inden midten af april. Formen og deltagerkreds for disse samtaler aftales mellem repræsentanter og lærere. Der afholdes forældremøder én gang årligt i alle klasser. Der er dog et ekstra møde, når klassen skal på lejrskole. Der afholdes fælles skole/sfoforældresamtaler, og skolepædagogen deltager i forældremøder på skolen. Elevsamtaledage Igen i år afholdes der to elevsamtaledage. De afholdes mandag/tirsdag den 25. og 26. januar. I år har vi valgt at afholde dem i skoletiden, og hjemmene vil modtage besked om de enkelte klassers aktiviteter de dage fra lærerne. 13

14 SSP SSP er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Formålet er forebyggelse af kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd. Via samarbejdet mellem de 3 instanser forsøger vi at komme kriminaliteten i forkøbet og handle, før de unges ulovlige adfærd bliver af mere alvorlig karakter. SSP- læreren deltager i elev- og forældresamta ler, når det er aktuelt. Det er Kasper Christiansen, som er skolens SSP-kontaktlærer. Kontaktperson fra Glostrup Politi er Michael Ellegaard. Kommunen har også ansat en børn og unge medarbejder, som hedder Lars Jonasson, men kun kaldes Jonas. SSP-arbejdsgruppen tilbyder temaer til de forskellige klassetrin: Struktur for emner og temaer for kl. 1. kl. Præsentation af SSP. Højtlæsning. (Klasseundervisning) 3. kl. Samarbejde og mobning. (Klasseundervisning) 5. kl. Luk røven, omgangstone mellem børn og voksne. (Forældremøde) 5. kl. Jeg er sej når jeg siger nej. (Klasseundervisning/forældremøde) 6. kl. Hacking, ulovlige kopier og E-crime. (Klasseundervisning) 8. kl. Normalt og unormalt? (Klasseundervisning/forældremøde) 8. kl. Kriminalitet og konsekvens (Klasseundervisning) Nytår 6. kl. Fyrværkeri og skader. (Ung-til-ung) (Klasseundervisning) Ekstra tilbud Alle kl. Det gode kammeratskab (forældremøde) Alle kl. Aktiviteter og lejrture (udstyr og ideer haves) Cyklistprøver Der er cyklistprøver i 3. kl. og 6. kl. Det foregår i samarbejde med politiet. Det er Walther Kjøng, der er skolens færdselskontaktaktlærer. Skolemad Vi har en god og velfungerende madordning i samarbejde med Centralkøkkenet på Ældrecentret Dalvangen. Madordningen skal sikre, at eleverne får mulighed for at købe mad, der gør dem mætte og veloplagte. Der tilbydes hver dag to måltider og frisk frugt til en overkommelig pris. Køkkenet får dagligt råvarer, så alle frokosttilbud er naturligvis fremstillet af gode og friske råvarer. Maden kan bestilles indtil kl. 7 på leveringsdagen på og udleveres fra skolens kantine i 12 frikvarteret sammen med mælken. Gårdvagt I alle frikvarterer er der lærere og pædagoger, der har tilsyn med eleverne. Vi har således både gangvagter og gårdvagter. Hvis nogle elever har brug for hjælp i frikvartererne, skal de henvende sig til vagterne. 14

15 Ferie og fritagelse for undervisningen Det er dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe sammenhæng i elevernes undervisning. God undervisning kræver, at hver klassekammerat deltager aktivt i undervisningen og påtager sig et medansvar, både når der er klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Som lærer er det vigtigt at have et tæt samarbejde med eleverne, så den enkelte elev altid er med i fællesskabet. Når elever fritages for undervisning, er det svært at bevare dialogen i undervisningen og opretholde fællesskabet, og det ødelægger fællesskabet, det sjove og undervisningen, hvis klassen i perioder ikke er fuldtallig. Undervisning er i dag mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Hvis man som forældre vælger at fritage sit barn fra undervisning for en kort eller længere periode skal man være opmærksom på, at man derved selv påtager sig undervisningspligten af sit barn. Skolen tilrettelægger ikke lektieforløb for børn, der skal på ferie. og det påhviler forældrene og barnet selv efterfølgende at indhente information om de ting, der er foregået. I ferien kan barnet eventuelt læse bøger, forberede en fortælling til klassen om ferien eller lave en scrapbog, og eleven skal efterfølgende indhente det, som han/ hun eventuelt er kommet bagud. Vi har forståelse for, at det i specielle tilfælde kan være nødvendigt at holde fri i skoletiden, men af hensyn til undervisningen ser skolen helst, at elevernes ferie lægges i de af kommunen planlagte ferier. Skolebestyrelsen har drøftet problemerne ved elevers fritagelse for undervisningen og opfordrer til, at ferie kun bør holdes i skolens planlagte ferier. Elevråd Elevrådet består af elever fra klasse. Hver klasse vælger to repræsentanter ved skoleårets start, der deltager i elevrådsmøderne. På årets første møde vælges en formand og en næstformænd. De skal desuden deltage i skolebestyrelsens møder. I løbet af skoleåret afholdes møder ca. en gang om måneden, hvor kontaktlæreren indkalder repræsentanterne og skriver en dagsorden, gerne i samarbejde med formanden og næstformanden. Møderne afholdes enten fælles for alle klassetrin eller for klasse (det lille elevråd) og klasse (det store elevråd). Glemte sager Glemte sager indleveres ofte til skolebetjenten eller kontoret. To gange årligt udstilles glemte sager ved hovedindgangen - i forbindelse med sommerferien og juleferien. Flytning Flytning og udmeldelse bedes meddelt skolens kontor, som så foretager det fornødne. Det kan gøres skriftligt eller ved direkte henvendelse til kontoret. Kontaktbog Ved barnets skolestart udleveres en kontaktbog. Den benyttes til oplysning om fravær samt andre korte informationer og er altså det praktiske bindeled mellem skole og hjem. Kontaktbogen bør altid ligge i barnets taske. 15

16 Idrætsdage I den sidste uge af skoleåret afholdes 2 idrætsdage for eleverne fra 3. til 8. klasse. Det foregår på Glostrup Stadion og er for alle skolerne i Glostrup. For 3. klasse arrangeres bustransport til og fra Stadion. 3., 4. og 5. klasserne har begge dage følgelærer, som sørger for, at eleverne befinder sig de rigtige steder ifølge programmets turneringsplan. Eleverne fra klasse bliver hjemme på skolen. I skoleåret 2010 / 2011 afvikles idrætsdagene tirsdag 21. og onsdag 22. juni. I tilfælde af aflysning er der almindelig skolegang. Elevfotografering Elevfoto bliver taget fredag okt Forældrene skal give tilsagn om, hvorvidt de ønsker, at deres barn skal portrætfotograferes. Der er ingen købetvang. Fotograferingen foretages af et professionelt firma. Regler for idrætsundervisningen Udbytte af undervisningen Det er af afgørende betydning for elevens udbytte, som ved al undervisning i skolen, at eleven møder forberedt til undervisningen. Dvs. idrætstøj, håndklæde og fodtøj (ude/ inde) medbringes. Omklædning og bad Omklædning og bad er obligatorisk i alle idrætstimer og på alle klassetrin. Smykker Det er forbudt at bære smykker, ure og piercinger, der kan forvolde skade på en selv eller andre under udøvelsen af idræt. Øreringe kan evt. dækkes med medbragt sportstape eller plaster. Fodvorter Eleven deltager alligevel i idræt, blot der under badning bruges badefodtøj, vikles en plasticpose om foden eller bruges flydende sårplaster. Vikardækning Alle vikartimer læses dels af skolens lærere, dels af ansatte vikarer. Ved læreres fravær er der ikke altid fuld dækning af vikartimerne. Da der også skal foregå læring, selv om der ingen lærer er til stede, skal eleverne forstå, at de selv har et medansvar for denne læring. Alle må støtte denne holdning. Praksis: Ved skemalægning placeres vikartimerne inden for de første 6 lektioner på dagen med hovedvægten lagt på de 4 første. Ved brug af vikar benyttes så vidt muligt en lærer, som kan undervise i det pågældende fag. Klassens lærerteam er behjælpelig med vikarmateriale til vikarer, samt instruktion/igangsætning af klassen, såfremt den skal arbejde alene. Elever fra klasse kan gives fri samme dag. Ved en lærers længerevarende fravær orienteres forældre og elever. Menstruation Piger deltager som normalt i idrætsundervisningen. Nogle piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de øvrige piger efter idrætsundervisningen. I disse tilfælde laves en aftale med idrætslæreren med hensyn til at få klaret badningen. Fritagelse Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse fra idrætsundervisningen ved at angive årsag og varighed. Ved fritagelse for en periode ud over 4 sammenhængende uger, kan der forlanges lægeerklæring. Af hygiejniske grunde kan elever ikke fritages fra bad. Er en elev rask nok til at gå i skole, skal eleven også være med til både idræt og efterfølgende bad. For elever, der er fritaget for deltagelse i idræt, gælder som almindelig regel, at de skal være til stede i undervisningen, da skolen har tilsynspligt. Sygemeldinger / fravær Har jeres barn været syg eller haft andet fravær, skrives det i barnets kontaktbog. Er det sygdom af længere varighed, kan der ringes til skolens kontor, som videregiver besked til klasselæreren. Er barnet tilmeldt SFO, skal der gives besked hertil straks ved fraværets begyndelse. 16

17 Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for UCC/Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS. De lærerstuderende skal gennem deres fire-årige uddannelse i praktik hvert studieår. Praktik-periodernes længde varierer fra år til år ligesom krav til mål og indhold for praktikken øges gennem uddannelsen. At være praktikskole betyder, at alle klasser på et eller andet tidspunkt og i forskellige fag vil møde nogle af de studerende, som skal øve sig i at fungere som lærer. I samarbejde med klassens lærerteam tilrettelægger de studerende et undervisningsprogram for praktikperioden og efterfølgende forestår de den planlagte undervisning. De er med til at løfte andre læreropgaver som fx gangog gårdvagter, deltagelse i forældremøder samt andre møder, hvor lærere deltager, de deltager på ture ud af huset og meget andet. Det er således de studerende der for en periode underviser, men det er klassens lærer, der har det pædagogiske ansvar. De studerende vejledes løbende, og i samarbejde med UCC vurderes deres evner for at kunne blive lærere. Som skole har vi glæde af de friske pust, nye idéer og input, som de studerende bibringer livet på Søndervangskolen, og er vi glade for at kunne medvirke til, at de nyuddannede lærere bliver bedre rustet til at kunne løfte opgaven i den realistiske verden skolen i samfundet. Div. publikationer Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen og forældrerepræsentanterne besluttet at udsende følgende informationsskrivelser: Værd at vide Værd at vide er det hæfte, du sidder med i hånden lige nu. Det uddeles til alle forældre og udkommer 1 gang årligt. Her har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, som vi mener, vil være rart at vide. Skoleporten, forældreintra og elevintra De skrivelser, der tidligere gik fra skolens kontor til forældrene er afskaffet til fordel for en løbende digital information dels på skolens hjemmeside og de enkelte klassers forældreintra, hvor forældrene kan finde forskellige informationer fra klassens lærere eller fra skolens kontor. I løbet af dette skoleår vil vi endvidere åbne for elevintra. Skolebladet Skolebladet er overgået til PSC, som vil inddrage eleverne, så de står for en større del af produktionen. Forventningsfoldere Forventningsfoldere er udarbejdet til hver afdeling og beskriver, hvilke forventninger, elever, forældre og skole kan have til hinanden. Nyhedsbreve Teamet omkring klasserne udsender hver måned nyt om alt det, der skal foregå til klassens forældre. Disse nyhedsbreve findes for de fleste klassers vedkommende kun digitalt, så vi opfordrer alle forældre til at følge med på skolens og klassens hjemmesider. 17

18 Tandpleje Klinikteamet på Søndervangskolens tandklinik udgøres af Sofie Brinkmann (tandlæge), Anja Jørgensen (tandlæge), Maj-Britt Petersen, Bettina Andersen og Tilde Støjholm (klinikassistenter). Klinikken på Søndervangskolen tlf , har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl Onsdag er der lukket. På klinikken tilbydes gratis tandpleje af kommunes børn fra 0-18 år. Alle behandlinger udføres. Undersøgelsesintervaller fastlægges udfra børnenes tandstatus og mundhygiejne og kan svinge fra 3 måneder til 12 måneder. I 5. klasse tilses alle børn af vores reguleringstandlæge Per Rehn, dette foregår som regel her på klinikken. Børnene kan til enhver tid henvises til vores reguleringsklinik på Skovvangskolen, Egeskoven 27 A, tlf Reguleringsklinikken har åben: mandag , tirsdag , onsdag , torsdag og fredag lukket. Ved akut optåede tandskader tandpiner udenfor klinikkens åbningstid hendvises til privatpraktiserende tandlæger eller tandlægevagten, Oslo Plads 1, tlf Alvorlige tandskader henvises til skadestuen, københavns Amts sygehus, Glostrup. Skolepsykolog Skolens psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er den, der rådgiver skolen og forældre i sager, hvor elever har større problemer end medarbejderne umiddelbart kan løse selv. Det er endvidere psykologen, der efter indstilling fra medarbejdere og/eller forældre, rådgiver om, hvorvidt en elev skønnes at have behov for specialpædagogisk bistand. Sundhedsplejen Søndervangskolens sundhedsplejersker er Majbritt Vonsild (A+X klasserne) og Lisbet Holst Benthin (C+B+Y klasserne). Hos sundhedsplejerskerne afholdes sundhedssamtaler med børnene i små grupper, eller enkeltvis afhængig af behov, hvor der snakkes om forhold, som er af betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det kan f.eks. være kammeratskab, mobning, trivsel i klassen, madpakker, sund mad o.lign. Hos de ældre elever vil snakken ofte handle om pubertet, alkohol, kærester og rusmidler. Sundhedsplejerskerne laver også klasseundervisning bla. om håndhygiejne, pubertet og om sex og prævention. Børnene bliver set hvert år af sundhedsplejersken (dog ikke i 2., 3. og 6. klasse). Der foretages høreprøve i de to første klassetrin samt i 9. klasse. Børnene bliver de andre år målt, vejet og får lavet synsprøve. Hos sundhedsplejerskerne lægges der vægt på et godt samarbejde med hjemmet og derfor bliver børn og forældre altid bedt om, at udfylde et spørgeskema sammen inden barnet kommer til sundhedsplejerske. Forældrene orienteres efterfølgende, hvis der er forhold, som kræver videre opfølgning. Forældre er også altid velkomne til at deltage i besøget hos sundhedsplejersken. Det er især godt for samarbejdet, hvis forældrene har mulighed for at deltage i børnehave- og 1. klasse således at begge parter kan lære hinanden at kende. Både børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for råd og vejledning omkring børnenes sundhed og trivsel. Majbritt Vonsild er tilknyttet børnene i A-klasserne og hun træffes fredag formiddag. Lisbet Holst Benthin er tilknyttet børnene i B- og C- klasserne samt Katamaranen og Trimaranen, og hun træffes tirsdag og torsdag formiddag. Sekretæren træffes tirsdag formiddag i ulige uger og fredag formiddag i lige uger. 18

19 Ordensregler Det er vigtigt, at alle er med til at gøre deres for at Søndervangskolen er et rart og trygt sted at være. Derfor forventer vi, at alle viser hensyn overfor hinanden, og overfor skolens bygninger, inventar og materialer. * Cykler og knallerter skal trækkes ind og ud af skolegården. * Man må ikke lege/opholde sig ved cykelstativerne. * Alle voldsomme og farlige lege/aktiviteter er forbudt. * Boldspil med massive bolde er forbudt. Store, bløde bolde og basketbolde må kun benyttes på fodbold- og basketbanerne. * Det er ikke tilladt at løbe på rulleskøjter, løbehjul eller lignende på skolens område. * Den lille gård må kun benyttes af elever fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. samt eleverne fra 3. klasse indtil efterårsferien. * Sneboldkastning må kun finde sted på idrætspladsen og under opsyn af en lærer. * Ingen elever må forlade skolens område (undtaget er dog elever fra klasse, som med forældres skriftlige tilladelse må forlade skolen i mellemtimer og frikvarterer.) * Løb og leg på gangene er ikke tilladt. * Skift til faglokale sker først, når det ringer ind. * Alle udleverede bøger og andet undervisningsmateriel skal behandles og opbevares forsvarligt. Elever og deres forældre kan gøres ansvarlige for bortkomne / ødelagte materialer, inventar og bygninger. * Fritagelse for bad kan normalt ikke finde sted af hygiejniske grunde. I tilfælde af fodvorter deltager eleverne i idrætsundervisningen, dog skal gymnastik og badesko benyttes. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne (jf. regler for idræt side 16) * Farligt legetøj må ikke medbringes i skolen. * AV - udstyr må kun benyttes af eleverne efter aftale med læreren. * Mobiltelefoner må KUN være tændt i frikvartererne. Ved overtrædelse inddrages telefonen, som kan afhentes af eleven efter skoletid på skolens kontor. * Man må ikke tage eller bruge billeder af andre uden først at indhente tilladelse hos vedkommende. * Rygning på skolens område er ikke tilladt. * Cykelhjelm eller tilsvarende må ikke bæres under leg på klatrestativer eller lignende. Brug af computere * Det er ikke tilladt at installere eller downloade programmer. * Undgå unødig udskrivning * Der må ikke sendes anonym post. * Undervisning går forud for al spil, surfing eller chat. * Det er ikke tilladt at downloade billeder af pop/ fodbold - stjerner eller lignende, da de nye virus er MEGET aktive den vej. * Det er ikke tilladt at røre ved maskinernes ledninger/ mus eller forbindelser til andet hardware - er der problemer, så tilkald administratorerne. (Thomas) * Det er ikke tilladt at bruge andres koder - selv om man har fået lov. En række uskrevne regler for god tone på nettet handler om fornuftig brug af , chat og hjemmesider. Disse uskrevne regler SKAL overholdes. Regler for bærbar * Når eleverne henter en bærbar, skal den bæres med 2 hænder og være lukket. * Den åbnes først, når den står på et bord. * Eleverne må ikke gå med en åben computer * Når computeren afleveres skal den bæres med 2 hænder og være lukket. 19

20 20 Plan over Søndervangskolen 2010/2011

Søndervangskolen - for fremtiden

Søndervangskolen - for fremtiden Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2660 Glostrup tlf. 43962980 Fax / 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside : http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk VÆRD AT VIDE OM DIT

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk.

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk.

Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen..dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE

Søndervangskolen. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde

Søndervangskolen som praktikskole. Skole/hjemsamarbejde Søndervangskolen som praktikskole Søndervangskolen er praktikskole for Blaagaards Statsseminarium. Seminariet har ca. 1100 studerende, som gennem deres 4 - årige studietid skal have 24 ugers praktik. Dette

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere