Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS"

Transkript

1 Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 20 Qaqortoq, den 4. november 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil / Kom og kig i vores butik, Storesøvej B-782 Rep. af alle marinemotor Salg af både & gummibåde MARINER VOLVOPENTA COMMiNS mm. Kom og få en snak med fagfolk At sejle er at leve Foto: Wilhelm. L. Hard TØMRER- & SNEDKERMESTER Carl J. Olesen Box Qaqortoq Tlf.: / Fax Mobil Mail: Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres Linoleum / vinyl Køkkener / bordplader / vaske Betonarbejder Gulvslibning HtH køkkener Mini-låseservice 5 stift - & 6 stiftcylinder SAM-BYG KUJATAANI ApS - Tømrerarbejde - Glarmester - Låseservice - Tæppeland - Maler arbejde - Transport Tlf Fax Mobil Låseservice Mestervej B Qaqortoq KA AUTO ApS - Service og reparation af alle bilmærker Tlf Fax Mobil

2 Suliffeqarfiit igaffiinit tunisassiat nunatsinniit pitsaasut Lena Pedersen-imit Maani Qaqortup napparsimaviata igaffiani aasaq manna ukiaaneranilu naatitat mamarnerpaat Kujataani naatsinneqarsimasut atorluarsimaqaagut qujamasuutigeqaarput iluatilluarsimammat. Qaamatini kingullerni pingasuni Upernaviarsummiit ataavartumik pilersorneqartarsimavugut naatsiianik, ruuanik, icebergsalaatinik, hjertesalaatinik, tomaatinik, agurkinik, blomkålinik, hvidkålinik, spidskålinik rabarberinillu. Kangerluarsorujummiit rabarberersisimavugut qeritillugillu. Naatsiiat ruuallu Illorsuarneersut, isumaqatiissutigigallarlugulu qaamatini tulliuttuni pingasuni pilersorneqarnissarput. Naatsiiat ruuallu Tasilummeersut kalaalimineerniarfimmi pisiat. Kuannit kalaalimineerniarfimmi pisiat Sillisiniit rødbedat guleroojullu kusanarluinnartut aammalu rødkålit pastinakkillu pissarsiareqammerpavut. Aasaq manna qaqqami pupipassuaqarsimavoq. Inuullu ataatsip akunnialunnguit atorlugit pupiit kusanarnerpaat katersorpai, salillugit, aggorlugit qeritillugillu. Juunip qaamataani inuk ataaseq ualikkut qajaasaminernik katersivoq, maanalu atorluaqaagut qerititsivimmiit aalliinartarluta assersuutigalugu naatsiianut rodfrugtinut kissarsuutikkut siatanut kiisalu neqinut aalisakkanullu kissarsuutikkut siatanut. Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres Per Holm Knud Hansen Værksted Fax: E - mail: Postboks Qaqortoq Paarmat kigutaarnallu nuniffarissunit pisiat qerititsivimmiiput piareersimallutik paarnanut suppaliassatut, frugtgrødinut, kalaaliminertornermut atugassatut, kaaginut atugassatut, akorninnakkut nerisassatut atugassatut il.il. Aapaagu savaateqarfimmi spinaatinik naatsisoqarniarpoq siusinnerusukkullu naatsitteriarniarput piffissami sivisunerusumi naatitanik nutaanik pisinnaaniassagatta. Nuannaartaqaagut savaateqarfinnit naatitanik naatsitsisunik sianerfigineqaraangatta uaguttinnut tuniserusuttunik. Iluarusoqaagut nerisassanik kujataamlu Nutaaq Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør: Ib Benjaminsen Ilioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout: Q-offset v/ib Benjaminsen Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Box Qaqortoq Tlf Mob Ammaruk/Åben Tunniussiffissaq kingulleq: Sidste frist for indlevering: 11. november 2010 Normu tulleq saqqummeqqissaaq: Næste nummer udkommer igen: 18. november 2010

3 arnerlu nunatsinnut atatikkusutavut takutissavai 2. Nerisassat ukioq nikerarnera takutissavai 3. Nerisassiassat tunngavigissavai silamik, nunamik imaanilu atukkatsinni immikkut nalissaqanngitsut 4. Mamarluarnissaanik piumasaqaat peqqissutsimik inuulluarnermillu nutaaliaasumik ilisimasanut kattutsissavaa 5. Uumasut atugarissaarnerat siuarsassavaa aammalu siuarsassallugu imaaneersunik nunamilu naatsitsiffiusunit nungusaataangitsumik tunisassiorneq 6. Kalaallit nerisartagatoqaasa nutaamik atornissaat ineriartortissavaa Ass. Ole G. Jensen 7. Kalaallit nerisassioriaasaat pitsaanerpaat avataanit sunniutinut kattutisavai nunatsinninngaaneersunik napparsimasunut sassaallersinnaagatta, akuttunngitsumillu oqarfigineqartarpugut nerisassanik mamartunik illinnartunillu sanasartugut. Pitsageqaarput kalaallit nerisassaataanik pisiassaqaqigatta. Aalisakkat eqqaasagitsigit periarfissat pitsaalluinnarput tassami aalisakkat assigiingittut nunatsinneersut amerlaqimmata akiilu naleqqullutik. Kalaallit aalisagaatiginngisaanik ullup qeqqanut sassaallernianngisaanarpugut aamma nuna allaninngaaneersut raajat kapisilillu sassaalliitigerusunngilarput. Arferit puisillu neqaanik nerisassanik assigiingitsorpassuanngorlugit naamaginartumik akilinnik sassaallersinnaavugut. Taavalu savaaqat neqaat, umimmaat neqaat, tuttup neqaat aammalu appat aaguullu ilannguteriarutsigit qallunaat neqaataanik sap.akunneranut ataasiaanarluta marloriarlutaluuniit sassaallersinnaavugut. Tamanna akissaqartinniarlugu sinneqartittinnginnissaq sianigisartorujussuuvarput. Tassa eqqarsarluarluni pisiniarluni aammalu nerisassanik ikippallaanik amerlavallaanilluuniit sanasarnata. Sulisut aamma nerisartik akilertarpaa, puugutanillu nioreernikuusarput uutortarnikuullutik. Siorna igaffipput Kalaallit Nunaat sinnerlugu suliffeqarfiit igaffiinut nunat avannarliitsuliniutaani peqataavoq, nerisassallu arlallit ineriartortissimavagut uani takineqarsinnaasut: Ny Nordisk Mad iluani pilersaarut isumaqatigilluinnarparput, namminerlu pissutsitsinnut nuusinnaallugu. 8. Imminut pilersorneq nunap immikkoortuinit nioqqutissanik pitsaalluartunik taarseeqatigiinermik ilalersussavaa 9. Ataatsimut suliniummut tamatumunnga, Kalaallit Nunaanni kikkunnut tamanut iluaqutaasussamut nuannaarutaasussamullu suleqatigiinissamut qaaqussavai atuisartut, nerisassiortartut allat, nunalerisut, aalisartut, nerisassanit suliffissuaqarfiit mikisut angisuullu, nioqquytissamik amerlasuungorlugit tuniniaasartut tuniniaanermilu akuleruttartut, ilisimatuut, atuartsitsisut, politikerit oqartussaasullu. Pilersaarummi uagutsinnut pingaarutilik tassavoq nioqqutissanik økologiskinik pisisassasugut. Qujanartumik ullumikkut aamma Kalaallit Nunaani pisiarisinnaasat amerlapput pisiarisarpavullu immuk økologiski, youghurt økologiski, qorlortitat økologiski, suaasat qaqortut økologiski, pastat økologiski, sukkut økologiskit, qajuusat økologiskit il.il. Nioqqutissat økologiskit tamaasa pisiarisinnaangilagut pingaarutililli tassaavoq noiqqutissat atortakkatta ilarparujussiu økologiskiummata. Isumaqarpunga pingaartorujussuusoq suliffeqarfinni igaffiit kantiinallu, ullut tamaasa inuppassuarnut nerisassiortartut nerisassat eqqarsarluarluni atornissaanik siuarsaaqataanissaat nerisitatsinnut, nunatsinni tunisassiortunut aammalu nunatsinnut iluaqutaasumik nuannaarutaasumillu. Kalaallit igaffiata Nutaap: 1. Minguissuseq, nutaajussuseq, ajornanngissuseq ileqqorissa-

4 Pressemeddelelse Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har førstebehandlet budgetforslag Borgmester Simon Simonsen udtaler; Der har været tale om hårde budgetforhandlinger, hvor vi har været nødt til at foretage en benhård prioritering og samtidig skære på en lang række områder. Dette skyldes primært tre faktorer, nemlig at de sociale udgifter har været stærkt stigende, skatteindtægterne faldende og Naalakkersuisuts generelle nedskæringer over kommunerne. Simon Simonsen forsætter; Den meget snak om stigende administrationsudgifter i forbindelse med Kommunesammelægningen gælder ikke vores kommune. Hos os er det lykkedes at nedsætte administrationsudgifterne fra 2008 til 2011 med hele 13 procent, uden at det er sket afskedigelser, men ved rationaliseringer og omlægninger, når der har været stillingsledighed. Desværre er dette ikke nok til at kunne finansiere de nedskæringer, der sker fra Selvstyrets side og de forøgede sociale udgifter og udgifterne til døgninstitutionsanbringelser. Kommunalbestyrelsen har derfor været nødsaget til at drøfte en forhøjelse af kommuneskatten med 1 procent i En skatteforhøjelse v helst vil undgå, men som sandsynligvis bliver nødvendig. Udover nedskæringer på stort set alle områder, har vi ligeledes besluttet at gennemføre udlivitering af kommunens indkøb og salg af en række af kommunens ejendomme. Til borgerne vil jeg som borgmester derfor påpege, at så omfattende besparelser som Kommune Kujalleq er tvunget til, vil uundgåeligt medføre serviceforringelser. Frem til andenbehandlingen af bedgettet vil der blive arbejdet videre med at sikre en forbedring af kommunens likviditet. Kommune Kujalleq mangler dog fortsat en udmelding om skatteresultatet for 2009 samt det endelige bloktilskud. Borgmester Simon Simonsen fortsættet; Kommune Kujalleq har fortsat store udfordringer med ledigheden ikke mindst sæsonledigheden, hvilket giver en lang række udforudsete udgifter som vi må finde finansiering til. Jeg skal derfor opfordre Naalakkersuisut om at hjælpe os i Sydgrønland i stedet for at nedsætte kommunernes tilskud. Det er nødvendigt at de nye storkommuner alle får et godt økonomisk fundament. Naalakkersuisut må arbejde for at der skabes langt bedre og ensartede økonomiske muligheder for borgerne i de enkelte kommuner. Det kan ikke være rigtigt at indbyggerne i Sydgrønland ikke får samme vilkår og muligheder som andre. Til trods for planer om at sætte skatten op og gennemføre væsentlige besparelser, har vi fortsat brug for hjælp fra Naalakkersuisut for at sikre at borgerne i Sydgrønland ikke bliver ramt urimeligt hårdt, slutter borgmesteren. Bådmotor til salg i Narsaq 15 HK 2-takts af mærket Mercury. Købt 2002, brugt 1/2 år i Danmark. Pris kr afhentet i Narsaq. henvendelse: Oldenburg-Lynge, telf Pilu Ullut tamaasa ammasarpoq - Åbent alle dage: Ataa-Tall / Man-Fre Arf-Sap / Lør-Søn Naasut aamma tunissutissaqqissut nutaat!!! Blomster og nye gaveideer!!! Bogførings- & regnskabsassistance v/ Else Høegh Møller Sanatorievej B 279 A Tlf:

5

6 Kalaallit Røde Korsiat Oktoberip 10-ani Qaqortumi immikkoortortaqarfiup Røde Korsip ullua ingerlappaa. Pisarnertunaasiit ulloq nuannersuuvoq,periarfissinneqaratta Røde Korsi qanoq sulisarnersoq,aamma maanni immikkoortortaqarfimmi sulerisarnerput oqaluttuarilaarsinnaagatsigu. Katersortarfimmi periarfissinneqarpugut kaffillersinnaalluta,atisanik takutitsisinnaalluta,atornikunik tuniniaasinnaalluta,røde Korsimullu tunngasunik paasissutissanik saqqummiisinnaalluta. Naak anerorsuartorsuugaluartoq isertitavut 5000,00 kr.- upput.aningaasartuutillu ikittuinnaammata sinneqartoorut 5000,00 kr.tikingajappaa. Anerorsuup ikiueqqaarnermut takutitsinissaagaluaq pinngitsoortippaa, takutitsisussaagaluaq allamut ikiuiartorluni aqqersarneqaanavimmat. Ulloq taammak nuannertigisoq piviusunngorsinnaanngikaluarpoq aningaasaliisoqanngikkaluarpat piumassutsiminillu ikiuutorpassuit ikiuutinngikkaluarpata. Qutsavigerusuppavullu : Brugsen, Pisiffik, Sømandshjemmi højskolilu,taakku isumagimmassuk kaaffi/tiit,safti, imeruersaatillu allat cafiitinnut. Katersortarfimmullu akeqanngitsumik illu atorsinnaagatsigu. Ikiuukkumasorpassuit imaaginnavipput. Buutip arnat pinnersarlugit qalipappai,poul Hard Otto Kristiansen-illu containerimiit angallassassar- passuit isumagaat. Atuartut NI-meersut torrallataaqqisumik namminersorlutik isumagaat atisanik takutitsineq,cafiip ingerlanneqarnera, katersortarfiup piareersarnera naggataatigullu iluarsaannerani naggataa tikillugu ikiuullutik.edda-p nukissaqarnissarput isumagaa nerisassiuukkamisigut. Tamaviisa qutsaviginiarpavut aammattaaq qutsavigissavavut højskullimi ilinniartut tusarneqisunik erinnanik tusarnaartimmatigut. Siulersuisut sinnerlugit Tove Kalaallit Røde Kors 10. oktober afholdt lokalafdelingen den nationale Røde Kors Dag. Igen i år blev det en dejlig dag, hvor vi fik mulighed for at vise lidt om hvad Røde Kors står for, og hvad vi laver her i byen. Vi havde i forsamlingshuset mulighed for at byde på café bod, mannequinopvisning, loppemarked, samt informations om Røde Kors generelt. Trods det voldsomme stormvejr blev vores omsætning på godt kroner og da udgifterne var små, blev overskuddet kun lige under de kroner. Stormen forhindrede vores 1. hjælps instruktør i at vise noget om førstehjælp, da han igen og igen blev kaldt til assistance andetsteds. En så festlig dag med et godt overskud kunne kun gennemføres med hjælp fra sponsorere og mange frivillige hjælpere. Så derfor en stor stor tak til: Brugsen, Pisifik, Sømandshjemmt og højskolen, der sponsorerede kaffe/te, saft, driks og sodavand til vores cafe. Og tak til forsamlingshuset der igen i år lagde lokale til. Mange frivillige hjalp i dagens forløb. Buuti malede kvinderne smukke. Poul Hard og Otto Kristiansen tog det helt store slæb mellem vores container på maskinstationen. Butiksklassen på NI klarede meget selvstændigt og flot mannequin opvisningen, salg i cafe, indretning af hele salen og stod os bi med oprydningen helt til afslutningen. Edda sørgede, med en god gryderet, for at energien holdt hele dagen. De skal alle have en stor tak også. Også tak til eleverne fra Sulisartut Højskoliat, som glædede os med smukke sange. På bestyrelsens vegne Tove Biilileriffik ApS Masarsuk B-779 Boks Qaqortoq Tlf Mobil: Mail: Qaqortoq Elektronikservice ApS(Qaqortoq Vagtservice ApS) Postboks 67 - Telefon Fax Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installationer - ADSL Netværksinstallationer Kig ind i Servicebutikken på Vestervej B-421, mange spændende ting.

7

8 Kvalitetsprodukter fra vores eget land i Institutionskøkkener Af Lena Pedersen Vi har her Sygehuskøkkenet i Qaqortoq denne sommer/efterårssæson virkelig nydt godt af at anvende de lækreste friske grønsager opdyrket i Sydgrønland og er meget taknemmelige for, at så meget har kunnet lade sig gøre. Vi har løbende fået leveret kartofler, majroer, icebergsalat, hjertesalat, tomater, agurker, blomkål, hvidkål, spidskål, rabarber. Fra Upernaviarsuk i de sidste 3 måneder. Vi har købt og nedfrosset rabarber fra Kangerluarsorujuk. Kartofler og majroer fra Illorsuit foreløbig med aftale om levering af kartofler til de næste 3 måneder. Kartofler og majroer fra Tasiluk købt på brættet. Kvan købt på brættet. Vi har netop fået de flotteste rødbeder og gulerødder og nogle enkelte rødkål og pastinakker fra Sillisit. Denne sommer har der været rigtig mange svampe i fjeldet og en person har brugt nogle få timer på at samle, rense, udskære og fryse de flotteste rørhatte. I juni hentede 1 person lidt qajaasat/grønlandskpost en eftermiddag og vi nyder nu godt af at bruge det direkte fra fryseren på f.eks. ovnstegte kartofler og rodfrugter, i ovnstegte kød- og fiskeretter. Sortebær og blåbær indkøbt af dygtige bærplukkere ligger i fryseren klar til at lave sortebærsuppe, komme i frugtgrød, serveres til tørfiskeanretninger, til mellemmåltider i kager o.sv. OLIECOMPAGNIET ApS Telefon Fax Åbningstider Mandag - Fredag Lørdag Søndag Derefter betjening via automat Udbringning sker i alle hverdage mellem Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl Næste sæson er vil man på fåreholdersted dyrke frisk spinat og man vil prøve at være tidligere ude, således at vi kan købe friske grønsager i en længere periode. Vi er meget glade, når vi hører fra fåreholdersteder, som dyrker grønsager og ønsker at sælge til os. I det hele taget er det meget tilfredsstillende at kunne servere mad fra vores eget land til patienterne og vi får ofte tilkendegivelser om, at det er dejlig og lækker mad vi tilbereder. Vi kan købe så meget dejlig grønlandsk mad. Det er virkelig et privilegium for os at vi f.eks. har så mange forskellige fiskeprodukter til rimelige priser. Vi kunne aldrig finde på at servere ikke grønlandske fisk til middag og vi er bevidste om at købe f.eks. grønlandske rejer og laks fordi der også produkter fra udlandet. Med hvalkød og sælkød kan vi servere mange forskellige retter til rimelige priser og suppleret med lam, moskus, rensdyr og lidt alke og Autoriseret Yamaha forhandler

9 edderfugle kan vi nøjes med at servere middagsmad med dansk kød en til to gange om ugen. For at dette skal kunne lade sig gøre økonomisk er vi meget påpasselige med at undgå spild, d.v.s. indkøb med omtanke og at vi hverken tilbereder for lidt eller for meget mad og at alle betaler for den mad de spiser. F.eks. er kantinemad til personale nøje afmålt. Sidste år repræsenterede vores køkken Grønland som Ny nordisk projektkøkken indenfor institutionsområdet og vi udviklede flere retter som kan ses på Manifestet indenfor Ny Nordisk Mad går vi virkelig ind for og kan omskrives til egne forhold: Det Ny Grønlandske Køkken skal: 1. Udtrykke den renhed, friskhed, enkelhed og etik, som vi gerne vil forbinde med vores region 2. Afspejle de skiftende årstider i sine måltider Qaqortoq VVS-Service ApS Boks Qaqortoq Alt i vand, varme og sanitet samt oliefyrservice Fali Telefon Fax Værksted: Masarsuk B Bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og vande 4. Forene kravet om velsmag med moderne viden om sundhed og velvære 5. Fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i havet og i de dyrkede og vilde land- skaber 6. Udvikle nye anvendelser af traditionelle grønlandske fødevarer 7. Forene de bedste grønlandske tilberedningsmetoder og kulinariske traditioner med impulser udefra 8. Kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet 9. Invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug, fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og mellemhandler, forskere, undervisere, politikere og myndigheder til et samarbejde om dette fælles projekt, der skal blive til gavn og glæde for alle i Grønland. Et vigtigt område ved manifestet er for os at købe økologiske varer. Udbudet er heldigvis større også her i Grønland i dag og vi køber økologisk mælk, økologisk youghurt, økologiske æg, økologisk havregryn, økologiske ris, økologisk pasta, økologisk sukker, økologisk mel m.m. Vi kan ikke købe alle varer økologiske, men det der betyder noget er, at en stor procentdel af de varer vi bruger er økologiske. Jeg synes det er meget vigtigt, at institutionskøkkener og kantiner som tilbereder mad til mange i hverdagen er med til at fremme brug af fødevarer med omtanke til gavn og glæde for dem vi bespiser, de lokale producenter og til gavn for vores land.

10 Eqqaamasat (VS) Ilinniarnertuungorniarfik ammasoq Finn Lynge-mit 27. Oktober pulaarneqarpoq. Tamatumunnga pissutaavoq Finn Lynge-p imminut allaaserinera saqqummeqqammersoq taaguuteqartorlu: Eqaamasat. Atuagaq saqqummersitassanit siulliuvoq, tassanilu ukiut Finn Lynge-p Nunattalu nalii 1933-miit 1979-mut pineqarput. Piffissami tassani kalaallit inuunerat malunnaatilimmik allanngorpoq. Finn Lynge-p inuunerani Kalaallit-Nunaat qallunaanit nunasiaatigineqarnermit Namminersulerpoq nutaaliaasoq. Ineriartorneq taamaattoq inuit inuuneranni ataasiaannarluni takkuttarpoq. Allannguineq nangeqqinneqarsinnaangitsoq, uagullu taakorpiaavugut piffissamik pissanganartumik nalaasisimasut, Finn Lynge oqarpoq. Angullu taana tunuarsimaarsimanngeqaaq. Soorlu inuttaa nammineq oqartoq, suut tamaasa aqqusaarlugit. Isikkat Finn Lynge-p niuata aapaa Kalaallit-Nunaaniippoq aapaalu Europamiilluni. Inuttut misigissusia katuullit upperisaanit europamiullu eqqarsariartaasiannit aallaaveqarpoq. Inuunermini aqqusaagai amerlaqaat: Nuummi ilaatigut inunnik ikiuisartuusimavoq, Nunatta radiuani pisortaasimalluni, katuullit palasiattut ilinniarsimalluni kiisalu Europa-p inatsisatuini ilaasortaasimalluni. Tamakku qanoq pisinnaapat? Tamatumunnga pissutaavoq inuk sorlaqanngimmat kisiannili isigaqarluni, soorlu Salman Rushdie oqarsimasoq. Inuunitsinni aqqusaagassatta qinersimasatta ilusilersortarpaatigut. ANGALATITSIVIK Ulu Kalaallit Nunaanni, Kalallillu Nunaata avataani angalanerit, unnuinerit angalanermi sillimatit, biilinik attartornerit il. il. pisiarisinnaavatit. Sianerlutit, -imik/fax-imik nassitsillutit namminerluunniit ornigullutit inniminniisinnaavutit. Ulu TRAVEL Hos Ulu Travel kan du købe: rejser indenrigs i Grønland, rejser til udlandet, overnatning, rejseforsikringer, billeje m.m. Du kan booke ved personlig henvendelse, sende /fax eller ved at ringe. Sanatorievej B 642 Tlf.: Fax: ANGALATITSIVIK UluTRAVEL Ammasarfiit // Åbningstider Ataasinngornermiit - tallimanngornermut nal. 09:00-16:00 Mandag - fredag kl. 09:00-16:00 Eqqaamasalikkersaarutit Finn Lynge-p 1933-mi inuuneraniit 1979-mi Europa-p inatsisartuinut qinigaanerata nalaa eqqartorpaa. Piffissami misigisat, qisuariarnerit, paasinninnerillu. Finn Lynge-p eqqaamalikkersaarutaanni akuuneq malunnarluarpoq, imarisaami tassaapput nammineq misigisartagai kiisalu piffissami pineqartumi inuiaat ineriartornerat. Finn Lynge-rpallavillunilu atuakkiani taavaa oqallisissiaq. Eqqaamasanit atuartoq qarsupiinnarluni atuakkaminit nuannersartinneqassanngilaq - naagga, atuartoq eqqarsalersinneqartariaqarpoq, immaqalu taamaasorinniinnarnissanik nikisitsisinnaalluni.. Eqqaamasat Atuagaq qallunaatuujuvoq - aperisoqarsinnaavorlu sooq kalaallisut saqqumminnginnersoq? Tamatumunngalu Finn Lynge ima akivoq: Qallunaat oqaasii oqaasivigaakka - anaanama oqaaserai kalaallillu oqaasii ataatama oqaaserai. Tassami ima ippoq oqaasiviit uummammmut qaninnerupput - taamaattumillu qallunaatut allattariaqarsimavunga. Kalaallisut taaguutaa - ilumut oqassaguma - tassaavoq EQQAAMASAT. Kalaallit oqaasiat siulequsiussanni qallunaat oqaaserpasuinit eqqornerungaartoq Meddelelse K-1933 s hovedafdeling indkalder hermed alle medlemer, i henhold til vedtægternes 9 til ekstraordinær generalforsamling i Qaqortup Timersortarfia s cafeteria tirsdag den 16.november 2010 kl Valg af dirigent 2. Forslag om ændring af vedtægterne 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer Vel mødt Med sporstlig hilsen K-1933's hovedafdeling

11 Politirapporten 18. oktober konfiskerede politiet 71,5 gr. hash. Det skete, da politiet foretog rutinetjek på posthuset. Fredag den 22. oktober måtte 3 betjente tage af sted til Narsaq for at assistere deres kollegaer. Her havde en mand truet med at skyde. Efter et par timers forhandling lykkedes det for politiet at tale manden fra sit foretagende. Manden blev efterfølgende indlagt på sygehuset, da han var psykisk uligevægtig. Samme dag fandt politiet hele 2 kg. hash på posthuset i Narsaq. I den forbindelse blev en kvinde anholdt og tilbageholdt i 4 uger. Torsdag nat den 28. oktober måtte en beboer i en af boligblokkene bede politiet om at fjerne en ung mand fra stedet. Den unge mand havde over en lang periode banket på døren for at komme ind. Da politiet ankom til stedet, fandt de manden sovende ved døren. Da politiet vækkede ham, blev han temmelig aggressiv og nægtede at forlade stedet. Ordensmagten så ingen anden udvej ind at tage ham med til detentionen, hvor han fik lov til at køle af. Politiet anmoder folk om at være opmærksom på sniffende børn og unge. Stederne ved værftsområdet og området ved Ujukkup Nuua er de mest foretrukne steder. Fredag den 29. oktober blev det anmeldt, at der savnes en mand fra bygden Saarloq. Manden var taget af sted i beruset tilstand i en jolle aftenen før. Med sig havde manden VHFradio og en mobiltelefon. Da ingen anede, hvor manden var sejlet hen, blev eftersøgningen af manden rettet mod nord og syd for Saarloq. Desuden blev Aasiaat radio inddraget, og - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq El-installationer Industri-installationer Service Skibs-installationer Data-installationer Kommunikation Antenneanlæg Elevatorer Belysningsteknik Sikringsanlæg Patient- og nødkald Brandalarm anlæg Maskinelektro Termografering Hvidevarer Storkøkkener Døgnvagt El butik Stort udvalg i lamper og hårde hvidevarer Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit nillataartitsiviit allallu Arssarnerit A/S Jaraatooq B Qaqortoq Tlf: Fax: Qaqortoq afd. Søren tlf Hans tlf Nanortalik afd. Keld tlf der blev udsendt Pan-Pan melding. Som tiden skred frem, udvidedes eftersøgningen med hjælp fra inspektionsskibet Vædderen og dens helikopter. Politiet kontaktede desuden Tele for at finde ud af, hvornår den savnede sidst havde brugt sin mobiltelefon. Man fandt frem til Tretopfjeldet, syd for bygden Saarloq, hvor der sidst havde været opkald. Ud fra den melding kunne politiet koncentrere eftersøgning mod syd. Eftersøgningen gav dog ikke resultat, og eftersøgningen af den savnede mand blev indstillet. Lørdag formiddag ville en temmelig beruset mand sejle med en fiskekutter til Narsaq. Da politiet nåede frem for at tale ham fra det, var han allerede ved at løsne fortøjningerne. Men heldigvis havde den unge mand ikke nøglerne til at starte motoren. Efterfølgende blev manden kørt hjem. Tirsdag den 2. november blev en 35-årig mand fra Ammassivik frifundet i retten i Qaqortoq, og han blev løsladt på stedet. Manden var tiltalt for brandstiftelse og manddrab på tre personer. Ifølge dommeren fandt retten ikke det beviseligt, at den tiltalte havde begået ugerningen der skete i februar i år. Anklageren, som krævede den tiltalte 10 års anstaltsanbringelse, ankede dommen til Landsretten. Kalaallit Røde Korsiat Qaqortup Røde Korsianiit juullimut ikiorsiissutinut qinnuteqaat. Juullimut aningaasartuutinnut amigaateqassaguit periarfissinneqarputit kalaallit Røde korsianut ikioqqullutit qinnuteqarnissannut. Qinnuteqaamut nalunaarutigissavatit aningaasatigut inissisimanerit, illoqatigiinni qanoq amerlatiginersi,meeraqarnersusi qanorlu ukioqarneri. Juullimut ikorserneqartut tamarmik oqarasuaatikkut allatulluuniit nalunaarfigineqassapput decemberip 7.-ani. aaneqarsinnaasallutillu decemberip 15.-ani pisiniar fitsinni, nunaqarfinnilu najugaqarussi pisiniarfissinni. Kalaallit Røde Korsiat killeqartunik aningaasaateqarpoq,siulliunneqassappullu ilaqutariit mikisunik meerartallit imaluunniit pisariaqartitsinerpaat. Qinnuteqaat pisiniarfitsinnut tunniunneqarsinnaavoq nassiunneqarsinnaalluniluuniit uunnga: Kalaallit Røde Korsiat. Postbox Qaqortoq Qinnuteqaatip tunniunnerqarfissaa kingulleq 20. november Qinnuteqaatip imarissavai uku: Ateq, najugaq, oqarasuaatillu normua. Qinnuteqaat nammineerluni immersorneqassaaq. Illoqatigiit amerlassusaat: (Najugaqatigiit meeqqat inersimasullu amerlassusaat. Meeqqat ukiuisa nalunaarutiginissaat pingaartuuvoq. Aningaasatigut inissisimaneq: Allaaseriuk sooq juullimut ikiortariaqarnersusi. Nalunaarutigiuk ilinniartuunersutit suliffeqarnersutit/allatigut pisortaqarfinnit pisartagaqarnersutit, qanorlu angitigineri. Qinnuteqaatit amigartumik nalunaarsorsimanngitsut ilanngunneqassanngillat. Qaqortumi Røde Korsip immikkoortortaani siulersuisut

12 Lidt af hvert af Leif Ellebæk Motzfeldt Allerførst: Mange tak til Birger Kristoffersen for svaret om Vores smukke kommune. Det glæder mig, at der for en gangs skyld kommer en reaktion fra kommunal side. Det er lige så glædeligt, at kommunen i samarbejde med andre parter åbenbart også har til hensigt at gøre noget ved problemerne. Det vil da være udmærket, hvis man her i Qaqortoq kan afbrænde affald fra Narsaq. Men jeg vil så håbe, at driften af anlægget indrettes derefter, så vi ikke skal se store mængder affald sat i kø for at komme ind i forbrændingen - som det tidligere er sket. Og så tilbage til en af mine kæpheste : Hvorfor har vi ikke tidligere hørt noget om Selvstyret affaldshandlingsplan og kommunens egne beslutninger på området. Efter min bedste overbevisning ville det da være naturligt og hensigtsmæssigt, at kommunen af egen drift informerer om sådant og andet relevant. Har vi ikke en afdeling til det samme? En reaktion kom der også på Bent Sands indlæg om hans bryderier med Socialforvaltningen / Pensionsafdelingen. Men det er med forbløffelse, at jeg læser svaret. For Bent må da skrive i lokalavisen, hvad han vil om sin egen sag. Og Kujataamiu må naturligvis gerne lægge spalteplads hertil. Men Bents indlæg drejer sig jo ikke så meget om hans egen sag, men derimod om det kommunale serviceniveau - eller snarere mangel på samme. Svaret fra kommunens side er det typiske: Vi kan ikke kommentere enkeltsager. Nej, det vidste vi godt. Men kan man ikke forholde sig til den generelle QAQORTOQ-ENTREPRENØR FORRETNING ApS udfører alt arbejde inden for: Jordarbejde Borearbejde & Sprængningsarbejde Vandledningsarbejde & Kloakarbejde Terrænarbejde & Belægningsarbejde Halvrørsarbejde Betonarbejde Snerydningsarbejde Postboks 420, 3920 Qaqortoq Tlf.: Fax: Mobil: kritik? Alle borgere er naturligvis velkomne til at rette henvendelse til socialforvaltningen. Mange tak. Men det hjælper åbenbart ikke i alle tilfælde, heller ikke i Bents sag. Niels Jørgen Nielsen og efterfølgende Lene Gleie har skrevet indlæg om løsgående hunde. Og jeg må sige, at jeg fuldt ud kan følge dem i deres synspunkter. Jeg holder ikke selv høns, men det er da også hammer irriterende, at man ikke kan have kælderdøren stående åben, uden at løsgående hunde kommer og æder vores kattes mad. Et omvendt problem er i øvrigt, at mange hunde står bundne. Så æder de ikke høns, men de hyler og gør i timevis i stedet. Ifølge politirapporten skal man inddrage kommunens hundefanger. Men det kan vel ikke være meningen, at man selv skal fange hunden? Og kunne man så ikke fra kommunens side selv være lidt udfarende? Bevares - en hund kan da smutte i et kort ubevogtet øjeblik. Og det er næppe der, problemerne ligger. Men det er jo stort set de samme hunde, der løber løse rundt hele tiden. I øvrigt må jeg opfordre til, at den gældende hunde- og katte vedtægt gås efter i sømmene, for den er da mildest talt noget mangelfuld. Med venlig hilsen Kalaallit Røde Korsiat Tilskud til julen fra Kalaallit Røde Korsiat, Qaqortoq afdeling Hvis du har svært ved at se hvordan du skal klare alle udgifterne i julen, har du mulighed for at søge om et gavekort fra Kalaallit Røde Korsiats Qaqortoq Afdeling. I ansøgningen skal du kort skrive noget om din økonomiske situation, hvor mange mennesker der er i din husstand, om der er børn og hvor gamle de er. Alle der bevilges julehjælp vil få svar pr. telefon/mail den 7. december, og gavekortet kan afhentes den 15. december mellem kl i genbrugsbutikken, eller, hvis du bor i en bygd, i den lokale butik. Kalaallit Røde Korsiat Qaqortoq afdeling har begrænsede midler, og hjælpen vil først og fremmest gå til familier med små børn, samt i øvrigt til dem med størst behov. Skriftlig ansøgning kan afleveres i Kalaallit Røde Korsiat, Genbrugsbutikken eller fremsendes til: Kalaallit Røde Korsiat Qaqortoq afd. Postboks 340, 3920 Qaqortoq Ansøgningsfrist 20.november 2010 Ansøgningen skal indeholde: Navn, adresse og telefonnummer: Man kan kun søge på egne vegne, ikke på andres vegne Husstandens størrelse: Skriv hvor mange voksne og hvor mange børn/børnebørn I bor sammen med. Husk at skrive børnenes alder Økonomiske situation: Skriv lidt om, hvorfor I har brug for hjælp i julen. Oplys om du er studerende/har arbejde/får offentlig hjælp, og hvad dit rådighedsbeløb er.) Ansøgninger som mangler oplysninger vil ikke blive behandlet. Bestyrelsen Kalaallit Røde Korsiat, Qaqortoq

13 Politiit nalunaarutaat Oktoberip 18-anni politiit ikiaroornartoq 71,5 gram arsaarinnissutigaat. Tamanna nalinginnaasumik allakkerivimmi misissuinermi pisimavoq. Tallimanngornermi 22. Oktober pinerluttaalisitsisut pingasut Narsaliarput suleqatitik ikioriartorlugit. Tassani angut aallaasersorniarluni qunusaarisimavoq. Nalunaaquttap akunneri marlussuit isumaqatiginninniareerlutik qujanavissumik angut anguniagaanit allamik isummertissimavaat. Tamatuma kingornagut angut napparsimavimmut innartinneqarpoq, eqqarsariartaatsimigut nappaateqarmat. Ulloq taana politiit Narsap allakkeriviani ikiaroornartoq 2 kiilu nassaaraat. Tassunga atatillugu arnaq tigusarineqarpoq sapaatillu akunnerini sisamani tigummineqassalluni. Sisamanngornerup Oktoberip 28-ata unnuaani inissiarsuarni najugallip politiit piumaffigisimavai angut inuusuttoq najukkamit peerseqqullugu. Angut inuusuttoq piffissami sivisujaami matumik kasuttortuarsimavoq iserniarluni. Politiit takkukkamik angut matup silatinnguani sinittoq siumorpaat. Politiinit itersarneqarami kamassimaqaaq nikikkumananilu. Pinerluttaalisitsisut allatut qanoq iliorsinnaanginnamik angut nillarserniarlugu isertitsiviliaatariaqarsimavaat. Politiit meeqqat inuusuttullu naamaarniartarnerat kikkunnut tamanut eqqummariffigeqquvaat. Angutsiviup Ujukkullu Nuuata eqqaat kajumerineqarnerusarput. Tallimanngornermi 29. Oktober angut Saarlumiit maqaasineqartoq nalunaarutigineqarpoq. Ippassaamat unnuleraa aalakoorluni angallateeqqamik aallarsimavoq. Angutip VHF-radiu amma oqarasuaat angallattagaq nassatarai. Sumut allarsimanersoq ilisimaneqanngimmat ujarlerneq avannamut kujammullu ingerlanneqarpoq. Tamatuma saniagut Aasiaat-radiu akulerunneqarpoq, tassanngalu angalasut tamarmik aqqumminni misissuineroqquneqarput. Kingorna aamma sinerissami nakkutilliisut Vædderen taaasumalu qulimiguua ujarleqataatinneqalerput. Aamma politiinit Tele attavigineqarpoq paasiniarlugu angutip qanga kingullermik oqarasuaani angallattagaq atorsimaneraa paasiniarlugu. Paasineqarpoq Saarlup kujataani sakkortusaavik kingullermik attaveqarnermi atorneqarsimasoq. Paasisap tamatuma kingornagut kujammut ujarlerneq aallunneqarnerulerpoq. Ujarlernerli kinguneqanngilaq, angummillu maqaasineqartumik ujarlerneq unittinneqarpoq. Arfininngornerup ullaa tungaa angut malugisimaavissoq aalisariumminik Narsaliarnialerpoq. Politiit unittitsiniarlutik takkummata angallat pituusaajareersimavaa. Qujanartumilli angutip inuusuttup angallat aallartinniarlugu matuersaatini nassanngilai. Tamatuma kingorna angut angerlaaneqarpoq. Marlunngornermi 2. November angut Ammassivimmeersoq 35-nik ukiulik Qaqortumi eqqartuusiviup pinngitsuutippaa iperagaatillugulu. Angut pineqartoq ikuallattittisimasutut aamma pingasunik inuarsimasutut unnerluutigineqarsimavoq. Eqqartuusisup ajortuliamut februarimi pisimasunut unnerluutigineqartup ajortuliorsimanera uppernarsaatissaqartinngilaa. Unnerluusisup ukiuni qulini isertitsivimmiinissamik qinnuteqaatini eqqartuusivimmut qulliunerusumut ingerlateqqippaa. Tusaagassiorfinnut nalunaarut Kommune Kujalleq kommunalbestyrelsip 2001-mut missingersuutissatut siunnersuut siullermeerpaa. Borgmester Simon Simonsen oqarpoq Missingersuutit pillugit isumaqatigiinniarnerit sakkortusimapput, ilaatigut ilungersunartumik pingaarnersiusarsimavugut sutigullu assigiinngitsutigut ikilisaasariaqarsimalluta. Taamaaliortariaqarnerput pingasunik pissuteqarpoq, isumaginninnermut aningaasartuutit qaffakkiartupiloorsimapput, akileraarutitigut isertitat ikiliartorsimallutik naalakkersuisullu kommuninut ataatsimut tapiissutigisartagaat ikilisaasimallutik. Simon Simonsen nangippoq: Komminit kattussuunneranni allaffissornermut aningaasartuutit amerliartornerannik oqallinneq kommunitsinni uagut nalaassimanngilarput. Uagut 2008-miit 2011-mut allaffissornermut aningaasartuutit 13%- mik appartissinnaasimavavut soraarsitsinertaqanngitsumik, kisiannili pisariillisaanikkut aammalu atorfiit inuttaarunnerini allangortitsisarnikkut. Taamaaliornerilli namminersortutik oqartussanit ikilisaanernut isumaginninnermi aningaasartuutinut qaffakkiartortunut aammalu ulloq inissiinermi aningaasartuutinut matussutigissallugit naammanngillat. Taamaammat kommunalbestyrelsip kommunimut akileraarutip 2001-imi 1%-mik qaffanneqarnissaa eqqartortarsimavaa. Akileraarutit qaffanneqarnissaat piumanngikkaluaqigipput pisariaqalersimavoq. Sutigut tamangajalluinnartigut ikilisaanitta saniatigut aamma kommunip niuerniartarnera allanut suliassiissitiginiarlugu kiisalu kommunip illuutaanik qassiinik tuniniaanissaq aalajangiussimavarput. Uangalu Kommune Kujalliup allatut ajornartumik amerlaqisunik ileqqaatariaqalernerata sullissinerup ajorseriarneranik nassataqanngitsoortussaanera borgmesteritut innuttaasunut oqaatiginiarpara. Missingersuutit aappassaaneerneqarnissaasa tungaanut kommunip tigoriaanarnik aningaasaateqarnera pitsanngorsarumallugu suli suleqqittoqassaaq. Taamaattorli Kommune Kujallermi 2009-imi akileraatutit amerlassusiinik ataatsimoortumillu tapissutit amerlassusiinik nalunaarutigineqartussat amigaatigineqarpuq. Akileraarutit qaffanissaat annertuunillu ileqqaartoqarnissaa pilersaarutigineqaraluartoq taamaattoq kujataamiut ingasappallaamik eqqugaaqqunagit Naalakkersuisunut suli ikiorneqarnissarput pisariaqartipparput, Borgmester Simon Simonsen naggasiivoq. Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Postboks 527, 3920 Qaqortoq Fax Mobil Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq - Nuannisarneq Ipiitsoq Proffessionel Rengøring, God Service - En ren fornøjelse

14 Et langt liv på tværs (VS)Det Åbne GU havde onsdag den 27. oktober besøg af Finn Lynge. Anledningen var, at Finn Lynge netop har udgivet sin selvbiografi under titlen: Et langt liv på tværs. Bogen blev præsenteret som bind 1, som repræsenterer perioden i Finn Lynge's - og Grønlands - liv. Det er en periode, hvor det grønlandske samfund ændres radikalt. I løbet af Finn Lynges liv er Grønland jo gået fra at have status af dansk koloni til at blive et moderne samfund med Selvstyre. En sådan udvikling går en befolkning kun igennem én gang i sit liv. Et sådant skifte kommer jo aldrig til at gentage sig, og vi er jo privilegerede, at vi har fået lov at leve i en så spændende tid, sagde Finn Lynge. Og han har i sandhed taget aktiv del i denne tid. Som han selv udtrykker det, både horisontalt og vertikalt. Fødder Finn Lynge har altid haft en fod i Grønland og en fod i Europa. Hans livssyn er en kombination af såvel katolsk tro som europæiske filosofi. Hans liv har ikke fulgt den lige vej, han spænder vidt: Har bl.a. været socialmedhjælper i Nuuk, chef for Grønlands Radio, uddannet katolsk pater og medlem af Europaparlamentet. Hvordan kan det dog lade sig gøre? Fordi mennesket har ikke rødder, men fødder, som Salman Rushdie siger. Det er de veje, vi vælger at gå gennem livet, som former os. Erindringerne beskriver historien fra Finn Lynges fødsel i 1933 og til han vælges til Europaparlamentet i Historien som oplevet, reflekteret, forstået. Man er i godt selskab med Finn Lynges erindringer, som indeholder såvel den personlige som det omliggende samfunds udvikling i perioden. Og i en sand Finn Lynge- ånd kalder han også bogen en debatbog. Man skal ikke lade sig passivt underholde af disse erindringer - nej, der må godt sættes nogle tanker i gang hos læseren, måske flyttes lidt rundt på nogle holdninger også.. Eqqaamasat Bogen udkommer på dansk - og man kunne jo passende spørge, hvorfor den ikke er udkommet på grønlandsk? Dertil svarer Finn Lynge: Dansk er mit modersmål og grønlandsk er mit fadersmål. Det er nu engang sådan, at modersmålet ligger nærmere hjertet - så derfor måtte jeg skrive på dansk. Den grønlandske titel - for sådan en er der altså - er EQQAAMASAT. Et grønlandsk ord,som rammer bedre end ordrige forklaringer på dansk, som der står i forordet Nalunaarut: K-1933 s siulersuisuuneri matumuuna ilaasortat tamarmik,malittarisassani 9 naapertorlugu immikkut ittumik ataatsimeersuarnissamut aggersarpai. Immikkut ittumik ataatsimeersuarneq pissaaq Qaqortup Timersortarfiata cafeteriaani marlunngorneq 16. november 2010 nal Oqaluuserisassat ukuupput: 1. Ataatsimiinnermi aqutsisussamik qinersineq 2. Malittarisassat allanngortinnissaannut siunnersuut 3. Siulersuisunik qinersineq Aggialluarisi Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit. Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu Ammarsarfiit Ataas. - tall. Mandag - fredag Arfininngorneq Lørddag Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig. Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker. Åbningstider KUJATAANI ISARUSSAT BRILLER & KONTAKTLINSER GULD & SØLV - URE TLF FAX

15 : Overassistent inuttassarsiuusaq 1. december 2010 Atorfiup taaguuttaa: Overassistent Atorfeqarnermi tunngavik: SIK Aaqqissuusaanermi inissisimaneq: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq. Ilinniagaqarsimanermi piumasaqaatit: Allaffimmioq / Kalaallisut /qallunaatullu oqaatsit allattariaatit Qullerssaq : Immikkoortortaqarfimmi aquttisoq Atorfiniffissaq ulloq: 1.December 2010 Atorfik: Overassistent. Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq. 40 timer sap.akunneranut, sulinngiffeqarneq atuarfiup sulinngiffeqarfiata nalaani sulinngiffeqartorqartassaaq. Allaffiup ammasarfia kl kl Suliassat ingerlaavartut: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik Sydgrønlands Gymnasium Postboks Qaqortoq Tlf Fax Hjemmeside: Ulluinnarni allaffimmi suliassat akisussaafiit: Nutsigassat qallunaatut/kalaallisut, kalaallisut/qallunaatut annikitsut. Allakkat isertut / anisussat agguarlugit oqarasuaallu paarinera. Ilinnartut qarasaasiatigut atortorissaarut Lectio atuutilerpoq ilinniarneqarsinnaasoq. Naafferartumik allanguutit il.il. ilinniarnersiutit USF-kut saagii aqullugit. Naafferartumik kollegiat naatsorsuutaai aqullugit kollegiani ningiut aqutsisuat suleqatigalugu. Naafferartumik ilinniartut atuanngiffiit naatsorsorneqartarnissaai GU-mi inspektor/rektorilu suleqatigalugu. Naafferartumik allatuineq atuartut karakteriini, angalanernut inniminniisarneq atualernerni atuanngiffeqalernerniluuniit illoqarfiup avataaneersunut. Ikioraaneq akuersinerlu naatsorsuutinik XAL atorlugu afdelingslederi ikioqatigiifigalugu. Aningaasarsiat atorfininnermullu tunngasut Namminersornerullutik Oqartussat aamma SIK/HK maleruagassaat malinneqarput. Atorfimmut inissaqartitsisoqanngilaq. Tatiginartuuvit, inuussutunik suleqatiginninneq nuannaraajuk? Akissussaaffeqarluartoq, neriulluartoq nuannaartorlu, allaffimmiutut naammasisimasoq paasissutissanik uunga pisinnaavutit: Immikoortortaqarfimmi aquttisumut Kathrine E. Isbosethsen tlf: Qinnuteqaat, CV ilinniarsimanermut uppernarsaatit pillagaasimanngitsutut allagartaq ilanngullugit kingusinnerpaamik ulloq 19. november 2010 uunga anngutereersimassaaq: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik Sydgrønlands Gymnasium Postboks Qaqortoq

16 Tlf Fax Hjemmeside: : Overassistent ledigt pr. 1.December 2010 Stillingsbetegnelse: Overassistent Ansættelsesform: SIK Organisatorisk placering: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq. Uddannelseskrav: Kontoruddannet / Dobbeltsproget Nærmeste overordnet: Afdelingsleder Ledig pr: 1.December 2010 Funktion: Overassistent. Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq. 40 timer ugentlig, ferieafholdelse indenfor skolens almindelige ferier. Kontorets åbningstid er fra kl kl Arbejdsopgaver: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik Sydgrønlands Gymnasium Postboks Qaqortoq Dagligt almindeligt ansvarsområder i kontorarbejde: Alm.oversættelsesarbejde dansk/grønlandsk, grønlandsk/dansk i mindre omfang. Fordeling / sortering af ind/udgået post samt pasning af telefonopkald. Styring / ajourføring elevkartotek Lectio startet forår Løbende ajourføring af USF-elevsager. Løbende styring af kolligieregnskaber i samarbejde med den ledende køkkenleder. Løbende styring af elevfraværsliste i samarbejde med GU s inspektor og rektor. Løbende sekretærfunktion i.f.m. udsendelse af karakterblade, booking rejser i.f.m. optagelser og feriefrirejser under uddannelsen for eleverne. Indtastning og godkendelser via XAL-regnskab i samarbejde med afdelingsleder. Løn-ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og SIK/HK. Der stilles ikke bolig til rådighed. Er du stabil, samarbejdsvillig med unge, ansvarsbevidst, optimist og glad, uddannet HK kan nærmere oplysninger indhentes hos: Afdelingsleder Kathrine E. Isbosethsen tlf: Ansøgning, CV papirer samt rent straffeattest være i hænde senest 19. november 2010 i: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik Sydgrønlands Gymnasium Postboks Qaqortoq

17

18

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 19 Qaqortoq, den 21. oktober 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Kujataamiu. Biilit suugaluartulluunniit aserfattaalillugillu iluarsaatarpavut. Service og reparation af alle bilmærker.

Kujataamiu. Biilit suugaluartulluunniit aserfattaalillugillu iluarsaatarpavut. Service og reparation af alle bilmærker. Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 14 Qaqortoq, den 16. august 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

kujataamlu Q-offset Ajussuseq! - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Qaqortoq afd Arssarnerit A/S Nanortalik afd.

kujataamlu Q-offset Ajussuseq! - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Qaqortoq afd Arssarnerit A/S Nanortalik afd. Ajussuseq! Ajussuseq nassaassaavoq tamanna qularutigineqarsinnaanngilaq. TV ikikkaani aviisilluunniit qupperaraanni ajussusermut uppernarsaatissarpassuaqarpugut. - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 8 Qaqortoq, den 28. april 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn:

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: UKIUT AGGUATAARNERI / ALDERSKLASSER Meeqqat / Børn Nivi/Piger 0 9 år Nuka/Dreng 0 9 år Nivi/Piger 10 13 år Nuka/Dreng

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 2 April 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 2 April 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 2 April 2009 Referat fra generalforsamling i Umiaq 14. februar 2009 kl. 14.00 i ILLORPUTs kælder Til stede: Bestyrelse

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 23 Qaqortoq, den 16. december 2010 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde Juullimi

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 3 Qaqortoq, den 17. februar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 16 Qaqortoq, den 9. september 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Kommune Kujalleqs besvarelser til Rie Oldenburgs indlæg i Kujataamiu Nutaaq nr. 20 Som besvarelse til Rie Oldenburgs udtalelse om borgmesterens rejse til Venedig vil jeg her gerne nævne, at det er meget

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 10 Qaqortoq, den 26. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 9 Qaqortoq, den 12. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 18 Qaqortoq, den 7. oktober 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 5 Qaqortoq, den 17. marts 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq?

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq? Lufthavn i Qaqortoq? Oktober var en rigtig mødedag i Qaqortoq 3 møder Ramboll A/S, Sara Olsvig og Lufthavn i Qaqortoq, hvor alle interesserede kunne deltage blev afholdt i en og samme dag. (KK)Det var

Læs mere

Kujataamiu. - Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

Kujataamiu. - Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18 Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 11 Qaqortoq, den 17. juni 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

Velkommen til Region Syddanmark Region Syddanmarkimut tikilluarit

Velkommen til Region Syddanmark Region Syddanmarkimut tikilluarit Velkommen til Region Syddanmark Region Syddanmarkimut tikilluarit Velkommen 4 Tikilluarit 5 Det Grønlandske Hus i Odense 6 Odensimi kalaallit illuat 7 Når du flytter fra Grønland til Danmark 8 Kalaallit

Læs mere

kujataamlu Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Atuartartut isumaat Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset

kujataamlu Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Atuartartut isumaat Naqiterisoq / Udgives af: Q-offset Kujataamiu nukillaarsaareqataavoq. Kujataamiumi kingullermi allaaserineqarpoq Qaqortoq elektronicservice-p matulernera piginnittullu Nuummut nuulernera. Ila atuakkap avaanngunassusia. Allaaserisaq atuareerlugu

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 2 Qaqortoq, den 3. februar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 1 Qaqortoq, den 20. januar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 11 Qaqortoq, den 7. juni 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Aasarsiorluarisi (IB) Qaammatisiutini takusinnaaleqqipparput aasartoq. Silali malinnaasimagunannginnami kiaa seqernalu utaqqilussinnarpavut. Taamaattorli taamaakkajuppoq. Aasarpugulli, inuppassuinaasiit

Læs mere

kujataamlu Q-offset Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Tusarparput ilinniarfinni angusat ajorsimasut, tassanilu meeqqat atuarfiat pisuutinneqarluni. Isumaqarpunga ajornanngippallaartoq taamaaliussaluni.

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naalagaaffeqatigiinnermi uranisiornermut naaggaarneq attanneqarli Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naalagaaffeqatigiinnermi uranisiornermut naaggaarneq attanneqarli Naqiterisoq / Udgives af: Naalagaaffeqatigiinnermi uranisiornermut naaggaarneq attanneqarli Uranimik piiaanerup inernerisinnaavaa radiup qinngornerinik annertuumik mingutsitsineq Najoqqutaq: Politiken MINGUTSITSINEQ: Kalaallit

Læs mere

I Qaqortoq er der en bybus (når den fungerer) men ex. i Nanortalik og Narsaq er der ingen bybus. Så her har Jens Skærlund en pointe. Hvad kan der stilles op for at forbedre mulighederne? Jens Skærlund

Læs mere

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8 1861-2011 Font: Myriad Pro Bold. Gray: Use the same gray tone as you already use on the cover. INUIT AVIISIAT ATUAGAGDLIUTIT UKIUT 150-IT 150 ÅR www.sermitsiaq.ag PINGASUNNGORNEQ ONSDAG OKTOBARIP 19-AT

Læs mere

Nr. 53 ukioq Vinter 2011

Nr. 53 ukioq Vinter 2011 Nr. 53 ukioq Vinter 2011 Imarisai Indhold Lars Svankær 03 Siulequt Forord 04 Aningaasaq kuulti, kikissat qummoroortarnerlu 06 Guldmønt, søm og fyrværkeri 08 Pingaartuuvoq malinnaajuarnissaq 10 Det er vigtigt

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012 Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput sammassuk suliffeqarfiusoq aamma atuartitaanissamut neqerooruteqarfiusumit naapinneqarnissaq, Piareersarfik Kujallermi

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl N O V E M b a r i / N O V E M B E R 2 0 1 0 SR Naqinninnguit pingasut pingaarutilerujussuit Tre små bogstaver med stor betydning

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

aurora Konference kusanaq Flot konference

aurora Konference kusanaq Flot konference aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 2 mar. 2009 Ass./Fotos: GA Lars Reimers, greenland tourism Konference kusanaq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermut ataatsimeersuarneq

Læs mere

Nr. 56 Ukioq Vinter 2012

Nr. 56 Ukioq Vinter 2012 Nr. 56 Ukioq Vinter 2012 Lars Svankjær Imarisai Indhold 04 Sullissineq sukkanerusoq utaqqinerlu sivikinnerusoq 05 Hurtigere ekspedition og mindre ventetid 06 Suliaqarfik nutaaq unamminartut nutaat 08 Ny

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Ole G. Jensen Umiarsuaq Hans Hedtoft assilillugu sananeqarpoq M/S Hans Hedtoftip umiuneraniit ukiut 50-it qaangiunnerannut atatillugu Kommuni Kujalleq aalajangerpoq umiarsuup sananeqarnerani

Læs mere

Campus Kujalleq Vestervej B 1266 Postboks 516 3920 Qaqortoq Tlf.: 64 23 99 Fax 64 23 57 E-mail: cak@cak.gl Hjemmeside. www.cak.gl Kollegieinspektør søges til Campus Kujalleq. Studerende der starter på

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4 Appa News nr. 2 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?............. 4 Sungiusaasoq arpaqqusippat, arpannissaq piareersimaffigisariaqarpoq Man skal være

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 9 Qaqortoq, den 10. maj 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

TIMERSORNEQ & NERISASSAT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN ATAQATIGIIPPUT. H 2 O pitsaanerpaavoq H 2 O er bedst

TIMERSORNEQ & NERISASSAT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN ATAQATIGIIPPUT. H 2 O pitsaanerpaavoq H 2 O er bedst IN U US U T T U N U T AT UAG AS S IAQ U N G D O MS MAG AS IN E T nr. 2 ukiaq efterår 2005 paarisa KRISTIAN & NAJA MARIE TIMERSORNEQ & NERISASSAT ATAQATIGIIPPUT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN Ë Ë Peqqinneq pillugu

Læs mere

Royal Arctic Line. 57 Upernaaq Forår 2013

Royal Arctic Line. 57 Upernaaq Forår 2013 Royal Arctic Line 57 Upernaaq Forår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Containerit nunatsinnut tulluarsakkat 05 Containere bygget til grønlandske forhold 06 Umiarsuarmi isumannaatsumi unnuakkut

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 36. årg. Nr. 2 April 2008 Generalforsamling i Umiaq Umiaq fik ny formand og nye vedtægter Ved UMIAQs generalforsamling i Illorputs

Læs mere

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24 aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 6 APR. 2010 GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi Eqqumiitsualiortoq Inuk Silis Høegh Københavnimi silaannaq

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 6 Qaqortoq, den 31. marts 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING / QALLUNAATUT ALLATTARIARSORNEQ DECEMBER 2014

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING / QALLUNAATUT ALLATTARIARSORNEQ DECEMBER 2014 AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING / QALLUNAATUT ALLATTARIARSORNEQ DECEMBER 2014 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Individuel besvarelse 9.45 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato:

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

Atuagaaqqat quppersakkat visitkortit - allagartarsuit / Pjecer brochurer Visitkort - Plakat

Atuagaaqqat quppersakkat visitkortit - allagartarsuit / Pjecer brochurer Visitkort - Plakat ATORTUSSANUT ALLATTUIFFIK / MATERIALELISTE Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed, PAARISA, Postboks 1160, 3900 Nuuk Tlf.: (+299) 345000

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

Nr. 48 ukiaq efterår 2009

Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Jakob Strøm Naalakkersuisunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, nalakkersuisunngornermi kinguninngua A/S-imut pulaarpoq. Medlem af naalakkersuisut, Jens B. Frederiksen, besøgte

Læs mere

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat I n u u s u t t u n u t a t u a g a s s i a q * U n g d o m s m a g a s i n e t Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * X-tra Upernaaq Forår 2008 PAARISA Allat aamma angerlarsertarput Alle de andre havde også

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut I N U U S U T T U N U T A T U A G A S S I A Q * U N G D O M S M A G A S I N E T IMMIKKUT SAQQUMMERSITAQ * EKSTRA * nr. 2 Upernaaq Forår 2007 PAARISA SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol INUK 2_lk 27/03/03 15:54 Side 1 nr. 2 upernaaq - forår 2003 paarisa Inuutilluni imertariaqarpoq! Man må drikke mens man lever! Imigassaq ooqattaaqqaarakku ajoq! Pinligt at være fuld første gang! Ivaaq

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS

Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS Tunisassiorfimmik aallartisaaneq KNT ApS V/ Mikael Petersen 1. 2008-mi Niaqornarmiut ataatsimeereerlutik saaffiginnipput tunisassiorfik matoqqaannarmat tiguniarnerani

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

NORD SIVDLEK' Nr. 47-20. November 2013. Café & Art. Ikiortissameerluni nilliavoq. Råb om hjælp. Tel 86 3000

NORD SIVDLEK' Nr. 47-20. November 2013. Café & Art. Ikiortissameerluni nilliavoq. Råb om hjælp. Tel 86 3000 Ukiut 23-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 47-20. November 2013 23. årgang NORD Café & Art Jukkorsuup aqq. 2 Amasarfiit / Åbningstider Ataas-Sis Man-Tor Nal 14-21 Tallim-Arfinn Fre-Lør Nal 11-21 Sapaat

Læs mere

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009 Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland Isak Kleist, Greenland tourism Aallartitat Nuummi ataatsimiinnerat Sulisitsisut

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET.

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET. NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. oktober 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.no. K 055/14

Læs mere

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Line A/S-imi ataatsimeersuarneq Line A/S-imi ataatsimeersuarnermi pingasunngornermi apriilip ulluisa 26-anni 2006 siulittaasutut tunuartoq Jørgen A. Høy ilaatigut ima oqarpoq:

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening April 14 Ilinniartitsisoq April 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK April 14 OK 14: Akissarsiat tunngaviusut 5 procentingajannik qaffassapput OK 14: Knap

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1 16 KUANNERSUIT N E W S SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut Aatsitassarsiornermik suliffeqarfiit ingerlataqartut Kalaallit Nunaanni misissuinissamik akuersissummik qinnuteqaraangamik,

Læs mere

In u us u t t u n u t at uag as s iaq U n g d o ms mag as in e t

In u us u t t u n u t at uag as s iaq U n g d o ms mag as in e t In u us u t t u n u t at uag as s iaq U n g d o ms mag as in e t nr. 1 upernaaq - forår 2006 paarisa Angajoqqaatit oqaloqatigisakkit Snak med dine forældre Inuusuttuuneq paatsiveqanngiffik Pissarsiffiusarpoq

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere