IT Optimering. IT Manager Konference 5. september Jens Cajus Pedersen IT Consulting DK IBM Integrated Technology Services.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Optimering. IT Manager Konference 5. september 2006. Jens Cajus Pedersen IT Consulting DK IBM Integrated Technology Services. Cajus@dk.ibm."

Transkript

1 IT Optimering IT Manager Konference 5. september 2006 Jens Cajus Pedersen IT Consulting DK IBM Integrated Technology Services Copyright IBM Corporation

2 IBM s IT optimerings metode adresserer en række forskellige udfordringer Reducering af IT-omkostninger - IT-organisationen er under pres for at nedbringe omkostningerne til IT Stadigt stigende arbejdsmængder og højere servicekrav fra forretningsorganisationen - IT-organisationen modtager stadigt stigende arbejdsmængder og højere krav til den leverede service fra forretningsorganisationen Øgning af effektiviteten i IT-organisationen - IT-organisationen er under pres for at øge effektiviteten for at kunne følge med stigende arbejdsmængder uden yderligere ressourcer Ikke-standardiseret IT-infrastruktur - Manglende standardisering i IT-infrastruktur medfører øgede omkostninger til drift Nøgleressourcer - Stor afhængighed af specifikke personer der typisk har en indgående viden om virksomhedens ITsystemer og deres sammenhænge, eller som besidder viden og ekspertise der er kritisk for driften af virksomhedens IT-systemer For få ressourcer - Allokeringen af ressourcer til IT-organisationen følger ikke den stigende arbejdsmængde 2 Copyright IBM Corporation 2006

3 IBM s IT optimerings metode adresserer en række forskellige udfordringer Manglende struktur på arbejdet - Der er ingen procedurer for hvordan arbejdet i IT-organisationen udføres og ingen erfaringsdokumentering. Der er ikke implementeret værktøjer til at understøtte processerne Vanskeligheder med korrekt prioritering af opgaver og projekter - Manglende overblik over hvilke systemer der er vigtigst for forretningen, medfører at prioritering af opgaver og projekter ikke sker i forhold til deres vigtighed. Manglende dokumentation af hvilket arbejde IT-organisationen udfører - Problemer med at dokumentere arbejdsmængden og bredden af arbejdsopgaver i IT-afdelingen Applikationsportefølje i vækst uden overblik over de ressource- og omkostningsmæssige konsekvenser - IT-organisationen mangler overblik over hvilke omkostninger, der er knyttet til driften af forretningsorganisationens applikationer Manglende overblik over samt dokumentation af IT-infrastruktur - Viden omkring den samlede IT-infrastruktur er placeret hos nøgleressourcer eller er spredt bredt ud i IT-organisationen. Manglende overblik over sikkerhed - Er IT-infrastrukturen sikker? - Lever virksomheden op til forretningsmæssige og sikkerhedsmæssige krav? 3 Copyright IBM Corporation 2006

4 ITO potentielle besparelser For at kunne opnå de potentielle fordele ved en IT optimering vil visse initielle investeringer ofte være nødvendige. Værdien af optimeringen kan bestemmes ud fra Return On Investment (ROI). Costs Investment IT Costs w/o change Saving or Re-investment Optimized IT Costs Time 4 Copyright IBM Corporation 2006

5 Udfordringen for en IT Optimering er at løse konflikten mellem IT omkostninger og værdien for forretningen Benefits Open up new business areas Meet customer expectations IT Optimization Improve internal efficiency Reduce IT total costs Costs 5 Copyright IBM Corporation 2006

6 Et IT Optimerings projekt vil evaluere et antal forbundne domæner for at identificere potentielle optimerings initiativer Arkitektur Hardware System software Værktøjer Udnyttelsesgrad Sikkerhed Netværk og IP-Telefoni IT Strategi som styrende element Infrastructure Data and Applications Applikationsportefølje Forretningsværdi IT-omkostninger Sikkerhed Netværk Topologi Udnyttelse Telefoni Network Strategic Alignment Processes SLA er Effektivitet Konsistens Roller og ansvar Sikkerhed Gennemskuelighed af IT-omkostninger Budgettering Indkøb Finance Organization Kompetencer IT-styring Roller og ansvar Organisationsstruktur 6 Copyright IBM Corporation 2006

7 A determination of whether or not IT goals, objectives, and measurements are supportive of the business goals and objectives is provided within the strategic alignment domain Infrastructure Data and Applications Key Activities Document relevant business strategies and requirements Network Strategic Alignment Processes Document relevant IT strategies and requirements Document relevant IT operating plans Document relevant IT service delivery commitments Document relevant management practices and policies Finance Organization Factors to Consider Business Strategies User Population Demographics Business Unit Mission IT Position within Enterprise Current Service Providers Profile IT Directions Assessment Techniques Balanced Scorecard Analysis Customer Surveys Functional Analysis of Business against Technology Budgetary Mapping Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) Analysis IT Measurements Review Analysis of Stakeholder Perceptions and Expectations Possible Solution Paths IT Investments Process Relationship Strategy Requirements Strategy Metrics System Technology Refresh Strategy Technology Deployment Approach Service Delivery Model 7 Copyright IBM Corporation 2006

8 IT Optimization starts by establishing a shared understanding of the value of IT New Capability Focus Enabler Provider researches, recommends and implements technology to enable quantum leap in business capability Business View IT View Partner Provider works with others to develop a service and provide resources/skills necessary to support the service Promote Customer Satisfaction Focus Utility Provider of a quality service at a cost equal to or lower than the competition Commodity Provider of an adequate service at a cost lower than the competition Business Drivers Cost Focus Internal Efficiencies Focus 8 Copyright IBM Corporation 2006

9 Implementation of your technology infrastructure (mainframe, midrange, desktop, printers, storage, facilities) is assessed at a high level to determine if these technologies are fully and optimally utilized Key Activities Infrastructure Data and Applications Analyze current IT environment Current processing install base and utilization Current storage install base and utilization Network Strategic Alignment Processes Current operating systems install base Current operations and production control environment Current facilities environment Analyze projected IT environment Proposed processing requirements Finance Organization Proposed IT plans Analyze current service level commitments and service level attainment Factors to Consider Technology Usage Efficiency (Processors, Operating Systems, Storage, Output and Media) Disaster Recovery / Security Technology Currency Physical Facilities Existing Automation Assessment Techniques Server Consolidation Analysis Restructure and Consolidation Feasibility Storage and Implementation Analysis Business Continuity and Recovery Study Capacity and Utilization Trending Performance and Testing Simulation Technology Convergence Review Possible Solution Paths IT Architecture and Direction Server Consolidation Strategy Data Center Consolidation Strategy SAN / NAS Implementation Approach Self-Recovery and Rapid-Recovery Framework Automation Strategy ebusiness-on-demand Solutions 9 Copyright IBM Corporation 2006

10 Implementation of your network infrastructure (Wan, Lan, and Voice) is assessed at a high level to determine if these technologies are fully and optimally utilized Infrastructure Data and Applications Key Activities Network Strategic Alignment Processes Analyze current IT environment Current WAN topography Current LAN topography Current Voice environment Current Dial environment Current Remote Access environment Current Systems and Software supporting the Network Finance Organization Analyze projected IT environment Proposed processing requirements Proposed IT plans Analyze current service level commitments and service level attainment Factors to Consider Technology Usage Efficiency (Processors, Operating Systems, Storage, Output and Media) Disaster Recovery / Security Technology Currency Physical Facilities Existing Automation Assessment Techniques Network Consolidation Analysis Network Restructure Feasibility Business Continuity and Recovery Study Capacity and Utilization Trending Performance and Testing Simulation Technology Convergence Review Possible Solution Paths IT Architecture and Direction Network Consolidation Strategy Self-Recovery and Rapid-Recovery Framework Automation Strategy ebusiness-on-demand Solutions 10 Copyright IBM Corporation 2006

11 Within the infrastructure and network domain, we explore a variety of options to achieve optimization objectives through improved productivity and leveraged economies of scale Server-1 OS-1 Server-2 OS-2 physical consolidation OS-1 Server-3 OS-2 App-1 App-2 App-1 App-2 Server-1 OS-1 App-1 Server-2 OS-2 App-2 logical consolidation App-1 Server-3 OS-3 App-2 complexity savings Server-1 OS-1 Server-2 OS-2 application consolidation Server-3 OS-3 App-1 App-2 App-3 11 Copyright IBM Corporation 2006

12 In the process domain, we utilize IT process assessment techniques to quickly understand which processes require the most attention, in a priority sequence Infrastructure Data and Applications Key Activities The following service delivery processes are typically in scope for this assessment (compare against ITIL and/or IBM IT Process Model): Existing application development processes Network Strategic Alignment Processes Enable Service Delivery Requirements Manage Problems and Administer Change Provide Operational Support to Customers Manage IT Inventory and Assets Manage Availability Finance Organization Interviews with senior level and line IT managers A process assessment workshop with line managers that in aggregate, can provide and endto-end view of the processes used to manage IT Factors to Consider Service Level Attainment Customer Satisfaction Process Maturity Predictability of Process Results Scalability Process Implementation Pervasiveness Roles and Responsibilities Assessment Techniques Analysis against IBM s IT Process Model and/or ITIL SEI Capability and Maturity Assessment PAT (Process Analysis Technique) Best Practices/Benchmarks Comparisons Process Support Tools Analysis Process Flow Mapping against Process Roles Statistical Analysis of In-Process and End-of-Process Results Possible Solution Paths Process Development and Deployment Strategy Formalization of Process Models Process Streamlining and Realignment Definition of Process-Based Job Functions Prioritization of Critical Processes Functional Specifications and Selection of Process Support Tools 12 Copyright IBM Corporation 2006

13 Our approach to the process domain will leverage proven tools and techniques to identify actionable optimization opportunity areas IBM Process Reference Model for IT og ITIL 5 4 Process improvement is a continuous focus. Processes are both measured and controlled Optimizing Quantitatively Managed Business IT Customers IT IT Customer Customer Relationships Relationships IT IT Direction Direction IT IT System System Solution Solution Development Development Solution Solution Deployment Deployment IT IT Resilience Resilience IT IT Operational Operational Services Services Regulation IT Users Processes are characterized for the organization and are proactive Processes are characterized for projects; actions are often reactive Processes are reactive, unpredictable, and poorly controlled Defined Managed Initial IT Suppliers IT IT Administration Administration 13 Copyright IBM Corporation 2006

14 THE PRM-IT MODEL: Processes core ITIL alignment IT System IT System Framework IT System Framework IT System Design, IT System Design, Development and Implementation Development and Implementation IT System Operation IT System Operation IT System Evaluation IT System Evaluation IT Customer Relationships Stakeholder Stakeholder Requirements Requirements Service Service Marketing Marketing and and Sales Sales Service Service Level Level Customer Satisfaction Customer Satisfaction IT Direction IT IT Strategy Strategy IT IT Research Research and and Innovation Innovation Architecture Architecture Risk Risk IT IT Portfolio Portfolio Project Project Solution Development Solution Solution Requirements Requirements Solution Solution Analysis Analysis and and Design Design Solution Build Solution Build Solution Solution Test Test Solution Solution Acceptance Acceptance Core Alignment Process Core Alignment Process Solution Deployment Change Change Release Release Configuration Configuration IT Operational Services Service Service Execution Execution Data Data and and Storage Storage Event Event User User Contact Contact Incident Incident Problem Problem IT Resilience Compliance Compliance Security Security Availability Availability Capacity Capacity Facility Facility IT Service Continuity IT Service Continuity IT Administration Financial Financial Asset Asset Supplier Supplier Relationship Relationship Service Service Pricing Pricing and and Contract Contract Administration Administration Workforce Workforce Knowledge Knowledge 14 Copyright IBM Corporation 2006

15 In the organization domain, we evaluate the organizational structure and model, roles and responsibilities, governance processes and then identify skill needs and gaps Infrastructure Data and Applications Key Activities Understand current IT organization structure, staffing levels, roles & responsibilities and management system processes Network Strategic Alignment Processes Evaluate implications of HR processes and procedures on IT Survey of executive management to assess organization readiness for change Determine consistency with Business and IT Strategy Compare to industry best practices Finance Organization Factors to Consider and Functional Alignment FTE Allocation Shift Coverage Skills Level and Balance Historical Success of Change Implementation Customer Perceptions of IT Organization Assessment Techniques FTE Parsing and Comparisons to Industry Averages Workflow Analysis across Functional Boundaries Skills Profile and Fulfillment Assessment Staffing Analysis against Zero-Base Planning Approach Matrix Effectiveness Analysis Organizational Change Readiness Assessment Possible Solution Paths Staffing Level Re-Balancing Plan Skills Development, Retention, and Attrition Strategy Re-Alignment into Process-Based Competency Model Virtual Team Deployment Behavior-Based Change Initiatives Measurement-Based Change Initiative Options for Supplemental Resources 15 Copyright IBM Corporation 2006

16 A benchmarking approach is taken to evaluate the financial domain, with an additional IT accounting look at internal financial processes Infrastructure Data and Applications Key Activities Understand IT budget and investment process Perform financial baselines Network Strategic Alignment Processes Evaluate cross-charge processes and tools Support implementation of labor claiming and planning processes and tools Evaluate asset accounting processes and tools Finance Organization Compare to industry data Factors to Consider Contractual Terms and Conditions Charge-Back Algorithms Financial Base Case against Platforms and Support Functions IT Financial Ratios against Enterprise Performance Asset Deployment Practices Assessment Techniques Best Practices Comparisons Budget Line Item Parsing and Categorization Contract Reviews Asset Analysis Validation of Cost Allocation Coverage Total Cost of Ownership Analysis Possible Solution Paths Enterprise-Wide Contract Renegotiation Utility-Based Service Fees plus Activity- Based Allocations Self-Funding Model for Future Investments Cost Reduction Initiatives for Other Domains Asset Deployment Optimization Strategy Cost-Favorable Sourcing Options 16 Copyright IBM Corporation 2006

17 Our approach to the finance domain will leverage proven tools and techniques to identify actionable optimization opportunity areas Compare to Industry Data Company Cost Profile In Profile Mainframe $35,814,713 Midrange - Unix $25,556,787 Midrange AS/400 $3,369,410 NT - Server, Network, Desktop $34,394,004 Help Desk $2,455,000 Applications Development $43,770,183 All Other $2,756,460 Total $148,116,557 ADDITIONAL ITEMS FOR TOTAL SPEND Salary Contra $15,727,887 Other Revenue $26,088,425 Other Capital $28,972,113 Capitalized Professional Services $12,800,000 Total $83,588,425 Grand Total $231,704,982 IT Spend & Baseline Cost Analysis and Modeling Strategic Value Analysis Thousands Data Center Costs per Utilized MIPS Company Benchmark Peer Lowest Peer Average Peer Highest Net of I Budget Challenge II III IV $7,630,672 V PC Single Data Center Business Process Information Standardization Global Network and Helpdesk Standardization Integration consolidation Top Line Bid-to-Cash Gains Processes Cost Saving PC Knowledge Desktop Systems (Notes) LAN/WAN Order Fulfillment Processes Data Center HR / Finance Consolidation processes Regional Help Desks Common Product, Customer codes Information Repository IT Cost Operational Value Analysis IT Balanced Scorecard m Benefits Summary ACME plc Annual Savings Total Savings Client Client Procurement Centralised purchasing $ 195,833 $ 979,167 Volume software licence agreements $ 167,500 $ 502,500 Standardisation $ - $ - Consolidation to servers $ - $ - $ 363,333 $ 1,481,667 License & Contract Software License Compliance $ 67,000 $ 335,000 Software License Optimisation $ 134,000 $ 670,000 Return of leased assets $ - $ - Warranty Maintenance Reconciliation $ 33,500 $ 167,500 $ 234,500 $ 1,172,500 Operational Efficiencies Utilisation of unused assets $ 39,167 $ 195,833 Avoidance of theft $ 29,750 $ 148,750 Annual audit/inventory costs $ 100,500 $ 502,500 Service (Help) Desk efficiency $ 67,000 $ 335,000 More Efficient Moves, Adds and Changes $ 54,000 $ 270,000 $ 290,417 $ 1,452,083 Independent One face to the Departments Customer Cost Reduction Opportunity Identification TOTAL $ 888,250 $ 4,106,250 Benefits Summary Asset Accounting 17 Copyright IBM Corporation 2006

18 Within the Data and Applications domain, we follow the Application Portfolio (APM) approach Architectures Hardware System Software Availability Security and Privacy Infrastructure Data and Applications Application Diversity Application Portfolio Application Maintenance Data Diversity Business Alignment Topology Utilization Sourcing Network Strategic Alignment Processes IT Efficiency Ownership Effectiveness Consistency SLA Impl. Budgeting Labor Claiming Asset Accounting Procurement Policies Project Accounting Finance Organization Roles Responsibilities Skills Change Readiness 18 Copyright IBM Corporation 2006

19 IBM Application Portfolio Services (APM) help IT align applications with strategic enterprise priorities, increase performance and leverage scarce resources Assessment Business Strategy ƒstrategic goals ƒoperational priorities ƒmarketing strategies Transformation Opportunities Assess Portfolio Attributes ƒapplication qualities ƒtechnical objectives ƒfinancial performance Manage Application Portfolio Transformation Manage Projects ƒdefine portfolio goals ƒplan and develop projects ƒdeploy operational implementations Plan Align Continuous Alignment Manage Application Portfolio ƒmonitor triggers ƒmanage priorities ƒtrack progress Focus Areas Value Proposition Reduces overall application expenditures Aligns application spending with business objectives Delivers most desired functionality faster Balances maintenance versus new development and package implementation Supports ongoing business process transformation Exploits new technology more quickly Supports technology -based innovation 19 Copyright IBM Corporation 2006

20 Examples of other results in previous engagements Customer Telia Sonera ING Group (banking, insurance) Air Liquide Type of engagement Data Center Consolidation and Efficiency improvement Consolidation and platform operation - Unix, Tandem, AS/400, Intel applications. Full consolidation, redcution of sites from 18 to Savings and other results Improved quality of service, savings of operations cost, 30% of the operator costs 15% of total infrastructure budget identified Air Canada Full consolidation 30% av total infrastrukturbudget BNP Paribas Merger synergies planning, applications, infrastructure and operation servers. 250 million Euros of annual savings Tarkett Sommers Full consolidation 25% of total infrastructure budget IBM Full Consolidation infrastructure and application, z-series, Unix, Intel 2 BUSD world wide, 27-2 centres in Europe 20 Copyright IBM Corporation 2006

21 Methodology Hvordan forløber et IT optimerings projekt? Fase 1 Fase 2 Fase 3 Analyse Design Implementering ~ 3 mdr ~6 mdr op til 12 mdr Etabler guiding principles Udfør dataindsamling (interviews og dokumentation) Beskriv nuværende IT-arkitektur Beskriv nuværende nøgleprocesser Beskriv nuværende kompetencer Identificer fremtidige krav til IT Udfør gap -analyse på nuværende kontra fremtidig IT Detaljeret design for optimerings initiativer Arkitektur og standarder Forandringsledelse Projektplanlægning Forskellige transitionprojekter Typisk forløb af et ITO projekt 21 Copyright IBM Corporation 2006

22 Hvad koster en IT optimerings analyse og hvad får jeg for de penge? Resultatet er en let tilgængelig rapport i præsentationsformat som beskriver resultaterne fra analysen af optimeringsmuligheder samt præsenterer løsningsalternativer. Rapporten er henvendt til IT-afdelingen og kan danne grundlag for at træffe en beslutning om den fortsatte IT-drift i virksomheden. Analysen kan skræddersys så den behandler de IToptimeringsområder, der er af speciel interesse for IT-organisationen Projektet er bygget op omkring IBM s IT-optimeringsmetode, hvilket sikrer professionel kvalitet, struktur og styring af både projekt og rapport. En IT optimerings analyse koster fra ca DKK ekskl. moms. 22 Copyright IBM Corporation 2006

23 IT Optimerings workshop - en hurtig genvej til vurdering af potentielle optimeringsmuligheder baseret på spørgeskemaer. M1 Evaluering og forberedelse af workshop W1 Dokumentation af resultater fra workshop M2 Workshop indhold Værktøjsunderstøttet IT optimerings vurdering Gennemgang af IT Optimeringsmetoden Besvarelse af omfattende spørgeskemaer gennem en IBM faciliteret dialog Workshop resultat Fælles forståelse af en lang række IT mæssige områder Potentielle omkostningsbesparende og effektiviserende tiltag Eventuelle yderligere planlægningsaktiviteter Rapport i præsentations format Tidsforbrug Forberedelse - IBM Workshop 8 timer for IBM og virksomhedens team Efterbehandling og dokumentation - IBM 23 Copyright IBM Corporation 2006

24 Eksempler på skærmbilleder fra ITO workshop værktøjet ➊ ➋ ➌ ➍ 24 Copyright IBM Corporation 2006

25 25 Copyright IBM Corporation 2006

26 Ved spørgsmål eller behov for yderligere information venligst kontakt Jens Cajus Pedersen For yderligere spørgsmål venligst kontakt: Jens Cajus Pedersen Afdelingsleder IT Consulting IBM Danmark A/S Nymøllevej Lyngby tlf mobil Copyright IBM Corporation 2006

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen

IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Nils Lau Frederiksen IT-direktør, Region Syddanmark It-direktør Nils Lau Frederiksen It fundamentet for et kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Statusrapport

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Benchmark Føroya Gjaldstova

Benchmark Føroya Gjaldstova Benchmark Føroya Gjaldstova Version 1.0 Zangenberg Analytics 2014 1 Konklusioner Overordnede resultater af benchmarken Zangenberg Analytics har foretaget en benchmarking af Føroya Gjaldstovans priser i

Læs mere

IT i Region Sjælland. Fusions IT med pressen på bagsmækken..

IT i Region Sjælland. Fusions IT med pressen på bagsmækken.. IT i Region Sjælland Fusions IT med pressen på bagsmækken.. Hovedpunkter i dag Hvad er Region Sjælland Fakta Tendenser IT Region Sjælland Organisering Styring Hvad har vi nået? Fokus for 2009 2 Hvad er

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Workspace strategi. Agenda: Præsentation Hvorfor en Workspace strategi? Kunde cases Teknologier Workspace workshop Et godt tilbud

Workspace strategi. Agenda: Præsentation Hvorfor en Workspace strategi? Kunde cases Teknologier Workspace workshop Et godt tilbud Workspace strategi Agenda: Præsentation Hvorfor en Workspace strategi? Kunde cases Teknologier Workspace workshop Et godt tilbud Præsentation? Anders Keis Hansen Business Manager En teknisk og teoretisk

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Partner session 2 Mamut - Temadag

Partner session 2 Mamut - Temadag Partner session 2 Mamut - Temadag 22. & 23. september 2009 Agenda Mamut Online Desktop 1.5 Gennemgang af nyheder i MOD 1.5 v/antonio Bibovski Hosted Services (NO HANDOUTS) Positionering af hostede services

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

ITIL - Kan processtyring lære l

ITIL - Kan processtyring lære l ITIL - Kan processtyring lære l noget af IT Management? Christian F. Nissen, CFN People A/S ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

Cleantech. Accelerator

Cleantech. Accelerator Cleantech Accelerator Cleantechs muligheder Udgangspunkt Næste innovationsbølge Global efterspørgsel Er vi et skridt foran? Klimatopmøde 2009 Stærk elite Stor pipeline Stærkt fundament Vækst Faglig udfordring

Læs mere

..Konsolidering af eksisterende DokumentPlatform

..Konsolidering af eksisterende DokumentPlatform Note: Keep all headlines and text in RED..Konsolidering af eksisterende DokumentPlatform Customer Communication and Document Life Cycle Manager System. Wealth Management IT Background I dag har NLP og

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Tankerne bag agil implementering

Tankerne bag agil implementering Tankerne bag agil implementering Agenda Facts om Agidon Sådan gør vi.. Sådan er vi.. Microsoft Dynamics NAV 2013 Tankerne bag Agidons agile implementeringer Modellen Opmærksomhedspunkter Udbytter Case:

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Partner session 3 Mamut - Temadag

Partner session 3 Mamut - Temadag Partner session 3 Mamut - Temadag 27. & 28. oktober 2009 Agenda Mamut Priskalkulator inklusive Mamut One Gennemgang af værktøj v/anders L. Nielsen & Claus Buch Savanne Præsentation af scannings og mobil

Læs mere

Presentation for DTU Vækstfonden and more

Presentation for DTU Vækstfonden and more Presentation for DTU Vækstfonden and more Vækstfonden i dag Vækstfondens strategi VF s nye strategi understøtter... Finansiel afkast VF s mission og vision VISION At det danske venturemarked bliver det

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer The Business of the Sustainable Development Goals Peter White Chief Operating Officer Why is this important for business? The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is a CEO-led organization

Læs mere

Fleksibel klient platform

Fleksibel klient platform Fleksibel klient platform Kompetera SolutionsDay- 6 Okt. 2011 Leveret af: Dennis Bitsch Larsen og Henrik Marcher Christensen Agenda Hvem er vi? Paradigme skift i End User Computing Dell s tilgang til fremtidens

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere